Joop

FNV eist automatische prijscompensatie maar kan beter eisen dat de arbeidsmarkt en beloningsstructuur op de schop gaat

  •  
31-07-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
6046 keer bekeken
  •  
ANP-453009590

In Nederland zijn een aantal belangrijke onderdelen van onze sociaal-economische samenleving onder de kabinetten-Rutte behoorlijk uit het lood geslagen.

Terwijl het zomerreces nog voortduurt kondigt het FNV aan dat zij bij de komende CAO-onderhandelingen van werkgevers een automatische prijscompensatie zal eisen van de gestegen prijzen als gevolg van de inflatie. Met zekerheid zal dit met de nog immer significante inflatie tot veel onrust in Nederland leiden vanwege een grote kans op een nieuwe golf aan stakingen.

Werkgevers zullen bij deze harde eis van een automatische prijscompensatie hun kont tegen de krib gooien. Niet zo verwonderlijk want niet iedere sector en onderneming kan zich dat financieel permitteren. Vooral niet in het MKB-segment van kleinere bedrijven.

In Nederland zijn een aantal belangrijke onderdelen van onze sociaal-economische samenleving onder de kabinetten-Rutte behoorlijk uit het lood geslagen. Zoals de arbeidsmarkt, de beloningsstructuur van werknemers en semi-werknemers, die als zzp’ers deelnemen aan de arbeidsmarkt, de belastingheffing op arbeid in combinatie met het toeslagensysteem en extreem stijgende kosten voor het levensonderhoud als gevolg van aanhoudende hoge inflatiecijfers waarbij prijsstijgingen tot in de middengroepen van de inkomens voelbaar zijn en nopen tot een maandelijkse strijd om rond zien te komen voor een steeds groter wordende groep burgers.

Van een rechtvaardige beloning voor arbeid voor het werk dat gedaan wordt is voor veel werknemers al heel lang geen sprake meer. Slechts een kleine bovenlaag met uitzonderlijke competenties die schaars zijn heeft de mogelijkheid om zich duur te verkopen voor de te leveren arbeid. De overige zeer grote groep werknemers moet het doen met de arbeidsvoorwaarden die hen eenzijdig aangeboden worden en die vaak zijn gebaseerd op flexibiliteit en een zo laag mogelijk uurtarief binnen wettelijke en contractuele kaders. Zoals het minimumloon en cao’s. 

Een automatische prijscompensatie eisen om de koopkracht te kunnen behouden van werknemers in een tijd van hoge inflatie lijkt redelijk en juist. Maar dat hoeft de uitwerking en gevolg ervan zeker niet te zijn. Hogere lonen kunnen worden doorberekend in hogere prijzen en een algemene prijscompensatie voor iedere werkgever kan ook tot faillissementen leiden van financieel zwakkere bedrijven.

Door blijven modderen op de onder de kabinetten-Rutte I t/m IV ingeslagen weg van een steeds meer vastgelopen arbeidsmarkt met een slecht functionerend belastingheffings-en toeslagensysteem om netto-netto meer over te kunnen houden als er meer gewerkt wordt, terwijl er een structureel tekort is aan arbeidskrachten, richt meer ellende aan dan het kortstondig omhoogtrekken van lonen via een afgedwongen automatische prijscompensatie.

Het FNV had beter een harde eis bij de politiek kunnen neerleggen om eindelijk de arbeidsmarkt en haar infrastructuur eens grondig aan te pakken zodat via deze herziene arbeidsmarkt en haar ordening automatisch goede lonen worden betaald waarvan iedere werknemer normaal moet kunnen rondkomen.

Zo’n volledige transitie afdwingen zet meer zoden aan de dijk voor geplaagde werknemers dan een prijscompensatie eisen waarvan het maar de vraag is of gelet op de huidige politieke omstandigheden die er überhaupt wel zal komen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Rene712
Rene7121 aug. 2023 - 14:53

Ik begrijp dat de schrijver van dit artikel de FNV oproept om een andere pad in te slaan maar ik dacht bij elke volgende alinea: nu komt de oplossing die de schrijver aandraagt. Het gaat echter van: "Door blijven modderen op de onder de kabinetten-Rutte I t/m IV ingeslagen weg van een steeds meer vastgelopen arbeidsmarkt met een slecht functionerend belastingheffings-en toeslagensysteem om netto-netto meer over te kunnen houden als er meer gewerkt wordt ......" naar: "Het FNV had beter een harde eis bij de politiek kunnen neerleggen om eindelijk de arbeidsmarkt en haar infrastructuur eens grondig aan te pakken zodat via deze herziene arbeidsmarkt en haar ordening automatisch goede lonen worden betaald waarvan iedere werknemer normaal moet kunnen rondkomen." Loffelijk streven hoor maar hoe dan? De overheid doet het niet goed, het omhoogtrekken van de lonen is niet goed want leidt tot prijsverhoging. Hoe ziet de schrijver de oplossing om "de arbeidsmarkt en haar infrastructuur" eens grondig aan te pakken. Aangezien hij daarna spreekt over dat "deze herziene arebeidsmarkt en haar ordening automatisch goede lonen worden betaald ..". Hoe dan? Ik zie geen oplossing of verwijzing naar landen waar het anders en volgens schrijver beter geregeld is. Daarmee blijft het voor mij een slecht onderbouwde oproep die niet verder komt dan enkele open deuren intrappen.

Rode druppel
Rode druppel1 aug. 2023 - 13:44

Ben altijd tegen opheffing van de automatische prijscompensatie geweest. Reden om destijds mijn lidmaatschap op te zeggen, ben overigens jaren later weer lid geworden. Persoonlijk ben ik voor een andere regeling. Je pakt de prijscompensatie van een gemiddeld modaal inkomen, daar bereken je de compensatie op. Vervolgens krijgen alle werknemers met hoge of lage inkomens dit bedrag als automatische prijscompensatie. Reden: dan gaan de lonen niet verder uit elkaar groeien.

badgast
badgast1 aug. 2023 - 12:30

"Het FNV had beter een harde eis bij de politiek kunnen neerleggen om eindelijk de arbeidsmarkt en haar infrastructuur eens grondig aan te pakken zodat via deze herziene arbeidsmarkt en haar ordening automatisch goede lonen worden betaald waarvan iedere werknemer normaal moet kunnen rondkomen." En hoe had je gedacht dat feitelijk te realiseren? "automatisch goede lonen". Terwijl elke zakenman leeft van het verschil tussen inkoop en verkoop. En dus alles (inclusief werkuren) probeert zo goedkoop mogelijk binnen te harken en zo duur mogelijk te verkopen? Zie termen als "Krimpflatie" en "graaiflatie". Vertel eens, welk mechanisme gaat ervoor zorgen dat "automatisch goede lonen worden betaald"? Alleen al een suggestie van bijstelling van het minimumloon jaagt VNO-NCW en MKB-Nederland helemaal over de loei. En dan voorstellen het hele loongebouw automatisch aan te passen? Misschien een idee om een wettelijk vereiste neer te leggen dat de top van het bedrijf niet meer mag verdienen dan 6 maal het laagste salaris? En die beweging automatisch te maken? Ben uiterst benieuwd welke partijen zoiets durven suggereren.

Berend22
Berend221 aug. 2023 - 9:49

Wat mij toch echt opvalt is dat het de mensen met een grote bek en geen schaamte zijn die veel verdienen. Heeft verder helemaal niks met hardwerken, risico nemen, talent, intelligent te maken.

Ewout Pool
Ewout Pool1 aug. 2023 - 9:23

Beste heer Kerstholt, ik snap uw punt. Echter: automatische inflatiecorrectie is af te spreken in de CAO’s. Wat u wil is geen zaak tussen werknemers en werkgevers. Daarvoor zal de politiek aan de bak moeten.

Robbin_T
Robbin_T1 aug. 2023 - 8:07

Is dat hetzelfde FNV dat recentelijk nog in de clinch lag met haar eigen werknemers vanwege looneisen waar ze niet aan wilden voldoen?

1 Reactie
badgast
badgast1 aug. 2023 - 12:31

De FNV heeft de beloning van de eigen werknemers compleet inflatiecompenserend aangepast.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 8:03

Dit is de eerste keer sinds lange tijd dat ik een artikel van deze schrijver lees dat inderdaad op zinvolle wijze een groot probleem ter discussie stelt. De arbeidsmarkt functioneert inderdaad voor geen meter meer. Er is geen enkele relatie meer tussen het arbeidsresultaat van de werknemers/ZZP-er/uitzendkracht en zijn beloning. Dom dat de vakbonden grijpen naar een bot gedateerd instrument als prijscompensatie. Terecht dat de schrijver dat constateert. En inderdaad is in de afgelopen decennia een onevenwichtig deel van de bedrijfsrendementen bij de financiers en eigenaars terecht gekomen en niet bij de werknemers. Als je ziet dan moet de oplossing ook gevonden wordne in het versterken van OR-er en PVT-en. Dan vind ik het jammer dat de schrijver die richting niet opgaat.

Polarisario
Polarisario1 aug. 2023 - 6:34

Dat het systeem van toeslagen en heffingen compleet gestoord is dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. De politiek zal daar (eindelijk) eens goed over moeten nadenken. Bij dat nadenken kan de vakbond en zeker ook de werkgeversorganisatie een belangrijke rol spelen. Bij deze organisaties zit veel denkkracht. Toch ben ik het niet eens met de strekking van dit artikel. De vakbonden hebben juist wel een rol bij de compensatie van de inflatie. Dat is zo ongeveer het belangrijkste wat ze momenteel zouden kunnen en moeten doen. Dat werkgevers daar niet altijd even blij mee zullen zijn is natuurlijk ook logisch, maar dan moeten ze meteen wel beseffen dat ook hun werknemers consumenten zijn (wat een belangrijke uitspraak ooit was van Dreesman). Ik mis al jaren bij de grote politieke partijen een visie op hoe ons land zou moeten functioneren. Ooit waren er wat heilige principes waar slechts in beperkte mate van werd afgeweken. Principes zoals dat wanneer iets belast werd aan de ene kant (bijvoorbeeld rente) het aftrekbaar was aan de andere kant. Ook was een belangrijk principe dat loonpolitiek gedaan hoorde te worden via de inkomsten zelf. Dat loslaten van dit laatste principe heeft uiteindelijk mede geleid tot het toeslagendrama. Partijen van links tot rechts missen die visie in mijn ogen en wat dat betreft is het misschien wel goed dat de bezem door de kamer gaat in november hoewel we nog maar moeten afwachten wat de nieuwelingen ons zullen brengen.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 8:38

@ Polarisario Jij schrijft: Bij dat nadenken kan de vakbond en zeker ook de werkgeversorganisatie een belangrijke rol spelen. Bij deze organisaties zit veel denkkracht. Als mensen dit soort zaken opschrijven vraag ik mij af of ze weten waar het over gaat. Want die werkgevers en werknemersorganisaties zijn primair belangenbehartigers. En dan stel jij dat daar heel veel kennis zit. Aan welke kennis denk jij dan? Welke rapporten zijn door FNV/CNV volgens jou geschreven over de arbeidsmarkt? Welke rapporten of publicaties komen van CNO/NCW die volgens jou aanleiding zijn om kennis te veronderstellen? Kortom wat maakt dat jij deze opmerking maakt? Mijn eigen ervaring is dat die kennis binnen de organisatie namelijk nauwelijks aanwezig is. Daarvoor worden externe consultants ingehuurd. Daarvoor zijn enkele gespecialiseerde bureaus. Die hebben de kennis. Die zouden ook voor nieuwe invalshoeken in de discussie kunnen zorgen. Maar de functionarissen en bestuurders van sociale partners blijven altijd binnen de oude paden. Vandaar dat de ideeën om tot een beter functionerende arbeidsmarkt zo gedateerd zijn. Het is een politieke discussie tussen sociale partners geen innovatieve. Zij zijn niet in staat de problemen op te lossen. Maar jij denkt kennelijk van wel.

Polarisario
Polarisario1 aug. 2023 - 12:54

@Daan: ik verbeeld me zeker te weten waar ik het over heb. Laat ik verwijzen naar de tijd dat vanuit de SER werkgevers, werknemers en overheid samen konden komen tot oplossingen. De crisis van de jaren 80 konden we uitkomen dankzij de denkkracht die daar samenkwam. Je onderschat denk ik de kracht van wat ooit het poldermodel werd genoemd. Het is juist onze politiek die het heeft laten afweten. Niet de bonden.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 14:33

@ Polarisario Jij schrijft: Laat ik verwijzen naar de tijd dat vanuit de SER werkgevers, werknemers en overheid samen konden komen tot oplossingen. Nog meer vaagheid. Welke denkkracht heb je het over? Welke kennis wil je mobiliseren? Ik geef duidelijk aan dat die er niet is. Ik stel je de concrete vragen: Welke rapporten zijn door FNV/CNV volgens jou geschreven over de arbeidsmarkt? Welke rapporten of publicaties komen van CNO/NCW die volgens jou aanleiding zijn om kennis te veronderstellen? Kortom wat maakt dat jij deze opmerking maakt? Waarom heb je daar geen antwoord op?

Polarisario
Polarisario2 aug. 2023 - 13:42

@Daan: Ik verwijs vooral naar de periode tijdens de crisis in de jaren 79-80. De bonden van werkgevers en werknemers sloten toen met het kabinet een groot akkoord waar een start werd gemaakt om uit de crisis te komen. Ons land was toen nagenoeg failliet en er werden zaken bedacht als de VUT en deeltijdbanen. Nee je krijgt geen rapporten en meer van dat soort onzin. Ontken gerust dat er bij bonden denkkracht zit, maar dat maakt het niet ineens onwaar. Ons poldermodel wordt wereldwijd nog steeds geroemd, maar dat heb je kennelijk altijd gemist. Dat jij een antwoord verder niet wil zien als antwoord is verder jouw eigen beperking.

Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 0:02

Hoe moet die transitie/andere arbeidsmarkt er dan uit zien?

Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 0:02

Hoe moet die transitie/andere arbeidsmarkt er dan uit zien?

2 Reacties
Panthera
Panthera1 aug. 2023 - 7:09

Beste Volrin, Ja dat wordt nu door een ongereguleerde arbeidsmigratie in een EU, en de advance tax rulings van het neoliberale Rutte beleid opeens een veel moeilijker verhaal. Moeilijker, dan op het moment dat wij de hoogstopgeleide bevolking in de EU hadden, en wij eigenlijk gingen inzetten op het binnenhalen van dienstverlenende bedrijven in plaats van productiebedrijven. Want productiebedrijven moesten er juist voor gaan zorgen dat de expliciete beleidsdoelstelling om tot gelijkwaardige economieën in de EU te gaan komen, zich in de nieuwe lidstaten met een laagopgeleide bevolking zouden gaan vestigen. En nu zitten wij als het economisch tij zich zou gaan keren met de gebakken peren, vergelijkbaar met wat er zich in de jaren '70/'80 van de vorige eeuw in ons land heeft afgespeeld.

Panthera
Panthera8 aug. 2023 - 8:38

Als aanvulling op mijn betoog, kun je hier in Poeldijk zien hoe wij als burgers bedrieglijk verkeerd geïnformeerd kunnen worden door onze bestuurders. Want de uitbreiding van het bedrijventerrein daar, en op veel meer punten in ons land, is puur alleen noodzakelijk om nieuwe investeerders wie alleen via A-B-C-B-A constructies willen werken, om die zich in ons land te laten vestigen. Bijvoorbeeld om een Griekse vijg naar Nederland te laten vervoeren, en die hier in te laten pakken door laagopgeleide arbeidsmigranten die zij ergens anders uit de EU en zelfs daarbuiten naar ons land mogen halen. ( Want wij Nederlanders willen dat werk niet doen!) Voor een ingepakte Griekse vijg die om belastingtechnische redenen wel weer gewoon terug naar Griekenland moet worden vervoerd. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-07-08-2023/

Jozias2
Jozias231 jul. 2023 - 20:52

“Slechts een kleine bovenlaag met uitzonderlijke competenties die schaars zijn heeft de mogelijkheid om zich duur te verkopen voor de te leveren arbeid. De overige zeer grote groep werknemers moet het doen met de arbeidsvoorwaarden die hen eenzijdig aangeboden worden en die vaak zijn gebaseerd op flexibiliteit en een zo laag mogelijk uurtarief binnen wettelijke en contractuele kaders. Zoals het minimumloon en cao’s.” Er is natuurlijk niet zo veel mis met een cao. Zelfs met een automatische inflatie correctie is het salaris nog steeds conform wettelijke en contractuele kaders. Maar stellen dat alleen een kleine bovenlaag profiteert van de krapte op de huidige arbeidsmarkt is onzin. Werkgevers staan te springen om personeel in vrijwel elke sector. Elke werknemer is in staat te kiezen voor een andere werkgever die bereid is meer te betalen.

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 8:10

@ Jozias2 Weer een onvoorstelbare berg onzin in je reactie. Zoals: Zelfs met een automatische inflatie correctie is het salaris nog steeds conform wettelijke en contractuele kaders. Je moet een enorm bord voor je kop hebben om tot het inzicht te komen dat wettelijke en contractuele kaders hier van belang zijn. Het gaat niet om regels maar om het verdelen van het geld. Daar zijn geen regels voor. En: Maar stellen dat alleen een kleine bovenlaag profiteert van de krapte op de huidige arbeidsmarkt is onzin. Alleen mensen in de zeer gespecialiseerde beroepen vertonen grote arbeidsmobiliteit. Dat is een kleine bovenlaag. Want: Elke werknemer is in staat te kiezen voor een andere werkgever die bereid is meer te betalen. Nee dat kunnen werknemers niet. De marges tussen oud loon en nieuw loon zijn daarvoor te klein op MBO en langere niveaus. Het verkopen van een huis, zoeken van een nieuwe school voor de kinderen, een andere baan voor de partner weegt niet op tegen 250 euro per maand bruto loon meer. Natuurlijk weet jij dat als extreem rechtse Nederlander maar je probeert met deze reactie toch nog even de maatschappelijke ongelijkheid te ontkennen. De belangen van arme mensen hebben bij jou geen prioriteit.

Jozias2
Jozias21 aug. 2023 - 14:18

@daan Ik zal het nog een keer uitleggen: De auteur stelt dat werknemers vastzitten aan lonen die zijn vastgelegd in wettelijke en contractuele kaders. Als bij cao onderhandelingen een hoger loon wordt afgesproken wordt dat wederom vastgelegd in contractuele kaders. Bij een hoger minimumloon is er nog steeds sprake van een wettelijk kader. Ik reageer dus op de stelling van de auteur over deze kaders dat dat gegeven ook bij een hoger loon hetzelfde zal blijven. Ik verzin dat niet. Verder is het grote onzin wat je schrijft. Ook mensen in de horeca, supermarkten, distributie, in de detailhandel, in de bouw en tal van andere beroepen kijken om zich heen daardoor kiezen ze voor die werkgever die het aantrekkelijkst is. Als een werkgever verreweg de slechtste arbeidsvoorwaarden in de sector biedt dan loopt het personeel weg. En ja daarbij maakt een werknemer altijd een keuze over het totaalplaatje. Een vast contract heeft ook een bepaalde waarde.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 18:23

@ Jozias2 Jij schrijft: De auteur stelt dat werknemers vastzitten aan lonen die zijn vastgelegd in wettelijke en contractuele kaders. Nee dat stelt de auteur niet dat stel jij. En: Ook mensen in de horeca, supermarkten, distributie, in de detailhandel, in de bouw en tal van andere beroepen kijken om zich heen daardoor kiezen ze voor die werkgever die het aantrekkelijkst is. En weer laat ze zien dat je niets van het artikel hebt begrepen. Hoogopgeleide mensen in beroepen waar te weinig aanbod is kunnen hun inkomen verbeteren door arbeidsmobiliteit. Dat is zijn bewering. In de horeca zijn de marges zo minimaal dat van werkelijk inkomensverbetering geen sprake is. En het loont ook niet de moeite zich elders te vestigen. Dus de positie van deze groep is duidelijk veel minder rooskleurig, Dat beweert de schrijver, dat bevestig ik en dat probeer jij te ontkennen. Dus weer heb je er niets van willen begrijpen, ik zie het ook alleen als onwil. Nu ook van mijn reactie op jouw onzinnige tekst. Maar zoals ik al vaststelde hebben de belangen van dat soort gewone mensen voor jou gezien je teksten geen prioriteit.

Jozias2
Jozias21 aug. 2023 - 19:57

@daan Hier het citaat van de auteur: “De overige zeer grote groep werknemers moet het doen met de arbeidsvoorwaarden die hen eenzijdig aangeboden worden en die vaak zijn gebaseerd op flexibiliteit en een zo laag mogelijk uurtarief binnen wettelijke en contractuele kaders. “ Verder heb ik het artikel wel begrepen, ik ben het er alleen niet mee eens. Verder prima dat jij een andere mening hebt. Dat zegt me niet zoveel. In dit artikel wat ik vandaag toevallig tegenkwam komen diverse experts aan het woord over de arbeidsmarkt maar die zullen het ook allemaal niet begrijpen. https://www.nu.nl/privacy-gate/accept?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Feconomie%2F6274664%2Farbeidsmarkt-verandert-werknemers-zoeken-openlijk-naar-nieuwe-baan.html&authId=c0c84e59-2d4c-435d-9ff2-348ae653d08c&referrer=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2F&referer=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2F

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 21:37

@ Jozias2 Jij schrijft: Hier het citaat van de auteur: “De overige zeer grote groep werknemers moet het doen met de arbeidsvoorwaarden die hen eenzijdig aangeboden worden en die vaak zijn gebaseerd op flexibiliteit en een zo laag mogelijk uurtarief binnen wettelijke en contractuele kaders. “ Daarom schreef ik ook al: Je moet een enorm bord voor je kop hebben om tot het inzicht te komen dat wettelijke en contractuele kaders hier van belang zijn. Het gaat niet om regels maar om het verdelen van het geld. Daar zijn geen regels voor. Dus om het nog even aan je duidelijk te maken. De CAO-s worden volgens de schrijver gebruikt om lager opgeleide mensen af te schepen met een mager loon. De CAO-s bevatten minimum bedragen. Het is geen enkel probleem om mensen meer te betalen. Maar dat gebeurd dus niet. En: In dit artikel wat ik vandaag toevallig tegenkwam komen diverse experts aan het woord Dat zijn geen experts. Dit zijn experts. https://panteia.nl/ en https://roa.nl/ En jij komt met een paar zinnen van NU.NL waar vrijwel geen enkele onderbouwing is staat. In de link wordt Proud Experts genoemd die kennen alleen gespecialiseerde beroepen in hun organisatie dus dat bevestigd het betoog van de schrijver. Het enige dat je betoog en je reacties laat zien is dat je onterecht de bewering wil doen dat iedereen zijn positie is een krappe arbeidsmarkt kan verbeteren. Dat is dus niet het geval. Dat laat de schrijver zien, dat laat ik zien.

weereenmening
weereenmening31 jul. 2023 - 14:25

Hogere lonen leggen een kink in de kabel van het gratis geld scheppen door de ECB. De ECB wil wel graag gratis geld scheppen maar de gevolgen zoals hogere inflatie ziet men liever niet. Stop met gratis geld en je zal zien dat de inflatie automatisch teruggaat naar een normaal niveau. Nadeel is wel dat dan zal blijken wie zonder zwembroek zwemt. Veel bedrijven zijn helemaal niet zo rendabel meer als de gratis instroom van kredieten wegvallen. Met als gevolg dus een recessie. Maar daarna zijn we dan ook verlost van het oneerlijke spelletje dan nu gespeeld wordt tussen rijk en arm.

Mark Huysman
Mark Huysman31 jul. 2023 - 14:20

Correctie, levenspijl moet natuurlijk zijn: levenspeil

Gerygrr
Gerygrr31 jul. 2023 - 14:17

Aanvulling op mijn eerdere stukje. Amber Kortzorg en haar post over de verkopen in non food winkels. De omvang van de verkopen neemt af. De winst toe. Dat is door de extra’s (procenten extra)die de boven-modale Nederlanders overhouden. Voor hen zijn de prijsstijgingen kennelijk geen probleem.

Mark Huysman
Mark Huysman31 jul. 2023 - 14:17

Automatische prijscompensatie is een defensieve eis om te zorgen dat we niet verder verarmen. Vooral voor de slechts betaalden een minimale voorwaarde om te overleven. Het is erg slecht om die eis te laten vallen in ruil voor een tamelijk vaag verhaal van ‘een volledige transitie’. Ik ben niet tegen een transitie alleen kun je die transitie niet bereiken zonder het huidige levenspijl te verdedigen en zonder duidelijk te maken wat de transitie concreet inhoudt. De argumenten tegen automatische prijscompensatie zijn ook zwak. Dat het tot hogere prijzen leidt is zeer de vraag. De huidige inflatie komt niet door een loongolf maar door problemen op de energiemarkt en doordat de bazen extra veel winst pakken. Daarnaast: als het wel tot hogere prijzen leidt dan is het effect daarvan gering aangezien de lonen (en uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn) automatisch meestijgen. Dat het hier en daar tot faillissementen leidt zou kunnen maar dat betekent dat er aanvullende eisen gesteld moeten worden: nationalisatie, arbeidstijdverkorting en de creatie van nuttig werk. Er moet een eind komen aan de logica waarbij de problemen van het kapitaal afgewenteld worden op de arbeidersklasse. En zo zie je hoe je vanuit een defensieve strijd (behoud van het levenspijl) uit kunt komen op een offensieve strategie die tot een concrete transitie kan leiden.

4 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde31 jul. 2023 - 17:41

Mark, eens. Het moet geen kwestie zijn van kiezen. Er is zeker voor de lagere inkomens nog een en ander te halen. Aan de andere kant is mijn indruk dat bonden vaak voor het korte termijn succes gaan. En dat is begrijpelijk, het bepaalt het beeld dat we van ze hebben, als geduchte tegenstanders van werkgevers die ten koste van een heleboel consumentenleed hun eisen door drukken. Denk vooral aan het ongemak dat de treinstaking vorig jaar augustus veroorzaakte. Midden in het reisseizoen nota bene. Een andere reden voor die focus op de korte termijn is dat bij een strategie voor de langere termijn sommige doelen uit het oog worden verloren door externe omstandigheden waarop een bond geen grip heeft. Het is dan aan de politiek om die doelen vast te leggen en te monitoren. Maar dan moet je wel een regering of een kamer hebben die daar werkt van maakt.

itsme3
itsme331 jul. 2023 - 18:07

Ik heb eens een analyse gemaakt over de periode 1980-2000 waarbij de Nederlandse inflatie (zonder automatische prijscompensatie) vergeleken werd met de Belgische (wel automatische prijscompensatie). De uitkomst was simpel. Gedurende deze periode waarin inflatie sowieso redelijk hoog was was de totale Belgische inflatie fors hoger dan in Nederland. Over de periode van 2000 tot 2020 was het verschil veel kleiner, omdat inflatie over die periode erg laag was en het effect van automatische prijscompensatie beperkt was. In de huidige situatie van hoge inflatie zal dus automatische prijscompensatie de inflatie nog eens extra versterken (loon-prijsspiraal) .

Martin van der Linde
Martin van der Linde31 jul. 2023 - 21:56

Itsme, heb je er rekening mee gehouden dat er in de periode 1980 - 2000 nog geen euro was en ieder land zijn eigen inflatie kon beïnvloeden met behulp van de wisselkoersen. Door de koers op te krikken werd de inflatie lager. De Nederlandse gulden volgde meestal trouw de sterke D-Mark vanwege de verwevenheid van beide economieën. Dat kan deels de verschillen in inflatie tussen Nederland en België verklaren.

r v b
r v b1 aug. 2023 - 5:16

De sleutel tot de loon-prijsspiraal ligt bij de bedrijven, zij kozen voor hogere prijzen, zonder de werknemers voldoende te compenseren. Er moet een stop komen op de prijsverhogingen door de bedrijven, dan stopt de loon-prijsspiraal. De overheid voldoet zo aan haar taak als marktmeester, en de economie wordt gedemocratiseerd.

Gerygrr
Gerygrr31 jul. 2023 - 14:12

De kosten van levensonderhoud stijgen gewoon met vaste bedragen af te rekenen aan de kassa van het winkelbedrijf, bij de te betalen maandelijkse huur en de zorgpremies. Bereken die bedragen en pas de salarissen daarop aan. Hogere salarissen zijn al jaren aan het profiteren van de compensatie voor de inflatie, die in procenten wordt gegeven. Luxe vakanties en kleding tellen immers ook mee in de cijfers! In tijden van uitverkoop zie je dan het dalen van het inflatiecijfer. Daar heeft iemand in de armoede niets aan, want het is nog steeds te duur. Economen die een andere indeling van de arbeidsmarkt nastreven gaan vaker het idee van het basisinkomen omarmen. Zodat er meer mensen kunnen gaan werken in plaats van andere mensen controleren en bestraffen met het korten of terugvorderen vantoeslagen.