Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Europa, haar moslims en het wantrouwen

  •  
07-11-2020
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
323 keer bekeken
  •  
32688354346_bbbfb9e7d3_k

© cc-foto: Fred Romero

Ik word rood, ik kook van binnen. Het is zo’n moment van een dilemma, laat je het aan je voorbijgaan of zeg je er iets van?
Eerst twee scénes van ongemak:
1 Parijs 2010. Ik zit met mijn geliefde op het terras van een hotel tegenover het Gare du Nord. Ik ben dan hoofdredacteur van Tehranreview, een tijdelijk online platform dat ik met steun van internationale ngo’s heb opgezet voor gevluchte Iraanse journalisten. Na hun berichtgeving over het vervalsen van de presidentiële verkiezingen in Iran in 2009 (die de toenmalige president Ahmadinejad in het zadel hielden) moesten ze het land uitvluchten. Bang als ze waren om net als vele andere collega’s achter de tralies van de islamitische Republiek te eindigen. Veel van deze journalisten zitten in Parijs en een aantal behoren tot mijn redacteuren.
We worden bediend door een goedlachse ober met een galante, bijna dansende, motoriek. We worden blij van hem en maken een praatje. Ik vraag naar zijn naam. Mustafa heet hij, een echte Parijzenaar met opa en oma’s uit Tunesië. Hij vraagt ons waar we vandaan komen. “Uit Nederland maar geboren en getogen in Iran.” Bij het horen van het woord Iran krijgt zijn glimlach nog meer glans. “Ahmadinejad is mijn held!”. Onze geplooide gezichten bij het horen van deze zin spreken boekdelen. Mustafa voelt de behoefte om toe te lichten: “Je ziet toch wat voor ellende het westen in het Irak van nu verricht? Ze zetten hun koloniale misdaden voort. Ahmadinejad is de enige leider in het Midden-Oosten die niet bang is voor Amerikanen. Een goede moslim!”
Ik heb sterk het vermoeden dat Mustafa’s positieve oordeel over de door alle vrijheidslievende Iraniërs verafschuwde president niets maar dan ook niets met islam te maken heeft en vooral heel veel met een diep-cynische politieke doctrine: “de vijand van mijn vijand is mijn vriend.” Mustafa komt discursief in verzet, door Ahmadinejad te idealiseren, tegen de onrechtmatige invasie van Irak, die voor hem en vele moslims uit landen met een gekoloniseerd verleden, het beeld oproept van terugkeer naar het kolonialisme.
Het gesprek op het terrasje tegenover Gare du Nord valt mij extra pijnlijk omdat ik net terug ben van een bezoek aan het armoedige kamertje waar een dierbare vriend Javad, een van de gevluchte Iraanse journalisten, woont. Ooit een gevierd journalist in eigen land moet Javad een leven in armoede en anonimiteit in dorre buitenwijken van Parijs leiden. Het is een leven tussen voornamelijk tweede en derde generatie moslimmigranten die naar mijn vermoeden, net als Mustafa en om dezelfde redenen, Ahmadinejad een held zouden vinden. Javad zelf is een van meest vrome moslims die ik ken. Het ritme van de islam schenkt hem vrede, concentratie en onbevreesdheid, zoals hij het zelf zo mooi zegt. Javad is ook een hartstochtelijk democraat en voorstander van rechten van alle soorten en maten van minderheden.
2 Den Haag 2015. Ik sta te wachten op een goede vriendin. Ik beschouw haar als mijn jonge zusje, ze is mij erg genegen. Ik heb haar jaren geleden leren kennen toen ze een erg jonge en briljante studente sociale wetenschappen was. Ik gaf een gastcollege over de intellectuele geschiedenis van de politieke islam in Iran. Zij was degene die de meest rake vragen stelde. Na mijn lezing vroeg ik hun docent, “Wie is toch dat meisje? Ik zou zo graag met haar willen samenwerken!”. En zo geschiedde, een jaar later.
Naast haar studie begon zij met mij aan een ambitieus plan om in Amsterdam een kunst- en cultureel centrum over islamitische culturen op te zetten. We wilden een even prestigieus podium zijn als het Institut du Monde Arabe in Parijs , met veel aandacht voor invloed en impact van de culturele canon uit de wereld van de islam op vorming van Europese identiteit, en debat en dialoog over islam en moderniteit. We wilden laten zien hoe door de eeuwen heen Europa en de wereld van de islam verweven zijn en telkens in elkaars spiegel zichzelf definiëren. Het plan vond de gemeenteraad van Amsterdam uiteindelijk toch politiek te riskant, het waren de hoogtijdagen van Wilders en zijn kameraden. Dat was in 2007.
Als telg van een Marokkaans gastarbeidersgezin was het briljante studentje van toen een welsprekend sociologe geworden, acht jaar later, in 2015, bezig met haar promotieonderzoek. Haar onderzoek ging over jonge moslima’s in Nederland en hun verscheidenheid, hoe ieder op eigen manier in de islam houvast en een identiteit vond . Ik had haar lang niet gezien en was razend benieuwd naar haar en haar onderzoek, en nog meer: hoe het voelt om een aanstaande moeder te zijn. Ik weet dat ze in verwachting is.
Wij stappen een hip café in niet ver van een tamelijk witte wijk waar wij beiden wonen. Den Haag is helaas een behoorlijk gesegregeerde stad. En in zulke wijken en dergelijke cafés is men het niet gewend dat een bebaarde man met een Midden-Oosters uiterlijk en een gesluierde vrouw binnenstappen. Des te meer een reden om dat te doen, is stilzwijgend het gedeelde devies van mijn zusje en mij.
Er zit een groot gezelschap aan een lange tafel. Bij onze binnenkomst kijkt een aantal op. Een hoogblonde vrouw uit deze groep zegt niet al te zacht: “Kijk, dit bedoel ik nu, de islamisering van mijn publieke domein.”
Ik word rood, ik kook van binnen. Het is zo’n moment van een dilemma, laat je het aan je voorbijgaan of zeg je er iets van? De zichtbare moslim van ons twee is mijn Marokkaans-Nederlandse zusje met haar sluier, niet ik, de man met lange haren en hipsterbaard. Mijn zusje loopt door, op zoek naar een tafel. Alsof ze niks heeft gehoord. Heeft ze niks gehoord? Moet ik ook doen alsof ik niks gehoord heb? Wat gaat er door haar heen? Ik ben te laf om te vragen, en zij (denk ik) te trots om erover te beginnen. En wellicht denkt ze: “Ik laat me niet wegjagen, ik hoor hier, ik blijf hier, maar ik verlaag mij niet tot mij verantwoorden tegenover elke willekeurig lomperik.”
Mijn zusje en haar levensloop is wat mij betreft een lichtend voorbeeld van hoe emancipatorische Europese kernwaarden ook voor moslims als zij in werking zijn. Het moet gevierd! Toch wordt deze succesvolle emancipatie overschaduwd door hardnekkige islamofobie waarmee haar generatie dagelijks geconfronteerd wordt. Juist zij, die zich als volwaardige burgers mengen in het Europese publiek domein, maken dagelijks afwijzing en wantrouwen mee.
De schaduw van een oude man onder de appelboom Het uitbreken van de islamitische revolutie in 1978-79 en het aan de macht komen van ayatollah Khomeini kan historisch gemarkeerd worden als de ultieme mediasering en marketing van het islamisme. Al voordat hij na jaren ballingschap triomfantelijk terug zou keren en de Pahlavi-dynastie omver zou werpen, waren zijn foto’s de hele wereld rondgegaan. Een magere grijsaard omhuld door een zwarte mantel in kleermakerszit, koran lezend onder een appelboom in zijn tijdelijke verblijf in een buitenwijk van Parijs. Vanuit een ultieme eenvoud in staat om miljoenen Iraniërs de straat op te sturen.
Het sprak vele avonturiers onder de moslims tot verbeelding. Tot op de dag van vandaag, van radicale imams in alle uithoeken van de wereld van de islam, ook in marginale moskeeën in verwaarloosde wijken van Europese steden, tot aan Bin Laden en Abu Bakr al-Baghdadi, Khomeini heeft een diepe indruk achtergelaten. Zowel in het imago-management en branding als in de retorische stijl van het vertoog van alle wannabe-leiders van de Oemma (islamitische gemeenschap wereldwijd) is de schaduw van de oude man onder de appelboom terug te zien.
Sindsdien is het utopisch islamitische discours als bron voor politieke en geopolitieke mobilisatie wereldwijd ontwaakt. Deze retorisch-politieke machtsfactor levert soms erg verrassende coalities op. Tijdens de Koude Oorlog werd de meest extremistische tak van politieke islam de beste coalitiegenoot van het Westen tegen de Sovjets op het slagveld van Afghanistan. Bin Laden werd in die tijd als een soort islamitische Robin Hood afgebeeld in de westerse media. Zijn jihad (tegen “de goddeloze communisten” toen) was nog “onze jihad”. Oh, ironie.
En vandaag de dag nog.  De exporteur van de meest bloeddorstige terroristen en groothandelaar in de meest rigide en intolerante lezing van de islam wereldwijd, Saoedi-Arabië, is ook de grootste importeur van de dodelijke producten van de wapenindustrie uit het Mekka van het vrije woord, Frankrijk. De burgers van Jemen, slachtoffers van jarenlange bombardementen van Saoedi’s, weten precies wat de bijdrage van Frankrijk aan vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten is.
Uit de vicieuze cirkel Soms lijkt dit alles op een weinig verheffende herhaling. 31 jaar terug ontketende Khomeini met het uitspreken van een fatwa tegen Salman Rushdie een golf van woede tegen het vrije woord onder de moslims wereldwijd. Hij toonde hiermee hoeveel manipulatieve impact hij op de moslims had. En het gaf hem nog meer legitimiteit om in eigen land de vrije geluiden de kop in te drukken. Nu (opnieuw) zijn Charlie Hebdo’s profeetprenten een aanleiding voor iemand als president Erdogan om leiderschap over de moslims op te eisen en in eigen land de eigen positie te versterken. Voor IS en Al-Qaida is het een kans om hun horror-jihadisme een nieuwe impuls te geven.
Dat Frankrijk het hardst wordt getroffen door jihad-terrorisme is niet voor niets. In Frankrijk huist de grootste moslimbevolking van Europa. Dat Europa voor een lange periode een slagveld zou kunnen worden van een dergelijk horror-jihadisme in de komende jaren of niet, hangt af van of de giftige biotoop van islamofobie in Europa gaat groeien of niet. En, of we ruim baan blijven bieden aan oliedollar-sponsoring van het antidemocratisch islam-aanbod. Of dat we er juist voor gaan zorgen dat er ruimte komt voor meerstemmigheid op die markt. De huidige, weinig verheffende monopoliestrijd om “de ware islam” tussen verschillende heethoofden uit het Midden-Oosten heeft wel degelijk ook een economie.
Hoe moeilijk het ook is om de verleiding te weerstaan, Europa moet niet aan het ontwikkelen van een brave uniforme “staats-islam” doen. Dat druist in tegen het liberaal-democratische DNA van Europa en geeft de dictators in het Midden-Oosten, antidemocratische islamisten en horror-jihadisten nog meer argumenten om naar Europa te wijzen als hypocriet en vol moslimhaat.
Het ultieme uitschakelen van extremistische horror-jihad en het islamitisch utopisme waaruit het voortvloeit, vraagt om een moedig democratisch publiek domein dat Europese moslims voluit verwelkomt en ruimte biedt.
Door democratische ruimte te maken voor kritiek vanuit de moslimgemeenschap op het buitenlandbeleid van Europa. Door de eeuwenoude koloniale vooroordelen in Europa over moslims aan de kaak te durven stellen. En ja, ook door ruimte te bieden aan een debat over waar de democratisch begrenzingen van het vrije woord van de ene burger eindigt en het verdedigen van de integriteit van de andere burger begint.
Kortom, we kunnen uit de huidige impasse tussen Europa en haar moslims komen als Europa zodanig haar moslims en hun meerstemmigheid vertrouwen schenkt, dat zij in openheid deel kunnen gaan uitmaken van agendabepaling van nodige debatten binnen de Europese politieke gemeenschap. En als niet alleen aan de braver-dan-brave representanten van hen een blijvende ruimte in het debat wordt gegund.
Zouden Europa en haar moslims de verleiding kunnen weerstaan om én goede moslim én een ware Europese democraat te zijn als onmogelijke combinatie aan te zien?
Ik bel Javad in Parijs. Hij heeft goede hoop. Europese democratieën hebben stevige instituties, ze zullen de moslims beschermen tegen de islamfobie en het overgrote deel van moslims in Europa maakt zich langzaam maar zeker eigen dat ze hun burgerrechten moeten opeisen en deel uit moeten maken van het publieke debat. En dat de burgerrechten die hen beschermen tegen de tirannie van de meerderheid, precies dezelfde zijn die ruimte maken voor zoiets als Charlie Hebdo’s spotprenten van de profeet. Tot zover Javad.
Ik bel mijn Marokkaans-Nederlandse zusje niet, zij is druk bezig met het afronden van haar proefschrift. Haar promotieceremonie ingepland voor volgend jaar behoort tot de horizon van hoop waar ik mij deze dagen graag op richt. Met als kers op de taart het aangezicht van de dan zesjarige pientere dochter, die ongetwijfeld een vreugdedansje gaat maken bij het horen van promoveren van haar moeder tot doctor in de sociale wetenschappen.
Shervin Nekuee is socioloog en senior-adviseur diversiteit en inclusie aan het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.  Dit stuk is op persoonlijke titel geschreven.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (132)

michellekepen
michellekepen9 nov. 2020 - 11:36

Zij krijgen veel bijval van progressievelingen die benadrukken dat moslims tot een gemarginaliseerde groep behoren en daarom niet gekwestst mogen worden met afbeeldlingen vann hun geliefde profeet. 'Goed draadje', juichen hun volgers op Twitter, die kennelijk weinig onderscheid zien tussen het beledigen van mensen en een heilige. Letterlijke tekst uit de volkskrant van afgelopen zaterdag. Uit de column van Loes Reijmer. Waarbij ik er aan toevoeg dat Reijmer alle progressievelingen over één kam lijkt te scheren. Terwijl dit soort redenaties (en de daaruit vloeiende bijval) toch echt voorbehouden is aan Regressief Links. En zeker niet aan ALLE progressievelingen! Hoewel extreem Regressief Links iemand met een andere mening, alleen al vanwege die andere mening, als niet-progressief (/niet-links) probeert te framen. Waarbij Regressief Links zelf, er geen enkele moeite mee heeft zich achter een fascistsische ideologie te scharen. En deze te steunen.

6 Reacties
Zandb
Zandb9 nov. 2020 - 12:24

michel Wie zou er al tot "EXTREEM REGRESSIEF LINKS" willen behoren, en mocht er nog zo'n anderhalve verdwaalde zijn, die dat doet, wie zou die serieus willen nemen, wanneer die elke andere mening als niet-PROGRESSIEF (= regressief!) wil framen en geen enkele moeite heeft om zich achter een FASCISTISCHE IDEOLOGIE re scharen en deze (ok nog?) te steunen? Ik heb geen idee wat u met die onzin meet duidelijk te maken, maar dat er aan uw denken iets schort, wanneer u dit blijft volhouden, dat lijkt me duidelijk. U moet zich eens realiseren, dat andere mensen met andere meningen van dezelfde vrijheid gebruik mogen maken als u. En dat pleiten voor DIE vrijheid niet inhoudt dat je het eens bent met de meningen die voorbij komen. Ik ben het bijvoorbeeld beslist niet met u eens. Ik vind dat u te veel gevaarlijke denkfouten maakt. Maar ik verbied u niet die mening er op na te houden, integendeel. Dat is ook wat ik van u vraag, wanneer het bv moslims gaat. Ook al bent het niet met alles eens, ook al vindt u het belachelijk, ook vindt u het gevaarlijk, als het binnen de grenzen van onze vrijheid valt, dan dient u die vrijheid te verdedigen. En natuurlijk niet de inhoud van de standpunten.

michellekepen
michellekepen9 nov. 2020 - 16:29

Zandb, Mijn eerste 7 regels gaan over wat er in de VK staat. Daarna 4 regels waarin ik duidelijk maak, dat columniste (onterecht) heel progrssief NL over één kam scheert. Daarna aparte aandacht aan het meest extreme deel van Regressief Links. Hier zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan zogenaamd progressieven, die een Femmes for Freedom in de extreemrechtse hoek proberen weg te zetten (zie Anja Meulenbelt, Astrid Essed etc). Het deel dat volgens niet bestaat! Of jij wellicht niet als extreem beschouwt? Vervolgens kom je met een volstrekt niet ter zake doend verhaal, namelijk: dat anderen hun mening in vrijheid mogen geven. Een obligaat verhaal. Temeer daar ik de VvMU helemaal niet ter discussie stel! De zoveelste Zandbergen (valse) stropop. Heb je ook nog iets (liefst inhoudelijks) te vertellen, dat wél betrekking heeft op mijn schrijven? En verdiep je even in Regressief Links. Want ik heb sterk het idee dat je niet weet waar dit begrip voor staat. Wat het inhoudt. Regressieven lijken hier een blinde vlek voor te hebben!

Zandb
Zandb9 nov. 2020 - 18:38

michel Dit zijn toch echt uw woorden: "Hoewel extreem Regressief Links iemand met een andere mening, alleen al vanwege die andere mening, als niet-progressief (/niet-links) probeert te framen. Waarbij Regressief Links zelf, er geen enkele moeite mee heeft zich achter een fascistsische ideologie te scharen. En deze te steunen." En daar reageer ik op zo ik deed. En dat lijkt mij pijnlijk en duidelijk genoeg. Verder heb ik inderdaad geen idee, wat u onder links-regressief verstaat, laat staan wat u met extreem regressief links wilt bedoelen. Dat maak ik ook duidelijk in mijn reactie, dat u dat niet duidelijk maakt. En wat mijn "regressief links betreft", ik ken niemand die gedrag wat niet in overeenstemming is met de regels van onze rechtsstaat, verdedigt. Niemand.

michellekepen
michellekepen9 nov. 2020 - 19:45

Zandb: “Hoewel extreem Regressief Links iemand met een andere mening, alleen al vanwege die andere mening, als niet-progressief (/niet-links) probeert te framen. - ik heb zelfs twee voorbeelden aangedragen van wat ik 'extreem' Regresief Links noem. Dus niet alleen goedpraten, maar zelfs onwelgevalligen onder extreemrechts scharen. In casu Femmes for Freedom. Anja Meulenbelt + Astrid Essed. Al bekeken? Nee, natuurlijk niet... Zandb: "Verder heb ik inderdaad geen idee, wat u onder links-regressief verstaat" - niet voor zoveelste keer: begin met Wiki raadplegen. Daarna de pagina van VrijLinks doornemen. Het komt nogal dom over om op een reactie te reageren. Om dan later aan te geven dat je eigenlijk helemaal niet weet wat de 'hoofdterm' (het 'thema') inhoudt. Al helemaal omdat dit niet de eerste keer is. Het kan natuurlijk zijn dat je de vorige reacties toevallig allemaal gemist hebt. Maar zelfs dan... - "Bovendien had je kunnen overwegen, om even te googelen. Begin bijvoorbeeld met Wiki. En/of neem eens een kijkje bij VrijLInks, dat zich nadrukelijk afzet tegen Regressief Links" - 7 november 2020 - "Voor de term regeressief links verwijs ik u naar Wiki. Ook op VrijLinks treft u omschrijvingen waar ik mij in kan vinden" - 15 september 2020

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 7:20

michel Het zou helpen als u eens 'las'. Ik ken niemand die zich links noemt en gedrag, wat in overeenstemming is met onze democratische rechtsstaat, verdedigt. Wanneer u vindt dat bepaalde, in uw ogen regressief linkse mensen, alleen maar meningen waar ze moeite mee hebben 'framen' als "niet progressief, niet links", dan is dat uw goed recht. Mits u dat een beetje acceptabel onderbouwt. Maar u zegt in weinig meer, dan dat HET kenmerk is van regressief links is, dat ze en alles framen wat niet in hun kraam te pas komt en nota bene dat ze (dus ?) fascistische ideologieën steunen. Overigens; de pagina van Vrij Links levert mij niets op, waardoor ik mijn mening moet herzien.

michellekepen
michellekepen10 nov. 2020 - 14:31

Zandb, Ik schrijf: fascitsiche ideologie. Daar maak jij van "fascistische ideologieën steunen". Eén. Ik schreef in enkelvoud. Je reageert (zelfs meerdere keren!) op een reactie waarbij Regressief Links thema is. Tegelijkertijd geef je er telkens blijk van, helemaal niet te weten waar dit begrip eigenlijk voor staat. Meerdere keren adviseer ik jou daarom Wike + VL te raadplegen (zie de citaten waaruit dit blijkt). Adviezen waar je niets mee doet. Maar je blijft wel vanuit volstrekte onwetendheid (onkunde) reageren. Dat komt nogal dom over. Nu heb je je er eindelijk wel in verdiept, volgesn eigen zeggen. Hopelijk weet je voortaan dus wel waar de term 'Regressief LInks' voor staat. Je opmerking dat deze voor jou nieuwe kennis je niets oplevert. En je je mening niet gaat herzien? Dat was ook niet mijn opzet. Sterker nog, dat lijkt me in jou geval een redelijk kansloos streven. Als je voortaan al weet waar je op reageert, dan zou dat al een grote stap zijn. - Het zou helpen als u eens ‘las’ - Ik weet het: een echte jij-bak. Maar gezien bovenstaande, zo on-topic en gepast... dat ik mezelf niet ga bedwingen!

Abdu
Abdu9 nov. 2020 - 9:13

“Tijdens door de Franse overheid georganiseerde gesprekken op openbare scholen zijn moslimstudenten ondervraagd over hun mening en gevoelens over de moord op Paty. …. drie studenten die aangaven de moord te veroordelen maar dat ze het niet eens waren met het tonen van beledigende spotprenten. De drie werden in de vroege ochtend door een team van 10 politieagenten thuis van hun bed gelicht. Hun spullen werden gefotografeerd en hun ouders werden ondervraagd over hun religieuze levensstijl en moskeebezoek. Dit zijn slechts enkele van de talloze incidenten die de afgelopen weken zijn voorgevallen n.a.v. discussies op Franse scholen. School zou een veilige omgeving moeten zijn voor alle kinderen. Juist wanneer sociale verhoudingen op scherp staan en sommige kinderen gevoelens en meningen zullen delen die indruisen tegen de heersende sociale of politieke norm. Door deze kinderen als veiligheidsprobleem te behandelen i.p.v. met hen in gesprek te gaan versterken docenten en schoolbesturen gevoelens van uitsluiting en wakkeren ze polarisatie aan…. Vorige week gaf ook de Nederlandse Minister van Onderwijs, n.a.v. een oproep van zijn Franse collega, scholen de opdracht om vrijheid van meningsuiting en de moord op Paty te bespreken op school. Een dergelijk advies op landelijk niveau is ongebruikelijk. Wij vragen ons af hoe schoolbesturen en docenten zich hebben voorbereid op het voeren van zo'n ingewikkelde discussie. Hoe heeft men er voor gezorgd dat alle kinderen zich veilig genoeg voelden om zich vrij te uiten? Was er ruimte voor het bespreekbaar maken van de rol van institutioneel racisme in het aanwakkeren van maatschappelijke polarisering? Werd er rekening gehouden met hoe maatschappelijke ongelijkheden zich manifesteren in de klas en hoe dat sommige kinderen kwetsbaarder maakt dan anderen?”

1 Reactie
Ivan61
Ivan619 nov. 2020 - 14:00

@ Abdu, Wat zijn jouw bronnen over incidenten in Frankrijk? Discussie over vrijheid van meningsuiting kan niet vroeg beginnen. Als ik goed begrijp vind jij dat in dit geval islamistische jongeren extra kwetsbaar zijn. Waarom? Zij weten in wat voor land zij leven en zij krijgen thuis opvoeding. Ik zie niet waarom zij extra kwetsbaar zijn. Levensbeschouwing is de keuze van een persoon en hij of zij moet daarmee dealen en plek vinden in maatschappij. Deze samenleving heeft genoeg vangnetten en alles is bespreekbaar. Jij weet dat niet zo lang geleden portreten van Mohammed werden gemaakt en nu worden mensen onthoofd en afgeslacht als zij dat laten zien. Over welke racisme heb jij eigenlijk?

Jaap12342
Jaap123428 nov. 2020 - 21:52

Mooi stuk....

Gerygrr
Gerygrr8 nov. 2020 - 16:24

Interessant artikel en interessante reacties. Er worden vergelijkingen gemaakt in enkele reacties met de gebruiken, normen en waarden in gereformeerde gemeenschappen. In mijn jeugd, ik schreef er al eerder over, werden meisjes zelfs hele jonge nagewezen door de echte gelovigen. Waarom? Je gedrag, dat god niet welgevallig zou zijn. Je rok was net te kort, je verstoorde de zondagsrust en je groeide op zonder god en gebod. Je zou op die manier nooit een fatsoenlijk huwelijk kunnen sluiten. Al die beschuldigingen maakten, dat je je best deed vromer dan vroom te zijn om je zo toch te kunnen verzekeren van een goede toekomst. Zover de gereformeerden. In de islam speelt iets dergelijks. Vrouwen kiezen voor de sluiers, om geen problemen te krijgen met hun familie. De cultuur, die de vader of oudere broer verantwoordelijk maken voor de eer van de familie speelt ook een belangrijke rol. Het betekent voor mij, dat ik er niet voor zou kiezen islamitisch geregeerde landen te bezoeken. Uit respect zou ik mij moeten sluieren en mij weer ondergeschikt moeten maken met mijn geëmancipeerde levenswijze aan de onderdrukking van mannen. Religieuze kledingvoorschriften al dan niet door de vrouwen uit vrije wil gedragen geven mij een naar gevoel. Een historisch boek uit de oudheid met daarin de wetten van het oude Babylon leken mij de oorsprong van het sluieren te onthullen. Bij het huwelijk legde de echtgenoot zijn echtgenote de sluier om. Dus een sluier was een teken voor anderen: deze vrouw was gehuwd, dus afblijven. De profeet heeft dit gebruik aanbevolen voor mannen die vreesden voor de aantasting van de eer van hun vrouw en dochters. Ik wil als vrouw in ieder geval niet zo benaderd te worden door mijn mannelijke gezinsleden.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 10:29

Vraag mij nog steeds af hoe het in Iran vergaan zou zijn als de toen democratisch gekozen Mohammed Mossadeq niet door de CIA en MI6 ten val was gebracht omdat de oliebelangen in het gedrang kwamen. https://historianet.nl/maatschappij/dagelijks-leven/iraanse-bewondering-voor-vs-sloeg-om-in-haat

6 Reacties
michellekepen
michellekepen8 nov. 2020 - 13:46

NoahAmber, Dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar kijkend naar alle andere islamitische landen in de wereld, dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat toevallig Iran het wél heel goed zou hebben gedaan op het gebied van: spotprenten, blasfemie, afvalligheid, godsdienstvrijheid, vrouwenrechten, LHBT-rechten etc. Daarnaast, waarom stel je jezelf niet de veel 'recentere' vraag: 'hoe zou het Iran zijn vergaan, indien ayatollahs de macht niet zouden hebben gegrepen?'

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 16:12

@michel 8 november 2020 at 14:46 NoahAmber, Daarnaast, waarom stel je jezelf niet de veel ‘recentere’ vraag: ‘hoe zou het Iran zijn vergaan, indien ayatollahs de macht niet zouden hebben gegrepen?’ Je moet niet ergens middenin beginnen daar waar je je het beste uitkomt. Ayatollahs zijn een rechtstreekse voortvloeisel vanuit de door de VS gesteunde dictator Mohammad Reza Pahlavi welke honderduizenden doden op zijn geweten heeft.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 16:13

En gesteund werden door de bevolking van Iran hoort er nog bij

michellekepen
michellekepen8 nov. 2020 - 21:57

NoahAmber: "En gesteund werden door de bevolking van Iran hoort er nog bij" Kijk, daar heb je dus het antwoord op je eigen vraag: het theocratische ayatollah-regime wordt volgens jou gesteund door de bevolking van Iran. Dan weet je dus hoe het antwoord op je hypothetische vraagluidt 'wat je dan zou krijgen?' namelijk dat wat we nu dus zien... En waarom eigenlijk niet de vraag stellen hoe Iran er uit zou zien zonder islam? Hoe de positie van vrouwen zou zijn? Hoe de positie van homoseksuelen? Hoeveel geloofsvrijheid? Hoe zou de VvMU er voor staan? De persvrijheid? Democratie? Wel of geen Jodenhaat?

NoahAmber
NoahAmber10 nov. 2020 - 18:06

@michel 8 november 2020 at 22:57 NoahAmber: “En gesteund werden door de bevolking van Iran hoort er nog bij” Kijk, daar heb je dus het antwoord op je eigen vraag: het theocratische ayatollah-regime wordt volgens jou gesteund door de bevolking van Iran. Ja raar hè de ayatollahs werden gesteund door de bevolking. Of dat nu nog zo is. Dat weet ik niet. Jij ook niet. Maar na Reza waren de ayatollahs voor Iran een zege volgens de bevolking. Oh en voor je met een moeilijk woordje zoals hypocriet komt?! Zoek eerst eens op wat het betekent. @Z_edje 8 november 2020 at 20:23 @NoahAmber 8 november 2020 at 17:12 [Je moet niet ergens middenin beginnen daar waar je je het beste uitkomt. ] Neem dan ook je eigen advies ter harte en zoek niet alleen net zo lang totdat je de VS van iets hebt kunnen beschuldigen. Je kan natuurlijk 5000 jaar teruggaan in de geschiedenis, zelf neem ik altijd de nieuwste geschiedenis vanaf 1945. Een belangrijke datum. Toen zijn in het Midden oosten de lijstjes getrokken door de kolonisten en imperialisten en hebben er een zooitje van gemaakt Mossadeq was een democratisch gekozen leider die het waagde de rijkdom die uit zijn land werd gestolen te nationaliseren. Na het nationaliseren van de oliebronnen grepen de VS en MI6 in en vervingen Mossadeq door een vazal van de VS en GB.... Mossadeq was niet eens anti-amerika. Daarom de zeer terchte vraag, hoe zou het zijn verlopen als de imperialisten daar niet een legitiem gekozen leider afgezet hadden

michellekepen
michellekepen11 nov. 2020 - 22:46

NoahAmber: "Oh en voor je met een moeilijk woordje zoals hypocriet komt?! Zoek eerst eens op wat het betekent" "Hypothetisch". Dat is het woord dat ik gebruik! Kennelijk een te moeilijk woord voor jou. Zodat jij er "hypocriet" van maakt. En dat vervolgens onjuist aan mij toeschrijft... "Maar na Reza waren de ayatollahs voor Iran een zege volgens de bevolking" Het is maar wat jij als een zege beschouwt. Blijkbaar geef jij geen zier om de door mij genoemde zaken, zoals: positie van vrouwen. Positie van homoseksuelen. Geloofsvrijheid. VvMU. Persvrijheid. Democratie. Jodenhaat. En de linkse oppositie, die kort na de 'revolutie' en gedane arbeid, door de ayatollahs als dank voor gedane arbeid, letterlijk een kopje kleiner werd gemaakt! Voor jou ook allemaal geen probleem.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 nov. 2020 - 6:16

Shervin voert in zijn betoog de reactie op zijn gesluierde “zusje” als voorbeeld aan van islamofobie en van groeiend wantrouwen in het Westen jegens de islam. Ik denk eerlijk gezegd dat het leeuwendeel van onze landgenoten in ons overwegend atheïstische landje denkt wat de hoogblonde dame hardop verkondigde en zich hier uiterst ongemakkelijk bij voelt. Dit soort uitingen van extreme orthodoxie laten zich nu eenmaal lastig laten combineren met modernisme en een open samenleving, je als vrouw ausradieren in de publieke ruimte zien zij toch eerder als een backlash dan als vooruitgang. Shervin vergeet trouwens te vermelden op welke wijze de vrouw gesluierd is, is het ook het gezicht grotendeels bedekt? Een boerka of chador roepen onwillekeurig associaties op met extremistische jihadistische clubjes.

6 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman8 nov. 2020 - 10:30

U voelt de overdrijving niet? 1 moslim = is islamisering = tsunami = sharida = omvolking ....

Zandb
Zandb8 nov. 2020 - 10:48

Is dat wel zo? "Shervin voert in zijn betoog de reactie op zijn gesluierde “zusje” als voorbeeld aan van islamofobie en van groeiend wantrouwen in het Westen jegens de islam." Hij noemt het immers: "Een scene van ongemak". Echter. In uw reactie maakt u duidelijk, dat u het heel normaal vindt, dat een gesluierde vrouw vanuit een wantrouwen (het leeuwendeel van ons land denkt dat "onwillekeurig", nota bene) wordt veroordeeld tot lid e.o.a. "extremistische jihadistische club" die voor u staat voor toepassen van geweld. En u meent dat u en dat leeuwendeel, ware vertegenwoordigers mogen zijn van onze zo prachtige democratische rechtsstaat i.t.t. bijvoorbeeld gesluierde vrouwen?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 nov. 2020 - 10:54

@ Zandb U husselt mijn woorden al dan niet bewust door elkaar, en tuigt weer de gebruikelijke stropopjes op. Ik zeg alleen dat naar mijn inschatting een meerderheid gevoelens van ongemak heeft bij bepaalde kledij.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 nov. 2020 - 11:06

@ Zand Aanvulling. En ik tracht dit ongemak vanuit Westers perspectief te duiden.

LaBou
LaBou 8 nov. 2020 - 11:43

"Ik zeg alleen dat naar mijn inschatting een meerderheid gevoelens van ongemak heeft bij bepaalde kledij." Als deel van de aangehaalde meerderheid moet ik toegeven dat bepaalde kledij ongemakkelijke gevoelens bij mij oproept. Maar dat is niet de kledij waar de schrijvert aan meent te moeten refereren. Het is eerder de kledij die hij in overdrachtelijke zin zelf draagt.

Zandb
Zandb9 nov. 2020 - 7:24

Kijk "U zegt alleen maar.....", zegt u? De 'feiten' spreken heldere taal: 1. Wat de dame denkt - die heeft het over nota ben "islamisering van het publieke domein" - denkt het leeuwendeel van Nederland. Wat kan er nu mis zijn met de islamisering van Nederland, in dit, tengevolge van onze democratie zo verschristelijkte/verjoodste samenleving? 2. U noemt 'gesluierd zijn' een uiting van "extreme orthodoxie", u noemt het "je als vrouw ausradieren laten". Als u het dan al over ongemak heeft, licht ik alleen het woord: "ausradieren" er maar eens uit. 3. U maakt voor uw gemak maar even van een sluier een boerka of chador. Al moet ik daarbij meteen opmerken, dat het principe daar niet van veranderd. In een vrij land kan bijna alles je dragen wat je wil. 4. En de meest duidelijke: "Een boerka of chador roepen onwillekeurig associaties op met extremistische jihadistische clubjes." Dat u dit achteraf, want geconfronteerd met de impliciete waarde van uw woorden, geschrokken terug wilt brengen tot "ongemak" en dan wel voor het overgrote deel van Nederland, zou u sieren, wanneer dat al niet meer dan erg genoeg was.

OlavM
OlavM7 nov. 2020 - 23:02

Een heel doorwrocht, interessant verhaal, Shervin Nekuee. Complimenten hiervoor. Inderdaad heeft de islam haar bestaansrecht, ook in Europa. Moslims hebben dezelfde grond- en mensenrechten als anderen, en hebben dan ook recht op eenzelfde bescherming daarvan. Het extremistische jihadisme is natuurlijk een gevaar, zowel voor veel moslims als andere burgers van Europa. Dat zal bestreden moeten blijven worden. En dat "én goede moslim én een ware Europese democraat zijn" een goede combinatie kan zijn, hebben vele moslims al bewezen.

7 Reacties
hans21
hans218 nov. 2020 - 7:36

Islam en democratie gaan niet samen.De feiten spreken voor zich.Overal in de wereld waar moslims in de meerderheid zijn hebben minderheden en anders denkenden geen recht van spreken en worden vaak vervolgd.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 10:31

@OlavM 8 november 2020 at 00:02 Het extremistische jihadisme is natuurlijk een gevaar, zowel voor veel moslims als andere burgers van Europa. Dat zal bestreden moeten blijven worden. Volgens mij is daar van links naar rechts wel consensus over..

Zandb
Zandb8 nov. 2020 - 10:55

hans "De feiten spreken voor zich". Het is maar wie dan welke feiten wat laat spreken. En wanneer waar zou zijn wat u beweert, wanneer u dat kunt bewijzen, dan zouden moslims nooit een meerderheid mogen behalen omdat ze ons niet moslims kunnen uitschakelen. Snap ik. Maar betekent dat dan niet dat wij net zo ondemocratisch zijn, omdat onze meerderheid moet garanderen dat moslims nooit een meerderheid mogen behalen?

Tante Truus
Tante Truus8 nov. 2020 - 21:54

Zandberg Noem één vredelievend land waar moslim de meerderheid vormen en de rechten van vrouwen en homo's niet in het geding zijn. Eentje maar..... Dit zorgt ervoor dat je de verworven westerse vrijheden met hand en tand moet verdedigen. Ter inspiratie zou u eens moeten googlen op Iran in de jaren 70; modeland nr 1, vrouwen in korte rokken en hand in hand lopend met hun geliefde, kunt u zien als geestelijken de leiding pakken en hun dwangmatige wetten opleggen.

Zandb
Zandb9 nov. 2020 - 7:32

Tante Truus Het principe van een dictatuur is, dat een bepaalde ideologie als enig juiste opgelegd wordt. In naam van het christendom zijn in de loop van de geschiedenissen talloze dictaturen gevormd. Nog nooit heeft daarom iemand kunnen bewijzen dat het christendom niet deugt. Het lijkt me duidelijk dat we alles in het werk moeten stellen om van ons land geen dictatuur te maken. De idee echter, dat we dat het best doen, door bepaalde mensen uit te sluiten, is de eerste, belangrijkste stap op weg naar zo'n dictatuur. Hoe we onze vrijheid in dictatoriale landen moeten verdedigen, daar heb ik helaas niet zo'n helder beeld van. Voor u lijkt het een fluitje van een cent. Ik ben benieuwd hoe u dat wilt doen.

axetothehead
axetothehead9 nov. 2020 - 8:53

@Tante Truus Dat kan hij niet daarom komt hij liever met nietszeggende jij bakken en ontkenningen.

Zandb
Zandb9 nov. 2020 - 12:38

AXE Enige onderbouwing van wat u beweert, zit er natuurlijk niet in. Volgens mij hebt u namelijk werkelijk geen idee, wat een jij-bak is. En volgens mij hebt u geen enkel idee, wat een ontkenning is. Im zou tenminste niet weten, wat ik ontken.

Fredje3
Fredje37 nov. 2020 - 16:46

Een fobie is een ongegronde angst. Is er nog wel sprake van een ongegronde angst als het gaat om de Islam? Nu weet ik natuurlijk ook wel dat niet alle Moslims slecht zijn en noem maar op, maar stel je eens voor, er liggen 100 bonbons voor je neus, maar 2 ervan zijn dusdanig giftig dat je er van dood gaat als je het eet. Wat doe je dan? En elke keer als je van mening bent dat het er maar een paar zijn worden hele Moslim landen gek als je de vrijheid van meningsuiting verdedigd. Is de Islam dan nog wel te verdedigen? Nu weet ik wel dat er Islamitische landen zijn geweest die kolonien zijn geweest van westerse landen, maar wat dan met Turkije? Hebben die de meeste Islamitische landen niet vele honderden jaren overheerst? Maar daar hoor je dan niemand meer over. En laten we eerlijk zijn. Je druk maken om afbeeldingen. Ben je dan niet een beetje heel erg dom? Wat moet ik dan wel niet als Christen denken? We hebben al een jaar of 50 met humor omtrent het geloof te maken en niet alleen humor ook vooroordelen en noem maar op. Ik ben bang dat als Moslims zo doorgaan, dat het er echt niet beter op gaat worden.

5 Reacties
Satya
Satya7 nov. 2020 - 17:52

"Nu weet ik wel dat er Islamitische landen zijn geweest die kolonien zijn geweest van westerse landen, maar wat dan met Turkije? " Geweest? Hoe ongeinformeerd kun je zijn. Voor de rest van je betoog. Hebben Afrikanen die stellen dat blanken slecht zijn gelijk? Zij baseren zich op het verleden en heden.

Fredje3
Fredje38 nov. 2020 - 3:58

@Satya, Ah, de slechte blanken natuurlijk... Waarom omdat de meededen aan de slavernij die in Afrika al millenia gaande was en nu nog steeds? Omdat ze slaven kochten van Afrikaanse slavenhandelaren? Of omdat ze gebruik maken van Afrikaanse corruptie? Misschien dat u een keer zou moeten beseffen dat het slechte wat u blanken toekent iets menselijks is en dat Afrikanen, Aziaten daar minstens net zo hard aan mee doen. Overigens waren de Moslims de grootste slavenhandelaren, maar dat komt dan ook maar weer op conto van de blanken? Ik heb helemaal niets tegen Afrikanen. Ik ben zelf getrouwd met een donkere vrouw, maar ik wordt wel een beetje moedeloos van de haat die vooral hier tegen blanken continue wordt geuit en als er iemand compleet ongeinformeerd is, dan bent u dat zelf wel met uw blinde haat tegenover andere mensen omwille van hun huidskleur, zolang u maar geen zelfreflectie hoeft te doen.....

Satya
Satya8 nov. 2020 - 10:03

Fredje Geef vooral geen antwoord. Blijf je kop maar in het zand steken. Ik heb veel blanke vriendjes gehad maar geen zoals jou, ik vind zelfrespect een erg belangrijke eigenschap bij mensen. Iets wat jou volkomen vreemd is.

Zandb
Zandb8 nov. 2020 - 11:00

Fredje Ik vind niet dat u erg slim redeneert. U weet wel dat niet alle moslims slecht zijn maar u vindt het wel gegrond dat je bang voor de islam bent? Dat lijkt mij toch een behoorlijke kans op een fobie geven. Voor een paar spinnen moet je bv bang zijn. Wanneer je dan maar voor de zekerheid voor alle spinnen bang wordt, dan is er wel degelijk sprake van een fobie.

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren8 nov. 2020 - 16:30

Satya, Fredje gaf je wel degelijk antwoorden. Dat die antwoorden jou niet bevallen, ja dat is wel duidelijk. Maar niks geen kwestie van "kop in het zand steken" van Fredje. Dat doet hij niet.

Frans Cobben
Frans Cobben7 nov. 2020 - 16:36

heel moedig, vergelijk ook de afkeer van democratie bij starre fundamentalistische protestanten en behoudende Rooms-katholieken! Godsdienst, gelijke rechten en persoonlijke vrijheid voor minderheden gaan moeilijk samen.

Ivan61
Ivan617 nov. 2020 - 16:34

Geweldig column. Perfecte uitnodiging voor open dialoog.

3 Reacties
Mokker
Mokker7 nov. 2020 - 19:23

Ik lees het als een uitnodiging aan Europa om zich aan te passen aan moslim normen en waarden, maar dat is een monoloog. Een dialoog komt van twee kanten, maar daar hoor ik de schrijver niet over. Gelukkig zijn er ook moslims die wel in staat zijn hun geloof te combineren met het wonen in een overwegend niet-moslim samenleving. En wie had het verwacht als je alle klachten over vermeende islamofobie hoort: sommige moslims die de moeite nemen zich enigszins aan te passen in de normen en waarden van Europa blijken in staat om heel succesvol te zijn in de Westerse maatschappij.

Ivan61
Ivan617 nov. 2020 - 19:51

@ Mokker, Wij lezen dat anders. Shervin komt redelijk open over in mijn ogen. Wij zijn laatste tijd te veel bezig met andermans dogma dat klopt. De religie is een keuze en dat is persoonlijk. Van mij mag iedereen geloven in wat hij of zij wil maar probeer mij niet te bekeren. Mijn voorouders hebben 5 eeuwen tegen Turken gevochten en het strijd tegen extremisme zit in mijn genen. Maar laten wij de deur voor mensen zoals Shervin open houden.

Mokker
Mokker7 nov. 2020 - 21:44

Ok ik neem de uitdaging aan, heb zijn boek besteld.

DaanOuwens
DaanOuwens7 nov. 2020 - 15:55

Aardig stuk en het loopt inderdaad langs verschillende dilemma's, maar veel minder goed dan andere teksten van deze schrijver. Ik pak er twee. Het bezoek aan het café en de moslims en Europa. Een gesluierde moslima die een café binnen loopt maakt meerdere statements. Het statement dat zijzelf een goed moslima wil zijn. Dat is aan haarzelf bekend. En het statement naar de autochtonen in haar omgeving. Namelijk het statement ik heb schijt aan jullie waarden. Beide mag. Maar als dit een recente gebeurtenis is, had het verstandig geweest niet gesluierd te gaan. De reactie is ongepast maar wel begrijpelijk. En de schrijver geeft zelf ook aan dat het maken van een statement de intentie was. Die intentie had die blonde vrouw ook. De discussie Europa vs moslims vind ik lastig. Vooral omdat de schrijver diversiteit onder moslims definieert maar niet de diversiteit onder Europeanen. Niet ieder land is het zelfde en tussen burgers van hetzelfde land zijn ook de onderlinge opvattingen divers. Bij sommige Europeanen zullen moslims nooit welkom zijn en sommigen maakt het weinig uit of iemand wel of niet moslim is. Dat zie ik niet terug in het verhaal van de schrijver. Ik vind de teksten van deze schrijver vaak zinnig omdat het andere perspectief de discussie meer inhoud kan geven. Maar deze bijdrage is meer gedragen door bezorgdheid en verontwaardiging dan door een goed onderbouwde analyse. Van een academicus mag meer verwacht worden.

17 Reacties
Pater
Pater7 nov. 2020 - 18:08

Een gesluierde moslima heeft schijt aan onze waarden? Ridiculous.

Satya
Satya7 nov. 2020 - 18:09

"En het statement naar de autochtonen in haar omgeving. Namelijk het statement ik heb schijt aan jullie waarden." Dus een Europeaan die in Afrika naar de Surma gaat is zeer onbeschoft omdat die persoon zich niet aan de plaatselijke gebruiken aanpast? Sterkte voor alle mensen hun lippen op te rekken. Ik zag het juist altijd als een zwakte van een aantal dorpen in Kenia waar ik niet heen ga omdat ik me dan moet bedekken. Dat zag ik altijd als toegeven aan onverdraagzame mensen. Ook kleed ik mij in bepaalde wijken in Amsterdam gewoon zoals ik altijd doe en de vernederende opmerkingen als hoer zag ik als een beperking van hun kant. Ik zag de kracht van Europa juist in de vrijheid om binnen kaders van de wet jezelf te kunnen zijn. Ik moet mij in Staphorst maar aanpassen en mijn eventuele vriendin geen zoen geven. De dictatuur van de meerderheid, volgens mij wilde de grondwet ons juist daartegen beschermen.

DaanOuwens
DaanOuwens7 nov. 2020 - 20:08

@ Pater Jij schrijft: Een gesluierde moslima heeft schijt aan onze waarden? Ridicuuls. Jouw bijdrage: Ridiculous. @ Satya Jij schrijft: Dus een Europeaan die in Afrika naar de Surma gaat is zeer onbeschoft omdat die persoon zich niet aan de plaatselijke gebruiken aanpast? Geen idee waar het is en wat de gebruiken zijn, maar in beginsel wel. Anders moet hij daar maar wegblijven. Dat een gesluierde moslima niet overeenkomst met de waarden van een groot deel van de autochtonen hoef ik toch niet te bewijzen hoop ik? Als ik zelf even kijk op google is 70% van de Nederlanders voorstander van het verbod. Dus als je gesluierd naar een openbare gelegenheid gaat maak je een statement. Dus kan je respons krijgen. Daar kies je dan ook voor. Dan gaan andere dus ook een statement maken. Volgens mij is er geen verbod op het dragen van korte rokjes of een standpunt van veel Nederlanders die dat zouden willen verbieden. Dus waarom jij dat vergelijkt met gesluierd naar een café gaan is mij een raadsel. En met je vriendin naar een café gaan staat ook niet ter discussie. En je schrijft: De dictatuur van de meerderheid, volgens mij wilde de grondwet ons juist daartegen beschermen. Ik heb niet het idee dat de grondwet ooit is opgesteld met in het achterhoofd gesluierd naar het café gaan. Op het moment dat je vindt dat art 1 hierop van toepassing is begeef je jezelf wel op heel glad ijs. Dan mag je met een vriendin niet eens meer in Staphorst komen. Ik vind je reacties vaak zinnig en principieel, maar dit is ook wel mierenneukerij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 nov. 2020 - 22:48

[Een gesluierde moslima heeft schijt aan onze waarden?] De dame draagt uit dat een vrouw in het openbaar niet gezien mag worden. Dat is geen breed gedeelde westerse waarde. Ik vind het ook niet vreemd dat het binnengaan van een cafe in dit tenue commentaar krijgt. Al was het commentaar ongepast. Iemand voor hoer uitschelden is dat trouwens ook.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 10:34

Namelijk het statement ik heb schijt aan jullie waarden. Dat moet zijn: Schijt aan jullie vooroordelen

FransBrinkman
FransBrinkman8 nov. 2020 - 10:36

Ik stopte met lezen bij 'En het statement naar de autochtonen in haar omgeving. Namelijk het statement ik heb schijt aan jullie waarden.' Volgens u zijn autochtonen nooit moslim en kunt u gedachten lezen dat kleding meteen inhoudt ik heb schijt aan jullie waarden. Aan u is academisch denken niet besteedt.

Satya
Satya8 nov. 2020 - 13:09

Daan De Surma 'verfraaien ' hun lichaam. Art 1 is tegen discriminatie. Exact bedoeld om de minderheden tegen de meerderheid te beschermen. Z_edje De conclusie dat ze stelt schijt aan andermans waarden te hebben, zoals Daan beweert is bullshit. Je hebt gelijk wat betreft het statement ik ben moslima. Zoals jij schrijft is dat niet een probleem, pas zodra jij anderen wilt verplichten tot dezelfde leefregels. Vandaar mijn aanhalen Kenia. Danielle Er zijn vrouwen die voor de Islam kiezen, voor jou en mij misschien onbegrijpelijk maar dat is hun keuze. Zolang ik niet weet of die keuze de hare is heb ik geen oordeel. Ik vind de stelling dat daarmee aangeeft dat iemand schijt aan de ander heeft erg voorbarig. Ik vind een buurman die midden in de nacht de radio hard aanzet dat statement van schijt aan anderen veel duidelijker maken. Ik vind kleding sowieso geen zaak die voor anderen is. Ik kleed mij weleens oost Afrikaans. Kleurig en met een traditionele hoofddoek die niet met religieuze in verband staat maar practisch is. Daarmee geef ik alleen het statement dat oost Afrika nog een rol speelt voor mij. Niets meer of minder. Zeker niet dat ik schijt aan anderen heb. Ik eet ook wel oost Afrikaans en luister naar de muziek. Mijn huis heeft oost Afrikaanse kunst. So what?

Ivan61
Ivan618 nov. 2020 - 14:35

@ Daan Ouwens, Er bestaat geen discussie Europa vs Moslims. Islam is eeuwen lang in Europa en deel van samenleving in Turkije bijvoorbeeld. Wat er nu gebeurt is dat bepaalde kringen binnen Islam plek opeisen en willen de rest onder de druk zetten. Op de eerste plaats andere Moslims. Dame met hoofddoek die hoogopgeleid kan onmogelijk bedreiging vormen. Dat zij hoofddoek draagt zegt niks over haar als persoon. En schijt hebben kan ook mooi discussie opleveren.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2020 - 14:53

@ Raycoupe Jij schrijft: Ze is vrij te dragen wat zij verkiest Inderdaad. En mensen zijn ook vrij daar een mening over te hebben. @ NoahAmber Jij schrijft: Dat moet zijn: Schijt aan jullie vooroordelen Mag ook, maar in ieder geval verklaart het de respons. @ FransBrinkman Jij schrijft: Volgens u zijn autochtonen nooit moslim Ik beweer nergens dat moslims niet autochtoon kunnen zijn. Dat verandert niets aan het motief voor de kledingkeuze.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 16:18

@DaanOuwens 8 november 2020 at 15:53 @ NoahAmber Jij schrijft: Dat moet zijn: Schijt aan jullie vooroordelen Mag ook, maar in ieder geval verklaart het de respons. Neen Ouwens, het enige wat het verklaart is dat jij met vooroordelen leeft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 nov. 2020 - 17:02

Bekeerlingen zijn nog wel eens "roomser dan de paus".

Satya
Satya8 nov. 2020 - 19:34

Danielle Mijn tantes en moeder zijn allemaal binnen een Islamitische gemeenschap opgegroeid. Ze hebben allemaal een vrije keuze gehad, één heeft zelfs voor de orthodoxe stroming gekozen. Mijn vader is niet gelovig. Mijn moeder had zo uit geloof kunnen stappen. Geen familielid die daar moeilijk over zou doen. Ze is erg goed in staat voor zichzelf te bedenken wat ze wil. In mijn familie is zelfs een gemengd huwelijk tussen een moslim en christen.

Thuru
Thuru8 nov. 2020 - 23:44

@Sarya Ik ben blij dat het met jouw familie wel goed loopt, dat jullie elkaar en anderen respecteren wat men wel doet of wat men wel of niet besluit. Je hebt een goede en fijne familie maak ik hierbij op en dat is goed. Niet elke familie kan daar op die manier mee omgaan, helaas.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2020 - 11:47

Vrolijke Afrikaanse kleding draagt uit dat je gezien mag & wilt worden. Daar zullen maar weinig autochtonen bezwaar tegen hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens9 nov. 2020 - 12:58

@ NoahAmber Jij schrijft: Neen Ouwens, het enige wat het verklaart is dat jij met vooroordelen leeft. Nee dat verklaart het niet. Ik stel slechts vast dat de uitspraak van die blonde vrouw begrijpelijk is. Je bent te snel en je denkt niet na.

DaanOuwens
DaanOuwens9 nov. 2020 - 13:02

@ Sarajlija Jij schrijft: Dame met hoofddoek die hoogopgeleid kan onmogelijk bedreiging vormen. Het betreft geen dame met een hoofddoek. Anders had ik deze tekst niet geschreven. In de tekst staat: ...... een gesluierde vrouw binnenstappen. Des te meer een reden om dat te doen, is stilzwijgend het gedeelde devies van mijn zusje en mij. Het betreft duidelijk meer bedekt zijn dan het dragen van een hoofddoek, met gezien de toevoeging van de schrijver in de tekst zelf, de intentie een statement te maken.

NoahAmber
NoahAmber10 nov. 2020 - 18:13

DaanOuwens 9 november 2020 at 13:58 @ NoahAmber Je bent te snel en je denkt niet na. Ik denk zo snel dat zelfs jij het niet meer kan volgen.

Cave Canem
Cave Canem7 nov. 2020 - 14:59

Verwarrend relaas van een kennelijk geisoleerde geloofsbelijder. Opvallend dat ik de meeste van zijn opvattingen over democratische vrijheden bij de meeste moslims niet herken in - bijvoorbeeld - massale en zichtbare omarming van ons democratisch bestel. Juist dat onbreken daarvan zou hem te denken moeten geven en veeleer inspiratie moeten zijn voor een betoog met nogal wat andere accenten in plaats van het hoofdzakelijk redeneren vanuit de slachtofferrol.

BerendW
BerendW7 nov. 2020 - 14:53

Het is toch bijzonder dat je als gelovige en dito gekleed niet snapt dat je opvalt en dan aan de bemerking aanstoot neemt. Het zelfde met de gay pride, als je je uitdost, en een reguliere kroeg in loopt, dan val je op. Wees blij dat ik dit allemaal kan in Europa en ga niet meteen rechten opeisen. Dit roept zo'n weerstand op.

2 Reacties
Satya
Satya7 nov. 2020 - 16:55

"Wees blij dat ik dit allemaal kan in Europa en ga niet meteen rechten opeisen. Dit roept zo’n weerstand op." Zoals in Islamitische dictaturen minderheden en andersdenkenden geen rechten hebben bedoel je?

Thuru
Thuru8 nov. 2020 - 0:36

In islamitische landen worden christenen vervolgd. Zie ook open Doors site. Hier in Europa heeft elke islam volger de gelegenheid om zijn of haar geloof te doen hoe men dat wil, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden. Moslims worden niet vervolgd in Europa, usa, Canada, Australië enzovoorts. Dat men misschien soms hardere taal uitslaat is prima, maar dat is ook vaak meer wat de gebeurtenissen zijn. Ieder heeft recht op meningsuiting, dat geld ook als men krijgsheer Mohammed blijkbaar beledigd heeft. Ook christenen vinden het niet leuk dat er spot word gepleegd betreft Jezus, alleen wordt er daar niets of vrijwel niets tegen gedaan behalve dat men zegt dat men er niet blij mee is. Islam kan een flinke verlichting zeer goed gebruiken.

Abdu
Abdu7 nov. 2020 - 14:20

Goed dat Shervin laat van zich horen. Het was de tijd! “Europa moet niet aan het ontwikkelen van een brave uniforme “staats-islam” doen. Dat druist in tegen het liberaal-democratische DNA van Europa” Er zitten een paar foute aannames in denkpatroon van Shervin. Als eerste de huidige Europa koerst op meer diversiteit en minder sterke religieuze of ideologische burgerlijke vorming. Een “uniforme islam” ondermijnd de heersende neoliberale DNA in Europa. Dus die “uniforme islam” zal er nooit komen, praktisch niet, politiek niet en ideologisch ook niet. Dat is ook goed maar. Alleen politieke conservatieven (zoals Wilders, Baudet of Paus etc.) die het verleden boven heden verheffen zijn gebaat bij kudde vorming, onder hun eigen aanhang maar ook onder de moslims. De tweede fout in denkkader van Shervin is (nog steeds) zijn geloof in liberale democratie. Met globalisering is er weinig over gebleven van liberale (maar ook de linkse) DNA onder de politiek en de staat in het westen. Als jij gelooft dat de staten nu gerund worden volgens liberaal beleid, dan dien je de liberalen overal in oppositie tegen te komen (zoals burgerlijke links en populisten), maar dat is niet het geval. De vroegere liberalen (en de elite van links) zijn de hoofd pleitbezorgers van neoliberalisme geworden. Met neoliberalisme is aan liberale democratie een einde gekomen. We zitten in transformatie fase van populistische democratie versus neoliberale technocratie, tot een andere vorm van democratie die nog niet afgebakend is. Dit is ook de derde fout in denkkader van Shervin. Wat de politieke islam betreft, deze is haar huidige positie te danken aan internationale neoliberale orde die alle heersende ideologieën overboord gegooid heeft maar niet in staat is gebleken buiten westen aan zich verbonden technocratische bestuur vorm te geven. De politieke islam met een populistische insteek vult deze gaat in, met instemming van het westen. Deze vorm van “islam” zal dus ook in de toekomst blijven zich ontwikkelen. Maar geen nood, in het westen ontbreekt het voor deze politieke islam van soortgelijke perspectief. Dat weet de technocratische bestuur ook goed. Maar ja, je hebt Wilders, Baudet maar ook de islam “rechtsextremisten” nodig om van de “rechte pad” afgedwaalde burger aan zich binden. Dat is ten minste bestuurbaar!

21 Reacties
MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 15:39

Auslander heeft weer een nieuw accountje aangemaakt om met heel veel wollig taalgebruik te verwoorden dat hij tegen vrijheid van meningsuiting is. Want die cartoons waren ook wel heel erg he...

Pater
Pater7 nov. 2020 - 18:18

Wat een kolder.

DaanOuwens
DaanOuwens7 nov. 2020 - 18:34

@ Abdu Jij schrijft: Maar geen nood, in het westen ontbreekt het voor deze politieke islam van soortgelijke perspectief. Als ik je betoog even kort samenvat is jouw suggestie alle moslims die maar enigszins radicaliseren te deporteren naar het midden oosten. Dan zit je inderdaad helemaal op 1 lijn met Wilders en Baudet.

michellekepen
michellekepen7 nov. 2020 - 23:58

MaxMax, Ik zat even snel te screenen, maar mijn oog viel desondanks op termen als: ideologische burgerlijke vorming/ kudde vorming/ liberale emocratie/ globalisering/ neoliberalisme/ liberale democratie/ transformatie fase/ populistische democratie/ neoliberale technocratie/ internationale neoliberale orde/ technocratische bestuur. En ik dacht: het is net alsof ik de tweelingbroer van Aulsander aan het lezen ben. Kort onderzoekje leert me echter, dat het Auslander (inderdaad) zelf is. Gelukkig maar! Moet er niet aan denken dat er ook nog een Auslander2 is. (op de eerder door Abdu geschreven onzin had ik tot nu toe bewust nooit gereageerd, omdat ik er sterk rekening mee hield dat we hier met een (islam)trol te maken hadden...)

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 0:36

DaanOuwens 7 november 2020 at “Als ik je betoog even kort samenvat is jouw suggestie alle moslims die maar enigszins radicaliseren te deporteren naar het midden oosten.” Hahaha… Nou, nee. Dat is de logische volgorde in je politieke visie: als je wilt niet geloven en denken zoals “wij” het opeisen moet je vertrekken! Dat betoog je breed en constant als de “niet-wij” de vrijheid van meningsuiting consumeert om eigen visie te uiten! Ik zeg juist dat radicalisme van islam in het westen vervlakt. Maar dat begrijp je niet, want voor je is de hele islam-denken radicalisme.

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 0:42

MaxMax 7 november 2020 at 16:39: “hij tegen vrijheid van meningsuiting is. Want die cartoons waren ook wel heel erg he” De leugen is de schaduw van domme mensen die denken slimmer dan hen niet te vinden zijn. Nou wijs of leg uit: - war ik me “tegen vrijheid van meningsuiting” positioneer? - waar ik een mening geef over cartoons?

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 0:45

Pater 7 november 2020 at 19:18: “Wat een kolder. “ Bedankt voor je diepgaande reactie. Ik heb veel ervan genoten en gelachen natuurlijk!

Ivan61
Ivan618 nov. 2020 - 10:16

@ Abdu, Jij strooit met mist. Politieke Islam vlakt niet af in Europa. Nagorno -Karabacch is een voorbeeld politieke en militaire vieze spel van Turkije. Erdogan die Macron aanspreekt namens alle Moslims. Ben jij dat vergeten? Jij gebruikt zelfde taal als el Ouali van Nida. Hij deed Google onderzoek naar bewuste organisaties in Frankrijk en volgens hem en Google is Macron fout en misdadig bezig. Schaamteloos en doorzichtig. Gewoon Baudet nadoen. Er is een groot verschil tussen gematigde politieke Islam zoals in Bosnie en omliggende landen. Politieke leiders staan op en spreken zich uit tegen extremisme in eigen kringen. Zij bestrijden dat ook. Jij kan dat ook proberen als je durft.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 10:41

@michel 8 november 2020 at 00:58 En ik dacht: het is net alsof ik de tweelingbroer van Aulsander aan het lezen ben. Kort onderzoekje leert me echter, dat het Auslander (inderdaad) zelf is. Gelukkig maar! Moet er niet aan denken dat er ook nog een Auslander2 is. (op de eerder door Abdu geschreven onzin had ik tot nu toe bewust nooit gereageerd, omdat ik er sterk rekening mee hield dat we hier met een (islam)trol te maken hadden…) Abdu/Auslander is niet de enige die nieuwe nicks neemt als er niet echt meer op hen wordt gereageerd. Dat is de enige manier om de voor hun zo broodnodige aandacht te krijgen. Meestal heb je dat bij die gasten na 2 berichten wel door. Zoals je niet meer op Auslander reageerde is wat je te doen staat hetzelfde. Negeren en op enig moment na een dag of twee zijn ze weg. Komen ze weer terug met een andere nick..en zo gaat het door. Het zijn sneue mensen. Hou daar rekening mee.

MaxMax2
MaxMax28 nov. 2020 - 11:54

@Abdu Alstu: Abdu 5 november 2020 at 11:40 '‘Dus het heeft niks met enige vrijheid van meningsuiting te maken maar een institutioneel symbolische doctrine tegen een deel van de leerlingen die er in de lokaal zitten. ‘' https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rotterdamse-docent-ondergedoken-na-bedreigingen-om-cartoon#comment-2676996

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 12:50

Sarajlija 8 november 2020 at 11:16: “Politieke Islam vlakt niet af in Europa.” Dt is niet wat ik zei. Ik had het over radicalen onder politieke islam en niet radicale islam. Ik geloof niet in gematigde (of radicale) politieke islam. (De religie is geen ideologie maar de religieuzen, afhankelijk van hun gematigde of radicale sociaalpolitieke neigingen, produceren een mengsel van bestaande ideologieën met hun religie. De combinatie van religie en politiek is altijd conservatief en neigt naar radicalisme. Bijvoorbeeld in het geval van Daesh zie ik extreemrechts onder de moslimbevolking en niet andersom. Over Nagorno-Karabach ben ik met je houding eens maar ik zie geen van de landen dat jij noemt (plus Iran en Rusland) als vriend van Armeniërs. Armenië gebruikt wel hun belangenconflict voor eigen gewin. Dat is ook de enig weg om als volk blijven voortbestaan.

Ivan61
Ivan618 nov. 2020 - 14:21

@ Abdu, Ik ga met jou mee omdat jij meer ervaring hebt. Hoe zit dat met regimes in Iran en SA? De beiden hebben alle kenmerken van politieke Islam.

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 15:12

MaxMax 8 november 2020 at 12:54: “Alstu: Abdu 5 november 2020 at 11:40 ‘‘Dus het heeft niks met enige….” Ach man… Ga nu niet de dopeling spelen. Leg uit waar zitten je volgende conclusie in mijn tekst: – war ik me “tegen vrijheid van meningsuiting” positioneer? – waar ik een mening geef over cartoons? Probeer maar, het is gewoon je eigen taal!

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 19:45

Sarajlija 8 november 2020 at 15:21: De aanduiding “politieke islam” wordt niet voor regimes maar voor politieke stromingen gebruikt. Vele islamitische politieke en niet politieke stromingen scharen zich achter deze regimes. De SA is een soort kalifaat (soenniet en zoals Ottomanen) die op olie, koninklijke familie en wahabisme leunt. Het ontbreken of verzwakken van een van deze pilaren betekent het einde van Saoedische kalifaat. In die zin vertoont de Saoedische theocratie enorme kenmerken van een primitieve koninkrijk waarin alle constitutionele machten vanuit een familie aangestuurd worden. Het regime van Iran is veel ingewikkelder. Deze leunt op sjiiet instituten (= islamitiche politieke stromingen die onderling enorm verschillen), het kapitalisme en het pro-facistisch militarisme. De sjiieten hebben een islamitische uitleg van kapitalisme die op de ene kant niet druist tegen kapitalisme en op de andere kant voldoet aan de islamitische (sjiiet) theocratie. Deze tweedeling zie je ook terug in hun militarisme: de revolutionaire garde en het Iraanse leger. Kortom, al deze instituten worden door een ideologische consey van religieuzen aangestuurd die elk belangrijkste islamitische stromingen vertegenwoordigen. Alleen de uitvoerend tak (de overheid) is open voor de burgerlijke keuzes (verkiezingen). Hoewel de Iraanse versie van islamitische theocratie meeste aangepast is op kapitalisme, maar ze druisen allebei (SA en Iran) enorm tegen hedendaagse maatstaven voor burgerschap en landsbestuur.

MaxMax2
MaxMax28 nov. 2020 - 21:53

@ABDU Je moet je niet voor de domme houden, jij doet net alsof die cartoons in dat klaslokaal onderdeel zijn van een 'institutioneel symbolische doctrine tegen een deel van de leerlingen die er in de lokaal zitten.' terwijl dat gewoon niet waar is. Het is een cartoon over een terrorist die een cartoonist heeft onthoofd.

Abdu
Abdu9 nov. 2020 - 8:23

MaxMax 8 november 2020 at 22:53: “jij doet net alsof die cartoons in dat klaslokaal onderdeel zijn van een ‘institutioneel symbolische doctrine” Dat is ook niet wat ik beweer. “Het is een cartoon”, een middel en niet meer. Mij gaat het over hoe de docent of de school ermee omgegaan is. Ze laten een beeld er hangen waarover geen uitleg/discussie plaatsvindt. Als de meiden wisten niet dat het over een jihadist gaat maar over hun profeet, dan bevestigt het deze tekortkoming. Het gevolg kan van alles zijn behalve de vvmu. Dus niet de cartoon (hoe fout ook verbeeld is) of de onwetendheid van de meiden maar de werkwijze van de leraar/school de probleem is en dat kwalificeer ik inderdaad als institutioneel indoctrineren van leerlingen. Wat later buiten school gebeurd iets anders is en heeft weinig met gebeurtenissen binnen school te maken.

Ivan61
Ivan619 nov. 2020 - 10:21

@ Abdu, Sjiieten en soennieten vermoorden elkaar af op de lopende band. Vader al-Assad heeft behoorlijk veel sjiieten vermoord tijdens zijn bewind en hij is alawiet. Wat dat betreft lijkt veel op strijd tussen Roomse en Protestanten. Of tussen Roomse en Christen Orthodoxe in Oost Europa. Als ik dat allemaal opsom lijkt mij heel onwenselijk om blasfemie te verbieden. Mensen worden afgemaakt in de naam van iets en dat vind ik veel erger dan een spotprent.

Abdu
Abdu9 nov. 2020 - 10:59

Sarajlija 9 november 2020 at 11:21: Een verbood treft altijd een of andere minderheid. Ik ben dan ook niet voor welke verbood dan ook, wel voor het stellen van duidelijke voorwaarden aan vrijheden om de overtredingen ook ondubbelzinnig aan te kunnen pakken. Dat geldt ook voor blasfemie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2020 - 12:05

NoahAmber 8 november 2020 at 11:41 Polletje Pot, ook zo'n kampioen in nick-wisseling, heeft al enige tijd (?) niets meer van zich laten horen. Tenzij ik zijn nieuwe nick gemist heb.

MaxMax2
MaxMax29 nov. 2020 - 16:41

@Danielle 'Polletje Pot,' Klopt niet, NoahAmber heeft natuurlijk wel andere nicknames (rara??) maar Polletje Pot is toch echt iemand anders: dat is nu namelijk The Apple.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2020 - 19:44

MaxMax 9 november 2020 at 17:41 Ik zag NA niet aan voor vdM/Verdulleme/Katoo/Polletje (in willekeurige volgorde) etc. Wat betreft de Appel kunt u gelijk hebben.

voorburg2
voorburg27 nov. 2020 - 14:11

Ik geloof dat schrijfster niet bevat dat een islamitisch uiterlijk de angst voor islamisme oproept. Een bomberjack of kaalgeschoren hoofd de angst voor extreem rechts. Een Arafat-sjaaltje de angst voor extreem-links. De angst voor de islam is eenvoudig. Er zijn eigenlijk geen islamitische landen met de vrijheid van expressie, vrijheid van godsdienst danwel vrijheid van vervolging. Die vredelievende islam is vergelijkbaar met de Spaanse inquisitie van de 1600. Daar zijn we bang voor. Vrijheid: dat vinden we uitsluitend in landen met een oorspronkelijk christelijke achtergrond. En die vrijheid, Shervin, staat op het spel als we de islam omarmen. Kijk maar naar de 100k handtekeningen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.

6 Reacties
Frans Cobben
Frans Cobben7 nov. 2020 - 16:37

!

Satya
Satya7 nov. 2020 - 17:02

Dat die vrijheid onder druk komt te staan komt door mensen als jou. "If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all." Noam Chomsky Pas zodra mensen door geweld of dreigementen hun gewenste ideologie gaan opeisen ontstaat er een probleem. Tot die tijd zijn het meningen waarover je van mening mag verschillen.

voorburg2
voorburg27 nov. 2020 - 22:57

Satya, misschien heb ik iets gemist. Maar geweld om de ideologie op te eisen begint nu toch wel redelijk een islamitisch monopolie te worden.

Satya
Satya8 nov. 2020 - 10:13

Voorburg Dan mis je erg veel ja. Een paar oorlogen bv.

NoahAmber
NoahAmber8 nov. 2020 - 10:48

@voorburg 7 november 2020 at 23:57 Satya, misschien heb ik iets gemist. Maar geweld om de ideologie op te eisen begint nu toch wel redelijk een islamitisch monopolie te worden. Beetje vergelijkbaar met het westen wat haar ideologie al sinds 1945 met geweld opdringt aan andere niet bevallige staten in de wereld. Vietnam, Midden en Zuid Amerika, Irak, Iran en noem de hele rataplan maar op. En ze zijn er nog steeds mee bezig. Waarom zouden de islamieten dat niet mogen doen hun ideologie verspreiden. Desnoods ook met geweld. Wij in het westen hebben gedaan, en doen nog steeds hetzelfde

michellekepen
michellekepen8 nov. 2020 - 23:28

NoahAmber, Op zich kan ik dat dan wel weer waarderen, deze eerlijkheid: het islamtisch fascsitisch terrorisme en geweld, gewoon (eerlijk) goedpraten. Zeer waarschijnlijk omdat deze ideologie en dit geweld zich richt tegen het door jou zo verafschuwde westen. Weet je overigens wie in Iran als eerste aan de beurt was, direct na de islamitische 'revolutie'? Kijk de geschiedenis er maar eens op na. En voel even aan je nek...

Rutger Groot
Rutger Groot7 nov. 2020 - 13:41

" mijn zusje en haar levensloop is wat mij betreft een lichtend voorbeeld van hoe emancipatorische Europese kernwaarden ook voor moslims als zij in werking zijn. " En hier gaat het dus mis, want uw zusje loopt er gesluierd bij, juist niet een teken van emancipatie.

4 Reacties
Satya
Satya7 nov. 2020 - 17:14

Meisjes kunnen niet zelf de keuze maken voor een religie en zich aan de regels besluiten te houden die zij voor zichzelf juist achten. Dat is wat je eigenlijk zegt. Straks moet een meisje nog verplicht voor haar 18e neuken om te bewijzen dat ze geëmancipeerd is. Ik heb als vrouw erg veel moeite met jouw opmerking. Jij beslist niet wat een geëmancipeerde vrouw is. Als jij denkt dat de vrijheid van religie inperken een vrije maatschappij of geëmancipeerde samenleving oplevert heb je het helemaal mis. Zolang iemand de keuzevrijheid krijgt op het moment dat dat bij ontwikkelingsfase past, bv een meisje van 16 dat besluit de geloofsgemeenschap te verlaten of zich er bij aan te sluiten is het ook vrijheid dit te accepteren. Zodra dit niet meer het geval is zitten we in een autoritair denken.

Thuru
Thuru7 nov. 2020 - 17:43

@satya Ook meisjes kunnen zelf een keuze maken een religie wel of niet te volgen. Dat de islam dat niet leuk vind is bekend en ex-moslims het ook moeilijk maakt. Desondanks kan dit. Een zeer goed boek, biografie en waargebeurd raad ik je aan het boek Schuilen in het licht van schrijfster Rifqa Bary aan.

Satya
Satya8 nov. 2020 - 10:10

Thuru "Zolang iemand de keuzevrijheid krijgt op het moment dat dat bij ontwikkelingsfase past, bv een meisje van 16 dat besluit de geloofsgemeenschap te verlaten of zich er bij aan te sluiten" Dat is voor mij de belangrijkste punt als het om religie gaat. Ik weet dat de Islam en de schaamtecultuur die in Nederland grotendeels overwonnen is vaak nog een probleem heeft op dit gebied binnen islamitische gemeenschappen. Iets wat binnen iedere orthodoxe gemeenschap nog speelt. I love The Origins Podcast with Lawrence Krauss | Maryam Namazie, let's play it! https://www.podbean.com/ea/dir-5nmgd-bc4e37f Maryam omschrijft dat haar vader moslim is en haar altijd steunt ook al is hij het niet altijd met haar eens. Zo hoort het te zijn, is het ook vaak genoeg en om de daden van andere moslims op haar vader te projecteren is wat mij betreft een stap terug voor de Westerse vrijheden die bereikt zijn. Ieder mens dient op zijn eigen acties te worden behandeld, ongeacht zijn rekigie of wat ook.

Thuru
Thuru8 nov. 2020 - 18:20

@Satya In princiepe is een leeftijd van 14 jaar al voldoende als iemand zeker weet dat men een bepaalde religie wil verlaten. Weliswaar is men pas bij 18e jaar volwassen, maar als je 14 bent weet je intussen wel op bepaalde zaken wat je wil of niet wil. Heel goed dat de vader van Maryam zo ruimdenkend is dat hij haar daar ook de vrijheid in geeft. Dat zie je niet in elk moslim gezin. Maar goed, in geval van Rifqa was ze al 14 jaar dat ze al wist dat ze met Islam wilde stoppen. Is zelfs op haar 16e het huis uitgevlucht. Vele rechtzaken tot ze 18 werd, rechtzaken die ze allemaal gewonnen heeft. Deze dame heeft een hele bak ellende meegemaakt, niet alleen vanwege religie maar ook omdat ze op haar 17e kanker kreeg, die ze overigens overwonnen heeft. Hedendaags leeft ze in vrede en vrijheid. Ze is nu een jaar of 25 als ik het goed heb. Maar goed, lees het boek maar, een flinke aanrader. Zal je bij elke grote bibliotheek moeten kunnen bestellen lijkt me om het boek te lenen.

JoepJos
JoepJos7 nov. 2020 - 12:59

Hier in Nederland hebben we jaren geknokt om de invloed van religie in te dammen. Religie mag, maar, zo was de gedachte, werd meer en meer iets voor achter de voordeur. Zaken zoals anticonceptie, abortus, euthanasie, homohuwelijk, godslastering, die de kerk afwees, zijn niet meer verboden. Ik voel er heel weinig voor dat de invloed van religie, deze keer vanuit de islam, weer voor de voordeur terecht komt.

MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 12:26

'Door democratische ruimte te maken voor kritiek vanuit de moslimgemeenschap op het buitenlandbeleid van Europa. Door de eeuwenoude koloniale vooroordelen in Europa over moslims aan de kaak te durven stellen. ' Oostenrijk heeft geen koloniaal verleden en heeft ook niet deelgenomen aan de oorlogen in het Midden-Oosten. Als ik zie dat er zomaar 100k handtekeningen worden opgehaald met de boodschap: wij zijn tegen vrijheid van meningsuiting. Is dat een bevestiging van wat ik al lang vermoedde, dat een groot deel van de islamitische gemeenschap in Nederland *niets* heeft met Nederland. Wel de lusten (sociale voorzieningen) maar niet de '''''lasten''''' zoals vrijheid van meningsuiting.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...7 nov. 2020 - 12:08

Lezenswaardige beschouwing. Echter één opmerking, het horror-jihadisme is géén reactie op islamofobie. Het doet de zaak natuurlijk geen goed, maar de motivatie komt toch echt primair voort uit rigide interpretaties van de "heilige geschriften". Overigens neemt het jihadisme mondiaal een grote vlucht, ook op plekken waar islamofobie geen enkele rol speelt. In de jaren 90 voorspelde deskundigen de ontwikkeling van een meer gematigde verlichte Europese islam. Dit zou "bottom up" proces zijn, niet een of andere vorm van een staats-islam zoals de auteur beschrijft. Helaas heeft zich juist het tegenovergestelde ontvouwd, de orthodoxe geloofsbeleving onder Europese moslims neemt gestaag toe.

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...7 nov. 2020 - 12:14

correctie: "voorspelden" deskundigen

MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 15:46

'Echter één opmerking, het horror-jihadisme is géén reactie op islamofobie. Het doet de zaak natuurlijk geen goed, maar de motivatie komt toch echt primair voort uit rigide interpretaties van de “heilige geschriften”. Overigens neemt het jihadisme mondiaal een grote vlucht, ook op plekken waar islamofobie geen enkele rol speelt.' Dit dus, de jihad is gewoon een onderdeel van de Islam om de Islam te verspreiden.

Tjeempie2
Tjeempie27 nov. 2020 - 11:54

'Toch wordt deze succesvolle emancipatie overschaduwd door hardnekkige islamofobie waarmee haar generatie dagelijks geconfronteerd wordt.' Natuurlijk is dit een probleem, maar we moeten er vanuit gaan dat dit tijd nodig heeft. Elke 'fobie' tegen andere culturen heeft tijd en gezond verstand nodig om te helen. Een goede vriend van mij verhult zijn afkomst om eenzelfde soort fobie, hij komt uit Volendam en wordt vanwege zijn afkomst gelijk geassocieerd met racisten/PVVers. Vooroordelen komen rap, maar slijten traag.

1 Reactie
Tjeempie2
Tjeempie27 nov. 2020 - 11:57

Het artikel is overigens heerlijk! Ik zie geweldige overeenkomsten met m'n Marokkaanse vrienden en collega's.

Mokker
Mokker7 nov. 2020 - 11:45

Een met mooie woorden geschreven betoog, maar met een eenzijdig beschuldigende ondertoon. De schrijver suggereert dat ' het Westen' zelf schuld draagt aan het bestaan van moslim-extremisme, en blijkbaar zijn ook spotprenten voor hem ook een probleem veroorzaakt door het systeem van Europese democratie. Het gebrek aan introspectie in dit stuk vind ik opmerkelijk voor iemand die zich senior-adviseur diversiteit en inclusie noemt. De 'oplossing' waar de schrijver mee komt is dat moslims maar hun rechten moeten 'opeisen' , oftwel dat Europa zich maar moet aanpassen/onderwerpen aan de regels van de religie? Wil de schrijver meer islamitische privileges in de Europese samenleving, begrijpt hij niet dat dit door een vrije Europeaan gezien wordt als een stap richting het soort islamitische dictatuur waar de schrijver zelf nota bene voor gevlucht is? De schrijver gaat er aan voorbij dat er inderdaad een fundamenteel probleem is tussen islam en de Europese democratie. Democratie stelt de mening van mensen immers boven de regels opgelegd door het geloof dat slechts door een deel van de bevolking wordt gevolgd. Ayaan Hirsi Ali heeft er een aardig boek over geschreven: Heretic: Why Islam Needs a Reformation Now De conservatieve krachten binnen de islam zijn helaas sterk, en de weerstand tegen modernisering van het geloof gaat met grof geweld gepaard.

4 Reacties
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 15:12

"De schrijver suggereert dat ‘ het Westen’ zelf schuld draagt aan het bestaan van moslim-extremisme" Dat suggereert ie helemaal niet, dat maak jij ervan. Hij zegt dat we een kilootje boter op ons hoofd hebben, o.a. waar het gaat om onze -selectieve!- steun aan streng islamitische regimes. En dat 't niet helpt om van moslims te eisen dat ze onze waarden onderschrijven, terwijl ze zelf vaak als tweederangs burgers worden behandeld. Dat is een vicieuze cirkel die zichzelf versterkt, zoals we de laatste jaren duidelijk zien

Mokker
Mokker7 nov. 2020 - 16:28

@Karin Dat suggereert hij wel degelijk, op meerdere plaatsen in het stuk, met name in het laatste deel. Waaruit blijkt overigens dat moslims als tweederangs burgers worden behandeld? Er zijn moslims voorzitter van de tweede kamer, burgemeesters van de grootste steden van het land, tweederangsburgers hebben denk ik weinig kans om dat te bereiken. Dus jouw generalisatie van je klopt al niet, net als dat de generalisaties van Wilders er ook naast zitten. Als er al een vicieuze cirkel is, dan is het ook zeker aan moslims zelf om die te doorbreken. Er zijn genoeg moslims die daar in geslaagd zijn. En om jouw verhaaltje maar even om te draaien: het helpt niet om van niet-moslims te eisen dat ze moslimwaarden onderschrijven.

GoudenBergen
GoudenBergen7 nov. 2020 - 18:07

@Mokker @Karingin In veel moslimlanden zijn niet-moslims inderdaad tweederangsburgers: Kopten in Egypte, Yezidi's in Irak, christenen in Pakistan etc. In Pakistan kun je zo maar ter dood veroordeeld worden wegen blasfemie. Nederland is hierbij vergeleken een paradijs, voor al zijn inwoners.

OlavM
OlavM7 nov. 2020 - 23:32

@ Mokker: "De schrijver "suggereert" niet "dat ‘het Westen’ zelf schuld draagt aan het bestaan van moslim-extremisme”, maar noteert o.a. de volgende historische waarheden: -"Tijdens de Koude Oorlog werd de meest extremistische tak van politieke islam de beste coalitiegenoot van het Westen tegen de Sovjets op het slagveld van Afghanistan. Bin Laden werd in die tijd als een soort islamitische Robin Hood afgebeeld in de westerse media. Zijn jihad (tegen “de goddeloze communisten” toen) was nog “onze jihad”. " En: -"De exporteur van de meest bloeddorstige terroristen en groothandelaar in de meest rigide en intolerante lezing van de islam wereldwijd, Saoedi-Arabië, is ook de grootste importeur van de dodelijke producten van de wapenindustrie uit het Mekka van het vrije woord, Frankrijk." Ook zegt hij dat "Europa niet aan het ontwikkelen van een brave uniforme “staats-islam” (moet) doen" en "de eeuwenoude koloniale vooroordelen in Europa over moslims" aan de kaak zouden moeten worden gesteld. Stuk voor stuk belangrijke constateringen, waar geen speld tussen valt te krijgen, en die ook tot zelfreflectie dienen te leiden.

JasDon
JasDon7 nov. 2020 - 11:35

Ik vind het maar jammer als ik een jong meisje, jonge vrouw met een hoofddoekje zie langslopen. Het is dat ik weinig zwart kousen typjes voorbij zie lopen in mijn buurt, maar dan zou ik het ook jammer vinden. Want dit soort onzin is het gevolg van een kind die bij het opgroeien geen ruimte kreeg om zelfstandig te kiezen of ze überhaupt wel wil geloven en waarin. Er zijn gematigde moslims als Marcouch en Aboutaleb waar ik enig respect voor kan opbrengen, hoewel ik Marcouch regelmatig niet kan en niet wil volgen als hij een stukje plaatst op deze website. Maar ik vind zijn stukjes i.i.g. eerlijker, authentieker overkomen dan die van de christen Theo Brand. Er zijn ook moslims die hun rechten claimen binnen deze maatschappij, maar waarbij het heel duidelijk is dat ze niet de onderliggende gedachten voor het bestaan van die rechten onderschrijven. Je krijgt dan het enge idee dat zodra de mogelijkheid ontstaat, ze de rechten van anders denkenden direct zouden beperken. Op TV heb ik bv. nu al een paar keer vrome, hoogopgeleide vrouwelijke moslims (vergelijkbaar met je 'zusje') voorbij zien komen die in dat straatje te leken vallen. En dan zijn er moslims die wat primitiever reageren, vergelijkbaar met de stereotype 'Henk en Ingrid's' aan de andere kant, die claimen dat alles discriminatie tegen moslims is en alleen al bij een Mohammedcartoon Islamofobie beginnen te schreeuwen. Daar ga je de oorlog (met als doel een geïntegreerde democratische samenleving) niet snel mee winnen. Ik hoop i.i.g. dat meer moslims de kant op gaan van Aboutaleb en Marcouch.

1 Reactie
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 15:09

Dan betekent dat wel dat we dat moeten faciliteren. Het helpt dan niet echt als het discours is om moslims bij voorbaat te veroordelen en buiten te sluiten

Pater
Pater7 nov. 2020 - 11:32

Prachtig stuk. Ik word plaatsvervangend ook rood, en woedend. Een vraag: valt die handtekeningenactie tegen spotten met Allah onder dat democratische debat over de begrenzingen van het vrije woord? Natuurlijk is dat een keurige democratische actie, maar met het doel ben ik toch niet gelukkig. We hebben ons ontworsteld aan het verbod om met god te spotten, staat en godsdienst zijn nu goed gescheiden. Ik wil niet graag de weg terug inslaan.

3 Reacties
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 15:06

En waarom ben je daar bang voor? Denk je dat die petitie onze grondwet gaat verdringen of zo? Dus "minder minder Marokkanen" lukt niet, maar het verbieden van godslastering maakt een kans...doe toch niet zo raar. Dat je je er ongemakkelijk bij voelt snap ik, doe ik ook. Net zoals ik dat doe bij Wilders' vervelende, ondemocratische retoriek. Maar zo lang dat soort mensen niet aan de macht komt, ben ik niet bang dat ze hun zin krijgen

Pater
Pater7 nov. 2020 - 18:14

@Karingin Ik wil een serieuze discussie voeren, jij wil die discussie kennelijk vermijden. Niet verstandig.

Abdu
Abdu8 nov. 2020 - 20:16

Karingin 7 november 2020 at 16:06: “En waarom ben je daar bang voor?” Die petitie, hoe rechtvaardig mag het ook klinken, betekent het politiseren van religie (islam), het politiseren van moslims op hun moslim zijn en niet op hun burgerschap, hun individualiteit en hun eigenheid. Je moet bang zijn als deze petitie kan zich naar een politieke beweging vertalen. Wat Wilders niet gelukt is maken de aanbidders van vrije meningsuiting mogelijk.

tinekea2
tinekea27 nov. 2020 - 11:23

En altijd weer hetzelfde. Zelfkritiek bestaat niet. Het is weer de ander, Europa, die het moet doen. Wat nu als de moslims gewoon eens massaal in Europa de straat opgaan om te laten zien dat ze het niet eens zijn met de extremistische islam? Gewoon om te laten zien dat zij samen met Europa zij aan zij staan. Als signaal. Moet je eens kijken hoe snel je omarmd wordt door Europa....

3 Reacties
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 15:02

"Zelfkritiek bestaat niet" Zeg dat wel, "we" beschouwen onze waarden als superieur, maar gaan er op alle mogelijke fronten mee aan de haal. En jij verwacht van mensen die dag in dag uit geconfronteerd worden met afwijzing en uitsluiting, dat ze zij aan zij staan met de mensen die zich daar schuldig aan maken...? Kweenie hoor, maar ik zie vooral mixed signals. En ik geloof geen reet van die omarming van jou

MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 15:42

@Karingin 'En jij verwacht van mensen die dag in dag uit geconfronteerd worden met afwijzing en uitsluiting, dat ze zij aan zij staan met de mensen die zich daar schuldig aan maken…?' Dus als mensen worden buitengesloten leidt dat tot onthoofdingen? Want er wonen genoeg kansarme Congolezen in Brussel maar gek genoeg haalt er geen een van die kansarme Congolezen het in hun hoofd om een aanslag op een metro te plegen.

jandebakker
jandebakker7 nov. 2020 - 21:53

@Karingin Je kunt alleen buitengesloten worden als je mee wilt doen maar niet mee mag doen. Een deel van de migranten uit islamitische landen wil echter helemaal niet meedoen. Die zijn (of hun ouders) ooit naar Nederland verhuisd voor het werk maar zijn in hun hart nog steeds in hun thuisland. AL die zelf verwijten zijn leuk en aardig maar verklaren niet waarom andere migranten groepen geen aanslagen plegen, en in landen Waar moslims wel de meerderheid zijn er ook sprake is van geweld tegen andersgelovigen

P Haan
P Haan7 nov. 2020 - 11:21

Tja, wat moet je met zo'n verhaal. Anekdotes zijn leuk, maar dan? Diep in Maleisie was ik op stap met een daar geboren vriend, waar ik jaren mee gewerkt heb. Hij wilde graag laten zien waar hij vandaan komt, en confronteert mij met dezelfde verbijsterende taferelen die hij tijdens zijn verblijf in Nederland heeft meegemaakt. Niet om naar of boos te doen, maar om elkaar beter te leren begrijpen. Als je gewend bent om te zwemmen met al je kleren aan, is het best een dingetje als je in Nederland op het strand komt. En als je, zoals ik, ongeveer opgegroeid bent in het water is het best een dingetje om ineens met je kleren aan te moeten zwemmen. Op enig moment loop ik in een plaatselijke eetgelegenheid, en raap een ballon op. Klein kereltje liet die waaien, ik pak hem op en geef hem terug. Compleet bedekte moeder valt bijna van de bank omdat ze bang is dat ik haar aanraak. Daar valt niks aan te respecteren, dat is net zo'n arrogante hersenloze troela als die blonde dame die jij beschrijft. Moet ik nu het land afschrijven? Of het geloof? De ene moslim is bepaald de andere niet, ze willen niet eens in elkaars moskee bidden. Het is net zo'n bij elkaar geraapt zootje als alle andere geloven, en er zitten een hoop vreemde types bij. Geloven begint als je geen zin hebt om na te denken, en accepteer ik niet als excuus voor wangedrag. Net zo min als voorkeur voor een voetbalclub, of vergelijkbare schuilplaatsen. Ik hoop dat je zusje het haalt. Willen leren hoeft niet in de weg te staan van het belijden van een religie, en is altijd beter dan dom geloven.

1 Reactie
MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 16:27

Dit verbaasd me niets, complete gezinnen uit Maleisië en Indonesië die destijds naar het kalifaat vertrokken zijn (en daarna ook weer stilletjes zijn teruggegaan!!!!) En mind you: Deze mensen werden NIET ''onderdrukt' in Maleisië en Indonesië, er werden geen spotprenten gemaakt over de profeet en er is ook geen plaatselijke Geert Wilders.

Thuru
Thuru7 nov. 2020 - 10:59

Lang stuk. Betreft islam haat mag je de extremistische tak van het islam en zijn mede terroristjes bedanken. Die zorgen ervoor dat steeds meer mensen minder islam willen en meer moslim haat. Als die extremistjes het aan allah zouden overlaten qua straffen en zelf niets zouden doen was er ook minder haat. Dat allah niets doet is een totaal onbelangrijk detail. Oorzaak en gevolg. Het is uiterst vervelend voor de moslims die wel willen intergreren en wel met de maatschappij mee willen en kunnen draaien. Moslims die vredelievend zijn. Zoals eerder gezegd en ik doe het nogmaals, moslim extremisten horen niet in Europa. Die kunnen beter optieven naar een islamistisch land naar keuze. Aan die extremisten heb je zowiezo al niets aan.

4 Reacties
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 14:55

Dit stuk gaat over het zo min mogelijk ruimte bieden aan extremistisch islamitische denkbeelden. Dat doe je niet door simpelweg "minder islam". Integendeel, uitsluiting leidt er alleen maar toe dat gematigde moslims vatbaar worden voor het antiwesterse geluid uit het MO - zie je wel, ze zijn ons vijandig, en hypocriet met hun waarden van vrijheid en gelijkheid want die gelden dus niet voor iedereen. De auteur geeft zelf nog een paar hints: hou op met landen als SA en Turkije de hand boven 't hoofd te houden omdat ze zo lekker veel wapens van ons importeren. Kijk naar de geldstromen en verbiedt waar mogelijk buitenlandse financiering van organisaties hier. Zo lang je economie boven moraal plaatst ben je hypocriet als je die moraal aan anderen wil opleggen

MaxMax2
MaxMax27 nov. 2020 - 15:02

@Karingin 'Kijk naar de geldstromen en verbiedt waar mogelijk buitenlandse financiering van organisaties hier.' Dat doet de overheid al lang: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pocob 'uitsluiting leidt er alleen maar toe dat gematigde moslims vatbaar worden voor het antiwesterse geluid uit het MO – zie je wel, ze zijn ons vijandig,' Denk je nou echt dat die onthoofding van die Franse leraar een gevolg was van het antiwesterse geluid uit het MO???

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren8 nov. 2020 - 17:02

Springen Je schreef " Zolang je economie boven moraal plaatst ben je hypocriet." Je vermeld dan de Franse wapenverkopen aan Saoedi-Arabië als hypocriet. En dat klopt. Vanuit het islamitisch theologisch Saoedi-Arabisch perspectief zijn wij als Westen verderfelijk. Toch willen ze ook geld aan ons verdienen. Dat is ook hypocriet. En als het Iraanse ayatollah regime de kans krijgt geld verdienen aan het "goddeloze Westen" doen ze ook. Ja, ook hypocriet. Een oud spreekwoord zegt het al " het geld wat stom is maakt recht wat krom is." Bij geld, of macht, legt moraal het meestal af.

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren8 nov. 2020 - 17:04

Springen = Karingin

Hakkepuf
Hakkepuf7 nov. 2020 - 10:26

De enige conclusie die ik kan trekken is dat hij Vrijheid in ruil voor Vrede predikt. Als we ons maar genoeg aan de Islam aanpassen komen er geen aanslagen. Begrijpt zo'n iemand dan niet dat het overgrote deel van Nederland niet geconfronteerd wenst te worden met wat voor religie dan ook? Vrijheid van Godsdienst is ook het recht om niet met godsdienst te worden geconfronteerd. Waarom wordt Artikel 1 van de grondwet niet in de artikelen 6 en 23 van de grondwet geïntegreerd? Vrijheid van godsdienst houdt op zodra Artikel 1 van de Grondwet overtreden wordt.Wanneer dat keihard gehandhaafd wordt alsmede goede continue mediacampagnes over vrouwenrechten dan krijgen religekkies geen kans.

2 Reacties
Karingin
Karingin7 nov. 2020 - 14:43

Je hebt er helemaal niets van begrepen, en blijkbaar onderschrijf je zelf de kernwaarden die je zegt te verdedigen niet. "Niet geconfronteerd worden met religie"' is hetzelfde wat fundi-moslims zeggen, maar dan over de confrontatie met spot van hun profeet

Thuru
Thuru7 nov. 2020 - 17:51

Dat knieval naar islam zit niemand op te wachten, dus doe maar niet. Laten we gewoon vrijheid van religie houden en vrijheid van meningsuiting. Een spotprent van Mohammed moet kunnen net als andere spot op islam ook moet kunnen vind ik zonder dat je vermoord wordt. Christenen vinden spot op Jezus niet fijn, maar vermoorden er geen mensen mee. Daar zit een verschil. Dat vermoorden wordt uiteraard gedaan door extremistjes. Zaak is ook te zorgen zo min mogelijk deze te importeren naar Nederland. Moslim extremistjes horen niet in Europa thuis.