Joop

Fractieleden willen een ander GroenLinks

  •    •  
04-02-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
sap_300_01.jpg
'Rechtervleugel' wijst koers Sap af ... Stop toenadering tot SP en 'Een Ander Nederland' ... De sappigste details uit NRC Handelsblad
Tofik Dibi, Jesse Klaver, Bruno Braakhuis en Mariko Peters willen af van de linksere koers die fractieleider Jolande Sap heeft ingezet, schrijft NRC Handelsblad. Zij willen dat de partij stopt met de toenadering tot SP en PvdA. De vier voelen zich meer thuis bij D66 en wat wordt genoemd ‘het progressieve midden’. Het vreemde is dat Sap zelf ook regelmatig afstand neemt van de SP. Kunduz blijkt niet het enige moeras van de partij.
In een groot artikel onthult journalist Derk Stokmans de aanhoudende wrevel onder de fractieleden. Het is niet alleen kritiek op Sap, ook het gerommel zelf baart onrust. In de partij worden ‘vruchteloze debatten’ gevoerd tussen ‘links en rechts’, constateert een ingewijde.
6707390447_779e452729
De belangrijkste punten:
Sommige fractieleden vinden juist dat Sap niet duidelijk genoeg kiest uit de smaken ‘progressief midden’ en ‘links’. Een fractielid: „Sap kan goed laveren, maar op een gegeven moment houdt het op en moet ze kiezen. Weet je, gezag bouw je op door de inhoud. Dat heeft ze nog niet gedaan.” 
Een gezagscrisis zou dreigen. Nu al wordt Sap openlijk afgevallen, tot in de Kamer toe:
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg aan Jesse Klaver van GroenLinks wat de status is van een plan dat Jolande Sap in 2009 maakte, om voor sommige pensioenen staatsgaranties te geven. Een nogal links plan, aldus Omtzigt. Het antwoord van Klaver: „Ik zou zeggen: de papierbak.”
Sap zelf wuift de kritiek weg. 
„Och. Een van de discussies is altijd dat je tijd nodig hebt als nieuwe leider. Maar toen ik aantrad was er unanieme, brede en enthousiaste steun van de fractie. En die is er nog.”
Volgende week komt de koers van de fractie aan de orde op het congres van de partij. 
NRC constateert dat GroenLinks oneindig worstelt met kwesties als Kunduz en het op punten steunen van het kabinetsbeleid. Met die standpunten wil de partij zich als ‘redelijk’ presenteren en de bereidheid tot dialoog in het gepolariseerde politieke landschap benadrukken. Die milde houding oogst echter weinig bijval, in de peilingen verliest GroenLinks terrein. Tegelijkertijd is de partij ook nog eens het minst succesvol in de oppositie: 
Een voorbeeld: van de 28 door de fractie ingediende amendementen op wetsvoorstellen, werden er nul aangenomen. Daarmee scoorde GroenLinks het slechtst van alle partijen in de Kamer. 
De vier leden die hun onvrede over Sap laten merken (ex-bankier Braakhuis, ex-diplomaat Peters, ex-CNV-bestuurslid Klaver en Dibi) behoren tot de stroming die de toekomst van de partij vooral in het midden van het politieke spectrum ziet. Dibi heeft al eerder gesteld dat het woord ‘links’ uit de partijnaam geschrapt zou moeten worden. De middenzoekers willen dat de partij zich afkeert van de ‘Een Ander Nederland’-manifestaties met SP en PvdA en meer opschuift richting D66. Die laatste partij zit echter niet op GroenLinks te wachten maar wil zelfstandig het gat dat in het politieke midden is geslagen door het ineenkrimpen van het CDA en de slechte peilingen van de PvdA, opvullen.
Het merkwaardige is dat Sap zelf ook steeds aangeeft geen fan te zijn van de SP. Ze verklaarde liever te kiezen voor een ‘sociaal-progressieve stroming’ met D66 dan voor de ‘conservatieve SP’. Vorige week nog klaagde ze dat de PvdA teveel opschuift  richting SP. Probleem is dat de kiezers er juist anders over denken. Volgens NRC staat het succes van een ruk naar het midden niet vast:
Recent concludeerden onderzoekers van de Universiteit Amsterdam dat voor GroenLinks verregaande samenwerking met D66 electoraal onverstandig is. „De (potentiële) kiezers van GroenLinks bevinden zich dichter bij de SP en de PvdA dan bij D66.”
De vier critici komen uit de stal van voormalig leider Femke Halsema die flirtte met het liberalisme. Vorige maand onthulde dagblad De Pers dat Halsema voor haar aftreden tevergeefs advocaat Britta Böhler heeft gepolst als opvolger.
Links, rechts of in het midden: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (97)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 feb. 2012 - 10:42

Als de sociaal Groenen nu de benen nemen naar de SP is het feest compleet in Nederland, onze halve paradijs van de jaren 90 komt terug,denk ik zomaar, wel met de andere socialisten, de SP. De PVDA schijnt niet op de echte socialisten van Dennemark te lijken, nog erg, ze zeggen heel weinig en bijna niets over de Deense overwinning door de Socialisten. Onze PVDA is te trots op iets te leren van de Socialien in Dennemark, onder de leiding van een vrouw! kan onz elieve PVDA dat niet accepteren? diengn leren van een vrouwelijk echte socialist, met verstand en wijsheid? Nederland heeft zeker geen halve socialisten nodig, maar wel met vaste principes en handelbaar standpunten, maar de principes moeten vast en dat is beschaving.

Rode druppel
Rode druppel4 feb. 2012 - 10:42

Dat verklaart veel. De huidige koers ligt al veel dichter bij D66. En dan nog meer koers zetten richting D66 . Kan men dan niet beter samengaan met D66. Wat moeten de mensen die vanuit CPN, PPR, PSP en EVP lid zijn, nu met dit gegeven. Een partij die haar wortels verlaten heeft, en geen koers meer kan houden, wat moeten de leden daar nou mee. Ik denk dan aan Sap met een stekker en stekkerdoos in haar hand.

kleine2de
kleine2de4 feb. 2012 - 10:42

Hoe komt het nou dat ik de indruk heb dat een rechtervleugel, gezien de oprichtingsgeschiedenis van GL, daar totaal niets maar dan ook helemaal niets te zoeken heeft? Samengesteld uit PSP, CPN, PPR en EVP............. Zijn dat dan nu uitsluitend mensjes die voor de baantjes gaan? Ik begin het te geloven, echt.

jonh16144
jonh161444 feb. 2012 - 10:42

GroenRechts. Misschien moeten de Tweede Kamerleden maar eens een loonsverlaging aannemen. Iedereen evenveel in de lasten delen toch? Verlaag het loon tot bijstandsniveau zou ik zeggen. Dan pas kan je laten zien dat je het volk werkelijk dient en niet puur voor het geld doet. Zolang je niet zelf in iemands schoenen hebt gestaan, kan je nooit weten hoe het werkelijk is. Maar wie houd ik voor de gek, ik meende me te herinneren dat vrij recent een miezerige loonsverlaging al werd afgekeurd. Als het erop aan komt gaat geld voor vriend, volk en vaderland!

python
python4 feb. 2012 - 10:42

Tofik Dibi, Jesse Klaver, Bruno Braakhuis en Mariki Peters hebben het boek van Pechold gelezen. Titel boek : Henk, Ingrid en Alexander ZigZaggen door de politiek en het land, van links naar rechts en weer terug. Het is nog erger dan de pvv. Die twitteren tenminste nog. Welke partij kun je nog serieus nemen ? Het zijn allemaal gelukzoekers geworden.

Barmaley
Barmaley4 feb. 2012 - 10:42

GL heeft voor mij al jaren niets meer met groen of links te maken. Ik zie geen onderscheid met de zogenaamde progressieve D66, die dat ook allang niet meer is. GL, D66 en de "linkse" kant van de VVD kan bij elkaar gaan zitten -"liberaal" midden-, dan kan de rechtse kant van de VVD opgaan in de PVVD. Het marketingachtige gegoochel met begrippen als conservatief en progressief op andere partijen die je kennelijk dwars zitten komt mij m'n strot uit. De manier waarop de zogenaamde ooit linkse progressieve partijen D66, GL en PvdA een cordon sanitaire om de SP en hun kiezers zetten is is precies dezelfde als waarmee de PVV sommige van onze bevolkingsgroepen in een hoek zet. Het zou me niet verbazen als juist het bovenstaande de reden is dat de SP nu veel stemmen wint. Ik denk dat de partijbonzen zich rekenschap moeten geven dat datgene wat iemand stemt niet hetgene is wat de stemmer is of wat hij of zij denkt. Wij als stemmers kunnen slechts kiezen uit datgene wat ons wordt aangeboden. Ik kan alleen maar zeggen: er blijft steeds minder fatsoenlijks over.

Wilbert2
Wilbert24 feb. 2012 - 10:42

Ik ben altijd wel voorstander voor een beetje duidelijkheid, dus ik kan dit wel toejuichen. Ze willen géén ander Nederland, maar wél een ander GroenLinks.

Bagus
Bagus4 feb. 2012 - 10:42

Columnist Goslinga schrijft in een column in Trouw online van heden dat een kabinet Rutte-Roemer niet zo vreemd is als het op het eerste gezicht lijkt. De vraag die ik daaraan vastkoppelde is wat de richtingenstrijd binnen GL ons in het licht van zijn analyse zal brengen en hoe GL zich binnen zo'n "nieuwe" politieke constellatie zal moeten positioneren. Nu eerst Goslinga's analyse. Hij stoelt deze op de gedachten van de "vader" van de moderne democratie Montesquieu (1689-1755). Dit zijn de stappen in zijn redenering: - vlg. Montesquieu kan de vrijheid niet zonder de politieke deugd van liefde voor de gelijkheid. Ook diegene die wetten maakt en op de uitvoering daarvan toeziet dient aan dezelfde wetten onderworpen te zijn. Zo niet dan is er sprake van despotisme; - het gaat vlg. Montesquieu niet alleen om gelijkheid voor de wet, maar ook om een geest van soberheid, niet te verwarren met gelijkvormigheid. Citaat Goslinga: "De een mocht meer verdienen dan de ander, als de vergaarde rijkdom maar ten goede kwam aan de natie. In een democratie die steunt op de handel, zoals de Nederlandse, hoefde rijkdom niet tot verval van de democratie te leiden"; - die handelsgeest hangt samen met spaarzaamheid, matiging, arbeid, rust en orde. Een overmaat aan rijkdom echter kan de handelsgeest vernietigen. Citaat Montesquieu: "Dan treden plotseling de ontwrichtende effecten van de ongelijkheid aan de dag"; - Montesquieu baseerde zijn scenaro voor het ontsporen van de democratie op zijn diepgaande reflexie op wat ik (IGR) noem "een realistisch mens- en wereldbeeld"; Zo schreef hij vlg. Goslinga (citaat): "dat een democratie in verval raakt niet alleen wanneer de geest van gelijkheid verloren gaat, maar evenzeer als deze geest in het extreme doorslaat en iedereen gelijk wil zijn aan degene die hij kiest om het gezag over hem uit te oefenen". Daaruit trekt Goslinga een m.i. heldere conclusie: beide verschijnselen (verloren gaan van de geest van de vrijheid vs. doorslaan van die geest tot in het extreme, IGR) doen zich nu in de westerse democratieën voor. Citaat Goslinga: "In de opkomst van de populistische PVV kan het boze en opstandige individu worden waargenomen 'dat geen eerbied meer heeft voor senatoren, rechters en magistraten'; in de groei van de SP weerspiegelt zich de afkeer van degenen die door inhaligheid 'een prooi zijn geworden van hun geneugten'". Goslinga: vraag zich vervolgens af of "deze verschijnselen zijn te bestrijden met schijnbaar eenvoudige middelen, zoals een stop op immigratie uit islamitische landen of de invoering van een 'graaitax'. Vlg. hem net zo min als met "de oostindische doofheid van een elite, die hoopt dat de bui zal overtrekken" (sic !, IGR). In de "oude" democratische landen ziet Goslinga ontwikkelingen die hun democratieen nu zwaar onder druk zetten Goslinga daarover: "Het onvermogen van de traditionele partijen is daarvan net zozeer een symptoom als de verbale felheid van populisten" (sic !, IGR). Het probleem wordt ook uitvergroot doordat "halfwassen of opkomende democratische landen (Turkije, Indonesië, India, Brazilië) en dictatoraal geregeerde staten (China) veel meer profiteren van de globalisering dan de westerse democratieën, waarvan bij deze ontwikkeling steeds duidelijker wordt dat zij, dankzij geleend geld, boven hun stand leven" (citaat Goslinga).. "We" zijn -aldus Goslinga- toe aan aan een politiek van de terugtocht, maar daarvoor zijn weinig ankerpunten, omdat zo'n politieke koers nog niet eerder beproefd is. Het perspectief op materiele verbetering -anders dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw: ook een tijdperk van economische teruggang en zware bezuinigingen- ontbreekt nu immers. Bovendien is het succes van een "linkse" politiek van herverdeling vlg. hem slechts beperkt. Niet alleen zijn de inkomensverhoudingen in Nederland nog altijd gematigd, ook de brede middenklasse die deze herverdeling vooral zal moeten "bekostigen" voelt zich al gauw gebruikt als een "melkkoe" (deze term komt van Goslinga). Instrumenten als een graaitax, een hoger fiscaal toptarief en beperking van de hypotheekrenteaftrek zullen vlg. Goslinga dan ook vooral "een symbolisch effect hebben, wat in de geest van soberheid zeker niet zonder betekenis is" (sic !, IGR). De kunst zal zijn , aldus Goslinga, vrijheid en gelijkheid weer met elkaar in balans te brengen. Citaat: "In dat perspectief is een kabinet van VVD en SP, van Rutte en Roemer, niet zo vreemd als het lijkt". Dit verhaal lezende vroeg ik mij af waar die balans in het kennelijk in een "links" en "liberaal" kamp verdeeld GL te vinden zal zijn. Ik heb daar nu nog geen zicht op ! Van die interne balans zal mijn eventuele steun voor deze politieke partij geheel afhangen. De tijd zal het leren.

Rambaldy
Rambaldy4 feb. 2012 - 10:42

terecht...

marietjejansen
marietjejansen4 feb. 2012 - 10:42

Ze zijn niet integer gebleken.

Voice
Voice4 feb. 2012 - 10:42

Wat je eigenlijk ziet gebeuren in de politiek, hier en overal, is dat je voor punten gaat staan als politieke partij. Mensen zijn het moe, dat waaien met de winden mee. In NL zorgen SP, PVV en VVD ervoor, dat partijen heeeeeelllll duidelijk over het voetlicht moeten gaan brengen waar ze voor staan. En terecht, dat geleuter in de ruimte ben ik en zeer zeer velen met mij MOE! Je staat ergens voor of je staat ergens voor en niet de ene dag, de ene afbranden omdat ie een standpunt niet aan houdt van zijn partijprogramma en zelf de volgende dag, je eigen partijpunten verlaten voor een dealtje. Dan houd je op om naar anderen te wijzen. VVD, CDA, PvdA, D66, GL enz. zijn er zelf schuld aan, dat de partijen aan de flanken meer en meer stemmen krijgen. Door de gehele tijd naar elkaar te wijzen en elkaar de maat te nemen en dan zelf niet na komen wat je een ander verwijt, dan zou ik ook door rancune kunnen stemmen op SP, PVV of welke andere partij dan ook, omdat je gewoon kwaad bent op de politici, die door en door verrote politieke spelletjes spelen. Ook zonder PVV of SP is de politiek smerig, achterbaks, liegen en bedriegen, manipuleren en likken. Als partijen daar eens vanaf zouden stappen, denk ik dat zo'n partij een enorme aanhang zou krijgen.

Bakoe
Bakoe4 feb. 2012 - 10:42

We hebben al een D66, dus daarvoor hoeven ze niet te bestaan. We hebben al een echt groene partij, namelijk de partij voor de dieren, dus daarvoor hoeven ze ook niet te bestaan. Links zijn ze niet, dus dat geeft ook geen reden tot bestaansrecht. Goed rechts zijn ze wel, erg rechts op sommige punten , maar daar hebben we al 4 partijen van, dus daarvoor hoeven ze ook niet te bestaan. Dus, stop ermee, ga iets leuks doen,, iets wat zin heeft. Bakfietsen schilderen ofzo.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort4 feb. 2012 - 10:42

"De sappigste details uit NRC Handelsblad" Echt? Nieuwe stagair komt bij de Story vandaan?

trujac
trujac4 feb. 2012 - 10:42

Moet Groenlinks nog rechtser worden? Nou dan moeten ze de VVD wel rechts inhalen. Groenlinks is gewoon een neo-liberale partij met een sterke rechtse vleugel. Economisch gezien is dat groen van de partij er alleen maar voor de zomer maanden. Zodra er een economische herfst aanbreekt dan valt het groen en blijven er dorre takken over en komt het asociale gezicht naar boven. Op komen voor het millieu is prachtig maar dat moet gepaard gaan met een eerlijke verdeling van de welvaart en in dat laatste is GL niet geintresseerd. Een boom verdient het om beschermd te worden maar in een honger winter zal hij gekapt moeten worden wil je mensen niet laten doodvriezen.

sociaaltje
sociaaltje4 feb. 2012 - 10:42

Verdeeldheid binnen GL? Betekend dit dat Yolande op eigen houtje heeft gehandeld met de handreiking naar PvdA en SP. Of is de rest van de GL fractie nu pas wakker geworden. Hoe dan ook, een sterke en betrouwbare indruk maakt het in ieder geval niet.

Uilenspiegel
Uilenspiegel4 feb. 2012 - 10:42

Ik pleit voor een samen gaan met het CDA, voor het ridicule midden.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman4 feb. 2012 - 10:42

Een deel van de fractie van Groen-Links wil dus niets meer te maken hebben met 'Links'. Dat was al duidelijk: Groen-Links vaart sociaal-economisch gezien gewoon op de VVD. Frappant daarom vond ik de volgende uitspraak van Sap, in dat stuik in de NRC: "Je kijkt; moeten wij ook niet in deze tijden toch wat meer winst kunnen incasseren? Moeten we wel zo sterk op groen inzetten als groen in deze tijd niet zo lekker ligt? Is dat de investering waard? Daar wordt af en toe verschillend over gedacht." Groen-Links wil dus ook af van 'Groen'. Blijft over: de partij van het Niets. Dat lijkt me een uitstekende naam: past precies bij wat het nu is.

JoostdeV
JoostdeV4 feb. 2012 - 10:42

Groen links is voor mij door het ijs gezakt toe ze besloten om 500 miljoen aan een uiterst mistig Afghaans klusje te verjubbelen. Zoals mensen in de partij nu blijkbaar aangeven was dit een uiterst opportunistisch besluit. "Mensen laten zien dat we 'redelijk' zijn". Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb sterk de indruk dat Peters en Braakhuis hier een sterke hand in hebben gehad. Zolang zij met hun kliek deel blijven uitmaken van GroenLinks blijft de partij zwalken onder een beleid dat zich kenmerkt door compromissen die alleen de partij zelf nog snapt. Ga terug naar je grondbeginselen en principes, gooi types als Peters en Braakhuis die deze beginselen niet of maar voor de helft willen onderschrijven eruit. Als dan blijkt dat er niemand meer op je wil stemmen hef je de partij op. Er zitten al genoeg partijen in het parlement die als krolse katten om de kiezer heen draaien en geen flauw idee meer hebben waar ze zelf voor staan.

dezwarteamsterdammer
dezwarteamsterdammer4 feb. 2012 - 10:42

ONgelooflijk, die rechtse GroenLinksers moeten wel een gigantisch bord voor hun kop hebben, alsof er de afgelopen 30 jaar geen neo-liberalisme is geweest en alsof er de afgelopen jaren geen crisis is geweest

phoosterhuis
phoosterhuis4 feb. 2012 - 10:42

Ik vraag me nu toch af, hoe de ex-psp;ppr en cpn-ers zich voelen bij deze verrechtsing van Groen.?.......ja,wat nog meer eigenlijk.

taitennek
taitennek4 feb. 2012 - 10:42

Ik herinner me nog een mooie uitspraak van Van Kooten en de Bie.... Links = slinks rechts = slechts Een uitspraak die wat betreft actualiteit nog steeds maar al te waar is....

Gelijkhebber
Gelijkhebber4 feb. 2012 - 10:42

Als het doel van Groen Links is een linkse meerderheid met de SP dan kun je de vraag stellen waarom mensen nog op deze partij moeten stemmen. Wat is er voor GL te winnen bij een electoraat dat al kan kiezen uit de SP en de Spekman-Pvd? Voor een Groen Rechts is meer ruimte.

jonh16144
jonh161444 feb. 2012 - 10:42

Overigens, wat ik me afvraag. Als leden van een partij het niet eens zijn met de standpunten van die partij, waarom verlaten ze het dan niet? Of is het pluche en de graai in de schatkist te aanlokkelijk om je tot zulke extreme maatregelen te wenden?

Irmaatje
Irmaatje4 feb. 2012 - 10:42

Wat kan iemand het schelen wat de fractieleden willen? Het gaat er toch om wat de mensen wiens stem ze vertegenwoordigen willen???

Alexander4
Alexander44 feb. 2012 - 10:42

GroenLinks: Rechtse mensen voor linkse kiezers...

Alexander4
Alexander44 feb. 2012 - 10:42

De kamerleden van GroenLinks hebben geen flauw idee hoe links hun achterban wel niet is. Als GroenLinks-kiezers op D'66 hadden willen stemmen, dan hadden ze dat wel gedaan. GroenLinks stond altijd voor een beter milieu en een socialer Nederland. Maar het 'sociale' van GroenLinks begint steeds meer te lijken op het 'sociale' gezicht van de VVD.

relativo
relativo4 feb. 2012 - 10:42

Groen Links heeft goede voorstellen. Bijvoorbeeld, door te pleiten om de nieuwe leeftijdsgrenzen voor pensioen versneld in te voeren, doet zij meer voor het behoud van de pensioenen dan menig andere partij. Groen Links blijft bovendien haar principiële stellingname voor een verdergaande Europese integratie verdedigen, dwars tegen de heersende opinie in! Ik hoop nog steeds op één grote groene en sociale progressieve beweging in Nederland, Groen Links hoort daar zeker in thuis.

Plupie
Plupie4 feb. 2012 - 10:42

POEN LINKS meer dan de helft van de fraktie zijn er nooit in de tweedekamer..

7731BK11
7731BK114 feb. 2012 - 10:42

Wat is er mis met de PVDA, als GL daarmee samenwerking zoekt? Ook daar zit een liberale vleugel, die liefst samenwerking met o.a. D66 wil. SP gaat mij alleen daar te ver, waar het vaak conservatief is en het weinig van de EU wil weten. Maar dat kan bijtrekken. Samenwerken zal sowieso nodig zijn als je ooit een progressievere regering wilt. W.m.b. zou ik liefst D66 en GL samen in een partij zien. En nog mooier met PVDA erbij. Eén grote sociaal liberale groene partij. Dan kun je tenminste echt een vuist maken.

ColorHugo949
ColorHugo9494 feb. 2012 - 10:42

D'66 en GL investeren zich "blauw " in Afghanistan, en verkopen NL liefst zo snel mogelijk aan Brussel. Fusie ligt voor de hand. Nieuwe naam: De Hervormers, DLW ( Door Leren Wijs ), DMP( Democratische Midden Partij ), EU'12, etc.

Alexander4
Alexander44 feb. 2012 - 10:42

Het is triest dat de fractieleden zo ver van hun kiezers afstaan. Dan heb je als partijbestuur toch iets verkeerds gedaan. Als je fractie een andere mening toebedeeld blijkt te zijn dan je electoraat. Dan kun je als fractie wel 'tegen de heersende stroom in' aan je 'nieuwe' -lees- 'rechtse' mening vasthouden, maar daarmee verliest GroenLinks stemmen. Er is al een D'66. Waar gaat dit over? Als je niet in je eigen niche blijft in het politieke spectrum, dan zul je verdwijnen. En het spreekt boekdelen dat VVD'ers (onder andere hier beneden) zich positief uitspreken over GroenLinks. Het was bij GroenLinks altijd meer dan duidelijk dat als je lof krijgt uit die hoek, je waarschijnlijk verkeerd bezig bent. Maar nu niet meer... Het is een beetje hetzelfde als bij de steun aan de politiemissie in Kunduz. Rechts prijst GroenLinks de hemel in. Maar de linkse oppositie heeft het nakijken. Weer een gemiste kans om het deze regering moeilijk te maken. Deze regering waarvan het volkomen duidelijk is dat ze de natuur in Nederland om zeep helpt. Nogmaals: gemiste kans. Nog afgezien van het feit dat het gewoon een kul-missie is en dat de garanties aan GroenLinks onmogelijk zijn en dus ook niet zullen worden waargemaakt.

Joeri2
Joeri24 feb. 2012 - 10:42

Op naar de 2 zetels!

reinouts
reinouts4 feb. 2012 - 10:42

NRC wil een relletje creëren in de aanloop naar het GroenLinks-congres en Joop hapt volop toe. In de commentaren maakt de voltallige SP-fanclub het karwei af. Jammer van die kortzichtigheid want GroenLinks is jullie natuurlijke bondgenoot. Ik laat me niet van de wijs brengen: GroenLinks is en blijft mijn partij, zelfs al zijn niet alle media-optredens de laatste tijd even sterk. De SP heeft ook zo'n periode gehad, meen ik me te herinneren. Eén opmerking wil ik nog wel maken: dat geen van de 28 amendementen zijn aangenomen zegt meer over het gesloten blok dat de gedoogcoalitie vormt dan over de kwaliteit van de amendementen.

rikus1
rikus14 feb. 2012 - 10:42

Wilders had het helemaal goed. de stekker heef ter nooit ingezeten bij Sap

Joaquim
Joaquim4 feb. 2012 - 10:42

Laat de rechtervleugel van GroenLINKS dan gewoon afhaken. Als ze geen linkse club willen zijn moeten ze gewoon naar een rechtse club verhuizen. Als ze nu nog in de onfeilbare marktwerking geloven hebben ze niets bij Groenlinks te zoeken. Jammer dat de club zo gecoupt is door mensen zonder idealen dat gebeurde trouwens al onder Femke maar nu laten ze hun ware kleuren zien: grijs, bruin en paars.

Meta Foor
Meta Foor4 feb. 2012 - 10:42

Sap vervangen door Agnes Kant; zul je zien dat er weer vaart in zal komen . Links en sociaal ipv ''progressieve hervormingen'' die GL nu heel hoog , en als USP , in het programma voert; onbegrijpelijk en onwerkbaar dus

1 Reactie
kleine2de
kleine2de4 feb. 2012 - 10:42

Mevrouw Kant kijkt wel vies uit.............een baantje in een partij die aan alle kanten niet meer weet waar ze mee doende zijn.......... Ze heeft een goede baan. Epidemiologe.

HenkDeBree
HenkDeBree4 feb. 2012 - 10:42

En ik maar denken dat GL extreem links is gezien de CPN, PPR en PSP de voorouders waren, maar gelukkig weet ik nu dat de PvdA nog links van GL zit???????????????????????????? En als het het minst effectief is in de oppositie waarom dan niet opdoeken? Ze hebben nog nooit deelgenomen en de kans is ook klein, dus of opslitsen en en een stuk aansluiten bij de PvdA en SP en de rest bij D66 dan zijn we weer dichterbij een mogelijke coalite met meerderheden. En ik doel dan niet op linkse meerderheid maar dan kan er tenminste misschien een coalitie gesmeed worden in de toekomst. En laat GL als je blieft niet meer over militaire zaken meedenken. Die partij heeft daar geen achtergrond in, en de kans dat er leden zijn die minimaal militaire dienstplicht vervuld hebben is ook nihil. EN dan krijg je van die dingen als met een flut mandaat naar de balkan, en als iedereen weg wil uit Afghanistan, dat GL nog even een geld verkwistend iets start in Afghanistan voor de 'vrijheid' van vrouwen en meisjes en anderen zodat ze niet onder het juk hoeven te leven van de Taliban ed en dus ongesluierd als gelijken gezien mogen worden. Om vervolgens als hardste te gaan schreeuwen als GL leden als diezelfde wens om geen volledige sluiter te dragen hier in nederland geopperd wordt. Let wel ik ben geen voorstander van Niqaabs en Burka's. Maar heb geen bezwaar tegen hoofddoekjes in het algemeen, maar wel van die tenten en daarvan afgeleide versies.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer4 feb. 2012 - 10:42

"extreem links is gezien de CPN, PPR en PSP" De CPN was een rechtse partij. Beide andere links maar allesbehalve extreem. Extreem linkse partijen hebben we in Nederland nooit gehad.

Tom Meijer
Tom Meijer4 feb. 2012 - 10:42

"minimaal militaire dienstplicht" Heb ik iets gemist? Die hebben we toch lang geleden afgeschaft?

Waterbeer
Waterbeer4 feb. 2012 - 10:42

er is niks progressiefs aan de VVD recht proberen in te halen Daar is wel een woord voor dat heet "dom" Ik stelde voor dat Bruinrechts de lading wel dekt . Domrechts zou ook een mooie nieuwe naam zijn voor deze partij van mislukte tuinkabouters . Bruindom is ook een optie

1 Reactie
boeie
boeie4 feb. 2012 - 10:42

en lucht het op om even te schelden?

wvdstraat
wvdstraat4 feb. 2012 - 10:42

GL kan zich verdelen onder PvdA, D66 en SP. En dan opheffen.

1 Reactie
HenkDeBree
HenkDeBree4 feb. 2012 - 10:42

Je vergeet dat D66 en de PvdA ook niets klaar maken, en de PvdD ook niet dus allemaal aansluiten bij de SP, dan is er 1 links blok die niet genoeg zetels heeft, waar niemand mee wil werken in een coalitie en zodoende Belgische toestanden gaat realiseren dat we een adviseur gaan krijgen van de SP die 3 jaar gaat praten om een regering te realiseren. Ik zou zeggen: DOEN!

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2012 - 10:42

Groen en links gaan niet samen. Hoe kun je in hemelsnaam een groener Nederland prediken als je het land laat volstromen met gelukszoekers. Overbevolking is vijand nr. 1 van een groene en duurzame maatschappij

2 Reacties
Waterbeer
Waterbeer4 feb. 2012 - 10:42

gelukszoekers? u doelt op heren in nette pakken die ons geld afjatten?

Tom Meijer
Tom Meijer4 feb. 2012 - 10:42

"Hoe kun je in hemelsnaam een groener Nederland prediken als je het land laat volstromen met gelukszoekers." Welk een superieur inzicht heb je toch Des. Ik kan er niet aan tippen.

JanB2
JanB24 feb. 2012 - 10:42

GexL wordt nog meer een overbodige partij dan het al was. Dat krijg je er van als belangenverstrengelende types als Mariko Peters de boventoon gaan voeren. Je een beetje pseudo-sociaal voordoen met wat aandacht voor de minderheden (hoe die hier verder een toekomst op moeten bouwen als ZZPer daar hebben we het niet over), wat groene praatjes uitkramen (en de Probo-Koala gewoon uit laten varen) en wat commotie en naiviteit omtrent de naleving van het eenrichtingsgebod in Kaboel en dan hebben we de verheffende bijdrage van GexL wel zo'n beetje samengevat. Inpakken die handel.

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer4 feb. 2012 - 10:42

schandalige klucht - als je je ideologische achtergrond verloochend dan blijft er niks anders over als een club ordinaire baantjesjagers met geen enkel ander doel dat zichzelf in stand te houden . we zijn getuige van een doodstrijd - het is zowel komisch als om te huilen heette dat niet een tragikomedie?

BataafsRepublikein
BataafsRepublikein4 feb. 2012 - 10:42

Het probleem van GL is dat er vrijwel niemand zit met een voor het landsbestuur geschikte opleiding. Net als bij D66. Je moet een jurist hebben voor Justitite, een defensiespecialist voor Defensie, een planoloog voor Infrastructuur, een onderwijzer voor Onderwijs, een lileudeskundige voor Milieu. Enz enz. Het hele probleem van de politiek is dat ze vol zit met praatjesmakers. Alles moet anders. De Kiescommissie moet veeeeel meer bevoegdheden krijgen en iedereen moet vooraf gekeurd worden op geschiktheid en aantoonbare kennis van zaken op een beleidsterrein (daar dus een Masters degree of Ph.D voor laten zien). Ook moet de Kiescommissie veel meer zeggenschap krijgen over wie partijen naar voren mogen schuiven. Mensen moeten gewoon letterlijk aangemeld worden voor een bepaald beleidsterrein De politiek moet veel meer technocratisch worden. Sap heeft overigens wel gelijk dat de SP veel te veel breekpunten heeft en er bijna nergens over te praten valt. De SP MOET bewegen wat betreft de AOW/Pensioenen (daar moet iedereen zelf voor zorgen, schaf gewoon box 3 af), de versoepeling van het ontslagrecht (als je wilt dat je jonge afgestudeerden óóit nog aan het werk gaan komen dan moet je ervoor zorgen dat de gerontocratie in het hogere segment van de arbeidsmarkt vogelvrij wordt anders kun je net zo goed met het hele Hoger onderwijs stoppen), de SP is veel te veel tégen maar nergens vóór. Ik begin me zo langzamerhand eigenlijk af te vragen of zij wel de juiste partij zijn voor Nederland.... Op wie moet je stemmen dan? PvdDieren? Jemig, als je eens kijkt hoe amateuristisch zij omgaan met emails en waarbij je nooit inhoudelijk repliek krijgt... Einde one-issue extremisten. (met extremisten bedoel ik een partij die zich vastpint op één item). De hele politiek is amateuristisch, waarom praten wij er nog over? We hebben er toch geen invloed op. Neem een Angelien Eijsink, die solliciteert al jaren openlijk naar het ministerschap van Defensie, maar ze heeft er de ballen verstand van, met haar 'alles in Europees verband willen doen'. Dat is al 3x eerder geprobeerd en gruwelijk mislukt lieve schat. Dat werkt om allerlei redenen gewoon NIET. We kunenn niet eens met elkaar communiceren! Tijdens m'n KMA tijd hadden we heel vaak collega's uit Portugal, Italië, Tsjechië e.d. op bezoek en dat was altijd erg gezellig, maar we konden geen woord met mekaar uitwisselen want ze spreken geen fatsoenlijk woord Duits of Engels.... Politici moeten eens ophouden met te pretenderen alles altijd beter te weten dan de mensen die ervoor geleerd hebben en de praktijk van het werk kennen. Laat de professionals hun werk doen for Chrissakes.

3 Reacties
Waterbeer
Waterbeer4 feb. 2012 - 10:42

[Het probleem van GL is dat er vrijwel niemand zit met een voor het landsbestuur geschikte opleiding. Net als bij D66. Je moet een jurist hebben voor Justitite, een defensiespecialist voor Defensie, een planoloog voor Infrastructuur, een onderwijzer voor Onderwijs, een lileudeskundige voor Milieu.] waarom moet dat ? on onderwijzer is een slavendrijver een schender van mensenrechten . Je moet een mensenrechten specialist op onderwijs hebben Een defensieexpert is waarschijnlijk medeplichtig aan massamoord - je moet een mensenrechtenexpert op defensie hebben een milieudeskundige is meestal een pion van het bedrijfsleven. Je moet een Eend op milieu zetten Een planoloog heeft geen verstand van schoonheid - je moet een kunstenaar op infrastructuur hebben . En bovenal je moet filosofen hebben Maar GroenLinks is gewoon een groep die tot doel heeft zichzelf in stand te houden - geen ideaal, geen gevoel, geen benul

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort4 feb. 2012 - 10:42

TL:DR Een alinea is een taalkundige en typografische term. Het staat voor de kleinste inhoudelijke 'container' binnen de hiërarchie van een tekst. Een alinea bestaat uit een reeks zinnen die inhoudelijk een deelonderwerp (of eerder een deel van een deelonderwerp) bevatten. Meerdere alinea's vormen samen inhoudelijk bijvoorbeeld een paragraaf (of een kort hoofdstuk). Een alineatekst begint altijd op een nieuwe regel. Meestal herkent men een alinea (visueel) aan de kortere laatste regel ervan (de staartregel). Soms gebruikt men extra typografische 'herkenningsmiddelen', zoals een inspringing van de eerste regel of een witregel (een lege regel) voorafgaand aan de alinea. Het inspringen van de eerste regel komt vaak voor in boeken, brieven en kranten. Het laten voorafgaan door een lege regel komt meer voor op beeldschermen. Een combinatie van beide is ook een optie.

JanB2
JanB24 feb. 2012 - 10:42

Het probleem van GL is dat er vrijwel niemand zit met een voor het landsbestuur geschikte opleiding. Net als bij D66. Je moet een jurist hebben voor Justitite, een defensiespecialist voor Defensie, een planoloog voor Infrastructuur, een onderwijzer voor Onderwijs, een lileudeskundige voor Milieu. Enz enz. Dat probleem hebben we met de huidige regering ook. Een premier die 9 jaar over een studie geschiedenis deed, een verpleegster als minister van O&W om maar wat voorbeelden te noemen. En verder een aantal figuren die nog nooit of althans niet recentelijk op de werkvloer hebben gestaan en al jaren opereren binnen het wereldvreemde inteeltcircus van de nederlandse politiek, iets wat hun beoordelingsvermogen in de regel zwaar heeft aangetast.

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2012 - 10:42

Het verschil tussen Groen Links en de SP is groot. Groen Links is een democratisch bestuurde partij. Groen Links kent geen politburo. Groen Links kent geen afdrachtregeling van 75% netto. Groen Links heeft veel bestuurservaring in gemeenten en provincie. Groen Links heeft binnen de gelederen geen uittredingen. Groen Links heeft wel leden verloren, maar de SP veel meer ( 5400). Groen Links kan zelfs gedogen, (als de PVV dat toestaat). Groen Links is rijp als regeringspartij. (De SP nog lang niet). Groen Links wil politiek voeren van de redelijheid( middden). Tja, alleen al door de afdrachtregeling van de SP ( de geachte afgevaardigden van de SP moeten 75% netto elke maand aftikken) is het verschil hemelsbreed en erg groot. Ik kan me levendig voorstellen dat Groen Links deze maoistische partij niet ziet zitten. Er zijn betere politieke vrienden, de Pvda bijvoorbeeld. Met een sterke lijder(?:) en met dezelfde problemen als Groen Links. Samen sterk .....toch? Toch..? Toch!

3 Reacties
ElChe
ElChe4 feb. 2012 - 10:42

"Groen Links kan zelfs gedogen, (als de PVV dat toestaat)." Alhoewel je reacties, in mijn ogen, altijd niet solvabel zijn, moet ik wel zeggen dat je humor hebt.

Irmaatje
Irmaatje4 feb. 2012 - 10:42

SP heeft een democratisch gekozen bestuur In dit land heeft het parlement de macht, er bestaan dus geen politbureau's. Weet u uberhaupt wat een politbureau is? GL heeft wel een afdracht (tussen 10 en 15% van bruto), de SP tussen 50 en 75% van netto. De SP heeft bestuurservaring in verschillende gemeenten en 2 Provincies Uittredingen? GL had er nog nooit zoveel als na het Kunduz-besluit. Even googlen (bv, Alphen, Venlo, Echt, Helmond, Heerenveen, Hilversum (vanwege afdracht!), Schouwen-Duiveland, Tilburg, Heerenveen, Menterwolde, Amsterdam, Gulpen-Wittem, Spijkenisse, staten van Noord-Holland en dan heb ik het nog niet over affaires als Duyvendak en Pormes, wethouder Kaya. Nee GL heeft inderdaad een stuk meer bestuurservaring. De SP heeft nog steeds veel meer leden dan GL en het worden er dagelijks meer. Het ledenverlies van de SP had te maken met opschoning van de ledenadministratie begreep ik. Het CDA verloor de meeste leden... die middenpartij nooit meer laten regeren dus volgens uw logica? Iedere partij zou kunnen gedogen, de PVV heeft daar binnenkort geen invloed meer op. De kiezers denken er blijkbaar anders over, vandaar het echte verschil tussen GL en SP: virtuele zetels. Nederland is een parlementaire democratie. Een gedoogconstructie is minder democratisch en onrustig. Een goede coalitie is beter. De kiezers moeten allemaal vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn ze dat niet, de linkse kiezers in elk geval niet, maar ook de middenstemmers komen er bekaaid af. Het grootste verschil is dat GL nooit een regering zal kunnen vormen, het begint er op te lijken dat de SP dat wel gaat doen. U zou er goed aan doen een beetje bij te scholen over de politieke partijen en te leren googlen. Dat zou de andere reageerders hier een boel achterhaalde informatie (tjonge jonge .... Mao, wie heeft het daar nog over?) besparen.

sociaaltje
sociaaltje4 feb. 2012 - 10:42

Ja de PVV moet natuurlijk wel toestemming geven, Drammer je bent weer uitermate geestig bezig. Geert heeft bijna het hele verkiezingprogramma van de SP gekopieerd. Het probleem ligt voor de GL'ers in de linkse signatuur van SP en PvdA. Hoe kom je erbij dat GL wel met Geert in zee zouden willen gaan? Vertel Drammer vertel......

Michiel Online
Michiel Online4 feb. 2012 - 10:42

"rechtervleugel"? wat is dit voor onzin?

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer4 feb. 2012 - 10:42

Inderdaad - alsof GroenLinks een linkervleugel zou hebben

Coropa
Coropa4 feb. 2012 - 10:42

De oud-leden van de PSP zullen zich achter de oren krabben. Echter ze hadden het kunnen weten. Ooit zijn ze door Fred van der Spek gewaarschuwd namelijk, “dat alle idealen bij GroenLinks verloren zouden gaan.”

1 Reactie
Irmaatje
Irmaatje4 feb. 2012 - 10:42

Daarom is dit PSP-lid toen overgestapt naar de SP.... en ik had gelijk.

ElChe
ElChe4 feb. 2012 - 10:42

Groen links laat je van de ene in de andere verbazing vallen. Ik ken geen partij die met zo'n turbo snelheid van links naar rechts is geschoten. Voor mij is GL ook geen middenpartij, maar zit ze al aardig in de buurt van de vvd. Kijk maar naar de plannen voor de afbraak van het restant van ons sociaal stelsel. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand die lid is geweest van de oorspronkelijke partijen, hier nog iets mee te maken wil hebben. Wat hebben zij hun oorsprokelijke principes verkwanseld. Ongelooflijk.

1 Reactie
eeweew
eeweew4 feb. 2012 - 10:42

Noem eens voorbeelden dan, dat partijprogramma bevatten heel veel mogelijkheden mensen op een fatsoenlijke manier aan het werk te helpen, en dat is toch de beste oplossing? Waarom is het mensen van hun uitkering af proberen te helpen gelijk afbraak van ons sociale stelsel? Dat stelsel is toch een vangnet voor mensen die echt niets kunnen, geen recht voor iedereen?

eeweew
eeweew4 feb. 2012 - 10:42

Waarom altijd dat afgeven op GroenLinks? Dit soort zaken zullen in iedere partij spelen, maar op de een of andere manier begint iedereen te zeuren over GL. Wat is het probleem van al deze mensen, GroenLinks heeft in de huidige samenstelling van de tweede kamer en regering geen enkele macht, stop met zeuren en ga kijken naar zaken die er toe doen. Ik kan niets anders doen dat deze GL hetze opvatten als een directe aanval op iedereen die over grenzen heen durft te kijken en echt progressief durft te denken. Zowel "links" als "rechts" is niet meer in staat naar de toekomst te kijken, alles voor de winst nu. En iedereen die zich daar niet in kan vinden, en met plannen komt die mensen niet begrijpen moet dood. Daarbij zullen dit soort problemen vele male erger spelen binnen de VVD en het CDA, en waarschijnlijk ook binnen de PvdA en daar gaat niemand over zeuren. En ander voorbeeld is die Kunduz missie, D66 heeft precies hetzelfde gedaan als GL, maar op de een of andere manier begon de media een hetze tegen GL en bleef D66 buiten schot om waar te zwijgen over CDA en VVD. Soms is overal tegen aan schoppen niet de oplossing om het land beter te maken...

5 Reacties
python
python4 feb. 2012 - 10:42

GroenLinks heeft in de huidige samenstelling van de tweede kamer en regering geen enkele macht. DAN KUNNEN WIJ DEZE PARTIJ OOK GEWOON DOORSTREPEN VAN DE LIJST. Dus gewoon een hobby-clubje.

Bakoe
Bakoe4 feb. 2012 - 10:42

D66 profileert zich niet als links, dus daarvan verwachten we niet anders. GL zou haar naam moeten veranderen, en gewoon zoals Dibi wil een zeg D012 moeten worden, dan hebben ze dit gezeur niet meer.

Tom Meijer
Tom Meijer4 feb. 2012 - 10:42

"En ander voorbeeld is die Kunduz missie, D66 heeft precies hetzelfde gedaan als GL, maar op de een of andere manier begon de media een hetze tegen GL en bleef D66 buiten schot om waar te zwijgen over CDA en VVD." Zou het misschien zijn dat mensen dit van GL niet en D66 wel verwachten? Om eerlijk te zijn vind ik het Kunduz-standpunt van beide partijen (eigenlijk van alle ondersteuners) echt onverteerbaar en behoorlijk naief. Waarschijnlijk een vooroordeel maar een dergelijk standpunt verwacht ik niet van een zich (nog steeds) links noemende partij. We laten ons nog verder in met een op leugens gebaseerde oorlog. Het zou in ieder geval GL sieren van hun ingenomen standpunt terug te komen en daarmee te tonen de realiteit weer als maatgevend te beschouwen.

JanB2
JanB24 feb. 2012 - 10:42

Ik kan niets anders doen dat deze GL hetze opvatten als een directe aanval op iedereen die over grenzen heen durft te kijken en echt progressief durft te denken. Er is niets progressiefs aan GL. Hun ideeen over de flexibele arbeidsmarkt, aanpassing van het ontslagrecht enz. sluiten naadloos aan bij datgene wat de uiterst conservatieve kringen die aan de leiband van het grootkapitaal lopen het liefst zouden zien: een uitgebuite arbeidsmarkt zoals we die voor de oorlog kenden en waarmee Nederland zich destijds van zijn meest asociale kant liet zien (het arbeidsrecht werd nota-bene door de duitse bezetter ingevoerd). In plaats van de Nederlander en de Europaan weerbaar te maken tegen de uitwassen van het turbokapitalisme streeft GexL ernaar om de klok zo'n 70 jaar terug te zetten. Dat is niet progressief maar zwaar conservatief.

JanB2
JanB24 feb. 2012 - 10:42

Punt is ook dat met name onder de huidige omstandigheden een eendrachtige (linkse) oppositie nodig is tegen dit afbraakkabinet. Dat wordt echter keer op keer verkloot door Groenlinks. Ook nu weer wordt een initiatief om tot linkse samenwerking te komen in de kiem gesmoord door een stelletje hobby/carriere politici binnen de GexL fractie dat nu wellicht al droomt van een ministerspostje of staatsecretariaatje in een toekomstig paars kabinet met een groen randje (hopelijk komt zo'n kabinet er nooit, geen slap gepolder meer graag, 2 keer paars was meer dan genoeg*). * N.B. 1 keer Bruin is echter al teveel, vandaar ook mijn ongenoegen over het uitblijven van een stevige oppositie.

Zenoboy
Zenoboy4 feb. 2012 - 10:42

Groen Links had het hoofd koel moeten houden en het hart warm. Deze Groen Linkser is al een paar jaar geleden afgehaakt. Ik weet ook wie hier de belangrijkste oorzaak voor is: de vieze gluiperd Wilders! Doodzonde!

2 Reacties
keck66
keck664 feb. 2012 - 10:42

Uh... Hoe heeft Wilders zich in jouw hoofd genesteld dan?

HenkDeBree
HenkDeBree4 feb. 2012 - 10:42

He ja natuurlijk is WIlders ook hier de schuld van en ook de schuld dat jij geen lid meer bent of stemt op GL. Tjongejonge zo langzamerhand worden PVVers net zo verketterd als Joden voor de WOII

Cinema2
Cinema24 feb. 2012 - 10:42

Toch doet GL mij denken aan mijn eigen partij (de VVD) een mengelmoes van meningen die totaal kunnen, maar ook moeten verschillen! Ik verwacht van mijn politieke club een verhaal van pakweg 70% dat ik persoonlijk deel! En elders (de 30%) ga ik shoppen! "Sommige fractieleden vinden juist dat Sap niet duidelijk genoeg kiest uit de smaken ‘progressief midden’ en ‘links’. Een fractielid: „Sap kan goed laveren, maar op een gegeven moment houdt het op en moet ze kiezen. Weet je, gezag bouw je op door de inhoud. Dat heeft ze nog niet gedaan.” RAAK, ik heb eerder geschreven hier dat ik niets maar dan ook niets begrijp van het feit dat mevrouw Sap naast de heer Roemer ging staan .(in een ander Nederland, lees allemaal arm is ook heel sociaal is het niet beste SP vrienden?) Een waar SP feestje voor de SP. Zowel de Pvda als GL gingen mee met populistisch geleuter, afkomstig van de heer Roemer... GL moet GL blijven! Het gaat niet om het VVD verhaal (in mijn geval). Het gaat niet om de heer Roemer die aan het framen is voor politiek gewin. Nee mevrouw Sap, het gaat over UW verhaal! En u zwijgt.....

1 Reactie
Rode druppel
Rode druppel4 feb. 2012 - 10:42

Home Ook ik ben het voor 70% eens met mijn partij ( SP ) Ook ik heb op sommige punten mijn andere mening. En dan met name om financiele vraagstukken. Ik zou graag wat meer financiele degelijkheid zien.

robheus2
robheus24 feb. 2012 - 10:42

groen de weg kwijt

1 Reactie
wvdstraat
wvdstraat4 feb. 2012 - 10:42

ondergesneeuwd......

JoopSchouten
JoopSchouten4 feb. 2012 - 10:42

GroenLinks-stemmers Amsterdam. - 25 jaar, 26%: Autochtonen/ allochtonen: 34% Overige herkomst: 11% - 25 - 54 jaar, 18%: Lage, middelbare opleiding: 13% - Hoge opleiding: 21% - 55 jaar en ouder: 10% (Bron: Onderzoek Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek. http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2010_burgermonitor_1_partijvoorkeur%20en%20demografie.pdf) De Amsterdamse Burgermonitor 2010.) Als dit onderzoek representatief is voor het gemiddelde in Nederland valt op dat er relatief veel hoog opgeleiden tussen zitten. Uitgaande van het feit dat de meeste (nog) een baan hebben en zichzelf in deze 'flexibele banenwereld' beter staande weten te houden (en beloond worden) dan mensen met minder mogelijkheden (...) vind ik het niet zo verwonderlijk dat een grote groep GroenLinksers weinig problemen heeft met de asociale neoliberale mores op de banenmarkt. Dat zij daarmee de onderlinge maatschappelijke solidariteit overboord flikkeren interesseert ze waarschijnlijk niet.

2 Reacties
Cinema2
Cinema24 feb. 2012 - 10:42

Wat wilt u ons nu duidelijk maken Joop? Hoog opgeleiden graaien, laag opgeleiden zijn zielig?!

BataafsRepublikein
BataafsRepublikein4 feb. 2012 - 10:42

Beste Joop, ik heb niks cadeau gekregen in het leven en ben van zeer bescheiden afkomst. Ben vaak naar bed gegaan met een boterham en een kop thee, kon nooit naar verjaardagsfeestjes want er was geen geld voor cadeautjes. Ik was altijd alleen thuis want moeder werkte zeker 15 uur per dag (een vader is er nooit geweest, je kent het wel). Heb het niet makkelijk gehad en heb reeds op zeer jonge leeftijd het nodige meegemaakt. Op m'n 8ste opende ik een spaarrekening. En daar zat nooit een Gulden bij Joop. Dat ging met stuivers, dubbeltjes en kwartjes die ik op straat had gevonden. Op gegeven moment ben ik gaan werken in allerlei klotebaantjes óm maar geld te verdienen. De bouw, de zorg, de horeca, de detailhandel, de monteurswereld, schoonmaken, noem het maar op. Ik heb het allemaal gezien. Ik weet nog goed hoe dat ging, het was gedurende mijn MAVO-tijd en vlak daarna want er moest echt geld binnen gaan komen. Fulltime doorleren zat er niet in. Anyway Joop, mij hoef je niet te vertellen wat bittere armoede is want ik ben erin opgegroeid. De rente die ik over al m'n bij elkaar geschraapte centjes in de loop der vele jaren heb opgebouwd gebruik ik nu o.a. om 2 universitaire studies van te betalen. Daarnaast solliciteer ik me al zeker 6 jaar tevergeefs 10 slagen in de rondte en gaat de bodem van het spaarpotje in zicht komen als de langstudeerboete doorgaat, als dank voor het feit dat je een burn-out hebt gehad en dus je studie met een paar jaar hebt moeten onderbreken! Maar laat dat mij uit het veld slaan? NEE. Want die papieren geven mij de garantie dat niemand me ooit nog wat kan maken, kan vertellen wat ik wel en niet moet doen want ik zet die persoon meteen op diens plek. Geef mij nu eens 1 goede reden waarom ik iemand die GEEN KLOOT doet aan de eigen lotsverbetering zielig zou moeten vinden en daar ook maar 1 seconde solidair mee zou moeten zijn? Dit is een DO IT YOURSELF maatschappij Joop. Welcome to the world....

ockham
ockham4 feb. 2012 - 10:42

Toen D66 werd gesticht merkte de Groningse professor Jan Pen (hij stemde PvdA) op dat natuurlijk tandartsen ook aan politiek moesten kunnen doen. Wie de Groen Linksers zijn, geen idee. Misschien zitten er ook veel tandartsen tussen. D66 en Groen Links hebben gemeen dat het volstrekt onduidelijk is waar ze voor staan, en dat ze nooit iets hebben bereikt, behalve troepen sturen voor de bezetting van Afghanistan.

1 Reactie
7731BK11
7731BK114 feb. 2012 - 10:42

Onduidelijk? Partijen als PVDA, D66, GL staan al tientallen jaren voor een open democratie, sociale rechtvaardigheid, beter onderwijs, natuur en milieu en dierenwelzijn. En hebben op vele terreinen hun sporen verdiend Politiek ligt wat genuanceerder dan de oneliners van Wilders, Rutte en Roemer. Henk en Ingrid en velen met hen,kiezen echter voor hapklare brokken die lekker wegkauwen en waar je verder niet bij na hoeft te denken. Intussen wild om zich heen slaand als het wat te ingewikkeld wordt.

JanJansen9
JanJansen94 feb. 2012 - 10:42

Laat Groen Slinks in drie delen uiteenvallen: 1. PSP voor principieel antimilitariscme. 2. PPR voor een gedegen christelijk alternatief. 3. CPN voor de gestaalde anti-kapitalistische kaders. Ik denk dat geen van de ziiiende TK-leden zich verwant zullen voelen aan een van de drie bovengenoemde heropgerichte partijen, met een uitzondering Ineke van Gent (PSP). Ever herschikken. - Sap kan zo aanschuiven bij D66 - Peters is welkom bij de VVD - Dibi zou het kunnen proberen bij de CU - Van Tongeren: D66 De rest is voor mij onzichtbaar of consequent op vakantie en mogen at-random ingedeeld worden bij D66 of VVD.

1 Reactie
eeweew
eeweew4 feb. 2012 - 10:42

Huh, sinds wanneer is de VVD liberaal?

meijerlahn
meijerlahn4 feb. 2012 - 10:42

De VVD richt zich op de patjepeeërs D'66 richt zich op de liberalen; SP richt zich op een sociaal en rechtvaardig land; CDA richt zich op de boeren PvdA richt zich op links van het midden, wat dat ook moge zijn (want die zijn ook in verwarring) PvdD richt zich op mensen met een groot hart voor de dieren; CU richt zich op christenen met een sociaal hart; 50-plus richt zich op de ouderen. Een suggestie aan GL in verwarring: Milieu. Maak er een milieupartij met visie van, gooi je oude programma in de prullenbak en verander je naam in De Groenen. Dan weet tenminste iedereen weer waar jullie voor staan. Jullie zusterpartij in Duitsland is heel succesvol.

1 Reactie
reinouts
reinouts4 feb. 2012 - 10:42

Op zich geen slecht advies maar er bestaat in Nederland al een partij die De Groenen heet.

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2012 - 10:42

Die fractieleden die GL te links vinden kunnen toch gewoon overstappen naar D66? Of zijn ze dan hun baantje kwijt??

1 Reactie
Centurion2
Centurion24 feb. 2012 - 10:42

Dus dat versta jij onder loyaliteit?

johnnysisko
johnnysisko4 feb. 2012 - 10:42

Waarom hebben ze zich dan groenlinks genoemd als ze zich zelf niet links achten? Ze kunnen nu beter groenrechts genoemd worden dan.

1 Reactie
Cinema2
Cinema24 feb. 2012 - 10:42

GL is voor mij als VVD-er nog steeds "links" binnen het politieke spectrum. Laat ik u deze vraag stellen. Wat verstaat u onder "links", enkel partijen die mee gillen met de SP? Ja de verschillen tussen de SP en GL zijn groot, heel groot. Sap was welkom op het SP feestje "een ander Nederland", maar heeft nu niet het recht om de verschillen tussen de SP en GL te benoemen?. Want dan ja dan worden de SP kindertjes boos. Je mag meeklappen met de SP als GL kiezer, meer niet. Heeft weinig met onze democratie te maken beste vriend.

Klauwkikker
Klauwkikker4 feb. 2012 - 10:42

Dus ze gaan het "links" schrappen. Groen zijn ze ook niet meer dus ze worden de partij zonder naam en inhoud.

2 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger4 feb. 2012 - 10:42

Ik ben het helaas met je eens. Verkiezingenlang GL gestemd, maar sinds het vertrek van 'belerendtoontje' Halsema is de partij in een soort van groene D66 verworden. Daar schijnen ze (althans aan de rechterkant van GL) ook veel stemmen aan te gaan verliezen.

Boedjonny
Boedjonny4 feb. 2012 - 10:42

De grijze muizen partij.

hasp52
hasp524 feb. 2012 - 10:42

Ik heb tot de laatste landelijke verkiezingen ongeveer 2 decennia Groen Links gestemd. Juist vanwege de (gematigd) linkse koers en de grotere aandacht voor het milieu dan alle andere partijen. De laatste 2 jaar heeft Groen Links in mijn ogen teveel haar oren laten hangen naar een rechtser geluid en toont zij bovendien ook nog minder aandacht voor het milieu. Ik weet dat ik niet de enige groen/linkser ben die er zo over denkt. Verder opschuiven naar het midden betekent dat de partij zichzelf verder zal marginaliseren. Ik ben er van overtuigd dat de meeste groen links stemmers liever hebben dat de partij zich linkser opstelt dan ze de laatste tijd doet.

1 Reactie
Sjaak3
Sjaak34 feb. 2012 - 10:42

Je slaat de spijker op z`n kop. Geen groen LINKS dus, maar groen RECHTS. mij goed hoor . Maar ga niet de vermoorde onschuld uithangen en profileer je dan ook ter Rechterzijde. Wat deze partij nu doet is bedrijfs spionage. Men heult met de VVD en kruipt bij de linkse oppositie in de pels. `N beetje tweeslachtig. Wat mij betreft schuil maar lekker bij de VVD .

neutralist
neutralist4 feb. 2012 - 10:42

Ik vind de partij heel geloofwaardig omdat ze niet op de automaat staat zoals andere linkse partijen. Elke afweging wordt gemaakt op inhoud, niet op politieke kleur. In ken geen andere partij (ook niet op rechts trouwens) die dat doet. In feite zit GL links van het midden en dat is een heel goede positie. Je moet ook reeel blijven. Ok ten aanzien van energie zijn ze dat niet altijd maar idealisme is nodig om het goed te doen.

2 Reacties
Boedjonny
Boedjonny4 feb. 2012 - 10:42

Elke afweging wordt gemaakt op inhoud, niet op politieke kleur, zeg je. Jesse Klaver wil het nabestaandenpensioen afschaffen. Tofak Dibi wil het groen van GL. afschaffen. Mariko Peeters wil haar imago van (belangenverstrengeling) afschaffen. Bruno Braakhuis wil toch maar weer liever bankier worden. Jolanda Sap is voor verdere uitbreiding van de politieopleiding in Kunduz. Bij een belangrijke stemming in de 2e kamer vonden bovengenoemde "idealisten" het niet nodig om van hun vakantieadres terug naar Den Haag te komen. Idealisme is nodig om het goed te doen, zeg je. Ik vraag je, welk idealisme? Inderdaad

ErnsTT2
ErnsTT24 feb. 2012 - 10:42

Een beter bewijs is er niet dan dat ook Groen Links overgenomen is door Grachtengordelroos VVDers :-( http://tinyurl.com/Van-der-Spek-is-back