Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Europa eindigt daar waar Turkije begint

  •  
19-07-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
7371401284_aa06280458_b
Het laatste hoofdstuk in het politieke drama van Turkije toont eens te meer aan dat het land geen plek heeft in de Europese Unie
Het zoveelste politieke drama heeft zich in Turkije ontsponnen. Een coup waarbij het leger probeerde de autocratische Turkse President Erdogan af te zetten. De coup was vrij amateuristisch uitgevoerd, en mislukte dan ook direct. Deze gebeurtenis heeft de positie van Erdogan ook alleen maar verstevigt , en stelt hem in staat om nog beter af te kunnen rekenen met zijn seculiere en Gülenistische tegenstanders. De Turkse democratie, wat er nog van over was na jaren Erdogan, zal hiervoor de ultieme prijs betalen. Voor ons in Europa maakt dit laatste hoofdstuk eens te meer duidelijk wat de afgelopen jaren al velen zich steeds meer begonnen te realiseren: Dat Turkije niet alleen alles behalve een liberale democratie is, maar ook geen Europees land is, niet qua geografie (het ligt voor het overgrote deel in Azië), maar ook niet qua identiteit, cultuur en waarden. En op grond daarvan ook geen plek heeft binnen Europa. De kloof tussen Europa en Turkije wordt groter en groter, en met goede redenen.
In 2004 stemde de Europese Commissie over het advies voor het openen van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU. De enige Eurocommissaris die op dat moment tegenstemde was onze eigen Frits Bolkestein. Op dat moment was een tegenstem een controversiële beslissing, maar met terugwerkende kracht kan men de visionair Bolkestein alleen maar gelijk geven. Bolkestein zag toen blijkbaar al in wat velen nog niet zagen, dat Turkije niet alleen een institutioneel gezien een zwakke democratie was, maar ook dat de waarden van de liberale democratie niet breed gedeeld werden onder de Turkse bevolking, en dat op grond hiervan Turkije ook geen plaats had in Europa.
Maar wacht even, hebben de Turken zich niet juist tijdens de afgelopen coup ware democraten getoond, die de straten opgingen op het moment dat het leger de macht dreigde over te nemen om de democratie te verdedigen tegen een junta? Nee, niets is minder waar. Als de Turken werkelijk de democratie hadden verdedigd dan was men wel zo massaal de straat opgegaan terwijl de autocraat Erdogan de afgelopen jaren de Turkse democratie systematisch afbrak en de mensenrechten op grove wijze schond. Alleen tijdens de Gezi Park-protesten in 2013 was hier onder een deel van de Turkse bevolking kortstondig sprake van. Deze protesten werden echte op gewelddadige wijze neergeslagen, met instemming van de helt van d e Turkse bevolking die Erdogan door dik en dun steunt.
Het waren dan ook vooral Erdogan-aanhangers die de straat opgingen om hun steun te betuigen voor hún president. Hun leider, die hen opriep om ook daadwerkelijk de straat op te gaan en de wil van het volk te laten horen. En die wil van het volk is niet vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar Erdogan aan de macht, ook al gaat dit juist ten koste van de vrijheid, democratie en mensenrechten in Turkije.
Niet dat een militaire junta die aan de macht zou zijn gekomen wanneer de coup gelukt zou zijn heel veel beter zou zijn geweest voor Turkije. De Turkse geschiedenis toont aan dat na een coup in Turkije meestal een bloedige periode volgt. En juntaleiders zijn ook alles behalve democraten. De keuze tussen Erdogan en een junta is er in dat opzicht een tussen lood en oud ijzer. Maar veel alternatieven voor het regeren van Turkije lijken er niet te zijn. Er is in Turkije geen sprake van een liberaal-democratisch midden. Het is de keuze tussen ofwel de islamisten (AKP, Gülen), de Kemalisten (CHP) of de Turkofascisten (MHP). Alledrie groepen waarbinnen het liberaal-democratisch gedachtegoed allesbehalve breed gedeeld wordt. De toekomst van de democratie in Turkije ziet er dan ook allesbehalve rooskleurig uit.
Op grond van het bovenstaande kunnen we dan ook alleen maar concluderen dat Turkije niks te zoeken heeft in de Europese Unie. Met de afspraken die recentelijk gemaakt zijn over het beëindigen van de vluchtelingencrisis is ook aan Turkije de belofte gedaan dat de onderhandeling voor de toetreding van de EU die zo lang bevroren waren weer heropend zullen worden. Met de huidige gebeurtenissen is deze belofte niks meer dan een farce. Een land waar een poging tot een coup misbruikt wordt om massaal met politieke tegenstanders af te rekenen, waar in een dag 3000 rechters door de president(!) ontslagen worden , waar 18-jarige soldaten op straat onthoofd worden  en waar de doodstraf opnieuw ingevoerd dreigt te worden ( gesteund door de bevolking ), terwijl in de Koerdische delen in het Zuid-Oosten van Turkije al een jaar lang een burgeroorlog woedt, heeft geen plek in Europa. Zeker niet wanneer de ‘democraten’ die eerder massaal de straat opgingen om voor Erdogan te demonstreren bij de reactie van Erdogan op de coup massaal thuisblijven. Turkije deelt niet de waarden waar de EU voor staat. De waarden van de Europese verlichting, de waarden van het liberalisme, de waarden van de (liberale) democratie. Niet dat er in Europa geen problemen zijn, maar deze zijn onvergelijkbaar met het politieke en maatschappelijke drama dat we nu in Turkije waar kunnen nemen. Dit kan en mag Europa niet de EU binnenhalen. Zeker niet in een tijd waarin de EU toch al piept en kraakt in haar voegen.
Ooit had de EU de hoop Turkije democratischer te kunnen maken. In de eerste jaren van de onderhandelingen tussen Turkije en de EU lukte dat ook. Maar dit waren de jaren waarin Erdogan en zijn aanhangers nog niet hun ware, antidemocratische, gezicht hadden laten zien. Het waren de jaren waarin er nog hoop leek te zijn voor de Turkse politiek en maatschappij. Die hoop is nu vervlogen, en de Turkse plek in Europa kan dan ook samen met de Turkse democratie ten grave worden gedragen. Dit ziet zowel het overgrote deel van de Europeanen, als het overgrote deel van de Turken in (zowel in Turkije als in Europa is de steun voor het Turkse EU-lidmaatschap op dit moment lager dan ooit tevoren). De grenzen van Europa liggen dan ook bij de rivier Evros, de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. Daarachter begint het Turkije van Erdogan. Het is tijd dat we dit erkennen, en ernaar handelen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (94)

Pater
Pater21 jul. 2016 - 2:54

"Ooit had de EU de hoop Turkije democratischer te kunnen maken. In de eerste jaren van de onderhandelingen tussen Turkije en de EU lukte dat ook. Maar dit waren de jaren waarin Erdogan en zijn aanhangers nog niet hun ware, antidemocratische, gezicht hadden laten zien. Het waren de jaren waarin er nog hoop leek te zijn voor de Turkse politiek en maatschappij." Ben ik met Geling eens. Maar juist in die tijd, in 2004, stemde Bolkestein tégen de onderhandelingen met Turkije, die desondanks in 2005 van start gingen. Geling prijst Bolkestein achteraf om zijn diepe inzicht, die zag toen al dat de Turken onze verlichtingsidealen niet deelden. (Klopt niet, Bolkesteins bezwaren spitsten zich toe op de groei naar een te grote, onbeheersbare EU, Geling legt zijn eigen bezwaren in de mond van B'stein). Mede door de toenadering vanaf 2005 heeft Turkije vergaande vooruitgang gemaakt op weg naar een democratische rechtsstaat. Een paar jaar later bleek dat enkele van de grootste EU-landen niettemin helemaal geen zin hadden in Turkije, Sarkozy was absoluut tegen, vanwege de islam. De lange tenen van Erdogan zijn bekend, de animo van Turkije werd kleiner. Best mogelijk dat dat achteraf de waterscheiding was. Van tweeën één: was Geling voor de gebeurtenissen van de laatste twee, drie jaar vóór de toenadering tot Turkije of tegen? Was het wel/niet een goede kandidaat voor het lidmaatschap? Die vraag is interessant, omdat de recente gebeurtenissen helemaal niet het definitieve einde van de Turkse democratie hoeven te betekenen. Misschien ziet het er over drie, of vijf, pf zeven, jaar weer heel anders uit. Democratie moet je leren, zeker als de concurrent net nationalisme is, dat weten de Duitsers ook. Dat ruimte geeft Geling niet. "Turkije deelt niet de waarden waar de EU voor staat." En: "De grenzen van Europa liggen dan ook bij de rivier Evros, de grensrivier tussen Griekenland en Turkije." Dat is een definitief oordeel. Waarom? Omdat "de ‘democraten’ die eerder massaal de straat opgingen om voor Erdogan te demonstreren bij de reactie van Erdogan op de coup massaal thuisblijven." Beetje warrig, maar ik neem aan dat hij bedoelt dat de afgelopen dagen de tegenstanders van de maatregelen van Erdogan niet aan het betogen waren. Ik nodig Geling uit om in het verharde klimaat van Turkije van de afgelopen dagen, en jaren, wél de straat op te gaan. Natuurlijk durfden de mensen dat niet in het huidige klimaat. Hij neemt voetstoots aan dat de helft van de bevolking achter Erdogan staat, ik neem aan omdat ze op hem gestemd hebben. Waaruit blijkt dat ze nu ook allemaal achter hem staan? Een onzorgvuldigheid die je van een wetenschapper niet verwacht. Ik ben dus bang dat Geling een wolf in schaapskleren is. Eén van het soort dat eigenlijk altijd heeft gevonden dat Turkije buiten de Europese beschaving staat, en altijd moet blijven. Een beschaving die hij bovendien éénduidig als liberaal beschouwt. En dat vind ik weer erg jammer, zoals alles rond en in Turkije op dit moment zo vreselijk jammer is. In Klein Azië lagen ooit, mede, de wortels van de Helleense cultuur en de christelijke godsdienst. Het Ottomaanse rijk was lang een bolwerk van beschaving en tolerantie. De slogan "liever Turks dan paaps" in de 80-jarige oorlog verwijst naar die tolerantie. In alle partijen, behalve de ultra-nationalisten, zijn democratische tendensen aanwezig, niet het laatst de AKP zelf. De Gülenbeweging afdoen als verwerpelijke islamisten veel te makkelijk. De HDP noemt Geling gemakshalve niet. Miljoenen Turken delen uitdrukkelijk wel onze democratische waarden. Erdogan over één kam scheren met de vroegere militaire junta's is onjuist, de militairen plachten de vijand af te slachten, Erdogan houdt het nog bij ontslaan. Natuurlijk kan dit Turkije geen EU-lid worden, dat was ook de teneur van de rapportage van het Europese parlement. Maar ik houd niet van natrappen en deuren in het slot. Dat werkt tégen die miljoenen. Een kiertje, onder harde voorwaarden, kan wellicht juist bijdragen.

OlavM
OlavM20 jul. 2016 - 9:40

BIOLOGISMEN Wanneer een samenleving wordt vergeleken met een biologisch organisme moeten we op onze hoede zijn. Dan wordt al snel gesproken over een “zieke” maatschappij, waarin een “kankergezwel” groeit, dat moet worden “weggesneden”, enz. enz. Op deze manier worden (groepen) mensen ontmenselijkt. Dit soort biologismen is niet toevallig bijzonder geliefd bij fascistische regiems. Om maar één voorbeeld te noemen: ook het Griekse kolonelsregime (1967-1974) sprak over “kanker”, waarvan de samenleving moest worden verlost. Daarmee werd het verzet, vooral het linkse, bedoeld. Dat betekende in concreto opsluiting van politieke tegenstanders in concentratiekampen, moorden, martelingen, enz. Nu bedient de Turkse president Erdogan zich van dit soort analogieën. We zien duidelijk waartoe dit leidt en nog verder kan leiden. Elke tegenstand tegen zijn steeds meer totalitaire bewind dat mensenrechten schendt wordt hardhandig de kop ingedrukt, door gevangenneming, ontslagen, enz. Vanwege de snelheid en massaliteit waamee dit na de raadselachtig amateuristische militaire couppoging op 15 juli jl. gebeurt is duidelijk dat het e.e.a. al geruime tijd vóór deze gebeurtenis – wat daarvan verder ook zij- is voorbereid. Erdogan heeft de couppoging een “Godsgeschenk” genoemd. Dat was dan wel een geschenk waarvan hij tevoren op de hoogte moet zijn geweest, of dat hij op z’n minst heeft zien aankomen, aangenomen nog dat hij niet zelf eraan heeft meegewerkt de coup in scène te zetten.

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 jul. 2016 - 1:21

Europa eindigt daar waar Turkije begint “Het laatste hoofdstuk in het politieke drama van Turkije toont eens te meer aan dat het land geen plek heeft in de Europese Unie” Wie over democratie schrijft en vervolgens schrijft over “liberale democratie” i.p.v. gewoon over democratie, terwijl in een echte democratie het liberale een belangrijk aspect of een belangrijke fractie binnen de democratie is, naast andere belangrijke aspecten of fracties, bewijst de democratie geen dienst. Maar bevestigt eerder, dat het in het huidige Europa of in de EU door de radicale dominantie van de neoliberale economie, een “top” wetenschap, ook steeds slechter gaat met de democratie en de rechtsstaat. Zo is een sociaal democratie, een soort midden weg, niet meer mogelijk binnen de huidige wetenschappelijke neoliberale context. Daarom zit de PvdA ook in de problemen. Dankzij een wetenschap en hogeropgeleiden (inclusief financiers). Wat dit aspect betreft lijkt de EU meer op Turkije dan hogeropgeleiden willen toegeven: “De winnaar neemt alles”. En waar staat geschreven, dat we door de dominantie van de neoliberale economie uiteindelijk niet (ook) afglijden naar een dictatuur? Een neoliberale economie kan ook zonder democratie. En een neoliberale economie is geen humanisme en ook geen Westerse Verlichting, maar een feodalisme en een fascisme (de stok), een Restauratie. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 20:27

Het woord is aan het inburgeren, persoonlijk zou ik de verwerpelijke economische logica die nu over de wereld komt (verwant aan de theorie van het "Einde van de geschiedenis" van Fukujama) zou ik liever met de naam plutocratie omschrijven.

Pater
Pater21 jul. 2016 - 2:59

Ook mij viel de herhaalde nadruk op het liberalisme op. Misschien doelt Geling op het Amerikaanse liberalisme-begrip, de 'liberals' staan voor progressieve vrijheden. Maar ik ben bang dat hij echt denkt dat het liberalisme staat voor de waarden van de Verlichting en het verschil maakt tussen democratisch en totalitair. Dat is wel erg eenzijdig, en daardoor onjuist.

JanB2
JanB219 jul. 2016 - 23:57

Europa eindigt daar waar Turkije begint Houwen zo. In ieder geval voorlopig. En voorlopig is een heel rekbaar begrip.

Dunya2
Dunya219 jul. 2016 - 20:44

Wat een arrogant verhaal. Als de Nederlanders massaal de straat waren opgegaan toen de Duiters Nederland binnenvielen in plaats van massaal weg te kijken en te collaberen was veel ellende bespaard gebleven. Eerst maar eigen hand in eigen boezem steken.

11 Reacties
Events, dear boy, events
Events, dear boy, events20 jul. 2016 - 7:46

Hahaha!!!

Lo.wijk
Lo.wijk20 jul. 2016 - 8:06

Nadat het Nederlandse leger met grote verliezen de veel beter bewapende Nazi's tegen wisten te houden is al heel wat. Nog nooit waren er eerder door een leger parachutes -valschermen- gebruikt, en terwijl onze militairen op de fiets naar het front reden, reden van de andere kant de grote Duitse tanks binnen. Bovendien kreeg ons land na het bombarderen van Rotterdam een ultimatum: overgeven of we bombarderen Amsterdam ook, en daarna de rest van de steden. Nederland kon zich daar onmogelijk tegen verdedigen, dus gaf het zich over om erger te voorkomen. En denkt u echt dat de Nazi's zich wat hadden aangetrokken van een menigte boze burgers? Ze hadden hun machinegeweren er op gericht en vuur gegeven met duizenden burger-slachtoffers als gevolg. U woont dus in een land waarvan u de autochtone burgers minacht... leuk om te weten.

Lo.wijk
Lo.wijk20 jul. 2016 - 8:10

Correctie: "vijf dagen tegen wist te houden", Dat maakte Hitler overigens woedend want hij had gedacht nagenoeg zonder weerstand in een of twee dagen over ons land heen te walsen.

Dunya2
Dunya220 jul. 2016 - 11:35

"U woont dus in een land waarvan u de autochtone burgers minacht… leuk om te weten." Kletskoek.

Overdeweg
Overdeweg20 jul. 2016 - 12:07

@Dunya Dat was de fout die wij nu zeker niet opnieuw met het Turkije van Erdogan mogen herhalen ...

Visvijver2
Visvijver220 jul. 2016 - 16:44

En dit is een arrogante vergelijking.

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 20:35

@ Dunia, als ik mij niet vergis hebben de Turken zonder veel weerstand, drie of vier militaire coups laten gebeuren. Het is de eerste keer, en dan nog tegen een slecht uitgevoerde operettecoup dat de mensen op straat kwamen. Neem dat eerst in aanmerking voor je jouw autochtone medelanders de les wil spellen.

Pater
Pater21 jul. 2016 - 3:04

Mij uit het hart begrepen. Dunya vergelijkt daarmee de Turkse situatie nu met die van mei 1940: in een situatie waarin je zo van straat geschoten kunt worden ga je niet betogen. Dunya geeft daarmee tegengas tegen Geling, die vrolijk roept dat de mensen de straat op moeten om tegen Erdogan te betogen. Lo.wijk schrijft verontwaardigd: "En denkt u echt dat de Nazi’s zich wat hadden aangetrokken van een menigte boze burgers?" Nee, natuurlijk niet, dat bedoelt Dunya nu juist. Ik kan me zo voorstellen dat D. uit wanhoop bij al dat onbegrip de pen heeft neergelegd...

JanB2
JanB221 jul. 2016 - 3:32

Ooit van Rotterdam gehoord?

JanB2
JanB221 jul. 2016 - 3:40

@ Dunya Ik moet helaas zeggen dat je hier de plank toch even mis slaat. Wat je voorstelt zou in een bloedbad geëindigd zijn. Men ging er per slot van rekening puur uit ongeduld al toe over om steden te gaan bombarderen omdat met 4 dagen van gevechten zonder capitulatie de verwachtingen van het duitse opperbevel niet uit leken te komen (men had de klus veel sneller willen klaren). Juist burgers waren daarbij het doel. Rotterdam werd het eerste (en enige) slachtoffer. Utrecht zou echter het volgende zijn geworden.

Dunya2
Dunya221 jul. 2016 - 18:38

Geling verscherpt en overdrijft de tegenstellingen en doet zich beter voor.

Sardar2
Sardar219 jul. 2016 - 20:19

Hoewel politiek vind ik dit stuk erg actueel en geldend voor Turkije, maar met de conclusies die er met gemak getrokken worden kan ik niet meegaan. Het belangrijkste misvatting over EU in zijn huidige vorm is wat men graag het toekent: democratisch, Europese waarden drager en met een Europese identiteit. Flauwekul natuurlijk. EU is lang niet een eenheid, en absoluut geen politieke eenheid en draagt ook nog geen andere waarden behalve wat markt nodig heeft. En daar hoor ik niet de schrijver een uitspraak te doen. De ware reden dat Turkije nog in de race zit voor lidmaatschap ligt ook in haar economische banden met de unie en winsten die eruit te halen is voor Turkse en Europese kapitaal. [De toekomst van de democratie in Turkije ziet er dan ook allesbehalve rooskleurig uit.] Wat in Turkije gebeurt is gewoon democratie. En ik heb zo mijn twijfels of het erg anders is dan in NL of DE. Het verschil licht bij het volk die de democratie hen moet bedienen. Of zij hetzelfde nastreven als Europese volkeren, heb ik ook mijn aantekeningen! En zover EU een economisch project is past ieder economie die al breed meedraait met Europese kapitaal en markten, daar bij! Dat is ook het mankement van EU.

1 Reactie
cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 20:45

Het is waar Bidar, dat zowat overal de politiek bepaald wordt door de economie, maar je vergist je als je denkt dat er geen Europese beschaving bestaat. De Europese verwantschap bestaat al vele jaren, ze is gestoeld op geschiedenis van duizenden jaren, van de Romeinen, over de kerstening en de volksverhuizingen. De intellectuele elites spraken een gemeenschappelijke taal (het latijn), er waren drukke handelsrelaties, er was een gemeenschappelijke moraal, eerst gemaakt door het kristendom, later door het humanisme. Die mentaliteit gaat dieper dan je denkt. Laat je geen oor aannaaien door regressief links, die enkel de schaduwzijden van het kolonialisme en de Europese burgeroorlogen belicht

Sardar2
Sardar219 jul. 2016 - 19:30

@ Mehmet Sagsu 19 juli 2016 at 15:41 [president wordt bijv. door het volk gekozen] Vertel geen onzin Mehmet bey! Ook Hitler was gekozen. Ook achter Khalief Abobakir staat een volk. Het gaat over welk soort volk met welke intenties en wie kiest. In Turkije zijn de antwoorden op alle drie erg reactionaire en antidemocratische issues. Democratie, vooruitgang en vrijheden zijn wat een volk moeten verdienen. In Turkije verdient de meerderheid van bevolking geen van drie. Je vergelijking van AKP met CDA is ook erg mank. CDA voelt zich enorm verbonden met democratie en democratische instituties in NL. Dat kan je nergens over AKP beweren. Hoe AKP meer stemmen krijgt hoe meer het bestaande democratie afbreekt en ondermijnt. AKP laat geen weg vrij voor zijn oppositie om politiek te opereren, behalve geweld, coup en oorlog. Dat is wat de meerderheid van Turkse bevolking nu wilt en ook verdient.

1 Reactie
cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 20:50

Heel juist Bidar, dank dat u dit schrijft. Het wordt erg, ik heb al regressief linkse intellectuelen horen verklaren dat de moslimbroeders eigenlijk te vergelijken waren met christendemocraten. De onwetendheid van die heerschappen druipt van de muren!

Haberdoebas
Haberdoebas19 jul. 2016 - 17:00

Nu komt de NAVO voor een enorm dilemma te staan. Turkije grenst aan twee andere NAVO landen: Griekenland en Bulgarije. Binnen een paas jaar gaat de Turkse zeepbel onherroepelijk kapot. Het toerisme is volledig ingezakt en de staasschuld rijst de pan uit. Het volk gaat morren. In 1983 was de situatie in Argentinië hetzelfde. Om het volk weer bijeen te brengen besloot de Argentijnse regering om de Falklands binnen te vallen. Het risico is niet geheel denkbeeldig dat Erdogan binnen een paar jaar zijn enorme leger gaat inzetten om het Osmaanse RIjk weer in ere te herstellen. Noord Irak binnenvallen lijkt me geen goed idee. Dan worden Rusland en Israel (de grote vriend van Koerden) heel erg boos. Syrie binnenvallen maakt Putin zo mogelijk nog bozer. Dan maar naar het Noorden en het Westen. De Turken gaan Griekenland en Bulgarije binnenvallen. Brussel is in rep en roer. Een slijmbal van het type Hans van den Broek gaat zeggen dat we vooral moeten blijven praten met de Turken. (Remember Bosnie). De NAVO zit er nog meer mee in zijn maag omdat het een oorlog tussen twee lidstaten betreft en dit buiten het verdrag valt. Zou het om dit rampscenario te voorkomen niet een goed idee zijn om alvast een voorraad Patriots en Iron Domes aan te leggen in Israel en Griekenland? Erdogan zal vast door het lint gaan. Dit toont juist zijn slechte plannen. BIj iedere toespraak vertelt hij dat hij graag het Ottomaanse rijk in ere wil herstellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

3 Reacties
cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 20:58

@ Gibby Haynes, Voor u aan slaapkamer strategie gaat doen moet u eens kijken naar de Turkmenen in Syrië, en de pleidooien voor "gedemilitariseerde" zones in Syrie (olierijke gebieden) in Syrië. Trouwens de Irakezen hebben al Turkse troepen in Irak moeten verwijderen (die waren daar ter "bescherming" van de Turkmenen). Ook heeft het Turkse legen verschillende invallen gedaan in buurlanden om de PKK basissen aan te vallen. Ook houd Turkije via zijn Dinayet prekers, en propagande nauwe banden met zijn vijfde colonnes in Europa. De Turkse TV barst van Ottolmaanse propaganda, en de optredens van Erdogan evenzeer. Wat een prachtige bondgenoot hebben we aan Turkije!

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:08

Houd moet blijkbaar met dt zijn, ik hou van mijn moedertaal, maar niet van zijn idiote spelling.

Pater
Pater21 jul. 2016 - 3:26

Ze hebben het wel eens over factfree politics, dit is iets anders, dit is pure fantasy. De vergelijking met een failliet Argentinië slaat nergens op. De economie van Turkije is de 18e economie van de wereld. Volgens Goldman Sachs zal Turkije in 2050 de 9e economie van de wereld zijn. Turkije heeft een betere leen-status dan diverse EU-landen, vanwege het solide financiële beleid. De Argentijnse junta stond in hoge mate los van de Argentijnse werkelijkheid en zocht populariteit door de Malvinasoorlog. Erdogan kan het zich permitteren vredesonderhandelingen over Cyprus bijna succescol af te ronden.

David Ekci
David Ekci19 jul. 2016 - 16:43

@theoswg Ik bedoel hiermee, dat Nederlandse burgers gewoonweg steeds minder te zeggen hebben over hun eigen leven binnen onze grens. Alles wordt gestroomlijnt met EU beleid, zoals ook ons pensioenstelsel etc onze mening over zaken als TTIP doet er niet toe als de EU simpelweg hun krabbel zet onder de diverse wurgverdragen die de VS met ons willen sluiten. We hebben als Nederlandse burgers het recht verloren om tegen diverse EU verdragen te zijn. Tegen een verdrag met de Oekraine. Dat noem ik het recht op zelfbeschikking. We hebben het recht niet om asielzoekers beleid zelf te bepalen, we hebben straks het recht niet meer om zelf te bepalen wat we eten en wat voor zaadgoed we kopen. De EU bepaald wat gezond voor ons is, de EU wil zaken al homeopathie en alternatieve geneeswijzen aan steeds strengere voorwaarden binden. De EU bepaald voor 95% onze wetgeving. De vraag kan beterr gesteld worden op welke terreinen Nederland nog volledig souverein is in die zin dat kiezers zelf kunnen bepalen wat ze willen zonder rekening te moeten houden met Brussel. @frits Janssen quote: "Populisten maken ons wijs dat de EU een ondemocratisch monster is" Tja, wie zijn hier de populisten meneer Janssen. Dat zijn toch de leugenaars die ons met mooie praatjes en vette worsten steeds weer verleiden zoals Rutte? Zij maken ons wijs dat de EU een democratie is, een feest van de Verlichting, maar het wordt steeds donkerder. Het strooien met dood oorlog en verderf als je uit de EU wil stappen.....is dat geen pure populisme? U wilt beweren dat eurofielen als Rutte ons niets wijsmaken? Dat dit zeer eerlijke integere mensen zijn?? Dan is Erdogan een koorknaapje zeker Het EU parlement heeft geen enkele bevoegdheid meneer Janssen, het kan geen wetten voorstellen of indienen. De commissie kan geluiden uit het parlement volledig negeren. het heeft dezelfde ceremoniële functie als het USSR parlement destijds en het klapvee van Noord Korea. Het enige wat ze kunnen is flink cashen. Een zeer duur rondreizend circus van Brussel naar Straatsburg. Kan u mij uitleggen wat het nut daarvan is? Want u bent geen populist. Toch?? En als ik 50 jaar vooruitkijk dan bestaat Nederland niet meer en is de Shariah hier ingevoerd als mensen zoals u hun zin krijgen.

Say What
Say What19 jul. 2016 - 15:20

De pesudo coup van 17 juli in 2016 in Turkije was doorgestoken kaart. Om een echte coup te zijn, zitten er te veel dubieuze kanten aan het verhaal. Om er enkele te noemen, van de veiligheidsdienst is er niemand opgepakt. Dat is gek. De veiligheidsdienst moet dit toch eigenlijk voorkomen? Er waren ca. 3.000 militairen betrokken bij de coup. En wat was er met die andere 297.000 militairen dan aan de hand? De pesudo coup van 17 juli in 2016 in Turkije was een soort Englandspiel. De Duitsers lieten de Engelsen geloven dat gedropte Engelse spionnen gewoon in contact stonden met Engeland. In werkelijkheid waren die gedropte Engelse spionnen al meteen opgepakt. In de pesudo coup hebben medewerkers van de veiligheidsdienst een kleine groep militairen misleid en de coup gecontroleerd laten plegen. De pesudo coup van 17 juli in 2016 in Turkije geeft Erdogan nu momentum om zijn Islamisering van Turkije door te zetten. Voor een dictator is de doodstraf is altijd handig. Nu de bezetting van grondgebied door Daesh terugloopt, kan Turkije weer zijn Ottomaanse rol gaan spelen. Turkije kan het stokje overnemen van Daesh. Het Kalifaat was in Turkije en hoort daar weer. Erdogan heeft Daesh zo lang mogelijk gesteund en niet bestreden. Veel soennitische turken sloten zich aan bij Daesh. Totdat hij op het laatst wel gedwongen werd iets tegen Daesh te gaan doen. We gaan zien hoe dit nu verder verloopt.

2 Reacties
cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:12

Soeharto heeft het wel minder doorzichtig gedaan in Indonesië. Maar laat ons toch even afwachten, Say what, voor we conclusies trekken, want de aluhoedjes roepers staan al klaar.

Pater
Pater21 jul. 2016 - 3:12

Heek knap bedacht, die link met het Englandspiel. Hoe bedenken ze het hè, die gemene Turken! Wel, dat doen ze dus ook niet.

Tricky
Tricky19 jul. 2016 - 14:42

Ja encwiens aanhang even schuimbekkend en hysterisch de straat op gaat als zij daartoe opgeroepen worden. Zulke visionairs kunnen mij gestolen worden. Van hetzelfde laken een pak hoor. Als hij de kans krijgt even ondemocratisch en fasctoide als Erdogan en zij AKP.

2 Reacties
Tricky
Tricky19 jul. 2016 - 14:44

Als reactie op events dear boy 13.31.

il viaggiatore
il viaggiatore19 jul. 2016 - 15:00

Geen idee over wie U het heeft, en ik vind het weinig met het onderwerp te maken waarover Dhr. Geling schrijft.

GeachteLezer
GeachteLezer19 jul. 2016 - 14:22

Erdogan heeft ooit de niets aan duidelijkheid te wensen beschrijving gegeven van democratie: . "Democratie is een bus waarin je meerijdt om bij het einddoel weer uit te stappen." . Q.E.D.

Tom Meijer
Tom Meijer19 jul. 2016 - 13:50

Geling verwijst naar de Independent voor de onthoofding van 18-jarige soldaten door tegenstanders van de coup. De kop van dat artikel luidt echter: "Turkey coup: Images showing soldier 'beheaded by government supporters' may not be genuine, it is claimed"

2 Reacties
GeachteLezer
GeachteLezer19 jul. 2016 - 17:58

Maar het is wel waar. En er zijn in de Bosporus gegooid. Geen frisse taferelen.

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:18

Tom Meyer, de salafisten, die hier op dit forum ooit vergeleken zijn met de getuigen van Jehova, hebben van Erdogan carte blanche gekregen tot vrijdag om westers uitziende zaken, ongesluierde vrouwen en alcoholverkopers lastig te vallen. Erdogan heeft nu net de noodtoestand uitgeroepen. Maar jij lijkt alles te verdedigen als je denkt dat het regressief links in de kaart speelt. Wel, net als wij, kunnen de Turken ook schuimbekken hoor.

Metin2
Metin219 jul. 2016 - 13:41

erg subjectief stuk. Tr is wel degelijk een democratie. president wordt bijv. door het volk gekozen en heeft nu door de massale steun opnieuw mandaat gekregen. Als het volk hem niet wilde had die hem aan de coupplegers uitgeleverd. uitsluiten Turkije van EU zou discriminatie zijn. TR ligt deels in Europa , ook metropool Istanbul. Cyprus ligt geografisch in Azie. Turken hebben democratie gered. Kemalisten / sommige westerlingen willen AKP niet en walgen van bijv. de hoofddoekvrijheid en gaan dus AKP belasteren. AKP is te vergelijken met CDA. Mensen die tegen islam zijn , zijn ook opvallend tegen Turkije. Coup is erger dan terreur, het is begrijpelijk dat je hard optreedt, maar dat moet niet te hard zijn. Eenheid bij Turken is toegenomen na de overwinning, net als dat je de WK wint. Het zal met Turkije nog beter gaan.

14 Reacties
TurkseTurk
TurkseTurk19 jul. 2016 - 15:15

Genetisch gezien je 40% van de Turken ras echt Romeiens/Grieks. Als je de Romeinen en Grieken niet als Europees ziet :-). Ok Turken zijn ook echt Turks....Turks bloed is ook zwaar aanwezig. ...maar kijk naar Hongarije die is 60% Turks. Genetisch dan anders zijn Hongaren vol bloed Turks volk. Maar midden in Europa. Of neem de Bulgaren. ...sterk gemixt met Slaven maar van oorsprong weer een Turks volk... of neem alle Slavische volkeren allen 50% Turks bloed.... hmmm misschien wordt bedoelt daar waar de Islam begint....Dus dat heet discriminatie of grond van geloof Door de EU. Ofwel toegeven dat het een Christelijke clubje is dat opgericht is Door het Vaticaan. Ja Vaticaan heeft EU opgericht zonder hun steun en mensen van EU nergens. TURKEN worden door het Vaticaan gezien als de grootste vijand.

il viaggiatore
il viaggiatore19 jul. 2016 - 15:17

En Hitler werd ook gekozen door het volk. En het ging met de Duitse economie ook een stuk beter tijdens de Tweede wereldoorlog. Dat die geallieerden de economie stuk bombardeerden was gewoon laster en imperialistisch gedrag van de USA Nee, alle seinen staan wat mij betreft op rood. Ik ben geen voorstander van een Coup, maar ook geen voorstander van Erdogan. En wat mij betreft is inderdaad de herinvoering van de doodstraf een breekpunt. Ook Turkije heeft de ERVM getekend. En discriminatie aanhalen als argument waarom Turkije wel bij de EU hoort. Please, heb je geen andere argumenten?

Mark Gh
Mark Gh19 jul. 2016 - 15:36

Dat is goed hoor, jij bent voor een absolute dictatuur van de meerderheid. Weet wel dat je hier in Nederland tot een minderheid behoort.

Zephyr2
Zephyr219 jul. 2016 - 16:33

Och ja. Het CDA heeft kranten gesloten. TV stations overgenomen. Mensen met kritiek op Balkenende zijn in het gevang verdwenen en hun kinderen afgenomen. Hoe veel accepteer van een leider ? Tot jezelf of jou familie aan de beurt is? If you tolerate this your children might be next.

X4
X419 jul. 2016 - 16:36

Beste Mehmet Sagsu: "AKP is te vergelijken met het CDA". Bij het CDA zijn moslims welkom. Bij de AKP is christen zijn verboden. De laatste 15 jaar neemt onder Erdogan christenvervolging in Turkije alleen maar toe. Of u weet niet beter, of het kan u niks schelen. De vergelijking is absurd.

Haberdoebas
Haberdoebas19 jul. 2016 - 16:44

Nu we het toch over Cyprus hebben. Wanneer je de AK-Partij daar de bezettings eens opheffen?

David Ekci
David Ekci19 jul. 2016 - 17:11

Ja ik kan een heel eind met u meegaan als u beweerd dat Turkije een democratie is. Maar het probleem met Erdogan is helaas dat deze democratie steeds verder wordt uitgehold. Hetzelfde probleem overigens zien we in Nederland hoor, wat mij betreft hoeven Turken zich niet voor ons te schamen.

GeachteLezer
GeachteLezer19 jul. 2016 - 18:03

Democratie is heel wat anders dan dat de wil van de meerderheid altijd wet is. Het gaat ook om het waarborgen van de rechten van de minderheden, de andersdenkenden en de critici. Democratie is geen vrijbrief voor een dictatuur van de meerderheid. . Wat er nu gebeurt is extreem onwettig. De president beslist even op eigen houtje dat 3000 rechters de laan uit gaan. Op welke wettelijke basis? Hebben die mensen zich kunnen verweren? De totale wetteloosheid en willekeur van de macht is niet bepaald wat valt onder de noemer "democratie". . Ook de merkwaardige manier waarop het volk kennelijk wordt geconsulteerd over de doodstraf is nogal apart: Erdogan claimt dat het volk vraagt om de toepassing van de doodstraf voor de coupplegers. Ten eerste heeft hij geen enkel recht om de grondwet wat dat aangaat zomaar te wijzigen en ten tweede wordt het strafsysteem niet NA een misdaad aangepast. Zo werkt het nu eenmaal niet. . Turkije rijdt regelrecht de afgrond in, als Erdogan doorgaat met het monopoliseren van de macht. Daar gaat een heel grote tegenreactie op komen, ik denk dat binnen vijf jaar Turkije een burgeroorlog heeft.

Achterberghen2
Achterberghen219 jul. 2016 - 18:13

Hitler werd ook democratisch gekozen.

Contramine
Contramine19 jul. 2016 - 18:18

Wat een beperkt begrip van democratie, alsof een meerderheid bij verkiezingen volstaat. Waar is de onafhankelijke rechtspraak, waar is de scheiding van staat en geloof, waar zijn de onafhankelijke media, waar is de garantie voor diversiteit. Turkije gaat gierend de verkeer de kant op. En als de beweging van Gülen - zonder serieuze bewijslast - is uitgeschakeld, welke groep moet dan weer als vijand van het bewind gaan optreden? Want dat is de constante praktijk: steeds een nieuwe vijand binnen Turkije. Ik heb niets met het CDA, maar zij zijn gewoon ronduit tegen de herinvoering van de doodstraf. In Nederland is het SGP daar wel voor. Wellicht beter als je de AKP daarmee vergelijkt.

Dubbeldenker
Dubbeldenker19 jul. 2016 - 18:28

In een echte democratie is de rechterlijke macht onafhankelijk van de regering en is de pers vrij om kritiek te leveren op de regering. In een echte democratie bepaalt de regering niet wie benoemd worden als onderwijzer of bestuurder van scholen en instellingen, Een echte democratie betekent iets anders dan de macht van de helft + 1. Met de maatregelen na de coup bewijst Erdogan dat hij ondanks zijn democratische verkiezing geen enken boodschap heeft aan echte democratie. Erdogan is een oorspronkelijk democratisch gekozen volksmenner, die uit alle macht probeert om alle tegengeluiden uit te schakelen. Dat er een paar jaar geleden vrije verkiezingen waren in Turkije bewijst niet dat Turkije op dit moment nog een democratie is. Op de golven van islamisme en nationalisme is Erdogan hard op weg naar een dictatuur van de meerderheid.

D'Holbach
D'Holbach20 jul. 2016 - 15:20

Hoe ver ben je van het padje af als je werkelijk denkt dat de EU door het Vaticaan opgericht is? Sommige mensen willen werkelijk ook alles wat niet waar is geloven, zo jammer...

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:32

Ge eerste ideologen van de toen nog EEG, waren wel degelijk voor een groot deel christelijk geïnspireert. De EG landen hebben ook meestal een Christelijke geschiedenis, en dus een gedeelde geschiedenis. Maar de EG opgericht door het vaticaan? Integendeel, de diplomaten van het Vatikaan werken heel goed samen met de moslimdiplomaten en politici om de godsdienst weer centraal te stellen. Het zijn bondgenoten, geen vijanden. U loopt honderden jaren achter met uw analyse

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:33

@ Turkse Turk, waar heeft u de genetische beschijving van de Turken gevonden? Ik zoek er al een tijdje naar.

Prosecco
Prosecco19 jul. 2016 - 13:12

Eindelijk een inzending naar mijn hart! We gaan eens even heel rap stoppen met pogingen om Turkije te " integreren" .... Turkije ligt niet in Europa en mag er ook nooit bij horen wat mij betreft. Ik gruwel van de gedachte en odfschoon nu bij vele nu pas de schellen van de ogen vallen, wist ik dit natuurlijk al sedert 2000 toen ik begon te werken op die school met allemaal Turkse en Marokkaanse kindertjes. Daarvoor heb ik me er nooit mee bezig gehouden, met vraagstukken over integratie, maar daar komen deze vraagstuken naar je toe, je hoeft er helemaal niks voor te doen. Ik heb het 5 jaar volgehouden, toen was de accu leeg. Met de kindertjes is in wezen niet zo veel mis, sterker nog: ik heb er met veel plezier gewerkt, maar met de cultuur, de ouders, de godsdienst, de leiding van de school: alles was erg problematisch. Als je in die omstandigheden moet opgroeien, net zoals al die kindertjes, dan kan je er alleen maar veel medelijden mee hebben. Ik vond over het algemeen de Turkse kinderen beter gemanierd dan de Marokkaanse kinderen, maar lieve help, wat een woest nationalisme....haal het nooit in je hoofd ook maar enige kritische noot over Turkije te uiten, want dan ben je zwaar de klos.

I F Stone
I F Stone19 jul. 2016 - 12:54

Fijn dat u het eens bent met de PVV op dit punt. De heer Wilders vond e.e.a. jaren geleden al en we.rd de VVD uitgetrapt door van Aertsen mede vanwege zijn Turkije standpount Eveneens van Aertsen: de eenmansfractie van de heer Wilders zal het nooit redden.

rbakels
rbakels19 jul. 2016 - 12:53

We moeten niet vergeten dat het vooruitzicht van een EU-lidmaatschap de Turken heeft bewogen allerlei hervormingen door te voeren, en de huidige toestand is mede een gevolg van het feit dat dit vooruitzicht allengs vervaagde. Ik reisde een paar jaar geleden van oost naar west door Turkije, komende uit Georgië. Vanuit het arme maar christelijke Georgië was het een hele overgang, al moet ik er bij zeggen dat ik per ongeluk midden in de Ramadan viel en hier en daar niet eens limonade kon krijgen overdag. Oost-Turkije is een hele andere wereld. Istanbul daarentegen (in het westen) is een moderne wereldstad, die zelfs geografisch voor een deel in Europa ligt, en waar bijna één vijfde van alle Turken woont (14 op 75 miljoen), en die ooit als Constantinopel de hoofdstad was van het Oost-Romeinse rijk. Ankara was een provinciestad, tot ze daar de hoofdstad van maakten - omdat Istanbul al in bijna alles domineerde (om soortgelijke redenen werd niet Zürich maar Bern de hoofdstad van Zwitserland). Voor wat betreft de EU moet je 50 tot 100 jaar vooruit kijken. Wat zal dan de positie van Turkije zijn? Het land ligt tussen de Europese en de Arabische wereld in, als een soort bruggenhoofd. Turken zijn wel overwegend moslims, maar geen Arabieren. Turkse volkeren tref je tot diep in Azië aan. Commentatoren als Geling vinden het stoer om snel met ferme uitspraken te komen maar maken zich in feite belachelijk doordat ze demonstreren niet vooruit te kunnen kijken. Dat politici dat niet kunnen omdat ze alleen maar aan de volgde verkiezingen denken maakt de plicht van commentatoren des te zwaarder om wél vooruit te kijken.

2 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein19 jul. 2016 - 16:25

Ja, de ontmachting van het leger was een voorwaarde voor EU-lidmaatschap. Daar zullen de EU-"beleidmakers" nu wel spijt van hebben!

cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 22:25

Goed we zullen dan 50 tot 100 ,jaar later eens kijken of dat Turkije in de EG past meneer Jansen. Ik denk dat het voorlopig beter zou zijn voor ons en voor Turkije om die comedie van toetreding te stoppen. Het lijkt wel of we met de voeten van de Turken spelen, dat is niet fair voor ons en niet fair voor de Turken. Als Turkije werkelijk met een voet in het Oosten staat, en met een voet in Europa, dan behoort het maar half tot Europa, en niet helemaal. En half aansluiten bij de EG gaat niet. Die Europafilie van Attaturk is historisch te verklaren, toen was Europa de dominante macht, en wou Attaturk er deel van uitmaken, en zijn land in die zin moderniseren. Nu waait er een andere wind. De islam wil een alternatief bieden, laat ze het zelf uitzoeken. Meneer Geling heeft gelijk. De Eurokraten, die onder de invloed stonden van de USA hebben niet nagedacht toen ze de onderhandelingen opgestart hebben.

2C
2C19 jul. 2016 - 12:39

Grotendeels ben ik het eens met de auteur van dit artikel. Turkije mag m.i. nimmer en nooit lid worden van de Europese Unie. Door een lidmaatschap van Turkije zou de Europese Unie direct grenzen aan Syrie, Irak en Iran. Wat is in dat geval nog 'Europees' aan de EU als je direct aan die landen grenst ?

1 Reactie
rbakels
rbakels19 jul. 2016 - 17:52

Anders grenst de vreselijke EU aan het vreselijke Turkije. Vreselijk!

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2016 - 12:23

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
rbakels
rbakels19 jul. 2016 - 13:00

De EU een "politieke en financieel-economische puinhoop"? U bent zeker journalist? Populisten maken ons wijs dat de EU een ondemocratisch monster is. Ik geef toe: de EU communiceert slecht. Dat geeft populisten de ruimte om het publieke debat te vergiftigen met leugens, en er zijn allerlei lieden die daar ook garen bij spinnen, zoals nationale politici die hun belang zien tanen, Poetin die West-Europa wil destabiliseren, pure machtspolitici als Wilders, en bepaalde bedrijven zoals banken die effectief toezicht door de EU vrezen. Financieel-economisch? De Griekse crisis is geen € crisis zoals vaak wordt gezegd, maar een schuldencrisis. En verder gaat het ons nog steeds heel behoorlijk in de EU.

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:42

Heel juist Boenders, en zoals gewoonlijk heel fout, Frits Jansen, de verslaggeving van de ping pong wedstrijden gingen je beter af.

cockpol
cockpol21 jul. 2016 - 16:29

Ja dat was een vergissing, dank om me daarop te wijzen Boenders. Bij deze bied ik dus mijn excuses aan aan Frits Jansen en mijn bewondering voor de journalistieke carrière van Erwin.

msj_meijerink
msj_meijerink19 jul. 2016 - 12:10

Je zou haast bang worden zo'n meute 'in het wild' tegen te komen. Want fanatieke fans (op het sadistische af) zijn ze allemaal.

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon19 jul. 2016 - 11:58

Ik durf de stelling aan dat ook Nederland uiteindelijk niks te zoeken heeft in de Europese Unie. Het duurt even, maar we gaan langzaam die kant op....

1 Reactie
cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 22:35

Ik kan uw mening niet delen, Nederland hoort in de EG, maar niet in dit soort EG. Het globalisme heeft ervoor gezorgt dat Nederland het niet alleen kan klaren. Het is te laat voor een Einselgang, men heeft het laten gebeuren.

willemb2
willemb219 jul. 2016 - 11:56

Helemaal mee eens. En we moeten er ook niet moeilijk over doen. Landen hebben het recht er een puinzooi van te maken. Laten we de verhoudingen zo zakelijk mogelijk houden, in lijn met de Zijlstra-doctrine. Liberalen hebben het, voorzichtig uitgedrukt, kennelijk niet altijd bij het verkeerde eind. Denk ook maar eens terug aan Zalm, door Italianen uitgescholden voor il Duro. Hadden we ook maar naar hem geluisterd, dan was ons niet alleen de Griekse tragedie bespaard gebleven, maar zouden we evenmin gedwongen kunnen worden tot een miljarden-steun aan het lakse Italië.

Martin007
Martin00719 jul. 2016 - 11:50

Klein probleempje in deze column: de overgrote meerderheid der Europeanen is ook niet te vinden voor de liberale waarden van Brussel. Dus waar hebben we het nu over? N.B.: liberaal = de overheid zorgt alleen voor politie, justitie en leger en dus wordt de complete maatschappij uitgeleverd ( ! ) aan het bedrijfsleven.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer19 jul. 2016 - 19:53

En toch ligt dat aan het stemgedrag binnen de lidstaten. Het zijn de nationale regeringen die in de EU grotendeels de dienst uitmaken. Als U met mij vindt dat er met de EU het een en ander mis is, stem dan niet op die partijen die in de praktijk Uw en mijn belangen niet verdedigen. Als je ervoor kiest de EU te veranderen door anders te gaan stemmen, dan heeft het vanzelfsprekend ook weinig nut om op partijen te stemmen die van de EU af willen. Het is nogal contraproductief om daarop te stemmen als je serieus verandering wil.

cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 22:38

De EG van nu is inderdaad gebeten door het virus dat is overgewaaid uit de USA. Er dient een andere politiek te komen met respect voor de sociale verworvenheden, en zonder die waanzinnige migratie.

il viaggiatore
il viaggiatore19 jul. 2016 - 11:43

Hulde, weinig meer aan toe te voegen. Een maakbare wereld is onmogelijk, een maakbare samenleving in NL lukt al bijna niet. Tijd dat er weer eens wat realiteitszin komt bij politici. Helaas, gisteren op Nieuwsuur hoor ik Van Den Broeke van de VVD praten over die prachtige deal met de Turken en dat wij er belangen hebben. Terwijl het eigenlijk een PvdA plan was. Sjoerd Sjoerdsma van D`66 ja, die vindt de deal ook niet zo goed en heeft wel commentaar maar een oplossing ook niet. We kunnen simpelweg niet alles doordrukken want er is geen draagvlak. SP wat de PVV rechts probeert in te halen. En GroenLinks dat denkt dat alle problemen liggen in de sociaal economische situatie.

1 Reactie
cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 22:41

Goed van de SP, eindelijk een verstandig links geluid.

David Ekci
David Ekci19 jul. 2016 - 11:42

Uw analyse kan ik helemaal volgen en ik heb al jaren geroepen en samen met mij miljoenen Nederlanders en Europeanen, dat Turkije simpelweg niet in de EU zou moeten. Eigenlijk hebben we al een deel van Turkije in de EU vanwege. De miljoenen migranten die overal zijn verspreid en hun kwalijke nostalgie en nationalisme voor Turkije blijven propageren en praktiseren. Alleen 1 ding ben ik niet met uw eens: Quote "Turkije deelt niet de waarden waar de EU voor staat. De waarden van de Europese verlichting" In zekere zin doen ze dat wel, omdat ik van mening ben dat de EU zelf ook een ondemocratische moloch is, alleen het tempo waarmee onze burgerrechten naar de mallemoer worden geholpen gebeurd in Turkije veel sneller. De EU is bezig met een stille coup welke er voor zorgt dat we de nationale parlementen straks allemaal als zijnde overbodig kunnen opheffen. Dat is het plan van de EU. Turkije en EU een pak van hetzelfde laken.

7 Reacties
Muxje3
Muxje319 jul. 2016 - 12:20

Er lijken inderdaad overeenkomsten te zijn. Een leider of bestuurders die op zich veel goed werk hebben verricht en welvaart hebben gebracht, waarmee ze instemming van het volk verdiend hebben. Maar die ook langzaamaan steeds meer macht en bevoegdheden naar zich toetrekken, en steeds vaker de democratische controle omzeilen en uitschakelen. Van de uitspraken van Druncker, Schultz en Verhofstadt en de schuimbekkende toespraak van Timmermans krijg ik ook niet echt een warm knus gevoel. Het verschil is dat de EU in een soort technocratische bestuurlijke elite aan het veranderen is; Erdogan is eerder een populist.

msj_meijerink
msj_meijerink19 jul. 2016 - 12:21

Geopolitiek gezien is het aanbevelenswaardig voor de NATO de Turken binnen boord te houden. Vladimir Vladimirowitsch is niet voor niets al zo aan het slijmen bij Reccip Pasja, om deze in te palmen. En qua IS is het ook handig voor het westen het front oostelijk van Anatolië te hebben en niet ergens bij Izmir of Istanboel, ook al zal Harrie van Bommel, de opper-oh van de conservatief socialisten bij dit soort zaken, vast anders roeptoeteren. Qua zijn gevoel voor mensenrechten en democratisch denken is Reccip Pasje echter een fikse ramp, maar dat zijn de meeste andere Turken ook. Ruilen wij hem in, dan krijgen we ervoor een andere fluim terug.

theoswg
theoswg19 jul. 2016 - 14:33

David Ekci Kunt u een paar voorbeelden geven van burgerrechten die in Nederland om zeep worden geholpen (dan wel door de EU uiteraard, en niet door Den Haag) ? Anders klinkt het zo naar complotdenken.

ATM2
ATM219 jul. 2016 - 15:04

@Muxje Wat jij hier beschrijft zijn precies de kenmerken uit de beginperiode van bijn alle dictators uit de geschiedenis. In het begin gaat het volk erop vooruit, maar dan slaat de overmoed toe in de hoofden van deze narcissen en verworden zij tot democratisch gekozen dictator.

Tom Meijer
Tom Meijer19 jul. 2016 - 19:58

"alleen het tempo waarmee onze burgerrechten naar de mallemoer worden geholpen" huh? vertel even waarbij ik heb zitten slapen. ik dacht dat ik redelijk wakker was gebleven maar blijkbaar heeft u iets opgemerkt wat mij is ontgaan.

cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 22:48

@ De heer Meijerink, gelieve er nota van te nemen dat de EG niet synoniem staat voor de Nato. Die vergissing maakt u niet alleen, ook de USA denkt dat soms, samen met de vroegere kolonies van de USSR. Trouwens ik verkies de pet van de Russen boven de tulband van de sultan.

Lo.wijk
Lo.wijk20 jul. 2016 - 8:51

@de heer Meijerink: "Geopolitiek gezien is het aanbevelenswaardig voor de NATO de Turken binnen boord te houden. Vladimir Vladimirowitsch is niet voor niets al zo aan het slijmen bij Reccip Pasja, om deze in te palmen." Het is juist andersom: Erdogan heeft Poetin gebeld en hem zijn verontschuldigingen aangeboden voor het neerhalen van die Russische straaljager, en zijn condoleances gegeven voor de nabestaanden van de gedode piloot. En voorgesteld samen te werken.

Bert Vlierman
Bert Vlierman19 jul. 2016 - 11:36

'Wij worden niet door Turkije gegijzeld.", zei Alexander Pechtold. "Want dan kun je alleen bewegen in de richting die Turkije wil." Hij vervolgde: "Wij staan met de rug tegen de muur." Nou dat scheelt dus een fles op een borrel. Hij noemde de NATO niet. De NATO verdedigt een waardengemeenschap. Blijkbaar kunnen wij daar Turkije wel voor gebruiken. Want zeg nou zelf: wat is de EU zonder de NATO en wat is de NATO zonder Turkije? Europa staat en valt met Turkije. Binnenkort gaat een delegatie van de VVD naar Ankara om aan Erdogan de Halbe Zijstrabokaal te overhandigen. En Pechtold weet: Zonder de VVD kun je in Nederland niet aan touwtjes trekken.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events19 jul. 2016 - 11:34

''De enige Eurocommissaris die op dat moment tegenstemde was onze eigen Frits Bolkestein. Op dat moment was een tegenstem een controversiële beslissing, maar met terugwerkende kracht kan men de visionair Bolkestein alleen maar gelijk geven.'' Er was destijds nóg een visionair die zijn overtuiging uitsprak dat Turkije nooit lid mocht worden van de EU, maar die werd als dank de VVD uitgebonjourd. Later karakteriseerde diezelfde visionair Erdogan al - lang voordat de hele vaderlandse en Europese politieke goegemeente dat in veel krassere termen zouden gaan doen - als een ''total freak''. Hij werd daar nog stevig op aangevallen, maar ja, dat is nou eenmaal het lot van de tragische Cassandra's.

Bagus
Bagus19 jul. 2016 - 11:20

Het uitgangspunt van Geling is dat de EU een geintegreerde interne markt EN een waardengemeenschap zou zijn. Dat klinkt 'flink', maar Geling ziet en passant over het hoofd dat de oostelijke 'rafelranden' van de EU allesbehalve de hoge westerse (verlichtings)waarden delen met de 'oude' lidstaten (die hier en daar ook al bedenkelijk afglijden naar rechtspopulisme of zelfs -extremisme). Dat gezegd hebbende doet Turkije het juist zeer goed als economie; lange tijd werd het land door het Westen gezien als een uiterst waardevolle economische springplank naar het MO en Centraal-Azie. En dat is het nog (geopolitiek gezien). Heeft Turkije de EU daarom economisch wel nodig of de EU Turkije? Voor de coup sloot Erdogan Netanyahu alweer in de armen en zocht toenadering tot Rusland. Uiterst slim gespeeld. Dat toonde m.i. aan dat hij de EU al had laten vallen. De coup en de repercussies daarna zijn m.i. de wijze waarop een trots (autocratisch) heerser over een trots volk afrekent met de wijfelachtige en dubbelslachtige EU met haar hoge waarden en 'superieure' cultuur. Als je het van die kant bekijkt is niet Erdogan, maar de EU de grote verliezer van het kat-en-muisspelletje dat de EU de afgelopen decennia met Turkije heeft gespeeld. Om met Kant te spreken: het is de perceptie ('das Ding fuer mich') die de doorslag geeft bij individuele oordeelsvorming en niet zog. objectieve feiten ('das Ding an sich'). Dus nogmaals: hoezo zetten we Erdogan wel eventjes 'naar onze hand en wijzen hem de deur?'.

1 Reactie
Bagus
Bagus19 jul. 2016 - 12:13

Laat mij er geen twijfel over bestaan dat ik voorstander ben van het onmiddellijk afbreken van onderhandelingen over toetreding tot de EU door Erdogan's Turkije. Dat zal dan wel ten koste gaan van de vluchtelingendeal en daar zwijgt Geling wijselijk over. Want wat is het alternatief? Geen dus! Maar 'flink doen' waar we in feite gewoon zijn overruled door Erdogan past niet erg bij de moreel hoge toon waarop Geling zich uitspreekt over Erdogan en Turkije! Het is de autocraat Erdogan toch maar gelukt het heft in eigen handen te nemen.

Biff Everwood
Biff Everwood19 jul. 2016 - 11:17

Sommige mensen hebben inderdaad een wat scherpere visie op toekomstige ontwikkelingen dan vele anderen: http://www.volkskrant.nl/buitenland/bolkestein-wil-turkije-buiten-eu-houden~a701198/

1 Reactie
cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 23:00

Dank voor de verwijzing, een heel mooie tekst.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jul. 2016 - 11:13

Turkije zit ook nog in de NAVO en de Raad van Europa. Wat moet met die lidmaatschappen gebeuren?

5 Reacties
rechtdoorzee
rechtdoorzee19 jul. 2016 - 12:40

Eruit

Bagus
Bagus19 jul. 2016 - 13:18

Denk je niet Han dat de 'trots' van de autocraat Erdogan hem wel moet dwingen uit de NAVO te treden als de VS Gulen (met dubbele puntjes op de u) niet uitlevert? Met de autocraat Poetin optrekken is toch veel 'natuurlijker' en daarom vanzelfsprekender? Over de Raad van Europa kan ik geen zinnig woord zeggen, maar het gemeenschappelijke element zal toch zijn: "ik neem het heft in eigen hand, niet jllie gooien mij eruit".

GeachteLezer
GeachteLezer19 jul. 2016 - 14:28

De vraag is of we iets hebben aan een dergelijke bondgenoot. Eentje die speelt met artikel 5 (de Russische jet) alleen om te laten zien dat hij verder kan plassen dan Poetin, bijvoorbeeld. . Ik zeg, jammer maar eruit met Turkije. De president, het volk, laat zien weinig op te hebben met echte democratie, met bescherming van minderheden en de mening van afwijkende mensen. Dit wordt uitsluitend erger. De beer is los. Erdogan waant zich onaantastbaar. Mijn inschatting is dat Turkije binnen 5 jaar verscheurd zal worden door een bloediger burgeroorlog dan Syrie. Het land zal volledig te gronde gaan.

ratio2
ratio219 jul. 2016 - 20:24

@boenders 60 kernkoppen klinkt niet als de meest vitale component van de Amerikaanse nucleaire dreiging. De gemiddelde Amerikaanse nucleaire onderzeeër met ballistische raketten heeft volgens mij 2-4 keer zoveel kernkoppen aan boord.

cockpol
cockpol20 jul. 2016 - 21:49

Heb jij zin om voor de Turken te vechten, als ze Rusland nog eens provoceren? Ik voel me veel meer verwant met de Russen dan met de Turken. Laten we het drama van Sebastopol en de charge van de lichte kavalerie niet nog eens overdoen.

Nick Ros
Nick Ros19 jul. 2016 - 10:44

De coup ? Dat was een uitje van de PADVINDERIJ.

1 Reactie
cockpol
cockpol21 jul. 2016 - 16:35

Altijd parraat Ros.