Joop

Extreme, ongekende droogte bedreigt leven op westelijk halfrond

  •  
19-06-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
213 keer bekeken
  •  
Geen video? Klik hier.
In het westen van de Verenigde Staten zorgen uitzonderlijke hoge temperaturen voor een enorme droogte. Voor het eerst merken mensen ook dat het normale leven geen doorgang kan vinden. In Salt Lake City werd een temperatuur van 42 graden Celsius gemeten en in Californië en Texas wordt burgers op het hart gedrukt hun energiegebruik te temperen omdat het elektriciteitsnet dreigt te bezwijken onder het geslurp van verkoelingsapparatuur.
The Guardian laat een aantal wetenschappers aan het woord die met verbazing zien wat er gebeurt, zelfs al hadden ze het zelf voorspeld. Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe zegt dat de extreme hitte en bosbranden niet verrassend zijn. “Maar het is wel gewoon onwerkelijk om dat wat je tot nu alleen in modellen en rapporten zag nu in het echt te zien gebeuren. En ik ben bijna met stomheid geslagen door de snelheid waarmee je voorspellingen bewaarheid worden.” Ze wijst er op dat inmiddels een overgrote meerderheid van de Amerikanen wel inziet dat er echt sprake is van klimaatverandering maar dat slechts 40 procent denkt dat de veranderingen hen ook persoonlijk zullen raken.”
Meteoroloog Simon Wang vertelt dat een barbecue die hij met studenten hield afgebroken moest worden omdat het simpelweg te warm was. Laptops die sommigen mee hadden genomen om te werken, begaven het onder de hitte. “Ik ben naar huis gegaan, het deed gewoon echt pijn.”
Paleoklimatoloog Kathleen Johnson, die onderzoek doet naar de sporen van historische klimaatveranderingen die opgeslagen liggen in de aardbodem, stelt dat de huidige droogte waarschijnlijk de ernstigste van de afgelopen 1200 jaar kan gaan worden. Zij ziet aan de hand van gegevens van klimaatveranderingen uit het verleden dat wat zich nu voordoet niet natuurlijk is. “De huidige verandering wordt onmiskenbaar veroorzaakt door mensen, door de uitstoot van broeikasgassen.” De ontwikkeling bedroefd haar net zo zeer als dat die motiveert. Het eerste omdat duidelijk wordt dat er watertekorten gaan optreden, meer bosbranden komen en meer extreme hittegolven. Het laatste omdat er nu echt actie ondernomen moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan.
Duizenden kilometers naar het zuiden, doet zich in Brazilië de ernstigste droogte sinds 90 jaar voor. De stromen van de grootste watervallen ter wereld, Iguaçu, zijn gereduceerd tot stroompjes. Met onder meer als gevolg dat de elektriciteitsprijzen fors stijgen, het gevaar van bosbranden nog groter wordt dat het al was en de landbouw bedreigd wordt door watertekort voor irrigatie. In vijf staten, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná en São Paulo, zal er tot september sprake zijn chronisch watertekort, waarschuwt de meteorologische dienst. Zelfs de extreemrechtse president Bolsonaro, die er een handje van heeft wetenschappelijke feiten te ontkennen, erkent nu dat er sprake is van een crisis. “Deze crisis gaat ons hoofdpijnen bezorgen.”
Geen video? Klik hier.
Het land kampt de afgelopen jaren met een ernstig tekort aan regenval. De oorzaken daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk maar vast staat wel dat klimaatverandering daar onderdeel van is. Het land dat van oudsher veel elektriciteit haalt uit waterkracht, wat voorheen een onuitputtelijke bron leek, is 20 jaar geleden de methodes voor energieopwekking al gaan diversificeren om uitval te voorkomen. Nu is het land voor 65 procent aangewezen op hydro-elektriciteit, voorheen 90 procent.
De ontbossing van de Amazone, die onder Bolsonaro steeds verder wordt opgevoerd en afgelopen maand 67 procent boven het niveau van vorig jaar lag, maakt de problemen van het watertekort nog erger. Een milieuwetenschapper wijst op metingen van 1999 tot 2019 die laten zien dat bij iedere toename van de ontbossing met 10 procent, de regenval in het gebied met 49 millimeter afneemt. De bossen worden gerooid om plaats te maken voor de vee-industrie die er veevoer verbouwt.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (36)

Libertain
Libertain21 jun. 2021 - 8:18

Bizar dat er landen zijn die de klimaatveranderingen niet willen erkennen en aanpakken: https://mishtalk.com/economics/swiss-reject-climate-change-with-zoomers-and-millennials-leading-the-way

GHS
GHS20 jun. 2021 - 12:19

De natuur heeft ons iedere keer gewaaschuwd, al eeuwen lang. Maar als de mens niet luistert, en maar doorgaat met zichzelf te vermenigvuldigen en daardoor de aarde uitput, dan komt er een moment, dat de mensheid het zal verliezen van de natuur. Deze is veel machtiger dan velen willen beseffen. Maar.......de mensheid heeft kennelijk niet het besef van haar eigen onkunde.

1 Reactie
gimli55
gimli5521 jun. 2021 - 10:25

De mensheid heeft de aarde nodig, de aarde de mensheid niet. Zo simpel is het, we gaan ervan uit dat we onuitroeibaar zijn en de baas op deze planeet. Ervaringen uit het verleden heeft aangetoond dat er culturen zijn opgekomen en ook weer volledig zijn verdwenen, dat kan zo weer gebeuren.

Ivan61
Ivan6120 jun. 2021 - 8:20

Mens wil niet leren en als hij iets eindelijk leert is dan te laat. Misschien had de menselijkheid een kans in 1985 in de tijden van Band Aid. Toen moest radicale keuze gemaakt worden en de rijke wereld moest welvaart delen. Toen konden lijnen uitgezet worden om klappen op te vangen. De verhoudingen waren overzichtelijk. Ik heb extreem snelle veranderingen meegemaakt in jaren 90 van de vorige eeuw. Dankzij de oorlog is klimaat voorgoed veranderd. Slaap rustig door onwetende mens.

Tolvandewelvaart
Tolvandewelvaart20 jun. 2021 - 6:31

Men wist in de vroege jaren 70 al dat dit er aan zat te komen.

4 Reacties
JohnVKR
JohnVKR20 jun. 2021 - 9:41

Klopt. Maar ook de meerderheid van de Nederlandse kiezers stemt nog steeds op partijen die het aanpakken van klimaatverandering geen prioriteit willen geven, dan wel het gevaar van klimaatverandering domweg ontkennen. Mijn conclusie is daarom nog steeds een heel scherpe: als de democratische systemen in onder meer Europa en de VS betekenen dat onze planeet onleefbaar dreigt te worden, dan moet die democratie op het thema klimaatverandering maar tijdelijk onhold worden gezet. We kunnen ons immers niet permitteren dat lieden als Trump, Wilders, Baudet, Le Pen en talloze anderen met hun leugens het leven op aarde in gevaar brengen. Democratie is heilig, maar het redden van de mensheid is heiliger. Klimaatverandering mag dus geen verkiezingsthema meer zijn: dat moet wereldwijd worden aagepakt door deskundigen, niet door politici die vooral met hun populariteit en met de volgende verkiezingen bezig zijn.

EricDonkaew
EricDonkaew20 jun. 2021 - 11:32

@VKR ------------------------------------------ Maar een dictatuur is ook niet prettig. Liever een graadje warmer dan een dictatuur.

tempest
tempest20 jun. 2021 - 21:04

@JohnVKR "als de democratische systemen in onder meer Europa en de VS betekenen dat onze planeet onleefbaar dreigt te worden, dan moet die democratie op het thema klimaatverandering maar tijdelijk onhold worden gezet. " "Democratie is heilig, maar het redden van de mensheid is heiliger. " Wat een gevaarlijke ideeen. Denk je echt dat zoiets ooit "tijdelijk" zal zijn? Denk je echt dat het opschorten van democratie slechts op enkele onderwerpen mogelijk is? Alles zal onder het kopje "klimaatcrisis" gaan vallen en alle democratische processen zullen "on hold" worden gezet. En de enige manier hoe die "tijdelijke" ondemocratische staat ongedaan zal worden is met verzet, geweld, verwoesting en oorlog. Helemaal niets in zo’n proces zal een duurzamere wereld op een positieve manier dichterbij brengen. Enkel misschien omdat er armoede, dood en ellende ontstaat dat de uitstoot tijdelijk lager zal zijn, maar een oplossing? Echt niet. Landen zonder democratie pakken dit probleem echt niet beter aan. Zeker ook autoritaire landen hebben de neiging om moeilijke fundamentele problemen te negeren en soms zelf actief debat erover te onderdrukken. Dus ja, het is een manier op het klimaatprobleem te laten verdwijnen, maar de wereld wordt er echt niet leefbaarder van.

gimli55
gimli5521 jun. 2021 - 10:33

@VKR Met het afbreken van de democratie is de democratie afgebroken, en niet de oorzaak aangepakt. Je bent bezig met het bestrijden van de gevolgen in de veronderstelling dat de democratie het probleem is. Het probleem is voor een groot deel het aantal mensen op deze aardkloot, 7x het aantal in 1900. En de grote voetprint van de westerse maatschappij per persoon en de grote groep die dat nastreeft. Een deel komt deze kant op in de veronderstelling dat ze dat hier kunnen krijgen en een deel die het kopieert en ergens anders invoert. De oorzaak moet worden aangepakt door een kleinere voetprint na te streven, en een circulaire economie in te voeren, waar recyclen en hergebruik belangrijk wordt. Dat geeft tijd om de fundamentele problemen op te lossen. Een dictatuur invoeren, verandert niets aan de situatie. Dat hebben de dictaturen van nu en in het verleden al laten zien.

adriek
adriek20 jun. 2021 - 6:14

"Ze wijst er op dat inmiddels een overgrote meerderheid van de Amerikanen wel inziet dat er echt sprake is van klimaatverandering maar dat slechts 40 procent denkt dat de veranderingen hen ook persoonlijk zullen raken.” De mensheid samengevat in één zin.

3 Reacties
Bas Assink
Bas Assink21 jun. 2021 - 6:15

Ik ben het met je eens. Het klimaat zou absoluut de hoogste prioriteit moeten hebben zelfs als de democratie op dat gebied verdwijnt. Alle andere beslissingen zouden eerst getoetst moeten worden door een orgaan dat absoluut beslist of iets een te grote invloed heeft of niet. Wel ben ik bang, of weet ik wel zeker eigenlijk, dat dit gepaard gaat met grote opstanden, rellen en meer van dat soort ongein van de mensen die het niet eens zijn met de beslissingen. En dat er met een dergelijke absolute regelgeving veel veranderd lijkt me ook duidelijk. Industrie wordt vrijwel onmogelijk, net als Auto rijden, en boeren zullen alleen nog voor een zeer lokale markt kunnen produceren, export verdwijnt. Medicatie in ziekenhuizen zal drastisch afnemen en sterftecijfers zullen omhoog gaan. Kort gezegd, zal de maatschappij terug keren naar een tijd zoals voor de industriële revolutie. Ik weet dat dit nooit zal gaan gebeuren en daarom bekijk ik de toekomst van mijn kinderen dan ook met het besef dat zij in een heel andere wereld gaan opgroeien dan die ik gewend was.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen21 jun. 2021 - 9:29

"Het klimaat zou absoluut de hoogste prioriteit moeten hebben zelfs als de democratie op dat gebied verdwijnt." De eerste maatregel zou wel eens kunnen zijn om het Cofid virus onbelemmerd rond te laten gaan.

gimli55
gimli5521 jun. 2021 - 12:29

@Bas Het afschaffen van de democratie heeft alleen als gevolg dat de democratie is afgebroken. Geef een voorbeeld waarbij een dictatuur het beste voorhad met zijn bevolking of 1 dictatuur die opeens wel om het milieu gaf. De USSR is het beste voorbeeld waarbij het tegenovergestelde gebeurd. Daarnaast is een dictatuur niet de meest zinvolle manier om de bevolking te overtuigen om het goede te doen. Ze zal nog meer dan nu naar het systeem wijzen om de fouten aan te geven. Je probeert de gevolgen te bestrijden en laat de oorzaak buiten schot. Iedere generatie leeft in een tijd, die totaal afwijkt van de vorige, dat heet een open deur. Er zijn genoeg voorbeelden bekend. Inventariseren van het probleem, meten is weten en het loslaten van modellen als zijn het de werkelijkheid. Circulaire economie, hergebruik van grondstoffen, duurzaamheid en productie voor de lange duur. Niet iedere 2 jaar een nieuwe van wat dan ook. Eten uit de seizoenen en niet alles van overal en nergens transporteren, sperziebonen uit Peru in oktober is waanzin. Geen onuitputtelijke groei accepteren, dat gaat altijd ten koste van iets of iemand. Tevreden zijn met minder en consuminderen. Back to basics, de wereld is veel te complex met aandelen en opties en opties op opties, allerlei niet te snappen en onuitlegbare financiële constructies en derivaten. Als de Zuidas plat gaat, draait de hele wereld gewoon door, als er niet genoeg zorgmedewerkers en cruciale medewerkers zijn, gaat de beol plat. Er dient weer een verschuiving te komen naar macht van de cruciale beroepen en minder naar managers. Managers dienen het werk en de medewerkers te managen, mogelijk te maken. Niet de macht grijpen en de medewerkers vertellen wat en hoe ze moeten werken, dat kunnen ze zelf wel. Schaf alle lobby groepen af, ze dragen niet bij aan de werkelijke economie. Het gaat hoofdzakelijk om macht, behoud van macht en zeggenschap over anderen. Als iets nuttig is of goed van kwaliteit dan verkoopt het vanzelf, dat is echte marktwerking. De politiek moet weer vertegenwoordiging zijn van het volk, en bij een dictatuur is dat ten principale niet het geval. Dan ligt de macht bij een klein groepje mensen, en macht corrumpeert. Absolute macht corrumpeert absoluut. vb Het Rusland van nu. Het klimaat dient de eerste prioriteit te hebben, maar met overtuigingskracht van het gelijk en niet afgedwongen als dictatuur.

Greendutch
Greendutch20 jun. 2021 - 6:06

door tranen overmand niet in staat te reageren, sorry

Freddy2
Freddy220 jun. 2021 - 5:47

[De bossen worden gerooid om plaats te maken voor de vee-industrie die er veevoer verbouwt.] Toch wel grappig, als je naar de feiten kijkt, zie je hele andere dingen. De bossen worden gerooid voor het hardhout. Daarna worden kleinere bomen gekapt voor de houtskool. Resterende vegetatie wordt afgebrand waardoor ruimte ontstaat voor de rundveehouderij. Als de grond geen opbrengst meer geeft, volgt akkerbouw. Soja is dan geschikt omdat het een vlinderbloemige is die stikstof in de arme bodem brengt. Overigens wordt voor dierenvoer sojaschroot gebruikt wat overblijft nadat we olie uit de sojaboon hebben gehaald. Dus als we veeteelt en vlees stoppen kunnen we dat schroot mooi gebruiken voor de vleesvervangers die we dan massaal gaan eten waardoor de sojateelt niet minder gaat worden.

Pindaklaas
Pindaklaas19 jun. 2021 - 19:41

Het gaat een stuk verder dan dat. Door het enorme watertekort kan bijvoorbeeld zalm niet meer naar de voor hun belangrijke plek om te paren. De zalm komt straks alleen nog voor in kweekvijvers, en op plaatjes in natuurboeken. De gehele voedselketen staat onder zware spanning. In de VS gaan ook enorm veel vogels dood door een tot nu onbekende ziekte.

adriek
adriek19 jun. 2021 - 18:46

Hoogste tijd om de rekenmodellen aan te passen zodat dit geen probleem meer is. 2030/2050 gaat niet lukken, dus schuif de deadlines maar tien jaar op. Mede dankzij Trump en andere zelfingenomen leugenaars die de olifant in de kamer niet willen zien zijn er weer tien jaar verloren. Maar er is niks aan de hand mensen, ga maar rustig slapen.

Berend22
Berend2219 jun. 2021 - 18:41

Klimaat verandering is niet meer tegen te houden. We kunnen ons beter aanpassen aan de komende veranderingen. Helaas voor ons ligt Nederland uiterst ongelukkig beneden zee niveau. Gaat dus een dure hele dure grap worden.

1 Reactie
adriek
adriek20 jun. 2021 - 6:10

In tegendeel. Op het juiste moment beslissen de overwaarde te verzilveren kan ons allemaal rijk maken. Nederland verkopen aan de hoogste bieder en de opbrengst onder de burgers verdelen voor het te laat is.

Karingin
Karingin19 jun. 2021 - 18:13

Ik zag vanmorgen Bill Maher, die had 't hier ook over.Met uitgebreid aandacht voor de amandelteelt in CA, dat belachelijke hoeveelheden water kost; evenveel als alle huishoudens van San Fransisco en LA samen als ik me goed herinner. Het zou dus best een ideetje zijn om daar eerst eens het mes in te zetten, in plaats van burgers te manen hun aircootje niet zo vaak te gebruiken. Het is niet of de wereld er slechter op wordt als we wat minder amandelen eten, terwijl het verdomd lastig overleven is als 't buiten tegen de 50 graden loopt en je binnen geen verkoeling hebt

1 Reactie
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen19 jun. 2021 - 21:28

Ik heb 't ook gezien. Vijf jaar terug had hij ook al een item over droogte in California. Steve Yuhas, een rijke radiopresentator sprak zich toen uit tegen een waterrantsoenering omdat de golfbaan niet besproeid kon worden. Je kunt toch niet van miljonairs verlangen dat ze op een bruine uitgedroogde golfbaan moeten spelen? Dat was een vlijmscherp stuk: https://www.youtube.com/watch?v=LDmLVr6AUHs Enfin, het zal wel niet de laatste droogte zijn.

Tom Lucassen
Tom Lucassen19 jun. 2021 - 15:50

Juni 2021 in NL, de warmste ooit en volgend jaar waarschijnlijk weer. De zomers (zeker in het zuidoosten) worden droger en warmer. wen er maar aan. Sommige mensen vinden het fantastisch, want lekker zomerweer, maar ze denken nauwelijks aan ouderen of kwetsbare mensen.

1 Reactie
Pindaklaas
Pindaklaas19 jun. 2021 - 19:39

Ze denken vaak ook niet aan hun eigen kinderen of aan de toekomstige kleinkinderen. En door dat egoïsme is de mensheid gedoemd uit te sterven.

Pater
Pater19 jun. 2021 - 15:38

Uiterst verontrustend, ook als je toch al verontrust was. Maar er zijn lichtpuntjes. Trump is al weg, Biden voert een stevig klimaatbeleid. Nu Bolsonaro nog. Het is helaas wel zo, dat de bossen daar verdwijnen mede om veevoer voor de rijke landen te verbouwen.

3 Reacties
Salama.
Salama.19 jun. 2021 - 18:05

Over vier jaar kan Trump zo maar weer terug zijn dus ik ben er nog niet gerust op.

Nico de Mus
Nico de Mus19 jun. 2021 - 19:39

!!Het is helaas wel zo, dat de bossen daar verdwijnen mede om veevoer voor de rijke landen te verbouwen.!! En op andere plaatsen verdwijnen de bossen om ze op te stoken, En hier doet Nederland ook vrolijk , gesubsidieerd aan mee. De miskleun op klimaatgebied van de eeuw.,.... tot nu toe.

Smldrs
Smldrs20 jun. 2021 - 1:26

Was het maar zo simpel, velen zullen het met me oneens zijn maar zonder "groene" energie, kernenergie en ingrijpende veranderingen in onze manier van leven is dit niet meer om te keren.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 jun. 2021 - 15:27

huidige politici denken alleen maar aan groei van bedrijven en niet die van bomen

1 Reactie
adriek
adriek19 jun. 2021 - 18:47

Omdat welvaart in euro's en dollars uitgedrukt wordt en welzijn niet meetbaar is. Zolang de aandeelhouders elk jaar meer dividend uitgekeerd krijgen gaat het (blijkbaar) goed met ons.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman19 jun. 2021 - 14:44

Zolang het netwerk in Texas minimaal is, de echt warme maanden moeten nog komen. Is het misschien beter om even te wachten met het aantal elektrische auto's uitbreiden.

1 Reactie
adriek
adriek20 jun. 2021 - 6:12

Het zal hier en daar wat hikjes opleveren maar in de VS lost de markt de meeste problemen op. Als je als burger onderaan die markt bungelt heb je het niet breed, maar dat schijnt er bij te horen.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout19 jun. 2021 - 14:43

Je ziet het ook hier op buurtschaal: slechts domrechtse elementen (met FVD posters voor hun ramen) rooien alle flora in hun voortuin om die te betegelen en in te richten met buitenmeubilair van waaraf ze voorbijgangers met stupide blik aangapen. En zich beklagen over onkruid die bij mij vandaan zou komen. En andere groenlinksers die een biovoedseltuin voor zichzelf hebben gekreëerd.

Grietje Genot
Grietje Genot19 jun. 2021 - 13:34

Onlangs zag ik een 'documentaire' - op een van die non-descripte televisiestations - over een familie (van wetenschappers) die probeerde de 'Taiga' te 'herbebossen/beplanten', zodat de permafrost niet zou ontdooien en er mega-mega-tonnen CO2 de lucht in zouden gaan. Kan er svp wat meer subsidie en mankracht die kant op?

3 Reacties
adriek
adriek19 jun. 2021 - 18:51

Vorig jaar was in het nieuws dat europa twee miljard bomen zou moeten planten om significante verbeteringen teweeg te brengen. Dat zijn een boel bomen, maar kost hooguit enkele procenten dan het overeind houden van europese banken gekost heeft (en nog kost!). Maar er zullen wel wat politieke beslissingen genomen moeten worden.

Grietje Genot
Grietje Genot19 jun. 2021 - 21:59

Het idee is om de CO2 die bij het ontdooien van de permafrost vrijkomt - dat lijkt inmiddels een onomkeerbaar proces - enigszins op te laten vangen door de vegetatie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jun. 2021 - 15:44

De bebossing van de taiga gaat vanzelf. Niet zonder verstoring van de daar bestaande ecosystemen.