Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Exit uit euro is beste strategie voor gewone Grieken

  •  
24-06-2011
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het noodpakket voor Griekenland is bedoeld om de financiële sector te beschermen, niet de gewone Grieken. Het alternatief is dat de sociale bewegingen een nietigverklaring van de schuld en een vertrek uit de eurozone afdwingen, op hun voorwaarden
Wat in de herfst van 2008 begon als een schuldencrisis van banken is nu gemuteerd in een schuldencrisis van staten. In de financiële pers gonst het over het naderende ‘Lehmans moment’ voor Griekenland en de eurozone. Het tweede noodpakket is bedoeld om dat moment uit te stellen, maar zal het niet kunnen voorkomen.
Feit is dat de eurozone heeft gefaald, niet in de laatste plaats door de structurele tegenstellingen tussen kern- en periferielanden te versterken. De monetaire unie is ontworpen als een one-size-fits-all economisch beleid – terwijl de deelnemende economieën juist enorm verschillen in grootte en concurrentiekracht. Doordat staten controle over hun wisselkoersen en renteniveaus moesten opgegeven, hadden zwakkere economieën niet veel andere mogelijkheden om handelstekorten op te vangen dan door te lenen.
Dit was sowieso de mondiale trend en de kernlanden van de EU werkten hier maar al te graag aan mee. Duitse, Franse en Nederlandse banken financierden de export aan perifere landen met leningen van honderden miljarden, net zoals China dat doet met de VS. De banken, exporteurs en de Griekse elite vulden hun zakken, maar de structurele tegenstellingen van schulden en zeepbellen die dit creëert kunnen niet tot in het oneindige worden gerekt.
Daar beginnen de belangrijkste spelers van de eurocrisis, de Europese Centrale Bank, de financiële sector en de Europese regeringsleiders, ondertussen ook achter te komen. Griekenland kampt net zoals Ierland, Portugal en Spanje met immense publieke en private schulden, een relatief zwakke concurrentiepositie, een negatieve handelsbalans en exploderende staatsschulden. De prioriteit van de beleidsmakers blijft echter om de mallemolen van leningen en afbetalingen draaiende te houden. Op laste van draconische bezuinigingen en privatiseringen kon Griekenland vorig jaar 110 miljard euro lenen om lopende schulden af te lossen. Iedereen met een gezond verstand had kunnen bedenken dat dit de situatie zou verergeren.
In 2010 heeft de Griekse staat alleen al voor 51 miljard euro aan rente over leningen betaald. De economie is dat jaar met 4,5 procent gekrompen. Het land bevindt zich in een neerwaartse spiraal van bezuinigingen, krimp en meer leningen. Costas Lapavitsas schrijft dat de EU/IMF/ECB (Europese Centrale Bank) ‘troika’ bij het huidige beleid verwacht dat de Griekse staatsschuld in 2015 zal zijn gestegen tot 200 procent van het BNP, ten opzichte van de huidige 150 procent. Met andere woorden: zelfs degenen die nu nog het hardst roepen dat Griekenland nieuwe leningen moet krijgen, weten dat de schuld uiteindelijk onhoudbaar is. De vraag is waarom dan toch hemel en aarde worden bewogen om een nieuw noodpakket erdoor te krijgen.
De logica achter de waanzin
Het antwoord is dat Europese bankiers en politici als de dood zijn voor een domino-effect. Als Griekenland haar schuld, of een deel ervan niet zou terugbetalen, zou dat heel waarschijnlijk een nieuwe financiële crisis teweegbrengen: grote banken zouden nieuwe miljardenverliezen lijden; rentes voor andere schulddragende landen zouden omhoog gaan; de Europese periferie zou door een kapitaalvlucht getroffen worden en in vergelijkbare problemen komen als Griekenland nu. Dit in een fase van de economische crisis waarin het arsenaal aan noodmaatregelen grotendeels is uitgeput. Vandaar het gegons over het ‘Lehmans moment’ voor de eurozone en de immense druk om een nieuw noodpakket toch door te voeren.
Maar de tweede lening zal net zoals de eerste de schuldencrisis verergeren in plaats van oplossen. Voorwaarde voor de lening is namelijk dat de Grieken nog meer moeten gaan bloeden. Ze worden gedwongen om grovere bezuinigingen door te voeren en voor 50 miljard euro aan staatsbezittingen in de uitverkoop te doen. Er wordt zelfs gesproken over de mogelijkheid dat deze maatregelen uitgevoerd worden onder directe controle van de ‘troika’, een inbreuk op de soevereiniteit die doet denken aan de semikoloniale regimes die eind negentiende eeuw werden opgelegd aan China, Egypte en het Ottomaanse rijk.
Het effect van deze neoliberale gifbeker zal verwoestend zijn. Het betekent onder andere loonsverlagingen van 40 procent, 150.000 ontslagenen in de publieke sector en verhoogde druk op degenen die in Griekenland wel belasting betalen: de arbeiders, gepensioneerden en middenstanders. Met dit beleid is er geen enkele mogelijkheid dat de economie uit de schuldencrisis zou kunnen komen. Het is niet eens uitstel van executie, maar een meer uitgerekte, sadistische voltrekking ervan.
De logica hierachter is dat het noodpakket de bankensector beschermt en het de toon zet voor hoe alle Europese staten hun tekorten moeten aangrijpen voor een neoliberale kaalslag. Net zoals bij de val van Lehman Brothers en de daarop volgende ‘reddingsplannen’ wordt de crisis aangegrepen om schulden over te hevelen van de private naar de publieke sector. De nieuwe leningen komen namelijk op conto van publieke instellingen en worden gebruikt om de lopende leningen mét torenhoge rentes aan banken af te lossen. Vervolgens is de boodschap aan belastingbetalers dat de broekriem moet worden aangehaald. Vanuit een menselijk oogpunt is het krankzinnig, maar dit is de kapitalistische oplossing voor haar eigen crises: roof langs klassenlijnen, verhoogde uitbuiting en kapitaalvernietiging.
Weigeren te betalen
Er is echter een machtsfactor die de ‘troika’ heeft onderschat. Dat is de strijdbaarheid van de Griekse bevolking, die maar al te goed beseft wat voor smerig spel er over haar rug gespeeld wordt. Ze zijn woedend op hun politici en hebben het gehad met de lastercampagne die de Europese pers tegen ze voert. De intensiteit van de protesten van de afgelopen week markeren dan ook een nieuwe fase in het verzet. Het zijn niet alleen meer de vakbonden en radicaal links die hun woede de straat opbrengen, maar veel bredere lagen van de bevolking. Volksvergaderingen en werpklaatscomités met duizenden betrokkenen bespreken nu openlijk hoe de regering ten val kan worden gebracht en de schulden nietig verklaard kunnen worden. Laat de banken maar bloeden in plaats van de mensen.
Hoe een herstructurering van de schuld of afscheiding van de eurozone zou uitpakken is helemaal afhankelijk van de krachtsverhoudingen waaronder zoiets zich zou voltrekken. Onder druk van de schuldeisers zou de Griekse bevolking nog meer lijden dan ze nu al doet. Maar als een massabeweging een regering ten val brengt en vanuit een nieuwe vertegenwoordiging weigert om de schulden af te lossen, bedrijven en banken onder controle van arbeiders brengt en de staatstekorten verhaalt op de meest vermogenden, zou het breken met het juk van de eurozone gewone Grieken juist een perspectief van verbeteringen bieden.
Dat de electriciteitsarbeiders vanaf aanstaande maandag voor onbepaalde tijd in staking gaan en de vakcentrales onder druk van onderaf hebben opgeroepen tot een algemene 48-uursstaking tijdens de behandeling van de nieuwe ronde aan bezuinigingen in het parlement, zijn indicaties dat dit alternatief geen revolutionaire dagdromerij is. De bittere economische crisis en de aanvallen vanuit de Griekse en Europese heersende klasse dwingen gewone Grieken tot radicale oplossingen.
Dit perspectief van uit de euro stappen onder druk van een massabeweging is overigens iets heel anders dan ‘ze de euro uittrappen’ zoals rechts-populistische politici als Geert Wilders roepen. Met een nationalistische hetze tegen ‘de onbetrouwbare Grieken’ werpt hij zich zogenaamd op als de principiële verdediger van de Nederlandse belastingbetaler. Maar in werkelijkheid is hij van hetzelfde laken en pak als de Griekse en Nederlandse elite die hun eigen bevolking met leugens en bedrog op de pijnbank leggen.
Wilders’ PVV zet zich af tegen de Europese Unie, maar is in de praktijk een drijvende kracht achter de uitvoering van haar economische richtlijnen. Het basispakket wordt uitgekleed, sociale huren worden ontmanteld ten gunste van de markt, ambtenaren moeten een nullijn slikken, het openbaar vervoer dat niet wordt wegbezuinigd wordt aanbesteed enzovoorts. Daarentegen is er wel geld voor rechtse hobby’s zoals een hypotheekrenteaftrek voor vermogenden, belastingvoordelen voor multinationals en de Joint Strike Fighter. Wat dat betreft heeft de Griekse elite geen patent op wanbestuur en belastinggeld verkwanselen.
De lijnen waarlangs de uitkomst van de eurocrisis wordt bevochten, lopen niet langs nationaliteit, maar langs klassen. Arbeiders, studenten en gepensioneerden van verschillende afkomst zouden zich niet tegen elkaar uit moeten laten spelen, maar oplossingen moeten zoeken in solidariteit en gezamenlijke strijd. In plaats van ‘de Grieken’ als zondebok aan te wijzen voor iets waar het hele Europese establishment schuld aan draagt, moeten we een voorbeeld aan ze nemen: het alternatief begint bij ons niet gewillig naar de slachtbank van de bezuinigingswaanzin te laten leiden. Daarin ligt de hoop voor een ander Europa.

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

vanderhoorn2
vanderhoorn224 jun. 2011 - 19:15

"Net zoals bij de val van Lehman Brothers en de daarop volgende 'reddingsplannen' wordt de crisis aangegrepen om schulden over te hevelen van de private naar de publieke sector." Precies!

visser2
visser224 jun. 2011 - 19:15

" 150.000 ontslagenen in de publieke sector " Er zullen nog veel meer Grieken in de publieke sector moeten worden ontslagen, waarschijnlijk 300.000. De Grieken zitten met enorm veel ambtenaren die door afgelopen cliëntelistische regeringen zijn aangenomen. Een enorme sanering zal moeten plaatsvinden. Daarbij moeten de pensioengerechtigde leeftijden fors omhoog. Met drachme of met Euro, daaraan valt niet te ontkomen. De Grieken zullen moeten weten dat ze deel uitmaken van de wereld, en dat ze te arm zijn om zich in een geïsoleerd paradijs te wanen. Het maakt daarbij niet uit of ze in of uit de Euro gaan, ik denk dat ze er beter in kunnen blijven, dat geeft ze tenminste een stabiele munt. Een drachme die hevig devalueert zal de Grieken tot wanhoop drijven en bittere armoede. Alles wat geïmporteerd moet worden wordt onbetaalbaar, dat zal mogelijk tien tot twintig jaar duren. Onbetaalbare high-tech, onbetaalbare auto's, ziekenhuizen met verouderde apparatuur, auto-onderdelen, achterlopend onderwijs, geen voedsel-import, politieke instabiliteit, voortdurende geldafdracht aan banken vanwege deviezen-handel, en mogelijk afglijden naar een dictatuur. De banken zijn de lachende derde als de Grieken naar de drachme gaan, zij zullen 3% tot mogelijk 10% incasseren op al het geld dat in Griekenland rondgaat in handel en diensten, bijvoorbeeld in de toeristische sector. Europa zal zichzelf gaan afsluiten, Europa zal niet tolereren dat de gedevalueerde drachme en daaraan gekoppelde lage lonen de Europese markten gaan verstoren met goedkope olijven of andere agrarische producten. Griekenland zal worden behandeld als een derde wereldland, en dat is wat het ook zal worden. Dat staat de Grieken te wachten als ze kiezen voor de drachme.

visser2
visser224 jun. 2011 - 19:15

" Arbeiders, studenten en gepensioneerden van verschillende afkomst zouden zich niet tegen elkaar uit moeten laten spelen, maar oplossingen moeten zoeken in solidariteit en gezamenlijke strijd. " Mooi, hoe ga je dat klaar krijgen? En als je dat niet klaar krijgt, wat dan? Plan B? Ik denk dat je beter gelijk naar Plan B kunt gaan, want je gaat uit van iets wat niet bestaat, dat zeg je zelf ook al in het woordje "zouden".

José
José24 jun. 2011 - 19:15

Zojuist werd in BBC News gemeld dat uit een peiling blijkt dat 70% van de Grieken tegen de bezuinigingen is.

JoopSchouten
JoopSchouten24 jun. 2011 - 19:15

'Het is niet eens uitstel van executie, maar een meer uitgerekte, sadistische voltrekking ervan.' PRECIES. Als het de bevolking lukt, een NIET-economisch-neoliberale regering aan de macht te helpen, gemeenschapszin inziet (!) en onderlinge voedselvoorziening te verzekert ben je al een heel eind (...). De banken die vallen zoeken het zelf maar uit. Ik weet nog wel een goeie Zweedse staatbank (...) waar ze terecht kunnen (...). ... Algehele gemeenschapszin zal hier uiteindelijk (...) ook (weer) van de grond moeten komen. (Maar eerst zullen hier De Verholen Ideologen van de neoliberale leugen ontmaskert en per direct 'ontslagen' MOETEN worden als politieke adviseur van welke politieke partij dan ook ! Als Nieuwe Economische Adviseurs maar 'maat houden'; zoals collega en vriend van Hans Achterberg adviseerde.

Rolandus
Rolandus24 jun. 2011 - 19:15

Ik ben bang dat het voor de Grieken simpelweg onbetaalbaar is om in de euro te blijven. Dan resteert alleen terug naar de drachme. Wat die demonstranten echter niet beseffen is dat terug naar de drachme plus niet terugbetalen schulden zal leiden tot een waardeloze munt. Ik ga uit van een teruggang in welvaart/koopkracht van zeker 50%. dat gaat ook pijn doen.

ratio2
ratio224 jun. 2011 - 19:15

Even 2 kanttekeningen. Als de Grieken stoppen met betalen van de schulden, dan gaan hun banken failliet. Dan kun je zeggen 'so what', maar het betekent wel dat alle Griekse burgers en bedrijven een probleem hebben met toegang tot hun spaarcentjes, met toegang tot kapitaal voor leningen om een huis te kopen of een bedrijf uit te breiden. En wat denk je dat het doet voor de Griekse pensioenfondsen? En de werkloosheid? Verder klaag je over een loondaling van 40%. Wat denk je wat er gebeurt als de Grieken uit de Euro stappen? De drachme zal zeer fors devalueren, met hoge inflatie tot gevolg. Dat kan makkelijk een groter koopkrachteffect worden dan 40% loondaling. Nu zeg ik niet dat Griekenland in de Euro moet blijven, op de lange termijn is dat wellicht beter omdat hun economie en maatschappij/politiek simpelweg niet is ingesteld op de harde discipline van een muntunie. Maar vergis je niet. Op de korte termijn betekent het nog veel meer pijn voor de Griekse burger. Zelfs als ze weigeren om nog op hun schulden te betalen.

ratio2
ratio224 jun. 2011 - 19:15

En nog een vraag. Waar komt het cijfer van 51 mld. dat de Griekse staat aan rente over leningen heeft betaald vandaan? Als ik kijk naar de Griekse bonds zijn die uitgegeven op coupons die nauwelijks boven de 6% uitkomen, en veelal lager. Bij een staatsschuld van nog geen 350 mld kom ik dan niet verder dan een miljard of 18-21 als max aan rente. En als ik even snel google op 'Greece interest payments 2010'. Ook als ik kijk naar het griekse totale tekort tegenover het primary deficit (dat is het tekort zonder rentebetalingen) dan zit daar zeker geen 50 mld verschil tussen.

AE911TRUTH
AE911TRUTH24 jun. 2011 - 19:15

Wat gaat gebeuren is: Eerst werden en worden zoveel mogeijk Europese landen aangesloten bij de EU, dus in zoveel mogelijk Europese landen de oorspronkelijke valuta vervangen voor de euro, vervolgens laat men de euro instorten om daarna over te gaan op honderd procent elektronisch betalen, een geldloos systeem zodat 'Big Brother' precies ieders bewegingen kan zien, daar gaat het namelijk om om de poppentjes, om het volk, het Europese volk schaken onder een totalitair systeem. De vele elektronische systemen die men heeft doorgedrukt tonen dit aan (kijk om je heen naar al die elektronische systemen, camera's en sensors in de wegen vooral) Er komt nog veel meer aan, tolwegen, spitsstroken alweer voorzien van duizenden camera's, openbaar vervoer is al volledig elektronisch, het treinkaartje gaat ook verdwijnen. De pinpas is ook veranderd naar een chipkaart. Paspoort zit een chip in, in de fietsen een rfid chip, etc, het uitbreiden van dit hele elektronische (controle)systeem is in volle gang. Het gaat alleen maar om ons schaken. Onze vrijheid wordt steeds verder ingeperkt.

fjacobse
fjacobse24 jun. 2011 - 19:15

Ik hoop oprecht dat het de Grieken gaat lukken uit de Euro-zone te stappen. Liever vandaag nog dan morgen. Wanbetalers die de hele wereld de schuld geven om hun eigen straatje schoon te vegen kunnen we wat mij betreft missen als kiespijn. Dus succes!

Gelijkhebber
Gelijkhebber24 jun. 2011 - 19:15

Een eigen munt kon nog wel eens slecht uitpakken voor de Grieken en leiden tot gescheiden economieën. Een Euro-economie en een drachme-economie. De oplossing ligt in het hervormen van de economie en de bureaucratie. Linksom of rechtsom zullen de Grieken zich moeten aanpassen aan de noordelijke mores. Je kunt het neo-liberaal noemen maar wat is er 'neo' aan een degelijk belastingssyteem en ontwikkelen van duurzame competenties waarmee je op de wereldmarkt een rol kan spelen.

DikBrix
DikBrix24 jun. 2011 - 19:15

Excuses weer voor het lange verhaal, maar: 'Hoe een herstructurering van de schuld of afscheiding van de eurozone zou uitpakken is helemaal afhankelijk van de krachtsverhoudingen waaronder zoiets zich zou voltrekken.' Lijkt me logisch, maar daar kan helaas niemand iets zinnigs over zeggen, omdat de meningen van politici en economen nogal verschillen, allemaal even overtuigd van hun gelijk. Gevoelsmatig, op basis van gezond verstand en meeleven met de Griekse gemiddelde burger, lijkt herstructurering en extra lening tegen zeer zachte voorwaarden voorlopig het beste. (Dit laatste omdat Griekenland toch geld moet hebben om de lopende rekeningen te betalen). En dan met de voorwaarde dat dit geld niet voor een groot deel direct weer terugvloeit naar financiële instellingen of de EU zelf: Want dat schiet niet op, dan kan de EU/ECB dat beter zelf onderling rechtstreeks regelen of met deze instellingen zelf, ipv deze instellingen voor de Bühne te dwingen 'vrijwillig' aan deze extra leningen aan de Grieken mee te betalen en daarmee weer met een extra schuld op te zadelen. Dat is weer de bekende vicieuze cirkel van ons financieel systeem. Politieke reclameprietpraat. De EERSTE ECHT BELANGRIJKE AANPAK is de corruptie binnen de Griekse overheid en als EERSTE daarvan het belastingsysteem en de belastingdienst zelf. Dat scheelt een grote slok op de aangeboden gifbeker van EU/ECB/IMF; misschien dat dit gif dan niet werkt en leegdrinken voor de Grieken dan niet nodig is. Met de bezem te beginnen aan de top en dan pas naar beneden, ipv andersom zoals overal. Die aanpassing kost jaren, maar is als eerste noodzakelijk. EMIEL ROEMER wist na 2 dagen dat dit belastingsysteem aanpassing behoeft, maar heeft duidelijk geen idee hoezeer dat systeem in de Griekse samenleving in ingeburgerd. Elke Griek weet dat de overheid corrupt is, elke Griek heeft daar dagelijks mee te maken. Maar de gemiddelde Griek heeft daarmee leren leven, heeft daar praktische oplossingen voor gevonden, omdat zij het niet konden veranderen. Kan je dat die Griek kwalijk nemen na al die tientallen jaren? Voorbeeld: Als je als middenstander belastingaangifte doet en je inkomsten keurig opgeeft, past de boekhouder/accountant die automatisch naar beneden aan. Waarom? Omdat de belastingdienst er van uit gaat dat die aangifte niet klopt, dus automatisch de aanslag verhoogt op basis van zelf aangenomen extra inkomsten. Waarom? Omdat ze het niet geloven, omdat de belastingambtenaren zelf weten dat de overheid de boel belazert, dat de Grieken dat ook weten, dat zij dus ook de boel belazeren, dat kan niet anders. Dus als je netjes opgeeft wat je hebt verdiend, betaal je altijd te veel. Een repeterende breuk, een breuk in vertrouwen die door de hele samenleving speelt. Maar de Griekse overheid pakt nu die middenstander aan, niet zichzelf. Ander voorbeeld: Het contante betalingen circuit is gigantisch in Griekenland. Vaak kunnen zelfs rekeningen voor elektra, huur etc niet via bank worden geregeld, dat moet contant. Een zelfstandig ondernemer moet bij zijn klant vaak de betaling contant ophalen en als die net even geen geld heeft of geen tijd soms 3-4 keer terugkomen voor betaling, daarna weer naar de leverancier om om ook weer contant te betalen, want kan niet via bank. Dat kost veel tijd en energie, daar hebben we in Nederland geen idee van. Dat systeem is gecreëerd door een onbetrouwbare overheid, niet omdat de gemiddelde Griek dat zo leuk vindt. Ze vertrouwen daardoor alleen elkaar in hun eigen circuit, verder niemand. Logisch. Blijft over de voorwaarden die aan de Grieken worden opgelegd waaronder dat zou kunnen. Die zijn nu ronduit genadeloos. Genadeloos, omdat Griekenland op korte termijn moet voldoen aan een uitverkoop van haar eigendommen. Privatisering is weer het beginsel. Privatisering die in de EU opgeld doet als zalig makend. Maar waar dat toe kan leiden voor de gemiddelde burger, ook in rijke landen als Nederland, wordt steeds meer duidelijk: Die eis heeft niets met oplossingen te maken die voor de Griekse burger nodig of gunstig zouden zijn, maar slechts met het aangrijpen van de mogelijkheid die privatisering nu door te drijven op basis van de Griekse problemen. Net zoals in Nederland de aloude neoliberale stokpaardjes nu worden doorgedreven op basis van de smoes van noodzaak door de financiële crisis, welke crisis door deze zelfde denkwijze juist is veroorzaakt. Handje contantje tussen de regering van Griekenland en de EU. Wat minister de Jager in feite zegt, ondanks alle reclame, is: “Wij hebben die zelfde fout gemaakt in de EU, zelfs wereldwijd, dat moeten de Grieken nu dus ook, koste wat kost. Allemaal 'gelijk'. Griekenland is in dat opzicht een buitenbeentje, dat zullen we dus meteen maar even aanpakken.” Genadeloos ook, omdat overtollige ambtenaren worden geloosd in een paar massale ontslaggolven, terwijl het sociale vangnet, hoe minimaal die ook al was, tegelijkertijd voor iedereen wordt afgebroken. Want de oorzaak van en dus verantwoordelijkheid voor dat veel te veel aan ambtenaren ligt niet bij die ambtenaar, zeker niet bij de lagere schalen. Dat is gecreëerd door die zelfde overheid. En toch roepen we ook in Nederland hoera, mooi zo. De Grieken zijn het daar deels mee eens, maar niet op deze manier. Want zeg nu zelf: als je een baan als ambtenaar krijgt aangeboden waarmee je in je levensonderhoud kan voorzien, zeg je dan: 'Nee, dank je, ik vind dat er al genoeg ambtenaren zijn'? Kom nou, goedkope prietpraat. Moet de gemiddelde Griek nu boeten, die buiten de al genoemde maatregelen ook een enorme BTW verhoging, zware inkomensverlaging, etc. te wachten staat? Ik hoop het niet. Ik hoop dat een oplossing voor de Grieken leidt tot een oplossing voor de EU als geheel op basis van minder egoïstische principes. Een oplossing die ook in Nederland gevolgen heeft. Een oplossing die leidt tot een gezonde samenleving. Die van Mai zie ik nog niet zitten. Maar een oplossing die leidt tot een gezonde, creatieve visie, buiten het keurslijf van de EU om, lijkt me een goede.

Iskander2
Iskander224 jun. 2011 - 19:15

Het probleem is niet een Europees of Grieks probleem. Het probleem is dat die Bonus-en-graai Private Banken te veel macht hebben vergaard, niet alleen in Europa, ook (en vooral) in Amerika. Van alle winst die gemaakt werd ging 40% naar de financiële sector en daar wordt toch niets geproduceerd... (Behalve luchtbellen die U en mij miljarden kosten en de Banken rijker en rijker maken). Je hoeft maar weinig fantasie te hebben om te begrijpen dat ook in Europa de Bankenlobby strooit met wetenschappers en rapporten, lidmaatschappen in commissies en commissariaten (en volgens velen ook onder tafel gewoon met geld). En dus wordt het toezicht hier bij ons afgebouwd en regelgeving beperkt. Die honderden miljarden die de Banken verloren in de Bankencrisis hebben ze inmiddels alweer terug-"verdiend". Op dit moment worden de Banken verlost van hun Griekse schuldpapieren die massaal door de ECB (van ons belastinggeld) worden opgekocht, dáár is dat uitstel voor nodig. De Banken "uit de wind houden" en het ons in de schoenen schuiven. En de Griekse burgers ? Daar zitten die Banken al helemaal niet mee... Kijk eens naar de recente discussie in Dudok tussen specialisten over deze problematiek : - http://sp.nl/9n1edv Lees daarna "Hoe knecht men tegenwoordig een volk of land ?" - http://sp.nl/9n1dqd

harry12345
harry1234524 jun. 2011 - 19:15

ha, ha, ha...de hoofdredacteur van socialisme.nu en Wilders willen Griekenland beiden uit de euro! Allebei natuurlijk met hun eigen politieke agenda. Griekenland uit de euro zou leiden tot de ineenstorting van de europese economie. Yummie, crisis, armoede, ellende - heerllijk voor Internationale Socialisten en voor Wilders...tijdens economische malaise en sociale onrust krijgen de Internationale socialisten namelijk wellicht 500 demonstranten op de Dam (ipv de gebruikelijke 40), en Wilders kan doorstoten naar 40 tot 60 zetels in TK. Iets waar de Internationale Socialisten natuurlijk ook weer baat bij hebben, want dan komt hun theorie uit dat kaptialisme eigenlijk verkapt fascisme is. Wat weer goed is voor Wilders omdat hij dan een stel politiek verdwaalde zotten kan veralgemeniseren tot "Links zijn stel gevaarlijke gekken"... In ieder geval: Dit toont alleen maar weer eens aan dat politieke extremen aan linker- en rechterkant niet als op een rechte lijn tegenoverelkaar staan, maar als een cirkel bij elkaar komen...

FritsGuevara
FritsGuevara24 jun. 2011 - 19:15

Een aantal banken die veel in Griekse obligaties hebben belegd zouden problemen kunnen ondervinden. En 1 bankfaillissement kan door het bestaan van centrale banken het bestaan van andere in gevaar brengen. Toch is de Griekse economie te klein (2% van de EU-economie) om een doemscenario te veroorzaken. Wat wel kan gebeuren is dat het zwakke plekken van het overheidsbeleid kan blootleggen. Een overheid verliest met een faillissement van de Griekse overheid elke geloofwaardigheid om zich waardig te betonen over de EU-onderdanen te heersen. Omdat ze gewoon vreselijk dom zijn geweest, en met a-financiële motieven, om Griekenland bij hun hegemonie te laten behoren.

ErnsTT2
ErnsTT224 jun. 2011 - 19:15

Misschien had je beter eerst even k u n n e n n a d e n k e n voor je zulk een kortzichtige opsomming van onwetendheid aan het papier toevertrouwd...? Als Griekenland uit de euro stapt kunnenze die door woekerpolisverkopers als Eureko Rabo en ING opgedrongen leningen en securisaties terug betalen. Want met zo'n S&P rating *het* speculatie instrument van de grootbankiers, is de Drachme gedoemd in een tomeloze val a la de Deutschmark in 1928 te raken, en iedere hystoricus uitleggen, daar komt *oorlog* van. De eerste tekenen daarvan zien we nu al, Athene word al gesloopt, maar ook in Den Haag hebben we vandaag het begin van de onthechting al gezien, al moet je wel durven kijken om de implicaties van dit grootbankiers terrorisme te zien. Maar kennelijk is er niemand die de waarheid onder ogen durft te zien, en hobbelen zelfs de politici uit pure groepsdruk en angst voor gezichtsverlies netjes in de pas die Lubbers en Wiegel voor ze uitgestippeld hebben. We zijn nu op het niveau van 1982 aanbeland, vanaf hier kun je twee kanten op, of de beschaving en cultuur weer als belangrijkste doelstelling, of meegaan in de windhandel van de banken, en de al smeulende volkswoede opstoken met zulk kortzichtig en overduidelijk uit gebrek aan historisch besef voorstspruitende cryptoxenofobie... Want wat je met je stuk promoot is archaisch *nationalisme*, en als je niet zelf kan bedenken welk een gevaarlijk vergif dat is,moet je maar eens et je geschiedenisleraar van vroeger gaan praten. of lees eens een boekje over de Cubaanse Revolutie, of de Argentijnse banken crash... Dat je het Socialisme zo prominent misbruikt vind ik erg zorgelijk, want juist al die verschillende munten hebben die banken zoveel macht gegeven, kortom je roept nu *precies* waar de banken op hopen,namelijk dat de euro uit elkaar klapt, Jan Kees de Jager doet daar ook al zijn best voor samen met David Cameron :-( Op het moment dat de valuta handel wegvalt zijn de banken hun macht over landen kwijt, jusit de valuta speculatie houd de wereld in zijn greep, want vergeet niet dat China, door het jaar in jaar uit opkopen van Dollars en Euro's hun Yuan goedkoophouden om middels pseudo slavernij hun eigen toplaag, net als in Nederland multi miljardair te maken ten koste van alles en iedereen. Maar op het moment dat we niet doen wat Wen Jiabao wil,dan dreigt ie even met the Big Game, en springen de Premiers van Europabraaf in het gelid, en gaat Wen Jiabao ongehinderd door met het opkopen van onze bedrijven, en Afrika leeg te stelen... Zoek maar eens naar de Petrol-Euro, een prachtig plan om de Dollar die steeds riscanter word, te verlaten als primaire valuta, want nu de Chinezen zelf ook willen verdienen aan het succes raakt de kas van Wen Jiabao snel leeg, en dan *moet* ie de Dollars gaan dumpen, en dan zijn de rapen pas echt gaar... Want dan stort de hele weer opgestarte securisatie windhandel ineen, omdat die grotendeels in Dollars gaat... En we weten allemaal, want dat heb ook jij geleerd, hoe het afliep met de windhandel in Tulpen, toen er op een dag, opeens iemand stopte met tulpen kopen, en nog iemand, en de hele Tulpen bubble klapte, toen in 1927 de Aandelen handel in elkaar klapte omda die aandelen niet meer aan bedrijven gerelateerd bleken, storte de windhandel weer in,en met Worldoffline, idem Ditto... En nu is het de Derivaten windhandel gewest, en als niemand ingrijpt is het over 25 jaar de CO2 windhandel, die opeens niets waard blijkt, omdet er geen enkele waarde tegenover blijkt te staan. Denk er maar eens over na, welkemacht debanken nog over landen zouden kunnen uitoefenen als er maar 1 valuta zou zijn,ik geef toeje moet wel even een groot denkraam openzetten, maar als je dat zou doen, zou je het zien...

Nog1web
Nog1web24 jun. 2011 - 19:15

Wat een waanzinnig voorstel. Als de Grieken zouden doen wat Maina voorstelt, gebeurt het volgende; 1 eenzijdige nietigverklaring van de Griekse schuld 2 honger, omdat Griekenland niet genoeg voedsel verbouwd voor haar eigen bevolking, en geen geld heeft om dit op de internationale markt te kopen. Wat Maine voorstelt is wat de USSR bij haar oprichting heeft gedaan, en waar enkele miljoenen mensen vervolgens omkwamen vanwege het gebrek aan voedsel. Een gebrek dat ontstond door de eenzijdige kwijtschelding van de schulden (en later nog verergerd werd door een burgeroorlog en de landbouwhervormingen. Die laatsten waren bedoeld om de USSR onafhankelijk te maken van de wereldmarkt. Deze autarkie was geen socialistische wens, maar praktische noodzaak geworden door hun nietigverklaring van de staatsschuld.) En dan de zin 'directe controle van de 'troika', een inbreuk op de soevereiniteit die doet denken aan de semikoloniale regimes die eind negentiende eeuw werden opgelegd' Pardon? Griekenland heeft volledig vrijwillig ingestemd met de euro en de bijbehorende inbreuk op haar soevereiniteit. Dat lijkt in de verste verte niet op (semi-)kolonialisme. Waar de Grieken behoefte aan hebben is eerlijkheid en realisme, niet dit soort prehistorische utopisch-socialistische pietpraat.

JustMatthias
JustMatthias24 jun. 2011 - 19:15

En dan Italie, Portugal, ierland, enz, enz. http://www.groene.nl/commentaar/2011-07-13/joep-bertrams--15

Philippe2
Philippe224 jun. 2011 - 19:15

Het meest ergerlijke is dat we bijna geen detail-informatie krijgen over de miljarden voor Griekenland terwijl we wel moeten betalen. Niet vergeten dat NL bijna 2x zoveel mensen telt, we gaan hier al KO met 18 miljard bezuinigingen..

1 Reactie
visser2
visser224 jun. 2011 - 19:15

Welke detail-informatie krijg je niet?

[verwijderd]
[verwijderd]24 jun. 2011 - 19:15

Een lang verrhaal, maar uit de Euro is inderdaad het beste. En het zal ook gebeuren.

1 Reactie
visser2
visser224 jun. 2011 - 19:15

" En het zal ook gebeuren. " Een kristallen bol? Of kun je het onderbouwen?

xatr0z
xatr0z24 jun. 2011 - 19:15

Goed stukje, ik was al benieuwd waar een links antwoord bleef op de hetzerige anti-Griekse campagnes die nu aan het lopen zijn.. Internationale solidariteit is hartstikke belangrijk, de Grieken moeten niet meer zoals ons brave hollanders worden, wij moeten ook in opstand komen!

1 Reactie
bakkwast
bakkwast24 jun. 2011 - 19:15

hup met zn vieren naar de dam en rap een beetje

[verwijderd]
[verwijderd]24 jun. 2011 - 19:15

Mooi artikel Maina. :) Vanuit Spanje hoor ik ook steeds meer geluiden dat uit de Euro willen. De kreten over echte democratie hebben niet zo veel te maken met het huidige verkiezingsstelsel daar maar dat ze niet regeert willen worden door de externe machten van de troika. "We zijn niet bang!!" is de kreet want ze hebben niets meer te verliezen. De beweging in Spanje krijgt steeds meer steun van het volk en bekende Spanjolen, filosofen, artiesten, kunstenaars, journalisten.... De volgende stap is een grootse demonstratie in oktober (behalve locale de acties gedurende de zomer) en een algemene staking om het land, en het liefst Europa, plat te leggen. De zaak is om Henk & Ingrid te laten zien dat de situatie in Nederland niet veel verschilt met die van de periferie landen. De weg is lang...

1 Reactie
contra
contra24 jun. 2011 - 19:15

= filosofen, artiesten, kunstenaars, journalisten.... = Als dit soort lui al een mening gaan krijgen over monetaire kwesties, zijn ze verder heen dan ik dacht... Man, man, man

Pjotrs
Pjotrs24 jun. 2011 - 19:15

Wat grappig dat de IS blijkbaar voor invoering van een vlaktaks zijn, want dat is in feite waar het uit de euro stappen voor de Grieken op neer zal komen. De drachme zal een lage openingskoers kennen en vervolgens alleen maar in waarde dalen: of omdat de buitenlandse schulden in euro's blijven of omdat de financiële markten terecht geen enkel vertrouwen hebben in een land dat zijn schulden nietig verklaart. Iedere Griek zal dat procentueel even hard in zijn portemonnee voelen, want de inflatie is voor iedere drachme hetzelfde. In feite is dit dus een vlaktaks: iedereen draagt zonder aanzien des persoons percentueel hetzelfde bij aan het verlies. Als de Grieken niet voor die oerdomme weg kiezen, dan is er in ieder geval ruimte voor politieke keuzes en is het mogelijk om de zwaksten een beetje uit de wind te houden. Een eerste stap zou in ieder geval moeten zijn om het ambtenarenkorps te halveren, want die telt nu een dubbele bezetting. In feite zijn het allemaal weigerambtenaren: de ene helft weigert onder een rechtse regering te werken en de andere helft weigert onder een linkse regering te werken. Gooi je de helft eruit en dwing je de andere helft om gewoon te doen waarvoor ze betaald worden, dan is er met dat massaontslag helemaal niets verloren.

1 Reactie
grolschje2
grolschje224 jun. 2011 - 19:15

Om die ambtenaren te ontslaan, moeten ze eerst de grondwet veranderen. En aangezien bijna 50% van de bevolking ambtenaar is gaat dat niet gebeuren.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman24 jun. 2011 - 19:15

Voor Griekenland: rente op 0. In een beheersbaar tempo laten afbetalen. En verder: euro-obligaties. Als je met z'n allen één munt wilt, dan moet je ook leningen met z'n allen uitzetten.

2 Reacties
ratio2
ratio224 jun. 2011 - 19:15

Griekenland heeft nu nog een begrotingstekort, zelfs als ze geheel stoppen met rentebetalingen. Stel, ze stoppen nu met betalen op hun leningen. Wie gaat ze dan nog het geld lenen voor hun lopende uitgaven? Als ze nu stoppen met betalen, hebben ze niet genoeg geld om hun uitkeringen, ambtenaren, ziektekosten etc. allemaal te betalen. En een deel van de leningen die ze uit hebben staan is aan Griekse banken. Als de staat stopt met betalen op de leningen, zijn die banken failliet. Failliete banken kunnen geen spaarcentjes teruggeven aan mensen die hun geld komen ophalen. Wat denk je dat dat doet voor de economie? Griekenland heeft een groot lopende rekening tekort. Wat denk je wat er gebeurt als ze stoppen met betalen op hun leningen? Denk je dat iemand nog bereid is om ze eten, machines etc. te leveren tenzij ze cash en vooraf betaald worden? Maar Griekenland heeft niet het geld om cash en vooraf te betalen (ze zullen nog wel wat valuta hebben, maar dat zal snel opgaan). De wereld is niet zo simpel meer dat een land kan stoppen met betalen op zijn schulden zonder dat er erg negatieve effecten zijn voor dat land.

ZwareVanNelle
ZwareVanNelle24 jun. 2011 - 19:15

Je weet dat dit voorstel gelijk staat aan een nationaal faillisement?

fjacobse
fjacobse24 jun. 2011 - 19:15

Sosjalistiese logika Gerrit Zalm : Goede morgen, wat kan ik voor u betekenen? Zorba de Griek : Ik heb goed en ik heb slecht nieuws voor u. Gerrit Zalm : Vertel. Zorba de Griek : Die paar honderd miljard lening die we bij u hebben uitstaan. Gerrit Zalm : Ja, wat is daarmee? Zorba de Griek : Die betalen we niet terug. Geen cent. Gerrit Zalm : En wat is het goede nieuws? Zorba de Griek : We willen graag een nieuwe lening van 100 miljard tegen 0% rente. Gerrit Zalm : Tuurlijk meneertje, in wat voor wil biljetten had u het bedrag gehad willen hebben.

1 Reactie
JanB2
JanB224 jun. 2011 - 19:15

Tekenende reactie. Echt verder dan een hoop gezwam in de ruimte komt de rechtsmensch kennelijk niet meer in deze kwestie. De rechtse oplossingen blijken geen oplossingen te zijn, de rechtse dogma's nauwelijks van enige waarde of zelf de oorzaak van de problemen. Het gestamel over de perversie van "gratis geld" voor de Grieken vindt ook steeds minder gehoor. Iedereen weet namelijk dat de rechtsmensch dat gratis geld zelf heeft uitgevonden om zich te kunnen verrijken. Er zou gratis geld te verdienen zijn op Wallstreet, in Frankfurt, in London etc en de rechtsmensch liep over van de praatjes hoe fantastisch dit nieuwe kapitalisme wel niet was. Nu het zeepbelletje dreigt te knappen staat de rechtsmensch echter met zijn mond vol tanden, ontmaskerd als naieve fantast, als een dromer die zijn dromen opdrong aan de rest van de wereld, of gewoon als een irritante betweter. Die dromen zullen weldra plaatsmaken voor de zwaarste desillusie in de op zijn eind lopende geschiedenis van het turbo-kapitalisme. Het spel van de rechtsmensch is uit, de knikkers zijn op.

Laite43
Laite4324 jun. 2011 - 19:15

Dat het ergens uittrappen of vrijwillig uitstappen goed kan klinken in sommige kringen heeft, zoals de werkelijkheid vaak is, nogal wat haken en ogen. Abstract This paper examines the issues of secession and expulsion from the European Union (EU) and Economic and Monetary Union (EMU). It concludes that negotiated withdrawal from the EU would not be legally impossible even prior to the ratification of the Lisbon Treaty, and that unilateral withdrawal would undoubtedly be legally controversial; that, while permissible, a recently enacted exit clause is, prima facie, not in harmony with the rationale of the European unification project and is otherwise problematic, mainly from a legal perspective; that a Member State’s exit from EMU, without a parallel withdrawal from the EU, would be legally inconceivable; and that, while perhaps feasible through indirect means, a Member State’s expulsion from the EU or EMU, would be legally next to impossible. This paper concludes with a reminder that while, institutionally, a Member State’s membership of the euro area would not survive the discontinuation of its membership of the EU, the same need not be true of the former Member State’s use of the euro. http://www.ecb.int/pub/pdf/scplps/ecblwp10.pdf

1 Reactie
ratio2
ratio224 jun. 2011 - 19:15

Ik zou het artikel helemaal lezen. Er staat ook in: As one commentator has observed, ‘[A]s a practical matter if a Member State were determined to withdraw, the EEC has no sanctions that can be applied to compel lawful compliance with the Treaty. Thus, from this point of view, it really is of no consequence whether a legal right of withdrawal exists. Mijn conclusie is: we kunnen Griekenland er niet uitgooien, maar als Griekenland echt vastbesloten is om te vertrekken, dan gaan ze. Of het nu kan in het internationaal recht of niet, is niet relevant, ze gaan gewoon en er zijn geen sancties voorzien als ze dat doen. Verder zie ik ook wel redenen om Griekenland niet te blokkeren (vanuit het oogpunt van de rest van de Unie). Griekenland kan, als we ze zouden kunnen dwingen om te blijven, ons leven best onmogelijk maken. Veel beslissingen gaan met unanimiteit. Griekenland kan die allemaal blokkeren. Bijvoorbeeld toetreding van nieuwe lidstaten. Volgens mij wordt ook het budget van de Unie met unanimiteit besloten in de Council.

JoWe62
JoWe6224 jun. 2011 - 19:15

Daarentegen is er wel geld voor rechtse hobby’s zoals een hypotheekrenteaftrek voor vermogenden, belastingvoordelen voor multinationals en de Joint Strike Fighter. Wat dat betreft heeft de Griekse elite geen patent op wanbestuur en belastinggeld verkwanselen. ============== Nee, maar de Grieken hoeven niet te betalen voor al die NL hobby's echter wij wel voor de Grieken die de zaak bedonderd hebben. Overigens verder een goed artikel en ik denk ook dat het beter voor de Grieken is nu uit de Euro te stappen. Maar ja het EU geldinfuus voelt ook wel lekker aan en levert wel direct munten op. Dat dit tijdelijk is en uiteindelijk niet houdbaar, ja dat realiseert men zich te weining.

1 Reactie
Laite43
Laite4324 jun. 2011 - 19:15

lees even mijn post van hieronder en als u dat tot zich genomen heeft komt u misschien weer met de voetjes op de vloer. Het zal, kan en gaat NIET gebeuren dat Griekenland de EU of EMU gaat verlaten.

bertvanbaar
bertvanbaar24 jun. 2011 - 19:15

Wat is die hele Euro-economie ECHT waard als een piepklein staatje als Griekenland instort, het zo een grote invloed kan hebben dat de hele EU er aan onderdoor kan gaan? Dat spiegelen onze politici ons nl. voor. Reden te meer om daar helemaal niets van te geloven. Dat zou net zoiets zijn dat als Amsterdam economisch van de Nederlandse kaart zou verdwijnen, de hele Nederlands economie niets meer voor zou stellen. Is de Rotterdamse haven dan ook opeens weg, en onze Eindhoven regio? onze universiteiten? en de rest van al onze grote bedrijven? Nee die draaien gewoon door. Ze zullen even een Hick-upkrijgen maar rapen de rommel weer bij elkaar en gaan extra hard werken om NL er weer bovenop te krijgen. En Japan dan na zo'n grote Tsunami? Japan draait wel door, De markt sluit zich aan en de hele wereld gaat gewoon zijn gang Wat Den Haag ons voor bang probeert te maken is net zoals toen we het Europese grondwet hebben tegen gehouden. De EU zou uiteen vallen en kijk wat er gebeurt: We vallen uiteen door iets waar niemand op had gerekend: Een tsunami van schulden uit de VS.

1 Reactie
visser2
visser224 jun. 2011 - 19:15

" Wat is die hele Euro-economie ECHT waard als een piepklein staatje als Griekenland instort, het zo een grote invloed kan hebben dat de hele EU er aan onderdoor kan gaan? Dat spiegelen onze politici ons nl. voor. " De Amerikaanse economie, en in het kielzog de Europese liep flinke klappen op doordat enkele banken failliet gingen. Ooit van domino-effect gehoord?

Leodeondernemer
Leodeondernemer24 jun. 2011 - 19:15

Aha, een verkapte poging om de klassenstrijd weer ten tonele te voeren. Hahahha. En verder mag Griekenland wat mij betreft uit de Euro, het land had er sowieso niets te zoeken omdat het zelfs in hoogtijdagen al nauwelijks aan de criteria kon voldoen.

2 Reacties
JanB2
JanB224 jun. 2011 - 19:15

Ja, maar je kunt ze niet dumpen. Alleen als ze zelf opstappen raak je ze kwijt. Over die oetlullen bij de banken die al dat geld hebben uitgeleend aan de grieken hoor ik u trouwens niet. Heeft u daar ook een oplossing voor?

DikBrix
DikBrix24 jun. 2011 - 19:15

Misschien tijd om eens over mensen te praten ipv over landen. Dat maakt echt verschil.