Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Geen volwaardige democratie zonder volledige persvrijheid

  •  
03-05-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het is ongewenst om ons alleen blind te staren op schending van de persvrijheid buiten Europa
Vandaag is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Een dag die in het leven is geroepen om extra aandacht te geven aan het belang van persvrijheid wereldwijd. Broodnodig, want persvrijheid is nog lang niet in alle landen een vanzelfsprekendheid. Daarom moeten we binnen en buiten Europa scherp blijven als het gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.
We kijken in Europa niet vreemd op als we horen dat het nieuws en de berichtgeving in landen als Iran, Noord-Korea of Eritrea zwaar gecensureerd is. Dat er in deze landen nog een lange weg te gaan is als het gaat op de verbetering van de persvrijheid is een feit, maar ook in landen waar je het niet zou verwachten kan nog veel vooruitgang worden geboekt, ook binnen Europa.
Onmisbaar
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van een democratische samenleving. In een open democratie moeten regeringen, machthebbers en organisaties kritisch gevolgd kunnen worden. Juist journalisten spelen hierin een belangrijke rol als waakhond van de democratie. Zij moeten de vrijheid hebben om zonder blad voor de mond te kunnen spreken en zonder censuur of intimidatie te kunnen schrijven. Als volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement maak ik mij sterk voor het behoud en de bescherming van deze essentiële vrijheden. Inmiddels vinden we dit soort vrijheden misschien vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet.
Turkije
Zo protesteerden afgelopen maart duizenden Turken in Istanbul tegen de aanhouding van een aantal journalisten en schrijvers. Onder de arrestanten waren een aantal onderzoeksjournalisten die een kritische houding hadden ten opzichte van de regering Erdogan. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie.
Hoewel bovenstaande zaak nog onder de rechter is, mag één ding heel duidelijk zijn: het opsluiten van journalisten en andere burgers vanwege een kritische houding ten opzichte van de autoriteiten is onacceptabel. Ik pleit er dan ook voor om in de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap de verbetering van de mensenrechten, in het bijzonder de persvrijheid, hoog op de agenda te zetten. Als Turkije wil toetreden moet het op dit punt echt stappen voorwaarts maken. We moeten de kans benutten om via deze onderhandelingen te eisen dat Turkije veranderingen ook daadwerkelijk in gang gaat zetten. Ik ben er van overtuigd dat dit de beste manier is om de Turkse bevolking te steunen in het beschermen van fundamentele vrijheden.
Hongarije
Het is ongewenst om ons alleen blind te staren op schending van de persvrijheid buiten Europa. Ook binnen de grenzen van de EU is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Het meest in het oog springende voorbeeld hierin is de huidige voorzitter van de EU zelf: Hongarije.
Een dag voor aanvang van het voorzitterschap nam het Hongaarse parlement een zeer omstreden mediawet aan. Deze wet zorgde voor een forse en onacceptabele inperking van de persvrijheid en een grote mate van controle op de media door de regering. De door de regering gekozen leden in de ‘mediaraad’ moeten alle publicaties en online berichtgeving controleren. Deze raad kan media op vage gronden boetes opleggen. Deze vorm van controle op de pers hoort niet thuis in een vrij en democratisch Europa.
Naar aanleiding van forse kritiek vanuit het Europees Parlement heeft Eurocommissaris Kroes Hongarije verzocht de wet aan te passen. Het Hongaarse parlement heeft enkele wijzigingen goedgekeurd, maar deze wijzigingen zijn niet meer dan cosmetische veranderingen. Ik blijf de Hongaarse regering vanuit het Europees Parlement kritisch volgen en zal het belang en de waarde van volledige persvrijheid blijven benadrukken.
Hieruit blijkt dat we niet alleen buiten Europa, maar net zo goed ook binnen onze eigen Europese grenzen scherp moeten blijven als het gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

Iskander2
Iskander23 mei 2011 - 14:56

Mee eens. Maar Vrijheid houdt ook een zekere mate van onafhankelijkheid in. In deze tijd van winst- en waardeverhoging najagende zetbazen zijn ook de media doel van overnames en graaipogingen. Kijk eens naar Italië, waar De Grote Mediamagnaat met minachting voor recht en wet zijn media-macht misbruikt... Daar moeten ook garanties tegen zijn c.q. komen. Gelukkig hebben we tegenwoordig Internet en sociale media als uitwijkmogelijkheid, maar wie kun je echt vertrouwen ? Daarvoor maak ik toch graag gebruik van de bestaande media, behalve als die als wapen in de machtsstrijd van de haves tegen de have-nots worden ingezet. Europa dient m.i. te regelen dat noch op Euopees-, noch op lidstaat-nivo een monopolie of een kartel kan ontstaan op media gebied.

NNenNN
NNenNN3 mei 2011 - 14:56

Over persvrijheid gesproken, een aantal zeer aan te raden documentaires. Mensen die er meer kennen zijn van harte welkom om de lijst aan te vullen! - Manufactering Consent (http://www.imdb.com/title/tt0104810/) - Orwell Rolls in his Grave (http://www.imdb.com/title/tt0410407/) - Control Room (http://www.imdb.com/title/tt0391024/) - The Century of the Self (http://www.imdb.com/title/tt0432232/) - Why We Fight (http://www.imdb.com/title/tt0436971/)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa3 mei 2011 - 14:56

Klets koek is de titel wel. Geen Onafhakkelijke journalistiek geen democratie. Noem mij één krant in Nederland die Onafhakkelijk is. Ik ken geen 1.

ErnsTT2
ErnsTT23 mei 2011 - 14:56

De vrijheid van meningsuitting is alleen voorbehouden aan hen die de "vrijheid" ervan denken te bepalen. De Partij van de Vrijheid, die later de VVD ging heten, en nu weer zijn oude naam terugheeft... [quote] Na 1945 gaan de vrijzinnig-democraten van Oud op in de PvdA. De leden van de Liberale Staatspartij noemen zich nu: De Partij van de Vrijheid. Al snel gaan de vrijzinnig-democraten en de liberalen samenwerken. De politiek leiders Oud en Stikker onderhandelen over het oprichten van een nieuwe, liberale partij. Dat lukt. Op 24 januari 1948 is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie een feit. [/quote]

fjacobse
fjacobse3 mei 2011 - 14:56

Gelukkig hebben we in Nederland Geen Stijl.

objectivist
objectivist3 mei 2011 - 14:56

Persvrijheid is een dodelijk wapen in handen van slechte journalisten. En we hebben er veel in Nederland.

dboomen
dboomen3 mei 2011 - 14:56

1 Juli 2011 (ik noem maar een datum), Rutte 1 : 1e beleidspunt, de Hypotheekrenteaftrek wordt per 01-01-'12 beperkt. Een huisvrouwtje uit Wassenaar reageert : Ik wist niet dat dit eraan zat te komen, hoe moet ik nu mijn wekelijkse boodschappen doen?

[verwijderd]
[verwijderd]3 mei 2011 - 14:56

Meer dan 20 jaar geleden constateerde de wereldberoemde journalist, wijlen Ryszard Kapuscinski: 'Sinds de ontdekking dat informatie een product is die torenhoge winsten oplevert, is deze niet meer aan de traditionele criteria van waarheid en leugen onderworpen, maar is ze geleidelijkaan aan volkomen andere wetten ondergeschikt gemaakt, namelijk die van de markt, met hun streven naar steeds hogere inkomsten en naar een monopolie.' Het gevolg is dat de inhoud en de functie van informatie fundamenteel is veranderd, en daarmee ook de voorstelling van 'de werkelijkheid'. Kapuscinski: 'Vroeger had de correspondent van een krant, een persagentschap of de radio eeen hoge mate van zelfstandigheid en het recht op eigen initiatief -- hij zocht informatie, probeerde iets te ontdekken, iets te scheppen. Tegenwoordig is hij een pion die als een schaakstuk wordt verplaatst door zijn baas in de centrale (die zich aan het andere eind van de aardbol kan bevinden). Deze baas beschikt over informatie omtrent de gegeven gebeurtenis uit velerlei bronnen tegelijk, hij kan een heel ander beeld van de gebeurtenissen hebben dan de reporter ter plaatse. Zonder te wachten op de resultaten van het werk van zijn reporter informeert de centrale hem wat men van die gebeurtenis weet, en verwacht van hem louter en alleen een bevestiging dat de situatie er inderdaad zo voor staat als de centrale zich voorstelt.' emine, de enige die van de persvrijheid kan genieten is degene die een pers heeft, zei ooit eens een vooraanstaande amerikaanse journalist en gelijk had hij. de dood van osama bin laden was weer een schitterend voorbeeld hoe absurd onze zogeheten vrije maar toch o zo commerciele media zijn. Het zijn journalisten, de opiniemakers van de commerciele massamedia, die bepalen wat de burger 'should and should not know about the products that they are expected to consume unquestioningly,' aldus de Amerikaanse auteur Gore Vidal. Het zijn uiteindelijk journalisten die bepalen wat waar is en wat niet, wie recht van spreken heeft en wie niet, wat belangrijk en wat niet. Het zijn uiteindelijk journalisten die aangeven waar de grenzen van de consensus liggen. Elke dag weer, 24 uur van de dag. George Orwell, 1984: 'Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it.' Een van de beste onderzoeksjournalisten ter wereld, de Amerikaan Seymour Hersh, verklaarde over de Amerikaanse pers: 'There is a corporate mentality out here, but there is also a tremendous amount of self-censorship among the press. It's like a disease.' Into the Buzzsaw. Leading journalists expose the myth of a free press: 'Ever-more-close ties between business and government have allowed a highly effective system of information suppression and manipulation to evolve organically.' George Orwell, Animal Farm, 1945: 'The sinister fact about literary censorship... is that it is largely voluntary. Unpopular ideas can be silenced, and inconvenient facts kept dark, without the need for any official ban.' Gore Vidal: 'Using insulting and false labels to marginalize dissenting or politically incorrect voices in a ploy that the government and corporations as well as the press use on a daily basis.' In de studie 'Newspeak in the 21st century' beschrijven David Edwards en David Cromwell van het Britse Media Lens hoe de media werden ingezet om de publieke opinie rijp te maken voor een gewelddadige inval in Irak waarvoor geen 'volkenrechtelijk mandaat' was. Scott McClellan, George W. Bush's former White House press secretary, described how Bush relied on a 'political propaganda campaign' rather than the truth to sell the Iraq war to the American people. McClellan argued that the invasion was 'unnecessary', a 'strategic blunder', with Bush having made up his mind early on to attack Saddam Hussein. McClellan added: 'In the permanent campaign era, it was all about manipulating sources of public opinion to the president's advantage.' The media had played the role of 'complicit enablers' in Bush's campaign to manipulate public opinion. In May 2008, CBS news anchor, Katie Couric, revealed that while working as a host of NBC's Today programme, she had felt pressure from 'the corporations who own where we work and from the government itself to really squash any kind of dissent or any kind of questioning of it [the Iraq war]'. Howard Kurtz, the host of CNN's Reliable Sources, commented: 'Couric has told me that while she was at NBC... she got what she described as complaints from network executives when she challenged the Bush administration.' Jessica Yellin, who worked for MSNBC in 2003 and now reports for CNN, also said that journalists had been 'under enormous pressure from corporate executives, frankly, to make sure that this was a war presented in a way that was consistent with the patriottic fever in the nation'. Yellin added: 'And my own experience at the White House was that, the higher the president's approval ratings... the more pressure I had from news executives to put on positive stories about the president.' She explained that media bosses 'would edit my pieces. They would push me in different directions. They would turn down stories that were more critical and try to put on pieces that were more positive, yes. That was my experience.' Nu moet men weten dat de consensus als volgt werkt: eerst bepalen de topmensen van de grote Amerikaanse netwerken, kranten, en persbureau's hoe er bericht wordt over een bepaald feit. En vervolgens imiteert de rest van de westerse wereld deze visie, zoals keer op keer wordt aangetoond. Het zal dan ook niemand verbazen dat de Nederlandse pers de afgedwongen versie van de werkelijkheid zoals die door door de Amerikaanse commerciele massadia was gegeven, klakkeloos herhaalde. En het zal eveneens geen verbazing wekken dat geen van de Nederlandse massamedia een serieus onderzoek heeft gedaan naar de eigen werkwijze in deze. Ook is er over Irak geen uitgebreide wetenschappelijke analyse geweest van een van de vele universitaire disciplines in Nederland die zich met massacommunicatie bezig houden. En toen het journalistieke wereldje in de polder zich een middagje over de eigen Irak-verslaggeving boog bleek dat men best wel tevreden met zichzelf was. hierover zul je nooit iets vernemen in de mainstream media in nederland. hoe zou dat komen? wie bewaakt de bewakers?

3 Reacties
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort3 mei 2011 - 14:56

Meer dan 65 jaar geleden ontdekte men dat informatie in de vorm van propaganda torenhoge verkiezingsoverwinningen opleverde. Sindsdien is deze niet meer aan de traditionele criteria van waarheid en leugen onderworpen, maar is ze geleidelijkaan aan volkomen andere wetten ondergeschikt gemaakt, namelijk die van de politiek, met hun streven naar steeds hogere verkiezingsuitslagen, wat uitmondt in monopolie, ofwel dictatuur. Etcetera, etcetera, etcetera ;-) P.s.: had je nog mijn reactie kunnen meepakken in het topic over OBL?

NNenNN
NNenNN3 mei 2011 - 14:56

Waardevolle bijdrage en geweldige conclusie.

ingrid1232
ingrid12323 mei 2011 - 14:56

Bravo! Maar ja hier kom je natuurlijk alleen achter als je verder kijkt dan het nieuws op radio en tv. Internet is wat dat betreft een geweldige plek waar onafhankelijke onderzoeksjournalisten hun werk en hun publiek serieus nemen. Wat dat betreft heeft Julian Assange van Wikileaks de journalisten die een spreekbuis zijn geworden van corporaties en politiek, even flink op hun nummer gezet. En kijk wat er met hem gebeurt. Hij wordt meteen aangemerkt als staatsterrorist. Zie interview met John Pilger. Nee, persvrijheid hebben we al heel lang niet meer. Propagandakanalen is het juiste woord.