Joop

EU haalt met Turkije het paard van Troje binnen

  •  
14-03-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
80 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Met het aankomende verdrag tussen de EU en Turkije ondermijnen de Europese regeringsleiders de mensenrechten op korte en lange termijn, en geven zij extreem rechts de wind stevig in de zeilen. Dat moet anders.
De details dienen nog te worden uitgewerkt, maar het ziet ernaar uit dat de EU en Turkije aankomende week een verdrag over de vluchtelingen sluiten. De gevaren van deze deal zijn enorm. Om te beginnen het gevaar dat het aantal vluchtelingen eerder zal toenemen dan afnemen. Maar belangrijker: hier worden de mensenrechten geofferd aan blinde paniek en populisme. Niet alleen nu, maar voor de hele toekomst. Met een ondemocratisch Turkije haalt de EU namelijk niet minder dan het Paard van Troje binnen. Want wat is afgesproken?
Terugsturen Ten eerste dat iedere vluchteling die vanuit Turkije illegaal naar de EU oversteekt zonder meer wordt teruggestuurd. Dit is de reden waarom mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hier hun bezwaar tegen uitspreken. In Turkije zijn vluchtelingen niet veilig. De mensenrechten worden in dat land niet gerespecteerd, mensen worden opgesloten onder erbarmelijke omstandigheden en teruggestuurd naar onveilige gebieden. Bovendien is het land zelf in een burgeroorlog verwikkeld met de Koerdische minderheid. Teken daarom vooral de petitie van Amnesty tegen deze deal.
Opnemen Ten tweede is afgesproken dat voor iedere vluchteling die teruggestuurd wordt, de EU er één legaal opneemt. Dit klinkt als het menslievende gedeelte van de deal, maar hier zit ook het grote gevaar in. Turkije verbindt zich eraan ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen illegaal oversteken, maar wordt per illegale oversteek zo feitelijk beloond. Als het de bedoeling zou zijn om illegaal oversteken te prikkelen, dan had er geen betere deal gesloten kunnen worden. Binnen de kortste keren zullen we horen van beroepsoverstekers, die heen en weer pendelen tussen de EU en Turkije om daarvoor geld te ontvangen van de volgende wachtende asielzoeker, oogluikend toegestaan door de Turkse overheid. Ondertussen zal de illegale immigratie gewoon doorgaan, alleen zullen de illegale immigranten zich niet meer in Griekenland aanmelden, maar in een volgend EU-land, zodat niet duidelijk is dat de immigranten via Turkije kwamen. Of dachten we werkelijk dat smokkelaars zich iets aantrokken van wetten? Wie dat denkt heeft zijn hersens op het nachtkastje laten liggen.
Toetreden Ten derde de belangrijkste afspraak: de EU heeft afgesproken dat Turkije versneld toe zou mogen treden, juist terwijl Turkije weer steeds minder respect blijkt op te brengen voor de mensenrechten, en harde slagen maakt in het beperken van de persvrijheid. Met dit Turkije haalt de EU het paard van Troje binnen. De EU zou een unie moeten zijn van mensenrechten en democratie. Dat de lidstaten, en dan vooral de nieuwe lidstaten, daar continu een loopje mee nemen, is sowieso al een groot probleem. Met Turkije in de club zullen deze waarden binnen de EU definitief op de achtergrond raken. Het project EU als mensenrechtenproject is daarmee definitief mislukt. Dan blijft nog slechts een (falende) economische Unie over.
Goed nieuws voor Extreem Rechts De reden waarom de EU-leiders dit verdrag willen is uit blinde paniek, uit angst voor de vreemdelingenhaat van extreem rechts in eigen land. Zij durven niet pal te staan voor de opvang van vluchtelingen, en willen liever extreem rechts de wind uit de zeilen nemen, door met de extreem rechtse wind mee te waaien, althans, gedeeltelijk. Zij roepen dat de verzorgingsstaat onder druk zou staan door asielzoekers. Maar dit is gezien de kostenverhoudingen van de verzorgingsstaat en asielzoekers flagrante onzin. Zij roepen dat de meeste asielzoekers economische vluchtelingen zouden zijn. Dat wordt door alle officiële cijfers glashard tegengesproken.
Dit is de aller domste strategie mogelijk. Door mee te waaien met de extreemrechtse propagandamachine wordt het draagvlak voor extreem rechts alleen maar vergroot. Bovendien zijn mensen die neigen naar nationalistische en xenofobe partijen van vrijages met Turkije allerminst gecharmeerd, net als van het legaal toelaten van vluchtelingen. Als het de Europese leiders erom te doen was geweest hun eigen positie te ondermijnen en extreem rechts te laten groeien, dan konden ze kortom niet beter bezig zijn dan nu.
Alternatief Waar de EU leiders zich mijns inziens mee bezig zouden moeten houden is de vluchtelingenstroom, die een feit is, in goede banen leiden. Een goede opvang en een snelle beoordeling van de asielaanvragen, zodat snel de echte vluchtelingen hun rechten krijgen, en eventuele ‘economische vluchtelingen’ duidelijkheid. En vooral een snelle en goede integratie stimuleren, want niemand zit te wachten op nog een probleemgroep in de samenleving.
Daarbij zouden de regeringsleiders het zichzelf gemakkelijk kunnen maken door gebruik te maken van de initiatieven voor de opvang van vluchtelingen van onderop, die gelukkig veel talrijker zijn dan de protesten tegen vluchtelingen, in plaats van als een stel autisten de vluchtelingen te behandelen als een trafficprobleem , en daarmee de weerzin voor hun beleid onder zowel tegenstanders, vrijwilligers als vluchtelingen zelf aan te wakkeren. En natuurlijk door zich vooral verre te houden van het verspreiden van regelrechte leugens en het zaaien van zinloze paniek.
Ook zouden regeringsleiders zich eens mogen gaan afvragen waar vluchtelingen eigenlijk vandaan komen. Vluchtelingen vluchten voor bombardementen, en die worden ook door EU-landen uitgevoerd. Vluchtelingen vluchten voor onderdrukkende regimes, en die worden door EU-landen middels de oliehandel gefinancierd, en middels de wapenhandel van wapens voorzien. De EU zou zijn eigen verantwoordelijkheid daarin moeten nemen, door handel met dictatoriale regimes moeten stoppen, en te koersen op 100% eigen energie-opwekking.
Tenslotte zou de EU haar eigen grondvesten, met name haar grondvesten van democratie, mensenrechten en persvrijheid eens wat meer onder de loep mogen nemen. In plaats van dat nieuwe lidstaten oogluikend worden toegestaan, zouden lidstaten die daar nu al een loopje mee nemen de wacht moeten worden aangezegd. Daarbij mag de EU sowieso eens flink gaan herbronnen op haar eigen democratische gehalte, want dat hier van alles mis mee is blijkt keer op keer. Waar het de EU vooral aan ontbreekt is directe inspraak, en inspraakorganen met volledig mandaat op EU-niveau, waardoor de bevolking volkomen terecht het gevoel krijgt dat de EU vanuit achterkamertjes geregeerd wordt. Dit ondermijnt het draagvlak voor iedere maatregel en daarmee ook de effectiviteit.
De noodzaak om dit alles aan te pakken is nog nooit zo hoog geweest. In plaats daarvan bakken de regeringsleiders dit gedrocht van een verdrag. Je moet maar durven.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (112)

Sardar2
Sardar216 mrt. 2016 - 12:45

Een Turkije met islampolitiek is geen paard van Troje maar de probleem zelf. Dan kan men de vluchtelingenproblematiek of EU zelf het paard van Troje noemen. Het probleem ligt eigenlijk ergens anders. Men stelt niet het vraag waarom moet EU uitbreiden met landen zoals Turkije of Voormalige Oostblok landen. Als het de welvaart van hele Europa ten goede komt dan is het praktisch te bewijzen en bij publiek te rechtvaardigen. Maar als het voor de welvaart van multinationals en banken is (hun winst), dan moet men kunnen vragen om de kosten van uitbreiding niet te verhalen bij gewone Europeanen maar bij multinationals en banken zelf. Als de Europeanen deze vragen niet stellen, dan is eigenlijk het stellen van de vraag van wel of niet toelaten van Turkije of ieder ander land praktisch overbodig en onzinnig. Dan is het voeren van deze discussie een dwaalspoor om aandacht ergens anders te bevestigen waar geen antwoorden gevonden zullen worden. In die manier men discussieert over dingen die niet ter zake doen, en vaak nog ergere schade veroorzaken dan financiële plaatje. De confrontatie over culturele of religieuze zaken zijn twee simpele voorbeelden hiervoor. Dit is pas het versterken van en toegeven aan populistische onderbuik en rechts extremisme. Men heeft geen rechts extremisme nodig om het gevaar van islampolitiek te onderkennen. Onze buren in MO laten het onontkoombaar te zien. Maar populistische tegenstand over EU is pas het paard van Troje waarmee recht en neoliberalen kunnen strafloos en zonder echte burgerlijke tegenstaand hun beleid realiseren met tot laatste cent op de kosten van Europese burgers.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 10:45

Eigenlijk stelt u dus dat eenwording slechts een financiële kwestie is. Dat lijkt me niet juist. Ik ben het ermee eens dat cultuur of religie geen rol zouden mogen spelen, maar ik vind met name de wil tot hechte samenwerking, openstellen van de interne grenzen en bovenal een gedeeld respect voor mensenrechten en democratie een waarde die minstens zo leidend zou zijn bij de eenwordingsvraag als alleen de financiële (die natuurlijk ook heel moeilijk te beantwoorden is want vaak koffiedik kijken). Laat ik wel stellen dat dit met veel Oost Europese landen mijns inziens ook onzorgvuldig was gedaan.

L.Brusselman
L.Brusselman16 mrt. 2016 - 10:46

@Acid Prune Juist

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 18:23

"Met dit Turkije haalt de EU het paard van Troje binnen. De EU zou een unie moeten zijn van mensenrechten en democratie." Zou moeten, ja. Maar een beetje oplettend mens weet dat het niet zo is. Dus pas t t een en ander perfect bij mekaar.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 19:52

Perfect bij elkaar passen doet teveel af aan de verschillen, die er wel degelijk zijn. Dat wij hier verre van perfect zijn wordt in de tekst onderkend.

jellevwal
jellevwal16 mrt. 2016 - 7:40

In mijn ogen is Brussel even ondemocratisch en dictatoriaal als Erdogan. Wat betreft persvrijheid, alleen Engeland hield tegen dat Brussel een toezichtsorgaan kreeg over alle media in de EU lidstaten.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 10:50

Nou, die vergelijking kan u volgens mij niet volhouden. Volgens mij heeft Brussel bijvoorbeeld niet de macht om zonder tussenkomst van de rechter een website uit de lucht te halen en worden ook niet dagelijks journalisten en redacties op het matje geroepen en gedagvaard door Brussel. Een zeer groot verschil lijkt mij.

Overdeweg
Overdeweg15 mrt. 2016 - 18:13

Ieder niet links weldenkend moet natuurlijk weer als 'extreem-rechts' worden weggezet, typische linkse demagogie zonder ook maar een greintje gevoel van schaamte, het totale gebrek aan schaamte en de totalitaire arrogantie is veel gevaarlijker dan echt extreem rechts, een beweging die in Nederland gelukkig niet echt veel voorstelt.

7 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 19:55

Onder een andere opmerking licht ik toe wat voor sommige lezers wellicht niet helder was: onder extreem rechts vat ik enkel die groep partijen waarvan alleen Wilders in ons land onderdeel uitmaak. Andere partijen geven daar mijns inziens teveel aan toe, maar zijn zelf daarmee nog niet extreem rechts.

Overdeweg
Overdeweg15 mrt. 2016 - 21:11

Daarmee bevestig je mijn stelling Kees! Iedereen die de politiek correcte nonsens van 'de religie van de vrede' niet aanhangt en die deze totalitaire ideologie terecht bestrijd krijgt het label 'extreem rechts'. Uit deze omkeer waanzin is niet meer dan terecht het begrip 'useful idiot' voortgekomen. Misschien dat je dit ooit met een zekere schaamte zult erkennen, maar ik heb daar een hard hoofd in.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 21:32

"de politiek correcte nonsens van ‘de religie van de vrede’" Die hang ik ook zelf niet aan, dus wat dat betreft zou ik mezelf dus ook indelen bij extreem rechts. Hetgeen nogal paradoxaal zou zijn. Wat u verwart, is godsdienstvrijheid en het weigeren mensen te veroordelen op hun achtergrond, met het fan-zijn van de Islam of het bagatelliseren van extremisme. Wat u mij zeker niet zult doen. Extreem rechts is hier naar mijn idee een beweging die pleit voor totalitaire maatregelen naar mensen op basis van hun achtergrond.

Overdeweg
Overdeweg15 mrt. 2016 - 22:13

Ik ben oprecht blij met je reactie Kees, en diep respect voor je moderatie. In je laatste alinea heb je een punt. Alleen ik definieer het anders, het zijn over het algemeen niet gemeende provocaties, typisch voor populisten, bedoeld tot het uitlokken van participatie voor het vinden van aanvaardbare alternatieven. Waarschijnlijk komt het voort uit een stukje onvermogen. Maar het heeft naar mijn overtuiging zeker geen totalitaire of racistische basis. Maar je erkent een wezenlijk probleem, uniek voor de linkse hoek van de politiek. Een probleem dat nog steeds voornamelijk onder de mat wordt geschoven. Het benoemen en het komen tot aanvaardbare en afdoende maatregelen zou tot speerpunt van elk zichzelf respecterende democratische partij moeten worden. Hierbij dient ook erkent te worden dat de open grenzen funest zijn omdat hier op grote schaal door Jihadisten misbruik van wordt gemaakt. De PVV floreert vanwege het ontbreken van aanvaardbare alternatieven. Kees, ik geloof dat als je bereid zou zijn om het politiek correcte denken aangaande deze problematiek 'aan de kant te leggen', je een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren in het redden van de democratie want ons staat echt een 'clash of civilisations' te wachten omdat we meer en meer met een volledige contrasterende ideologie te maken zullen krijgen en dan heb ik het niet over de PVV.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 10:52

Nou, de clash met de PVV is anders al in volle gang. Maar dank voor de opdracht, ik voel hem zwaar. Ik zal hier in volgende stukken nog wel op terugkomen.

Overdeweg
Overdeweg18 mrt. 2016 - 10:45

Dag Kees, je hebt met je openheid diep respect bij mij afgedwongen. Te lang worden mensen uit linkse en niet linkse kringen tegen elkaar uitgespeeld, daar zijn wij met zijn allen schuldig aan. Dit is funest voor de cohesie in de maatschappij maar ook voor onze democratische weerbaarheid. Je kunt zeker in je eigen kringen een 'entrepreneur' zijn, die bereid is om het politiek correcte taboe rond deze materie te doorbreken. En dat is een uiterst urgente zaak.

Kees Alders
Kees Alders21 mrt. 2016 - 18:21

Dank voor het compliment...

Mark Gh
Mark Gh15 mrt. 2016 - 16:43

Grotendeels mee eens, Turkije toestaan toe te treden terwijl het daar met de mensenrechten zo slecht gesteld is - en ook verslechtert onder Erdogan - is een gotspe. Wat we in mijn ogen zouden moeten doen is als eerste het herzien van het Vluchtelingenverdrag. Dat vodje moet worden aangepast aan de moderne tijd. Vluchtelingen moeten we opvangen, maar wel tijdelijk en niet meer dan we economisch, sociaal en maatschappelijk aan kunnen. Hun toekomst moet expliciet in hun eigen land liggen, asiel mag nooit (ook niet na vele jaren) automatisch tot naturalisatie leiden. Vluchtelingen opvangen, werkvergunning afgeven, opleiden in de vakgebieden waar vraag naar is op de arbeidsmarkt, maar ook weer terugsturen zodra de status in hun land van herkomst voldoende verbeterd is. Verder steun ik het pleidooi voor herziening van de EU (de voorgestelde richting echter niet) en energieonafhankelijkheid.

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 19:58

Ik vrees dat dit geen goede weg is. Rekenen op terugkeer is vaak ijdel en in de tussentijd staat het een succesvolle integratie ernstig in de weg. Overigens krijgen vluchtelingen nu al eerst een tijdelijke verblijfsstatus. Maar tijdens tijdelijk verblijf mag iemand van mij ook wel de taal leren, werk zoeken en de nieuwe samenleving kennen - beter dan niet, toch?

jellevwal
jellevwal16 mrt. 2016 - 7:45

Toen wij in WWI tot één miljoen Belgen opvingen was er nooit discussie over of ze zouden blijven. Waarom we er nu van zouden moeten uitgaan dat ze wel blijven, mij een raadsel. En inderdaad, 'werk zoeken'. We hebben 600.000 officiële werklozen, een miljoen mensen met te weinig werk (bij 12 uur per week ben ja al geen werkeloze meer), en nog een half miljoen anderen die wel werk willen. En dan zullen mensen die grotendeels analfabeet zijn in hun eigen taal en schrift laten werken ? We hebben al 400.000 bijstandsgenieters, met elke tien migranten komen er een acht bij.

Mark Gh
Mark Gh16 mrt. 2016 - 18:43

Tijdens tijdelijk verblijf de taal leren is prima, dat schrijf ik ook. De taal leren, een opleiding volgen, werken... allemaal goed. Maar wel vertrekken als de tijd daar is. Ongeacht of dat over twee, twaalf of twintig jaar is. Juist door ze op te leiden en werkervaring te bieden stimuleren we de wederopbouw van het land van herkomst.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 10:55

Vergeet niet dat mensen ook consumeren en dat levert werk op, ook de opvang levert werk op. Nu die mensen niet kunnen werken, ontstaat onderling vanzelf een zwarte economie. Dat is toch zonde, nietwaar? Dan liever legaal. En tsja, Belgen tijdens WWI... die kwamen natuurlijk van minder ver, en bovendien was WW1 na vijf jaar wel weer klaar, terwijl dat geweld in het midden Oosten... Ik heb er een hard hoofd in.

Acid Prune
Acid Prune15 mrt. 2016 - 10:51

maar een verdrag is bevorderlijk voor de mensenrechten aldaar bestrijd de corruptie is puur en alleen voor de handel geen verdrag speelt mensen als Poetin in de kaart dat erdogan koerden uit moord is pure propaganda we hebben stabiliteit aan de grenzen van de eu nodig we steunen de turkse bevolking met een dergelijk verdrag

2 Reacties
Nailles
Nailles15 mrt. 2016 - 18:24

Ik wist niet dat zuurpruimen ook als Turks fruit golden.

L.Brusselman
L.Brusselman16 mrt. 2016 - 10:52

@Prune Het zorgvuldig met twee maten meten is de EU wel toevertrouwd. Kijk maar naar wat ze onze geliefde bondgenoot in het MO allemaal toestaan.

Albert Einstein
Albert Einstein15 mrt. 2016 - 10:40

Door de luchtbrug worden alle hekken op de Balkan helemaal nutteloos. Dat lijkt me ook het grootste bezwaar van de deal met Turkije, dat de "vluchtelingen" nu via een achterdeurtje toch binnenkomen.

FransBrinkman
FransBrinkman15 mrt. 2016 - 10:05

De paniek over toetreding van Turkije is pas echt populistisch. Het land moet veranderen, anders gaat het niet door. Die verandering kan jaren en jaren duren en niemand weet nu of Turkije niet daadwerkelijk verandert - er was ook een pre-Erdogantijdperk. Het Koerdenconflict is over 25 jaar misschien ook opgelost. De echte korte-termijndenkers zijn mensen die nu fel tegen gesprekken EU-Turkije zijn. (Het visum-gedoe is allemaal niks om je druk over te maken - ik lees her en der dat NL-burgers zoiets gelijkstellen met verblijf, raar maar waar.)

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:35

Dat ik wel wat langer en genuanceerder met dit onderwerp bezig ben kunt u hier lezen: http://klokwerk-tekst.nl/politiek-kwartier-kans-gemist/ http://klokwerk-tekst.nl/anti-islam-helpt-turks-extremisme/ Het gaat mij erom dat de gesprekken voor versneld toetreden met de volstrekt verkeerde reden worden hervat. Mijns inziens is de toetreding van de Oost Europese landen ook veel te snel en te slordig gegaan. Dat moeten we niet nog eens herhalen, en dat gevaar is er wel degelijk.

JoostHelder
JoostHelder15 mrt. 2016 - 9:56

"Om te beginnen het gevaar dat het aantal vluchtelingen eerder zal toenemen dan afnemen." Dit wordt op geen enkele manier onderbouwd en de logica ontgaat mij volkomen. "Binnen de kortste keren zullen we horen van beroepsoverstekers, die heen en weer pendelen tussen de EU en Turkije om daarvoor geld te ontvangen van de volgende wachtende asielzoeker, oogluikend toegestaan door de Turkse overheid." Leuk bedacht, maar dat is praktisch gezien natuurlijk onmogelijk. Als wachtende asielzoeker maakt 1 oversteek feitelijk niets uit, daarvoor is het aantal wachtenden te groot. In het gunstigste geval zou het betekenen dat iemand 1 vliegtuig eerder naar Europa mag. Daar gaat iemand natuurlijk niet voor betalen. "Ondertussen zal de illegale immigratie gewoon doorgaan, alleen zullen de illegale immigranten zich niet meer in Griekenland aanmelden, maar in een volgend EU-land, zodat niet duidelijk is dat de immigranten via Turkije kwamen." Je komt vanuit een Grieks eiland niet zomaar in een ander EU-land. Kijk maar eens bij de grens met Macedonie en verder. Sowieso kom je niet zomaar van een Grieks eiland af zonder registratie. "de EU heeft afgesproken dat Turkije versneld toe zou mogen treden" Onjuist, slechts dat de gesprekken versneld worden hervat. Die gesprekken duren al een eeuwigheid, dus dat zegt niets over het moment van toetreden. Het is wel gunstig voor Turkije omdat daardoor gebruik kan worden gemaakt van bepaalde EU-gelden, maar over het moment van toetreding zegt het niets. "Zij durven niet pal te staan voor de opvang van vluchtelingen, en willen liever extreem rechts de wind uit de zeilen nemen, door met de extreem rechtse wind mee te waaien, althans, gedeeltelijk." Kunnen mensen het met jouw zeer linkse mening oneens zijn zonder daarmee meteen extreem-rechts te zijn? Is het in je opgekomen dat zij intrensiek niet pal achter de opvang van miljoenen vluchtelingen staan? Jij vind nota bene zelfs Turkije een onveilig land, met zulke criteria kun je bijna de halve wereld wel als vluchteling willen opnemen. Zij roepen dat de verzorgingsstaat onder druk zou staan door asielzoekers. Maar dit is gezien de kostenverhoudingen van de verzorgingsstaat en asielzoekers flagrante onzin.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:32

Wel grappig, eerst zegt u dat u de onderbouwing mist, waarna u de onderbouwing gaat bespreken. U ziet een paar dingen over het hoofd: - hoe fanatiek denkt u dat de Turken mensen tegen gaan houden als ze daarvoor feitelijk beloond worden? - Je komt van Griekenland niet zomaar in een ander EU land nee, maar ik zou de smokkelaars niet onderschatten. U weet toch ook wel dat er andere routes zijn? Maar verder heeft u niet goed begrepen wat ik zeg: ik zeg dat de regeringsleiders bang zijn voor de opkomst van extreem-rechts. Daarmee bedoel ik de extreem rechtse partijen. Mensen die bang zijn voor vluchtelingen zijn nog niet vanzelf extreem rechts. Maar de angst voor vluchtelingen nog een beetje aanwakkeren speelt de steun voor extreem rechts wel in de kaart, want mensen zijn niet gek: die zien heus wel dat de regeringsleiders een potje paniekvoetbal spelen en het ene zeggen en het andere doen. De regeringsleiders zorgen er dus zelf voor dat meer mensen hun heil zoeken bij extreem rechts.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:33

Verder is de reden dat de gesprekken over toetreding versneld hervat worden natuurlijk de volstrekt verkeerde.

Ulltrafox
Ulltrafox15 mrt. 2016 - 9:47

Een ander aspekt wat we binnenhalen, dat zijn de door Turkije gesteunde ISIS terroristen die hun bases hebben in het zuiden van Turkije. Leuk vakantieoord volgens de VVD van Zijlstra. Het bewijs daarvoor leverd de volgende reportage, waarbij een verdwaalde Amerikaanse ISIS strijder de Koerdische grens in Irak aanzag voor de Turkse grens waar hij vandaan komt. https://www.rt.com/news/335510-american-isis-syria-iraq/

Rode druppel
Rode druppel15 mrt. 2016 - 9:38

En weer faalt de EU hopeloos. Wanneer trekken we eindelijk de stekker uit dit gedrocht.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:26

Doe mij maar een frisse herstart want van de natiestaten loop ik ook niet zo warm.

PieterPan3
PieterPan315 mrt. 2016 - 21:13

@Kees "Doe mij maar een frisse herstart want van de natiestaten loop ik ook niet zo warm" Wat is er mis met natiestaten?

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 21:38

Ze zijn niet opgewassen tegen het internationale bedrijfsleven en binnen Europa te klein om op de wereldpolitiek werkelijk mee te tellen. Verder ben ik van de Haagse bezuinigingspolitiek net zo'n fan als van de Brusselse - ten slotte is de laatste door de eerste gemaakt. Nee, de grootte is geen garantie voor een goede vorm. Het nationalisme dat alles van buiten als vijandig beschouwt en dit ondertussen gebruikt om zijn ogen te sluiten voor de wandaden van 'eigen volk', ook daar heb ik weinig mee. En het kan zelfs uitlopen tot een van staatswege opgelegde nationaliteit, kijk, daarvan is Turkije nu juist een goed voorbeeld. Enfin, dat is er mis met natiestaten naar mijn mening.

ljhbouwman
ljhbouwman15 mrt. 2016 - 9:35

Je kunt nu eenmaal geen omelette bakken zonder eieren te breken. De beste oplossing was de vluchtelingen uit oorlogsgebieden te spreiden. Maar ja, dat willen de angstige bewoners hier niet allemaal. Overal duiken daarvoor partijen op bestemd voor lieden die risicomijdend zijn en zich bedreigd voelen. Ze krijgen aanhang, maar laten we niet beneveld raken door berichten dat de AfD oprukt. De AfD s gewoon gegroeid, va een splinter tot een balkje. De meeste stemmen gaan naar partijen die weldegelijk dr Merkel niet als die Mutti zien maar als de Obama van Europa. Nu de EU niet wil dwingen tot verdeling van de vluchtelingen zou je denken dat er wel een grote inzamelingsactie zou worden gehouden. Dat doen we hier namelijk altijd, omdat structureel geven een liposuctie voor de vetlaag van dikke ik zou betekenen. Zo gaven we graag aan Haïti, een corrupt land in het westen gelegen. Maar geen enkel initiatief hier in Nederland. Tineke Ceelen staat er bijkans alleen voor. Sterker, de vluchteling krijgt het advies om op te rotten, en Petry van de AfD wil zelfs dit advies kracht bijzetten, door te dreigen met geweld. Applaus via de stembus was haar deel. Dit is natuurlijk ook geen oplossing voor het probleem dat migratie heet. De oplossing ligt in het aanvaarden van het feit dat als iemand in de singel belandt je die persoon uit het water haalt en niet op de brug gaat staan klappertanden. De christelijke cultuur waar iedereen het over heeft is daar zeer duidelijk in: steel je hand niet in de collectezak, maar die er wat in. Gelukkig is er een klein lichtje: de heer Putin heeft aangegeven dat hij zin doel bereikt heeft en zet u in voor vrede, Dat is niet omdat hij ineens bedacht heeft dat samenwerking toch meer zoden aan de dijk zet dan elkaar letterlijk het huis uit vechten,maar de sancties die hem dwingen. Die zijn inderdaad gezamenlijk, en niet afkomstig van één enkel land. Zoals mijn vrienden in het Belgische koninkrijk altijd schrijven: l'Union fait la force. Dat is iets anders dan wat in Hongarije gezegd wordt door meneer Orbán. Daar zijn ze blij dat het ene hek gesloopt is zodat er plaats is voor een nieuw. Er dient meteen te worden gewerkt aan nieuw elan, meer de nadruk leggen op fraternité nu het met de liberté wel goed zit. Wir schaffen das is geen kreet, maar een opdracht.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:25

Ik kan mij in deze reactie in grote lijn zeker vinden. Maar wel wil ik opmerken dat er wel degelijk, vooral lokaal, heel veel opgebracht is door mensen voor vluchtelingen. Het krijgt minder media-aandacht maar het is veel massaler dan het verzet. http://www.republiekallochtonie.nl/en-nu-voor-iets-volledig-anders

nico333
nico33315 mrt. 2016 - 9:32

"Ten tweede is afgesproken dat voor iedere vluchteling die teruggestuurd wordt, de EU er één legaal opneemt. " Ofwel, als Turkije van -tig vluchtelingen af willen, stuurt ze ze eerst illegaal de grens over, neemt ze daarna weer terug, waarna ze vervolgens,nu legaal, weer terug naar de EU kunnen.

Ulltrafox
Ulltrafox15 mrt. 2016 - 9:10

Heer Alders U zit al een beetje op het goede spoort. Alleen uw analyse is niet toereikend om het werkelijke probleem te duiden en te overzien. Deze deal met Turkije staat namelijk niet in contrast met uw zogenaamde Europese normen en waarden. Het is volledig in lijn met de lijnen van Brussel, dat an Sich al een ondemocratische structuur heeft. Het principe soort zoekt soort vertaald zich ook naadloos met eenzelfde casus namelijk de Oekraiene. De eigenschappen waarmee u Turkije toedicht, komen overeen met het regime in Kiev. Het is ook niet verwonderlijk dat beide landen warme betrekkingen aanknopen op dit moment, beide ook gevoed door hun haat tegen alles wat Russisch is. Beide landen zijn erop uit om de NAVO in een wereldoorlog te sleuren, dus een zeer gevaarlijk duo. Wat u extreem rechts noemt is het deel van de bevolking die al zeer lang wakker is geschud en inziet dat het zo niet langer kan doorgaan. Het linkse deel begint dat nu pas in te zien, dat via het vluchtelingen probleem, wat in feite kunstmatig is gepland door de VS, ervoor zal zorgen dat de EU in feite zelf langzaam zal transformeren in de extreem rechtse diktatuur waar links zo bang voor is. U heeft volkomen gelijk dat deze regeling alleen maar meer nadelen biedt. Maar ik mis een krachtige veroordeling naar de verantwoordelijken zoals Merkel en Rutte. Indien er een luchtbrug komt dan zal het aantal asielzoekers nog extremere vormen aannemen, omdat hiermee de mensensmokkel wordt uitgeschakeld. Maar juist deze mensenhandel zorgde ervoor dat er flink betaald moest worden om te worden overgezet. Door dit uit te schakelen kunnen nu ook mensen met een kleine beurs deze stap wagen. En hun aantallen zijn logischerwijze vele en vele malen groter dan wat we nu zien.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:22

Extreem rechts houdt zich helemaal niet bezig met democratie, niet in eigen land, en niet in Brussel. Ze ziet in democratie alleen een instrument als ze denkt dat ze ergens een meerderheid heeft voor een standpunt (meestal vergist ze zich daar overigens in). Door een complottheorie overschat u de spelers, ook de VS. Zo rationeel zit dit allemaal niet in elkaar. Echt linkse mensen verzetten zich al van oudsher tegenover het asociale aspect van Europa, tegen het slechte democratische gehalte van Brussel, de oorzaken van de bankencrisis, de vuile handel met onderdrukkende regimes. Extreem rechts heeft die klok ergens horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt, en haar oplossingen zijn nog erger dan het probleem.

jellevwal
jellevwal15 mrt. 2016 - 9:05

Waar het westen zich mee bezig zouden moeten houden, zijn de oorzaken van de migrantenstromen, helaas moeten onze leiders daarvoor de hand in eigen boezem steken, en dat doen politici niet gauw. En dat verdrag met Turkije, Hollande is al tegen, de O Europese landen zijn vast en zeker ook tegen, en in Duitsland heeft het CSU, na de AfD verkiezingswinsten, de aanval op Merkel ingezet. Bij ons ligt Rutte in elk geval al onder CDA vuur. Mocht het er toch komen, dan lijkt me dat helemaal de opkomst van 'extreem rechts'. Miljoenen Koerden vluchten dan voor Erdogan. 'Omhooggevallen prutsers' noemt ergens iemand onze huidige politici. Ik dank dat dat nog eufemistisch is, als je de rotzooi ziet.

Meta Foor
Meta Foor15 mrt. 2016 - 8:14

als de 6 miljard (en er gaat nog meer) aan griekenland was gegeven, hadden ze daar met EU ondersteuning een nieuw economisch model samen met vluchtelingen op kunnen zetten. Ik kan het niet narekenen maar gevoel zegt dat dat de redding van EN griekenland EN vluchtelingen zou betekenen. Het verbaast me overigens dat het hete hangijzer , de tweedeling van Cyprus, bij geen enkele onderhandeling ter sprake is geweest. De EU amateurs (en dus de EU inzittenden) hebben zich een oor laten aannaaien door de turkse professionals

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:14

Helemaal eens Meta. Zie ook mijn vorige stuk hier op Joop.

voxpopuli2
voxpopuli215 mrt. 2016 - 7:54

Als men echt iets aan het probleem wil doen is er nog een optie die beter is dan Turkije, nl Rusland, in ruil voor het herstellen van de handelsbetrekkingen met Rusland een bufferzone creëren in die regio en een lange neus trekken naar de Turken. Wij hebben Turkije nergens voor nodig , Rusland uiteindelijk wel

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2016 - 10:07

Het feit dat Rusland een burger vliegtuig heeft neergehaald en daarmee 300 mensen heeft vermoord moet dan natuurlijk maar even vergeten worden.

ATM2
ATM215 mrt. 2016 - 11:50

@DaanOuwens En jij vergeet gemakshalve het gedrag van het misdadige Turkse regime dat momenteel half Koerdistan aan het uitmoorden is. Dat Rusland dat vliegtuig heeft neergeschoten is nog lang niet zeker, dat kunnen met net zoveel argumenten de Oekraïners of rebellen gedaan hebben.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:13

Dat is van de regen in de drup.

voxpopuli2
voxpopuli215 mrt. 2016 - 14:21

Ik zie nog wel meer mogelijkheden voor de oekraine , dat land is vrij dunbevolkt , wil meer van de EU , dus richt een groot deel in als opvangkamp voor vluchtelingen. Iedereen blij, en volgens iedere eurofiel is de oekraine een goudmijn voor handel kennis en kunde , dus die kunnen nog best wat extra mensen gebruiken

Nailles
Nailles15 mrt. 2016 - 7:52

En wat er in, met, en vooral door de Turken met Turkije zelf gebeurt waardoor het vrije westerse Europa niet zo op verregaande voet met Turkije te maken zou moeten willen hebben heeft natuurlijk niets met de in dit artikel ongenoemde, overal waar ze de kans krijgt, absolute macht verwervende politieke islam te maken.

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:12

Wanneer u Erdogan probeert te verklaren door de Islam, dan slaat u aardig de plank mis en snapt u niet zoveel van de dynamiek van Turkije. Erdogan handelt juist in de geest van de erfenis van Atatürk, met een sterke staat met weinig respect voor minderheden en een kritische pers, geschraagd op een sterk leger. Puur negentiende eeuws nationalisme. Geen islamisme.

PieterPan3
PieterPan315 mrt. 2016 - 21:28

@Kees "Wanneer u Erdogan probeert te verklaren door de Islam, dan slaat u aardig de plank mis en snapt u niet zoveel van de dynamiek van Turkije. Erdogan handelt juist in de geest van de erfenis van Atatürk, met een sterke staat met weinig respect voor minderheden en een kritische pers, geschraagd op een sterk leger. Puur negentiende eeuws nationalisme. Geen islamisme." Hier sla je echt helemaal de plank mis, Kees. Ataturk stond voor een seculiere staat en Erdogan juist helemaal niet. Kijk alleen al maar naar zijn standpunt over hoofddoeken of naar zijn aanhang, veelal orthodoxe moslims. Google gewoon eens op Erdogan en islam.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 21:40

Ik ken de verschillen wel, maar wat Erdogan met name en vooral fout doet, ligt perfect in de lijn met het Turkse nationalisme voor hem.

PieterPan3
PieterPan315 mrt. 2016 - 22:13

@Kees De islam is minstens net zo belangrijk als nationalisme voor Erdogan, maar waarschijnlijk nog belangrijker. Al zijn beslissingen zijn in dienst van de islam en op basis van de islam.

Sardar2
Sardar217 mrt. 2016 - 9:46

Ik ben het met de volgende plaatje eens dat Turkije nog steeds “een sterke staat met weinig respect voor minderheden en een kritische pers, geschraagd op een sterk leger. Puur negentiende eeuws nationalisme” is en zeker “Geen islamisme.” Maar het moet ook niet vergeten worden dat de nationalisme van Ataturk binnengericht was. Zelfs het noord Cyprus geval is degelijk een Turkse gelegenheid. Een Kemalist in confrontatie met de huidige politieke chaos in MO zou nog meer op haar seculiere principes gaan leunen dan op moslimbroeders of Saoedische wahabisme of eigen Nur bewegingen! Een westerse blik kan niet inzien waarom “de nationalisme van Ataturk” moet het ontgelden en Turkije op haar lokale kenmerken moet gaan leunen: de islam. Is dat anders dan wat in Balkan en later in Irak, Afghanistan en Libië is ontstaan? Zelfs onze eigen Hollandse of Duitse populisten op zoek zijn geraakt op hun (lokale) eigenheid? Het is een internationale trend en kenmerkend voor neoliberale versie van globalisering en herverdeling/reorganisatie van internationale markt en staten met minder kosten voor het onderhoud van statenconstructie en gemengde overheden. Als dat met EU niet lukt dan gewoon met het balkaniseren. Turkije wacht ook niks anders dan een antinationale (soennitisch) staat of een federalisme en als allebei niet lukken gewoon met even balkaniseren. Klaar is Kees!

[verwijderd]
[verwijderd]15 mrt. 2016 - 7:50

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman15 mrt. 2016 - 10:07

Mooi!

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:10

Dag Erwin, dank voor je betoog, we zijn het in de grote lijn volgens mij volkomen eens. Wel degelijk ben ik op de hoogte van de Kopenhagencriteria, maar des te meer weet ik dat met de toetreding van veel landen daar wel zeer soepel mee omgegaan is, veel te soepel, en na toetreding zijn veel landen daar ook uitermate laks in. Ik wijs gewoon op het gevaar dat dit met Turkije net zo zal gaan. Daarmee zullen de Europese waarden vanzelf verwateren. Dat is mijns inziens het gevaar. Ik hoop verder dat u gelijk heeft met de rooskleurige kijk op hoe de deal uitpakt natuurlijk, ik ben alleen erg cynisch daarover. Hoe dan ook, ook Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties tekenen bezwaar aan tegen de deal, en dat doen ze niet voor niets. Met integratie bedoel ik niet assimilatie. Ik bedoel dat mensen versneld het recht (nadruk op het woord recht) krijgen te werken, de taal te leren, en goede educatie ontvangen om ze niet alleen op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten maar ook om ze op een gelijkwaardig niveau te brengen met de lokale bevolking. Dat ontbreekt er nu allemaal aan. In het stuk niet genoemd maar wel belangrijk: integratie gaat daarbij niet lukken als je geloof als nationale pispaal wordt gebruikt, je bij solliciteren om je achternaam alleen al 50% minder kans hebt op een baan en de politie je om de haverklap onterecht aanhoudt als gevolg van een 'verdachte' huidskleur.

Cock van der Laak
Cock van der Laak15 mrt. 2016 - 7:47

Argument 1: Turken behandelen de mensen slecht en zullen ze terugsturen de oorlog in. Hulporganisaties krijgen 6 miljard om aan de vluchtelingen te besteden. Niet de Turkse overheid krijgt dat, maar organisaties die tenten neerzetten, zorg verlenen, onderwijs organiseren. Het zal geen badplaats worden, maar het is nu eenmaal niet anders. 6 miljard is niet veel, maar je kan er een hoop mee doen. Argument 2: De deal zal de Turken stimuleren om juist veel mensen in bootjes te zetten. Misschien is dat zo, misschien niet. Maar er zal een andere factor in spel komen waardoor de stroom bootjes vanuit Turkije snel zal opdrogen, zelfs als Turkije een aanmoedigingspremie geeft om toch vooral met een bootje te gaan, zullen de mensen binnen enkele weken daarmee stoppen. Want ze willen niet naar Lesbos, ze willen naar West-Europa, en die weg is afgesloten via een bootje. Argument 3: Turkije zal versneld naar de EU kunnen. Zelfs de Turken weten dat dat niet klopt. Turkije heeft dit nodig voor binnenlandse consumptie, maar weet heel goed dat er EU en Turkije niet nader tot elkaar komen laatste maanden zeker niet. Als Turkije, alleen al besprekingen met de EU wil voeren, dan moet er persvrijheid zijn, mensenrechten gewaardeerd, normalisatie met de Koerden, dit soort dingen zijn komende vijf jaar niet aan de orde. Nu las ik hieronder nog wat argumenten: Argument: De Koerden zullen door het wegvallen van de visumplicht massaal naar Europa trekken De Turken krijgen geen verblijfsvergunning in Europa, ze mogen hier handel drijven en reizen, op familiebezoek. Willen ze echter hier werken, een uitkering krijgen, een bedrijf starten, dan is er meer nodig dan afschaffen van de visumplicht, en dat is niet aan de orde. Turkije snapt ook wel dat wanneer en een grote stroom Turkse vluchtelingen naar Europa wil, de Turkse visumplicht in no-time weer is ingevoerd. Deze overeenkomst loopt alleen zolang die nuttig is voor Europa. Argument: Merkel zal alsnog gelijk krijgen en extreem rechts heeft het nakijken. De xenofobe partijen hebben de vluchtelingen nodig. Ze hebben verder amper een politiek programma. De AfD en de PVV zijn gewoon rechtse partijen. Dat komt pijnlijk aan het licht als ze niet meer de vluchtelingen hebben om zich tegen af te zetten. Ze zijn rechtser dan Merkel. Er is geen reden voor hun electorale aanhang om op hun te stemmen, als het vluchtelingen probleem onder controle komt, als Merkels politiek zal werken. Ze zullen net zo snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Uiteindelijk willen de meeste mensen sociale zekerheid, in een net land wonen. Ze hebben geen behoefte aan rechtse brallers. Argument: Brexit Het kan zijn dat dit bij elk onderwerp wordt geroepen. Maar laten we ervan uitgaan, dat het werkelijk relevant in deze context is bedoeld. Als de UK de EU verlaat, dan zal de vluchtelingenstroom naar de UK alleen maar toenemen. Dan worden de Calais Jungle bewoners op de trein gezet en op het strand van Dover gedumpt. Europa heeft dan niet meer de plicht om de Britse grenzen te bewaken. Wat mij betreft mogen de Engelsen de EU verlaten. Brexit betekent ook Scexit. Schotland zal de UK verlaten en lid worden van de EU. De Engelsen zitten op rampkoers, Engeland zal een arm land worden, waar men aan de verkeerde kant van de weg rijdt. Argument: Er wonen al zoveel vreemdelingen in Europa. Dat klopt, en de overeenkomst is dan ook bedoeld om het aantal vluchtelingen te verminderen. De stroom zal pas stoppen als de bron opdroogt. De belangrijkste bron is de oorlog in Syrië. Als je een bepaalde standaard van beschaving wilt hooghouden. We willen achteraf tegen onszelf kunnen zeggen dat we niet overdreven gastvrij waren, maar wel hebben gezorgd dat de vluchtelingen het minimaal menselijke kregen. Zo zijn we in Europa, en dat is goed. We hebben het anders meegemaakt, en dat willen we niet meer terug. Zoals ze in Rotterdam zeggen: "niet lullen maar poetsen."

4 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman15 mrt. 2016 - 10:16

Lang betoog, dank voor de moeite - geheel mee eens.

truusbeek2
truusbeek215 mrt. 2016 - 11:12

Cock houdt zich er niet buiten en met recht. Dank voor uw bijdrage

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:02

Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat u gelijk heeft. Ik zie het echter wat minder rooskleurig in.

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 19:01

"De AfD en de PVV zijn gewoon rechtse partijen. Dat komt pijnlijk aan het licht als ze niet meer de vluchtelingen hebben om zich tegen af te zetten. Ze zijn rechtser dan Merkel. Er is geen reden voor hun electorale aanhang om op hun te stemmen, als het vluchtelingen probleem onder controle komt, als Merkels politiek zal werken. Ze zullen net zo snel verdwijnen als ze zijn opgekomen." Ook voor de vluchtelingencrisis was er al decennia een draagvlak vanuit mensen die niet nog meer islam in NL willen. Duitsland had drempelvrees, daar zat het schuldgevoel teveel in de weg, in het naoorlogse DNA. Zelfs al vallen de resultaten mee zitten we nog steeds met netto weer heel veel extra moslims erbij. Ik weet niet waarom Kees het somberder inziet maar ik weet wel waarom ik denk dat je te veel droomt.

truusbeek2
truusbeek215 mrt. 2016 - 7:39

Grootste flauwekul dat deze afspraken zijn gemaakt voor angst van rechts. Er was en is spraken van een omgebreidelde toestroom van vluchtelingen die landen als Nederland Zweden en Duitsland nauwelijks kunnen handelen en de verzorgingsstaat zoals die nu is bedreigt. zelfs Merkel schikt van het effect van haar empathische woorden. Ja en de oplossingen van links ontneemt de zorgen zeer zeker niet van de gemiddelde burger. Het is nog maar de vraag of de afspraken door Turkije worden nagekomen. de zomermaanden zullen dat aantonen.

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 14:01

Het is zeker waar dat de politiek niet tegen de vluchtelingenstroom is opgewassen, maar dat dit de verzorgingsstaat in gevaar zou brengen is echt de grootst mogelijke onzin. De vluchtelingen kunnen getalsmatig gewoon niet zoveel gewicht in de schaal leggen. De verzorgingsstaat afbreken, daar hebben we de VVD voor met de bankencrisis als hefboom en de PvdA als handlanger, en dat is het probleem daarmee. Vluchtelingen goed opvangen is vooral een kwestie van politieke wil en goed management.

JoostHelder
JoostHelder15 mrt. 2016 - 14:06

@Kees "De vluchtelingen kunnen getalsmatig gewoon niet zoveel gewicht in de schaal leggen." Vluchtelingen kunnen getalsmatig een enorm gewicht in de schaal leggen. Kijk alleen al naar de bijstand, daar maken nu ongeveer 400.000 mensen gebruik van. Bedenk dan dat van de vluchtelingen na 10 jaar minder dan de helft betaald werk heeft, dat 1 vluchteling over 2 generaties een bevolkingsgroei heeft veroorzaakt van ongeveer 10 personen en dat er meer dan 50.000 vluchtelingen per jaar naar NL komen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 19:02

Kees en Joost hebben beide gelijk.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 11:02

Ja, maar over twee generaties rekenen is wel heel erg vreemd. 50.000 vluchtelingen is gezien 2015 ook een overdreven getal, de helft ligt dichterbij. Bij gezinshereniging gaat het om een factor van 1,6. Maar vergeet vooral niet dat in de hele verzorgingsstaat de bijstand een vrij kleine en goedkope uitkering is. WW en Wia/WAO gaan beide om grotere groepen met hogere uitkeringen. En dan heb ik de AOW nog niet gehad. Nee, als het gaat om de verzorgingsstaat, dan leggen die vluchtelingen (gelukkig) niet zoveel gewicht in de schaal.

Albert Einstein
Albert Einstein15 mrt. 2016 - 7:18

"Ten tweede is afgesproken dat voor iedere vluchteling die teruggestuurd wordt, de EU er één legaal opneemt" Hoe kan dat nu als het aantal migranten dat aankomt groter is dan het aantal dat recht heeft op asiel?

2 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 19:06

Inderdaad, waardeloze deal. Beter was geweest merkel op kosten van de duitse belastingbetaler te laten opruimen/corrigeren wat ZIJ veroorzaakt heeft. Dat is eerste instantie oneerlijk naar die duitse burgers maar het zal Merkel ertoe dwingen middelen in te gaan zetten om die enorme berg aan migranten weg te gaan werken. En dan wel ZONDER inmenging van Erdogan. Nu laat ze zich naaien in onze naam.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 11:05

Het is onzinnig te stellen dat Merkel dit veroorzaakt zou hebben. Merkel erkende alleen iets dat al lang aan de gang was, maar stug ontkend werd. Het enige effect dat haar oproep had, is dat van alle vluchtelingen die al doorkwamen zij vaker naar Duitsland wilden, in plaats van naar andere Europese landen. Maar dat komt nu juist al op kosten van de Duitse belastingbetaler! Zie verder mijn vorige stuk voor de catch 22 die hierin zit.

voxpopuli2
voxpopuli215 mrt. 2016 - 7:05

Ik zie de stroom vluchtelingen als een logistiek probleem, afgezien van de impact op de diverse landen en hun inwoners komt het neer op oncontroleerbaarheid van de hoeveelheid de aard en de reden van deze immigranten om hierheen te komen. Als het puur een vlucht zou zijn naar veiligheid was de situatie anders. Echter met de vluchtelingen komen ook illegale immigranten binnen. Dat laatste vertroebeld het beeld en daarmee verzwakt het draagvlak voor opvang in Europa. De tot nog toe voorgestelde maatregelen zijn uiteraard onvoldoende vanwege het simpele gegeven dat er geen eerlijker verdeling plaatsvindt binnen Europa en de registratie van afkomst en identiteit te wensen overlaat. Of dat met Turkije in deze vorm wel gaat lukken is de vraag , maar niets doen levert nog meer problemen op. Een alternatief zou een totale blokkade zijn met grootschalige opvang en immigratiekantoren aan deze fictieve grens. In Australië , Canada , Amerika en Japan werkt dat gewoon goed. Verdere samenwerking met Turkije op deze voorwaarden is nu een gedwongen huwelijk wat waarschijnlijk gaat resulteren in een ruzie scheiding.. Er is overigens wel hoop op een oplossing, inmiddels is assads positie weer redelijk hersteld, er ontstaat een nieuwe Koerdische republiek en een vrij grote bufferzone in Syrië. Wellicht instabiel maar reden genoeg om een deel van de vluchtelingen te laten terugkeren op den duur.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:56

Ik maak me minder illusies over de stabiliteit in Syrië. Verder verzet ik me tegen het beeld dat ook door "serieuze politici" wordt opgehangen alsof de meeste van die vluchtelingen niet in echte nood zijn: dat is gewoon in tegenspraak met de officiële cijfers. Canada, Australië en Japan hebben wel een heel erg andere geografische ligging dan de EU en de VS kampt juist met heel erg veel illegale immigratie uit het zuiden. Op zich ben ik het wel met de oplossing die u geeft eens, maar daar moet dan ook via de EU de capaciteit voor worden vrijgemaakt, dat kunnen we niet aan de Grieken overlaten.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2016 - 7:02

Dit schiet niet echt op. De analyse klopt wel. Dat de EU een overeenkomst moet tekenen met Turkije is een ramp. Het Turkije van Erdogan hoort niet in de EU. Het is een totalitair bewind de een groot deel van de inwoners onderdrukt. En bovendien in koerdisch Turkije een burgeroorlog voert tegen de eigen bevolking. Maar het alternatief is niets doen. Niet IS aanvallen heeft als gevolg dat tienduizenden vermoord en verkracht worden. Hoe dan ook dat kalifaat kan niet blijven bestaan. Heeft ook als gevolg dat nog honderdduizenden door de Balkan van Noord Europa vluchten. Dat is nog beter nieuws voor extreem rechts dan de afspraken met Erdogan. Ik denk dat er enorme behoefte is aan een andere aanpak maar dat die niet zomaar te bedenken is. Voor sommige problemen is misschien ook geen oplossing. Maar deze bijdrage is echter volstrekt zinloos.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:52

Nou, ik vind het droogleggen van de wapenhandel en het onafhankelijk worden van olieleverancies wel een zeer grote ommezwaai, en volgens mij zal dat de verhoudingen in het Midden Oosten drastisch veranderen. Verder ben ik er wel voor om IS aan te pakken, maar niet door te bombarderen want dat helpt geen klap, maar door ze te isoleren. Een no-fly zone voor iedereen, cordon eromheen, geen wagen er meer in of uit, vluchtelingen opvangen en dan maar zien hoelang ze het daar uithouden in de woestijn. Ik voorspel: niet lang.

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 19:10

Kees, allebei je suggesties zijn in theorie heel mooi maar volgens mij in de praktijk onhaalbaar.

msj_meijerink
msj_meijerink15 mrt. 2016 - 6:55

De aangedragen alternatieven zijn me veel te veel het product van 'huiskamerpolitiek' en 'wishfull thinking'. Iets concreets en ralistisch zit er niet bij. Zo kan ik ook wel een stukje tekst in elkaar flansen!

3 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink15 mrt. 2016 - 6:57

Uhh: 'ralistisch' is natuurlijk 'realistisch'

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:50

Wees blij dat ik alternatieven geef. De meeste columnisten zouden voor het laatste kopje zijn opgehouden. De alternatieven in de eerste alinea heb ik in een vorig stuk hier op Joop uitgewerkt. http://www.joop.nl/opinies/het-vluchtelingenvraagstuk-opgelost De oplossingen die ik geef als het stoppen van de wapenhandel en 100% eigen energie lijken mij zeer concreet en gezien de situatie nu een grote ommezwaai. Het laatste is inderdaad niet uitgewerkt, maar dat heb ik in stukken op Sargasso al wel een aantal keer gedaan, en dat zal hier op Joop ook wel een keer volgen. Leest u mee?

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 mrt. 2016 - 19:12

Zolang de olieprijs zo laag blijft voorzie ik geen snelle ommezwaai naar 100% eigen energie

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord15 mrt. 2016 - 6:28

De EU doet niets anders dan extremisme binnen te laten. De Ukraine en Turkije zijn maar 2 voorbeelden van extremistische landen waar de EU toenadering toe zoekt.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:46

Ik zie niets slechts in goede afspraken en handelsrelaties, met zowel Oekraïne als Turkije. Iets anders is het om die landen 'binnen te laten'. Met Oekraïne is daar vooralsnog geen sprake van.

johannes dree
johannes dree15 mrt. 2016 - 3:45

Vraag maar eens een 'acute' bouwvergunning aan, duurt jaaaaaren!

Piet de Geus
Piet de Geus15 mrt. 2016 - 1:20

"Bovendien is het land zelf in een burgeroorlog verwikkeld met de Koerdische minderheid." Dat is alleen relevant waar het Syrische koerden zijn die vluchten. Alleen zij kunnen (zijdelings) betrokken zijn bij dat conflict. "Binnen de kortste keren zullen we horen van beroepsoverstekers, die heen en weer pendelen tussen de EU en Turkije om daarvoor geld te ontvangen van de volgende wachtende asielzoeker, oogluikend toegestaan door de Turkse overheid." Dat werkt alleen als je niet registreert voordat je terugstuurt. "de EU heeft afgesproken dat Turkije versneld toe zou mogen treden" Dat is helemaal niet afgesproken. Afgesproken is alleen dat de gesprekken hervat zullen worden, waarbij fijntjes is vermeld dat die gesprekken al decennia duren en dat ze gezien de ontwikkelingen in Turkije nog heel veel meer decennia zullen duren zonder zicht op toetreding. "De reden waarom de EU-leiders dit verdrag willen is uit blinde paniek, uit angst voor de vreemdelingenhaat van extreem rechts in eigen land." Los van het draagvlak onder de bevolking was er nog wel een dingetje qua verwerkingscapaciteit van de instroom. Zelfs Zweden stuit op de grenzen daarvan. "Een goede opvang en een snelle beoordeling van de asielaanvragen, zodat snel de echte vluchtelingen hun rechten krijgen, en eventuele ‘economische vluchtelingen’ duidelijkheid." Alleen leidt die duidelijkheid er niet toe dat ze ook vertrekken. Dat is natuurlijk wel het geval als je bij de buitengrens mensen niet accepteert die uit een land komen waarvan je geen asielaanvragen honoreert. Neem je een aanvraag wel in behandeling, dan volgt een heel ander traject dan weigeren aan de grens. Dat belast de verwerkingscapaciteit en leidt maar zeer moeizaam tot daadwerkelijke uitzetting. "Vluchtelingen vluchten voor bombardementen, en die worden ook door EU-landen uitgevoerd." We mogen toch hopen dat op zijn minst IS-strijders er aan de grens uit worden gepikt en retour gezonden. De enige valide reden om met de Turken samen te werken is dat er geen alternatief heeft om wie eenmaal op een bootje is gestapt maar geen enkele aanspraak op asiel heeft aan de grens te weigeren. Van hen moet je dan stuk voor stuk het land van herkomst ondubbelzinnig vaststellen, overeenkomst over terugname met dat land bereiken en vervolgens een vliegtuig regelen. Doorgaans verloopt dat niet zo probleemloos, terwijl meeliftende Albanezen, Marokkanen e.d. ook nog eens voor de meeste problemen in de opvangcentra zorgen. Denk niet alleen aan Keulen maar ook aan al die andere incidenten. Van een heel ander laken een pak is het terugsturen van Syriërs die wel recht op asiel hebben. Het terugsturen van hen (in ruil voor een andere Syriër die in Turkije bivakkeert) is natuurlijk pure kolder: fijn dat u uw leven heeft gewaagd, u gaat nu retour maar wie weet is uw buurman zo gelukkig dat hij dankzij uw gevaarlijke overtocht de veerboot mag nemen. Het wordt gemotiveerd als het ontmoedigen van mensensmokkel maar het is natuurlijk tegelijkertijd het ontmoedigen van legitieme pogingen om asiel te zoeken. Een Syriër die voet op EU-bodem zet en zegt asiel aan te vragen heeft er simpelweg recht op dat die aanvraag in behandeling wordt genomen. Dat geldt overigens ook voor een Afghaan of Pakistaan die een (in ieder geval in eerste instantie) goed verhaal heeft. Voor het ene deel van het verdrag (terugsturen wie uit een land komt waardoor een asielaanvraag bij voorbaat kansloos is) kun je praktisch gezien niet om samenwerking met de Turken heen. Het is het andere deel van het verdrag dat onacceptabel is: terugsturen wie wel legitiem asiel vraagt.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:45

Ik kan uw bijdrage wel helemaal volgen, maar het probleem is nu juist dat die beoordeling of iemand vluchteling is of niet wel wat tijd kost. Ik wil het zo snel mogelijk laten plaatsvinden, zeg direct aan de grens, in Griekenland, en daarmee kom ik volgens mij wel voor een deel aan uw alternatief tegemoet. Maar juist het beoordelen van iemand die uiteindelijk geen recht heeft kost, als we het zorgvuldig willen laten gebeuren (en daar ga ik dan maar vanuit) wat meer tijd. Het enige waar ik samenwerking met de Turken zou billijken is het terugsturen van mensen die volgens ónze beoordeling geen recht hebben. Maar dat is iets heel anders dan in het verdrag geregeld wordt. En waarom zouden we niet eerder ook verdragen sluiten met de landen waar de 'onterechte' vluchtelingen uit komen zelf, in plaats van alleen Turkije? Overigens heeft de oorlog tegen de Turkse Koerden natuurlijk wel gevolgen voor de veiligheid in Turkije. Daarbij zal van beroepsoverstekers nu juist die registratie weer geen sinecure blijken. De oplossing lijkt simpeler dan de uitvoering in deze.

Piet de Geus
Piet de Geus16 mrt. 2016 - 3:30

"juist het beoordelen van iemand die uiteindelijk geen recht heeft kost, als we het zorgvuldig willen laten gebeuren (en daar ga ik dan maar vanuit) wat meer tijd." Daarom maak ik ook dat onderscheid: als iemand een (in ieder geval in eerste instantie) goed verhaal heeft moet je de aanvraag in behandeling nemen en dat verhaal onderzoeken. Maar de meeste meelifters hebben geen ander verhaal dan de claim Syriër te zijn. En dan heb je aan de buitengrens genoeg aan een native speaker die vraagt om drie keer hardop het Syrische equivalent van 'Scheveningen' te zeggen en je pikt de Albanezen, Tunesiërs en Marokkanen er al uit die zich voor Syriër uitgeven. Waarmee iedere grond om een asielaanvraag is verdwenen en ze gewoon retour kunnen. Het verhaal van iemand die op het strand van Lesbos zegt een Irakese homo te zijn die voor zijn leven moet vrezen ontkracht je uiteraard niet a la minute. Om dat zorgvuldig te checken kost meer tijd. "Het enige waar ik samenwerking met de Turken zou billijken is het terugsturen van mensen die volgens ónze beoordeling geen recht hebben. Maar dat is iets heel anders dan in het verdrag geregeld wordt." Klopt. Omdat die beoordeling geen enkele rol meer speelt bij de terugzendpolitiek die je toepast met dat malle uitruilsysteem: wie de overtocht weet te maken sturen we terug (en plaatsen we onderaan de lijst) en in ruil laten we een ander komen. Dat is wat er niet deugt. Wie het tot Lesbos weet te schoppen heeft volgens onze beoordeling ineens geen recht meer op asiel. Dat hele criterium is in strijd met alle mensenrechtenverdragen. Als wie om de simpele reden dat hij aan onze grens opdaagt geen recht heeft op asiel, dan heeft simpelweg niemand meer recht op asiel. Tenzij die wordt uitgenodigd. "En waarom zouden we niet eerder ook verdragen sluiten met de landen waar de ‘onterechte’ vluchtelingen uit komen zelf, in plaats van alleen Turkije?" Over het algemeen wil het niet zo lukken met die verdragen en erkennen landen hun eigen onderdanen niet op het moment dat ze teruggestuurd worden. Kennelijk lukt het Turkije beter om dat te regelen.

Ed1976
Ed197614 mrt. 2016 - 23:05

Turkey is een NATO partner en ik draag ze en met name Alawieten een warm hart toe. Echter Erdogan is een dictator, onder zijn leiding is de scheiding tussen staat en geloof in Turkey teniet gedaan. Hij flirt met IS, zijn zoon handled olie met IS, hij bombardeert onze grond eenheden (Koerden), speelt Rusland en NATO tegen elkaar uit. Deze man is levens gevaarlijk en een Pathologisch leugenaar.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:38

Ik volg u helemaal.

Patrick Faas
Patrick Faas14 mrt. 2016 - 22:55

Europeanen zetten een paard neer en Azië haalt het binnen. Zo ging het toch?

Machielse93
Machielse9314 mrt. 2016 - 22:51

Ik sluit me aan bij de observatie dat behalve Turkije niemand gebaat is met dit verdrag. Maarja de op deze site oh zo geprezen Merkel vond dat Turkije haar probleem moest oplossen. Merkel heeft er een handje van om anderen haar problemen op te leggen. Ik sluit me niet aan bij de voorgestelde oplossing. De beste oplossing is in mijn ogen als lidstaten de reden wegnemen waarvoor zoveel migranten hier komen.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 0:48

Moeten de lidstaten dan dus net zo hard tegen de mensenrechten ingaan als de strijdende partijen in Syrië of de welvaartsstand van Turkije invoeren? Ik zie daar niet zoveel in...

Machielse93
Machielse9315 mrt. 2016 - 0:51

Mensen in levensgevaar help je. Dat hoeft echter niet hetzelfde te zijn als levenslang een gratis woning en uitkering. Zonder toegang tot royale voorzieningen zullen er een stuk minder migranten komen.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:37

Even serieus op dit alternatief ingaande (want ik denk wel degelijk dat u het meent en wellicht ook vanuit een goed hart): dat houdt dus als ik het goed begrijp in een tijdelijke opvang, in opvangcentra, en dan hopen dat daarna die mensen terugkeren. Maar dat proberen we nu ook al een tijdje. Wat dat vooral oplevert, is een slecht geïntegreerde groep mensen, want vaak kunnen die mensen nooit meer terug. Dan krijgen we dus een parallelle samenleving in opvangcentra overal in het land en dat is mijns inziens vragen om moeilijkheden. Verder, als iemand eenmaal genaturaliseerd is, dan vind ik ook dat hij of zij dezelfde rechten en plichten moet hebben als Nederlanders. Zo nee, dan weet je zeker dat integratie nooit zal lukken. Nu slaagt 50% van de ex-vluchtelingen er nog in om binnen tien jaar op eigen benen te staan. Dat aantal zag ik liever omhoog dan omlaag gaan. Wie niet?

Alex Lefering
Alex Lefering14 mrt. 2016 - 22:43

Tja wat moet je hier nou van vinden? Dit soort dingen wat de oorlogsvluchtelingen/asielzoekers/gelukzoekers/terroristen/en al het andere gespuis van de wereld, wat europa binnen probeert te komen doen als het niet snel genoeg gaat of dat als ze hun zin niet krijgen, kan je gaan verwachten. De grote schuld ligt niet aan hun die het proberen maar meer aan de beleidmakers/regeringsleiders en andere politieke figuren die maar iets te maken hebben met dit grote probleem, ze hebben europese en internationale afspraken gemaakt ondertekent en er mee accoord gegaan! ze hebben het hele probleem flink onderschat, ze hebben de conseqenties van alle verdragen die ze hebben ondertekent totaal niet ingezien als het werkelijk mis zou gaan en nu zitten ze met een groot probleem, merkel heeft overal lopen roepen kom maar binnen plek zat en het lukt europa wel! ze geven zo maf als ze zijn de sleutels van de poort van europa aan een dictator in turkije plus miljarden euro's en het vrije reizen van 80 miljoen turken/koerden en weet ik wat nog meer door heel europa. Het hele normale leven voor gewone burgers in europa wordt helemaal ontwricht, probeer maar een huis te huren , (je komt op een wachtlijst en komt u over 15 jaar nog maar eens terug mischien hebben ze dan een woning voor je) En hele Steden in europa worden door 80 verschillende nationaliteiten bewoont, Het wordt 1 grote kelerezooi in europa en we steven af op een "Armaggedon" het is "onvermijdelijk" en het gaat sneller dan u denkt.

5 Reacties
Machielse93
Machielse9315 mrt. 2016 - 0:53

Over die 80 nationaliteiten zou ik me niet zo een zorgen maken, maar over de sluimerende islamisering des te meer. Heb een half jaar in België gewoond en geloof mij het is daar veel erger dan in Nederland. Zo goed als heel Brussel en veel wijken in andere steden daar wil of kan je eigenlijk niet meer wonen zoals men dat voorheen gewend was.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:30

Die 80 nationaliteiten maak ik me ook niet druk om, evenmin als het 'islamisme'. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat immigranten in armenwijken terecht komen en er geen perspectief voor hen is, door een slechte 'integratie' in de samenleving. Overigens is de afkeer van die samenleving voor nieuwkomers daar net zoveel schuld aan als de werkelijk waardeloze opvang die de overheid biedt.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:32

Overigens zie ik in de extreme islam wel degelijk een gevaar, maar ik zie de flirt van veel jongeren daarmee als een symptoom van wat ik net beschreef. Ook zijn veel problemen van immigrantengroepen niet via de Islam te verklaren. Vergeet ook niet dat Antilliaanse jongeren bijvoorbeeld vaak dezelfde probleemcijfers vertonen. Het ligt aan het slechte vermogen van onze samenleving om nieuwkomers een plek te geven.

JoostHelder
JoostHelder15 mrt. 2016 - 13:55

@ Kees "Het ligt aan het slechte vermogen van onze samenleving om nieuwkomers een plek te geven." Bizar! Dus als mensen niet integreren ligt het aan 'onze samenleving'? Hoe kan het dan dat anderen wel integreren Kees?

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 17:33

Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. En inderdaad integreren veel mensen perfect. Maar het verbod te werken tijdens de asielaanvraag die jaren duurt, het opsluiten in centra, en daarna 50% kans minder op een baan door een rare achternaam, tsja, dat helpt niet echt.

Leowieke
Leowieke14 mrt. 2016 - 22:27

Niet vaak ben ik het eens met linkse rakkers, maar dat Turkije een paard van Troje is ben ik dus met deze columnist eens. Als ik die Erdogan zie wordt ik al onpasselijk, de islamitische aap is wel duidelijk uit de mouw gekomen. Als deze overeenkomst doorgaat, dan wordt dat echt het eind van de EU in de huidige vorm.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:28

Het is een grote misvatting dat het gevaar van Erdogan zijn islamitische geloof is. Erdogan opereert gewoon in de nationalistische traditie van Atatürk en al zijn opvolgers, en zijn verheviging van de greep van de staat op het geestelijke en culturele leven van de burgers (na eerst een beetje versoepeld te hebben) valt vooral op die manier te begrijpen. Zolang de Turkse regering seculier was, vonden de rechtsdenkers het allemaal prachtig, lak aan de mensenrechten, onderdrukking van minderheden, controle van de pers. Ze zien er pas een probleem in als ze hun labeltje 'Islam' eraan kunnen hangen. Maar daarmee zijn ze blind voor iedere andere vorm van onderdrukking.

Doppert2
Doppert214 mrt. 2016 - 22:12

Ik ben het met de schrijver eens dat deze overeenkomst het domste is wat de EU ooit (althans tot nu toe) had kunnen doen, maar de verdere onderbouwing is volgens mij weer de bekende linkse riedel tegen alles wat rechts is, zonder verdere steekhoudende argumenten. Ik zal verder ook maar niet op het stuk ingaan, want de censuurzeis van Joop is onverbiddelijk, alles wat niet himmelhoch jauchzend à la de Noord-Koreaanse persdienst voor links, vluchtelingen en tegen het kapitalistische rechtsfront geschreven is, wordt toch niet geplaatst.

3 Reacties
cornelis36
cornelis3615 mrt. 2016 - 6:44

Nou Doppert daar kan ik over mee praten.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mrt. 2016 - 7:06

Wat een flauwekul. Als je iets te melden hebt doe dat dan. Gezien het feit dat dit bericht van jou er gewoon staat valt het met Koreaanse toestanden nog wel mee. Waarschijnlijker is dat je ook gewoon geen idee hebt. Ik ben overigens dat rechtse gejank over linkse media nog zat. Alle linkse media hebben zelfs Wilders gewoon een podium geboden voor zijn verhaal. Dit soort beweringen van jou missen iedere onderbouwing.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:22

Wat een onzin. Ik heb hier zelf op Joop een aantal maanden geleden een stuk neergezet waarin ik de PvdA tot op het bot af fakkelde. Dat kon gewoon. En uw reactie waarin u ongefundeerd deze site beschuldigt staat er ook gewoon. De linkse pers? Laat me niet lachen. De NOS, NRC en Volkskrant publiceren braaf zonder enige kritische noot elke scheet van Wilders met koeienletters op de voorpagina en de leugens van Zijlstra ernaast, en de grootste kranten, blogs en tijdschriften, de Telegraaf, GeenStijl en Elsevier, zijn uitgesproken rechts. Linkse media zijn veel kleiner en zitten vol zelfkritiek dat het rechtse kamp zo node mist. U leeft in een rechtse mediabubbel, en die schiep uw gedachten, inclusief het geklaag over de 'linkse media'. Gaat u nu maar gewoon met argumenten tegen wat u niet bevalt in het stuk in, want ik zit hier om de inhoud, en jijbakken kan ik missen.

Sol Invictus
Sol Invictus14 mrt. 2016 - 22:11

Foutloze analyse !

Correl2
Correl214 mrt. 2016 - 22:07

Ik vind het prachtig. De EU helpt gewoon lekker mee om de EU in te laten storten. Nog een jaar en er zijn verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ondertussen zit de EU-elite met hun handen in het haar en roepen zaken die alleen maar tegen ze spreekt. Voorspelling 2016: Brexit Massalre toestroom Turkse Koerden richting EU nadat Visumvrij verkeer mogelijk is naast de nog steeds aanhoudende vluchtelingenstroom. Inwoners meerdere landen zijn boos over voorgaande + TTIP en CETA. Voorspelling 2017: Marine le Pen wordt presidente van Frankrijk. Wilders premier van Nederland. Merkel onttroont.

5 Reacties
cornelis36
cornelis3615 mrt. 2016 - 8:19

En de PvdA 1 zetel.

Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:10

En dat vindt u allemaal prachtig? De PvdA 1 zetel en opgeheven vind ik het enige lichtpuntje van die rij, en die komt niet eens van u. Maar u bent dus heel erg fan van ongecontroleerde immigratie, een ineenstortende economie, uitholling van de sociale rechten en de macht voor het fascisme? Ik zelf zit ook vol van kritiek op de EU, noem mij gerust Eurocriticus, maar het alternatief dat de Euroscepticus heeft, daar gruwel ik nog meer van.

Correl2
Correl215 mrt. 2016 - 13:58

Ja, en ik kan uitleggen waarom. Ik ben een van die gelovigen die meent dat de wereldbevolking af moet nemen met minimaal 50%. Dit om een fatsoenlijk leven te waarborgen voor toekomstige generaties mensheid. Verder ben ik tegen nivelleren en globaliseren. De EU is per saldo een nivelleringsproject. Wij ( de rijken) betalen voor de armen. Daar kan ik voorbeeld op voorbeeld van geven. Met woorden als fascisme maak je in deze tijd niemand meer bang. Er bestaat een groot verschil tussen een mening hebben over immigratie en deze proberen buiten de deur te houden/ illegalen uitzetten of deze op de trein zetten naar gaskamers. Oorlog is verder niet van toepassing. Geen enkel land in West-Europa komt in oorlog met elkaar. Al is het maar omdat ieder land dat er toe doet de beschikking heeft over massavernietigingswapens. Verder zal er ook samengewerkt worden als er geen EU meer is. Dat deed men voorheen in de EEG en AURATOM namelijk ook en dat werkte meer dan prima. Waar er waarschijnlijk wel oorlog uitbreekt? In de delen van de wereld waar men kampt met te grote bevolkingsgroei. Dat is natuurlijk de snelste weg naar waar ik in geloof aangehaald in alinea 1.

Correl2
Correl215 mrt. 2016 - 14:15

Verder is het natuurlijk een feit dat een hoop landen binnen de EU er een potje van hebben gemaakt en nog jaarlijks maken. Aan de regels rondom begrotingstekorten houden landen zich niet. Maatregelen als pensioenen vanaf 67 zoals wij hebben gedaan wagen ze zich niet. Ik noem even een Griekenland, Italie en Spanje. Landen die op omvallen staan. Al is het niet door rommelkredieten of staatsschuld dan is het wel door 25% werkeloosheidcijfers. Die landen moeten binnen nu en afzienbare tijd gered worden, als dat al kan. Dan hebben we de keuze: Wij als rijke naties gaan inleveren en die landen blijven overeind om daarna over een decennia door het gevoerde wanbeleid in precies dezelfde situatie te zitten = Allemaal armer: Solidariteit kuch kuch.. Of wij kiezen er voor eens even onze eigen boontjes te doppen. Wij staan namelijk gewoon 70% van ons jaarinkomen in de min. Een gezonde staat is wat mij betreft een staat die geen schulden heeft of in ieder geval een te dragen schuldenlast. Als Nederland een regulier gezin zou zijn dan zaten we gewoon in de schuldsanering. Ik pleit voor consequente begrotingsoverschotten in plaats van tekorten. Het speculeren op inflatie en de schuldencultuur moeten maar eens afgelopen zijn. Als dat gaat betekenen dat er een aantal landen op nog geen tweeduizend kilometer afstand met enorme armoede te maken krijgen en wij niet dan juich ik dat toe.

Kees Alders
Kees Alders17 mrt. 2016 - 11:10

Met fascisme bedoel ik: fascisme. Niet per se alleen maar buitenlanderhaat en gaskamers. Ik denk verder dat u teveel in karikaturen denkt en daarbij veel te positief over het breakup-scenario denkt. Maar goed, dat is een hele discussie en daarvoor ontbreekt mij nu de tijd, excuses. Wellicht komen we er later nog op terug!

panterarosso65
panterarosso6514 mrt. 2016 - 21:56

technisch gezien zeg je dus op de vraag willen jullie minder turkije? minder minder?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders15 mrt. 2016 - 13:07

Dat is een te simpele voorstelling van zaken. In een eerder artikel dat ik voor Sargasso schreef kunt u zien dat ik de verwijdering van Turkije van de EU eerder juist betreurde. Ook nu vind ik dat nog spijtig. Maar een toetreding van Turkije zou mijns inziens een beloning voor dat land moeten zijn voor een sterke toename van democratie en de mensenrechten in dat land. In dat geval zou ik de Turken met open armen verwelkomen. Het gaat er mij nu juist om, dat het daarmee nu juist (weer) slechter gaat, en toetreding of in ieder geval intensivering van de gesprekken daarover, nu als resultaat lijkt te komen van chantage en een wens van de EU die niets met mensenrechten te maken heeft. Dat vind ik puur schadelijk. Het gaat dus vooral om de manier. http://klokwerk-tekst.nl/politiek-kwartier-kans-gemist/