Joop

En nu is het klaar!

  •  
23-03-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Een grote zwijgende meerderheid kijkt verdrietig toe hoe ons tolerante Nederland uiteenvalt
Als het gaat over racisme en discriminatie in Nederland staan de partijen recht tegenover elkaar. Er wordt geschreeuwd, gescandeerd, gescholden, er is woede. En waar leidt dat toe? Nergens. Laat je niet meer verleiden tot schreeuwen en ga luisteren. De volgende stap die we zetten, is de stap over onze eigen grenzen heen. Laten we ons succesvolle poldermodel inzetten voor de toekomst van al onze kinderen.
Is er in Nederland een debat over racisme en discriminatie? Er zijn meningen, maar van een debat is geen sprake. Via sociale media, TV en krant wordt stelling genomen, maar luisteren: ho maar. Het is makkelijker te beschuldigen en dat zo snel mogelijk wereldkundig te maken dan na te denken over het effect van de gekozen woorden. De toon is woedend en verongelijkt. En er is een grote zwijgende meerderheid die verdrietig toekijkt hoe ons tolerante Nederland uiteenvalt. Hoewel, de afgelopen dagen lijkt het roer om te gaan. Het is tijd om kleur te bekennen. Zoals het nu gaat gaat het namelijk niet langer. 
Polderen Nederland is goed in polderen. Dat betekent dat je luistert naar de ander, dat je nieuwsgierig bent, dat je je niet teveel door emoties laat leiden, dat je geen anderen uitsluit, dat je inspireert en verhalen deelt, ontvangt in plaats van zendt en bovenal vertrouwen houdt en doorzet. In deze polderprincipes herken je de ingrediënten van een dialoog. Een dialoog waarin je een poging doet om elkaar te begrijpen. Elkaar de hand reikt. 
Racisme en discriminatie kent vele verschijningsvormen. Aantoonbaar racisme of discriminatie is  strafbaar. Dat hebben we al met elkaar afgesproken. Het uitzendbureau bijvoorbeeld dat gevolg geeft aan een opdracht waarin expliciet wordt aangegeven dat Marokkaanse sollicitanten niet voorgesteld hoeven worden, is strafbaar. Deze week zie je dat veel mensen gebruik maken van hun recht om aangifte te doen. Prima, dan is het aan de rechter te oordelen en onze rechtsstaat zijn werk te laten doen. 
Buitensluiten En andere minder zichtbare vorm is het institutioneel racisme. Als bijvoorbeeld de politie overgaat tot etnisch profileren in het oplossen van misdaden dan zorgt dat er voor dat nog meer dan nu allochtone jongens onterecht worden opgepakt. We zien een enorme werkloosheid en gebrek aan stageplaatsen onder allochtonen. We zien nog steeds dat kinderen met een niet Westerse achtergrond een lager schooladvies krijgen zelfs bij hoge CITO scores. 
Bij dit soort gevallen is in het algemeen geen sprake van opzettelijke discriminatie, maar gaat het om het buitensluiten van het onbekende. Het is niet strafbaar maar wel bijzonder pijnlijk. We weten allemaal hoe graag een kind op school erbij wil horen en hoe verdrietig het is als het al dan niet opzettelijk wordt buitengesloten. En hoe boos en verdrietig je als ouders bent als het jouw kind overkomt. Hoe boos ben je dan wanneer je kind geen stageplek krijgt, wanneer je steeds wordt afgewezen bij sollicitaties? Dat kan je niet afdoen als gezeur. Dat doet pijn. Het leidt er zelfs toe dat allochtone ouders ervoor kiezen hun kinderen Nederlandse namen te geven of bij gemengde stellen de achternaam van de autochtone partner te verkiezen. Wat je al niet doet om je kind te beschermen.
Afhankelijkheid De boosheid heeft bij veel mensen inmiddels plaatsgemaakt voor woede. De oorzaak daarvan zit in het bijkomende machteloze gevoel van afhankelijkheid. Je wilt een goede toekomst voor je kind maar je bent afhankelijk van wie de banen en stageplekken verdeelt, van wie de selectie maakt, van de machthebber. Die wanhopige woede zie je ook bij de werkloze autochtoon die vanwege z’n leeftijd steeds weer afwijzingsbrieven op z’n deurmat ziet. Je wilt dat er dingen veranderen maar je zit zelf niet aan de knoppen. Dan ben je machteloos. 
Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Laten we onze selectiecriteria eens kritisch tegen het licht houden en ons afvragen of we niet te vaak ons eigen spiegelbeeld zoeken onder de sollicitanten. Laten we open staan voor het onbekende. Dat geldt voor ons allemaal. Laten we onze kinderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen, ze corrigeren als dat nodig is. Laten we grenzen stellen en tweede kansen geven. Laat we stageplekken en banen creëren. Laten we eens kiezen voor het onbekende en onszelf verrassen. Probeer het eens, doe mee! Je zult zien wat voor wereld er voor je open gaat. 
Het zou fantastisch zijn wanneer we massaal, samen met onze kinderen laten zien dat we een nieuwe start willen maken. Dat we ophouden met ruziemaken. Om het goede voorbeeld te geven voor alle kinderen van Nederland.
Amma schreef deze tekst samen met Gritta Nottelman naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

inwoner
inwoner23 mrt. 2014 - 21:42

Het gevolg kan pas veranderen als de oorzaken aangepakt worden. Anders is het alleen maar dweilen met de kraan open

Bataaf
Bataaf23 mrt. 2014 - 21:42

Heel veel mensen vinden dat sinds Fortuyn en later Wilders de publieke opinie omgeslagen is en er opeens negatief gedacht wordt over imigranten. Misschien is dat iets wat er altijd al was en hebben Fortuiyn en Wilders dit slechts zichtbaar gemaakt. Laat ik vooropstellen dat discriminatie op basis van geloof, afkomst en geaardheid natuurlijk nooit goed te praten is, maar je mag van mensen ook verwachten dat zij zich aanpassen aan het land waar ze willen wonen. Als mensen van de 2e en 3e generatie nog steeds slecht of geen goed Nederlands spreken mag je daar wat van vinden. Als groepen mensen crimineel normaal normaal vinden moet je niet raar kijken dat anderen daar op reageren. Werkgevers willen risco's vermijden en helaas zijn er veel negetieve ervaringen met o.a. marokaanse jongens, terwijl er wel veel positieve ervaringen zijn met b.v. aziatische jongeren en marokaanse meiden. Denk vooral niet dat als Wilders maar weg is dat dan het probleem is opgelost! De gevoelens blijven, Wilders wordt waarschijnlijk opgevolgd door iemand die iets minder extreme uitspraken doet (en daarin slimmer is) en daardoor wel partij is voor bv de VVD, CDA, D66, PVDA. Overigens velen hier zien wel zogenaamde extreem rechtse partijen maar op links kan men er ook wat van: SP, PVDD, GL etc, het is maar hoe je het bekijkt. Uiteindelijk moeten beide kanten redelijk zijn, en als je wat wilt moet daar zelf voor werken,...........

rabotnikeh
rabotnikeh23 mrt. 2014 - 21:42

Beste Amma, Je verwoordt precies de hoop die ik ook voel. De hoop dat de 'ontmaskering' van Wilders en zijn partij een soort van omkeerpunt kan worden. Waar dat soms lastig was in het verleden door 'net niet formeel discriminerende taal', is er nu wel overduidelijk sprake van racisme en uitsluiting van de kant van de PVV (die nu gelukkig kleiner wordt...). Eigenlijk maakt dit mij weer iets optimistischer. Ik ben er van overtuigd dat het besef van discriminatiegevaar bij tenminste een groep (naar PVV neigende stemmers) nu gegroeid is. Dat geeft hoop!

PieterPan69
PieterPan6923 mrt. 2014 - 21:42

Laten we tolerantie niet verwarren met onverschilligheid. Het is niet zozeer de tolerantie die afbrokkelt, maar meer een kwestie van het afbrokkelen van de wil om een politiek correcte mening te geven over migrantenproblematiek en racisme. Mensen durven gewoon meer zichzelf te zijn, en dan blijkt dat het laagje tolerantie en beschaving buitengewoon dun is.

Sarah45
Sarah4523 mrt. 2014 - 21:42

"Om het goede voorbeeld te geven voor alle kinderen van Nederland." Daar gaat de discussie en 'het conflict' feitelijk over: wat is dat goede voorbeeld. Het lijkt erop dat weinig onderhandelbaar is voor ehm...het establishment...

groteherman
groteherman23 mrt. 2014 - 21:42

Wat een ongelooflijk stompzinnig geblaat. Column én reacties. Het wiel is allang uitgevonden door een niet eens zo slimme Achterhoeker. Lees "Het nationaal-socialisme als rancuneleer" van Menno ter Braak uit 1937 en probeer het dan nog eens. Diversiteit en eenheid zijn tegenpolen. Is het nou echt zo moeilijk? Er is maar één oplossing: de wereld anders indelen. Multicultuur heeft zich inmiddels toch wel als slechts werkend voor minderheden bewezen???

groteherman
groteherman23 mrt. 2014 - 21:42

Even de reacties van Randall en Sonja combineren. Monocultuur. Urk komt inderdaad het dichtst bij een monocultuur en dan toch zoveel miljonairs. Inderdaad niet gemiddeld de meeste, maar ze staan nog steeds wel erg hoog. Het schijnt dus te kunnen werken. De Gouden Eeuw. In deze tijd hadden we geld als drek. We waren ondernemend, dapper en we waren anderen aan het uitbuiten. AL dit geld trok natuurlijk anderen naar ons land. Joden, Hugenoten en volk uit andere Europese landen. Er was werk voor iedereen. Willem III begon zich op enig moment meer te interesseren voor Engeland, nam het in en focuste zich er volledig op, waardoor Engeland, dankzij Willem III sterker werd dan Nederland en andere economieën, met name Frankrijk, ongestoord tot bloei konden komen. Ondanks dalende prijzen bleven de lonen hoog en het fenomeen "staatsschuld" zag het daglicht. De regenten vonden het allemaal wel best; hun kostje was al gekocht. Nu hebben we een staatsschuld van 450 miljard die verder blijft stijgen omdat we economisch tot zo'n slordige 7% per annum zullen moeten gaan groeien om onze schuld terug te gaan brengen. Wat doen we echter? Bij een economisch plusje van 0,5% gaan we al weer blaten dat de overheid meer geld uit kan geven. Tja, 't maar waar je voor kiest. Los van de financiën zijn er grote parallellen tussen de Gouden Eeuw en onze tijd die je kunt samenvatten in één zin: Wij offeren onze welvaart op voor anderen. Erg sociaal, de vraag blijft hoe lang het goed blijft gaan. In de Gouden Eeuw ging het mis, begin en midden vorige eeuw ging het mis en we blijven gewoon hetzelfde doen. Alleen nu krijgen we geen oorlogen; want daarvan hebben we gezegd dat we die niet leuk vonden; maar in plaats daarvan woeden er nu wereldwijd burgeroorlogen. Met name in het gebied dat velen zien als de bakermat van onze beschaving. Randall: Met je eens dat niet alle allochtonen onder één en dezelfde noemer geschaard dienen te worden en slechts gedifferentieerd worden naar land van oorsprong (cq (voor-)ouders), zoals in de cijfers van het CBS. Het is inderdaad verwarrend dat we iedereen "Nederlander" noemen, terwijl we toch daarbinnen een terminologie hanteren waarin onderscheid gemaakt wordt tussen auto- en allochtoon. Boeiende vraag vind ik waarom dat gebeurt. In je voorlaatste alinea omschrijf je de reden waarom ik dit plan ook als niet uitvoerbaar gekenschetst heb. De eeuwige strijd tussen eenheid en diversiteit, jawel, de twee tegenpolen. Je laatste alinea is de spijker op zijn kop. Mensen acteren vanuit een soort zelf-en vooringenomenheid en gaan veel te snel voor hun eigen, door internet bevestigde, vermeende gelijk. Ook ik heb daar wel eens een handje van (zie mijn eerste reactie op dit topic). Heel, heel af en toe heb je echter een discussie die evolueert tot een goed gesprek. Thanks hiervoor. En met je laatste zin ben ik het roerend eens. Zoals Obelix vroeger al zei: "Rare jongens die mensen".....

frankie50
frankie5023 mrt. 2014 - 21:42

Maar waar wij vooral voor moeten gaan waken is dat de diversiteit (die gezonde mix tussen mensen met een verschillend inkomen, opleiding, nationaliteit en ras of geloofsovertuiging) in buurten/wijken van onze steden die ervoor moeten zorgen dat wij elkaar ondanks de verschillen kunnen blijven respecteren om wie wij zijn, niet door hedendaagse machthebbers laten inkleuren naar gebieden waar mensen met dezelfde inkomens, opleidingen, nationaliteit of ras komen te wonen, want dan is een tweedeling/segregatie in ons land gewoon een feit, en wij gaan als je naar Amsterdam kijkt al die kant op.

1 Reactie
Praapje
Praapje23 mrt. 2014 - 21:42

In een buurt zal nooit een "gezonde" mix van inkomen zijn. Dit is nergens ter wereld ooit tot stand gekomen, tenzij je een "commune" als legitieme woonsituatie bestempeld.

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2014 - 21:42

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Lejoo
Lejoo23 mrt. 2014 - 21:42

==De rechts-populisten spelen op de onderbuik, maar niet met als doel om mensen te discrimineren of uit te zetten, want dat mag gewoon niet, maar om stemmen te winnen.== Wat verwacht de achterban van de rechts-populisten, wanneer zij genoeg politieke invloed hebben verzameld en geconsolideerd? Verbaas jij je erover, als ze dan mensen wel discrimineren of uitzetten?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 mrt. 2014 - 21:42

[Ik heb eigenlijk nooit discriminatie ervaren tijdens studie of werk, hooguit flauwe grapjes. ] Jij behoort dan ook tot degenen die zich iets aan deze oproep gelegen zou moeten liggen: "Laten we onze selectiecriteria eens kritisch tegen het licht houden en ons afvragen of we niet te vaak ons eigen spiegelbeeld zoeken onder de sollicitanten. Laten we open staan voor het onbekende." Iemand die "slechts flauwe grapjes" ziet op z'n werk en studie beschikt alleen niet over dat vermogen, ben ik bang. Dier ziet alleen dat "de ander" zelf problemen maakt... "

Patrick Faas
Patrick Faas23 mrt. 2014 - 21:42

Ja ja, omdat u er geen last van heeft dat zwarten gediscrimineerd worden, zou het wel meevallen. Hoe voorspelbaar weer.

toshiba
toshiba23 mrt. 2014 - 21:42

het tolerante nederland? Ik denk dat dat nooit bestaan heeft. In de jaren zeventig / tachtig waren de opmerkingen over buitenlanders niet veel anders dan nu. Alleen toen wisten we het effectief de kop in te drukken. Sinds fortuyn is de deksel van die put gesprongen. Nederlanders laten nu zien waarvoor ze staan. En polderen levert veelal inhoudsloze compromissen op die vooral de status quo instandhouden. Eigenlijk wil je chaos, want alleen uit chaos onstaat innovatie.

3 Reacties
RonVa
RonVa23 mrt. 2014 - 21:42

[het tolerante nederland? Ik denk dat dat nooit bestaan heeft. In de jaren zeventig / tachtig waren de opmerkingen over buitenlanders niet veel anders dan nu. Alleen toen wisten we het effectief de kop in te drukken. Sinds fortuyn is de deksel van die put gesprongen. Nederlanders laten nu zien waarvoor ze staan. ] Dus de oplossing is de mening van een anders denkende de kop in te drukken? Geen wonder dat het vat gesprongen is.

JannesJ2
JannesJ223 mrt. 2014 - 21:42

Grotendeels mee eens. Echter werd die verschuiving al zichtbaar kort voor Ayaan Hirsi Ali van PvdA naar de VVD ging. Fortuyn zijn holle retoriek kwam daarna.

Michiel Online
Michiel Online23 mrt. 2014 - 21:42

nou nee hans dat is niet waar. niet zo heel lang geleden was het heel makkelijk om een baan te krijgen en was innovatie aan de orde van de dag, alleen niet zichtbaar. discriminatie en racisme kwam waarschijnlijk meer voor op de werkvloer dan daarbuiten. het gevaar bestaat denk ik als mensen geen werk hebben en dat gevoel relateren aan een onbekende huidskleur of geloof. werk zou dus een factor moeten zijn die bijdraagt aan minder discriminatie en racisme omdat het mensen zelfvertrouwen geeft en een gevoel van gelijkheid. ik zie dan ook veel meer heil in innovatie, een stukje socialisme en terug naar weinig werkeloosheid.

denmol
denmol23 mrt. 2014 - 21:42

Die PVV stemmers zijn niet alleen racistisch, dom en vaak nog ongeletterd maar het gros hen ziet zelfs niet in dat een door hun beweging geagendeerde en inmiddels uitgevoerde racistische maatregel als "racial profiling" voor de opsporing en het tegengaan van criminaliteit op etnische basis niet werkt. In tegendeel wordt hiermee totaal onnodig en disfunctioneel polarisatie bewerkstelligt tussen het gezag in de vorm van de politie en mensen met een andere etnisch culturele achtergrond die slechts op basis daarvan vaker door hen aangehouden en gefouilleerd worden dan witte mensen. Omdat dit niet zo goed werkt lijken de PVV stemmers, evenals met hun messias en leider, te pleiten voor het deporteren van mensen zonder ook maar enige notie te hebben van het feit dat het gat dat daardoor gecreëerd wordt moeiteloos opgevuld wordt door andere leden van de sociale onderklasse van onze samenleving. Hiermee onderkent de oliedomme traditionele PVV stemmer geen weet te hebben van de werkelijke oorzaken van de specifieke vormen van criminaliteit die gepleegd worden door bepaalde lieden die behoren tot de onderklasse van elke samenleving waar ter wereld dan ook.

1 Reactie
Praapje
Praapje23 mrt. 2014 - 21:42

Kunt u mij deze werkelijke oorzaken van criminaliteit uit de doeken doen?

RosaLange
RosaLange23 mrt. 2014 - 21:42

"Als ik om me heen kijk, heb ik eerlijk gezegd het idee dat de multiculturele samenleving behoorlijk geslaagd is." Waar heeft u de afgelopen dagen gezeten? Op de noordpool zonder internet? Moet u eens googlen op Wilders en "minder". Dan krijgt u wellicht een idee wat er in Nederland aan de hand is. Een geslaagde multiculturele samenleving ziet er anders uit.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa23 mrt. 2014 - 21:42

''Een geslaagde multiculturele samenleving ziet er anders uit.'' Percies, want door de Grondwet crimineel wordt juist onze multiculturele samenleving verslagen en geslagen. de Nederlandse Grondwet loopt nu met bulten zoals die lelijke bulten die op de boven lip van wilders zitten.

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2014 - 21:42

Misschien zijn de grenzen van de multiculturele samenleving wel bereikt, wat iedereen buitelt over elkaar om zijn sociale territorium of wel te vergroten of te verdedigen. Feit is dat autochtone Nederlanders steeds meer moeten inleveren en dat gaat gepaard met groeistuipen want zekerheden staan onder druk en wat vroeger vanzelfsprekend leek is in nevelen gehuld. De politiek reageert hier amper op en geeft veel mensen het gevoel dat ze er niet meer mee tellen. En wat doen mensen die onzeker zijn die gaan op zoek naar zekerheden die niet meer bestaan en polariseren steeds verder. De tegenstellingen maatschappij is aanstaande en ik hou me hart vast!!

3 Reacties
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten23 mrt. 2014 - 21:42

Wat moeten autochtone Nederlanders dan inleveren wat vroeger bijvoorbeeld de voorouders van de allochtone medelanders niet hebben ingeleverd? Als men in mij nabijheid loopt te klagen over bijvoorbeeld Surinamers en Antillianen die bijstand zouden trekken (ik ken er heel veel die gewoon werken voor hun geld) dan is mijn reactie altijd: "zij komen terughalen wat de Hollanders van hun voorouders gestolen hebben".

arieroos
arieroos23 mrt. 2014 - 21:42

[Feit is dat autochtone Nederlanders steeds meer moeten inleveren] Aha. En wat moeten die autochtone Nederlanders dan allemaal inleveren ?

kaat9
kaat923 mrt. 2014 - 21:42

Leg me nou toch eens uit, wat je als autochtone Nederlander inlevert ten gunste van een allochtone Nederlander! Ik heb dat nog nooit beleefd, ben 66, sinds kort. Vertel!

Praapje
Praapje23 mrt. 2014 - 21:42

Profilering betekent niets minder dan je zoektocht nauwkeuriger te definieren. Lijkt mij heel verstandig. Als alle aanwijzingen leiden tot een getinte verdachte, dan houdt je alleen getinte verdachten aan. Met blank idem dito. Dit is simpelweg standaard politiewerk.

1 Reactie
traichop
traichop23 mrt. 2014 - 21:42

Nee, dat betekent het niet, in deze context betekent het dat je een verdachte op vermoedelijke/statistische kenmerken een uiterlijk geeft. Als je weet dat de verdachte een getint uiterlijk heeft, dan is het onzinnig om ook blanken te verdenken, maar om dan alle getinte mensen te verdenken, dat lijkt mij geen efficiënt politiewerk. Je zal echt iets meer van een verdachte moeten weten voordat je iemand kunt aanhouden.

theAnt
theAnt23 mrt. 2014 - 21:42

40 jaar geleden speelde ik nog voetbal, en ons team veranderde binnen een jaar in een multicultureel team. Van 9 blanken en twee Surinamers, naar incl reserves, 6 blanken, 2 Surinamers 5 Marokkanen en een indo. Was wel even wennen aan elkaar onderling, Marokkaanse jongen waren niet echt gewend om heel direct aangesproken te worden zoals dat gaat tijdens een wedstrijd "klootzak laat je man niet lopen" maar dat verbeterde snel. Er was wel eens onenigheid en zelfs vechten, maar nooit op raciale gronden. Voor, tijdens en na de wedstrijd ging dat eigenlijk best wel goed. Binnen de club merkte je wel dat de Marokkaanse jongens en Surinaamse jongens altijd elkaar opzochten ook in de kantine, groepjesvorming. Zie je ook bij het Nederlands elftal, ik snap dat nooit maar het zal wel ergens goed voor zijn. De reden waarom ik dit schrijf is dat mijn teamgenoten, buurtgenoten ons altijd open hebben opgesteld naar de Marokkaanse nieuwelingen en ze zoveel zij toelieten hebben opgenomen in onze samenleving, maar dat de kinderen van hun kinderen zich nog steeds Marokkaan noemen en ik nu dus mag demonstreren tegen Wilders met de slogan "wij zijn allemaal Marokkanen" Mensen lijken dat normaal te vinden, maar ik zou dan prefereren "wij zijn allemaal Nederlanders"

1 Reactie
WilWortel
WilWortel23 mrt. 2014 - 21:42

Leuk verhaal Anton :). Over die afsplitsing tussen autochtoon aan de ene kant en alles wat allochtoon is aan de andere kant heb ik ook wel eens nagedacht. Zo bemerkte ik ook een ondervertegenwoordiging van autochtonen in mijn vriendenkring. Wel halfbloedjes maar niet vaak "the real deal" zeg maar. Bij mijn laatste studie nam ik mij voor niet gelijk in de allochtone groep te duiken. Dus ik kwam aan en nam alleen in de collegebanken plaats. Ik pak mijn boeken en kijk op en zit er ineens een meisje van Antilliaanse afkomst naast mij. De rest van de studie met haar opgetrokken. Maargoed. Denk dat daar een aantal dingen in meespelen en dit gaat misschien een beetje hard klinken.. Allereerst het gevoel van landloosheid wat sommigen wellicht ervaren. Al die tijd denk je Surinamer te zijn (omdat de mensen je zo benoemen). Maar dan kom je in Suriname en dan roepen ze je Holland meid Holland meid.. Ik denk dat dat gevoel van overal bijhoren en tegelijkertijd ook nergens niet begrepen kan worden door een echte Surinamer, of een autochtoon. Maar juist weer wel door een Marokkaanse Nederlander. Daarnaast bemerkte ik in mijn tijd op een internationale afdeling van een bekende bank dat dat kleur overstijgt. Mijn Amerikaanse baas en een Zweedse collega verwonderden zich over dezelfde dingen als oud gediende immigranten hier. Wat dat is? Een verschil in beleefdheidsvormen misschien. Bijvoorbeeld de hoeveelheid "raar" of "apart" uitingen die je bij kennismaking van een autochtone vriend met jouw culturele uitingen moet incasseren zijn niet uit de lucht. Laat staan de National Geographic blik in de ogen.. Als ik jou ergens in meeneem en jij kijkt zwaar bedenkelijk en begint raar of apart te roepen, dan vind ik dat een belediging. Met andere allochtone groepen heb ik die ervaring niet. Dan is het eerder wij doen het zo o wij doen iets soortgelijks maar dan zo.. Bijvoorbeeld het boze oog en de bescherming daartegen is universeel. Of opvattingen over zwarte magie zoals Sihr of Krooi. Ander werelddeel, zelfde concept. En dan het gelukkig uitstervende "het is half 6 en wij (jij niet dus) gaan eten. Mijn buurmeisje (autochtoon) at altijd bij ons want ze hield van rijst. Dat is normaal. Een gast moet je goed behandelen. Ze moest het alleen wel altijd even aan haar vader vragen van mijn moeder omdat mijn moeder wist dat de buurman zijn eten wel afmeet en dat als zeer irritant kon ervaren dat hij 4 schnitzels had en er een koud lag te worden. Maar aan mijn moeder hoefde ze het niet te vragen hoor. Er is genoeg voor ons allemaal en Petra was haar derde dochter. Ben zelf wel eens weggestuurd door de ouders van een vriendinnetje. Ik wist toen nog niet dat die regel bestond en om 17.30 zei die moeder we gaan eten. Dus ik dacht mooi. Bleek pizza. Ik dacht nog beter. Maar terwijl ik wilde gaan zitten kwam het onvermijdelijke eu wij gaan eten en jij gaat naar huis. Sindsdien verliet ik ruim op tijd altijd mijn speeladressen. De generatie van nu heeft dat gelukkig laten varen. Denk dat door meer mensen het wegsturen van je gast omdat je gaat eten als erg onbeschoft ervaren wordt. En dan (zeker in mijn tijd) het jij-en en je-en tegen je ouders, ze zelfs bij de voornaam noemen. Het gebruik van U hebben ze er op kantoor echt uit moeten slaan bij mij. Het idee dat je ouders op gelijke voet staan met je, of andere oudere mensen.. Nu zie je allochtone groepen juist die kant op bewegen. Ik ben daar niet zo voor. U geeft een gepaste afstand en respect. Voor iedereen onder de 18 ben ik een U. Het liefste zeg ik tegen iedereen boven de 45 U. Nog wat wisselgeld. Ga je uit eten. Gewoon hap de rekening door het aantal aanwezigen met een mooie afronding voor de fooi. Ik kan me dood ergeren aan het uitrekenen van mijn cola inname en de grotere maaltijd die mijn tafelgenoot nuttigde. Boeiend gewoon lappen! Betekent niet dat ik geen autochtone vrienden heb. Of dat alle autochtonen zo opereren. Maar dat zijn mijn jeugdervaringen, die overeen blijken te komen met de ervaringen van mijn vriendinnen (en de Amerikaanse en de Zweedse ex collega's).. Zegt ook niet dat autochtonen massaal moeten veranderen. Absoluut niet. Maar het kan misschien wel verklaren waarom diverse etnische groepen eerder elkaar opzoeken dan een autochtoon..

Patrick Faas
Patrick Faas23 mrt. 2014 - 21:42

Als u eens wist hoe blij ik word van de naam “Asante.” Mijn Afrikaanse studievrienden (waaronder bijvoorbeeld de Ghanese architect Joe Osae-Addo) hebben er namelijk voor gezorgd dat ik niet langer gediscrimineerd werd door Jamaicanen in Londen. Daar heb ik zelfs in Amsterdam nog voordeel van, want sinds mijn acceptatie begon ik steeds beter Jamaicaans te verstaan, waardoor ik nu in Amsterdam-West een van de weinigen ben die de Jamaicanen hier begrijpt. De Jamaicanen hier zijn daarom dol op mij en dat verhoogt weer (merkbaar) het respect dat ik van Surinamers krijg. Dank dank dank, aan mijn Afrikaanse studievrienden hiervoor allemaal. Als ik iemand die “Asante” heet ooit kan helpen bij de strijd tegen discriminatie, hoeft u maar te vragen: patrickfaas@hotmail.com

1 Reactie
denmol
denmol23 mrt. 2014 - 21:42

Respect!! That's the way to go my friend.

Woeki Hypo
Woeki Hypo23 mrt. 2014 - 21:42

En nu is het klaar! Wat denkt de schrijfster over het verband tussen discriminatie en racisme aan de ene kant en de neoliberale economie aan de andere kant? De schrijfster roemt het polderen en de dialoog. Maar juist door de neoliberale economie ligt het polderen en de dialoog feitelijk op zijn gat. Het polderen en de dialoog horen bij een midden maatschappij. Maar de neoliberale economie is geen midden maatschappij. De neoliberale economie is een economie die alles maximaal onder druk zet. Stel dat je de illegale discriminatie zou kunnen uitbannen, dan blijft er nog genoeg legale discriminatie over om veel mensen het leven zuur te maken. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
lembeck
lembeck23 mrt. 2014 - 21:42

De spijker op de kop!! En de gevolgen ervan zijn de voedingsbodem.

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2014 - 21:42

Nederlanders meten met 2 maten. Dat wordt hier wel heel erg duidelijk. Ik kom uit Joegoslavie. Geboren als Joegoslaaf, maar nu ben ik Serf. In de oorlog moesten de Serven hun kop houden over de Ottomaanse overheersing want dat was lang geleden, vooral in Kosovo. De Belgen herdenken nog steeds de Guldensporenslag uit 1302. Geen probleem. Serven hebben het over de slag van Kosovo (1389) en ze moeten niet overdrijven. Nederlanders praten nog steeds over de slavernij (afschaffing 1863) en over hoe erg dat allemaal is. Servie is pas volledig onafhankelijk geworden in 1878 en moet niet zeuren. Serviers moeten alles maar over hun heen laten komen en zijn de slechterikken terwijl dat land daadwerkelijk ruim 400 jaar overheerst is geweest door Ottomanen. Het hypocritisme (weet niet of dat woord bestaat) in het westen viert hoogtij tegenwoordig.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 mrt. 2014 - 21:42

Wat een vreemde gedachtengangen Zoran! Belgen Guldensporenslag uit 1302, net zoals bijvoorbeeld Leiden en Brielle nog steeds de bevrijding van de Spanjaarden herdenken. Belgen hebben daarbij op geen enkele manier een hekel aan Fransen, en Nederlanders niet aan Spanjaarden. Die "herdenkingen" zijn tradities zonder wrok. Jouw ideeën over dat Ottomaanse rijk zijn kennelijk *wel* verbonden aan wrok. Ik vind dat vreemd. A;s je nu de Duitsers had genoemd: de bezetting door de Duitsers dateert van veel later. Er leven nog steeds mensen die dat hebben meegemaakt. In Nederland heeft de wrok ten opzichte van de Duitsers langzamerhand plaatsgemaakt voor normale betrekkingen, maar ik had me kunnen voorstellen dat dat in voormalig Joegoslavië langer de tijd nodig zou hebben: de Duitsers hebben nogal huisgehouden daar. Daar hoor ik je niet over, maar over de Ottomanen. Servië is sinds 1815 al vrijwel zelfstandig, en bovendien hadden de Ottomanen de gewoonte om de wetten en tradities van de landen die ze veroverden in ere te houden, omdat het nou eenmaal gemakkelijker is een land bezet te houden wanneer de bevolking achter je staat dan wanneer je de bevolking tegenover je hebt. Dat deden de Duitsers nogal anders... Ik kan me niet voorstellen dat wie dan ook er bezwaar tegen zou hebben wanneer de Serven die onafhankelijkheid van de Ottomanen op dezelfde manier zouden vieren als de Belgen hun bevrijding van de Fransen en Nederlanders hun bevrijding van de Spanjaarden: als traditie, zonder wrok, en zonder daaruit idiote consequenties voor vandaag te destilleren. Ik ben dan ook erg benieuwd naar hoe je die bevrijding precies zou willen vieren. Wie neem je precies nog die overheersing van zo lang geleden kwalijk?

groteherman
groteherman23 mrt. 2014 - 21:42

Er stond nog een vraag open van Randall Snijders. Ik moest iets uitleggen. Doe ik even aan de hand van een paar cijfertjes. Die liegen niet en zijn niet multi-interpretabel. Onder dit linkje kun je alles vinden inzake de multiculturele samenleving. http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/dossiers/allochtonen/cijfers/default.htm Conclusie: Multicultuur kost dus geld. Dat is echter niet het belangrijkste in mijn optiek. Het gaat erom waar de grens ligt bij de gemiddelde belastingbetaler. We zien al geruime tijd een toenemende rancune. Dat het fout aan het gaan is is voor mij wel duidelijk. De vraag is slechts wanneer het echt goed misgaat.

1 Reactie
Sonia2
Sonia223 mrt. 2014 - 21:42

[Conclusie: Multicultuur kost dus geld.] Monocultuur ook, maar daar heeft het CBS geen statistieken over, als monocultuur al zou bestaan. Misschien in Urk. Waar men alweer bovengemiddeld schade ondervind aan drugs- en drankgebruik. Al met al kunnen we dus helemaal geen conclusies trekken. Kijk je naar de geschiedenis van Nederland, dan moet je concluderen dat de perioden met de meeste multicultuur ook de meest welvarende is geweest, bijvoorbeeld de Gouden Eeuw.

[verwijderd]
[verwijderd]23 mrt. 2014 - 21:42

Het is niet klaar, helaas. We staan pas aan het begin. De regering is op een onverantwoorde manier bezig mensen tegen elkaar uit te spelen. Oud tegen jong. Werkloos tegen meerdere banen in 1 gezin (schijn) zelfstandige tegen arbeider in loondienst Eigen woning tegen huurder Gezond tegen ziek/arbeidsgehandicapt Etc. En dan nu een van de laatste: arme tegen rijke gemeenten. http://www.nu.nl/binnenland/3737868/arme-gemeenten-vooral-getroffen-nieuwe-zorgtaken.html PvdA, VVD en D66, CU, SGP zijn onverantwoord bezig met verschillende groepen Nederlanders tegen elkaar op te hitsen. Met bijvoorbeeld de PVV uitlatingen als gevolg, niet als oorzaak.

1 Reactie
groteherman
groteherman23 mrt. 2014 - 21:42

Eens.