Joop

‘Er zitten te veel hogeropgeleiden in de Tweede Kamer’

  •  
17-02-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
512 keer bekeken
  •  
Witte mannen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Druktemaker Pieter Derks wijst erop dat er nog iets scheef zit: “125 van de 150 Kamerleden zijn hogeropgeleid. De Kamer zit vol juristen, economen, politicologen en historici van hbo of universitair niveau. Belangrijk natuurlijk, academici, maar deze verhouding betekent dat de 25 Kamerleden zonder hbo- of universitair diploma twee derde van de Nederlanders moeten vertegenwoordigen.”
“Het is natuurlijk hartstikke handig om een paar juristen bij de hand te hebben als je wetten maakt. Sterker nog: gezien het gekluns met de avondklok zijn zelfs de 26 juristen die momenteel in de Kamer zitten nog niet genoeg. Maar er zijn ook andere dingen belangrijk in het leven.”
“Politiek gaat om keuzes maken, om idealen. Ik krijg het idee dat we langzaam verzanden in nog maar een rapport en nog maar een stuurgroep, nog maar een commissie, nog maar een advies. Omdat we al die hogeropgeleiden die we zo hebben aangemoedigd door te studeren natuurlijk wel aan het werk moeten houden. Maar niet elk probleem is theoretisch op te lossen. Een praktische benadering is net zo waardevol als een academische. En bovendien lijkt het me ook heel belangrijk dat twee derde van de Nederlanders zich vertegenwoordigd voelt, serieus genomen, gewaardeerd.”

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (87)

Bouwman2
Bouwman218 feb. 2021 - 13:10

Er wordt inderdaad veel waarde gehecht aan opleiding en titels. Gelukkig is dat laatste net als de cravate afgeschaft toen de partner van de ouwe koningin het sein daartoe gaf. Van Claus werd geroepen dat ie raus moest, maar hij bleef tot het einde. een rolmodel voor de moraal. Moraal is iets geheel anders dan verbaal. Want verbaal kan iedereen zijn, dat is een kwestie van flux des paroles, van het tuiten van de lippen. en de borst vooruit. Ik moest meteen aan Van Haga denken, met een cravate van een burgemeester uit een kindervoorstelling. Van Hage, die uit de VVD werd gezet en die doorging als onafhankelijk kamerlid, en als door een Engel gestoken zich tot Forum wendde. Dat mag inderdaad, een Kamerlid wordt in persoon gekozen, en niet door een partijvakje rood te kleuren. Maar of profiteren van andermans veren getuigen van verheven moraal betekent is kwestieus Overal tor inde wandelgangen van de Kamer tyoe hoor je het is gekkenwerk zoals mevrouw Wttewael lang geleden al opmerkte. En ze voegde daaraan toe: Ik stel voor de vergadering maar sluiten. Tante Bob, je bent een schat. Als het nog kon zou ik op je stemmen.

1 Reactie
Libertain
Libertain18 feb. 2021 - 14:29

@Bouwman, waardeer ik het dat je veel schrijft en nooit iets zegt.

Tom Lucassen
Tom Lucassen18 feb. 2021 - 13:04

Hoogopgeleid zegt niets. Als je de PABO hebt afgerond ben je ook hoogopgeleid, maar rekenen kun je dan nog steeds niet.

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer18 feb. 2021 - 15:48

Ik schat dat 60% van de hoger opgeleiden stappen in op een zodanig hoog niveau dat ze operationeel geen kennis bezitten. Het andere deel heeft genoeg interesse in het vak om deze zich voor een groot deel eigen te maken.

Tom Lucassen
Tom Lucassen18 feb. 2021 - 12:59

Veel te weinig BETA in de tweede kamer.

LaBou
LaBou 18 feb. 2021 - 11:31

Klinkt in ieder geval meer oprecht dan het geneuzel waarmee diverse politici eigenlijk precies hetzelfde zeggen.

Le Chat Botté
Le Chat Botté18 feb. 2021 - 10:24

Klinkt als een argument voor een lotingdemocratie. https://decorrespondent.nl/401/de-sleutel-tot-een-stabiele-democratie-loting/40082757-ddf22d40

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman218 feb. 2021 - 12:08

Ik zou dat nooit doen, je denkt natuurlijk dat je die 20 miljoen kan winnen, en dat gebeurt ook no eens, maar dat jij em wint is nagenoeg dus nul. De kans dat loting krijgt wat overeenkomst met je politieke voorkeur hebt is ook nul. Het is antijd compromissen sluiten. Mensen in het algemeen en Nederlanders in het bijzonder zijn niet zo goed in kansberekening en speltheorie. Je kunt beter de kiezer drie stemmen geven plus een tegenstem. Maar dat heeft ook nadelen. Alles vloeit, er is maar één partij die constant is en dat is niet de SGP maar de partij van de ontevredenheid, die schuilgaat achter het woord vrijheid. De ware vrijheid acht de wetten, ze ontmoet altijd weer grenzen. En dat is net als het leven geen conte de ma mère l'oye.

Le Chat Botté
Le Chat Botté23 feb. 2021 - 19:38

Is dit je reactie op het artikel van De Correspondent, of je eigen sprookje à la moeder de gans?

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker18 feb. 2021 - 10:24

Beste Pieter, Ieder Kamerlid vertegenwoordigt jou welke kleur, sekse en opleiding het Kamerlid ook heeft. Die 125 hoger opgeleiden vertegenwoordigen ook alle lager opgeleiden en die 25 lager opgeleiden vertegenwoordigen ook alle hoger opgeleiden. Ieder Kamerlid vertegenwoordigd 17,5 miljoen mensen. Zo is het systeem bedoeld. Die 150 vertegenwoordigen ons, ze hoeven ons niet af te spiegelen want dat is per definitie onmogelijk. Je bent niet de enige die op dit punt in de fout gaat. Zelfs hoger opgeleiden zoals hoogleraren maken die fout. https://ballonnendoorprikker.nl/2021/02/18/vertegenwoordigd-of-afgespiegeld/.

10 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen18 feb. 2021 - 14:58

Kom op he, Ik denk dat jij gewoon niet goed begrepen hebt wat er aan de hand is. In een systeem als de US / UK is de gekozen vertegenwoordiger is rechtstreeks zijn district aan het vertegenwoordigen, niet het geheel. Dat is het verschil dat jij aangeeft tussenvergenwoordigen of afspigelen. Maar dit gaat over of de mensen die gekozen zijn een min or meer zelfde profiel hebben als de NL bevolking. En dat is niet zo. Google anders eens op 'spiegel'. Lsten we de betekenis van woorden zoveel mogelijk in stand ptoberen te houden anders wordt het een (perfecte) puinhoop.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker18 feb. 2021 - 16:34

Beste Stokkickhuysen, Nederland heeft geen districten systeem. Er is dus geen binding tussen een volksvertegenwoordiger en een specifiek deel van het land en dat is maar goed ook want dan ligt het gevaar van cliëntelisme op de loer. Er is alleen een binding tussen de volksvertegenwoordiger en het hele land. Als het parlement iets moet afspiegelen dan zijn het de politieke verhoudingen. Dat is het enige dat er toe doet en dat doet het behalve dan voor de partijen die de kiesdrempel niet halen. Die stromingen zijn niet vertegenwoordigd. Om die politieke verhoudingen af te spiegelen is het niet nodig dat er precies even veel mannen als vrouwen in zitten en is het ook niet nodig dat er bijvoorbeeld 1,5 vertegenwoordiger van een bepaalde huidskleur is omdat 1% van de bevolking van die bepaalde huidskleur is. Dat dit om andere redenen wenselijk is, maakt het het nog geen noodzakelijkheid.

stokkickhuysen
stokkickhuysen18 feb. 2021 - 20:24

OK doorprikker, NL heeft geen districtensysteem . Dat zei ik al? Maar jouw uitleg over hoe 'vertegenwoordiging' werkt en dat de tweede kamer niet op die manier (i.e. districtvertegenwoordiging) het volk vertegenwoordigt, is mij wel duidelijk. Maar dat staat toch helemaal los van of de diversiteit van de Tweede Kamerleden? En dat is waar Derksen het over heeft. De tweede kamer spiegelt per definitie de politieke verhoudingen af? De samenstelling is op de verkiezingen gebaseerd?

Woeki Hypo
Woeki Hypo18 feb. 2021 - 22:50

@Ballonnendoorprikker, 18 februari 2021 at 11:24, Het klopt, dat vertegenwoordiging (representatie) en afspiegeling niet dezelfde begrippen zijn, maar ze zijn wel conceptueel verwant. Afspiegeling is een vorm van vertegenwoordiging. Evenredige vertegenwoordiging is een vorm van afspiegeling. Het criterium bij afspiegeling hoeft niet alleen de keuze op een politieke partij te zijn. Een politieke partij kan zelf afhankelijk van haar uitgangspunten aanvullende criteria opstellen. “Die 150 vertegenwoordigen ons, ze hoeven ons niet af te spiegelen want dat is per definitie onmogelijk.” Binair. Deze uitspraak (“onmogelijk”) klopt niet en is te binair (zwart / wit) gesteld. Het probleem is gradueel (tinten grijs). Exact en benadering. Een exacte afspiegeling is (natuurlijk) niet mogelijk. Maar een benadering is wel mogelijk. Benadering. De evenredige vertegenwoordiging (zonder kunstmatige drempel) is een benadering van een exacte afspiegeling. Representatie. Een vertegenwoordiging kan volgens een systeem als (theoretisch) doel hebben om (ook) iedereen te vertegenwoordigen (of met iedereen (van het systeem) rekening te houden), maar dit kan in de praktijk anders uitpakken. Eenzijdige politiek. De dominantie tegenwoordig van het neoliberalisme met globalisme (ook een systeem, maar elitair) doet vermoeden dat de (dominerende) hoogopgeleiden niet meer iedereen vertegenwoordigen. Eenzijdige wetenschap. De invloed van (het beleid van) het neoliberalisme met globalisme op wetenschap en hoogopgeleiden (nationaal en globaal) doet vermoeden, dat wetenschap (de “wetenschappelijke” consensus) en de betreffende hoogopgeleiden / wetenschappers niet meer (economisch / politiek / filosofisch) neutraal zijn. M.a.w.: representatie / vertegenwoordiging / een representatieve democratie kan corrumperen. Dit is een breder probleem met vertegenwoordigers of tussenpersonen. Deze gang van zaken doet de roep om een betere afspiegeling / evenredige vertegenwoordiging (via identiteit) en meer directe democratie (referendum) luider worden. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker19 feb. 2021 - 7:53

Beste Woekie Hypo, Even een vraagje. Er zitten in de Kamer twee personen. Eentje lijkt qua huidskleur, leeftijd, opleiding, afkomst, inkomen en geografische woonplaats en nog veel meer van die zaken, sprekend op u. Alleen helaas is hij een fascist in hart en nier. De ander lijkt voor wat betreft al die zaken in het geheel niet op u maar is wel, net als u, gematigd liberaal. Door wie zou u zich dan liever politiek laten representeren?

Woeki Hypo
Woeki Hypo19 feb. 2021 - 13:07

@Ballonnendoorprikker, 19 februari 2021 at 08:53, Hypocrisie. Je vraag veronderstelt dat die gematigde liberaal eerlijk is en niet in werkelijkheid bijvoorbeeld een neoliberaal en dus ook een fascist is. Ik heb niets tegen de huidige evenredige vertegenwoordiging (zonder kunstmatige kiesdrempel). Ik heb iets tegen de hypocrisie van partijen en vertegenwoordigers, met name van hoogopgeleiden (of wetenschap). Passief kiesrecht. Democratie bestaat o.a. uit een actief en een passief kiesrecht. Dat passieve kiesrecht gaat over de vertegenwoordigers. Hoogopgeleiden als vertegenwoordigers. Als er onevenredig veel hoogopgeleiden als vertegenwoordigers in het parlement zitten (en meer dan de helft) en het dominante beleid is neoliberaal, dan is er vermoedelijk een probleem met dit passieve kiesrecht in de praktijk en met het voldoende rekening houden in een democratie met alle groepen / minderheden. “De winnaar neemt alles” is volgens mij geen democratie, maar een soort dictatuur van een meerderheid (eventueel gedomineerd door een (sluwe) minderheid). Woeki Hypo.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker19 feb. 2021 - 15:08

Beste Woeki Hypo, Uit uw reactie spreekt een 'enorm' vertrouwen in de mensheid. Wellicht bent u als gematigd liberaal wel een verstokt communist?

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 feb. 2021 - 12:43

@Ballonnendoorprikker, 19 februari 2021 at 16:08, 1 “Uit uw reactie spreekt een ‘enorm’ vertrouwen in de mensheid.” Mijn kritiek hier betreft niet de mensheid, maar (de (neoliberale) Ballon van) dominante hoogopgeleiden en de wetenschap. Deze extreme en totalitaire Ballon mag best doorgeprikt worden. Het neoliberalisme met globalisme (van hoogopgeleiden en financiers) is geen fijne zaak en polariseert maatschappij en wereld maximaal. “Wellicht bent u als gematigd liberaal wel een verstokt communist?” Ballonnen doorprikken vanuit een midden (gematigd liberaal) is geen communisme. Ook een kwestie van logica. 2 Jij gaat niet in op mijn kritiek (of Ballon doorprik) punten. Ik doe hier wat jij eigenlijk moet doen volgens jouw pseudoniem “Ballonnendoorprikker”. Woeki Hypo.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker20 feb. 2021 - 14:32

Beste Woekie Hypo, Waarom geeft u dan geen antwoord op de vraag met betrekking tot de twee personen die ik stelde maar 'Je vraag veronderstelt dat die gematigde liberaal eerlijk is en niet in werkelijkheid bijvoorbeeld een neoliberaal en dus ook een fascist is.'

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 feb. 2021 - 16:43

@Ballonnendoorprikker, 20 februari 2021 at 15:32, Ik heb antwoord op je vraag gegeven alleen niet direct (“Ik heb niets tegen de huidige evenredige vertegenwoordiging (zonder kunstmatige kiesdrempel)”). Je vraag is tegenwoordig een theoretische vraag (de betreffende gematigd / sociaal liberale partij is geen partij in het parlement) en een vraag naar de bekende weg. Jij kunt zelf (voor mij) het (theoretische) antwoord geven. Mijn antwoord heeft betrekking op de huidige werkelijkheid. Een werkelijkheid, waarin humanisme (seculier of religieus) en Verlichting in acuut gevaar zijn door decennia lang (“wetenschappelijk”) beleid van hoogopgeleiden en financiers (feodalisme), via partijen waarvan men het niet zou verwachten (gezien hun principes). Woeki Hypo.

Sustainaboy
Sustainaboy18 feb. 2021 - 7:55

Wat een onzin! Bljikbaar kun je alleen iemand vertegenwoordigen die precies hetzelfde is als jijzelf. Zo doorredenerend moet iedereen maar zichzelf vertegenwoordigen en breiden we de tweede kamer uit naar 17 miljoen zetels.

Deugkeizer
Deugkeizer18 feb. 2021 - 7:33

Ik heb altijd meer respect gehad voor opklimmers dan voor hoog mogelijk afgestudeerde. Ik héb in de praktijk vaak gezien dat dit soort mensen op veel terreinen inzetbaar zijn, door vooropleiding. Het is raar dat dit soort types in het hogere onderwijs vaak verguisd worden als diegene die het niet gaan halen en snel moeten lozen als er geen 10 binnenkomen. Er zitten wel lager opleiden in de politiek. Zoals Jesse klaver, een oude minister van onderwijs en nog veel meer.

OOF
OOF18 feb. 2021 - 4:26

Ga eens naar een land waar ze minder goed zijn opgeleid, dan moet je eens goed om je heen kijken. Ik hoop dat je het dan begrijpt !

Zapata
Zapata17 feb. 2021 - 22:22

Zegt me allemaal niet zoveel dat hoogopgeleide gedoe. Heb zelf op latere leeftijd een Ing. informatica en een master cultuurgeschiedenis gehaald maar moet mijn laatste dagen slijten in de ICT en een heel bataljon aan hoogopgeleide babyboomers op de digitale snelweg zien te houden. Echt de Drs. , Ir. en Mr. mensjes slaan de klok in dat bataljon. Het zijn totale nitwits wat betreft werken met een computer maar ze lazeren van hun stoel af van arrogantie. Die luitjes kunnen het geen seconde hebben dat ze iets niet snappen en maken daarom anderen het leven zuur en al helemaal de ICT afdeling. Het geblaas en de pompeuze mails zijn dan ook niet van de lucht als zo een hoogopgeleid fossiel weer eens de data van het hele bedrijf op straat heeft geflikkerd. Vierhonderd mails later en bij het volgende probleem aangemeld geeft zo een fossiel dan toe van oh ja was toch niet zo handig. Nee we hebben al 30 jaar de PC en nog steeds snappen die zogenaamde hoogopgeleide sukkels er niets van.

4 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen18 feb. 2021 - 8:26

Heel herkenbaar maar heeft meer met de leeftijd dan met de opleiding te maken, denk ik. Ook systeembeheerders van boven de 50 zijn stronteigenwijs en hebben totaal geen kennis meer van wat er momenteel in de ICT speelt. (Jij uitgezonderd natuurlijk :) )

FromValue
FromValue18 feb. 2021 - 8:39

Het cohort babyboomers is naar mijn weten geboren tussen 1945 en 1955. In 2021 gaat de "jongere" babyboomer dus met pensioen (tenminste, de AOW komt eraan). Uw "babyboom" leed zal dus nog maar kort zijn. Ik werk trouwens mijn levenlang al in de IT en kan uit ervaring stellen dat digitale onhandigheid niet echt een generatie dingetje is... Een instagram filtertje toepassen op je bord eten is echt wat anders dan een draaitabelletje in Excel maken.

Tom Lucassen
Tom Lucassen18 feb. 2021 - 13:02

Klinkt als een minderwaardigheidscomplex. Maar je hebt een punt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen18 feb. 2021 - 15:03

Wat zowel hijdehandjes als ITers missen is dat Rome niet aan een cul de sac ligt.

Henri Zwols
Henri Zwols17 feb. 2021 - 21:01

"Als je geld wil verdienen [..] wordt verwarmingsmonteur, want die hebben we nodig." Salarisindicatie volgens de nationaleberoepengids Van €1500 tot €2000. We hebben ze dus wel heel hard nodig, en je baankans is zeer goed, maar als je geld wil verdienen kun je beter doorleren voor een beroep dat we minder hard nodig hebben.

2 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen18 feb. 2021 - 8:20

Uurtarief van een verwarmingsmonteur (zzp) is minimaal 35 euro, max. zo'n 50. Dus bruto 4900 tot 7000 euro per maand. Of ze moeten zo stom zijn in loondienst te gaan werken natuurlijk.

Hakkepuf
Hakkepuf18 feb. 2021 - 8:55

@Dick, Dat is ook precies de reden waarom vele mensen een hekel aan ZZP-ers hebben. Ze vreten winsten van de grote bedrijven weg. Het is niet voor niets dat 'Rattus Maximus' Verhagen steeds pleit voor het verbod van ZZP-ers in de bouw. Die will dat alle ZZP-ers met 0 urencontractjes bij de grote aannemers op de loonlijst komen te staan. Dit om de winstgevendheid van de grote aannemers te waarborgen.

Ryan2
Ryan217 feb. 2021 - 19:58

Citaat: De Kamer zit vol juristen, economen, politicologen en historici van hbo of universitair niveau. Einde citaat. Tja, mensen studeren rechten? Waarom? Om de wet te omzeilen. Dat levert geld op. Economen idem dito. Hoe fles ik de zaak. Grote ondernemingen hebben zit soort fraude specialisten in dienst, en ook zijn die in de politiek geïnfiltreerd. Geschiedenis en politicologie is ook handig op dat terrein. Ze worden geacht volksvertegenwoordigers te zijn, maar dat sprookje gaat al lang niet meer op.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens18 feb. 2021 - 7:18

@ Ryan geweldige analyse. Alle scholen in het voortgezet onderwijs sluiten. Lagere school is voor iedereen genoeg. Kunnen ze gelijk aan het werk. En in een periode zoals nu elkaar ook niet besmetten met corona. Geweldige inzichten weet jij hier te delen.

Deugkeizer
Deugkeizer18 feb. 2021 - 7:28

Vergeet het verband niet tussen de talloze onuitroeibare drugslabs en chemie studenten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin17 feb. 2021 - 19:38

Hoewel m’n keuze vaststaat heb ik me aan zo’n kieskompas onderworpen, tot mijn ontzetting kwam ik uit op 50+, hoewel mw. van Brenk een goed kamerlid is moet ik er niet aan denken, toen kwam gl terwijl ik Klaver nep vind, toen de pvda, dat gaat em worden, daarna sp, dan stem ik nog liever sgp, maar ik heb een lumineus idee, als we nou het parlement naar huis sturen, in plaats daarvan computerprogramma’s beslissingen laten nemen op grond van een soort stemwijzer voor kiesgerechtigden, dat wordt richtingbepalend voor beleid waarbinnen de keuzes worden gemaakt, doelen worden vastgesteld aan de hand van waar burgers naartoe willen, daar moeten wel beperkingen aan worden opgelegd, een fascisten staat kan niet de bedoeling zijn, als de computer ook nog eens zelflerend wordt ingesteld zouden we allemaal dolgelukkig kunnen worden, of niet maar we zijn tenminste van die narcistische nietsnutten in de kamer verlost, de computer kan alles veel beter overzien wordt niet gehinderd door een te groot ego, niets ontsnapt aan controle, tegenstrijdigheden horen tot het verleden, transparant, iedere burger kan de processen digitaal volgen, een paar zetbazen bij wijze van regering, volgens de strengste eisen geselecteerd om de uitkomsten tot in de puntjes uit te voeren, te organiseren en delegeren, voor de rest hebben ze niets te vertellen, ik zou best willen zien hoe zoiets zou uitpakken voor een democratie.

10 Reacties
Karingin
Karingin17 feb. 2021 - 20:53

Ik zou 't niet doen, voor je 't weet heeft die zelflerende AI een totalitaire fascistische staat opgetuigd, want dat leren doet ie dus wel van mensen hè...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin17 feb. 2021 - 22:19

“Ik zou ’t niet doen, voor je ’t weet heeft die zelflerende AI een totalitaire fascistische staat opgetuigd, want dat leren doet ie dus wel van mensen hè…” Natuurlijk komt eruit wat je erin stopt, je kan die fascistische staat ondervangen, je kan b.v. de grondwet tot voorwaarde stellen, dat we geen voorbeeld aan Brexit gaan nemen etc., zo kan je het kader bepalen, met zelflerend bedoel ik dat onze computer aan de hand van de praktijk en evaluatie steeds beter weet te beslissen.

tempest
tempest17 feb. 2021 - 22:44

Vond de vragen van kieskompas erg slecht, bijna allemaal veel te kort door de bocht, zou er niet te veel aan tillen. Vond stemwijzer iets beter, maar blijft van beperkt nut.

Jozias2
Jozias218 feb. 2021 - 0:02

@raymond Dan moet je op richard de mos stemmen met code oranje

Tom7
Tom718 feb. 2021 - 5:48

Beste Raymond Bhagwandin, Technisch is dat al wel een mogelijke stap denk ik, als je in DEFI projecten duikt zoals AAVE en COMPOUND, kan je je een voorstelling maken van mogelijkheden die dat bied om een stem voor een programma te verzilveren. (is voor mij overigens geen natte droom) Ik kwam uit bij PVDD, PVDA, SP, Splinter, en NLBeter, het wordt voor mij deze keer logischer wijze Renske Leijten, en ik denk zomaar dat jij daar heel blij van wordt.????

DaanOuwens
DaanOuwens18 feb. 2021 - 7:20

@ Karingin Jij schrijft: want dat leren doet ie dus wel van mensen hè… Dat wordt dan toch een buitengewoon deugdzaam AI-kabinet. Empathisch, solidair, integer. Eigenlijk het gemiddelde van alle Nederlanders bij elkaar. Dat kan nooit fascisme worden.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 feb. 2021 - 15:37

“Vond stemwijzer iets beter, maar blijft van beperkt nut.” Ik vind die stemwijzers voor mensen die politiek een ver van mijn bed show vinden en dan in paniek voor de keuze staan, stem ik weer op Rutte of ga ik een stemwijzer raadplegen, die stemwijzers zijn gebaseerd op de partijprogramma’s, ik kijk ook naar wat partijen hebben gepresteerd, hoe ze stemmen in de kamer.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 feb. 2021 - 15:39

“Dan moet je op richard de mos stemmen met code oranje” Mijn keuze staat vast, maar wat maakt de Mos volgens jou aantrekkelijk voor mij.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 feb. 2021 - 15:42

“Technisch is dat al wel een mogelijke stap denk ik, als je in DEFI projecten duikt zoals AAVE en COMPOUND, kan je je een voorstelling maken van mogelijkheden die dat bied om een stem voor een programma te verzilveren. (is voor mij overigens geen natte droom)” Misschien wil je er meer over vertellen of een link geven om dat te verduidelijken. “Ik kwam uit bij PVDD, PVDA, SP, Splinter, en NLBeter, het wordt voor mij deze keer logischer wijze Renske Leijten, en ik denk zomaar dat jij daar heel blij van wordt.” sgp of sp, mij om het even, vrijheid blijheid, ik hoop dat ze aan jouw verwachtingen kan voldoen ook al word ik niet goed van haar.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 feb. 2021 - 15:44

“Dat wordt dan toch een buitengewoon deugdzaam AI-kabinet. Empathisch, solidair, integer. Eigenlijk het gemiddelde van alle Nederlanders bij elkaar. Dat kan nooit fascisme worden.” Ik kwam op het idee toen ik uit nieuwsgierigheid de stemwijzer deed, de kiezer loopt het menu af en maakt keuzes, partijen kan je overbodig maken, op één of andere manier denk ik dat de gemiddelde nederlander in wezen socialistischer is dan verkiezingsuitslagen doen vermoeden, een goede balans vinden tussen geld verdienen om het beleid te kunnen bekostigen.

pinkandfluffy
pinkandfluffy17 feb. 2021 - 17:41

Bedenk nog een paar hokjes en boven de 150 zijn er meer groepen dan vertegenwoordigers. Dan is het logisch dat de kamer geen 1 op 1 afspiegeling is van de maatschappij en niet langer een probleem. je kunt ook de andere kant op denken en het aantal hokjes verkleinen. Dan kom je uit bij: "ik ben een Nederlander en kan me laten vertegenwoordigen door elke andere Nederlander die mijn politieke standpunten deelt." Dat lijkt me constructiever dan mensen gaan turven op basis van sekse en huidskleur.

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 18:02

hoeft ook niet punt is dat we nu een stelletje mafkezen hebben die nog geen 1% van de bevolking vertegenwoordigen. op wie je stemt maakt niet zoveel uit de ene bezorgt je de pest en de andere cholera en dat noemen ze dan democratie

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 feb. 2021 - 18:58

Dat lijkt me constructiever dan mensen gaan turven op basis van sekse en huidskleur. Als je evenredige vertegenwoordiging belangrijk vindt dan moet je bepalen waar je op dit moment staat om je weg voorwaarts te definieren. De bepaling van dat punt gaat inderdaad op basis van feiten. Om dan het vaststellen van die feiten te benoemen als relevante criteria zijn terwijl dat niet zo zou moeten zijn is vals. Maar goed, dat wist jij ook wel, daarom plaatste je dit bericht natuurlijk.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 17:32

Voor lager opgeleiden is het veel te lastig om met dubbele tong te spreken. Zo moet ik het partijprogramma nog vinden waar afscheid van het neoliberalisme onderbouwd wordt met technieken, terwijl elke partij het daarover heeft. Goed, de SP, maar daar wordt niet begrepen dat er veel meer Europese bundeling van krachten nodig is om iets te bereiken. It's about changing the economy, stupid.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 18:04

de EU is neoliberaal - het fundament ! Je zult eerst de EU moeten afschaffen wil je een rechtvaardig en vrij Europa

poeslief
poeslief17 feb. 2021 - 18:55

@Gip-gNL Ik weet niet of het fundament vd EU neoliberaal is, wellicht wel de huidig gevaren koers. Volgens mij is de EU een voortzetting van de dromen/ambities van de Romeinen, de Franken, de Habsburgers, de Osmanen, Napoleon, Kaiser Wilhelm 2, de nazi's en alle andere toren van Babel debielen. EU is m.i. een verdragsparaplu organisatie (alomvattend) en ik denk dat een structuur waarbij per issue/linie aangesloten kan worden (kapstok?) en voornamelijk door juristen en diplomaten gerund ipv door politici een beter werkend construct zal zijn. Zou jij er dan wel mee kunnen leven?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 18:59

Nee, Griezel. Waarom denk je dat Yanis Varoufakis zo veel moeite heeft gedaan om lid te worden van het Europees parlement en daar net niet in slaagde? In boekjes als ''De nieuwe burgeroorlog'' van Ulrike Guérot en ''Een Europees ID" van Sophie in 't Veld kun je lezen dat zelfs rechts-populisten lobbyen in Brussel. It’s about changing the EU, stupid. :) .

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 19:14

Nee, Griezel. Waarom denk je dat Yanis Varoufakis zo veel moeite heeft gedaan om lid te worden van het Europees parlement en daar net niet in slaagde? In boekjes als ''De nieuwe burgeroorlog'' van Ulrike Guérot en ''Een Europees ID" van Sophie in 't Veld kun je lezen dat zelfs rechts-populisten *) lobbyen in Brussel. *) They sentenced me to 20 years of boredom. For trying to change the system from within. - Leonard Cohen - First We Take Manhattan. https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A

Ellen Schoof
Ellen Schoof17 feb. 2021 - 16:58

Alle respect voor hoogopgeleiden en hun kennis. We hebben hen nodig in de Tweede Kamer. Het is echter wel zo, dat je vaker hoogopgeleid bent als je voorspoed had aan het begin van je leven. En dan weet je niet hoe het leven is voor de mens die wat meer pech had. Juist deze mensen moeten direct meedenken met beleid. En als laatste zou ik nogmaals een oproep willen doen om zeer veel respect te hebben voor praktisch opgeleiden. Om niet in herhalingen te vervallen: zie hier: https://joop.bnnvara.nl/opinies/zo-krijg-je-meer-mensen-in-de-zorg-en-neem-je-trump-de-wind-uit-de-zeilen Ik hoop dus dat er nu en anders over 4 jaar meer mensen de Tweede Kamer in gaan die niet hoogopgeleid zijn. We moeten overigens van die term af. Waarom is intelligentie in het ruimtelijke en praktische minder intelligent dan die in het taalcentrum of abstracte wiskundige?? Ik (dus niet hoogopgeleid) heb zelf uitgesproken aanleg voor taal, maar wat bereik ik daar meer mee dan iemand die dat niet heeft?

7 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 17:18

Hoogopgeleid wil niet zeggen dat je slim bent . Enige dat dat zegt is dat je vier jaar op een school wat kennis hebt kunnen lepelen. We wonen in een land waar meneer Cliteur 19e eeuwse pseudowetenschap mag doceren en de titel hoogleraar mag dragen van een heuse universiteit . Moge duidelijk zijn dat die hoge opleiding in dit land dus geen knip voor de neus waard is. En als we kijken hoe blind dat tuig* (ja sorry dat woordje heb ik van hen overgenomen) in de tweede kamer is voor de problemen in dit land kan ik niet anders concluderen dat het enige verschil tussen hen en mijn buren is dat zij gewoon mazzel hebben gehad ondanks hun domheid en oogkleppen. Soms kom je eens iemand tegen zoals Han van der Horst die daadwerkelijk iets gedaan lijkt te hebben met de hem aangereikte kennis maar meestal hoor ik dom gelul van de bovenste plank. Er zit meer wijsheid in een gemiddelde straat in een achterstandswijk dan in de hele tweede kamer samen. Ik kan er alleen maar diepe verachting voor koesteren.

Joe Speedboot
Joe Speedboot17 feb. 2021 - 17:57

'Er zit meer wijsheid in een gemiddelde straat in een achterstandswijk dan in de hele tweede kamer samen.' Tuurlijk, vandaar dat ze in een achterstandswijk wonen..

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 18:09

Vooroordelen Joe Er zijn duizenden manieren om daar terecht te komen. Voor de tweede kamer heb je een bepaalde mindset nodig die niet aan iedereen gegeven is. Gebrek aan empathie, oogkleppen, gehoorzaamheid zijn daar drie van.

MaxMax2
MaxMax217 feb. 2021 - 21:47

@Griezel Daar weet Joe Speedboot niets vanaf, typische GL stemmer.

Joe Speedboot
Joe Speedboot18 feb. 2021 - 8:10

'Er zijn duizenden manieren om daar terecht te komen. ' En er zijn ook duizenden manier om daar weg te komen. 'Daar weet Joe Speedboot niets vanaf' Dat zou je nog weleens kunnen verbazen.

MaxMax2
MaxMax218 feb. 2021 - 8:57

@Joe 'Dat zou je nog weleens kunnen verbazen.' Oh oh, ben je ooit per ongeluk in Amsterdam-West terecht gekomen?

Joe Speedboot
Joe Speedboot18 feb. 2021 - 11:06

'ben je ooit per ongeluk in Amsterdam-West terecht gekomen?' Niet per ongeluk, gepland.

tempest
tempest17 feb. 2021 - 16:46

Het is een leuke vraag: moet de Tweede Kamer in alle opzichten een afspiegeling zijn van de maatschappij? ik stem op iemand om mij in de kamer te vertegenwoordigen, maar die hoeft echt niet op mij te lijken hoor. Dit betoog geeft precies aan waarom het hokjes denken niet werkt. Iemand die graag praktisch bezig is, die wordt doodongelukkig in de Tweede Kamer. Iemand die niet goed Nederlands spreekt, kan niet functioneren in de Tweede Kamer. En zo zijn er nog duizend andere dingen te noemen. Het werk in de Tweede Kamer vereist bepaalde competenties en een bepaalde hoeveelheid tijd: dat heeft niet iedereen. Nog een voorbeeld: stel ik wil als ondernemer graag door een ondernemer vertegenwoordigd worden. Dat kan vast, maar hoe sterk is iemand nog ondernemer als hij/zij de afgelopen jaren de meeste tijd aan politiek heeft besteed? Iedereen die gekozen is krijgt sowieso al een hoger inkomen dan de meeste Nederlanders, dus in dat opzicht zal het nooit een afspiegeling van de samenleving worden.

Fredje3
Fredje317 feb. 2021 - 16:25

Hmm ik denk dat we over het algemeen gezien wel meer dan genoeg serieus "genomen" worden door de politiek om het maar even netjes te houden.

Markzelluf
Markzelluf17 feb. 2021 - 16:25

Precies, al die hoogopgeleiden.... Ik bezocht enige tijd geleden als bezoeker regelmatig een IC. Wat denk je? Geen timmerman te vinden.

JanVG2
JanVG217 feb. 2021 - 16:18

Dit is al veel langer een issue en al uitgebreid besproken. zie bijvoorbeeld https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-kloof-tussen-lager-en-hogeropgeleiden/ of https://www.socialevraagstukken.nl/de-tweedeling-tussen-hoger-en-lager-opgeleiden/ NB: wel spannend dat in 2010 en 2017 het percentage hogeropgeleiden in de kamer nog hoger waren ..

Hakkepuf
Hakkepuf17 feb. 2021 - 15:55

Er zitten teveel alfamannetjes en ambtenaren in de Kamer. En dan komen de meeste ook nog uit de Randstad. Dat is een veel groter probleem. Het probleem met deze alfamannetjes is dat ze ratelen als een kip zonder kop over dingen waar ze de ballen verstand van hebben. Het anderhalve Kamerlid dat wel weet waar hij het over heeft wordt weg gehoond omdat hij de zeepbellen doorprikt of per ongeluk van de verkeerde partij is. Jan met de Pet die draagt er de gevolgen van en kan voor de schade opdraaien.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen17 feb. 2021 - 19:00

Dit is nogal een hagelschot, of is er een link tussen alpha male, randstad, en het kakelen als een kip zonder kop die ik over het hoofd zie?

Hakkepuf
Hakkepuf17 feb. 2021 - 19:58

@Kick: Meer dan 80% van de Tweede Kamerleden is afkomstig uit de Randstad en hebben daar ook het grootste gedeelte van hun leven daar gewoond. Het grootste gedeelte van de Tweede Kamerleden heeft een alfa profiel en ook een dusdanige opleiding. Extra complicerend is dat velen van hen nog nooit een bedrijf van binnen gezien hebben. Wanneer er over zaken gepraat wordt waarbij ook enigszins een technische onderlegging noodzakelijk is, zoals de energievoorziening, dan raken ze de weg kwijt en beginnen ze te kakelen als een kip zonder kop. Dan komen er beweringen dat Biomassa energieneutraal is omdat de bomen die verstookt worden ook weer worden aangeplant. Dat het minstens 40 jaar duurt voordat er weer een knappen boom staat, dat waren ze vergeten. En nu zit de Overheid aan dure contracten voor de biomassacentrales vast en mag Jan met de Pet het gelag betalen. Wanneer de kamerleden wisten waar ze het over hadden, dan waren deze biomassacentrales er niet gekomen en hadden de oerbossen in het Balticum er nog gestaan.

Rick Hofland
Rick Hofland17 feb. 2021 - 15:49

Dit is wel erg simpel gesteld. Volgens mij zitten er niet te veel mensen met een hogere opleiding in de tweede kamer, maar helaas veel die ook echt alleen maar een diploma hebben van een hogere opleiding en daar is dan ook alles mee gezegd. Deze groep waren geen hoogvliegers op het hbo of de universiteit en heeft moeite om voor zichzelf na te denken en een mening te vormen, om voorbij de eigen bubbel te kijken. In onze tweede kamer zitten voor 95% kruideniers die met een beperkte kijk of enige visie naar de wereld kijken en slechts op de kruidenierszaak passen. En nee, met minder hoogopgeleide mensen ga je niet zo maar Kamerleden vinden die ons wel versteld doen staan met grootse visies.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 15:45

Dat is ook het gekut met het beleid . Die mensen in hun ivoren toren hebben werkelijk geen flauw benul van zaken die leven in arme buurten . Allemaal "tuig" roepen als jongeren gaan rellen en totaal blind zijn voor het feit dat zij zelf de oorzaak zijn. Als ik al zou willen stemmen op dit stelletje stoethaspels -> ik heb alle variaties van de stemwijzers geprobeerd en uit allemaal blijkt dat ze volkomen ruk zijn . En wel zeuren over te weinig dit of dat in de kamer of het bedrijfsleven maar de enige armen die op de TV komen zijn volkomen geschift, bedoeld voor de lacherij . Denk maar aan die kale vent uit den Haag waarvan ik de naam niet meer weet en ook niet echt wil weten.

harmmeijer
harmmeijer17 feb. 2021 - 15:25

Ik moet denken aan Jan Schaefer, de man van: “In gelul kan je niet wonen”, of “Is dit beleid of is hierover nagedacht?" Een pracht mens. “Schaefer was voordat hij in de politiek ging banketbakker, opgeleid aan de Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS) in Voorhout. Vanaf 1971 tot 1973 zat hij voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daarna was hij van 1973 tot 1977 staatssecretaris van stadsvernieuwing op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Kabinet-Den Uyl. Tijdens zijn bewind gaf hij een grote stimulans aan zijn portefeuille. Hierna was hij wederom een jaar Kamerlid.” https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Schaefer

1 Reactie
Karingin
Karingin17 feb. 2021 - 20:37

Ja natuurlijk, die man begreep de noden van de gewone man, in plaats van te vertrouwen op modellen. Het is niet voor nix dat zowat alle beleid van de afgelopen decennia totaal anders uitpakt dan de bedoeling was

mordicant
mordicant17 feb. 2021 - 15:24

Het idee dat onze regering moet bestaan uit een exacte representatieve vertegenwoordiging van onze samenleving is beyond onnozel, toch zijn er inderdaad mensen die dat serieus menen. Ik moet dan altijd denken aan democratie binnen een gezin met drie kinderen. Als je dan democratisch wilt besluiten wat er gegeten moet worden dan eet je altijd patat.

10 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 17:18

Voltreffer! :) Die paar uitzonderingen, Jan Schaefer, Jan Marijnissen, Emile Roemer - ik meen gelezen te hebben dat deze het laagst opgeleid was van de SP tweede kamer leden - komen er toch wel, vooral omdat hoger opgeleiden hun talent inzien.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 17:27

nou de grap is dat ik dat ingevoerd heb. we hebben nog nooit zo divers gegeten en zie daar het vooroordeel

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 18:01

@Griezel Als jouw kinderen ook zo'n VARA-speldje dragen, dan snap ik dat wel ... denk ik.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 18:12

Mijn VARA logo in mijn avatar is niet voor niks zo ouderwets Ik heb de pest aan de huidige vara

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 feb. 2021 - 19:03

'beyond onnozel' Wat dacht je van bovenstaande column uitleggen als een roep om exacte representatieve vertegenwoordiging? Komt enorm dicht in de buurt hoor

Karingin
Karingin17 feb. 2021 - 20:34

Toch zou het goed zijn als er meer "laag"-opgeleide politici komen. Er wordt nu teveel vanuit gegaan dat iedereen alles zelf wel kan uitvogelen, alles is bedacht door en voor hogeropgeleiden. Maar er blijven grote groepen achter, en blijkbaar is 't de hoge dames en heren teveel gevraagd om daar rekening mee te houden

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 20:39

Even opbieden: @Griezel Wat? Ik beschouw PvdA-VARA-Volkskrant al 20 jaar als een Bermuda-driehoek waar alles in verdwijnt. Het liefst zie ik Joop.nl, De Correspondent, Follow the Money en wellicht nog andere fora in een online nieuwszender samengaan in bijvoorbeeld een structuur waarbij elk forum zijn eigen identiteit behoudt, a la het progressieve The Young Turks (5 miljoen abonnees) in de VS. @stokkickhuysen Dat wordt lastig. Via een uit de hand gelopen hobby als meubelmaker ooit heb ik een kennissenkring van mensen die goed geld verdienen met hun handen. Bij dit gezelschap ontviel mij een jaar of tien geleden de volgende opmerking: loodgieters verdienen te weinig. Waarop een timmerman stelde: ik pas er wel voor op dat ik mezelf niet uit de markt prijs. Vervolgens ging de discussie over alles en nog wat: Ahmed is slim. Didem begrijpt het nu wel, maar dat heeft een tijd geduurd, de HRA nu nog niet afschaffen, vorstverlet etc. etc. etc. Ik heb het gesprek niet verpest met 'schaarste,' de illusies van de vrije markt, aantrekken van de binnenlandse markt, de toeloop naar universiteiten afremmen door hogere lonen na beroepsonderwijs etc. etc. Ik wist al dat ze, zoals in veel andere

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout17 feb. 2021 - 20:47

Oeps. Ik wist al dat ze, zoals in veel andere groepen, een bonte mengeling zijn van links en rechts. Ik weet ook dat de slimste timmerman een stuk intelligenter is dan de domste advocaat, tenzij het 'a policy' betreft (ander woord voor een dubbele tong).

stokkickhuysen
stokkickhuysen18 feb. 2021 - 16:26

@Arjan Ik weet niet wat je denkt dat ik zeg? Ik zeg dat de column hierboven niet roept om 'exacte' vertegenwoordiing, dus dan is dat ook niet de te bestrijden mening maasr een zogenaamde 'stropop'? Ik heb nog altijd veel vrienden die geen universiteitsdiploma hebben. Stuk voor stuk zou ik die liever in de kamer zien dan 75% van het dorre hout dat er nu zit. Het probleem zit hem wat mij betreft veel meer in de politieke leiding die 'fractiediscipline' op 1 heeft staan, en dat betekent dat je je fractie moet vullen met mensen die graag in de kudde blijven. En dat soort is stevig vertegenwoordigd onder hoogopgeleiden (begrijpen wanneer je je mond moet houden is typisch niet de kracht van mensen zonder diploma die veel kunnen). Zelfstandig denken is in geen enkel curriculum opgenomen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout19 feb. 2021 - 14:44

@stokkickhuysen Voor mij is het allemaal patat, of dat nu de verkiezingsprogramma's zijn die me worden voorgeschoteld of meer 'vertegenwoordigers' van minder hoog opgeleiden. Dat ''een praktische benadering net zo waardevol als een academische'' klopt wel, maar ik denk dat er academici nodig zijn om praktisch opgeleiden duidelijk te maken dat ze tegen hun eigenbelang instemmen. Mijn kleine anekdote komt min of meer overeen met de conclusie die Ewald Engelen (bepaald niet altijd volledig met deze man eens, maar dit keer wel) uit een aantal onderzoeken: = Ondertussen houdt die praktisch geschoolde meerderheid elke verkiezing weer de theoretisch geschoolde minderheid stevig in het zadel. Dan wel door te stemmen voor middenpartijen (CDA, VVD, PVDA). Dan wel door te stemmen voor uitdagers op de rechterflank die alles sociaal-economisch bij het oude willen houden en pretenderen dat de onvrede vooral cultureel van aard is (PVV, FVD). Ondertussen lacht het grootkapitaal in zijn vuistje: voor een ‘opstand der horden’ hoeft het niet te vrezen. En duurt de neoliberale misère voort. = https://www.groene.nl/artikel/het-terechte-chagrijn-van-praktisch-geschoolden Als ik bij Joop.nl zeg: It's about changing the economy, stupid, in het vervolg van een Heiner Flassbeck of een Jean Claude Trichet - politiek zo ongeveer tegenpolen - pleit voor hogere lonen uit louter economische overwegingen en daarmee verder ga dan de SP of aandring tot meer artikelen over de financialisering van de econonomie, dan trekt dat hooguit aandacht van een angsthaas als Daan Ouwens, die weigert om inhoudelijk te reageren omdat hij bang is om te verdwalen in mijn ''ideologische moeras.'' Dat is prima voor de lachspieren, maar verder heb ik daar niets aan. Als ik het over 'technieken' t.a.v. het veranderen van de economie heb, bijvoorbeeld een zeer geringe belasting op financiële transacties die gezien de gigantische geldstromen al kan zorgen voor financieren van de publieke sector en de productie, detailhandel en handenarbeid interessanter maakt voor beleggers reageert er niemand. Emile Roemer had met zijn plan voor een nationaal zorgfonds waarop kamerbreed kritiek kwam, kunnen antwoorden dat democratie en zelfbeschikking kennelijk geen prioriteiten meer zijn. Immers, DNB eist bij de privatisering van de zorg kapitaalbuffers van in totaal 15 miljard. Om dat te kunnen betalen moeten gezinnen maar af zien van noodzakelijke reparaties door loodgieters, timmermannen, etc. of uitstellen.

Jozias2
Jozias217 feb. 2021 - 14:53

"maar deze verhouding betekent dat de 25 Kamerleden zonder hbo- of universitair diploma twee derde van de Nederlanders moeten vertegenwoordigen.” Ik dacht altijd dat je iemand koos om je te vertegenwoordigen omdat je diegene vertrouwd en de ideeën je aanspreken. Hier wordt de aanname gedaan alsof een praktisch opgeleid persoon zich alleen kan laten vertegenwoordigen door een praktisch opgeleid persoon. Als ik een loodgieter zoek of een hovenier dan zoek ik een praktisch opgeleid persoon. Bij een operatie een goede chirurg. Daar heeft mijn eigen opleidingsniveau helemaal niets mee te maken.

2 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie17 feb. 2021 - 16:25

Wanneer jij de keuze hebt tussen een hovenier of een hovenier die de politiek in ingegaan, of een chirurg of een chirurg die de politiek is ingegaan, welk zou je voor je tuin of operatie dan meer vertrouwen? Als je kiest voor antwoord A., waarom zou die die persoon dan vertrouwen op een gebied waar ze echt helemaal geen verstand van hebben? Is dat niet gewoon inherent het probleem? Dat wanneer iemand zelfs niet meer geschikt is voor het leger, ze altijd nog de politiek in kunnen? Een keuze menu aan 6'jes losers die binnen hun eigen opleidingsniveau zo ongeveer het schraapsel van de bodem van de ton zijn? En dat mag jouw gaan vertegenwoordigen! Politiek trekt simpelweg geen talent of idealistisch gemotiveerde mensen aan. Het is de marge die nog net mooi genoeg kan lullen, maar verder compleet incompetent is, zelf in hun academische vakgebied. (Er bestaan uitzonderingen... maar niet veel).

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 feb. 2021 - 17:59

tegenwoordig is het ook zo dat wanneer je een goed stel hersens hebt geld en macht wil dat je dan bij het bedrijfsleven moet zijn en niet in de politiek - daar komen de kneusjes terecht . idealisten worden er al vroeg uitgeflikkerd want die houden zich niet aan partijdiscipline en handjeklap of ze kiezen eieren voor hun geld en verlaten hun idealen voor hun vaste baantje . dat zie je vaak bij groenlinks en pvda

Libertain
Libertain17 feb. 2021 - 14:52

("‘Er zitten te veel hogeropgeleiden in de Tweede Kamer’") Geachte Pieter Derks, mag ik in bovenstaande zin het woord "hoegeropgeleiden" door het woord "figuranten" gaan vervangen? Namelijk daar ligt het probleem doorgaans met het nemen van politieke besluiten.