Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Geen gedoogsteun voor ganzenvergassing!

  •  
24-09-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
joopdebat_ganzen.jpg
Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een verbod op het vergassen van wilde ganzen
Het kabinet Rutte heeft besloten dat het mogelijk moet worden om wilde ganzen te vergassen. Of eigenlijk: alle in het wild levende dieren. Een besluit dat in strijd is met de Flora- en Faunawet én de Vogelrichtlijn, dat volgens wetenschappers niet het gewenste resultaat zal hebben en dat grootschalig dierenleed zal veroorzaken. Dat stelt Esther Ouwehand, parlementslid voor de Partij voor de Dieren in onderstaand betoog.
Ouwehand discussieert over de kwestie in het Joop-Debat met Reinier van Elderen van de Federatie Particulier Grondbezit, een van de initiatiefnemers van het voorstel tot vergassen. Dinsdag 27 september om circa 11:45 in De Gids FM op Radio 1. Reacties kunnen worden aangehaald tijdens de uitzending. Kijk en luister hier live.
Voor het besluit is het kabinet aangewezen op de steun van PvdA, GroenLinks en/of D66, omdat de PVV het niet zal steunen, evenmin als SGP, SP en Partij voor de Dieren. Duizenden burgers lopen te hoop tegen deze mogelijke gedoogsteun van de progressieve partijen. Maar omdat enkele natuurbeschermingsorganisaties de rol van ‘burgermeester in oorlogstijd’ gekozen hebben door het sluiten van een ‘Ganzen-akkoord’ met de boeren, aarzelen die fracties. Dat akkoord komt erop neer dat natuurorganisaties instemmen met de vergassing van minstens honderdduizend ganzen, in ruil voor de belofte (!) dat er in de toekomst minder wordt gejaagd. Om de uitvoering van dit akkoord mogelijk te maken, heeft Bleker besloten het algehele verbod op het vergassen van wilde dieren te schrappen. Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd en wordt duidelijk of het noodlot of de bescherming van dieren de overhand krijgt.
Het hardvochtige beleid van het kabinet Rutte om 70 procent te bezuinigen op het natuurbudget, krijgt een nieuw dieptepunt in het voorstel van staatssecretaris Bleker om per 1 oktober toe te staan dat ganzen die in de rui zijn (en dus niet kunnen vliegen) worden gevangen, naar gasverblijven worden getransporteerd om daar in grote groepen vergast te worden met behulp van Co2. Uit onderzoek is gebleken dat bij vergassing met koolzuur een gans pas na 1 minuut het bewustzijn verliest en de hersenactiviteit 2 tot 3 minuten aanhoudt. Intussen vertoont het dier stuiptrekkingen, snakt het naar lucht en probeert het te vliegen. Een gruwelijke doodsstrijd die tot nu toe alleen bij muizen en ratten mocht worden toegepast, maar als het aan het kabinet ligt voortaan alle wilde dieren zou kunnen treffen.
In de Flora- en faunawet is bepaald dat middelen waarmee dieren mogen worden gedood geen onnodig lijden mogen veroorzaken. Niet alleen het inademen van hoge CO2-concentraties is stressvol en zeer pijnlijk – het leidt tot benauwdheid/ademnood –  het hele proces van vangen, vastpakken, opslaan in containers, vervoer en het uiteindelijk overladen in de gasruimtes, brengt  buitengewoon veel stress met zich mee en daarmee veel onnodig, vermijdbaar leed. Ook de Europese Richtlijn stelt duidelijke restricties aan het beheer van vogelpopulaties: massale vang- en dodingsacties, waar het Ganzen-akkoord in de praktijk op neer komt, zijn niet toegestaan.
Daarbij is de effectiviteit van grootschalig doden zeer discutabel. Nederland heeft met haar monoculturele landbouw een enorm voedselparadijs gecreerd. Voor ganzen, welteverstaan. Overbemest weiland na overbemest weiland vol met Engels raaigras hebben ons land omgetoverd tot een permanent gedekte tafel voor de gans. Uit onderzoek van SOVON blijkt dat ingrijpen in de populatie in zo’n geval geen zin heeft. Het doden van vogels omdat de populatie te groot zou leidt er -bij gelijkblijvende omstandigheden- alleen maar toe dat de overgebleven dieren zich in verhoogd tempo gaan voortplanten om de verliezen te compenseren. Je kunt schieten of vergassen wat je wilt, bij zo’n voedselaanbod zal de populatie zich altijd herstellen. Ecologie voor dummies.
Dat bleek ook uit de – als eenmalige actie aangekondigde – vergassingsactie op Texel in 2009. Hoewel maar liefst 4.000 ganzen werden gevangen en vergast, bleek het populatie-effect al na enkele maanden nihil. Er zijn nu op Texel zowel ’s zomers als ’s winters, door instroom van elders uit Nederland en de rest van Europa, weer minstens net zoveel ganzen als enkele jaren geleden.
Dat staatssecretaris Bleker lak heeft aan Europese natuurbeschermingsregels en zijn eigen Flora- en faunawet verbaast inmiddels niemand meer. Maar waarom zouden GroenLinks, D66 en PvdA daaraan meedoen? Doorzichtige argumenten als het beschermen van de veiligheid van het vliegverkeer en het beschermen van de belangen van nooddruftige boeren, veel gebezigd in discussies over natuurbeheer, raken kant noch wal en vonden we tot nu toe toch vooral bij CDA en VVD. De werkelijkheid is dat Schiphol alleen veiliger kan worden door in een ruime zone rond de luchthaven geen voedingsgewassen te telen (plaats daar liever zonnepanelen!) en het schadeloos stellen van boeren blijkt volgens onderzoek goedkoper dan het ontwikkelen van dweilprogramma’s-met-de-kraan-open. Polderoverleg is mooi, maar als de uitkomsten niet deugen moeten politieke partijen het lef hebben die naast zich neer te leggen. Als GroenLinks en D66 dat kunnen voor pensioenen, waarom dan niet voor dieren en natuur?
Het besluit van Bleker gaat bovendien veel verder dan alleen de weg vrijmaken voor de uitvoering van het Ganzen7-akkoord. Bleker heft het landelijk verbod op het vergassen van wilde dieren in zijn geheel op. Dat betekent dat het vanaf 1 oktober voor provincies een stuk makkelijker wordt om alle wilde dieren als overlastgevers en schadeveroorzakers te bestempelen en te veroordelen tot een gruwelijke verstikkingsdood. Het hek gaat van de dam.
Boerenbelangenbehartiger LTO klaagde vorige week alvast over meesjes die de perenteelt zouden bedreigen. Gaan we straks op grote schaal koolmezen vergassen omdat ze weleens een hapje nemen van een peer? 
Als we natuur willen in ons land, moeten we ruimte geven aan natuurlijke processen, niet aan het gedogen van de inzet van grootschalige dodingsacties tegen weerloze dieren. De bescherming van dier en natuur wordt door dit toch al in onvoorstelbaar tempo onderuit gehaald. Dinsdag is er een unieke kans om Bleker terug te fluiten. Geen gedoogsteun voor ganzenvergassing!
De email-actie tegen het gedogen van ganzenvergassing is te vinden op www.pinkpolitiek.nl

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.