Joop

Geen scheiding van schapen en bokken op links

  •  
19-12-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
RTEmagicC_schappen_en_bokken-1_01.jpg
Jolanda Sap (GL) en Guusje ter Horst (PvdA) willen op links de schapen van de bokken scheiden. Sociaal-progressief of sociaal conservatief dat is de keuze.
Welke afslag neem ik dan? Dan wordt het lastig
Ik ben sociaaldemocraat vanwege de sociale rechtvaardigheid: geen grote inkomensverschillen en een fatsoenlijk sociaal stelsel. Het bieden van kansen aan mensen om, ongeacht afkomst, wat van hun leven te kunnen maken. Een vertoog waarin de keerzijde wordt gezien van: “succes is een keuze”. Waarin in het respect voor iemand de graad van zijn diploma niet doorslaggevend is.
Ik ben liberaal in die zin dat ik hun liefde voor het politiek debat, het verschil van mening, deel. De parlementaire democratie en de rechtstaat zijn liberale verworvenheden. Die moeten we koesteren en verder ontwikkelen.
Ik ben conservatief op het aspect van een tekort schietend menselijk (ken-)vermogen. Alles overzien is niet mogelijk. Dit stelt grenzen aan de (politieke) maakbaarheid. Het noopt tot bescheidenheid: ‘de politiek van de menselijke maat’. Op tal van terreinen zijn verbeteringen nodig, maar wees kritisch (en proefondervindelijk) bij grootscheepse hervormingsplannen. Er is oog nodig voor ervaring en wat zich door de jaren heen heeft bewezen. Waar sta ik dan vervolgens op de tweesprong: sociaal-progressief, sociaal-conservatief.
Bij een ‘sociaal-progressieve bundeling’ zie ik weliswaar een voorkeur voor het sprankelende debat. Maar de linkse nadruk op sociale rechtvaardigheid zal denk ik al gauw afnemen. De oorzaak zit hem in mijn inschatting dat de sociaal-progressieven voornamelijk de ‘sociale winnaars’, met een hoge diploma op zak, achter zich zullen krijgen. Hun belangen krijgen dan gauw de overhand. Binnen D66 wordt het marktdenken en de meritocratie sowieso al behoorlijk omhelsd. Bovendien is de expliciete moderniseringsdrang van de vrijzinnigen niet vrij van behoorlijke maakbaarheidspretenties. Door de toegenomen scholing is het potentieel aan vrijzinnigen weliswaar toegenomen. Maar op de lange termijn bezien, zijn de vrijzinnigen nooit een consistente machtsfactor van betekenis geweest. De vraag is of dit in de toekomst echt anders zal worden. Wat dan resteert is als juniorpartner aanschuiven bij een rechtse coalitie. Een voorafschaduwing zagen we door de poging van Halsema om een VVD-CDA-D66-GL kabinet te formeren. D66 heeft door haar rol in Balkenende II op een zeer pijnlijke manier ervaren wat een dergelijke positie voor consequenties kan hebben. De opheffing was op een haar na voltrokken.
Bij de ‘sociaal-conservatieven’ bespeur ik weinig aandrang tot debat en controverse. ‘De menselijke maat’, staat weliswaar voorop. Maar door de geringe rol van het debat is er een neiging tot partijdogma’s. De afstand met andere partijen wordt op deze manier vergroot. Wat blijft over? Een positie op de ‘lonely left’. Min of meer  te vergelijken met de positie van de PvdA medio jaren tachtig. Een tandeloze tijger.
Wat is er mis met een brede volkspartij waar beide stromingen (en wie hieraan ‘ontsnappen’) een plek in krijgen? De compromissen tussen stromingen binnen zo’n brede volkspartij brengt links als totaal een stap verder. Dat hoeft niet in een strikt partijverband. Dat kan losser. De basis lijkt me dat links onder een gezamenlijke paraplu de verkiezingen ingaat.
Dus geen scheiding tussen bokken en geiten: laat de brede, diverse kudde vooral in stand!

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Pjotrs
Pjotrs19 dec. 2010 - 22:07

"Een voorafschaduwing zagen we door de poging van Halsema om een VVD-CDA-D66-GL kabinet te formeren." Léon Boer vergeet dat het een ultieme poging van Halsema was om de PVV weg te houden van de regeringsmacht, nadat Cohen alle voor- en achterdeuren voor Wilders had geopend.

Sternenstaub
Sternenstaub19 dec. 2010 - 22:07

Goed en helder stuk van Léon Boer, en ik kan me wel vinden in zijn sociaal-progressief, sociaal-conservatief tweestromingenland. Tussen de rivieren Eufraat en Tigris was het immers ook goed toeven, en ze hebben er het concept van de stad ontwikkeld, een samenlevings- en beschavingsvorm waar wij nu nog steeds aan werken, met als immer terugkerende, voor de hand liggende, centrale vraag: hoe leef je met zijn allen goed samen?

Sternenstaub
Sternenstaub19 dec. 2010 - 22:07

"krampachtig vasthouden aan bijstand"? Ja, zoals men ook "krampachtig vasthoudt" aan antieke concepten als "samenleving" en "beschaving". Misschien moeten die twee ook maar sneuvelen in de blinde "hervormings"-woede, m.a.w.: ten onder gaan aan de nog veel oudere pathologische destructieve neigingen van de mens, die sommigen (degenen die zichzelf makkelijk voorliegen), de aanhangers van de neoliberale sekte zeg maar, hebben omgedoopt in "progressief".

Xander2
Xander219 dec. 2010 - 22:07

...Gemakkelijk... Dat is waar het mij aan doet denken. Ik vind het ook fijn om te categoriseren zodat het leven overzichtelijker wordt. Zodra ik echter een open vraag alleen met ja of nee moet antwoorden klopt er iets niet meer. Bij deze de oproep om Ja-Nee omschrijvingen niet meer te gebruiken. Te beginnen met de Links-Rechts kronkel.

frankie48
frankie4819 dec. 2010 - 22:07

De geschiedenis en alle veranderingen in de tijd zouden je kunnen laten nadenken en leidt voor sommige naar/tot een bepaalde conclusie, maar morgen zegt dat diploma en je opgedane kennis niks meer, omdat je dan zult zien dat we allemaal weer het slachtoffer worden van een kleine groep neoliberale die nu al jarenlang de dienst uitmaakt. Er is maar één stroming die links heet, die was er gisteren maar daar twijfelen sommige vandaag over, maar die is morgen weer heel hard nodig, en als je die vandaag niet voelt of ziet door een bekrompen gevoel van eigenbelang te laten preveren boven solidariteit, met de kans daardoor morgen zelf weer het slachtoffer te gaan worden, dan moeten deze slachtoffers kunnen terugvallenen op de menselijke maat, omdat de lessen uit het verleden ons leert dat onderdrukking van de arbeidersklasse altijd terug zal komen. Of een brede linkse volkspartij die solidariteit kan blijven garanderen, daar geloof ik met de huidige PvdA, GL en D’66 niet in. Kijk maar naar de steun die onze postbodes uit dat kamp hebben gekregen.

vanessa2
vanessa219 dec. 2010 - 22:07

De PvdA loopt leeg, aan de ene kant naar GL en naar de andere kant naar de SP. Mocht men niet kiezen, dan gaat dat proces verder en wat erger is: dan zal de periode waarin de PvdA geen notie heeft van de richting waarin ze wil inslaan, voortduren. Halve zolen die dan zonder visie maar roepen 'de boel bij elkaar te houden', of een soort VVD=light programma hanteren bij gebrek aan eigen ideeen leiden de partij dan richting slachtbank. Wat je dan overhoudt is GL en SP: precies, dan is de scheiding gemaakt.

PetervanDijk
PetervanDijk19 dec. 2010 - 22:07

Eigenlijk kan je stellen dat de theistische politiek veel verder is in hun ontwikkeling zijn dan de socialistisch atheistische. De `groep van achtien´ die vanaf 1967 samenwerking voorstond tussen de verschillende Christelijke partijen naar levensovertuiging zag in 1980 hun werk bekroond met de oprichting van het CDA. Katholieken en Protestanten die elkaar eerst tijdens de Tachtigjarige Oorlog op leven en dood en later tijdens de Verzuiling met de Koude Oorlog `diepvriesmethode´ bestreden, konden weer samen door één deur. De besprekingen tussen GroenLinks en de PvdA tot samenwerking stammen ter vergelijking van even na de `Val van de Muur´ in 1989. Verder dan een intentieverklaring tot samenwerking zijn deze `verworpenen der aarde´ nog niet gekomen. Nee, Christenen deden dat toch aanmerkelijk sneller na het einde van de Verzuiling. Wat nu nu `linkse progressieve politiek´?

Irmaatje
Irmaatje19 dec. 2010 - 22:07

De PvdA zou wel dom zijn om, in navolging van GL (whats in a name?) 'de onderkant' te laten stikken. (zie artikel Trouw). Juist onder Cohen kregen ze weer een beetje oog voor die groep. En onder het kabinet Wilders zal de groep 'onderkant' alleen maar groeien.... hoe ironisch dat ook is aangezien de meeste Wilders-stemmers in die groep zitten. Die onzin over progressief heeft Femke er goed ingeramd bij Jolande, alsof de WW verkorten, arbeidersrechten afschaffen en studiefinanciering afschaffen progressief is.... 'Modernisering' van de arbeidsverhoudingen is nep. Werkgevers bieden helemaal niks. Sterker, die wensen ook 'versobering' van de WW. De heilige economie, die van de werkgevers, is erbij gebaat. De onderlaag groeit, de tegenstelling wordt groter. De 'modernisering' van Sap is de 'marktwerking' van Rutte. Sap heeft (net als Halsema) de verdeeldheid van links voor ogen, terwijl juist die samenwerking het enige is wat ons land kan redden van dit kabinet. Samenwerking, geen fusie. Kiezers kiezen bewust NIET voor GL maar voor D66. Er kiezen meer mensen voor PvdA en SP, dus vanwaar de arrogante houding van GL? Linkse samenwerking tussen Groen Links, PvdA én SP is eerste vereiste. Maar een fusie/lijstverbinding voor de Provinciale Statenverkiezingen is daarbij niet belangrijk... wat de partijen na de verkiezingen doen met hun zetels, dat is belangrijk.

JanB2
JanB219 dec. 2010 - 22:07

De tijd zal uitwijzen wat ik over Jolanda Sap moet denken maar van Guusje Terhorst krijg ik uitslag.

[verwijderd]
[verwijderd]19 dec. 2010 - 22:07

hmmm wat de schijver min of meer stelt is dat sociaal alleen voor de zeg maar onrendabelen is. Het gekke is dat ik moeite heb om sociaal en progressief te koppelen omdat ik van zowel de socialisten (sp) sociaal liberalen (d66), sociaal democraten (pvda()en de van alles wat (gl) al hele lange tijds niets progressief's heb gehoord. Waar zijn de nieuwe oplossingen, waar zijn de creatieve oplossingen voor de armoede. Het is krampachtig vast houden aan bijstand, wwik etc.

3 Reacties
Joeri2
Joeri219 dec. 2010 - 22:07

Progressie is ombuigen, verbeteren, veranderen. Krampachtig vasthouden is een reactie op genadeloos afschieten. In die zin is vasthouden de basis voor progressie, je moet wel iets hebben als je iets wil veranderen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 dec. 2010 - 22:07

Misschien heb je zelf wat progressieve oplossingen.....?

Sternenstaub
Sternenstaub19 dec. 2010 - 22:07

Ja, zoals men ook "krampachtig vasthoudt" aan antieke concepten als "samenleving" en "beschaving". Misschien moeten die twee ook maar sneuvelen in de blinde "hervormings"-woede, m.a.w.: ten onder gaan aan de nog veel oudere pathologische destructieve neigingen van de mens, die sommigen (degenen die zichzelf makkelijk voorliegen), de aanhangers van de neoliberale sekte zeg maar, hebben omgedoopt in "progressief".

[verwijderd]
[verwijderd]19 dec. 2010 - 22:07

Progressief wordt totaal verkeerd gebruikt tegenwoordig. Progressief blijkt ineens gewoon te gaan om neoliberaaltje spelen. Daar is natuurlijk niks progressiefs aan. En mensen het leven zuur maken is ook niet progressief. Progressief zou zijn als men eens buiten de kaders kan denken over een mooie wereld ipv de lelijke wereld van de zechzelf progressief noemenden . En geen scheiding .... Die is er al . Tussen progressief -> ruk naar rechts verkwansel de ideologische veren En gedesillusioneerd links -> zij die weigeren mee te doen met de verrechtsing van links. Een nieuwe progressieve stroming zou moeten komen uit links. En die zal zeker niet komen uit de 'progressieve' hoek.

1 Reactie
Sternenstaub
Sternenstaub19 dec. 2010 - 22:07

Bravo en bis.

robheus2
robheus219 dec. 2010 - 22:07

Een sociale economie kan alleen het resultaat zijn van de socialisering van de productie middelen.

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs19 dec. 2010 - 22:07

"Een sociale economie kan alleen het resultaat zijn van de socialisering van de productie middelen." U bent geslaagd voor de begincursus. Huiswerk voor de komende week: de eerste drie hoofdstukken van De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat van Friedrich Engels. Als je het tempo hoog houdt, kun je komend jaar nog door naar het begin van de vorige eeuw. Dan wordt het langzamerhand lastig, want dan nader je de tijd dat die ideeën aan de praktijk werden getest...

ZwareVanNelle
ZwareVanNelle19 dec. 2010 - 22:07

Marx zou trots op je zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]19 dec. 2010 - 22:07

He, ja, laten we eens een andere verdeling op * links * aanbrengen. Niet dat het dan beter wordt, het is en blijft een verdeling. Inplaats van eens serieus na te denken over een brede samenwerking, waarbij men alle krachten bundelt een een groot front tegen de *andersdenkenden* kan vormen, gewoon weer een andere indeling maken. In plaats van sociaal vs. liberaal wordt het nu* progressief* vs. *conservatief*, waarbij dan nog wel even aan de buuitenwacht zal moieten worden uitgelegd wat er nu weer met die begrippen wordt bedoeld. Tot nu toe krijg ik sterk de indruk dat dat *sociaal progressief* gewoon betekent dat men alle verworvenheden die het socialisme ontegenzeggelijk heeft gebracht overboord flikkert en meehuilt, of meeheult, zo je wilt, met de conservatieve liberalen, de conservatieve gristenen, en de ultra-rechtse groepering. Diezelfde mensen die zo dapper ouwehoeren over datgene wat zij *sociaal conservatief* noemen, zijn voor het gemak vergeten dat je de betrekkelijke weelde waarin ze nu leven te danken hebben aan datzelfde conservatieve socialisme. Maar PvdA, GL en die andere liberale partij D66, mogen wat mij betreft een apart clubje gaan vormen, hoor, als D66 daar tenminste intrapt. Het profiel van dat clubje wordt dan minstens even wazig weinig zeggend als het profiel van bv. het CDA nog is. Ik heb sterk de indruk dat juist in deze tijd mensen behoefte hebben aan duidelijkheid, duidelijke standpunten en standvastigheid ook. En vooral aan partijen die na de verkiezingen ook datgene doen wat ze hebben beloofd. Daar zie ik op moment nog helemaal niets van. Want wat zijn de verworvenheden tot nog toe: Op bepaalde geselecteerde stukjes snelweg mag je 10 kmh harder rijden.(Gossie) En in enkele cafeetjes petieterig kleine cafeetjes zelfs, mag je strakjes weer roken( gossie) Er komt een wietpas( gossie, de boel gaat dus straks gewoon weer *ondergronds*), Is er nog iets? Is me niet opgevallen. Voorwaar, de doortastendheid spat er van af, van dit kabinet.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs19 dec. 2010 - 22:07

"Ik heb sterk de indruk dat juist in deze tijd mensen behoefte hebben aan duidelijkheid" Daar heb je het probleem van het huidige politieke klimaat in een notendop: in een steeds complexer wordende wereld is er een steeds grotere groep die de ontwikkelingen niet bij kan benen (voor mijn part: er slachtoffer van wordt) en behoefte heeft aan duidelijkheid, zekerheden en overzichtelijkheid. Vandaar de groei van de populistische partijen en als gevolg daarvan een land waar nog amper een fatsoenlijke coalitie te vormen is.