Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Erdogan als hoeder van de democratie is de schrik van het Westen

  •  
18-07-2016
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
270 keer bekeken
  •  
9240952792_27a5f1eb9d_k

© cc-foto: Brookings Institution

Erdogan is continu de kop van jut en wordt om de minuut bekritiseerd ofwel gehekeld.
Het waren de bewogen jaren ’80. Rechts en links stonden lijnrecht tegenover elkaar. Broers werden vijanden. Families werden opgebroken door een strijd der ideologieën. De Koude Oorlog had ook zijn impact op de Turkse maatschappij. Totdat de coup ervoor zorgde dat er een eind kwam aan deze broederstrijd. Openlijk uitkomen voor je linkse of rechtse gedachtegoed was er niet meer bij. Deed je dat wel dan stond je leven op het spel. Vele linkse en rechtse idealisten werden in die tijd opgehangen. De status quo moest koste wat het kost hersteld worden. Binnen mijn familie bleef die verdeeldheid na de staatsgreep. Een aantal neven van me die links georiënteerd waren lieten dat regelmatig blijken. Ik moest niks hebben van hun dogma. Hun ellenlange heldenverhalen over Deniz Gezmis en Che Guevarra werden weggefilterd door mijn brein. Mijn ouders zagen de bekrompenheid in van de twee overtuigingen en lieten me opgroeien met de islam.
Op jonge leeftijd werd ik naar de moskee gestuurd om het geloof te leren kennen. In de zomervakanties was ik regelmatig in de moskee te vinden om de Koran te reciteren, anders dan mijn vrienden die uitgingen en veel minder praktiserend waren. Ik zag er niet uit als een stereotype gelovige Turk. In Turkije spraken elitaire Kemalisten en zogenaamde linkse revolutionairen me aan, omdat ze dachten dat ik één van hen was. Niets was minder waar. Er ontstonden vaak hevige discussies en van een vriendschap kwam niet veel terecht.
Ik verafschuwde de onderdrukkende heersende elite. Hun neerkijken op armen, minderheden en op de gelovige burger waren voor mij niet te verenigen met mijn normen en waarden. De zelfbenoemde seculieren zorgden ervoor dat een aantal kennissen met hoofddoek niet konden studeren aan de universiteit. Het woord seculier werd gemakshalve en onterecht door ze toegeëigend. Niemand van de meeste gelovige burgers schreeuwden immers om een theocratie.
Diezelfde Kemalisten die de leiding over het leger hadden, stelden na de laatste coup hun aandeel veilig door het tot stand brengen van een Nationale Veiligheidsraad. Als ‘hoeder’ van de Turkse staat plaatsten zij zich boven de gekozen regeringen en gaven ze ‘aanbevelingen’ aan de politiek, die in werkelijkheid altijd moesten worden opgevolgd. Deze rigide en repressieve houding zorgde ervoor dat het zuidoosten van Turkije achtergesteld raakten.
Begin jaren ’80 hadden ze in het lemen dorp van mijn ouders geen elektriciteit, geen sanitaire mogelijkheden en geen verharde wegen. Het was bar gesteld met alles en iedereen. Wat de graanschuur van Turkije had moeten worden werd een instabiele feodale regio waar niet naar omgekeken werd. Of dat al niet genoeg was voor de ‘progressieve, moderne’ Kemalisten werd het martelen van andersdenkenden een soort van hobby voor hen. De mensenrechten werden geenszins gerespecteerd. Alevieten, Koerden, Soennieten geen van hen mochten rekenen op sympathie van de militaire marionettenregering. Alles werd de kop ingedrukt. Degenen die nu het hardst van de daken schreeuwen dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat gaven indertijd niet thuis.
Susurluk Middels een rigide bureaucratie en een beperkte rechtsinspraak ontmoedigden ze de democratische wil van het volk. Economische recessies volgden elkaar vervolgens in rap tempo op. In 1994, 1998, 1999, 2000 en 2001 waren er crises. Vijf stuks in zeven jaar tijd. De hyperinflatie van 67% was niet te stuiten. De corruptie bereikte zijn hoogtepunt toen tijdens een dodelijk ongeluk in Susurluk politici samen in een auto bleken te zitten met de grootste maffiabazen van Turkije. De schulden bij het IMF stapelden zich met de dag op (schulden die sinds een aantal jaren terug afbetaald zijn). Het BBP lag vergeleken met nu vijf keer lager. Het protectionistische beleid zorgde ervoor dat het land in een diep dal terecht kwam. De enige vriend van een Turk is een Turk was de slogan. Echter, die Turk had de buitenlander heel hard nodig. Volgens de Kemalist was het liberaliseren van de economie het verkopen van het land aan de vijand.
Pas na Özal, de eerste president van Koerdische komaf, leek er verandering te komen in het economische beleid. Hij introduceerde politieke en economische hervormingen. Een aantal sectoren werd geprivatiseerd en middels het GAP project werd er geld gestoken in het zuidoosten van Turkije. Na het overlijden van Özal volgden de wellicht meest rampzalige jaren ooit voor Turkije. In 2001 met de komst van Erdogan kwam daar verandering in. De straatvechter uit Kasimpasa Istanbul, de ‘socialistische’ moslim en de charismatische retoricus, ooit vastgezeten om een gedicht dat hij had voorgelezen, won overweldigend de verkiezingen in 2002. Een nieuw tijdperk trad in. Een tijdperk waarin er tot aan nu enkel economische voorspoed en sociale hervormingen zouden komen.
Turkije powerbroker van de regio Het bekritiseerde succesverhaal van Erdogan is ondertussen bij eenieder bekend. Turkije is de powerbroker van de regio geworden. Turkije maakt zijn eigen helikopters, is van plan om zijn eigen vliegtuigen te maken en wil binnenkort ook beginnen met het bouwen van zijn eigen vliegdekschip. Rechten van Koerden zijn welhaast gelijkgetrokken. Koerden kunnen weer in het Koerdisch zingen. De eed voor het Turk zijn, die op scholen verplicht werd voorgedragen, werd afgeschaft. Koerdisch werd een keuzevak in het onderwijs en de Koerdische entiteit werd in het parlement openlijk erkend. De bloedbaden aangericht onder alevieten werden voor het eerst toegegeven door de Turkse regering. Kerken werden hersteld in hun oude hoedanigheid.
Assyriërs trokken weer terug naar hun provincie Mardin. De werkloosheid is nog steeds met zo’n 10,5% hoog, maar een stuk lager dan in de tijd van de Kemalisten. Het gat van het handelstekort werd een stuk kleiner. Het hypotheek-syteem op de huizenmarkt werd geïntroduceerd. Sloppenwijken werden gesloopt en de burger kreeg in plaats daar van weer bewoonbare huizen. De leerplicht werd uitgebreid van acht jaar onderwijs naar twaalf jaar. Schoolboeken werden gratis. Alle provincies in Turkije kregen hun eigen universiteit. Bovendien werd er in 2003 samen met Unicef de campagne ‘Kom op meiden, naar school!’ (Haydi kızlar okula!) gestart. Maar bovenal zorgde hij voor gratis zorg, een klein pensioen voor ouderen en een verbetering van de infrastructuur van Turkije. Mijn tantes, ooit zo arm als een kerkrat, hadden weer een menswaardig bestaan.
Zijn optreden stuitte tegen het zere been van de Kemalisten. Hun populistische leuzen dat Turkije een seculier land is en dat zal blijven werd door het steeds hoger opgeleide Turkse volk niet meer aangenomen. De huidige regering heeft in die 14 jaar tijd niet één keer de intentie gehad om een theocratie te installeren.
Alevieten verdienen erkenning Ondertussen klinken er vanuit Europa almaar dezelfde verwijten. Journalisten worden onterecht vastgezet en de vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Er zijn inderdaad nog steeds tekortkomingen. De rechtsstaat geërfd van de Kemalisten vertoont hiaten. De alevitische stroming verdient erkenning. Straffen inzake simpele beledigingen kunnen onevenredig hoog zijn. De trias politica dient gewaarborgd te worden en the rule of law moet gerespecteerd worden.
Echter verkeert Turkije, anders dan Nederland, in de meest agressieve regionale context van de wereld. De laatste 30 jaar zijn er alleen al 30.000 Turkse doden gevallen door toedoen van terroristische aanslagen. Sinds kort is er door de instabiele situatie in Syrië de dreiging van Daesh. Meerdere aanslagen hebben voor honderden slachtoffers gezorgd. De nationale veiligheid dient in dezen derhalve gewaarborgd te worden. In deze context grijpen vele sympathisanten en vermeende journalisten van verschillende terreurbewegingen, waaronder Daesh en de PKK, de kans om in naam van de vrijheid van meningsuiting aanslagen te beramen, staatsgeheimen te lekken en gezagsondermijnende acties te initiëren. Eenieder die hiervan verdacht wordt, wordt vanzelfsprekend opgepakt. Net als dat recent in Nederland gebeurde met een journalist van de Telegraaf die staatsgeheimen lekte. En eveneens gebeurde met sympathisanten van de Hofstadgroep.
De situatie zoals die nu is in Turkije, is voor verbetering vatbaar. De niet altijd even diplomatieke Erdogan dient bekritiseerd te worden door een sterke oppositie. Niet middels dictatorretorieken en de veelvuldige polariserende krachttermen die nu gebruikt worden, maar middels een goed opgezet politiek program dat zich de wensen en eisen van het volk aantrekt. Dat het allemaal relatief wel meevalt met het autoritarisme van de huidige regering is te zien aan de hoeveelheid oppositiekranten en zenders. Op het moment zijn er 24 oppositiekranten tegenover elf regeringsgezinde kranten. Je hoeft bovendien maar een willekeurige Turkse twittertijdlijn te openen en je ziet al gauw dat die vrijheid van meningsuiting alles behalve onder druk staat. Erdogan is continu de kop van jut en wordt om de minuut bekritiseerd ofwel gehekeld.
Koerdische kwestie Tot slot is er de omgang met de Koerdische kwestie. De regering strijdt sinds begin jaren ’80 tegen een leninistisch-marxistische terreurbeweging. En het was niet alleen de Turkse regering die dat deed. Het was tevens de Koerdische Hezbollah die eveneens vocht tegen de leninisten van de PKK. Het verschil tussen beide bewegingen is dat de Hezbollah van Turkije een islamistische staat wilde maken en de PKK uit was op opdeling, met als doel een communistische Koerdische heilstaat. Dat de PKK geen vertegenwoordigers zijn van de Koerden werd maar alleszins duidelijk toen de AKP de politieke arena betrad. Vele gelovige Koerden stemden (en stemmen nog steeds 46% voor de AKP en 41% voor de HDP) op de AKP. Immers dat is de partij die de islamitische principe nastreeft en geen onderscheid maakt tussen entiteiten. Het is de partij die goede banden onderhoudt met de KDP van Barzani, zijn Koerdische equivalent in het noorden van Irak. De Koerdische KDP die in de jaren ’90 nog een burgeroorlog uitvocht met de leninisten van de PKK en nu met zijn door Turkije getrainde Koerdische Peshmerga’s een oorlog uitvecht tegen Daesh.
Zwart-witdenken Westerse journalisten Het zwart-witdenken van Westerse journalisten inzake deze kwestie getuigt van een neokoloniale gemakzucht en nalatigheid om de kwestie beter te willen begrijpen. Het is nooit een kwestie tussen Koerden en Turken geweest. Het is een kwestie tussen de overheid en een leninistische terreurbeweging. Erdogan heeft anders dan bijvoorbeeld de Spaanse regering die de Batasuna verbood, een partij die openlijk terreur verheerlijkt, geaccepteerd in het Turkse parlement. Daarnaast is hij met de leninistische terroristen vredesonderhandelingen aangegaan. Een pacifistische actie waar de ultranationalisten hem nog steeds niet voor hebben vergeven. Landverrader is steevast zijn koosnaam geworden. De democratische inspraak van de Koerdische HDP, mocht jammer genoeg de leninisten van de PKK niet baten. Ondertussen zijn een aantal steden in het zuidoosten van Turkije, door die zelfde leninisten, verworden tot bastions van terreur. Gelijkwaardigheid is nimmer hun streven geweest enkel het kweken van tweedracht tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land.
Turkije zal met al zijn minderheden en groeperingen een land van verscheiden meningen blijven. Het is aan Erdogan, met name na de mislukte coup, om president te zijn van alle burgers van het land. Vrijheid van demonstreren en vrijheid van meningsuiting dienen door hem beschermd en gerespecteerd te worden. Het is de taak van alle partijen om de toenadering te zoeken. Immers zelfkritiek en bereidheid tot consensus is vereist voor een duurzame oplossing.

Meer over:

opinie, turkije, erdogan
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (114)

Orhan Pala
Orhan Pala25 jul. 2016 - 22:30

Een leuk verhaal dat je hebt opgesteld wat je vanuit huis/vrienden en tevens wat je van de moskee imam heb gehoord. in Nederland is er een spreek woord. een mes snijdt aan twee kanten .je kijkt het alleen vanuit je eigen ooghoek en je wilt alleen zien en horen wat jij wilt.wat ik uit jouw stukje kan uit halen is dat je een loop jonge bent van Erdogan en van je moskee imam.je verafschuwt Che en Deniz Gezmis terwijl de beide vrijheid strijders zijn(waren) die o.a. vochten voor rechten van de arme mensen. Je ziet blind om je heen te kijken. alle eerste wil ik je de vragen wat en waarom woedt er gevecht tussen Erdogan en Gulen terwijl ze 13 jaar lang als twee handen op een buik waren..... de coup is opgezet door AKP zelf om Erdogan meer macht te geven want immers als je goed om je heen kijkt wordt nooit een coup met een paar soldaten en tanken opgezet.immers is er in Turkije meer dan 50.000 duizend zogenaamde Gulen aanhangers opgepakt/ ontslagen/ dood gemaakt . Gulen heeft heel veel aanhangers over de hele wereld en is goed georganiseerd. een normale mens die even door denkt en niet puur de kranten en de media die alleen van Erdogan of van de overheid is zul je zien dat er iets niet klopt van die coup. er zijn teveel vraag tekens bij de coup??????Je hebt het over alevieten/pkk/ koerden . je lult uit je nek zogenaamd zou door de Turkse regering de rechten van alevieten/koerden zijn erkend BULL SHIT wat jij opschrijft.welke krant tv zender kijk je. als dat zo is waarom worden mensen die Koerdish zingen of een zaak /bedrijf hebben met een Koerdische naam finaal kapot gemaakt ??? waarom kunnen Alevieten en koerden geen hoge functie krijgen bij de overheid of een normale functie werken ze worden van alle kanten gediscrimineerd. het is toch een groot land is genoeg plek toch of zie ik het verkeerd waarom wordt er zo heftig gevochten het gaat puur om MACHT VERTOON ik zou zeggen kijk verder dan je neus lang is .en in vervolg beter je huis werk goed te doen.

7anpau1
7anpau125 jul. 2016 - 10:00

@/Haci Tekinerdogan Ik had gehoopt op een update of nieuw stukkie. Ik was namelijk eigenlijk wel benieuwd of u Erdogan, na gesloten scholen, kranten, tv- en radiozenders tienduizenden ontslagen, honderden arrestaties en een noodtoestand verder se heer Erdogan nog steeds zag als hoeder van de democratie. Troost u, ik had me ook vergist. Ik had ingeschat dat er eerst nog een paar (false flag) PKK aanslagen nodig zouden zijn voordat Erdogan de noodtoestand zou afkondigen. Hij heeft sneller opgeschaald dan ik hieronder had voorspeld. Wel slim van hem. Nu kan hij een paar aanslagen mooi gebruiken om het parlement meteen te ontbinden.

Marri2
Marri220 jul. 2016 - 9:30

Ik zou beginnen met de Jonge Turken , met de opkomst van Kemal Ataturk , die Turkije bevrijdde van het kalifaat, die de eindjes van het Ottomaanse Rijk opruimde etc En geef de Armeense genocide die nog steeds krampachtig wordt ontkent door Erdogan ca , ook een plekje zou ik zeggen. Het ging weliswaar om slechts 1,5 mio Armenen die over de kling gejaagd werden, maar dan toch maar even. Onmiskenbaar is dat de Turkse economie er inmiddels stukken beter bij staat en dat is ook de basis van de macht van Erdogan " geef het volk brood ( en spelen ) ". Maar misschien wil het Turkse volk ok helemaal geen democratie en is er een heimelijke voorkeur voor een sterke man / dictator. Een ding is zeker : de inburgering van de Turkse Nederlanders is jammerlijk mislukt , getuige de vele blijken van blinde gehoorzaamheid. / aanhankelijkheid aan het Turkse vaderland. Weten we dat ook weer.

2 Reacties
Pater
Pater24 jul. 2016 - 2:06

@Marri "Een ding is zeker : de inburgering van de Turkse Nederlanders is jammerlijk mislukt , getuige de vele blijken van blinde gehoorzaamheid. / aanhankelijkheid aan het Turkse vaderland." He, je begon zo goed met de Jonge Turken enz. Jouw conclusie is net zo fout als het verhaal van Haci Tekinerdogan, die ziet alleen het goede van Turken en jij het slechte. Ik kan je verzekeren dat er honderdduizenden Nederlanders van Turkse afkomst zijn die níet de straat opgingen en die de reactie van Erdogan wél veel te ver vinden gaan.

Marri2
Marri225 jul. 2016 - 7:22

@ Pater : je hebt hopelijk gelijk imet je stelling dat er honderdduizenden Turkse Nederlanders niet de straat opgingen Misschien heb ik me iets teveel laten leiden door degenen die wel de straat opgingen en mijn conclusie daarop gebaseerd. Point taken

Jorrt88
Jorrt8820 jul. 2016 - 9:07

Op zich een goed opiniestuk al moest ik wel even gniffelen en goed met mijn ogen rollen bij de zin "Mijn ouders zagen de bekrompenheid in van de twee overtuigingen en lieten me opgroeien met de islam."

Dubbeldenker
Dubbeldenker19 jul. 2016 - 20:56

Je laatste alinea Haci is een sterk einde: Het is aan Erdogan, met name na de mislukte coup, om president te zijn van alle burgers van het land. Vrijheid van demonstreren en vrijheid van meningsuiting dienen door hem beschermd en gerespecteerd te worden. Het is de taak van alle partijen om de toenadering te zoeken. Immers zelfkritiek en bereidheid tot consensus is vereist voor een duurzame oplossing. Je conclusie klopt naar mijn idee helemaal. Bij Erdogan zie ik geen enkel teken dat hij dat ook als zijn opdracht ziet. Integendeel, hij maakt overduidelijk dat hij hele andere uitgangspunten heeft.

truusbeek2
truusbeek219 jul. 2016 - 20:22

21000 leraren hun leerbevoehdheid ontnemen is een uitstekende stap om democratie te waarborgen of moeten we zeggen de Turkse democratie.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2016 - 14:26

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater24 jul. 2016 - 2:53

De PKK, Koerdische Arbeiderspartij, is van oorsprong marxistisch en geschoeid op een nogal hiërarchische leest. Of de betiteling leninistisch juist is weet ik niet. Voor Haci Tekinerdogan en voor veel Turken is het van belang de PKK zo negatief mogelijk af te schilderen omdat ze in essentie de Turkse staat aantasten met hun streven naar meer autonomie (vroeger naar onafhankelijkheid, maar dat is bij mijn weten niet meer aan de orde). De PKK heeft jarenlang een gewapende strijd tegen Turkije gevoerd, met veel geweld en ook burgerdoden op haar rekening. Turkije natuurlijk idem dito. Turkije noemt het een terroristische organisatie, Nl ook, Turkije is tenslotte NAVO-lid. Dat is betwistbaar, dat hangt van je politieke startpunt af, je kunt het ook vrijheidsstrijders noemen. In 2008 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de PKK verwijderd diende te worden van de Europese lijst van terreurorganisaties omdat terreur niet kon worden aangetoond. Dat rechterlijk oordeel is sindsdien door Europese bestuurders genegeerd. In de Syrië-oorlog heeft de PKK een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen IS, bijv. bij de slag om Kobani. De strijd van de PKK tegen IS is voor Turkije buitengewoon ongemakkelijk, officieel is T. ook tegen IS maar de militaire acties richten zich tegen de PKK.

Uitgekleed
Uitgekleed19 jul. 2016 - 13:42

Sol Invictus 19 juli 2016 at 11:00 Het afwerken van een eliminatielijst, het opzetten van kliklijnen, het terroriseren van media en andere critici, etc etc etc is ‘rethoriek’? Dit lag allemaal al klaar vóór de coup. Wie stelt deze eliminatielijsten op dat zijn medeburgers uit alle lagen van de bevolking. Zij moeten zijn gevraagd die lijsten te maken. Het geheel doet mij denken aan het systeem in Oostduitsland. Wat is Turkije met alle economische voorspoed verworden tot een onvrij klotenland.

1 Reactie
Arvidos
Arvidos22 jul. 2016 - 9:02

Google maar eens op Kabul of Teheran in de jaren '70. Dat zie je foto's van vrouwen in bikini en korte rokjes. Naar Kabul kon je gewoon op (hippie) vakantie. Even leek het erop dat de Islamitische wereld ging moderniseren, maar op een of andere manier zijn ze qua gedachtegoed en ideologie terug naar het stenen tijdperk geworpen. Turkije lijkt daar nu achter aan te hobbelen.

Biff Everwood
Biff Everwood19 jul. 2016 - 10:33

@Sol Invictus "Auteur is of propagandist, of ziende blind. In beide gevallen had dit stuk niet gepubliceerd moeten worden." Daar ben ik het mee oneens. Ik vind het goed dat alle meningen boven tafel komen, zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld.

1 Reactie
peterh2
peterh219 jul. 2016 - 15:24

Het is goed dat de dekmantels afgeworpen worden, zodat duidelijk is wie 'goed' is en wie 'fout' in deze heftige tijden...

Biff Everwood
Biff Everwood19 jul. 2016 - 9:32

Zwart-wit als ik ben, ben ik allergisch geworden voor auteurs die de inhoud van hun argumenten larderen met teksten als: "Mijn ouders zagen de bekrompenheid in van de twee overtuigingen"; "elitaire Kemalisten en zogenaamde linkse revolutionairen"; "onderdrukkende heersende elite"; "zelfbenoemde seculieren"; "de militaire marionettenregering"; "Kemalisten. Hun populistische leuzen"; "Erdogan dient bekritiseerd te worden door een sterke oppositie. Niet middels dictatorretorieken en de veelvuldige polariserende krachttermen die nu gebruikt worden, maar". "Het zwart-witdenken van Westerse journalisten" Enzovoorts. Bovenstaande woordkeuzes vind ik niet uitnodigend voor een dialoog. Over Erdogan: "De straatvechter uit Kasimpasa Istanbul, de ‘socialistische’ moslim en de charismatische retoricus"; "tijdperk waarin er tot aan nu enkel economische voorspoed en sociale hervormingen zouden komen"; "powerbroker van de regio". De laatste zinnen zijn dan weer hoopvol: "Het is de taak van alle partijen om de toenadering te zoeken. Immers zelfkritiek en bereidheid tot consensus is vereist voor een duurzame oplossing." Maar ziet de auteur dat nu gebeuren in Turkije?

1 Reactie
Nicki2
Nicki219 jul. 2016 - 11:35

“Mijn ouders zagen de bekrompenheid in van de twee overtuigingen”; “elitaire Kemalisten en zogenaamde linkse revolutionairen”. Eigenlijk is het een soort geenstijl.nl tegen joop.nl, maar dan in het groot!

Sol Invictus
Sol Invictus19 jul. 2016 - 9:00

"Het is aan Erdogan, met name na de mislukte coup" wat is er precies mislukt aan de coup van Erdogan? "Niet middels dictatorretorieken" Het afwerken van een eliminatielijst, het opzetten van kliklijnen, het terroriseren van media en andere critici, etc etc etc is 'rethoriek'? Auteur is of propagandist, of ziende blind. In beide gevallen had dit stuk niet gepubliceerd moeten worden.

Nicki2
Nicki219 jul. 2016 - 8:59

Wilders zegt iets over Turkije en Erdogan. Dus Wilders is het grote gevaar, en over Erdogan mogen we niks zeggen, want hij is moslim. En die hebben extra rechten!

Ecclesia2
Ecclesia219 jul. 2016 - 8:26

Zelfs als het 'merendeel' van de Turken (de beelden geven soms de indruk dat elke Turk een aanhanger van de grote sultan is, terwijl zijn tegenstanders waarschijnlijk nu meer dan ooit gewoon thuis blijven uit angst voor represailles) gelijk hebben, en Erdogan inderdaad de grote machtige leider is die Turkije tot ongekende hoogte zal laten stijgen, het land weer sterker maakt, de economie nog verder laat groeien (koste wat kost).... zelfs als Erdogan inderdaad de grote democratisch gekozen leider is die zij de hemel in prijzen... dan nog gaan ze voorbij aan een simpel gegeven: Erdogan zal ooit sterven, of een opvolger krijgen. Deze nieuwe leider zal de macht van Erdogan erven, met alle gevolgen van dien. Hier aan kun je zien dat Turkije nog een kind onder de volwassenen is, een te jonge staat. De Turken beseffen nog steeds niet dat het zeer onverstandig is om te veel macht naar één persoon te laten gaan, ZELFS als die persoon zo goedaardig en visionair is als Erdogan.

groeneveld1
groeneveld119 jul. 2016 - 7:52

Hoeder van de democratie? Kan je me nog eens vertellen waarom Ahmet Davutoglu het veld moest ruimen. Deze man was blijkbaar niet democratisch genoeg?

Robert Follon
Robert Follon19 jul. 2016 - 7:35

Haci Tekinerdogan, lie to me all you want, just don't lie to yourself....

Gammana
Gammana19 jul. 2016 - 7:05

Je kan hier toch niet meer over gastarbeiders of immigranten spreken, dit zijn gewoon kolonisten.

msj_meijerink
msj_meijerink19 jul. 2016 - 6:03

Dus omdat Reccip Pasje tot nu toe het economische tij mee heeft, mag hij ongebreideld huishouden in zijn achtertuin.

Pater
Pater19 jul. 2016 - 5:31

Foutje corrigeren, excuus. Haci Tekinerdogan noemt de HDP níet terroristisch, hij roemt de "democratische inspraak" ervan. Vandaar dat de parlementariërs van die partij recent hun parlementaire onschendbaarheid is ontnomen... En nog iets anders. "In deze context grijpen vele sympathisanten en vermeende journalisten van verschillende terreurbewegingen, waaronder Daesh en de PKK, de kans om in naam van de vrijheid van meningsuiting aanslagen te beramen, staatsgeheimen te lekken en gezagsondermijnende acties te initiëren. Eenieder die hiervan verdacht wordt, wordt vanzelfsprekend opgepakt. Net als dat recent in Nederland gebeurde met een journalist van de Telegraaf die staatsgeheimen lekte." Waar is het bewijs dat deze journalisten al die zonden begingen? Dat is toch geen verklaring voor het onder staatstoezicht stellen van twee grote democratische oppositiekranten (Zaman en Bugün)? Vergelijkingen met Nl zijn onzinnig. Haci Tekinerdogan weet al die dingen zelf ook wel. Waarom schrijft hij dan toch deze PR-praat op?

Dubbeldenker
Dubbeldenker19 jul. 2016 - 3:29

Mooi genuanceerd artikel om zaken een beetje in perspectief te plaatsen. Er is inderdaad een enorme toename van de welvaart geweest onder de burgerregeringen van de afgelopen decennia. De Koerdische kwestie is inderdaad minder zwart wit dan goede Koerden en slechte Turken. Laat onverlet dat de huidige ontwikkelingen behoorlijke twijfels oproepen over de bedoelingen van Erdogan en zijn AK partij met betrekking tot burgerlijke vrijheden, vrije pers, onafhankelijke rechtspraak en burgerrechten voor Koerden. Voorlopig boycot ik even de Turkse bakker en het Turkse restaurant en ga ik over op Griekse Joghurt. Totdat duidelijk wordt dat Turkije weer of nog steeds een democratische rechtsstaat. En, oh ja, voor het uitvechten van deze onderlinge Turkse twisten buiten Turkije nog één advies, zorg dat het geen ocide wordt.

Overdeweg
Overdeweg18 jul. 2016 - 21:54

Man leidt aan totalitaire Ottomaanse grootheidswaanzin, betreurenswaardig dat er nog zaken met hem worden gedaan.

1 Reactie
adriek
adriek18 jul. 2016 - 22:42

Ach, daar staat Nederland toch om bekend? We doen zaken met iedereen waar iets aan te verdienen is. De EU staat er hetzelfde voor: niet voor niets is zij ontstaan uit de EEG waarin de tweede E voor Economie staat. Geld is de motor van onze EU, en van Nederland. Helaas gelden de grootste voordelen voor degenen die al (veel) geld hebben. De rest profiteert in beperkte mate mee, maar betaalt ook een hoge prijs.

Leowieke
Leowieke18 jul. 2016 - 21:46

"De situatie zoals die nu is in Turkije, is voor verbetering vatbaar." :-) Kan de huidige situatie van geschorste en vastgezette rechters en onderdrukte pers/gevangengezette journalisten nog meer gebagatelliseerd worden als in dit stuk?

1 Reactie
PocoPoco
PocoPoco19 jul. 2016 - 7:56

Dit is wel de understatement van het jaar zeg.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jul. 2016 - 19:53

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Dubbeldenker
Dubbeldenker19 jul. 2016 - 3:17

Daar is het ook droevig gesteld met de mensenrechten in de Palestijnse gebieden en de economische onderdrukking door Israel. Worden bovendien VN resoluties stelselmatig genegeerd en wordt tegen alle internationale verdragen in nog steeds bezet gebied verder volgebouwd door Zionistische kolonisten.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 jul. 2016 - 19:42

[1998, 1999, 2000 en 2001 waren er crises. Vijf stuks in zeven jaar tijd.] Dat is natuurlijk 1 crisis, net als de crisis van ons in de jaren tachtig, dat was er 1 van 1982 tot grofweg 1992, dat waren er geen 11. Wat verder uitsluitend een illustratie is van de kwaliteit van het stuk tekst.

peterh2
peterh218 jul. 2016 - 19:11

Ondertussen is de SP campagne ook begonnen: "Als je Erdogan top vindt, Turkije je "vaderland" is, je hier rotzooi schopt, dan vertrek je of we zetten je uit." https://mobile.twitter.com/paululenbelt/status/755110248566943744 Er is echt iets aan het veranderen...

4 Reacties
cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 22:35

Toch een lichtje aan het einde van de ellenlange donkere tunnel, die linkse mensen met gezond verstand moeten doorlopen peterh. Je bent waarschijnlijk jong venronderstel ik, en hebt niet moeten meemaken hoe linkse islamcritici hun vrienden kwijtraakten, hoe politiek correct links de scepter zwaait en meehuilt met de neoliberale sirenezang van het globalistische neoliberale wolven in het bos. Hoe wij in de politiek woestijn gestuurd werden en worden. Hoe de plutocratie nog steeds de teugels in handen heeft. Als je jong genoeg bent, heb je misschien nooit een andere tijd gekend.

Gammana
Gammana19 jul. 2016 - 7:07

Laten we het hopen..

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 jul. 2016 - 11:34

[Er is echt iets aan het veranderen…] Helemaal niets, dat is sinds Gastarbeid & kapitaal het gedachtegoed van de SP, en dat is waar de PVV vandaan komt. Het enige nieuwe is dat men er bij de SP hernieuwd open over wordt.

Orhan Pala
Orhan Pala25 jul. 2016 - 22:42

Een leuke en harde waarheid als ze toch voor Erdogan zijn en hun steun en medeleven willen betogen pak jullie vlaggen op na Turkije toch.

TurkseTurk
TurkseTurk18 jul. 2016 - 18:44

Mooie tekst. Klopt helemaal. Er is 10x meer als wat hij verteld. Maar dan krijg je beschuldigING van complet theorie in de wereld van blinden. Ik heb tenminste 1 oog. En zien doe je echt met je hersenen niet met je oog.

3 Reacties
Buzzer
Buzzer18 jul. 2016 - 20:38

Gelukkig u ook weer blij.

cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 22:43

Mijn hersens zien dat de compot theorie misschien niet waar is, maar toch verder onderzocht moet worden door een onafhankelijke pers, als die nog zal bestaan in het land waarmee jij je zo verbonden voelt TurkseTurk.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 jul. 2016 - 5:25

' Ik heb tenminste 1 oog. ' Je zit er alleen veel te dicht op om het geheel te overzien.

Pater
Pater18 jul. 2016 - 18:11

De economische bloei van Turkije onder burgerlijk bestuur, toen de militaire dictaturen, verdwenen is prachtig, dat zal niemand bestrijden. Iedereen zal afschuw uitspreken over de terroristische aanslagen. Wat Tekinerdogan echter volledig buiten beschouwing laat is dat de eerder onder Erdogan opgebouwde democratie nu onder diezelfde man wordt afgebroken. Dat proces kwam in een versnelling toen Erdogan bij de verkiezinggen in 2015 zijn meerderheid kwijtraakte, o.a. aan de HDP. De persvrijheid wordt gebreideld. De HDP- fractie wordt de parlementaire status ontnomen. De HDP is natuurlijk geen terroristische organisatie, wat hij wel beweert. Erdogan onderneemt diverse vergaande maatregelen tegen rechters en ambtenaren zonder dat er enige schuld aan de coup is vastgesteld, laat staan door de onafhankelijke rechter. Het zou niet de eerste keer zijn dat een democratisch gekozen regering incidenten misbruikt om een dictatuur op te bouwen. Gulem en volgelingen worden als zondebok gebruikt zonder bewijs. De rechtspraak lijdt nog onder de kemalistische hiaten? Dat duurt dan wel lang! Het lijkt er meer op dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak nu wordt aangetast. Turkije is nog seculier, maar de dreiging richting theocratie groeit. Waarom krijgen leerlingen in het openbaar of derwijs wel verplicht les in de soennitische islam maar niet in de alevietische, de tweede grote godsdienst? Nadat de vredesbesprekingen met de PKK aanvankelijk succesvol verliepen was het Erdogan die de escalatie weer opzocht. Ik ben zeer bezorgd, het laatste waar ik behoefte aan heb is kromme PR-praat.

3 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 jul. 2016 - 19:44

[De economische bloei van Turkije onder burgerlijk bestuur, toen de militaire dictaturen, verdwenen is prachtig, dat zal niemand bestrijden. ] Inderdaad, maar wat je helaas deze dagen veel ziet langskomen zijn mensen die de bloei aan Erdogan toeschrijven, zonder te beseffen dat het alleen maar door de douaneunie met de EU komt.

Pater
Pater19 jul. 2016 - 6:13

@Jansen & Jansen Natuurlijk speelde de vrijhandel met de EU een grote rol. Daarnaast kreeg Turkije, als enige NAVO-land met een overwegend islamitische bevolking en als intermediair tussen het Westen en de islamitische wereld, vooral na 9/11 aanmerkelijke financiële steun. Maar ook de binnenlandse politiek van Kemal Derviş, superminister van Economie en Financiën, speelde een niet te onderschatten rol, hij liberaliseerde in rap tempo de Turkse economie wat tot gevolg had dat Turkije tussen 2002 en 2008 een van de snelst groeiende economieën ter wereld werd. De regeringen Erdogan speelden dus wel degelijk een grote rol bij de bloei. Het Westen is over het algemeen geneigd Turkije te onderschatten en onder te waarderen. Het hoort tot de 35 meest ontwikkelde landen ter wereld. Tijdens de eerste acht tot toen jaar Erdogan was er een daadwerkelijke democratisering. T.o.v. de eerdere militaire regiems was er een echte vooruitgang in de omgang met de Turken, precies zoals Haci Tekinerdogan beschrijft. Pas toen Erdogan in het nauw kwam (o.a. opstand in Istanboel in 2013, corruptie onthuld in 2014 via de krant van de Gülenbeweging Zaman, verloren verkiezingen juni 2015) ging het weer snel achteruit. Erdogan startte toen een campagne tegen de PKK (het leger vond het prachtig, precies wat ze altijd wilden) en de HDP, en won de nieuwe verkiezingen van eind 2015 wel weer. Turkije heeft een prachtige ontwikkeling achter de rug, heeft veel potentie en het zou heel jammer zijn als ze op deze koers doorgaan, waarmee ze zich natuurlijk in hoog tempo voor de EU onmogelijk maken. Daarom vind ik het zo jammer dat Tekinerdogan kennelijk zo ver meegaat met de DENK-opstelling (hoewel ik denk dat hij wel meer reserves en bedenkingen inbouwt).

Pater
Pater19 jul. 2016 - 6:15

Jansen & Jansen, weer een foutje, het is vroeg voor mijn doen: het gaat natuurlijk niet om de opstelling van Erdogan t.o.v. de Turken maar t.o.v. de Koerden.

Sardar2
Sardar218 jul. 2016 - 17:57

“Totdat de coup ervoor zorgde dat er …. status quo moest koste wat het kost hersteld worden.” Wat het gat van links en rechts (liberaal) na coup invulde was gewoon conservatieve islam die met Özal begon gestalte te krijgen in Turkije, het start van neoliberale periode waarin politieke tegenstellingen van rechts en links moest overbodig raken. En jij bent natuurlijk het moslimproduct van die tijd zoals Erdogan en Gulen, maar nog steeds even conservatief als toen! Jij staat net zo afwijzend tegen Turkse links en rechts (liberaal) als de ideologen van “Nationale Veiligheidsraad” (lees neoliberaal supra-macht) die nu vervangen is door Erdogan! Dat Turkije “de powerbroker van de regio geworden” is komt juist door hetzelfde neoliberaal beleid die ook in Griekenland, Zuid-Korea, Singapore, India, Brazilië en zelfs Iran zorgde voor rendementsverhoging van kapitaal en kapitalistisch producties, waarop je lijkt enorm trots op te zijn. Vergeet niet, we leven niet meer in jaren 80 maar in 2015, een periode waarin landen zoals Iran ook kunnen beschikken over meeste geavanceerde technologieën! Maar de meerderheid van Turkse burgers zoals ook andere genoemde landen genieten lang nog niet van welvaart die er ontstaan is. Nog steeds en nog erger dan vroeger zijn het de arbeiders en werknemers die het met hongerloon moeten doen, terwijl miljarden winst naar rijken toe (toen Kemalisten en nu moslims) wegstroomt! Dat jij kan met uiterste gemak en arrogantie je keren tegen iedere vorm van liberalisme, rechts en links, komt juist door de steun van hetzelfde neoliberale systematiek waarin ideologie even overbodig beschouwd wordt als democratie en burgerlijke (politieke) vrijheden. Je islampolitiek of religieuze vooruitgang, zoals bij Erdogan, komt niet veel verder dan links (sociaaldemocraten) en rechts (populisten) die elkaar bevechten, niet op de burgers leunen en niet het systeem waarop economie en globalisering draait bestrijden. Kortom politiek wens je hetzelfde als de coupplegers en maatschappelijk streef je wat neoliberalen prediken. De kans dat Turkije islamitisch wordt is even groot als Nederland Wilderiaans nationalisme na zou gaan. Maar dat Turkije even verdeeld en onstabiel kan raken als Irak of Syrië is even groot als dictator van Erdogan, en ook even waarschijnlijk is!

2 Reacties
Pater
Pater19 jul. 2016 - 10:59

@Bidar ??? Kostelijk. Misschien bedoelt u het allemaal wel goed, maar de wereld verklaard op basis van het neoliberalisme en vast ook de klassenstrijd is echt iets te schematisch! De arme Haci Tekinerdogan weet nu in elk geval dat hij eigenlijk hetzelfde wil als de coupplegers en tegelijk eigenlijk ook een neoliberaal is.

Sardar2
Sardar219 jul. 2016 - 21:58

@ Pater 19 juli 2016 at 12:59 [Haci Tekinerdogan weet nu in elk geval dat hij eigenlijk hetzelfde wil als de coupplegers en tegelijk eigenlijk ook een neoliberaal is.] Je moet politiek een moslim zijn om zo’n tegenstellingen eigen kunnen maken; met een been in heden en de ander in een heimwee naar verleden! Probeer maar daar geen logica te vinden. Lees wat Haci Tekinerdogan opschrijft: niks is voor hem acceptabel behalve wat hij als moslim in politiek van Turkije als geoorloofd beschouwd!

DaanOuwens
DaanOuwens18 jul. 2016 - 17:18

Wat na het lezen van deze tekst duidelijk wordt dat de schrijver heel goed in staat een eigen werkelijkheid te construeren en in staat is alles wat daar niet goed in past buiten beschouwing te laten. En de lijst met zaken die buiten beschouwing blijven is vrijwel eindeloos. Ik heb zelf en ik denk het grootste deel van de Nederlanders met mij in het TV avond nieuws Erdogan horen schreeuwen over het kanker dat de Gulen beweging is in de samenleving. Een staatshoofd dat dergelijke teksten uitspreekt verliest direct zijn geloofwaardigheid. Dat valt niet te lijmen met teksten als deze. In het collectieve geheugen is nu vastgezet: Die Erdogan is gek en gevaarlijk. En daar was geen enkele manipulatie van de pers voor nodig, 30 seconden Erdogan zelf aan het woord was voldoende. Zijn betoog over de doodstraf was helder. De reactie van de EU ook, we zijn niet meer in gesprek. In de komende jaren zal wel stap voor stap een toenemende verwijdering komen tussen Europa en Turkije. De positie van de geëmigreerde Turken zal daar fors onder kunnen leiden. De Turken die na aanmoediging hier in Nederland weer demonstreren zullen zich ook moeten realiseren dat zij demonstreren tegen hun eigen toekomst hier en dat zij zelf de vraag oproepen in welk land ze eigenlijk willen wonen.

1 Reactie
cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 22:50

Je zal het niet graag van me aannemen, meneer Ouwens, maar je euro begint traag maar zeker te vallen.

GeachteLezer
GeachteLezer18 jul. 2016 - 16:25

Allemaal milde woorden en één groot excuus verhaal voor Erdogan met als teneur dat zijn voorgangers ook niet bepaald goed waren voor Turkije. Dat zal allemaal best en ik zal ook wel een zwart wit denker zijn, maar het antwoord dat Erdogan nu geeft op de coup is zeer onheilspellend. De lijst met arrestaties lag al maanden klaar. De manier waarop nu wordt afgerekend met tegenstanders luidt onherroepelijk richting een zeer bloedige burgeroorlog waarbij die in Syrië een kinderfeestje vergeleken zal zijn.

1 Reactie
cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 23:01

Ik lees dat in België waar wat meer Gülen infrastructuur is, schuimbekkende jonge Belgen van Turkse afkomst, riepen dat de landveraders honden zijn, en dat ze levend verbrand moeten worden. Een aantal gebouwen werd beschadigd. Verschillende aanhangers van Gülen zijn gevlucht of leven ondergedoken. Het zijn dus niet alleen de reactionaire autochtonen die schuimbekken.

JohnVKR
JohnVKR18 jul. 2016 - 16:00

Ik mag de heer Haci Tekinerdogan erop wijzen dat de grootste kritiek van Turken zelf afkomstig is. Toevallig heb ik er vrij veel contacten, en de angst dat Erdogan Turkije nu helemaal verandert in een op Iran lijkende onvrije islamitische staat is zeer groot. Dat een land in een onrustige regio soms maatregelen moet nemen die bij ons minder snel zullen voorkomen, dat begrijp ik. Maar dat heeft niets met de steeds verdergaande islamisering te maken. Edrogan wordt door miljoenen Turken gezien als de verrader van het seculiere Turkije van Ataturk.

2 Reacties
TurkseTurk
TurkseTurk18 jul. 2016 - 18:40

Media is voor 75% in handen van der spiegel mediagroep. Zij zijn regen Erdoğan. Alles wat zelfs een klein beetje positief mening heeft over Erdoğan wordt ontslagen en vernederd. Ondanks de media in hun handen is kiest meer dan 50% voor Erdoğan. Als de macht van Erdoğan net als die van Poutin was in de media had hij makkelijk 70% kunnen halen.

arjenZH
arjenZH18 jul. 2016 - 20:42

@TurskeTurk U vindt het normaal dat er in een democratische rechtstaat kritische journalisten worden opgesloten, kranten worden verboden, rechters massaal worden ontslagen en de onschendbaarheid van parlementsleden (van de Koerdische oppositie) wordt opgeheven? En dat gaat dan nog gepaard met intimidatie en fysiek geweld tegen de oppositie. Erdogan heeft alle kenmerken van een narcist -paranoia, overal vijanden zien en met iedereen in conflict raken-en dat zijn hele, hele gevaarlijke mensen.

Visje3
Visje318 jul. 2016 - 15:09

Bijzondere bijdrage met veel zaken die ik niet precies (meer) wist. In uw bespiegeling geeft u aan dat er veel hiaten zijn en die koppelt u vaak terug aan eerdere machthebbers. In de 15 jaar dat Erdogan nu aan de macht is lijkt me dat niet meer logisch: in die tijd heeft Erdogan in zijn functie als eerst premier en nu president voldoende tijd gehad die 'hiaten' al lang opgelost kunnen hebben als de wil er was. Dus is de huidige machthebber daar nu voor de volle 100% verantwoordelijk vor. Maar wat ik zeer mis in het verhaal zijn de nu binnen 10 uur na de mislukte coup het ontslaan van bijna 3.000 rechters. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat was van te voren georkestreerd. Wat ik ook mis is de voortdurende poging van de President om van de huidige democratie een Presidentiële democratie te maken. En wat ik ook mis is de voortdurende 'schoonmaak' van de media: alle tegengeluid wordt monddood gemaakt. Daar zie ik in uw verhaal ook niets over. Die laat u maar even achterwege. Waarom? Komt die niet zo goed uit in uw pleidooi of .... ik ben benieuwd.

2 Reacties
TurkseTurk
TurkseTurk18 jul. 2016 - 18:41

Je denkt te simpel. ..er zijn meer factoren die rol spelen maar niet makkelijk te vertellen zijn. Achter de schermen gebeurt meer als voor de schermen.

Visje3
Visje318 jul. 2016 - 23:26

nou ja 'TurkseTurk', leg t dan maar uit... welke factoren zijn er die het complexer maken. ALs er zo veel gebeurt achter de schermen,.... is dat dan nog een democratie??

adriek
adriek18 jul. 2016 - 15:01

De schrik van het Westen? Westerse Democratieën staan zo ongeveer in de rij om vergelijkbare 'krachtige leiders' te kiezen. Potentiële (potente...) Leiders die vinden dat de wet streng gehandhaaft dient te worden, maar diezelfde wet geldt dan weer niet voor hen, de pers de mond willen snoeren als ze tegengeluiden laten horen.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jul. 2016 - 14:54

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 jul. 2016 - 19:47

Zo is dat. Als Erdogan tot nu toe nog geen dictator was, dan is ie het de laatste paar dagen zeker geworden, zelfs parlementariërs die geen jaknikker zijn worden verwijderd...

arno consu
arno consu18 jul. 2016 - 14:49

"Erdogan als hoeder van de democratie is de schrik van het Westen" Erdogan zal ongetwijfeld goede dingen hebben gedaan. Net zoals Hitler of Saddam Hoessein. Het is het standaard concept van een dictator. Het volk bieden waar ze naar verlangen tot de volledige macht is toegeeigend. Als Erdogans handelswijze aansluit op Uw idee van democratie dan heeft het woord democratie voor U mogelijk een andere betekenis. Verder begrijp ik niet waarom mensen die op allerlei manieren steeds meer blijk geven van sterk Turks nationalisme inclusief grote bewondering voor Erdogan nog in Nederland of Duitsland willen verblijven. Het is voor iedereen overduidelijk een Win/Win als deze vaderlandsgetrouwen zo snel mogelijk terug keren.

Klaas3
Klaas318 jul. 2016 - 14:21

''De president bemoeit zich overal mee: abortus is moord; de keizersnede moet verboden worden. Dat de leider van de ultranationalistische partij vrijgezel is en geen kinderen heeft en dat de nieuwe aartsvijand Gülen evenmin is getrouwd en kinderen heeft, is een schande. Die mogen, wat Erdogan betreft, niet meepraten over wat de maatschappij behoeft. Voor Necip Fazıl is ‘vrijheid’ niet een doel, het is een middel om het doel van de islamitische staat te bereiken. ‘Vrijheid voor vrouwen’ was lange tijd een belangrijk streven van de akp. Daarbij ging het om de vrijheid van vrouwen om zich islamitisch te kleden, de haren te verbergen en haar levenstaak als moeder te vervullen. Die ‘vrijheid’ heeft de Turkse vrouw nu dankzij de akp. Alleen de islam, schrijft Necip Fazıl, verleent de mens de grootst mogelijke vrijheid omdat ze alles toestaat wat de godsdienst niet heeft verboden. Dat is, naar de mening van Necip Fazıl, heel wat beter dan de abjecte vrijheid die westerlingen willen, namelijk om zich als beesten te kunnen gedragen. ‘Een mens is niet vrij’, schrijft hij. ‘Een hond en een ezel zijn vrij, maar een mens is van de Schepper en is hoger [dan beesten] met hun zinloze “vrijheid”.’ Tayyip Erdogan onderschrijft dat. Islamisten als hij zien in de vrijheid zoals die omarmd wordt door de Europese Verlichting, en waarin de mens en zijn rationele verstand de maat der dingen zijn, een verdorvenheid. Niet aan de mens maar aan Allah behoort alles te worden afgemeten.'' http://www.groene.nl/artikel/we-gaan-het-land-zuiveren

hminkema
hminkema18 jul. 2016 - 14:17

"Laten we Erdogan niet te hard vallen want vroeger was het allemaal erger" is de smoes die Tekinerdogan er doorheen wil jassen. Het leger is echt héél erg, hoor, en militaire coups ook. Ja, Haci, dat weten we. Maar het is geen reden om Erdogan niet hard te vallen om zijn beleid. En al helemaal niet om zijn schrikbewind dat hij sinds de coup - of moet ik zeggen: 'coup' - aan het instellen is. Tekinerdogan sleept er ook een charmeoffensiefje bij om de Joop-lezers te gerieven. Hij presenteert Erdogan als een 'socialist', als iemand die 'in de gevangenis had gezeten om het voorlezen van een gedichtje', en als instigator van 'socialistische hervormingen'. Haci heeft het VARA-logootje bovenaan de pagina goed gezien. Rechten van Koerden zijn 'welhaast' gelijkgetrokken, weet de schrijver. Zo'n mooie uitspraak hoor ik helaas minder vaak uit de mond van Koerden van van Erdogan-fans. Heb ook niet de indruk dat niet-Koerden evenveel rechten laten gelden op bommen op hun hoofd als Erdogan zo gul de Koerden van dat recht gebruik laat maken. Zichzelf tegenspreken, dat kan Haci ook. Volgens hem heeft Erdogan niet de intentie om 'in Turkije een theocratie te installeren', maar het geliefde volk 'neemt niet meer aan dat Turkije een seculier land is'. Nu is het gewoon een feit dat Turkije op papier een seculier land is, maar wie dat beweert is een 'populist' en een 'Kemalist'. Tja, een minder begaafd retoricus moet toch wát. In Turkije worden journalisten vastgezet, noteert Tekinerdogan. Maar hij schrijft daar bagatelliserend bij dat Europa daar nogal vervelend over blijft zeuren. En dat het eigenlijk 'tekortkomingen van de Kemalistische rechtsstaat' zijn die Erdogan helaas nog niet heeft kunnen wegwerken. En die arme Erdogan doet toch zó z'n best! Vooral met het vastzetten van journalisten, en sinds dit weekend ook duizenden rechters en 'dissidente' militairen; maar daar komt Haci vast volgende keer op terug. Vast een schoonheidsfoutje; en de schuld van Gülen schat ik zo. En passant weet Tekinerdogan nog journalisten ('vermeende journalisten' schrijft hij) op één hoop te gooien met aanslagplegers, staatsgeheimlekkers en leden van de Hofstadgroep. Hier zien we het deficiet van iemand die het onverdedigbare (Frederike Westra en Ebru Umar gevangennemen) wil verdedigen. Zoals ook wel eens bij apologeten van dictators gezien wordt; maar dat terzijde. We besluiten met een reeks verzuchtingen in de reeks vrome doch vrijblijvende wensen, die op geen enkele manier geschraagd worden door Erdogans beleid: - de situatie is voor verbetering vatbaar (alles verslechtert); - Erdogan is niet altijd even diplomatiek (slaat steeds dictatorialer taal uit); - Erdogan verdient een sterke oppositie (die Erdogan nu helaas uit de weg ruimt, en mogelijk laat vermoorden op last van de/zijn Staat); - het valt allemaal relatief wel mee met het autoritarisme van de huidige regering (eh, moet ik dit uitleggen?); - westerse journalisten zijn neokoloniaal, gemakzuchtig en nalatig, en kunnen alleen maar zwart-witdenken; - de problemen van de Koerden zijn allemaal hun eigen schuld dikke bult; terwijl Erdogan hun nog zó is tegemoetgekomen; - Erdogan moet vrijheid van demonstreren en van meningsuiting respecteren (maar zoals ook Haci heel goed weet, doet hij dat niet); - Tekinerdogan pleit voor 'bereidheid tot consensus' (maar wie de oppositie uitschakelt en kritische geluiden smoort, organiseert zelf de 'consensus' om zich heen).

Nicki2
Nicki218 jul. 2016 - 14:05

De volgende dag 3000 rechters ontslagen. Nu al 8000 ambtenaren ontslagen. Maar er lagen natuurlijk geen lijstjes klaar! 3000 rechters binnen 1 dag ontslaan, daar komt helemaal geen organisatie bij kijken. En het was al helemaal niet voorbereid. Want die staatsgreep, die komt natuurlijk wel even goed uit! Had Wilders toch even een vooruitziende blik. Oh wacht, Wilders is natuurlijk het grote gevaar! Want woorden doen zo'n pijn, als je argumenten op zijn!

thunderbird2
thunderbird218 jul. 2016 - 14:02

Weet je wie ook zijn land uit een economische crisis haalde ?

Macavity2
Macavity218 jul. 2016 - 14:01

Hoeder van de democratie? M'n laars! Han van der Horst die ook nu weer waarschuwt deed dat net als verscheidene andere vooruitziend al eerder. Lees het eens: http://www.joop.nl/opinies/poetin-en-erdogan-wijzen-wilders-de-weg Interessant voor jou Haci Tekinerdogan e.a. dit nog eens te lezen en te zien dat de democratie in diverse oorden (d.i. inderdaad buiten de westerse wereld) de nodige fundamenten waarvan democratie slechts de sluitsteen is vaak nog ontberen. Na de couppoging, nog meer als daarvoor door Erdogan feitelijk als was ingezet, zal er een grote schoonmaak volgen, waarbij de coup slechts als opportunistisch middel gebruikt zal worden, zoals al te constateren, om zonder nog enig voorbehoud álle serieuze oppositie, d.i. ook de serieus democratische, de persvrijheid, en ook vredig naar vormen van autonomie strevende etnische minderheden uit te schakelen met alle middelen. Erdogan's campagne naar absolute macht was, ook al deed hij dat nog noodgedwongen zoals je kikkers kookt, langzaam maar zeker, met zijn afbreken van bescherming van serieuze oppositie, zelfs binnen het parlement, d.m.v. zuiveringen van de rechterlijke macht, het ongegeneerd breidelen van de pers, en door eerdere grootschalige bijltjesdagen binnen legerkringen die tegen zijn zin het principe van seculariteit, fundament van de moderne Turkse staat en iedere democratie, zouden verdedigen bij verdere afbraak. De couppoging was, als deze niet gefingeerd was om tot de grote schoonmaak te komen, een laatste poging van een overgebleven deel van het leger wat Turkije hoopte te redden als seculiere democratie. In augustus werd bij een aanstaande conferentie van hogere legerofficieren de definitieve bijltjesdag verwacht. Een sterke opinie op CNN vat de nu definitieve Werdegang van Turkije als moderne democratie met nog veel kinderziektes als potentieel deel van Europa naar de tribale, inherent ondemocratische, en daarom niet-westerse, islamitische wereld treffend samen. "Until Friday afternoon, Turkey remained a competent and stable, if problematic, country that served as a buffer between Europe and the imploding Middle East and a partner for the United States. It suffered from terrorist attacks like European countries, and shared a world where solidarity could be demonstrated by Facebook posts and projecting the Turkish flags on national monuments. That changed with Friday's coup attempt. The military action, the results of which are still unclear, took Turkey out of Europe and placed it squarely in the Middle East. It tore away the country's stability, replacing polarization with what could end up being outright civil war, whether the coup succeeds or not. All this adds yet another conflict to those already blooming like unholy flowers on Turkish ground: ISIS suicide attacks; renewed fighting with the Kurdish separatist Kurdistan Workers' Party (PKK); wholesale destruction of Kurdish towns by Turkey's security forces, which have been given immunity; not to mention the ongoing low-level violence that infects Turkey's society, especially targeting women. Turkey can no longer be a buffer against violence; it has become a sacrifice on its own altar." http://edition.cnn.com/2016/07/16/opinions/turkey-coup-attempt-white/index.html

cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 13:54

Een heel verhelderende en intelligente analyse van de toestand in Turkije, meneer Tekinerdogan. Het zal de autochtone Nederlanders hier de ogen wel openen. De Nieuwvoorziening hier in Nederland wordt verzorgd door een beperkt aantal nieuwsbureaus, die vaak een Amerikaans-Britse visie op de wereld uitdragen. Het is altijd interessant om de mensen van de streek zelf te horen. Ik zal er een karikatuur van maken, maar Turkije werd inderdaad bestuurt door een aantal zatte corrupte machtswellustige hypernationalistische nato generaals. De eenige geloofwaardige oppositie was voor een groot deel van de bevolking, een sociale, eerlijke Islam. Ik denk ook dat de islamitische landen moeten uitgaan van hun traditionele ideologische basis om via een verlichting tot een humanistische samenleving met eigen wortels te komen. Ik heb er geen probleem mee dat met het platte secularisme van de kemalisten komaf wordt gemaakt, het was toch slechts een wassen neus. Maar Erdogan, en de door de "Ikwan" geïnspireerde ondertoon van uw tekst maakt me zorgen. Dat Turkije zich inspireert op de humanistische aspecten van de islam is voor mij geen probleem. Maar de geschiedenis van de Ottomanen, die zich het zwaard van de Islam waanden, en een expansionistische gewelddadige imperialisten waren, kan elke Europese intellectueel niet ontgaan (tenzij hij/zij een regressief linkse domoor is). Erdogan vervangt het Turkse Nationalisme door een Klassiek imperialistisch internationalistisch islamisme, die de Turken nog altijd ziet als de voortrekkers. Hij is duidelijk beïnvloed door de ideologie van de moslimbroederschap, die cultureel heel conservatief is. Of hij werkelijk een bron kan zijn voor een islamitisch geïnspireert humanisme is echt ten zeerste te betwijfelen. Of de mensheid werkelijk vooruit zal gaan door de koran van buiten te leren is belachelijk. Of hij de Turkse democratie intakt zal laten is heel onzeker, zijn politiek tegen te persvrijheid, die u vergoelijkt, voorspelt niet veel goeds. Bovendien lijkt zijn persoonlijkheidsstructuur veel te veel op die van de dictators die we hier al te veel gekent hebben. U hebt het ook over staatgeheimen; de corrupetie van zijn familieleden, en de bevoorrading met wapens van sallfistiche groepen in Syrië, zijn manipulatie van de Syrische Turkmenen etc.. zijn geen staatsgeheimen, maar zeer relevante informatie, die uiterst belangrijk is om naar buiten te komen. Dus meneer Tikenerdogan "good but no sogar" en dat geld ook voor de nieuwe Sultan.

1 Reactie
cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 23:43

Sogar moet sigar zijn.

Machielse932
Machielse93218 jul. 2016 - 13:46

Erdogan als hoeder van de democratie. De auteur schrijft dat hij veel in de moskee was / is. Ik kan hem toch aanraden daar iets minder vaak heen te gaan om iets meer realiteitsbesef te krijgen. Bijvoorbeeld het volgende: - Erdogan heeft zelf gezegd dat democratie slechts een middels is om de bestemming te bereiken. - Erdogan, de man die nadat hij de maximale termijnen als premier heeft volbracht, zich liet verkiezen tot president (ceremoniële rol) en toch de touwtjes in handen blijft houden via zijn marionet. De vorige premier luisterde niet genoeg en moest dus weg. (Allemaal fantastisch democratisch natuurlijk). - Erdogan, de man die een desastreus buitenlandbeleid voert met talloze doden en destabilisatie als gevolg. - Erdogan, de man die de grenzen met IS wagenwijd openlaat zodat, onder andere, vrachtladingen vol met kunstmest IS binnen kunnen. Kunstmest is ideaal voor het maken van bommen. - Erdogan, de man die complete steden bewoond door koerden met de grond gelijk maakt. De verwoesting doet daar niet onder in vergelijking met de gemiddelde Syrische stad. - Erdogan, de man die honderden laat arresteren wegens 'belediging' waaronder kinderen. - Erdogan, de man die maar liefst één dag na een vermeende coup op de proppen kan komen met een lijst met duizenden namen. Ik sta versteld van de Turkse efficiënte, of was deze lijst er gewoon al langer? En ga zo maar door. Bovenstaande zijn stuk voor stuk feiten die de auteur moeilijk kan ontkennen. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat Erdogan weinig met democratie te doen heeft. Erdogan past perfect in het lijstje personen dat via de democratie aan de macht is gekomen en zich vervolgens langzaam ontpopt tot dictator. De liefde van de auteur voor Erdogan is niets meer dan een wens naar een nieuw islamitisch rijk met Erdogan als sultan.

3 Reacties
Henriette3
Henriette318 jul. 2016 - 16:00

De man die een vader uit de ouderlijke macht zet, omdat hij vond dat deze man hem beledigd had......

Sardar2
Sardar218 jul. 2016 - 20:44

@ Machielse93 18 juli 2016 at 15:46 [Bovenstaande zijn stuk voor stuk feiten] En ze zijn allemaal stuk voor stuk mogelijk en te bereiken binnen democratie. Democratie is het recht voor wie het kan winnen met behulp van de burgers/ het volk. Wat in geval van AKP en Erdogan het erg en onacceptabel laat klinken is het ontbreken van vrijheden en het gevaar dat democratie gebruikt wordt om democratie zelf om zeep te helpen. Allemaal legaal en democratisch! Ook jij bent selectief in je redenering, zoals de schrijver. Allebei rechts en allebei conservatief! Zolang Erdogan de belangen van kapitaal en multinationals veiligstelt en eigen politiek en beleid daarop baseert, is hij ook de enige die een wijziging kan tot stand brengen en wordt beschermd door VS en EU.

Machielse932
Machielse93218 jul. 2016 - 23:02

@Mulligan Ik vraag me af hoe democratisch het regeren via marionet is. De president is geen uitvoerende functie in Turkije. Toch is hij nog steeds de man achter het stuur. Dat lijkt me niet te rijmen met democratie zoals die is opgesteld in de Turkse constitutie. Zou toch raar zijn als Obama de running mate wordt van Hillary (geen idee of dat mag) en vervolgens door blijft regeren met Hillary als puppet. Je hebt verder gelijk ik ben over het algemeen rechts conservatief net als zoveel jongeren die genoeg hebben van de regressieve heersende kliek. Al mag de links rechts schaal van mij de prullenbak in. Het grote verschil is echter dat ik niet religieus ben en de auteur en Erdogan wel. Erdogan wil een sultanaat maken en de auteur vind dat schijnbaar prachtig. Heb ook walgelijke foto's en beelden gezien van de 'coup' (als het wel een echte coup was). Allah akbar gillende mannen die ongewapende die zich hebben overgegeven onthoofden en lynchen. Dat had ik niet verwacht in Turkije. Dan vraag ik me af of dat iets islamitisch is of dat dat hier ook zou gebeuren in zo een situatie. Tot slot wordt Erdogan inderdaad gesteund door de VS en de EU waarbij Merkel nog wel de ergste sycofant is.

Yolo2
Yolo218 jul. 2016 - 13:40

Haci kardes is jou droom echt een islamtische superstaat genaam Erdoland? Bevalt échte vrijheid je echt niet?

1 Reactie
cockpol
cockpol19 jul. 2016 - 0:01

Voor de conservatieve islamist, is niet de mens maar Allah niet de maat van alle dingen. Het volgen van de geboden van Allah is voor de conservartieve moslim de echte vrijheid. De anti-these van het humisme dus.

jasperk2
jasperk218 jul. 2016 - 13:35

ach inmiddels sluit erdogan de "coupe" plegers op in varkenstallen als varkens.... ook opmerkelijk dat de lijsten van de coupeplegers, ahum, dissidenten al klaar lagen. en men wil met terugwerkende kracht de doodstraf invoeren. erdogan is de turkse reincarnatie van adolf hitler.

Robert Follon
Robert Follon18 jul. 2016 - 13:34

[Het is aan Erdogan, met name na de mislukte coup, om president te zijn van alle burgers van het land. Vrijheid van demonstreren en vrijheid van meningsuiting dienen door hem beschermd en gerespecteerd te worden.] Nu hij dat blijkbaar niet doet, en evenmin van plan is, ga je die blinde bewondering voor Recep Tayyip ook iets temperen? En oh ja: Armeense genocide...?

il viaggiatore
il viaggiatore18 jul. 2016 - 13:27

Bedankt voor de heldere inkijk in de cultuur en de geschiedenis van het land. Jammer dat veel Politici het nog niet zo willen zien, of er niet naar handelen. Andere kijk op de regio: In het Midden-Oosten hecht men meer waarde aan stabiliteit, vrede, veiligheid en betere economische omstandigheden dan elke 4 jaar een keer naar de stembus gaan. We denken dat al die landen liever een democratie dan een dictatuur willen hebben, terwijl het in de praktijk vaak juist de keuze tussen religieuze dictatuur of seculiere dictatuur is. Je kan daar wat van vinden of niet. Van mij mag Turkije een dictatuur worden, maar dan verliezen ze wat mij betreft hun NAVO lidmaatschap en de kans op EU-toetreding. Daarnaast heb ik liever al die tribale vechtpartijen niet binnen onze landsgrenzen zoals nu. Wat mij betreft is dat een rode lijn.

Mark Gh
Mark Gh18 jul. 2016 - 13:27

Erdogan heeft zeker goede dingen bereikt, met name economisch. Dat is slim, want daarmee garandeert hij de steun van de mensen die erop vooruit gaan, zoals jouw tante. Maar kom op, meen je het serieus wanneer je stelt dat Koerden gelijke rechten hebben? Wanneer is voor het laatst een wijk in Istanbul platgewalst, zoals dat wel met Koerdische wijken en dorpen gedaan wordt? De relaties tussen Erdogan, zijn kinderen en de oliestromen uit IS-gebied spreken ook bepaald niet in zijn voordeel. Het dictatoriale gedrag dat hij al meer dan 10 jaar lang tentoon spreidt en waartegen demonstraties steeds minder geduld worden is ook verschrikkelijk. Ik herinner me rectoren van universiteiten die wegen onwelgevallige meningen in het gevang gesmeten werden, ergens rond 2008 meen ik. Het mausoleum van Attaturk stroomde toen vol met protesterende studenten en docenten waarvan er een flink aantal naast eerdergenoemde rectoren in het gevang terecht kwamen. Uiteraard is het oppakken van mensen die staatsgeheimen lekken goed. Niemand die daar een probleem van maakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat, in amper drie dagen tijd, hebben weten uit te vinden voor 7900 politieagenten, 30 gouverneurs, 2700 rechters en duizenden militairen. Nee, dat was gewoon een lijstje mensen die Erdogan liever wilde vervangen door zijn aanhangers en deze kans ging hij zich niet laten ontglippen. Tot slot: een goede, democratische leider geeft zijn macht ook weer op. Erdogan doet alles om deze te behouden en vergroten, om het Ottomaanse rijk weer te doen herleven, precies zoals zijn grote inspirator hem heeft ingefluisterd: https://www.groene.nl/artikel/we-gaan-het-land-zuiveren

2 Reacties
KnorretjeBig
KnorretjeBig18 jul. 2016 - 20:40

@MarkGh "Erdogan heeft zeker goede dingen bereikt, met name economisch." Nee, daar valt wel wat op af te dingen. http://www.volkskrant.nl/opinie/-de-geldsmijterij-van-erdogan-heeft-de-turken-een-enorme-kater-bezorgd~a3454672/

Mark Gh
Mark Gh19 jul. 2016 - 5:48

Ja dat het een zeepbel is kan iedereen aan zien komen, maar dat wil niet zeggen dat de bevolking erop vooruit gegaan is - al houdt dat misschien een keer. Dat artikel is uit 2013, we zijn inmiddels drie jaar verder en de Turkse economie is nog niet geklapt, en Erdogan heeft nog steeds steun.

Lo.wijk
Lo.wijk18 jul. 2016 - 13:21

Uit het artikel: "De huidige regering heeft in die 14 jaar tijd niet één keer de intentie gehad om een theocratie te installeren." Zeker wel, alleen niet openlijk. Maar nu, de Volkskrant: "Parlementsvoorzitter: Turkije moet religieuze grondwet invoeren" http://www.volkskrant.nl/buitenland/parlementsvoorzitter-turkije-moet-religieuze-grondwet-invoeren~a4289719/

Geert5
Geert518 jul. 2016 - 13:16

Wie het stukje van Tekinerdogan goed leest, herkent de wijze waarop dictators als Pinochet, Castro, Franco, Hitler, Mao, Mugabe, Pol Pot, Videla etc etc werden en worden geprezen, verheerlijkt en verdedigd door niet de minsten. Je vraagt je af of zijn gebagetelliseer van Erdogan's wangedrage ook de manier is waarop ie les geeft. De Heere verhoede het.

Dopper2
Dopper218 jul. 2016 - 13:15

"de charismatische retoricus, ooit vastgezeten om een gedicht dat hij had voorgelezen, ... " Moest ik toch meteen aan Jan Böhmermann denken.

Sjaak4
Sjaak418 jul. 2016 - 13:10

Nee er is echt geen gevecht tussen de Turken en de Koerden hoor. Die bommen die op West Koerdistan vallen is gewoon vuurwerk. En al die missende lichaamsdelen hebben ze zelf geamputeerd. In Cyprus houd Turkije gewoon de stoel warm. De Armeense genocide was gewoon een bus tripje met een miljoen Armenen alleen zijn de Turken vergeten om ze terug mee te nemen. En het kolonialisme van Turkije vergeten we gewoon door Turkse neokolonialistische gemakszucht. Gaat kei goed hier!

Arvidos
Arvidos18 jul. 2016 - 13:06

Dit artikel toont aan dat hoogopgeleide Turkse Nederlanders net zo goed kunnen vallen voor een nationalistische populist als Erdogan. Idem voor het religieuze sausje wat er over heen komt. Het mag, maar is wel opmerkelijk. Er zijn in Nederland niet veel WO'ers die zowel streng in de christelijke leer zijn en aanhanger van Wilders. Onder Turken zie je ze opmerkelijk veel.

mordicant
mordicant18 jul. 2016 - 13:00

Verbazingwekkend hoe de schrijver (terecht) het zwart/wit denken van de westerse media aankaart maar tegelijkertijd volledig faalt om de teloorgang van de Turkse democratie onder Erdogan te zien. Erdogan heeft heel veel geweldig goed werk gedaan in Turkije en terecht is een groot deel van de bevolking hem daar dankbaar voor maar nu wordt toch wel duidelijk wat zijn verborgen agenda altijd al is geweest en is het aan het Turkse volk hem te corrigeren of te stoppen anders wordt de Turk niet door de kat gebeten maar door de hond. Of je moet het natuurlijk prima vinden om in een theocratisch land in de stijl van Iran of SA te willen leven... iets zegt mij dat de schrijver dat ook wel best zal vinden.

BasVV
BasVV18 jul. 2016 - 12:41

"Het is aan Erdogan, met name na de mislukte coup, om president te zijn van alle burgers van het land. Vrijheid van demonstreren en vrijheid van meningsuiting dienen door hem beschermd en gerespecteerd te worden." Zie de foto over de gearresteerde soldaten.

Dunya2
Dunya218 jul. 2016 - 12:36

Het klopt dat Erdoyan meer rechten toegekend heeft aan de Koerden en de Koerdische identiteit meer erkend is dan het was onder de Kemalisten, die de Koerden niet als minderheid erkenden en ook verboden de eigen taal te spreken. Voor het openlijk uitkomen dat je een Koerd was kon toen niet. Erdoyan heeft ook voor gezorgd dat armen van gratis zorg gebruik konden maken. En andere socialistische maatregelen inveord in Turkije. Echter in de loop der tijd, vooral de laatste vier jaren, heeft Erdoyan zich ontpopt als een echte dictator. Voorheen vormden drie of twee partijen samen een regering. Erdoyan heeft dat na de laatste verkiezingen afgeschaft en kan een partij, namelij zijn partij, het land leiden. Dat zorgt er voor dat met het polderen en rekening houden met andere ideeën geen sprake is en een dictatuur ontstaan. De helft van de bevolking heeft niet op hem gestemd en hoort ook rekening mee te worden gehouden. Erdoyan werd vorig jaar beschuldigd van corruptie. Onderzoek daarin heeft hij tegen gehouden. Tegen de Koerden treedt hij meedogenloos op en heeft hij veel doden op zijn geweten. Erdoyan verdient niet de hemel in geprijsd te worden, omdat hij in het verleden goeie dingen gedaan heeft. Veel journalisten zijn opgepakt en gevangen gezet, omdat zij onregelmatigheden bij Erdoyan ontdekt hadden. Nu zijn 9.000 mensen, waaronder onafhankelijke rechters door hem opgepakt, zonder enkele bewijs en wil hij de doodstraf invoeren. De opgepakte militairen worden niet waardig behandeld. Zij hebben recht op een eerlijk proces, die zij niet gaan krijgen. Uiteindelijk zal er een punt komen dat het volk/het volledige leger dit niet meer accepteert en in opstand komt. Ook zal het leger denk ik niet accepteren dat hun collega's de doodstraf krijgen. Dat hij Fettulah de schuld van de staatsgreep geeft zonder enkel bewijs is te idioot voor woorden. Erdoyan weigert in te zien dat hij fouten maakt en daarvan moet leren.

peterh2
peterh218 jul. 2016 - 12:35

Sommige foto's zeggen meer dan 1000 woorden: https://mobile.twitter.com/hashtag/defotodiedekrantniethaalde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

7anpau1
7anpau118 jul. 2016 - 12:29

jaja, dit soort verhalen kregen we ook altijd over Cuba en Castro en China en Mao en Rusland en Stalin, Venzuela en Chávez en Zimbabwe en Mugabe etc. Het is allemaal niet perfect, maar we moeten van ver komen, relatief gezien valt het best mee en 'het Westen' begrijpt ons niet en is bevooroordeeld en kolonialistisch. Natuurlijk niet alleen de Westerse pers maar ook gevluchte dissidenten en organisaties als Amnestie International en de VN hebben een dubbele agenda. En net als de apologeten van voornoemde dictators, mist u de tekenen aan de wand, verblind door nationalisme en (laat ik u het voordeel van de twijfel geven) hoop tegen beter weten in. Deze coupe wordt nu gebruikt om de Turkse oppositie definitief monddood te maken. Daarnaast wordt door het westen te beschuldigen van betrokkenheid bij en/of steun aan de coupplegers en door propaganda als dat dit is een aanslag was tegen alle moslims en tegen de oemma verzoening gezocht met de extremisten in Irak en Syrië. Een paar 'aanslagen' van de PKK zullen het excuus zijn een noodtoestand af te kondigen en samen met IS cs op te trekken en de strijd naar de Koerden in Irak en Syrië uit te breiden. Erdogan heeft ongetwijfeld goed opgelet bij de annexatie van de Krim. Speaking of which; Waarom denkt u dat de Russen, die normaal gesproken toch erg tevreden zouden zijn met de anti westerse retoriek van Erdogan, deze ontwikkeling zo met argusogen bekijken? Omdat zij en Assad de tekenen aan de wand wel weten te duiden.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos18 jul. 2016 - 12:19

Tjonge, tegen zoveel ontkenning van de onderdrukking van pluralisme in Turkije en de snoeiharde repressie is werkelijk geen kruit gewassen. Turken accepteren dit in grote getale (dat heet eufemistisch democratie) voor wat spiegeltjes en kraaltjes van economische aard. De rancune tegen de kemalisten is blijkbaar zo groot dat vergelijkbare methoden nu opeens wel worden geaccepteerd omdat ze worden begaan door een 'socialistische moslim ', een islamitische Stalin, daar begint het meer op te lijken. En natuurlijk is het westen er weer schuldig aan, zondebokje weer gevonden.

insignia
insignia18 jul. 2016 - 12:16

Schrik van het Westen? Ik denk eerder dat Turkije de schrik van de NAVO is. Ze doen niet wat de VS zegt en dat is binnen die kringen een doodzonde. Mijn insteek, laten we al het Nederlandse oorlogmaterieel/manschappen uit die buurt terugtrekken en ons verder verwonderen hoe het daar verder gaat want 1 ding is zeker, niemand heeft ons daar, in die streken, Turkije, Syrie, Irak, nodig.

1 Reactie
cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 23:51

De USA zit nog op Incerlic, een basis die verdacht wordt van medewerking aan de coup. Incerlik is afgesloten. Het "leuke" is dat de USA en ook atoomwapens heeft gestald.

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje18 jul. 2016 - 12:07

Fijn dat jullie zo enthousiast zijn. Veel plezier ermee. Het zou echter wel prettig zijn als jullie je enthousiasme in eigen land gaan botvieren. Wij Nederlandse Nederlander zijn niet zo gek op dit soort aan hysterie grenzend enthousiasme voor dictatortjes..

1 Reactie
Nagus
Nagus18 jul. 2016 - 13:04

Helemaal mee eens. Ik wens de schrijver van dit artikel dan ook veel succes in Turkije. Het lijkt erop dat Erdogan (is dat overigens een verkorting of familieaanduiding van ...Tekin... Erdogan?) hem daar goed kan gebruiken.

ikdus2
ikdus218 jul. 2016 - 12:06

geheel mee eens.. ik denk dat Erdogan tot nu toe het minst repressief is geweest sinds eeuwen. nu is het aan het Turkse volk om stappen richting een totale democratie te zetten met een echte trias politica.

3 Reacties
Nagus
Nagus18 jul. 2016 - 13:09

@Ikdus "nu is het aan het Turkse volk om stappen richting een totale democratie te zetten met een echte trias politica." Cynische modus: Dat gebeurt nu toch al? Erdogan is op dit moment al druk bezig om een groot aantal rechters, parlementariërs en politieagenten te vervangen voor betere exemplaren. Komt dus helemaal goed.

Muxje3
Muxje318 jul. 2016 - 13:32

Ja dat gaat prima met die trias politica: Erdogan heeft dit weekend duizenden rechters en andere functionarissen ontslagen en/of gearresteerd. Het is niet de eerste keer dat hij dit doet maar het gaat nu op wel heel grote schaal, en de lijstjes lagen blijkbaar al klaar. Die zogenaamde coup begint steeds meer op een Rijksdagbrandje te lijken. En elke stap die Erdogan zet is er één die het land verder van vrijheid van meningsuiting, van vrije pers en van een vrije en eerlijke rechtspraak brengt. "Immers dat is de partij die de islamitische principe nastreeft en geen onderscheid maakt tussen entiteiten". Geen onderscheid, behalve als je geen moslim bent of een erg liberaal ingestelde moslim. Voor hen wordt Turkije een steeds minder leuk land. Lees ook eens wat meer over Erdogan's gedachtengoed, waar zijn inspiratie vandaan komt, dan kan de conclusie alleen maar zijn dat hij de democratie in Turkije volledig zal ontmantelen, en als ijzeren leider rechtstreeks wil regeren. Wellicht heeft hij het beste met het land voor, en zeker op economisch en sociaal gebied heeft de AK-partij goed werk verricht. Maar waar ze met de staatsinrichting heengaan is de verkeerde kant op... kenmerken die ze mijns inziens met de EU delen, al is de structuur van de heersende elite wat anders in dat geval. En nu we het toch over de EU hebben: na de reactie op de coup en voorgaande fratsen (zoals het vervangen van de redactie van een lastige krant) zou het volstrekt uitgesloten moeten zijn dat dit Turkije lid van de EU wordt. Timmerfrans et al "maken zich zorgen", en dat is een goed teken.

ikdus2
ikdus218 jul. 2016 - 19:25

@nagus het oude establishment moest herschikt worden.

omaoeverloos
omaoeverloos18 jul. 2016 - 12:03

De paralellen met Duitsland in de dertiger jaren spatten bij mij van het scherm bij lezing van dit artikel.

3 Reacties
Yolo2
Yolo218 jul. 2016 - 13:04

Inderdaad. Een kleine greep van wat de UbersturmTurk uitvreet: Grondwetswijzigingen voor meer macht, (etnische en religieuze) zuiveringen in de politiek en het leger.. Ik houd mijn hart vast. De vraag is hoe de Erdogan fans er over 5-10 jaar tegenaan kijken.

Nagus
Nagus18 jul. 2016 - 13:17

Ja, bij mij ook. Hitler was ook niet alleen maar slecht. Die heeft ook voor economische voorspoed gezorgd. Daarom stemden ook zoveel mensen op hem.

Joe Speedboot
Joe Speedboot18 jul. 2016 - 13:40

Een Braziliaanse krant heeft ooit een geniale commercial gemaakt die daar perfect op aansluit. Zie: Zie: https://www.youtube.com/watch?v=kbIdgWoDh4s

Hanvander Horst
Hanvander Horst18 jul. 2016 - 12:02

Het ziet er naar uit dat in de komende jaren de hoogmoedig geworden Erdogan gaat afbreken wat hij heeft opgebouwd.

Geert5
Geert518 jul. 2016 - 12:00

O God, of beter gezegd, o Allah, de Westerse journalisaten, het Westen begrijpt het niet. Ze zijn behept met een neo koloniale gemakszucht.Dan zullen we maar snel onze mond houden, nietwaar heer Tenirdogan, want dat is wat uw gewaardeerde Leider en wat u wilt. Een nieuw concept (na islamofobie, racisme) om andere opvattingen te diskwalificerenm nietwaar heer Tenirdogan?

D'Holbach
D'Holbach18 jul. 2016 - 12:00

Alleen al het begin: "Mijn ouders zagen de bekrompenheid in van de twee overtuigingen en lieten me opgroeien met de islam" Ze kozen dus voor een andere bekrompenheid en dogmatisme ipv in alle openheid zaken op hun merites te beoordelen. En als ik dan verder lees zie ik dat het nog steeds niet lukt om met een open blik naar de huidige toestand te kijken. Jammer dat :(

1 Reactie
Nagus
Nagus18 jul. 2016 - 13:21

Mee eens. De schrijver van dit artikel ziet duidelijk de splinter in andermans oog, maar niet de balk in het eigen.

peterh2
peterh218 jul. 2016 - 11:56

Het is wel heel opvallend wat voor gapende kloof er zit tussen de Turken en Nederlanders, zelfs op deze site: Laten we nou gewoon het beestje bij de naam noemen: ook de succesvolle geïntegreerde Turken zijn veelal aanhanger van de AKP, Erdogan is hun trotse leider die vooral laat zien hoe zwak de westerse politici zijn. Een Turk is gewoon een Turk en blijft in zijn hart altijd een trotse Turk, waarom is dat zo moeilijk te accepteren? De weerzin tegenover Erdogan bij zoveel mensen zegt wellicht meer over onze eigen incompetente politiek dan over de AKP. Met DENK hebben wij hier ook een factor van betekenis in onze politiek, daar kunnen we heel krampachtig mee omgaan maar we kunnen ze ook insluiten en betrekken bij de toekomstige inrichting van ons land. Of laten we Wilders hiervan profiteren?

5 Reacties
Donostia2
Donostia218 jul. 2016 - 12:41

U spreekt voortdurend met twee tongen. Keer op keer pleit U ervoor de ontwikkelingen in de maatschappij te gedogen, omdat er nu eenmaal allochtonen in Nederland wonen. Ik zie niet in waarom, met welke reden, het een goed idee is dat de AKP middels DENK een vertegenwoordiging heeft in ons parlement. De PvdA heeft toch ook geen vertegenwoordiging in het parlement van Turkije?

cockpol
cockpol18 jul. 2016 - 13:08

DENK insluiten en betrekken en betrekken bij de toekomstige inrichting van ons land? Natuurlijk zou Wilders daarvan profiteren, of ben je helemaal betoetert, meneer Peterh? Heb je de tekst van Tikinerdogan dan niet gelezen? Het is een heel intelligent geschreven tekst, maar die tekst zegt niet meer of niet minder dat de leus van de moslimbroeders, namelijk "de islam is de oplossing" juist is. Dat mag dan eenige waarheid inhouden voor Turkije, maar waarempel niet voor Nederland. De dhimmitude van regressief links is werkelijk hemeltergend! Ben je zo onder de indruk geraakt van de "allahoe akbar slogans in Rotterdam? Ben je zo een angsthaas? Dat zal de Erdogan adepten hier in Nederland niet ontgaan, je zal verdere staaltjes van dit haantjesgedrag mogen ervaren, als jouw mentaliteit zich doorzet. Regressief links voert een heilloze politiek, er moet dringend een einde aan komen.

Lo.wijk
Lo.wijk18 jul. 2016 - 13:08

Nee, als Wilders waarschuwt tegen islamisme -zoals nu in Turkije gebeurt- dan zit hij fout. Als een ander het doet door te zeggen dat Erdogan helemaal geen "hoeder" van de democratie is mag het wel. Maar om er voor te zorgen dat Wilders het zwarte schaap blijft moeten we dictator Erdogan en diens gedachtegoed toch niet bekritiseren vinden sommigen. Hun haat jegens Wilders is zo groot dat ze nog liever een despoot die een terreur-bewind in zijn land uitvoert hebben dan Wilders' gelijk in deze toe te geven.

peterh2
peterh218 jul. 2016 - 13:45

[U spreekt voortdurend met twee tongen.] Het is ook niet simpel op te lossen: deze Turken zijn er en gaan niet weg, zolang onze Nederlandse politici niet bereid zijn om er met een gestrekt been in te gaan moeten we wel deze ontwikkeling erkennen en proberen in goede banen te leiden. Ik heb niet zoveel aan bezwerende woorden: of we pakken door op de Wilders manier of we accepteren dat deze groep er is en begrijpen dat dit gevolgen heeft voor onze samenleving. Daar zou DENK een belangrijke rol in kunnen spelen.

peterh2
peterh219 jul. 2016 - 7:20

[Wat is er in Godsnaam zo extreem aan om dit soort mensen personae non grata te verklaren en uit te wijzen?] Jij wilt honderdduizenden Turken uitwijzen? Besef je dat de overgrote meerderheid hier Erdogan steunt, iets dat ook uit de Turkse bijdragen hier blijkt. Ben voor hoor, maar veel succes... Gaat niet gebeuren, dus ik ben reëel genoeg om verder te kijken.