Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Geen nieuwe Europese begrotingsregels zonder banken aan te pakken

  •  
02-05-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
We worden stelselmatig bedonderd door conservatieve regeringen die ons willen doen geloven dat huidige staatsschulden gevolg zijn van buitensporige overheidsbestedingen
Moeilijke onderhandelingen tussen het Europese Parlement en de Europese lidstaten over het aanscherpen van de begrotingsdiscipline zijn van start gegaan. De Europese regeringsleiders zijn bereid tot harde afspraken, maar het Europees Parlement kiest voor een nog hardere lijn.
Wie zich niet aan de begrotingsregels houdt wordt voortaan beboet. Dat is nodig. Het is goed dat het de Europese Commissie is die de boetes oplegt en niet de regeringsleiders die elkaar de hand boven het hoofd zouden houden.  Maar de nieuwe regels gaan mogelijk nog veel verder. Ze beperken wel degelijk de vrijheid die nationale overheden hebben om hun verzorgingsstaat in te richten. Zo wordt er, in tegenstelling tot wat premier Rutte beweert, ook gesproken over mogelijke ingrepen in de loonvorming en over het ‘flexibel’ maken van de arbeidsmarkt. Deze dadendrang heeft grote gevolgen voor werknemers en leidt tot afbraak van de publieke sector, maar pakt de financiële sector nog steeds niet aan. De in grote meerderheid conservatieve Europese regeringsleiders doen er juist alles aan om de banken uit de wind te houden. De overheid moet kleiner, daarmee is voor hen de kous af. Het is een programma dat de Nederlandse liberalen nu effectief kunnen uitvoeren met steun van het CDA en de PVV. Het leidt tot het tegendeel van wat we nu nodig hebben: een zwakkere overheid die weinig weerstand kan bieden tegen de grillen van de private sector.
De langdurige recessie waar de wereld zich in bevindt is allereerst het gevolg geweest van de absurde risico’s die de financiële sector heeft genomen. Met het vooruitzicht van exorbitante  bonussen,  hebben bankiers markten ontworpen die enorme winsten genereren met derivaten en andere complexe financiële producten. Deze brachten buitenproportioneel veel risico’s met zich mee, vooral ook  doordat niemand ze snapte.
Er zijn op dit moment nog weinig gezonde banken. Sommigen wankelen, anderen worden overeind gehouden door overheidsleningen. Het gerucht gaat dat vooral de Duitse bankensector tot een van de slechtste in de EU behoort, met meerdere banken die bij een verdere afwaardering van hun portefeuille dreigen om te vallen. Hun zwakte wordt nu weggemoffeld met een op maat gemaakte stresstest.
Het is daarom diep teleurstellend dat de Europese regeringsleiders geen enkel voorstel hebben om het bankenstelsel gezond te maken. Ondertussen worden wel miljarden in de banken gepompt en niet in bedrijven. Ondertussen keren de banken opnieuw hoge bonussen uit. Opnieuw begeven de bankiers zich onbekommerd in de virtuele wereld van derivaten waar ze dezelfde winsten hopen te halen die ze gewend waren vóór de financiële crisis.
We worden stelselmatig bedonderd door de conservatieve regeringen die ons allen willen doen geloven dat de huidige staatsschulden een gevolg zijn van buitensporige overheidsbestedingen. Dit is, buiten Griekenland, voor geen enkele lidstaat de juiste analyse. Wat begon als een bankencrisis werd pas daarna een staatsschuld crisis. Financiële reuzen van groot formaat moesten gered worden met belastinggeld. Het gevolg: tweemaal betalen voor de belastingbetaler. Ten eerste door een verlies aan belastinginkomsten en als gevolg hiervan, het uitschrijven van nieuw schuldpapier. Ten tweede door bezuinigingen om de financiële markten te kalmeren. De belastingbetaler is bereid om iets van de pijn te dragen, maar niet tegen elke prijs. De Ierse belastingbetaler heeft een nieuwe regering gekozen die niet alleen kiest voor bezuinigen, maar ook de banken heropvoedt. 

Meer over:

opinie, economie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (9)

Iskander2
Iskander22 mei 2011 - 14:15

Ik ben het hier helemaal mee eens !! Ik zou zeggen : stop verdere uitbreiding van de bevoegdheden van Europa en daarmee een verdere afbraak van onze Sociale stelsels, totdat die heilloze neo-liberale meerderheid weg is. Blokkeren die hap ! Herschikken van de schulden van Zuid-Europese landen; EU-banken die daardoor in de problemen komen nationaliseren, splitsen (spaardeel en beleggingsdeel) en de top ontslaan. Maximum salaris voor financiële managers van 25x het minimuminkomen. Pensioenfondsen die in de problemen komen compenseren met goedkoop geleend geld van de ECB :) En dan op zoek gaan naar die 100-en miljarden die geroofd zijn door frauduleuze praktijken daar ergens in Amerika en plukken die bovenbaas-clubjes in die hedgefondsen ! We kunnen de burgers in Europa hiervoor toch wel de straat op krijgen ? We hebben hier ook Facebook, YouTube en Twitter toch ? Geef ons ons geld terug anders halen we het terug ! of zoiets ? Lees maar eens ons dossier hier : http://schagen.sp.nl/dossier/bonus_en_graai_cultuur.html

ratio2
ratio22 mei 2011 - 14:15

Het verhaal ligt wat genuanceerder. Alleen IJsland en Ierland zijn landen die direct in de problemen zijn gekomen doordat ze hun bankensector hebben moeten redden. Portugal is al jaren gewoon een land dat niet concurrerend is. Dat is niet direct een kwestie van overheidsfinanciën, maar wel van een maatschappelijk en economisch bestuur dat volstrekt inadequaat is in deze tijd. Voor Spanje geldt een mengelmoes. Enerzijds zijn de banken (deels) zwak, anderzijds is er ook werkloosheid van 20+%. Als Spanje ooit in de problemen komt, is de overheid daar mede debet aan. En daarnaast is de notie dat wij in Nederland nu moeten bezuinigen vanwege de bankreddingen ook onzin. Wij moeten bezuinigen omdat er een wereldwijde recessie is geweest. Wellicht waren banken daar de oorzaak van, maar deels ook inadequaat overheidsbeleid (bijv. op de Amerikaanse huizenmarkt). Wat niet wegneemt dat ik het met u eens ben dat er nu goedkope oplossingen worden gezocht die de problemen niet echt aanpakken. Maar dat is veel meer dan meer regulering voor banken. Daarnaast is het goed als vooral in zuid-Europa de arbeidsmarkten veel flexibeler en opener worden. In noord-Europa zou ik, alles afwegende, kiezen voor meer belastingheffing en langer doorwerken. Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt brengt denk ik minder op in financiële winst dan het kost aan gemoedsrust van de gemiddelde burger.

objectivist
objectivist2 mei 2011 - 14:15

Toch haalt niemand zijn geld weg dus de banken komen er mee weg. Pas als we massaal ons geld voor een paar dagen ophalen nemen ze ons serieus. Eerder beslist niet. Het is klootjesvolk maar ze zitten op een troon waar ze niet af te krijgen zijn.

MarcKaptijn
MarcKaptijn2 mei 2011 - 14:15

De economische problematiek binnen de eurozone zou je eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de duitse eenwording. De vraag is hoe verenig je economisch gezien een rijk ontwikkeld welvarend deel met een deel wat duidelijk armer en minder welvarend is zonder te veel spanningen en schokken. Kijkend naar Duitsland is het echt heel lastig om dit in goede banen te leiden en bestaan er nog steeds enorme verschillen tussen Oost en West. Op één vlak verschilt de situatie binnen de eurozone echter volledig met die van duitsland: er bestaat geen voldoende krachtig overkoepelend orgaan die de eenwording kan leiden en sturen. Het grote probleem binnen de Eurozone is dat het aan de ene kant een verregaande geïntegreerde economie aan het ontstaan met één munt, wat al ingewikkeld genoeg is, maar geleid door onafhankelijke regeringen die er allemaal een eigen visie en beleid op nahouden. Hierdoor kan en is er nu een situatie ontstaan waar de economische en sociale verschillen binnen de Eurozone te groot dreigen te worden (of eigenlijk al zijn). Die spanning is duidelijk te zien bij economieën in Zuid Europa waarvan de regering het niet meer kan bolwerken en waar het rijkere West Europa steeds weer moet bijspringen, maar ook te zien bij zoiets als de werkmigranten (vanwege grote inkomens verschillen) vanuit Oost Europa, wat een probleem vormt voor zowel West- (overvoering van de arbeidsmarkt) als Oost Europa (tekorten op de arbeidsmarkt). Als je gekozen hebt voor die ene munt, dan moet daartegenover één beleid en eigenlijk één regering staan. Je zou als europarlementariër moeten pleiten voor bijvoorbeeld een euroese federale staat met én europees belastingstelsel en één sociaal stelsel waarbij de mensen in bijv. Griekenland en oost Europa dezelfde rechten en plichten hebben als de mensen hier. Ik denk dat je alleen met een overkoepelend Europees beleid de verschillen in bijv. inkomens en sociale omstandigheden recht kunnen worden getrokken, en alleen op europese schaal kunnen de banken die in de Eurolanden opereren effectiever worden aangepakt. Wat je nu hebt is een miskraam, een soort Titanic die niet- of moeilijk bestuurbaar afstevend op een ijsberg.

wvdstraat
wvdstraat2 mei 2011 - 14:15

Bij de eenwording van Europa vanaf de Benelux, tot en met de laatste uitbreiding heeft de focus altijd eenzijdig op de economie gelegen en de daarbij behorende wankele balans tussen souvereiniteit van de landen enerzijds en gemeenschappelijk beleid anderzijds. Daarbij is veel te vaak voorbij gegaan aan de verschillen in traditie, cultuur, historie en samenleving. In de periode 1980 - 2007 heb ik meer dan 40 maal kortere of langere tijd in Portugal doorgebracht en het land meegemaakt van kort na de dictatuur, via EU-lidmaatschap, euro, tot aan het begin van de crisis. In die periode is veel goeds gedaan, aan infrastructuur, sociale woningbouw ter vervanging van grote sloppenwijken en veel meer noodzakelijke dingen. Maar het land richtte zich voor een groot deel op de Angelsaksiche stijl, niet voor niets noemde Thatcher de toenmalige premier "my best pupil". In een religieuze klassen-maatschappij was het voor banken, de veelvoorkomende lage adel en de vastgoedwereld tamelijk eenvoudig om door middel van speculatie en gebrek aan transparatie, de kloof tussen arm en rijk weer te vergroten. Net als hier met de nieuwe kaste van managers en vage producten. Alleen de lager betaalden (ook bij banken etc !!) moeten zich nog steeds blaffende chefs en vele verplichte, onbetaalde overuren laten welgevallen. Land en bevolking zijn echter nooit voldoende voorgelicht over het geheel aan consequenties van aansluiting bij de EU. Waar de straten vol waren met auto's die wij ons hier alleen uit onze kindertijd konden herinneren, zijn deze de laatste (meer dan ca) 15 jaar vervangen voor mooiere en completere modellen dan in Nederland. Zo ook is de nationale bank veel minder zelfstandig dan DNB hier, maar een politiek instrument. De eerste commerciële omroep was mede in handen van de katholieke kerk, in Lissabon schoten discotheken uit de grond, waarbij vergeleken Escape, Arena, Nighttown e.d. schamele buurthuizen zijn. Het is, net als in Griekenland, Spanje (en Italië....), een heel andere maatschappij qua overheid, bedrijfsleven, burgers. Het zal voor de "financiële dragers" van Europa (Duitsland, Nederland, Scandinavische landen, Frankrijk, evt België) niet gemakkelijk zijn om begrotingsdiscipline zelfs maar af te dwingen. En wie weleens in Zuid-Europa komt, kan daar nog begrip voor opbrengen ook.... Dus, mijnheer Berman: Het gaat om véél meer dan economie alleen, zeker ook bij de latere lidstaten uit Oost-Europa. Het is aan Europees Parlement en Europese Commissie om meer integrale perspectieven te tonen!

bertvanbaar
bertvanbaar2 mei 2011 - 14:15

Banken zijn net meeuwen: Ze komen krijsend binnen, vreten het beleg van je brood en laten de boel ondergescheten achter ....

joepsweep
joepsweep2 mei 2011 - 14:15

in reactie op Marc schoten: Ik hebonlangs een niet onaanzienlijk bedrag van mijn RABO rekening overgeheveld naar de Triodosbank.Dit is een bank .opgericht met idealistische doelstellingen.dat kan iedereen doen en dat kun je ook rustig doen, zij beleggen uitsluitend in 'schone`projecten

rgeurtsen
rgeurtsen2 mei 2011 - 14:15

Het lullige van uw commentaar, meneer Berman, is dat u deze positie kiest vanuit machteloosheid. Hoe gelijk u in mijn ogen ook heeft, het neoliberale gedoe is ook door de PvdA ondersteunt. Erkennen dat keynesiaanse economische politiek onmogelijk wordt en dat ideologisch een monomaan monetair en neoliberaal (anti-overheid) in wet vastgelegde ideologie en dictatuur voorgesteld wordt is de eerste stap. Zonder een luide en duidelijke positie in nederland van de PvdA, (Cohen, Plasterk en de Groot) vind ik uw geluid te prijzen maar mistroostige eenzaamheid. Iedereen is bezig met futiliteiten als de opmerkingen van crypto-crimineel Wilders, verdedigd door zijn charmant bronstige advocaat... vergeten wordt de sociaal economische kracht van Europa... en die is dat de overheid de krachtige tegenspeler van andere economische machten en krachtne kan zijn, en de democratisch gelegitimeerde keuze heeft om economisch beleid te kiezen dat past en het volk goeddunkt. Luider en duidelijker dus, meneer Berman.

1 Reactie
cormol
cormol2 mei 2011 - 14:15

Het gaat inderdaad niet alleen over het aanpakken van de banken. De heer Van Rompuy kan ongestraft beweren dat de Europese landen zich het niet meer kunnen veroorloven om de huidige verzorgingsstaat met royale pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en een goedkope gezondheidszorg te handhaven. Je hoort hem nooit over een Europees minimumloon of over de kwalijke aspecten van de race to the bottom van het vennootschapsbelastingtarief. De banken ontvangen douceurtjes door lage rente tarieven en steunfondsen en mogen dat geld fijn uitzetten aan staatsleningen met hoge rente van PIG-landen. Voor de afboekingen mag de Europese belastingbetaler t.z.t. opdraaien. En maar blijven liegen dat dit laatste niet gaat gebeuren, de markt houdt allang rekening met 30-50 % afboeking. Europa is een snoepwinkel voor het bedrijfsleven. De socialisten in Europa bakken er niets van en zijn niet eens in staat om gezamenlijk een eigen beleid te ontwikkelen. Geen wonder dat "Europa, best belangrijk" de gewone burger niet aanspreekt als die alleen door Europa gepakt dreigt te worden.