Joop

Er is een onderwijsschandaal in de maak

  •    •  
12-05-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
3461 keer bekeken
  •  
klas-1

Op vele scholen staan ‘leraren’ die blijkbaar niet in staat zijn hun klassen deze basisvaardigheden bij te brengen. Wij zijn ver gekomen als er vliegende brigades moeten worden ingesteld om de ernstigste gevolgen hiervan enigszins bij te sturen

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs heeft vliegende brigades ingesteld die leerkrachten gaan ondersteunen bij het les geven in lezen en rekenen. Op hun eentje kunnen ze dat blijkbaar niet. Ook burgerschap en wat de bewindsman aanduidt als digitale vaardigheden schieten er bij in. Dat althans blijkt uit een persbericht van de rijksoverheid.

Vijfhonderd scholen krijgen bovendien extra geld om de basisvaardigheden van de leerlingen te verbeteren. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld specifieke scholieren een uur extra les per dag te geven.

In een brief aan de Tweede Kamer licht Wiersma een en ander toe.

Hij begint omineus:

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daar maak ik me grote zorgen over. Als je niet goed kunt lezen, kun je andere schoolvakken niet succesvol volgen en red je je later niet in de maatschappij. Om een baan te krijgen, moet je een goede sollicitatiebrief kunnen schrijven. Om je boodschappen te doen, moet je kunnen rekenen. Om veilig je bankzaken te doen, moet je digitaal vaardig zijn. Om weloverwogen te kunnen stemmen, moet je weten hoe de democratie werkt. En ook voor je vervolgopleiding of een baan zijn goede basisvaardigheden cruciaal. Niet alleen voor de leerlingen zelf, maar ook voor Nederland als geheel.

Je kunt het deze minister moeilijk kwalijk nemen dat het allemaal zo is misgelopen. Hij zit er koud een half jaar. De problemen in het onderwijs zijn het resultaat van decennia wanbeleid. Anders kun je het immers niet noemen als zoveel leerlingen  zo slecht leren rekenen, lezen en schrijven. Op vele scholen staan ‘leraren’ die blijkbaar niet in staat zijn hun klassen deze basisvaardigheden bij te brengen. Wij zijn ver gekomen als er vliegende brigades moeten worden ingesteld om de ernstigste gevolgen  enigszins bij te sturen want daar zal het wel op neerkomen.

Hieronder volgen twee citaten uit Kees de Jongen, de beroemdste roman van rasschoolmeester Theo Thijssen. Het boek verscheen voor het eerst in 1923.

Bij de aardrijkskunde was z'n zenuwachtigheid gelukkig over; ze hadden de twee wereldkaarten: oostelik en westelik halfrond, en één voor één wees de meester al de landen aan, en Kees merkte met grote voldoening, dat-ie nou al die fijne verre postzegellanden leerde. Wanneer zouen ze nou aan Guatemala komen?

Maar het was al vier uur, eer ze de helft van de landen hadden gehad; want de meester zei wel, dat-ie beginnen zou met enkel aanwijzen, maar telkens vergat-ie dat, en ging tóch wat vertellen.…

Kees bleef staan, als verzonken in eerbiedige beschouwing - en in-eens hoorde hij zich aanspreken, in het frans! Hij schrok te erg om te kunnen antwoorden. D'r stond een heer voor hem met een grijze hoge hoed en een zwarte baard. ‘Krasnapolsky?’ zei hij onder andere.

Kees kreeg een kleur en lachte: ‘Wacht u maar even...’ zei hij, en hij probeerde een frans zinnetje te bedenken.... Je pense déjà....

Maar éér hij netjes bedacht had, hoe hij de heer beleefd verzoeken zou hem te volgen, kwam daar één van de kerels, die bij 't monument zaten, en tikte aan z'n pet: ‘Gaat u maar effe mee meneer, het is vlak bij, daar dat hoekie om. Ja, oewie, Krasnapolsky, zeker meneer.’ En de Fransman wandelde weg met de straatslijper, de Vischsteeg in....

Kees bleef staan. Jammer toch! Stom toch. Oui m'sieur, je serai votre guide. Oui, je parle un peu français. Presque tous les garçons ici parlent le. A cette coté, s'il vous plait, m'sieur.

Je moèst niet zeggen móssjeu maar m'sjeu. De meester was in Parijs geweest, en wist et.

Wat 'n zonde, wat 'n zonde. Nóu wist-ie zinnen genoeg: Oui, m'sieur; Krasnapolsky? Op ‘ky’ moest je drukken, nogal glad; was toch Frans? Krasnapolsky est à cinq minutes d'ici. J'allerai avec vous. En dan bij de deur z'n pet af, en een buiging. Dan de Fransman: ‘Voulez-vous un verre de vin?’ Merci, m'sieur, je suis encore trop petit. Et bovendien, wat was bovendien in 't frans? Merci m'sieur, j'ai fait tout cela pour rien. En dan fier: ‘Je suis un garçon d'Amsterdam, of garçon hollandais.’ Maar dan bleef de Fransman aandringen: ‘Voulez-vous du pain avec du fromage?’ Nou, dàt nam-ie dan aan, ‘Volontiers, m'sieur.’

En hij mee naar binnen....

Gingen ze het broodje met kaas eten. Een vers fijn broodje met kaas.

Volgde 'n heel gesprek met de Fransman. Quel age as-tu? J'ai douze ans. Of Années? Kwam er niet op aan.

Zou de Fransman vragen, hoe dat kwam, dat er in Holland zo-maar jongens op straat liepen, die met de vreemdelingen praten konden.... C'est très facile, que tous les garçons nous comprendre ici....

Enfin, wéét, wat 'n leuk gesprek je dan kreeg.

En als-ie dan weg ging, zou-ie zeggen: Je vous remercie. Et mes .... groeten, hoe zei-je dat? .... Mes compliments aux garçons de Paris.

Kees zit op een heel normale Amsterdamse school. Uit niets blijkt dat hij voor een leerling in de hoogste klassen van het lager onderwijs over bijzondere kennis beschikt. Lezers uit 1923 vonden de bovenstaande passages ongetwijfeld normaal en herkenbaar.

De auteur Theo Thijssen had met zijn roman over Kees de Jongen een aantal pijlen op zijn boog: hij wilde onder meer aantonen dat heel veel kinderen hun talent niet tot volle wasdom konden laten komen omdat hun ouders ze uit werken stuurden: voor gewone mensen was er geen alternatief. Die paar centen waren onmisbaar.

Dat overkomt ook Kees. Hij moet van de ene dag op de andere voor twee gulden per week gaan werken bij de theehandelaar Stark & Co. Daardoor verliest hij Rosa, het meisje van zijn dromen, voorgoed uit het oog. De kans is groot dat hij de rest van zijn leven in een lullig maar tijdrovend baantje zal verpieteren. Toch geeft Thijssen zijn boek een hoopgevend slot mee.

Maar weldra was het hem, alsof hij muziek hoorde. Blijde, schallende muziek, een juichende mars was het, die in hem klonk; en hij kwam stevig in de maat te lopen. En op de stille donkere gracht liep hij als een aanvoerder aan het hoofd van een overwinnend leger, trots en zeker en gelukkig, de daverende muziek in zijn hoofd.

En de mensen die hem voorbijgingen, wisten niet, dat daar een jongen ging, die àlles zou kunnen, nu hij eenmaal begonnen was; dachten dat het maar zo'n gewone jongen was, een jongen nog zonder geschiedenis, een jongen die daar zo-maar liep....

Op die manier komen de huidige generaties niet van school: toegerust door een gedreven onderwijzer, vol parate kennis, met een goede hand van schrijven en tal van praktische vaardigheden in hun mars. Zij zijn in toenemende mate functioneel analfabeet. Ze kunnen zonder apparatuur niet rekenen. Ze troffen voor de klas overwerkte leerkrachten aan. Deze gaan ook nog eens gebukt onder zinloze administratieve lasten, opgelegd door het ministerie en het eigen bestuur. Dat gaat al lang  niet meer over één school  maar over tal van vestigingen. Het heeft zich dan ook achter een staf beleidsmedewerkers  verschanst in een fraai vorm gegeven kantoor. Daar klinkt het geluid van de mensen voor de klas al lang niet meer door.

Zulke dingen gebeuren in een land dat minstens tien maal zo rijk is als in de dagen van Theo Thijssen.  

Hier is een schandaal in de maak dat de toeslagenaffaire mogelijk nog overtreft.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.

De verfilming van Kees de Jongen:

Meer over:

opinie, onderwijs
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (50)

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert13 mei 2022 - 15:27

Die Dennis Wiersma, hoe zou het eigenlijk met zijn eigen algemene ontwikkeling gesteld zijn? Hij noemt als basisvaardigheden: 'digitale geletterdheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan'. Wat is 'digitale geletterdheid'? Ik kan me daar niets bij voorstellen. 'Geletterdheid' betekend: goed thuis zijn in heuse literatuur (de klassieke inbegrepen), en meestal ook in andere disciplines, zoals filosofie, de humaniora in de breedte, beeldende kunsten. Bij het ontwikkelen van geletterdheid ben je zonder elektronische troep veruit het beste af. Kan 'hoe we in Nederland met elkaar omgaan' een basisvaardigheid zijn? Nee. Het eerste kan niet gerubriceerd worden onder de noemer: vaardigheid. Want in dat 'hoe we...' ligt geen kwalitatieve (ethische) normativiteit besloten. Goed, dit gezegd zijnde: hoe gaan we in Nederland dan met elkaar om? Dennis is van de VVD. Een puur produkt van het late kapitalisme, deze partij. Sander Dekker was een voorganger van Wiersma, in de nooit vrijwillig eindigende misdienst van het neoliberalisme. Wat kan ik met zekerheid zeggen? Nu, dit: de VVD is wel de allerlaatst aangewezene om de woorden 'hoe we in Nederland met elkaar omgaan' te bezigen. Dit is de partij met veruit de meeste schandalen en affaires in haar trieste dossier; liegen en bedriegen zijn haar forte. Ik noem nog: 'Groningen' en 'het toeslagenschandaal'. Wiersma’s kiesvereniging blinkt uit in het schofferen, en het laten verrekken van de kwetsbaarsten (krachtig gezegd maar waar).

1 Reactie
Olav Meijer
Olav Meijer14 mei 2022 - 14:49

[.....de VVD is wel de allerlaatst aangewezene om de woorden 'hoe we in Nederland met elkaar omgaan' te bezigen. Dit is de partij met veruit de meeste schandalen en affaires in haar trieste dossier; liegen en bedriegen zijn haar forte.] Heel treffend gezegd!

Kuifje3
Kuifje313 mei 2022 - 11:57

Alweer ruim 30 jaar geleden kwam ik op een basisschool en was verbijsterd over wat de docent op het bord had geschreven. Het was een tekst waar werkelijk in iedere zin wel wat basiszaken behoorlijk fout waren opgeschreven. Dan verwacht je dat dit wellicht een juf was van allochtone huize die nog niet zo lang in ons land was, maar nee het was een redelijk jonge 100% Nederlandse vrouw. De PABO levert dus kennelijk al niet eens meer docenten af met een redelijk niveau van de Nederlandse taal. Dit komt dan ook nooit meer goed vrees ik.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2022 - 10:01

De PABO mocht zich ook jaren lang in een dalende populariteit verheugen, en er werd geklaagd over het dalende niveau van de studenten. Niet alleen wat betreft taal maar ook de gecijferdheid hield niet over. Momenteel moeten 1ste jaars een rekentoets, wiscat-pabo, afleggen die meetelt bij de toelating. Veel PABO's toetsen ook andere vakken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2022 - 10:08

https://www.cito.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/pabo-wiscat

Kipzonderkop1
Kipzonderkop113 mei 2022 - 9:11

Het eerste wat moet gebeuren om het onderwijs weer op poten te krijgen is uiteraard alle kinderen gelijk behandelen en dus ook van overheidswege exact een en het zelfde (goede) onderwijs aan te bieden. Openbaar onderwijs. Tegen het zere been van racisten natuurlijk die kinderen liever segregeren naar kleur, afkomst, religie etc. met hun bijzonder onderwijs maar hoe lang nog? De vraag is niet of racistisch onderwijs afgeschaft gaat worden maar wanneer. Het is al gelukt om Zwarte Piet in de ban te doen, waarom duurt het allemaal zo lang? En als alle neuzen dan in gelijke ''openbare'' richting staan dan is het natuurlijk zaak om een einde te maken aan parttime lanterfanten in het onderwijs. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld het inkomen uit parttime werk net zo zwaar te belasten dan dat uit fulltime. En een verbod op ZZP onderwijs in te stellen. Nu betalen parttime (ZZP) lanterfanters maar heel weinig belasting en het interesseert ze geen reet dat door parttime werk de kwaliteit van het onderwijs sterk onder druk staat. En dat er een tekort is aan onderwijspersoneel en kinderen soms geen onderwijzer voor de klas hebben al helemaal niet.

16 Reacties
Kuifje3
Kuifje313 mei 2022 - 11:50

@Kip: Je kakelt maar wat. Niet gehinderd door enige kennis. Een heel groot deel van wat onze kinderen geleerd wordt gebeurt thuis. Jij noemt het racisme, maar vertel me maar hoe iemand van wie de ouders de taal niet machtig zijn het probleem op kunnen lossen. Iets anders is die onzin over ZZP-ers. Nou geloof me maar dat die vaak juist heel veel meer belasting betalen en ze komen daarnaast niet in aanmerking voor een uitkering als de klus eindigt. Een eenvoudig voorbeeldje van een ZZP-er: naast de BTW van 21% en de VPB van 25% moet een ZZP-er zichzelf loon betalen waarover hij normaal inkomstenbelasting betaalt. Jij noemt dat “minder” en dat kenmerkt jouw kennis van zaken. Bah!

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2022 - 14:47

Kinderen kunnen de "landstaal" leren ook als de thuistaal een andere is als ze tijdig ( 1 jaar oud) naar de kinderopvang gaan. In Scandinavische landen is dat het geval.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop113 mei 2022 - 16:42

Het was echt niet mijn bedoeling je in je ZZP kuifje te pikken hoor. Maar in het onderwijs is de ZZPer toch wel een serieuze boosdoener. Voor de extra ZZPsubsidie ontslag nemen als onderwijzer. Weer een probleem erbij dus voor de school. En je dan tegen een hoog tarief (parttime) terug in laten huren door je voormalig foute collega's die natuurlijk nooit een ZZPer in moeten willen huren. Helemaal het toppunt als je dan als ZZPer jezelf ook nog niet verzekerd voor malheur als ziekte, leegloop etc. En rekent op een uitkering: de bijstand. En bij corona e.d. massaal zeuren om een vette ZZP corona uitkering. En die nog krijgen ook al heeft de partner een inkomen van €100.000

DaanOuwens
DaanOuwens13 mei 2022 - 18:13

@ Kees Vrijheid van onderwijs is essentieel. Op scholen wordt kinderen geleerd dat mensen verschillend zijn en verschillende opvattingen kunnen hebben. Het gedachtegoed dat jij uitdraagt ontkent die verschillen en vertoont sterke overeenkomsten met het klassieke fascisme en schakelt iedereen gelijk. Het mooie van de vrijheid van onderwijs is dat ouders de keuze kunnen maken hun kinderen niet naar een school te sturen waar jouw gedachtegoed dominant is. Die vrijheid moeten mensen maar houden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2022 - 9:48

DaanOuwens Ook de vrijheid van onderwijs is niet onbeperkt. Niet alle ouders/verzorgers houden er een gedachtengoed op na waarvan het goed is om kinderen in op te voeden zonder tegenwicht. Openbaar onderwijs is wellicht zo slecht nog niet (ook al is Kees er een voorstander van).

Gerygrr
Gerygrr14 mei 2022 - 13:49

Precies, Danielle! De leerplicht is pas vanaf 4 jaar. Ooit deden we ons best de anderstalige ouders met peuters te bezoeken en te bewegen hun kinderen naar de voorschoolse opvang te krijgen. Culturele verschillen maakten dat moeders van grootmoeders geen toestemming kregen! Moeder moest een goede moeder zijn…. Kind kwam dan als vijfjarige anderstalige op school en moest alles nog leren. Een ongelijke behandeling voor anderstalige kinderen werd nooit geaccepteerd door de oorspronkelijke Nederlanders Zij wisten altijd te protesteren en ook voor de eigen kinderen opvang af te dwingen….. Ook is simpelweg op zeker moment besloten, dat er geen extra faciliteiten voor tweetalig kinderen hoeven te worden bekostigd, omdat de kinderen die tweede of derde generatie migranten zijn hier zijn geboren en de taal dus beheersen…..

DaanOuwens
DaanOuwens15 mei 2022 - 8:33

@ DanielleDefoe Openbaar onderwijs en speciaal onderwijs gebaseerd op het gedachtegoed van Kees is sowieso ongewenst. En er is voldoende regelgeving voor kwaliteitsborging. Bovendien gaat de meerderheid van de kinderen niet naar openbaar onderwijs. Dat is niet voor niets. Verder is er natuurlijk geen gemeenschappelijke samenleving en wat mij betreft moet die er ook niet komen. Dat wil ik kinderen niet aandoen.

DaanOuwens
DaanOuwens15 mei 2022 - 8:47

@ Gerygrr Jij schrijft: Ooit deden we ons best de anderstalige ouders met peuters te bezoeken ...... Je kan je met de kennis van nu afvragen of dat verstandig was. Er is geen eenduidige opvatting over het nut van vroegtijdig een tweede taal leren. Bovendien zijn er binnen verschillende minderheden verschillende ideeën over wat de eerste taal is. En los van dat soort inhoudelijke zaken zijn er enorme politieke verschillen van mening over de positie van minderheden en nieuwkomers in de Nederlandse samenleving en hun verhouding tot de dominante witte cultuur. Dus volgens mij stap jij over een aantal hele grote vragen heen om bij een detail uit te komen. De teksten van Kees komen bijvoorbeeld volgens mij voort uit een visie die uitgaat van een mono culturele fascistische arbeiders samenleving waarin iedere kameraad sociaal, economisch en cultureel gelijk geschakeld moet worden. Een soort Nederlandse vertaling van de visie van Poetin. Dat is dus niet de samenleving die mij voor ogen staat. En het is onvermijdelijk dat dit ook verschillende opvattingen oplevert over de vrijheid van onderwijs maar ook ten aanzien van het verplicht Nederlands leren op 3 jarige leeftijd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 18:08

DaanOuwens U hebt een wat gedateerde indruk van het bijzonder onderwijs. Bijzondere scholen verschillen momenteel veel in de manier waarop zij hun levensbeschouwelijke of religieuze identiteit uitdragen. Soms lopen levensbeschouwing en pedagogisch /didactishe opvatingen door elkaar zoals bij de Vrije School maar weer niet bij Montessorionderwijs. Als het om religie gaat is er vnl bij joods, orthodox-protestante (en bij de nieuwkomer islamitisch) onderwijs nog veel van te merken. Joods onderwijs is ook exclusief. In het RK onderwijs zijn leerlingen ongeveer even vaak RK als ongelovig. Dat heeft ook te maken met de spreiding van de scholen. In het zuiden was het vaak praktisch onmogelijk om je kind naar een niet-RK basisschool te sturen ook al was ze zelf on- of andersgelovig. Voor enige achtergrond https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/50/factsheet-basisschoolkeuze-en-geloofsovertuiging open hier Schoolkeuze en religie.pdf

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 mei 2022 - 18:20

Gerygrr Er lopen wat dingen door elkaar. Linguisten zijn het er inmiddels over eens dat kinderen gewoon vanaf de geboorte 2 of meer talen simultaan kunnen leren, mits er voldoende input is van beide talen. Kunnen de ouders niet voor Nederlands zorgen dan zal het kind naar de opvang moeten gedurende een paar dagen pw.. De opvang heeft natuurlijk ook nog meer te bieden dan alleen taalleren waar ook van huis uit Nederlandse kinderen profiteren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 mei 2022 - 9:46

Meertaligheid is een "hot topic" ook in de onderwijskunde. Veel kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands . Door vergeleken met Nederlandse kinderen een verschil in taalniveau hebben zij vaak moeite om mee te doen in het onderwijs en kunnen ze zich buitengesloten voelen. Het zelfde probleem deed zich vroeger voor met van huis uit Friestalige kinderen. Er lopen diverse experimenten om in het basisonderwijs een (beperkte) vorm van meertaligheid na te streven. Alleen van Turkse kant is er pressie om in het Turks les te gaan geven. Verschil met Fries is dat het geen officiele minoriteitstaal is en dus de rechten mist die Fries heeft. De onderwijstaal blijft voorlopig Nederlands. Ook de Scandinavische landen passen ervoor om moderne vreemde talen minoriteitstaal status te geven.

DaanOuwens
DaanOuwens16 mei 2022 - 15:47

DanielleDefoe Jij schrijft: U hebt een wat gedateerde indruk van het bijzonder onderwijs. Bijzondere scholen verschillen momenteel veel in de manier waarop zij hun levensbeschouwelijke of religieuze identiteit uitdragen. Die diversiteit is inderdaad de kern van mijn verhaal. Waar jij de conclusie op baseert dat ik een gedateerde indruk heb is mij een raadsel. Verder over de tweetaligheid. Er zijn ook pogingen om op de lagere scholen Engels te introduceren onder andere vanwege het feit dat vervolgstudies ook in het engels aangeboden worden. Het is nog wat prematuur maar dat lijkt een meer zinvolle route dan kinderen onderwijs te bieden in de taal die samenhangt met hun etnische achtergrond. Op dat gebied zijn de internationale scholen voor kinderen van expats wel een aardig voorbeeld.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 mei 2022 - 17:00

Mijn punt is dat "levensvisie" op zijn retour is bij de schoolkeuze en dat scholen zich daaraan hebben aangepast. Segregatie naar religie is behoudens uitzonderingen geen belangrijke wens meer. Er een (historisch) overaanbod aan confessioneel onderwijs.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 mei 2022 - 17:46

TPO/TTO scholen zijn nog betrekkelijk zeldzaam . In 2014 ging er een pilot Tweetalig primair onderwijs (tpo) van start . Met tweetalig onderwijs meent men leerlingen een betere basis mee te geven voor een steeds internationalere samenleving. Uiteraard maakt het nogal een verschil of die tweede taal een lingua franca is zoals Engels dan wel de taal uit het land van origine van ouders of grootouders. De achterliggende motieven voor Engels zijn daarmee anders dan bij Turks als onderwijstaal. In de tpo-pilot wordt "Content and Language Integrated Learning" (CLIL) gehanteerd als onderwijsmethode. Dat is een inmiddesl populaire vorm van "immersieonderwijs". Er zijn meerdere evaluatiestudies uitgebracht die aantonen dat de taalvaardigheid in het Nederlands er niet onder lijdt terwijl de vaardigheid in het Engels beter is. De rapporten zijn te vinden oa. via de Nuffic-website.

DaanOuwens
DaanOuwens16 mei 2022 - 18:09

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Segregatie naar religie is behoudens uitzonderingen geen belangrijke wens meer. II denk bij bijzonder onderwijs niet alleen aan religie. Montessori onderwijs, de vrije school, maar er zijn ook meer exclusieve vormen. Zoals deze https://www.eduardvanbeinum.nl/ In naam openbaar maar erg specifiek. Waar het volgens mij om gaat is vraag of ouders en kinderen kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen opvattingen. Dat kan religie zijn maar ook maatschappijvisie. Ik zie een diverse samenleving en een bijzondere schoolkeuze hoort daarbij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 mei 2022 - 8:05

Het overdragen van een bijzonder/religieus gedachtengoed zie ik zelf niet als een taak voor de school. Daarmee vervalt ook een argument waarmee scholen leerlingen mogen weigeren. Diversiteit in onderwijsconcepties is zeer wel bereikbaar bij alleen openbaar onderwijs.

Zandb
Zandb13 mei 2022 - 7:58

Onverschillige domheid wuift dit soort kritiek weg. Hoe kan je aan, wie niet begrijpt waarom bv verklankend leren lezen alleen goede lezers en spellers oplevert wanneer de leerlingen NIET doen wat hun geleerd wordt, aandacht vragen voor het leed dat ze veroorzaken? Net als bij het rekenen er een verschil bestaat tussen kunnen tellen en rekenen, bestaat er bij de taal een verschil tussen kunnen verklanken en kunnen lezen. Wat de een 'zo maar' begrijpt, zelfs zou je het verkeerd uitleggen, dat moet je de ander tot in essentie uitleggen. Maar dan moet je die essentie zelf wel kennen. En dat behelst zowel dat je foutloos de taal en het rekenen beheerst en dat je weet waarom de taal/het rekenen zo is, als het is.

de passie preker
de passie preker13 mei 2022 - 5:02

Ik heb op meerdere HBO’s (gast)colleges gegeven en getentamineerd. Over de hele linie is het lees-, schrijf- en rekenniveau- van een choquerend laag niveau. Wat mij nog meer verbijsterde is dat studenten weliswaar heel snel kunnen swipen door instagram en nachtenlang kunnen gamen, maar dat hun digital vaardigheden (bewerken, interpreteren en toepassen van digitale informatie) zo mogelijk van een nog lager niveau is. Er is niet één oorzaak voor dit onderwijsschandaal. Mijns inziens is de nog steeds ‘en vogue’ zijnde drang naar gepersonaliseerd en flexibel onderwijs wel een van de hoofdschuldigen. Het wordt wel tijd om nu te erkennen dat alle onderwijsinnovaties van de afgelopen 30 jaar volkomen mislukt zijn, zodat de geesten rijp gemaakt worden voor een onderwijsdeltaplan.

2 Reacties
Gerygrr
Gerygrr13 mei 2022 - 10:19

Dat klopt! De vernieuwingen, die de grondslag vormden van de afgestudeerde deskundigen, die hun cursussen (verplichte bijscholing bv) kwamen aanbieden putten uit de geschiedenis begin twintigste eeuw, industriearbeiderskinderen in de VS ! Dezelfde vernieuwingsinitiatieven zijn de bron geweest voor de in de praktijk gebrachte eigen initiatieven om het onderwijs op maat te kunnen leveren aan de veelkleurige nieuwe groepen kinderen uit verschillende milieus… De nieuwe deskundigen waren niet overtuigd. Zij moesten immers hun eigen positie als onderwijsdeskundigen verdedigen en waarmaken? Oudere, ervaren leerkrachten zijn met hun beproefde lesmaterialen weggegooid, vervroegd met pensioen of in de WIA gemanipuleerd. Jong en nieuw is goedkoper en gaat gewoon doen wat er wordt geprofeteerd. Zie ook de ipadschoolmislukking van Maurice de Hond!

DaanOuwens
DaanOuwens15 mei 2022 - 8:54

@ de passie preker Jij schrijft: Over de hele linie is het lees-, schrijf- en rekenniveau- van een choquerend laag niveau. En dat heb jij zelf geconstateerd? En dat vindt jij een valide benadering? Ik heb ook gastcolleges op HBO-s gegeven en het was niet mijn ervaring. Van mensen die nog steeds doceren op een HBO hoor ik dat hun studenten heel vaardig en creatief zijn bij het opzetten van bedrijfjes, het leveren van diensten aan ondernemers en andere meer commerciële zaken. Dat taal en rekenen soms een probleem zijn wordt weer gecompenseerd door dat soort kwaliteiten. En die kwaliteiten waren bij voorgaande generaties studenten vaak totaal afwezig.

Pater
Pater13 mei 2022 - 1:40

100 % eens. Maar wat doen we er aan? Minder bureaucratie. Kleinere scholen, minder geld voor staf en meer voor de onderwijsgevenden. Kwaliteitsverhoging leerkrachten. Kleinere klassen. Strengere centrale eisen, maak het juist moeilijker eigen scholen op te richten ipv moeilijker, charlatans krijgen de ruimte en snoepen leerlingen af van reguliere scholen; de gemeente kan helemaal niet zorgen voor adequate huisvesting van allerlei nieuwe scholen en de minister geeft ze er geen geld bij. Mensen van buitenaf die overwerkte leerkrachten vertellen hoe het moet: een gotspe.

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2022 - 14:54

Regelmatige her- en bijscholing van leerkrachten is ook geen luxe. Het schort traditioneel ook aan onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsmethoden/leermiddelen.

Gerygrr
Gerygrr14 mei 2022 - 10:10

Danielle, Er is simpelweg nooit tijd geweest voor gedegen evaluaties van de reeds ingezette vernieuwingen op initiatief van scholen zelf. Tot grote frustratie kwamen er oekazes vanuit het bestuur met de opdracht te vernieuwen…. Evalueren doen we niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2022 - 12:12

Evaluatie moet worden gedaan door onafhankeljke onderzoekers/onderwijskundigen. Zeker als het om ingrijpende veranderingen gaat.

Gerygrr
Gerygrr14 mei 2022 - 14:22

Danielle, die instanties weigerden die evaluaties uit te voeren!

Wie o Wie
Wie o Wie12 mei 2022 - 18:14

Wat een lulkoek. Nederland is juist een kenniseconomie. Dat weet iedereen. Kijk naar internationale wedstrijden en Nederland scoort goed. https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-hoogst-opgeleide-landen-ter-wereld-met-een-topplek-voor-nederland/ https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/1183746/slecht-onderwijs-nederland-top-10-beste-scholieren Kijk je naar onderwijssysteem, en Nederland staat in de top 10 ter wereld. Daarnaast is een steeds hoger percentage van ons hoog opgeleid. Het cbs doet hier jaarlijks onderzoek naar. Ook de universiteiten staan hoog aangeschreven “ Nederland scoort nog steeds goed in de jaarlijkse Shanghai Ranking, een prestigieuze ranglijst van beste universiteiten van de wereld.” https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nog-maar-drie-nederlandse-universiteiten-bij-de-mondiale-top-in-shanghai-ranking~b2abe469/ Dikke prima dus.

5 Reacties
Pater
Pater13 mei 2022 - 1:31

Ogen dicht, oren zicht en wel hard schreeuwen. Je zou biojna zeggen: wat een lulkoek. De onderwijsinspectie trekt al een jaar of tien aan de bel over de teruggang van het onderwijs. Andere landen gaan bijna overal vóóruit, NL achteruit. Rond de 15 % verlaast de basisschaal half-geletterd en half gecijferd. De kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn enorm, maar kunnen niet eens meer goed onderling vergeleken worden omdat, jawel, de vrije markt bij het opstellen van toetsen sinds 2015 de ruimte heeft gekregen.

Volrin
Volrin13 mei 2022 - 4:12

Nog steeds aan het kersenplukken zie ik.

Karingin
Karingin13 mei 2022 - 9:37

Waar herken je een VVD-er aan; dol op lijstjes, leeft (dus) in een papieren werkelijkheid en denkt dat ziekte en armoede een keuze zijn. En oh ja, dat een straffe hand al die klaplopers wel op het juiste vvd-pad krijgt, en zo niet dan moeten ze maar verrekken ook

Kuifje3
Kuifje313 mei 2022 - 12:00

@Wie: wat denk je wat er gebeurt als iemand een sollicitatiebrief moet schrijven en hij weet het verschil tussen die en dat niet? Bij mij was zo’n persoon dan meteen kansloos. Reken maar dat dit voor zo’n persoon een probleem is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2022 - 15:02

Nederland moet er natuurlijk wel voor zorgen om "prima" te blijven. De prestaties in het VO gaan achteruit. Gekwalificeerd personeel is ook een steeds groter probleem in het gehele onderwijs. (Naast die van het CITO zijn er meer kwalitatief goede toetsprogramma's !!)

Meta  Foor
Meta Foor12 mei 2022 - 16:51

de ministers van Onderwijs van afgelopen jaren .... ''nooit van gehoord'' (nooit van gehoord dus en derhalve ook geen enkel beleid van belang... arme kinderen. het WO zorgt zelf wel voor hun talenten al dan niet met ondersteuning van bedrijven): 2022 Robbert Dijkgraaf kabinet-Rutte III 2017-2022 Ingrid van Engelshoven kabinet-Rutte II 2012-2017 Jet Bussemaker kabinet-Rutte I 2010-2012 Marja van Bijsterveldt kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Ronald Plasterk / André Rouvoet kabinet-Balkenende III 2006-2007 Maria van der Hoeven kabinet-Balkenende II 2003-2006 Maria van der Hoeven kabinet-Balkenende I 2002-2003 Maria van der Hoeven kabinet-Kok II 1998-2002 Loek Hermans kabinet-Kok I 1994-1998 Jo Ritzen

Mirzas
Mirzas12 mei 2022 - 15:14

Veel leraren van nu zijn zelf slecht onderwezen kinderen. De basis brokkelt steeds verder af. Generatie na generatie. En wat in de basis fout is gegaan krijg je er niet uit op de pabo. De vliegende basisvaardighedenbrigade (weer eens een andere brigade om het over te hebben dan woke en deug) zal dit wellicht niet kunnen oplossen. Maar het biedt wel een start en hopelijk ruimte voor een goed gesprek met leerkrachten. In die zin vind ik het nog niet zo'n slechte ontwikkeling.

JohannesV2
JohannesV212 mei 2022 - 14:50

Ik heb onlangs een scriptie van een 4e jaars pabostudent nagekeken. Ongelooflijk, als dit de taalvaardigheden zijn van de doorsnee meester of juf, dan maak ik mij ernstige zorgen. Het ging nog niet eens mis met de dt/d/t. Lopende zinnen formuleren was een groot probleem.

Halas
Halas12 mei 2022 - 14:32

Er zullen wel weer de usual suspects komen met 'komt door neoliberaal beleid'. Maar was t niet zo dat door de vele 'progessievelingen' en dito Kamerleden constant gehamerd werd op het feit dat op school zitten niet betekent dat je moet leren stampen etc, nee, het moest gaan over expressie; maatschappelijke zaken als milieu en klimaat; dat was pas belangrijk. En niet te vergeten genderrechten etc Opvoeding moest ook maar via school, waar ouders dat lieten liggen. Maar het geheugen is bij velen kort, of duiken liever...

1 Reactie
Volrin
Volrin13 mei 2022 - 4:13

Het zijn toch echt de neoliberalen die de laatste 20 jaar de dienst hebben uitgemaakt en niet de progressievelingen waar jij alles op af probeert te schuiven.

Mokker
Mokker12 mei 2022 - 13:49

Al sinds de jaren 80 neoliberaal afbraakbeleid op onderwijs, en dan verbaasd zijn dat de kosten hoger zijn geworden en de kwaliteit lager.

2 Reacties
Hansje6
Hansje612 mei 2022 - 15:20

Yup onder toeziend oog van diverse PvdA ministers van onderwijs..

Halas
Halas13 mei 2022 - 5:48

Ja je kan wel weer op z'n Pavlov's neo liberaal erbij halen, maar welke groeperingen in de Kamer vonden en vinden taal en rekenen maar ouderwets, en moest t gaan over expressie en moderne opvoedzaken? Maar dat is Mokker zeker even vergeten?

Peterrr3
Peterrr312 mei 2022 - 13:42

Toen ik dit nieuws vanmorgen tegenkwam werd ik wel verdrietig. De scholen hebben het al moeilijk om hun formaties rond te krijgen en capabele leerkrachten voor de groep te krijgen. Wat gebeurt er nu... er worden hulpteams geformeerd om de scholen te helpen. Waar haal je die leerkrachten vandaan? Inderdaad bij de scholen, die dus nog moeilijker het plaatje rondkrijgen. De mensen uit die hulpteams geven her en der wat lesjes en dan gaan ze weer verder. Dus ipv de hele dag onderwijs geven is er nog maar sprake van een paar uur les per dag. Op deze manier verdwijnt er wéér geld uit het onderwijs dat niet terecht komt waar het moet, bij de klassen. Met een paar showlessen leer je kinderen niet beter rekenen of spellen. Was het werk maar zo makkelijk. Ondertussen worden de klassen groter en groter en haken steeds meer leerkrachten af. Ze snappen er he-le-maal niets van bij het ministerie van onderwijs. Prutsers zijn het!

1 Reactie
Wat?
Wat?12 mei 2022 - 23:01

Nou, ik wil wel een gooi doen naar een antwoord. Leraren nemen ontslag zodat ze als zzp'r het dubbele betaald krijgen in zo een team om hetzelfde vak te geven. Snap je nog steeds niet hoe de overheid werkt?

Gerygrr
Gerygrr12 mei 2022 - 13:31

Decennia al! Zoals ervaren door mij en mijn collega’s , die werden afgeserveerd door jeugdige afgestudeerde bollebozen, die het zogenaamd beter zouden kunnen. Die onderwijsvernieuwingen zouden kunnen doorvoeren……. Een levenlang leren voor leerkrachten en CITO toetsen die verkeerd worden uitgelegd en verkeerd begrepen. De rot zit overal in onze samenleving.

Wie o Wie
Wie o Wie12 mei 2022 - 13:27

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds slimmer worden. Een steeds hoger percentage van de bevolking heeft een vwo of hoger diploma. Dikke prima

3 Reacties
Gerygrr
Gerygrr12 mei 2022 - 14:35

Nee, dus! Een diploma stelt veel minder voor dan vroeger. Zoals ik zei, ook CITO wordt verkeerd uitgelegd. Het zou interessant zijn om twee groepen met havo nu met elkaar te vergelijken, dus geslaagden 30 jaar geleden met geslaagden van nu…. Een achterstand van 3 jaar bij verlaten van de basisschool moet worden ingehaald. Basisvaardigheden staan nu eenmaal aan de basis van elk vervolgonderwijs. Ergo na 5 jaar vervolgonderwijs is er een achterstand op de vroegere geslaagden. Je kunt niet inlopen en opleiden tegelijkertijd. Inhaalteams? Nog meer verschillende lesgevenden? De te geven lessen zijn zeer gespecialiseerd en afhankelijk van de specifieke expertise van de leerkracht. Een methode, een aanpak die consequent wordt aangeboden. Ik denk aan het realistisch rekenonderwijs. Ik denk aan het geïntegreerde taal- leesonderwijs.

Volrin
Volrin12 mei 2022 - 15:07

Je bent zoals vaker weer aan het kersenplukken...

J.janssen2
J.janssen212 mei 2022 - 18:22

Ja haha dat is omdat het onderwijspeil veel lager is dan decennia terug....zal wel weer een Europese subsidie aan ten grondslag liggen.