Joop

Fins onderzoek: basisinkomen zorgt voor minder stress en meer geluk

  •  
07-05-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1432 keer bekeken
  •  
finland

© cc-foto: Anastasia Borisova

Een basisinkomen leidt tot een betere geestelijke gezondheid, meer tevredenheid over het leven en meer vertrouwen. Dat blijkt uit een grootschalig Fins onderzoek naar het basisinkomen. De deelnemers aan de test hadden minder vaak last van depressies, verdriet en eenzaamheid dan de mensen in de controlegroep die geen basisinkomen ontvingen.
Finland gaf in 2017 en 2018 een groep van tweeduizend werklozen een vast basisinkomen van 560 euro. De werklozen waren niet langer verplicht om op zoek te gaan naar een baan. Als ze een baan vonden, raakten ze hun basisinkomen niet kwijt.
Een basisinkomen zorgt voor meer autonomie, constateren de onderzoekers. Sommige Finnen namen vanwege hun basisinkomen slecht betaald werk aan, omdat ze niet langer bang hoefden te zijn dat ze hun uitkering zouden kwijtraken. Anderen besloten vanwege het basisinkomen juist om slecht betaalde en onzekere banen af te slaan. Ook stelde het basisinkomen mensen in staat om voor hun buren of familieleden te zorgen.
Al met al beïnvloedt een basisinkomen de kans dat mensen een baan vinden nauwelijks. Voor zover er al een effect is, dan lijkt dit licht positief te zijn: mensen met een basisinkomen gingen iets vaker weer aan het werk dan mensen in de controlegroep.
Door de coronacrisis neemt de belangstelling voor het basisinkomen wereldwijd weer toe. Veel mensen raken werkloos en hebben door de coronamaatregelen minder mogelijkheden om aan het werk te gaan. Een maand geleden kondigde de Spaanse regering de introductie van een basisinkomen aan. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon verklaarde deze week dat het tijd is voor een basisinkomen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (100)

DaanOuwens
DaanOuwens9 mei 2020 - 8:15

Dit experiment heeft weinig met het basisinkomen te maken. In feite komt het grotendeels neer op het vrij vlaggen van werklozen van allerlei zinloze verplichtingen. Het zou een zinnig idee zijn in Nederland alle werklozen van 60 en ouder geheel vrij te stellen van verplichtingen. Die mensen komen nu nooit meer aan het werk. En mocht dat wel het geval zijn laat ze de verdiensten gewoon houden en sla ze aan in een hoog belastingtarief. Dan hebben ze een positieve prikkel om te werken en worden ze niet geconfronteerd met hopeloos ingewikkelde terugvorderingsprocedures. In een breed basis inkomen zie ik niets. Maar deze Finse casus gaat ook niet om een basisinkomen. Een basisinkomen zonder voorbehoud gaat ook totaal andere effecten krijgen. Dus op basis van dit experiment kan geen enkele zinnige conclusie getrokken worden. Wat mij opvalt is het lage maandbedrag. Daar kan je hier niet van leven. Daarvoor is in Nederland het drievoudige nodig voor een alleenstaande volwassene. Tenzij in Finland alle gezinsleden 560 euro krijgen. Maar dan dwing je met deze maatregel mensen eigenlijk om bij elkaar te gaan wonen. Of dat nou echt een gewenst beleid is vraag ik mij ook af. Kortom volgens nog maar even geen basisinkomen, Daar schiet niemand iets mee op.

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 9:25

Het was een suppletie van 560 euro pm binnen het bestaande uitkeringssysteem voor werkeloosheid. Die suppletie was onafhankelijk van de "jobstatus", de uitkering niet. Het was dan ook helemaal niet de bedoeling om van 560 euro te leven en werkelozen werden ook niet "vrijgevlagd".

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 9:44

In Finland werden werkelozen geacht aan "activeringsprogramma's" deel te nemen die hun positie op de arbeidsmarkt zouden verbeteren. Op gebrek aan participatie stonden sancties. Daarvan was de experimentele groep wel vrijgesteld. Men was er al achter dat die programma's niet werken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 10:16

Ik ga er niet vanuit dat Bregman wordt gehinderd door enige kennis van Finland, het Finse uitkeringssysteem en het experiment in kwestie. Kennis van het Fins zou hier trouwens ook handig zijn. Het evaluatierapport is wel in het Engels en verschaft ook inzicht in hoe het experiment is uitgevoerd en wat er is gemeten. Het definieren van "employment status" is al knap ingewikkeld. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DaanOuwens
DaanOuwens9 mei 2020 - 15:08

@ DanielleDefoe Ik snap het zij kregen bovenop een een basis uitkering een standaard bedrag om geheel zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Dat klinkt logisch. Dat dergelijke programma's niet werken ben ik met je eens. Zodra het idee dat de werkloze deficiënties op het persoonlijke vlak heeft leidend is voor de interventie is het resultaat nihil. Eindeloze sollicitatietrainingen, presentatie trainingen, gesprekstraining zijn dan het gevolg. Verder geloof ik jou op je woorden. Mijn Fins is matig. Wel grappig is dat 10 jaar geleden regelmatig allerlei delegaties van politici en beleidsambtenaren naar Finland trokken. Mij valt meestal op dat die reizen echt helemaal niets opleveren. Er zijn trouwens in Utrecht en Groningen pilots die enigszins lijken op de Finse aanpak. Ik zit eigenlijk te wachten op de evaluaties daarvan.

MountEverest
MountEverest8 mei 2020 - 19:44

We hebben in Nederland al een basisinkomen: de AOW. En natuurlijk de Kinderbijslag Als je iedere volwassene onder de 67 een basisinkomen van 1000 euro en ieder kind onder de 18 500 euro wilt geven, kost dit per jaar ongeveer: Volwassenen: 12 * 1000 * 10.450.000 = 125 miljard Kinderen: 12 * 500 * 3.370.000 = 20 miljard Totaal: 145 miljard Uiteraard vervallen dan alle uitkeringen, toeslagen etc.

1 Reactie
MountEverest
MountEverest8 mei 2020 - 20:20

Professor Ingrid Robeyns wijst erop dat in alle experimenten die tot nu toe gehouden zijn, geld van buitenaf in de populatie wordt geïnjecteerd: Een basisinkomen voor alle Rotterdammers wordt betaald door Zuid-Holland. Een basisinkomen voor alle inwoners van Zuid-Holland wordt betaald door de rest van Nederland en een basisinkomen voor Nederland wordt betaald door Duitsland etc.: https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/f92b2d5218b54c9087c0b822e1e3e0511d?playcover=false&playFrom=3587&autoStart=true vanaf 31:00

Joost Spits
Joost Spits8 mei 2020 - 15:49

Hoe het ook uitwerkt, het is in ieder geval een positieve benadering van de mens. Men is uit gegaan van een positief mensbeeld en dat is een goede zaak. Als iemand een basisinkomen heeft, kan die toch nog begeleiding krijgen om een job te vinden, waar hij of zij zich goed in voelt. Ervan uitgaande dat ieder normaal mens zich wil ontplooien en zich verdienstelijk wil maken. Het doemdenken dat iedereen zonder werk lui is en een klaploper is, moet ook maar eens de wereld uit. Mensen hun eigenwaarde teruggeven levert een betere samenleving op. Uiteraard zijn er altijd mensen die de kantjes er van aflopen, maar ook daar valt een mouw aan te passen.

1 Reactie
LaBou
LaBou 8 mei 2020 - 16:16

" Uiteraard zijn er altijd mensen die de kantjes er van aflopen..." Die zijn er inderdaad. En sommigen daarvan worden nog heel royaal betaald ook.

Purper Floyd
Purper Floyd8 mei 2020 - 15:20

Basisinkomen kan niet samengaan met het verdrag van Schengen. De enige mogelijkheid zou dus betekenen dat alle Schengenlanden meedoen. Maar de levensstandaard is nogal verschillend in die landen, dus hoe ga je de hoogte van het basisinkomen vaststellen? Nivelleren ? Of Schengen de nek omdraaien ? Lijkt mij een heilloze weg.

JoepJos
JoepJos8 mei 2020 - 14:19

Van alleen 1000,-- per maand kun je in dit land met geen mogelijkheid rond komen. Men heeft al jaren inkomensreparaties nodig zoals de huur- en zorgtoeslag en wanneer men kinderen heeft, het kindgebonden budget. En dan zit men nog op bijstandsniveau (deze uitkering is bijna 1000,-- per maand).

Leontrotsky
Leontrotsky8 mei 2020 - 13:49

Basisinkomen werkt het beste wanneer het wereldwijd wordt ingevoerd, uiteraard niet voor elke wereldburger hetzelfde maar wel ongeveer hetzelfde bedrag. Dit kan in principe makkelijk worden gerealiseerd omdat banken het geld kunnen drukken en omdat in Het Westen de rijke inwoners en de multinationals nog steeds in de meeste landen ongelooflijk weinig belasting betalen. Er is berekend dat in een evenwichtig belastingstelsel (dus waar de rijken in verhouding dezelfde percentage belasting betalen als de middenklasse en onderklasse en de MKB bedrijven) er dagelijks ongeveer 75 miljard Euro extra belastinginkomsten wereldwijd binnen kunnen komen. Dit is in principe genoeg om de 4 miljard armen in de wereld te voorzien van een basisinkomen.

1 Reactie
Magische
Magische8 mei 2020 - 17:58

Trotsky, ik begrijp niet dat uw reacties nog serieus geplaatst worden. De hele wereld een soortgelijk basisinkomen. Onrealistisch ongeveer gelijk is in sommige landen heel veel waard in de rijkere landen weer wat minder. Maar goed laten we er van uit gaan dat iedere Nederlander tussen de 18-65 een basisinkomen krijgt. Ja ook de rijken, solidair zijn is het credo. Er zijn in die leeftijd ongeveer 11000000 inwoners x €12000 (€1000 per maand) = €132miljard. Ons BNP is zo’n €750miljard. U wilt 18% van het totale BNP hieraan uitgeven. Wat doen we met 65-plussers? Eigenlijk horen ze het ook te krijgen toch? Het systeem van een basisinkomen door er niets voor te hoeven doen is zo’n rampzalig idee er zijn bijna geen woorden voor. En de oplossing dat banken het geld gewoon kunnen drukken is niet heel doordacht.

Bouwman2
Bouwman28 mei 2020 - 11:41

Het is maar de vraag of iemand als vanzelfsprekende gelukkiger zou worden van een basisinkomen en of het ontbreken van stress noodzakelijk leidt tot euforie. Het zou ook wel tot verveling en apatie kunnen leiden.En dan gaan mensen de raarste dingen bedenken om afleiding te zoeken. Want een bestaan zonder stress, dat is natuurlijk gewoon pas voor iedereen weggelegd als ie eenmaal voorgoed is vertrokken. Ik heb wel eens gelezen dat in Finland en Hongarije de meeste suïcides voorkomen in de EU..Nog nooit heeft iemand dat tegengesproken. Misschien is het tijd om daar eens iets over te schrijven?

1 Reactie
LaBou
LaBou 8 mei 2020 - 16:18

Je bent bang dat je werknemers weglopen wegens slechte behandeling als ze een basisinkomen krijgen?

RechtdoorZee93
RechtdoorZee938 mei 2020 - 10:03

Ik begrijp de strekking niet helemaal. Dacht cat een basisinkomen een inkomen voor iedereen is. Een inkomen voor alleen werklozen is toch gewoon de bijstand? Of de bijstand zonder eisen? Als echt iedereen een basisinkomen krijgt dan ben ik benieuwd of mensen beslissen om minder te werken en welke economische gevolgen dat heeft.

3 Reacties
ton14024
ton140248 mei 2020 - 13:23

De strekking is dat je ´ons Basisinkomen´ (wie weet wat dat precies is?) niet met een Finse toeslag kunt vergelijken.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee938 mei 2020 - 14:22

De getoonde tweet van Rutger Bregman onder het artikel verwarde me. Nu ik het iets beter begrijp is het eigenlijk geen basisinkomen maar eerder een 'extra'? bijstandstoelage zonder voorwaarden.

Polletje2
Polletje28 mei 2020 - 14:58

"Dacht dat een basisinkomen een inkomen voor iedereen is." Daar heb je helemaal gelijk in: de fout dat het alleen voor werklozen en/of laagbetaalden bedoeld zou zijn wordt wel vaker gemaakt. Ook miljonairs hebben recht op een basisinkomen. En het zou logisch zijn om dan ook het minimuminkomen af te schaffen. Het zou geen ramp zijn als de mensen minder zouden gaan werken, want de ecologische voetafdruk moet dringend omlaag. Helaas wijzen alle studies erop dat dat niet het geval zou zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]8 mei 2020 - 9:46

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Peter van Veen2
Peter van Veen28 mei 2020 - 13:30

En waar denkt u de 5.940 miljard die daar jaarlijks voor nodig is vandaan te toveren?

Polletje2
Polletje28 mei 2020 - 15:21

Negentig euro per maand was het minimumloon in Brazilië, totdat Lula aan het bewind kwam en het verdrievoudigde tot bijna 300 Euro per maand. Sinds Dilma is afgezet is dat nu vanwege de geldontwaarding ingezakt tot de helft daarvan. Vanwege Corona ligt hier nu alles stil, dus ik zei tegen Manuel, onze klusjesman (alleskunner zou een beter woord zijn), dat hij waarschijnlijk tenminste tot en met augustus met betaald verlof zal moeten gaan. Dat leek hem geen probleem, want hij kan weliswaar niet tegen stilzitten, maar hij heeft nog genoeg te doen, was het antwoord.

Freek3
Freek38 mei 2020 - 8:56

Klinkt als groot nieuws, maar over dit onderzoek werd in elk geval al in februari 2019 gepubliceerd, misschien al eerder. https://www.bbc.com/news/world-europe-47169549 Behalve dat, de proef had als voornaamste doelstelling meer mensen laten werken, en het bleek niet te werken, een mislukking dus. Dat mensen die he niet breed hebben van gratis geld gelukkiger worden en minder stress ervaren is verder een open deur.

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 11:57

Het ligt wat gecompliceerder.

Recht door Zee
Recht door Zee8 mei 2020 - 14:54

@ DanielleDefoe "Het ligt wat gecompliceerder" Leg uit?

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 17:10

Ik kan het oorspronkelijke materiaal niet te pakken krijgen, dat is waarschijnlijk ook in het Fins, een taal die buiten mijn pakket valt, maar het volgende commentaar van Heikki Hiilamo is wat uitgebreider dan het artikel in de Guardian. Het geeft ook aan waarom het experiment niet het beoogde resultaat had en waarom het is gestaakt. Met een universeel "basisinkomen" had het niets te maken. https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/heikki-hiilamo-disappointing-results-from-the-finnish-basic-income-experiment

Recht door Zee
Recht door Zee9 mei 2020 - 18:05

@ DanielleDefoe Thx voor de link. zal kijken of de vertaler wil meewerken en ik het kan lezen.

HaloOfFlies
HaloOfFlies8 mei 2020 - 8:21

Goed idee. 1000 per maand voor iedereen. Bijstand/WW afschaffen. Hypotheekrenteaftrek afschaffen. Alle aftrekposten afschaffen. Voor bedrijven vennootschapsbelasting 20% PLUS 2% van de omzet (of 40%, maar dan Europees geregeld), maar alle aftrekposten ook afschaffen. 40% belasting op inkomen (1 tarief) boven die 1000 - meteen af te dragen door degene die uitbetaalt. Erfbelasting dus ook op 40% Al het geld dat Europa uitgaat; met 40% belasten. 60% van de ambtenaren kunnen iets anders gaan doen....

4 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee938 mei 2020 - 10:08

Groot voorstander voor het versimpelen van het belastingstelsel. Ben ook een groot voorstander voor het afschaffen van de erfbelasting. Of in ieder geval onder 1 miljoen. Stel je voor dat je bij je ouders woont in een huis van 3 ton. Als zij plots te komen overlijden erf je het huis maar moet je dus 40% betalen wat dus 120.000 is. De enige manier om dat op te brengen is door het huis te verkopen. Met het restant van 180.000 kun je niks terugkopen, maar daarover moet je dan wel vermogensbelasting betalen want je bent plots 'rijk'. Perfecte manier om mensen de armoede in te jagen.

ton14024
ton140248 mei 2020 - 13:18

Gelukkig blijft het enorme toeslagencircus dus bestaan.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 mei 2020 - 6:13

'Als zij plots te komen overlijden erf je het huis maar moet je dus 40% betalen wat dus 120.000 is' Je loopt achter. Als kind betaal je tegenwoordig over de eerste 126.723 10%, en over de rest 20%. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/hoeveel-procent-erfbelasting-betalen 'Perfecte manier om mensen de armoede in te jagen.' Overdrijven is ook een vak.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 10:36

Weduwen (en weduwnaars) zijn het beste af. Een half miljoen belastingvrij.

Izzy2
Izzy28 mei 2020 - 8:03

Mooi. Wellicht belastingen voor multinationals eens aanpakken. Dan is het eenvoudig te betalen.

1 Reactie
Max6
Max68 mei 2020 - 10:18

Hoeveel denk je zelf dat dit Nederland gaat opleveren dan? Ik gok dat momenteel Nederland geld verdient aan internationals die via Nederland minder belasting betalen (belastinginkomsten, extra banen, etc). Prima als we belastingen voor multinationals Europees gaan aanpakken, maar een naïef om te denken dat we daar als Nederland (veel) van gaan merken in de schatkist.

mjansen2
mjansen28 mei 2020 - 7:49

Lijkt me een goed plan dat basisinkomen, alleen hier in Nederland met de opgefokte huizenmarkt en dito huur/koopprijzen voor woningen is het slechts een compensatie voor het woningwanbeleid ten gunste van banken en beleggers en kan je hier niet van leven. Net zoiets als hypotheekrente aftrek.... Nee het zou wel een bedrag moeten zijn waarvan echt geleefd kan worden

frankie48
frankie488 mei 2020 - 7:44

Saudi-Arabië die primaire goederen gratis aan de bevolking hebben verstrekt als een tegemoetkoming voor de inkomsten uit hun natuurlijke bronnen zijn daarmee gestopt, en verstrekken nu ook een 'bijstandsuitkering' -is natuurlijk ook gewoon een basisinkomen omdat er geen verplichtingen tegenover zijn komen te staan-. Maar hopen net als in Finland het resultaat te gaan zien dat daardoor de eigen hogeropgeleide inwoners het slecht betaald werk wat nu door arbeidsmigranten wordt gedaan zelf weer willen gaan doen. https://www.nporadio1.nl/homepage/7422-waarom-het-rijke-saudi-arabie-bijstandsuitkeringen-gaat-uitdelen

Tom7
Tom78 mei 2020 - 7:29

Als een ieder niet meer hoeft te vechten om maar niet, via de glijdende schaal tot `Dor Hout´ te worden verklaard, lijkt me dat niet alleen winst voor het welzijn voor de individuele mens of de samenleving, maar gezien de dominante factor van het alles vernietigende winst maximalisatie concept, de gehele leefbaarheid op deze Planeet `an sich'. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bijgevoegd een link met een zeer recent vervolg, op het nummer Street Spirit uit 1995, van welk nummer Yorke het volgende heeft gezegd, "Yorke insisted that he didn't really write this, that it wrote itself. He claimed the band was merely its messengers, for something he called "our purest, saddest song." "Yorke has said this was inspired by Ben Okri's 1991 novel The Famished Road." "Rows of houses, all bearing down on me I can feel their blue hands touching me All these things into position All these things we'll one day swallow whole And fade out again and fade out" Bijgemaakte Tijdgeest video van bij Tonight Show gespeelde Platicine Figures. Plasticine Figures-Thom Yorke- Video https://vimeo.com/414313175

Buitenstaander
Buitenstaander8 mei 2020 - 7:08

Nou da's wel een eye-opener: Jekrijgt gratisinkomen en dat levert minder stressen meer geluk op. Maar wellicht is het ook aanvullend handig om eens te vermelden waar men die experimenten gestopt zijn en waarom….?

1 Reactie
ton14024
ton140248 mei 2020 - 13:14

Een eye-opener? Eerder zand in de ogen strooien.

bolito
bolito7 mei 2020 - 21:22

560 euro per wát ? Als het per maand is snap ik niet hoe iemand daar minder depressief van kan geraken, laat staan vrolijk. Maar misschien is het bovenop de bijstand/ww ?

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 8:00

Per maand.

Folkert2
Folkert28 mei 2020 - 10:29

560 euro per maand zonder tegenprestatie ipv bijstand, en als je eventueel parttime werkt behoud je dat bedrag naast je salaris.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 mei 2020 - 16:08

Wat als je geen werk kunt krijgen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 9:53

De Finse variant op een ww uitkering.

JanKlaasen
JanKlaasen7 mei 2020 - 20:43

"Een basisinkomen leidt tot een betere geestelijke gezondheid, meer tevredenheid over het leven en meer vertrouwen." Verrassend dat gratis geld dit effect heeft. Gratis tip voor Finland: van €20.000 euro per maand zou iedereen nog meer tevreden zijn over het leven. Geen dank!

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens8 mei 2020 - 8:27

@ JanKlaasen Jij schrijft: Verrassend dat gratis geld dit effect heeft. Inderdaad 560 euro is 50% van het bestaansminimum in Nederland. Het zou dus ook een halvering van de uitkeringen in Nederland betekenen en een vrijwel totale sanering van het controle apparaat en het re-integratie apparaat. Op een totale begroting van de sociale zekerheid in Nederland zou deze aanpak slechts 50% van de huidige uitgaven zijn dus een besparing van 40 miljard kunnen opleveren. Dus gratis geld is nogal goedkoop voor de samenleving. Of dat werkelijk zo is, is de vraag, maar het laat wel zien dat jouw tekstje nogal misplaatst is.

JaapBo
JaapBo7 mei 2020 - 19:13

Neoliberalen zien stress als een instrument om mensen aan te zetten tot harder werken: knijp ze maar goed af, dat motiveert! In werkelijkheid motiveert stress helemaal niet zo goed, en heeft het juist veel nadelen. Mensen die onder stress iets moeten doen doen er vaak juist langer over en zijn minder creatief. Het boekje "the broken ladder how inequality affects the way we think live and die" door Keith Payne is erg instructief. Hij laat ook zien dat stress tot slechte beslissingen leidt. Mensen die gestresst zijn investeren minder in zichzelf en nemen korte-termijn beslissingen ipv lange-termijn beslissingen. Voor minder stress zijn er trouwens wel andere oplossingen dan een basisinkomen (bijv. betere sociale zekerheid), maar wat alle oplossingen gemeenschappelijk hebben is dat minder ongelijkheid beter is.

1 Reactie
Bert VanDuren
Bert VanDuren7 mei 2020 - 21:09

Allemaal leuk en aardig, maar hoe ga je het financieren? En hoe ver kan de bevolking blijven groeien? Want op een gegeven moment gaat het onbetaalbaar worden.

JaapBo
JaapBo7 mei 2020 - 17:55

Dit zijn mooie voordelen van een basisinkomen. Een belangrijk voordeel van minder stress is ook dat mensen meer besluiten neme die op lange termijn verstandig zijn, terwijl mensen met stress vaak voor korte termijn ontstressing gaan. Een nadeel van het basisinkomen is dat het profiteurs aan kan moedigen. Dat is hier denk ik niet goed getest, want dan hadden ze ook werkenden een basisinkomen moeten geven.

11 Reacties
vdbemt
vdbemt7 mei 2020 - 19:24

"Sommige Finnen namen vanwege hun basisinkomen slecht betaald werk aan, omdat ze niet langer bang hoefden te zijn dat ze hun uitkering zouden kwijtraken. " Dat is toch niet bepaald profiteursgedrag. Integendeel. Als het toch zoveel voordelen met zich meebrengt, hoe erg is dan die enkele 'profiteur' . Daarbij: alsof het echt iets is om heerlijk van te profiteren, een basisinkomen. EN: welke werkende levert zijn inkomen in voor een basisinkomen?

Polletje2
Polletje27 mei 2020 - 19:33

Wat zijn nu eigenlijk de profiteurs? Mensen die ondanks het basisinkomen toch gaan werken? Mensen die samen gaan wonen, omdat ze niet langer om die reden worden gekort, zodat de prijzen van de huren en het onroerend goed gaan dalen, omdat er een overschot ontstaat? Mensen die goed betaald seizoenswerk aannemen en dan 6 maanden gaan reizen? Mensen die -zelfstandig- iets gaan doen wat ze leuk vinden, ook al is de financiële beloning te laag om van te leven? Mensen die weigeren om nog langer voor een habbekrats een rot-job aan te pakken, omdat ze anders worden gekort op hun uitkering? Mensen die ontdekt hebben hoe heerlijk het is om bezitsloos te leven en hun ecologische voetafdruk terugbrengen naar 1 door lekker in de zon te gaan liggen? Zijn mensen die hun gedrag veranderen om maximaal profijt te trekken van de nieuwe economische werkelijkheid dus profiteurs? We zijn allemaal profiteurs!

stokkickhuysen
stokkickhuysen7 mei 2020 - 21:17

Baan opzeggen en terug naar 560 per maand. Dat is je goed recht. je maakt plaats op de arbeidsmarkt voor iemand die meer wil verdienen, prima.

JaapBo
JaapBo8 mei 2020 - 6:28

Een basisinkomen heeft zeker voordelen, maar het heeft ook twee grote nadelen, namelijk dat het erg veel geld kost en dat het profiteurs kan aanmoedigen. Dat zijn bijv. mensen die gemakkelijk zelf de kost kunnen verdienen, maar dat niet doen vanwege het basisinkomen. De (mogelijke) nadelen dienen onder ogen gezien te worden en niet onder het tapijt geveegd. Bij een laag basisinkomen, zoals bij de test in Finland, is de kans op profiteurs natuurlijk kleiner dan bij een hoog basisinkomen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 8:07

Als je meent genoeg te hebben aan 560 euro in de maand staat het je vrij af te zien van werk waar je geen zin in hebt. Maar in Finland zul je je dan wel in een plaggenhut moeten terugtrekken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 8:21

Zonder kennis van het Finse sociale stelsel hangt de discussie in de lucht.

Freek3
Freek38 mei 2020 - 9:04

[want dan hadden ze ook werkenden een basisinkomen moeten geven.] Dat is inderdaad het idee van een basisinkomen, het is er voor iedereen. Dit was een nep-basisinkomen, een proef met verhoging van uitkeringen om te zien over er daardoor meer mensen zouden stoppen met werkweigering, het bleek niet te werken.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg8 mei 2020 - 12:45

Ook ik heb de neiging 'profiteurs' op te geven als reden om tegen een basisinkomen te zijn. Terwijl: het aantal mensen met een parasitaire levensstijl in de maatschappij is geringer dan het cynische neoliberale mensbeeld ons wil doen geloven. Psychopaten komen weliswaar voor, ze zijn niet alomtegenwoordig. En vallen in een maatschappij die draait op wederkerigheid en solidariteit misschien wel des te sneller door de mand - en dat zou pure winst zijn. Voorstanders van een basisinkomen, hoe wordt opgevangen dat iemand het werk doet waarop eigenlijk niemand zit te wachten? Het is nu al moeilijk werkkrachten te krijgen voor de kassen, om maar eens wat te noemen...

Polletje2
Polletje28 mei 2020 - 14:46

Door zoveel te betalen dat er mensen zijn die het de moeite waard vinden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 mei 2020 - 16:12

Hanneke Kouwenberg Ook dat is markt toch. Schaarse werkkrachten zijn dus duur! Meer betalen dus! Ik heb geen medelij met de eigenaren van die kassen, die uitzuigers!

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg9 mei 2020 - 7:26

En toch blijf ik sceptisch. In de oude Sovjetunie was er sprake van een soort basisinkomen; je verdiende een inkomen ongeacht de prestatie die je daar tegenover stelde. Het resultaat, zo werd mij destijds althans tijdens geschiedenisles voorgehouden, was dat zonder de productie van de kolchozen (waarin mensen voor een eigen zakcentje werkten) er constant hongersnood zou heersen. Een basisinkomen moet in principe voldoende is om van te leven; alle toeslagen en dergelijke komen immers te vervallen. €560,- is dan bij lange na niet genoeg. Alleen al de woonlasten zijn vele honderden euro's hoger. Polletje denkt dat er een woningoverschot zal ontstaan als de "samenleefboete" komt te vervallen, ik ben daar sceptischer over. In ieder geval zal het niet genoeg zijn om de huur, GWL, kleding én voedsel van te betalen. Mensen zullen inderdaad minder gaan werken, en enerzijds zal de maatschappij daar beslist niet onder lijden (sorry, bullshitbaners), anderzijds zullen mensen zich beter, gelukkiger voelen. Tegelijkertijd: er is werk dat gedaan moet worden waarin weinigen zin hebben. Je kunt zeggen: dan moeten die mensen beter betaald worden, maar met een (dan te laag) basisinkomen zullen dergelijke diensten slechts mondjesmaat beschikbaar zijn, gewoonweg omdat ze te duur worden. Vies werk, lichamelijk zwaar werk, geestelijk zwaar werk - aan zulks valt ook te denken bij bijvoorbeeld de zorg voor zeer diep gehandicapte of demente medemensen (een moraal verantwoorde maatschappij laat die niet over aan de goden). Het is maar de vraag of 1) of de belastingopbrengsten van de lagere inkomstenbelasting dat dragen en 2) of je met een hoog uurloon je de juiste mensen naar die plek krijgt. En stellen dat de familie dat zal overnemen is een utopie; die woont niet altijd in de buurt, is gebrouilleerd óf gewoon niet-bestaand (in het geval van mensen zonder kinderen). Het probleem met de betrouwbaarheid van de experimenten-op-kleine-schaal is wat mij betreft er dan ook in gelegen, dat de buitenwereld met haar klassiek kapitalistische systeem voor de randvoorwaarden zorg bleef dragen. Op wereldschaal worden waarschijnlijk veel producten dermate veel duurder (kleding, voedsel), dat het welvaartsverlies niet te vatten zal zijn in termen van "minder comfort", maar eerder van "armoedeval". Ik ben daarom huiverig. Terwijl: uit ecologische, maar vooral ook: humanistische en ethische overwegingen zal het huidige systeem op de schop moeten.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 mei 2020 - 17:43

Het zou de mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt heel wat minder kopzorgen hebben gegeven. Voor degenen hieronder die denken dat je met die 560 euro moet rondkomen, ik denk dat jullie het concept niet helemaal begrijpen. Omdat volledige werkgelegenheid niet voor iedereen haalbaar en of wenselijk is is een halve baan met een volledig inkomen de uitkomst.

1 Reactie
Mr Ed
Mr Ed7 mei 2020 - 20:58

Ik denk dat jij het niet helemaal begrijpt. Voor mensen die kunnen werken is het misschien een leuk extraatje of een mogelijkheid om minder te gaan werken. Als je echter niet kunt werken betekent het bittere armoede, want het voordeel van het basisinkomen zou zijn dat alle uitkeringen en toeslagen vervallen. Daarom deugt deze proef niet, want men heeft blijkbaar alleen mensen geselecteerd die werkeloos waren maar heel goed in staat werk te vinden. Dat is de makke van het basisinkomen, van een betaalbaar basisinkomen is niet te leven en een leefbaar basisinkomen is niet te betalen.

Mr Ed
Mr Ed7 mei 2020 - 17:29

Een basisinkomen van 560 euro, waarbij alle uitkeringen en toeslagen vervallen lijkt mij een rechtse droom. Ik denk niet dat de gemiddelde uitkeringsgerechtigde hier blij van wordt.

7 Reacties
vdbemt
vdbemt7 mei 2020 - 19:25

Hier in Nederland kun je er niet van leven. Het zou het dubbele moeten zijn.

Mr Ed
Mr Ed7 mei 2020 - 21:02

In Finland al helemaal niet, het leven is daar duurder dan hier.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 mei 2020 - 22:48

In Finland is het leven duurder dan in Nederland. Het was ook de bedoeling niet dat mensen er van zouden kunnen leven.

vdbemt
vdbemt8 mei 2020 - 8:35

@DanielleDefoe. Maar ze KUNNEN er wel van leven. Ze gaan zelfs aan het werk voor banen onder dat basisinkomen. Als Finland duurder is dan Nederland, snap ik niet hoe dat kan. Overigens lijkt me dat wél de bedoeling van een basisinkomen: net voldoende inkomen om ervan te kunnen leven (en niet in de stress te geraken. Zoals door instanties die je op zitten te jagen en korten als je kosten wil besparen door samen te gaan wonen)

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 10:47

vdbemt 8 mei 2020 at 10:35 Uw interpretatie klopt van geen kant. "In the Finnish experiment, a randomly selected group of 2,000 young unemployed and long-term unemployed Finns were paid 560 euros per month for a study period of two years regardless of employment status. The rest of the unemployed in Finland formed the control group." Dwz de groepen die met elkaar werden vergeleken verschilden van elkaar op slechts 1 punt, nl de 560 euro extra. Beide groepen ontvingen werkeloosheidsuitkeringen die zouden vervallen als ze een baan vonden. De bedoeling was om uit te vinden of de inkomenssuppletiegroep meer neiging zou vertonen om aan het werk te gaan omdat ze de 560 euro ook bleven krijgen als ze gingen werken. Voor een commentaar zie bv https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/heikki-hiilamo-disappointing-results-from-the-finnish-basic-income-experiment

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 10:52

Uiteraard moet de overheid zich niet bemoeien met wie je al dan niet samenwoont. Het gaat ze geen bal aan of je gezelschap hebt van een man, een vrouw een kat of een postzegelverzameling.

vdbemt
vdbemt9 mei 2020 - 8:35

@DanielleDefoe. Dan ga ik even twijfelen. En kijk opnieuw. En zie nérgens dat dat basisinkomen, zoals jij zegt, voor de ene groep 560,- EXTRA is t.o.v. de andere groep. Het basisinkomen was 560,- . Punt. Dan zeg jij dat bij het vinden van een baan voor beide groepen de uitkering vervalt. Ik lees hier toch wat anders uit: "Als ze een baan vonden, raakten ze hun basisinkomen niet kwijt." Wat klopt er nu van geen kant? Precies: wat jij schrijft.

tomaatnet
tomaatnet7 mei 2020 - 17:22

@vdbemt De neoliberaal zal je bedoelen maar dan door stelen en oplichting.

ton14024
ton140247 mei 2020 - 17:08

Van 560 euro betaal je misschien net de huur.

1 Reactie
Abma
Abma7 mei 2020 - 17:35

Ah en dat is soms al moeilijk genoeg.

Jorah
Jorah7 mei 2020 - 16:57

Gratis geld levert minder stress op en meer geluk. Nogal een open deur. Was er niet in Scandinavië ook een proef gestart die vervolgens gestopt is omdat het mislukte?

5 Reacties
SG87
SG877 mei 2020 - 17:58

@Jorah: dit gaat over die 'mislukte' proef. Dit zijn de resultaten die uit die proef zijn gekomen. Dat die proef 'mislukt' is, was destijds een frame vanuit rechtse kant. De rechtse regering van Finland zette die proef 2 jaar geleden stil omdat ze er geen heil meer in zagen. Vervolgens werd in de rechtse media de proef als 'mislukt' bestempeld, omdat er niet significant meer mensen aan het werk kwamen. Dat het ook andere voordelen kon hebben werd toen niet uitgelicht. Hier heb je bijvoorbeeld 2 linkjes waarin je ziet hoe er totaal anders over bericht werd door het linkse Trouw en het rechtse Elsevier. Waar trouw objectief meld dat de proef werd stopgezet voordat bekend was of het wel of niet werkte, riep Elsevier dus dat het mislukt zou zijn: https://www.trouw.nl/nieuws/finland-zet-het-experiment-met-een-basisinkomen-stop-nog-voor-bekend-is-of-het-werkt~b2ba244a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2019/02/basisinkomen-blijft-weinig-succesvol-ook-finland-stopt-ermee-671708/ In Canada in de jaren '70 is destijds ook een 5-jarig experiment met een basisinkomen gedaan (gestart door premier Trudeau, de vader van de huidige premier) en werd na 5 jaar stopgezet toen een rechtse regering zitting nam en die wilde geen verder onderzoek hierna. Jaren later zijn onderzoekers toch hierna gaan kijken en ook hier kwamen positieve resultaten uit. Er waren vrijwel geen effecten op de arbeidsparticipatie (voor zover die er waren was dat vooral doordat het jonge mensen waren die toen net een gezin kregen), maar significante winsten op de gezondheidszorg (-8,5% daling van opnames en werk-gerelateerde opnames) en een daling van het aantal psychische problemen.

itsme3
itsme37 mei 2020 - 18:00

Ja. Dat was in Finland.

Jorah
Jorah7 mei 2020 - 20:08

En is dus mislukt. Ondanks de draai die SG eraan wil geven. Bedankt voor de info.

stokkickhuysen
stokkickhuysen7 mei 2020 - 21:21

Bedankt voor het inkijkje in je capaciteiten omtrent 'samanvatten' en het hechten van belang aan onderzoek.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 7:39

Canada had nauwelijks een vangnet in de tijd dat het experiment werd gedaan. Ook daar was het geen inkomen waar mensen van konden leven maar een onvoorwaardelijke inkomenssuppletie.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mei 2020 - 16:52

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen7 mei 2020 - 21:25

mwah Ik ben me niet bewust van de doorgedraaide discussie over basisloon

Thuru
Thuru7 mei 2020 - 16:46

In Nederland is er zoiets als bijstand.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 mei 2020 - 16:21

560 euro? vaste lasten zijn hier meer dan dat is het leven daar zo goedkoop?

Zeurmachine
Zeurmachine7 mei 2020 - 16:16

E560,-??? Veel huren zijn al hoger! Dat kun je geen inkomen noemen!

vdbemt
vdbemt7 mei 2020 - 16:05

Voor liberaal geldt maar 1 ding: wat levert het ( mij) financieel op?

7 Reacties
Grozny
Grozny7 mei 2020 - 16:12

Miltton Friedman was een groot voorstander van een basisinkomen. Zorgt voor minder administratieve rompsloop en het maakt de overgang van niet werken naar werken niet zo moeilijk.

Max6
Max67 mei 2020 - 16:47

Nee hoor... ik wil eerst weten wat het me gaat kosten ;-)

Jorah
Jorah7 mei 2020 - 16:59

Voor een socialist geldt maar 1 ding; hoe graai ik zoveel mogelijk van de ander om zelf te gebruiken? Goed, hebben we de doorzichtige oneliners weer gehad.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 mei 2020 - 17:42

Nee Jorah Je omschrijft nu precies de graaiers mentaliteit van het neoliberalisme

Joe Speedboot
Joe Speedboot7 mei 2020 - 19:27

'Voor een socialist geldt maar 1 ding; hoe graai ik zoveel mogelijk van de ander om zelf te gebruiken?' Nooit geweten dat ze in de financiële sector socialistisch waren.. Greed is good.. https://www.youtube.com/watch?v=6bbzwJ0Sx48

Jorah
Jorah7 mei 2020 - 20:11

Dan zijn er verdacht veel socialisten stiekem neoliberaal. Volgens mij gewoon een no true Scotsman drogredenering wat je poneert Griezel.

vdbemt
vdbemt9 mei 2020 - 9:47

@Jorah. Even een paar graaiers: Zalm en andere bankiers, KLM-top, ING-top, Rabobank< prins Constatijn. Ik denk dat dat geen socialisten zijn.

LogicaalPersoon
LogicaalPersoon7 mei 2020 - 15:56

Stel je voor dat mensen in de VS op Andrew Yang hadden gestemd... Dan was de toekomst voor Amerika tenminste wat hoopvoller geweest.

1 Reactie
SG87
SG877 mei 2020 - 18:19

Er hebben mensen in de VS op Andrew Yang gestemd, alleen niet genoeg ;-) Overigens is er in Alaska al een basisinkomen sinds 1982. Van alle olie-inkomsten word een deel onder de bevolking verspreid. Die inkomsten worden dan wel gemiddeld over 5 jaar gezien, zodat de uitkeringen stabieler worden. Afgelopen jaar kreeg elke inwoner van Alaska (mits je het gehele jaar in de staat woonde en niet in de gevangenis hebt gezeten in dat jaar) $ 1606,- oftewel $ 133,83 per maand. Weliswaar niet genoeg om van te leven, maar het is een basisinkomen. Dit basisinkomen is ook opgenomen in de grondwet van de staat.

Drunken Pumpkins3
Drunken Pumpkins37 mei 2020 - 15:55

Daar geeft rechts niks om. Daar draait het alleen om geld, geld, geld. Als rechts een wereld kon cieeeren waarbij alleen geld verdienen het enige doel was en zou zijn en de rest doodongelukkig zijn fan zou rechts alsnog zo'n wereld willen maken. Rechts is anti geluk en anti sociaal. Die zien deze wereld het liefst branden, dat kinderenslaven werken voor niks en de wereld niks meer is.

5 Reacties
tomaatnet
tomaatnet7 mei 2020 - 17:26

Daar is geen woord van gelogen. De spijker op de kapitalistische/neliberale kop!

MrIvez
MrIvez7 mei 2020 - 21:01

Het erge is dat jullie naar alle waarschijnlijkheid niet eens sarcastisch zijn...

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 mei 2020 - 9:05

Nee niet sarcastisch Rechtse mensen willen gewoon zoveel mogelijk ellende in de wereld - waarom is mij ook een raadsel.

Elias Unique
Elias Unique8 mei 2020 - 11:06

Dom gelul. Ik beschouw mezelf als rechts. Ik doneer/sponsor geheel vrijwillig aan een boel zaken. En niet alleen organisaties die ik leuk vind. Ook de Oranjevereniging of de lokale omroep krijgt geld. En als lid van een serviceclub doneer je ook zonder enige zeggenschap over de begunstigde.

Jorah
Jorah8 mei 2020 - 13:15

Helaas MrIvez. dat bedoelen ze niet sarcastisch. Deze mensen leven in een bubbel. Zoals mensen vroeger tijdens de verzuiling in een bubbel leefde. Een parallelle maatschappij die alles daarbuiten negatief afschildert inclusief religieuze trekjes.