Joop

Gaat Kopenhagen slagen - en maakt het wat uit?

  •    •  
03-12-2009
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De treinkaartjes gekocht, even op de site gekeken of de boot waarop ik twee weken ga slapen nu echt zo leuk is als beloofd en zo wordt het langzaam maar zeker concreet; de klimaattop in Kopenhagen nadert met rasse schreden.
En ja, ik begin steeds optimistischer te worden over de kansen voor goeie afspraken over noodzakelijke reducties.
Natuurlijk, de conservatieven in Australië gooien weer roet in het eten, de olielanden blijven op hun handen zitten en Europa is toch vooral bezig om ruzies tussen de grote ego’s uit Frankrijk en Engeland te vermijden of te sussen. Maar Amerika en China bewegen, Brazilië, India en de Filippijnen praten zich de blaren op de tong om de andere opkomende economieën mee te krijgen, de VN is het aantal beschikbare plekken voor geaccrediteerden in Kopenhagen weer aan het opschroeven. De spanning neemt toe, de autoriteiten in Denemarken zijn nu al zwaar gestrest over de logistieke prestatie die er geleverd moet worden. Ook al moet ik daardoor een keer extra heen en weer naar Denemarken, ik ben blij dat ik aanstaande dinsdag al vertrek en er dus woensdag bij ben als Obama spreekt.
Twee weken lang collega’s uit de hele wereld terugzien, mensen die je al lang niet gezien hebt, acties, op straat en in het onderhandelingscentrum, proberen media-aandacht te krijgen terwijl je weet dat nog 653 andere organisaties dat ook aan het proberen zijn, weinig slaap maar ook de belofte van het traditionele en roemruchte ngo-feest aan het eind van de top; dat is de plek waar alle delegaties, soms met de minister er bij, uit komen huilen of zich vol vreugde een stuk in de kraag drinken. Bij een mislukte top dansen we op de vulkaan, in een noodzakelijke poging nieuwe energie te vinden om door te gaan. Als er een vergaand, eerlijk akkoord is dat duurzaamheid echt dichterbij brengt en valse oplossingen uitsluit feesten we door tot de speciale Beat the Heat Now trein ons weer terugrijdt naar Utrecht. We knuffelen Cramer en twitteren naar Obama; “goed gedaan jochie!”
Kortom; ik heb er zin in. Er liggen kansen, er zijn mogelijkheden en we weten wat er moet gebeuren. Internationaal en in Nederland. Ja, Kopenhagen gaat slagen en dat maakt veel uit. CO2 wordt zo duur dat die nieuwe kolencentrales afgeblazen worden, Delta, Electrabel en Essent verliezen massaal klanten als ze toch een nieuwe kerncentrale willen bouwen en we gaan massaal decentraal aan de zonnestroom en op de fiets. Al dagdromend vergeet ik bijna het belangrijkste; een kaartje kopen voor Beat the Heat Now! – want de onderhandelaars doen alleen hun best als veel mensen laten zien dat het ze menens is. Kom ook, kijk op www.beattheheatnow.nl

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

JoeMattie
JoeMattie3 dec. 2009 - 10:52

Het is te veel eer om het proces van de globalisering te wijten aan het Verdrag van Kyoto. Ondernemers opereren op een mondiale markt met vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten. Het is een bedrijfseconomische afweging om de productie naar bijvoorbeeld China te verplaatsen, namelijk de lage lonen. De transformatie naar duurzame energie biedt ook kansen, die tienduizenden banen kunnen opleveren. Mijn glazen bol is te onbetrouwbaar, om de technologische ontwikkeling op het gebied van zonne energie te voorspellen. Dus waag ik mij er niet aan om aannames te betwisten. Het zou een steekspel opleveren, die van beide zijden niet op feiten gebaseerd is. Wie juicht vooruitgang in de overgang naar een duurzame economie niet toe? Men zou water bij de wijn moeten doen, omdat de helft van de doelstelling als resultaat vijftig procent meer is dan niets. Het zou misplaatst zijn om hier namens de soevereine landen China en de VS te spreken. Leven in schone lucht en met schoon water etc, heeft zijn prijs. Het zou een goede zaak zijn als de vervuiler zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is de kosten er voor te dragen.

Hersenschraper
Hersenschraper3 dec. 2009 - 10:52

Ik zou liever hebben dat Cramer alvorens naar Kopenhagen te vertrekken eerst eens inhoudelijk inging op het recente geknoei met de statistieken. Zelfs als hier maar een klein deel van waar zou zijn dan zou dat haar volledige aandacht moeten hebben. Iedereen zou toch blij moeten zijn met een meevaller? Ondertussen blijft het oorverdovend stil en dreigt er een bak geld uitgegeven te worden aan zogenaamde maatregelen waarvan het effect EN het voorliggende probleem uiterst dubieus is.

luckor
luckor3 dec. 2009 - 10:52

Co2, onze nieuwe vijand. Nu de glans van Osama in roest is verandert is het weer tijd voor een nieuw "global isseu". En als de geschiedenis ons iets leert is dat al die gecreëerde vijanden in de hoofden van de media en de politici tot proporties worden opgeblazen die de lading niet dekken.

BosHout2
BosHout23 dec. 2009 - 10:52

Natuurlijk gaat Kopenhagen slagen. De energie van al die mensen bij elkaar met hetzelfde doel zal daar voor zorgen. De vraag is alleen hoe je 'slagen' definieert. Ik hoop ook dat je vooral ook de media buiten Nederland goed in de gaten met betrekking tot de berichten in aanloop naar Kopenhagen. Je leest er over agendatechnische zaken (Al Gore durft ineens niet meer te komen, maar je kan je kaartje van ? 1.200,- teruggeven) en over personele wijzigingen (Phil Jones, opperhoofd van HET klimaatonderzoeksbolwerk, is opgestapt omdat hij ook wel doorhad dat hij na zijn grote verdwijntruc niet meer z0 geloofwaardig is). Het spijt me, ik verzin het niet, het is echt zo, maar de PCM-titels in Nederland schrijven er niet over. PS En neem een dikke warme trui mee. Het gaat namelijk koud worden!

objectivist
objectivist3 dec. 2009 - 10:52

Ja, het gaat slagen en over een jaar heeft niemand het er meer over. Klimaat is namelijk erg 2009. Issues houden het nu eenmaal nooit lang vol want ze gaan vervelen bij het publiek. Dat verschijnsel treedt ook hier op. Alles waait over, klimaatdiscussies ook. Dit is de laatste piek. Na Kopenhagen ebt het weg.

Philosopher1961
Philosopher19613 dec. 2009 - 10:52

Hoe halen klimaat-fanatici het is godsnaam in hun hoofd om vanuit de hele wereld naar één plek te reizen om daar te confereren?? Hoeveel broeikasgas levert dat op en wat wordt er aan gedaan om dat te vergoeden?? Ten tweede is het artikel van Leon de Winter (NRC 5-12-2009) een verademing om te lezen. Ik hoop dan ook graag te vernemen tijdens deze top waarom de stelling MB=HT de afgelopen 10 jaar niet heeft voldaan.... En dan niet beginnen over het ontbreken van zonnevlekken en oceaanstromingen .... nee het ging over Meer Broeikasgas=Hogere Temperatuur...

[verwijderd]
[verwijderd]3 dec. 2009 - 10:52

het enige effect wat kyoto heeft gehad is dat relatief schone europese fabrieken onrendabel werden en de productie naar china werd verplaatst. Waar men gewoon het milieu negeert natuurlijk en vervolgens al die spullen in een schip de wereld rond laat varen. Het scenario wat de schrijver schetst is een doemscenario, tienduizenden banen weg, inkomens die fors dalen woonlasten die stijgen. Allemaal voor wat inmiddels gewoon een geloof aan het worden is. Men vergeet dat het geld voor al die investeringen toch wel eerst verdient moet worden. Zonne energie zal nooit substantieel kunnen bijdragen, zelfs in new mexico waar ze 300 plus dagen met 10 uur zon hebben zou men niet meer dan 75% halen. Bovendien zal zonne energie altijd duur blijven, je zult wat de prijs van de cellen ook zijn toch altijd nog een conventionele centrale stand by moeten houden. Die kosten moet je wel even meetellen. De realiteit is dat zonder kolen energie onbetaalbaar wordt voor de nederlander, zonder kernenergie de klimaatdoelstellingen onhaalbaar zijn. Niemand is tegen schone lucht, schoon water etc, maar ik betwijfel of meer dan een harde kern bereid is om 30% van zijn inkomen in te leveren of terug naar de plaggenhut te gaan. Het bizarre is dat deze fundamentalistische houding van de milieubeweging elke vooruitgang blokkeert. Waarom zou men water bij de wijn doen als elk resultaat toch wordt afgedaan als onvoldoende? China en de vs zouden best vooruitgang willen maar zeker niet op deze manier, bovendien zolang de europeanen hun industrie aan het afbreken zijn verdienen ze goud geld.

3 Reacties
Dragon2
Dragon23 dec. 2009 - 10:52

Zo is het Ton. Op dit soort reacties krijg je van milieu fanaten helaas nooit een inhoudelijke reactie. Dus: kom 's op mensen!

sam tosha
sam tosha3 dec. 2009 - 10:52

Mmmm China denkt er anders over die zijn gigantisch aan het investeren in de productie van zonnepanelen en windmolens.

Klaas2
Klaas23 dec. 2009 - 10:52

"Men vergeet dat het geld voor al die investeringen toch wel eerst verdient moet worden." Je kan ook verdienen aan CO2, in ZuidAfrika hebben ze planten die veel CO2 opslaan, ze kunnen quota kopen en daarmee geld verdienen, ook derde wereld landen met een relatief laag welvaartsniveau kunnen komende paar jaren geld verdienen aan CO2 quota opkopen. Er is een plan om een zonneenergie centrale in de Sahara te bouwen, die kan op het Europese electriciteitsnet worden aangesloten. Naast zonne-energie is er ook wind-energie, dat volop aan het uitbreiden is. En er is getijde-energie dat nog niet eens goed is onderzocht. Er kan veel geld worden verdiend hiermee. Nederland is hierin goed bezig. Tijd voor doemdenken is er niet. Er moet gewoon geïnvesteerd worden, en daarover gaan de besprekingen, over keiharde afspraken wat er moet worden gedaan. Geen reden om cynisch te zijn

JoopSchouten
JoopSchouten3 dec. 2009 - 10:52

Met respect voor alle inzet die milieu activisten en beleidsmakers tonen ben ik bang dat er al lang een grens is overschreden die een naderende ramp onomkeerbaar maakt. Deze komt echter uit een andere hoek. Ik denk aan het ontdooien van de permafrost in Siberië. De methaan die daar vrijkomt overschaduwd het CO2-probleem met de factor zestig! En is weer is een verhoging van het CO2-gehalte gemeten in 2008. De opwarming moet daarom per direct stopgezet worden en verminderd met 50%. En aangezien dat onmogelijk blijkt te zijn...

1 Reactie
Klaas2
Klaas23 dec. 2009 - 10:52

"En aangezien dat onmogelijk blijkt te zijn... " Dus jij gelooft dat verdere actie zinloos is? Over doemdenken gesproken.... Gelukkig heb ik een andere visie, lees mijn overige reacties in deze thread

kikker2
kikker23 dec. 2009 - 10:52

Feiten: Bestaat er zoiets als een opwarming van de aarde: Nee Bestaat er zoiets als poolkappen die smelten en dus kleiner worden: Nee Zou het beter zijn voor onze leefomgeving om 'schonere' energie te gebruiken: Ja Moeten we met z'n allen CO2 belastingen gaan betalen omdat dat helpt: Nee Volkomen absurd dat een technologisch vooruitstrevend land wat Nederland vroeger toch was door de heersende christelijk-conservatieven volkomen stil is komen te staan in haar ontwikkeling. Windmolens (de types die ik in den lande zie staan) worden al zo lang gebouwd en zijn zo weinig rendabel dat ze nooit de energie zullen leveren die het produceren en onderhoud ervan kost. Toch kijken we niet verder naar bijvoorbeeld getijde-energie, het wordt altijd eb en vloed, maar ach daar zal wel geen energie uit te halen zijn en dat de zee en een groot zoetwaterbassin 30 km lang tegen elkaar aan liggen, wat zegt dat? Er is toch geen wetenschapper die gelooft dat daar energie uit te halen is? Het wordt tijd dat Nederland geld steekt in innovatie en onderzoek zodat we niet overal achteraan hoeven te hobbelen maar zo snel mogelijk onafhankelijk zijn van andere landen wat betreft onze energie. Olie veilig stellen door olie-producerende landen te bezetten werkt ook, maar is nog dwazer dan heel Nederland vol te zetten met windmolens.

1 Reactie
Klaas2
Klaas23 dec. 2009 - 10:52

Beste Berend Jan, het poolijs smelt wel degelijk, ook het ijs in Groenland smelt. en gletsjers in Zwitserland worden kleiner. Dat jij dat niet weet is opvallend. Daarover zijn ook alle wetenschappers het eens. Het gebrek aan consensus is erover of dat aan CO2 ligt of aan iets anders. 90% van de wetenschappers zeggen dat CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Daarover is dus bijna algemene consensus. Zelf heb ik er geen verstand van, ik moet kiezen wie ik geloof. Ik heb besloten om die 90% re geloven. Meestal is het zo dat wanneer 90% van de wetenschap X zegt, dat het X is, soms is het zo dat de 10% die Y zei, toch gelijk heeft. Maar gezien het feit dat de consensus vaker gelijk heeft dan de dissidenten, geeft een positieve kansberekening aan voor het feit dat CO2 de aarde/atmosfeer verwarmt. Maar goed, ik moet kiezen op basis van onwetendheid. Dat geldt v oor 99% van de mensen.