Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Geert kijk uit: het kabinet haalt de sharia in huis

  •  
10-06-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Opstelten is bezig het fundamentalisme een groot geschenk te geven
Gewone mensen lopen tegenwoordig voor het minste of het geringste niet alleen naar de dokter maar ook naar de rechtbank. Daar gaat dit daadkrachtig kabinet paal en perk aan stellen. Griffierechten worden kostendekkend gemaakt. Je bent dan al gauw een euro of duizend kwijt. En het kan stevig oplopen.
Als jij een winkeltje hebt of ZZP-er bent of je huurt een woning, dan kijk je met Opsteltens wurgtarieven wel drie keer uit voor je bij de gemeente, een groot bedrijf of de corporatie je recht probeert te halen. De kans is veel te groot dat je jezelf kapot procedeert. Daarom zullen velen hun rechtvaardigheidsgevoel buiten de officiële circuits bevredigen. Door eigenrichting. Door verder zelf ook lak te hebben aan het recht, dat immers van en voor de rijken is.
De kans is groot dat de PVV Opstelten hierin steunt. Het ligt nu voor de hand om vast te stellen dat daarmee Henk en Ingrid van hun rechtszekerheid worden beroofd. Maar dat doe ik niet. Het argument klopt wel maar er is iets veel ernstigers aan de hand. Daarom zal ik in de rest van dit stukje proberen te redeneren binnen het denkraam van Geert Wilders. Je weet nooit, misschien helpt het. Ja, ik schrijf hem een brief. En daarin stel ik centraal het enige wat hem echt interesseert: de islam. Lees mee:
Geachte heer Wilders, beste Geert,   Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij zijn geen geestverwanten en ik ben geen fan van je gedachtengoed. Toch moeten we als echte Nederlanders onze meningsverschillen opzij zetten en elkaar helpen als het landsbelang dit vergt. Daar is dat kleine landje van ons tenslotte groot van geworden, dat we – als de nood aan de man kwam – alle verschillen opzij zetten en samen dat Deltaplan tot stand brengen.
Jij denkt dat types zoals ik bij de haatimam op de thee gaan. Dat is een misvatting. We zien de gevaren van godsdienstig fanatisme wel degelijk. We kijken er alleen wat anders tegenaan dan jij. Jij beschouwt de islam als het grootste gevaar voor onze manier van leven  Nu, je begrijpt wel, daar denken wij van de linkse kerk anders over. Ik en mijn geestverwanten  zijn er van overtuigd dat die stelling van jou berust op een verkeerde analyse. De islam is geen monoliet. Zij is wat geloofsopvattingen betreft buitengewoon rijk geschakeerd en het is volgens ons niet aan een buitenstaander zoals jij om aan te geven welke stroming de enige juiste en de ware islam vertegenwoordigt. Dat doe jij wel. Je beweert in feite dat de islam, zoals die wordt gepreekt door de salafisten en aanhangers van Osama bin Laden de juiste is en dat daarom de islam als geheel ons bedreigt.
Wij van links nemen waar dat er binnen de islam net als binnen alle andere wereldgodsdiensten fundamentalistische en intolerante stromingen bestaan die de vrijheid bedreigen maar dat aan de andere kant de meerderheid van de gelovigen een open houding inneemt ten opzichte van de wereld en al die scherpslijperij afwijst. Zo wil het er bijvoorbeeld bij ons niet in dat de fundamentalistische gelovigen voor wie je bijvoorbeeld in Tennessee hebt gesproken, het ware christendom vertegenwoordigen. Ik bedoel dus de lui die jou wel eens een centje sturen uit de Verenigde Staten. Je kent ze wel.
Daarom zijn wij van links voor het scheppen van een geestelijk klimaat waar fundamentalistische predikers zo min mogelijk kansen op succes hebben want we zijn de laatsten om hun bestaan te ontkennen of het gevaar voor de vrijheid dat zij vertegenwoordigen.
Fundamentalistische predikers van het salafistische genre zijn voor de toepassing van de sharia, ook in Nederland. Vergeleken met het burgerlijke Nederlandse recht zijn vrouwen dan bijvoorbeeld erg slecht af. Enfin, dat hoeven we jou niet te vertellen, onvermoeibaar strijder als je bent voor de rechten van vrouwen, homo’s en andere onderdrukten.
Let nu goed op, beste Geert, geachte heer Wilders: als Opstelten straks de gewone Nederlandse rechtsgang tot een dure liefhebberij maakt, dan is dat erg goed nieuws voor de salafistische imam. Hij zegt: wat heb je aan die Nederlandse rechter? Ongelovigen willen je alleen maar het geld uit de zak kloppen. Hier liggen de boeken van onze eigen grootste geleerden. We weten alles van Gods wet. En we hoeven er geen duizend euro voor te hebben. Heb je geschillen, dan vormen wij in de moskee een sharia-rechtbank. Dan wordt er recht gedaan volgens de wet van God. En verder: houd je verre van de wet der goddelozen. Trouw niet op het stadhuis maar bij ons. Deponeer je zakelijke contracten hier. Laat je niet uitkleden door de rechters van de ongelovigen.
Dat is wat er zal gebeuren. En het zal werken. Het zal, beste Geert, aan jouw priemende blik voorbij gaan. Je zult het niet in de gaten hebben. Maar het gaat wel gebeuren.
Opstelten zet de deur open voor de sharia in Nederland. Hij is bezig het fundamentalisme een groot geschenk te geven.
Snijdt hem samen de pas af. Stem met links samen tegen de verhoging van de griffierechten.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (19)

trujac
trujac10 jun. 2011 - 8:39

Inderdaad, in wezen komt het gevaar van rechts voor de PVV. Deze liberale tijd maakt dat steeds meer mensen in de marge van de samenleving komen. Om steun te zoeken zullen deze mensen aankloppen bij allerlei obscure religies die mensen de hemel op aarde beloven. Een van die obscure religieuse religies is de SGP. Lees vandaag maar eens de collum van Max Pam in de Volkskrant waarin hij passages belicht uit het SGP beginselprogramma. De haren rijzen je ten berge. Wilders moet dit beginselprogramma van de SGP toch ook gelezen hebben? Wilders laat niet na om te benadrukken dat zijn PVV geen fascistische partij is maar hij zwijgt wel angstvallig over zijn co-gedoogpartner de SGP. De PVV moet toch inzien dat door het ontzeggen van de rechtsgang voor de onderkant van de samenleving deze mensen niet alleen in de armen de islam gedreven worden maar ook terechtkomen in domineesland. Ga zo door meneer Wilders, uw kiezers Henk en Ingrid worden met uw hulp voor dit kabinet langzaam afhankelijk van de kerkelijke sharia om hun recht te halen.

maclofty
maclofty10 jun. 2011 - 8:39

Dat is precies wat je in het VK ziet gebeuren. De GBL is niet in staat om verder te kijken dan zijn neus lang is en ziet, precies zoals je het verwoordt, niet de gevolgen van deze ingreep. In de VK en ook in Frankrijk zijn deze tendensen zichtbaar. Huwelijken (uithuwelijken) die ontbonden moeten worden gaan in de VK al langs de moskee (shiaria rechtbank) waar ook gezinsproblemen worden opgelost. Ik hoop dat hij de brief leest. !!!!

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2011 - 8:39

Wij van links zijn heel divers, maar het over sommige dingen wel eens: bijvoorbeeld dat het onbetaalbaar maken van de rechtsgang een abjecte maatregel is. Zo ongeveer als de moslims het erover eens zijn dat Allah bestaat.

Sedmorteza
Sedmorteza10 jun. 2011 - 8:39

Vermoed je enige redelijkheid bij onze Geert, Han?

Yggdrasil
Yggdrasil10 jun. 2011 - 8:39

Ik denk dat Wilders de invoering van de Sharia van harte zal verwelkomen. Het zit namelijk zo dat Wilders een heleboel oplossingen heeft. Hij heeft er alleen nog niet de problemen bij want Wilders is zeer creatief in het bedenken van oplossingen voor niet bestaande problemen. Mocht de Sharia ergens dan ook ingevoerd kunnen worden dan heeft hij tenminste voor één van zijn oplossingen een probleem.

AE911TRUTH
AE911TRUTH10 jun. 2011 - 8:39

Met de sharia hoeven christelijke rechters niet meer moslims te bestraffen, zijn af van discriminatie en racisme problemen. Hoe samenheid langzaam richting apartheid begint over te gaan. Straks alleen nog een politiestaat erbij. Moslims hier, Christenen daar. Ook bedoelt om de strijd te veder te ontketenen tussen de Islam en het westen (9/11 was de grote aanzet, deze kleine stapjes stuwen dat proces almaar verder en verder)

Harmen2
Harmen210 jun. 2011 - 8:39

Het is een misvatting dat een rechtsgang je rechtvaardigheidsgevoel bevredigd. De rechter spreekt recht op basis van de wet en de rationele argumenten en zelfs als je wint krijg je nooit het gevoel dat je ook alles er uithaalt wat er emotioneel in zat.

MocroMoos
MocroMoos10 jun. 2011 - 8:39

ik denk dat Wilders na het lezen van de zin "Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij zijn geen geestverwanten en ik ben geen fan van je gedachtengoed." de brief niet eens meer verder zal lezen en hem direct in de prullenbak gooit.

TheoJ2
TheoJ210 jun. 2011 - 8:39

Zolang we de uitspraken van de sharia-rechtbanken maar niet serieus nemen als basis voor oplossing van geschillen lijkt mij niets aan de hand. Maar helaas zijn er nogal wat mensen die de sharia-rechtspraak zouden willen incorporeren, net zoals het medisch tuchtcollege of een geschillencommissie. Dan gaat het mis natuurlijk.

FritsGuevara
FritsGuevara10 jun. 2011 - 8:39

Als je dit probleem linksom wilt oplossen dan zeg je dat de belastingbetaler nog verder afgeknepen moet worden om het recht voor iedereen toegankelijk te maken. Als meer mensen eigen rechter konden spelen dan zou een boosdoener veel beter uitkijken voor hij wat doet. Nu is het zo dat iemand die onrecht is aangedaan, veel meer gaat uitkijken voor hij of zij een rechtszaak start, omdat de kosten zo hoog zijn. Met eigen rechter is er meer ruimte om juist dat te voorkomen. En moeten boosdoeners dus ook beter uitkijken voor ze iets flikken.

FritsGuevara
FritsGuevara10 jun. 2011 - 8:39

"Daarom zijn wij van links voor het scheppen van een geestelijk klimaat waar fundamentalistische predikers zo min mogelijk kansen op succes hebben want we zijn de laatsten om hun bestaan te ontkennen of het gevaar voor de vrijheid dat zij vertegenwoordigen." Zolang u gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting doet u geen misdaad. Maar dan wel op uw eigen kosten, zonder dat belastingbetalers hier ook maar 1 cent voor hoeven te betalen.

Echo10
Echo1010 jun. 2011 - 8:39

Twee problemen heb ik met dit stuk: 1) Ten eerste heb je het over 'wij van Links'. 'Wij van Links', Han, zijn wat opvattingen betreft buitengewoon rijk geschakeerd en het is volgens mij niet aan jou om aan te geven welke stroming de enige juiste en de ware linkse stroming vertegenwoordigt 2) Ten tweede vind ik het een Gotspe om te zeggen dat met het duurder maken van de rechtsgang je moslims in de armen van een sharia rechter duwt. Dat is een klap in het gezicht van de de vele moderne Islamieten die in dit land wonen. Alsof de enige reden dat de Sharia geen voet aan de grond krijgt, de goedkope 'alternatieve' Nederlandse rechtsgang is. Wat een onzin zeg. Tenslotte, als iedereen naar de rechter kan stappen worden de verzekeringen onbetaalbaar en gaan arme mensen onverzekerd door het leven (zie Amerika) EN wordt de zorg onbetaalbaar.

3 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen10 jun. 2011 - 8:39

Pieter toch, 'zie' je niet hoe 'blind', ver'wilders't en oncreatief je bent... Je schrijft: Tenslotte, als iedereen naar de rechter kan stappen worden de verzekeringen onbetaalbaar en gaan arme mensen onverzekerd door het leven (zie Amerika) EN wordt de zorg onbetaalbaar. Dus het geld moet onze maatschappij dusdanig veranderen dat de rechtspraak de onafhankelijke rechter maar moet verdwijnen... alleen voor de rijken en niet voor de minder welgestelden? IEDEREEN... wat heerlijk hoe je in je primitief rechtsradical gedachte je overtuiging en bereidheid om de maatschappelijke structuren op te offeren niet verloochend. Was het niet Cohen die stelde dat Wilders en dus dit kabinet tegen de rechtsstaat aanschuurt? Voelt het lekker dat ruwe prachtige bouwwerk... en duwt het al lekker?

Echo10
Echo1010 jun. 2011 - 8:39

Sorry, kleine correctie; uiteraard zou iedereen natuurlijk naar de rechter moeten kunnen stappen. het mag alleen best wat kosten.

Bakoe
Bakoe10 jun. 2011 - 8:39

Daarom is het goed om het voor heel veel mensen onbetaalbaar te maken, want dan houden we het betaalbaar.........

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2011 - 8:39

Han van der Horst neemt de islamitische norm kennelijk serieus in Nederland, maar is desondanks voor ons land totaal geen maatstaf. En als die wezensvreemde norm wel bestaat, dan moet die gewoon bij wet verboden worden. Maar daar zal Han cs. ook wel bezwaar tegen maken, dus wordt het probleem volgens goed links multi.kul gebruik nooit opgelost.

1 Reactie
keck66
keck6610 jun. 2011 - 8:39

Niet Han, maar Wilders neemt de islam serieus door het het grootste gevaar van de 'Westerse' beschaving te noemen. Niet voor niets begint Han met 'Daarom zal ik in de rest van dit stukje proberen te redeneren binnen het denkraam van Geert Wilders.' Snap je?

Bouwman2
Bouwman210 jun. 2011 - 8:39

Het is altijd grappig om de sharia ten tonele te voeren, maar er wordt hier iets veel ernstigers uitgebroed. Dit kabinet wil ook ernstig bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Teeven vindt die veel te kostbaar worden en het aantal zaken dat bij de rechter wordt aangebracht veel te groot. Daar dient volgens Teeven een ferme dam opgeworpen in de vorm van torenhoge griffierechten en een dusdanige korting op de vergoeding voor de advocatuur dat het beperkte aantal kantoren dat toevoegingen doet zal gaan afhaken en louter nog betaalde zaken zal accepteren. Het wordt als Teeven zijn zin krijgt moeilijk, bijkans onmogelijk voor de burger om zijn recht te halen. Een vrije toegang tot de rechter is een essentieel onderdeel van de rechtsstaat. Zonder deze is de burger ook overgeleverd aan de almacht van de staat. Teeven heeft het altijd over het terugdringen van de staat, maar hier is precies het tegendeel aan de hand. Omwille van de onstuitbare drang tot bezuinigen wordt ook door dit kabinet de rechtsstaat wegbezuinigd.

1 Reactie
TheoJ2
TheoJ210 jun. 2011 - 8:39

In hoeveel landen op de wereld zal het zo geregeld zijn dat rechtsbijstand wordt gesubsidieerd?