Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Excuses voor slavernij: hoog tijd

  •  
30-06-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het is hoog tijd dat koningin Beatrix haar verontschuldigingen aanbiedt voor de slavernij
Volgens een groot aantal organisaties met leden van Caribische afkomst moet koningin Beatrix haar excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Een mooie gelegenheid zou zich voordoen in 2013 want dan is het precies honderdvijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte.
Als dat gebeurt, dan doet de koningin dat ook namens mij. Zou dat terecht zijn? De voorouders van de familie Van der Horst zijn Westfaalse keuterboeren die waarschijnlijk tusen de jaren 1780 en 1800 naar Schiedam kwamen om daar werk te zoeken in de branderijen. Zij hebben never nooit iets met slavernij te maken gehad. De kans is zelfs heel groot dat zich onder mijn voorouders mensen bevonden die door vormen van horigheid of lijfeigenschap aan een heer gebonden waren. 
Toch is het een uitstekend idee om schoon schip te maken. Het is hoog tijd dat koningin Beatrix haar verontschuldigingen aanbiedt voor de slavernij. Zij doet dat dan ook namens mij, niet vanwege de daden van mijn voorouders maar omdat ik een Nederlands paspoort bij me draagt. 
Wie kiest voor de Nederlandse nationaliteit krijgt niet alleen heden en toekomst, maar ook de geschiedenis van ons land er gratis bij. Plus alle daarmee in verband staande verantwoordelijkheden. Soms is dat een lust en soms een last. Het alternatief is het vertrek naar een land met een schoner verleden. Als de koningin haar excuses aanbiedt, dan doet zij dat dus namens iedereen ook namens de Caribische organisaties die op dit gebaar aandringen. Hun voorzitters dienen net zo goed met gebogen hoofd de plechtigheid bij te wonen.
De vraag is dan aan wie hare majesteit in 2013 haar verontschuldigingen aanbiedt.  Antwoord: aan niemand. Zij excuseert zich vóór iets. Zij excuseert zich voor praktijken, verricht onder de dekking van de Nederlandse vlag, die wij vandaag de dag als misdadig beschouwen. Het gaat immers om een stuk verleden van ons land, waar de hedendaagse burgers zich alleen maar voor kunnen schamen. Dat iedereen vroeger slavenhandel heel normaal vond, inclusief de slaven zelf, is in dit kader niet van betekenis. Dat is van belang als je de geschiedenis van de handel in mensen bestudeert. 
Koningin Beatrix moet dus zeggen, dat zij namens de Nederlanders haar verontschuldigingen aanbiedt en dat wij ons achteraf gezien voor het slavernijverleden moeten schamen. Heeft Nederland nu iets goed te maken? Dat is logisch. Anders blijft het een leeg gebaar. Juist deze zwarte bladzijde in de geschiedenis moet ons land er toe inspireren om keihard strijd te voeren tegen de hedendaagse slavernij en vormen van uitbuiting die daarmee vergelijkbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld in eigen land een veel actievere strijd tegen de handel in vrouwen en meisjes voor de prostitutie en een betere bescherming van slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Het betekent ook strijd op internationale fora en het vormen van bondgenootschappen met gelijkgezinde landen. 
Tegelijkertijd dient ons land zich in te zetten voor gelijke kansen van alle landen op de wereldmarkt zodat de tariefmuren tegen producten uit ontwikkelingslanden voorgoed worden afgebroken. 
Tenslotte: wij gaan door met onderzoek naar de geschiedenis van de slavernij en de belastingbetaler fourneert blijmoedig die paar centen voor het onderzoeksinstituut, dat nu dreigt te worden wegbezuinigd.

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

addystoker
addystoker30 jun. 2012 - 12:09

vandaag dus helemaal eens met Han van der Horst, excuses zouden ons land weer een beetje "groot" maken.

Matjan2
Matjan230 jun. 2012 - 12:09

Maken andere landen,b.v.Groot Britannië ook excuses? Moeten wij weer voorop lopen met ons achuldig te voelen? Wordt hier een beetje misselijk van!

JoopSchouten
JoopSchouten30 jun. 2012 - 12:09

Waardering van Late Excuses zijn voorbehouden aan slachtoffers van ongewilde migratie en uitbuiting. Ik vind dat ALLEN erkennen dat er groot onrecht is geschied. Mevrouw Bea ook. Ondubbelzinnig duidelijk.

JoopSchouten
JoopSchouten30 jun. 2012 - 12:09

In ons allen schuilt een beul.

Gelijkhebber
Gelijkhebber30 jun. 2012 - 12:09

Daar komt Han weer met zijn Westfaalse voorouders. Zijn genealogie is groter dan alleen de Westfalers maar om zich van de slavernij te kunnen distantieren doet hij alsof hij alleen van deze mensen afstamt. Dan het excuses-verhaal. Ronduit gezeur van mensen die zich belangrijk willen maken door het slachtoffer uit te blijven hangen. Wanneer is het nou klaar met de slavernij? Hoeveel geld moet er op tafel komen? Als we Han zijn redenering doortrekken hoeft Beatrix geen excuses aan te bieden. Vader Bernhard 100% Duitser, Moeder Juliana voor ruim 80% Duitse. In 1863 leefden een groot deel van mijn voorouders - van 10 van de 16 betovergrootouders ben ik daar zeker van - in bittere armoede. Hoog sterftecijfer onder de kinderen - 60% haalden het 7e levensjaar niet - en een lage levensverwachting van de ouderen. Wanneer kan ik excuses verwachten?

DikBrix
DikBrix30 jun. 2012 - 12:09

Goed idee, wordt hoog tijd dat die excuses, op de wijze die Han noemt, er eindelijk eens komen. Niet persoonlijk als schuldige, maar als staatshoofd toegeven dat die hele periode van slavernij een krankzinnige en onmenselijke tijd is geweest en daarom een smet op het verleden van de Nederlandse Staat. Dat lijkt me idd heel gemakkelijk, zoals sommigen hieronder beweren. Echter niet in de negatieve zin die daar wordt bedoeld, maar omdat het pas moeilijk wordt dit toe te geven als men weigert de consequenties van 300 jaar slavernij in te zien, die pas 150 jaar geleden officieel werd afgeschaft. Een slavernijverleden dat tot op de dag van vandaag nog steeds zijn sporen achterlaat in de samenleving op de Antillen en in Suriname. Zowel emotioneel als economisch als in de maatschappelijke opbouw. Weigeren om in te zien dat het huidige denken van Nederlandse politici nog steeds sporen van de VOC en WIC mentaliteit draagt in de benadering van o.a. de Antillen, dat ook Henk Kamp op die manier keek bij zijn 'oplossingen' voor de BES-eilanden, maakt excuses moeilijk. Terwijl het zo gemakkelijk is, als men zich dat maar realiseert. 'Gratuit' zijn excuses ook zeker niet. Omdat excuses het begin zijn van een hoogst noodzakelijke omslag in denken en benadering van dat verleden. Zonder excuses zal er nooit een echt begin van iets nieuws kunnen ontstaan in de opstelling tegenover Suriname en de Antillen. Of, andersom geredeneerd, in de opstelling van die landen tegenover Nederland. Of, zoals Han mooi zegt, in de strijd tegen andere huidige bestaande vormen van slavernij. Ik hoop dat koningin Beatrix het lef zal hebben om nu eens op eigen houtje een persoonlijk PS-je toe te voegen aan de voorgeschreven troonrede door haar excuses uit naam van de Nederlandse staat te maken, of op enig ander moment. Per slot van rekening is zij straks koningin af, een uitgelezen moment om dat nu eens te doen. Want ik kan mij niet voorstellen dat zij zich persoonlijk het belang van excuses niet realiseert.

ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Volgens mij begrijpen maar weinigen hier wat Han schrijft over het aanbieden van excuses namens het verleden van een natie, en dus niet als een soort persoonlijke schuld van haar huidige individuele burgers naar huidige andere burgers en al helemaal niet naar de huidige burgers van voormalige landen waar de slaven vandaan kwamen. Ten eerste schrijft hij duidelijk dat het excuus als natie geldt om het verleden waarin deze smet rust te erkennen als nationale schuld. Dan doe je dat dus met alle huidige burgers samen, dus geldt het de niet meer en ook niet minder als de erkenning van die nationale schuld. Die dus geen individuele schuld is van de huidige burgers, maar een erkenning van nationale schuld is door alle burgers, en dus ook alle huidige Surinaams-Nederlandse, Antilliaans-Nederlandse, en alle genaturaliseerde Nederlanders, ook al zijn ze dat nog maar een dag. Het is meer een historische erkenning zonder nog levende slachtoffers en daders. Weinigen lijken dat door te hebben. Ook niet dat Han dat bedoeld. Het is van belang dit te erkennen omdat dit soort misdaden benoemd dienen te worden. Ze gelden niet alleen voor Nederland , of de rest van het weste, maar zoals ik elders al schrijf, juist ook voor vele landen in Afrika, en Azië. Eerder, recenter, en zelfs tegenwoordig nog, en in de toekomst zullen deze misdaden gepleegd worden. Juist in Afrika en Azië is daar nog sprake van, en een zeker risico dat het nog zal gebeuren. Dan mag je als natie geen historische boter op je hoofd hebben wil je dit mogen veroordelen. dat heeft niets te maken met individuele schuld van huidig levende Nederlanders, die dus geen schuld dragen. Nederland en vele westerse landen doen veel aan ontwikkelingshulp, hebben ook veel gedaan, en nog meer door handelsontwikkeling, in de voormalige landen waar slaven werden gehaald of tewerkgesteld bijgedragen aan ontwikkeling. Dat was niet zozeer als goedmakertje. Zo moet je dat ook niet zien. Een dergelijke schuld of boet vraagt niemand van ons en is ook niet terecht.

TheRealHandyman
TheRealHandyman30 jun. 2012 - 12:09

Excuses aanbieden voor de slavernij is net zo dom als excuses aanbieden voor het feit dat onze kinderen in de middeleeuwen geen (goed)onderwijs kregen. Dat waren toen de tijden, onderling hadden de Afrikanen ook slavernij en oorlogen e.d. dat was in die tijd normaal. Toen het eenmaal minder normaal werd, was er een probleem dat iets wat in honderden jaren een belangrijk onderdeel van de maatschappij was, dat je dat niet in 1 keer kon gaan aanpassen. En eer dat het een gegeven was die door iedereen geaccepteerd werd dat deze "minderen" niet minder zijn, ben je ook al een stuk verder. Daarnaast hebben we in daden al heel wat meer gedaan dan alleen maar even "sorry" zeggen.

BasVV
BasVV30 jun. 2012 - 12:09

Excuses. Niet namens mij. Te belachelijk voor woorden. Je bent niet verantwoordelijk voor wat je ouders, grootouders of verdere voorouders deden. En ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat die kinderen van overgroot slaven hier nu in in een huis wonen. Een baan hebben. Recht op hetzelfde als iedereen. Goh. Ik voel me meteen ook een slaaf.

kees1311
kees131130 jun. 2012 - 12:09

Juist ja wat heb ik ermee te maken? Net als tegenwoordig de banken zich verrijken aan ons,verrijkte de toen malige elite en graaiers zich aan de slavernij.Ik en miljoenen nederlanders hebben geen bal hiermee te maken. Nou toch eigenlijk wel,nazaten van slaven zijn nogaleens betrokken in de criminaliteit en daar heb ik last van ,laten die maar eens sorry zeggen tegen de mensen die ze pijn hebben gedaan.

lancelot2
lancelot230 jun. 2012 - 12:09

Excuses???????????????? Je moet niet met je moderne ogen er na kijken. Wanneer een ieder hier er toen ook bij was, had deze er aan mee gedaan.

DikBrix
DikBrix30 jun. 2012 - 12:09

Aanvullend op mijn eerdere posting hieronder: Blijkbaar ligt het woordje 'excuses' nogal gevoelig voor een aantal mensen. Ginger Ted doet een poging dat acceptabeler te maken door het gebruik van het woord 'erkenning'. Als daarmee erkenning van een 'fout', een besmet verleden wordt bedoeld, erkenning van schuld aan dat verleden door de Nederlandse staat, dan kan ik daar inkomen. Maar als het is bedoeld in de neutrale betekenis van 'constatering', als tegenstelling van 'ontkenning', dan zeker niet. Alle geschiedenisboeken hebben tegenwoordig dat soort 'constateringen'. Zo te lezen bedoelt Ginger het eerste, maar ik heb mijn twijfels door het woordje 'slechts'. Op de lagere school en eerste 2 jaar lyceum wist ik al, als 13-jarige, simpelweg door het lezen van (avonturen)boeken, over de verschrikkingen van de slavenhandel en slavernij, over de verwoestingen die de meedogenloosheid daarvan aanrichtte. Ook in de USA. Ik begreep toen al niet hoe dat ooit mogelijk is geweest. Op school werd dat niet onderwezen, daar hoorde je nauwelijks iets van, vooral niet over de consequenties, de werkelijke ellende daarvan. De hut van Oom Tom kon er nog mee door, maar dan had je het wel gehad. De verslaglegging werd gedaan door auteurs van 'avonturenboeken': als je die niet las, wist je van niks. Ik praat over 50 jaar geleden. Hoe het onderwijs daar tegenwoordig tegen aankijkt, weet ik niet. Ik kan er dan ook met mijn pet niet bij dat dit soort discussies anno 2012 nog steeds moeten worden gevoerd door gebrek aan stellingname door de Nederlandse staat. Hoe is dat mogelijk? Dat kan alleen als men dat verleden niet wil weten. Want die kennis, dat bewustzijn van dat slavernijverleden, vooral van de meedogenloze ellende die dat met zich meebracht, is allang, al meer dan 50 jaar zeker, aanwezig. Alleen niet in het geheugen van staten of politici. En dan lees ik hier bijvoorbeeld een reactie van 'Bijstandskoning van GeenStijl' dat het de vraag is of er aan de slavenhandel werkelijk geld werd verdiend. Hoe kan hij zo'n vraag stellen? Als er geld mee werd verdiend was het erg, als het niks opbracht is het te vergoelijken? Ter vergelijk: maakt het iets uit als aan de doodstraf geld wordt verdiend door het uitsparen van gevangeniskosten (en dus af te keuren), of dat het geld kost door alle procedures en dus OK? Dan hoef je het over de doodstraf zelf niet meer te hebben, toch? Het ontwijken van de kern van het artikel van Han. Ook Bogdan Slaapmoe en Tjaerd Aidoo gebruiken dit zelfde valse argument. Of nog veel erger de reactie van Henk Verwoerd: 'Ze mogen blij zijn dat ze zijn afgehaald...' Die vind ik te verschrikkelijk voor woorden. En ook weer Tjaerd Aidoo in die lijn. Hoe dan ook: het lijkt me hoog tijd dat de Nederlandse staat stopt met het ontkennen en ontwijken van dat verleden. Zodat ook reacties zoals ik hierboven als voorbeeld aanhaal geen kans meer krijgen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194730 jun. 2012 - 12:09

"Het alternatief is het vertrek naar een land met een schoner verleden." Dat zou ik wel willen maar waar ligt het? Als ik hier zo reacties doorneem is het levendig houden van deze geschiedenis wel noodzakelijk. Ik heb eerder neiging me te schamen voor sommige van mijn land-en tijdgenoten dan voor mijn voorouders. ("Excuses? Ze mogen blij zijn dat we ze zijn komen halen. Ze genieten nu van burgerrechten en welvaart")

HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Deze opinie roept heel erg veel reactie op, merk ik op maandagmiddag tegen vijven en het eind is nog niet in zicht. Heel veel deelnemers aan de discussie menen dat zij zelf niks met de slavernij te maken gehad hebben, dat het de schuld van anderen is, dat het oude koeien uit de sloot halen is of dat we hier te maken hebben meet een gratuit gebaar. Dat soort dingen: maar niet als natie afstand nemen van praktijken uit het verleden omdat je daar nu anders over denkt. Ik kan dat allemaal moeilijk verklaren. Ik stel wel vast dat veel mensen niet erg stevig in hun schoenen van Nederlanderschap staan als ze de zwarte kanten van onze geschiedenis zo hartsochtelijk voor irrelevant, niet actueel of onjjuist willen kwalificeren. Nee dan sta je niet sterk in je rood wit blawue schoenen.

ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Terecht, al blijft het natuurlijk een symbolische geste. Niemand die nu hier nu nog leeft heeft slaven gehouden of is er een geweest, op een enkele immigrant na dan misschien. Daar zitten mogelijk nog daders en slachtoffers tussen, maar niet van autochtone Nederlanders. Verder zijn er maar weinig landen die zoveel hebben aan ontwikkelingshulp en andere vormen van bevordering om ontwikkelingslanden te helpen, ook en juist door handel, investeringen, en handelsbevordering. Deze zijn nu er in de meeste ontwikkelingslanden ook een middenklassen zijn ontstaan steeds minder vanuit buitenland georganiseerde, en dus ook Nederlandse ontwikkelingshulp nodig. Dat kan en hoort meer vanuit de eigen middenklassen te gebeuren, onder aansturing van goed functionerende eigen overheid aldaar, en is meer een eigen verantwoordelijkheid. De huidige generaties in het westen, hoeven zich daarom nergens schuldig aan te voelen, en zullen bovendien positief en dus ondersteunend, ook financieel zoals allang, maar minder directief dus wat mij betreft via westerse hulporganisaties, de armere landen laten groeien zoals ze al een poos doen. Het wordt overigens ook wel eens tijd dat veel landen in Afrika en Azië zelf hun excuses aanbieden, omdat die al veel eerder slavernij kenden, en in sommige landen nog steeds, en zelfs er de uitvinders van zijn, het werd slechts door het westen van hen overgenomen, dat in hun cultuur veel normaler achten, waar het in Europa onder de het gros van d bevolking binnenslands nooit echt werd geaccepteerd, en daarom ook dermate weerstand ondervond dat het uiteindelijk werd afgeschaft. Het was onze beschaving die de slavernij, althans hier, beëindigde. De enige reden dat het in de koloniën, de Oost en de West, zo'n hoge vlucht nam, was dat het handelsmodel, die typisch westers was, in al haar aspecten een grote vlucht nam, en dus ook bij de slavenhandel. Maar nooit werd zij in de thuislanden in Europa dus werkelijk geaccepteerd, zoals in Afrika en en Azië onder Arabische, en andere volken duizenden jaren normaal werd gevonden. Alleen de Romeinen die het van de Egyptenaren hadden overgenomen hebben het een poos gepraktiseerd, maar in enorme weerwil van de noordelijke volken, die het dan ook al vroeg bevochten, en met deels succes, zodat een slaaf zich na een periode van dienst bijvoorbeeld kon vrijkopen, en kinderen naar school en zelfs carrière konden maken tot in de hoogste regionen.

1 Reactie
ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Tweede alinea moet zijn "Verder zijn er maar weinig landen die zoveel hebben gedaan aan als Nederland" Moet toch eens beter gaan kijken voordat ik post. Excuses Als slaven van mij voortrazende veronderstelde rede worden mijn typ- schrijfvaardigheid te vaak redeloos meegesleurd. Moet ze meer rechten geven.

FransLenaen
FransLenaen30 jun. 2012 - 12:09

Een gratuit en zinloos gebaar. Lekker gemakkelijk om jaren na dato nog sorry te zeggen. Misschien moeten de landen daar maar eens 'sorry' tegen Nederland zeggen. Jarenlange ontwikkelingshulp, maar het is nog steeds een puinhoop.

1 Reactie
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Van jou verlang ik geen persoonlijke excuses voor ons verleden. Ik las laatst in het archief, dat de eigenaar van mijn voorouders in het jaar 1863 meer dan 90.000 aan vergoeding kreeg uitgekeerd ter compensatie voor meer dan 300 slaven. Onduidelijk is of het bedrag om florijnen gaat of omgerekend naar de huidige Euro's. Jij kunt er niets aan doen. Dat reken ik jou niet aan. Toch liet het mij niet koud, om mijn familienaam terug te zien in de lijst van vrijgelaten slaven. http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341

trujac
trujac30 jun. 2012 - 12:09

Natuurlijk moet Beatrix haar excuses aanbieden, maar dan wel op de allereerste plaats voor haar eigen voorouders. Bij mij weten is koning Willem I die berooid in 1815 koning van Nederland werd, bij zijn aftreden in 1840 een van de rijkste mannen op aarde. Zeer veel geld heeft hij verdiend via de Belgische toenmalige multi- national Cockeril. Deze firma bezat met Union Miniere het monopolie op de mijnen in Kongo. Deze mijnen dreven geheel op slavenarbeid. Samen met de handjes afhakker, Leopold II van Belgie was hij groot aandeelhouder van die clubs. Ook heeft hij goed geboerd met de Hollands Handelsmij waarvan hij mede oprichter was. Het lijkt mij sterk dat deze maatschappij ook niet een graantje heeft mee gepikt van de slavenhandel. Han als ik me vergis wil je mij dan corrigeren?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Het was Leopold II die zo rijk is geworden aan de Kongo en welke rol hij speelde bij de Union Miniére weet ik niet. Willem I heeft de ondernemer Cockerill wel gesteund met zijn hoogovens in Luik. Koning Willem I is aan andere dingen rijk geworden, voorkennis bijvoorbeeld.

lindenboom
lindenboom30 jun. 2012 - 12:09

Waarom zouden ik of mijn voorvaderen, excuses aanbieden voor iets waar ook mijn voorvaderen (Hugenoten uit Wissenbourg, Elzas) die van daaruit in 1793 naar Amsterdam zijn gekomen, als Kopersmid? Ik vind dat net zo idioot als de ( rechtse) Grieken die Duitsland, met terugwerkende kracht, alnog verantwoordelijk willen stellen voor het Nazi-gezag. In zoverre is het ISS een uitkomst: straf misdadigers Internationaal en z.s.m. na het begaan van hun misdaden, en laat dat niet vanwege politieke redenen verlopen/rotten. M.i kan je kinderen/kleininkinderen-achterkleinkinderen etc.etc. niet verantwoordelijk stellen voor de misdaden die door de voorvaderen/moederen zijn begaan. Ik bestond destijds niet, en mijn voorvaderen kwamen niet eens uit Nederland: hoezo zou ik me nu verantwoordelijk moeten voelen voor de slachtoffers van de Slavernij??

2 Reacties
ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Jij bent niet meer schuldig en hoeft net zo min te boeten als een Antiliaanse Nederlander, je Marrokaans Nederlandse buurvrouw, of de Somaliër die gisteren een Nederlands paspoor heeft gekregen. Het gaat om het erkennen van een nationale schuld en betekent ook beslist niet dat er betaald moet worden of anderszins een rekening opgemaakt dient te worden. Dat alles is niet wat Han bedoeld. Het gaat slechts om het historisch erkenne dat de Nederlandse natie toen fout heeft gezeten met de slavernij, net als vele andere landen toen, eerder, later, nog steeds, en in de toekomst. Dat maakt dat de Nederlandse regering zonder historische boter op zijn hoofd dit kan veroordelen opdat er nu en straks misschien iets aan gedaan kan worden. En nogmaals, het is dus gen aanleiding om jou straks een rekening te sturen, of anderszins te proberen ergens schuldig aan te maken. Dat zou inderdaad net zo onterecht zijn als die zojuist genaturaliseerde Somalische voormalige asielzoeker persoonlijk te beschuldigen van het Nederlandse slavernijverleden. Duidelijk genoeg? Han zal zeker bevestigen dat ook hij dat zo bedoeld. Dat doet hij ook als je hen goed leest.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Als je behalve de kop ook de rest van het stuk leest, dan zal je duidelijk worden waarom.

ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Ik zit wel met één klein vraagje Han, maar onbetekenend naar ik aanneem. Je schrijft "excuses aanbieden" terwijl ik, die het steeds volledig met je eens ben hierin, tenminste dat lijkt me, gebruik "schuld erkennen". Je bedoelt naar ik aanneem Nederland , virtueel, aan de toenmalige niet meer bestaande slachtoffers? Dus een historische erkenning door nabestaanden, die slechts nationaal verbonden zijn net als een zojuist genaturaliseerde asielzoeker, maar niet aan nabestaanden van slachtoffers, die natuurlijk zelf in geen velden of wegen zelf slachtoffer meer zijn? Want aan die walgelijke en schaamteloze poging tot profijt trekken van werkelijke slachtoffers die er dus niet meer zijn, die ook betracht wordt door sommigen, doe ik op geen enkele manier mee, en jij ook niet als ik je goed begrepen heb.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

In Amerika hebben enkele radicale zwarten compensatie geëist voor het leed dat hun voorouders was aangedaan. Daar komt die gedachte vandaan. Maar je kunt kleinkinderen niet verantwoordelijk stellen voor de daden van hun grootouders. Je kunt mensen niet zomaar een erfzonde bezorgen. Ook is het godsonmogelijk om vast te stellen wie dan wel nakomelingen zijn van slaven en wie van de slaveneigenaren. Dus dat is flauwekul.

Charlotte2
Charlotte230 jun. 2012 - 12:09

De complete grachtengordel in Amsterdam is betaald met het bloed van slaven. En tot op de dag van vandaag profiteert Nederland/Amsterdam daar van. Het is namelijk een enorme toeristische trekpleister.

2 Reacties
ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Gelukkig is dat dat dus nadien meer dan goed gemaakt als je kleurrijk Nederland er nu zo ruim vertegenwoordigd ziet. Nederland is allang een land waar mensen van diverse afkomst zich vrij kunnen ontwikkelen. Bovendien heeft Nederland een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingshulp en anderszins internationaal bijgedragen om recht, handel, en onderwijs in de wereld op een hoger, beschaafder plan te brengen. De grachtengordel is met zijn huidige kleurrijkheid dan nu ook een lichtend voorbeeld voor de wereld en mooi dat dat rond de toch wel mooie symbolen, gewoon qua uiterlijk, gebeurt van dat verleden. Niets mis mee dus.

Tom Meijer
Tom Meijer30 jun. 2012 - 12:09

"De complete grachtengordel in Amsterdam is betaald met het bloed van slaven" Waar haalt U dat rare idee vandaan. Er is inderdaad wel het een en ander gebouwd met VOC-geld maar de handel op de Oostzee heeft veel meer geld opgebracht en die had uiteraard niets met slavenhandel te maken.

Bachstra
Bachstra30 jun. 2012 - 12:09

Zijn er echt geen betere zaken om ons druk over te maken? Iets wat zo lang gelden was? Waar niemand iets aan heeft. Waar niemand op zit te wachten? wat niets oplost? Hou toch op! Dit kan alleen bedacht zijn door wereldvreemde mensen die niet fatsoenlijks te doen hebben.

1 Reactie
JAWEH
JAWEH30 jun. 2012 - 12:09

Vraag dat maar eens aan een Surinamer, Gisteren hebben ze keti koti gevierd. Kunt U zich dat voorstellen? Een feestdag omdat de oma van je oma niet langer meer als een slaaf werd gezien maar eindelijk de status van minderwaardig mens had bereikt. Van dier naar wilde. Van wilde naar slaaf en na de afschaffing van de slavernij de promotie tot minderwaardig mens. Een hele vooruitgang! Kan me voorstellen dat sommigen het fijn vinden dat daar excuses voor worden gemaakt.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

=Koningin Beatrix moet dus zeggen, dat zij namens de Nederlanders haar verontschuldigingen aanbiedt en dat wij ons achteraf gezien voor het slavernijverleden moeten schamen= Wat een waanzinnig vertoon van geschiedenisverdwazing toch weer. We moeten juist trots zijn op ons slavernijverleden. We hebben het immers niet uitgevonden maar aangetroffen en vervolgens miljoenen gouden florijnen belastinggeld besteed aan het afschaffen ervan. Terwijl slechts een paar procent van onze bevolking er wat mee van doen had. Degenen die die mensen destijds tot slaaf maakten moeten zich maar eens verontschuldigen daarvoor en ons het geld teruggeven dat wij aan hun slachtoffers kwijt raakten. Nederlanders werden in die tijd zelf ook tot slaaf gemaakt, maar die waren van familie en vrienden afhankelijk voor hun vrijkoop, daar heeft onze overheid nooit geld voor over gehad, dus dat geld hebben we ook nog te goed van de nazaten van de slavenmakende culturen.

2 Reacties
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Enkele argumenten hiervoor zijn: - Door de economische recessie van 1773 was er een neergang van de gehele koopvaardij en daaronder ook de slavenhandel. - Toen de Republiek wapens en munitie via de kolonie Sint Eustatius aan de rebellen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog leverde, wekte dit de woede van de Britten. Toen dezen vervolgens in 1780 de zojuist benoemde Amerikaanse ambassadeur Henry Laurens oppakten, op weg naar de Republiek, grepen ze een geheim verdrag tussen de stad Amsterdam en de rebellen in zijn bagage aan om de Republiek de oorlog te verklaren. - Tegen het einde van de 18e eeuw begon er steeds meer protest te klinken tegen de slavernij. Vooral christelijke groeperingen vestigden de aandacht op de slechte leefomstandigheden van de slaven. - Maar er was ook protest tegen de ontberingen die de militairen leden die toezicht moesten houden op de slaven. Zowel in Afrika als in Midden-Amerika werden militairen geveld door tropische ziekten. Ook de lange zeereizen zorgden voor veel slachtoffers. Regelmatig werd er schipbreuk geleden. - Op economisch gebied werd de slavenhandel minder interessant door opkomst van de Europese suikerbietencultuur. Afrika veranderde van een gebied waar 'grondstoffen' werden gehaald (slaven) in een potentiële afzetmarkt voor Europa. Daarvoor was stabiliteit en rust op het continent belangrijk. - De ontwikkeling van landbouwmachines zorgde voor een extra reden om de slavernij af te schaffen. Door het gebruik van machines werden slaven overbodig.

ANRandy
ANRandy30 jun. 2012 - 12:09

Niet wij, waarmee alle Nederlanders worden bedoeld, dus ook een asielzoeker die gisteren genaturaliseerd is, dienen als individuen onze excuses aan te bieden. Dat wordt inderdaad niet goed gesteld door verschillenden die het m.i. anders bedoelen. Maar het Nederlandse volk gezamenlijk dient de schuld te erkennen, wat iets anders is dan onzinnig excuses aanbieden. Nationaal schuld erkennen, zonder persoonlijke schuld dus, want er zijn geen daders en slachtoffers meer van hoe graag sommigen dat ook zouden willen, voor die beperkte periode waarin onze natie zich schuldig maakte aan de slavenhandel. Het gaat dus mijns inziens slechts slechts om een historische erkenning van een nationale fout die je onomwonden dient te erkennen en desgewenst te herhalen. Ik heb er geen problemen mee. En ik ben het ook met je eens, schreef het verderop ook al, dat juist de bevolkingen in het westen, in tegenstelling tot vele in grote delen van Afrika en Azië, slavernij nooit echt als normaal hebben willen erkennen. Daarom juist vanuit het westen er een tegenbeweging was, vooral onder de gewone bevolkingen, die al tegen de door de van de Egyptenaren overgenomen Romeinse slavernij succesvol was, maar ook tegen de veel later van Arabieren en Afrikaanse volken overgenomen modernere slavenhandel. Juist die aversie resulteerde in een afschaffing van de slavenhandel in het westen zelf eerst, en later ook in haar kolonieën, en zelfs met meer en minder succes opgelegd aan de Arabische, Aziatische, en Afrikaanse slavenhandelaren die er al lang voor de Europeanen aan deden, en soms nu nog steeds.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

Volslagen onzin. Ik heb als iemand van de naoorlogse generatie altijd pertinent geweigerd om mij anti-Duits te gedragen, ik heb zelfs een jaar in Duitsland gewoond. Het was niet mijn oorlog en ik heb er op geen enkele wijze onder geleden (anders dan wat na-effecten thuis, mijn vader zat in Duitse gevanegnschap). Maar evenmin als ik mij als slachtoffer van Duitsers kan voelen vind ik dat Duitsers van na de oorlog geen enkele reden hebben om zich aan ons te verontschuldigen, zij hebben immers absoluut niets op hun geweten. Die hele "schuld-inpraat-ideologie" komt zoals zo vele dogmatische dingen uit de VS overgewaaid. Met op zich heel goede zwarte vrienden en collega's heb ik het er wel eens over gehad. van hun kant kwal ook de claim dat ze nog steeds slachtoffer waren van de slavernij van destijds. Misschien klinkt het voor sommigen onaardig, maar ik stelde hen de tegenvraag "In welk Afrikaans land had je dan graag willen opgroeien en wonen?" Want als er die slavernij niet was geweest, dan had je nu hoogstwaarschijnlijk niet in je relatief luxe woning met airco en auto voor de deur en een volle koelkast geleefd maar ergens in een dorp of stad in Afrika onder beduidend beroerdere omstandigheden. Ja, slavernij is iets verschrikkelijks geweest voor degenen die het betroffen, daar ben ik het zonder meer mee eens. Natuurlijk. Maar het is ook een zege geweest voor vele van hun nakomelingen die in zeer veel grotere luze en welstand leven dan anders het geval was geweest. Zelfs zwarte Amerikanen aan de zelfkant van de maatschappij komen vaak met sleeën van auto's hun door de overheid verstrekte food stamps ophalen. Excuses maken is tweezijdig zinloos: enerzijds omdat degenen aan wie je die excuses zou willen maken daar allang geen weet meer van kunnen hebben, anderzijds omdat ik het excuses maken voor iets waar je zelf part noch deel aan had ook een schertsvertoning vind. Ik wil geen excuses van een jonge Duitser horen, en ik wil geen excuses afgeven voor iets waar ik op geen enkele manier iets mee te maken heb gehad en waarvan ik niet eens weet of mijn voorouders er iets mee te maken hadden. Symboolgebabbel zonder enige waarde.

2 Reacties
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Er werden Nederlanders gedwongen te werk gesteld werd door de nazi's voor hun wapenindustrie. Misschien zijn er nazaten, die er prijs op stellen, dat Duitsland na de oorlog officieel heeft erkend, dat dat fout was.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

De zelfontmaskering zit in dat ene zinnetje over Amerikaanse zwarten die in grote sleeën hun foodstamps komen ophalen.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

Tja, 150 jaar na dato legt dat wel "enig" gewicht in de schaal. Het is weer het verhaal van de huidige linkse lijnende "Gutmenschen" die zich hier op deze aardkloot al zalig verklaard hebben. Je hoeft er geen hystoricus voor zijn. Gedane zaken nemen geen keer, en we kunnen keer op keer de Hunnen, of Karel de Grote, Napoleon, de maat nemen, maar de geschiedenis zal er niet door veranderen. Dom gelul in de marge, die al 150 jaar geen marge meer is, en het afschaffen van 'gratis' geld voor organisaties die zich hard denken te maken van dat afgrijselijk verleden, is een goed zaak. Het geld is beter besteed aan de huidige vrouwenhandel de moderne vorm van slavernij. Afspraak: "laten we ons op het heden en de toekomst richten". Maar voor sommige hystorici schijnt dat nogal moeilijk te zijn, vandaar hun beroep van historicus... als maar schuift...toch?

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Het is inderdaad prettig om te weten dat de fiscus de door jouw betaalde belastingcenten speciaal apart houdt om mij daarmee te subsidiëren. Zeker na deze mail geeft dat een extra goed gevoel.

JAWEH
JAWEH30 jun. 2012 - 12:09

Knap van je dat je racisme weet te verbinden aan een links-rechts discussie drammer. Volgens mij heb je je dag niet zo.

JoopSchouten
JoopSchouten30 jun. 2012 - 12:09

Slavernij neemt volgens Rutte ‘iets’ van mensen af dat alleen aan die mensen zelf toebehoort: “Het berooft het individu van de vrijheid zijn eigen keuzes te maken. Het reduceert mensen tot productiemiddelen. En het stelt het geldelijk gewin van een beperkte groep boven de menselijke waardigheid van velen.” Tja. en dit zegt een neoliberaal. Loonlavernij neemt eigenwaarde van mensen af. Het berooft het individu van de vrijheid zijn eigen keuzes te maken. Het reduceert mensen tot productiemiddelen. En het stelt het geldelijk gewin van een beperkte groep boven de menselijke waardigheid van velen.” Apart hè?

1 Reactie
JAWEH
JAWEH30 jun. 2012 - 12:09

Ik heb niet eens de moeite genomen om te luisteren naar zijn toespraak want een politicus die als het hoogste goed het verdelen van de wereld in 'rijk' en de rest van die wereld als 'slaafje' heeft, liegt elke woord van zijn politiek correcte toespraakje.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

Dus wij die hier niets mee te maken hebben zouden ons moeten verontschuldigen aan mensen die hier evenmin iets mee te maken hebben. Omdat heel lang geleden voordat wij en zij geboren waren mogelijk enige van onze betovergrootouders enige van hun betovergrootouders kwaad hebben gedaan? Als we zo beginnen kan niemand op aarde nog leven zonder de ander z'n verontschuldiging aan te bieden voor wat zijn of haar voorouders in voorbije eeuwen van de menselijke geschiedenis elkaar hebben aangedaan. Is het de bedoeling dat we ons schuldig voelen voor iets wat wij zelf nooit gedaan hebben? Ik ben me tenminste van geen kwaad bewust, en ga me noch schuldig voelen noch verontschuldigen voor wat er lang voor mijn geboorte door anderen gedaan is door mij volkomen onbekenden die al lang dood zijn, evenals hun slachtoffers. Sorry. En ik wil evenmin dat iemand anders zich schuldig zou voelen voor wat zijn voorouders mijn voorouders zouden hebben aangedaan. Het idee is absurd.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Lees het stuk nog een keer en stel vast dat juist een antwoord wordt gegeven op jouw bezwaren.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

150 jaar terug is de slavernij niet alleen afgeschaft maar ook verboden. Met dat verbod is al aangegeven dat de slavernij niet deugde. Nu nog een keer excuus aanbieden voegt helemaal niks toe en is een loos gebaar, omdat geen van de betrokkenen nog in leven is.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 jun. 2012 - 12:09

Het is geen loos gebaar maar een mooi gebaar. Het onderstreept nog eens de waarden waar de Nederlandse samenleving heden ten dage voor staat.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

Al of gedeeltelijk betaald met 'het bloed van slaven' is de grachtengordel van Amsterdam idd. een prachtig bouwkundig overblijfsel uit die beruchte tijd. Maar het is futiel vergeleken met wat de Spaanse , Portugese en in wat mindere mate Franse en Engelse kolonisten hebben achtergelaten aan prachtige steden, bouwwerken en infrastuctuur in hun gekoloniseerde gebieden en ook uiteraard in hun eigen land, verdiend met de winsten uit slavenarbeid, uitbuiting en onderdrukking. Reis eens naar Guatemala Antiqua, Bogota, Carthagena (werelderfgoed) in Colombia, Quito in Equador, Lima en Cuzco in Peru, Rio de Janeiro en de goudsteden Diamantina enz. , Salvador de Bahia enz. in Brazilie, spoorwegnet in India, Victoriastation in Bombay, Saigon en Hanoi in Vietnam. En wat hebben de Nederlanders aan bezienswaardigs achtergelaten in West- en Oostindie ? Niets! Echt waar, NIETS ! Daar waren ze te gierig voor en de gemaakte winsten verdwenen in privekapitalen, wat heden te dage nog met enig ontzag 'oud geld' wordt genoemd.

1 Reactie
hannogroen
hannogroen30 jun. 2012 - 12:09

'En wat hebben de Nederlanders aan bezienswaardigs achtergelaten in West- en Oostindie ? Niets! Echt waar, NIETS ! ' Niet helemaal waar. Ik was zeer recentelijk in Jakarta waar nog wel het e.e.a. uit de V.O.C. tijd is te zien en ook op andere plaatsen in Indonesië staat nog wel wat. Men heeft er zelfs een paar musea van gemaakt, wat daar trouwens niet wil zeggen dat er ooit onderhoud aan wordt gepleegd en/of dat het enige informatieve waarde zou hebben. Trouwens opvallend is dat de oude J P Coen daar in het Batavia huis nog steeds prominent op zijn voetstuk staat terwijl men zich er hier enorm druk over loopt te maken..

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

Een voorbeeldje van wat ik bedoel met dat er geen eind komt aan het elkaar excuses aanbieden als we ons bezig gaan houden met het verleden van onze voorouders: "De Arabische-Afrikaanse slavenhandel is ouder dan de Europese en heeft eveneens een zeer grote omvang gekend. De Arabisch-Afrikaanse slavenhandel startte rond de 6e eeuw n. Chr. en eindigde in de 20e eeuw. Exacte cijfers over het aantal gevangengenomen Afrikanen zijn niet voorhanden, schattingen liggen tussen de 15 en 28 miljoen mensen. De Arabieren haalden hun Afrikaanse slaven ook uit West-Afrika net als de Westerse landen. De Somaliërs participeerden ook met de slavernij, ze haalden hun slaven uit West en Centraal van Afrika en de Swahili kust, en verkocht ze door aan de Arabieren. De meesten waren Ethiopische krijgsgevangenen, maar er werden ook veel dorpen geplunderd door de Somaliërs in Zuid-Oost Afrika, wat veel mensen uit hedendaags Tanzania, Malawi en Mozambique naar Somalie bracht[10]. Zanzibar was een bekend centrum voor slavenhandel. Het was in de Arabische wereld gebruikelijk dat bij rivaliserende stammen die met elkaar in conflict raakten de ‘winnaar’ de mannen doodde en de vrouwen en kinderen tot bezit maakten. Dat was in conflicten tussen Arabieren en Afrikanen niet anders. De buitgemaakte vrouwen en kinderen werden per schip of middels een karavaan (lopend) naar de Arabische wereld gebracht. Zo'n 60 procent van de door de Arabieren veroverde Afrikaanse slaven stierf tijdens dit transport. Waar de Westerlingen zich concentreerde op mannelijke slaven (voor arbeid), richtte de Arabieren zich op vrouwen, de Arabieren importeerden ongeveer 65% vrouwen tegen 35% mannen - deze vrouwen kwamen veelal in harems terecht. De mannen werden vooral ingezet in het leger (zie ook: Mamelukken). Jongetjes werden vaak omgevormd tot eunuch. Tot in de 20e eeuw heeft er in bepaalde delen van de Arabische wereld slavenhandel plaatsgevonden. Discriminatie op grond van huidskleur was er niet, niet gedurende de tijd dat iemand slaaf was en ook niet na eventuele vrijlating of vrijkoping. De Arabische slavenhandel richtte zich niet alleen op slaven uit Afrika, maar ook op 'christenslaven' uit Europa." http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Slavernij_in_de_Arabische_wereld Om van alle oorlogen maar niet te spreken. Of willen we dat b.v. de Spanjaarden ons hun verontschuldigingen aanbieden voor de 80 jarige oorlog? Je kan dan wel aan de gang blijven. Beter is het tijd te besteden aan de huidige oorlogen te laten stoppen, en om nieuwe te voorkomen.

1 Reactie
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Beste Lodewijk, Arabieren mogen rekenschap geven voor hun eigen geschiedenis. In onze archieven is er een rechtstreeks verband van slaven met Nederlandse eigenaren eenduidig te herleiden. Inclusief financieele compensaties aan voormalige slavenhouders voor verlies van eigendom, namelijk de vrijgelaten slaven. Stel dat uw achternaam (in plaats van Langeweg) Lange was geweest, dan is het (deel)resultaat: Geëmancipeerde slaven in Suriname 1863 Lange, George F. Lange, Maria Aletta Lange, Johanna Frederika Carolina Lange, Catharina Sophia Lange, Margaretha Christina http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341/view/NT00341_eigenaren/q/zoekterm/lange/q/comments/1

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2012 - 12:09

O ja, onbeduidend feitje: Het verleden bestaat niet. Dus waarom je tijd verdoen met iets wat -behalve in de verbeelding- niet bestaat? Dit is een droom -een virtual reality, als de Matrix- en alles hier wordt constant nu geproduceerd. De energie in een Egyptische mummie is net zo "oud" -of "vers"- als dat van een kuikentje dat uit het ei komt. En de "Big Bang" is nu. De Dromer hiervan is onze ware Identiteit. Tijd om wakker te worden... eindelijk bevrijd te zijn van deze zinsbegoocheling... en het ego dat onze slavendrijver is... ; )

2 Reacties
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

O ja, er vloeide concreet belastingpenningen in * s t a a t s k a s * via de VOC en de WIC. Niks virtuele matrix. Keihard goud en zilver. Waren de bewindhebbers primair uit op financieel gewin of ging het hen om de maatschappelijke macht die zij via hun functie konden uitoefenen? De invloed die lokale, gewestelijke vergaderingen en de Staten-Generaal tijdens de onderhandelingen over octrooiverleningen konden stellen, blijkt uit de eerste paragraaf (van hoofdstuk zes). Los daarvan hadden overheden ook politieke, financieele en juridische belangen die in dit hoofdstuk aan de orde worden gesteld. Zo leverden de compagnieeen een belangrijke bijdrage aan de *staatskas* via belastingheffing. En overzee oefenden de VOC en de WIC in naam van de Staten-Generaal soevereine rechten uit. Kan er in dat opzicht eigenlijk wel van private ondernemingen worden gesproken, of waren zij eerder verlengstukken van de staat? http://books.google.nl/books?id=v6YQrl_pof0C&pg=PA7&lpg=PA7&dq=voc+wic+staatskas&source=bl&ots=0GWmZIc-lR&sig=ddW2MAx15wvvkPJw3IbvzmWYieM&hl=nl&sa=X&ei=PqPxT_JI0ZHRBaGA7YMO&ved=0CE8Q6AEwAA#v=onepage&q=voc%20wic%20staatskas&f=false

Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Ik vind het een slap argument We kunnen wel leren van het verleden om waakzaam te zijn en fouten te vermijden. Denk eens aan het nazi-verleden.

lancelot2
lancelot230 jun. 2012 - 12:09

Dit is een voorbeeld van de WEG MET ONS mentaliteit. Deze lieden zouden hun Nederlanderschap moeten inleveren, en linia recta het land uit moeten worden gezet. ;-)

1 Reactie
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

Welnee, joh. Iedereen hier mag blijven. Jij ook.

DitBenIk2
DitBenIk230 jun. 2012 - 12:09

Nu we toch bezig zijn. Hebben de Italianen eigenlijk al excuses aangeboden voor de romeinse overheersing? En dan hebben we ook nog die Spanjaarden.Dat leeft bijvoorbeeld nog sterk in Alkmaar, waar de ontzetting elk jaar gevierd wordt. Maar excuses ho maar....

1 Reactie
Lejoo
Lejoo30 jun. 2012 - 12:09

De Duitsers wel. Dat is een goed begin.