Joop

Er is geen planeet B

  •  
30-12-2011
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De koningin gaf in haar kerstrede een goede aanzet tot een groenere samenleving. Nu moet er ook iets worden gedaan.
Nederland verbruikt in verhouding 40 procent meer energie dan Japan. Kolencentrales worden de hand boven het hoofd gehouden. Dat moet het komend jaar anders. Het land dat in milieuvriendelijke technologieën kan innoveren en de leiding neemt, zal zich in de 21ste eeuw geen zorgen hoeven te maken, stelt Greenpeace.
Mis niets: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

addystoker
addystoker30 dec. 2011 - 8:48

prima artikel, helemaal mee eens. Het wordt tijd voor de solidaire economie

remcodb
remcodb30 dec. 2011 - 8:48

Ook Greenpeace zou meer kunnen en moeten doen dan alleen zeggen wat er niet deugt en dat het anders moet. Windprojecten bijvoorbeeld liggen, zeker op land, zwaar onder vuur van omwonenden. Die hanteren dezelfde 'verzetstechnieken' die Greenpeace tegen 'vieze' energie gebruikt. Laat Greenpeace de daad bij het woord voegen en ook bij die concrete projecten, in die concrete gemeenten, met die concrete, boze tegenstanders van windenergie, de barricaden op gaan. Ga die mensen vertellen waarom zij voor die windmolens in hun gemeente moeten zijn. En blijf dat ook zeggen, met evenveel vasthoudendheid als nu de tegen-boodschap wordt verkondigd.

EricWakker
EricWakker30 dec. 2011 - 8:48

Bovenop de losse reacties nog even wat uitvoeriger. Greenpeace is al vele jaren een van de meest indrukwekkende NGOs wereldwijd: deskundig, doortastend, onafhankelijk, grassroots-based en internationaal, consequent en toch pragmatisch en oplossingsgericht, en vooral effectief. GP krijgt geen overheidssubsidies en accepteert geen giften van bedrijven. Wie zo'n organisatie geen warm hart toedraagt, tja... het zijn niet alleen corrupte ambtenaren en bedrijven met gevestigde belangen, maar blijkbaar ook gefrustreerde en verzuurde individuen. Wat kunnen we nou van dit laatste soort - na ons de zonsvloed - verwachten met z'n allen? Dat de Koningin dit soort mensen aanzet tot meedenken en meedoen (het motto van dit kabinet nota bene), prima.

pietdevries2
pietdevries230 dec. 2011 - 8:48

Wat ik mis in het verhaal is de overbevolking van dit planeetje. Het gaat vanzelf goed mis als we zo doorgaan. Maar hoe we het zouden kunnen veranderen, misschien door een wereldregering, maar ons machtsstreven (en het gouden kalf van de economische groei) verhindert dat die er komt. En inderdaad, ruimte emigratie is nog niet mogelijk.

Hazmat Guy
Hazmat Guy30 dec. 2011 - 8:48

De inwoners van de gemeente Borsele worden steeds genoemd als voorstanders van een tweede kerncentrale. Het gemeentebestuur van Borsele heeft bezwaren aangetekend tegen de plannen voor een tweede kerncentrale. In bestuurlijke taal heet dat: Zij hebben een zienswijze ingediend op de startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER) tweede kerncentrale Borsele. Een van de zes daarin genoemde locaties ligt te dicht bij het dorp Borssele. Bovendien maakt men bezwaar tegen een koelsysteem door middel van hoge koeltorens. Die vindt men niet passend in het landschap. Ik ben benieuwd wat de zienswijze van het college in Vlissingen is. Het merendeel van de voorgestelde bouwplaatsen ligt op Vlissings grondgebied. De plannen gaan uit van lozing van koelwater op de Westerschelde. Die valt ook onder de gemeente Vlissingen. Ik heb gevraagd om op de hoogte gesteld te worden van de zienswijze van het college. Daar wil ik wel eens op in gaan. Die startnotitie MER besteedt geen woord aan berging van kernafval. Wonderlijk, want de opslag bij de COVRA moet al uitgebreid worden om het afval van de huidige centrale op te vangen. Die koeltorens hebben volgens de startnotitie “landschappelijk grote gevolgen voor de omgeving”. Er zouden zes koeltorens van 130 meter nodig zijn, daar boven komen dan nog de stoompluimen. Zie maar naar Doel bij Antwerpen. Die torens zijn overigens 170 meter. Dat wordt geen fraai gezicht aan de ingang van de Zeeuwse kust. Ik heb met veel belangstelling kennis genomen van de zienswijze, die de Zeeuwse Milieu Federatie op haar site heeft geplaatst: www.zmf.nl. Die ga ik gebruiken om mijn eigen zienswijze in te dienen. Delta houdt zich even gedeisd, maar die andere gegadigde, ERH, staat nog in de startblokken. Zie ook www.tegenstroom.nl Bezwaar maken tegen 'inpassing 2e kerncentrale' Tot en met donderdag 12 januari 2012 ligt de ‘concept notitie reikwijdte en detail’ (hierna aangeduid als ‘startnotitie’) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor een tweede kerncentrale op de vestigingsplaats Borssele. Iedereen kan naar aanleiding van deze startnotitie een zienswijze inbrengen.

kees1311
kees131130 dec. 2011 - 8:48

Kernenergie is veilig mist er een ongeluk met de centrale gebeurd,dat kan dus altijd gebeuren!Zolang dit niet gebeurd en er geen serieuze alternatieven zijn laten we het tot die tijd maar gebruiken.Minaretten vervuilen ook mijn beeld van steden moet ik dan tegen elke minarett gaan demonstreren:) ook heb ik begrepen dat het materiaal dat in windmolens zit gewonnen word in een bepaald deel in china en dat de grond nu supergiftig is daar.Hier schone energie daar de elende haha wat een mop groene energie

[verwijderd]
[verwijderd]30 dec. 2011 - 8:48

Vriend van Marie Claire? Misschien moet je je betoog houden tegen de Chinezen die niet net als jij achter je i pod vertellen hoe anderen moeten leven.

1 Reactie
EricWakker
EricWakker30 dec. 2011 - 8:48

"die niet net als jij"... Je bent duidelijk iemand van bizarre tegenstellingen.

neutralist
neutralist30 dec. 2011 - 8:48

Enige realiteistzin kan geen kwaad. Met groene energie redden we het niet en er moet conventionele energie tegenover staan voor windstilte etc. . Dus zeg het maar: kolen of kern? Aan luchtfietserij hebben we niks. Te makkelijk scoren zo.

2 Reacties
eeweew
eeweew30 dec. 2011 - 8:48

We.zullen het moeten redden, er is geen andere optie. Kolen is vele malen slechter dan kernenergie, maar door kerncentrales te bouwen maken we ons zelf afhankelijk van die dingen. Dat moet je niet willen, want deze zijn ook eindig en hebben allerlei nadelen. Het is mogelijk (maar niet makkelijk) om het volledig duurzaam te doen. Dan putten we de planeet niet uit en kunnen we in principe nog een paar duizend jaar vooruit. Ontzeg toekomstige mensen hun leven niet.

harryo2
harryo230 dec. 2011 - 8:48

-- Enige realiteistzin kan geen kwaad. -- -- Te makkelijk scoren zo. -- -- … kolen of kern … -- -- Aan luchtfietserij hebben we niks. -- Realiteitszin. Ja Pepijn, enige realiteitszin kan inderdaad geen kwaad. Begrijp ik je nu goed als ik uit je opmerkingen haal dat de vraag naar energie nou eenmaal een onveranderlijk gegeven is en dat er ten allen tijde in die behoefte moet worden voorzien? Met behulp van steenkool en kernenergie? En dat duurzame manieren van energieopwekking steeds tekort zullen schieten? Gezien onze enorme verslaving aan olie, die de inrichting van onze economie met zich brengt, hebben we voorlopig vooral te maken met ontwikkelingen op de oliemarkt. Daar zijn de prijzen sinds 1995 met een factor 2,5 gestegen en gezien het pieken van de wereldwijde olieproductie dat nu moet hebben plaatsgevonden is die tendens blijvende (tenzij de vraag voldoende af zou nemen, wat voorlopig niet te verwachten valt). Groene, duurzame methoden om energie op te wekken mogen dan nog ontoereikend zijn om in onze energiebehoefte te voorzien … op de markt van vraag en aanbod kan aan twee variabelen worden gesleuteld: aan de vraag en aan het aanbod. Jij bent als zelfverklaard realist alleen bezig met het aanbod, de vraag stel je niet ter discussie. Daarmee diskwalificeer je jezelf meteen als serieus gesprekspartner in dit soort discussies.

Henkie1232
Henkie123230 dec. 2011 - 8:48

Ik hou wel van Greenpeace, 't is net de PVV. Ze schreeuwen continu van de daken wat er allemaal mis is, en liggen wie die in hun ogen fout is lekker dwars. Lekker duidelijk, lekker makkelijk, lekker vrijblijvend.

1 Reactie
EricWakker
EricWakker30 dec. 2011 - 8:48

Absolute kul. GP neemt verantwoordelijkheid.

[verwijderd]
[verwijderd]30 dec. 2011 - 8:48

En de slogan van de regering voor het volk is: Minder poen en meer groen. Onderwijl: Het miljonairs aantal neemt over de hele EU spectaculair toe, alsook hun vermogen, precies terwijl de crisis de rest van de bevolking zeer hard treft. Niet iedereen blijkt dus de crisis mee te moeten betalen, want de grote vermogens in dit land onstnappen, net als de grote bedrijfswinsten, aan de belastingen. Dit zal nog zo snel niet veranderen daar de immense rijkdom wordt derhalve vrijgesteld van solidariteit met zij die veel minder hebben, en de veel minder gefortuneerden de hele kost van de ‘reddingsoperatie’ betalen. Het in stand houden van deze zaken – het niet belasten van grote bedrijfswinsten en grote vermogens – rust op geen enkel houdbaar argument. Niemand heeft een deugdelijke uitleg waarom megawinsten en megafortuinen vrijgesteld worden van de billijke aanslag ten voordele van de samenleving, waarom degenen die ze beheren en bezitten vrijgesteld zijn van de plicht tot solidariteit die het systeem in een samenleving zoals de onze karakteriseert. Belastingontduiking is een strafbaar feit; de weigering van de overheid om winsten en vermogens te belasten is dan ook een ethisch zeer betwistbare zaak. Zoals gezegd, zeker in tijden van crisis komt rechtvaardigheid opduiken als centraal vraagstuk. Deze onrechtvaardigheid is niet uit te leggen, anders dan met puur ideologische en machtsargumenten: het argument dat de rijken hier toch de lakens uitdelen. Evenmin uit te leggen, is het feit dat de bankiers die in 2008 getuigden van een verbluffende incompetentie en arrogantie en wiens gokverslaving verantwoordelijk is voor de rampen die toen en daarna gebeurden, ook nu nog rustig en zelfverzekerd aan het roer van de economie staan. Ze zetelen in allerlei adviesraden, schrijven via lobbykantoren hun eigen EU-richtlijnen en doen dus rustig verder aan het spel dat ze graag spelen. De verliezen van 2008 en 2011 worden afgewenteld op de bevolking – een schier eindeloze pot geld kan dienen als buffer voor het gokken – terwijl de winsten naar de aandeelhouders gaan. Precies dezelfde experts en analisten maken de dienst uit voor, tijdens en na de episode waarin hun expertise aantoonbaar, definitief en in volle glorie – excusez le mot – te kakken werd gezet. Tralalalalalala.

1 Reactie
EricWakker
EricWakker30 dec. 2011 - 8:48

"En de slogan van de regering voor het volk is: Minder poen en meer groen." Volgens mij bedoel je "meer poen, minder groen"...

[verwijderd]
[verwijderd]30 dec. 2011 - 8:48

Gaap, gaap. Zelfs Greenpeace durft het beestje niet bij z'n naam te noemen, alleen maar meer van het zelfde. Wéér de zelfde lijst van symptoombestrijdingsmiddeltjes. In plaats van gewoon de kraan dicht te draaien gaan we door met nóg effectievere dwijlen uit te vinden. Als Greenpeace het al niet durft, wat kun je dan van de politiek verwachten ?

1 Reactie
EricWakker
EricWakker30 dec. 2011 - 8:48

"Er is immers geen planeet B." Dat is toch redelijk de dingen bij de naam noemen, maar je moet er wel een beetje over nadenken om het te begrijpen. Maar dan lig jij blijkbaar alweer te slapen.

Michiel Online
Michiel Online30 dec. 2011 - 8:48

Weet je. Een paar jaar geleden fietste ik ergens over een dijkje in Zeeland. Ik zag een "authentiek Orthodox gezin" lopen. Mooie omgeving, rivier, dorpje. Dat gezin kwam zo overgestraald uit het verleden, zo leek het. Nou moet ik daar toevallig aan terugdenken, en ik besef me dat we wat hebben verloren en wat hebben gewonnen. We hebben een "onaards" leven gewonnen maar integratie met de natuur verloren: we vernietigen de natuur voor ons onaardse leven. Je kan van dat Orthodoxe gezinnetje zeggen wat je wil. Misbruik, strengheid, religieuze leugens, etc. Maar ze zijn als het goed is behoorlijk wat zuiniger dan jij en ik. Naast het verliezen van het juk van de religie hebben we ook de "religieuze waarden" verloren die helemaal niks met religie te maken hebben maar er wel aan vastgeplakt werd. We noeten leren begrijpen dat een sober leven geen voorwaarde is voor omgang met en het in stand houden van de natuur. Er zit ook in de natuur materialisme, waarbij men handmatig kan laten groeien en inperken zonder enige invloed van kunstmatige middelen. Men kan kiezen voor minder kinderen en dus meer ruimte voor mensen om een stuk natuur te gebruiken in die mate dat we er niet allemaal slechter van worden. Lokale diversiteit, verlaging bevolkingsdichtheid. Ingezet door het bewustzijn van de mens.

1 Reactie
Spelchecker2
Spelchecker230 dec. 2011 - 8:48

Michiel, Met toenemende instemming je stuk gelezen. Totdat je opmerkt dat 'een sober leven geen voorwaarde is voor omgang met en het in stand houden van de natuur'. Ik geloof namelijk wel dat soberheid één van die verloren deugden is. Soberheid omdat je geen natuurlijke bronnen wilt verspillen en omdat je eerlijk(er) delen mogelijk wilt maken is m.i. een nastrevenswaardige instelling.