Joop

Focus op energiezekerheid en energieprijzen verdrukt klimaat- en biodiversiteitsproblematiek

  •  
14-09-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1461 keer bekeken
  •  
ANP-443253728

Vandaag (woensdag 14 september 2022) zal het Europees Parlement stemmen over wijzigingen in de EU-Richtlijn voor hernieuwbare energie (RED). Een cruciale fase in het biomassadebat, die het lot zal bepalen van Europa’s laatste natuurlijke bossen, biodiversiteit, luchtkwaliteit en de klimaatreductiedoelen op mondiaal niveau. Weinigen beseffen dat het grootste deel (60%) van de hernieuwbare energie in Europa, afkomstig is van het verbranden van hout, dat per energie-eenheid meer CO2 uitstoot dan het verbranden van steenkool. Simpel gezegd, het verbranden van hout ondermijnt de klimaat-, bos- en natuurhersteldoelstellingen van de EU. Volgens Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroekmoet dit worden stopgezet door biomassa niet langer als hernieuwbaar te definiëren in de Europese richtlijn waarmee de subsidies kunnen komen te vervallen.

Russische oorlog tegen Oekraïne heeft energiedebat op zijn kop gezet

In aanloop naar de plenaire stemming vandaag, stemde de Milieucommissie van het EU-Parlement afgelopen mei voor het eerst in om steun voor het verbranden van primaire houtachtige biomassa (hout rechtstreeks uit bossen) uit de RED te schrappen. In juli werd dit amendement door de Industriecommissie van de EU overgenomen. Dit amendement is een enorme stap in de goede richting om een einde te maken aan prikkels en subsidies voor het verbranden van alle vormen van houtachtige biomassa. Maar de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft het energiedebat op zijn kop gezet.

Kernpunten zijn nu gericht op energiezekerheid en energieprijzen. Milieukwesties lijken hiermee opnieuw van ondergeschikt belang. Sommige Noordelijke lidstaten willen zelfs de klimaat- en biodiversiteits-wetten terugdraaien of opschorten. Dit terwijl alle EU-landen 10-40% van hun landoppervlak hebben aangewezen voor natuurbehoud in het kader van het Natura 2000-netwerk. Als ondertekenaar van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit stelt de EU duidelijk dat haar Natura 2000-netwerk moet beschermd worden en bijdragen aan de wereldwijde doelstellingen ter bescherming van de biodiversiteit.

Het belang van het Natura 2000-kader komt tot uiting in de verplichte implementatie van Natura 2000-gebieden en het bijbehorende wetgevingskader voor instandhouding – de Vogel- en Habitatrichtlijn – bij toetreding tot de EU. Biodiversiteitsbescherming is prioriteit op deze gronden en milieueffectbeoordelingen zijn vereist voor alle activiteiten die een negatief effect kunnen hebben op het ecosysteem. Helaas komt destructieve commerciële houtkap nog steeds voor in Natura 2000-beschermde gebieden in Europa.

Duurzaamheidscriteria niet voldoende om de klimaatverandering te beperken

Natuur en bosbeschermings-NGO’s, zoals het Nederlandse Comité Schone Lucht (CSL) in samenwerking met de International Coalition against Burning Biomass (ICBB), voeren al jaren campagne om te voorkomen dat regeringen het verbranden van hout meetellen voor hun klimaatdoelstellingen ‘hernieuwbare energie’. Zo vestigde ze ook de aandacht op het feit dat "duurzaam" oogsten zoals gesteld in de gepresenteerde ‘duurzaamheidscriteria’ afgelopen jaar door de EU commissie, ervoor moet zorgen dat ‘het oogstniveau onder de groeisnelheid van het bos blijft’. Maar in de praktijk blijkt dit bij lange na niet voldoende om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te beperken.

Met de bossen is het slecht gesteld. Hoewel het bosareaal in kwantiteit toeneemt, neemt de kwaliteit drastisch af. Natuurlijke bossen en oerbossen verdwijnen en slechts 15% van de Europese bossen telt een goede biodiversiteit. Houtverbranding voor energie, zoals gebeurt in biomassacentrales zou het Russische gas kunnen vervangen aldus Eurocommissaris Klimaat, Frans Timmermans. Maar voor vervanging van 10% Russisch gas hebben we 60% meer biomassa nodig (boskap en verbranding). Tevens waarschuwde het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) reeds dat biomassa niet als koolstofneutraal kan worden beschouwd.

Biomassa nooit bedoeld als fundament Europese groene energiestrategie

Uit recent onderzoek van het Environmental Investigations Agency, waarover de New York Times afgelopen week verslag deed, blijkt opnieuw hoe subsidies voor het kappen en verbranden van bosbiomassa ertoe leiden dat enkele van de laatste oerbossen van Europa tot houtpellets worden verruïneerd. Het verbranden van hout was echter nooit bedoeld om als fundament te fungeren van de Europese groene energiestrategie. Toen Brussel, meer dan tien jaar geleden, besloot houtverbranding als ‘hernieuwbaar’ te definiëren in de Europese richtlijn, en dus in aanmerking kwam voor subsidies, werd het gezien als kortetermijnstrategie om woningen en energiecentrales weg te halen van kolen en gas.

Die subsidies zorgden echter voor een dusdanig overspannen markt en schaalvergroting, dat biomassaverbranding momenteel - met ruim 60% - de grootste energiebron van Europa is, ver voor wind en zon. Deze ‘koolstofhoudende biobrandstof’ wordt als schoon geclassificeerd en helpt landen om hun doelstellingen op het gebied van groene energie te halen. De markt voor houtpellets als biobrandstof groeit snel en was in 2020 wereldwijd al goed voor een omzet van vijftig miljard dollar. Pelletbedrijven die naar de EU importeren, worden onder meer vertegenwoordigd door de United States Industrial Pellet Association, die zich onlangs nog inspande om een voorstel van de EU Milieucommissie te blokkeren die opriep te stoppen met het kappen van 's werelds laatste oerbossen voor biomassa.

Uitstoot neemt niet af maar schrikbarend toe

De uitstoot van kooldioxide door de verbranding van houtachtige biomassa in de EU bedraagt momenteel meer dan 400 miljoen ton per jaar. Het equivalent van het optellen van de totale uitstoot van een land zoals Frankrijk of Italië. Anders gezegd, hoe erg de branden in Europa deze zomer ook zijn geweest, het verbranden van hout voor energie stoot ongeveer 20 keer meer koolstofdioxide per jaar uit. Toch kent het huidige, officiële EU-beleid biomassa een waarde van 'nul'-uitstoot toe.

Waarom hernieuwbare energie strategie kiezen die klimaatverandering verergert?

Vraag is welk belang Brussel dient? Naar wie wordt geluisterd? Naar de energie-industrie die hun gegarandeerde winst via de biomassasubsidies de komende tien jaar gecontinueerd wil zien? Naar de bosbouwlobby uit de Noordelijke lidstaten (Baltische staten en Scandinavië) die hun vrijbrief voor bosbouw-’management’ gewaarborgd wil zien, in ruil voor steun aan de klimaatambities van Frans Timmermans? Of naar de natuur- en bosbeschermings-NGO’s.

Onze nieuwe minister Jetten luisterde en besloot, mede na de petitieoverhandiging met een oproep namens meer dan driehonderduizend Nederlanders en Europeanen, afgelopen voorjaar tot onmiddellijke stopzetting van nieuwe biomassasubsidies. Hoewel deze stap grotendeels symbolisch van waarde is (de grote bulk van de subsidies betreft de bestaande en doorlopende biomassacontracten), betekende dit wel een eerste erkenning vanuit regeringszijde dat biomassaverbranding niet duurzaam en niet hernieuwbaar is.

De centrale vraag blijft dus: waarom zou Brussel Nederland niet volgen maar doorgaan met het subsidiëren en promoten van een technologie voor hernieuwbare energie die de klimaatverandering verergert?

Dr. Fenna Swart, voorzitter Comite Schone Lucht, Lid International Coalition against Burning Biomass (ICBB) 
Drs. Maarten Visschers, bestuurslid
Leefmilieu, Lid ICBB 
Drs. Johan Vollenbroek, voorzitter
Mobilisation for the Environment

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (15)

Ewout Pool
Ewout Pool14 sep. 2022 - 21:52

Ok, geen biomassa, fossiele brandstoffen of kernenergie. Kunnen de scribenten dan aangeven hoe we wél in de energiebehoefte van een nog steeds groeiende wereldbevolking gaan voorzien? Dit mede in het licht dat voor iedere ton graan momenteel enkele tientallen liters diesel benodigd zijn in productie en transport. Al onze producten hebben nu eenmaal (te) veel energie nodig. De heer Vollenbroek is goed in het laten verbieden van dingen, misschien kan hij de volgende keer (of hier) nu ook eens met een alternatief komen?

Pietje Puk139
Pietje Puk13914 sep. 2022 - 14:45

Om die laatste vraag te beantwoorden: omdat het Europarlement voor het grootste deel uit liberale partijen bestaat. Liberaal = het bedrijfsleven wordt op alle mogelijke manieren de hand boven het hoofd gehouden. Punt 1 Je kunt hout stoken in een centrale. Maar, als je de rook opvangt en de CO2 eruit filtert, kun je van die CO2 ethyleen maken. Dat stofje is nodig voor de productie van plastic. Punt 2 Wetenschappers hebben uitgevonden hoe je waterstof kunt produceren, DIRECT uit zeewater, zonder dat je het zout uit het zeewater hoeft te filteren. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn meer dan voldoende gebieden waar het hele jaar door de zon schijnt, en die aan een zee liggen. Dat we die woestijnen niet volplempen met eletrolyzers, werkend op zonne panelen, is een politieke keuze. Want de bedrijven wachten op de vraag naar waterstof en degenen die graag waterstof zouden gebruiken wachten op de productie van waterstof. De politiek zou de zaak op gang kunnen brengen, maar blijkbaar interesseert het ze geen fluit.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk14 sep. 2022 - 14:36

In Brussel dacht men dat biomassa door houtkap van bosbouw een was in de energiezekerheid ter aanvulling van zon- en windenergie. Dat dit geen duurzame oplossing was, mocht niet gezegd worden.

Break on through
Break on through14 sep. 2022 - 13:55

Hout verbranden om te verwarmen is zo 20e eeuw en compleet onverantwoord man. Überhaupt hout verbranden is not done man! Doe even normaal.... Beter is het 100% in te zetten op hernieuwbare energie en alternatieven als zon en wind. Zet de hele Noordzee maar vol met Windmolens. Laten we daarnaast voor nu eens prioriteiten stellen aan wie je wel aardgas levert en waar we het beter na kunnen laten. Zijn we alle (zwaar vervuilende) grootverbruikers echt nodig voor onze maatschappij?

2 Reacties
Rob12342
Rob1234214 sep. 2022 - 15:01

Lekker dan, de hele onderwaterwereld naar de ratsmodee helpen door de hele Noordzee vol te plempen met windmolens? Echt een prima idee.. Nog meer van dit soort ideeën break on? Overigens eens met stoppen biomassa. Vol inzetten op kernenergie en de gaskraan in Groningen wijdopen.

Break on through
Break on through15 sep. 2022 - 9:39

Je kunt de Noordzee ook met beleid vol zetten met windmolens zonder overbodig veel schade aan te richten. En de toegebrachte schade zal zich wel weer herstellen over de decennia heen.... Maaaaar dan is de nucleaire optie altijd 100.000x beter natuurlijk. Want dan blijf je ook niet eeuwig met de rotzooi zitten of zo. Doe even normaal man! En Groningse gaskraan helemaal open zetten? Ben je d'r wel eens geweest? Dan praat je echt wel anders hoor, geloof mij.....

spelregeltoerist2
spelregeltoerist214 sep. 2022 - 10:51

Zolang er in Brussel meer lobbyisten dan parlementariërs rondlopen zie ik het donker in.

Karel Drenth
Karel Drenth14 sep. 2022 - 8:42

Wanneer het gaat over energie uit biomassa door bomenkap gaat vrijwel niet over natuurlijke bossen die daarvoor gebruikt zouden worden maar de in Europa overwegende productiebossen die nauwelijks iets met natuur te maken hebben. Behalve hout voor allerlei andere doeleinden buiten biomassa zijn deze het die in de meeste gevallen verloren zijn gegaan bij de bosbranden. Laat er echte natuur voor in de plaats komen zoals ook al vaak maar nog veel te weinig gebeurt. De energie uit deze biomassa is in ieder geval ook een sterke bijdrage aan de CO2-uitstoot wat daarmee ook een goede reden heeft ermee te stoppen in plaats van het te promoten. Zonnepanelen, wind- en waterenergie, waterstof- én kernenergie verdienen ruim baan al is energiebesparing minstens zo belangrijk.

2 Reacties
Mokker
Mokker14 sep. 2022 - 10:51

Voor echte natuur is in Nederland eigenlijk geen plaats, alles moet beheerd worden want de gebieden zijn niet groot en afgelegen genoeg om zonder ingrijpen hetzelfde te blijven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 sep. 2022 - 15:45

Het zou geen enkel probleem moeten zijn om de natuurgebieden meer ruimte te geven en er dan verder van af te blijven. Blok beton op sommige wegen doet ook wonderen.

Gio Servas
Gio Servas14 sep. 2022 - 8:27

Lijkt mij dat de energiebedrijven nu lang genoeg de tijd hebben gehad en de winsten al hebben gemaakt om te investeren in duurzame energie, de klanten hebben dit nu immers al descennia voor betaald. Het is dan ook van de zotte dat de klanten daar nu weer voor moeten betalen. Wat de energiebedrijven maar eens moeten gaan begrijpen is dat er marktwerking is waardoor je als bedrijf ook moet investeren om toekomstbestendig is en niet meteen die kosten aan klanten gaan doorberekenen voordat we het uiteindelijke product hebben.

korheiden
korheiden14 sep. 2022 - 8:19

Stop met biomassa. Inderdaad. Gas is schoner dan kolen of olie, dus stop dan ook met kolen. Dan valt waarschijnlijk de hele economie stil. In dit hele verhaal wordt met geen woord gerept over kernenergie. Remco de Boer zei het zondag nog maar weer eens : we zullen altijd fossiele brandstoffen nodig hebben. Met wind, zon en aardwarmte alleen redden we het niet. We moeten niets uitsluiten.

2 Reacties
Pietje Puk139
Pietje Puk13914 sep. 2022 - 14:50

Als je dan toch over kernenergie begint: Er is een kerncentrale uitgevonden die werkt op thorium en kernafval van gewone centrales. Dat kernafval bevat nog ontzettend veel energie. Die energie wordt er uit gehaald, waarna er iets over blijft dat nog maar een klein beetje radio actief is EN na relatief korte tijd helemáál geen straling meer af geeft. Deze thoriumcentrale heeft GEEN meltdown, omdat ze wordt gekoeld met gesmolten zout. Ik zeg: DOEN.

LaBou
LaBou 14 sep. 2022 - 16:53

Hoeveel geslaagde thoriumreactoren zijn er inmiddels al gebouwd? Of is het nog steeds het nu al jaren lang vertelde verhaal dat dat binnen 10 jaar kan gebeuren?

Mokker
Mokker14 sep. 2022 - 7:27

De laatste Bosinventarisatie van de WUR is voorzichtig optimistisch over de toenemende biodiversiteit van de Nederlandse bossen. https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/projecten/bosinventarisatie.htm