Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

EU verliest geduld met Israëls nederzettingen in Palestina

  •  
26-07-2013
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'De bezetting heeft een prijskaartje, en na 46 jaar is het hoog tijd dat Israël wakker wordt geschud'
De afgelopen paar weken heeft de EU fermer stelling genomen tegen Israëls nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden (Palestina). Zo vaardigde de Europese Commissie richtlijnen uit die inhouden dat Israëlische bedrijven of organisaties gevestigd in Palestina geen aanspraak kunnen maken op Europese steun, en verklaarde de EU-‘buitenlandchef’ Catherine Ashton voornemens te zijn nog voor het einde van dit jaar het correct labelen van nederzettingenproducten in te voeren. De publicatie van de richtlijnen en het plan om binnen de EU nederzettingenproducten als zodanig te labelen heeft tot afwijzende en soms danig overspannen reacties geleid binnen en buiten Israël. De aankondigingen zijn echter niets anders dan de vastlegging van zienswijzen die de EU al langer huldigt over de bezetting en de nederzettingen. Zij noopt de regering Netanyahu om nu een keuze te maken: doorgaan met de nederzettingenpolitiek of werken aan een tweestatenoplossing en vrede.
Op 19 juli publiceerde de Europese Commissie nieuwe richtlijnen over EU-steun aan Israël. Deze nieuwe regelgeving stelt dat aanvragen door Israëlische instanties vanaf 2014 alleen nog toegekend kunnen worden indien de aanvragers niet gevestigd zijn in de Israëlische nederzettingen in Palestina, dan wel activiteiten ontplooien in de nederzettingen die vallen buiten de kaders van mensenrechten- of humanitaire hulp of bevordering van het vredesproces. Voor goed begrip: deze richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op EU-instellingen en niet op individuele steun van EU-lidstaten, noch sluiten zij samenwerking tussen Europese bedrijven en de nederzettingen uit. De handel met de nederzettingen wordt er niet door geraakt, alleen de verstrekking van EU-gelden. De aankondiging werd in de dagen daarop gevolgd door het bericht dat de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Catherine Ashton, de duidelijke wens had uitgesproken in de richting van de lidstaten om voor begin 2014 het correct labelen van nederzettingenproducten door te voeren. Nu is het nog vaak zo dat deze producten in de schappen liggen met etiketten ‘uit Israël’. Dit leidde ook de afgelopen week in Nederland al tot enige ophef. De nederzettingen liggen echter in bezet Palestina, en zijn dus eenvoudigweg geen ‘Israëlisch’ grondgebied.
Racistisch De Israëlische regering en enkele gezaghebbende politici reageerden op de berichten als door een wesp gestoken. De onderminister van Buitenlandse Zaken – en kolonist – Ze’ev Elkin noemde de voorgenomen EU-subsidie-richtlijnen ‘ongelukkig’. Naftali Bennett, Minister van Economische Zaken en leider van de ultranationalistische partij Het Joodse Huis, ging een flinke stap verder en noemde het besluit nota bene ‘een economische terreuraanslag’. De Minister van Woningbouw (ook in de nederzettingen) – en tevens kolonist – Uri Ariel maakte het nog het bontst door de richtlijnen ‘racistisch’ te noemen en te verwijzen naar de boycot van Joden in Europa tijdens het nazitijdperk. In ons land reageerde onder meer SGP-voorman Kees van der Staaij op het besluit met de opmerking dat het de Palestijnen ‘beloont voor slecht gedrag’. Van der Staaij doelde hiermee op de ‘weigering’ van de Palestijnen om met Israël te onderhandelen. Volgens berichten in de Israëlische krant Ha’aretz gaf de aankondiging de Palestijnen echter juist net de benodigde speelruimte om in te gaan op de voorstellen van Amerikaans Minister van Buitenlandse Zaken Kerry tot hervatting van politieke onderhandelingen, precies omgekeerd aan wat Van der Staaij betoogde.
De huidige stellingname van de EU is niets meer dan de formele invulling van staand beleid. De EU – en de gehele internationale gemeenschap, inclusief de VS – beschouwt de nederzettingen sinds jaar en dag als illegaal, en dat blijven ze in deze optiek, hoezeer de Israëlische regering ook probeert om de nederzettingen als ‘normaal’ voor te stellen. Het Israëlische nederzettingenbeleid geldt daarnaast als weliswaar niet het enige maar wel als het grootste obstakel voor het stichten van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat. Volgens berichten in de Israëlische media zou er al jaren officieus sprake zijn van het weigeren van EU-subsidies of budgetten aan instanties die gevestigd zijn of activiteiten ontplooien in de nederzettingen, en was de Israëlische regering hier volledig van op de hoogte. Het enige verschil is dat de Europese Commissie dit nu formeel heeft vastgelegd.
Ideoligische obstakels Dit neemt niet weg dat de relatie tussen de EU en Israël nu openlijk op iets andere leest geschoeid wordt. In Brussel bestond zeker tot voor kort de stellige indruk dat de huidige Israëlische premier Netanyahu er niet bijster in geïnteresseerd is om te komen tot een vredesovereenkomst met de Palestijnen. In de nederzettingen is de afgelopen jaren volop doorgebouwd. Het vredesproces is de afgelopen tijd, na een diplomatieke stilte van jaren, weer met horten en stoten in beweging gekomen, maar er zijn vele en grote politieke en ideologische obstakels op de weg naar een levensvatbare Palestijnse staat. Met pijn en moeite wist Netanyahu in 2009 te verklaren dat ‘hij voor een tweestatenoplossing was’, tot onvrede van velen in zijn Likoed-partij. Enig daadwerkelijk handelen richting ‘vrede’ is tot voor kort echter uitgebleven. Het is daarom niet meer dan logisch dat het geduld van de EU met deze regering en dit beleid opraakt, en dat zij andere manieren zoekt om duidelijk te maken dat de bezetting van Palestina onhoudbaar is, in eerste instantie voor de Palestijnen, maar ook voor Israël zelf. De bezetting heeft een prijskaartje, en na 46 jaar is het hoog tijd dat Israël, ook en juist in zijn eigen belang, wakker wordt geschud en beseft dat het niet langer door kan gaan op de weg die het is ingeslagen. Als we overigens de berichtgeving in de Israëlische media daarover mogen geloven, hebben de recente EU-aankondigingen ook daadwerkelijk richting Israël direct effect gesorteerd: zij zouden ook de Israëlische regering over de streep hebben getrokken om nieuwe vredesonderhandelingen aan te gaan.
In plaats van de overspannen reacties die de afgelopen tijd uit Israël te horen waren, dient men de aangekondigde EU-regelgeving te zien als een ‘wake up call’. De bezetting is een doodlopende weg en de nederzettingenpolitiek wordt niet langer openlijk gedoogd en toegedekt. “Maak een einde aan de bezetting en maak serieus werk van de tweestatenoplossing, of accepteer dat u te maken krijgt met toenemende economische druk en diplomatiek isolement”. Dat is de boodschap die de EU nu uitdraagt, ook en nog steeds in het belang van Israël zelf.

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

Rootman
Rootman26 jul. 2013 - 11:10

Er is een miniem begin, maar de pro-zionistische stroom is nog veel te sterk. Er staat een AIPAC kantoor in Brussel, en o.m. te wijten aan Nederlandse druk (onder invloed van Amerika) samen met GB heeft de EU unaniem besloten Hezbollah een terrororganisatie te verklaren. Als aanleiding de reeds ontzenuwde theorie dat zij de busaanslag in Bulgarije gepleegd zouden hebben. Het geloof in de onderhandelingsmissie van Kerry (voor de buhne neem ik aan), die ondertussen pleit voor wapenleveranties aan al qaida in het buurland, het eeuwige gestook tegen Iran en het mediaoffensief van reactionaire zionistische organisaties als CIDI en Likoed Nederland doet mij vrezen dat er nog veel blioed door de Jordaan moet stromen voordat het tij keert.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 jul. 2013 - 11:10

Weer nieuws vandaag op BNR Nieuwsradio..... Palestijnen opnieuw gestraft. Palestijnen mogen niet meer zelf bouwen in de hun eigen land vanwege de Europese stappen mbt producten uit de bezette gebieden (alsof dat niet al eerder onmogelijk werd gemaakt). ook mogen Europese vertegenwoordigers de Palestijnse gebieden niet meer in. Zo zie je maar weer. Palestijnen worden keer op keer gepakt, ook al doen ze niets verkeerds. Opnieuw zie je dat Israël helemaal niet uit is op een oplossing, anders pak je de onderdrukte bevolking niet extra omdat andere landen "etikettering" van goederen uit de bezette gebieden eisen. Dat is een soort van chantage richting Europa. Zo van als je ons beperkt straffen we de Palestijnen collectief. Waar kennen we dit gedrag van? Verder laat men zien dat ze bepalen wie wel en niet het Palestijnse land in mogen. Voor zoiets is ook een naam. Open lucht gevangenis! Het laat wel zien dat het pijn doet, die maatregelen van de EU. Overigens laat HEMA en Unilever weten geen zaken te willen doen aldaar. Het werd tijd!

anjojans
anjojans26 jul. 2013 - 11:10

Lees deze rapportage maar eens goed: Who profits from occupation! http://whoprofits.org/sites/default/files/palestinian_workers_in_settlements_wp_position_paper.pdf

insignia
insignia26 jul. 2013 - 11:10

Maar het gaat toch helemaal niet over het land Israel, het gaat over de gebieden diezij bezet houden zoals de westbank van deJordaan, palestijns gebied, de Golan hoogte, onderdeel van Syrie, de gaza strook dat nog steedsals een kamp beheerd wordt door het heersende Israelische regime.

JoopSchouten
JoopSchouten26 jul. 2013 - 11:10

'Het Israel-Palestina overleg: optreden voor de publieke tribune.' De analyse van Paul Lookman.: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/30/het-israel-palestina-overleg-optreden-voor-de-publieke-tribune

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 jul. 2013 - 11:10

Helemaal eens! Ik ben blij dat een ander joods geluid zich hier in de discussie mengt. Want deze club kan in ieder geval nooit worden beticht van antisemitisme, het geen mij intussen meerdere malen is verweten. Als je kritiek hebt op Israël ben je gelijk een antisemiet. Gelukkig schreef Gideon Levy, adj. hoofdredacteur van Ha'aretz in Israël ook al een artikel waarin in hij Europa en de VS oproept om een economische boycot in te stellen tegen Israël. Hier de Nederlandse vertaling: Gideon Levy: 'Boycot is het laatste redmiddel voor een Israelische patriot' "Iedereen die werkelijk bezorgd is om de toekomst van dit land moet op dit moment vóór een economische boycot ervan zijn. Een contradictio in terminis? We hebben de alternatieven bekeken. Een boycot is de minste van alle kwaden en het kan historische voordelen opleveren. Het is de minst gewelddadige van alle opties en degene die het minste kans biedt op bloedvergieten. Het is een pijnlijke optie, zoals alle andere, maar de andere zijn erger. Als we ervan uitgaan dat de huidige status quo niet voor altijd kan voort blijven bestaan, is het de redelijkste manier om Israel te bewegen te veranderen. De effectiviteit ervan is al bewezen. Meer en meer Israeli's hebben de laatste tijd hun bezorgdheid laten blijken over de dreiging van de boycot. Als minister van Justitie Tzipi Livni waarschuwt voor de verspreiding ervan en als gevolg daarvan oproept de diplomatieke impasse te doorbreken, levert ze een bewijs voor de noodzaak van de boycot. Zij en anderen treden daarom toe tot de 'boycot, divestment and sanctions' beweging. Welkom bij de club. De verandering zal niet van binnenuit komen. Dat is al heel lang duidelijk. Zolang Israeli's niet een prijs betalen voor de bezetting, of op zijn minst de verbinding leggen tussen oorzaak en gevolg, hebben ze niet een duidelijke reden om er een einde aan te maken. Waarom zou de doorsnee inwoner van Tel Aviv zich het hoofd breken over wat er gebeurt in de steden Jenin op de Westoever of Rafah in Gaza? Die plaatsen zijn ver weg en niet bijster interessant. Zolang de arrogantie en de cultuur van het slachtofferschap blijven bestaat onder het Uitverkoren Volk, het meest uitverkoren ter wereld en altijd het enige slachtoffer, zullen expliciete standpunten van de wereld geen verschil maken. Het is antisemitisme, zeggen we dan. De hele wereld is tegen ons en wij zijn niet verantwoordelijk voor die houding van de wereld. En trouwens, ondanks alles kwam de Engelse zanger Cliff Richard hier toch gewoon zingen. De Israelische publieke opinie staat los van de realiteit - de realiteit in de bezette gebieden en in het buitenland. En er zijn mensen die hun best doen om te zorgen dat deze gevaarlijke disconnectie in stand wordt gehouden. Hand in hand met de dehumanisering en demonisering van de Palestijnen en Arabieren, zijn de mensen hier te zeer nationalistisch gebrainwashed om hun verstand te gebruiken. Verandering zal alleen van buiten komen. Niemand - ook de schrijver van deze regels natuurlijk niet - wil een nieuwe cyclus van bloedvergieten. Een niet-gewelddadige Palestijnse opstand is een optie, maar het is twijfelachtig of het daar binnen afzienbare tijd van zal komen. Andere opties zijn Amerikaanse diplomatieke druk en de Europese economische boycot. Maar de Verenigde Staten zullen geen druk uitoefenen. Als de regering-Obama het al niet deed, zal geen enkele Amerikaanse regering het doen. En dan de Europese economische boycot. Minister van Justitie Livni zei dat aanpak in Europa ideologisch geworden is. Ze weet waar ze het over heeft. Ze zei ook dat de Europese boycot niet zal stoppen bij producten die zijn gemaakt in de nederzettingen op de Westoever. Er is geen reden waarom de boycot dat zou doen. Het onderscheid tussen producten van de bezetting en Israelische producten is kunstmatig. Het zijn niet de kolonisten die de voornaamste schuldigen zijn, maar diegenen die hun bestaan mogelijk maken. Heel Israel heeft deel aan wat er in de nederzettingen gebeurt, dus moet heel Israel de verantwoordelijkheid ervoor op zich nemen en de prijs betalen. Niemand kan zeggen dat hij niet betrokken is bij de bezetting, ook diegenen niet die liever de andere kant opkijken en er niets mee te maken willen hebben. We zijn allemaal kolonisten. Economische boycot is effectief gebleken in Zuid-Afrika. Toen de zakenwereld van het apartheidsregime de leiders van het land benaderden en zeiden dat de toenmalige omstandigheden niet langer zo konden doorgaan, gaf dat de doorslag. De opstand, de statuur van leiders als Nelson Mandela en Frederik de Klerk, de boycot van Zuid-Afrikaanse sporters en het diplomatieke isolement van het land droegen natuurlijk ook bij tot de val van het gehate regime. Maar de toon werd gezet door de zakenwereld. En het kan hier ook gebeuren. Israel's economie kan niet op tegen een boycot. Het is waar dat het in het begin het gevoel van slachtofferschap, en het isolationisme en nationalisme zal versterken, maar niet op de langere termijn. Het kan leiden tot een enorme verandering. Als de zakenwereld de regering benadert zal de regering luisteren en misschien ook handelen. Als de schade voelbaar is in ieders portemonnee, zullen meer Israeli's zich - misschien voor het eerst - gaan afvragen wat het allemaal betekent en waarom het gebeurt. Het is moeilijk en pijnlijk, op het onmogelijke af, voor een Israeli die hier zijn hele leven heeft gewoond, die het nooit heeft geboycot, die nooit heeft overwogen te emigreren, die zich tot in het diepst van zijn vezels met dit land en alles wat dat inhoudt verbonden voelt, om op te roepen tot zo'n boycot. Ik heb het nooit eerder gedaan. Ik begreep wat de drijfveer van de boycot was en heb de motieven ervan gerechtvaardigd. Maar ik heb nooit anderen opgeroepen zo'n stap te nemen. Maar, nu Israel bezig is zichzelf in een nieuwe ronde van ernstige stilstand te manoeuvreren, zowel op het diplomatieke als op het ideologische vlak, is de oproep tot een boycot het laatste redmiddel waartoe een patriot zijn toevlucht toe kan nemen." De Engelse versie van dit stuk staat hier http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.535596?block=true, in Haaretz. In april brak Levy ook al een lans voor de één-staatsoplossing van het Israelisch-Palestijnse probleem .

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten26 jul. 2013 - 11:10

Bedankt Alfred !!! : ) IJzersterk geformuleerde brief.

Sonia2
Sonia226 jul. 2013 - 11:10

Joden die bij kritiek op de staat Israel "antisemitisme" roepen zijn zelf antisemieten. Ze vinden namelijk dat Joden anders behandeld moeten worden en andere rechten hebben dan andere mensen.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2013 - 11:10

Het geduld met de Marokkaanse overheid is blijkbaar een stuk rekbaarder. Niks geen boycot van goederen uit de bezette Westelijke Sahara, geen collectieve verontwaardiging tegen de 'Marokkaanse barrière'... integendeel, men sluit er een visserij-contract mee af welke ook voor de kust van de Sahara van toepassing is. En ook het begeerde in bezet gebied gedolven fosfaat wordt zonder blikken of blozen ingekocht. (Fosfaat gaat in geopolitiek belang olie naar de kroon steken). Het mag weer duidelijk zijn dat er meer speelt dan slechts "de bezetting" van Palestijns grondgebied.

7 Reacties
clara51
clara5126 jul. 2013 - 11:10

["integendeel, men sluit er een visserij-contract mee af welke ook voor de kust van de Sahara van toepassing is."] Je bent op de hoogte van het Associatieverdrag van de Europese Commissie met Israël? ACAA-akkoord? Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products? Waardoor Israël bijzondere privileges geniet? Kennelijk niet, anders zou je deze opmerking niet maken. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/acaa-neighbouring-countries/index_en.htm

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 jul. 2013 - 11:10

Dit is weer zo'n CIDI debattructje. We beginnen over al het onrecht in de wereld. Want dat moet moet ook worden aangepakt. En dat ben ik met ze eens, maar..... Laten we eerst maar eens bij Israël blijven. Dat is heel overzichtelijk. Stop de mensenrechtenschendingen, illegale bouwactiviteiten, illegale detentie van Palestijnen, landroof, oorlogsmisdrijven etc etc etc. Ik verwacht van u eigenlijk een column over de problemen met Marokko. Dan gaan we daar over discussieren op die plek. En dan mag u me aanspreken op het afleiden van waar het om gaat als ik dan over Israël begin. Afgesproken? Want dat bent u aan het doen, afleiden waar het om gaat. Het gaat om die grove misdrijven die Israël begaat in de bezette gebieden.

HomoRidenti
HomoRidenti26 jul. 2013 - 11:10

Goed, oke... Laten we het dan maar eens hebben over die zg 'illegale bezetting' van de Westelijke Sahara, dan hebben we dat onderwerp voor eens en altijd gehad. Mijn vraag aan u is deze: Wat is er mis met het feit dat Marokko zijn grondgebied terug pakt, wat vanaf de 19e eeuw door Spanje illegaal was bezet. Ja, ja...ZIJN grondgebied, je leest het goed! Let op: Er is dus NIKS illegaals aan die bezetting!!!! Het is gewoon de rechtmatige eigenaar die terug pakt wat lang geleden van hem is gestolen. Zo en kunnen we 't nu weer gewoon on-topic over Israël hebben????

HomoRidenti
HomoRidenti26 jul. 2013 - 11:10

De blokkering bij Israël om daadwerkelijk werk van vrede te maken is m.i. gestoeld op drie pijlers: 1. Jerusalem. Deze stad moet en zal Israëlisch blijven. Dit uitgangspunt schept meteen een accuut probleem bij een eventuele onafhankelijkheid van de Westbank. De Palestijnen beschouwen O-Jerusalem als integraal onderdeel van de Westbank (wat in overeenstemming is met de VN resolutie uit '47). 2. Gaza. De plantages van Israël zijn grotendeels afhankelijk van de Gaza waterbron. Onafhankelijkheid van Gaza, zou betekenen dat die waterbron in Palestijnse handen zou vallen. Dit zou de Israëlische citrusplantages kwetsbaar kunnen maken. 3. De Palestijnen. Israël weigert de Palestijnen in de bezette gebieden de Israëlische nationaliteit te geven. Dit zou namelijk betekenen dat de Palestijnen in één klap de grootste minderheid zou zijn in Israël. De joodse identiteit van de staat Israël zou daarmee onder druk komen te staan. En dus is Israël niet echt op zoek naar oplossingen, want die zijn er niet in hun optiek. Tenminste, er zijn geen oplossingen die hun belang dienen. Hun belang ligt namelijk bij de status quo, zolang alles bij het oude blijft zitten zij goed.

Tzombo
Tzombo26 jul. 2013 - 11:10

De bezetting van de Westelijke Jordaanoever (en Gaza) is uniek omdat Israël overduidelijk van plan is grote delen van dit gebied in te lijven, maar er tegelijkertijd niet over piekert de oorspronkelijke bewoners staatsburgerschap aan te bieden. De Saharanen zijn - al is het tegen hun wil - Marokkaanse burgers, de Palestijnen zijn statenloos.

Tzombo
Tzombo26 jul. 2013 - 11:10

Over de Spaanse Sahara/Marokko gesproken, blijkbaar denken de Marokkanen 'wat Israël kan, kunnen wij ook' en hebben ze besloten AIPAC voor hun karretje te spannen: http://mondoweiss.net/2013/07/moroccan-government-turns-to-aipac-in-effort-to-defend-occupation-in-western-sahara.html

Lopez
Lopez26 jul. 2013 - 11:10

[“Niks geen boycot van goederen uit de bezette Westelijke Sahara”] Los van de vraag of zo’n boycot op z’n plaats zou zijn: welke ‘goederen uit de bezette Westelijke Sahara’ liggen er als ‘Made in Morocco’ in de supermarkten? Het is een vraag waarop niemand antwoord lijkt te hebben. We worden hier met regelmaat opgeroepen om (ook) in actie te komen tegen die producten, er wordt ons geregeld hypocrisie, meten met twee maten, tunnelvisie, fixatie op Israël, enz. verweten, maar uit dit koor der rechtvaardigen lijkt niemand in staat ook maar drie (of twee, of …) producten te noemen waarop ik de AH-om-de-hoek geacht word aan te spreken. Zo vraag ik me ook al een tijd af welke door Turkse kolonisten in Noord-Cyprus geproduceerde artikelen er als ‘Made in Turkey’ in de supermarkten liggen, en welke spullen van Han-Chinese kolonisten in Tibet ons door onze supermarkten als ‘Made in China’ worden aangesmeerd. [“Het mag weer duidelijk zijn dat er meer speelt dan slechts "de bezetting" van Palestijns grondgebied.”] Touché. Hoewel de bezetting gruwelijk genoeg is, is het de kolonisatie van Oost-Jeruzalem en de Westoever die ieder perspectief op een oplossing van het conflict om zeep helpt. De rapporten die daar eerder dit jaar over verschenen, zoals dat van de EU-consulaten in Jeruzalem en Ramallah, luidden de allergrootste alarmklok die er bestaat. ‘Laten we de kolonisatie nog langer op z’n beloop, dan is nog dit jaar de kans op een levensvatbare Palestijnse staat, en dus de kans op de tweestatenoplossing, en dus de kans op vrede, definitief verkeken’, luidde de boodschap. Vandaar dat de EU de eigen kritiek op Israël en de eigen wet- en regelgeving nu eindelijk kracht bijzet met een bescheiden maatregel tegen de kolonies.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2013 - 11:10

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa26 jul. 2013 - 11:10

Heilig of niet, Israel wil niet haar grenzen erkenen en traceren zwart op wit. Want een Grote Israel hoort volgens de Zionisten géén grenzen te hebben en hier bewijst Israel dat zij geen oplossingen willen vinden voor haar narigheid. Wel heb ook het recpect voor ''Joods Ander Geluid'' die wel de grenzen benoemen en dat zijn de grenzen van 1967. Maar ja, ''joods Ander Geluid'' is de laatste jaren heb ik geen geluid meer gehoort, jammer.

jaapvos
jaapvos26 jul. 2013 - 11:10

IK ben het hier roerend mee eens. Het wordt tijd om israel eens af te rekenen op zijn agressieve houding en zijn oorlogsmisdaden maar daarvoor moeten we eerst israel voor vol aan zien en niet meer als zielig !! Privileges zoals het land die heeft in de VN moeten worden weggehaald om een gelijkwaardigheid te kunnen krijgen & zodat we ook de Palestijn als mens gaan zien & behandelen.....

1 Reactie
insignia
insignia26 jul. 2013 - 11:10

De EU of Europese Gemeenschap is naar buiten toe een zeer grote macht welke over sommige onderwerpen met een mond spreekt. Ik geloof dat de recente dreigementen en pressie van het staat Israel haar niet behoort. 'k Geloof dat dit zeker niet in het belang van de meerderheid der bevolking van de staat Israel is. Maar ze hebben zelf die Nedanjahu gekozen....

GingerTed
GingerTed26 jul. 2013 - 11:10

Misschien aardig te zien of er al jurisprudentie over het boycotten van producten of diensten uit de bezette gebieden in Israël bestaat. De zeer op Israël gebeten van Agt had het al eens eerder over een gelijkende zaak betreffende een tramdienst die aangelegd werd in Oost-Jeruzalem door het ook in Nederland actieve Franse bedrijf Veolia: “Wat Veolia daar doet, is het bieden van actieve medewerking aan internationaal gesproken volstrekt onrechtmatig gedrag.” Wegens deze schending van het ‘internationale recht’ zou Veolia in Nederland geboycot moeten worden.” -aldus van Agt Er kwam een rechtszaak met als aanklager de PLO o.m. op instigatie van de westerse groeperingen en activisten als van Agt c.s. Het Hof van Versailles oordeelde daarop dat Israël juist volkomen heeft gehandeld volgens die Geneefse verdragen van 1949: “De autoriteit van de wettelijke macht die in feite in handen werd gelegd van de bezetter, zal alle maatregelen treffen die hem ter beschikking zijn, om in zoverre dat mogelijk is, de openbare orde en veiligheid te herstellen, met inachtneming van, tenzij absoluut onmogelijk, de geldende wetgeving in het land.” Het Hof oordeelde dat Israël als verantwoordelijke macht, dus ook als bezetter, daarbij juist en verantwoordelijk heeft gehandeld, binnen de Haagse Conventies. De tramdienst was namelijk niet strijdig met het internationaal recht omdat deze ook ten goede kwam aan moslims, christenen, e.a. in Jeruzalem. Het Hof veroordeelde daarom de aanklager – de PLO – tot de gerechtskosten en tot een boete van 30.000 euro aan elk van de aangeklaagde partijen, waaronder Veolia. Wie zegt dus nu dat de producten uit de bezette gebieden wel illegaal zijn? Is dáár al een gerechtelijke uitspraak over? De bezetting mag illegaal en veroordeeld zijn maar daarmee nog niet alles wat er onder de bezetting gebeurt, en zeker niet wat er geproduceerd wordt. Net als bij de tramlijn in Oost-Jeruzalem zijn commerciële en openbare activiteiten mogelijk toegestaan mits de bezettingsmacht zich aan zekere regels houdt. Ik wil er nogmaals op wijzen dat het boycotten van producten uit de gebieden door vrije keuze van consumenten op basis van etikettering prima is, zeker als dit het gewenste effect heeft. Dat EU-beleid van etikettering van producten uit regio’s wereldwijd is aanstaande en zonder de inspanning van de activisten ook uit de door Israël bezette gebieden. Ik heb nog een terzijde: Het is maar de vraag of de verdragen en resoluties van Oslo en later nog wel zo geldig zijn als door sommigen steeds wordt gesteld en waaruit zoveel conclusies getrokken over wat Israël (andersom nooit) mag en moet, zeker aangaande de bezette gebieden. Volgens de Oslo Akkoorden mag geen van beide partijen de juridische status van de Westoever veranderen, en dat is wel gebeurd na het erkennen van de Palestijnse staat. Naar Israëls oordeel zijn met de Palestijnse statusverhoging de Oslo Akkoorden en andere bilaterale overeenkomsten buiten spel gezet. Dat mag men ongewenst vinden maar dat is bepaald geen juridisch oordeel. Of het waar is of niet. Ik vind het sowieso beter dat er door partijen via het vredesoverleg onderhandeld wordt en daarin het de facto feit van de bezette gebieden meenemen om een voor alle partijen aanvaardbare en dus veilige en te handhaven situatie mee te bereiken. Daarbij spelen vooral feitelijke en dus werkelijke dreigingen een rol en de zaken de jure minder. Er moet pas bij een hopelijk dan werkelijk bereikt en overeengekomen weg een gerechtelijk geraamte gebouwd worden waar iedereen zich aan hoort te houden. Dat dat al eerder geprobeerd is en is mislukt doet er niet toe.

3 Reacties
clara51
clara5126 jul. 2013 - 11:10

Ja, dat was ook voor mij een op z'n minst opmerkelijke uitspraak van het Franse Hof van Versailles, een uitspraak die door pro-Israel-mensen begrijpelijk met luid gejuich werd begroet. De Israëlische bezetting is volgens het Franse Hof van Versailles niet illegaal en dus zijn de activiteiten van Veolia niet in strijd met het internationaal recht. Daarover denken andere hoven en instituties anders. Zelfs jijzelf, want je hebt hier de bezetting zelf niet verdedigd, als ik me niet vergis. Maar zo ongecompliceerd en naar tevredenheid afgehandeld als jij de Veolia-zaak hier nu probeert voor te stellen is die niet. Het draaide bij het Hof van Versailles vooral om een oud artikel in de Geneefse Conventie, dat handelde over gedwongen transfer van de eigen Israëlische bevolking naar bezet gebied, een artikel dat zijn oorsprong had in de deportaties van Joden tijdens WOII. Maar van gedwongen transfer is geen sprake bij de tegenwoordige vrije vestiging van Joodse kolonisten op de Westoever. Verder oordeelde het Franse Hof dat alleen de staat Israël aangesproken kan worden op dat artikel over gedwongen transfer, niet bedrijven of burgers die zich nu op de Westoever vestigen. En ten slotte werd de PLO, die de zaak bij het Hof van Versailles aanhangig maakte, door het Hof van Versailles op de vingers getikt. Want volgens het Hof van Versailles zijn de Conventies van Genève alleen van toepassing op landen en ondertekenaars van de Conventies. En de PLO is geen land en geen ondertekenaar. Kortom, een uitspraak met een hoop mist en een die meer vragen dan antwoorden biedt. Ik begrijp dat jij, met je uitvoerige Veolia-verhaal zonder bronvermelding (Waarom eigenlijk niet gewoon een bronvermelding? De bron is gewoon Likoed Nederland: http://likud.nl/2013/05/frans-gerechtshof-maakt-gehakt-van-betoog-van-van-agt/ en brabosh: http://brabosh.com/2013/04/25/pqpct-ote/) hier wilt aantonen dat Veolia niets verkeerds deed, dat Van Agt die over de kwestie schreef, dus een loser is en dat het daarom nog maar de vraag is of de huidige discussie, over de verkoop van producten uit de bezette gebieden, juridisch wel stand zal houden. Wat dat laatste betreft richt ik me, als het je niet ontrieft, niet op de uitspraak van het Franse Hof van Versailles, maar op de resoluties van de VN, die daar geen enkele onduidelijkheid over laten bestaan. En voor wie wil weten hoe het met de avonturen van Veolia in de bezette gebieden nou precies zit: EAJG (Een ander Joods geluid) heeft de kwestie uitgebreid in een door iedereen controleerbare factsheet gedocumenteerd. Waarschuwing: geen bedlectuur. http://www.eajg.nl/node/472, klik voor nog meer info door naar het feitendossier.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 jul. 2013 - 11:10

Geweldig weer dat u er van alles bijsleept. Maar eigenlijk gaat het maar met één regeltje over de column van Jaap Hamburger. Het geduld raakt op met Israël. En dat zegt een voorman van een Joodse beweging die het onderdrukken, mishandelen, stelen, schenden van mensenrechten en discrimineren mmeer dan zat is. U zou zo tercht kunnen bij het CIDI die ook altijd een mist optrekt om vooral maar niet te hoeven toekomen aan de eigen vreselijk misdaden tegen de oorspronkelijke bevolking. want dat kun je van die vele vele Joodse immigranten niet zeggen, dat ze oorspronkelijke bevolking is en was. Immers, Joods zijn is een geloof en geen ras. U heeft heel veel tekst nodig om te verbloemen dat het u kennelijk geen bal kan schelen wat Israël doet. Ze mogen van u alles, zeg ik maar even scherp. Want met dit zinnetje "De bezetting mag illegaal en veroordeeld zijn maar daarmee nog niet alles wat er onder de bezetting gebeurt, en zeker niet wat er geproduceerd wordt." laat u uw onverschilligheid richting het onderdrukte Palestijnse volk zien. Van u heb ik nog geen woord van compassie met de onderdukten kunnen optekenen.

Lopez
Lopez26 jul. 2013 - 11:10

De Versailles-zaak heeft tot nogal wat voorbarige conclusies geleid, zoals dat het hof zou hebben geoordeeld dat de aanleg van de Jerusalem Light Rail legaal is, en zelfs dat de kolonisatie van Oost-Jeruzalem en de Westoever legaal is. In feite is het hof een oordeel over deze elementaire punten uit de weg gegaan, en daar heeft het van juristen harde kritiek op gekregen. Dat geldt ook voor het oordeel van het hof dat de aanleg van een Light Rail past binnen de verantwoordelijkheid van een bezettende mogendheid om het normale openbare leven te herstellen en te handhaven. De kritiek hierop luidt dat de Light Rail niet bedoeld is om de (Palestijnse) bevolking in de bezette gebieden van dienst te zijn en het normale openbare leven te herstellen, maar om illegale nederzettingen in Oost-Jeruzalem en op de Westoever met elkaar te verbinden en daardoor de illegale kolonisatie en de buiten Israël door niemand erkende annexatie van Oost-Jeruzalem te verstevigen. Kritiek is er verder, zoals vaker, op de Franse wetgeving, die bepaalt dat alleen de staten die internationale verdragen als de Conventies van Genève hebben ondertekend gebonden zijn aan die verdragen. Franse ondernemingen zijn dat volgens de Franse wet niet, Franse burgers ook niet, met als mogelijke uitzondering ondernemingen of individuen die direct partij zijn in het conflict, maar als zodanig worden Alstom en Veolia niet door het hof beschouwd, aangezien zij geen direct contract met de Israëlische autoriteiten hebben afgesloten, maar als onderaannemers werken. Daarmee is, aldus de kritiek, de weg voor Franse ondernemingen vrij om in het buitenland deel te nemen aan projecten die in strijd zijn met het internationaal recht. In andere landen bestaat die mogelijkheid niet; daar kunnen ook bedrijven juridisch worden aangesproken op schending van internationale verdragen. In Nederland bijvoorbeeld, getuige de toelichting van het OM op de (geseponeerde) zaak tegen het Nederlandse bedrijf Riwal. Het OM schrijft o.a.: ‘Van Nederlandse bedrijven wordt verlangd dat zij op geen enkele manier betrokken zijn bij schendingen van de Wet Internationale Misdrijven of de Geneefse Conventies. Het desbetreffende bedrijf (Riwal) is daar in 2006 en 2007 ook op aangesproken door de ministeries van Buitenlandse zaken en Economische zaken.’ Er is nog veel meer kritiek op de uitspraak van het Franse hof - zie de stukken van internationaal juristen hierover. Een (niet officiële) Engelse vertaling van de uitspraak is te vinden op http://tinyurl.com/mtdd6yk U stelt verder de vraag of, in het verlengde hiervan, producten uit de kolonies eigenlijk wel illegaal zijn, en of daarover door een rechter uitspraak is gedaan. Dat laatste weet ik niet. Wel heb ik meermalen juridische betogen gelezen, waarin zeer gedetailleerd uiteen werd gezet op welke gronden de import van deze producten als illegaal moet worden beschouwd. Daaruit werd ook duidelijk dat, vanwege een woud van lokale, Europese en internationale wet- en regelgeving, zeer specifieke juridische kennis vereist om het probleem aan te pakken; daar is voor een particulier die geen miljonair is geen beginnen aan. In essentie berust de illegaliteit van (de import en verkoop van) koloniale producten uiteraard op het feit dat de kolonies illegaal zijn en dat dat derhalve ook geldt voor het faciliteren en steunen (en om te beginnen: erkennen) van die kolonies door zaken met ze te doen. Dát op de Westoever en in Oost-Jeruzalem het Palestijnse recht op zelfbeschikking geldt en dat het daar stichten van kolonies of het bouwen van muren een schending van het internationaal recht is, is door de VN en tal van andere instanties en juristen overtuigend en in alle toonaarden duidelijk gemaakt. Het staat natuurlijk iedereen vrij dat juridisch aan te vechten, en daartoe worden ook pogingen ondernomen (zie bijvoorbeeld het juridische gedrocht van de door Netanyahu ingestelde commissie-Levy), maar het is een kansloos achterhoedegevecht. Hoe ingewikkeld en kostbaar het ook is een besmet bedrijf als Veolia juridisch uit Nederland te weren: Veolia ondervindt hoe dan ook dat zijn zwaar bekritiseerde praktijken in Oost-Jeruzalem en op de Westbank niet eeuwig zonder consequenties blijven. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Den Haag en Utrecht werd het op een zijspoor gezet. Daarbij werd duidelijk dat de gemeenten daar mede toe besloten na zware kritiek op Veolia vanuit de bevolking. Ook in andere landen wordt Veolia in toenemende mate geweerd. Bedrijven die de spot drijven met het internationaal recht en hun eigen gezwollen woorden over verantwoord ondernemen, kunnen erop rekenen dat ze daar vroeg of laat problemen mee krijgen. Dat was voor bijvoorbeeld Unilever reden zijn productiefaciliteiten in een Israëlische kolonie te sluiten en over te brengen naar Israël. Wat uw uiteenzetting over ‘Oslo’ betreft: het is overduidelijk dat de gestelde doelen en termijnen niet zijn gehaald, en in dat licht heeft de overeenkomst geen betekenis meer. Het is ronduit absurd dat Israël de Palestijnen verwijt ‘Oslo’ te hebben geschonden door via de VN statusverhoging te zoeken en daarmee de juridische status van het gebied eenzijdig te veranderen. Israël zelf doet zowel op de Westoever als in Oost-Jeruzalem niet anders. Israël heeft zich bovendien niet gehouden aan de met ‘Oslo’ aangegane verplichting de Westoever uiterlijk in 1999 te verlaten, en het blokkeert sindsdien iedere stap die daartoe zou kunnen leiden, om van de voortgaande kolonisatie maar te zwijgen. Dat is juist de reden voor de door de Palestijnen gezochte statusverhoging. Die zagen hun perspectief op een eigen staat onder hun neus verkruimelen, en waren zonder statusverhoging niet bij machte daartegen ook maar iets te ondernemen.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2013 - 11:10

"Misschien aardig te zien of er al jurisprudentie over het boycotten van producten of diensten uit de bezette gebieden in Israël bestaat." The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies. aiding and abetting war crimes, is a war crime. "Charles Taylor found guilty of 'aiding and abetting' war crimes"

1 Reactie
GingerTed
GingerTed26 jul. 2013 - 11:10

Dat klopt. Maar het is dus iets anders als burgers uit het land van de bezettingsmacht zich er vrijwillig vestigen. Dan gaat het niet op want is het geen deportatie (deport) of overplaatsing (transfer) oftewel gedwongen door de bezettingsmacht. Er staat namelijk "deport or transfer". Dat is actief door de bezzettingsmacht onderbrengen van eigen burgers in het bezette gebied. Nu gebeurt het door particulier initiatief.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2013 - 11:10

Ach, weer even het anti-israel bashen levendig houden. Twee keer per week een stukje houdt de anti's scherp. 40 Anti's doen hun best zo anti mogelijk te zijn. Alsof ze er dagelijks rondtoeren. 40 Man/vrouw. Zet veel zoden aan de dijk. Heel Israel huivert. Als de middeleeuwers hun vernietigingsplannen eens opgeven en in vrerde proberen samen te leven, zou de vrede dichterbij kunnen komen. Maar onderling blazen ze elkaar een paar keer per week op. Zie de dagelijkse realiteit in de pers. Betrouwbare gesprekspartners.

2 Reacties
Lopez
Lopez26 jul. 2013 - 11:10

[“Ach, weer even het anti-israel bashen levendig houden.”] Interessant nieuwtje. Ik heb hier eerder mensen over ‘Israël bashen’ horen klagen, maar het begrip ‘anti-Israël bashen’ kende ik nog niet. U heeft overigens wel gelijk: dergelijke lieden laten zich hier ook weleens horen. Volgens mij bent u een van hen. [“Heel Israel huivert.”] Alweer de spijker op de kop. De overspannen reacties uit Israël spreken boekdelen. [“Als de middeleeuwers hun vernietigingsplannen eens opgeven… zou de vrede dichterbij kunnen komen.”] Er ligt al elf jaar een uitgewerkt Arabisch vredesvoorstel in Tel Aviv op tafel. Wat denkt u, zou Netanyahu inmiddels tijd hebben het te lezen? Of heeft hij het nog te druk met zijn kolonisatieproject?

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch26 jul. 2013 - 11:10

Ach Stevens. Israël als boegbeeld van het voorbeeldige westen zou juist het goede voorbeeld moeten geven, en zich gewoon houden aan de internationale spelregels. Daar mag je dat bevriende land toch wel op wijzen. Als je dat doet en je wordt meteen voor racist uitgemaakt?! Het zij zo..soit.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2013 - 11:10

Ik had het kunnen weten, de anti 's zijn zo flexibel als een plaat beton. Alle argumenten rondom Israel worden weggekeken. En alleen Israel is de kwaaie pier. En dan zo hatelijk mogelijk antwoord geven. Ook een eigenschap van bepaalde Joopers. Neen het is allemaal koek en ei rondom Israel De kranten stonden er deze week vol mee. Het enige positieve was, dat er geprotesteerd werd tegen de middeleeuwers. Tunis Libye, Turkije en Egypte. Dat geeft hoop.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen26 jul. 2013 - 11:10

[Ook een eigenschap van bepaalde Joopers.] Een andere eigenschap van bepaalde Joopers is horen zien en zwijgen wanneer het om Israël gaat, onderverwijzing naar andere problematische landen. Zich niet realiserende dat als je bij kritiek op andere problematische landen ook horen zien en zwijgen toepast onder verwijzing naar andere probleemlanden je dus monddood bent.

neutralist
neutralist26 jul. 2013 - 11:10

Als Europa de Palestijnse raketbeschietingen ook beu wordt kan er misschien gepraat worden. Maar goed, beide partijen houden in hun hart van deze strijd. Vrede overkomt je niet, het is een keuze. En ze hebben er nog veel te veel plezier van om er een punt achter te zetten. Laat ze hun gang gaan. Ooit staat er een generatie op die zegt: zullen we hier mee ophouden? En dan is het klaar.

1 Reactie
clara51
clara5126 jul. 2013 - 11:10

["Als Europa de Palestijnse raketbeschietingen ook beu wordt kan er misschien gepraat worden."] Ik begrijp dat jij Palestina als de aanstichter van het conflict ziet. Dat je dus voorbijgaat aan bezetting, onderdrukking, uitbuiting, roof, moord en rechten van mensen. Daarmee loop je in mijn ogen opvallend achter bij de mensen die het Israëlische beleid te vuur en te zwaard verdedigen, maar ten minste nog erkennen dat Israël daarbij ongeoorloofd handelt. ["Maar goed, beide partijen houden in hun hart van deze strijd. Vrede overkomt je niet, het is een keuze. En ze hebben er nog veel te veel plezier van om er een punt achter te zetten."] Ik begrijp dat in jouw denken geen plaats is voor het onderscheid tussen burgers en politieke leiders. Dit vermeerderd met de niet onderbouwde stelling dat burgers en leiders van beide zijden er enorm veel lol in hebben elkaar af te slachten. Kijkend naar de burgers aan beide zijden van het conflict kun je deze stelling onmogelijk hard maken. Daarvoor zijn geen bewijzen te vinden. Eerder bewijzen van het tegendeel. Burgers aan beide zijden snakken naar een oplossing en naar een normaal leven in vrede. Bewijzen daarvan zijn het groeiend aantal vredesorganisaties in Israël en daarbuiten. Ik daag je daarom uit met bewijzen van jouw stelling te komen. Kijkend naar de leiders aan beide zijden van het conflict kun je deze stelling evenmin hard maken. Ik daag je uit dat te doen door bewijzen aan te leveren. Je zegt namelijk nogal wat. Netanyahu die de Gazastrook bijna dagelijks ongeoorloofd bombardeert en collectief straft uit een soort verslaving aan de strijd? Palestijnse splinterorganisaties die geweld juichend beantwoorden met een al even ongeoorloofde raketaanval op Israëlische burgers, hoi, hoi, we mogen weer? Een nogal perverse voorstelling van zaken hou jij erop na. ["Laat ze hun gang gaan. Ooit staat er een generatie op die zegt: zullen we hier mee ophouden? En dan is het klaar."] In je misplaatste gevoel van superioriteit, en dus minachting voor burgers en leiders die elders gevangen zitten in een uitzichtloos conflict, ben je blind voor het feit dat wij, als burgers en leiders in de westerse wereld, actief deel uitmaken van het conflict. Omdat hier rechten op het spel staan die ook onze rechten zijn. Maar ook omdat we als burgers en leiders een actieve rol spelen in het duwen en trekken, traineren en vertragen, pappen en nahouden. Het is dus aan ons, jou, mij, onze nationale en Europese verantwoordelijken, om zoals jij het noemt te zeggen: "zullen we hier mee ophouden?" Of vind jij dat je hier als burger niets mee te maken hebt, en dat die achterlijke lui daar, met hun plezier in moorden, het zelf maar moeten uitzoeken? Waarom schrijf je hier dan je mening, als je het allemaal jouw pakkie-an niet vindt?