Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Etnisch profileren is ineffectief

  •  
09-06-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
555 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Etnisch profileren maakt het politiewerk minder effectief, en dat is op zich al genoeg reden om daar iets aan te doen. De oplossing ligt daarbij voor de hand.
Uit een recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat tweederde van de Nederlanders etnisch profileren door de politie gerechtvaardigd vindt. Zij vinden het logisch dat zolang crimineel gedrag nog altijd oververtegenwoordigd is onder bepaalde groepen, de politie op deze groepen ook meer recherche pleegt. Daarbij klinkt dan het argument: etnisch profileren is misschien vervelend, maar als de politie hiermee meer criminaliteit opspoort, dan is dat het wel waard. Dat zou je kunnen stellen, maar of het politiewerk wel efficiënter wordt door etnisch profileren is nu juist hoogst betwijfelbaar. Met deze argumenten worden namelijk twee belangrijke effecten over het hoofd gezien, die het zeker waard zijn om bij stil te staan.
Nadelige effecten Ten eerste het effect dat etnisch profileren de criminaliteitscijfers beïnvloedt. Wanneer de politie vooral allochtonen controleert, dan is het niet verwonderlijk dat er ook meer allochtonen tegen de lamp lopen of door de mand vallen, en dat terwijl criminele blanke jongeren makkelijker wegkomen. De cijfers waarop het beleid is gebaseerd worden zodoende door dat beleid zelf bevestigd. Etnisch profileren als self fullfilling prophecy. Het is niet duidelijk hoe groot dit effect is, en het is zeker niet de enige verklaring voor de grote verschillen in criminaliteit tussen groepen, maar het is wel een effect waar serieus rekening mee gehouden mag worden.
Ten tweede het effect dat het telkens controleren van allochtone jongeren veel weerstand opwekt onder die allochtone jongeren. Dat kunnen mensen aanstellerij vinden, het is wel een gegeven. En dat terwijl allochtone jongeren juist zo nuttig zouden kunnen zijn bij het opsporen van criminaliteit binnen hun groep. Wanneer een jongen die nooit iets fout gedaan heeft het bij voorbaat al helemaal geschoten heeft met de politie omdat hij continu staande gehouden wordt, dan is hij echt niet bereid met de politie mee te werken, laat staan een tip te geven. Dit lijkt me bij de klacht van de politie dat in allochtone kringen vaak weinig wordt meegewerkt met het opspoorwerk een zeer belangrijk punt.
Toevalstreffers Dit alles spreekt niet tegen dat de politie door etnisch profileren sommige daders eerder kan pakken. Maar dit zijn dan wel toevalstreffers. Als de politie niet alleen mensen met een kleurtje, maar iedereen op straat dagelijks aan zou houden, dan zouden er nog veel meer criminele feiten aan het licht komen. De vraag is echter of dit wel zo effectief is. Misschien is echte opsporing wel veel effectiever dan de hele wereld bij voorbaat als verdacht beschouwen. Dus nog even los van het ongemak dat mensen zeggen te ondervinden van etnisch profileren: het politiewerk wordt er kwalitatief minder door.
Ook de politie zelf lijkt soms te beseffen dat dit een probleem is. In ieder geval heeft zij excuses aangeboden aan de rapper Typhoon, die werd aangehouden omdat hij als gekleurde Nederlander in een dure auto reed. De agenten gaven hun fout ruiterlijk toe. Dat is een belangrijke stap. Het is een belangrijk gebaar naar alle jongeren die niet de bekendheid van de rapper hebben en ook met dit soort staandehoudingen te maken hebben, ze niet als ‘klaagnegers’ af te doen, want dat is de beste garantie om het politiewerk moeilijk te maken. De politie kiest daarin dus voor pragmatiek. Hun gebaar is niet alleen ridderlijk, het is ook op te vatten als strategisch.
Onbewust Maar de politie mag bij dit incident echter dan wel aantonen meer verstand te hebben dan het publiek, het is de vraag in hoeverre zij ook op straat deze fouten toegeeft en hier actief wat tegen probeert te doen. Het rapport dat Amnesty International in 2013 uitbracht over etnisch profileren had wat mij betreft de ogen van de politie en de meeste Nederlanders moeten openen, maar werd met weinig belangstelling en ontkennende reacties ontvangen. Vooral het voorstel voor het invoeren van de zogeheten stopformulieren, formulieren waarop agenten de reden waarom zij mensen staande houden vastleggen, stuit bij de politie op weerstand. En het is die weerstand die mij zorgen baart. Antidiscriminatie vergt namelijk niet alleen zelfdiscipline, maar ook zelfonderzoek. Als dat laatste ontbreekt, dan heeft antidiscriminatie geen zin.
De mensen die bewust discrimineren, dat zijn er namelijk niet zoveel. Discriminatie gebeurt vooral onbewust. Een methode als het stopformulier is dan ook niet zozeer een methode om de politie van buitenaf te controleren (waar de politie dan met smoesjes dan omheen gaat zitten schrijven), het is een methode om de agenten zelf meer bewust te maken van de redenen waarom ze mensen aanhouden. En dit is dan ook waarom deze methode in Groot-Brittannië en in Spanje buitengewoon succesvol blijkt. De effectiviteit van controles blijkt er enorm mee toe te nemen. Het aantal staandehoudingen neemt af, maar het aantal aanhoudingen naar aanleiding van die staandehoudingen neemt toe. De tijdwinst die dat oplevert weegt ruimschoots tegen de administratieve last van het vastleggen van de reden van de staandehouding in een app op. Nog even los van het effect van de winst in vertrouwen in het politiewerk bij de groepen die normaal juist nogal wantrouwend tegenover de politie staan.
Er is geen enkele reden aan te nemen dat dit in Nederland niet net zo goed zou werken. Het verzet vanuit de politie tegen deze methode is dan ook ongewenst. De politie zou dit zelf moeten verwelkomen als een prima methode om haar mensen meer bewust haar werk te laten doen, om zo de effectiviteit van aanhoudingen te verbeteren. En als zij dat niet doet, dan moet de politiek dat dan maar afdwingen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (126)

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 23:47

Etnische profilering zal wel werken als etnische groepen dat niet als een teken van racisme zien. Dat weten politici ook. Maar in plaats van racisme weg te werken, neigen ze naar het manipuleren van publieke opinie onder migranten. Ze vergeten dat migranten net zo bewust en misschien nog bewuster en alerter zijn dan autochtonen. Het is tijd dat racismebestrijding op de agenda van politici komt te staan en dit keer met duidelijke wetten en beleid en niet losse woorden en lege beloftes. De migranten bigbrothers kijken ook mee!

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 3:21

Zullen we dan ook maar ophouden hele volkswijken extra te voorzien van buurtpolitie- en buurtwachten en het wat meer over de wijken inclusief villawijken verspreiden. Immers omdat er een crimineel woont zijn niet alle mensen in die wijk criminelen. Zullen we akkoord gaan met het afschaffen van het recht zonder toestemming van de rechter en dus zonder aanwijzing van fraude woningen van bijstandsgerechtigden te controleren (hun huizen binnen te gaan) op het aantal tandenborstels en de was in de wasmand. Je gaat ook niet in een rijke villa-wijk huizen zonder bevelschrift controleren, zelfs niet na de panama-papers, op fraude door hun bankafschriften op te eisen en hun papieren te controleren. Er wordt bij voortduren geprofileerd in Nederland. Rechtsongelijkheid is aan de orde van de dag. Degenen die het hardst roepen nu maken zich niet zelden met het grootste gemak schuldig aan.. al is het maar schuldig bij afwezigheid van enig protest. Wil men ook daar de eigen groep beschermen. Het zijn niet de laagstbetaalden in Nederland die tot de groep werkgevers behoren die mensen met een andere achternaam niet aannemen. Zet die werkgevers eens in de krant. Shaming en blaming schijnt enkel voorbehouden te zijn aan bepaalde mensen. Ooit tegen geprotesteerd? Immers als je vaak in die wijken en onder die mensen controleert dan zal de balans uitvallen in het daar vaker vinden van strafbare feiten en wordt het een 'self fullfilling prophecy.' Put your money where your mouth is.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 16:46

Dank voor deze nuttige bijdrage!

il viaggiatore
il viaggiatore11 jun. 2016 - 21:30

Kees Alders, die wijk waar Typhoon werd aangehouden is wel de slechtste wijk van Zwolle. Het is gewoon een vogelaarwijk, je mag er gerust eens komen hoor. Ik nodig je uit voor een rondleiding. Niet raar opkijken als er weer eens een bankstel van 13 hoog naar beneden komt vallen. Typhoon zal ook moeten erkennen dat ondanks een flinke investering in de wijk het nog niet echt vooruit gaat. Holtenbroek noemen we hier in Zwolle Holtenbronx. Soms liefkozend, maar soms daarmee duidelijk maken welke problemen wij hier hebben. Aan de andere kant begrijp ik Typhoon wel weer, en zou de politie eens vanaf een uurtje of 21:00 moeten komen controleren, daarmee hebben ze meer pakkans.

Minoes2
Minoes212 jun. 2016 - 8:36

Kees Alders De politieagent heeft het zelf toegegeven over hem als persoon op dat moment,heeft er ook geen reden voor gegeven....... Anderzijds werd in de Volkskrant een ander voorbeeld vermeld; Er was een groep criminele Marokkanen die overvallen pleegden waarvan het kenmerk van de groep was dat ze allemaal Audi reden. In de buurt van de veel gepleegde misdrijven werden aldus Marokkanen die Audi reden allemaal gecontroleerd en niet bijvoorbeeld de oude man in een Audi. Waar wil u dit onderbrengen? Zou een agent hier ook niet antwoorden dat zijn aanhouding te maken had met etnisch profileren i.v.m. het profiel van de dadergroep? Ik weet het niet. Het gaat erom vanuit welk argumentatie dat gebeurt en of die profilering objectiveerbaar is. Ook in het Amnesty rapport wordt dit genoemd. Dat laatste wordt maar al te gemakkelijk weggelaten.

Kees Alders2
Kees Alders213 jun. 2016 - 10:44

Dat is natuurlijk al wat anders dan mensen aanhouden omdat ze een 'verdacht profiel' hebben, zonder dat er sprake is van opsporing nav een daadwerkelijk misdrijf. De politie heeft bij die staandehoudingen natuurlijk ook een beter verhaal naar degenen die worden staande gehouden. @Harry: Dan lijkt het me eigenlijk dat de politie eerder kan gaan selecteren op vallende bankstellen dan op dikke auto's.

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 2:55

Ik ben tegen etnisch profileren. Maar waar ik ook tegen ben is halve waarheden en toeschrijven naar iets wat je als feit wil brengen. Het gaat niet om het feit dat hij een kleurtje had en in een dure auto reed. Het gaat vooral om de combinatie; ZEER jong en in een dure auto rijden alsmede de kleur in dit geval. Dat zeer jong weglaten vind ik kwalijk. Ook zeer jong en blank in een dure of volgens autoriteiten te dure auto wordt aangehouden. En soms zoals bij een wegcontrole worden alle dure auto's aangehouden. Dat in dit geval en waarschijnlijk ook in andere gevallen kleur wel een rol speelt of een extra rol speelt is iets anders en verwerpelijk, vooral als dat het enige argument is. Verwerpelijk vind ik het ook als alles maar naar een eigen gewenste interpretatie wordt toegeschreven.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 16:47

De politie heeft zelf toegegeven dat het hier om etnisch profileren gaat. Waarom zou ik het dan gaan bagatelliseren?

Minoes2
Minoes212 jun. 2016 - 8:40

Maar niet vanuit welke argumentatie en of die objectiveerbaar was.

Minoes2
Minoes212 jun. 2016 - 20:15

Kees Alders Ik bagatelliseer het niet. Zo zie je maar weer waar woorden toe kunnen leiden en het gewicht dat er aan toegekend wenst te worden dan wel aan onthouden wenst te worden. Waarom zouden we alles niet gewoon letterlijk nemen. Dan zijn we dus snel uitgepraat en begrijp ik niet waarom u meent n.a.v. dit gebeuren boven een gehele opinie te moeten schrijven zoals u die geschreven heeft. Denken begint met jezelf vragen te stellen.

Kees Alders2
Kees Alders213 jun. 2016 - 10:45

Ik vind uw opmerking gewoon van minder belang, omdat het etnisch profileren wel degelijk bewezen is in dit geval.

cockpol
cockpol10 jun. 2016 - 14:30

."En dit is dan ook waarom deze methode in Groot-Brittannië en in Spanje buitengewoon succesvol blijkt." (Kees Alders) Zo succesvol is de regularisering van de "stop and search nu ook weer niet in Groot Brittanië (Eigenlijk heeft enkel Engeland en Wales de formulieren toegepast). Kijkt u eens over wat de Engelse pers schrijft over "stop and search." Een voorbeeld op de link hieronder. In tegenstelling tot wat de Auteur beweert is de Engelse en Walsche politiek niet "buitengewoon succesvol". Arme politie, gelukkige bureaucratie en gelukkige onderzoekers, die meer willen, meer meer meer! http://www.bbc.com/news/uk-england-london-34605490

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 16:52

Het is natuurlijk ook maar net hoe je succes meet. De correlatie tussen meer incidenten met messen en minder controles wordt hier wel gesuggereerd, maar niet bewezen. Daarbij heeft de politie ook met deze methode nog altijd het recht staande te houden. Ze moet er alleen wat beter bij nadenken. Dat leidt in praktijk tot minder staandehoudingen, maar hoeft niet zo te zijn. Wel is bewezen dat het aantal aanhoudingen na een staandehouding zeer fors is toegenomen. En dat is hoe je het ook wendt of keert, al een groot gewin aan efficiëntie. Gezien onze politie wegens capaciteitsgebrek veel aangiftes op de plank laat liggen kunnen we die capaciteit goed inzetten. En dat nog allemaal los van dat het beter werkt voor integratie als jongeren met een kleurtje zich niet continu aangehouden voelen omwille van hun kleur.

cockpol
cockpol11 jun. 2016 - 22:07

Als de jongeren "altijd" aangehouden worden enkel omwille van hun kleur, dan is er inderdaad wat fout, en zou ik ook boos worden. Maar etnisch profileren is wel een selectiemethode die nuttig kan zijn, maar het mag geen racistische plagerij worden, dat is juist.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus10 jun. 2016 - 8:55

Heer Alders - ik lees iedere discussie met belangstelling. Wat me tot nog toe het meest opvalt is dat kansberekening gezien wordt als "de statistiek". Dat is niet zo. Reaguurders hieronder die het hebben over het kopen van een staatslot - dat is kansberkening (= gewenste uitkomst). De politie heeft met een heel ander statistisch probleem te maken - als je criminaliteit gaat categoriseren (een hele nuttige bezigheid) dan is DE vraag bij 1 specifiek individu: behoort dit individu tot de doelgroep? Dat doe je op grond van relevante waarnemingen. Dat is waar profileren over gaat. En in veel discussie wordt het frame gebezigd alsof afkomst de enige toegepaste waarneming is, dat is flauwekul. Het gaat altijd om een combinatie van waarnemingen. En daar is een heel rijtje van - het rijden in dure auto suggureert dat jij linksom of rechtsom veel centjes weet binnen te halen. Legaal? Wie weet... Combineren we dat met andere waarnemingen - sexe, leeftijd, kleding, gedrag, afkomst dan kan een redelijk vermoeden ontstaan om eens te gaan vragen. Dat is wat er gebeurt, en dat is niet hoe het in discussies wordt omschreven. Voornaamste kritiekpunt op uw bewering dat profileren criminaliteitscijfers beinvloedt - de suggestie dat afkomst de enige profeleringsparameter is (is niet zo), u oorzaak en gevolg omdraait (er is niet eerst profilering en dan criminaliteit, het is andersom groepen vertonen crimineel gedrag en tengevolgde daarvan wordt er geprofileerd), en dat het lijkt alsof u uniek profileren op afkomst problematisch vindt. Als dat zo is - dan ben ik benieuwd waarom u profileren op andere gronden dan WEL acceptabel vindt. NB - ik ben voor profileren op ALLE denkbare verbanden die uit onderzoek naar voeren komen, dus ook afkomst.

3 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel10 jun. 2016 - 15:17

In het geval dat bepaalde groepen met bepaalde uiterlijke kenmerken, oververtegenwoordigd zijn in bepaalde categorieën kan dat iets zeggen over die groepen en/of over de meetmethode(n). Als je op basis daarvan preventief "verdachten" staande gaat houden dan neem je voor lief dat onschuldigen op voorhand worden gecriminaliseerd. Dat is de fout die gemaakt wordt, dat is discrimineren op basis van uiterlijkheden. Ook al is de kans groter dat je een keer "prijs" hebt, het beschadigt mensen, zit mensen in een hoek.

Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 16:42

"Combineren we dat met andere waarnemingen – sexe, leeftijd, kleding, gedrag, afkomst dan kan een redelijk vermoeden ontstaan om eens te gaan vragen." Jij hebt er blijkbaar geen idee van wat de wettelijke betekenis van de term "redelijk vermoeden" is. Het gaat niet om de vraag of de ambtenaar een keurige fantasie heeft, of de grens van de paranoia heeft overschreden. Er moeten daadwerkelijke aanknopingspunten zijn dat er mogelijk sprake is van een strafbaar feit: getuigen, bloedsporen, gestolen waar, dat soort dingen. Ooit werd een langharige figuur aangehouden omdat hij "dus" misschien wel hasj op zak zou hebben. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, maar hij werd desondanks vrijgesproken, omdat het ging om onrechtmatig verkregen bewijs. Etnische profilering kan dus zeer contraproductief werken.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:03

Uw bezwaren zouden kloppen in een zwart-wit-wereld, Gluteus. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. De suggestie dat afkomst de enige profeleringsparameter is maak ik helemaal niet. Het speelt mee, en dat is genoeg. Nee, profileren veroorzaakt geen crimineel gedrag. Maar als vijf roze en vijf groene mensen een crimineel feit plegen, en ik controleer alleen de groene, dan is dat een goede verklaring voor dat ik bij de groene mensen een hoger criminaliteitscijfer constateer. Daar kunt u niet omheen redeneren. Ook zeg ik expliciet nog eens in het artikel dat profileren zeker niet de enige verklaring van verschillen tussen groepen is. Maar het zal zeker meespelen.

Mozzarella
Mozzarella10 jun. 2016 - 7:28

Zelf software maakt zich schuldig aan etnisch profileren: https://www.propublica.org/article/what-algorithmic-injustice-looks-like-in-real-life

2 Reacties
Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 16:54

Commentaar van een lezer: "The idea that a computer program would "weed out human biases" shows that the people in the justice system do NOT understand computers. People write computer software and MAY in-code their own biases."

Van der Wal
Van der Wal11 jun. 2016 - 14:38

Ze mochten willen dat ze dat kunnen. Dan heb je een werkende AI.

joke1975
joke197510 jun. 2016 - 1:45

Even een verhaaltje. Omdat ik niet kan slapen. Er was eens een smurfendorpje vlak bij de zee. De smurfen leefden redelijk gelukkig en tevreden samen. Het was niet perfect maar toch. In de zee leefden de snorkels. Ook daar ging het best naar tevredenheid. Helaas werd de zee vervuild. De snorkels leerden op land leven en kwamen in het dorp van de smurfen te wonen. Ze gingen ook aan het werk, betrokken een paddenstoel en leefden samen in het dorp. In het dorp woonden 1000 smurfen en 100 snorkels. Vroeger waren er veel meer maar de vervuiling had zijn tol geëist. Uit onderzoek bleek echter wel iets; de snorkels vertoonden vaker crimineel gedrag. Bij de brave smurfjes was slechts 5% crimineel maar bij de snorkels was dat het dubbele; wel 10%. En als er eens iets voorvalt in het dorp? Wat doet de politie (bijna allemaal smurfen omdat het corps er al was voordat de snorkels kwamen) dan? Die richten hun onderzoek vooral op die criminele snorkels. Ze zijn tenslotte 2 keer zo crimineel als de smurfen. Maar als het er op aankomt; wat is waarschijnlijker? Dat het een smurf was of een snorkel? De politie denkt snorkel. Maar dat komt omdat de politie niet zoveel verstand heeft van percentages. Ze denken 2 keer zo crimineel en daarin hebben ze gelijk maar ze vergeten dat er wel 10 keer zoveel smurfen zijn. En dus ook meer criminele smurfen in absolute aantallen. 5% van 1000 is 50 criminelen en 10% van 100 is slechts 10. Dus ja, de snorkels zijn 2 keer zo crimineel maar er zijn 5 keer zoveel criminele smurfen in het dorp aanwezig. Maar ja, het onderzoek richt zich vooral op de snorkels als er iets gebeurt in het dorp. De kans dat een snorkel gepakt wordt als hij iets geflikt heeft is dus groter als bij een smurf; die komt er eerder mee weg. (self fulfilling prophecy) Een ander gevolg is dat de 90 snorkels die niet crimineel zijn ook voortdurend met argusogen worden bekeken en ondervraagd worden als er weer eens iets loos is. Dat zet kwaad bloed bij deze groep. En vooral de jonge snorkels worden daar na een tijdje goed flauw van; die gaan zich afzetten tegen de politie. En..... ze zullen ook minder geneigd zijn om zelf naar de politie te stappen als er eens wat loos is. Etnisch profileren werkt niet. Natuurlijk zul je gerust eens raak schieten. Maar die vlieger gaat ook op als je gewoon elke 100ste persoon aanhoud die je tegen komt. Maar ook dat lijkt me niet echt een nuttige besteding van je mankracht. Of smurfkracht in dit geval.

10 Reacties
JvHout2
JvHout210 jun. 2016 - 7:45

Uw theorie zou kloppen indien er vrijwel uitsluitend etnisch geprolifileerd zou worden en er nauwelijks opsporingsactiviteiten gericht op smurfen zou plaats vinden. Leuk gesmurfd maar helaas!

Albert Einstein
Albert Einstein10 jun. 2016 - 9:35

Je redenering klopt alleen als je alle smurfen en alle snorkels kunt onderzoeken. Dan zul je inderdaad de meeste daders bij de smurfen vinden. Maar als je beperkte middelen hebt, en bijvoorbeeld maximaal 10 personen kunt onderzoeken, geeft het onderzoeken van de snorkels toch het meeste kans op succes.

joke1975
joke197510 jun. 2016 - 11:27

Nee, dat klopt dus niet. Als er iets gebeurt in het dorp wordt er vanuit gegaan dat het een snorkel is. En die aanname klopt dus niet. De kans is namelijk statistisch gezien groter dat het een smurf was. In absolute aantallen zitten daar namelijk meer boeven. Weet je wat een veel beter plan is? Onderzoek doen op de plaats van het misdrijf. DAT is veel zinniger. En misschien leidt het bewijs dan richting een snorkel. Maar bij goed onderzoek en getuigenverklaringen opnemen leidt het dan wel naar een bepaalde snorkel. Maar misschien leidt het ook wel naar een smurf. Maar als 2/3de van de smurfen eigenlijk wel van mening is dat etnisch profileren werkt is de kans natuurlijk best groot dat daar heel erg op ingezet wordt.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus10 jun. 2016 - 13:53

Mw Joke1975 - uw verhaaltje is niet meer dan een verhaaltje. Heeft niet met de realiteit te maken. Politie werk bestaat uit recherche werk (= als er iets gebeurt is), en preventie. Voor preventie geldt dat iedere straat agent gerecigd is te handelen als er een redelijke aanwijzing is van crimineel gedrag. Voor die 2e categorie is een andere statistische grootheid relevant dan absolute aantallen. Dat "verwachting". Formule is mogelijke uitkomt * kans. En dan heb je in uw voorbeeld een 2x zo grote kans op een treffer bij een staande houding van - wat is het - snorkel had u het over? Profilering is dus zeer effectief.

Johan Stavers
Johan Stavers10 jun. 2016 - 18:07

Feit: als je die 100 snorkels controleert heb je daarna 10 criminelen gepakt. Feit: Als je in plaats daarvan eerst 100 smurfen controleert dan heb je daarna maar 5 criminelen gepakt. We kunnen ook 'eerlijk' gaan controleren, 50 snorkels en dan 50 smurfen..en dan heb je daarna 7.5 crimineel gepakt. Nog altijd minder dan wanneer je begint met de snorkels. Toch maar eerst die snorkels controleren, 't gaat tenslotte om om de pakkans te vergroten en niet om gelijke kansen te om te ontsnappen voor criminelen creëren, of erger nog om het creëren van een etnische onschendbaarheid.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:05

Als etniciteit echt de enige methode was om te selecteren wie je controleert, zou die laatste opmerking hout snijden. Gelukkig is dat niet zo, anders was het erbarmelijk gesteld met het politiewerk.

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 23:24

@ Johan Stavers 10 juni 2016 at 20:07 Meer controle op de groep van 100 met 10 criminelen, leidt op den uur tot het dalen van criminaliteit onder deze groep en de overgebleven aantallen gaan zwaardere criminaliteit in met minder kans van opgepakt te worden. Maar het belangrijkste is dat de groep van 1000 die 50 criminelen levert krijgen meer vrije hand om meer en breder criminaliteit te plegen. Op den duur zij zullen meer criminelen inleveren omdat ze niet opgepakt worden. Omdat het is niet te bedenken dat etnische profilering op blanken gaat plaatsvinden. Etnisch profileren leidt dus niet per definitie naar minder criminelen of minder criminaliteit maar naar het schuiven daarvan naar andere etnische groepen (met aanname dat het wel werkt).

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 23:29

@ Gluteus Maximus 10 juni 2016 at 15:53 Uw aanname is waarschijnlijk zo dat etnische criminelen net zo dom zijn als politie om ondanks etnische profilering op straat blijven om opgepakt te worden? Criminaliteit loopt altijd voor dan wat de criminaliteitsbestrijding eigen heeft gemaakt!

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 23:33

@ Albert Einstein 10 juni 2016 at 11:35 Je suggereert het gaat politie niet om het bestrijden van criminaliteit maar om hoofdzakelijk etnische criminelen oppakken. Zij zullen wel een aantal etnische criminelen pakken maar de grotere groep criminelen zullen blijven door gaan, plus dat politie de medewerking van alle etnische groepen gaat missen! Criminaliteit kan niet betere vrienden vinden dan jij!!!

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 23:40

@ JvHout 10 juni 2016 at 09:45 Het klopt wel wat jij zegt. Maar jij vergeet een ding. Waarom we nu discussiëren komt omdat etnische profilering laat stekjes vallen die veel impact hebben op werk van politie. Nog een paar gevallen van Typhoon en politie zal enorm onder druk komen te staan van publiek en politiek. De schade van etnische profilering weegt niet meer tegen de baten; de migranten worden bewuster en hun BNers mondiger dan voorheen!

thomiozo
thomiozo9 jun. 2016 - 23:53

ik zie hier voornamelijk loze woorden en theoretisch gezwets, het hoeven maar 2 kolommen te zijn: zwarte criminelen betrapt gedeeld door zwarte controles en witte criminelen betrapt gedeeld door witte controles, als a≈b dan is etnisch profileren inefficiënt. is trouwens leuk zo'n linkje naar Amnesty staat helaas (ook) geen enkel nuttig feit in.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:03

U bedoelt waarschijnlijk dat er geen cijfermateriaal voorhanden is. Inderdaad, dat is er niet. Maar dat betekent niet dat rekening houden met (mogelijke) effecten en beleving onzin is. Dat is het natuurlijk niet. Natuurlijk had ik ook liever harde metingen gezien. Maar als die niet gedaan worden, is het geen reden om te negeren. Zoals u ziet pleit ik dan ook voor meer onderzoek.

MP3
MP39 jun. 2016 - 22:30

Self fullfilling prophecy? Psychologie van de koude grond. Waar niet is kan niet zijn.

EvergreenLiga
EvergreenLiga9 jun. 2016 - 21:55

Het doel van Ethnisch profileren was sowieso nooit om criminaliteit te beperken. Het doel was om mensen met Marokaans/Arabisch/Turks uiterlijke kenmerken psychologisch zodanig beinvloeden en vernederen zodat ze vanzelf opgeven en het land verlaten. Een soort pesten. Met dit system wouden ze allochtonen minderwaardig laten voelen en hun het gevoel geven dat ze per definitie slecht zijn zolang ze zich in de landsgrenzen van de Nederlandse koningrijk bevinden.

4 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 23:13

Iemand nog aluminium kopen? Hier is een groot hoedje te koop. Kom op zeg, het is helemaal niet als pesterij bedoeld. Het kwam doordat er nogal grote groepen trotse mensen rondreden met hun veel te dure wagens en dat er dus wel eens een wenkbrauw werd gefronst of dat allemaal wel uit legale inkomsten voortkwam. Lees eens het Damrak arrest, want van daaruit is eigenlijk het etnisch profileren ontstaan. Dat het uiteindelijk door geslagen is, en racisme in de hand werkt moeten we erkennen en aanpassen.

Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:05

Ik vind dit ook nogal overdreven. Sowieso ga ik vaak liever uit van onnozelheid dan van kwade wil. Het verklaart beter, en zo nee, dan is het toch beter om het via die weg aan te pakken. Het geeft de mensen de mogelijkheid op hun schreden terug te keren zonder gezichtsverlies. Hoe was het ook alweer? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen, toch?

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 3:30

Als je vaker uitgaat van onnozelheid dan neem je mensen niet serieus en heb je geen enkel respect voor de ander. Sorry dat ik het zeg.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:06

Waarom zou ik minder respect voor iemand hebben als ik hem onnozel noem dan een slecht mens?

Mozzarella
Mozzarella9 jun. 2016 - 21:37

Lang geleden ging ik regelmatig met vrienden naar voetbalwedstrijden. De enige hardrocker in het gezelschap gaf zijn mes en wodkafles aan de één van de anderen en werd vervolgens als enige gefouilleerd. Tien meter verderop gaven we hem zijn spullen weer terug. Mijn ervaring met de politie is dat ze op een nogal simpele manier naar mensen kijken. Zie je er een beetje afwijkend uit dan ben je verdacht, en anders niet.

Johan Stavers
Johan Stavers9 jun. 2016 - 21:27

Ten eerste, Tja, als je meer allochtonen controleert en er lopen dan ook meer allochtonen tegen de lamp dan is dat natuurlijk bewijs van het feit dat dat controleren effectief is. Etnisch profileren als self fullfilling prophecy bestaat ook gewoon niet want er is geen vergelijkbaar fenomeen voor chinezen. Het is dus gewoon een feit dat er meer misdaden werden gerapporteerd door bepaalde bevolkingsgroepen en dat men daarop is gaan rechercheren. Zodra die cijfers veranderen gaat de politie zijn focus wel verleggen. Ten tweede is het wel begrijpelijk dat controles bij misdadigers weerstand opwekken. Ze weten allang dat je alleen maar 'racisme' hoeft te roepen of de agent is met dank aan de links-radicale pers per direct z'n autoriteit kwijt en kan zelf in het beklaagde bankje plaatsnemen, echt een geweldige ontwikkeling voor de veiligheid. Het is ook bizar om te denken dat allochtone jongeren gaan helpen bij het opsporen van criminaliteit in hun eigen groep. Als je zelf geen crimineel bent heb je namelijk zeer waarschijnlijk ook geen criminele vrienden en als je ze wel hebt ga je ze niet verlinken. Het voorstel om iedereen, inclusief mijn oma, gelijk te gaan standgehouden is iets om flink kwaad over te worden. Je gaat tenslotte ook niet bij voorkeur naar water zoeken in de woestijn. Als je de opdracht krijgt om (buiten Amsterdam) op straat iemand te vinden die op mannen valt ga je ook niet allemaal mannen aanspreken, ook al bestaan er homoseksuele mannen, je 'pakkans' is toch heel wat groter als je een willekeurige vrouw aanspreekt. Kleurenblind rechercheren brengt dus de openbare veiligheid in gevaar.

5 Reacties
Ton4
Ton49 jun. 2016 - 22:20

@ Johan "Je gaat tenslotte ook niet bij voorkeur naar water zoeken in de woestijn." Klopt, dat is niet logisch maar helaas gaat de vergelijking niet op. Dit is water dat niet gevonden wil wil worden en dan veranderd het spel. Zeg nou zelf: Als de politie alleen maar drugsrunners aanhoudt die Marokkaan zijn en in een dikke BMW rijden, door wie zou jij je drugs dan laten runnen ? Precies ! De enige juiste manier van controleren is random controle want anders speelt de crimineel handig in op etnisch profileren. Ik zou als drugsbaas ook maar wat graag het vooroordeel in stand houden door...... ach verzin zelf maar hoe, het is allemaal zo simpel, en zo dom als je denkt dat etnisch profileren effectief is. Dream on.....

Johan Stavers
Johan Stavers10 jun. 2016 - 6:22

@TonWi Als de politie alleen maar drugsrunners aanhoudt die Marokkaan zijn en in een dikke BMW rijden, door wie zou jij je drugs dan laten runnen ? Precies ! Dat zou kloppen als de Politie niet daadwerkelijk drugs van de straat zou houden met deze methode, zolang dat wel zo is...is het dus een strategie die volgt op de feiten en daarom werkt. Ik twijfel er niet aan dat de politie overgaat op het controleren van blanke peuters als blijkt dat die vaak met drugs in hun driewieler rondrijden.

Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:07

Wat denken mensen hier toch zwart-wit. Een kleine vangst is natuurlijk altijd een kleine vangst, maar dat betekent toch niet dat het gelijk een efficiënte methode is?

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 17:02

Profileren, een selecte steekproef nemen, is efficienter dan niet profileren, een aselecte steekproef nemen. Dat is triviaal te bewijzen met Bayes.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:07

Eens, maar gelukkig zijn er veel betere eigenschappen om mee te profileren: gedrag.

JvHout2
JvHout29 jun. 2016 - 19:55

Op zichzelf heeft u gelijk dat als gevolg van "etnisch profileren" allochtonen vaker gecontroleerd worden dan autochtone Nederlanders en dat derhalve de kans om als allochtoon tegen de lamp te lopen statistisch groter is. Toch denk ik dat indien er uitsluitend aselect gecontroleerd zou worden grosso modo dezelfde oververtegenwoordiging zal worden waargenomen. Vermeldenswaardig is dat bij internetfraude en fraude met toeslagen allochtonen in vrijwel dezelfde mate zijn oververtegenwoordigd.

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:09

Dat denk ik ook hoor. Er zijn meer factoren waardoor het criminaliteitscijfer onder allochtonen hoger is: zie vooral de correlatie met sociaal-economische klasse. Maar door etnisch profileren worden de cijfers natuurlijk óók beïnvloed.

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 6:00

Wat die sociaal economische klasse betreft. Controleer eens wat vaker in die andere klasse zou ik zeggen. God weet wat je dan tegenkomt. Misschien wordt het cijfer wel gecorrigeerd. Of mag je nu ineens wel weer profileren als het om klasse gaat en is je eigen argumentatie ineens niet meer geldig. Immers als je daar vaker controleert heb je meer kans op aanhoudingen en door meer kans op aanhoudingen komt er meer uit de statistieken en kloppen die niet meer omdat dit een zichzelf bevestigende strategie is. Als je het naar aantal mensen terugbrengt is het vooroordeel nog schrijnender. Uw vooroordelen zijn niet van de lucht. Het vervelende is dat u het zelf niet meer in de gaten hebt. Zoiets? De politie e.a. gebruiken hetzelfde argument nl. correlatie. Ik moet zeggen dat ik het niet meer kan volgen.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:09

Ik zeg toch nergens dat ik vind dat de politie moet controleren op sociaal economische klasse? Dat zou ook erg gek zijn als ik dat ergens gezegd heb, want dat vind ik ook helemaal niet.

Patrick Faas
Patrick Faas9 jun. 2016 - 19:39

Etnisch profileren is racisme van de bovenste plank en dus gewoon verboden. Je mag best profileren, maar niet etnisch, want dat is onrechtvaardig en onterecht. Inderdaad lijkt het een goed idee agenten verantwoording te laten afleggen over hun criteria, wanneer ze vonden dat iemand een verdachte indruk maakte, want details doen ertoe. Profileren op basis van cultuuruitingen is niet hetzelfde als etnisch profileren, hoewel je ook daarmee moet oppassen, want ook cultuuruitingen moet je niet te gemakzuchtig generaliseren. Iedere blanke van extreemrechtse sympathieën verdenken is misplaatst bijvoorbeeld. Maar als een blanke man zijn kop heeft kaalgeschoren, Londsdale kleding draagt en een confederale vlag op zijn jas heeft, wordt het een ander verhaal, want dat zijn symbolen van extreemrechts. Toch kan men zich ook daarmee vergissen. Er zijn provinciaaltjes die van Amerikaanse plattelandsmuziek houden, maar die geen Engels verstaan en geen flauw idee hebben waar de confederale vlag voor staat. En je kunt ook geheel kaal zijn om andere redenen dan politiek. Zo is ook niet iedere jongen die “G” wordt genoemd door zijn vrienden daadwerkelijk een super-egoïstische, oppervlakkige en materialistische misdadiger, maar de politie zou tekortschieten in preventie als ze geen aandacht zouden besteden aan openlijke uitingen van gangsterverheerlijking. Al moet de politie rekening houden met gebluf, waar een wil is is een weg, in dit geval naar het foute pad. Een goed idee dus om agenten altijd precies en in detail te laten onderbouwen waarom ze iemand verdacht vonden overkomen.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:10

Dat denk ik ook. Het loont natuurlijk zeker de moeite te kijken naar gedrag.

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 6:03

Dus je mag gerust profileren? Goed dat we dat weten....

Minoes2
Minoes211 jun. 2016 - 6:22

En als je bij gedrag uitkomt nl. het niet aannemen van mensen met een buitenlandse naam dan kom je toch echt niet bij de lagere sociale klasse uit.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:17

Nogmaals: ik zeg nergens dat ik vind dat geprofileerd mag worden op sociale klasse, en dat vind ik ook niet.

Mary Jane
Mary Jane9 jun. 2016 - 19:02

"Als de politie niet alleen mensen met een kleurtje, maar iedereen op straat dagelijks aan zou houden, dan zouden er nog veel meer criminele feiten aan het licht komen." Dat is juist, alleen mag het wettelijk slechts op grond van een "redelijk vermoeden". Etnisch profileren is dan ook in tegenspraak met de wettelijke vereisten, zo eenvoudig is dat. Het probleem is vooral dat dit in de praktijk nauwelijks te controleren valt en dat politieambtenaren -DUS- op grote schaal misbruik van hun bevoegdheden maken, -overigens niet alleen in het geval van etnisch profileren. Bovendien kunnen ze dit ongestraft doen, omdat er in de praktijk geen sancties op staan als ze er wel op betrapt worden. Dit probleem wordt ZWAAR onderschat!

Van der Wal
Van der Wal9 jun. 2016 - 17:43

Het werkt heel goed voor alle etnische groepen die consequent niet aangehouden worden, en dat zijn niet alleen etnische Nederlanders. Alleen de twee, drie groeperingen die wel aangehouden worden hebben er last van.

7 Reacties
Sardar2
Sardar29 jun. 2016 - 22:10

@ Van der Wal, 9 juni 2016 at 19:43 Krijgen ze ook cursussen over uiterlijke kenmerken van etnische groepen gekoppeld aan misdaadcijfers? Als het zo is is het bewuste overheid racisme. En als dat niet zo is dan men gaat echt van blank en niet blank uit, ook puur racistisch!

Arie Roos
Arie Roos10 jun. 2016 - 5:57

Racisme werkt prima, ik heb er als blanke helemaal geen last van ... Het erg is, dat ik de indruk hebt dat je serieus meent wat je in je posting zet.

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 6:56

In Amsterdam zouden 150 nationaliteiten rondlopen. Dan zit je al snel op 50 verschillende etnische groepen. Hoeveel wordn er daarvan uitgepikt? Bij etnisch profileren zijn er eerst misdrijven. Op een gegeven moment komt er iemand achter dat een etnische groep veel vaker aan misdrijven doet dan je verwacht op basis van de aantallen. Dan pas wordt het interessant om willekeurige leden van die etnische groep vaker te controleren dan je zou verwachten op basis van de verhoudingen. En ten tweede, er is ook een sexistische component, waar je merkwaardig genoeg niemand over hoort. Ze controleren met name het mannelijke deel van die etnische groep. Even logisch, omdat ten eerste het bijna alleen maar de mannen zijn die de misdrijven plegen. Dat is dus sexistisch profileren, en dat werkt dus ook. Ten tweede wordt er ook op leeftijd geprofileerd. *Jonge* mannen. Daar is nog geen woord voor, op leeftijd discrimineren. Als je het aanhoudbeleid per se als een steekproef van de gehele bevolking wilt laten zijn zou je met name babyboomende vrouwen moeten aanhouden. Je kan hen van alles verwijten, maar qua misdrijven plegen is dat toch een groep die daar niets van bakt.

Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:16

Komt het niet bij u op dat je beter kunt selecteren op gedrag, en wellicht zelfs eerder gewoon echte recherche kan toepassen, dan willekeurig mensen aanhouden? Zolang de klacht er is dat de politie aangiftes van misdrijven laat liggen, lijkt het me onzinnig bij stoplichten te gaan staan en mensen aan te houden. "Eén op de vijf aangiftes bij de politie verdwijnt zonder nader onderzoek in de prullenbak, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. En dat terwijl de politie burgers oproept om zo veel mogelijk aangifte te doen. Tienduizenden aangiftes worden door de politie zonder enig serieus onderzoek aan de kant geschoven. Dat gebeurt ook bij misdrijven die voor slachtoffers zeer ingrijpend zijn, of waar een dader in beeld is. RTL Nieuws onderzocht ruim 360.000 aangiftes die in bijna twee jaar tijd bij de politie binnenkwamen." http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/tienduizenden-aangiftes-verdwijnen-de-prullenbak

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 17:12

Als je bakken met tijd, geld en agenten hebt zijn er uiteraard nog effectievere methodes te bedenken. Alleen heb je die bakken niet. En sinds wanneer is het een logische redenering dat het slecht zijn van de inefficientie van de Nederlandse politie een reden is om nog inefficienter te werk te gaan? Dan worden ze dus nog slechter in hun werk.

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 17:20

@Roos Het is pas racisme als de huidskleur als oorzaak van het begaan van misdrijven wordt verondersteld. Daarvan is hier geen sprake. Je kan prima vinden dat het criminele gedrag allerlei socio-economische oorzaken heeft. Toevallig heeft een groep in die socio-economische omstandigheid ook een bepaalde makkelijk zichtbare eigenschap. Dat maakt het profileren makkelijker. Toen allerlei Chinese en Joegoslavische mafiosi Amsterdam onveilig maakten werd er ook geprofileerd. Niet omdat het Chinezen waren, of Joegoslaviers, maar omdat ze misdrijven pleegden.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:19

Met mijn oplossing wordt het werk juist efficiënter, Arie Roos.

rbakels
rbakels9 jun. 2016 - 17:28

Het verhaal is helemaal waar. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik een bleke blonde Hollander ben, al ben ik op papier ook een allochtoon. Het is vooral goed dat de schrijver er aan herinnert dat de extra aandacht jegens hen de "gekleurde medelander" vervreemdt van Nederland en uiteindelijk tot terrorisme kan drijven. Moslimterroristen zijn zo kwaad op ons omdat ze vrezen dat het Westen er op uit is om de islam te vernietigen. Afgemeten aan de uitingen van PVV-achtigen is dat allerminst overdreven. De conclusie is onontkoombaar dat we door populistisch gehypte angst ZELF het terrorisme inde hand werken. Anders gezegd: als de PVV en consorten ophouden valt het gevaar van terrorisme meteen weg. Denk daar maar eens over na!

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:34

Dat is inderdaad een goede opmerking. De anti-islam heeft de gevaren van 'de radicale Islam' natuurlijk niet veroorzaakt, maar maakt haar wel groter.

Minoes2
Minoes214 jun. 2016 - 5:19

Daar ben ik het mee eens. Maar achter de schermen zal de geheime dienst toch echt wel daarop selecteren wat betreft terrorisme en IS aanhang detecteren. Wij burgers hebben een totaal andere rol daarin en inderdaad dan is Geert Wilders en aanhang een ramp voor mensen die de islam aanhangen in Nederland. Mensen zullen zich steeds meer terugtrekken en de boosheid zal zich tegen je richten. Vooral pubers die hun identiteit zoeken, vaak al tussen twee werelden leven, thuis en buiten zullen soms al is het impulsief de verkeerde keuze maken.

Paul!
Paul!9 jun. 2016 - 17:14

Eigenlijk is het inderdaad wel vreemd. Als een agent iemand aanhoudt, dan moet die agent toch prima in staat zijn op te schrijven waarom hij dat doet? Waaruit bestaat die weerstand precies, is het zo dat agenten betwijfelen of ze wel een reden op kunnen geven als ze iemand staande houden? Of vinden ze dat ze geen reden op hoeven geven, niemand enige verantwoordelijkheid schuldig zijn voor wat ze doen? Ik denk dat zo'n simpel app-je veel mensen zal helpen agenten veel serieuzer te nemen. Ze te leren zien als mensen die nadenken bij wat ze doen, als mensen die vervolgens ook nog in staat zijn hun beweegredenen te verwoorden.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:35

Dat denk ik ook, maar zelfonderzoek en inzicht geven is vaak bedreigend...

Okke2
Okke29 jun. 2016 - 15:36

punt 1 "Ten eerste het effect dat etnisch profileren de criminaliteitscijfers beïnvloedt. Wanneer de politie vooral allochtonen controleert, dan is het niet verwonderlijk dat er ook meer allochtonen tegen de lamp lopen of door de mand vallen, en dat terwijl criminele blanke jongeren makkelijker wegkomen. " Het merendeel van de verdachten te zien bij opsporing verzocht, is gefilmd met een beveiligings camera, die camera's doen niet aan etnisch profileren, die filmen iedereen, en iedereen die dan iets misdaan heeft kan mooi gezien worden. En dat zijn dan veel vaker allochtonen blijkt. Overigens ben ik in een ver verleden zelf ook meermaals staande gehouden door politie (jaja gebeurt ook bij 'witten'), niet vanwege een directe misstap van mijn kant, maar wel een 'ruw uiterlijk', 'gevaarlijke groep', 'bedreigende situatie' etc etc. Ik snap het wel van de politie, net als die jongen in die video hier met zo'n viezig baardje en all-round zakkenrollers uiterlijk, je trekt het dan aan. Natuurlijk klopt dat niet altijd, maar wel veel vaker dan je zou denken. (al die keren dat ik vroeger ben aangehouden zonder dat ze iets konden vinden was ik ook niet altijd onschuldig, maar bewijs het maar eens he)

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:37

Dat geeft al gelijk het nut ervan aan. Je onderzoekt iemand maar je kan niet eens erachter komen wat er aan de hand is. Zeker zijn er meerdere factoren dat allochtonen vaker bij criminaliteit betrokken zijn. Bekijk de cijfers over de sociaal economische klasse en dat zegt genoeg. Maar etnisch profileren zal de cijfers alleen meer vertekenen.

Minoes2
Minoes29 jun. 2016 - 19:22

Blijkbaar mag je wel anderszins profileren. nl. naar klasse. Even verwerpelijk.

Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 9:48

Ik denk dat profileren naar aanleiding van uiterlijk (want daar komt het op neer) sowieso niet slim is, en ook niet goed. Laat de politie optreden bij misstanden die ze zien, en anders de aangiftes oppakken die ze nu laat liggen in plaats van mensen staande houden. Er blijven nu aangiftes op de plank liggen. De politie had het te druk.

Lester2
Lester29 jun. 2016 - 14:58

Ja, natuurlijk is het veel effectiever om 100% te controleren. De politie heeft onbeperkte tijd en manschap ter beschikking. Laat ze maar lekker de hele dag in Aerdenhout mensen aanhouden, wedden dat ze meer criminaliteit vinden dan als ze dat in de Schilderswijk zouden doen?

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 15:09

Dat zou gezien de stand van zaken omtrent vermogensdelicten zelfs best nog wel eens kunnen. In ieder geval is de vangst groter.

Biko2
Biko29 jun. 2016 - 15:14

Zou het?

Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:37

Als je op iedere burger een camera zet zie je meer criminaliteit ja.

slopsma
slopsma9 jun. 2016 - 14:47

Als er overlast is tijdens ramadan, zoals elk jaar in Gouda, en nog wat steden, dan heeft het totaal geen zin om Nederlandse mensen aan te gaan houden, terwijl die ook aan ramadan zouden kunnen doen, maar elke agent weet precies naar wie ze dan uit moeten kijken. Ik vraag me dan af, of dat etnisch profileren is, of goed politie werk.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 15:08

Voor de bestrijding van overlast hoeft er helemaal geen etnische profilering toegepast te worden, natuurlijk, dan volstaat gewoon ingrijpen bij overlast.

mtw64
mtw649 jun. 2016 - 15:17

Dat is etnisch profileren zijn en broddelwerk van de politie, tenminste dat de achterliggende reden zijn zijn geweest. Nee, de ervaring leert dat de Marokkaanse-Nederlandse hangjongeren er een puinhoop door verveling van maken omdat het zo gruwelijk lang duurt, in Nederland, voordat ze aan de Iftar (avondmaaltijd) kunnen beginnen. Op basis van hun gedrag, en dus niet profilering, heeft Gouda voorzorgsmaatregelen genomen. Fout voorbeeld derhalve.

slopsma
slopsma10 jun. 2016 - 13:14

Kees Alders 9 juni 2016 at 17:08 Voor de bestrijding van overlast hoeft er helemaal geen etnische profilering toegepast te worden, natuurlijk, dan volstaat gewoon ingrijpen bij overlast. U praat er omheen.

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:20

Welnee, u komt met een onzinnig voorbeeld.

Sussan
Sussan9 jun. 2016 - 14:18

Zo, da's een hele lap tekst zonder ook maar een feitelijke onderbouwing.

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 15:07

Ik lees anders in uw reactie maar één zin waar u hetzelfde demonstreert: welk deel van de onderbouwing mist u? Kunt u daarbij zelf niet googelen naar cijfers?

mtw64
mtw649 jun. 2016 - 15:13

Oh? Dan kan jij dat met gemak feitelijk onderbouwd weerleggen. Dat zou ik pas zowel geen geslaagde als constructieve bijdrage aan de discussie vinden.

Biko2
Biko29 jun. 2016 - 15:14

Ja, ik heb niet de indruk dat Kees heel erg nagedacht heeft over etnisch profileren.

johanversomeren
johanversomeren9 jun. 2016 - 16:57

ik mis ook elke onderbouwing. En wat ik niet sterk vind, ss het feit dat de heer Alders degene die vraagt om de onderbouwing verwijst naar google. Zo werkt het natuurlijk niet. De heer Alders beweert dus hij moet ook bewijzen. Het fenomeen, dat degene die beweert zonder enige onderbouwing, de ander vraagt om het tegendeel te bewijzen, kom ik eigenlijk alleen bij complotdenkers tegen

Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:42

Luister, ik beschrijf hier twee effecten tot in detail, ik geef nog een extra argument voor de slordigheid van etnisch profileren, daarna geef ik een beschrijving van hoe de politie meer toegeeft tegen etnisch profileren te zijn dan het publiek, en daarna geef ik een beschrijving van een psychologisch effect. Als u dat niet genoeg vindt, dan moet u maar beginnen met eens te beschrijven waarom die effecten die ik beschrijf niet op zouden treden. Op deze manier lees ik geen enkel argument, en dat is natuurlijk geen discussie. Want van jullie 3en lees ik hier niet eens één inhoudelijke opmerking. Dus wat dat betreft zou het leuk zijn als jullie daar eens mee begonnen, zodat er misschien iets van een gesprek ontstaat.

Bram Emanuel
Bram Emanuel9 jun. 2016 - 13:24

Als het aantal criminelen binnen bepaalde profielen aanzienlijk hoger is dan lijkt het me juist om je daarop meer te richten. Ik denk daarbij aan dingen als leeftijd, geslacht, kleding, gedrag, met wie je op straat rondhangt en eerdere veroordelingen. Als er onder allochtonen percentueel meer aan die profielen voldoen dan betekent het nog niet dat er etnisch geprofileerd wordt. Er moet eerst een goede definitie komen van etnisch profileren voordat je het kunt hebben over de effectiviteit en de ethiek.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 15:06

Als opsporing daarop neerkomt, dan is het er wel heel erg mee gesteld. Los daarvan: uw opmerking pleit eigenlijk juist voor meer onderzoek, en die stopformulieren zouden daar flink bij kunnen helpen. Niet-meten is tasten in het duister.

mtw64
mtw649 jun. 2016 - 15:45

Etnisch profileren werkt wel degelijk in de hand dat er meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of wat-dan-ook Nederlanders worden aangehouden, waardoor de kans groter is dat er ook meer worden gearresteerd. Je creëert een situatie in plaats van dat-ie ontstaat.

Bram Emanuel
Bram Emanuel10 jun. 2016 - 13:53

@ Kees Ik dacht dat het hier ging over controle, zoals op drugs, of op het dragen van wapens, of inbraakgereedschap. Als we het hebben over opsporing naar aanleiding van een specifiek misdaad lijkt het me onzin om etniciteit niet mee te nemen. Ik bedoel, als een slachtoffer van verkrachting de dader heeft omschreven als een blanke man dan heeft het toch weinig zin om een zwarte man te ondervragen? @ Mark Ja, allicht,en dat argument kunt u ook geven voor het profileren op leeftijd of geslacht. Bent u dan van mening dat er eigenlijk minder criminele jonge mannen zijn dan altijd gedacht? Dat er onder de bejaarde besjes misschien een verborgen groep rascriminelen zit? Als het effect wat u beschrijft er al is dan is het minimaal want er is bij mijn weten geen discrepantie tussen etnische verdeling van daders aan de hand van slachtoffers/filmateriaal en de etnische verdeling onder veroordeelden. Kijk voor de gein een keertje naar "opsporing verzocht" .

Kees Alders2
Kees Alders211 jun. 2016 - 17:24

Daar zou je evt wel op kunnen controleren op straat. Maar als daarbij alleen gelet wordt op kleur, dan maken we het de witte criminelen wel erg makkelijk. Nu is het natuurlijk niet zo zwart-wit. Hoe dan ook, die stopformulieren helpen juist om meer inzicht te krijgen dus wat dat betreft zou u denk ik een fan moeten zijn van mijn voorgestelde oplossing.

RationeleBurger
RationeleBurger9 jun. 2016 - 13:06

@Kees, Naar mijn mening mis je in je opiniestuk nog een gedeelte over de sociaal economische klassen. Als je immers stelt, wat vaak wordt gedaan (ook op deze site) en dat ook door onderzoeken wordt ondersteund, dat er een link is tussen criminaliteit en de sociale klasse van een betreffende persoon, en er vervolgens vastgesteld wordt dat bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de lagere sociale klassen, dan lijkt het mij niet onrealistisch dat de politie hier ook wat meer aandacht op richt. Ook binnen de betreffende groepen kun je nog subgroepen onderscheiden alwaar de politie ook meer aandacht aan zal besteden. Zo zal een stereotype Marokkaans scooter gastje met opgeschoren haar, klein tasje en een trainingspak sneller worden gecontroleerd dan een nette Marokkaanse jongen in pak.

8 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:15

Nou nee, want die in een pak gedraagt zich verdacht want dat is wellicht een grote jongen he? Tyfoon werd niet gecontroleerd omdat hij in een kleine auto reed. Mensen controleren op wat uiterlijke kenmerken is sowieso een kwestie van onmacht. Je kan toch niet de hele onderklasse iedere dag op straat controleren?

Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:48

Overigens opvallend: ik heb juist een stuk over etniciteit en de sociaal-economische klasse op de plank liggen. Verschijnt waarschijnlijk vorige week.

RationeleBurger
RationeleBurger9 jun. 2016 - 15:17

@Kees, Ik zeg niet dat die in een pak niet gecontroleerd kan worden. Ik zeg letterlijk dat een stereotype Marokkaans scooter gastje met opgeschoren haar, klein tasje en een trainingspak sneller worden gecontroleerd dan een nette Marokkaanse jongen in pak. Voor Nederlanders geldt dat natuurlijk net zo goed; de stereotype kamper zal sneller worden gecontroleerd dan de stereotype advocaat. Principieel kun je nog zo tegen uiterlijke kenmerken zijn; ze zijn wat ze zijn. Er niets mee doen zou mijns inziens juist bijster ineffectief zijn. Dat de politie op straat wat meer aandacht heeft voor de onderklasse lijkt mij ook normaal; onderzoek na onderzoek laat zien dat de onderklasse simpelweg eerder de neiging heeft tot crimineel gedrag. Interessant trouwens dat u een stuk over etniciteit en de sociaal-economische klasse schrijft. :) Vergeet u daarbij ook de factor religie en de invloed daarvan op zowel de sociale als de culturele aspecten van de 'sociaal-culturele' identiteit niet? :)

Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:44

Religie en invloed daarvan lijken mij een stuk apart waard. U vraagt kennelijk dat ik de hele wereld even samenvat in één column. Dat gaat natuurlijk niet. U gaat er verder aan voorbij dat uit afgelopen incidenten juist weer bleek dat de jongens met de dure kleren en de dure auto in dit geval juist wél gecontroleerd worden.

Minoes2
Minoes29 jun. 2016 - 19:26

"Mensen controleren op wat uiterlijke kenmerken is sowieso een kwestie van onmacht. Je kan toch niet de hele onderklasse iedere dag op straat controleren?" Over profileren gesproken. Is de onderklasse crimineler dan de bovenklasse?

RationeleBurger
RationeleBurger9 jun. 2016 - 20:16

@Kees, Ik denk persoonlijk dat je het niet los van elkaar kunt zien. Religie en cultuur hebben zowel direct als indirecte invloed op elkaar, alsmede op de sociaal-economische positie van iemand en de mogelijkheden een stap omhoog te maken. Om het heel tastbaar te maken; er zijn meerdere meta-analyses die laten zien dat religieuzen gemiddeld een lager IQ hebben. En tal van onderzoeken die laten zien dat een cultureel iets als trouwen binnen de familie ook zorgt voor een gemiddeld lager IQ (en hogere kans op geestesziekten). En dat zijn dan alleen de invloeden op intelligentie, wat op die manier invloed heeft op de sociaal-economische positie. Het afgelopen incident had overigens weinig te maken met dure of mooie kleren, maar ging om een dure auto, de leeftijd en het profiel van de bestuurder. Iets wat in grotere steden al langer een beleid is; de patser controles. Die auto is trouwens hetgeen dat u er telkens bij betrekt, ik heb het in eerste instantie niet eens over auto's gehad. Verder nogmaals: Ik zeg niet dat die in een pak (of met een dure auto) niet gecontroleerd kan worden. Ik zeg letterlijk dat een stereotype Marokkaans scooter gastje met opgeschoren haar, klein tasje en een trainingspak sneller zal worden gecontroleerd dan een nette Marokkaanse jongen in pak (of dure auto).

Kees Alders2
Kees Alders210 jun. 2016 - 8:19

@Minoes: Zeer terechte opmerking, het is met name bepalend naar wat voor criminaliteit men kijkt. Over het algemeen, zit die stelling nog. @RB: Als ik crimineel was en allochtoon zou ik dus wel weten hoe ik me zou kleden om mijn werk ongestoord te blijven doen.

RationeleBurger
RationeleBurger10 jun. 2016 - 15:26

@Kees, Verkleedpartijen onder criminelen is iets dat dus ook regelmatig voorkomt. Net als bij islamitische terroristen, die niet zelden hun baard scheren, haar netjes knippen en nette kleding aantrekken om vooraf geen argwaan te wekken.

RoBru
RoBru9 jun. 2016 - 12:58

Ach, profileren werkt twee kanten op: de groep met het hoogste percentage criminelen wordt beter onderzocht, wat betekent dat de minder verdachte groep minder goed wordt onderzocht. Als de belastingaangiften van - blanke 50+ DGA's, - eigenaren van sexclubs - eigenaren van coffeeshops strenger worden gecontroleerd zullen belastingaangiften van negers en eigenaren van shoarmatenten en hotels minder streng worden onderzocht. Is waar, maar geen bewijs van racisme, en geen bewijs van de inefficiency van profileren. Als ik een hoek omga en aan de ene kant van de straat luisteren 4 negers naar een ghetto-blaster (of staan 4 blanken te blowen), en aan de andere kant van de straat keuvelen 5 bejaarden op een bankje ga ik aan die kant van de straat lopen. De ervaring wijst uit dat profileren zin heeft, hoe onschuldig DEZE tieners ook zijn en hoe psychopathisch aggressief DEZE bejaarden ook zijn

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:17

Het is eerder een self-fulfilling prophecy, en een geweldig inefficiënte methode om criminaliteit op te sporen. Ja, de evolutie heeft ons geleerd om snel te categoriseren en te oordelen. Maar de evolutie heeft ons ook hersens meegegeven om te onderzoeken of die categorieën niet al te grof zijn, en of we niet wat beter kunnen oordelen.

Sol Invictus
Sol Invictus9 jun. 2016 - 12:45

ik dacht altijd dat het de bedoeling was dat de burger volksvertegenwoordigers kiest, die wetten kunnen opstellen of veranderen, en bij meerderheid aannemen, opdat justitie en rechtspraak ze handhaven. ik heb er nooit bij stilgestaan dat je overtredingen van de wet, zoals etnisch profileren, ook legaal kan maken met een opiniepoll van Maurice de Hond.

peterh2
peterh29 jun. 2016 - 12:36

Volgens mij is er niet zozeer sprake van 'ethisch profileren' maar van veel breder 'profileren' waarbij etniciteit slechts een onderdeel is: Een jongere van 20 in een nieuwe Audi of BMW van 100k+ is geen 'gebruikelijke' combinatie: dan heeft iemand de lotto gewonnen, een heel rijke vader, toevallig topvoetballer of zeer bekend artiest. Grotere kans echter dat er toch een verdacht luchtje aan zit, genoeg reden om eens aan de kant te zetten en te vragen hoe deze persoon zo'n wagen kan betalen. Als bij het stoplicht er een opgefokte tokkie in een opgevoerde auto zit en daarnaast een bejaarde in een Suzuki Alto, waar zou je als agent je aandacht op richten als het licht op groen gaat?

10 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:20

Als de politie geen enkele andere recherchemogelijkheid heeft dan naast een stoplicht staan wachten en grote wagens met gekleurde mensen erin te controleren, dan is er iets goed mis hoor.

7anpau1
7anpau19 jun. 2016 - 13:39

kunt u dat hard maken, dat die kans - dat er een luchtje aanzit - groter is? En mag de politie u aan de kant van de weg zetten en uw hele hebben en houden vragen en uitzoeken zonder enige verdere aanleiding?

Uilenspiegel
Uilenspiegel9 jun. 2016 - 13:58

Een aanhouding dient plaats te vinden omdat je verdacht bent of je in een verdachte situatie bevindt. Het enkel rijden in een te dure auto is niet verdacht, ook niet als je een kleurtje hebt, als je dat wel vindt dan heb je last van een vooroordeel en dat heet discrimineren en als je het ook nog doet vanwege het kleurtje heet het racisme. Zijlstra en Asscher vinden het wel begrijpelijk, net als jij, we hebben geen PVV meer nodig en het maakt hen tot racisten. Antwoord op je laatste vraag: Op geen van beiden, noch de bejaarde, noch de Tokkie als ze zich aan de verkeersregels houden. Rijden trouwens alle bejaarden in een Suzuki Alto en alle Tokkies in opgevoerde auto's. Leer eens niet in stereotyperen denken, dat zou flink wat schelen. Of bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn in bepaalde statistieken, zegt niet over een toevallige passant.

Johan eldert
Johan eldert9 jun. 2016 - 14:00

[Een jongere van 20 in een nieuwe Audi of BMW van 100k+ is geen ‘gebruikelijke’ combinatie: dan heeft iemand de lotto gewonnen, een heel rijke vader, toevallig topvoetballer of zeer bekend artiest. Grotere kans echter dat er toch een verdacht luchtje aan zit, genoeg reden om eens aan de kant te zetten en te vragen hoe deze persoon zo’n wagen kan betalen.] je spreekt je zelf dus compleet tegen. Eerst geef je keurig netjes argumenten dat iemand op legale wijze een dergelijk aankoop kon financieren om vervolgens te stellen dat iemand in zo'n auto mogelijk toch verdacht is. dat er een luchtje aan zit. Ergo : dit is nu precies het probleem met etnisch profileren. Er is geen causaal verband tussen criminaliteit en etnisch profiel

peterh2
peterh29 jun. 2016 - 19:37

[je spreekt je zelf dus compleet tegen. Eerst geef je keurig netjes argumenten dat iemand op legale wijze een dergelijk aankoop kon financieren om vervolgens te stellen dat iemand in zo’n auto mogelijk toch verdacht is. dat er een luchtje aan zit.] Ik geef aan dat het heel uitzonderlijk is als iemand van deze leeftijd zo'n auto heeft, natuurlijk 'kan' het zo zijn dat het volledig legaal is maar die kans is niet heel groot. De kans dat je met een drugsrunner of crimineel te maken hebt is verhoudingsgewijs heel groot, veel groter dan bij de bejaarde in de Suzuki Alto...

Uilenspiegel
Uilenspiegel10 jun. 2016 - 9:00

@peterh Toen ik 17 was ging ik met een vriend van net 18 in de dikke bmw van pa op vakantie in Oostenrijk. Goh wat was dat verdacht. Mijn kinderen rijden nu met regelmaat in de dikke auto van mij en zijn niet crimineel. Hoeveel kinderen denk jij dat de auto van de ouders lenen? En hoeveel jonge gasten met een behoorlijke opleiding rijden in de leaseauto van de zaak? Kortom je leeft op vooroordelen. Jouw redenering komt overeen met de opvatting dat meisjes in minirokken gewillige meisjes zijn, want anders zouden ze zich wel zedig kleden. Net zo'n algemene onzin als je hier schrijft.

peterh2
peterh210 jun. 2016 - 11:16

[Hoeveel kinderen denk jij dat de auto van de ouders lenen?] Genoeg, maar hoeveel ouders hebben een opgevoerde BMW of Audi? Zeker als uit de registratie blijkt dat het kenteken niet in het Gooi geregistreerd staat is dat wel opmerkelijk. Sowieso wat is het waarschijnlijke rijgedrag als iemand van net 18 zo'n auto meekrijgt, reden om onopvallend de boel even in de gaten te houden als overheid. We praten hier niet over de gemiddelde sjoemel-diesel van 25k, dat zou al veel minder opvallen. [En hoeveel jonge gasten met een behoorlijke opleiding rijden in de leaseauto van de zaak?] Leaseauto's zijn steeds zeldzamer, en je moet toch wel de 25 gepasseerd zijn wil je ervoor in aanmerking komen. Als je al in aanmerking komt dan is het meestal een A of B klasse, het liefst met 14% bijtelling. Iemand van rond de 20 met een auto van 100k+ is toch echt een zeldzaamheid en reden tot alertheid, jammer voor die enkele topvoetballer, lotto-winnaar of zoon met steenrijke ouders... [Jouw redenering komt overeen met de opvatting dat meisjes in minirokken gewillige meisjes zijn, want anders zouden ze zich wel zedig kleden.] Meisjes in minirokken zijn niet bij voorbaat gewilliger dan hun zedig geklede leeftijdsgenoten, maar om het voorbeeld van 'profileren' door te trekken: als ik jong zou zijn en in de kroeg zitten naast elkaar een 'sletterig' en een 'streng christelijk' meisje dan weet ik met wie ik een praatje zou maken als ik die avond nog een wip wil scoren. De kans dat het 'lukt' is statistisch gezien gewoon veel groter...

Uilenspiegel
Uilenspiegel10 jun. 2016 - 14:06

Jouw blik op meisjes/vrouwen spreekt voor zich. Jij weet op voorhand hoe een "sletterig" meisje er uit ziet, net zoals je op voorhand weet hoe "verdachten" er uit zien en zich manifesteren. Je gekleurde bril maakt onschuldige slachtoffers, dat erken je nog ook, want statistisch gezien heb je vaker gelijk dan ongelijk. Stel dat dit waar is dan neem je het voor lief dat er mensen ten onterechte worden aangehouden en in het geval van de meisjes seksueel worden lastig gevallen. Lekker ventje ben jij.

peterh2
peterh210 jun. 2016 - 17:31

[Stel dat dit waar is dan neem je het voor lief dat er mensen ten onterechte worden aangehouden en in het geval van de meisjes seksueel worden lastig gevallen.] Volgens mij begrijp je precies wat ik bedoel, ik heb nergens gezegd dat sensueel lastig vallen geaccepteerd is. Wel zal een meisje in minirok meer aandacht trekken in de kroeg dan een gereformeerde in een coltrui, volgens mij werkt dat anno 2016 niet anders dan in de jaren 80 toen ik nog jong was... ?

Uilenspiegel
Uilenspiegel11 jun. 2016 - 10:53

"Volgens mij begrijp je precies wat ik bedoel, ik heb nergens gezegd dat sensueel lastig vallen geaccepteerd is." Neen maar je vindt het wel begrijpelijk! Ik niet.

7anpau1
7anpau19 jun. 2016 - 12:23

Ik ben het ermee eens dat acties zoals het staande houden van Typhoon, wat - in mijn ogen ten onrechte - etnisch profileren (want met profileren heeft het niets te maken) inefficiënt is. Dat 2/3 voor is, is niet zo verwonderlijk. Mensen snappen statistiek gewoon niet. Wie twee staatsloten koopt heeft morgen 2x zoveel, dus 100% meer, kans als iemand die 1 staatslot koopt op de jackpot. Dat betekent niet dat iemand met twee staatloten morgen 100% kans heeft om de jackpot te cashen. Die kans is onnoemelijk klein, net als de kans dat je een strafbaar feit oplost door willekeurig iemand staande te houden en naar zijn kenteken en rijbewijs te vragen onnoemelijk klein is en blijft, ongeacht iemands etnische achtergrond. Met de meeste argumenten van de auteur ben ik het van harte eens. De heer Alders noemt echter 1 oneigenlijk argument, dat overigens door veel van de tegenstanders van het zogenaamd 'etnisch profileren' naar voren wordt geschoven. Etnisch profileren zou de misdaadstatistieken vervuilen en zo leiden tot een selffulfilling prophecy. Aan dat argument ligt een zelfde denkfout ten grondslag waaraan ook de voorstanders zich schuldig maken. Een significante vervuiling zou immers alleen optreden als de methode effectief was. Dat is dus strijdig met het argument dat de methode afgeschaft moet worden omdat die inefficiënt is. In deze pragmatische tijd waarin principes en mensenrechten voor een groot deel van het electoraat op het tweede plan komen en het doel de middelen maar al te vaak heiligt, is het argument dat 'etnisch profileren' de misdaadstatistieken zou vervuilen misschien niet het meest slimme argument.

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:22

Dank voor de aanvulling, helemaal eens. Maar volgens mij klopt uw kritische noot niet helemaal hoor: ik sluit niet uit dat door controles van mensen ook meer arrestaties worden verricht uiteindelijk. Maar dat betekent nog niet dat de methode efficiënt is. Als ik 100 mensen staande houd en het leidt in 1% van de gevallen tot arrestatie, dan ben ik niet zeer efficiënt bezig. Maar als het staande houden van mensen een zeer belangrijk deel van mijn recherchetactieken is, dan vervuilt dat wel de cijfers.

Johan eldert
Johan eldert9 jun. 2016 - 14:06

[ Aan dat argument ligt een zelfde denkfout ten grondslag waaraan ook de voorstanders zich schuldig maken. Een significante vervuiling zou immers alleen optreden als de methode effectief was. ] Nee dat hoeft niet. Als in elke groep de verdeling criminelen / niet criminelen gelijkwaardig verdeelt is, dan zal door het etnisch profileren, waarbij je meer staandehoudingen uitvoert binnen een groep, in absolute zin meer aanhoudingen opleveren. Dat is de selffulfilling prophecy.[het gaat dus niet om de kansverdeling op zich, die bij elke staandehouding natuurlijk hetzelfde is] Echter ,wat we weten uit criminaliteitsonderzoek, en daarom is de selffulfilling prophecy niet direct te bewijzen, is dat onder de allochtone bevolking het aandeel lagere sociale klasse groter is. En met de sociale klasse is er wel een correlatie naar criminaliteit toe.

7anpau1
7anpau19 jun. 2016 - 15:25

Geachte heer Alders, beste Kees, Leuk dat u de moeite neemt om te reageren. Ik denk toch dat acties als de staande houding van Typhoon de misdaadstatistieken niet vervuilen. Mogelijk geldt dat wel voor net iets subtielere methodes, maar ook dat waag ik te betwijfelen. Er is verder nog wel een ander effect van dit soort acties die ook de statistieken vervuilen en dat is dat mensen, zeker jonge mensen, soms de neiging hebben zich te gaan gedragen naar de vooroordelen waarmee ze benadert worden. Desondanks denk ik dat de vervuiling van de misdaad statistieken door 'etnische profilering' te verwaarlozen is gezien de grote getallen waar we het over hebben. Je zou naar de exacte onderzoeken en vooral de standaarddeviaties moeten kijken en daarvoor ontbreekt het mij aan tijd en middelen, dus ik kan het niet hard maken. Desalniettemin denk ik dat het beter is om onder ogen te zien dat er bepaalde groepen immigranten en hun nazaten oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken, maar dat dit geen enkele reden is om op basis daarvan individuen uit die groepen te onderwerpen aan inefficiënte en stigmatiserende pseudo-opsporingsmethoden.

Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 18:47

Cijfermateriaal ontbreekt hiervan ook in Nederland, dus u kunt lang zoeken denk ik. Inderdaad, denk ik dat het ook meespeelt dat hoe iemand behandeld wordt, hij zich ook gedraagt. Dat is eigenlijk ook al min of meer het geval bij effect twee dat ik beschrijf, maar het gaat inderdaad verder. Waarom zou je braaf zijn als je toch als crimineel wordt behandeld?

Minoes2
Minoes29 jun. 2016 - 19:41

Johan Eldert; Misschien omdat er meer gecontroleerd wordt daar? Nooit van witte-boordencriminaliteit gehoord en anderszins omhooggevallen witte boorden. Ik heb zopas nog een oud industrieel (villa-bewoner) uit mijn dorp horen zeggen dat de helft van de nieuwe villa's in de villa-wijken die de grond uitrijzen hier, geen industriëlen en-of intellectuele elite meer is maar criminelen. Er gaat ontzettend veel crimineel geld om in vastgoed en andere zaken en een combinatie daarvan. Corrupte notarissen werken daaraan mee om van sommige advocaten nog maar te zwijgen. Die mensen lopen er echt niet verpauperd bij maar worden aangezien voor 'de elite' en kunnen het meermaals goed vinden met de politiek. De decadentie spat er vanaf... Hoe je rijk kunt worden en blijven zie je aan de panama-papers. Allemaal moreel hoogstaande en gestudeerde mensen, wars van enige criminele inslag? Zoekt en ge zult vinden, zoek niet en ge vindt niet.

il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 12:15

Gewoon regelmatig politie fuiken opzetten met 100% controle`s. Daar wordt niemand gediscrimineerd. Daarnaast vraag ik mij het wel eens af, overdag zie ik toch minder straatdealers rondhangen dan s`avonds. Als je kleine criminelen aan wilt pakken dan kan je beter richten op bepaalde uren.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 13:24

Even los van hoe leuk het is om in een samenleving te leven waarin je met regelmaat staande wordt gehouden en alles moet vertellen over je bankrekening: dat is natuurlijk totaal inefficiënt.

il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 15:19

Ooh het is ook niet mijn ideale samenleving. Maar goed, in het kader van de pluk-ze-kaal wet snap ik het wel, en juich ik politie fuiken toe, simpelweg omdat dat etnisch profileren weer tegengaat. Als dealertjes en andere patsers uit het straatbeeld verdwijnen is het voor de jeugd ook niet meer zo aantrekkelijk om te kiezen voor het snelle geld omdat ze geen statusvoorbeelden meer zien. Dit zijn de jongens die bijvoorbeeld beginnen met winkeldiefstal/straatroof/roofovervallen wat vaak nogal een enorme impact heeft op slachtoffers. Of we kunnen gewoon aan iedereen vragen of ze aub allemaal nette brave burgers willen zijn en we de politie kunnen afschaffen.