Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Europa is dood

  •  
19-03-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
14319430903_52f74776e0_k

© cc-foto: Serge Kalika

Uit angst voor radicale moslims sluiten we een verdrag met Erdogan die moslims radicaliseert
Et non requiescat in pace – en rust niet in vrede.
Volgens de Grondwet van de Europese Unie (artikel I-2) zijn dit de waarden waarop de Unie berust: “Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.”
Hoe je het ook wendt of keert, het schandalige akkoord met Turkije, slothoofdstuk van een feuilleton dat vorige zomer begon, is volstrekt in tegenspraak met de allereerste waarde, eerbied voor de menselijke waardigheid. Vluchtelingen zijn mensen, geen cijfers, geen stromen, geen invasies, en al helemaal geen pionnen in een cynisch onderhandelingsspel. Goed, of je laat je voorstaan op je Europese waarden – neerslag van eeuwenlang denken over wat de samenleving mooi en leefbaar maakt – en je handelt ernaar. Of je laat je er niet op voorstaan en niemand kan je verwijten dat je niet doet wat je zegt.
Vrijdag 18 maart 2016 hebben de Europese leiders met hun verdrag met Turkije de eerbied voor de menselijke waardigheid geschoffeerd. Een Europa dat haar waarden aan de laars lapt is een Europa zonder ziel. En zonder ziel ben je dood. Maar een rusten in vrede is er niet bij.
Ja maar , door dit verdrag met Turkije, die de “vluchtelingstroom” zal opdrogen omdat de overtocht naar Europa wordt ingedamd, zullen er minder mensen in de zee verdrinken. Als mensen zich dusdanig in gevaar voelen dat ze er een uiterst gevaarlijke boottocht voor over hebben om aan dit gevaar te ontkomen, dan is het argument van hen te willen beschermen tegen het risico van een dood op zee wel bijzonder magertjes, zo niet vals.
Ja maar , het gaat niet alleen om mensen die in doodsgevaar verkeren in hun eigen land, vanwege oorlog, bommen, terroristen. Er zitten ook veel economische vluchtelingen bij, die willen profiteren van onze sociale voorzieningen. En nu zullen we, zolang de vluchtelingen zich in een soort quarantaine bevinden in Turkije, rustig het koren van het kaf kunnen scheiden. Ja, dit is een argument… Het staat mooi op papier. Afijn, wat je maar mooi noemt.
Een feuilleton Hoe kwam die massale overtocht van vluchtelingen naar Europa toch zo opeens, vorige zomer, op gang? Waarom zo opeens, terwijl toch al sinds langere tijd honderdduizenden mensen vanwege de ellende in Syrië, Irak, Afghanistan en elders uit hun woningen waren verdreven, door geteisterde gebieden zwierven, gigantische vluchtelingenkampen in Turkije, Jordanië en Libanon waren komen bevolken? Ja, en toen kwamen ze – en kwamen ons dramatische berichten ter ore over schepen die vergingen, over tientallen, honderden mensen die daarbij het leven lieten, toen kregen we de foto te zien van het jongetje Aylan, dood aangespoeld op een Turks strand.
Voor Angela Merkel was dit teveel, Duitsland gooide zijn grenzen open, binnen een mum van tijd was het land meer dan een miljoen mensen rijker. Angela Merkel had het zich in de ogen van velen vorige zomer volstrekt onmogelijk gemaakt door de manier waarop ze haar keiharde economische politiek ten aanzien van Griekenland aan Europa opdrong. Nu was ze de “grande dame” van het grote, genereuze gebaar. Aan de randen van Europa werd gemord, Hongarije, andere Oost-Europese landen. De extreemrechtse partijen hadden er een kwestie bij waarmee ze hun electoraat tot vreemdelingenhaat konden opstoken.
En toen, op een kwade oudejaarsnacht, kregen we Keulen. Mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk vielen massaal vrouwen lastig. Uiterst kwalijke zaak. Aan dit kwalijke valt niets af te dingen. Was dit de grote omslag? Sinds die nacht kalfde de betrekkelijke sympathie die veel mensen voor de vluchtelingen opbrachten af, in de pers was deze afkalving duidelijk te bespeuren. En nu dit akkoord met Turkije.
Het is wel duidelijk dat Angela Merkel hierin een beslissende rol heeft gespeeld, en onze Rutte die als een schoothondje achter haar aan dribbelt. Duitsland is te veel “über alles” geworden in Europa, en Europa die de grillen van Duitsland maar heeft te volgen: nu eens vangen we de vluchtelingen met open armen op, dan weer zijn ze teveel. Nu eens drijven we Griekenland bijna tot een Grexit, dan weer koesteren we het land, omdat het een dam vormt tegen de “vluchtelingenstroom”. Nu eens veroordelen we Turkije omdat het onderhands IS steunt, dan weer gaan we door het stof voor Erdogan, om zijn rol van onderaannemer bij de emigrantenopvang. En voor paradoxen deinzen we niet terug. Turkije is deels oorzaak van het “vluchtelingenprobleem” omdat het een van de veroorzakers van de emigratie ondersteunt, namelijk IS, en tegelijkertijd schakelen we Turkije in als oplossing. Over vijftig jaar, wat zullen ze van dit alles zeggen?
Radicalisering Europa is dood. En rust niet in vrede. De reactie van Europa op de toestroom van vluchtelingen was wellicht te voorspellen. Sinds we gehersenspoeld worden door wat we maar even snel (een column mag niet te lang worden) het neoliberalisme noemen, zijn we allemaal te veel gaan denken in termen van schaarste, kosten, winst, verlies. Europa was al sinds tientallen jaren tot enkel een markt gereduceerd. Hoe kun je van een markt, dat wil zeggen een kil marktmechanisme, “eerbied voor menselijke waardigheid” vragen? Dat kan niet.
Daarnaast hebben we te veel geluisterd naar de verkondigers van de “botsing van de culturen”. Dat je je ongerust maakt over een geradicaliseerde versie van de Islam is logisch, hard nodig zelfs. Het probleem ontstaat wanneer je moslims in hun islam opsluit, als waren het wezens van een volstrekt andere essentie met wie je alleen maar in botsing kunt komen. Alleen al de geschiedenis van het Midden-Oosten toont aan dat dit niet waar is, in een land als Syrië hebben de godsdienstige en culturele meerderheid en minderheden eeuwenlang relatief vreedzaam samengeleefd.
Maar goed, die angst voor een invasie van moslims was er. Toch kun je je afvragen, als je dan zo nodig bang voor hen wilt zijn, wat beter is, individuele moslims die hun heil bij ons komen zoeken, of – om de toestroom van deze individuele moslims te stremmen – een verdrag met een staatshoofd, Erdogan, die zeer bewust een radicalisering van de islam in zijn eigen land in de hand werkt, met als voorwaarde in het verdrag een versnelling van het proces van inlijving van dit land in Europa. Of individuele moslims bij ons, of Turkije in de Unie?
Nee, Europa rust niet in vrede. Zij heeft haar ziel verkocht, haar waarden geschoffeerd. Op Europa rust nu een smet. En het is bekend, wanneer een smet mensen verbindt, dan kan er geen vrede, geen rust bestaan. Dan gaan ze elkaar te lijf. Dit is wat je noemt een “sweeping statement”, maar ik geloof erin. En wat de vluchtelingen betreft, of ze nu asielzoeker zijn of economische migrant, komen doen ze toch. Het Midden-Oosten en Afrika hebben de laatste jaren een droogte meegemaakt zoals nog nooit tevoren. Het klimaat verandert, de stroom is niet te stuiten. Dan kun je de mensen maar beter goed ontvangen – Europa is rijk genoeg, al zou het goed zijn dat we de rijkdom eerlijker over de burgers verdeelden – want ontvang je ze slecht, zoals nu, dan zullen ze zich eens, later, tegen ons keren. Wie goed doet, goed ontmoet.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (40)

H.Witte
H.Witte20 mrt. 2016 - 14:33

In hoeverre bestaat er bij de gemiddelde burger voldoende inzicht in de Europese Unie om er, voor of tegen, een gefundeerde opvatting over te kunnen hebben. Voorstanders zullen vooral naar de voordelen kijken, tegenstanders belichten met name de nadelen. Voor zover dat echt een nadeel is, wordt het vrije werkverkeer door Nederlanders wel als zodanig gezien, maar tegelijk mag ook vastgesteld worden dat door allerlei EU maatregelen alsook het geldverkeer van de hier werkende buitenlander het bestaansniveau zich in de herkomstlanden verbetert. Polen is daar een goed voorbeeld van. Steeds meer werknemers uit dat land keren terug. Bovendien wordt vergeten dat van dat vrije werkverkeer intussen ook door vele Nederlanders gebruikt wordt gemaakt, alsook van de vrije vestigingsmogelijkheden die Nederlandse ondernemingen hebben, waardoor bijvoorbeeld veel agrariërs hun kansen in Oost-Europese landen zien. Een ander nadeel dat vaak opgevoerd wordt is de afdracht die elk land aan de E.U moet doen. Nederland droeg in 2013 ca. 4,7 miljard euro af aan de EU. In hetzelfde jaar ontvingen we 2,2 miljard aan Europese steun. Per saldo betaalden we dus in dat jaar 2,5 miljard aan de EU. Dat is een flink bedrag, maar daartegenover staat dat Nederland volgens berekeningen van het CPB jaarlijks tussen de 25 en 30 miljard verdient aan de interne Europese markt. Natuurlijk zal er ook bij het uiteenvallen van de Unie handel blijven bestaan, maar afgezien nog van het feit dat er allerhande handelsverdragen opnieuw zullen moeten worden afgesloten, zullen die verdragen aanzienlijk minder gunstige effecten hebben, dan in de huidige situatie waarin ze mede gedragen worden door de Euro. In een studie uit 2002 schat de Europese Commissie dat de open grenzen sinds 1992 hadden bijgedragen tot 877 miljard euro extra welvaart in de landen van de Europese Unie. Ondanks de opkomst van de yuan, de Chinese munt, zullen volgens valuta-experts de dollar en de euro de komende decennia de belangrijkste wereldmunten zijn. Juist in de huidige internationale situatie die gekenmerkt wordt door globalisering en een toenemende wereldwijde concurrentie op allerlei terreinen, zoals handel, de strijd om bedrijfsvestigingen waar Nederland zo nadrukkelijk van profiteert is het voordeel van de Euro evident. Bedrijven die zich nu in Nederland vestigingen zullen bij terugkeer naar de gulden om export redenen kiezen voor respectievelijk verhuizen naar een ander, wel euro, land. Duitsland ligt dan voor de hand, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid, in de transportsector, in de Rotterdamse haven en vanwege de afname van buitenlandse investeringen. Ik ben voorstander van een verenigd Europa. Niettemin kan ik mij ook verplaatsen in de weerstand die de EU om diverse redenen bij velen oproept. Ook ik heb grote bezwaren tegen bijvoorbeeld de invloed van de financiële instellingen, maar besef ook dat bij uittreding die invloed, ook op Nederland niet minder zal worden. Sterker; ze zou in een minder machtige positie dan gezamenlijkheid juist groter kunnen worden. We kunnen er met elkaar aan werken om de Unie te verbeteren

5 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje20 mrt. 2016 - 16:13

Ze hadden jou, ipv Zalm, Mister Euro moeten noemen.

Rode druppel
Rode druppel20 mrt. 2016 - 17:27

Eranos. Een hele mooie bijdrage. Nu mijn optiek ( misschien begrijpt u dan mijn afkeer van de EU ). De EU is een prima idee maar de uitvoering is een ramp. Het gaat mij niet om de bijdrage bv, maar om de maatregelen in de financieel economische vraagstukken. Ik zal alles proberen in de wereldeconomie en financiele wereld te passen. Allereerst wil ik beginnen met de Euro. Voordat de Euro van virtuele munt veranderde in tastbare munt was sprake van een parallel munt. Daarmee bedoel ik: internationaal betaalde men in Euro s, binnenlandse bestedingen gebeurden in Guldens, Franc of Mark. Deze binnenlandse munten waren in een bepaalde verhouding met de Euro gekoppeld. Werkte prima. Maar nee, onze politici wilden de Euro in tastbare vorm. Zo kwam er een munt zonder fundament. Geen enkele lidstaat kon nog devalueren of opwaarderen naargelang hun economie functioneerde. Er was geen gelijktrekking van belastingen op arbeid en geen gelijktrekking van wetten en regels op economisch vlak. Landen begonnen daardoor uit elkaar te groeien ( in economisch opzicht ). Griekenland is daar een voorbeeld van. Maar de Euro invoering had nog andere gevolgen. Banken kwamen steeds verder in een netwerk met elkaar. 2008 Lehman viel. Amerikaanse banken werden verplicht geherkapitaliseerd. In de EU dacht men, dat bereikt ons niet, en deden niks. Totdat er hier ook banken begonnen om te vallen. Hoge nood, waar 17 leiders tot overeenstemming moesten komen. Er werd op internationaal niveau het volgende bereikt , op aandrang van de EU. Banken mochten hun leningen en vastgoed in de boeken hebben staan aan de aankoopprijs. Pas bij een verkoop moesten ze afboeken. Zo ontstonden zombie banken ( Failliet maar boekhoudkundig in orde ). SNS met zijn vastgoedpoot is daar een voorbeeld van. Er kwam een bankenunie. Daarin werden alle banken verplicht om deel te nemen aan een reddingsfonds, om noodlijdende banken te redden. In 10 jaar moesten banken daar in totaal 55 miljard in storten. Momenteel kampen Griekse en Italiaanse banken met problemen ( Italiaanse banken hebben voor 350 miljard aan slechte leningen ). Deutsche bank in grote problemen. Deze bank heeft 56.000 miljard op de balans staan. Kun je die opvangen met 55 miljard ? Die hele bankenunie is een farce en alleen om vertrouwen te houden in ons financieel stelsel. Draghi drukt momenteel 1500 miljard bij en pompt dat in de bankensector ( alles om ze niet te laten vallen )zogenaamd om inflatie te krijgen, maar de effecten op de lange duur zijn deflatie. Hij zet de rente op 0% om zo de financiering van staatsschulden betaalbaar te houden. Hij probeert werkelijk alles om het vallen van ons financiele systeem uit te stellen. Uitstellen ?, jazeker er is geen ontkomen aan. In Amerika zijn de staatsschulden eveneens onhoudbaar. China is in dezelfde fout gelopen. Alleen India is er niet ingetrapt. Dan de globalisering waar deze EU zo graag aan meewerkt. Deze werkt in het nadeel van hier gevestigde bedrijven. Vandaar de overplaatsing van arbeidsplaatsen naar lage lonen landen. Is overigens makkelijk af te stoppen door invoerheffingen dusdanig hoog te maken, dat er praktisch geen prijsverschil is. Dan kan men concurreren op kwaliteit en duurzaamheid. Zullen we het niet hebben over TTIP, Ukraine of het chronisch democratische tekort van de EU. Deze Euro zal de EU meeslepen in zijn val. Daar is geen ontkomen aan zoals de Dollar voor Amerika onhoudbaar is. Kortom, we zullen door de zure appel heen moeten, nu of straks, ik kies voor nu. Zodat een EU kan ontstaan voor burgers en op een goed fundament gebouwd. Eerst wetten en regels op elkaar afstemmen, daarna een politieke unie, en dan een munt invoeren.

Demotje
Demotje20 mrt. 2016 - 17:51

de unie is al teveel verziekt door de elite en terror . het enige redmiddel zal hij zijn. https://www.youtube.com/watch?v=cNGgoVZvu3M

H.Witte
H.Witte20 mrt. 2016 - 20:09

Rode Druppel, dank voor je reactie en - zinvolle - inbreng. Zoals ik in mijn stukje aangeef, heb ik ook ernstige bedenkingen tegen de invloed van de financi'ele wereld op de Unie. Op zichzelf meen ik dat de Euro daar los van staat, ware het niet dat diezelfde financi'ele wereld inderdaad die Euro onaanvaardbaar in haar greep heeft gekregen. Uw opmerkingen over opwaarderen of devalueren. Dat is inderdaad een onderkend nadeel van de gezamenlijke munt. Daartegenover staan echter minstens evenredige voordellen. Uw opmerking dat bedrijven naar lage loon landen vertrekken snijdt hout. Anderszins vestigen steeds meer buitenlandse bedrijven zich in vooral een land als Nederland, juist ook vanwege de Euro enerzijds en vanwege de logistieke voorzieningen naar het achterland anderzijds. Ten aanzien van de staatsschulden; ik denk dat de EU deze beter beheert en beheerst dan de VS. Opnieuw beginnen, zoals door u gesuggereerd heeft mij dunkt weinig zin omdat, welke regels en wetten er ook bestaan, de banken en andere financi'ele instellingen ook die nieuwe situatie in hun wurgende greep zal weten te krijgen. Welke EU ook, in welke vorm ook, ze zal deel zijn van een kapitalistische wereld. Daar op zichzelf moeten we de EU niet op laten stranden noch voor ontbinden. De waarde die de EU op tal van andere terreinen heeft voor haar burgers, zijn daarvoor te belangrijk. We zullen het totale financi'ele systeem moeten herzien, wereldwijd uiteraard.

Rode druppel
Rode druppel20 mrt. 2016 - 21:08

Eranos. Zonder schuldverlichting krijgen we de economie nooit op de rit. Dat houdt in dat het financiele systeem moet sneuvelen, alvorens men opnieuw kan beginnen. Dan zijn banken weer terug in hun hok en dan is het aan onze politici om deze sector of in staatshanden te houden dan wel zeer streng te reguleren. Ik hoop dat dit feit bij mensen eens doordringt.

crumb2
crumb220 mrt. 2016 - 14:19

“Komen doen ze toch”. Is de autonomie van landen dan afgeschaft ? Hebben ze dan niks meer te vertellen over wie ze wel of niet binnen willen laten ? . Al die eeuwen van nijvere arbeid om je landje een beetje op orde te krijgen, al die oorlogen over welke grens nou precies waar ligt ! Dat was dus allemaal voor niks want…..”komen doen ze toch”. . Zonder slag of stoot ? Dat zou dan een unicum zijn in de natuur. Ik weet zo gauw van geen andere diersoort of levend organisme dat zijn verworvenheden “zomaar” opgeeft. . Goh, en ik dacht dat ík vroeger een pacifistisch zweeftype was

Machielse93
Machielse9320 mrt. 2016 - 11:25

"we" kan in dit betoog vervangen worden door Merkel. Merkel die zich inderdaad steeds meer ontpopt tot een dictator of alleenheerser van Europa dit doet wat ze wil zonder rekening te houden met de rest. Het meest trieste is natuurlijk dat Merkel helemaal niemand heeft gered en bijna niemand is er beter op geworden: honderden migranten zijn verdronken, (Duitse) meiden worden massaal aangerand, kosten zijn astronomisch, Duitsland heeft zich vervreemd en Europa / EU is meer verdeeld dan ooit. Daarnaast ook hier weer veel gegooi met inhoudsloze woorden. We kunnen nog zo veel over Europese waarden spreken, wat dat dan ook mag zijn, er is geen draagvlak en die komt er ook niet.

Dale S
Dale S20 mrt. 2016 - 10:45

'Het probleem ontstaat wanneer je moslims in hun islam opsluit, als waren het wezens van een volstrekt andere essentie met wie je alleen maar in botsing kunt komen.' Hey ho even.. Moslims hebben zich in alle vrijheid de laatste 40 jaar zonder belemmering in hun religie kunnen nestelen. 'Opsluiten' zou duiden op dwang van buitenaf, maar dat is niet het geval. Zij leven in gesloten gemeenschappen waar deze religie zich als een gezwel heeft ontwikkeld en is het gevoel van 'wij vs zij' in de laatste 25 jaar alleen maar toegenomen. Ik weet niet waar de schrijver woont maar ikzelf al meer dan 30 jaar in Amsterdam Oost en ik heb het met mijn eigen ogen gezien. (Net zoals ik nu zie hoe de wijken volstromen met Yuppen en Hispsters en de allochtone onderklasse is teruggedrongen tot een kleine enclave in de Indische buurt.) Ik heb met eigen ogen gezien hoe hele gezinnen in de greep van de moskeeën kwamen en steeds religieus radicaler werden. Meisjes die zelfs voor de pubertijd met een hoofddoek over straat moesten. en in al die tijd werd de gemeenschap steeds geslotener. Molenbeek in België is een van de vele voorbeelden die wij hebben in Europa waar het vreselijk is misgegaan en misgaat. In de ogen van de Molenwijkers (of althans een groot deel hiervan) is Abdeslam geen terrorist maar een held. De man heeft 126 dagen in alle rust kunnen onderduiken en iedereen deed net of hun neus bloedde en toen hij eenmaal was gepakt was de sfeer meer dan grimmig. http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2651336/2016/03/19/Grimmige-sfeer-in-Molenbeek-agenten-uitgejouwd-satellietwagens-bekogeld.dhtml We kunnen nu wel net doen of het allemaal aan onszelf ligt maar dat is natuurlijk onzin en nu dat er miljoenen moslims binnen de Europese grenzen aankomen begrijp ik best dat er vrees leeft onder de burgers. Ik deel deze vrees want helemaal onterecht is het niet. Want hoevaak men ook roept dat het louter gaat om hoger opgeleiden en vrouwen en kinderen is de waarheid natuurlijk heel anders. Het overgrote deel is jonge man die vrijwel allemaal direct in de onderklassen van de maatschappij zullen verdwijnen. De Molenwijkjes zullen dan ook als paddenstoelen uit de grond schieten. Giftige paddenstoelen welteverstaan.

1 Reactie
Machielse93
Machielse9320 mrt. 2016 - 11:37

Maar als je daarop kritiek hebt dan ben je meteen een racist, nazi, vluchtelingenhater, xenofoob, islamofoob etc etc. Uitzonderingen daargelaten heeft de islam geen positieve bijdrage in NW-Europa. Het ergst is natuurlijk voor de mensen zoals u aan wie het allemaal maar wordt opgelegd. De beleidsmakers zoals Halsema vroeger was, die krijgen nooit te maken met de uitwassen van hun eigen beleid. Zelfs in het extreem tolerante Zweden zijn er wijken waar het compleet uit de hand is gelopen. Er is daarom ook geen draagvlak voor nog meer islamitische massamigratie al dan wel of niet gedreven door conflicten ver buiten Europa.

Doppert2
Doppert220 mrt. 2016 - 9:41

Stop nu eens met het gebruik van 'Europa' waar u 'EU' bedoelt. Europa is niet dood, was niet dood en zal nooit doodgaan. De EU daarentegen is een doodziek paard waar nog een aantal overbetaalde, onderpresterende, uitgerangeerde politici aan lopen te trekken voor hun eigen gewin.

Kilted
Kilted20 mrt. 2016 - 6:10

Of Europa nu zwak, ziek, misselijk, op sterven na dood is of heden overleden maakt niet zoveel uit. Want Caspar Visser 't Hooft maakt een goede opmerking als hij stelt: Duitsland is te veel “über alles” geworden in Europa, en Europa die de grillen van Duitsland maar heeft te volgen: nu eens vangen we de vluchtelingen met open armen op (....) Over vijftig jaar, wat zullen ze van dit alles zeggen? Want daarin zit het probleem een beetje van Europa. In aanloop naar het Brexit referendum in de UK zijn er aantal opiniestukken verschenen waarin geconstateerd worden dat maar voor twee landen geldt dat het opheffen van de EU geen negatieve gevolgen zal hebben, te weten de UK en Duitsland. Duitsland is op veel vlakken het 'powerhouse' van Europa. Het beleid van Duitsland beinvloed de landen van de EU meer dan vice-versa, daar zal ook het totaal opheffen van de EU niet veel aan veranderen.

Paul K.
Paul K.19 mrt. 2016 - 23:09

Jammer, een verward en wat hetzerig stuk. Er is heel wat aan te merken aan van alles en nog wat dat in Europa gebeurt, maar Europa is springlevend, en zeker niet dood.

[verwijderd]
[verwijderd]19 mrt. 2016 - 18:11

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen19 mrt. 2016 - 18:47

De EU is springlevend, miljarden Euro's gaan er dagelijks rond, er is meer handel dan ooit te voren. Maar je mag, wat mij betreft gerust geloven dat de EU dood is, ik gun ieder mens zijn/haar geloof zolang hij/zij het niet aan mij probeert op te leggen.

Correl2
Correl219 mrt. 2016 - 19:22

De EU is nog niet dood. Wel op sterven na... Aan ons kiezers de komende jaren de laatste zet te geven. Gelukkig is de EU zelf ons aan het helpen door dagelijks wanbeleid te voeren.

Rode druppel
Rode druppel19 mrt. 2016 - 20:05

Ingrid. Klopt. Er gaan miljarden flitskapitaal per minuut door de EU. Alleen die burger, is op sommige plaatsen, op sterven na dood.

PietManeo
PietManeo20 mrt. 2016 - 0:50

@ Ingrid Ik geloof best dat er meer met goederen wordt rondgereden dan ooit tevoren. Zoals met vis die in Scheveningen aan wal komt, naar Parijs wordt gereden om verhandeld te worden, en dan een dag later in Den Haag bij de visboer ligt. Sommige mensen noemen dat bloeiende handel, ik noem dat verspilling.

jellevwal
jellevwal20 mrt. 2016 - 7:45

@ ingrid Ken je de uitspraak van Van Rompuy niet 'de economische gevolgen van de euro zijn nooit goed doordacht' ? Met andere woorden: de euro is een ramp. Dat legden o.a. een 70 Nederlandse economen al in 1997 uit. Die ramp treft alle EU landen, de zuidelijke met werkloosheid, de noordelijke met leningen aan de zuidelijke. Zoals Wellink zie over de laatste wanhoopspoging van Draghi 'kamikaze gedrag', en zorg, op een schaal van 1 tot 10, van 9. De Schengen ramp is inmiddels iedereen duidelijk. Wat minder bekend is is dat de O Europese regeringsleiders net op bezoek waren in Moskou. Zouden ze gaan overlopen ?

Piet de Geus
Piet de Geus19 mrt. 2016 - 18:01

"Erdogan, die zeer bewust een radicalisering van de islam in zijn eigen land in de hand werkt" Logisch, want Erdogan is een radicale islamist die zich (nadat de voorlopers ervan terecht stuk voor stuk zijn verboden) in schaapskleren heeft gehuld. En iedereen trapte erin, onder aanvoering van GroenLinkser Joost Lagendijk die een meer dan kwalijke rol heeft gespeeld. Terwijl er echt niet getwijfeld kon worden aan de intenties van Erdogan, die heel duidelijk stelde dat democratie een trein is waarop je meerijdt tot je je doel hebt bereikt. Maar Erdogan faciliteren is wel van een andere orde dan op een gegeven moment niet om hem heen kunnen, omdat hij samen met zijn eeneiige tweelingbroer Poetin (hoezeer ze ook in onmin met elkaar leven) in staat is een demografische bom te plaatsen in het door populisten verzwakte en verdeelde Europa.

2 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen19 mrt. 2016 - 18:53

Ik denk dat de politici bang zijn voor extreem rechts, maar je ziet dat in Duitsland de democratie heeft gezegevierd, zelfs in de meest verarmde en achterlijke deelstaat: Sachsen-Anhalt. Ook in Frankrijk is men bang voor extreem rechts, en hoe het daar gaat weet ik niet. In Nederland, echter, heb ik er alle vertrouwen in dat de democratische partijen de PVV buiten de deur kunnen houden. We zitten in een dipje, en de oorlog in Syrië maakt het niet makkelijker, die toestand in Oekraïne ook niet, en Putin en Erdogan zijn sluwe vossen, maar ze zitten in elkaars territorium.

Piet de Geus
Piet de Geus20 mrt. 2016 - 3:19

"Ik denk dat de politici bang zijn voor extreem rechts" Ze zijn vooral bang voor populisten die de conjunctuur (het dipje waar je het over hebt) misbruiken om onlustgevoelens aan te wakkeren en het volk te mennen: of ze nu van linkspopulistische of rechtspopulistische signatuur zijn. "In Nederland, echter, heb ik er alle vertrouwen in dat de democratische partijen de PVV buiten de deur kunnen houden." Bovendien zijn clubjes als Pegida uiterst marginaal, net als de voetbalhooligans die hier en daar van zich laten horen bij AZC's. Daar ligt het grootste probleem ook niet: dat valt juridisch met wat extra opsporingscapaciteit makkelijk in de hand te houden. Het grootste probleem ligt op het electorale vlak: bij de laatste verkiezingen trokken de populisten al zoveel stemmen dat PvdA en VVD gedwongen waren om samen te gaan werken. Andere opties waren niet mogelijk omdat er teveel stemmen verloren gingen aan PVV, SP, 50plus en dierenpartij (het populistische blok). Kijk eens hoe het er nu voor staat in de peilingen en tel de zetels eens: je moet op basis van de huidige verhoudingen een nog veel breder scala (voorheen niet ten onrechte onverenigbare) partijen op een hoop gooien om de populisten buiten de regering te houden. Dat komt de bestuurskracht natuurlijk niet ten goede. Het uitruilakkoord tussen PvdA en VVD was al een dieptepunt, dat alleen dankzij medewerking van de constructieve oppositie hier en daar nog een beetje werd bijgestuurd. Maar van coherent beleid is geen sprake en cruciale zaken als belastinghervorming zijn gemakshalve maar vooruitgeschoven en de 5 miljard die nodig was als smeergeld daarvoor is dit jaar verjubeld om de achterbannen van de verschillende partijen te pamperen. En het gebrek aan daadkracht kost nog veel meer dan alleen dat belastingstelsel met zijn ondoorzichtige oerwoud van regelingen: PGB's worden nog steeds blind uitgekeerd omdat ze aan controle niet toekomen en al genoeg gemekker krijgen omdat het amper lukt om tijdig uit te betalen. Het is een zichzelf versterkende tendens: hoe meer stemmen verloren gaan aan de populisten, des te moeilijker wordt het om coherent beleid te maken omdat je geen centrumlinkse of centrumrechtse regering meer kunt vormen (waarvan de ene smaak je beter bevalt dan de andere) maar alle democratische zetels op een hoop moet gooien. Met als gevolg meer reden tot ongenoegen, wat weer is waar de populisten op drijven.

Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen19 mrt. 2016 - 17:47

> "Uit angst voor radicale moslims sluiten we een verdrag met Erdogan die moslims radicaliseert" Nee hoor, we doen dat uit angst voor extreem rechts. We zijn bang dat extreem rechts Europa destabiliseert.

5 Reacties
Ingrid Hendriksen
Ingrid Hendriksen19 mrt. 2016 - 18:45

Sorry, ik heb geen politieke vlag, geen leidraad.

Peter Lankhorst
Peter Lankhorst20 mrt. 2016 - 7:43

"Nee hoor, we doen dat uit angst voor extreem rechts. We zijn bang dat extreem rechts Europa destabiliseert." Ik weet niet wie je allemaal met "we" bedoelt, maar, waar baseer je dit op?

Pasop
Pasop20 mrt. 2016 - 10:47

@oliver Oliver hoezo is zo'n labeltje voor jou zo belangrijk? Er zijn mensen die ieder onderwerp op zichzelf staand beoordelen. Wellicht recht willen doen aan 'dat wat er langs komt' in plaats van vooraf stelling nemen via een labeltje. Ik zelf zou er bij iedere Nederlandse politieke partij uitgetrapt worden omdat ik me nooit zal verenigen met zaken die ik onverenigbaar vindt, en dit is vanwege de partijbelangen wel bij alle zgn, democratische politieke partijen gewenst. Ik ken geen enkel partijprogramma waar ik het grotendeels mee eens ben. Ben ik dan kleurloos?

Rootman2
Rootman220 mrt. 2016 - 10:51

Het ´wir schaffen das´ van Merkel heeft de draagkracht van de Europese bevolkingen (die nogal verschilt in zuid, oost en noord -afgezien van de Brexit-) genegeerd. Dat er een reactie zou volgen, daar kon je op wachten, en tevens is er nòg een splijtzwam in de EU geïntroduceerd. De overeenkomst met Erdogan is een stoplap die de EU chantabel maakt. Nu al wordt er nagenoeg gezwegen over de genocide op de Koerden in het oosten van het land en de ondersteunende rol bij de jihad in Syrië. Dat dit sterk in de kaart speelt van populistisch rechts is begrijpelijk, hoewel er tot nu toe nog opvallend weinig èchte extremisten zijn opgestaan. Politieke incorrectheid is in navolging van Trump en Wilders erg in de mode, maar ook daar moet men tussen de regels door kunnen lezen.

H.Witte
H.Witte20 mrt. 2016 - 20:19

Pas op. Om die reden is mijn uitgangspunt anders. Ik stem altijd op de partij waarmee ik het het minst oneens ben. Ik kijk daarbij niet naar programma's, maar naar grondbeginselen en levensfilosofie.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events19 mrt. 2016 - 16:45

''En wat de vluchtelingen betreft, of ze nu asielzoeker zijn of economische migrant, komen doen ze toch.'' Nou ja, laten we dan inderdaad de handdoek maar helemaal in de ring gooien, en gedwee de invasies uit het Midden-Oosten en Afrika over ons heen laten komen (o nee, van Visser 't Hooft mag je niet spreken van ''invasies'', het zijn wel allemaal ''mensuh'', hoor!) ''Dan kun je de mensen maar beter goed ontvangen – Europa is rijk genoeg,'' Precies: de rode loper voor ze uitrollen, jaar na jaar na jaar; doorgaan met het verstrekken van gratis huisvesting, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, en vooral natuurlijk, gratis geld. Ik heb laatst nog koffie gekocht bij de Appie en buiten ingeleverd bij mensen die er namens de voedselbank stonden. Er hing deze week een bord binnen dar er, ik meen, 495 kratten voor de voedselbank met producten zijn opgehaald. Man, man, wat zijn we toch verschrikkelijk rijk. Zoals wel vaker is opgemerkt: er is private rijkdom en publieke armoede. Waarbij dan nog zij aangetekend dat die 'private rijkdom' dus echt niet voor iedere Nederlander geldt, maar slechts voor het segment dat de goede banen heeft, en dat segment is niet miniem, maar die kun je ook niet tot in het oneindige gaan plunderen om straks de hordes nooddruftigen te onderhouden. Visser 't Hooft wil het allemaal een beetje eerlijker verdelen over de burgers; maar hoe ziet hij dat voor zich als die burgers straks met een aantal miljoen bedelaars per jaar groeien? ''want ontvang je ze slecht, zoals nu, dan zullen ze zich eens, later, tegen ons keren.'' Nou, indien we de Marokkanen als voorbeeld nemen, dan blijkt dat ook een significant deel zich tegen ons keert als je ze 'goed' ontvangt. Marokkanen hebben in de tweede helft jaren 70 (toen de gezinnen mochten overkomen), de jaren 80 en 90 werkelijk alle kansen hier gehad om er maatschappelijk wat van te maken. Ze hebben op knappe wijze hun eigen glazen consequent ingegooid, zodanig dat de meeste Nederlanders ze totaal niet meer blieven. Tóén zijn vele jongeren zich tegen ons (en de rest van het westen) gaan keren. Dat zul je straks ook gaan zien bij de tweede en derde generatie Syriërs. Een flink deel daarvan worden ''angry young men'' die een om een of andere reden een wrok zullen hebben tegen Nederland en het westen - misschien omdat hun ouders een paar weken in de modder bij Idomeni vastzaten, of te lang in Heumensoord op een woning moesten wachten, of omdat, als het in Syrië weer rustig is geworden, Nederlanders zich afvragen of het niet weer eens tijd wordt voor ze om terug te gaan, of omdat blonde Nederlandse meisjes niet snel genoeg hun benen voor ze spreiden. Het kan van alles zijn. Ik persoonlijk zou al die ellende willen voorkomen door de grenzen dicht te gooien, maar ja, dat wordt al haast beschouwd als een fascistoïde mening. Beter is het ervoor te pleiten alles en iedereen gewoon maar toe te laten zoals Visser 't Hooft doet. Ja, kijk, dan......heb je het hartje op de juiste plaats.

jellevwal
jellevwal19 mrt. 2016 - 16:36

Europa tekende z'n doodvonnis met het negeren van de referenda van 2005. Het gepraat daarna over Europese waarden was prietpraat. Nu de migranten ons over de schoenen lopen worden de verheven verdragen van eind veertiger jaren niet meer genoemd. De move de Ukraine in te lijven laat het beste zien hoe ouderwets imperialisme heerst in Brussel. Negeren van de torenhoge werkloosheden in de zuidelijke landen, om een munt die toch al niet kon slagen, overeind te houden, laat zien welke sociale ideeën er in Brussel niet zijn. Het idee overigens dat men eeuwenlang in Syrië vredig samenleefde slaat overigens nergens op, in de eerste helft van de 19e eeuw bestreden daar ook al vele groeperingen elkaar. Vandaar dat een dictatuur daar de enig mogelijk regeringsvorm is. Vervelender is dat men dat in Brussel ook niet weet. We mogen alleen hopen dat dit Europa op een verstandige manier zal worden begraven. Helaas was er nog nooit een bureaucratie die zichzelf ophief, dus het ergste moet nog komen.

Tom Meijer
Tom Meijer19 mrt. 2016 - 16:18

Goed stuk. Europa is inderdaad rijk genoeg en vangt absurd weinig vluchtelingen op. Europa spant zich ook veel te weinig in om de domme buitenlandse politiek van de VS in te dammen waardoor het MO kon exploderen. Europa gebruikt haar macht, die ze wel degelijk heeft, te weinig voor het goede. Daarmee doet 'Europa' de Europese Zaak en uiteindelijk al haar inwoners geen goed.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus19 mrt. 2016 - 18:04

"Europa is inderdaad rijk genoeg" Maar telt tegelijkertijd zoveel achterblijvers die gevoed moeten worden en doodsbenauwd zijn om wat er in hun trog wordt gegooid te moeten delen (delen is toch iets wat je exclusief met hen doet), dat het electorale draagvlak niet synchroon loopt met de feitelijke werkelijkheid. Het draagvlak om vluchtelingen op te vangen hangt niet af van de enorme welvaart maar van mensen die daarvan meeprofiteren en doodsbenauwd zijn voor concurrentie op dat vlak.

Tom Meijer
Tom Meijer19 mrt. 2016 - 19:55

Je hebt gelijk Piet. Er valt veel te doen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon19 mrt. 2016 - 16:00

Ik hoop van ganser harte dat onze politici zich niet zo fatalistisch opstellen als de auteur van dit artikel.

Correl2
Correl219 mrt. 2016 - 15:33

Mooi, ontmantelen die EU en iets nieuws beginnen. Hopelijk geeft the UK het goede voorbeeld over 2,5 maand. Faalproject heeft gefaald. Tijd voor een soort nieuwe EEG. Met samenwerking tussen landen maar eigen grenzen en wetten voor leden. Verplichte begrotingsoverschotten en het afbouwen van staatsschuld voor leden.

PietManeo
PietManeo19 mrt. 2016 - 15:15

"Europa is rijk genoeg" Europa is helemaal niet rijk genoeg. Europa's rijkdom staat gelijk aan de rijkdom van haar burgers. Niets meer en niets minder. Misschien is de schrijver zelf rijk genoeg, maar ik ben dat zeker niet. En ik waag te betwijfelen of de meerderheid van de burgers vindt dat ze zelf rijk genoeg zijn.

3 Reacties
ton14024
ton1402419 mrt. 2016 - 15:44

Europa is zeker rijk genoeg. Als je het over Europa hebt, hebt je het over al haar inwoners, dus ook die rijkste 10%. En daar valt meer dan genoeg te halen!

Nailles
Nailles19 mrt. 2016 - 16:10

Het schijnt meneer Visser 't Hooft sowieso te ontbreken aan besef om welke rijkdom het inzake Europa zou moeten gaan als het gaat om het ontvangen van de enorme stroom aan migranten. Dat die migranten de Europese werkelijk belanrijke rijke verlichte inzichten in de meeste gevallen zeker niet delen en, nog belanrijker, dat het voor het merendeel ook helemaal niet vluchtelingen betreft. Vandaar is de opvang in Turkije, Griekenland, en ook Jordanië, Libanon, e.d. te prefereren is zodat daar werkelijke vluchtelingen geïdentificeerd en dan dus, indien gewenst, over Europa t.b.v. opvang een heenkomen kunnen krijgen.

PietManeo
PietManeo20 mrt. 2016 - 3:58

@ Ton14010 Tot de rijkste 10% van Europa horen is niet zo moeilijk. Daar vallen waarschijnlijk meer dan de helft van de Nederlanders onder, misschien wel meer. Net zoals dat die Nederlanders ook horen tot de rijkste 1% wereldwijd gezien. Dat gaat echt niet om vele miljoenen maar om enkele tonnen die voornamelijk verstopt zitten in AOW en pensioen aanspraken met voor een enkeling nog een afbetaald huis.

Nailles
Nailles19 mrt. 2016 - 14:50

De vraag aangaande moslims, de Islam (zowel sunnitisch als shiitisch), Turkije, andere islamitische landen, de hele islamitische wereld, en "Arabische lentes", moet veel meer zijn dat radicaliserende neigingen er een kenmerk van zijn, en dat Erdogan er veel meer een resultaat van is. Nu dus ook al in het door Ataturk ooit zo zwaar bevochten seculaire Turkije wat nog geen decennium geleden verlicht modern leek te worden maar zo gauw enige werkelijke vrijheid aan het gemene ( in neutrale betekenis) volk dat toestond, net als de islamitische landen van de 'Arabische lentes" alleen maar een keuze voor radicaliserende Islam opleverde.