Joop

Financiële compensatie voor vergaste nertsen is belonen van ongewenst gedrag

  •  
04-06-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het kwaad wordt beloond, zou mijn grootmoeder zaliger – een boerin – hebben gezegd.
Na een decennia durende discussie trad op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij in werking, ‘gezien de grote ethische en maatschappelijke weerstand tegen bontproductie’.
De fokkers kregen – onder bepaalde voorwaarden – tot 31 december 2023 de tijd om hun bedrijf af te bouwen. Op een schadevergoeding hoefden ze niet te rekenen, zo vonniste op 10 november 2015 het gerechtshof in Den Haag.
Bouwden de fokkers dus af? Neen, velen meenden nog even een paar jaar te kunnen scoren. Met de zegen van de boerenpartijen, CDA, ChristenUnie en SGP en de ondernemerspartij VVD. Dat scoren viel tegen. De weerstand bleef groeien – ook internationaal – en de pelsprijzen daalden.
Ruim de helft van de Nederlandse fokkerijen bevindt zich in Brabant, een kwart in Gemert-Bakel. De raad van deze gemeente, die ’s zomers een miljoen (1.000.000!) nertsen telt, en sinds enige tijd een besmettingshaard is, heeft op 26 mei een motie voor ruiming aangenomen.
Unaniem. Ook de lokale boerenpartijen hebben kennelijk het achterhoedegevecht opgegeven.
De gemeente lijdt toch al zo onder de intensieve veeteelt: ruim een miljoen kippen, 380 duizend varkens, 23 duizend koeien en bijna 4000 geiten. Grotendeels voor de export, net als de pelzen.
Inwoners in de buurt van veehouderijen hebben relatief meer kans op longklachten. Daarom bleek Oost-Brabant een brandhaard in de coronacrisis.
Landbouwminister Schouten moest van de gemeenteraad onmiddellijk de besmette nertsenbedrijven ruimen. Maar zij – landelijke boerenpartij CU – wilde eerst verdere onderzoeken afwachten, ook nadat Schouten zelf bekend maakte dat er intussen drie besmette bedrijven waren bijgekomen. Waaronder ook weer een in Gemert-Bakel.
Het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) heeft deze week inderdaad geadviseerd om te ruimen. Hierop anticiperend had het CDA in de gemeenteraad van Gemert-Bakel alvast ‘financiële compensatie en nazorg’ geëist. Meeliftend met de boerenoorlog op het Malieveld, wilden de fokkers lang voor de coronacrisis was uitgebroken al geld zien, ondanks het Haagse vonnis van 2015.
De ministers Schouten en De Jonge hebben, zoals te verwachten viel, financiële compensatie toegezegd. Verder wordt onderzocht hoe ook de andere ondernemers kunnen worden gestimuleerd eerder te stoppen dan eind 2023.
Het kwaad wordt beloond, zou mijn grootmoeder zaliger – een boerin – hebben gezegd.
Want een fokker die elf jaar de tijd heeft om zijn bedrijf af te bouwen, maar dat weigert, tegen allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen in, neemt welbewust een… hoe heet dat ook weer? Een ondernemersrisico! De gevolgen daarvan zijn uiteraard voor de ondernemer zelf. Wanneer u of ik verlies lijden door riskant speculeren of een ton zien verdwijnen bij Holland Casino, kloppen we immers ook niet aan bij de belastingbetaler?
Ik ben ook heel benieuwd naar het standpunt van Schouten en De Jonge over het recente onderzoek waaruit bleek dat zich in de bodem van Drentse natuurgebieden 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten bevinden, afkomstig uit de landbouw. Niet alleen aan de randen, maar ook ver naar binnen. Een jaar geleden werden al 57 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem gevonden bij buren van Drentse lelietelers. Intussen lijkt er door de ministers niets ondernomen. Tien tot vijftien procent van de in ons land gebruikte pesticiden zijn overigens illegaal, maar ook tegenover dit strafbare feit blijkt de overheid laks en ongeïnteresseerd.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker5 jun. 2020 - 12:18

Beste meneer Den Boef, Eerst even vooraf. Ik heb niets maar dan ook niets met nertsenfokkers. Toch slaat u de plank behoorlijk mis. Dat er nog nertsenfokkers zijn, is omdat we (de Nederlandse overheid) te beroerd waren om bij het instellen van het verbod in 2013 te beroerd waren om de economische schade die de fokkers met een direct verbod zouden lijden, te vergoeden. Om niets te hoeven betalen is er een overgangsperiode afgesproken om de fokkers de gelegenheid te geven hun investeringen terug te verdienen. Die 11 jaar waren dus niet bedoeld om af te bouwen zoals u schrijft, maar om terug te verdienen. Dat plaats een eventuele vergoeding voor het ruimen in een heel ander perspectief. Als 'we' in 2013 niet zo 'zuinig' waren geweest, was er nu geen probleem met nertsen.

adriek
adriek5 jun. 2020 - 10:43

Nertsenfokkerijen zijn geen besmettingshaarden. Het aantal mensen dat er binnenkomt en (dus) kans raakt om besmet te raken is zeer beperkt en zeer gecontroleerd. Dat de besmetting zich van fokkerij naar fokkerij heeft kunnen verspreiden kan beteken dat vogels of ratten het virus kunnen meenemen, maar veel waarschijnlijker is dat de eigenaren zeer onachtzaam met hygiene omgaan en dat is zeer laakbaar.

Zeurmachine
Zeurmachine5 jun. 2020 - 10:41

Besmetting van nerts op mens: ik kan dat niet aanpakken. Ik geloof het niet: het is een economische smoes. Voor de boerenindustrie weer.

NoahAmber
NoahAmber5 jun. 2020 - 10:07

Compenseer die mensen. Ruim die nertsen en probleem opgelost.

Frits Jansen
Frits Jansen5 jun. 2020 - 6:05

Nertsen zijn eigendom, en eigendom wordt door grondrechten beschermd. Eigendom is hier puur een term voor iets dat geld waard is. In een geordende samenleving moet je kunnen rekenen op bescherming van geldswaardige goederen en zaken, anders kun je geen bedrijf runnen.

Paul250371
Paul2503715 jun. 2020 - 3:33

Ik was naïef, wist pas sinds kort dat deze moordcentra nog bestonden, Wat een schande. On topic, als Halsema hier niets aan doet want die Dachauvoornertsen kampen zijn een bron van corona gevaar dan moet ze aftreden.

2 Reacties
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof5 jun. 2020 - 9:59

En wat kan de burgermeester van Amsterdam doen aan nertsenkwekerijen in Brabant?

Pater
Pater5 jun. 2020 - 12:18

Helemaal mee eens Paul. En die vraag of ze er iets mee te maken heeft kan alleen maar opkomen in de armzalige breinen van linksextremisten ! Wat doet dat er nou toe?

MountEverest
MountEverest5 jun. 2020 - 1:02

Animal Rights heeft een rechtszaak aangespannen. Daarom is het ruimen van de nertsen verboden tot 9 juno. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/04/rechter-verbiedt-ruimen-nertsen-tot-dinsdag Off topic: ======= Linkse logica is niet altijd te volgen voor normale mensen. Aan de ene klagen dat de dekking van 4G onvoldoende is, maar als het aantal zendmasten uitgebreid wordt, weer klagen dat er teveel zendmasten staan.

1 Reactie
NoahAmber
NoahAmber5 jun. 2020 - 10:04

Komt nog wel een keer een topic over 5G dus hou die gedachte vast

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 jun. 2020 - 23:47

Ik erger me wild aan minister Schouten, de zalvende toon terwijl ze keihard op de rem trapt als het gaat om maatregelen nemen, Slob is er ook zo één, alsof ze bij die partij erop worden geselecteerd, Schouten vind ik een affront op landbouw, los van de milieuschade ook haar inactiviteit als het om levensgevaarlijke vechthonden gaat, jaarlijks worden tientallen mensen ernstig beschadigd door deze ondieren, ze verdomt het gewoon, ik word doodziek van dat mens.

Brent Dysta
Brent Dysta4 jun. 2020 - 20:46

Dit soort intensieve en industriële veeteelt levert ernstige schade op voor dieren, milieu, gezondheid en klimaat. En uiteindelijk dus voor de economie. Brabanders zijn zwaar de dupe: luchtvervuiling, longklachten, MRSA, Q-koorts, extra veel corona doden, verarmde en vergiftigde natuur, enz. Er zijn veel rapporten en onderzoeken die dit ondersteunen. Daarom is het onbestasnbaar dat de overheid de portemonnaie trekt voor betrokken industriëlen als de klachten extra erg worden en ingrijpen nodig is. Schrijver heeft groot gelijk. Die boeren, sorry industrielen weten goed wat de risico's zijn. Compenseren is onterecht belonen van schandelijk bedrijfsleven. Deze overheid is mede verantwoordelijk en zit in de zak van de agrarische lobbyisten.

becket
becket4 jun. 2020 - 20:21

Het wachten is op the revenge of the nerts.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jun. 2020 - 10:25

als een besmette nerts ontsnapt is dat mogelijk.

MG1968
MG19684 jun. 2020 - 19:22

Dat het ongewenst gedrag was, daar zijn we het snel over eens. Dat het voelt als het belonen van ongewenst gedrag, ook daar zijn we het snel over eens. Maar het ruimen nu, terwijl je het ongewenste gedrag toegestaan hebt -er is niet eens sprake geweest van gedogen maar van legitieme (edoch amoreel) bedrijfsvoering- zal gecompenseerd moeten worden. De overheid kan en mag niet achteraf zijn fouten rechtzetten. Hoe graag ik dat in dit geval ook graag gezien had. Maar weet ook dat 'in dit geval' een foute insteek is. Een overheid behoort betrouwbaar te zijn.

9 Reacties
Pater
Pater4 jun. 2020 - 22:48

In een gfeval als dit zou meer voor de hand liggen dat de fokkers de helft van de schade vergoed krijgen. Over ywee jaar hadden ze tenslotte helemaal niks gehad. De volle mep lijkt me vriendjespolitiek.

Markzelluf
Markzelluf5 jun. 2020 - 9:21

Precies. Je vraagt je af wat voor soort wereld/overheid deze wetenschapper annex onderzoeker voorstaat als je ondernemers die voldoen aan legitieme en democratisch tot stand gekomen wetten elk recht op compensatie wilt ontzeggen omdat je (met terugwerkende) kracht vindt dat hun bedrijfsmodel onethisch is. Dit is een ernstige morele misfit in het denken van Den Boef. En nee, ik ben geen voorstander van bontfokkerijen, maar wel van een betrouwbare overheid. En Den Boef is dat duidelijk niet.

chutzpah chutzpah
chutzpah chutzpah5 jun. 2020 - 10:10

@Pater 'De volle mep lijkt me vriendjespolitiek.' Jij suggereert corruptie?

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 jun. 2020 - 10:31

De markt is ingestort. 90 procent van alle bont ging naar China. De opbrengst van een nertsenpels is momenteel negatief. Dat telt niet mee?

Pater
Pater5 jun. 2020 - 12:27

Vriendjespolitiek is niet hetzelfde als corruptie. Dus: nee. Het gaat er om dat de CU een achterban heeft die meer dan proportioneel uit boeren bestaat.

chutzpah chutzpah
chutzpah chutzpah5 jun. 2020 - 14:59

@Pater Wat is dan het probleem?

MG1968
MG19685 jun. 2020 - 15:44

@danielle Jawel, compenseren doe je aan de hand van de reele waarde. Maar of dat de dagprijs is, daar kun je over twisten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19475 jun. 2020 - 21:46

@Pater Reken maar dat deze boeren naar de rechter stappen als ze vinden dat ze recht hebben op de volle mep. Vriendjespolitiek lijkt mij makkelijk door te prikken, dus daar begint ze niet aan. De aanhang van de CU bestaat traditioneel uit gereformeerden( vrijgemaakt) maar of boeren daar meer dan proportioneel deel van uitmaken waag ik te betwijfelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen westdeze partij toch ook aardig wat stemmen te scoren in de steden.

Pater
Pater7 jun. 2020 - 0:40

@chutzpah Ze noemen het ook wel clientilisme. Duidelijker ? @Danielle "De opbrengst van een nertsenpels is momenteel negatief. Dat telt niet mee?" Dan mogen ze heel blij zijn met de helft van wat Schouten vergoedt. Het idee dat de overheid de schade vergoedt bij ziektes onder het vee is wat mij betreft absurd, dat zijn bedrijfsrisico's die de telers maar moeten verzekeren.

I am Legion
I am Legion4 jun. 2020 - 18:31

Niet bepaald. De nertsenfokkers hadden een afspraak staan om over twee jaar alle fokkerijen in Nederland gesloten te hebben en zullen daar ook op afgestemd hebben. Dat er nu "korte metten" gemaakt wordt met de nertsen wat dus nu neerkomt op het massaal vergassen naar uitdrukkelijke wens van Groenlinks zoals door Tweede Kamer-lid Laura Bromet in die geciteerde woorden geëist is een uitkomst van een show voor de Bühne en niets anders dan symbolistische politiek. Laura Bromet deed deze eis in EenVandaag een paar weken terug. Toen de interviewer zeer terecht opmerkte dat het er vooral op leek, zoals ook in kritieken klonk, dat deze eis puur politiek opportunistisch was om nog eerder dan al afgesproken van de fokkerijen af te komen reageerde ze als de meest platte populist: "Vraag dat maar aan iemand waarvan onlangs een familielid is overleden ten gevolge van een Corona-infectie." De feiten waarmee we met besmette nertsen mee te maken hebben in relatie tot besmettingsgevaar voor mensen spreken voor zich en ontkrachten ieder argument van GroenLinks. Maar daar ging het deze partij dan ook helemaal niet om. Het was politiek scoren en anders niet. Deze dieren zijn, waar dat het geval was, juist besmet geraakt door mensen. Dat zij dan vervolgens een besmettingsrisico vormden voor niet-besmette mensen die werkten op deze fokkerijen is dus zeer beperkt tot die mensen, die daar de nodige maatregelen tegen konden nemen, maar veel meer risico liepen deze mensen in streken, vooral in Brabant, door besmetting via andere mensen. Deze dieren zijn anders dan b.v. vleermuizen en een overdragende tussensoort, het schubdier, in geen velden of wegen zo risicovol voor overdracht op mensen. Al helemaal niet omdat de nertsenfokkerijen waar men de besmetting geconstateerd heeft kan isoleren en voor mensen beschermende maatregelen kan nemen. De fokkers van deze dieren, wat je ook van de handel vindt, zouden als ze niet hoefden te ruimen hun fokkerijen kunnen afbouwen door gaandeweg geen nieuwe generaties te laten komen en zo onnodig veel extra leed zoals nu met het ruimen door vergassen afgedwongen door het politiek gedreven werk van GroenLinks te veroorzaken. Deze ondernemers horen door de ruiming buiten hun schuld gewoon gecompenseerd te worden. De prijs voor het politieke scoren van GroenLinks. Maar ik schreef al eerder dat dan nu ook risico's bestaan dat straks honden en katten, om te beginnen in de volle asiels, massaal geruimd zullen worden als men dan consequent is (wellicht ook vergast) omdat bij katten en honden, net als in enkele (!) gevallen van besmetting van mensen i.p.v. het veel meer voorkomende andersom bij nertsen dat voldoende aanleiding is geweest. Er wordt, net als bij de nertsen gebeurt maar zonder het resultaat verder af te wachten, ook al door laboratoria in Nederland onderzocht hoezeer de honden en katten risico vormen. Serieus: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5129831/onderzoek-corona-katten-blootstellen-virus-wim-van-der-poel-wur Maar er waren wél al resultaten naar de risico's van nertsen en de fokkerijen zelf waar corona was vastgesteld. Viroloog van der Poel legt de resultaten uit: "Enkele weken geleden gingen de experts er nog vanuit dat het vrijwel uit te sluiten was: dieren die mensen met corona besmetten. Zijn er nieuwe inzichten? „Ja en nee. Bekend was al wel dat bepaalde diersoorten gevoelig(er) zijn voor corona-achtige virussen. Fretten, hamsters en apen bijvoorbeeld. Maar veldinfecties van nertsen, zoals we nu zien in Brabant, dat is wél nieuw. Het is interessant studiemateriaal. In opdracht van het ministerie doen we onderzoek bij deze besmette bedrijven. We kijken hoe het virus zich gedraagt, hoe het circuleert. We hebben luchtmonsters genomen, binnen en buiten.” Wat was de uitkomst? „Die nertsenstallen zijn open aan de zijkant, er is veel luchtcirculatie. Je zou inderdaad kunnen vermoeden dat er ook virus naar buiten waait. Toch hebben we in de directe omgeving niets gevonden. Er is boven- én benedenwinds gemeten. Vele honderden monsters. Collega’s hebben speciale filters op hun lijf gedragen, maar buiten de stallen is écht geen virus aangetroffen, in elk geval niet in meetbare concentraties. Daarna ook is besloten de ingestelde veiligheidscirkel van 400 meter rond die bedrijven op te heffen. Het is niet nodig. De twee mensen die door nertsen zijn aangestoken, werkten binnen in de stal en hadden direct contact met de dieren.” Duidelijk dus niet tot nauwelijks reden tot stevige maatregelen laat staan ruimen zoals door GroenLinks trots bevochten. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200528_00162130/viroloog-wim-van-der-poel-geen-angst-voor-een-poezen-pandemie Pas op Rakker en Minous!

7 Reacties
chutzpah chutzpah
chutzpah chutzpah4 jun. 2020 - 19:50

Ben het met je eens, ondanks dat het houden van nertsen voor bont niet meer van deze tijd is vind ik wel dat deze mensen gecompenseerd moeten worden, hun bron van inkomsten is er straks namelijk niet meer.

I am Legion
I am Legion4 jun. 2020 - 19:56

Hier de bron waar GroenLinks-kamerlid Laura Bromet haar uitspraken doet over "korte metten" met de nertsen die nu gemaakt moeten worden en haar reactie op kritiek dat het naar opportunisme riekt en onderzoek andere feiten dan door haar voorgesteld aangeeft "dat maar te vragen aan mensen waarvan een familielid aan Coronabesmetting is overleden." https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nertsenfokkerijen-sluiten-om-verpreiding-corona-tegen-te-gaan-het-liefst-per-direct/

I am Legion
I am Legion4 jun. 2020 - 20:13

@chutzpah Ben het met jou ook eens dat de nertsenfokkerijen voor bont een te beëindigen praktijk is. Maar dan niet "om te beginnen in Nederland" als je niet tegelijkertijd het dragen van dergelijk bont, en dus ook het verkopen van daarvan voorziene kleding, voor burgers verboden maakt. Anders is en blijft het niet meer dan symbolisch politiek gedreven activisme voor de Bühne terwijl aangeleverd nertsenbont en dat van andere alleen daarvoor gefokte dieren vanuit andere landen gewoon mogelijk blijft.

Pater
Pater4 jun. 2020 - 22:47

De werkelijkheid is, dat het OMT heeft geadviseerd tot sluiting, wat ene Van der Poel ook moge beweren. De ware opportunist is Legioen, die daar gemakshalve aan voorbij gaat.

I am Legion
I am Legion5 jun. 2020 - 9:45

Nee Pater. Het was met name GroenLinks die bij monde van 2e-kamerlid Laura Bromet opriep "korte metten" te maken met de nertsen. Deze partij eiste luid en duidelijk van de minister dit te willen. Zelfs de geringste twijfel was voldoende aanleiding voor GroenLinks, dus ondanks het enige feit van slechts een zeer beperkt aantal besmettingen van mensen werkend in de fokkerijen die met deze dieren in directe aanraking waren gekomen. Een afwachten van de inmiddels bekende onderzoeksresultaten vond GroenLinks zeker niet gerechtvaardigd. Kritiek van partijpolitiek opportunisme om voor de achterban een slechts symbolische slag te willen slaan die op geen enkele manier bijdraagt aan Corona-virsusbestrijding beantwoordde 2e Kamerlid Bromet met de meest populistische reactie die je maar kunt bedenken dit maar te vragen aan mensen waarvan pas naasten waren komen te overlijden. Dat het OMT onder deze druk die via GroenLinks ook publiek is aangejaagd besloten heeft tot het massaal vergassen van de nertsen is dankzij deze trotse bevochten strijd van GroenLinks. Maar nu dus blijkt dat net zo goed honden en katten besmet kunnen worden door mensen en dan, net als nertsen, zeer zeldzaam een mens weer kunnen besmetten en ook daar al onderzoek naar verricht wordt op diverse plaatsen in Nederland zal als men consequent is als GroenLinks dan nu ook alvast eisen daar "korte metten" mee te maken, zeker als er besmetting ontstaat in een honden- en/of kattenasiel of een kinderboerderij. Maar ja.... Dat scoort niet hé?

Pater
Pater5 jun. 2020 - 12:25

@Legioen Alsof GL het OMT tot een standpunt over nertsen kan forceren. Ik had je slimmer ingeschat. Het OMT maakt zijn eigen afwegingen, in een brief van 9 kantjes. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2020/06/03/advies-omt-z-nertsen-en-sars-cov-2/advies-nav-omt-z-nertsen-en-sars-cov-2.pdf

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jun. 2020 - 10:24

Gezien hun normale leefwijze en habitat is het volkomen krankzinnig dat het ooit werd toegestaan nertsen in draadkooitjes in schuren te houden. De uiteindelijke sluiting komt decennia te laat. Veel nertsenhouders hielden aanvankelijk vossen. Dat werd ook pas in 2008 verboden.