Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Energie-onafhankelijk én klimaatvriendelijk, Europa wint macht

  •  
26-04-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
68 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Een klein landje als Nederland zal namelijk nooit in staat zijn een vuist te maken tegen een economische macht als Gazprom: Europa kan dat wel
Han ten Broeke breekt in de Volkskrant de lans voor een energie-onafhankelijk Europa. Terecht. Europa importeert meer de helft van haar energieconsumptie uit landen buiten de Unie. Miljarden euro´s die in de zakken van Russische tsaren en Arabische oliesjeiks belanden. De VVD-buitenlandwoordvoerder lijkt echter blind voor de risico´s van klimaatverandering, terwijl dat toch volgens vele veiligheidsdeskundigen en ministers van buitenlandse zaken een van de grootste bedreigingen voor onze veiligheid ter wereld is.
Han ten Broeke spreekt over “wereldvreemde klimaatdoelstellingen” van de EU die ook nog eens “onrealistisch” zijn. Je vraagt je af of het VVD Tweede Kamerlid niet zelf een beetje wereldvreemd is, aangezien de EU haar klimaatdoelstelling twee jaar geleden al gehaald heeft.
Deze maand hebben de ministers van buitenlandse zaken van de acht grootste economieën hun bezorgdheid geuit over de veiligheidsrisico´s en de economische bedreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wijzen tientallen veiligheidsdeskundigen in de VS op de risico´s van klimaatverandering; de toenemende conflicten en rampen in de wereld als gevolg van extreme weersomstandigheden zijn een risico voor de veiligheid van Amerikaanse burgers. Het Pentagon ziet klimaatverandering als een van de grootste bedreigingen voor de VS en geeft haar militairen uitgebreid training over de gevolgen – en oorzaken – van klimaatverandering.
Een realistisch buitenland- en veiligheidsbeleid verbindt de twee thema´s van energiezekerheid en klimaatverandering. Europa kan zelfvoorzienend worden in haar energiebehoefte door middel van zowel energiebesparing en duurzame energie; en dat is ook nog eens goed voor het klimaat. Als de overheid echt werk zou maken van energiebesparing, dan zouden huishoudens ook nog hun energierekening kunnen zien dalen. Investeren in duurzame energie gaat het verkwisten van miljarden euro´s aan fossiele importen tegen. Een slimme combinatie van beide leidt tot waar ook de VVD om vraagt: meer macht over onze eigen energieopwekking, minder geld naar het buitenland en extra banen in de hard getroffen bouwsector.
Het is treurig om te zien dat Nederland op duurzame energie in Europees verband nog steeds de hekkensluiter is met onze luttele 4,5 procent. Alleen Luxemburg en Malta staan nog lager op de lijst. Europa moet meer als een blok optreden op energiegebied met ambitieus Europees beleid op energiebesparing en duurzame energie. We hebben Europees gecoördineerde investeringen in pijpleidingen en energienetwerken nodig. Europa, en niet elk individueel landje apart, zou de onderhandelingen met energiemachten als Gazprom moeten voeren, zodat Rusland niet langer via bilaterale dealtjes een verdeel-en-heers tactiek kan spelen. De Nederlandse Gasunie doet daar leuk aan mee door in de Nordstream pijpleiding te stappen die Rusland direct met West-Europa verbindt, tot chagrijn van Polen en de Baltische staten.
De EU kan dus zeker een internationale machtsfactor van betekenis zijn. Maar daarvoor moet er wel eerst een VVD-taboe gebroken worden. Europese energiepolitiek betekent concreet namelijk “meer macht naar Brussel”. Het afstaan van soevereiniteit dient het Nederlands belang. Een klein landje als Nederland zal namelijk nooit in staat zijn een vuist te maken tegen een economische macht als Gazprom; Europa kan dat wel. In het verdrag van Lissabon is energiebeleid als een nationale aangelegenheid aangewezen. Een verdragswijziging zal dus nodig zijn om Europa een werkelijke machtsfactor te laten blijven en om een gezamenlijk energiebeleid dat klimaatverandering tegen gaat te creëren. Tot die tijd zal Han ten Broeke met z´n blote handen hoge dijken moeten bouwen.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (9)

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 14:41

Wel eens van David en Goliath gehoord? ... De grootste vijanden zijn de mensen die zich binnen eigen landsgrenzen bevinden en ons met Gazprom en andere internationale maffia hebben opgescheept.

Marc Marc
Marc Marc26 apr. 2013 - 14:41

In hoeverre is er sprake van verkwisting van oliedollars als het alternatief leidt tot een hogere kostprijs van energie en een verslechterde economische positie van Europa t.o.v. China en de VS? Los van bovenstaande zijn er twee argumenten voor alternatieve energie: 1) onafhankelijkheid van landen met dubieuze regimes; 2) het klimaat. Ad 1: prima maar niet tegen elke prijs omdat het niet in het belang van de welvaart en het welzijn van de burgers van Europa is dat de energieintensieve industrie en daarmee werkgelegenheid zich verplaatst naar buiten Europa. Ad 2: in recente studies naar de klimaatsensitiviteit van CO2 blijkt dat het allemaal niet zo'n vaart loopt met de mondiale temperatuurstijging waardoor de nut en noodzaak tot CO2 reductie om binnen de arbitraire 2 graden doelstelling te blijven op zijn minst discutabel is. Zonder bovenstaande in ogenschouw te nemen is de roep om alternatieve energie ideologisch zonder rationele kaders. Wanneer we er een deming circle tegen aan gooien (Plan Do Check Act) dan zijn we nu bij "Check" aangekomen en daar gaat het mis want de boventoon is emotie in plaats van ratio. Er kan dus niet geacteerd worden. Alles verzand in welles nietes spelletjes tussen politici, klimaatwetenschappers en NGO's die er ook verstand van menen te hebben. Zonder heldere uitgangspunten waarop energiebeleid gebaseerd is welke voorzien zijn van verifieerbare onderliggende data om de deming cyclus periodiek te doorlopen gaat het voorgestelde energiebeleid niet van de grond komen. Mijn tip, ga het eerst maar eens eens worden op welke wijze de uitgangspunten gecontroleerd kunnen worden en op welke wijze dit kan leiden tot bijstelling van dat energiebeleid. Succes!

Rootman
Rootman26 apr. 2013 - 14:41

Welke vuist zou EU tegen Gazprom kunnen maken, en waarom? Is dit een te bereiken doel? Europa is zeer verdeeld wat betreft energie: Frankrijk zou het liefst elke zaklantaarn op plutonium laten lopen, Duitsland en Denemarken willen graag veel hernieuwbare bronnen zoals wind; Z Europa wil zonne energie als ze het konden betalen. Oost Europa wil kolen en turf. Nederland en GB vragen eerst hun baasje, de VS, wat ze zouden moeten willen... We gaan nu DUS, naar Amerikaans voorbeeld, ook fracken (schaliegaswinning). Als dit lukt hebben wij weinig nodig van Gazprom, maar een verdeelstationnetje voor de export is natuurlijk nooit weg, nietwaar? Er lijkt nogal wat (heel veel!) verwarring te bestaan! Een (mogelijke???) EU concensus is hier veel te zwak! In dit geval beter elk land voor zich: beter een aantal pijpleidingen voor gas en olie: van veel landen, naar veel landen. Dan kan elk landje (of desnoods provincie!!!) autonoom beslissen waar wel en waar niet te leveren, of waar wel en waar niet te kopen. De 'politiek correcte' olie, kolen of gas zullen dan moeten concurreren met hernieuwbare bronnen, maar ook met nukes... Hernieuwbare bronnen zijn onderhevig aan de wet van Moore, dus dat zit wel goed. Nukes worden te duur, en teveel paria. Aardgas is, bijna net zo veel als geraffineerde olie, uiterst transportabel: dus ideaal om alle logistieke problemen op te vullen voor de komende 30 jaar. Gazprom is een solide leverancier, maar om geo politieke redenen kan het slim zijn ook een ander aan te houden. Autonoom zijn qua energie is beter: We hebben veel wind, ook zon, redelijk wat bio-gas, en veel besparing is mogelijk.

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 14:41

Groen is geld. 'Geld is het doel voor iedereen die geen doel heeft.' Citaat Van Tongeren. Groen is bijzaak.

techneutje2
techneutje226 apr. 2013 - 14:41

[....om Europa een werkelijke machtsfactor te laten blijven ....] Is dat een roep om meer betta's in de politiek? Zou verstandig zijn, want alfa's hebben hebben al bewezen het niet aan te kunnen.

Hazmat Guy
Hazmat Guy26 apr. 2013 - 14:41

Goed stuk. We lopen achter de feiten aan. Overcapaciteit duurzame stroom doet centrales uit zetten. Bron www.laka.org ,site verdiend u aandacht>>>>>>>>>>>> Ook op argos vpro Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs EPZ vergunning gegeven om de kerncentrale Borssele twintig jaar langer open te houden. Oorspronkelijk was gepland dat Borssele (1973) in 2003 en ùiterlijk 2013 zou sluiten. Met de nieuwe vergunning kan de kerncentrale tot 2033 in bedrijf blijven. Wij vinden het langer open houden van kerncentrale Borssele onverantwoord, onverstandig en oneerlijk. Daarom gaan we de verleende vergunning aanvechten bij de Raad van State. En u kunt ons hierbij helpen! Een vergunning aanvechten bij de Raad van State kost aan wettelijke leges €318. Dit lijkt niet veel geld, maar voor Laka, een kleine organisatie zonder veel inkomsten is dit het wel. We hebben nog geen advocaat, maar het lijkt ons niet onvoorstelbaar dat een advocaat ons pro bono wil bijstaan. Naast de financiële steun zoekt Laka vooral morele steun. In Nederland anno 2013 lijkt het langer openhouden van een verouderde kerncentrale een hamerstuk. Dit terwijl er nog steeds géén oplossing is voor het kernafval, we ondertussen donders goed weten dat het wèl mis kan gaan met “Westerse kerncentrales”, en in Duitsland, nota bene het moederland van kerncentrale Borssele, alle centrales van het Borssele-type na uiterlijk 34 jaar worden gesloten. Laka is een kleine organisatie, maar we weten zeker dat met ons, heel veel mensen dit eigenlijk ongehoord vinden. Net als Laka hebben 637 mensen een kritische zienswijze ingediend tegen de voorgenomen vergunning, vaak met een versie van het door Laka gemaakte standaardbezwaarschrift. Maar al onze argumenten zijn door minister Kamp terzijde geschoven. Nu rest ons juridisch slechts de gang tot de Raad van State. Wij vragen u nu twee dingen: Ondersteun onze procedure financieel: •We hebben in ieder geval €318 nodig voor de leges. Dit is een relatief weinig dus ook een bijdrage van €5 is welkom! Als we onverhoopt meer dan de leges ophalen gaat dit naar juridische bijstand, onkosten voor de vrijwilligers die de procedure voeren en als er iets rest (...) naar Laka. (Nb. voor Indiegogo is €500 het minimum, daarom staat er bij dit project €500) •Daarnaast, en dit is voor ons eigenlijk belangrijker, deel of tweet dit crowdfunding-project met uw bekenden! Het is voorstelbaar dat 637 mensen niet allemaal zelf een procedure bij de Raad van State aanspannen, maar uw steun aan Laka in deze procedure komt wat ons betreft op hetzelfde neer. Hoe meer mensen ons ondersteunen in deze procedure hoe meer aandacht we kunnen vragen over deze idiote vergunningsverlenging. Realistisch gezien is de kans dat de Raad van State de vergunning vernietigd niet heel erg groot. Het langer openhouden van kerncentrale Borssele is een experiment; er is geen enkele ervaring met het zo lang openhouden van vergelijkbare centrales. Wij bij Laka willen niet het risico lopen dat we later aan onze kinderen moeten bekennen dat we nu niet alles hebben geprobeerd om dit dwaze besluit te voorkomen. U toch ook niet? De deadline voor het indienen van een bezwaar bij de Raad van State is 1 mei 2013. Als u Laka ondersteunt of eerder een zienswijze heeft ingediend, houden wij u via email op de hoogte over het verloop van de procedure. Als u zelf een procedure wilt aanspannen en u niet te ver van Borssele woont (anders bent u juridisch namelijk geen belanghebbende), neem dan contact met ons op. Als u inhoudelijk mee wilt werken aan de procedure, en u bijvoorbeeld enige bestuursrechtelijke ervaring heeft, kunt u uiteraard ook met ons contact opnemen. Greenpeace en GroenLinks Zeeland gaan ook procederen bij de Raad van State. U kunt hen natuurlijk ook steunen. Bijdragen zijn ook offline welkom giro 5780452 ten name van LAKA Amsterdam (IBAN: NL75 INGB 0005 7804 52) ovv. Raad van State. Zie http://www.laka.org/donateur.html

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 14:41

Aanvulling.: De energiemaffia.: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/28/opgelicht-interview-met-tom-de-meester-over-europese-energiezwendel

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 14:41

Nederland hoeft als klein landje ook helemaal geen vuist te maken tegen wie of wat dan ook. Als we nou eens zouden beginnen om de ecologische voetafdruk naar 1 te krijgen, dan ben je al een heel stuk op weg. En de meest logische, meest efficiënte manier om dat te bewerkstelligen is terug naar een bevolking van 3 of 4 miljoen. Een klein landje met een proportioneel kleine bevolking en met proportioneel kleine behoeftes. Waarom moet Nederland zo nodig die krankzinnige ratrace aan ? Wat mankeert er aan Finland, Noorwegen of Denemarken ? Landen die het prima doen zonder een asociale bevolkingsdichtheid. Asociaal in de ergste zin bedoel ik, in de zin van schade aan de planeet. Maar ja, dat is niet besteed aan onze "Groene" vrienden, die blijven liever de boel bedotten met symptoom bestrijdende maatregeltjes, dweilen met de kraan open en de kop in het zand. (voor zover dat mogelijk is) De nood is hoog voor de partij niet waar ? En liever nog meer loos gezwam dan weg uit de politiek. (en de daaruit voortvloeiende goedbetaalde baantjes)

1 Reactie
lembeck
lembeck26 apr. 2013 - 14:41

Bob: En de meest logische, meest efficiënte manier om dat te bewerkstelligen is terug naar een bevolking van 3 of 4 miljoen. Unquote In welk tijdsbestek wil je dat regelen dan? En als het vlug moet - HOE dan?