Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

FvD’ers en PVV’ers horen niet voor de klas

  •  
30-08-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1042 keer bekeken
  •  
baudet-1
Baudet is hypocriet. Want waarom zou je homo’s en moslims mogen discrimineren maar geen PVV’ers en FvD’ers?
In zijn opiniestuk in de Volkskrant noemt Thierry Baudet Michiel Beute intolerant omdat hij geen PVV’ers en FvD’ers voor de klas wil. Maar Beute heeft gelijk: docenten met extreme ideeën horen niet voor de klas.
Baudet is intolerant In een interview vertelde Thierry dat Nederland de immigratie uit moslimlanden moet stoppen, geen moskeeën, noch islamitische scholen moet bouwen: ‘Ik ben tolerant, absoluut, maar tolerantie is wat anders dan toestaan dat moslims megamoskeeën met lange minaretten bouwen om bewust een enorme uitstraling te creëren. Moskeeën zijn broeinesten van anti-Nederlands gevoel en gedrag… Ik ben voor een remigratieprogramma.’ In zijn boek ‘De aanval op de natiestaat’ vindt Baudet referenda handig om minaretten te verbieden. Hij wil ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) afschaffen, want moslims kunnen naar dit hof stappen en discriminerende wetten ongedaan maken, zoals het Franse boerkaverbod.
In hetzelfde interview vertelde Baudet: ‘Een verbod op discriminatie is onzin. Een school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan.’ Baudet is hypocriet. Want waarom zou je homo’s en moslims mogen discrimineren maar geen PVV’ers en FvD’ers?
Juist FvD’ers en PVV’ers zou men moeten kunnen weigeren Er bestaat wel een goed argument waarom je geen homoleraren mag weigeren maar wel leraren met intolerante radicale ideologieën: de vrijheid. Het concept van liberale vrijheid zegt dat iedereen vrij is om alles te doen, met zichzelf en andere instemmende volwassenen, zolang dit de legitieme belangen van anderen niet schendt. Een homo schendt geen rechten van anderen, dus homoseksualiteit past binnen de vrijheidsdefinitie.
Daarentegen willen PVV en FvD vooral anderen beschadigen. Zij willen rechten schenden en ontnemen. Zij willen het ECHR en het Internationaal Strafhof afschaffen, wat machtigen en autochtone meerderheden de vrijheid zou geven om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide te plegen; en illegale oorlogen te voeren. Baudet wil alle internationale hoven afschaffen, hij ontkent dat er volkenrecht en universele mensenrechten bestaan. Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, conservatieven, witten, autochtonen, christenen, rijken, de elite en de machtige Westerse landen.
Volkenrecht is tegen Baudet De Canadese leraar Malcolm Ross schreef in zijn vrije tijd antisemitische stukken. Hij werd overgeplaatst als bibliothecaris en werd gewaarschuwd voor ontslag. Hij procedeerde tot het Canadese hooggerechtshof. Maar hij verloor.
Hij stapte naar het VN-Mensenrechtencomité. Maar het comité besloot hetzelfde: dat het noodzakelijk was om hem van zijn functie te ontheffen om de rechten en de reputatie van Joden te beschermen; en dat kinderen het recht hebben op onderwijs vrij van ‘bias, vooroordelen en intolerantie.’
Ook de ECHR-rechters zijn streng tegenover politici die haat tegen minderheden zaaien, zoals de Belg Féret, de Engelsman Norwood en de Fransman Le Pen. Pavel Ivanov schreef in zijn krant dat Joden de bron van het kwaad in Rusland zouden zijn. Als straf mocht hij voor drie jaar niks uitgeven. Hij en andere haatzaaiers mochten niet eens voor het Europese Hof verschijnen. Ook verspreiders van anti-homopropaganda kunnen zich niet op vrijheid van meningsuiting beroepen. Als haatzaaiers toegang tot het hof zouden hebben zou dit volgens de rechters hen helpen om vrijheid en rechten van anderen te vernielen. De rechters vinden dat democratische landen het aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid mogen verbieden. Je kan geen mensenrechten gebruiken om mensenrechten van anderen te schenden.
Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren dat ik geen mensenrechten zou hebben? Waarom zouden de autochtone kinderen mogen leren dat zij de vrijheid moeten hebben om mij te deporteren of te vergassen, om genocide te plegen, of illegale oorlogen te voeren? De Europese rechters hebben gelijk: je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (253)

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 11:22

Eric Wanneer mensen er dergelijke opvattingen op na houden, waardoor ze te maken (kunnen) krijgen met leerlingen die ze tot in het diepste vezelen verachten - dat moet wel, want anders gun je ze de rechten die je ieder ander gunt - dan moet zo iemand maar niet voor de klas. Waar die idee dat mensen minder rechten verdienen ook vandaan moge komen en waar die zich ook maar op richt. Is het nu zo moeilijk om dat te accepteren, dat wat u dan linkse mensen vindt, ook gewoon consequent denken. Daarbij weet u net zo goed als ik, dat de werkelijkheid zo genuanceerd is, dat zelfs mensen die religieus zijn satire gebruiken en scherpe kritiek kunnen hebben tegen de eigen geleding(en). Op zich is dat ook het probleem helemaal niet. Het probleem is, ik zeg het nogmaals, of je ieder zijn democratische rechten gunt of niet. Reageer daar nu eens op!

Pater
Pater2 sep. 2021 - 3:06

Herhalen dat genoiemde linkse partijen extremistisch zijn/waren maakt die bewering niet waar, en al zeker niet als daar geen argumenten voor worden aangedragen. Wat een flauwekul.

Prins Zonneschijn
Prins Zonneschijn1 sep. 2021 - 23:01

Ach ja, na de oorlog zijn ook niet alle NSB'ers uit hun ambt gezet. Ik denk dat dat voor FvD'ers ook een beetje te ver zou gaan.

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 11:18

Nog even samenvattend: Wanneer leerkrachten er (politieke)opvattingen op na houden die zich niet verenigen met dat je docent bent voor alle leerlingen, dan horen ze niet voor de klas. Overtuigde en niet overtuigde FvD-ers en PVV-ers zijn van die mensen. Met dat laatste bedoel ik: Of je bent overtuigd, serieus PVV/FvD-er of je bent geen PVV/FvD-er. Juist omdat ik dat impliciete discriminerende aspect, hier in deze onderwijscontext, zo doorslaggevend vindt. Ik zou niet weten hoe je kan bewerkstelligen dat er geen moskeeën gebouwd gebouwd en geen islamitisch onderwijs gegeven mag worden, zonder te discrimineren in de rechten van burgers.

8 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 sep. 2021 - 15:43

Ik lees hier wel elke week een pleidooi voor het schrappen van de godsdienstvrijheid uit de grondwet. Of van artikel 23 over het recht op onderwijs volgens de opvattingen van de ouders. Horen die lui in principe dan ook niet voor de klas? Hoe staat het met de leden van Bij1? In hun programma doen hebben grote boeren geen recht meer op hun eigendom. Ook dat is een mensenrecht.

michellekepen
michellekepen1 sep. 2021 - 20:52

Zandb, Even samenvattend: dus leraren/docenten die overtuigde/niet-overtuigde FvD/PVV-ers zijn, horen niet voor de klas. Omdat deze mensen, volgens jou, er (politieke)opvattingen op na houden, die zich niet verenigen met dat je docent bent voor alle leerlingen. De rechter en de huidige wet passeer je hierbij dus. Althans, mij zijn geen uitspraken bekend die jouw visie ondersteunen. Dus zouden er wetten moeten komen die zorgen dat lidmaatschap van/stemmen op/sympathie uitspreken voor etc., tot een beroepsverbod kunnen leiden. (maar misschien spreek je slechts een 'gratis' wens uit??? Zoals ik hier ook zou kunnen stellen: Zandb hoort niet voor de klas) Er van uitgaand dat je wél consequenties wilt verbinden aan je wens, dus de wet aanpassen (of zie je andere mogelijkheden dan de wet?), dan is de volgende stap uiteraard om ook alle religieuze opvattingen te gaan toetsen. (of voel je nu nattigheid opkomen?) Of worden dat soort opvattingen door jou uitgesloten van toetsing? En zo, waarom sluit je deze dan uit? Als homo-leerling (maar zo kan je zelf nog 10 andere situaties bedenken: vrouw, atheist, afvallige, cabaretier etc. ) ervaar ik dat leraren die er bepaalde religieuze opvattingen op na houden, er voor mij niet zijn (en dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit!) Zie jouw "op na houden die zich niet verenigen met dat je docent bent voor alle leerlingen, dan horen ze niet voor de klas". Oeps, de spoeling aan toegestane leraren wordt nu plotseling wel heel dun. Maar jou kennende, zul je waarschijnlijk ergens een regressief konijn uit de hoge Zandb-hoed toveren. Nu heb alvast met je mee zitten denken, maar ik kan gen serieus konijn bedenken. Ben daarom zer benieuwd.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 11:41

michel Wat vindt u dan van het idee, dat iemand die in zijn vrije tijd zeer overtuigd pedofilie promoot, gewoon voor de klas moet kunnen staan, al helemaal volgens de wetten waar u zich op beroept? Denkt u nu echt dat zoiets gaat gebeuren? Als u vindt dat ik niet voor de klas mag staan, dan vindt u dat. Ik zie het probleem niet. Ik zie wel een probleem, wilt u werkelijk houtsnijdende redenen aan voeren om voor uw mening bijvoorbeeld bij de rechter - want daar komen we terecht - gehoor te vinden, zo dat ik inderdaad word ontslagen. Verder heb ik het steeds - en u reageert daar niet op - over mensen die de rechten willen beperken van in dit geval moslims. Dat is discrimineren en het is niet toegestaan dat in praktijk te brengen. Als de islam zo gevaarlijk is, dat er geen moskeeën mogen en geen islamitisch onderwijs mag zijn, dan hebben wie zich moslim noemt minder rechten dan andere Nederlanders. Denkt u zich dat nu eens in, hoe mensen die zo over moslims denken, zich dan voor de klas moeten gedragen. Moeten ze dan net doen of ze niet van mening zijn, dat moslims minder rechten mogen hebben? Zoals u ziet: Ik tover niets uit de hoge hoed. Ik leg het allemaal nog eens uit, tot u het begrijpt. U mag het echt met mij oneens zijn maar wanneer u steeds maar niet begrijpt waar het mij om gaat, dan wordt dat lastig. Frans Wanneer je tegen artikel 23 zou zijn, doe je niemand te kort. Dat geldt voor iedereen en daar is niets discriminerends aan. En ik neem aan, dat zo'n docent wel begrijpt dat iedereen daar anders over mag denken. Dat is dus wel geheel iets anders, dan dat je vindt dat artikel 23 voor iedereen mag gelden, behalve voor moslims.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19472 sep. 2021 - 13:29

@Zandb De laatste zin van deze column luidt: "De Europese rechters hebben gelijk: je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen." Wat je voor de klas zegt, wat je leerlingen onderwijst en leert, daar zijn wetten en regels voor om te toetsen of dat door de beugel kan. Het pleidooi van Ticu voor het vooraf instellen van een verbod het beroep van leraar of onderwijzer voor FVD-ers en PVV-ers is te zot voor woorden.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 14:31

Frans Mensen die te kennen geven niets te hebben met de wet - in dit geval: "je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen." - hebben wat mij betreft in geen geval iets te zoeken voor de klas, waar dergelijke mensen leerlingen tegen komen, die ze willen uitsluiten van rechten. Vaker zeg ik het maar niet meer. Wanneer u werkelijk wilt volhouden dat het mogelijk is om moskeeën te sluiten en islamitisch onderwijs te verbieden en om toch iedereen recht te doen, dan spreken we elkaar weer. Tot zo lang bescherm ik kinderen tegen dergelijke dwazen.

michellekepen
michellekepen2 sep. 2021 - 17:05

Zandb, - Er zijn leraren/docenten die PVV/FvD'er zijn. Die wil jij verbieden hun vak uit te oefenen? Een beroepsverbod dus? - Ga er van uit dat je dat via een wet wil gaan regelen? En een rechter die toetst of deze wet goed toegepast wordt? Want als dat namelijk met de huidige wet in de hand nu al mogelijk zou zijn, dat beroepsverbod, dan hoef je hier immers geen campagne (50 reacties? Alleen hier al) te voeren! (de procedure om die wet er doorheen te krijgen en in leven te houden, laat ik voor de overzichtelijkheid buiten beschouwing. Net als de vaststelling wanneer iemand aanhanger v/e gedachtengoed is) - de (juridische) grond/argumentatie voor jouw beroepsverbod: Wanneer leerkrachten er (politieke)opvattingen op na houden die zich niet verenigen met dat je docent bent voor alle leerlingen, dan horen ze niet voor de klas Wie er ideeën op na houdt die feitelijk aantoonbaar bepaalde leerlingen uitsluiten, die hoort niet voor de klas.” - aangezien jouw wet het niet over de PVV/FVd heeft, zullen dus alle 'aanhangers'-vul zelf maar in- van die 'discriminerende'-vul zelf maar in- gedachten/ideologieën/politieke partijen-vul zelf maar in-, een beroepsverbod moeten krijgen? Hé, maar dat is apart, dan zijn er dus eindeloos veel mensen die (volgens jou!) een verbod verdienen: van biblebelt-homo cancelaars, Zandb'ers die bepaalde leerlingen (namelijk alle PVV/FvD'ers in spé) discrimineert, tot aanhangers van jou favoriete religie/ideologie die vrouwen/ongelovigen/afvalligen discrimineren en erger. En nog tig andere groepen, die ergens een groep/groepje/persoon 'discrimineren'. Kortom, jij richt je niet op gedrag, zelfs niet of bepaalde 'gedachten', maar alleen op gedrag/gedachten v/e specifeke groep. Zegt fascisme je, in dit verband, iets? ik hoor wel waar het verhaal, althans volgens jou, spaak loopt. Je ziet een aantal vraagtekens. Die staan min of meer voor aannames. Graag aangeven of je deze, al dan niet, met een ja beantwoordt. Want dat zijn zaken waarvan ik niet zeker weet of dat ik ze juist begrepen heb. Zit niet te wachten op zgn. tegen'vragen': het is jouw plan, jouw idee, maak dat dan ook helder! (concrete vragen over onduidelijkheden, dat kan natuurlijk wel. Maar nogmaals, het is jouw 'voorstel', niet de mijne!)

FransAkkermans1947
FransAkkermans19472 sep. 2021 - 20:32

@Zandbergen Laat er geen misverstand ontstaan: ik ben niet voor het sluiten van moskeeën of een verbod op islamitisch onderwijs. Ik heb er slechts op gewezen dat menigeen hier op dit forum daar wel voorstander is, mits dat verbod ook geldt voor kerken en christelijk onderwijs.

Zandb
Zandb3 sep. 2021 - 7:24

Frans Tegen artikel 23 zijn is geen probleem. Maar dat is nu net het probleem bij FvD en PVV is dat niet het geval. Michel U vraagt naar de bekende weg: FvD-ers en PVV-ers horen niet voor de klas. Wanneer u dat een beroepsverbod wilt noemen, heb ik daar geen bezwaar tegen, heb ik duidelijk gemaakt, zo lang dat maar niet geassocieerd wordt met het beroepsverbod zoals dat in een dictatuur wordt toegepast. En zo lang er maar geen jacht gemaakt wordt op mensen. Het gaat hier echt om mensen die zichzelf op de kaart zetten als PVV-er of als FvD-er. (Wat we moeten doen met wat we dan "klikken" zouden kunnen noemen, dat weet m.n. het FvD wel.) Er hoeft helemaal niets bij wet geregeld te worden; dat is allemaal al geregeld. Het gaat hier alleen om de wijze waarop de wet misbruikt wordt. Wanneer je vindt dat er moskeeén mogen zijn, dan mag dat. Je mag je daar echter niet naar gedragen. En dat vind ik te veel 'spanning'. opleveren, wanneer het om onderwijs gaat. Dat impliceert ook, dat ik dus dit, wat u mij in de mond leg, niet beweer; noch ex- noch impliciet. Ik citeer u: "Wanneer leerkrachten er (politieke)opvattingen op na houden die zich niet verenigen met dat je docent bent voor alle leerlingen, dan horen ze niet voor de klas." Nogmaals: Dat beweer ik dus absoluut voor de 100ste keer niet. Om vervolgens zo schaamteloos door te redeneren op een stelling die ik nota niet poneer, dat slaat wel alles. Het is zo jammer, dat u zich niet werkelijk kunt of wilt verplaatsen in wat ik beweer. Veelbetekenend dat u mijn "tegenvraag', die u niet uitkomt, zo handig omzeilt. Maar dat is inderdaad aan u. Nou. Dit was het wel zo'n beetje. Ik hoop dat het kwartje eindelijk valt.

Libertain
Libertain1 sep. 2021 - 6:20

("FvD’ers en PVV’ers horen niet voor de klas") Dit artikel samengevat: Racisme en Xenofobie horen niet voor de klas.

Satya
Satya31 aug. 2021 - 10:33

De pvv is een partij die boeken wil verbieden, die een politiemacht wil die bij mensen thuis op zoek kunnen gaan naar die verboden boeken. Een boek dat bij mijn ouders thuis een belangrijke rol speelt. Een pvv medewerker retweete een vraag om een nieuwe Hitler om met Afrikanen af te rekenen. De pvv schopte die medewerker niet uit de partij, nee hij kon zijn werk blijven doen. Daarnaast is de pvv anti democratisch ingericht, al doet Wilders een nog grotere wanprestatie dan tot nu toe, hij kan niet uit de partij worden gezet, hij kan op het stoeltje blijven plakken. Voor onderbouwing de volgende podcast en een link. https://podcastluisteren.nl/ep/Betrouwbare-Bronnen-169-Vijftien-jaar-Partij-voor-de-Vrijheid-van-Geert-Wilders https://www.ad.nl/den-haag/pvv-distantieert-zich-van-haattweet-henk-bres-met-oproep-tot-genocide~ad69de2b/ Als ik moeder zou zijn en een openlijk pvv aanhanger komt les geven haal ik mijn kind van school. Hetzelfde geldt voor FvD waarvan de leider met twee KKK ideologen om tafel ging zitten, Jarod Taylor en James Ronald Kennedy. Voor degenen die niet begrijpen dat ik geen behoefte heb aan mensen die geen probleem hebben met de KKK of oproepen tot genocide, jullie hebben pech. Ik wil overigens ook geen mensen voor de klas die idiote uitspraken doen als witte onschuld bestaat niet of eenhoorns die wit zijn willen weren omdat zoiets blanke mensen goed en donkere slecht zou maken. Dat is net zulk soort vergif. Wil ik een verbod, nee maar ik neem zelf actie.

2 Reacties
Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 7:11

Eric Wordt u nou nooit moe van de onzinnigheid die u steeds maar weer van stal haalt om een open deur - anderen doen ook verkeerde dingen - in te trappen? Het kan u ontgaan zijn, maar hier hebben we het over de vraag, wie wel of niet voor de klas 'mag'. Ik denk dat Satya dit vindt/zegt: "Wie er ideeën op na houdt die feitelijk aantoonbaar bepaalde leerlingen uitsluiten, die hoort niet voor de klas." En ja, IEDEREEN die aan die voorwaarde voldoet, geldt dat dan. Begrepen!

Satya
Satya1 sep. 2021 - 8:03

Lego Het is van geen belang voor mij wat jij benoemt, ik heb daar nooit iets mee te maken gehad. Jij mag leiders die boeken wil verbieden, politiemacht die bij mensen zomaar op zoek naar die boeken mag gaan en tot genocide oproepende partijmedewerkers bagatelliseren, wat iemand die zich in totalitaire regimes verdiept zal opvallen dat het bij de door jou genoemde regimes op dezelfde manier begon. Als je de podcast beluistert hoor je de partijleider vertellen dat hij degene is die die boeken wil verbieden, met voorstellen komt dus die in totalitaire regimes de standaard zijn, of die regimes nu links, rechts of religieus zijn maakt mij niet zoveel uit de uitwerking voor mensen die eronder leven komt op hetzelfde neer, hun vrijheid wordt met staatsterreur begrenst. Vandaar dat ik niet voor een verbod ben maar eigen actie neem. Word eens wakker joh. Links heeft zijn gruwelen gekend maar het is nu rechts dat totalitair is.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 8:51

Baudet zelf zegt dat er geen FvD'ers voor de klas zouden mogen staan. Dat is wat de schrijver probeert duidelijk te maken. Hij probeert volgens mij alleen maar aan te geven wat de denkwijze/motivatie die Baudet in zijn opiniestuk hanteert zou betekenen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 aug. 2021 - 8:19

Rutte ook niet!

1 Reactie
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 aug. 2021 - 9:53

@lientje1967 ook niet! In https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/27/achttien-partijen-in-het-parlement-is-dat-democratie-of-politiek-narcisme-a4056302 vergeet Bas Heijne gemakshalve ''The elephant in the room." Je noemt hem. Dit stuk van Ticu zal dan ook wel een ''overdaad aan ongerichte woede'' zijn. En laten we vooral niet analyseren waar dat buiten Rutte ooit allemaal vandaan is gekomen. Oh ... wacht, het waren de ''social media'' natuurlijk. Dom van me.

MAD1950
MAD195031 aug. 2021 - 8:12

De schrijver van dit stuk draaft lekker door. "Waarom zouden de autochtone kinderen mogen leren dat zij de vrijheid moeten hebben om mij te deporteren of te vergassen, om genocide te plegen, of illegale oorlogen te voeren?" Er is geen PVV'er of FvD'er die dit beweert. Wel andere idiote dingen, maar dit niet. Er is trouwens sowieso niemand die beweert dat hij de vrijheid heeft om illegale oorlogen te voeren. Iedereen die een illegale oorlog begint, lanceert tegelijkertijd een propaganda-offensief om te betogen dat zijn oorlog volkomen legaal en gerechtvaardigd is. Denk maar aan de massavernietigingswapens die Bush jr. opvoerde om zijn oorlog tegen Saddam Hoessein te rechtvaardigen of eerder: het historische recht dat Irak op Koeweit zou hebben toen diezelfde Saddam Hoessein dat land inlijfde. Of laten we nog verder teruggaan: Nederland voerde toch oorlog tegen Atjeh om daar de beschaving te brengen?

1 Reactie
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:26

MAD Nee inderdaad. Er is zoveel wat een FvD/PVV-er NIET verklaart. Daar kan ik onbeperkt voorbeelden van geven. Er is helaas ook zo veel dat de PVV of het FvD wel uitdraagt en wat je blijkbaar steunt wanneer je die partij stemt of er lid van bent. Bijvoorbeeld menen FvD en PVV dat moslims minder rechten toekomen dan andere burgers. En dat wordt aangeduid met het lastige woord 'discriminatie'. En toevallig is dat een vorm van discrimineren die in Nederland niet wordt toegelaten. Laat staan dat we mensen voor de klas zetten die willen bewerkstelligen dat dit soort discriminatie mogelijk moet worden. Als daar geen bedreiging van uit kan gaan, dan zou ik ook niet kunnen begrijpen waarom PVV en FvD sowieso tegen moskeeën en islamitisch onderwijs kunnen zijn. Dus MAD, wel een beetje realistisch blijven.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles31 aug. 2021 - 8:02

Heel goed om mensen vanwege hun politieke voorkeur uit te sluiten voor bepaalde beroepen.

5 Reacties
Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 9:58

Racisme is geen politieke voorkeur.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:29

Damocles U wilt een betje stoken? Doe dat dan niet zo onnozel. Er is geen sprake van dat mensen om hun politieke voorkeur uitgesloten worden voor bepaalde beroepen. Het gaat er doodgewoon om dat wie meent dat niet alle mensen dezelfde rechten toekomen, niets in het onderwijs te zoeken hebben.

Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 11:50

Absoluut niet. Behalve als deze groepen de anderen hun vrijheid willen ontnemen.

Libertain
Libertain1 sep. 2021 - 6:18

@Norsemen, ("Racisme is geen politieke voorkeur") Jawel, het is voorkeur voor eigen etnische groep.

Norsemen
Norsemen1 sep. 2021 - 7:45

@Libertain Dat is meer nationalisme. Racisme is geen politieke stroming.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 7:18

Eric Hij is er weer, de riedel, het resultaat van het berijden van een stokpaard....... Eric. Alles wat u ooit verweet en probeerde duidelijk te maken, dat geldt nog steeds. Dus denk niet, dat dit een schone lei is. Je links of rechts betuigen - waar ook de leerlingen iets van merken - dat is geen enkel probleem in Nederland. Geen enkel. Wat wel een probleem is, is dat mensen zich openlijk voorstander hebben verklaard van stromingen die de democratie bedreigen. Wanneer duidelijk is, dat iemand er opvattingen op na houdt die leiden tot bv discriminatie of die terreur steunen, dan maakt het niet meer uit of iemand links of rechts of wat dan ook is. Iemand die zichzelf afficheert als lid van een partij die, al is het impliciet, oproept tot geweld of discriminatie is al voldoende, wat mij betreft. Wanneer er geen aanleiding is om een docent te 'verdenken' - lid zijn van GL of SP is op dit moment geen enkele reden om vraagtekens te plaatsen - dan bepaalt simpel weg het gedrag naar de leerlingen toe, of er sprake is van ontoelaatbare activiteiten. Ik kan overigens me niet voorstellen, dat iemand die openlijk lid is van de SGP, de PVV of het FvD, alle leerlingen kan accepteren, omdat hij dan zijn principes opzij moet zetten. Bij deze partijen is er op bepaalde punten geen sprake van, dat je ergens anders over kunt denken. Wanneer de islam of homofilie niet deugt, dan is het niet logisch (wat mij betreft onmogelijk, of je moet een 'verkeerde' SGP-er of PVV/FvD-er zijn) dat je dat 'neutraal' accepteert.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker31 aug. 2021 - 7:14

Beste meneer Ticu, Ik ben zeer benieuwd hoe je 'het vergassen van mensen' 'indoctrineert' via een wiskundeles. Maar even serieus. De politieke opvattingen van een docent zijn en mogen geen reden voor 'ontslag' of niet aannemen. Ontslag is wel aan de orde als de betreffende docent zijn politieke opvattingen via de lessen promoot. Als het dus wel lukt om 'het vergassen van mensen' in de les te verwerken en aan te bevelen. Maar ook als de betreffende docent premier Rutte staat te verheerlijken.

12 Reacties
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:03

prikker Het gaat er natuurlijk ook om, dat je leerlingen met respect behandelt. Wanneer je er werkelijk van overtuigd bent, dat de islam een gevaar vormt voor de mensheid en je moet islamitische leerlingen lesgeven alsof ze geen gevaar vormen voor de mensheid, dan lijkt me dat op z'n minst wringen. Verder vind ik, dat wanneer je er standpunten op na houdt, die zich niet verenigen met onze democratische rechtsstaat, dat dat een probleem is, wanneer zo iemand voor de klas wil. Lid zijn van een partij die een ontoelaatbaar onderscheid wil maken in de rechten van burgers, is dan problematisch. Ik zou, als schoolleider niet zo'n docent voor de klas willen.

adriek
adriek31 aug. 2021 - 8:26

"‘indoctrineert’ via een wiskundeles." Vrijwel iedereen heeft in zijn jeugd wel een leraar gehad die een aanzienlijk deel van de lestijd vulde met (al dan niet) spannende verhalen die weinig met het gegeven vak te maken hadden. Dat soort verhalen vormen de luisteraars, indoctrineren is een vorm van 'vormen'.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg31 aug. 2021 - 10:28

Ik had een docent Frans die het niet schuwde de standpunten van zijn partij (SP) te promoten. Tot folders en teksten op het schoolbord aan toe. Ik vond de zich ontspinnende discussies eerlijk gezegd meestal wel vermakelijk, maar besef heel goed dat het de moedigen in de klas waren die hem tegenwicht boden. Eén jaargang heeft geen Gymnasiumdiploma uitgereikt gekregen, maar een VWO-diploma, omdat twee PvdA-leden in het docentencorps het predicaat 'Gymnasium' onnodig elitair vonden. De betreffende leerlingen waren het er niet mee eens, maar hadden geen stem in de kwestie. Omgekeerd, toen er bij de 'scholierenverkiezingen' één stem aan de CD gegeven bleek te zijn, was dat voor de ontzette rector reden de hele school bij elkaar te roepen en een bijeenkomst over burgerschap, tolerantie en democratie te houden. Ik vermoed dat die ene leerling zich enorm verkneukeld heeft over de enorme reuring die zijn kruisje op het formulier veroorzaakt had. Politiek laat zich niet buiten het schoolgebouw houden.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:34

Eirda Onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een situatie waarin leerlingen kritisch leren denken, ben ik het helemaal met u eens. Het is nog niet zo gemakkelijk om leraren van indoctrinatie te beschuldigen. Ik heb eens een verhaal gehoord van een leraar die de wat al te gemakkelijke (indoctrinerende) geloofsoordelen - van thuis bv - eens kritisch tegen het licht hield. Hem werd nota bene indoctrinatie verweten!

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker31 aug. 2021 - 11:52

Beste Zandb, Als je leerlingen respectloos behandelt dan is dat een reden voor ontslag. En zolang alleen die docent last heeft van dat wringen, is er niets aan de hand. Als die leraar zijn standpunten thuis laat, is er geen probleem. Beste Eirda, Ook die 'spannende verhalen' zijn geen probleem behalve als ze politiek van kleur zijn of er onwettige zaken in worden gepropageerd.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 15:32

Eirda Storende fout; je wilt de leerlingen juist WEL kritisch leren denken! Prikker Ik geloof niet dat je iemand in de problemen moet brengen, door hem en lid te laten zijn van een partij en hem te dwingen om er inhoudelijk afstand van te nemen. Noch het een, noch het ander ligt voor de hand. Zou u werkelijk uw kind toevertrouwen die als het er op aan komt, daar 'dit' loochent maar 'dit' dan wel blijft steunen? Wanneer iemand werkelijk afstand neemt van een wezenlijk onderdeel van zijn partij, neemt hij ook maar afstand en afscheid van die partij. Het een of het ander.

Libertain
Libertain1 sep. 2021 - 6:26

@Hanneke Kouwenberg, vind ik het eerlijk van u dat openbaar maakt dat u geen onderscheid kunt maken tussen politieke discussie enerzijds - wat overal in de maatschappij hoort te zijn en directe uitingen van Racisme en Xenofobie anderzijds. Mogelijk is bovenstaande de reden dat racisme en xenofobie in ons land zoveel getolereerd worden.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker1 sep. 2021 - 9:16

Beste Zandb, Ik laat niemand lid zijn van een partij en dwing hem vervolgens afstand te nemen van een deel van het denken van die partij. Het is ook niet de schooldirecteur die dat doet. De schooldirecteur vraagt de docenten alle leerlingen op gelijke manier te behandelen en dat is terecht. Het is de docent zelf die zich in die positie brengt en als hij het niet kan opbrengen om alle leerlingen op een gelijke manier te behandelen, dan is het aan de docent om er conclusies aan te verbinden. Het is de docent zelf die zich in dit parket brengt.

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 10:32

prikker Ik zeg dat in mijn opvatting je niet iemand kunt 'dwingen' tot iets waar die faliekant op tegen is. Dat doe je, wanneer je toelaat dat iemand die fervent voorstander is van het beperken van rechten van m.n. moslims en als je die aan moslims laat lesgeven; dan moet zo iemand zijn overtuiging loochenen. Lijkt mij op z'n minst een ongezonde, ongewenste situatie. We hebben het wel over onderwijs. Natuurlijk hebt u gelijk, dat de docent zichzelf in dat lastige parket brengt maar de directeur is wel verantwoordelijk voor zijn leerlingen maar ook voor z'n docent.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg1 sep. 2021 - 13:58

@ Libertain Minstens zo verontrustend is het als mensen zaken menen te kunnen afleiden uit teksten die daartoe inhoudelijk geen enkele aanleiding geven. Ik kan op geen enkele manier reconstrueren hoe u tot uw conclusie omtrent mijn klaarblijkelijk tekortschietend kritisch vermogen komt.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker2 sep. 2021 - 7:29

Beste Zandb, Niemand dwingt die docent. Die docent dwingt zichzelf. Als je als docent gaat werken op een school dan weet je wat er van je wordt verwacht. Als je daar moeite mee hebt omdat je dan je overtuigingen moet loochenen dan ligt dat aan jou. Niet aan de directeur want diens belang en verantwoordelijkheid strekt zich niet uit tot de politieke opvattingen van jou als docent.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 11:49

Prikker Jahaa, klopt..... Dat zeg ik toch. Maar. Maar als ik directeur ben, dan ben ik verantwoordelijk voor het welzijn van de docent en de leerlingen. En ik moet een inschatting maken en mijn inschatting is, dat wanneer iemand serieus meent dat de islam zo gevaarlijk is, dat er geen moskeeën mogen zijn en dat er geen islamitisch onderwijs gegeven mag worden, dan wil ik zo iemand niet voor de klas. In mijn ogen wilt u mensen zo serieus nemen dat u ze niet serieus neemt. Het volgende is niet helemaal van toepassing maar zet misschien wel aan het denken: Als een ambtenaar van de BS beslist geen homo's wil trouwen maar dat toch doet, dan vind ik dat een zeer ongezonde situatie.

Herr Vorragend
Herr Vorragend31 aug. 2021 - 6:50

Zodra je op veronderstelde politieke voorkeuren berufsverbote in gaat stellen begeef je je op erg glad ijs. Pas als men anti-democratisch en/of discriminerend en racistisch gedachtengoed gaat uitventen, kan je met de wet in de hand, gepaste maatregelen tegen deze personen nemen.

5 Reacties
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:13

Herr Het is nogal een verschil of je openlijk een partij steunt of er lid van bent, die nogal verstrekkende gevolgen kan hebben voor leerlingen. Wanneer je met alle geweld wilt duidelijk maken dat je lid bent van een partij/organisatie die terreur gebruikt of er - vooral naar de leerlingen toe - bedenkelijke standpunten op na houdt, dan heeft dat niets met een beroepsverbod te maken, wanneer men besluit om iemand op die grond te weigeren. Iedereen heeft een politieke opvatting. Op zich is daar niets mis mee, mits je daar op een te accepteren manier mee omgaat.

Krek
Krek31 aug. 2021 - 9:42

Herr Vorragend, Precies. Het is een nogal eng gedachtengoed om de Grondwet maar bij het grofvuil te zetten zodra het ons zo uitkomt. De voorstanders van Wilders/Baudet mogen dat niet, en ook de tegenstanders mogen dat niet. De wet voor iedereen gelijk.

Eid
Eid31 aug. 2021 - 9:56

@Zandb Vraagje nav uw 'gloedvolle' betoog over het mogelijk gebruiken van terreur: Stel hebt een GL idioloog voor de klas, waarvan we weten dat vriend Duyvendak tot de inspirerende gelederen behoort met z'n duistere verleden, waar 'ie nog trots op is ook, zou u dan hetzelfde schrijven? Ai....

Herr Vorragend
Herr Vorragend31 aug. 2021 - 14:41

@Zandb Ik zeg: een veronderstelde politieke voorkeur. Daarmee bedoel ik dat deze voorkeur niet op school uitgedragen wordt.. En als dat laatste niet het geval is, is dat voor mij een acceptabele manier om mee om te gaan. Zodra je actief kenbaar maakt dat je PVV of FvD stemt kan dat idd intimiderend werken en is de stap naar discriminatie een kleine. Over dat laatste ben ik duidelijk genoeg toch ?

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 7:21

Eid Wanneer iemand werkelijk afstand neemt van dergelijke ideeën, dan is er geen probleem, is meerdere malen impliciet en expliciet te lezen in mijn reacties. Beste slimmerd, wat denkt u: Zou dat dan niet voor Duyvendack gelden? (Overigens, ambieert de man een functie als docent?) Herr Ik heb meerdere malen gewezen op een logische onontkoombare 'tegenspraak' Wanneer duidelijk is, dat iemand serieus meent dat de islam een gevaar vormt, dan zijn islamitische kinderen op zijn minst wezens die gered moeten worden maar eigenlijk wezens die een gevaar vormen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 aug. 2021 - 2:50

Diagonaal gelezen de reacties beangstigt het mij dat de visie van Mihai Martoiu Ticu dat 95% van de kiezers te achterlijk is om een democratie te handhaven niet langer slechts als een hyperbool kan worden beschouwd. Zie zijn twitter-account. Universele waarden die ons moeten beschermen tegen post-kapitalistisch, post-democratisch globaal techno-feodalisme worden hier geteisterd door veelkleurig whataboutism en andere onzin. Wie zich tegen dit geloof van de auteur keert, moet met rationele argumenten komen.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 11:53

Ik denk niet dat je de rationele argumenten van de auteur als rationeel ziet en daar de schoen wrikt.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout1 sep. 2021 - 14:51

@Paul Beyond Ticu, tegen wie ik meer dan tien jaar geleden al gezegd heb dat ik het gemiddeld voor 90% eens ben met zijn opvattingen - en in casu dit stuk voor 100% - ligt er o.a. een discussie tussen wijlen Michel Foucault en de nobele inmiddels hoog bejaarde Noam Chomsky van al weer een halve eeuw geleden die zo maar in een groot Nederlands dorp werd gehouden. Tegenover het idealisme van de grand old man - ik twijfelde even tussen ''idealisme'' en ''geloof'' - plaatste de Franse denker zijn twijfel over het 'wetend subject.' Nog geen jaar geleden gaf de immer snelle Chomsky toe dat de woorden van Foucault hem nog steeds zwaar op de maag liggen. De schoen wrikt niet, maar dank voor de scherpe observatie.

Pater
Pater31 aug. 2021 - 0:44

"Van de CPN, PSP, PPR, PvdA, SP, GroenLinks, en BIJ1 zijn allemaal periodes van erbinnen heersende zeer extremistische overtuigingen, uitingen, en bijbehorend handelend nastreven bekend,..." Flauwekul. Niks extremisme, niks intolerant, wel radicaal, de PSP-er VdSpek gaf les aan de dochters van Juliana. Extremisme gaat veel verder dan radicaal, is per definitie intolerant, zoals dus Baudet. Extremisme in het onderwijs tegengaan lijkt me een goede zaak.

Grietje Genot
Grietje Genot30 aug. 2021 - 23:08

Als ik de Volkskrant en Baudet in een en dezelfde adem genoemd hoor worden, dan heb ik de neiging om met dichtgeknepen neus fluks de andere kant op te hollen. Dit wonderlijke land, waar koopman en dominee nog steeds met de pispot zwaaien, heeft een broertje dood aan logica en consistentie. Waar haatrabijn en dito-imam benevens 't alt-right gespuis van buiten aan de grens wordt geweerd, mag haatpraat van binnenuit en van de boertjes van buten welige tieren. Neoliberalisme is meten met twee maten. Kom op, laat dat vod dat zich volkskrant noemt, en de beerput die Baudet heet, links liggen, en ga wat nuttigs doen.

Peter Stans
Peter Stans30 aug. 2021 - 22:11

Fascisten horen in geen enkele publieke functie. Niet voor niets werden ambtenaren in de jaren 30 verboden lid te worden van de NSB.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles30 aug. 2021 - 20:45

Wat een geweldig stuk!

Jozias2
Jozias230 aug. 2021 - 18:50

Opvallend dat er mensen zijn die zeggen te strijden tegen discriminatie en er vervolgens aan voorbij gaan dat in artikel 1 van de grondwet ook het onderscheid op basis van politieke overtuiging is opgenomen. Discriminatie om discriminatie tegen te gaan lijkt me niet zo’n goed idee. Het lerarenmeldpunt en vrijwel alle andere punten van baudet zijn wel een heel slecht idee maar op 1 punt moet ik hem gelijk geven: veel mensen die strijden tegen intolerantie en discrimineren zijn daarbij soms minstens zo intolerant en discriminerend.

19 Reacties
Mohawk2
Mohawk230 aug. 2021 - 19:24

"Discriminatie om discriminatie tegen te gaan lijkt me niet zo’n goed idee" Het is de aloude vraag cq dilemma: Moet een democratie tolerant zijn voor de intoleranten? Ik vind van niet, in ieder geval zeker niet zondermeer. Jij wel dan?

Jozias2
Jozias230 aug. 2021 - 19:56

@mohawk De grenzen van intolerantie worden bepaald door de wet. En daar moet je intolerantie en discriminatie aan toetsen. Maar als jij intolerant bent tegen intoleranten wat maakt dat jou?

Mohawk2
Mohawk230 aug. 2021 - 20:42

Voor nu zijn bepaalde minderheden in Nederland inderdaad nog beschermd tegen intolerante en abjecte wensen van partijen zoals PVV en FvD. Maar wetten die minderheden beschermen kunnen worden veranderd, ook grondwetten. Zo werkt dat in een democratie. Zelfs de democratie kan worden afgeschaft door de winnaars van democratische verkiezingen. Zie Duitsland 1933. Tot hoever wil jij gaan in dezen voordat je jouw tolerantie voor de intoleranten loslaat, Jozias? Of is jouw tolerantie oneindig?

Peter Stans
Peter Stans30 aug. 2021 - 22:14

@Jozias Intolerantie bestrijd je niet met gepamper. Niet met begrip, niet met zoete lieve koekjes. We bestrijden dat tuig niet om hun rode haar, sproeten of wrat op de lip, niet voor hun sexuele voorkeur, maar om hun intolerantie jegens mensen met rood haar, (oh die niet...) sexuele voorkeur, afkomst enz enz. Ofwel bestrijden van fascistische neigingen i.p.v uiterlijkheden. Als je dat verschil niet wilt of kunt inzien, misschien is dan een beetje scholing (geschiedenis, maatschappijleer) nog wel handig.

Pater
Pater31 aug. 2021 - 0:49

Het verbod op lidmaatschap van de NSB voor ambtenaren voor de oorlog is vergelijkbaar. Van ambtenaren mag je een positieve houding t.o. de parlementaire democratie verwachten, die ontbrak bij de ideologie van de NSB. Van leerkrachten mag je een positieve houding t.o. de leerlingen verwachten, homo dan wel hetero.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 6:26

@ Jozias Jij schrijft: En daar moet je intolerantie en discriminatie aan toetsen. En als die discriminatie gewoon plaatsvindt en die toetsing aan de wet tot niets leidt dan blijkt de rechtsstaat mensen niet te beschermen tegen discriminatie. Wat maakt dat jou dan die discriminerende mensen in staat wil stellen om te discrimineren Een racist? .

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 7:26

Jozias Er is discriminatie die niet en die wel toegestaan is. Wat is er op tegen om mensen die op niet toegestane wijze discrimineren te discrimineren? Dat soort mensen moet je toch juist onderscheiden van anderen, al was het alleen maar omdat ze de wet overtreden. Hier gaat het om twee partijen (PVV en FvD) die volgens mij impliciet oproepen tot discrimineren. Dan hoort de leiding van de school de leerlingen te beschermen, tegen mensen die deze partijen openlijk steunen. Dat laat onverlet dat uw open deur: "vVel mensen die strijden tegen intolerantie en discrimineren zijn daarbij soms minstens zo intolerant en discriminerend." wagenwijd open blijft staan. Dat zie je wel heel pijnlijk duidelijk aan Baudet en Wilders en hun navolgers.

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 8:38

@zandb Dan zegt u wat anders. Mensen die op niet toegestane wijze discrimineren zijn strafbaar. En als bepaalde gedragingen of uitlatingen maatschappelijk ongewenst zijn dan kunnen we de wet aanpassen mocht dat nodig zijn. Dan kun je in de toekomst ook dat aanpakken. Maar het gaat hier niet om iemand die discrimineert of zijn politieke ideeën probeert over te dragen op kinderen . Het gaat hier om iemand die stemt of heeft gestemd op een bepaalde politieke partij. De vraag is of dat reden voldoende is voor een beroepsverbod zolang hij zijn werk maar goed uitvoert. Dan mag van mij ook een communist ook economie geven als hij Keynes maar goed uit kan leggen. @peter Ongewenste gedragingen en uitingen bestrijd je met informatie, onderwijs, dialoog en desnoods het wetboek. U stelt voor om te discrimineren om discriminatie tegen te gaan. Discriminatie uit goede bedoelingen is nog steeds discriminatie.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:43

Jozias Zo simpel is het niet, want als dat zo zou zijn, zou er geen partij kunnen zijn die artikel 1 in de grondwet aan de orde kan stellen. Ik heb het dan ook steeds over 'impliceren'. Wanneer je iets doet wat niet mag, dan houdt het al heel snel op. Ik mag echt wel vinden dat ik als principe hanteer, dat niet iedereen dezelfde rechten moeten toekomen maar welke garantie kan ik dan bieden aan leerlingen van wie ik vind dat ze niet dezelfde rechten zouden moetenn hebben, dat ik ze net zo behandel als andere leerlingen?

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 12:37

@Jozias Jij schrijft: Ongewenste gedragingen en uitingen bestrijd je met informatie, onderwijs, dialoog en desnoods het wetboek Leuk en inmiddels is duidelijk dat dit niet werkt. Dus gewoon maar doorgaan discrimineren dan. je maakt keer op keer weer duidelijk dat jij vindt dat er geen probleem is.

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 15:36

@Daan Wie is er aan het discrimineren? Jij bent hier aan het discrimineren op basis van politieke overtuiging. En dat het niet werkt is jouw persoonlijke opvatting maar volgens mij is er de afgelopen 100 jaar heel veel minder discriminatie gekomen. Kijk naar de positie van vrouwen, homoseksuelen maar ook mensen met een andere huidskleur. Dat discriminatie niet is opgelost ben ik gelijk met je eens maar dat er niets veranderd ten opzichte van bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden is gewoon weg niet waar.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 19:06

@Jozias Jij schrijft: Wie is er aan het discrimineren? Jij. Jij wijst doelbewust beleid gericht tegen discriminatie af door discriminerende politieke partijen te steunen. En je schrijft: maar volgens mij is er de afgelopen 100 jaar heel veel minder discriminatie gekomen. Dit is echt totale lulkoek. 100 jaar geleden bestond het woord discriminatie niet eens en bestond zelfs de overtuiging dat gekleurde mensen en vrouwen ook volwaardige mensen waren niet eens. Discriminatie was destijds onmogelijk. Dat je met een dergelijke stelling durft te komen is al lachwekkend. Discriminatie is het bewust mensen niet behandelen als gelijkwaardig. En dat gebeurt in de huidige samenleving en het is jouw visie op de samenleving en op wetgeving die dat in stand houdt. Jouw manier van denken beschadigt de rechtstaat. Jouw manier van denken zet mensen tegen elkaar op. En jouw manier van denken polariseert. Je weigert op te komen voor de grondrechten van iedereen en maakt de grondrechten van de ene groep ondergeschikt aan die van anderen. Eigenlijk ga je weer 100 jaar terug in de tijd. Voor jou zijn er blijkbaar mensen die geen grondrechten hebben. Ik vind en dat doe ik de hele tijd dat rechtvaardigheid afgedwongen moet worden. En dat doe je door in te grijpen.

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 21:30

@Daan, Kun je wellicht aangeven wanneer ik heb gediscrimineerd? En waar baseer je de stelling op dat ik partijen zou steunen die discrimineren. Ik ben tegen het discrimineren van mensen. Dus ook op basis van politieke overtuiging. Dat heeft tot gevolg dat iemand die zijn werk goed uitvoert niet ontslagen mag worden of diegene nu PVV, FVD, Denk, Bij1, SP of wat anders stemt. Maar vinden dat iemand niet ontslagen mag worden vanwege het stemmen op de PVV maakt niet dat ik de PVV steun. Mijn standpunt is van toepassing op alle politieke partijen die niet door de rechter verboden zijn. Je zegt dat het woord discriminatie 100 jaar gelden niet bestond? Hoe lang is er algemeen kiesrecht voor vrouwen. Sinds wanneer mogen vrouwen bij Defensie werken? Homoseksualiteit was niet strafbaar in het verleden? Homoseksuelen werden gelijk behandeld? In Nederland was er geen verzuiling waarbij mensen anders werden behandeld op basis van hun sociale status of geloof? Katholieken werden gelijk behandeld begin 20e eeuw?https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/31/rooms-in-bange-dagen-a3988798 Ik kom juist op voor de grondrechten van iedereen. Maar opkomen voor grondrechten van iedereen betekent niet dat je niet op moet komen voor de grondrechten van iemand die PVV stemt of iets strafbaars heeft gedaan. U bent juist diegene die, onder het mom van morele verwevenheid, de grindrechten van mensen wil schaden als het u niet uitkomt. Vrouwe Justitia is blind en dat is niet voor niets. De kern van grondrechten is juist dat die ook gelden voor diegene die ver van u staat. Het bewaken van de grondrechten van de grootste crimineel is de ultieme test. En daar bent u voor gezakt. U doet exact hetzelfde als PVV'ers. U heeft alleen een andere doelgroep op het oog.

LHTJ
LHTJ1 sep. 2021 - 10:25

@Daan jij schrijft: Discriminatie is het bewust mensen niet behandelen als gelijkwaardig. En dat gebeurt in de huidige samenleving en het is jouw visie op de samenleving en op wetgeving die dat in stand houdt. Jouw manier van denken beschadigt de rechtstaat. Jouw manier van denken zet mensen tegen elkaar op. En jouw manier van denken polariseert. Je weigert op te komen voor de grondrechten van iedereen en maakt de grondrechten van de ene groep ondergeschikt aan die van anderen. Wow, je schrijft publiekelijk in de jij vorm over jezelf. Complimenten voor het zelf inzicht en het feit dat je je met voortschrijdend inzicht zo bloot geeft hier. Zo zie je maar, er is hoop voor iedereen.

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 10:40

Jozias U gelooft serieus dat iemand die bereid is te discrimineren voor het goede doel, in staat geacht mag worden om die overtuiging in de dagelijkse praktijk van het lesgeven, waarin hij zich tot het uiterste moet inspannen voor mensen die hij als een gevaar beschouwt, opzij kan en wil zetten? Ik kan me voorstellen dat iemand die werkelijk geen enkel bezwaar heeft tegen een bepaald geloof, op een school kan en mag werken die zich baseert op dat geloof. Maar iemand die zich daarvan een overtuigd tegenstander betuigt, toch zeker niet!

Jozias2
Jozias21 sep. 2021 - 14:14

@zandb Iemand die discrimineert is strafbaar. Na veroordeling krijgt hij voorlopig geen vog en kun je inderdaad afvragen of diegene voor de klas hoort. Maar op de pvv of fvd stemmen is niet gelijk aan discrimineren. Iemand mag weer wel racist zijn. Zolang dat in de uitvoering van zijn werk maar niet toont. Dus als een leraar sommige leerlingen anders of slechter behandeld dan heeft dat consequenties. Aboutaleb is een salafist in zijn persoonlijke geloofsovertuiging maar wat mij betreft een prima burgemeester voor alle rotterdammers ook de niet moslims. Ik vind ook dat een niet gelovige leraar op een christelijke school les moet kunnen geven mits hij/zij de kernwaarden van de school maar onderschrijft. Dat is dus ook zo voor een pvv of fvd stemmer. Om te beoordelen of iemand voor de klas kan staan zijn de kwalificaties en het gedrag voor de klas bepalend niet hetgeen diegene thuis doet of wat die gene privé denkt of stemt.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 11:59

Jozias Je mag op de PVV en op het FvD stemmen. Die partijen discrimineren inderdaad niet, naar de letter van de wet. (Net zo min als religies discrimineren, wanneer ze homofilie afwijzen.) Maar dat is wel heel kortzichtig geredeneerd. Wanneer de islam zo gevaarlijk is, dat er geen moskeeën gebouwd mogen worden en er geen islamitisch onderwijs gegeven mag worden, dan kan dat niet anders dan dat moslims worden gediscrimineerd. Hoe u dat ook draait of wendt. Dergelijke lieden, die daar aan mee willen werken horen niet voor de klas. We hebben wel te maken met kinderen. Als directeur van een school heb ik te maken met en ben ik verantwoordelijk het welzijn van de docent en dat van de leerlingen. Als u er anders over denkt, komen we er simpelweg niet uit. Dan vind ik dat u iemand bent, die willens en wetens iemand die van plan is om misdaden te gaan plegen, daartoe in de gelegenheid stelt. Wanneer iemand kan aantonen, dat het verbieden van het bouwen van moskeeën en het verbieden van islamistisch onderwijs niet discriminerend is, dan wordt het pas een ander verhaal.

Jozias2
Jozias22 sep. 2021 - 13:54

@zandb Probleem is alleen dat u bereid bent om te discrimineren om discriminatie te voorkomen. Het uitsluiten van ongewenste politieke overtuigingen is immers net zo goed discriminatie. 1 van de grondrechten is de vrijheid van meningsuiting. Iemand mag de mening hebben dat er geen moskeeën mogen komen. Dat mag diegene vinden. U en ik zijn het er niet mee eens maar een persoon mag die mening hebben, iemand mag zelfs racistisch zijn. Er is pas sprake van discriminatie als die persoon bijvoorbeeld als bestuurder besluit een moskee niet toe te staan omdat het een moskee is en er geen goed ereden is om de moskee toe te staan. Dan past een gang naar de rechter en kun je een dergelijk besluit, terecht, aanvechten. Verder moet er wel eerst sprake zijn van overtreding zijn van artikel 137c voordat überhaupt de wet wordt overtreden. Probleem is dat mensen hun mond vol hebben van discriminatie maar helemaal niet weten hoe het echt zit juridisch gezien maar er wel juridische uitspraken over doen. Als u van mening bent dat de PVV of FVD stelselmatig de wet overtreden dan moet u aangifte doen en de rechter vragen deze partijen te verbieden. Tot die tijd zijn het democratische partijen en mogen mensen daar op stemmen. Dat we het politiek niet eens zijn met de standpunten van die partijen is iets heel anders.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 14:45

Jozias U schrijft exact wat ik beweer. Maar u draait om de hete brij heen. Kunt u duidelijk maken hoe iemand moskeeën kan sluiten en islamitisch onderwijs verbieden, ja of nee. Ik weet dat u dat niet kunt en DAAROM beweer ik dat mensen die zoiets willen niet voor de klas mogen. Omdat we de plicht hebben kinderen te beschermen. Dat is geen verboden vorm van discriminatie, omdat het niet gaat om de politieke mening. Die mening is immers niet verboden maar we kunnen feitelijk vaststellen dat mensen die er zo over denken misbruik maken van de wet; zo gauw ze namelijk werkelijke voorstellen doen, komen ze in de problemen. Deze mensen rijden op de trein van de democratie mee en stappen uit, wanneer die trein hen op de plaats van bestemming heeft gebracht. Ik mag rustig van mening zijn dat iedereen die ook maar iets met u te maken heeft dood moet. Ik hoor echter met zo'n opvatting geen van wie met u te maken heeft, in een afhankelijkheidsrelatie tegen te komen. Dat kan maar heel moeilijk een werkbare situatie opleveren.

khuat
khuat30 aug. 2021 - 18:43

Mag Rutte dan wel voor de klas en hij geeft nog maatschappijleer ook? Het moet niet veel gekker worden, toch?

4 Reacties
Peter Stans
Peter Stans30 aug. 2021 - 22:15

Ja dat mag. Heeft geen ene reet verder met het onderwerp te maken he. Ofwel, een mooi voorbeeld hier van whatsboutisme. Bekend trucje bij een zekere politieke groepering in dit land...

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 7:28

Frand Ja. Rutte mag wel voor de klas, als hij gewoon lesgeeft. Ook al zal het u vreemd voorkomen; Ruttes partij roept niet im- of expliciet op tot discriminatie of terreur of andere verboden zaken.

khuat
khuat31 aug. 2021 - 12:46

Hoe zat dat ook alweer met dat toeslagenschandaal? Ik herinner me iets van etnisch profileren en daar was Rutte toch echt op z'n minst medeverantwoordelijk voor. Volgens mij is Rutte als staatssecretaris zelfs veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie. Los nog van het feit dat hij te pas en te onpas liegt over van alles en nog wat. Een pathologische leugenaar en racist als leraar maatschappijleer lijkt me geen goede keuze.

khuat
khuat31 aug. 2021 - 13:26

U moet mijn reactie overigens wel met een tikkeltje gesuikerde ironie zien.

Kuifje3
Kuifje330 aug. 2021 - 17:19

Een belangrijk kenmerk van het fascisme was het beroepsverbod. We moeten met dit type meningen en mogelijke maatregelen vreselijk oppassen.

5 Reacties
Pater
Pater31 aug. 2021 - 0:55

Ja, je moet er voorzichtig mee zijn. Maar je mag wel eisen dat leerkrachten respect hebben voor homosexuele leerlingen.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 7:33

Kuifje U goochelt met een term. Het beroepsverbod zoals u dat bedoelt, daar heeft dit niets mee te maken. Hier gaat het om mensen die openlijk partijen of stromingen steunen, die in wezen oproepen om iets wat verboden is tot beleid te maken. Net zo duidelijk, als dat je iemand die de radicale islam steunt niet voor de klas wil, is het voor mij duidelijk dat iemand het eens is met het feit dat het jodendom of de islam als kwaad in de wereld moet worden gezien, niet voor de klas moet.

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 17:14

Ah zandb weer? Nou als mensen met een bepaalde overtuiging niet voor de klas mogen staan dan is dat een beroepsverbod. Of zuurtje zandman dat nou wel of niet vindt.

michellekepen
michellekepen31 aug. 2021 - 19:22

Kuifje, Je hebt het over "fascisme" en "beroepsverbod". Hier een zeer voor de hand liggend verband. Waarbij het iedereen duidelijk zal zijn dat je kennelijk refereert aan het 'Berufsbeamtengesetz'. zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Berufsverbot Misschien dat Zandb slechts de termen 'Berufsverbot' en 'Berufsbeamtengesetz' kent? - of gewoon weer aan het trollen is? Meestal wanneer Zandb onder één artikel >30 reacties heeft geplaatst, is dat een teken dat hij stelselmatig hem onwelgevallige meningen en uitkomsten, gaat bestoken. Belagen. Tilp: trek het je vooral niet persoonlijk aan!

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 10:57

Michel en Kuif Dat jullie blijkbaar niet begrijpen wat ik betoog en onderbouw, daar kan ik weinig aan doen. Dat ik veel reacties schrijf, komt omdat ik veel reacties zie waar ik op wil reageren. Die moet je allemaal afzonderlijk beoordelen, al komt het inderdaad voor dat ik mensen wel eens iets wil zeggen, wat ik al bij een andere reactie plaatste. Niemand hoeft zich mijn reactie persoonlijk aan te trekken behalve wie zich nu Eric Drent noemt. Ik vind het een belediging wanneer iemand niet kan zien, dat ik zakelijk en inhoudelijk reageer. Als ik een reactie dom vind, heb ik het over die reactie. Wanneer er mensen zijn, die dat niet geloven, dat ze dan maar met argumenten aantonen, dat ze gelijk hebben. (Is nog nooit gedaan, dus zal wel niet mogelijk zijn.) Ik leg heel duidelijk uit, waarom ik de term "beroepsverbod" hier niet toepasselijk vindt. Omdat het hier niet gaat om een politieke opvatting gaat maar omdat het hier, - volgens mij, kunnen jullie het mee oneens zijn - juist om een politieke opvatting met gevolgen voor leerlingen gaat. Ik heb in die vele reacties duidelijk uitgelegd wat ik daarmee bedoel. Dat kan en mag je gerust een "beroepsverbod" noemen. Maar verwoordt dat dan niet in deze context als "Kenmerk van een dictatuur"! Daarom spreek ik van 'goochelen'? Daar is helemaal niets persoonlijks aan, ik vind dat onjuist en gevaarlijk. Waarom jullie zo aangebrand reageren wanneer ik mijn visie op jullie en andere reacties geef, dat zal vast een reden hebben. Maar moet ik me daar wat van aantrekken?

De Bok
De Bok30 aug. 2021 - 17:04

Als je niet het recht hebt om anderen rechten af te pakken, waarom hebben we dan wel het recht om aan de halve wereld allemaal rechten uit te delen + Nederlanderschap, uitkering en woning?Dat is natuurlijk enorm krom. Dit is in het verleden zo makkelijk gebeurd dat mensen terecht boos zijn en zich aangetrokken voelen tot partijen als PVV en FvD.

2 Reacties
Pater
Pater31 aug. 2021 - 0:52

De halve wereld, wat een kletskoek. Vluchtelingen worden getoetst, zee kritisch mag je wel zeggen, op de absolute noodzaak hun land te ontvluchten.

Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 12:01

Dit is in het verleden zo makkelijk gebeurd dat mensen terecht boos zijn en zich aangetrokken voelen tot partijen als PVV en FvD. Je vergeet de NSB. Want mensen waren destijds terecht boos op de Joden, toch?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland30 aug. 2021 - 17:03

Of een SP-er die zegt dat de NAVO democratie brengt - brrrr

Fabius
Fabius30 aug. 2021 - 17:00

Wat een ongelofelijk warrig verhaal hierboven. Kom op zeg, kinderen worden beinvloed door ouders, broers en zusters, familieleden, buren, vrienden, gebeurtenissen op straat en gebeurtenissen in hun leven; en op hun weg naar volwassenheid ook nog door een stuk of dertig verschillende leerkrachten. En als ze zich gedurende die tijd op een gezonde manier ontwikkelen leren ze zelf ook nog nadenken. Dus schei uit met die kolder. Ik heb nog nooit gehoord van islamitisch Duits, christelijke wiskunde, heteroseksuele aardrijkskunde of veganistische natuurkunde. En neen, ook niet van FvD maatschapijleer. Kinderen gaan naar school om te leren. Daar hoort ook kennisname van en confrontatie met andere opvattingen en gewoonten bij.

5 Reacties
DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles30 aug. 2021 - 19:53

Volledig 100% mee eens!

Pater
Pater31 aug. 2021 - 0:53

Als een leerkracht geen respect heeft voor homosexuele leerlingen kan die nooit aanvaardbaar zijn.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:23

Fabius Alles tot op zekere hoogte. Wanneer u verantwoordelijk bent voor het welzijn van kinderen, zou u dan een SGP-er die faliekant tegen praktiserende homofilie is, voor de klas zetten? Zou u dan iemand die de sharia wil invoeren, op leerlingen los willen laten? Normaal gesproken is er geen enkel probleem met verschillen in opvattingen. Maar wanneer daar zulke specifieke waardeoordelen aan ten grondslag liggen, zou ik mij leerlingen daar niet aan wagen. Aan de andere kant: zou die leerkracht het op kunnen brengen om zijn principes geweld aan te doen, dan heb je ook nog met leerlingen en ouders te maken. Ik vind niet dat we hier lichtvaardig over moeten doen maar we moeten elkaar wel serieus nemen in wie we willen zijn. Ik heb geen moeite met SGP-ers bv die tegen homofilie zijn. Ik zou ze dan ook juist daarom niet in een situatie willen plaatsen waarin ze hun principes geweld aan zouden moeten doen.

Fabius
Fabius31 aug. 2021 - 9:42

@Zandb 10:23 Laten we alstublieft geen spijkers op laag water zoeken. Kinderen zitten op het basis onderwijs slechts één schooljaar bij dezelfde leerkracht. Op de middelbare school zien scholieren een bepaalde leerkracht slechts enkele uren per week. En op de universiteit of hogeschool zijn ze zelf mondig genoeg. Verder neem ik zonder meer aan dat leerkrachten hun leerlingen iets proberen bij te brengen aangaande hun vakgebied en niet hun lesuren volledig vullen met onderwerpen die niets met het vak van doen hebben. De auteur (en sommigen hier op dit forum) doen nu net alsof één bepaalde leerkracht een levenslange en alles omvattende invloed heeft op een kind en dat andere mensen (incl. de social media) in de omgeving van het desbetreffende kind er helemaal niet toe doen.

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 14:51

Fabius U denkt er blijkbaar gemakkelijker over dan ik. Ik vind niet dat ik spijkers op laag water zoek. Ik vind dat mensen zich maar eens moeten realiseren wat het betekent om op de PVV of het FvD te stemmen, ook als ze voorstellen dat zoiets zo maar moet kunnen. Wat kan, dat is dat de wet zegt, dat je vrijheid van meningsuiting hebt, zelfs zodanig dat je dingen mag vinden die met de wet in strijd zijn. Daar maken mensen misbruik van: Dat heet: "Op de trein van de democratie meerijden, tot je je kans schoon ziet om je verboden voorstellen tot werkelijkheid te maken." En dan is het te laat. (Zie Hongarije, Turkije......) Zie daar maar eens geen gevaar in!

Rearden8
Rearden830 aug. 2021 - 16:50

Proest, artikel als rode lap op dolle stier, gezien reacties. Formatiepolitiek, want "onze" goedbetaalde demissionaire "volksvertegenwoordigers" zien de bui al hangen. Baudet heeft zelf overigens Montessori genoten (daar wordt blijkbaar nog wel nagedacht), en op zijn 32e al 9 boeken gepubliceerd, e.e.a. zou "hoogopgeleide" JOOP lezer toch moeten behagen? Maar goed, citaten worden in dit opiniestuk nogal laagvloers ten nadele van Dr. Baudet verdraaid en uit haar context gehaald. In RD interview zegt Baudet namelijk: „Een verbod op discriminatie is onzin. De staat discrimineert per definitie, omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en niet-burgers. Daar begint het mee. Vervolgens moet je als natiestaat kunnen zeggen..." etc. Om pas veel later in citaat over ontslag te zeggen: "Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. Net zo goed moet een school creationisme kunnen onderwijzen. Ouders zijn vrij om hun kind van zo’n school te halen..." etc. De 2 citaten worden aan elkaar gebreid en "christelijke" wordt bewust weggelaten, waardoor een heel ander verhaal ontstaat. Ik mag hopen dat men begrijpt dat Baudet bedoelt dat een christelijke school een homoseksuele docent zou mogen ontslaan op basis van christelijke en/of andere godsdienstige waarden. Of een rechter daarin meegaat is een andere discussie, maar doe niet alsof discriminatie van homoseksuelen op christelijke (of islamitische) scholen niet bestaat, die zoeken desnoods met een aardige transitievergoeding een andere school met beter passende ideologie. De conclusie is dat scholen docenten met extreme ideeën zouden mogen weigeren of juist omarmen (zowel links-communistische als rechts-nationalistische), indien schoolbesturen zich hierin al dan niet kan vinden, daarom bestaat er in Nederland zoiets als een sollicitatiegesprek. Daarnaast gaat casus Beute over een leerling met bepaalde opvattingen, niet leraren op de loonlijst. Als een leerling er andere ideëen op nahoudt moet dat ook mogen, maar diploma's afnemen is een bizarre gedachtenkronkel, waaruit veel frustratie spreekt op conto Beute. E.e.a. maakt Baudet juist niet hypocriet, hij geeft scholen de vrijheid om te bepalen wat voor soort docenten zij voor de klas zetten, en zich uit te spreken over het gedrag van leerlingen. Baudet eindigt zijn RD interview met het volgende: "Laconiek reageert Baudet op het feit dat hij wordt getypeerd als ijdel, verwaand en onuitstaanbaar. „Als mensen dat vinden, moeten ze niet met me omgaan.”" Baudet betoogt nergens dat je PVV'ers of FVD'ers niet mag discrimineren, maar dat eenieder vrij mag zijn om om te gaan met wie hij of zij wil. Lezen is ook een kunst.

1 Reactie
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:44

Rearden Een vreemde redenering. Natuurlijk discrimineert de overheid. Dat doet iedereen. Maar wanneer ik op niet toegestane manier gediscrimineerd wordt, dan is natuurlijk niet de oplossing, dat ik weg kan gaan. Of dat ik dan niet om hoef te gaan met iemand die mij 'anders' - zie de wet - behandelt. Het is aan de ouders van een school - als het bijzonder onderwijs betreft - om binnen de grenzen van de wet en wanneer ik de regels in acht neem, te bepalen welk onderwijs door wie gegeven mag worden. MAAR: wanneer niet alle ouders het recht hebben om binnen die regels en wetten hun onderwijs te bepalen, dan houdt het gewoon op. En dat is wat Baudet wil: Alle ouders mogen hun onderwijs maar moslims niet. Je kunt natuurlijk menen, dat wanneer je de wetten en regels zo verandert, dat alleen moslims niet aan eigen onderwijs toekomen, dat je dan niet discrimineert. Nou niets is natuurlijk minder waar. Als je vindt, dat een christelijke school een homoseksuele docent moet kunnen weigeren, dan geldt die mogelijkheid tot discriminatie ook voor een islamitische of iedere anders school. Wanneer een school meent dat het beter is om jongens en meisjes gescheiden les te geven, dan moet dat mogelijk zijn mits je daarbij niet de jongens bevoor/nadeelt of dat je de meisjes bevoor/nadeelt. Wanneer op een christelijke school over god verteld mag worden, dan mag op een islamitische school over allah gesproken worden. Wat er dan in gods en allahs naam gezegd wordt, dat moet aan de wettelijke eisen voldoen! Enzovoort, enzovoort. Dat je vrij bent om te gaan met wie je wil, dat is is waar MAAR dat is aan de hele strikte voorwaarde verbonden, dat je mensen niet anders mag behandelen o.g.v. sekse, geaardheid, geloof enz. En al helemaal niet, wanneer het er om gaat of je in een winkel werkt, of het om de toegang tot een café gaat of wanneer je ambtenaar bent of wanneer je een politieke partij runt! Kortom: Lezen en vooral begrijpen wat je leest is een kunst.

Nina4
Nina430 aug. 2021 - 16:40

En de PVVer gaat natuurlijk uitleggen dat alle zeggenschap bij één grote leider moet liggen. Inspraak is natuurlijk absurd. Fundamenteel on-democratisch en derhalve ongeschikt zou ik zeggen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa230 aug. 2021 - 16:25

Het uitsluiten van mensen op basis van sexuele voorkeur of politieke voorkeur is in Nederland verboden. Wat mij betreft is dit stukje van dhr Ticu overbodig.

Ik weet het wel
Ik weet het wel30 aug. 2021 - 16:24

Persoonlijke meningen horen niet thuis voor een klas, maar dat geldt voor alle persoonlijke meningen en dat is precies de reden waarom dit voorstel heel erg eng is, dat zou de auteur toch zelf ook moeten begrijpen. De oplossing voor discriminatie is niet nog meer discriminatie. Als een leraar voor de klas fascisme verkondigd kan hij/zij ontslagen worden, daar hoef je niet alle PVV’ers of FVD’ers voor te ontslaan.

Rechtvznraap
Rechtvznraap30 aug. 2021 - 16:16

Mag je communistische leraren dan ook weigeren ?

1 Reactie
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:45

Recht Dat ligt er aan. Wanneer de uitgangspunten van zijn communisme bv discriminerend zijn en/of zich niet verdragen met het recht doen aan alle leerlingen, dan niet.

itsme3
itsme330 aug. 2021 - 16:11

Natuurlijk is het onwenselijk dat PVVers en FvDers bepaalde vakken geven, zoals maatschappijleer. Maar waar stop je? Verbied je ook vertegenwoordigers van de linkse evenknie van het FvD, Bij1, om voor de klas te staan?

1 Reactie
Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:48

itsme Nogmaals: Het gaat om de uitgangspunten. Hoe verhouden die uitgangspunten zich tot de wet en in hoeverre kunnen die uitgangspunten 'schadelijk' zijn voor leerlingen. Iemand die absoluut tegen homofilie is, lijkt mij in de problemen te komen met homoseksuele leerlingen.

Robert Follon
Robert Follon30 aug. 2021 - 15:51

Huh? We kennen toch een stemgeheim?

1 Reactie
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 17:13

Zolang dat voor die docent geheim blijft, is er niets aan de hand. Als hij het (discriminatie, fascisme) uit gaat dragen, weet je waar je aan toe bent. En kun je ingrijpen.

Jaco38
Jaco3830 aug. 2021 - 15:50

“Er bestaat wel een goed argument waarom je geen homoleraren mag weigeren maar wel leraren met intolerante radicale ideologieën” Het ligt subtieler dan u schetst, in elk geval juridisch, de leraar wordt (werd) niet geweigerd vanwege het enkele feit dat hij een homosexuele geaardheid heeft, maar omdat hij de religieuze uitgangspunten van de school op dit punt niet onderschrijft. Op deze scholen zijn wel degelijk leraren actief met een openlijk homosexuele geaardheid, echter zullen zij - religieus gemotiveerd - celibatair leven. Ben het daar voor de goede orde niet mee eens, maar dit is wel een graadje iets anders dan iemand weigeren om het enkele feit dat hij/zij FvD / PVV stemt, ongeacht of hij in “leer en leven” zich discriminerend / racistisch opstelt en / of de uitgangspunten van de school onderschrijft.

8 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 16:56

Jaco Wanneer je PVV/FvD stemt, dan stel je je in leer en leven discriminerend op. Net als in uw voorbeeld van die specifieke christelijke leer, die het mogelijk maakt om zichzelf respecterende homoseksuele leerkrachten te weren en om alleen homoseksuele leerkrachten die toegeven dat ze fout zitten wat betreft hun geaardheid, toe te laten. En dat enkel en alleen omdat dat dan juridisch zeker problemen oplevert en omdat hun god dan helemaal een mispunt zijn en zijn eigen leer zou ontkrachten!

Jaco38
Jaco3830 aug. 2021 - 19:45

“Wanneer je PVV/FvD stemt, dan stel je je in leer en leven discriminerend op” Tja, u provoceert graag heb ik gemerkt. “die het mogelijk maakt om zichzelf respecterende homoseksuele leerkrachten te weren” De weigering is ziet op het niet onderschrijven van de religieuze uitgangspunten van de school. Ook een hetero die gescheiden is, ongehuwd samenwoont, liberale opvattingen heeft over abortus, niet actief lid is van een limitatief aantal orthodoxe kerkgenootschappen, een televisie heeft etc. wordt geweigerd. Het uitsluitend weigeren wegens een homoseksuele relatie zal de rechter trouwens terecht veroordelen als discriminatie, maar de kans dat iemand een homosexuele relatie heeft, maar verder alle orthodoxe geloofsuitgangspunten van zo’n school wel onderschrijft is zo’n beetje 0%. Maar mocht zo iemand wel bestaan dan mag de school hem niet weigeren.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:52

Jaco U ziet niet, dat ik uit ga van wat de wet voorschrijft en u dat u nota bene de selectief discriminerende - en dus met de wet in strijd zijnde - overwegingen van gelovigen?

Jaco38
Jaco3831 aug. 2021 - 15:31

Zandb, hoe u deze conclusie kunt afleiden uit mijn reactie is mij een raadsel.

michellekepen
michellekepen31 aug. 2021 - 19:41

Jaco38, - “Wanneer je PVV/FvD stemt, dan stel je je in leer en leven discriminerend op” - Dat omschrijf jij nogal eufemistisch als "Tja, u provoceert graag heb ik gemerkt" Zou het eerder als trollen omschrijven.... Als mogelijk weerwoord verwijs ik naar de daar bijhorende 'redenering' van diezelfde provocateur: - 'Wanneer Wilders of baudet meent, dat de islam een gewelddadige ideologie is, dan hoeft hij dat alleen maar te bewijzen en dan wordt de islam verboden. Ik sta er elke dag van te kijken, waarom Wilders en Baudet dat niet doen; dan zijn we van alle gedonder af' - Exact hetzelfde zou je namelijk kunnen beweren over deze leraren-cancelaar/verbieders: ga dan naar de rechter.....

Zandb
Zandb1 sep. 2021 - 11:10

Jaco U gaat uit van wat de gelovigen in hun selectiviteit geloven en ik ga uit van de wet. Wanneer je wel homo mag zijn maar wanneer je dat niet mag praktiseren, dan mag je dus geen volwaardige homo zijn. Wie zich erkend wil weten als homo - zoals de wet voorschrijft - die heeft geen plaats op die school. Dat verdedigt u, of ik moet u verkeerd begrijpen. Michel Wanneer een school directeur iemand ontslaat omdat die om zijn politieke opvattingen in de problemen komt met de leerlingen die hij voor zich krijgt, dan wordt eventueel; die rechter vanzelf ingeschakeld. Dan zou kunnen blijken, dat de rechter het geen probleem vindt, dat iemand die fel tegen de islam of homo's is, homoseksuele of islamitische leerlingen net zo behandelt als normale leerlingen. (Ik hoop dat u al inziet, dat dat 'normale leerlingen' op zich al discriminerend is.) Ik provoceer niet, Ik meen wat ik zeg en ik onderbouw dat. U mag het daarmee oneens zijn maar kom dan met steekhoudende argumenten. Mij vangen op mijn woorden, prima. Als u dan vindt dat het zo moet, dan staat in dit geval Wilders zeker en sta ik misschien met lege handen.

Jaco38
Jaco381 sep. 2021 - 15:45

“Zandb: Dat verdedigt u, of ik moet u verkeerd begrijpen” Ik verdedig helemaal niets, persoonlijk vind ik opstelling van orthodoxe scholen helemaal niets, ik geef aan dat er een subtiel maar wel relevant juridisch onderscheid is tussen iemand weigeren omdat hij de uitgangspunten van een school niet wil onderschrijven en de weigering vanwege het enkele feit dat iemand lid is van een bepaalde politieke partij. De enige gerechtvaardigde weigeringegrond is omdat de leraar de uitgangspunten van school niet wil onderschrijven en/of - indien aangenomen - zich niet cfm de door de school gestelde huisregels / omgangsvormen gedraagt. De weigering ogv het niet onderschrijven van uitgangspunten is in de rechtspraak verder aangescherpt, als dit er de facto op neerkomt dat iemand uitsluitend wordt geweigerd vanwege een homosexuele relatie dan is dit discriminatie. De praktijk is echter meestal dat zo’n leraar ook op andere punten een andere opvatting heeft. Het is een discussie met een hoog theoretisch gehalte: de school mag dus niet iemand weigeren vanwege een homosexuele relatie voor zover deze persoon wel alle andere orthodoxe religieuze standpunten deelt (geen tv, niet gescheiden, zondags 2x naar de kerk, indien vrouw gekleed in lange rok etc.).

Zandb
Zandb2 sep. 2021 - 14:59

Jaco U beweert dit: "Op deze scholen zijn wel degelijk leraren actief met een openlijk homosexuele geaardheid, echter zullen zij – religieus gemotiveerd – celibatair leven." Dat vindt u blijkbaar, gezien de context, acceptabel al bent u het er niet mee eens. Ik leg u uit, waar de schoen wringt. Wanneer u ook vindt, dat die wringt, dan gaan we er toch zeker niet mee akkoord - of het gebeurt of niet - dat mensen met dit soort kolderieke discriminerende (want wie wel praktiseert is het haasje) ideeën, al dan niet religieus gefundeerd, ongestoord kinderen te lijf mogen gaan.

ManekiNeko
ManekiNeko30 aug. 2021 - 15:49

Op zich natuurlijk geen probleem een PVV of FvD leraar voor de klas. Zolang hij of zij zijn politieke voorkeur maar niet probeert over te brengen naar zijn leerlingen Aan de andere kant lijkt het mij ook niet echt fijn voor de leerlingen als zij bij de PVV leraar elke ochtend de NSB vlag moeten hijsen en de Zwarte soldaten moeten zingen. En je zal maar de hele dag maar in die smerige lavendelgeur zitten. Nee dank u. https://www.youtube.com/watch?v=7XsbPYJAsmk

6 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 15:57

Neko U vindt het dan ook geen probleem vindt, dat een voorvechter van de sharia voor de klas staat? U gelooft echt dat dergelijke lieden in staat zijn om hun principes met voeten te treden?

Mark Huysman
Mark Huysman30 aug. 2021 - 15:59

Als een PVV of FvD-leraar z’n fascistische neigingen een beetje in bedwang houdt dan kun je hem denk ik moeilijk verbieden om voor de klas te staan. Bovendien krijg je dan dat linkse leraren mogelijk ook onder druk komen te staan. Of in een ander geval weer leraren uit het extreme midden. Beter lijkt het me als linkse jongerenorganisaties als Rood, Dwars en Radicaal proberen jongeren goed voor te lichten zodat ze de confrontatie met (extreem-)rechtse leraren goed aankunnen.

Willem D2
Willem D230 aug. 2021 - 20:49

Lijkt me ook niet echt fijn voor de leerlingen als zij bij de PvdA leraar elke ochtend de rode banier moeten hijsen en De Internationale moeten zingen.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 7:35

Willem D Wat een geklets. Zo'n leerkracht is gewoon en natuurlijk OOK niet geschikt voor z'n werk. Punt uit.

ManekiNeko
ManekiNeko31 aug. 2021 - 12:44

@Zandb 30 augustus 2021 at 17:57 Neko U vindt het dan ook geen probleem vindt, dat een voorvechter van de sharia voor de klas staat? U gelooft echt dat dergelijke lieden in staat zijn om hun principes met voeten te treden? Als zij de sharia niet uidragen in de klas, zie het niet als een probleem

ManekiNeko
ManekiNeko31 aug. 2021 - 12:47

@Willem D 30 augustus 2021 at 22:49 Lijkt me ook niet echt fijn voor de leerlingen als zij bij de PvdA leraar elke ochtend de rode banier moeten hijsen en De Internationale moeten zingen. Als hij dat niet doet, dan is het ook geen probleem als hij voor de klas staat. Dat is ook gewoon de kern van wat ik schrijf. Men mag van mij gewoon les geven als men de poltieke voorkeur maar gewoon buiten beschouwing laat tijdens het lesgeven. Simpeler kan het toch niet zijn

Markzelluf
Markzelluf30 aug. 2021 - 15:35

Wat een enge gedachten heeft Ticu. Want ik neem aan dat hij consequent is en ook docenten die een geloof aanhangen dat vrouwen of bijvoorbeeld andersgeaarden bepaalde zaken ontzegt een verbod lesgeven wil ontzeggen. En mogen ze wel ambtenaar worden, trouwens? Of in de gezondheidszorg werken? Als we zijn standpunt gaan volgen, dan stel ik voor dat iemand met zijn ideeen in Nederland niet als filosoof mag werken. Lekker puh!

7 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 16:04

Mark Ergens legt ook u een grens. Ik trek die grens, bij hoe duidelijk het is, dat de principes die iemand er op na houdt, strijdig zijn met de eisen gesteld aan het lesgeven. Ik wil best geloven dat iemand die absoluut tegen homofilie is, homoseksuele leerlingen of leerlingen die er geen bezwaar in zien met rust laat, ik wil best geloven dat een fervent PVV/FvD-er islamitische leerlingen niet als een bedreiging zullen zien, dat iemand die voor de sharia is, zich conformeert aan de haaks op zijn 'geloof' staande regels voor het lesgeven. Maar wanneer mij de verantwoordelijkheid toe zou komen, zou ik er toch voor kiezen om mijn leerlingen er maar niet aan te wagen.

Mr Ed
Mr Ed30 aug. 2021 - 19:46

Zandb U bent voorstander van de gedachtenpolitie? U bedenkt zelf hoe iemand in het leven staat en verbied hem uit voorzorg te werken omdat er een kans is dat hij de visie die u voor hem bedacht hebt uit gaat dragen.

Markzelluf
Markzelluf30 aug. 2021 - 19:50

Maar mag een vrome moslim van jou dan aan meisjes of homo’s lesgeven, zand? Of gaat dat je te ver? Van mij wel, hoor. En een pvv-stemmer mag wat mij betreft ook voor de klas staan. Maar ik vind: een goede docent laat zich leiden door de stelling dat studenten en leerlingen moeten denken, niet wat ze moeten denken. Had ooit een heel linkse docent Engels en dat mens probeerde te overtuigen van haar idealen. Kijk, dat hoort niet. Maar dat ook docenten meningen hebben en stemmen op toegelaten partijen, dat is volstrekt normaal:

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 7:14

@Zandb: Ik trek de grens bij mensen die de grondwet niet respecteren. Laat jouw mening nou in strijd zijn met artikel 1.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 8:55

Kuif Dat is wel gemakkelijk beweerd (geframed) maar toon dat nu eens aan dan, waarom dat feitelijk klopt, wat u beweert. (Trouwens, ik beweer niet dat ik de grens leg bij wie de grondwet niet respecteert.)

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 17:03

@Zandb U maakt in uw bijdrage onderscheid op basis van politieke overtuiging (PVV/FVD aanhangen) cq geloofsovertuiging (voorstander zijn van Sharia) en dat is in strijd met artikel 1.

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 17:18

@zandstraal: laat nou alles wat jij uitademt zo ongeveer in strijd zijn met dat artikel.

Knight3
Knight330 aug. 2021 - 15:19

Een zeer gevaarlijke stelling. Dit twee decomcratische partijen, die verboden of veroordeeld zijn voor hun standpunten. Je kunt het er mee eens of niet, maar mensen, die deze partijen aanhangen puur en alleen daarom bepaalde banen weigeren, is zeer kwalijk. Wie gaat dan bepalen welke standpunten nog “gewenst” zijn? Andere politieke partijen hebben ook standpunten waar niet iedereen achter staat. Bijv. Mag een D66-leraar wel voor de klas verkondigen dat een referendum een slecht idee is? Volgens mij gaat het erom, dat deze mensen hun vak en hun politieke voorkeuren gescheiden houden. Zodra dat in het geding komt, dan mag je daar wat van zeggen. Maar zolang deze mensen hun vak verstaan, is er geen reden om ze te weigeren. En dit geldt niet alleen voor de genoemde partijen, maar voor alle mensen in het onderwijs.

3 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 16:09

Knight Zonder meer mensen weigeren omdat ze op een bepaalde partij stemmen, dat kan inderdaad niet. Dat beweert de schrijver dan ook niet. Het gaat er natuurlijk niet om, of mensen standpunten hebben waar iedereen achter staat of niet, het gaat er om hoe voor de hand liggend het zal zijn dat een leerkracht bijvoorbeeld die de islam als een gevaar ziet 'neutraal' met islamitische leerlingen om zal gaan. En hoe zeker je er van kan zijn, dat hij leerlingen niet probeert uit te leggen of er van te overtuigen, dat hij discriminatie als een oplossing ziet, om een probleem op te lossen.

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 7:31

@Knight: D66 heeft het referendum de nek omgedraaid, maar is nog steeds wel voor dat instrument. @Zandb: Bij Turken en Marokkanen staat de PVV ook bij de eerste drie of vier partijen waar ze op stemmen. Die vinden vaak de Islam ook een gevaar. Bij Surinamers staat de PVV zelfs vaak op de eerste plaats terwijl in Suriname de onderlinge acceptatie er een is waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Het is vind ik hoe dan ook kwalijk als iemand probeert zijn politieke mening voor de klas aan leerlingen op te dringen. Dat geldt voor een PVV-er net zo goed als voor iemand van BIJ1 of Groen Links. Ik vind ook dat politieke meningen niet thuis horen in schoolboeken. Op school moet je leren je hersens te gebruiken en niet hoe je moet denken. Een beroepsverbod gaat mij veel te ver (artikel 1 van de grondwet verbiedt dit zelfs).

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:50

Kuif Het maakt niet uit wie dat vind: wanneer je vindt dat de islam en bedreiging vormt en dat daarom moslims minder rechten toekomen dan anderen (andere gelovigen), dan is dat wanneer je daar uitvoering aan wilt geven, strafbaar discriminerend. Kuif Natuurlijk horen politieke meningen thuis in lesboeken. Niet in alle maar in de geschiedenisles, de aardrijkskundeles, de economieles, zelfs in de biologieles zou die daar thuis kunnen (moeten?) horen. Alleen wel onder strikte voorwaarden, natuurlijk. Opdringen van wat ook binnen het onderwijs, dat lijkt mij onder alle omstandigheden fout. Maar dat is een heel andere discussie. Hier gaat het echt om de vraag of een docent aan de voorwaarden voldoet om althans in theorie alle leerlingen te kunnen accepteren.

Norsemen
Norsemen30 aug. 2021 - 15:11

Waarschijnlijk is er niemand die een pedofiel die niets strafbaars heeft gedaan maar wel vindt dat pedofilie legaal zou moeten zijn, voor de klas wil hebben. Om diezelfde rede vind ik het ook logisch om geen PVV/FvD'er voor de klas te willen hebben.

5 Reacties
Willem D2
Willem D230 aug. 2021 - 20:51

Ook heel logisch om geen communist (CPN is toch gefuseerd in GL, meen ik) voor de klas te willen.

Kuifje3
Kuifje330 aug. 2021 - 21:12

@Norseman: je bent wel voorstander van artikel 1 van de grondwet?

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 8:27

Prima dat jij liever geen communist voor de klas wil hebben maar nee Willem D, dat is niet logisch. Communisme heeft niets te maken met hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Pedofilie en racisme wel.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 8:44

@Kuifje Ik ben zeker voorstander van artikel 1. Ik zeg ook niet dat extreem rechtse stemmers niet voor de klas mogen, ik zeg dat ik ze niet voor de klas zou willen.

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 9:02

Willem D Geklets. Die CPN waar u het over heeft, bestaat niet meer. GL hanteert geen enkel uitgangspunt, dat strijdig is artikel 1. Het gaat niet om een politieke overtuiging maar om een politieke overtuiging die vanwege dat artikel 1 in de grondwet, directe gevolgen heeft voor de acceptatie van leerlingen. Kuif Wanneer een politieke partij er een standpunt op na wil houden, dat strijdig is met bijvoorbeeld artikel 1, hoe kan je dat dan toelaten als je dat artikel 1 in de grondwet wilt respecteren.

Kit2
Kit230 aug. 2021 - 14:24

Het is decennia geleden, maar we hadden ooit scholen waar gepromoveerde academici voor de klas stonden. Ook waren er paters die na het seminarie (gymnasium) en groot seminarie (priesteropleiding) een studie volgden, en promoveerden, en vervolgens voor de klas kwamen. Het kwam regelmatig voor dat het onderwijs in de bovenbouw mede gegeven werd door docenten die daarnaast universitair docent waren. Han vd Horst kan daar over mee praten, die vertelt hier wel eens over zijn school, die door de katholieke zuil waren ingericht om de katholieken in de maatschappij een voorsprong te geven. Lubbers, van Agt, van Mierlo kwamen van zo'n school. Op zo'n school had het vormende onderwijs (wat je van die vorming ook vond) zoveel body, dat er ook andere stemmen onder de leraren toegestaan werden. De leerlingen stonden sterk genoeg in hun schoenen om andere meningen af te wegen, hoe extreem ook, en dat proces was essentieel voor de vorming. Dat er nu mensen voor die klassen staan die zelf zoveel lichter in het leven staan dan hun voorgangers, heeft niet alleen tot gevolg dat de resultaten van het onderwijs steeds verder afzakken, maar ook dat de leerlingen zwart/wit denken en niet meer kritisch genoeg zijn om andere meningen zorgvuldig af te kunnen wegen.

Nelisje
Nelisje30 aug. 2021 - 14:21

Als je filosoof bent, en je komt met zo`n uitspaak is het fijn dat er nog een sociaal vangnet is.

7 Reacties
Norsemen
Norsemen30 aug. 2021 - 16:26

Je hebt niet veel van zijn verhaal begrepen.

EricDonkaew
EricDonkaew31 aug. 2021 - 0:15

@Norsemen ----------------------------------------- Jij begrijpt zijn grapje niet. Ik wel.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 8:33

@EricDonkaew Ik begrijp zijn 'grap' wel. Het is alleen een grap van iemand die niet snapt waar hij een grap over maakt.

EricDonkaew
EricDonkaew31 aug. 2021 - 9:40

@Norsemen: Het is alleen een grap van iemand die niet snapt waar hij een grap over maakt. --------------------------------------- Nou, ik snap wel waar hij een grap over maakt. Dan zal Nelisje dat toch ook wel weten.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 13:30

@Eric Nelisje denkt een grap te maken, maar laat hiermee alleen maar merken dat hij de tekst niet snapt, en dat hij niet weet wat een filosoof is. Hetzelfde geldt voor mensen die denken dat Nelisje een grap maakt.

EricDonkaew
EricDonkaew1 sep. 2021 - 7:42

@Norsemen ------------------------------------------- Ik denk dat Nelisje heel goed snapt, net zoals ik dat snap, dat een beroepsfilosoof een sociaal vangnet nodig heeft.

Norsemen
Norsemen2 sep. 2021 - 11:33

"dat een beroepsfilosoof..." Haha, de onnozelheid

Joop den Uil
Joop den Uil30 aug. 2021 - 13:54

In dit soort discussies heb ok heimwee naar pim fortuyn. Zeg waar t op staat

3 Reacties
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 15:38

Dat doet deze filosoof dus goed.

Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 12:14

Zeg waar t op staat Dat deed Mussert ook.

Norsemen
Norsemen1 sep. 2021 - 7:47

"Zeg waar t op staat" Maw, het napraten van onderbuikgevoelens.

TwoTone
TwoTone30 aug. 2021 - 13:38

Juridisch is er wel een verschil: bepaalde groepen moslims hebben in 1998 de Vs en hun bondgenoten het westen de oorlog verklaard. We hebben daar ook dingen in meegemaakt al. Op basis van de vigerende wetten heeft de overheid de taak om onze veiligheid te waarborgen in Nl. Logisch is dus om nauwkeurig te bekijken bij bijvoorbeeld immigratie wie een risico vormt en dus niet wenselijk zijn. Wat de politieke keuzes van leraren hier mee van doen hebben is mij onduidelijk.

5 Reacties
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 15:47

Als je het zo stelt, mij ook niet. Maar zo wordt het niet gesteld. Baudet discrimineert bij immigratie maar vindt ook dat discriminatie in het onderwijs moet kunnen. In ons land is discriminatie ongrondwettelijk. Dat moet nergens kunnen. En al helemaal niet in het onderwijs waar je geacht wordt mede volgens de grondwet te worden grootgebracht. Docenten die discriminatie prediken horen dus niet voor de klas.

Mark Huysman
Mark Huysman30 aug. 2021 - 15:52

[Juridisch is er wel een verschil: bepaalde groepen moslims hebben in 1998 de Vs en hun bondgenoten het westen de oorlog verklaard.] Mij lijkt dat het Westen al veel eerder de moslimwereld de oorlog heeft verklaard.

Mr Ed
Mr Ed30 aug. 2021 - 19:52

@ vdbemt Discriminatie is in ons land ongrondwettelijk, behalve wanneer religie om de hoek komt kijken. Denk je echt dat een openlijk homoseksuele leraar op een reformatorische school voor de klas komt te staan? Een transgender? Daarom staat er in de vacatures altijd dat je de grondslag van de school moet onderschrijven.

vdbemt
vdbemt31 aug. 2021 - 8:02

@Abel "Discriminatie is in ons land ongrondwettelijk, behalve wanneer religie om de hoek komt kijken." Ja. Die 2, grondwet en geloof, die bijten elkaar.

Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 12:17

"Juridisch is er wel een verschil: bepaalde groepen moslims hebben in 1998 de Vs en hun bondgenoten het westen de oorlog verklaard." Hahaha. Hahahahaha.

Grooteman2
Grooteman230 aug. 2021 - 13:25

Uitermate hellend vlak. Om te beginnen kan iemand PVV/FvD stemmen maar hoeft dat nog niet aan de klas uit te dragen. En hoe gaan we dan om met andere meningen? Er zijn veel meningen over islam, klimaat, stikstof, immigratie, geloof, homo's etc. etc. dus dan blijf je bezig. Dit is gewoon Berufsverbod en zo eng als het maar kan.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 15:52

Dat vlak kan OVERhellen. Wanneer het niet wordt uitgedragen, is er niets aan de hand. Maar wel wanneer het wordt uitgedragen. Verschillen in meningen, daar is niets mis mee, zolang discriminatie niet wordt uitgedragen. Of andere ongrondwettelijke zaken worden gepromoot. Verschillen in meningen, dat is alleen maar goed. Goede discussies leiden tot goed inzicht. Zeer educatief.

Hallo4
Hallo430 aug. 2021 - 13:23

''Volkenrecht is tegen Baudet De Canadese leraar Malcolm Ross schreef in zijn vrije tijd antisemitische stukken.'' https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Ross_(school_teacher) De Canadese leraar Malcolm Ross is een holocaust ontkenner. Een volslagen idioot dus. Schijnt overigens best veel voor te komen op (Nederlandse) scholen tegenwoordig, dat gaat zelfs zover dat leraren beducht zijn om de Holocaust e.d. voor het voetlicht te brengen. https://www.ad.nl/binnenland/holocaust-les-bullshit-zeggen-de-leerlingen~a3fc608a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Heel fijn als je niet op 1 golflengte zit met FvD Baudet maar voordat beroepsverboden ingevoerd gaan worden toch maar even door filosoferen en kijken of je ook meer serieuze argumenten kan bedenken dan het opvoeren van een holocaustontkenner.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037131 aug. 2021 - 12:19

Je beweert dat de FVD en Baudet geen anti Semieten zijn of begreep je dat verband niet?

Thuiszitter
Thuiszitter30 aug. 2021 - 13:15

Dat zou niet uit mogen maken , ik zou bij God niet weten waar mijn leraren en leraressen vroeger op stemde.

2 Reacties
ManekiNeko
ManekiNeko30 aug. 2021 - 15:31

De leerlingen nu, grenzend aan alle zekerheid, ook niet

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 7:44

@Thuiszitter: Een van mijn meest populaire leraren (Wiskunde, Geschiedenis en Maatschappijleer gaf hij) was actief in de PSP en iedereen wist dat. De enige keer dat hij een soort stemadvies voor de toekomst gaf was toen hij zei: ”Kijk niet naar wat ze zeggen of beloven, maar kijk naar wat ze doen of gedaan hebben”. Na de val van Biesheuvel kregen we opdracht om een debat te organiseren waarbij ik DS70 moest vertegenwoordigen. Nergens werd iemand een richting opgeduwd. De schoolverkiezing werd overigens gewonnen door de PPR die kort daarop in de regering de zendschepen van zee haalde. Voor mij nooit meer PPR daarna.

Gerygrr
Gerygrr30 aug. 2021 - 13:12

Jammer, deze stelling! Het onderwijs hoort neutraal te zijn. Baudet heeft een meldpunt voor linkse docenten geopend. Gelukkig horen, lezen wij daar niet meer over. In mijn tijd waren onderwijzers in het openbaar onderwijs vooral maatschappelijk betrokken en hadden een groot hart. De belangen van kinderen en ouders gingen boven eigenbelang. De politieke keuzes om de salarissen te bevriezen en laag te houden hebben ons onderwijs afgebroken. Uit idealisme werd er toch wel doorgewerkt. Het lijkt mij stug, dat er bij genoemde partijen gegadigden zijn voor het beroep van onderwijzer.

Ewout Pool
Ewout Pool30 aug. 2021 - 13:12

Ja en nee. Ik heb een collega (gymdocent) die FvD stemt. Hij gedraagt zich echter wel professioneel naar de leerlingen. Lijkt me niet zo'n probleem dus. Wel heb ik er moeite mee als een docent zijn politieke mening laat doorschemeren in zijn houding richting leerlingen en ouders die hij niet mag, of deze op school anders behandeld. Die ben ik nog niet tegen gekomen. Overigens ben ik best wel kritisch op de Islam, ik vindt het een geloof met nare,strenge en discriminerende regels die veel van de aanhang veel te letterlijk interpreteren, iets wat ook nadrukkelijk de bedoeling lijkt te zijn. Ik ben heel erg voor vrijheid, maar niet voor de vrijheid om de vrijheid van anderen (homo's, vrouwen) te beperken, desnoods met geweld.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 13:34

Dan neem ik bij dat laatste toch aan dat je ook zo kritisch bent op de Bijbelbelt. En een partij als de SGP.

DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 14:12

@ E-wood Jij schrijft: ik vindt het een geloof met nare,strenge en discriminerende regels die veel van de aanhang veel te letterlijk interpreteren, iets wat ook nadrukkelijk de bedoeling lijkt te zijn. Lijkt mij dat moslims in jouw klas niet zonder meer kunnen rekenen op een professionele benadering. Zeker niet als je deze opvatting over de islam laat doorschemeren.

Ewout Pool
Ewout Pool30 aug. 2021 - 18:15

@vdbemt: Zeker! Het Christendom, zeker in die variant heeft uiterst onaangename trekjes. Maar ik woon in de grote stad, daar is de invloed van de SGP minimaal. Ik snap ook eerlijk gezegd niet waarom progressieve partijen zo omzichtig omgaan met de Islam. Mijn Opa was een vooroorlogse SDAP'er en die moest niks hebben van geloof in welke vorm dan ook. Waar is die omslag gekomen? @DaanOuwens: Hmm, een docent kan alleen maar lesgeven als hij de (vaak domme) ideeën van pubers deelt? Lijkt me niet hé? Het is juist de taak van een docent om kinderen te laten nadenken en beseffen dat er verschil van inzicht is. Je hoeft het (gelukkig!) niet met ze eens te zijn om ze met respect te behandelen.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 6:59

@ E-wood Jij schrijft: Je hoeft het (gelukkig!) niet met ze eens te zijn om ze met respect te behandelen. Eerder schreef je: ik vindt het een geloof met nare,strenge en discriminerende regels die veel van de aanhang veel te letterlijk interpreteren, iets wat ook nadrukkelijk de bedoeling lijkt te zijn. Er is dus geen respect bij jouw voor hen.

Sonic2
Sonic230 aug. 2021 - 13:08

PVV'ers en FvD'ers mogen wat mij betreft voor de klas. Ik verschil van mening met de auteur. Wel heb ik geen enkel medelijden met PVV en FvD'ers die hun baan verliezen of hun huwelijk of hun vriendenkring. Als je zeer grote fouten maakt door heel erg fout te stemmen moet je maar op de blaren zitten. Ze weren voor de klas is een beroepsverbod. En daar ben ik dus niet voor, maar als ze mede om hun achterlijk stemgedrag als docent tegen van alles en nog wat aanlopen is het hun eigen schuld.

1 Reactie
Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 8:37

De auteur zegt volgens mij ook niet dat PVV en FvD’ers niet voor de klas mogen. Hij probeert uit te leggen dat als je de motivatie volgt die Baudet gebruikt in zijn Volkskrant stukje, dat juist betekent dat je PVV en FvD’ers zou mogen weigeren voor de klas.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles30 aug. 2021 - 13:02

En leraren die vinden dat de islam een gevaar is voor de democratische verworvenheden in ons land, moeten die ook een “Berufsverbot” krijgen? Graag een reactie waarvoor mijn dank!

3 Reacties
vdbemt
vdbemt30 aug. 2021 - 13:37

"En leraren die vinden dat de islam een gevaar is voor de democratische verworvenheden in ons land, moeten die ook een “Berufsverbot” krijgen?" Maar daar gaat het hier toch om? Of wou jij beweren dat PVVers en FvDers open staan voor de aanwezigheid van de Islam?

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles30 aug. 2021 - 15:05

@ vdbemt Ik ben geen aanhanger van die twee partijen maar ben het wel 100% met de door mij geponeerde mening over de islam eens. Mag ik dan ook niet voor de klas staan als ik angst voor islam heb?

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 8:55

@ DonkerekamervanDamocles Jij schrijft: Mag ik dan ook niet voor de klas staan als ik angst voor islam heb? Nee. Het geeft als gevolg dat je ook angst hebt voor kinderen die moslim zijn. Of voor hun ouders. Dat is geen situatie waarin je goed les kan geven. Beter is om iets anders te gaan doen waar je geen moslims treft.

Rutger Groot
Rutger Groot30 aug. 2021 - 12:49

OK dus we gaan de politieke voorkeur ff checken van iedereen die voor de klas staat of wil komen? Er is zoiets als stemgeheim maar goed. En.... kunnen we dan ook even bij andere partijen kijken naar onwelgevallige opvattingen? Zo zitten er bij Groen LInks nog genoeg die de RaRa acties (terrorisme) goedpraten of bij de SP die marxistische ideeen hebben... Wat een flauwekul allemaal: docenten moet je op hun professionaliteit beoordelen, politieke mening mag en kan maar een goede docent, links of rechts zal dit niet sturend gebruiken.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman31 aug. 2021 - 15:30

Rutger - de laatste alinea, daar ben ik het roerend mee eens. Mijn oog werd getroffen door de alinea daarboven. De rara acties zijn mij ontgaan, maar wat bedoelt je "marxistische ideeen"? Als je het socialisme bedoelt, dan ben je ver van het padje. Als je de ideeen van "Das Kapital" bedoelt, nou er zijn heel wat goede zaken uit voort gesproten. Ook in meer recente economieboeken wordt er wel aan gerefereerd. Uiteraard zijn die gedachten bedreigend voor de machthebbers maar laten we wel wezen die maken er ook nu nog een potje van. Of juist nu, ondanks al die jaren in de politiek moet ik zeggen dat er maar weinig volksvertegenwoordigers te vinden zijn in ons parlement. Mijn voorkeur is duidelijk. Maar hoe iemand kan denken dat ik andersdenkenden niet zou kunnen onderwijzen in welke discipline ook is mij een raadsel. Ja do wellicht maar die vindt iedereen dom.

Bouwman2
Bouwman230 aug. 2021 - 12:48

Berufsverbote? Van het een komt het ander. Ik ben de laaste die zou willen verbieiden om bij wize van voorbeeld op Joop te schrijven, hoor. Niet dat ik wil aanmoedigen dat te doen, maar je moet niemand verhinderen dat - binnen de spelregels- wel te doen. Ik kan exhibitionisme goed verdragen. Iki ben wel wat gewend, op dat terrein. Niet preuts op zo. Je mag van mij alles schrijven, elke kleur van de regenboog aanemen, elke hoed opzetten die je maar wilt en elke letter toevoegen aan de h van homo.Ga je gang. Ik wil maar één ding niet:nóg eens bekeerd worden, want ik ben al bekeerd. .

Middenman
Middenman30 aug. 2021 - 12:43

Hoezeer ik ook het gedachtengoed van PVV en FvD verafschuw, dit gaat mij toch te ver. Scholen hebben de inhoud van de lessen vastgesteld en worden gecontroleerd door de inspectie. Examens en toetsen worden veelal landelijk bepaald. Docenten overleggen onderling over de lesstof en hun klassen. Wat mij zorgelijker lijkt is bijvoorbeeld wanneer docenten uit respect (of angst) voor islamitische leerlingen de holocaust maar niet bespreken. Kritiek over zo'n situatie mogen we niet overlaten aan PVV en FvD, juist niet.

Geen3
Geen330 aug. 2021 - 12:39

Docenten, die FvD of PVV stemmen, mogen niet voor de klas. Wat doen we met SGP docenten, docenten op streng islamitische scholen en extreem linkse docenten? Ik (70 jaar) ben mijn vrijzinnig christelijke ouders (overtuigde socialisten) nog steeds dankbaar, dat ze mij naar een openbare school hebben getuurd.

3 Reacties
ManekiNeko
ManekiNeko30 aug. 2021 - 15:33

@Geen 30 augustus 2021 at 14:39 Wat doen we met SGP docenten, docenten op streng islamitische scholen en extreem linkse docenten? Ik (70 jaar) ben mijn vrijzinnig christelijke ouders (overtuigde socialisten) nog steeds dankbaar, dat ze mij naar een openbare school hebben getuurd. Die ook niet en jij ook niet next

Geen3
Geen330 aug. 2021 - 15:59

MakekiNeko Ik begrijp jou reactie niet. Leg mij (eenvoudige huisvrouw) dit uit.

Kuifje3
Kuifje331 aug. 2021 - 17:26

Manike heeft helemaal geen gevoel bij onze grondwet helaas. Lees artikel 1 nog eens goed.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout30 aug. 2021 - 12:35

Men dient zich er voor te hoeden dat aan nakroost op school boreaal en xenofobisch gedachtengoed wordt gedoceerd. Teruggrijpend op de obsolete aandrift van het belijden van een twijfelachtige Volkszede. Zoals tevens deelachtig wordt gemaakt door de voorstanders van het Bijzonder Onderwijs die zich beroepen op eeuwenoude liturgische en religieuze geschriften als Bijbel, Talmoed en Koran. https://www.trouw.nl/nieuws/is-de-vrijheid-van-onderwijs-nog-wel-van-deze-tijd~baac7382/

Joopinie
Joopinie30 aug. 2021 - 12:28

Kinderen worden beïnvloed door ouders, onderwijzers, klasgenoten en social media. Gematigde ouders en gematigd onderwijspersoneel heeft bitter weinig verweer tegen onderwijzers, klasgenoten en de media die ideologisch steeds openlijker en brutaler de openbare ruimte opeisen. Kinderen in het basisonderwijs hebben vaak ferme meningen. De ander wordt in een gesprek regelrecht de beklaagdenbank ingejaagd of voor paal gezet. Kinderen onderling! Het maakt mij niet uit welke standpunten ze hebben, het politiek maken van onderwijs in en buiten de klas is bijzonder verontrustend.

wittecisnoot
wittecisnoot30 aug. 2021 - 12:25

"Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren dat ik geen mensenrechten zou hebben?" Vanaf hier snijdt het betoog geen hout meer. Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren dat ze naar de hel gaan als ze god X niet aanbidden? Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren dat de aarde plat is? Of laat ik het maar direct zeggen: Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren, punt. Als docent heb je leerstof bij te brengen en wat je verder vindt, mag je voor jezelf houden. Waarom zou dit voor PVVers of FvdDers gaan en niet voor andere politieke partijen. Waar je als docent op afgerekend moet worden is niet wat je vindt maar of je het buiten de klas laat. "Als haatzaaiers toegang tot het hof zouden hebben zou dit volgens de rechters hen helpen om vrijheid en rechten van anderen te vernielen". Dit doet me gelijk denken aan een cartoon waarin de doodstraf werd voltrokken. Maar omdat de beul iemand met voorbedachte rade had omgebracht: kreeg hij direct de doodstraf en die beul ook en het droste-effect was compleet. Toegang tot een hof is een mensenrecht. Zelfs massamoordenaars en de ergste criminelen hebben dat recht. Als een rechter iemand toegang tot het hof ontzegt, vanwege haatzaaien (wat aardig subjectief is), dan voltooid de rechter precies waarvan hij die persoon beschuldigd een poging toe te doen: iemand mensenrechten ontnemen. "De Europese rechters hebben gelijk: je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen": dan mogen ze zelf het goede voorbeeld nemen. Erger nog: als zij menen dat deze mensen voor het hof iets voor elkaar krijgen, dan zijn ze een motie van wantrouwen tegen de rechtstaat die ze horen te respecteren.

Haz
Haz30 aug. 2021 - 12:19

Worden alle mensen die zeer gelovig zijn ook geweigerd dan? Wil namelijk ook niet graag dat mensen die denken dat alle homo's minderwaardig zijn en naar de hel gaan voor de klas staan. Of beoordelen we mensen op hun daden i.p.v. wat ze denken? Misschien beter hè. Je mag denken wat je wilt maar als je voor de klas staat dan hou je je extreme mening lekker voor je, of die mening nou extreemlinks of extreemrechts is of extreemreligeus.

Freddy2
Freddy230 aug. 2021 - 12:12

Wel grappig, u weet dat uw gedachtengang eingelijk hetzelfde is als die van Baudet? Baudet vind zichzelf intollerant tegen intollerante mensen c.q. groepen. Eigenlijk wat uzelf ook predikt.

Norsemen
Norsemen30 aug. 2021 - 11:56

Tenzij er weer iets van een soort Hitler-jugend komt, zijn FvD/PVV stemmers totaal ongeschikt om kinderen iets te leren natuurlijk.

2 Reacties
Krek
Krek30 aug. 2021 - 12:18

Wat een kolder. Waarom zou een PVV/FvD-stemmer geen uitstekende docent kunnen zijn? U heeft hier dezelfde oogkleppen op als de PVV-stemmer die beweert dat elke moslim een gevaar voor de samenleving is.

Norsemen
Norsemen30 aug. 2021 - 13:43

Onzin Krek. Het zijn van moslim zegt verder niet. Ze kunnen links, rechts, conservatief, liberaal of wat dan ook zijn. Stemmen op een extreem rechtse partij zegt wel wat, namelijk dat je extreem rechts bent. En een PVV/FvD-stemmer kan zeker een uitstekende docent zijn. Maar niet op een school waar de vrije westerse samenleving voorop staat. Daar heeft de PVV/FvD-stemmer immers niets mee, al denken ze zelf van wel.

Eid
Eid30 aug. 2021 - 11:53

De een discrimineren omdat de ander het doet lijkt me niet zo sterk.... Voor wat (te) extreem is hebben we de wet en de rechter, en niet een of ander schoolhoofd. Want wat is dan niet extreem? De manier waarop in bepaalde vakgroepen op de UvA lesgegeven wordt? En bang zijn voor de komst van te veel Moskeeen, is als zodanig niet discrimnerend, mensen uitsluiten wel.

3 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 12:34

Eid U maakt volgens mij een rare denkfout. Het hoofd van een school draagt de verantwoordelijkheid voor wat er in die school gebeurt. Maar hij heeft ook een verantwoordelijkheid voor de wet. Wanneer dat hoofd maatregelen zijn die onrechtmatig lijken te zijn, dan komt pas de rechter in beeld. En inderdaad gaat het er niet om of je al dan niet bang bent maar wat je daarmee doet. Wat Baudet zegt over het bouwen van moskeeën, en islamtische scholen dat impliceert discriminatie. Let wel op Baudets vileine woordkeuze: "WIJ moeten stoppen met het bouwen van moskeeën en islamitische scholen", zegt hij. Zou Baudet nu echt niet weten, dat "wij" niets bouwen maar dat iedereen in ons land dezelfde rechten heeft? Dat iedereen die aan de regels voldoet, een school mag oprichten of een kerk/ moskee/synagoge mag bouwen?

Eid
Eid30 aug. 2021 - 20:21

@Zandb Zeker heeft een hoofd verantwoordelijkheid, maar die gaat verder dan z'n eigen voorkeur. Zijn verantwoordelijkheid gaat zover dat hij moet 'toetsen' of wat voor de klas wordt uitgedragen in strijd is met het lesmateriaal ergo of de leraar zijn leerlingen daadwerkelijk onoorbaar voorlicht. Niet door op voorhand op basis van politieke achtergrond mensen te weigeren, dat is mogelijk uw denkfout. Daarnaast, u maakt zel de verleidelijke fout door 'ergens tegen zijn' een op een te laten samevloeien dat 'impliceren dat'. Als dat de regel en consequentie wordt dan lust ik er nog wel een paar. Bv Dat vriend Vollenbroek stiktof gebruikt als maatregel wat impliceert dat ie gewoon niet van F1 houdt, heel vilein..

Zandb
Zandb31 aug. 2021 - 11:54

Eid Wanneer we het bv hebben over mensen die lid zijn van een politieke partij die niet iedereen als gelijk voor de wet ziet, dan heeft dat niets te maken met de persoonlijke voorkeur van die directeur, lijkt mij. We hebben het wel over onderwijs.

19682
1968230 aug. 2021 - 11:49

Politiek hoort sowieso niet thuis in een klaslokaal,personen die lesgeven behoren hun politieke mening voor zich te houden.

3 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 12:38

1968 Zo. Dat mag dan gerust uw mening zijn. Maar ik weet wel zeker, dat het niet zo is, dat mensen die lesgeven hun politieke mening voor zich moeten houden?

ManekiNeko
ManekiNeko30 aug. 2021 - 15:35

Ben blij dat ik/wij in mijn tijd nog maatschappijleer hebben gehad.

19682
1968230 aug. 2021 - 20:13

Zandb:u heeft gelijk zij behoren hun ,sturende ,politieke mening voor zich te houden .maar zij mogen natuurlijk wel vertellen waar zij op stemmen.

Krek
Krek30 aug. 2021 - 11:48

Je kunt moeilijk volhouden dat je het met Baudet oneens bent wanneer je tegelijkertijd ervoor pleit hetzelfde te doen. Dan ben je niet tegen discriminatie en niet vóór gelijke rechten, maar verschil je slechts op de punten en komma's met degene tegen wie je ageert. Ik zie dat hier wel vaker. Hele verhalen over hoe verschrikkelijk Baudet en Wilders zijn, en dan precies hetzelfde beweren, maar dan met de pijlen gericht op een andere groep. Uiteindelijk behoort, waar het gezond verstand faalt, de Wet Gelijke Behandeling de leidraad te zijn. Net zoals Baudet en Wilders niemand mogen uitsluiten op basis van kleur, seksuele geaardheid of religie, zo mogen ook scholen, op voorspraak van een filosoof of anderszins, geen mensen uitsluiten op basis van politieke kleur. "De Europese rechters hebben gelijk: je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen." Ik neem maar aan dat dit artikel click bait is. Zelden iemand zo zijn eigen stelling onderuit zien halen. Tenzij dat de bedoeling was, uiteraard. Wat je wel mag doen, is mensen die haat zaaien of aanzetten tot discriminatie ontslaan. Dat is namelijk ook tegen de grondwet. Ergo, de bibliothecaris die haatzaaiende stukjes schrijft mag wél ontslagen worden. Iemand die lid is van het FvD niet, zolang die persoon geen overtreding begaat. Lidmaatschap van een politieke partij hoort daar niet bij. Integendeel, dat is verankerd in de grondwet, dat dit als reden van ontslag ook discriminatie is en dus niet in overeenstemming met de wet.

19 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 12:21

@ Krek Jij schrijft: Je kunt moeilijk volhouden dat je het met Baudet oneens bent wanneer je tegelijkertijd ervoor pleit hetzelfde te doen. Dat kan heel goed. Als je tegen discriminatie bent wil je geen discriminerende docenten voor de klas. Jij ben kennelijk voorstander van discriminatie want jij wil discriminerende docenten voor de klas. Snap je? En je schrijft: Net zoals Baudet en Wilders niemand mogen uitsluiten op basis van kleur, seksuele geaardheid of religie, Dat is een nogal dode letter als je beseft dat op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en in het onderwijs talloze groepen worden gediscrimineerd op huidskleur, etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd of geloof. Het is heel aannemelijk dat al deze discriminatie voorkomt uit het feit dat discriminatie een soort bewijs van goedkeuring krijgt van PVV en FvD. En van jou in deze bijdrage van je. En je schrijft: Zelden iemand zo zijn eigen stelling onderuit zien halen Ik snap dat jij dat vindt gezien je reactie. Maar dat is toch echt een mening en zeker geen feit. En je schrijft: Iemand die lid is van het FvD niet, zolang die persoon geen overtreding begaat. Dat kan je het over hebben. Het FvD is een partij die mensen met een andere cultuur, afkomt en geloof als ongewenst beschouwt. Dus als een docent uitdraagt dat hij aanhanger is van het FvD ontstaat er ruimte voor discussie. Een leerling uit een dergelijke groep aan aanvoeren geen vertrouwen te hebben in het handelen van de docent, kan incidenten toerekenen aan de politieke visie van de docent, kan zich ongelijk behandeld voelen. Met effect op de schoolloopbaan van de leerling. Jij gaat dus uit van een vanzelfsprekendheid die er helemaal niet is. Een GroenLinks docent kan gemakkelijk zeggen dat hij leerlingen met een andere visie niet anders behandeld zoals leerlingen die VVD aanhangers zijn. De visie van GroenLinks verzet zich daar niet tegen. Die van het FvD wel.

Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 12:47

Krek Wanneer er goede redenen bestaan om een homoseksuele, een linkse, een PVV-stemmende, een islamitische enz. enz. te ontslaan of niet aan te nemen, dan is dat geen discriminatie. Wanneer je PVV/FvD stemt, dan geef je te kennen, dat moslims een gevaar vormen. En dan is het niet zo raar, vind ik, om zo iemand te weigeren voor de klas. Hetzelfde zou het geval zijn, wanneer iemand lid is van een linkse organisatie, die rijk zijn als misdadig/gevaarlijk omschrijft. Of een homoseksuele leerkracht die lid is van een club die heteroseksualiteit afwijst. Juist omdat je geen recht hebt, anderen hun rechten af te nemen, daarom behoren bepaalde figuren niet voor de klas. Ik vind dat u wel heel gemakkelijk en oip een volkomen foute manier het opneemt voor Wildersen en Baudets, die er in bedekte termen (want anders zijn ze de klos) voor pleiten om anderen hun rechten af te nemen..

Sonic2
Sonic230 aug. 2021 - 13:18

@ Krek Dat is het argument van de afgelopen 20 jaar. Het hypocrisie argument. Het "jij doet het ook" argument, waarmee vooral ultra rechts( niet dat ik u daar onder schaar) elke keer denkt met van alles en nog wat weg te komen. Het ongenuanceerd weg zetten van een groep op basis van een religie en burger degraderen tot 2e rang gaat in mijn optiek verder als een stel totale malloten met 0,0 verstand van politiek die hun foute gedachtengoed ook nog gaan opdringen aan kinderen en jongeren. Van het wegzetten van groepen mensen is nog nooit iemand beter geworden. En voor de rest zou ik hier in een dwangbuis worden afgevoerd als ik zou zeggen dat hij of zij niet Klaver of Ploumen mag aanvallen, omdat hij/zij anders mij als eventueel stemmer beledigd. Ik zou worden weg gelachen en volledig terecht. Alleen als je stemvee ben van de nationalisten komt het opeens neer als een soort groep discriminatie. Terwijl ik in het geval van Wilders en Baudet stemmers meer zou willen gaan naar gevolgen van achterlijk stemgedrag. Als ik er voor kies om 20 biertjes per dag te drinken dan krijg ik waarschijnlijk geen baan. Als ik een baard laat groeien zal dat ervoor zorgen dat bepaalde deuren dicht voor mij gaan. Ik wil FvD en PVV niet gelijk zetten met de NSB. Maar een eventueel beroepsverbod voor het PVV of FvD stemvee lijkt me logischer en eerlijker als voor een moslims, christenen. Die eerste groep is aanmerkelijk fouter. Dus als je toch met beroepsverboden ( waar ik tegen ben overigens) kom dan voor het PVV of FvD volk. Dat niet vaak genoeg kan horen/lezen dat ze aan de totaal verkeerde kant staan.

Jozias2
Jozias230 aug. 2021 - 13:26

@daan Je zegt: “Als je tegen discriminatie bent wil je geen discriminerende docenten voor de klas” Als je gaat discrimineren om discriminatie te bestrijden dan is er nog steeds discriminatie. Alleen andere discriminatie.

DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 15:30

@ Jozias Jij schrijft: Als je gaat discrimineren om discriminatie te bestrijden dan is er nog steeds discriminatie. Nee dat is geen discriminatie. Als je niet wilt ingrijpen bij discriminatie heet dat wegkijken.

michellekepen
michellekepen30 aug. 2021 - 16:37

Jozias, @Daan vertegenwoordigt een aanzienlijke groep (hier), die er een benadering op nahoudt die er uiteindelijk op neerkomt, bij gebrek aan/afwezigheid van harde steekhoudende argumenten, dat zij het morele gelijk aan hun zijde hebben. Precies waar orwell met zijn AnimalFarm op doelde: iedereen is gelijk, argumenten worden objectief gewogen. Maar op het einde heeft de 'more equal' bubbel gewoon het morele gelijk, en telt alleen hun subjectieve 'objectiviteit'. Twee niet direct zwaar politiek beladen voorbeelden. Kun je nagaan hoe @Daan er bij wél zware politieke kwesties ingaat!: - beweren en volhouden dat Jetten vegetarier zou zijn. Ook al beweert Jetten zelf! anders (incl. bron) - beweren en volhouden dat je niet kunt stellen dat iemand over een bovengemiddeld iQ beschikt, ook al is intussen bekend dat deze persoon gepromoveerd biochemicus is..... Wens je succes bij de komende eindeloze 'discussie', ik trek me bij voorbaat terug :)

Krek
Krek30 aug. 2021 - 17:57

@Allen, De Wet Gelijke Behandeling is hierin leidend, en die is duidelijk.

Jozias2
Jozias230 aug. 2021 - 18:46

@daan Het maken van onderscheid op basis van politieke overtuiging is ook genoemd in artikel 1 van de grondwet. Discriminatie op basis van politieke overtuiging is dus net zo kwalijk als discriminatie op huidskleur, geloof of sexe.

Sonic2
Sonic230 aug. 2021 - 20:01

@ Michel Het is juist ( nationalistisch) rechts dat nooit met inhoudelijke argumenten kan komen. En vooral komen ze met onuitvoerbare voorstellen. Altijd hebben deze totale en koppige drammers de fantasie dat ze hun "gelijk" hebben. En anders kijken we er over 20 jaar anders tegen aan. Zien we Wilders als een soort nieuwe Churchill. Nexit is niet uitvoerbaar. Het klimaatakkoord vernietigen. Niet uitvoerbaar. Ze kunnen niets eens het intern eens worden. Onzin wat je zegt. Juist uw soort zit overal naast en claimt overal haar gelijk.

DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 20:34

@ michel Jij schrijft: bij gebrek aan/afwezigheid van harde steekhoudende argumenten, dat zij het morele gelijk Dat is correct. Het gaat om een moreel gelijk. Namelijk de vraag of discriminatie acceptabel is als de procedures om het tegen te gaan falen. Jij vindt van wel. Je hebt, maak ik op uit eerdere discussies met jou, weinig problemen met discriminatie en je het er vrede mee dat de wetgeving bestrijding van discriminatie weinig succesvol maakt. Het is primair een morele discussie dus gaat het om een moreel gelijk. Namelijk de opvatting dat discriminatie ontoelaatbaar is. En het brengen van vlees bij Jetten was een provocatie en het vlees was niet welkom. En een biochemicus hoeft geen bovengemiddeld IQ te hebben. Je roept maar weer wat. @ Jozias Jij schrijft: Discriminatie op basis van politieke overtuiging is dus net zo kwalijk als discriminatie op huidskleur, geloof of sexe. Wel nee, als die politieke overtuiging het discrimineren is moet er iets aan gedaan worden. Het wegkijken van deze discriminatie is jezelf medeverantwoordelijk maken voor discriminatie. En overigens het beschadigen van de rechtstaat. En gezien het feit dat discriminatie gemeengoed is in Nederland is draagt die opstelling bij aan het in stand houden ervan. De procedurele middelen van het strafrecht, burgerlijk recht en bestuursrecht falen. Dat maakt mensen die zich opstellen zoals jij mede verantwoordelijk voor de discriminatie in Nederland. Je wil er niets aan doen en je verschuild jezelf daarbij achter falende regels. .

Mark Huysman
Mark Huysman30 aug. 2021 - 22:10

[Precies waar orwell met zijn AnimalFarm op doelde: iedereen is gelijk, argumenten worden objectief gewogen. Maar op het einde heeft de ‘more equal’ bubbel gewoon het morele gelijk, en telt alleen hun subjectieve ‘objectiviteit’.] Het is een tijdje geleden dat ik Animal Farm gelezen heb maar ik kan me niet herinneren dat het om de argumenten en het ’morele gelijk’ van de ‘more equal bubbel’ ging. Het ging om de materiële voordelen en privileges van de varkens volgens mij.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 7:01

@ Krek Jij schrijft: De Wet Gelijke Behandeling is hierin leidend, en die is duidelijk. Gezien het feit dat talloze groepen in de samenleving gediscrimineerd worden is die wet niet leidend. Als dat zo zou zijn was er geen sprake van discriminatie.

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 8:43

@daan Als een docent discrimineert moet er aangifte worden gedaan. Helemaal terecht. Maar het stemmen op pvv of fvd (het zijn ook niet mijn partijen) staat niet gelijk aan discriminatie. Netzoals je geen communist of marxist bent als je bij1 stemt. En als de pvv en fvd volgens jou de wet overtreden: doe aangifte en vraag de rechter deze partijen te verbieden. Dat gebeurt ook met motorclubs en Martijn. Na een verbod kun je optreden tegen eventuele leden die het gedachtegoed uitdragen.

Krek
Krek31 aug. 2021 - 9:20

"Gezien het feit dat talloze groepen in de samenleving gediscrimineerd worden is die wet niet leidend. Als dat zo zou zijn was er geen sprake van discriminatie." Daan, Dat er overtredingen tegen een wet worden begaan maakt nog niet dat de wet niet leidend is. Voorbeeld: (winkel)diefstal mag ook niet volgens wet. Dat het tóch gebeurt maakt de betreffende artikelen in het wetboek van strafrecht niet minder toepasbaar.

Krek
Krek31 aug. 2021 - 9:35

"Maar het stemmen op pvv of fvd (het zijn ook niet mijn partijen) staat niet gelijk aan discriminatie. " Jozias, Dat is precies wat hier vaak door elkaar gehaald wordt. Je mag denken wat je wilt, en je mag stemmen wat je wilt. Het wordt pas anders wanneer je vanuit die overtuiging strafbare overtuigingen begaat, of - in het onderhavige geval - wanneer de gedragingen in voldoende mate aanleiding geven tot ontslag. Ook het preken voor de klas van een PVV-er zou alleen aanleiding tot ontslag geven wanneer óók een docent van bijvoorbeeld GroenLinks daarvoor ontslagen zou worden. Als de PVV-er een strafbaar feit begaat, zoals bijvoorbeeld haatzaaien, - wat zeker een mogelijkheid is - dan is dat anders, maar dat is dan aan de rechter. Ook een PVV-stemmende docent is onschuldig tot het tegendeel voor de rechtbank is bewezen. Dat hoeven we niet leuk te vinden, maar de rechtsstaat die hier de PVV/FVD-stemmers beschermt, beschermt uiteindelijk de rechten van ons allemaal.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 9:56

@Jozias "Maar het stemmen op pvv of fvd (het zijn ook niet mijn partijen) staat niet gelijk aan discriminatie. Netzoals je geen communist of marxist bent als je bij1 stemt." Wat een totaal nietszeggende vergelijking. Je geeft hiermee eigenlijk aan niet te weten waar de PVV/FvD voor staat, niet te weten waar Bij1 voor staat en niet te weten wat communisme is.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 12:33

@ Krek Jij schrijft: Dat er overtredingen tegen een wet worden begaan maakt nog niet dat de wet niet leidend is. Als winkel diefstal normaal gedrag is, is ook die wet niet meer leidend. Als er een politieke partij is die als belangrijkste agendapunt heeft dat het stelen van goederen uit winkel is toegestaan dan heb je een mooie vergelijking met jouw bewering hier.

Jozias2
Jozias231 aug. 2021 - 15:41

@Krek, Dat ben ik volledig met je eens. Maar Daan vind dat wetten van toepassing zijn zodat ze passen bij zijn morele overtuiging en anders moeten ze maar terzijde geschoven worden. Hij snapt inderdaad niet dat de wet die een ander beschermd tegen bijvoorbeeld de overheid of willekeur ook jezelf beschermd. @Norseman De economische paragraaf van Bij1 gelezen. Bedrijven onteigenen en aan de arbeiders geven.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 19:10

@Jozias Jij schrijft: Maar Daan vind dat wetten van toepassing zijn zodat ze passen bij zijn morele overtuiging en anders moeten ze maar terzijde geschoven worden. Als wetten niet doen waarvoor ze bedoeld zijn moet je ze terzijde schuiven. We moeten een land van rechtvaardigheid zijn niet een land van regels. En je schrijft: Hij snapt inderdaad niet dat de wet die een ander beschermd tegen bijvoorbeeld de overheid of willekeur ook jezelf beschermd. Dat is nu net het probleem. Jouw wet beschermt wel de PVV/FvD maar niet de burgers die gediscrimineerd worden. Dus de wet die de ander beschermt, beschermt mij niet.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 aug. 2021 - 11:33

OK, nu moeten ze onderduiken. Is het stemhokje nog veilig? Is het stemgeheim nog in stand? Moet je als leraar bewijzen dat je de juiste partij stemt? In elk geval een doorslaggevend bewijs dat we nooit via het internet moeten stemmen. Ik denk dat dit een stap te ver is, mensen moeten niet gedwongen worden anders te denken omdat de staat dat wil. Er zijn genoeg voorbeelden van hoe dat verschrikkelijk fout kan gaan.

8 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 12:04

@ Frans Kwakman Jij schrijft: In elk geval een doorslaggevend bewijs dat we nooit via het internet moeten stemmen. Merkwaardige conclusie die je op geen enkele manier kan onderbouwen.

Norsemen
Norsemen30 aug. 2021 - 12:25

Er zijn geen juiste partijen, maar er zijn wel foute partijen.

Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 12:54

Frans Doeniet zo raar. Wanneer er geen serieuze grond is om iemand te ontslaan, dan is die er niet. Dan kan er een verzonnen worden, maar dat kun je de wet/de staat nog steeds niet de schuld van geven. Zou je mensen die PVV en FvD stemmen hun wereld in laten richten, dan pas zou zoiets waar u bang voor bent, een werkelijk gevaar vormen. Daarom denk ik, dat we dat soort mensen maar beter niet voor de klas kunnen zetten, wanneer we kunnen aantonen, hoe ze precies over dingen denken. Iemand die geen christen is kan bv prima op een christelijke school functioneren, zo lang hij zich maar houdt aan de (rechtmatige) regels op die school (en de wet). (Maar wanneer hij te kennen zou geven, dat christenen een gevaar vormen, dan houdt het ben ik bang wel op, en terecht!) Dat geldt natuurlijk ook voor PVV-ers en FvD-ers.

DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 13:26

@ Zandb Jij schrijft: Iemand die geen christen is kan bv prima op een christelijke school functioneren, Dit soort zaken zijn toch vaker meer complex dan je zou denken. Jij weet vermoedelijk wel dat het Leger des Heils een van de grootse organisaties is voor daklozen opvang en vergelijkbare groepen en activiteiten. Daarbij moet je jezelf echt een miljoenenbedrijf voorstellen met enkele duizenden medewerkers in loondienst. Een grote werkgever dus. Daar aan het werk gaan zonder een belijdend christen te zijn is lastig. De salarissen zijn marktconform maar de vacatures zijn slechts open voor een beperkte groep. Dat zal zo zijn bij meer christelijke en soortgelijke organisaties. Ik denk dat jij met deze zin wel de wenselijkheid omschrijft maar zeker niet altijd de werkelijkheid.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 aug. 2021 - 15:22

Ouwens - de overheid heeft via de servers toegang tot het internetverkeer van iedereen, ja ook van jou ondanks jouw ellenlange teksten die nergens op slaan.Sommige weten hun bestaan via sluiproutes te maskeren maar de huis,tuin en keuken internetter kan uitstekend direct gevolgd worden. En een malafide overheid wil maar graag ook weten op welke partij je gestemd hebt. Klaar?

Sonic2
Sonic230 aug. 2021 - 15:37

Als ik u was zou ik me inlezen op Twitter wat mensen over Kaag vinden. En hoe ze op Geenstijl over de geestelijke intelligentie van D66 en GL aanhangers denken. Je bent nog net geen landverrader. https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/08/socialisten-der-wereld-verenigt-u-pvda-en-groenlinks-stemmen-voor-samenwerking/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter De PvDA zijn marxisten. Als dit soort types( DDS is een FvD blogje) de macht krijgen. Hoed je maar. Ik zou bijna het bovenstaande opiniestuk als een preventief voorstel willen omschrijven. Denk maar niet dat in een land waar Wilders of Baudet het voor het zeggen krijgen dat ze respect gaan hebben voor andersdenkenden. FvD en PVV en hun aanhang is iets waar je voor moet oppassen. Ik merk het hier al bij aan FvD en PVV gelieerde reageerders. Of mensen die er sympathie voor hebben. Er zal ook rancune nog bij zitten, omdat dit soort volk zichzelf altijd onterecht benaderd voelt. Preventief een beroepsverbod instellen heeft niet mijn sympathie, maar ik begrijp het ergens wel.

DaanOuwens
DaanOuwens30 aug. 2021 - 20:35

@ Frans Kwakman Jij schrijft: Sommige weten hun bestaan via sluiproutes te maskeren maar de huis,tuin en keuken internetter kan uitstekend direct gevolgd worden. Welnee.

Krek
Krek31 aug. 2021 - 9:38

"Daarom denk ik, dat we dat soort mensen maar beter niet voor de klas kunnen zetten, wanneer we kunnen aantonen, hoe ze precies over dingen denken." ZandB, Gelukkig mogen we in Nederland alles denken. Je mag alleen niet alles doen. Je mag wel honderd keer een verschrikkelijke buurman allerlei slechts toewensen. Je gaat pas over de schreef wanneer je 'm iets aan doet of anderen daar toe aanzet. Dat moet dan ook nog eens bewezen worden.

korheiden2
korheiden230 aug. 2021 - 11:30

Ik heb 42 jaar voor de klas gestaan en van slechts één collega wist ik met zekerheid te zeggen op welke partij hij stemde, omdat we het daar af en toe over hadden. Volgens mij maakt de politieke voorkeur geen onderdeel uit van een sollicitatieprocedure. Ik denk sowieso dat er erg weinig PVV-ers voor de klas staan. Waarschijnlijk houden die hun stemgedrag geheim. Toen ik op de Pabo zat hadden we een bevlogen leraar maatschappijleer en godsdienst en hij was er de oorzaak van dat de helft van Merwerode (Dordrecht) toendertijd op de PPR van Bas de Gaay Fortman stemde. Het lijkt me dat leerkrachten hun politieke voorkeur buiten hun lessen moeten houden. Een Berufsverbot voor PVV, FVD, en misschien ook JA21 (BBB ook, who's next?) lijkt me een brug te ver en bovendien moeilijk uitvoerbaar.

7 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 13:02

kor Wie beweert dat dan: "Volgens mij maakt de politieke voorkeur geen onderdeel uit van een sollicitatieprocedure." De schrijver in ieder geval niet. Maar wanneer iemand op een partij stemt die een groot deel van de Nederlandse bevolking als een gevaar omschrijft, zo zelfs dat die dat deel bepaalde rechten wil onthouden - dus discrimineert - als je dan meent dat zo'n docent zijn overtuiging wel thuis zal laten, dan waag je bepaalde kinderen er wel aan. Ik vind dat reden genoeg om het zekere voor het onzekere te nemen. Noem het een beroepsverbod. Volgens mij terecht. Iemand die banden heeft met een terreurorganisatie wil je ook niet voor de klas.

zekernietjoops
zekernietjoops30 aug. 2021 - 13:43

Korheiden, Ik ben het geheel met u eens. Als inmiddels 74-jarige heb ook ik die in veel opzichten (heel) andere tijd meegemaakt. De laatste ca. 15 jaar wordt, met name vanwege de bijna letterlijk geïmplanteerde Smartphone bij vooral jongere generaties, heel veel ‘gecommuniceerd’ en dus ook veel volstrekt onnodigs, waaronder vooral veel ego-bevestigende en -onderuithalende berichtjes 'apps' etc. Daardoor is langzamerhand een klimaat ontstaan waarin velen ten onrechte denken dat de ‘samen’leving zoveel opener en de z.g. ‘vrijheid’ groter is geworden. Ik ervaar precies het tegenovergestelde: Immers, waar het vroeger vanzelfsprekend was dat je veel zaken terecht(!) voor jezelf hield, wordt, in zo’n z.g. ’vrijer’ - maar feitelijk steeds dwingender en terneerdrukkender - klimaat, almaar meer hebben en houden letterlijk ‘in de groep’ gegooid, terwijl je tegelijkertijd maar moet gissen wat de ware(!) bedoelingen - en vooral, de inborst daarachter - is. “Berufsverbote”-discussies horen niet thuis in een werkelijk vrije en open samenleving, zolang een leraar het werk goed doet en zeker niet als die, maar dat is een royale ‘bonus’ en dus niet verplicht, leerlingen ook nog een dosis levenswijsheid meegeeft.

zekernietjoops
zekernietjoops30 aug. 2021 - 13:54

Correctie "wat de ware(!) bedoelingen" moet zijn : wat de ware(!) bedoelingen zijn

korheiden2
korheiden230 aug. 2021 - 14:03

@Zandb : 'Wie beweert dat dan: “Volgens mij maakt de politieke voorkeur geen onderdeel uit van een sollicitatieprocedure.” De schrijver in ieder geval niet.' Ik bedoel hiermee te zeggen dat je dus niet kunt weten wat de politieke voorkeur van een docent is, tenminste, in de meeste gevallen niet. Zoals ook anderen stellen : dit is een weg die we niet op moeten willen gaan. Een docent die SGP stemt en dus in feite vrouwonvriendelijk is (ik chargeer een beetje), of een docent die meedoet aan Antifa-demonstraties en GL stemt, een BBB- kiezer, JA21, DENK... En wie stemt doorlopend op dezelfde partij? Ik ben bij de PPR begonnen, maar ben sindsdien toch ook enigszins zwevend. Het kan niet zo zijn dat een stem op PVV o.i.d. ontslag betekent.

Peter Stans
Peter Stans30 aug. 2021 - 22:16

Nou de pvv kent 1 ex-leerkracht. Was ik nu zijn leerling (met pvv-achtergrond) gehad, dan had ik pertinent geweigerd om les te volgen bij zo'n figuur.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 7:08

@ zekernietjoops Jij schrijft: Immers, waar het vroeger vanzelfsprekend was dat je veel zaken terecht(!) voor jezelf hield, wordt, in zo’n z.g. ’vrijer’ – maar feitelijk steeds dwingender en terneerdrukkender – klimaat, Als je op deze manier over vroeger gaat praten moet je jezelf afvragen of je nog wel voldoende aansluiting hebt bij de generaties van nu. Wellicht ligt je glorietijd te ver achter je om nog te kunnen begrijpen waar de generaties van nu zich druk over maken.

zekernietjoops
zekernietjoops31 aug. 2021 - 14:59

Daan Ouwens, Wellicht ligt je glorietijd te ver achter je om nog te kunnen begrijpen waar de generaties van nu zich druk over maken." Nee hoor, dus spreek a.u.b. voor uzelf.

JasDon
JasDon30 aug. 2021 - 11:19

De vrijheid van godsdienst zoals die als mensenrecht gedefinieerd is mag er wat mij betreft ook uit, het valt goed te dekken met vrijheid van meningsuiting, levensovertuiging en vereniging. Godsdienstvrijheid is een eng historisch artifactje dat niets te zoeken heeft in een moderne samenleving. Helaas is de wereld nog niet gemoderniseerd, maar dat betekent niet dat we als het westen in het verleden moeten blijven hangen. Het is overigens een ding om enge godsdienstige ideeën te hebben en een andere om dit voor een basisschool tijdens godsdienstles te verkondigen. Idem voor PVV en FvD mensen met onmenselijke ideeën. Dat gezegd zijn er geen PVV of FvD scholen, dus onderdeel van het curriculum zullen zulke ideeën nooit worden. Van onderwijs met een religieuze inslag is dat nog maar de vraag.

13 Reacties
Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 13:10

JasDon U maakt problemen die er niet zijn. Iedere school en iedere docent moet zich aan de regels en de wet houden. Wanneer scholen en docenten dat niet doen, dan moet je dat aantonen: Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. U suggereert, dat bepaalde geloven zich niet met de wet verenigen en toch worden toegelaten. Wanneer Wilders of baudet meent, dat de islam een gewelddadige ideologie is, dan hoeft hij dat alleen maar te bewijzen en dan wordt de islam verboden. Ik sta er elke dag van te kijken, waarom Wilders en Baudet dat niet doen; dan zijn we van alle gedonder af. Ik sta er ook van te kijken, dat u niet bewijst waar dan precies kinderen waarom aan enge godsdienstige zaken blootstaan.

michellekepen
michellekepen30 aug. 2021 - 13:24

JasDon, In aanvulling op jouw "Godsdienstvrijheid is een eng historisch artifactje dat niets te zoeken heeft in een moderne samenleving". Als je er over nadenkt: daar waar er sprake is van godsdienstvrijheid, daar kan dat recht makkelijk vervangen worden door de voor iedereen geldende rechten VvMU plus verenigingsrecht. En wordt het recht van vrijheid van godsdienst in praktijk zelfs juist misbruikt. Namelijk om gelovigen rechten te geven, die ongelovigen juist onthouden worden. Maar juist in die landen waar er geen sprake is van vrijheid van godsdienst, juist daar zouden deze wetten wél nut en functie hebben. Een contradictie. Dat de auteur/filosoof in zijn betoog religie bewust buiten beschouwing laat, zal geen toeval zijn: voor zover ik zijn verhaal al kan volgen, het aspect godsdienstvrijheid zou zijn verhaal alleen maar nog krommer (verwijs naar @Krek en @Eid) maken!

Jaco38
Jaco3830 aug. 2021 - 15:32

“Michel: Maar juist in die landen waar er geen sprake is van vrijheid van godsdienst, juist daar zouden deze wetten wél nut en functie hebben. Een contradictie.” Mss toch even verdiepen in hoe dit grondrecht tot stand gekomen is, tegen een achtergrond van zeer bloedige overheidsinmenging. Dit zie je in de landen waar geen godsdienstvrijheid tot stand kwam nog steeds. Dat wij nu godsdienstvrijheid vanzelfsprekend vinden, was dit dat in het verleden allerminst. Wel eens dat veel van wat onder godsdienstvrijheid valt samenvalt met de vvmu, maar niet helemaal.

Jaco38
Jaco3830 aug. 2021 - 15:38

Kortom ik heb het niet zo op mensen die grondrechten willen inperken omdat zij er persoonlijk niet zoveel mee hebben. Het feit dat u - om a-religieuze redenen - de godsdienstvrijheid uit de grondwet wil halen laat precies zien het belang van grondwettelijke verankering zien. Het is namelijk een glijdende schaal. Laten we blij zijn met de grondrechten, ja dat schuurt af en toe, deal whit it, het alternatief van is op de lange termijn niet aantrekkelijk. De geschiedenis bewijst dat meerderheden het niet kunnen laten minderheden te beperken.

JasDon
JasDon30 aug. 2021 - 16:11

"Het feit dat u – om a-religieuze redenen – de godsdienstvrijheid uit de grondwet wil halen laat precies zien het belang van grondwettelijke verankering zien. " Zo kan je in cirkels blijven redeneren Jaco, maar dat is dan ook waar gelovigen goed in zijn. Het gaat natuurlijk om het gebrek aan rechten van ongelovigen en daarmee de rechtsongelijkheid die dit historische artifactje veroorzaakt.

michellekepen
michellekepen30 aug. 2021 - 17:04

Jaco38, Ja, mij is de ontstaansgeschiedenis bekend. Daarom schrijf ook over de huidige stand van zaken. - "Wel eens dat veel van wat onder godsdienstvrijheid valt samenvalt met de vvmu, maar niet helemaal" Helaas geef je niet aan waar dat 'niet helemaal' dan uit bestaat.... (gaat overigens om VvMU én levensovertuiging én vereniging). Want ik geef aan dat gelovigen soms rechten hebben die niet-gelovigen onthouden worden, dus reden voor afschaffing. Maar jij geeft niet aan waar die extra rechten dan wel reeel zijn, behalve dan lang geleden. Toen waren die VvMU, Lo en Veren. ook nog niet effectief, maar nu wel. Althans, ook weer alleen in die landen die sowieso vrijheden kennen... Met je tweede reactie sla je plank mis: je dicht mij iets toe, wat ik niet schrijf. Ben namelijk, uitdrukkelijk ook vermeld!, tegen de extra rechten die gelovigen vandaag de dag hebben. Zich toegeëigend hebben. De glijdende schaal is prima, totdat we namelijk gelijke rechten hebben!!! En een eventuele gelovige minderheid, de meerderheid haar wil niet meer kan opleggen. En andersom.

Jaco38
Jaco3830 aug. 2021 - 20:27

“Jasdon: Het gaat natuurlijk om het gebrek aan rechten van ongelovigen en daarmee de rechtsongelijkheid die dit historische artifactje veroorzaakt” Zoals gezegd, u heeft er duidelijk niets met religie, dat mag, maar het gaat niet om u in deze maar de grondwettelijke bescherming van godsdienst beoefening zonder enige overheidsinmenging. Deze vrijheid is overigens niet ongebreideld zoals u weet. Dat recht op het in vrijheid belijden van religie en/of levensbeschouwing heeft de ongelovige ook, dat hij (nog) geen gebruik maakt van dat recht doet niet ter zake. Dat geldt voor meer grondrechten. Ik heb het recht om anderen te beledigen, dat ik daar geen gebruik van maak en het bovendien ook maar bezopen vindt dat mensen zonodig anderen willen beledigen betekent niet dat ik er voorstander van ben dit recht maar af te schaffen. Afschaffing daarvan zal de samenleving ook niet plots veranderen, dat is nooit zo, dat geldt net zo goed ook voor andere grondrechten, dat zijn langzame ontwikkelingen waarbij de overheid langzaam steeds meer in de geloofsvrijheid van haar onderdanen zou kunnen treden. Of dat gebeurt is koffiedik kijken, maar anders dan u zie ik daar - gelet op de geschiedenis - een risico. Er is geen sprake van rechtsongelijkheid tov ongelovigen, wel zullen wij allemaal rechten hebben waar we persoonlijk geen behoefte aan hebben en/of zelfs weerstand voelen opkomen bij bepaald gedrag dat met een beroep op dit recht wordt gebezigd. En überhaupt waarom zou u dit grondrecht willen schrappen, toch enkel en alleen om vervolgens religieuzen te beperken in hun rechten? Wat schiet u er anders mee op, kennelijk ergert u zich aan bepaalde rechten die religieuzen wel hebben en u niet en u zou ze maar wat graag die rechten willen afnemen. Anders zou u niet strijden voor het inperken van de rechten van religieuzen, maar kiezen voor de positieve insteek, nml strijden voor het toevoegen van rechten die u als ongelovige nu kennelijk mist. Dat laat onverlet dat het recht dynamisch is en de invulling van grondrechten in de loop der tijd altijd aan wijziging onderhevig is. Dat is met de godsdienstvrijheid niet anders zijn. Zie bijv de uitspraak over het verbod op ritueel slachten, maar dat zijn langzame bewegingen die altijd aansluiten bij de opvattingen van een zeer ruime meerderheid van de bevolking gedurende een langere tijd en dat is wat mij maar goed ook. Zelf beweeg ik ergens tussen agnost en vrijzinnig gelovig, kom nooit in een kerk, dus persoonlijk zou het mij niet direct raken.

Peter Stans
Peter Stans30 aug. 2021 - 22:17

@Jasdon Als jij de intolerante atheist wil uithangen. Prima. Dat recht heb je. Maar blijf met je *** van mijn recht op onderwijskeuze voor mijn kind(eren) af.

Norsemen
Norsemen31 aug. 2021 - 13:43

@Peter Stans Religieus onderwijs betaald door de overheid is natuurlijk van de zotte, en hoort thuis in landen als Iran en Polen. Kinderen religieus opvoeden is ook eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Ik zou bijna zeggen dat religieus onderwijs nog erger is dan een PVV’er voor de klas.

Jaco38
Jaco3831 aug. 2021 - 15:40

Norseman, slecht argument, onderwijs wordt gefinancierd met belastinggeld en dat wordt opgebracht door de de burger, ook door de burger die zijn kind graag naar bijzonder onderwijs ziet gaan. Het “geld” argument is valide als we zouden kiezen voor een systeem waarbij de burger de keuze heeft om niet mee te betalen aan het door de overheid gefinancierde openbare onderwijs om dit vervolgens zelf te regelen. Daarvoor is echter niet gekozen, iedereen draagt af en de overheid financiert vervolgens het onderwijs dat de belasting betalende burger wenst. Heel mooi systeem. U wilt de ouders die graag bijzonder onderwijs willen voor hun kind rechten afnemen, dat is bij uitstek een voorbeeld van intolerantie. Opdat u persoonlijk niets heeft met bijzonder onderwijs moet ook een ander dat recht ontnomen worden.

Norsemen
Norsemen1 sep. 2021 - 7:56

@Jaco38 "onderwijs wordt gefinancierd met belastinggeld en dat wordt opgebracht door de de burger, ook door de burger die zijn kind graag naar bijzonder onderwijs ziet gaan" Dit is inderdaad hoe het nu is, en dat vind ik van de zotte. En voordat je begint over een recht afnemen, zou jij je eerst eens moeten afvragen hoe dat 'recht' is ontstaan. Door een soort van chantage is het recht op bijzonder onderwijs in de grondwet terecht gekomen. En als een recht niet goed is, zou het aangepast moeten worden. Vroeger hadden mannen het recht om hun vrouw in elkaar te slaan en te verkrachten (verkrachting en mishandeling binnen het huwelijk bestond wettelijk niet). Is het ook intolerant dat dit is aangepast? Ook toen waren de christelijke partijen overigens tegen aanpassing omdat dit een inbreuk zou zijn op hun religieuze vrijheid.

Jaco38
Jaco381 sep. 2021 - 16:07

Norseman, christelijke partijen wordt intolerantie verweten als zij bijv recht op abortus willen inperken omdat zij hiermee anderen beperken. U doet precies hetzelfde, als u aan de macht zou komen wilt u ouders die graag bijzonder onderwijs zien dit recht willen ontnemen, enkel en alleen omdat u dit niet past in u ideologie. Het mag allemaal, maar valt mij wel vaker op dat mensen die anderen intolerantie verwijten een forse blinde vlek hebben voor eigen intolerantie.

Norsemen
Norsemen1 sep. 2021 - 21:25

@Jaco38 Hou toch eens op met je onzin over intolerantie. Groepen geen uitzonderingspositie willen geven is echt totaal wat anders. Los daarvan wil ik niets verbieden. Als ouders hun kinderen niet alleen thuis, maar ook op school willen leren dat homoseksualiteit fout is moeten ze dat lekker doen. Maar de overheid zou daar niet aan mee hoeven te betalen.