Joop

Europa moet durven terugslaan tegen Rusland en China

  •  
10-11-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
48839905387_14314877f9_k

© cc-foto: Joey Zanotti https://flic.kr/p/2hpPhjg

Dertig jaar na de Val van de Muur zijn investeringen in een informatieagentschap hard nodig ter borging van de Europese waardengemeenschap
Vorige week werd het 30-jarig jubileum van de Val van de Berlijnse Muur herdacht. De toespraak van de Amerikaanse president Reagan, “Mr Gorbachev, tear down this wall!”, wordt door velen als hét moment in deze geschiedenis herinnerd. In 1989 betekende de Val van de Muur de overwinning van de liberale orde van de Verenigde Staten in Europa. In de jaren daarna traden voormalige Sovjet-staten toe tot de NAVO en de EU.
Vorige week werden ook de toetredingen van Noord-Macedonië en Albanië tot de EU weggestemd door veto’s van lidstaten Frankrijk, Nederland en Denemarken, hoewel aan alle kwalificaties tot EU-lidmaatschap zou zijn voldaan. Twee vragen: 1) Waarom zou een nieuwe generatie Europese burgers niet mogen delen in de waarden die op het continent gedragen worden? 2) Wat is er voor nodig dat hier in de toekomst een publiek debat over gevoerd wordt in Nederland?
Sinds de Val van de Muur zijn op dit continent Europese waarden meer en meer verankerd in individuele politieke rechten. Het verschil tussen West en Oost wordt, tegen de populistische trends in, steeds kleiner. Het verwerven van vrijheden, dat in Nederland in het teken stond van de burgerrechtenbeweging in de tweede helft van de twintigste eeuw, is immers nog steeds aan de gang en brengt — as we speak — de volkeren van Europa dichter tot elkaar.
In het recht tot zelfbeschikking zullen met name Nederlandse jongeren (18 tot 34) gelijkgestemdheid vinden met Europese jongeren. Voorstanders van strenge privacy wetgeving (86%, EenVandaag, 2016), marihuana-legalisering (60%, EenVandaag, 2019), het huwelijk van gelijke seksen (87%, EenVandaag, 2011), abortus (75%, TNS NIPO, 2016) vinden in de een-en-twintigste eeuw overwegend aansluiting op transnationaal niveau.
Van oudsher conservatieve landen, zoals Duitsland en Luxemburg, zijn zelfs verder dan Nederland met de implementatie van, bijvoorbeeld, marihuana-legalisering. Meer en meer is te zien dat in een Europees verband van landen de beoogde samenleving van het progressieve kamp op dit moment vorm krijgt in de geschiedenis.
Echter, moeten we niet vergeten dat het recht tot zelfbeschikking nooit verworven had kunnen worden zonder de individuele politieke rechten, die de bevrijding van het continent en het streven naar een Europese waardengemeenschap met zich meebrachten. Zo maakten de vrijheid van demonstratie en de vrijheid tot het vormen van politieke verenigingen, naar de liberale orde van de VS, het in West-Europese landen mogelijk voor groepen om meer zeggenschap te krijgen en aanspraak te maken op individueel geluk.
Dit onderscheid met regimes die protesterende burgers opsluiten en martelen, simpelweg omdat zij aanspraak maken op hun individuele rechten, is nodig omdat dit per definitie geen bondgenoten zijn van de Europese waardengemeenschap. Vergeet even Noord-Macedonië en Albanië; het zijn de samenwerkingen met China en Rusland die opnieuw evaluatie behoeven, gezien het homo-activisme in Moskou  en het privacy-activisme in Hong Kong. De overheden van deze landen, die collectieve rechten en plichten baseren op traditionele familiewaarden en “de wil van de natie” boven de rechten van het individu stellen, voeren een ultra-conservatief beleid onder de criminele overheid van Russische president Vladimir Poetin en de leider van de eerste digitale totalitaire staat, de Chinese president Xi Jinping. In het politieke machtsspel slaan zij voet aan de grond in Europa.
Want ook deze regimes zal de buitengewone verandering niet ontgaan zijn die de verkiezing van Donald Trump heeft gebracht. Doordat de VS zich terugtrekken van het wereldtoneel, is ook het morele kompas van de liberale orde aan het verdwijnen. Slechts mondjesmaat wordt hieraan invulling gegeven door Franse president Emmanuel Macron en de bondskanselier van Duitsland Angela Merkel. Terwijl op de politieke inmenging vroeg of laat een eenduidig Europees antwoord nodig is. Is dat er niet, bijvoorbeeld in het geval van Rusland dat zich mengt in de democratische verkiezingen van het Verenigd Koninkrijk op 12 december, dan is het Europese continent opnieuw het toneel voor de strijd tussen concurrerende grootmachten en kijken we in Europa toe.
Ons o zo fragiele continent kon niet het toneel zijn van de burgerrechtenbeweging zonder de vrede van de liberale orde. En hoewel de waardengemeenschap nu zelfbeschikkingsrecht mogelijk maakt, kan dit met het uit elkaar vallen van de EU zo afgelopen zijn. Het voortbestaan hiervan zal alleen kunnen met extra dosis realisme ten aanzien van de grootmachten. Neem, bijvoorbeeld, het doorbreken van de maatschappelijke en politieke stiltes in ons land rondom de strafbaarheid van homoseksualiteit in Rusland en de massale privacyschendingen in Hong Kong.
Nu mijn tweede vraag: Wat is er voor nodig dat er meer aandacht komt voor buitenlandse zaken in het publieke debat?
Alleen een overheid die durft te investeren in het vertellen van de waarheid, kan de staatspropaganda van eerdergenoemde grootmachten de baas. Een informatieagentschap dat de waarheid durft te vertellen en tijdens het Journaal van Acht Uur een uur aan buitenlandse zaken besteedt, maakt het aanwakkeren van een publieke debat mogelijk. Een overheid die de waarheid durft te vertellen kan immers meer belangstelling opwekken. In de nabije toekomst zal er  ook, bijvoorbeeld, met veel meer gedegen argumenten over een Europees Leger gediscussieerd moeten worden dan het huidige binaire verhaal: ‘EU, ja of nee’.
Niet langer horen er twijfels te zijn over de mogelijkheid datonze Europese waardengemeenschap uiteenvalt en dat de groeiende verdeeldheid tussen EU-landen en de inmenging van autoritaire grootmachten individuele politieke vrijheden om zeep helpen. Als Nederland uit de Europese Unie stapt, zal dat niet zijn vanwege een gebrek aan enthousiasme bij politici om het lidmaatschap juist te verdedigen. Het is waarschijnlijker dat een totaal gebrek aan informatie over buitenlandse zaken in ons publieke bestel zo’n stap veroorzaakt.
cc-foto: Joey Zanotti
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Ryan2
Ryan220 nov. 2019 - 11:20

Terugslaan naar de Verenigde Staten zal je bedoelen!

robheus2
robheus218 nov. 2019 - 20:44

Terugslaan? Wanneer sloeg China of Rusland Europa? Hadden we niet met Gorbatsjov afgesproken de NATO niet verder uit te breiden richting Rusland?

OlavM
OlavM12 nov. 2019 - 1:07

Bij het lezen van de tekst van dit artikel bekroop mij een onbehagen, waarvan de aard mij pas later duidelijk werd. Het is een nogal merkwaardig verhaal, waaraan de sociaal-economische component geheel ontbreekt, zodat het in de lucht blijft zweven. Hoezo “Europese waardengemeenschap”? Wat mag die dan wel betekenen? Ik krijg er de kriebels van. Wat stelt “de overwinning van de liberale orde van de Verenigde Staten in Europa” voor? Gaat het hier niet om de neoliberale ideologie die voor heel Europa zou moeten gelden? Waar het eigenlijk vooral om sociaal-economische belangen gaat? Er zijn in werkelijkheid juist grote verschillen tussen Europeanen onderling. Niet alleen tussen landen –zie b.v. hoe de “democratie” in Polen en Hongarije vorm wordt gegeven- maar ook binnen de landen zelf. Er zijn immers heel diverse politieke stromingen. De laatste jaren hebben (extreem) rechtse, populistische stromingen veelal de wind in de zeilen gekregen, en de mensen die voor werkelijk democratische waarden staan -waartoe vooral ook grondrechten behoren en verboden van de diverse vormen van discriminatie- stellen zich daartegen te weer. Maar de grondslag van deze tegenbeweging vormen geen z.g. “Europese” waarden, maar internationale, die niet voor niets ook in de Verklaring van de Rechten van de Mens en diverse grondwetten tot uiting zijn gebracht. Ook in landen als Rusland en China zijn hiervan protagonisten, die met groot risico voor hun bestaan hun activiteiten voortzetten. De regiems die hen onderdrukken doen dat niet vanuit een perspectief van “Russische” of “Chinese” waarden, maar op basis van brute machtsuitoefening zoals die daar vorm heeft gekregen. [Doordat de VS zich terugtrekken van het wereldtoneel, is ook het morele kompas van de liberale orde aan het verdwijnen.] De “liberale orde” als zodanig, wat daaronder ook precies mag worden verstaan, heeft geen “moreel kompas”, maar lijkt eerder te verwijzen naar een bepaalde economische ordening. De VS heb ik nooit als een “moreel kompas” kunnen zien, en al helemaal niet onder president Trump. De oorlogvoering in het Midden-Oosten heeft meer met economisch en militair-strategisch eigenbelang te maken dan met welk moreel kompas dan ook. Ook als de VS “zich” niet zou “terugtrekken van het wereldtoneel” –wat ik nog zou moeten zien, ik betwijfel het werkelijkheidsgehalte hiervan-, zou ik die als “moreel kompas” verwerpen. De ”liberale orde” is de facto een kapitalistische orde, en die is uit de eigen aard helemaal niet vreedzaam of zo gedreven door grond- en mensenrechten. Dat toont ook wel de deelname aan de oorlogvoering in het Midden-Oosten aan. De EU is in de allereerste plaats een vehikel voor de belangen van grote kapitalistische concerns, die niet voor niets vele duizenden lobbyisten in Brussel hebben rondlopen. Het schema Europa versus Rusland en China vind ik al met al in hoge mate misleidend en simplistisch.

3 Reacties
OlavM
OlavM12 nov. 2019 - 1:24

Nog een toevoeging. Ik huiver bij het idee van een “overheid die de waarheid vertelt” met behulp van een “informatieagentschap”. Dat gaat verdacht veel lijken op een soort Europese staatspropaganda.

Katootje2
Katootje212 nov. 2019 - 2:41

Mijn complimenten voor deze analyse.

Libertain
Libertain12 nov. 2019 - 11:50

("Het schema Europa versus Rusland en China vind ik al met al in hoge mate misleidend en simplistisch.") Inderdaad is het zo bedoeld. Het wereld is inmiddels veranderd. President Macron heeft reeds aangegeven dat de oude structuren werken niet goed in de nieuwe omgeving. Het zwartekrachtpunt zou zeker komen te liggen bij het oprichten van het Europees leger, omdat Europa moet haar broek nu zelf ophouden. Dit is het boodschap van Macron. In een monopolaire wereld, wat we tot voor kort geleden hadden, was oorlog jarenlang de enige oplossing voor deze jungle-style politieke doctrine en situatie. Het leider moest steeds door oorlogen zijn positie doen bewaren. In een multipolaire wereld is het nadruk op samenwerking, onderhandelingen en handelsbetrekkingen, oorlog is dan zeker overbodig geworden. Dit is de goede punt. Dit is het wereld die voor onze ogen thans gestalte aanneemt en dan heeft Nederland een bijzonder goede uitgangspositie omdat wij altijd gericht op onderhandelingen zijn geweest tevens op handelsbetrekkingen. Maak maar dan goed gebruik van je sterkste kanten.

robheus2
robheus211 nov. 2019 - 14:04

Europa moet eens ophouden zich te gedragen als en vazal van de VS en zich in allerlei gevaarlijke avonturen laten meeslepen , zoals destijds de Irak oorlog, de meer recente Libië interventie en de poging om in Syrië een regime change door te voeren. Al die oorlogen en regime changes sinds 2000 hebben meer dan 12 biljoen dollar gekost en miljoenen doden en vluchtelingen veroorzaakt. Voor dat bedrag zou het klimaat probleem nu al bijna opgelost zijn.

1 Reactie
L.Brusselman
L.Brusselman11 nov. 2019 - 17:35

@robheus Eens!

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout11 nov. 2019 - 12:04

`Europa moet durven terugslaan tegen Rusland en China'. Nee, men moet zich met kracht weren tegen de grijpgrage tentakels van ranzig US-Republikeins-reactionair repressieressentiment. Gedicteerd door Trump en diens weerzinwekkende neocons in zijn troebel zog, die snakken naar een preventieve aanval op Iran met EU als gedwongen bondgenoot. Alsmede US-hegemonie in EU, georkestreerd door van oudsher traditioneel belligerent Washington dat een pandemonium aan represaillemaatregelen belooft middels rechtsrabiate oekazes en directieven indien men hier niet naar de Yanks wenst te luisteren. (Polen en Hongarije zijn al hun voorbeeldlanden waar de rest aan moet voldoen) Het onsmakelijk-naargeestige US machtsimperium heeft per slot van rekening meer dan veertig militaire bases in souverein Europa.

Auslander
Auslander11 nov. 2019 - 9:11

“Doordat de VS zich terugtrekken van het wereldtoneel, is ook het morele kompas van de liberale orde aan het verdwijnen.” Ik zie de imperialistische heerschappij van de VS (en de rest) niet als een “liberale orde”. Dat is een beleid van hetzelfde kaliber dat de schrijver aan Rusland en China verwijt: eigen belang vooropstellen. En ook Trump met zijn “amerika first” nog steeds meedoet aan deze orde, ook als lichtende voorbeeld. Maar wat de verdwijning van “het morele kompas van de liberale orde” betreft is de schrijver erg naïef. In het licht van globalisering is de export van liberale democratie gekelderd. Omdat de geëxporteerde (voorheen nationale) kapitaal aan landen die andere “lichtende moreel” volgen dan het westen, verder en meer dan ooit geïntegreerd is in hun economie. Zij zullen dus nooit hun nieuwe “huisorde” laten wankelen, want dan wankelt ook hun winst en belang daarin. In die manier dit globale kapitaal niet alleen meedoet met hun “lichtende moreel” in de nieuwe “hometown” maar ook runt mede de voormalige eigen liberale “kompas” in het westen. (Dit geldt ook voor de Chinese en Russische kapitaal die in het westen of elders terecht gekomen is.) Met andere woorden zij bezitten een dubbel kompas, of te wel zij hebben geen “moreel kompas”. Hiermee is eigenlijk een einde gekomen aan politieke liberalisme in het westen als (nationale) staatsideologie en deze is verruild me neoliberaal kompas en technocratisch bestuur. De bemoeienis van grootmachten met elkaars interne politiek is in het licht van deze (neoliberale) globalisering onvermijdelijk geworden. Wat de liberalisme zelf betreft, om nog te blijven bestaan en meedoen aan politieke macht, is het onontkoombaar dat ook liberalisme (zoals socialisme en marxisme) een hybride bestaan moet gaan leiden. Parallel aan het technocratische neoliberale evolutie en ideologische denationalisering, winnen ook de sociale neigingen meer dan ooit terrein onder liberale gedachtegoed. Deze ontwikkelingen stellen het ontstaan van een andere soort “morele kompas” in vooruitzicht.

3 Reacties
Libertain
Libertain11 nov. 2019 - 11:55

Puike redenering van Auslander.

wegmetons
wegmetons11 nov. 2019 - 12:34

ingaand op uw opmerking over technocratisch bestuur in de Westerse wereld en de VS in het bijzonder, als er iemand toch geen technocraat is dan wel de president van de VS...

Auslander
Auslander11 nov. 2019 - 15:13

@ wegmetons “als er iemand toch geen technocraat is dan wel de president van de VS” Een politiek leider zonder zijn entourage stelt weinig voor, anders is hij een tiran. De entourage van Trump bestaat vooral uit niet politieke figuren, en zo’n (overwegend) apolitieke team betekent niks anders dan technocratie in het bestuur. Dat is niet de enige uitleg van technocratie in het bestuur. Politieke partijen die geen ideologisch keurmerk hanteren in regeervormingen (wat de NL al jaren met PvdA, VVD, GL, D66 en in mindere mate met andere partijen meemaakt) is in feite het land technocratisch sturen. Zo’n bestuur leidt na een tijd tot de vervreemding van burgers of afschuw tegen gehele politieke bestel, polarisatie en radicalisering. Dat zal ook in de VS niet anders zijn.

Imperialist
Imperialist11 nov. 2019 - 8:55

- 'Waarom zou een nieuwe generatie Europese burgers niet mogen delen in de waarden die op het continent gedragen worden?' Dat is de verkeerde vraag. In Albanie is sprake van grootschalige corruptie en Albanese bendes zorgen voor grootschalige criminaliteit in Europese lidstaten. Vandaar dat wordt overwogen om de visumplicht, die in 2010 werd afgeschaft, opnieuw in te voeren. - 'Het verschil tussen West en Oost wordt, tegen de populistische trends in, steeds kleiner.' Onderbouwing voor deze bewering en wat heeft dit sowieso met een populistische trend te maken? - 'Van oudsher conservatieve landen, zoals Duitsland en Luxemburg.' Ook Nederland is een van oudsher conservatief land. Waarom zou het progressieve kamp moeten juichen bij legalisering van marihuana? - 'Een informatieagentschap dat de waarheid durft te vertellen...' Staatspropaganda. - 'vrede van de liberale orde en de waardengemeenschap die nu zelfbeschikkingsrecht mogelijk maak'; sociologische vaagtaal.

1 Reactie
Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser11 nov. 2019 - 12:37

Precies, zelden zo’n hoop onzin gelezen hier op dit normaliter prachtige platform.

Samen Delen
Samen Delen11 nov. 2019 - 8:15

Inhoudelijk punt voor punt ingaan op wat er beweerd wordt met harde bewijzen -verifieerbare feiten- is één ding. Maar het weren van informatie enkel omdat een handjevol "elite" niet wil dat de burgers kennis nemen van die informatie is iets heel anders en zeer ongewenst. (Om het zwakjes uit te drukken.)

Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 6:50

Ik vind het een goed teken dat studenten Internationale Betrekkingen durven te denken in geopolitiek, machtspolitiek en hard power. De internationale rechtsorde is totaal illusoir als er geen invloed achter staat.

4 Reacties
Samen Delen
Samen Delen11 nov. 2019 - 7:51

Ja vooral "hard" als in "hard slaan." De volgende stap is militair. De complot theorie dat Rusland en China onze verkiezingen aan het manipuleren zijn is je reinste psychologische manipulatie van de burgers.

Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 8:33

@Samen Delen Tja, je kunt net zo goed beweren dat het bewust negeren van de bedreigingen uit Rusland en China een complot is. En trouwens, China en Rusland hebben de militaire uitgaven sterk verhoogd. Om dan als Europa daar niks tegen te willen doen is ongelofelijk naief. En dat verwijt ik jou.

LaBou
LaBou 11 nov. 2019 - 9:30

"En trouwens, China en Rusland hebben de militaire uitgaven sterk verhoogd." En nog steeds komen ze in de verste verte met hun gezamelijke defensie uitgaven ook maar in de buurt van de VS (die overigens ook hun uitgaven de laatste jaren sterk hebben verhoogd). Kortom: gefaald = mislukt.

LaBou
LaBou 11 nov. 2019 - 14:19

"...de verste verte met hun gezamelijke defensie uitgaven ook maar in de buurt van de VS..." Daar moet natuurlijk staan: in de verste verte met hun gezamenlijke defensie uitgaven niet ook maar in de buurt van de VS

Andy JPL
Andy JPL11 nov. 2019 - 6:29

Wij van WC eend, met onze waarden. Die zijn niet veel beter dan die van China hoor. Belang van het individu is hier maar een smoesje, want de vorming en het bestaan van de EU is belangrijker dan wat dan ook. Complete bevolkingsgroepen vooral in voornamelijk zuid en oost Europa creperen zodat deze landen al dan niet voldoen aan de eisen van de EU, maar die blijven onzichtbaar. Het enige wat ze nog kunnen is stemmen tegen de EU en dat doen ze dan ook in grote maten, waardoor populistische partijen als paddenstoelen uit de grond schieten en het antwoord van de EU? Oh wat erg, wat een slechte mensen en dan nog een keer onze moraal ridder de USA. Een land dat na WO II ook echt niets goeds meer heeft gedaan en uit naam van onze normen, waarden e.d. enorm veel oorlogen heeft veroorzaakt en verantwoordelijk is voor vele doden en voor de huidige instabiliteit van de wereld. En dan komt er zo'n studentje even vertellen dat wij zo goed zijn?

6 Reacties
Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 8:35

@Andy PL Als je bezwaar maakt tegen een "studentje" dat ons iets komt vertellen, wat vind jij er dan van dat een scholiertje van 16 ons komt vertellen dat we klimaatmaatregelen "moeten" nemen ?

LaBou
LaBou 11 nov. 2019 - 9:31

"Als je bezwaar maakt tegen een “studentje” dat ons iets komt vertellen, wat vind jij er dan van dat een scholiertje van 16 ons komt vertellen dat we klimaatmaatregelen “moeten” nemen ?" Oei, whataboutisme in optima forma!

Andy JPL
Andy JPL11 nov. 2019 - 11:03

Tja, een scholiertje van 16 die verteld waar we het in de jaren 70 als jongeren ook al over hadden en waar de politici toen ook al niets mee deden. Ik denk dat zij een betere marketing heeft dan dat wij hadden. Echter zie ik politici nog niet echt bewegen, op een paar spasmes na.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof11 nov. 2019 - 11:34

@Labou Oei, whataboutisme in optima forma! U heeft natuurlijk volkomen gelijk, het is een whataboutisme, maar maakt dat de stelling minder waar dan?

Libertain
Libertain11 nov. 2019 - 12:05

@Andy JPL, ("Ik denk dat zij een betere marketing heeft dan dat wij hadden.") Zeer scherpe observatie over het fenomeen Tunberg.

LaBou
LaBou 11 nov. 2019 - 14:17

"...maar maakt dat de stelling minder waar dan?" Het geeft aan dat wat de ene keer gebruikt wordt om de discussie af te kappen de andere keer gebruikt wordt als argument. Of is dat ook jouw manier van redeneren?

Grietje Genot
Grietje Genot11 nov. 2019 - 0:20

Ja, je zou bij alle tumult allicht vergeten dat onze manier van leven en onze identiteit niet alleen bedreigd wordt door de knagers en zagers binnenin - Baudet, Wilders, Rutte, Marijnissen, Van der Sta c.s. - maar dat hun buitenlandse geestverwanten misschien nog wel erger en geslepener zijn. De toekomst ziet er donker en somber uit. Nu de sociaal-democratie ten grave is gedragen - in een vrij straf tempo, zonder treurmars en necrologieën - loopt zelf onze comateuze nachtwakersstaat gevaar. En tot overmaat van ramp zijn de baby boomers - de enige generatie met fut - aan het uitsterven.

3 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot11 nov. 2019 - 7:52

Van der Sta is onze buurman die zijn chihuahua kwistig laat kakken en weigert de smurrie op te ruimen; - hij lijkt dus wel in de verte op de christenman die godswoord over gods akkers laat stromen, en als dan vervolgens de stront de ventilator raakt zijn handen in onschuld wast.

Samen Delen
Samen Delen11 nov. 2019 - 7:57

henk-alexander Met Tulsi Gabbard, Bernie Sanders, Max Blumenthal (en Aaron Maté ook op The Gray Zone met PushBack) ben ik het wel eens. Maar TYT doet vaak m'n tenen krommen. Die staan mij vaak veel teveel aan de kant van de corporate dems.

Samen Delen
Samen Delen11 nov. 2019 - 8:03

Ook heel goed: Kim Iversen. Zeer intelligente, moedige vrouw. Is onlangs voor een week in de West Bank geweest en haar eerste video daarover heet "What I saw in the West Bank." Het blijkt nog veel erger te zijn voor de Palestijnen dan we al wisten.

henk-alexander
henk-alexander10 nov. 2019 - 22:35

'(…) Ons o zo fragiele continent kon niet het toneel zijn van de burgerrechtenbeweging zonder de vrede van de liberale orde.(…)' Nogal pretentieus gesteld om de 'liberale orde' te associëren met 'vrede' (sic!). En daarbij schaamteloos voorbijgaand aan een periode van de naoorlogse Europese geschiedenis die zich kenmerkt door postkolonialisme en militaire interventies - voorbeelden in overvloed. Van der Zwaal is zich totaal niet bewust van het paradoxale gegeven dat voor de redding van de Europese waardengemeenschap, de hulp van een totalitaire 'waardengemeenschap' nodig was - de offervaardige hulp van het Rode Leger kwam destijds goed uit. Eigenlijk is het Van der Zwaal c.s. niet aan te rekenen, aangezien dat historisch gegeven in het Westen verzwegen is in het licht van de toenmalige koude oorlog met z'n 'fear ideology' en vijandbeeld. Nu zien we een analoge ontwikkeling met een McCarthyisme 2.0 gericht tegen Tulsi Gabbard, Jimmy Dore, Cenk Uycur (TYT), Max Blumernthal (Grayzone) en vele andere progressieve Amerikanen - een Europees equivalent van jacht op vredesactivisten laat niet lang op zich wachten. '(…)Alleen een overheid die durft te investeren in het vertellen van de waarheid, kan de staatspropaganda van eerdergenoemde grootmachten de baas. Een informatieagentschap dat de waarheid durft te vertellen en tijdens het Journaal van Acht Uur een uur aan buitenlandse zaken besteedt, maakt het aanwakkeren van een publieke debat mogelijk. Een overheid die de waarheid durft te vertellen kan immers meer belangstelling opwekken.(…)' Om de internationale spanning nog verder op te voeren bij de bevolking pleit Van de Zwaal voor het inschakelen van onze nationale gesubsidieerde omroep (jaarlijks goed voor bijna €800 mln). Een attitude die nogal verrassend totalitair overkomt en, om het maar heel confronterend te stellen, getuigt van Goebbelliaanse aspiraties.

MountEverest
MountEverest10 nov. 2019 - 22:21

"In 1989 betekende de Val van de Muur de overwinning van de liberale orde van de Verenigde Staten in Europa. In de jaren daarna traden voormalige Sovjet-staten toe tot de NAVO en de EU." Daar heeft de schrijver gelijk in. Onze combinatie van democratie en kapitalisme heeft het communisme verslagen. Een groot aantal voormalige communistische landen werd lid van de EU en de NAVO. Er zijn nog steeds mensen die niet tevreden zijn met ons systeem en dat willen vervangen door iets beters. Maar ze kunnen niet goed uitleggen hoe dat betere systeem eruit zou moeten zien. Een aantal van hen wil de klimaatcrisis misbruiken om de maatschappij ingrijpend te veranderen. Hun paradijs zal waarschijnlijk een combinatie van "1984" en "Animal Farm" zijn.

3 Reacties
LaBou
LaBou 11 nov. 2019 - 9:33

"1984" is inmiddels achterhaald. We zijn hier in het westen al veel verder in de controle van de burger.

Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 13:05

@LaBou Echt waar joh ? Kijk jij wel eens naar de surveillance die de Chinese staat pleegt op zijn burgers ? Zij hebben zelfs een puntentelling ingevoerd om de burgers die zich blijkens de constante observaties van hun dagelijkse bezigheden het best gedragen in s'overheid's ogen. En wat te denken van het spionnensysteem in Noord-Korea ? Veel minder vergaand dan de controles in het westen, nietwaar ? LaBou, jij doet mij helemaal denken aan de linkse Nederlanders die de DDR "het betere Duitsland" noemden. Zij zagen, net als jij nu, alleen de splinter in onze ogen en negeerden volkomen en heel bewust de balk in het oog van de ander.

Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 13:06

.... te bevoordelen.

Samen Delen
Samen Delen10 nov. 2019 - 21:46

Ik krijg de indruk dat schrijver van het artikel graag een lidmaatschap zou krijgen van een neo-con denk tank. Of al lid is van een van die organisaties.

1 Reactie
Gefaald
Gefaald11 nov. 2019 - 11:02

@Samen Delen Tja, studenten die vrij denken, en niet als vanzelf in de sjablonen van de linkse kerk ..... verketteren die mensen ?

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 nov. 2019 - 21:32

"In het recht tot zelfbeschikking zullen met name Nederlandse jongeren (18 tot 34) gelijkgestemdheid vinden met Europese jongeren. Voorstanders van strenge privacy wetgeving (86%, EenVandaag, 2016), marihuana-legalisering (60%, EenVandaag, 2019), het huwelijk van gelijke seksen (87%, EenVandaag, 2011), abortus (75%, TNS NIPO, 2016) vinden in de een-en-twintigste eeuw overwegend aansluiting op transnationaal niveau." Je hebt leugens, grotere leugens en statistieken. Het is namelijk dwaas dat als een hoop burgers in Europa willen dat iets gereld moet worden, dat ze automatisch vinden dat een sterk Europa, het regelen, maar moet doen en dus voor dat Europa zijn. Dan nog even de hamvraag: wie mengt zich het meeste in de Nederlandse politiek? Weten we nog het referenda om de EU-grondwet. Die kwam er als nog, onder een andere titel en dankzij de politieke inmenging van Brussel. Idem met het "Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne". Brussel is verreweg zelf de grootste inmengen in politiek. Wat deed Europa toen in Spanje een vreedzaam referendum, een vorm van demonstratie, met grof geweld neergeslagen werd? Niets. Verder gaat onder het handelsverdrag met Canada een erosie van democrate plaatsvinden. Als burgers democratisch iets willen dan kunnen bedrijven schade claimen, de kapitalistische droom waar democratie duur kan worden. Natuurlijk moeten we met vijanden de EU ingejaagd worden. Trump, China, Poetin, geen lekkere jongens. Maar om dan ons democratisch land aan de EU uit te leveren. Eerst eens kijken of die EU doet wat deze op de verpakking beloofd. Dat valt tegen dus beter van niet...

Katootje2
Katootje210 nov. 2019 - 20:13

"In het recht tot zelfbeschikking zullen met name Nederlandse jongeren (18 tot 34) gelijkgestemdheid vinden met Europese jongeren. Voorstanders van strenge privacy wetgeving (86%, EenVandaag, 2016), marihuana-legalisering (60%, EenVandaag, 2019), het huwelijk van gelijke seksen (87%, EenVandaag, 2011), abortus (75%, TNS NIPO, 2016) vinden in de een-en-twintigste eeuw overwegend aansluiting op transnationaal niveau." Geweldig, zover waren we in Nederland in 1968 ook al en ik zal het niet meer meemaken, dankzij Europa. "Een informatieagentschap dat de waarheid durft te vertellen." Ik ben benieuwd welke waarheid dat is, maar ik ben er niet gerust op. Het zou zo maar kunnen dat het de waarheid van de auteur van dit stukje is en die kan ik missen als kiespijn.

6 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman10 nov. 2019 - 21:22

The Ministry of Truth?

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 nov. 2019 - 21:43

Hé, ik ben het eens eens met Katootje. Inderdaad, Nederland heeft dat wiel al lang uitgevonden en kan dat prima laten draaien. Wel, was het niet juist in EU verband dat men de marihuana-legalisering met argusogen bekeek en het liefst weg wilde? Over dat informatieagentschap ben ik het niet helemaal met Katootje eens. Ik vind "ik ben er niet gerust op" een understatement. Ik vind het bloed eng, zo'n ministerie van waarheid. Precies in autocratieën wil men juist optreden tegen nieuws dat de regering niet wil. Dat worden natuurlijk onder het mom "optreden tegen onwaarheden" verkocht. Waarom wil de EU ook deze mogelijkheden en hoe wordt misbruik tegen gegaan (wij van WC eend, adviseren WC-eend). Misbruik van deze infrastructuur driegt. In een echte democratie laat de regering het fact-checken aan de pers over.

wegmetons
wegmetons11 nov. 2019 - 5:40

@Katootje, als de waarheid u niet zint of niet uitkomt mag het niet verteld worden? Leeft u niet in het verkeerde tijdsgewricht of het verkeerde land? Er zijn best landen ter wereld waarin er uw waarheid verteld wordt, of dat ook de feitelijke waarheid is valt wel te betwijfelen gezien uw reacties her en der.

Samen Delen
Samen Delen11 nov. 2019 - 7:46

In Kiev, Oekraïne, werd er al een speciaal ministerie opgericht om de media te reguleren: The Guardian: "Ukraine forms 'ministry of truth' to regulate the media" https://www.theguardian.com/world/2014/dec/19/-sp-ukraine-new-ministry-truth-undermines-battle-for-democracy

Katootje2
Katootje211 nov. 2019 - 16:14

wegmetons: ik ben statenloos en spreek tot je vanuit de verre toekomst.

L.Brusselman
L.Brusselman12 nov. 2019 - 0:49

@Samen Delen Ach in het VK zit een journalist in isolatie die dreigt te worden uitgeleverd aan de VS onder valse voorwendselen,en er is in Westerse reguliere media vrijwel geen aandacht voor. Geen censuur erger dan zelfcensuur.