Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Engelstalige Zwarte Piet-verklaring gaat uit van rassentegenstelling

  •  
21-11-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Volgens de ondertekenaars is de grote tegenstelling in Nederland die tussen de white majority en de anders gekleurde bevolkingsgroepen 
Enige tijd geleden hebben enkele intellectuelen – meest verbonden aan een Nederlandse universiteit een verklaring uitgebracht om hun positie ten opzichte van Zwarte Piet duidelijk te maken.
Een van de ondertekenaars, de Rotterdamse historicus Zihni Oznil, plaatste een link bij een opiniebijdrage op Joop.nl. Hier is die link nog een keer. De verklaring is in het Engels gesteld, kennelijk om internationaal de aandacht te trekken. Dat zal ook wel lukken, gezien de wereldwijde publiciteit die de ophef rond Sint en Piet nu al heeft gewekt. Fraai is het niet wat wij over Nederland lezen. Het is hier institutioneel racisme wat de klok slaat. Lees maar wat hier staat over apartheidsstaat Nederland:
We, as Black and non-Black people of colour, position ourselves expressly as citizens, since our right to engage meaningfully in political life is conditional upon our willingness to submit to the perspective of the dominant white majority. True criticism and ownership is implicitly and explicitly denied to us, when our voices are systematically silenced, ridiculed and erased.”
Jij vraagt je nu af: wanneer zijn Quinsy en zijn vrienden eigenlijk systematisch tot zwijgen gebracht? Wanneer zijn hun stemmen eigenlijk uitgestuft? Heel Nederland heeft kennis kunnen nemen van de kritiek op Zwarte Piet. Die is op het internet, op de opiniepagina’s, op de televisie uitgebreid aan de orde gekomen. Ik ben hier nota bene van de opiniemakers op Joop zo ongeveer de enige geweest die het consequent voor Zwarte Piet heeft opgenomen en dat kwam me op honderden kritische reacties te staan die allemaal onder mijn stukken hebben gestaan. En dan zeggen dat je systematisch tot zwijgen wordt gebracht en uitgestuft? Burgemeester van der Laan en minister Asscher hebben voorzichtig de deur opengezet naar aanpassingen aan het Zwarte Piet gebruik, maar wat lezen wij in de verklaring?
In a public letter communicating his decision to dismiss the complaints the mayor of Amsterdam Eberhard van der Laan aligned himself with and reinforced public opinion hostile towards Black and non-Black people of colour.
En:
Both Deputy Prime Minister Lodewijk Asscher and Minister of Culture Jet Bussemaker praised Ma yor Van der Laan’s letter. Bussemaker further stated this should be the end of political involvement in the Zwarte Piet debate.
Dan zien wij nog de leugenachtige media verschijnen die anti-zwart racisme framen als een zaak van de blanken uit de onderklasse, die voor asociaal worden uitgemaakt. “Based on the dominant media narrative, one would be led to believe that racism belongs to lower class White people.” Lees je dat ook dag aan dag in de krant? Zie je dat ook elke avond op het Journaal en bij Nieuwsuur?
diep racistisch Tenslotte brengen de ondertekenaars de rel rond Zwarte Piet in direct verband met de zeer relevante kritiek die de Raad van Europa en ombudsman Brennikmeijer hebben op de gebrekkige strijd tegen racistische verschijnselen in Nederland. De uiteindelijke conclusie is dat Nederland een diep racistische maatschappij is waarin de blanken de dienst uitmaken en de overige bevolkingsgroepen onderdrukken. Zij zijn immers de dominant white majority . Dat wordt bij elk sinterklaasfeest de ‘onderdrukte anderen’ nog eens ingepeperd. Volgens Zihni Ozdil en zijn mede-ondertekenaars is derhalve de grote tegenstelling in Nederland die tussen de blanken en de anders gekleurde bevolkingsgroepen. Anders valt hun taalgebruik niet uit te leggen. Geert Wilders, Martin Bosma en Joost Niemöller zullen daar instemmend bij glimlachen. Zij denken er krek hetzelfde over.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

pieterpan2
pieterpan221 nov. 2013 - 11:34

Han, wederom een duidelijk en scherp artikel. Het wordt steeds duidelijker dat het niet om racisme gaat, maar dat weer hier te maken hebben met activisten met een agenda.

prozaschrijverazazel
prozaschrijverazazel21 nov. 2013 - 11:34

Han Goed dat je er over schrijft en dat je door hebt dat deze hele discussie een gevaarlijke wig dreigt te maken tussen bevolkingsgroepen, als je deze twee faceboek groepen in de gaten houd https://www.facebook.com/zwartepietisblackface https://www.facebook.com/nederlandwordtbeter dan zie je dat het helemaal dreig te ontsporen. Persoonlijk denk ik, vrees ik dat het volgend jaar alleen nog maar erger gaat worden, ik hoop het niet maar vrees er wel voor.

steppewolf
steppewolf21 nov. 2013 - 11:34

Wat een verklaring zeg. Volgens dat statement leven ze hier onder het zuid afrikaanse apartheidsregime. Puur ongenuanceerd simplisme. How to make from a mosquito an elephant as we say here in the Netherlands. Je zou bijna zeggen: wat doen ze hier nog als ze zo onderdrukt worden. Ik had al lang in het vrije buitenland gezeten als ik zo systematisch onderdrukt zou worden.

Manus2
Manus221 nov. 2013 - 11:34

Pieter, Marthen Luther King was ook een activist met een agenda. Nu ik er over nadenk: Jezus Cristus was een activist met een agenda. Hoe stel je je een democratie voor zonder activisme, en zonder politieke agenda?

omaoeverloos
omaoeverloos21 nov. 2013 - 11:34

Goede conclusie. Kijk uit wat je wenst, soms krijg je waar je om vraagt.

JoopSchouten
JoopSchouten21 nov. 2013 - 11:34

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3548818/2013/11/21/De-anti-zwartepietlobby-is-definitief-door-het-ijs-gezakt.dhtml

WilWortel
WilWortel21 nov. 2013 - 11:34

Deel 2 van mijn reactie pak ik even anders aan (de reacties die ik op deel 1 kreeg gingen over het woordje uitstuffen, tja daar ga ik niet een heel opiniestuk voor ontleden). Dit gaat over de "witte vlucht" en wat ik voor nu de "zwarte vlucht" zal betitelen. Mijn reactie op eventuele reacties kan enige vertraging oplopen. Ik ga namelijk een lekker weekendje weg. Dan is dat alvast gezegd. De "witte vlucht" refereert aan een beweging van autochtone Nederlanders die bij de komst van allochtonen de benen namen naar elders. Dit is terug te zien in de beweging die velen eind vorige eeuw maakten naar groeikernen zoals Almere, Purmerend, Barendrecht of Capelle aan den IJssel. De verklaring hiervoor is breed: aan de ene kant wilde men meer ruimte, maar aan de andere kant was men (terecht of onterecht laat ik maar even in het midden) bang voor de komst van zoveel onbekends. Er werd gestemd met de voeten en weg waren ze. Wat overbleef in de steden waren autochtonen die de middelen niet hadden om de oversteek te maken en allochtonen. Het ontstaan van zwarte wijken was niet enkel het gevolg van een enorme instroom van allochtonen maar ook het gevolg van het vertrek van de autochtonen. Met het toenemen van het inkomen en het betreden van de middenklasse zie je nu eenzelfde beweging van allochtonen richting de groeikernen of andere buitengebieden. Tegelijkertijd zie je een hervonden interesse voor de stad (voorzieningenniveau maar ook de prachtige historische panden zijn daar de oorzaken van). Steden als Amsterdam hebben binnen de ring een enorme aantrekkingskracht. In Rotterdam ontbreekt dit historische hart grotendeels door oa de gebeurtenissen van 14 mei 1940. Een gitzwarte dag in de Rotterdamse geschiedenis. Tevens is wat er nog stond en staat in Rotterdam aardig verneukt. Meer historische panden sneuvelden en wat er nog staat heeft brandveilige lage plafonds gekregen (bah bah bah) en duidelijk zichtbare kunststof kozijnen (nogmaals, bah bah bah). Historisch Delfshaven of delen van Oud Charlois laten zien hoe mooi het allemaal wel niet had kunnen zijn.. Maargoed ik dwaal af en ik ben ook best blij met die enorme gebouwen die de stad nu rijker is. Naast de "witte vlucht" en de op gang gekomen "zwarte vlucht" vanuit de steden naar de groeikernen is er de laatste jaren een nieuwe vlucht op gang gekomen. De "zwarte vlucht" uit Nederland. Mooi zullen sommigen van jullie wel denken (..). Ik vind dit echter niet zo mooi en bovendien slecht voor Nederland. Er is een afnemende immigratie vanuit Suriname, Marokko, Turkije en de Antillen. Nu kan strikt beleid hier de oorzaak van zijn. Echter, wat je ook ziet is een toename van het aantal emigrerende allochtonen. "In 2012 vertrokken per saldo 10 duizend tweedegeneratieallochtonen naar het buitenland, 1,5 duizend meer dan in 2011. Daarnaast vertrokken per saldo bijna 8 duizend autochtonen, bijna evenveel als in 2011." http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3E1D543F-B1A9-4B6A-BCB3-92FA3B0D97B9/0/pb13n007.pdf Nu wilde ik deze emigratie toewijzen aan het aantal oudere allochtonen die hun oude dag in het land van herkomst wensen te slijten. Er is echter ook een flinke toename van het aantal tweedegeneratieallochtonen (gemiddelde leeftijd 33,7) die de biezen pakt. Er vertrokken per saldo in 2012 zelfs 2000 meer allochtonen uit de tweede generatie dan dat er totaal aan autochtonen vertrok dat jaar en er zit een stijgende lijn in. Wie vertrekken er dan vraag ik mij af? En waarom is dit slecht vraag jij je misschien af? De economische crisis zal best meespelen in de vertrekmotieven. Ook wellicht het hebben van een netwerk van familie en ingangen in het buitenland. Suriname bijvoorbeeld praat al jaren over het terughalen van de diaspora en mondjesmaat komen er regelingen en beleidswijzigingen die die terugkeer moeten bespoedigen. Zo heb ik geen werkvergunning nodig om daar te mogen werken. En dit terwijl de houding van Nederland sinds Pim Fortuyn steeds grimmiger wordt.. Om maar even een beeld te schetsen... Mijn familie even bekeken. Voor mijn neef (HBO geschoold) en mijn nicht (WO afgestudeerd) was dat genoeg om in 2011 en 2013 de biezen te pakken en naar Suriname te gaan. Ook de eerste generatie heeft een sterk vertrekmotief. Mijn vader (lagere school afgemaakt) wil nu ook graag weg. Niet zozeer voor zichzelf maar om voor ons een huis te bouwen zodat als het hier echt onaangenaam wordt wij kunnen vluchten. Mijn pa heeft geen spijt dat hij is gekomen. Maar hij wil ook geen spijt hebben dat hij niet op tijd is gegaan. Hij is de enige man van zijn generatie die nog niet vertrokken is. Zijn broer en drie neven hebben het pand Nederland al verlaten. Mijn oom zijn vrouw van Duitse afkomst hield het om dezelfde redenen ook voor gezien en ging uiteraard mee. Mijn tantes van vaders zijde die nog hier zijn hebben een autochtone partner. De een wacht tot haar zoon klaar is met de universiteit, de andere heeft de middelen niet om te vertrekken. Mijn autochtone ooms zijn er in ieder geval al uit. Als het aan hen ligt zitten ze morgen in het vliegtuig op naar Suriname! "Onderzoek wijst erop dat economische motieven slechts een bescheiden rol spelen bij de beslissing om te emigreren. Belangrijker zijn onder meer sociale netwerken, het vertrouwen in de politiek, psychologische eigenschappen, partners en tevredenheid met het publieke domein. De meerderheid van de Nederlandse emigranten denkt er met de emigratie financieel zelfs op achteruit te gaan. Zorgen over sociale problemen als criminaliteit en etnische diversiteit blijken van groter belang (Van Dalen en Henkens, 2008, Van Dalen en Henkens, 2007), en ook bevolkingsdichtheid, ruimte, natuur en stilte spelen een belangrijke rol (Ter Bekke et al., 2005)." De invloed van tevredenheid met het publieke domein en zorg over sociale problemen (oa etnische diversiteit) is van groot belang zoals hier te lezen is. Maar.. Wie zijn dan die tweedegeneratieallochtonen die vertrekken? Zijn dat kansrijken of kansarmen? Uit de Volkskrant: "Ruim tweederde van de emigranten uit Nederland is van allochtone afkomst. De helft van de vertrekkers is tussen de 20 en 45 jaar en heeft een mbo-diploma of hoger op zak." "Vooral Marokkaanse en Turkse emigranten noemen het harde politieke klimaat als argument voor vertrek. Ze voelen zich niet thuis in Nederland. Voor Turkse hoger opgeleiden is de economische groei in Turkije vaak doorslaggevend. De kans op een goede baan is daar groot. Dat is voor hoger opgeleide Marokkanen juist een barrière om te emigreren. Deze groep geeft echter wel aan zich 'niet prettig' meer te voelen in Nederland. Of, zoals een 42-jarige Marokkaan tegen de onderzoekers zei: 'Ik vind Duitsland veel vriendelijker. Ik ben voor de beschaving. Dat mis ik gewoon echt in Nederland. Er is geen reden om zo onbeleefd en schofterig te reageren.'" http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1828886/2011/01/28/Tweederde-van-vertrekkers-uit-Nederland-is-van-allochtone-afkomst.dhtml Dit komt uit 2011 hè.. "onbeleefd en schofterig".. Kun je nagaan hoe het er nu voor moet staan.. Het rapport waar dit artikel op gebaseerd is dateert uit 2010: http://www.regioplan.nl/media/pdf/id/835/file_name/emigratie-uit-nederlandeen-verkennende-studie-naar-de-emigratiemotieven-van-hoger-opgeleiden.pdf Hier zie je dat met name de Turkse en Marokkaanse Nederlanders de verharding van het klimaat bah vinden en weg willen. Met de haat die uit de onderbuik van de Nederlandse samenleving ontsproten is zou het mij niet verbazen als dit bij zou dragen aan het vertrekmotief van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Er is nog geen sprake van massa emigratie maar op deze manier komen we er wel (..). Dan komen we tot het eind van mijn betoog. Ik opperde het volgende: "de "zwarte vlucht" uit Nederland. Mooi zullen sommigen van jullie wel denken (..). Ik vind dit echter niet zo mooi en bovendien slecht voor Nederland." en "En waarom is dit slecht vraag jij je misschien af?" Uit het artikel uit de Volkskrant blijkt hoe schadelijk: "Schouw: 'Dit is echt heel slecht voor de economie. In 2030 hebben we 300 duizend hoger opgeleiden nodig.'" Ik zie hier grote overeenkomsten met de "witte vlucht" richting de groeikernen eind vorige eeuw. Men is niet happy en vertrekt naar elders. Wat er achter blijft is denigrerend gezegd het afvoerputje en de problemen, met amper nog een redelijke stem van een ontwikkeld familielid die zegt 'en nu ff normaal doen Delano/Mohammed!'. Ook zijn die hoogopgeleide allochtonen hard nodig voor het in stand houden van onze welvaart. Nederland vergrijst en lomp gezegd neuken we niet genoeg. De "zwarte vlucht" is dus geen zegen maar een regelrechte vloek. We hebben elkaar hard nodig om Nederland geweldig te houden. Dit kleine landje op de wereldkaart te houden en samen te werken aan een beter Nederland. Zodat ook deze groepen mensen willen blijven. Voor mij persoonlijk dient zich nu een hele spannende tijd aan. Ik hou van mijn Holland maar ik voel me steeds minder thuis. Ik denk aan de overgrote meerderheid die het wel met mij meent. Maar in plaats van te denken 'samen drukken we die onbeschofte minderheid wel de kop in' begin ik steeds meer te denken dat ik die welwillende meerderheid maar mee moet nemen voor ik teruggeschopt word naar Suriname. Ik zal mijn oma vragen of ze er wat kamertjes bij kan bouwen voor jullie.

JongLinks
JongLinks21 nov. 2013 - 11:34

het begint toch enigszins op een persoonlijke strijd van van der Horst te lijken tegen alles en iedereen die zwarte piet durft aan de raken. Hierbij is het zo jammer dat er geen enkel begrip is voor anders denkende en dat in elk artikel van der Horst uit gaat van zijn eigen gelijk.

neutralist
neutralist21 nov. 2013 - 11:34

Han je hebt gelijk maar in dit land worden kleine zaken ALTIJD groot gemaakt. Omdat we een verwend volkje zijn en iets te zeuren moeten hebben. Het is een non issue.

Luther7bergen
Luther7bergen21 nov. 2013 - 11:34

Het standpunt over de te nemen stappen gaat inderdaad wat ver (mn de zinsnede waarin betoogd wordt dat aanpassing van ZP niet genoeg is, maar dat ZW uit de 'publieke sfeer' verwijderd moet worden). Neemt niet weg dat de analyse raak is. ZP is niet een fenomeen op zich, een eenzaam overblijfsel uit vervlogen tijden van racisme, maar symboliseert vormen van uitsluiting die ook vandaag nog bestaan. De gedachte die ik de afgelopen weken had nav de discussie was: Zou er een groot probleem zijn voor Afro-surinamers/antilianen etc met ZP mocht het daadwerkelijk zo zijn dat alleen dit restje van een verleden nog in onze cultuur was blijven hangen en werden zij verder niet geconfronteerd met racisme in de praktijk. Persoonlijk denk ik van niet. Op het moment dat het racisme je in het dagelijks leven niet persoonlijk raakt, dan kun je toch zonder problemen smakelijk lachen of meewarig hoofdschudden over hoe de 16-18e eeuwers hun maatschappij inrichtten. Niemand zal toch problemen hebben met het nog steeds bestaan van verwijzingen naar hekserij in jeugdliteratuur of kinderfeesten, simpelweg omdat niemand de uitsluitingsmechanismen die in het verleden tegen heksen gericht waren nog aan de lijve hoeft te ondervinden. Het wordt uiteraard wat anders als je onlangs nog geweigerd bent bij een discotheek of bij een sollicitatie aan de kant gezet bent, louter om je huidskleur. Op zo'n moment is een maandlang durende confrontatie met het optreden van een groep slaven in de vorm van een kinderfeestje te veel van het goede. Het onbegrip dat je hier al wekenlang etaleert voor deze aspecten, net als de manier waarop je serieuze kritiek terugbrengt tot een gedachte als zouden "alle blanken in beginsel niet deugen", vind ik echt kolderiek.

kalmpjes
kalmpjes21 nov. 2013 - 11:34

Tja, je zou er in eerste instantie om moeten lachen,deze mensen staan zo totaal buiten de realiteit. Waren het niet dat het zo'n extreem belangrijk onderwerp is. De beschuldigingen zijn werkelijk belachelijk en het totale gebrek aan feitelijke onderbouwing is kenmerkend voor deze hele discussie. De naive stupiditeit

1 Reactie
kalmpjes
kalmpjes21 nov. 2013 - 11:34

Een te snelle enter, de rest van de post~ De naïeve stupiditeit dat je door dit soort belachelijke statements politiek iets gedaan zou kunnen krijgen is werkelijk verbijsterend. Door één op één iedereen die het inhoudelijk niet met je eens is direct te framen als een racist die actief bezig is iedereen met een donkere huidskleur te benadelen ben je niet bezig met verandering, dan ben je bezig haat te zaaien. Statements zoals deze doen het ongetwijfeld goed bij ongeïnformeerde buitenlanders. Het lukte het niet binnenslands met het gestrekte been en een hoop racist geroep, dus nu maar hopen op genoeg boze ongeïnformeerde buitenlanders die stampij gaan maken? En maar stug blijven herhalen dat je op een politieke oplossing hoopt.

WilWortel
WilWortel21 nov. 2013 - 11:34

Dank voor je opiniestuk Han. Ik ga even in delen op jouw stuk in. The public statement: "We, as Black and non-Black people of colour, position ourselves expressly as citizens, since our right to engage meaningfully in political life is conditional upon our willingness to submit to the perspective of the dominant white majority. True criticism and ownership is implicitly and explicitly denied to us, when our voices are systematically silenced, ridiculed and erased." Jouw reactie: "Jij vraagt je nu af: wanneer zijn Quinsy en zijn vrienden eigenlijk systematisch tot zwijgen gebracht? Wanneer zijn hun stemmen eigenlijk uitgestuft?" Mijn reactie: Ik weet niet wat uitstuffen betekent. De online Van Dale ook niet dus ik weet niet wat je met je laatste zin bedoeld te zeggen. Kan gebeuren, maar ik kan daar dus niet op ingaan. Op de eerste vraag kan ik je wel een antwoord geven aan de hand van je eigen stukjes. Uit: 'Hoe tegen Zwarte Piet geprotesteerd had moeten worden' Jij zegt: "Dat was een verkeerde tactiek. Je hebt verzuimd je te wenden tot de enige autoriteit die de meeste Nederlanders bij het Sinterklaasfeest erkennen en dat is Sint Nicolaas zelf. Je had hem een open brief moeten schrijven, bijvoorbeeld van de volgende strekking." "Als je dát had gedaan, Quinsy, had heel Nederland op een stel zuurpruimen na hier aardigheid in gehad. Het was een ontwapenende aanpak geweest, die past bij de wijze waarop wij in dit land hebben geleerd lastige problemen te regelen: door ze voorzichtig aan de orde te stellen, waarbij iedere belanghebbende in zijn waarde wordt gelaten." Alles over dat opiniestuk is al gezegd door Mark Huisman et al. Maar je begrijpt het duidelijk nog steeds niet. Jij vindt dat jij voor je tegenstander dient te bepalen hoe dit debat te voeren.. ""Dat was een verkeerde tactiek. Je hebt verzuimd.." of "..een open brief moeten.." of "Als je dát had gedaan..". Jij zegt ook dat dit de Nederlandse regels zijn: "Je hebt verzuimd je te wenden tot de enige autoriteit die de meeste Nederlanders..." en "...had heel Nederland op een stel zuurpruimen na hier aardigheid in gehad." en "..die past bij de wijze waarop wij in dit land..". Hey dat lijkt verdacht veel hierop: "conditional upon our willingness to submit to the perspective of the dominant white majority." Het is ondertussen wel duidelijk dat het voor velen een serieuze zaak is. Maar compleet daaraan voorbijgaand kwam je hiermee: "Lieve Sint Nicolaas, Wij Nederlanders van Caribische en Afrikaanse afkomst weten uit persoonlijke ervaring vaak genoeg maar al te goed wat discriminatie op de arbeidsmarkt betekent. Misschien vinden we het juist daarom niet meer van deze tijd, dat U Uw medewerkers uitsluitend in onze kring werft. Wij weten zeker dat kinderen uit alle etnische groeperingen in deze regenboognatie ervan dromen om later als zij groot zijn ook Piet te worden. Dat kan nu nog niet en daarom, lieve Sint Nicolaas, vragen wij U om Uw personeelsbeleid sterk te verbreden zodat iedereen met de juiste talenten – los van zijn kleurtje – een eerlijke kans krijgt om op de mooiste baan van Nederland te solliciteren. Met vriendelijke groet, Drs. Q. Gario." Wat de een ludiek vindt, vindt de ander ridiculiserend. Maar "de eer" komt niet alleen jou toe. Dat blijkt oa uit het Examiner filmpje dat de gekleurde en foutieve berichtgeving over de demonstratie van afgelopen zondag aan de kaak stelde. Het AD zegt A maar wat blijkt? Het tegenovergestelde, namelijk B! Terwijl op diezelfde kanalen paginagroot aandacht is voor ProPiet "positief" nieuws: extra veiligheidsmaatregelen voor die opgeschoten antipieters, valt het stil na een vreedzaam protest. De enigen waar extra veiligheidsmaatregelen voor nodig waren, waren een fotograaf en een opgeschoten propieter. Waarom dit niet paginabreed op die kanalen? Hey dat lijkt verdacht veel op: "when our voices are systematically silenced, ridiculed and erased." Tot zover deel 1 van mijn reactie op jouw opiniestuk.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 nov. 2013 - 11:34

U zit achter een computer, u beheerst de Engelse taal en u weet niet de betekenis van uitstuffen te achterhalen. Hoe geloofwaardig wilt u overkomen? Met de aanhangers van de leer van de blanke overheersing (als u het niet erg vindt geef ik er de voorkeur aan om in het Nederlands te discussiëren) is het kwaad kersen eten. Het lijkt op een debat met degenen die overal complotten in zien. Wat je er ook tegen in probeert te brengen, het is deel van de samenzwering. Dus Han van der Horst kan nog zo zijn best doen en op zijn kop gaan staan, hij is blank en zijn redeneringen horen bij die van de blanke overheersende meerderheid. Ook mijn bijdrage hier kunt u zonder meer terzijde schuiven want hij komt verdacht veel in de buurt van het systematisch tot zwijgen brengen, belachelijk maken en uitvlakken (=uitstuffen) van de stemmen van de Zwarte en niet-Zwart gekleurde mensen. U bevestigt zijn stelling dat Oznil c.s. uitgaan van een rassentegenstelling.

RonaldMokens
RonaldMokens21 nov. 2013 - 11:34

Ik denk ook niet dat Nederland diep racistisch is. Absoluut niet. Dat is niet de juiste formulering. Binnen Nederland heerst op een bepaalde golflengte nog het idee dat sommige Nederlanders te gast zijn. Zij zijn niet echte Nederlanders. Een goed voorbeeld is Han's 'open brief' (aanmaning) richting Quincy. Het loopt over met precies dit sentiment. Dat hij naar eigen zeggen natuurlijk niet zo zal bedoelen. Door dit vreemde sentiment krijgt je Nederlanderschap als nieuwe Nederlander iets voorwaardelijks. Iets dat op ieder moment in kwestie getrokken kan worden of zelfs tegen je wordt gebruikt. Dat is een zeer vervelend gevoel, vooral als je hier geboren bent en niks anders kent. Goed voorbeeld van dit denken: Lodewijks Asscher's participatiecontract voor nieuwe Nederlanders. Dit kan nog gedacht worden in 'dit land'. Wanneer iedereen in zijn hok blijft is er niks aan de hand, maar zodra een nieuwe Nederlander zich in het hoofd haalt om politieke invloed op zijn eigen termen te verwerven en in te zetten, zijn de rapen natuurlijk gaar. Dan ben je een ongemanierde gast die klaagt over het eten en niet bekend is met de tafelmanieren 'in dit land'. Je moet tevreden zijn, want het kan ook anders...Dan krijg je ineens luie dreigingsretoriek. Onheilspellende voorspellingen waar natuurlijk niemand iets aan kan doen - zogezegd. Wanneer je dan nog verder borduurt schuur je gevaarlijk dicht tegen werkelijk racisme aan. Daarbij is er bij sommige Nederlanders een sterke drang naar identificatie met iets authentieks. Wat vaak gevonden wordt in de herwaardering van nationale cultuur. Dat gekoppeld is aan een populistische stroming dit in feite anti-verandering en anti-intellectueel is. Wat bijvoorbeeld zeer in het oog springt is het discours dat plaatsvindt rond de Elfstedentocht, en het rustieke en mediagenieke taalgewricht dat daaromheen de laatste 5 jaar is opgetrokken. Dat sentiment, anders dan racisme, leeft zeer welig in Nederland. Voor moderne en jonge (hoogopgeleide) Nederlanders met een Marokkaanse, Antilliaanse of Surinaamse achtergrond kan dit zeer vermoeiend zijn. Het is dan ook niet verbazend dat er een druk ontstaat bij sommige om zich het Nederlanderschap in symbolische zin en op hun eigen manier, op te eisen. Uiteindelijk zie ik de afgelopen 10 jaar het als een falen van Nederlands bestuur, die nog niet het juiste perspectief heeft op hoe Nederland er in sociologische en culturele zin moet uitzien over ~15 jaar - wil het continuïteit bewaren, laat staan een vatbare bodem leggen voor de zogenaamde participatiesamenleving die zij ambieert. Anders dan in bijvoorbeeld Duitsland of Engeland, is er een Nederland een zeer zwakzinnige denktraditie. Nederlandse intellectuelen zijn bijzonder slecht in het aansluiten bij publiek debat en het vormgeven daarvan. Waardoor het meeste debat dat plaatsvind geregeerd wordt de laagste gemene deler. Ik noem geen namen.

3 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst121 nov. 2013 - 11:34

Elke keer als in december Matthijs van Nieuwkerk over de elfstedenkoorts begint, besluit ik om nooit meer naar DWDD te kijken. Ik doe het daarna toch. Ik ga even wat lezen als ze het over de Elfstedentocht hebben. Nu ik erover nadenk, het hele sportkatern in de krant leg ik meteen weg. Dan heeft een ander er nog wat aan. Alleen het sportkatern van het AD lees ik omwille van DirkJan op de achterzijde. Dirkjan kennen de tegenstanders van Zwarte Piet wel. Gespitst als zij zijn op racistische stereotypering hebben zij er ongetwijfeld bezwaar tegen hoe tekenaar Retera met de figuur DirkJan de blanke man belachelijk maakt, ridiculiseert en ook demoniseeert, want de laatste dagen is Dirk Jan commandant van een nazi-U-boot. Maar dit terzijde. Ik gun de liefhebbers van voetbal en elfstedentocht hun liefhebberij. Ik houd mezelf met andere zaken bezig. Dat is zo'n beetje the Dutch way, als ik zo vrij mag zijn dit op te merken. Daar is de sociale vrede in dat land op gebaseerd. Ik begrijp niet waarom het verkeerd is, dit uitgangspunt nog eens te formuleren om vervolgens mee te delen, hoe naar mijn idee Zwarte Piet wel met succes ter discussie had gesteld kunnen worden. Natuurlijk heeft de stelling "Zwarte Piet is racisme" veel idioot en ronduit racistisch weerwerk opgeleverd. Maar er is ook heel veel inhoudelijke kritiek gekomen. De tegenstanders van Zwarte Piet hebben geen gelijk gekregen. Zij zijn een machtsstrijd aangegaan en zij hebben die verloren. Ik weet dat in Suriname veel politieke partij- en machtsvorming op raciale grondslag plaats vindt, maar in Nederland zelf is dat niet het geval. Het lijkt me erg slecht als dit wel gebeurt en als tegenstellingen in dit land gedefinieerd gaan worden op basis van ras. Een PVV is wel genoeg.

denmol
denmol21 nov. 2013 - 11:34

"Door dit vreemde sentiment krijgt je Nederlanderschap als nieuwe Nederlander iets voorwaardelijks. Iets dat op ieder moment in kwestie getrokken kan worden of zelfs tegen je wordt gebruikt." Wat je zegt klopt maar wat er nog bijkomt is dat als je als allochtoon altijd op afstand staat en er dus nooit als gelijke bij zal horen en dat is wel degelijk heel erg diep racisme, maar dat is zoals ik er over denk en laat me graag overtuigen van het gelijk van iemand die er anders tegenover staat.

denmol
denmol21 nov. 2013 - 11:34

"Ik noem geen namen." Niet doen want ik kan hem met mijn neus aanwijzen, bij wijze van spreken.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst121 nov. 2013 - 11:34

Op twitter verspreidde Zhini Özdil een link naar een youtubefilmpje, waarop iemand probeert uit te leggen dat Zwarte Piet deel uitmaakt van het mondiale complex, dat hij aanduidt als witte suprematie. Hij ziet dat als een dupliek op mijn opiniestuk. Hier is de link naar deze youtube. We zien een talking head maar ik raad iedereen toch aan om het stuk in zijn geheel uit te luisteren. http://www.youtube.com/watch?v=OzjeBAuyU_4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DOzjeBAuyU_4&app=desktop Dan zal U duidelijk worden waar blanke mensen binnen deze ideologie staan. De spreker meent dat Zwarte Piet is geintroduceerd door de onderwijzer Jan Schenkman. Dat klopt niet. Wel komt een knecht voor in de gedichten van Schenkman en op de tekeningen zien wij figuren die onmiskenbaar Zwarte Piet voorstellen. Hier is een link, zodat U zelf kunt zien in hoeverre de hier afgebeelde Piet een vernederend racistisch stereotyp van een zwarte of een slaaf voorstelt. Dit is een link naar de eerste druk http://www.dbnl.org/tekst/sche039stni01_01/ Hier is een link die vooral plaatjes toont uit latere drukken. https://www.google.nl/search?q=schenkman+online&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=V2-OUpS6C-WK4wTVwoHICw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=761

2 Reacties
denmol
denmol21 nov. 2013 - 11:34

The more you wiggle the deeper you sink en terecht wat mij betreft.

kalmpjes
kalmpjes21 nov. 2013 - 11:34

Typisch filmpje weer, zelf nadenken lijkt uit de mode. Een paar duizend jaar geschiedenis systematisch negeren, omdat het niet in het frame past wordt onder de hand bijzonder hilarisch.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst121 nov. 2013 - 11:34

Hier is nog een groot Engelstalig stuk, waarin ook de blanke suprematie als hoofdvijand wordt gedefinieerd. Alle blanken deugen in beginsel niet maar er is redding als zij zich bekeren. Dit stuk is een absolute aanrader. Neem er de tijd voor en lees het helemaal. http://queerlibido.tumblr.com/post/34840477215/unlearning

2 Reacties
denmol
denmol21 nov. 2013 - 11:34

"Alle blanken deugen in beginsel niet maar er is redding als zij zich bekeren." Vooral lekker doorgaan met stoken en het smeulende vuurtje oppoken is puberaal gedrag dat een oude man als jou niet past en het is nog gevaarlijk ook maar ga er vooral mee door dan bereik je wel je doel.

denmol
denmol21 nov. 2013 - 11:34

Waar jij met je valse aantijgingen op aanstuurt is die tweestrijd waar je zo geslepen en doortrapt nu op voorhand ongeloofwaardige krokodillentranen over plengt bewerkstelligen. Een ding weet ik zeker de waarheid en rechtvaardigheid zullen zegevieren want Nederland is ook mijn land en gelukkig een rechtsstaat waar tokkies een stem hebben maar gelukkig verreweg in de minderheid zijn.

OrwellwasRight
OrwellwasRight21 nov. 2013 - 11:34

Vanavond heb ik anderhalf uur lang naar het Zwarte Piet-debat in de Arminiuskerk gekeken en over de bijdrage van Han van der Horst moet mij het volgende van het hart. Van der Horst trok een vergelijking tussen de vroegere onderdrukking van de Curaçaose tambú (waar ik tot mijn spijt weinig over wist) door de koloniale heersers en de huidige kritiek op de Zwarte Piet-figuur. Ik vind deze vergelijking buitengewoon ongepast en pijnlijk omdat deze twee zaken niet met elkaar te vergelijken zijn. Op deze wijze stel je Nederlandse burgers met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond die kritiek hebben op een racistische karikatuur gelijk aan de koloniale machthebbers van weleer. Daarmee ga je voorbij aan een fundamenteel verschillende machtsverhouding - de critici zijn medeburgers en geen koloniale overheersers. Ook lijkt er niemand te zijn die een totaal verbod wil op het Sinterklaasfeest of die met zweepslagen op de intocht tekeer wil gaan - men wil slechts een relatief kleine aanpassing om ervoor te zorgen dat het een feest is waar alle kinderen en iedereen zich prettig bij kunnen/kan voelen. Verder stelde Van der Horst dat de critici een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer omdat het Sinterklaasfeest voornamelijk iets zou zijn dat in de huiskamer en in het gezin gevierd wordt. Dit kun je echt niet volhouden. Ik zie op tv de burgemeester van Amsterdam die Sinterklaas en zijn Pieten ontvangt en die de sleutel van de stad overhandigt. Ik zie een optocht met honderden Zwarte Pieten die door het centrum van mijn stad paradeert. Dit is toch geen huiskamergebeuren meer? Dit speelt zich af in de publieke ruimte en er zijn zelfs gezagsdragers bij betrokken. Daarbij komt dat het Sinterklaasfeest, inclusief Zwarte Pieten, ook uitvoerig wordt gevierd op scholen en dat het ouders die hun kinderen niet daaraan willen blootstellen praktisch onmogelijk wordt gemaakt om hun visie op opvoeding en onderwijs te realiseren. Dat is volgens mij een grote inbreuk op de vrijheid van onderwijs - zoals een historicus zou moeten weten een van de peilers van de Nederlandse samenleving. De figuur van Zwarte Piet is onvermijdelijk: zelfs als ik mijn boodschappen afreken bij de supermarkt (ik noem geen namen) staat hij afgebeeld op het balkje dat ik op de lopende band moet plaatsen. En zelfs al zou het een feest zijn dat beperkt was tot de huiskamersfeer: ik wil mijn gekleurde buren, vrienden en familieleden dan kunnen uitnodigen zonder aanstoot te geven met een archaisch relict uit de dagen van kolonialisme en slavernij. Tot slot wil ik benadrukken dat het niet alleen gekleurde Nederlanders zijn, die de figuur van Zwarte Piet als racistische karikatuur op een kinderfeest bekritiseren. Ik voel mij als witte Nederlander buitengewoon in verlegenheid gebracht door de racistische en agressieve reacties van de voorstanders van deze vreemde traditie. En ook door de kromme redeneringen van mensen met academische titels, die op een subtiele wijze eigenlijk hetzelfde doen.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst121 nov. 2013 - 11:34

Een van de redenen waarom de Anti-Zwarte Piet-actie qua mentaliteit en ideologie en wanbegrip voor het andere zo vergelijkbaar is met de strijd van de paters, de broeders en de koloniale bourgeoisie van Willemstad tegen de Tambú, is het feit, dat Quinsy Gario en dezijnen geprobeerd de intocht van Zwarte Piet in Amsterdam te laten verbieden, eerst door de burgemeester en toen dat mislukte door de rechter. Ook hebben zijn aanhangers Nederland aangebracht bij de VN in de hoop dat dit internationale orgaan Nederland zou veroordelen. De vergelijking is dus zeer gepast en ter zake doende.