Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Geen werk, geen eten?

  •  
05-11-2013
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
65 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Geef werklozen, armen en schoolverlaters vóór hun dertigste levensjaar een basisinkomen-in-natura
Kapitalisme is alleen mogelijk, als er veel loonarbeiders of slaven beschikbaar zijn, die omwille van een inkomen of wat eten gedwongen kunnen worden hun arbeid aan “werkgevers” te verkopen. Het wordt gekenmerkt door het creëren van meerwaarde, economische groei, geld, winst of kapitaal via loonarbeid of slavernij.
In onze tijd hebben we overwegend te maken met;
A. Het vrijemarktkapitalisme, waarbij loonarbeiders hun arbeid via een vrije markt met concurrentie moeten verkopen aan particuliere “werkgevers”.
B.  Het staatskapitalisme, waarbij loonarbeiders hun arbeid moeten verkopen aan de staat, die hen belooft alle producten gelijkelijk onder hen te zullen verdelen.      Dit onrechtvaardige principe “geen werk, geen eten” heeft de ongelijkheid veroorzaakt tussen degenen, die volop en nauwelijks te eten hebben, de rijken en de armen, de gelukten en de mislukten. Het werkt in een dictatuur hetzelfde als in een democratie. Het is de oorzaak van onze beschaving, maar tevens van de wereldwijde armoede en honger, de talloze oorlogen, slavenopstanden, revoluties, corruptie, criminaliteit, de graaicultuur, discriminatie, slavernij, sloppenwijken, roofbouw op de natuur, enz. enz.  Momenteel vernietigt dit principe ons eigen leefmilieu. Ik wil betogen, dat deze ondergang alleen is te voorkomen door de werkloze, arme of schoolverlater zijn eigen duurzame autoloze steden, incl. voedselvoorziening te laten bouwen.   
Geschiedenis van het kapitalisme Het kapitalistische principe “geen werk, geen eten” is ong. 10.000 jaar geleden mogelijk geworden door:                                               1. de misleidende werking van een volwaardige taal Met een volwaardige taal is het via opvoeding en onderwijs mogelijk andere mensen zodanig te indoctrineren, dat ze gaan geloven in zaken, die helemaal niet bestaan, zoals bv. het principe “geen werk, geen eten”, bezit, enz. enz. Met zijn klankafspraken trekt de mens grenzen, die er niet zijn. Per uniformerende cultuur gaat dat anders. Tussen onze oren ontstaat daardoor per cultuur een geheel eigen afspraken-systeem. Taal scheidt, wat in de werkelijkheid onafscheidelijk is. Goed en Kwaad bestonden ineens afzonderlijk, waardoor de illusie tussen onze oren ontstond, dat het Goede was te verwerven en het Kwade uit te bannen, hetgeen ons utopische denken en het vele geweld veroorzaakte. Een wereld, waarin alles met alles samenhangt, veranderde in een werkelijkheid, waarin alles van elkaar gescheiden leek te bestaan. Dit “realistische wereldbeeld” maakte het kapitalistische principe mogelijk, waarbij niet-bezitters konden worden gedwongen hun arbeid te verkopen aan bezitters, omdat de onafscheidelijkheid van werkgever-werknemer via taal leek te scheiden in een afzonderlijke werkgever en een afzonderlijke werknemer.      2. de ontdekking van de landbouw Zonder het geloof in dit “realistische wereldbeeld” is de ontdekking van de landbouw niet mogelijk en zonder landbouw is het kapitalisme niet mogelijk. Via dit wereldbeeld kwam alle macht bij de eerste stelers van landbouwgrond, die anderen via opvoeding en onderwijs het verbod hersenspoelden “gij zult niet stelen”. Zij werden de “werkgever”, die in de loop van de geschiedenis in talloze gedaanten de arbeider, soldaat of slaaf voortaan kon dwingen, de nodige arbeid voor hem te verrichten, in ruil voor wat eten van “zijn” landbouwgrond. Aanvankelijk waren dat de landveroveraars, de grootgrondbezitters, later de farao’s, de adel, de kerk, de kolonisten en de handelaren. Momenteel zijn dat de ondernemers, multinationals en banken, die via de overheid de arbeider zo lang mogelijk arbeidsplichtig houden. Het enige alternatief voor de werkloze of arme was bedelen of de criminaliteit.     
Zolang alle arbeiders of slaven voor het produceren van voedsel konden worden ingeschakeld, had iedereen nog te eten. Als er echter arbeiders overbleven, die niet nodig waren voor deze kernproductie, was er een groot probleem. Omdat de “werkgever” voor hen geen werk had, hadden ze ook niet te eten. Hun gesmeek om werk, bracht de werkgever indertijd op het creatieve idee, om de arbeiders dan maar pretproducten te laten produceren, die het leven van hemzelf nog aangenamer konden maken. De werkgever liet de arbeider allerlei leuke en mooie dingen voor hemzelf te maken, maar ook werktuigen, die het oogsten mogelijk maakten met veel minder mensen.
De “werkgever”, die zelf niets produceerde, werd daardoor steeds maar rijker en vergaarde kapitaal, want de loonarbeid kostte hem alleen wat voedsel, dat door de slaaf zelf werd geproduceerd. Zo lieten de “werkgevers” hun slaven de piramides, tempels, paleizen, kastelen, kathedralen, grachtenpanden, enz. enz. bouwen. Zo ontwikkelde zich de mechanisering en automatisering. Dit is de kern van het kapitalisme. In een bepaalde vorm is dat proces nog steeds bezig, waarbij de overheid momenteel de loonarbeider dwingt ons leefmilieu te vernietigen door het via reclame bevorderen van de hebzucht. Want als de consumptie van pretproducten via reclame niet meer is op te voeren, treedt er massaal werkloosheid op, die onvermijdelijk leidt tot massale armoede, omdat sociale voorzieningen dan niet meer betaalbaar zijn.
Ons milieu Het principe “geen werk, geen eten” eist in dit stadium van het kapitalisme een extreme toename van de productie en consumptie van pretproducten in de rijke landen, terwijl deze olie- en gasverslindende pretproducten door de mechanisering en automatisering met steeds minder mensen zijn te produceren. Dit impliceert werkloosheid, zinloze roofbouw op de natuur, vernietiging andere culturen. Het veroorzaakt enorme ecologische problemen en een wereldvoedselprobleem. Dit wordt versterkt door de toename van de wereldbevolking.
Als de behoefte aan energie en grondstoffen voor pretproducten stijgt, daalt de beschikbare hoeveelheid voor de kernproductie van de armen. Want er is volgens Ghandi op aarde wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De ecologische voetafdruk van de rijke landen wordt dan zodanig groot, dat arme landen hun kernproducten niet meer kunnen produceren. Zij komen in toenemende mate in sloppen- en achterstandswijken, waar zij lijden onder voedselgebrek en moeten leven van de criminaliteit.   
Een basisinkomen-in-natura via het zelf bouwen van duurzame steden Het economische principe “geen werk, geen eten” kan alleen worden gestopt, als werklozen, armen en schoolverlaters vóór hun dertigste levensjaar kunnen beschikken over een basisinkomen-in-natura, bestaande uit een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel en energie. Dit is alleen mogelijk als zij met steun van de overheid tot 2050 hun eigen duurzame autoloze steden, incl. voedselvoorziening en energie (www.piramidestad.nl), onbetaald aan de lopende band zelf mogen bouwen. Alleen dan is een productie van 100.000 woningen per dag mogelijk, die ze na 5 jaar vrijwillig werken in eigendom krijgen. Alleen dan hoeft de arbeider zijn arbeid niet langer meer te verkopen aan de rijken, maar mag dat wel. Alleen dan krijgen we honger, criminaliteit en armoede uit de wereld, en zijn onze milieuproblemen oplosbaar.
We moeten politieke partijen wereldwijd oproepen tot het bouwen van dit soort steden en dorpen. Want als landen als China, India, Brazilië enz. hun steden net zo autogericht gaan bouwen als wij na de oorlog gedaan hebben, is de ramp voor ons milieu niet meer te overzien. Het kapitalisme en de economische groei blijven dan voortwoekeren.

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (24)

RobGeurtsen
RobGeurtsen5 nov. 2013 - 21:22

Voor alle Jopers die denken dat Aad Breed een punt heeft: hier Paul Krugman in de New York Review of Books over het nieuwste boek van Nordhaus: http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/nov/07/climate-change-gambling-civilization/ (vrij toegankelijk) Aad, je mag wel oppassen. In Nederland kan de AIVD je zo maar gaan volgen als je dit soort denkbeelden verkondigd. Het is zelfs al zo dat autoriteiten als Asscher een professor of geestelijke tot de orde roepen als die blijk geven van fundamenteel ander inzicht in wat een leefbare wereld is. De huidige machthebbers ook de verstarde sociaal-democraten vinden dat we met zijn allen elke dag moeten beamen dat de manier waarop wij ons leven en maatschappij inrichten de enig juiste en het beste op aarde is. We besteden miljoenen aan het volgen van mensen met een andere mening, waarvan wij dan gaan denken dat ze een gevaar vormen voor onze opvattingen. Rare opvattingen die vervolgingswaanzin, die zich niet echt onderscheidt van de STASI mentaliteit. Onze Kabouter Roel van Duijn of een jihadist die het als taak heeft om anderen te bekeren, ze zijn fout en een gevaar... De missionaris van de christelijke kerk die miljoenen burgers liet sterven in Zuid-Amerika, Afrika of Azië die was een weldoener. Het fundamenteel ter discussie stellen van wat er speelt in onze wereld en de politiek economische systemen is relevant en hard nodig... om vredig samen te leven en om te overleven...

PeterDraman
PeterDraman5 nov. 2013 - 21:22

"Dit is alleen mogelijk als zij met steun van de overheid tot 2050 hun eigen duurzame autoloze steden, incl. voedselvoorziening en energie (www.piramidestad.nl), onbetaald aan de lopende band zelf mogen bouwen. Alleen dan is een productie van 100.000 woningen per dag mogelijk, die ze na 5 jaar vrijwillig werken in eigendom krijgen. Alleen dan hoeft de arbeider zijn arbeid niet langer meer te verkopen aan de rijken, maar mag dat wel. Alleen dan krijgen we honger, criminaliteit en armoede uit de wereld, en zijn onze milieuproblemen oplosbaar. " En die overheid tovert even all benodigde middelen uit een hoge hoed om dit mogelijk te maken? 100.000 huizen per dag, wat een grap...

Voice
Voice5 nov. 2013 - 21:22

Er is helemaal nog geen overbevolking, dat is een mythe. Ik ben op veel plaatsen op de aarde geweest en er is zo ontzettend veel grond beschikbaar waarop geteeld zou kunnen worden, dat dit een non discussie is. U zou bijv. eens naar Rusland moeten vliegen, dan komt u over Polen en de Oekraïne, als u ziet alleen daar al hoeveel grond daar braak ligt, dan hebben we het nog niet over Afrika gehad en je zou op die uitgemeten stukken grond, net zo intensief agrarische bedrijven als wij hier in NL doen, dan zou de aarde omkomen van het eten. Maar dat wordt niet gedaan, omdat financiën boven voedsel voor iedereen staat. In Afrika zou je ontziltingsmachines kunnen neerzetten, die van zeewater, drinkwater kunnen maken, daar maken ze ook gebruik van in Florida. Prima water, maar zo'n installatie kosten honderden miljoenen. Als dat water gebruikt zou worden voor het aanleggen van velden in Afrika, zou er een zeer goede Agricultuur kunnen worden gecreëerd. Nogmaals het heeft niets met niet kunnen te maken, omdat er niet genoeg grond of voedingsstoffen danwel water is, het heeft er mee te maken, dat dit geen prioriteit heeft, er heerst op deze planeet nog steeds verdeel en heers en onder die noemer, komt verzorging van een wereldbevolking niet goed tot stand.

AHBreed
AHBreed5 nov. 2013 - 21:22

reactie op Donald Duck Het zelf bouwen van steden met eigen voedselvoorziening en energie, gebeurt geheel vrijwillig. De overheid dwingt niets, maar maakt het alleen maar mogelijk. Een werkloze of arme, die niet 5 jaar aan zijn eigen woning en voedselvoorziening wil bouwen, blijft gewoon functioneren binnen het huidige economische systeem, waarin hij tot zijn 67e jaar moet blijven solliciteren, van een uitkering leven of armoede lijden.

opmerker
opmerker5 nov. 2013 - 21:22

Geen werk dus geen eten met als tegen argument Geen basis inkomen geen onderhoudswerk aan prive kapitaalgoederen.

Monique Sparla
Monique Sparla5 nov. 2013 - 21:22

ter inspiratie omdat het roer om moet, lees het interview met Mar de Jong over het onvoorwaardelijk Basisinkomen 3.0 voor mensen zonder inkomen, maar wel met focus op zelfontwikkeling! http://basisinkomen.nl/wp/interview-lijsttrekster-vrouwenpartij-basisinkomen/ en wordt vrienden van de Vrouwen Partij kijk op www.vrouwenpartij.nl en volg ze op https://www.facebook.com/VrouwenPartij

Ratelaar
Ratelaar5 nov. 2013 - 21:22

Klinkt aannemelijk, maar zelfs als je alles krijgt moet je werken anders geen eten. Ik bedoel hoe komt dat gratis verbouwde voedsel op je bord? Daarvoor zul je actie moeten ondernemen, dat kun je werk noemen. De tijd die daaraan wordt besteed kan niet aan andere zaken worden besteed. Zoals een woning bouwen. Of misschien vindt men het simpelweg onplezierig om voedsel te vergaren. Maar goed daar kunnen afspraken over gemaakt worden. Bijvoorbeeld: "Als jij je bekommerd om voedsel vergaren dan zorg ik voor woonruimte....." Woonruimte in ruil voor voedsel. ;-)

omaoeverloos
omaoeverloos5 nov. 2013 - 21:22

Woot, hier stapt iemand even met zevenmijlslaarzen en een kokervisie door de geschiedenis der mensheid heen, zeg. Dat zou allemaal nog niet zo erg zijn, wanneer zijn conclusie is : "Alleen dan is een productie van 100.000 woningen per dag mogelijk, die ze na 5 jaar vrijwillig werken in eigendom krijgen." Prachtig natuurlijk, elke dag wordt de aarde verder belast en belast, tot in het oneindige. Nee, Aad, het probleem is niet het kapitalisme, noch het communisme, het probleem is het sprinkhaangedrag wat ook door U gepropageerd wordt. Ongebreidelde voortplanting zal ervoor zorgen dat ook Uw piramidespel vroeger of later ineenstort met een donderend geraas.

3 Reacties
Jan Jansen2
Jan Jansen25 nov. 2013 - 21:22

Tja als je voortdurend hoort dat groei goed is...

JoopSchouten
JoopSchouten5 nov. 2013 - 21:22

'... het probleem is het sprinkhaangedrag wat ook door U gepropageerd wordt.' Waar lees je dat?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 nov. 2013 - 21:22

[ngebreidelde voortplanting zal ervoor zorgen dat ook Uw piramidespel vroeger of later ineenstort met een donderend geraas.] Inderdaad, en dat is het moment dat het probleem acuut is opgelost, en de aarde zonder ons zich prima kan herstellen, Dat herstel het mag wel even duren, maar het komt er.

JoopSchouten
JoopSchouten5 nov. 2013 - 21:22

Strak plan. Er is nog een taalmisvatting.: Werkgevers zijn feitelijk werknemers want ze nemen mensen in dienst die werk geven. ... Nog iets over het woorden 'De economie'. Het is 'De Economie' die in crisis is, en het is dan ook de economie die opnieuw moet aangejaagd worden. Drie opmerkingen horen hier bij.: 1 - 'De Economie' wordt systematisch voorgesteld als een autonoom iets, dat volkomen los staat van de rest van de samenleving, en daardoor ook immuun is voor de wetten en behoeften van die samenleving. 2 - 'De Economie' wordt stelselmatig gebruikt als eenvoudig synoniem voor kapitalisme. 3 - En vaak nog iets specifieker, als synoniem voor bedrijven. Men zegt 'de economie is in crisis', meteen 'het kapitalisme is in crisis'. Als je hoort 'we geven een economische oppepper' denkt je meteen 'we nemen maatregelen die het kapitalisme een oppepper moeten geven'. Dus telkens men wanneer het woord ‘economie’ gebruikt, spreekt men over een zeer specifiek economisch stelsel en wel de Kapitalistische Economie en dat terwijl er een reeks mogelijke economische stelsels zijn. De crisis is is die van het Kapitalisme. Dat betekent dat de oorzaken van de crisis in de structuren van het Kapitalisme liggen en dat wordt voorgesteld dat de oplossingen hier eveneens te vinden zijn. Men kijkt niet verder dan de neus lang is In werkelijkheid omvat de ‘economie’ de gehele samenleving maar dit is niet het geval Men spreekt over een zeer specifieke reeks economische actoren, ondernemingen, die vooral als begunstigde synoniem gesteld worden voor de ‘economie’. Inspanningen voor de ‘economie’ – een oppepperpact, een concurrentiepact – zijn dan ook geen inspanningen ten voordele van iedereen, wel ten voordele van een heel bepaalde belangengroep binnen de (echte) economie. En wat dat laatste betreft: als de economie zich heeft losgerukt uit de samenleving en weigert zich door die samenleving te laten sturen en beïnvloeden, dan weten we nu dat dit gelijk staat aan kapitalistische ondernemingen die zich aan elke vorm van sociale en overheidscontrole willen onttrekken, en dus niets minder dan de droom van Friedman en Hayek willen verwezenlijken: de enige echt relevante politieke kracht worden. Dit is een ideologische bevinding. ... De losmaking van de economie uit de samenleving is een ideologisch standpunt; het heeft niets objectiefs, het is een machtsgreep die wordt voorgesteld als logisch en vanzelfsprekend. In werkelijkheid omvat de ‘economie’ immers de gehele samenleving, dat is: het hele samenspel tussen diverse actoren, zoals bedrijven en kapitalisten, de arbeidende bevolking, de consumenten, de overheden, de ambtenaren, de werklozen – dat samen is ‘de economie’. De economie vernauwen tot slechts diegenen die goederen en kapitaal verhandelen slaat nergens op, en indien men enkel die actoren steunt in een ‘economisch’ beleid, dan voert men een kreupel beleid. De ‘economie’ groeit dan, maar de samenleving verarmt. Met dank aan dit stuk van Aad Breed en het denkwerk Jan Blommaert. Op naar een economie in dienst van de maatschappij. (En Fuck dit roofkapitalisme.)

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten5 nov. 2013 - 21:22

'Nog iets over de woorden' prdn

lembeck
lembeck5 nov. 2013 - 21:22

Goed gesproken!

AHBreed
AHBreed5 nov. 2013 - 21:22

Niet de overbevolking is een probleem, maar het principe "geen werk, geen eten" De ecologische voetafdruk van de rijken is zodanig hoog, dat als iedereen op de wereld zo gaat leven er drie aardbollen nodig zijn. Een kind uit een sloppenwijk en nauwelijks te eten, overbevolkt niet. Elk kind uit het rijke westen overbevolkt wel, omdat zijn ecologische voetafdruk zo hoog is. Overigens is overbevolking(veel mensen op een oppervlak) helemaal geen probleem, want met de nieuwe stedenbouw is een oppervlakte van Nederland verspreid over de hele wereld, voldoende om alle stadsbewoners ruim te laten wonen, incl. voldoende voedsel

2 Reacties
Michiel Online
Michiel Online5 nov. 2013 - 21:22

Aad overbevolking is wel een probleem. Er geldt een bepaalde regel waar je niet omheen kan: "life can only be understood backwards, but it must be lived forward." Met andere woorden we kunnen niet achteruit leven. Het is een voortdurende strijd met de natuur en ecologische leefsystemen. Dat is de afgelopen duizenden jaren zo geweest. Denk aan de opkomst van de landbouw waarbij bossen gekapt werden en worden om die landbouw te kunnen bezigen. Kapitalisme staat vrijwel gelijk aan overbolking omdat je door meer bevolking rijker wordt (meer mensen kunnen voor je werken en meer specialisaties aan etc.). Onlosmakelijke samenhang. De trend die daarbij hoort is bijvoorbeeld de immer groter wordende huizen van iedereen. Na duizenden jaren technologische vooruitgang gaan we het dus echt niet binnen 50 jaar redden om belangrijke quota te halen als we het probleem niet aan alle kanten aanpakken. Het probleem ligt ook niet bij de elite, bij de harde werker of de uitkeringstrekker. Dat is nog steeds systeemdenken wat hoort bij de opbouw van onze huidige samenleving. Het probleem ligt bij ons allemaal en bij de natuur. De meest dichte en voor de hand liggende oplossing is het verminderen van de wereldbevolking. Waarom? - Alle vrouwen op aarde kunnen dit begrijpen: een goede toekomst voor je kinderen. Dat geeft een ongekende machtsverspreiding. En het mooiste is dat de overheid of bedrijfsleven waarschijnlijk niet eens nodig zijn om dit te bewerkstelligen. En nog beter, de liefde van de vrouw voor haar kind is groter dan religie. Dat is misschien nog wel het grootste voordeel. Volgens mij is het zelfs al door Obama terloops gezegd, dat we voor ons nageslacht beter moeten leren leven. - Ook al hebben nog steeds veel mensen last van een "religie-aandoening", in de bijbel bijvoorbeeld is er veel informatie over hygiene. Als de wereldbevolking blijft toenemen is er weer grotere kans op virussen. Als de wereldbevolking gelijk blijft of afneemt is er minder kans. - Er hoeft voor enkele tientallen jaren niet of weinig gebouwd te worden bij bevolkingsafname zodat we rustig kunnen werken aan gezondere woningen. Vergeet niet dat er veel gebouwd moet worden voor die duurzaamheid, het is en blijft business en klimaatbeinvloeding (lijkt me gunstig voor jouw piramidestad!!) - Je kan het zo makkelijk en moeilijk maken als je wil met behulp van berekeningen. Het is een uitgangspunt waarbij elk land ermee kan werken. Bijvoorbeeld elk land 10% afname, en bijsturing door een internationaal orgaan met behulp van geld etc. - Het doet de armoede afnemen want onder armoedige gezinnen worden veel kinderen geboren. De gedachte "minder kinderen" voor klimaatbevordering helpt ook armoede tegen te gaan. - We moeten een keer stoppen met groeien. Laat ik het zo zeggen: overbevolking is altijd een probleem en zal het ook altijd blijven. Hoe eerder we ermee leren werken hoe beter. Het is duidelijk dat we nu met minder mensen ons ego kunnen bevredigen. We kunnen niet alleen doorgaan met olieboren met minder mensen, maar we kunnen er ook langer mee doorgaan. - We krijgen zo meer tijd om keuzes te maken die we pas later kunnen maken als we een tijdje bezig zijn met de overgang naar een duurzame samenleving. Als we die bepaalde keuzes sneller moeten gaan maken stijgt het risico ook dat het fout gaat (bijvoorbeeld in de praktijk is de vermindering van CO2 slecht uitgevallen). Als onze leefomgeving in het geding komt zullen letterlijk we op alle fronten vooruitgang moeten boeken. Daarom staat de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven met de mond vol tanden. Ze hebben alleen het plaatje van hun eigen werkomgeving.

lembeck
lembeck5 nov. 2013 - 21:22

Klopt. Hier is de oplossing: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Groen-Goud.html

opmerker
opmerker5 nov. 2013 - 21:22

De opvatting geen werk geen eten, zou kunnen worden vergezeld met de opvatting. Geen persoonlijke skils geen onderhoud uwer kapitaal bezit.

1 Reactie
Michiel Online
Michiel Online5 nov. 2013 - 21:22

daar ben ik het wel mee eens. we hebben niet veel meer nodig dan dat we aankunnen.

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2013 - 21:22

Leuk stuk, u gaat alleen in het begin de mist al in met de stelling [Het kapitalistische principe "geen werk, geen eten" is ong. 10.000 jaar geleden mogelijk geworden door: ] Wat u zich moet voorstellen dat toen de eerste van onze voorvaderen zo'n 2 miljoen jaar geleden op 2 poten over de aarde heen liepen, gingen ouderen, zieken, wezen en minder intelligenten al snel dood omdat ze niet voor hun eten konden zorgen. Dit ging net zolang door totdat ons soort genoeg vlees at wat ervoor zorgde dat onze hersenen beter konden groeien waardoor we slimmer werden. Doordat we vlees aten en slimmer werden, konden we steeds beter voor ons zelf zorgen. Dat zorgde ervoor dat we niet maar afhankelijk waren van aas om vlees te eten, maar zelf de gereedschappen konden maken om te gaan jagen. Doordat wij konden jagen konden we meer vlees krijgen waardoor wij meer konden delen. We konden nu ook zorgen voor anderen die niet voor zichzelf konden zorgen en zij maakten zich nuttig door andere werkzaamheden te verrichten, zoals het schoonhouden van onze leef omgeving. Als er iemand van onze groep dit niet wilde, dan werd deze verstoten. Later werd de grootte van de groep belangrijk waardoor er steeds minder verstoten werden. De baas van de groep was in den beginne de sterkste van de groep. Langzaam maar zeker werd dit de handigste. Je kan namelijk wel sterk zijn, maar als je tegenstander een tak of steen had waar hij mee kon slaan, dan verloor je het gevecht om de baas te zijn redelijk snel. We kwamen er achter dat onze kracht niet fysiek was, maar geestelijk waardoor al snel de slimste de baas werd. Aangezien de baas over het algemeen gezien het alleen recht had om zich voort te planten en de jong geslachtsrijpe vrouwtjes vertrokken om een andere groep te vinden zodat er geen inteelt plaats kon vinden, werd ons soort ook steeds slimmer. Nieuwkomers in de groep waren zich terdege bewust van het belang van de groep en deden er ook alles aan om geaccepteerd te worden, want zonder groep ging je dood en geaccepteerd worden gebeurde alleen als je je nut kon laten zien. Het sociale aspect werd ook belangrijk. Niet zozeer om aardig te zijn tegenover elkaar, maar omdat onze kracht in intelligentie en aantal zat en niet in fysieke overwicht moesten we ervoor zorgen dat de groep groter werd en dat de pikorde duidelijk was, zonder dat konden we aanvallen van roofdieren of andere groepen niet afslaan. Later zorgde de meest slimme van ons soort ervoor dat het niet meer nodig was om steeds te verhuizen als er geen eten meer in de buurt was. Hierdoor wat het mogelijk nederzettingen te bouwen voor langere periode. Zij waren er achter gekomen dat je met de juiste gereedschappen en kennis ook gewassen zelf kon verbouwen en door het graven vaan geultjes e.d. kon je er voor zorgen dat deze gewassen ook water kregen als ze het nodig hadden en niet alleen wanneer het regende. Om dat soort groepen heen werden complete steden gebouwd waar de slimste de baas werd. Deze was vaak ook zo slim/handig dat hij mensen voor zich kon laten werken die zelf niet zo iets kon opbouwen. Die hoefde dan niet meer na te denken, alleen maar te doen. Doordat dit soort steden goed werkte waren anderen vaak jaloers en wilde de steden aanvallen. De overlevenden uit de groep die verloren had werden als ze gevaarlijk werden geacht dood gemaakt en anders tewerk gesteld zodat ze de groep niet meer konden aanvallen. Doordat de steden groter werden, we ook automatische verdediging kregen tegen aanvallers (roofdieren of andere groepen) zoals muren ging het steeds beter met ons soort. Er kwamen er steeds meer bij en men ging steeds minder snel dood waardoor er te veel mensen waren om louter en alleen te zorgen voor voedsel en bescherming. Men kon zich bezig houden met andere zaken zoals ontwikkeling. De keerzijde was ook dat steden/groepen zo groot werden dat er te veel voor het territorium waren en er uitbreiding van het terrirorium nodig was. Dit ging dan regelmatig gepaard met oorlogen. Omdat groepen zo groot werden dat wegjagen niet meer voldoende was ontkwam je er niet aan om de ander echt te gaan doden. Ontwikkeling zorgde niet zozeer voor kunst, geschreven communicatie, betere greedschappen, maar nog veel meer voor hebzucht. Het was niet meer voldoende om zelf mooie bijzondere zaken te creeren, men wilde ook meer hebben, meer dan in een leven nodig was. Er was een nieuwe reden voor oorlog gekomen. Resumerend: -Wie niet werkt zal ook niet eten is al zo oud als de mensheid. -Sociaal gedrag is alleen uit eigen belang ontstaan. -De slimste laten de minder slimme voor zich werken. -Groepsdenken heeft gezorgd voor de overleving van ons soort. -Nieuwkomers hebben altijd hun best moeten doen om in een groep te passen. -Vlees eten heeft ervoor gezorgd dat we slimmer werden. -Primaire redenen voor oorlogen zijn overbevolking en hebzucht en niet het geloof. Verder is het trouwens mooi vertoeven op deze aarde. Eens in de zoveel tijd vind er een opschoonactie plaats waardoor er een dusdanige klimaat verandering plaats vind dat ervoor zorgt dat het overheersende soort het niet meer overleefd waardoor er kansen zijn voor nieuwe soorten. Klimaat veranderingen hebben ervoor gezorgd dat wij als soort konden opleven en zullen er ook weer voor zorgen dat wij plaats gaan maken voor een nieuw soort. Het is echt heel erg naief dat er mensen zijn die denken dit zelf in de hand te hebben. Dus maak je maar geen zorgen, het probleem van de aarde (wij dus) lost zich vanzelf wel op.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten5 nov. 2013 - 21:22

De landbouw is 10.000 jaar geleden begonnen Zoran. Misvattingen over landbezit en de waarde van geld is toen ontstaan dus is er een directe link met het roofkapitalisme van vandaag de dag.

Sternenstaub
Sternenstaub5 nov. 2013 - 21:22

Schokkend, zoveel onbenul, opgepimpt met een lading pedanterie. Wie wil zoiets nu nog deconstrueren? Ideologische fanatici trachten te deprogrammeren, zie ik als een energieverspillende, zinloze missie.

Sternenstaub
Sternenstaub5 nov. 2013 - 21:22

De toekomst is noodzakelijk en onvermijdelijk de weg van een grote, fundamentele verandering zoals hierboven fantasierijk is geschetst; een verandering die de globalisering van een denken en handelen inhoudt dat tegengesteld is aan de globalisering van het kapitalisme, wat een verslavend, allesverslindend consumentisme inhoudt wat sluimerende conflicten vanzelf doet escaleren, wat weer dictatuur door de oligarchie en staatsrepressie en -terrorisme in de hand werkt, wat weer zal leiden tot verzet, opstanden, revoluties en oorlogen. Een principiële, concrete verandering is de enig zinvolle optie, en deze geeft vorm aan de enige houdbare, duurzame visie, die, zoals in het stuk geschets, een humanitair-ecologische visie moet zijn.

1 Reactie
lembeck
lembeck5 nov. 2013 - 21:22

Mee eens. In de Holland Doc documentaire Vrijheid zei Bolkenstein: “Iedereen kan slagen, mits hij genoeg ambitie en discipline heeft.” Hij gelooft het nog ook. Gaat volledig voorbij aan bijkomende factoren, als inkomen van ouders en later eigen inkomen, scholing, heeft iemand wel de hersens om verder te komen dan straatveger - hetgeen een eerlijk beroep is en waar natuurlijk niets mis mee is vind ik - en de kansen die mensen vaker niet dan wel krijgen. Wie de woorden van Bolkenstein blijft geloven, vergeet voor het gemak dat mensen geen eenheidsworst zijn, geen robots ook, maar mensen van vlees en bloed. De ene groeit op in een huishouden waar geld is en waar ouders kinderen stimuleren en de ander groeit op in een achterstandswijk in een gezin waar zoiets niet een gewoonte is. Dan nog kan het kind van de welgestelde een bedroevend gemis aan hersens hebben en niets anders kunnen dan achter een lopende band staan. Terwijl het kind uit de achterstandsfamilie in de volkswijk wellicht een hoog IQ en helder verstand heeft, maar niet gestimuleerd wordt en niet het geld heeft om hogerop te komen. Deze opmerking van Bolkenstein is het VVD dogma geworden, waar iedereen maar aan moet voldoen. Wie dat niet doet en niet mee kan, zal de sneer Eigen Schuld meekrijgen. Makkelijk om je kop zo in het zand te steken. Er lijden mensen onder. Dat is toch om je kapot te schamen.