Joop

FvD Zuid-Holland helpt actief mee met het uitvoeren van klimaatbeleid

  •  
04-05-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
5067529194_b1897e1104_z

© Cc-foto: Frans de Wit

Nu wordt duidelijk waarom Thierry Baudet tijdens de opwekkingsbijeenkomsten van zijn partij altijd dansend en huppelend het podium opkomt. Hij biedt cabaret. Zijn boreale toespraken zijn voor de Bühne.
Thierry Baudet is hartstikke enthousiast over het akkoord dat zijn nieuwe tweede man Rob Roos in Zuid-Holland gesloten heeft met CDA en VVD. Dat is gebeurd onder toeziend oog van verkenner Hans Wiegel. Nu zijn de drie partijen op zoek naar een vierde coalitiepartner om tot een meerderheid te kunnen komen voor een nieuw te kiezen college van Gedeputeerden in de provincie. Dat gaat meteen de eigen behuizing aanpakken want – zo zegt hun inhoudelijke verkenning – het provinciehuis moet zo snel mogelijk energieneutraal worden.
Wie het hele document leest, stelt vast dat in de provincie Zuid-Holland het bestaande beleid in grote lijnen wordt voortgezet. Is er sprake van een grote omslag rond de ‘klimaatwaanzin’, zoals de matroosjes op de Renaissancevloot misschien geloofden toen zij bij de statenverkiezingen op de FvD stemden? Mitnichten. Nu wordt duidelijk waarom Thierry Baudet tijdens de opwekkingsbijeenkomsten van zijn partij altijd dansend en huppelend het podium opkomt. Hij biedt cabaret. Zijn boreale toespraken zijn voor de Bühne. Het gaat erom het toegestroomde publiek een goed gevoel te geven. Zijn ambities gaan niet verder dan die van Freek de Jonge of Theo Maassen.
Over het Zuid-Hollandse klimaatbeleid lezen wij het volgende:
"Energiebehoefte verminderen begint met energiebesparing. Wat niet nodig is hoeft niet opgewekt te worden. We zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen omdat deze op den duur schaars worden en nog veel gebruikt zullen worden in producten. Daarom zetten we in op alternatieve energiebronnen of dragers en kiezen daarbij voor een realistische aanpak. Waarbij ten aanzien van alternatieven een totale afweging gemaakt wordt ten aanzien gezondheid, ruimte en betaalbaarheid. Wij zien veel mogelijkheden in verdere innovaties zoals restwarmte (de warmterotonde), geothermie, waterstof en watergetijde. We sluiten in dit kader ook een kerncentrale of een thoriumcentrale niet uit, onderzoek hiernaar kan wat ons betreft gestart worden. Als provincie willen we innovatie op dit gebied stimuleren. Zonne-energie toetsen we op meervoudig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteitsregels en de bescherming schaarse ruimte. Ten aanzien van de warmterotonde vinden wij dat de infrastructuur van warmte op termijn in publieke handen moet zijn geregeld Windmolens De provincie Zuid-Holland heeft aan haar resultaatsverplichting voor wind op land richting het Rijk, namelijk 735,5MW ruimtelijk mogelijk maken, voldaan. Voor verdere realisatie kiezen we deze bestuursperiode voor actief delegeren aan gemeenten. Ook in het geval van windparken boven de 5 MW, waarbij de provincie qua vergunningverlening bevoegd gezag is. We geven gemeenten daarbij vertrouwen. We sluiten met hen overeenkomsten, zoals in het verleden is gedaan met het Havenconvenant, Goeree Overflakkee en met de voormalige Stadsregio. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting richting initiatiefnemers en dragen daarnaast zorg voor o.a. participatie, draagvlak en een zorgvuldige procedure qua ruimtelijke ordening. De provincie ziet hier op toe. Extra windmolens op land hebben overigens niet onze voorkeur en daarom zullen we een lobby bij het Rijk voeren om deze op zee te plaatsen (buiten de 12-mijlszone). Launching-customer Als overheid kunnen we als launching customer bij dragen aan innovatie en transitie, denk hierbij aan waterstofbussen en een energie-neutraal provinciehuis. In het energie vaagstuk is het van belang dat we als overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken en daarbij een goed communiceren met bewoners."
Voor de provincie Zuid-Holland betekent dat business as usual, inclusief het aanleggen van nieuwe zonneparken en de bouw van windmolens. Op zee, zegt het document van de drie partijen, maar ook elders als gemeentes dat willen. De hand van het FvD is zichtbaar in het ene zinnetje over onderzoek naar een thoriumcentrale maar dat betekent hoogstens een schrijfopdracht voor een enkele ambtenaar. Ook erkent het FvD Zuid-Holland dat de komst van nog meer arbeidsmigranten niet te vermijden is. Het document van de drie partijen zegt wel dat eerst goed gekeken moet worden naar de pool geregistreerde werklozen, maar ook dat is al sinds jaar en dag de vanzelfsprekende aanpak.
Met andere woorden: het FvD Zuid-Holland is een kat om zonder handschoenen aan te pakken. De door de wol geverfde Hans Wiegel heeft de klauwen ongetwijfeld effectief verwijderd zodat het beestje niets anders rest dan de VVD kopjes te geven.
Nu gaat het er nog om om wat FvD-kopstukken in de provincie een mooi baantje als Gedeputeerde te bezorgen. Eens kijken of de andere partijen erin slagen deze nieuwkomer op te zadelen met de provinciale hoofdpijndossiers.
Vergis je niet: IK vind het prachtig dat het FvD met vliegende vaandels toetreedt tot wat het een maand geleden nog het partijkartel noemde. Dat is goed nieuws voor alle Zuid-Hollanders, die geen enkel belang hebben bij extreemrechts avonturisme op het provinciehuis. Maar gelukkig gaan de voetknechten van Thierry juist helpen dat klimaatneutraal te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

Rdaniels
Rdaniels6 mei 2019 - 14:18

Beste Han, het beeld wat je schetst is wat mij betreft niet helemaal zuiver. kijkende naar de standpunten van FVD, zie ik dat er toch wel een aantal van deze zijn opgenomen in de inhoudelijke verkenning die nu op tafel ligt. Hieronder enkele voorbeelden: 1. Versnellen van tempo van woningbouw. 2. Niet alleen binnenstedelijk bouwen stimuleren maar ook het bouwen van woningen aan de randen van de steden beter gaan faciliteren. 3. Goed Openbaar Vervoer, ook in de landelijke gebieden; 4. De uitbreiding van het Lightrail netwerk 5. Luchthaven in zee 6. Deelname MKB aan provinciale aanbestedingen mogelijk maken. De invloed van FVD op deze inhoudelijke verkenning is dan ook groter dan jouw bijdrage doet voorkomen. Daarnaast is FVD een relatief nieuwe partij en hebben partijen die al langer meebesturen in de provincie een uitgebreidere visie voor de provincie. Ik kan mij verder goed voorstellen (speculatie) dat FVD op een aantal dossiers waarvoor zij zelf nog geen visie hebben geformuleerd, ze het wel eens zijn met de visie van de coalitie partners. Ook zullen zij in de komende periode een duidelijkere visie gaan ontwikkelen op bepaalde dossiers (een resultaat van meebesturen als partij in de provincie). Betreffende klimaat heeft FVD inderdaad erg veel water bij de wijn gedaan (of moeten doen). Persoonlijk denk ik dat FVD niet overal buitenspel wil staan en graag mee wil regeren. Ze willen laten zien dat ze goede kandidaten hebben, verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen samenwerken met andere partijen. Dat is ook wat de achterban graag ziet. Ik persoonlijk ben er blij mee dat FVD in staat is tot het maken van concessies. Ik ben van mening dat er maatregelen moeten worden genomen op gebied van milieu en klimaat. Ook Nederland zal hier zijn steentje moeten bijdragen. Echter ben ik het niet eens met de extremiteit van de maatregelen zoals ze nu in het klimaatakkoord zijn vastgelegd en de pioniersrol die GL en D66 willen innemen als Nederland zijnde. Dat we als Nederland zijnde klimaatmaatregelen gaan nemen is evident. Het tegengeluid van forum zal hooguit zorgen voor een afzwakking van de extremiteit van de maatregelen. En juist dat is wat vele FVD stemmers willen. Ondanks de geringe invloed van FVD op deze inhoudelijke verkenning lees ik toch een aantal zaken die afkomstig lijken te komen van FVD: 1. We zullen wel kritisch kijken naar voorgestelde maatregelen uit een klimaat akkoord waar we vanuit Zuid-Hollands belang toetsen op vier pijlers: realisme, effectiviteit, betaalbaarheid en draagvlak. 2. We sluiten in dit kader ook een kerncentrale of een thorium centrale niet uit. 3. Extra windmolens op land hebben overigens niet onze voorkeur en daarom zullen we een lobby bij het Rijk voeren om deze op zee te plaatsen (buiten de 12-mijlszone).

De achterkant
De achterkant5 mei 2019 - 11:40

Compromissen,de FvD kiezer weet dat het de enige mogelijkheid is om mee te spelen. En degene die dat niet snapt kan beter naar tegen partijen gaan.

vdbemt
vdbemt5 mei 2019 - 9:13

Kiezersbedrog. Baantjescarrousel. Stevige argumenten om het helemaal gehad te hebben met de bestaande politiek. DUS stemmen we FvD (en negeren even de neiging tot fascisme). Blijk je gewoon in een vicieuze cirkel te komen. En geen reden meer te hebben om op de FvD te stemmen. Eigenlijk nog maar 1 heel belangrijke om er nooit meer op te stemmen. Zeg ik op Bevrijdingsdag.

Keilstra
Keilstra5 mei 2019 - 8:54

Er komen dus langzaam indicaties dat FvD niet zo arrogant is als GroenLinks, en wel compromissen gaat sluiten. Als dat echt de praktijk gaat worden zou FvD wel eens eerder in een kabinet kunnen komen dan GroenLinks.

2 Reacties
Sonic2
Sonic25 mei 2019 - 12:11

@ Keilstra Wat een onzin toch weer. VVD en CDA wilde allebei Christenunie. Of anders PvdA. D66 wilde de macht duurzaamheid partij zijn. Groenlinks is er gewoon buiten gehouden. Dus die hele stelling klopt al niet. Overigens valt FvD in 2/3e van de provincies al buiten de boot. En is ook dit nog niet helemaal rond. Er moet hier nog een vierde partij bij. Landelijk hebben FvD/ VVD/ CDA virtueel vanochtend 64 zetels en zelfs met 50 Plus en SGP komen ze maar tot 70. U doet aan wensdenken.

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 mei 2019 - 12:17

'En wel compromissen gaat sluiten.' Het FvD partijkartel weet de achterkamertjes goed te vinden..

Eric Minnens
Eric Minnens5 mei 2019 - 7:33

"Zijn ambities gaan niet verder dan die van Freek de Jonge of Theo Maassen." Ironie natuurlijk. Freek en Maassen willen de politiek immers niet in... Al doet Freek af en toe wel eens een politieke uitspraak (Boekenbal). Of draai ik de zaken nu om? Oké, anders dan. Ik heb Thierry nog nooit op een linkse grap betrapt. Dat is het gevaarlijke van die man. Met de door Han bedoelde ironie kan ik niet helemaal instemmen. De provincie is de Kamer niet. En met de vage bewoordingen in de 'verkenning' kun je nog allerlei kanten op. Baudet is levensgevaarlijk. Zoals Han in eerdere bijdragen trouwens zelf heeft aangetoond.

OlavM
OlavM5 mei 2019 - 0:34

Nou, het lijkt me veel te vroeg om zo te juichen over FvD. Die partij heeft natuurlijk een groot gebrek aan serieus kader en te weinig uitgewerkte ideeën om praktisch veel te kunnen betekenen in de politiek. Maar dat wil niet zeggen dat het haat zaaien en uitsluiten hiermee gestopt is. [Zijn boreale toespraken zijn voor de Bühne. Het gaat erom het toegestroomde publiek een goed gevoel te geven. Zijn ambities gaan niet verder dan die van Freek de Jonge of Theo Maassen.] Nogal voorbarig. Ik geloof hier helemaal niets van. In de eerste plaats moet nog maar afgewacht worden, wat de FvD-ers in het provinciaal bestuur werkelijk gaan doen. Het zou me niets verbazen als er veel gedonder gaat komen. In de tweede plaats zal FvD landelijk gewoon dezelfde koers kunnen blijven varen van racisme, discriminatie en uitsluiting.

3 Reacties
pH_7
pH_75 mei 2019 - 12:12

Welke voorbeelden van racisme, discriminatie en uitsluiting doelt u op?

Jori2
Jori25 mei 2019 - 12:21

Ik denk, OlavM, Forum water bij hun kiezers wijn doen. In tegenstelling tot de PVV zoekt Forum niet het isolement.. Hun kiezers zijn juist de mensen die niets van het randgroepje PVV moeten hebben. De Forum kiezers willen daadwerkelijk veranderingen, vooral op ondernemersvlak, ze willen minder belasting, minder regelgeving, minder Europa. En ze hebben een studentikoze leider die in zijn ijdelheid tamelijk dom is. En ze hebben de oude sluwe vos Hiddema, en ze hebben een aantal bestuurders, intelligent, die weten wat ze willen. Die gaan de toon zetten. We hebben niets te vrezen van hun. Het partijkartel, de middenpartijen blijven te sterk, zeker zolang de babyboomers het voor het zeggen hebben, en dat duurt nog zeker tien jaar. Tien jaar is lang. Babyboomers willen een sterk Europa, een goede economie, rust op de huizenmarkt, stabiliteit en veiligheid. Het Forum kan daarvoor zorgen door zich aan te sluiten bij het Partijkartel, en dat is wat je zult zien.

OlavM
OlavM5 mei 2019 - 21:21

@ Jori: [.....ze hebben een aantal bestuurders, intelligent, die weten wat ze willen. Die gaan de toon zetten.] Afgezien ervan dat dit inhoudelijk nog niets betekent: wat Van der Horst en jij lijken te vergeten is, dat het hier om provinciale politiek gaat. Het zwaartepunt ligt daar op milieu, verkeer en vervoer e.d., dus veel onderwerpen die vooral een pragmatische aanpak en oplossingen vergen. Op die gebieden ligt het meer voor de hand te streven naar compromissen. In de landelijke politiek, en zeker waar het gaat om kwesties als buitenlands beleid (inclusief EU), vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid, huisvesting, onderwijs en cultuur enz. lijkt mij een gematigder opstelling van FvD vooralsnog niet voor de hand te liggen, tenzij die partij het eigen verkiezingsprogramma in de prullenmand wil gooien. [Babyboomers willen een sterk Europa....] Een onjuiste generalisatie. Het heeft meer te maken met de politieke opstelling dan leeftijd. En het is natuurlijk onzin dat juist FvD "daarvoor (kan) zorgen" (sic)!

toshiba
toshiba4 mei 2019 - 22:01

begint al een beetje op Leefbaar rotterdam te lijken. Ook grote mond in het begin. ze zouden het wel even veranderen. bij zijn afscheid erkende Sorensen dat links meer gelijk had dan hij eigenlijk durfde toe te geven. dus al die mensen die fvd hebben gestemd hebben gewoon een kat in te zak gekocht. en dan kunnen reageerders dit wel gaan goed praten met 'water bij de wijn' en meer van dat soort domme excuses. andere partijen blazen niet zo hoog van de toren en zeker niet op zijn boreaals. stem op een fatsoenlijke partij die niet andere groeperingen in de samenleving de schuld geeft van de hedendaagse problemen maar stem op een partij die durft toe te geven dat we er zelf een puinhoop van hebben gemaakt.

Jori2
Jori24 mei 2019 - 21:51

Kerncentrales komen er niet, tegen de tijd dat alle vergunningen en beroepsprocedures zijn doorlopen zijn we tien jaar verder, als het al lukt, want dat is zeer twijfelachtig. Er zijn geen investeerders te vinden die deze weg zullen inslaan. Alleen mensen die niet goed nadenken geloven in toekomst voor kernergie in een westerse democratie. Thorium, misschien een mogelijkheid, mensen die er verstand van hebben achten een commerciele centrale pas over tien jaar mogelijk. En dan begint ook dan pas het gedoe met vergunningen en beroepsprocedures. We leven in een rechtstaat. De wet is heilig. Dus wat gaan we doen? Windmolens, zonneparken, getijdencentrales. Tegen de tijd dat thorium gebouwd kan worden, dan is het overbodig. Misschien ook niet. Dat zien we wel, op zijn vroegst 2035. Dus de FvD snapt het ook. Domheid kun je hun niet verwijten. Ze gaan gewoon mee in de flow van het gezonde verstand, samen met de VVD, CDA, D66, Groenlinks, of ze raken in een politieke niche. Het partijkartel of de niche. Dat is hun keuze. Gezien de ambitie van de top van het FvD, zal het het eerste worden. En de kiezers, ze zullen de helft verliezen, de teleurgestelde idealisten gaan naar de volgende outsider op rij. Dit alles had Wilders ook kunnen bereiken als hij niet ziekelijk paranoide was geweest. Helaas voor hem. Baudet is mogelijk slimmer, maar misschien is ijdelheid zijn val. Hiddema, maar die is te oud, en Otten, die snappen hoe de hazen lopen.

ton14024
ton140244 mei 2019 - 21:45

´´het FvD Zuid-Holland is een kat om zonder handschoenen aan te pakken.´´ Vooral die bril niet afzetten Han.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2019 - 19:44

Geert Wilders heeft extreem-rechts weliswaar weer een stem gegeven, maar hij heeft zichzelf daarbij in de strijd om de politieke macht buitenspel gezet. Daardoor is de merkwaardige situatie ontstaan dat rechtse thema's de publieke discussie zijn gaan domineren, maar niet in rechtse machtsvorming kon worden omgezet. Het is dan ook bijzonder kortzichtig om te gaan staan juichen dat de door de wol geverfde Hans Wiegel de klauwen ongetwijfeld effectief heeft verwijderd zodat het beestje niets anders rest dan de VVD kopjes te geven, want zelfs als dit het geval is, dan betekent dat slechts dat de VVD haar politieke macht hiermee heeft verdubbeld. Dat heeft de door de wol geverfde Hans Wiegel verdomd goed gezien. En Han van der Horst is zo geobsedeerd door het FvD, dat hij het werkelijke gevaar niet onderkent.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen4 mei 2019 - 18:45

Doet Forum voor Democratie -FVD een SP dingetje? Hans Wiegel zei het een paar jaar geleden al. Een coalitie met SP Is appeltje eitje. Ze gaven hun hele verkiezingsprogramma weg. Forum gaat dat dus ook doen, zodat ze bij de volgende verkiezingen halveren. Oude VVD truc! Leuk om te zien dat Forum er ook in trapt.

Sam V
Sam V4 mei 2019 - 18:28

Mooi, valt wel mee toch? Dat FvD. Kunnen we dan nu weer aandacht besteden aan meningen van linkse partijen met hun al dan niet goede onderbouwingen? Een goed eigen verhaal misschien.

Bert de Vries
Bert de Vries4 mei 2019 - 17:00

Ho, ho, ho. Wat sneerde Femke Halsema naar een criticaster die het had over beleid in strijd met het verkiezingsprogramma. 'Compromissen, compromissen, compromissen!! Weet u wel!?' Waarom zou het compromis van de één 'verraad' zijn en het compromis van de ander 'verantwoordelijkheid nemen'? En laat de entourage van het compromis weg. Het gaat om wat wordt gedaan. En als het gaat om milieubeleid, dan hebben CDA, VVD, D66 en PvdA oneindig veel meer kwaad gedaan dan FvD heeft beloofd. Wat niet wegneemt, dat ik Baudet een charlatan vind.

madbako
madbako4 mei 2019 - 16:46

Om wijlen Herman Kuiphof een beetje te citeren: Zijn de FvD kiezers er mooi ingetrapt. De sukkels

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*4 mei 2019 - 16:06

Voor de provinciale verkiezingen probeerde het FvD zoveel stemmen binnen te halen met demagogie, loze beloftes en zelfs leugens om daarna gewoon met haar tot nu toe oh-zo-verguisde elite van de VVD en het CDA in zee te gaan, is dat niet gewoon ordinair kiezersbedrog wat betreft het FvD van Thierry Baudet, hahaha! ????????????

2 Reacties
toshiba
toshiba4 mei 2019 - 22:02

100% bedrog. net als bij de leefbaren en ton, en pvv etc. blijkbaar is er een groep mensen die vooral achter een rattenvanger willen aanhobbelen zonder zelf na te denken waar dat eindigt.

Marcus A.2
Marcus A.25 mei 2019 - 13:02

vergeet de democraten van de referendum partij 66 niet, als het om loze beloften voor de bühne gaat!

Sonic2
Sonic24 mei 2019 - 14:01

FvD heeft gewoon het gehele VVD en CDA programma overgenomen. Van wie je afhankelijk bent in de politiek daar ga je op een bepaald moment op lijken. Dat is namelijk de positie waarin Fvd zit. Zonder VVD en CDA zullen ze nooit iets van de grond krijgen. Dat hele partijkartel is een nonsens verhaal. De afhankelijkheid richting VVD en CDA is enorm voor FvD. FvD is een nare mix tussen alt right denkbeelden en neoliberaal beleid. Dat heeft allebei nog nooit gewerkt. Enfin. Ik heb het idee dat dit uitstekende betoog geen enkele FvD'er zal afhouden van een stem op Baudet. Dat is het hele probleem.

BerendW
BerendW4 mei 2019 - 13:49

Hopelijk wordt het wat. Zelf denk ik ook aan bronaanpak, grootvervuilers en alternatieven. De nu beoogde weg is discutabel. Wetende (bijvoorbeeld) wat de Rotterdamse haven voor voetafdruk achterlaat is het misschien niet juist om het over 5 minuten douchen te hebben in een land zonder water tekort en voldoende aardgas en wind. Waarom hebben wij geen statie geld op blik en scheiden we plastic niet op de juiste manier voor hergebruik. Kernafval zonder uranium! Ons beleid rammelt.

2 Reacties
toshiba
toshiba4 mei 2019 - 22:03

[Waarom hebben wij geen statie geld op blik en scheiden we plastic niet op de juiste manier voor hergebruik.] omdat rechtse partijen zoals cda,vvd, pvv, en Fvd daar continue tegenstemmen. dus stem eens op een partij die echt werk wilt maken van een beter milieu

Rdaniels
Rdaniels6 mei 2019 - 11:50

@Toshiba. 'Omdat rechtse partijen zoals cda,vvd, pvv, en Fvd daar continue tegenstemmen. dus stem eens op een partij die echt werk wilt maken van een beter milieu'. standpunt FVD: Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk. Bron: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/duurzaamheid-innovatie

EricDonkaew
EricDonkaew4 mei 2019 - 13:31

Eigenlijk zeg je gewoon: het valt wel mee met zo'n partij als Forum voor Democratie. En ik denk dat dat klopt. Toen de PVV (niet mijn partij) als gedoger meedeed in een kabinet met VVD en CDA, veranderde er voor de gewone Nederlander ook niet veel. Ik zou eigenlijk niet eens uit mijn hoofd kunnen opnoemen wat wél. De verzorgingsstaat werd wel een beetje in tact gelaten, voornamelijk door de PVV. Je kunt het ook internationaal trekken. Populist Jörg Haider werd kanselier in Oostenrijk. Heel Europa op de achterste benen. Maar veranderde er nu echt heel veel voor de gewone Oostenrijker? Populist Berlusconi werd premier in Italië. Wat merkte de gemiddelde Italiaan ervan? Nu hebben we Trump in de VS. Brrr, maar toch: is er tot nu toe echt veel veranderd in het leven van de doorsnee Amerikaan? Ik denk dat 99% van de Amerikanen gewoon zijn ding is blijven doen. Kortom, ik ben persoonlijk niet bovenmatig bang voor het populisme anno 21e eeuw. Er zijn te veel waarborgen, er is te veel verankerd. Hitler-Duitsland was compleet anders dan de Weimar-republiek, maar dit soort grote veranderingen gaan we in de westerse wereld niet meer meemaken. Gelukkig maar.

3 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes24 mei 2019 - 16:34

@EricDonkaew 'Er zijn te veel waarborgen, er is te veel verankerd' Was dat maar waar. De wereld staat voor enorme problemen, die een directe invloed op ons leven gaan hebben. Die problemen gaan juist de populistische opportunisten heel veel brandstof geven. De onvermjjdelijke (enorme) economische teruggang (vele malen erger dan de depressie van de jaren 30) zal op de schouders worden geschoven van bepaalde bevolkingsgroepen: vluchtelingen, moslims, klimaatdrammers enz. Extreem rechts van VVD tot FvD zal er garen bij spinnen. Neen er zijn in mijn ogen geen waarborgen, helaas.

toshiba
toshiba4 mei 2019 - 22:06

[ De verzorgingsstaat werd wel een beetje in tact gelaten, voornamelijk door de PVV.] hahahahahahah hoe dom en ongeinformeerd kan je zijn. maar blind achter de blonde Leider blijven lopen he https://www.trouw.nl/opinie/vergis-je-niet-ook-op-economisch-vlak-is-de-pvv-keihard-rechts~adb6de73/

Paulus3
Paulus35 mei 2019 - 0:32

Daar heb je gelijk in. De VS en zijn presidenten blijven doen wat het altijd al deed. FvD en PVV stemmen als een VVD. Maar hoewel het systeem niet veranderd, is er wel verandering in de inhoud. Mischien ongeveer zoals de 60er jaren niet de 70er jaren waren.

Handige harry
Handige harry4 mei 2019 - 12:47

Dit betekent dat de FVD goed politiek bedrijft en over hun eigen standpunten heen kunnen stappen. Er is geen 1 partij die haar volledige programma kan uitwerken, dat is een dictatuur. Voor mij zegt dit dat het allemaal wel mee valt met het extreem rechts zijn van die partij. Misschien moet iedereen eens stoppen met dat jij bakken, schijnbaar kunnen we ook samenwerken.

5 Reacties
madbako
madbako4 mei 2019 - 16:38

Inderdaad Harry, Alles wat het FvD niet wil zijn is het gewoon. Niets nieuws onder de horizon. Alhoewel die lavendel lul anders beweert. FvD is nu al een partij van het establishment. Overbodig dus.

toshiba
toshiba4 mei 2019 - 22:07

ze hadden geen standpunten laten we daar eens mee beginnen. alleen anti europa, anti vluchtelingen en anti klimaat. nou van alle 3 komt niets terecht. maar misschien moet jij eens stoppen met je hoofd in het zand te steken.

Hendrik5
Hendrik55 mei 2019 - 8:35

Dit zegt mij vooral dat Thierry als partijleider iets anders is dan Wilders. De laatste heeft volledige controle over z'n partij. Zolang de schijnwerpers maar vooral op hem (landelijk) gericht zijn, accepteert hij dit totaal niet fvd programma. Goeie journalist zou Thierry hier vragen over moeten stellen. Kijken of hij dan iets zinnigs erover kan zeggen.

ton14024
ton140245 mei 2019 - 9:33

Dit betekent dat democratie niet serieus wordt genomen.

Rdaniels
Rdaniels6 mei 2019 - 12:21

@Toshiba: https://forumvoordemocratie.nl/provincies/zuid-holland Veel van deze standpunten waar FVD voor staat zijn ook terug te vinden in de inhoudelijke verkenning die nu op tafel ligt.

Anoniempje5
Anoniempje54 mei 2019 - 12:29

Kijken wat ze nu vinden van je belangrijkste kernwaarden en principes direct overboord gooien. Ik verwacht wel de meest ver gezochte spinsels die het proberen goed te praten. "De door de wol geverfde Hans Wiegel heeft de klauwen ongetwijfeld effectief verwijderd zodat het beestje niets anders rest dan de VVD kopjes te geven." Lol. Mooie. Maar onderschat katten niet. Het zijn meester manipulators om te krijgen wat ze willen en het is nagenoeg onmogelijk ze iets te laten doen en zeker niet op het moment dat jij wilt. Zonder beloning of reële kans daarom doen ze het eerder juist expres niet. Honden hebben een baasje maar katten hebben personeel.

pH_7
pH_74 mei 2019 - 12:22

Volgens mij bent u uw eigen interpretatie aan het projecteren. Zoals altijd is iets van meerdere kanten te belichten. Energieneutraal is iets anders dan klimaatneutraal, waar u mee afsluit. Door bijv te isoleren doe je nu een investering om later te besparen (oa op energie, maar daarmee ook op kosten en verspilling). Dat is toch voor eenieder van belang? Zoals ik het lees, is het FvD niet tegen energieneutraliteit, maar zetten ze behoorlijke vraagtekens bij de overige vervolgstappen. Er staat overigens meer in dan alleen onderzoek naar een thoriumreactor. Overigens bereik je met water bij de wijn meer dan in de oppositie telkens afgewimpeld te worden. Bijkomend effect is dat FvD zichzelf nu kan laten zien en (voor)oordelen kan wijzigen. Lijkt mij een constructieve insteek.

1 Reactie
Hendrik5
Hendrik55 mei 2019 - 8:28

FVD ziet energiebesparing als kostenpost, geen investering. Die 1000 miljard van FVD bestaat vooral uit het isoleren en energie neutraal maken van huishoudens. We weten allemaal dat de FVD dit weg gegooid geld vindt.