Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Geen enkel excuus om niet te investeren in het onderwijs

  •  
04-10-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
16989282609_5a11cf465c_z
'Ons onderwijs draait in de soep als er geen miljardeninvestering komt en we zullen net als onze partners in het PO-Front niet schromen de onrust in de sector naar het Binnenhof te brengen'
Het is nog even wachten op de definitieve tekst, maar D66 strooit links en rechts al met superlatieven over het regeerakkoord. Uiteraard zorgt dat op de burelen van de Algemene Onderwijsbond voor hooggespannen verwachtingen. D66 is al jaren de zelfverklaarde onderwijspartij, en wij staken met het PO-Front voor 1,4 miljard euro extra in het basisonderwijs. Ik ben benieuwd hoe Alexander Pechtold de rest heeft kunnen overtuigen van de noodzaak van diepte-investeringen in ons onderwijs.
Leraren staken deze week niet voor niets massaal voor meer salaris en minder werkdruk. Deze leraren die geven les aan onze jongste kinderen, werken zich gepassioneerd zes slagen in de rondte, maar verdienen een voor hoogopgeleiden te laag salaris. Doet het komende kabinet te weinig, dan blijft de aanwas op de onderwijsarbeidsmarkt ver achter om alle vacatures te vullen. Ik hoop echt dat de nieuwe coalitie dat tussen de oren heeft.
Helaas ben ik er niet helemaal gerust op. Zelfs D66 omarmde de extra 270 miljoen euro voor salarissen in het PO van Rutte-II wel heel enthousiast. Leraren moesten er maar blij mee zijn. Terwijl het slechts een eerste stapje is richting herstel van de onderwijsarbeidsmarkt.
Dat woord ‘herstel’ gebruik ik bewust. In 2007 deed de politiek een poging de toenmalige onderwijsarbeidsmarkt te repareren. Plasterk investeerde 1 miljard. Het mocht niet baten, want daar tegenover stond een jarenlange nullijn. Vanwege de bankencrisis moest er fors gesnoeid worden in de publieke sector.
De twee voorgaande kabinetten-Rutte keken doelbewust de andere kant op toen de AOb jaren terug al waarschuwde dat de uitstroom van leraren in het basisonderwijs tot een groot lerarentekort zou leiden. De nullijn op de lerarensalarissen bleef van kracht en intussen werden starters de sector uitgejaagd omdat er tijdelijk geen werk was. Een solide plan om deze groep tijdelijk boventallig aan te nemen, werd zo halfbakken overgenomen door Rutte-II dat er in de uitvoering niets van te merken was.
En nu staken we. Omdat de mensen die voor de klas staan te weinig verdienen om een behoorlijke hypotheek af te sluiten en overwegen hun heil dan maar elders te zoeken. Of omdat ze geen tijd hebben om al hun leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen en daar terecht gefrustreerd door zijn. Met als resultaat dat er zo weinig scholieren leraar willen worden dat de pabo’s alleen maar slechter aan de vraag van het veld kunnen voldoen.
Het ministerie van OCW hanteert modellen waarin een lerarentekort wordt voorspeld van 10 duizend fte in 2025. Dat is niet te bestrijden met 270 miljoen euro.
Alle partijen uit het PO-Front hebben de afgelopen weken hun lijntjes uitgegooid in Den Haag, maar we weten nog steeds niet of een komend kabinet tegemoet komt aan de eisen van de sector: 1,4 miljard voor een beter salaris en minder werkdruk.
Wat we wel langs zien komen is een juichverhaal over lastenverlichting door middel van een nieuw belastingstelsel. Wat we ook zien is een versoepeling van regels rond de bonuscultuur in de banksector. Een banksector die bijna ten onder ging en Nederland dreigde mee te nemen in zijn val. Tot er een reddingsboei werd geworpen door het kabinet. Een reddingsboei die werd betaald door te korten in de publieke sector en dus ook in het onderwijs. Op dit moment schreeuwt het onderwijs om een reddingsboei.
Iedereen vindt het fijn om minder belasting te betalen. Maar de ‘hardwerkende Nederlander’ wil ook een veilig gevoel, optimale zorg en het beste onderwijs en zal begrijpen dat de nieuwe coalitie ons land alleen verder kan helpen als het aanstaande regeerakkoord naast belastingvoordeel voor de hoge en de middeninkomens ook in een solide investeringsplan voor de publieke sector voorziet. Ons onderwijs draait in de soep als er geen miljardeninvestering komt en we zullen net als onze partners in het PO-Front niet schromen de onrust in de sector naar het Binnenhof te brengen.
Ongetwijfeld gokt Rutte III op jaren van economische voorspoed. ‘Na het zuur komt nu het zoet,’ placht Ruttes voorganger Balkenende te zeggen. Men moet daarbij niet alleen nadenken over de vraag hoever de boomtoppen kunnen reiken, maar vooral een antwoord hebben op de vraag hoe we de wortels van onze samenleving weer sterk en wijd vertakt krijgen.
Een sterke kennissamenleving valt of staat met de bereidheid te investeren in goed onderwijs. Basisonderwijs is de kern van ons systeem. Basisonderwijs is door Den Haag verwaarloosd. Ja: er moest van alles. Het mocht alleen niets kosten. Maar nu de crisis voorbij is en de sector erbij ligt als een uitgewrongen washandje, kan het nieuwe kabinet er niet overheen stappen om te doen of er niets aan de hand is. Het was altijd al onverstandig om de sector zo te behandelen, maar inmiddels is ieder excuus voor deze keuze weg.
Daarom gaan wij er bij de AOb vanuit dat Rutte-III met een solide investeringsplan komt waaruit blijkt dat die 270 miljoen die VVD en PvdA vrijmaakten zijn aangegrepen als opstap voor iets beters.
En als dat niet het geval is, dan volgen na de staking van morgen meer acties. Net zo lang tot het primair onderwijs de waardering krijgt waarmee de sector weer kan groeien.
Liesbeth Verheggen is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (40)

Piet de Geus
Piet de Geus4 okt. 2017 - 16:57

Een hoger salaris betalen kan alleen een investering genoemd worden als daar tegenover staat dat er ook hoogwaardiger gekwalificeerd personeel wordt aangenomen.

7 Reacties
H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 19:41

Beste meneer De Geus, hoogwaardiger personeel houdt per definitie een hoger salaris in. Punt is dat het hoogwaardig personeel (HBO opleiding) bijvoorbeeld in vergelijking met het bedrijfsleven vet onderbetaald wordt. Dan praten we niet over een paar duizend euro per jaar, maar over twintig tot dertig duizend en zelfs meer. Ik heb ervaring in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs.

Piet de Geus
Piet de Geus4 okt. 2017 - 22:21

"hoogwaardiger personeel houdt per definitie een hoger salaris in" Maar omgekeerd niet: van een hoger salaris gaan ze niet ineens leren rekenen en schrijven. Wil je meer kwaliteit dan moet je dus terug naar een systeem waarbinnen universitair geschoolde onderwijzers een hoger inkomen krijgen, net als onderwijzers die extra akten halen.

0073
00735 okt. 2017 - 8:55

De Geus Moeten we de zienswijze van alleen universitair voor de klas ook niet doorvoeren naar de autorijscholen, voetbaltrainers en conservatoria om maar wat zijstraatjes te noemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2017 - 12:30

In Finland zijn de docenten universitair geschoold zo vreemd is dat dus niet. Het onderwijssystheem zit overigens ook anders in elkaar. Leerlingen beginnen pas op de basischool als ze 7 zijn en er ook iets te onderwijzen valt. Daarvoor gaan ze massaal naar de kinderopvang. Daar gebeurt natuurlijk ook van alles als voorbereiding maar het personeel is er (nog) niet academisch opgeleid. Vooralsnog presteren de Finse leerlingen uitstekend zoals blijkt uit internationaal onderzoek, maar duur is het systheem wel.

Piet de Geus
Piet de Geus5 okt. 2017 - 16:56

"Moeten we de zienswijze van alleen universitair voor de klas" Waar haal je die zienswijze vandaan? Dat je universitair geschoolden (net als mensen die op een andere manier extra kennis en vaardigheden hebben opgedaan) beter betaalt is toch echt wat anders dan de rest uitsluiten.

0073
00735 okt. 2017 - 20:36

De Geus De gevolgde lesmethoden in Nederland deugen niet, met alle gevolgen van dien. En zoiets los je niet op met universitair geschoolde onderwijzers. Daarnaast, wat voor wetenschappelijke uitdaging biedt een klas van 7 jarigen een academicus!

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 okt. 2017 - 11:36

Volgens de Finnen zijn universitair geschoolde docenten beter in staat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op hun terrein bij te houden en toe te passen.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin4 okt. 2017 - 15:53

Mij is een geval bekend dat schoolbesturen weigerden om invalkrachten in vaste dienst te nemen. Het vingertje werd gewezen naar minister Ascher, die langdurige flexcontracten wilde inbinden. Het antwoord was dat er geen geld was. Terwijl boventallige directieleden met behoud van hun riante salaris flut werk mochten verrichten. Zelfs niet het belang van het onderwijs. Zo zal het ook gaan met het extra geld voor leerkrachten. Dat geld is immers niet geoormerkt en kan aangewend worden voor andere zak dan de salarissen. Oftewel het verdwijnt een een grote bodemloze put, zoals die miljard van Plasterk.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 19:35

Nog niet lang geleden werkend in het onderwijs zijn beslist ook boventallige (onder) directeuren en afdelingshoofden, middelbaar onderwijs, verdwenen. Roept u nou maar wat?

Karel de Vries
Karel de Vries4 okt. 2017 - 15:42

Er zal echt een Deltaplan voor het onderwijs moeten komen. Salarissen moeten goed zijn, maar er moet vooral veel geld komen voor meer kleine scholen met dito klassen in achterstandswijken. Scholen die het ook mogelijk kunnen maken dat huiswerk op school gemaakt wordt. Dat is in mijn ogen een randvoorwaarde om kinderen uit achterstandswijken (en achterstandsgezinnen) een eerlijke kans op een mooie toekomst te geven.

Kees Halt5
Kees Halt54 okt. 2017 - 14:07

Leerkrachten hebben er al 270 miljoen bij gekregen van Rutte2. Dat opgeteld bij de 5 miljard cadeau alleen voor mensen met werk van Rutte2. Plus CAO loonsverhoging. Daar komt nog straks nog de nodige miljarden bij voor middeninkomens van Rutte3. Allemaal in aanvulling op het reeds hoge netto salaris van leerkrachten die voor 80% gebruik maken van de parttime subsidies voor tweeverdieners. https://www.rd.nl/vandaag/politiek/partner-in-tweeverdienersgezin-werkt-vaak-belastingvrij-1.1138939 Gaat nog meer poen de ontevreden leerkrachten helpen? Ongetwijfeld kan het het zo vurig verlangde nog duurdere huis met subsidie, auto, vakantie etc. gekocht. Maar de werkdruk wordt uiteraard niet opgelost. Welke leerkracht wil er uren inleveren voor extra collega? Hier op deze site aanmelden svp. Kappen met het stimuleren van het versnipperen van voltijdbanen in deeltijd banen. Met meer leerkrachten in voltijd, zeg 80%, stijgt de efficiency enorm. Problemen met werkdruk verdwijnen als sneeuw voor de zon, kwaliteit onderwijs stijgt, kinderen presteren beter.

Dirruk53
Dirruk534 okt. 2017 - 12:47

Een enorm kostbaar excuus is in de maak: nòg eens 5 miljard lastenverlichting en verlaging van de hoogste belastingschaal en de verlaging van de vermogensbelasting. Daar hebben de lerarensalarissen dus ook voordeel bij ;-)

H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 12:17

Alle begrip voor mensen in het basis onderwijs om het bijltje er eens een dag bij neer te gooien. Een terechte boosheid die nog alleszins mild tot uiting komt. Onze overheid mag zich gelukkig prijzen met de redelijk bedaarde wijze waarop wij in ons land wat bakens verzet willen krijgen, maar diezelfde overheid moet, zoals ze bij onze zuiderburen plegen te zeggen ‘niet met onze kloten spelen’ en oppassen voor een verdergaande uiting van de toenemende ontevredenheid. De welhaast beledigende onderwaardering van hen die een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze kinderen dragen geeft reden genoeg voor een krachtiger vorm van opstandigheid. Die waardering lijkt afgenomen waar zwaarte en verantwoordelijk juist is toegenomen. Het vak van leerkracht is al lang niet meer het vak uit de jaren vijftig (voor mij te overzien) of de tijd daarvoor. Zelf zat ik op de lagere school in een klas met 53 leerlingen, een zogeheten openbare lagere opleidingsschool. Altijd werd er klassikaal les gegeven, van differentiatie was totaal geen sprake en als de klas met taal- of rekenopgaven aan het werk werd gezet geschiedde dat dusdanig rustig en gedisciplineerd dat de ‘meester’ of de ‘juf’ de gelegenheid had om huiswerk en schriftjes na te kijken. Door ingevoerde differentiatie, (te) verre gaande bemoeienis van ouders, mondigheid van de leerlingen, een duidelijk afgenomen discipline, vaak multiculturele samenstelling van klassen, het noodzakelijk na de schooltijden, niet zelden in de avonduren nakijken van huiswerk en voorbereiding van lessen, toegenomen tijd voor in- en extern overleg, snellere ontwikkelingen in het onderwijs waardoor veelvuldig aan nascholing moet worden gedaan en niet in de laatste plaats de bijkomende administratie zoals leerlingvolgsystemen e.d. is de taak van de leerkracht aanzienlijk zwaarder geworden. Zo langzamerhand gaat er meer tijd zitten in de bijkomende zaken dan in het lesgeven zelf.

Kees777
Kees7774 okt. 2017 - 11:46

Defensie is een sector, die nog meer extra geld nodig heeft dan onderwijs. Er is amper geld voor deugdelijk materiaal, defensie is echt kapot bezuinigd. En dat in een tijd, waarin oorlog steeds dreigender wordt. De onderwijzers mogen daarom blij zijn dat er al € 270 miljoen voor ze vrij komt.

2 Reacties
Dirruk53
Dirruk534 okt. 2017 - 13:13

Kees7: zeker mogen de onderwijzers blij zijn met elke euro die ze krijgen. Wij vertrouwen onze kinderen en daarmee deels hun èn onze eigen toekomst aan ze toe. Bovendien houden we de Russen buiten de klaslokalen. Daar mogen ze wel iets voor terug doen.

MoksiMeti
MoksiMeti4 okt. 2017 - 13:42

Budgetverdeling volgens de rijksbegroting 2018: Defensie 9.4 miljard; OCW slechts 1.4 miljard. Onderwijs is relatief goedkoop, en heeft meer directe positieve impact op de samenleving. Bovendien een investering voor de toekomst van ons land, wat mij betreft prioriteit boven defensie. Het huidige schandaal waar Hennis nu voor op stapt was denk ik niet met geld op te lossen; lijkt me meer een kwestie van een slecht functionerende organisatie.

MoksiMeti
MoksiMeti4 okt. 2017 - 11:29

Eens met het betoog, er wordt in Nederland al zo lang als ik me kan herinneren bezuinigd in het onderwijs. In de jaren 80 (voor mij lagere school) protesten tegen minister Deetman, in de jaren 90 studeerde ik en kreeg Jo Ritzen de wind van voren. Begin deze eeuw konden een hoop mensen met vaste aanstelling aan scholen en universiteiten hun biezen pakken. De voortdurende bezuinigingen hebben inderdaad wel een merkbare invloed op de kennis en vaardigheden men opdoet, en zorgt ook dat het moeilijker is goede leraren in het vak te behouden. Uiteindelijk wordt onze samenleving daar slechter van, helemaal mee eens dat onderwijs een van de best renderende zaken is waar een overheid het belastinggeld in kan investeren.

0073
00734 okt. 2017 - 11:14

Enkele jaren geleden vertelde een docent- die voorheen in het bedrijfsleven had gewerkt- aan de Volkskrant: de werkdruk van docenten staat in geen vergelijking met die van werknemers in het bedrijfsleven. Heel onderwijsgevend Nederland viel over die man heen met oneigenlijke argumenten, maar wisten zijn stelling niet te pareren. Vandaar dat ik zijn stelling wederom deponeer. Gezien de genoten opleiding(en) worden docenten conform de markt betaald. Als je wilt impliceren dat docenten onderbetaald worden doe je de waarheid geweld aan. Al met al hebben docenten weinig reden tot klagen. Als ouder zeg ik: niet klagen, uw aandacht richten op het geven van beter taal- en rekenonderwijs. En dat kan ook zonder extra geld verkregen worden!

9 Reacties
H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 12:33

Beste 007, Zelf ben ik zo iemand die na meer dan 30 jaar bedrijfsleven, na een vijfjarige avondstudie die ik aanvankelijk voor mijn plezier deed, het onderwijs ingestapt als docent in het middelbaar. Dat deed ik, omdat ik mij tijdens de noodzakelijk stage-uren (in volwassenonderwijs 's avonds) als een vis in het water voelde. In het bedrijfsleven verdiende ik met een HBO-opleiding aanzienlijk meer en toch heb ik die overstap gemaakt, gewoon voor de verfrissing. Inderdaad, in eerste instantie bleek de setting op een school een verademing ten aanzien van die in het jachtige bedrijfsleven, waarin ook nog eens doorlopende fusies als een zwaard van damocles boven een ontslaghoofd hangen (gelukkig nooit meegemaakt. Ik voelde me bovendien tevreden omdat ik van mijn hobby, de Nederlandse taal, mijn beroep had gemaakt. Niettemin stel je na verloop van tijd vast dat er wel erg veel extra uurtjes in het onderwijswerk gaat zitten. Anders dan in het bedrijfsleven was ik noodzakelijkerwijs ook veel 's avonds en in de weekeinden met mijn vak bezig. (Nakijkwerk, lesvoorbereiding, ouderavonden, huisbezoeken in geval van mentorschap, bijscholing, leeswerk, vergaderingen). Het heeft me nooit tegen gestaan, maar ik geef er maar mee aan dat tegenover minder stress (niet voor iedere docent overigens) veel werkuurtjes meer staan.

Gerygrr
Gerygrr4 okt. 2017 - 12:35

007 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/ook-internationaal-bezien-verdient-de-nederlandse-leraar-weinig Meningen verschillen!

H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 12:35

is ingestapt/hangt

H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 12:38

Damocles. Sorry, een beetje overhaast getypt allemaal.

Dirruk53
Dirruk534 okt. 2017 - 13:04

007: uw stelling heb ik vervolgens in de prullenbak gedeponeerd, omdat er geen enkel argument bijgeleverd wordt, zèlfs niet de oneigenlijke argumenten waarmee over de voormalig in het bedrijfsleven werkzame docent heen gevallen werd. De gang van bedrijfsleven naar het onderwijs is virtueel non-existent, terwijl de weg andersom schering en inslag is. Dat is zeker omdat die mensen genoeg verdienen en wel wat harder willen werken voor hetzelfde geld?

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 okt. 2017 - 14:33

Op de basisschool hebben de kinderen wel regelmatig vrij vanwege een studiedag.

stokkickhuysen
stokkickhuysen4 okt. 2017 - 15:40

Ik stel voor dat we niet op deze manier discussieren: Ooit is gesproken over dit onderwerp en de argumeten tegen meer loon waren helderder dan de argumenten voor meer loon. Ik wil de gebruikte argumenten zelf kunnen beoordelen. Dat heb ik namelijk in andere discussies ook gedaan en die heb ik altijd gewonnen.

0073
00735 okt. 2017 - 8:42

'Nakijkwerk, lesvoorbereiding, ouderavonden, huisbezoeken in geval van mentorschap, bijscholing, leeswerk, vergaderingen' Indrukwekkende lijst, maar geen dagelijkse gang van zaken voor een docent. Neemt niet weg dat er thuis nog iets moet gebeuren. Vanwege dat laatste hoeven jullie dus ook maar max. 20 lesuren per week te geven en hebben jullie - van elk beroep dat bestaat- de meeste vrije/vakantie dagen.

Gerygrr
Gerygrr5 okt. 2017 - 11:33

Voor degenen die de werkdruk ontkennen: https://onderzoekonderwijs.net/2016/07/03/normjaartaak-in-het-primair-onderwijs/ In de praktijk is de werkdruk veel hoger, onderzoek onder leerkrachten kwam op een gemiddelde van 48 uur per week in het po....

omaoeverloos
omaoeverloos4 okt. 2017 - 10:51

Ik zou zeggen, sta eens een willekeurige basisschool binnen, het is alsof je een tijdreis maakt. Je wordt zo 20, 30 jaar teruggeworpen. Alsof de digitalisering van de maatschappij nog een aanvang moet nemen. Juf en meester, maak toch eens gebruik van de "moderne" techniek. Weg met dat papier, laat de kinderen lekker individueel op hun eigen niveau leren. Verder, stop met parttimen, dan zul je zien dat je ook een hypotheek kunt betalen.

9 Reacties
0073
00734 okt. 2017 - 11:24

Wat ik nu lees, zijn de gezichtspunten van de Libelle lezers van 40 jaar geleden. De tijd waarin men dacht dat techniek alles zou oplossen en waar men individualistjes creeerde. Deze tijd vraagt echter om een andere benadering.

H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 11:55

Beste oma stop met parttimen. Aha, dus u accepteert een maatschappij waarin het nodig is dat een stel beide full-time werkt. Realiseert u zich wel dat de zogenaamde vooruitgang, meer luxe etc. tot stand is gekomen door die twee banen en we dus een schijngroei door hebben gemaakt de afgelopen vijf decennia. Zou een enkel salaris in beginsel niet moeten volstaan om een basisbestaan te hebben. Moeten we niet juist meer tijd vrij maken om de kinderen goed te begeleiden i.p.v. alles maar op het bordje van het onderwijs te leggen? Is het dan vervolgens vanuit die visie niet begrijpelijk dat een van de twee ouders voor een part-time job kiezen, juist ook om nog armslag te hebben voor de kinderen. Meestal bent u niet zo kortzichtig. Een tenslotte; de digitalisering heeft absoluut zijn intrede gedaan in het onderwijs. Ik weet niet welke school u binnen bent gelopen, maar doe nog maar eens een poging elders dan.

H.Witte
H.Witte4 okt. 2017 - 12:14

U begrijpt weinig van het hedendaagse onderwijs. 'Laat kinderen op hun eigen niveau leren.' Differentiatie is al jaren ingeburgerd in het onderwijs!!!

Gerygrr
Gerygrr4 okt. 2017 - 12:28

Oma, Leest u dit achtergrondartikel eens: http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/918/De-digitalisering-in-het-onderwijs-moet-geminderd-worden Het is er dus al lang en waar u bent wezen kijken is waarschijnlijk een onderwijsmuseum geweest.

omaoeverloos
omaoeverloos4 okt. 2017 - 12:56

"Deze tijd vraagt echter om een andere benadering. " Nou, in ieder geval is het onverstandig om jaarlijks een grote groep digibeten naar het voortgezet onderwijs te sturen, zoals nu gebeurt.

omaoeverloos
omaoeverloos4 okt. 2017 - 13:54

Tja, Henk en Grijsje, ik kom regeglmatig op scholen, zowel in Nederland als in Kenia. Wat opvallend is is dat in Kenia, tenminste in de grotere steden, het belang van goed ICT onderwijs wordt ingezien. In Nederland gebeurt dit slechts sporadisch, met als gevolg dat vele kinderen "later" niet voor technische beroepen kiezen. Voor wat betreft die 2 salarissen, ik heb het heel mijn leven met 1 salaris gedaan, omdat ik er pertinent tegen ben mijzelf afhankelijk te maken van een partner/echtgenoot. Het is voor mij nooit een problem geweest hiervan rond te komen, maar ik ben dan ook niet consumptieverslaafd, zoals het merendeel van de bevolking. Heb ook nooit een problem gehad met de combinatie kinderen en full-time werken. In mijn ogen zouden vrouwen, net als in de rest van de wereld, gewoon een volledige werkweek aan de bak moeten, in plaats van met gouden kettingen aan een vent vast te zitten. Immers, de meeste armoede zie je toch echt bij gescheiden vrouwen zonder baan. Wel ben ik het met U eens dat de tot het absurde opgedreven huizenprijs een problem is, maar juist in het onderwijs zijn er legio vacatures in "de provincie" , waar je nog steeds een aardig huisje (geen villa) kunt kopen voor een klein prijsje.

omaoeverloos
omaoeverloos4 okt. 2017 - 14:05

Grijsje, ik heb het artikel waar U naar verwijst gelezen. Duidelijk I dit geschreven door iemand uit de reformatorische hoek, die kan ik niet serieus nemen met het aanhalen van de "vereniging zonder internet"

Gerygrr
Gerygrr4 okt. 2017 - 17:24

Oma, Zeker heeft de schrijver zijn vooroordelen. Het ging mij erom te laten zien, dat er wel degelijk fors is geïnvesteerd in digitalisering. In mijn werkzame leven werkte ik fulltime in het onderwijs en was kostwinner. Daarbij gold, dat we immer de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs volgden. Of beter gezegd, moesten volgen, het schoolbestuur had elke vorm van autonomie voor leerkrachten uitgebannen. Vervolgens werden de oudere leerkrachten te zwaar belast en niet langer ontzien zoals in het verleden gebruikelijk. Velen zijn naar vroege uittreding “gestimuleerd”. Jongere leerkrachten zijn goedkoper en hebben andere vaardigheden, competentiegericht en niet opgeleid in het overdragen van kennis. Ik sprak mijn opvolger, ook fulltimer, vlak voor de vakantie. Hij had net 1 dag ontslag genomen vanwege de werkdruk....... Uw voorstel houdt in dat leerkrachten hun heil maar buiten de stad moeten gaan zoeken, dus alle gezinnen de stad uit?

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 okt. 2017 - 20:43

omaoeverloos 4 oktober 2017 at 15:54 "In mijn ogen zouden vrouwen, net als in de rest van de wereld, gewoon een volledige werkweek aan de bak moeten". Helemaal mee eens. Geeft ook meer rust op de werkplek.

rbakels
rbakels4 okt. 2017 - 9:53

Nou ja, behalve dat het geld kost dat de belastingbetaler moet opbrengen, of dat ten koste gaat van andere uitgaven. Aan defensie bij voorbeeld.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr4 okt. 2017 - 12:23

Frits, Die belastingbetaler heeft al sinds Lubbers minder bijgedragen aan de ambtenaren en onderwijzers slarissen dan omgekeerd https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxud/periode_1982_1994_kabinetten_lubbers Die ingreep werd goedgepraat door een verwijzing naar de uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden. Na het aantrekken van de economie werd herstel beloofd..... De secondaire arbeidsvoorwaarden zijn verdwenen..... Pas Plasterk is daarmee gekomen, volstrekt te laat en niet afdoende om de inmiddels enorme achterstand in te lopen.