Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Droogte dreigt Rijn onbevaarbaar te maken, industrie in de problemen, prijzen omhoog

Klimaatcrisis hindert bestrijding klimaatcrisis
Joop

Europese wegen zijn soms ondoorgrondelijk

  •  
19-05-2014
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Over de sluwe wijze waarop genmaïs, ondanks veel weerstand in Europa, mogelijk toch kan worden toegestaan
Beste mevrouw Kroes,
U bent nog een aantal maanden één van de machtigste vrouwen van Europa. Daarin bent u niet alleen een belangrijk voorbeeld voor vrouwen die het glazen plafond willen doorbreken; u bent als Eurocommissaris ook een icoon voor de staat van de democratie binnen de Europese Unie. En die is op dit moment niet zo transparant en democratisch als het zou moeten zijn.
Ik schrijf u over een onderwerp dat buiten uw portefeuille ligt. Maar omdat besluiten binnen de Europese Commissie in de regel unaniem genomen worden, krijgt u er toch mee te maken. Het gaat om de toelating van een genetisch gemanipuleerde maïs, voor teelt ervan in Europa. Maïstype 1507, van het bedrijf Pioneer Hi-bred. En omdat het een ingewikkeld dossier is, wil ik u het onderwerp graag toelichten. Dan kunt u een beslissing nemen op basis van argumenten.
De aanvraag voor toelating van deze mais, die al dateert uit 2001, is omstreden. Al jaren lag de aanvraagprocedure stil, omdat de lidstaten van de EU fundamenteel van mening verschillen over gentech. Een uitspraak van het Europese Hof vorig jaar dwingt de EU echter om nu toch een beslissing te nemen over deze toelating. Deze gentechmaïs is behoorlijk giftig. Het gewas is zo gemanipuleerd, dat de plant zelf een giftige stof aanmaakt. Dit gif, Bt, doodt insecten die de maïs aanvreten. Prachtig, zeggen voorstanders van gentech daarover, omdat dat ervoor zou zorgen dat er minder landbouwgif op de plant gebruikt wordt. Wat zij echter buiten beschouwing laten, is dat niet alleen de plaaginsecten door de plant worden gedood, maar ook andere dieren, zoals vlinders en motten die het stuifmeel eten. Hiermee komt de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten in gevaar en ontstaat onherstelbaar biodiversiteitsverlies. Ook is deze maïs immuun gemaakt tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glufosinaat ammonium. Handig, vinden boeren, omdat het een vrijbrief is om ongelimiteerd te spuiten over het gewas. Dit landbouwgif brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee voor mensen en dieren. Er is bovendien een aanmerkelijke kans dat het via het grondwater in ons drinkwater terechtkomt, doordat glufosinaat makkelijk in water oplost en slechts zeer langzaam afbreekt, met alle gevolgen van dien.
Er is dus alle reden om dit gemanipuleerde gewas niet toe te laten. Dat vinden op dit moment maar liefst 19 van de 28 lidstaten van de Unie, waaronder Nederland. Slechts 5 lidstaten waren vóór toelating. Toch wil uw collega EU-commissaris Tonio Borg dit aan u voorleggen ter goedkeuring. Hij doet dat – heel sluw – vlak ná de verkiezingen van 22-25 mei. Hij wil zo dit besluit op ondemocratische wijze voor elkaar krijgen. Het is tekenend voor de democratische staat van de Unie.
U bent nog enkele maanden machtiger dan het Europees parlement, 19 lidstaten en een ruime meerderheid van de Europeanen bij elkaar, wat ik daar ook van vind. Daarom doe ik dit beroep op u, om niet akkoord te gaan met deze toelating, die bovendien een gevaarlijk precedent schept voor toekomstige besluiten. Aan u om te bepalen wat belangrijker is: economisch gewin of volksgezondheid, biodiversiteit en duurzame landbouw. Ik kies voor het laatste.
Hartelijke groet, Corinne Cornelisse

Meer over:

opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

lembeck
lembeck19 mei 2014 - 9:25

Vandaag geluisterd naar een aantal interessante speeches over het Vrijhandelsverdrag en daar waren fractieleden van de PvdD aanwezig en mevrouw Thieme heeft ook haar toespraak gehouden. Vanmiddag is het onderwerp TTIP in de Kamer besproken. Ik weet niet wat er uit gaat komen, maar ik houd mijn hart vast dat die GM troep in onze voedselketen komt. Er zit al e.e.a. in, maar nog meer is ronduit schadelijk. Alleen mensen die eerst en vooral uitsluitend naar geld kijken, zullen dit wel goed willen keuren. Mensen die aan hun kinderen en kleinkinderen denken en aan de gezondheid van onze planeet worden voor gek verklaard. Ik schat zo in dat over een generatie (ca 25 jaar) er heel wat fikse ruzies zullen ontstaan tussen de kinderen en kleinkinderen en onze generaties die dit goed gevonden hebben.

inwoner
inwoner19 mei 2014 - 9:25

elke dag eten 15 miljoen Nederlanders wel een product waarin een GMO verwerkt in zit beide Amerika's staan er al tientallen jaren vol van en alle doemscenario's zijn nooit uitgekomen Als het aan de PvdD had gelegen was kunstmest ook nooit ingevoerd en hadden we elke 5 jaar een grote hongersnood

3 Reacties
Rootman
Rootman19 mei 2014 - 9:25

GMO heeft ongeveer dezelfde nadelen als antibiotica en pesticiden: -resistentie ontwikkeling -schadelijke werking op niet-doel organismen, zoals bijen -bijwerkingen op gezondheid (zowel bt als roundup verandert de darmflora) -nog onbekende lange-termijn effecten -uitkruisen naar wilde/ andere soorten van het gemanipuleerde gen -uitkruisen van de ´suicide genes´ (sterk verminderde kiemkracht, ook bij de biologische buurman) -ongewenste neveneffecten op het genoom (structuur van DNA, promotorgenen die gaan rondslingeren in het genoom) En zeker niet het minste: Enorme machtstoename bedrijven als Monsanto Nog meer lobbyisten Juridische dystopie: Corporate bovennationale rechtbanken (TTIP verdrag) staten MOETEN het toelaten. Rechtszaken tegen boeren die kruisbestoven GMO bastaardhybiden op hun land hebben Draconische verergering van het patentrecht Inperking van vrijheid burgers (er zijn zelfs voorstellen gedaan zaadwinning bij biologische boeren en bij volkstuinders te verbieden Afname van lokale en traditionele rassen, enorme monoculturen Dus wachten op een nieuwe plaag of ziekte, die dan een compleet mega-landbouwareaal kan verwoesten.

Michiel Online
Michiel Online19 mei 2014 - 9:25

"en alle doemscenario's zijn nooit uitgekomen" Oh jawel hoor, die zijn wel uitgekomen. Every single one of them.

Kuukske
Kuukske19 mei 2014 - 9:25

Monsanto wil dat we allemaal alleen nog maar van hun pot kunnen eten. Kortom allemaal afhankelijk van een bedrijf. De winst voor Monsanto, de nadelen voor u. Obama heeft een wet getekend die The Monsanto Protection Act heet. Monsanto kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hun gewassen aanbrengen. Ooit van de revolving door gehoord? Monsanto heeft er een die draait tussen hun hoofdkantoor en Washington DC. "The bill states that even if future research shows that GMOs or GE seeds cause significant health problems, cancer, etc, anything, that the federal courts no longer have any power to stop their spread, use, or sales." De wet is er voor bepaalde tijd. Maar deze wet kan ook in de EU worden toegepast wanneer de vrijhandels verdragen worden afgesloten. Wetten zullen worden gelijkgetrokken en reken maar dat deze bovenaan staat.

toshiba
toshiba19 mei 2014 - 9:25

Velden met genmais zijn amper productiever en zeker niet goedkoper dan met regulier mais. De gifbestrijding neemt in geen van de gevallen af doordat door de monocultuur die ontstaat andere pestvormen de kop opsteken. Verder blijkt de natuur na een aantal jaren met resistente virussen te komen waardoor het hele genmais totaal waardeloos blijkt te zijn. dit is werkelijk een race naar de bottom waarbij de natuur de nek wordt omgedraaid. Absoluut verbieden.

1 Reactie
ZeroDev
ZeroDev19 mei 2014 - 9:25

Eerder gelezen als argument - maar dan lost het probleem zich toch vanzelf op? Na een paar jaar doet de boer iets anders.