Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Louise Fresco draait lezers een rad voor ogen met tegenstelling stad-platteland

Zembla-journalist Ton van der Ham prikt beweringen over Nederlandse landbouw door
Joop

'Er gaat een parlementaire enquête naar de coronacrisis komen'

  •  
25-03-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Het politieke commentaarduo van De Nieuws BV, Kee & Van Jole, bespreekt deze week hoe het kabinet omspringt met de coronacrisis en beschouwt de positie van minister van Defensie Ank Bijleveld.
Peter Kee, parlementair redacteur voor onder meer de talkshow Op1, stelt naar aanleiding van het optreden van minister Ferd Grapperhaus tijdens de persconferentie van maandag dat in de wandelgangen al een parlementaire enquête verwacht wordt. Volgens de Binnenhof insider wilde de bewindspersoon bij de persconferentie duidelijk maken dat er krachtig opgetreden gaat worden. “Het deed me aan Opstelten denken, die kon ook zo’n toon aanslaan en dan wist je meteen dat het mis zou gaan.” Kee stelt dat er nogal wat gemord wordt in Haagse kringen over het optreden van de minister van Justitie en Veiligheid.
Van Jole memoreert dat de minister geen duidelijk antwoord gaf op de vraag of de Nationale Dodenherdenking op de Dam afgelast zou worden. “Terwijl hij net de maatregelen had uitgestippeld die een dergelijke herdenking verbieden. Het lijkt alsof hij de gevolgen van zijn beleid niet kan overzien.”
Presentator Renze Klamer wil van Van Jole weten wat hij denkt van de uitzonderingen op het samenscholingsverbod zoals die gelden voor religieuze bijeenkomsten. Volgens de eindredacteur van Joop is die uitzondering logisch omdat dergelijke samenscholingen, net als demonstraties, beschermd worden door de Grondwet. “Daar kan het kabinet niet zomaar overheen stappen. De Grondwet dient juist om te voorkomen dat de regering dat kan doen.”
Kee geeft daarna een uiteenzetting over de nieuwste pijnlijke episode rond Defensie-minister Ank Bijleveld. Die komt nu ineens met de bekentenis dat ze de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over de 70 burgerdoden die een Nederlands bombardement in Irak tot gevolg had. Precies op het moment dat daar amper politiek actie tegen ondernomen kan worden.
Meer Kee & Van Jole? Natuurlijk! Abonneer je op de podcast en ontvang iedere week gratis het nieuwste commentaar. Via RSS , iTunes of Stitcher.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (44)

AlexanderTheThird
AlexanderTheThird26 mrt. 2020 - 22:05

Ik ben het met Van Jole eens en hoop van harte dat een parlementaire enquete volgt. Ik verbaas me er over dat sommigen hier de noodzaak er niet van inzien en noties over de Grondwet afdoen als puur theoretisch geneuzel. Een parlementaire enquete zou dan mede inzicht moeten bieden in een oplossing om het afsluiten van de samenleving een volgende keer te voorkomen. Waarom hebben we eigenlijk zo'n beperkte IC-capaciteit? Waarom hebben we zo weinig beschermende middelen? Waarom zo weinig beademingsapparatuur? Was het niet beter geweest de zwakkeren en ouderen te beschermen en in een lock-down te plaatsen en samenleving voor de rest zoveel mogelijk te ontzien? Want het lijkt me evident dat het aantal slachtoffers van deze crisis nog zal oplopen. En dan vooral in de vorm van extra doden door de economische crisis, de in de toekomst noodzakelijke bezuinigen waar de zorg en diezelfde ouderen weer het slachtoffer van zullen zijn, het op sociaal gebied ontwrichten van de samenleving met bijbehorend psychisch leiden en de toename van het aantal slachtoffers van huiselijk geweld. Als we het virus eenmaal goed begrijpen lijkt me gedegen onderzoek naar de proportionaliteit van de huidige maatregelen noodzakelijk.

1 Reactie
Pater
Pater28 mrt. 2020 - 12:47

Ook zonder enquete zal iedereen het snel eens zijn over de noodzaak ons beter voor te bereiden op een volgend virus. Ongetwijfeld zal dat volgende virus verschillen van deze enm zal het anmdere apparaten vragen dan nu en zullen we mereken dat we daar weer onvoldoende van in huis hebben. Het idee om alleen ouderen te isoleren is alleen mogelijk, en ook dan erg roekeloos, als er voldoende tests zijn om voortdurend onderzoek te doen naar de eventuele verspreiding. Aangezien dat nu niet het geval was lijkt me dat niet bij een onderzoek naar wat er mis ging te behoren. En het is te roekeloos: ouderen zijn vatbaarder, maar ook jongeren gaan er regelmatig aan dood. Als de vrijheid van godsienst moet worden onderzocht, n.a.v. gehouden kerkdiensten tijdens de crisis: verrassing, die kerkdiensten zijn niet gehouden. Ik vind de vraag om een enquete van een ongehoorde hijgerigheid. Het is heel goed grondig te evalueren, dat is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wel toevertrouwd.

Verver
Verver26 mrt. 2020 - 14:57

@ Roel: heb je nou echt niks over Hongarije gelezen? Heb je in de jaren tussen '45 en nu niet gelezen dat er plannen voor een staatsgreep in Nederland is egweest. Zeg ik nu echt dat de huidige maatregelen, zoals hier in Nederland, niet moeten of mogen? Wat zeg ik wel: blijf nadenken over de maatregelen die worden genomen, ook al flattenen ze de curve. Als voorbeeld neem ik dan een armbandje, maar dik 75 geleden (dat wat we straks vieren) werd alle ellende afgewenteld op een groep en deelden ze gele sterren uit. Ik ben voor de intelligente lockdown, zoals we die nu hebben. Ja, ik ben er voor om de curve te flattenen. Nee, ik wil niet op iedere straathoek door een militair of politie om een Ausweis gevraagd worden, dat beangstigd me meer dan Corona. Vooral omdat het criterium om zoiets te doen vaag is. Dit najaar steekt corona de kop waarschijnlijk weer op, direct maar de tent dicht? Of nadenken? En dat is wat me opvalt hier: het grootste gedeelte schreeuwt bijna om een totale lockdown. Luister ook even naar Pieter Derks.

[verwijderd]
[verwijderd]26 mrt. 2020 - 12:43

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Middenman
Middenman26 mrt. 2020 - 14:59

Een moskee is inderdaad een gebedshuis. Christelijke kerken zijn dat ook, maar vervullen ook een belangrijke rol als centrum van de gemeenschap. Daar zit een wezenlijk verschil. Onderlinge gemeenschap staat zelfs in de oudste geloofsbelijdenis van de kerk. Een kerkdienst betekent veel meer dan samen bidden. Katholieke kerken zijn ook nooit op slot; dat zegt veel. Je kunt het 'janken' noemen, maar je kunt het ook proberen te duiden. Ik begrijp dit in ieder geval beter dan de mensen die gaan hamsteren of als een kudde naar de markt gaan.

Middenman
Middenman26 mrt. 2020 - 12:24

Vreemd, dat zoveel mensen, inclusief journalisten, het nu al beter denken te weten dan de overheid en officiële instanties. Over een virus waarvan we nog steeds niet precies weten hoe het zich gedraagt. En over een aanpak waarvan we ook nog niet weten of die slechter of beter is dan wat andere landen doen. Waar komt die behoefte toch vandaan? Ik ben geen psycholoog, maar zou het angst kunnen zijn? Of de plotselinge ontdekking dat onze maatschappij allesbehalve maakbaar is? Dat we met al onze wetenschappelijke kennis toch nog verrast kunnen worden door een ernstige ziekte?

2 Reacties
Vermeer2
Vermeer226 mrt. 2020 - 19:14

Het gaat om het verdacht dat RIVM onder curatele staat van Rutte. Economie boven mensenlevens. Dat kun je natuurlijk niet op die manier verkopen. En daarom zitten we in zo,n stroperige net niet voldoende aanpakverhaal met sjoemelende cijfers en ontbrekende middelen.

Vermeer2
Vermeer226 mrt. 2020 - 19:19

En als dat bewezen kan worden later na zo,n onderzoek of enquete dan weten we in ieder geval waar we mee te maken hebben.

Verver
Verver26 mrt. 2020 - 11:19

Er wordt nogal wat schamper gereageerd op de grondwet. Wellicht is tie verouderd, maar mij verontrust de roep in de maatschappij om inperken van bewegingsvrijheid en rechten, omwille van het groter goed. Waarom: Er vallen nog altijd 15 doden per dag door alcohol, geen acties Er sterven vele mensen door kanker een ellendige dood, sigaretten en zonnebanken zijn nog steeds te koop Er sterven ieder jaar heel veel mensen door griep. Corona moet dat aantal nog scoren. We perken geen vrijheden in, maar beroepen ons juist op onze vrijheden. En toch roept iedereen nu om een lockdown. Het is geen achterlijkheid, er is wel degelijk wat aan de hand en ja, het is ernstiger dan een griepje. Ja, ik blijf zoveel mogelijk binnen en ik houd afstand. Toch moeten we bij iedere inperking ons goed afvragen waar we mee bezig zijn en dat gebeurt, ook op deze site, te weinig. Dit is nu, maar als dit najaar de corona de kop weer opsteekt, gooien we dan weer alles plat? Ik heb de indruk dat de meeste mensen daar geen problemen mee hebben. Sterker nog, als de overheid nu een armbandje had, die de temperatuur kon aangeven van de drager, die je verplicht moet dragen als je naar buiten gaat. Deze temperatuur wordt gemonitord door een instantie en die grijpt in, zodra je met een verhoging de straat op gaat. Dan zou volgens mij de meerderheid op dit moment voor zo'n invoering zijn. Op dit moment is men overal toe bereid om het onzichtbare en ongrijpbare gevaar te beteugelen. 5 a 600 honderd jaar geleden gooiden ze in Midden Amerika een paar honderd kinderen en een cenote om zulks onzichtbaar gevaar te bestrijden. Tot alles toe bereid.

1 Reactie
Roel2
Roel226 mrt. 2020 - 12:21

Heb je nou echt in de afgelopen weken geen enkele keer dat grafiekje met 'flatten-the-curve' gezien? Want dat is de hoofdreden om onze vrijheden, overigens minder dan buurlanden, in te perken. Leuke voorbeeldjes, maar die leiden niet tot acute overbelasting van ons zorgstelsel, dus niet tot ingrijpende vrijheidsbeperkingen. De overbelasting is het gevaar, zodra dat geweken is, zullen de maatregelen geleidelijk ongedaan gemaakt worden. Daar zijn we mee bezig, tot in den treure, ook op deze site.

Poeh, poeh
Poeh, poeh26 mrt. 2020 - 10:38

Je kunt er vergif op innemen dat programma's als Reporter, Zembla, Argos al volop bezig zijn alles te verzamelen om, als de coronacrisis voorbij is, ronkend uit de kast te concluderen dat alles wat de beleidsbeslissers op dit moment moeten doen, verkeerd is geweest, met als enig doel: kan er een barbertje hangen?

1 Reactie
Pater
Pater28 mrt. 2020 - 12:50

Je overdrijft. Ik vind Argos redelijk verantwoord. Zembla is soms goed, soms zo hijgerig naar sensatie en verlangend naar het 'ontmaskeren' van wie dan ook dat ik het een onsympathiek programma vindt.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty26 mrt. 2020 - 7:57

Die parlementaire enquête zal er linksom of rechtsom komen, maar om heel andere redenen dan hier worden genoemd. De RIVM en het MOT hebben flinke steken laten vallen en de snelheid en omvang waarmee dit virus ons land binnendrong schromelijk onderschat. Ook de met veel aplomb aangekondigde groepsimmuniteits-strategie was een behoorlijke misser die volkomen onnodig grote onrust veroorzaakte. Wat ik helemaal onbegrijpelijk vond is dat vluchten uit brandhaardgebieden als Wuhan, Iran en Noord-Italië nog lange tijd gewoon konden landen.

I am Legion
I am Legion25 mrt. 2020 - 20:41

Joop-hoofdredacteur Van Jole over recht op samenscholingen van religieuze aard (Waarin onderscheiden die zich volgens hem daarbij in echt in ons seculiere land van politieke, allerlei andere vieringen, herdenkingen, festivals, of anderszins?) en demonstraties: Volgens de eindredacteur van Joop is die uitzondering logisch omdat dergelijke samenscholingen, net als demonstraties, beschermd worden door de Grondwet. “Daar kan het kabinet niet zomaar overheen stappen. De Grondwet dient juist om te voorkomen dat de regering dat kan doen.” Ik kan dat niet bepaald rijmen met het boze redactionele Joop-artikel over de Staphorster kerkdienst maar desondanks door henzelf nog afgeblazen samenscholing nog niet zolang gelden toen er nog minder druk gold. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/woede-over-massa-kerkdienst-in-staphorst In heel het land zijn de aanstaande toch in wezen christelijke maar voor anderen ook zeker heerlijk heidens Paasvieringen waar het samenscholingen betreft ook afgezegd. Zijn er dan nog andere religieuze samenscholingen in de komende twee maanden waar van Jole graag een uitzondering voor geregeld ziet? Iemand?

5 Reacties
poeslief
poeslief25 mrt. 2020 - 21:34

Koningsdag? Misschien de EO-jongerendag?

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 3:14

Inderdaad. Puur theoretisch gedoe om het gedoe.

P Haan
P Haan26 mrt. 2020 - 5:31

De kermissen. Ook een soort mis maar dan anders. En dan de vooral NoordHollandse variant met een feesttent en een bult bier. Onmisbaar voor de homeopatische verdunning van het boerenbloed, zowel met alcohol als met kruisbestuiving in de meest letterlijke betekenis van dat woord. Gisteren een globaal bidmoment. En toen? Nog steeds corona. Dus dat is aantoonbaar onzin. Als je voorganger predikt dat de TV of PC op zondag niet aan mag, heeft ie zichzelf nu pittig bij de lat. Welkom in de wereld, zogezegd... Nu even niet. Geen bierproeverijen, geen watersportseizoen, geen festivalseizoen, voetbal, korfbal, kantklossen, spijkerpoepen. De lijst is eindeloos. Het nare is namelijk dat het zorgpersoneel er ook staat voor mensen die zichzelf onnodig in gevaar brengen. Nu even niet dus. En er is vast wel een wettelijk kader te vinden of te bedenken om dat af te dwingen, als men zichzelf nog steeds boven de wet vind staan.

Frits Jansen
Frits Jansen26 mrt. 2020 - 6:58

Humanisten hebben al geklaagd dat zij worden gediscrimineerd omdat zij geen aanspraak kunnen maken op vrijheid van godsdienst(oefeningen) en zich dus wel aan het samenscholingsverbod moeten houden. De uitzondering voor kerkdiensten is uit den boze, en bovendien overbodig. Kerken houden hun diensten al via internet. Bovendien moeten we niet beleven dat kerkdiensten straks een besmettingshaard blijken. De Nederlandse Grondwet is zwaar verouderd. Die stamt in essentie uit 1848. Modernere grondrechtenregelingen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) gaan uit van het besef dat grondrechten kunnen botsen, en geven daarom aan wanneer uitzonderingen zijn toegestaan. Ik denk dat de vrijheid van godsdienst al snel moet wijken voor het recht op leven.

LaBou
LaBou 26 mrt. 2020 - 7:58

Lego moet nooit handleidingen gaan schrijven. Die moet je namelijk fatsoenlijk kunnen lezen.

JanB2
JanB225 mrt. 2020 - 20:08

Wat die religieuze bijeenkomsten betreft: gewoon een noodwetje maken. Desnoods een noodaanpassinkje in de grondwet dat je na de crisis weer snel schrapt. Religieuze bijeenkomsten vanaf heden verboden, zoiets. En in de grondwet een uitzondering op de godsdienstvrijheid maken tav bijeenkomsten in tijden van nood waarin dat soort bijeenkomsten ongewenst of zelf ronduit gevaarlijk zijn (zoals nu).

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen26 mrt. 2020 - 7:10

De vrijheid van godsdienst is allereerst de vrijheid er bepaalde denkbeelden op na te houden. Als we vrijheid van meningsuiting hebben, moeten we om te beginnen "vrijheid van mening" hebben. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens brandt zijn vingers niet aan een definitie van godsdienst, en spreekt daarom neutraal van denkbeelden. Er is al uitgebreide jurisprudentie over de tegenstelling tussen de vrijheid van godsdienst en het beperken van overlast door klokgebeier en islamitische gebedsoproepen. Eigenlijk is het bezwaarlijk dat de wet toch uitzonderingen maakt voor kerkgenootschappen, bij voorbeeld in fiscale zin. Dat botst vooral met commerciële kerkgenootschappen, zoals de Scientology "kerk". Eigenlijk is er niets op tegen om commercieel bijeenkomsten te organiseren met een religieus tintje. Aan andere vormen van amusement wordt ook geld verdiend. Interessante vraag is of het Forum voor Demagogie misschien aanspraak kan maken op de status van "kerkgenootschap", met de daaraan verbonden voordelen zoals die zijn vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. er wordt immers vaak geconstateerd dat deze club eigenlijk een soort sekte is.

JanB2
JanB226 mrt. 2020 - 10:33

De vrijheid van godsdienst is allereerst de vrijheid er bepaalde denkbeelden op na te houden. Dat mag ook. We gaan geen gristelijken naar een strafkamp sturen of zo. Maar ze koesteren hun denkbeelden maar even in de familiesfeer en niet in een kerkdienst die een fantastische oversteekplaats voor het coronavirus vormt. Het FvD is inderdaad niet zozeer een kerk maar een sekte. Er is immers een "charismatische" leider die niet uit overlevering en geschriften put maar zelf "Het Woord" vormt (met mystieke verhalen over uilen en zo).

johannn2
johannn225 mrt. 2020 - 19:06

Kop: ‘Er gaat een parlementaire enquête naar de coronacrisis komen’ Dat hoop ik van harte. .

5 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde25 mrt. 2020 - 21:52

Nee, dat is een veel te zwaar instrument. Als nu duidelijk was dat er flink geblunderd is, is een enquête misschien een middel. Nu niet. Laat een gewone commissie nagaan hoe gehandeld is en waar het in de toekomst beter kan.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 3:13

Waarom ? Er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt, en dat is bijv. goed te onderzoeken door de onafhankelijke Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Als dat aanleiding geeft voor een enquete kan dat altijd nog. De hijgerigheid van een enquete meteen na de crisis maakt me licht onpasselijk.

Frits Jansen
Frits Jansen26 mrt. 2020 - 7:22

Alsjeblieft geen Parlementaire Enquête. Wat hebben we eraan om alles straks nog eens te herkauwen? Bovendien oogst het kabinet over het algemeen veel waardering voor zijn optreden. Die zich vooral baseert op wetenschap. Reken maar dat wetenschappers alles uitgebreid zullen evalueren. Dat is inherent aan de wetenschappelijke mentaliteit. Wat wel aandacht behoeft is wetenschapsbeleid. Ik hoorde van een virusonderzoeker die moest stoppen omdat zijn onderzoek van te weinig belang werd geacht. Helemaal schrijnend is dat de internationale communicatie tussen wetenschappers werd gefrustreerd omdat kennis over virussen werd beschouwd als "dual use" informatie, omdat die ook voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt (biologische oorlogsvoering), en voor bioterrorisme. Dan is de boodschap aan een doodzieke Corona-patiënt dus: "we hadden u kunnen genezen ware het niet dat wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te gevaarlijk wordt geacht in het licht van terrorismebestrijding". En dan te bedenken dat terroristen vooral moslims zijn die gefrustreerd worden doordat akelige populisten er electoraal brood in zien om ons doodsbang te maken voor de islam.

Roel2
Roel226 mrt. 2020 - 7:59

'De hijgerigheid van een enquete meteen na de crisis maakt me licht onpasselijk.' Dank, ook ik vind het bijna pervers om nu al hierover te praten. Ik hoop vooral dat er geen enquête komt, als gevolg van een goede afloop van deze crisis en de daarbij behorende electorale overwinning van de VVD, die ik dan maar voor lief neem.

Pater
Pater27 mrt. 2020 - 3:20

@Roel "...overwinning van de VVD..." Lijkt me niet. De ideologie van de VVD is verouderd, de kritiek op het neoliberalisme wordt steeds breder. Bedenk: Churchill was een inspirend leider in oorlogstijd, maar werd daarna meteen vervangen door Labour. De kiezers weten vaak best wat ze doen.

Bert de Vries
Bert de Vries25 mrt. 2020 - 17:36

De grondwet staat een verbod op kerkdiensten met honderden onkwetsbaren in de weg. In de VS is de corona-explosie begonnen met een kerkdienst. Ook iemand als Kee zou moeten begrijpen, dat een gronwetsbepaling die mensen het leven gaat kosten, buiten werking moet worden gesteld. Alleen in een spijkerharde immorele, of diep-religieuze maatschappij worden godsdienstrechten boven mensenlevens gesteld.

3 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 mrt. 2020 - 19:54

Natuurlijk kan ook aan de vrijheid van godsdienst, net als aan andere grondrechten, beperkingen worden gesteld. Ze zijn niet absoluut. "Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet." Dat is nu het geval.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 8:00

Bestaat er dan een "corona-wet", die zegt: U moet thuisblijven?

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2020 - 11:21

Verdulleme Tenzij je bereid bent een fikse boete te betalen, niet!

P Haan
P Haan25 mrt. 2020 - 17:10

Parlementaire enquête? Met welk doel? Een geleerde lessen sessie lijkt me waardevoller. Ik heb heel wat scenario's verzonnen, gedraaid of uitgewerkt, maar wat hier gebeurt is te zot voor woorden. Intern krabben we ons achter de oren, als er echt iets gebeurt is het altijd anders dan wat je had bedacht. Plannen tegen het licht houden, ingrepen toetsen, kijken wat effect had en wat niet, was de juiste persoon op de juiste plek, werd die afdoende en voldoende ondersteund, hoe heb je een minister uit kunnen laten vallen, enzovoorts. En dat liefst globaal. Dat heeft zin, daar kunnen we mee vooruit. Er zijn geen schuldigen, anders had Bruce Willis al lang ingegrepen.

4 Reacties
johannn2
johannn225 mrt. 2020 - 19:07

P Haan, Juist een parlementaire enquête dient ervoor, om de te leren lessen grondig te leren. .

nikita72
nikita7225 mrt. 2020 - 19:23

Er zijn wel een paar dingen die ik zou willen weten: - klopt het dat we makkelijk veel meer mensen kunnen testen? - is het verstandig dat we voor allerlei medische artikelen (van mondkapjes tot medicijnen) afhankelijk zijn van het buitenland? - heeft de overheid het gevaar onderschat? Wie moet alarm slaan als een epidemie op ons afkomt? - Zouden met een ander beleid minder mensen gestorven zijn?

poeslief
poeslief25 mrt. 2020 - 21:37

@peinzer -Zouden er met beleid minder mensen gestorven zijn?

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2020 - 3:35

johannn Was dat maar waar, hier behoort het zo langzamerhand tot de folklore.

Gi Raf
Gi Raf25 mrt. 2020 - 16:15

‘Er gaat een parlementaire enquête naar de coronacrisis komen’ Niet doen. Alle Rutte3 beleid wordt ''progressief'' gedoogd. Gewoon ''progressief'' je verlies nemen en niet voor de buhne gaan zitten scherpslijpen. Allemaal weer verspilling van tijd en moeite. Kom beter met goede plannen voor de komende verkiezingen. Plannen die ook geloofwaardig zijn en burgers overtuigen dat er niet gedraaikont gaat worden in achterkamertjes.

Freek3
Freek325 mrt. 2020 - 16:14

[Volgens de eindredacteur van Joop is die uitzondering logisch omdat dergelijke samenscholingen, net als demonstraties, beschermd worden door de Grondwet. “Daar kan het kabinet niet zomaar overheen stappen. De Grondwet dient juist om te voorkomen dat de regering dat kan doen.”] Weer iemand die niet begrijpt dat er in de grondwet soms tegenstrijdige regels staan, en niet eens verassend gezien de functie van de betreffende persoon. Natuurlijk beschermt de grondwet religieuze samenscholingen. Maar de grondwet beschermt ook de integriteit van het lichaam. En de grondwet verplicht de overheid om de burgers te beschermen. In relatie tot de coronapandemie is het overduidelijk dat strijdig is met elkaar, en de overheid heeft het recht, nee zelfs de plicht hierin een belangenafweging te maken en dus de mogelijkheid om juist wel over een element van de grondwet heen te stappen.

5 Reacties
van Putten
van Putten25 mrt. 2020 - 16:47

@Freek Nog wel meer dan dat. Het recht op demonstraties staat omschreven in Artikel 9, lid 1 van de grondwet. Maar er is ook een lid 2...: De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Van Jole moet beter z’n huiswerk doen voordat hij dit de ether in roept.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye25 mrt. 2020 - 16:54

Precies en als het helemaal lastig wordt gewoon de noodtoestand afkondigen!

Rearden7
Rearden725 mrt. 2020 - 21:12

Ja Freek, in de Nederlandse grondwet staat ook dat de overheid verantwoordelijk is voor voldoende woongelegenheid voor Nederlandse ingezetenen. De maatregelen die op basis van onbetrouwbare cijfers zijn ingesteld zgn. om virusverspreiding te voorkomen zorgen nu dat in Nederland alleen 20.000-40.000 mensen op straat leven zonder opvang, waaronder 2.000 jongeren (1). Op wereldschaal gaat de aanpak dus vele malen meer doden kosten dan coronavirusinfectie zelf. Die parlementaire enquete mag dus liefst vroeger dan later worden georganiseerd. 1. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/daklozen-zitten-op-straat-coronacrisis-uit-met-alle-gevolgen-van-dien~b096527a/

Frits Jansen
Frits Jansen26 mrt. 2020 - 7:37

De achterlijke Nederlandse grondwet bevat het beruchte "toetsingsverbod": "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen." (art. 120 Gw). Toen Thorbecke die grondwet schreef, in 1848, was zijn opgave allereerst om de macht van de Koning te beperken ten gunste van het Parlement. Onder "koning-koopman" Willem I hing het Parlement er maar een beetje bij. Maar Thorbecke schoot door, in zijn ijver, en gaf het Parlement het laatste woord. Wat in strijd is met de "trias politica", die toch al uit de 18de eeuw stamt. Concreet: als de Kamer een zwaar discriminerende wet zou aannemen die volkomen tegen de Grondwet indruist zou de rechter daar niets aan kunnen doen. Tot vreugde van Baudet natuurlijk, die anders zou mekkeren over "dikastrocratie". In Duitsland hebben ze een apart constitutioneel hof, het Bundesverfassungsgericht, dat in z'n geval wel zou kunnen ingrijpen. Voor het mogelijke verwijt dat ze politieke beslissingen zouden nemen zonder daarvoor democratisch gelegitimeerd te zijn hebben ze daar een prima oplossing: constateren ze bijv. dat een wet discriminerend is, dan krijgt de politiek de opdracht om met een betere wet te komen, met als stok achter de deur dat die wet vervalt als ze dat niet binnen een gestelde termijn doen. Dat gebeurde in Duitsland bijv. met een fiscale wet. Toen Donner ooit droogjes beweerde dat in Nederland de Sharia kan worden ingevoerd zodra een meerderheid het wil was het huis te klein - maar in werkelijkheid legde hij de vinger op de zere plek van een fundamenteel tekort van ons systeem. Je zou wel kunnen zeggen dat het in de praktijk niet zo'n vaart zal lopen - maar een juridische regeling moet juist ook voorzien in het geval dat het helemaal misgaat. "

Middenman
Middenman26 mrt. 2020 - 11:29

@Frits Jansen - Duitsland heeft geen Tweekamerstelsel zoals wij. De Bundesrat lijkt erop, maar is niet gekozen. Het is ook maar de vraag of een Bundesverfassungsgericht werkelijk de 'oplossing' is, die is namelijk ook niet onomstreden omdat de scheiding der machten nogal vertroebeld raakt.