Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Final Fatwa. Scheiding van letter en geest.

  •  
11-09-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De moslimgemeenschap in Nederland kan wel elke keer boete doen voor elke aanslag door fundamentalisten, maar zolang een partij als de PVV ongehinderd zijn islamofobe gedachtegoed kan verspreiden, is het water naar de zee dragen
Met de lancering van de ‘Final Fatwa’ roept Tofik Dibi de moslims op om zich te bevrijden van van topdown decreten, uitgevaardigd door religieus geleerden en imams. Het gebruik van het woord Fatwa is op zich symbolisch omdat Tofik als politicus feitelijk geen Fatwa kan uitvaardigen. Inmiddels heeft zijn initiatief veel bijval en kritiek opgeleverd en is zelfs internationaal niet onopgemerkt gebleven. Maar welke waarde heeft deze oproep en is het niet de zoveelste oproep aan moslims om door het stof te kruipen voor het Westen?
Verschillende critici stellen dat Tofik opnieuw vraagt van moslims om afstand te nemen van de extreem gewelddadige uitwassen welke in naam van de Islam worden uitgevoerd. Dit weekend staat 9/11 weer op ieders netvlies gebrand. Tofik haalt dit voorbeeld ook aan in zijn oproep. Abdelkarim El-Fassi, wijblijvenhier.n l, stelt dat het herhalen en benadrukken van die immorele gebeurtenis, het islamofobe discours in Nederland alleen maar verder oprekt. Alsof de moslims al niet genoeg door het stof zijn gegaan en dat Tofik voorbij gaat aan het feit dat Moslims wereldwijd in het verdomhoekje terecht zijn gekomen. Ook verwerpt hij de gedachte dat Moslims een homogene groep zouden zijn die aan de oproep van Tofik gehoor kunnen geven. Peter Breedveld van Frontaal Naakt verweert zich in woorden van gelijke strekking. Geert Wilders gooit tenslotte olie op het vuur door te twitteren dat er een fatwa nodig is om Europa te bevrijden van de Islam. Zijn reactie kan geschaard worden onder de noemer: “gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en ramen”.
Wat opvalt in de kritiek dat men zich blijkbaar aangesproken voelt om zich te excuseren voor gebeurtenissen als 9/11 terwijl de stelling van Tofik eigenlijk een andere is. “Moslims moeten zich bevrijden van ‘topdown’ decreten, uitgevaardigd door een handjevol geleerden en ‘leren zelfstandig te denken en eigen keuzes te maken”. Zowel de reactie van Abdelkarim El-Fassi als die van Breedveld getuigen van een slachtoffer positie, terwijl de oproep van Tofik eerder het tegenovergestelde wenst te bewerkstelligen.
Toch is de kritiek niet geheel ongegrond. Tofik suggereert dat de moslimgemeenschap in Nederland niet zelfstandig denkt en zich teveel laat leiden door geleerden en religieuze voorgangers. Op de verschillende fora wordt de opvatting dat moslims afstand moeten nemen van 9/11 herhaaldelijk bevestigd. Daarmee wordt impliciet de schuld van 9/11 bij alle moslims neergelegd. Wederom vindt de generalisatie plaats dat een moslim in Nederland gelijk zou zijn aan fundamentalisten in het Midden-Oosten. Met als gevolg dat binnen de moslim gemeenschap men elkaar weer in de haren vliegt, terwijl de PVV weer eenvoudig olie op het vuur kan gooien en CDA en VVD zich van de domme houden. Sterker. Met zijn laatste speech gooide Verhagen eveneens olie op het vuur met zijn oproep tot een Leitkultur en zijn verdere distantiëring van de multiculturele samenleving, die toch echt bestaat en niet weg te denken is.
De moslimgemeenschap in Nederland kan wel elke keer boete doen voor elke aanslag door fundamentalisten, maar zolang een partij als de PVV ongehinderd zijn islamofobe gedachtegoed kan verspreiden, zonder werkelijke tegenspraak vanuit de gehele politiek, is het eerder water naar de zee dragen dan dat de spreekwoordelijke boetedoening van de moslims werkelijk effect zal hebben. De polarisatie die door de PVV continue wordt aangewakkerd zorgt ervoor dat elke moslim bij voorbaat verdacht is. Hoe zelfstandig en vrijzinnig hij / zij ook moge zijn. Zelfs al zouden alle moslims vandaag afstand doen van hun religie, dan nog blijven zij verdacht in de ogen van de islamofoben.
Dat brengt ons weer terug bij het Islamdebat dat Tofik Dibi heeft aangevraagd en waar deze oproep ongetwijfeld een opmaat voor is. De stem van Moslims in Nederland zal alleen gehoord worden als er mensen zijn die bereid zijn om te luisteren en te erkennen dat er geen homogene moslimgemeenschap is met kwalijke bedoelingen. En dat de Nederlandse moslimgemeenschap 9/11 net zo verschrikkelijk vond als ieder ander mens. Zolang de polarisatie in stand wordt gehouden heeft elke poging van de Nederlandse moslims om zich te distantiëren van fundamentalisme weinig zin. Van de PVV hoeven we op dit punt niets te verwachten. Hun wereldbeeld is zo bekrompen, zo eng, dat elke discussie bij voorbaat zinloos lijkt. De andere partijen kunnen daar wel het verschil maken door te zorgen dat de PVV en haar gedachtegoed, politiek wordt geïsoleerd. Door een duidelijke keuze te maken voor een Nederlandse samenleving waar de islam een integraal onderdeel van uitmaakt. Net zoals elke andere religie.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.