Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Kwart van de VS wordt onleefbaar heet als gevolg van klimaatcrisis

Temperaturen lopen op tot boven de 50 graden Celsius
Joop

Fiscus wordt niet vervolgd voor schenden wet

  •  
14-07-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
540 keer bekeken
  •  
220714-1500pixels-Toeslagaffaire-Rechtbank

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 8:24

* Mijn excuus v wie dit leest, ik zat zo bij de jurudische feiten in mijn uiteenzetting dat ik de actualiteit v Oekraine heb meegenomen ipv dat ik het over de 'Bulgarenfraude' heb gesproken.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 6:33

In ieder geval staat het nu de betrokkenen vd toeslagen affaire, het na deze uitspraak vrij om een klachtschrift in te leveren bij het Europees hof, langs soortgelijke lijnen inzake discriminatie om bij slagen klacht, de powers that be te attenderen op deze dwalingen v gerechtigdheid en deze te laten agenderen door dien en/of GRECO..gezien compliance.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 6:26

Daarnaast, again is het rechtszekerheidsbeginsel als een grondbeginsel in het gedrang gezien verdrag niet naleven vd hoogste orde verdragen, welk algemeen belang waarborgen als doel kent. Niet, eigenrichting minderheden etnisch of minst vermogend in de brede zin. Waar zich een probleem voor deed met een marginale groep irt sociale zekerheid met 1 vd deze 2 kenmerken, en overige. Gezien dit niet proportioneel is en de grondslag kent, volgens politici in de sociale verontwaardiging over het Oekrainse sociale zekerheids misbruik schandaal. Zou ik dit toch moeten bestempelen als puur populisme, wat heeft geleid tot onevenredig nadeel in de beoordeling v vele toeslagengerechtigden binnen de toeslagenaffaire. Welk zich uitte in discriminatie, aantastting v diens levensloop/schade bij wijze v zulks eigenrichting. Daarmee, gezegd lijkt hier het probleem in de grondslagen waar alle schade uit voort gekomen is, toegedekt te worden via een oplossing v eenzelvige kwaliteit.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 6:16

Irt het kenmerk strafrechtelijk komt bij mij nav het kader uit voorgaande posts dan ook de vraag naar voren of er niet wederom sprake is van discriminatie bij wijze vd onderbouwing vd uitspraak en uitspraak zelf, met name, als ik kijk naar de kenmerken/inhoud van richtlijn strafvordering discriminatie. Met inachtneming v art. 17 juncto 14 evrm inzake gekwalificeerde immuniteit. Waarbij ik specifiek doel op het de beschrijving van het doel v deze richtlijn v het OM en de daarin opgenomen overige rechtsvereisten. Zoals: Aanzetten tot discriminatie of geweld, aparte sanctie rechtspersoon. Beroepsmatige (vanuit het idee normalisering rechtspositie ambtenarij in overige domeinen) discriminatie, aparte sanctie rechtspersoon. Deelname aan het steunen van discriminatoire activiteiten, aparte sanctie rechtspersoon. Als ook, de bijzonderheden (strafverzwarende omstandigheden): Medeplegen of beroep of gewoonte Ernst of omvang discriminatoire uitingen: Georganiseerd (propegandistisch: nest antillianen/afpakjesdag) optreden. Jegens ambtenaar of functionaris: sanctie +200% Gezien die laatste v een ambtenaar of functionaris geldt en immuniteit (dus sanctie=0+ 0%) Staat hier beoogd werd. Ondanks dat de Staat optreed als rechtspersoon. Lijkt mij onderscheid hier evident. Gezien art. 17 juncto 14 evrm een verbod omvatten welk niet nageleefd is, lijkt een geslaagd betoog op gekwalificeerde immuniteit thans v mij; wederrechterlijk onderscheid.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman14 jul. 2022 - 18:27

En dan raar vinden dat mensen boos worden, vlaggen op de kop zetten etc. De rechtstaat brokkelt af waar je bij staat.

1 Reactie
Zandb
Zandb15 jul. 2022 - 6:16

Doomsdayshaman Tja. Boos worden is een. Wat je met die boosheid doet, dat is twee. Inderdaad brokkelt de rechtsstaat af waar je bijstaat als "boos zijn" ook een reden kan zijn om de wet aan je laars te lappen

Broodmolen
Broodmolen14 jul. 2022 - 17:16

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

5 Reacties
Gimli1955
Gimli195514 jul. 2022 - 20:11

Dat hebben ze dan goed geregeld, en verder helemaal eens met Doomsdayshaman.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 5:18

Broodmolen dank voor de bijdrage, ik kon mijn vinger er niet meer op leggen waar de iimmuniteit vandaan moest komen. Maar dit laat mij, als leek, afvragen of dit arrest als jurisprudentie wel relevant is, gezien ministerie AZ. Toegegeven heeft dat er sprake was van institutionele discriminatie. Dit vanwege, specifiek art. 17 juncto art. 14 evrm. Art. 17 Verbod van misbruik van recht, bepaalt inzake Staat+overige bepalingen evrm: Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien. Art. 14 Verbod op discriminatie, bepaalt als 1 vd wettelijke bepalingen onder art. 17: Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Ik zal ondanks het arrest toch even mijn probleem inzake die gekwalificeerde immuniteit qua gedachte verder afmaken, na deze post irt teleologische+sociaal-maatschappelijke interpretatie.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 5:33

Dat arrest wordt beroep op gedaan uit de gedachte dat de rijksoverheid/Staat zich inzetten met als doel het alg. Belang. Het evrm als internationaal verdrag is een leidend verdrag cf. Conflictregels verdragen; lex superiori. De bepalingen neergelegd in art. 17 evrm sluiten de Staat niet uit van aansprakelijkheid voor het nakomen van overige bepalingen cf. evrm, waaronder de in art. 14 opgenomen rechtsvereisten geldend als normen inzake non-discriminatie waarborg bij wijze v. verbod. Een aantal van die rechtsvereisten zijn gebruikt, door de 'taskforces' vd belastingdienst. Verder, is kent de overheid een inspanningsverplichting het verdrag na te komen, gezien dat deze ondertekend is in het alg. belang door de formele wetgever. Dan is er nog de onderbouwing vd gebruikte methode welk leidde tot dit toeslagenschandaal, dit zou plaats hebben gevonden omdat een bepaalde groep mensen met banden in Oekraine en NL zou frauderen met de sociale zekerheid alhier en aldaar. Circa 1,5%-2,2 % (staat mik bij, pin me er niet op vast)vd mensen welk aan deze kenmerken voldeden. Hoe kan het dan zijn dat er een systeem/middel wordt opgetuigd welk, de rechtsvereisten gebruikt uit art. 14 evrm welk mensen die niet aan die kenmerken voldoen daarmee volgt en kwalificeert en dat dit subsidiaire en proportioneel wordt beoogd vanuit de overheid? Terwijl art. 17 juncto art. 14 evrm dit uitsluiten. En er een inspanningsverplichting duidelijk is bij de overheid om te voldoen aan dit verdrag.

C@io1
C@io115 jul. 2022 - 5:48

Dit, door compliance aan de in art. 17 juncto art. 14 evrm opgenomen wettelijke bepalingen. Met inachtneming van mijn uiteenzetting v dit specifieke kader aan rechtswerkelijkheid en rechtspositie Staat met inbegrip v ondertekening v het evrm binnen diens rol als formele wetgever. Vind ik het als leek vreemd dat het beroep van het OM op gekwalificeerde immuniteit in deze is geslaagd. Vanuit mijn pers. perspectief is komt daarmee het rechtzekerheidsbeginsel veel meer in het gedrang, mits, zoals men gedaan heeft een dergelijk beroep wordt gedaan uit hoofde een teleologische onderbouwing c.q. het doel van algemeen belang. Waarbij deze wet. bepalingen de rijkweidte beperken en verruimen (naar o.a. art. 14 evrm) en duidelijke grenzen aangeven voor de Staat irt diens ruimte waar het alg. belang ligt. En deze zijn door de belastingdienst aantoonbaar overschreden en erkend door de overheid zelve zoals al eerder aangeduid. Daarmee gezegd, zou het handelen vd Staat/belastingdienst toch als wederechtelijk moeten kunnen geacht worden irt het verbod op discriminatie en kan de overheid zich niet beroepen op deze jurisprudentie uit hoofde gekwalificeerde immuniteit. Daar, men aantoonbaar en intentioneel niet de inspanningsverplichting geleverd heeft irt het evrm incluis verbod op discriminatie.

Zandb
Zandb15 jul. 2022 - 6:18

Broodmolen De overheid kan niet strafrechtelijk worden vervolgd, de mensen die de overheid vorm geven wel.