Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Tijd voor meer vrouwen met macht

  •  
10-11-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
18206387376_6a111d3443_o

© cc-foto: Bold Content Video

"Emancipatie is niet alleen een morele kwestie, maar juist ook een kwestie van kwaliteit"
Door: Agnes Jongerius Kirsten van den Hul
In 1975 werden de Rooie Vrouwen opgericht om te strijden voor gelijke behandeling en gelijke beloning. En voor een herverdeling van macht. Ruim veertig jaar later is die strijd niet minder actueel. Nederland doet de laatste jaren zelfs stappen terug, blijkt uit het afnemende aantal vrouwen op hoge posities. Linke soep, want menig onderzoek laat zien dat waar vrouwen goed vertegenwoordigd zijn er betere resultaten worden geboekt. PvdA vrouwen Agnes Jongerius (Europarlementariër) en Kirsten van den Hul (Tweede Kamerlid) luiden daarom op de dag van het Rooie Vrouwen festival de noodklok: emancipatie gaat niet vanzelf.
Deze maand publiceerde het World Economic Forum de jaarlijkse Global Gender Gap Index. Nederland kelderde van de 16e naar de 32ste plaats. Reden: de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in inkomen en politieke macht is toegenomen. Deze conclusies staan niet op zich: ook de European Equality Index laat dit jaar een terugval zien als het gaat om onze verdeling van macht en vrije tijd.
In politiek Den Haag wordt daar vaak lacherig over gedaan. Maar in plaats van roepen dat die rapporten niet deugen, of dat lijstjes toch niks zeggen, doen we er beter aan eens goed in de spiegel te kijken. De huidige Tweede Kamer telt minder vrouwen (en mensen van kleur) dan in de vorige bezetting. Van de 150 zetels worden er 53 bezet door vrouwen. In het Europees Parlement zijn slechts 9 van de 26 Nederlandse Europarlementariërs vrouw.
‘Diversiteit? Nee, kwaliteit!”
Veel organisaties zeggen dat ze geen geschikte vrouwen kunnen vinden. Of, zoals onze premier , dat de man/vrouwverdeling slechts bijzaak is, want ‘kwaliteit staat voorop’. Het is een veelgehoord argument om gebrek aan diversiteit goed te praten. Volkomen onterecht, want uit onderzoek van onder meer de Wereldbank blijkt dat besluitvorming beter wordt als er meer vrouwen meepraten. Zo bleek in India dat waar door quota meer vrouwen in lokaal bestuur actief waren, corruptie afnam en meer werd geïnvesteerd in onderwijs. Maar ook bedrijven met een groter aandeel vrouwen in de top presteren beter, zo bewees onderzoek van Credit Suisse en Catalyst.
Emancipatie is daarmee niet alleen een morele kwestie, maar juist ook een kwestie van kwaliteit. In andere landen snappen ze dat veel beter dan bij ons. Kijk naar Canada, waar Trudeau een veelkleurig kabinet samenstelde. Of naar Frankrijk, waar ook Macron koos voor evenveel mannen als vrouwen.
Het harde werk van Rooie Vrouwen als Hedy d’Ancona en Joke Smit, aan wie we veel te danken hebben, is nog lang niet af. Sterker nog: we doen stappen terug. Daarom knokken wij er elke dag in Den Haag en Brussel voor om emancipatie terug op de politieke agenda te krijgen. Dat begint met meer vrouwen aan tafel. En daar kunnen wij vrouwen zelf wat aan doen. Maar we hebben ook mannen met macht nodig die bereid zijn hun macht te delen. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

Hilterman
Hilterman12 nov. 2017 - 7:25

Laat ik mevrouw Jongerius nu eens beoordelen naar haar recent behaalde resultaat bij het regelen van arbeidsverhoudingen binnen de EU. Ze is zeer tevereden met de uitkomst. Dat ben ik niet het heeft ruim tien jaar geduurd voor er iets is gedaan aan de scheve beloning van werknemers in de EU. Dan is de regeling nog niet eens compleet. Er zijn nog categorieën werknemers die buiten de regeling vallen. Conclusie: veel te laat en veel te weinig. Dat zou ik over een man net zo geschreven hebben. Voor mij maakt het niet uit, mannen of vrouwen. Alleen het resultaat telt.

2 Reacties
KeesV3
KeesV312 nov. 2017 - 12:09

@Hilterman Wil je het alsjeblieft nooit meer over de inhoud hebben?! Diversiteit is veel belangrijker dan het behaalde resultaat.

Zandb
Zandb12 nov. 2017 - 12:51

Hilterman Wat een onzin. Want in dit verband, zou deze deze (populistische) redenering impliceren, dat als iedereen zo dacht, er dus veel meer vrouwen zijn dan mannen die (al dan niet vermeende) slechte resultaten bewerkstelligen. KeesV Begrijp eerst eens wat iemand in feite beweert. Ten eerste is het niet zo makkelijk en per definitie zeer subjectief om mensen op hun resultaten te beoordelen. Ten tweede zal je ook nooit weten, wat het resultaat geweest zou zijn, als een ander op die plek benoemd was geweest. Ten derde zeggen garanderen behaalde resultaten geen te behalen resultaten. Ten derde kunnen niet aangestelde mensen nooit resultaten laten zien.

Gandalf2
Gandalf212 nov. 2017 - 7:05

Waarom hoor ik toch nooit een pleidooi voor meer vrouwen bij de vuilnisophaal dienst, meer vrouwen in de bouw? Waarom zijn vrouwen oververtegenwoordigt in partime banen, maar willen diezelfde vrouwen met partime inzet de top halen? Daarnaast hou op met selectie op man/vrouw, kleur/geen kleur. Ik begin het als blanke man behoorlijk irretant te vinden dat het tegenwoordig niet meer uit maakt of je goed in je werk bent of niet. Het gaat blijkbaar tegenwoordig om van welk geslacht ben je en heb je een kleurtje of niet.

noMan2
noMan211 nov. 2017 - 14:39

Wie beweert er dat vrouwen alleen macht kunnen hebben als ze een toppositie in de politiek of het bedrijfsleven vervullen? Burgervrouwen kunnen veel macht hebben maar dat kan alleen in collectieve vorm vanuit een sterk solidariteitsgevoel. Waarom maar altijd blijven afwachten wat er in de top beslist wordt? We weten onderhand wel welk resultaat dat oplevert. Minder macht aan vrouwen. Het feminisme is gekaapt en gecommercialiseerd tot iets waar geen enkele achter zou moeten staan. Vrouwen kunnen zich thuis prima verdiepen in de vrouwengechiedenis (zeker zolang het -nog steeds!- niet via onderwijsinstituties wordt aangeboden) en de feministische bewegingen, en zo heel veel kunnen leren over de hegendaagse machtsstructuren. Maar nee, een avondje Netflix heeft de voorkeur. En dat is precies wat de mannen aan de top willen. Want verandering begint bij onszelf. Wij vrouwen uit onze samenleving maken onze wereld, en zolang Netflix meer invloed op je heeft dan je eigen verstand, begint er ook niets. Laat staan echt veranderen. Knoweledge is key. Er is meer op internet te beleven en biedt zo veel meer dan Facebook! Doe jezelf wat vaker een avondje kennis en inzicht cadeau.

NicoSchouten
NicoSchouten11 nov. 2017 - 14:06

Wat de politiek betreft zou er aandacht moeten zijn voor het ongelukkige feit dat in de massamedia haantjesgedrag beloond wordt met meer aandacht. Misschien speelt in de media de man-vrouwverhouding een rol, maar ik denk ook dat commerciële belangen meespelen.

Nellie2
Nellie211 nov. 2017 - 13:04

Mensen die op macht uit zijn dat zijn meestal niet de leukste mensen. Het maakt mij dan ook geen bal uit of er meer vrouwen aan de macht komen, omdat het eenvoudig lood om oud ijzer is. Laten we niet vergeten dat dit soort oproepen van een in aantal werkelijk te verwaarlozen minderheid van vrouwen komt. Laten we juist in deze tijden van volslagen misplaatste slachtofferhysterie vooral proberen de zaken een beetje in perspectief te blijven zien.

KeesV3
KeesV311 nov. 2017 - 11:32

Hoeveel uur werkt een minister? Naar ik begrepen heb gemiddeld zo'n 70 uur per week. In mijn ogen betekent dat je een extreme hoeveelheid 'ambitie' moet hebben. In mijn beleving gaat een dergelijke ambitie over naar een ziekelijke drang naar macht, een werkverslaving (op het niveau van een DSM stoornis) of een extreme mate van focus die alleen autisten kunnen opbrengen. En waarschijnlijk een combinatie. Hoe vaak zal een minister met zijn vrienden een avondje stappen? Een vriendinnen-weekend hebben in Parijs? Zou een minister ooit tijd hebben om een dementerende tante te bezoeken? Op dat niveau moet alles en iedereen voor hun wijken. Een drang naar macht, werkverslaving en autisme... Eigenschappen waar mannen in 'uitblinken'. Gelukkig niet bij alle mannen. En ik hoop dat vrouwen zich ook niet tot datzelfde niveau verlagen... Ik heb bijzonder leuk werk en heb geweldige collega's. Maar één laag boven mij begint het al een 'slangenkuil' te worden. Laat staan de 'top'. De dames en heren die zich hier in willen begeven: succes!

dijkbewaker
dijkbewaker11 nov. 2017 - 11:20

Beetje eenzijdige discussie en nogal badinerend tegenover vrouwen. Net zoals een soort verplichting om elk werk eerlijk te verdelen tussen mannen en vrouwen. Bij gelijke kwaliteiten heeft vrouw voorrang als hulpje om "het zwakke" geslacht een beetje te helpen. Waarom vrouwen gepusht moeten worden om werk te gaan doen waar ze duidelijk geen zin in hebben is mij een raadsel. Eerder was het ook al in typisch mannenwerk (meer fysieke kracht) een opdracht voor vrouwen om meer manlijk te zijn. Maar ja, dan zou het omgekeerde net zo goed gelden: Meer mannen in een door vrouwen gedomineerde werkzaamheid. Al dat van bovenaf reguleren werkt niet. Een paar voorbeelden uit Canada of Frankrijk zegt niets over de emancipatie als geheel in dat land. En wat dan nog. Misschien is een machtswellusteling worden niet zo passend bij de meeste vrouwen. Misschien past het haantjesgedrag en de gedrevenheid om zich door een organisatie omhoog te vechten ten kostte van alles niet zo bij de meeste vrouwen. De mogelijkheid om een carrière te ontwikkelen is in dit land ruimschoots aanwezig lijkt me. Goed betaalde banen en topfuncties in de gezondheidszorg zijn geen uitzondering. Tijdens boekenballen kom je veel schrijfsters tegen die het gemaakt hebben. De meestverdienende kunstenaar die leeft is een vrouw. Als je een bovenmatig talent hebt komt dat vroeger of later altijd bovendrijven mits de gezondheid dat toelaat. En afhankelijk van de eigen keus die je maakt. Om dat laatste draait het volgens mij.

punt2
punt211 nov. 2017 - 9:39

Meer transgenders aan de macht, meer lghbhtio ers aan de macht. Is emancipatie niet afhankelijk van de wil van het onderwerp, ik hoor en lees veel dat er zo weinig vrouwen aan de top zijn, ik lees bijna nooit over de vrouwen die dat willen en capabel zijn waarbij het niet lukt.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 11:26

Rob De vraag lijkt mij gerechtvaardigd of emancipatie wel een kwestie moet zijn van aanpassen aan de "heersenden", alsof die alleen maar "heersen" vanwege hun uitstekende kwaliteiten. (De "heersenden" bepalen bijvoorbeeld èn de normen die gesteld worden aan welke kwaliteit èn wie dan - en dan ook nog vaak niet te controleren - wie wel of niet aan die normen voldoet.)

punt2
punt211 nov. 2017 - 14:27

De vraag is niet gerechtvaardigd. Het is slechts een vraag als reactie op een vraag. Kom eens met een antwoord

Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 14:48

Rob Roy 11 november 2017 at 10:39 "Meer transgenders aan de macht" Het zou inderdaad logisch zijn als die evenredig vertegenwoordigd zouden zijn. "meer lghbhtio ers aan de macht." Dat zijn mannen, vrouwen of transgenders.... En dan komt de volgende vraag of ze ondervertegenwoordigd zijn, of gewoon op het werk hun mond houden over hun geaardheid & seksuele voorkeuren/identificaties etc.

Zandb
Zandb12 nov. 2017 - 7:36

Rob U stelt vragend dat emancipatie afhankelijk is van de vraag of iemand wel of niet wil voldoen aan de gestelde eisen. Ik antwoord dat ik het gerechtvaardigd vind, te vragen in hoeverre het feit dat die eisen - waar "heersenden" van vinden dat je aan moet voldoen - niet veel bepalender zijn, omdat ze als een zeef, waar de meeste vrouwen doorheen vallen, werken. (Simpel voorbeeld; als je aan de eis om een baan te krijgen het aspect kinderen krijgen en in mindere mate verzorgen betrekt, is het inderdaad zo dat veel vrouwen niet willen voldoen aan die eis en vrouwen die wel willen niet in aanmerking komen.) Denk daar nu eens eerst over na en reageer niet meteen zo aangebrand, omdat ik het ben die iets zegt. Ik behandel u zo ook niet.

witte piet
witte piet11 nov. 2017 - 9:25

Werk fulltime en je krijgt gelijke kansen.

3 Reacties
Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 11:30

piet Als de vrouwen dan ook gelijke kansen krijgen op een volledige baan, dan is die emancipatie een fluitje van een cent.

witte piet
witte piet11 nov. 2017 - 15:01

@Zandb Vrouwen kiezen ongelofelijk vaak zelf voor een parttime baan. Van alle vrouwen in het arbeidsleven werkt 73% in deeltijd, en dat is absoluut niet gedwongen ! Dan kun je simpelweg geen aanspraak maken op dezelfde kansen op een oplopende carrière als de mensen die wel voltijds werken.

Zandb
Zandb12 nov. 2017 - 7:39

poet Als bv niemand loop te zeuren, dat vrouwen kinderen krijgen en dat als ze die gekregen hebben, ze daarvoor niet meer hoeven te zorgen, dan krijgt u van mij al uw gelijk.

CarlBarks
CarlBarks11 nov. 2017 - 9:20

De besluitvorming wordt als side effect beter, neemt niet weg dat de juiste persoon eerst op die plek moet komen. Een onbekwame vrouw zorgt er niet voor dat de besluitvorming beter wordt. Ps. Eigenlijk zegt U hier dat vrouwen beter zijn als mannen, dat lijkt mij ongepast.

3 Reacties
Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 11:35

Caqrl Datzelfde geldt dan niet voor een onbekwame man? Als de besluitvorming er inderdaad op vooruit gaat, als er meer vrouwen meepraten, dan lijkt me dat de moeite waard om gehoor aan te geven. Ik kan helaas dergelijke onderzoeken niet beoordelen maar als een evenwichtige verhouding man-vrouw betere resultaten oplevert, dan lijkt me dat geen teken dat vrouwen beter zijn dan mannen en andersom; dan lijkt het dat de evenwichtige verdeling daar debet aan is.

CarlBarks
CarlBarks11 nov. 2017 - 16:58

Een onbekwame man zit niet op de positie om naar een 50/50 verdeling te komen Nu wordt er gesteld dat als er meer vrouwen in deze posities gezet worden de besluitvorming vanzelf beter wordt. Dat gaat alleen met de juiste mensen op de juiste plek, en dat valt vaak(te vaak) naar de mannen kant.

Zandb
Zandb12 nov. 2017 - 13:05

Carl Het lijkt me dat u een denkfout demonstreert. O.g.v. een onderzoek wordt vastgesteld, dat "de besluitvorming beter is naarmate er meer vrouwen meepraten". Wie dat letterlijk neemt, komt uit op een optimale besluitvorming bij 100% vrouw! Dus ik denk dat de conclusie uit dat onderzoek verkeerd weergegeven is. Ik heb dat dus aangepast tot een "evenwichtige verdeling". Omdat er in het onderzoek niets verteld wordt over de kwaliteit van de individuen, moet ik wel aannemen dat daar de betere besluitvorming dan ook niet aan te danken kan zijn. Die evenwichtige verdeling is dat blijkbaar wel. Dat klopt ook wel, omdat mensen altijd moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden. Als dat het geval is, geven andere zaken de doorslag. Daarin kan gemakkelijk opgenomen worden, dat dan een evenwichtige verdeling van belang is. (Tenminste; als dit onderzoek juist is!)

ToBeOrBecome
ToBeOrBecome11 nov. 2017 - 9:05

Zeker! 10 Margaret Thatchers, 10 Angela Merkels en 10 Hillary Clintons erbij toch? Of eh.... oh nee, wacht even.....

5 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin11 nov. 2017 - 11:27

@ ToBeOrBecome (10:05u) - haha, ik dacht ook zo iets. De wens: 'meer vrouwen aan de top' laat de belangrijkste vraag onbeantwoord: wat voor vrouwen? Het staat namelijk niet a priori vast dat je dan een meer menswaardige samenleving krijgt. (zie ook mijn reactie op Pater, van 12:25u)

Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 11:37

Wat u bent of wordt Ik heb niet echt een idee wat u bedoelt. Het lijkt nu net of u meent dat dit vrouwen zijn die gelijkwaardig aan mannen zijn, dus in feite mannen.

Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 12:31

Ja!

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 nov. 2017 - 11:15

Cliff Zie mijn reactie op CharlesdeValois 10.47 'Zwei batzen auf eine banke, zwei menschen eine gedanke....' haha... Weet niet of ik het goed schrijf, is lang geleden...

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 nov. 2017 - 11:22

@ Minoes - ha, ik dacht ook al aan het woord 'serpenten'... ...en die Duitse uitdrukking is een juweeltje.

Jeca
Jeca11 nov. 2017 - 3:37

De vraag is natuurlijk niet of er wel genoeg geschikte vrouwen zijn, de vraag is eerder, willen vrouwen wel? Zelf had ik begrepen dat de vrouwen in Nederland eigenlijk in een zeer bevoorrechte positie zaten dat zij het zichzelf konden veroorloven om b.v. part-time te werken. Ik maak mij ook erg zorgen over het feit dat de voorvechtsters voor gelijkheid zich nooit afvragen wat vrouwen zelf willen, dat daar dus geen onderzoek naar gedaan wordt. Dat is nog veel gevaarlijker dan ongelijkheid. Straks wordt ik uit bed gelicht omdat ik het fijn vind om de huizelijke zorgtaken op mij te nemen en dat ik gedwongen wordt om plotseling full-time te werken terwijl mijn kinderen/ kleinkinderen (op ten duur) in 1 of andere opvoedfabriek worden opgevoed.

Cave Canem
Cave Canem11 nov. 2017 - 1:56

De beste garantie voor vrouwenemancipatie is het wegkruipen uit de slachtofferhouding. En dat is nu precies hetgeen Agnes Jongerius in haar artikel verzuimt om te doen. Niet praten, maar doen. Precies wat Aletta Jacobs deed. Die klasgde niet, maar handelde. Een van de vele voorbeelden vrouwen die het wel lukte om zich aan hun tenachterstelling te ontworstelen.

2 Reacties
Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 11:42

Cave U meent in feite, dat vrouwen die afhankelijk van mannen zijn, er wel komen als ze er maar voor zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van mannen. Tja, een voetballer als Cruyff, die zo goed is, daar kan een trainer niet om heen, maar een minder begenadigd voetballer! Daarbij: Zouden de mannen die afhankelijk zijn van wat de vrouw allemaal aan het thuisfront opknapt ook bereikt hebben wat ze bereikten, als ze zich onafhankelijk van hun vrouwen zouden opstellen?

Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 12:50

Cave Canem 11 november 2017 at 02:56 "De beste garantie voor vrouwenemancipatie is het wegkruipen uit de slachtofferhouding." Inderdaad, invechten. Maar het zou ook leuk zijn niet dagelijks tegen de vooroordelen te hoeven strijden. Het zou ook leuk zijn als mannen bv in het huishouden hun deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich zouden opnemen, zodat vrouwen niet ook thuis nog hoeven te strijden. Want ik zie toch vrij vaak in mijn omgeving dat de vrouwen die wel FT of bijna FT werken ook het leeuwendeel van de huiselijke taken toegeschoven krijgen.... Een logische, eerlijke en evenwichtige verdeling zou je kunnen krijgen als beide partners PT werken. Zie ik trouwens nu wel wat meer bij de (beiden) hoogopgeleiden. Dus wat mij betreft is de beste garantie voor vrouwenemancipatie meer PT-werkverbanden voor mannen.

Pater
Pater11 nov. 2017 - 0:36

Tja, het feit dat Barbara Baarsma roept dat we nu eens op moeten houden met zeuren over te weinig vrouwen in het kabinet betekent dat we ons wel degelijk zorgen moeten gaan maken.

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin11 nov. 2017 - 11:25

Ah, gelukkig! - het werd weer eens tijd dat de toverkol en geldgroupie Barbertje Baarsma langs kwam. Die doet niets anders dan het door sociopatische kapitaalverslaafden bedachte politiek-economische wanbeleid erdoor te drukken. Ze is verre van geëmancipeerd, wil ik maar zeggen; bij haar naam denk ik sinds het lezen van Luyendijk (NRC/Hb vandaag): "File Under: The Parasite Papers".

Paul!
Paul!11 nov. 2017 - 0:32

Weliswaar ben ik geen man met veel macht, maar ik heb de indruk dat mannen met macht voldoende bereid zijn die macht te delen. Natuurlijk zijn er in ons landje veel ambitieuze vrouwen die bezig zijn een plekje met macht te veroveren, maar het aantal ambitieuze mannen is nu eenmaal vele malen groter. In andere landen is ambitie nu eenmaal veel beter verdeeld over man en vrouw. Want ongeacht je kwaliteiten, parttime stroom je nu eenmaal niet zo hard naar de top. En af en toe een ziekmelding vanwege de kids helpt ook niet echt. Zelf ben ik trouwens ook niet zo ambitieus, dus ik begrijp de keus die veel Nederlandse vrouwen maken prima. Als alleenstaande ouder heb ik, toen mijn dochter jong was, ook dergelijke keuzes gemaakt. De top trekt me ook niet zo, zoals dat volgens mij ook voor veel vrouwen geldt. Ik geloof trouwens wel dat de kwaliteit omhoog gaat met meer vrouwen, bijvoorbeeld doordat haantjesgedrag dan wat minder de doorslag geeft. En er dus vanzelf meer oog komt voor kwaliteit. Wat dat betreft is de politiek een prima voorbeeld. Er is daar zoveel aandacht voor bluf, haantjesgedrag en elkaar aftroeven. Iemand de mond snoeren lijkt soms belangrijker dan naar een ander luisteren. Stevige taal is daar vaak belangrijker dan inhoud. Ik vraag me nu al af hoeveel ministers er in deze regeerperiode weer door het ijs zullen zakken. En als ze in opspraak komen, hoe lang ze zich er vervolgens nog doorheen weten te bluffen. En datzelfde zie je wel op meer plekken terug, ook in het bedrijfsleven. Ook ik zie op mijn werk dat haantjesgedrag en bluf vaak doorslaggevend is. Vol overtuiging iedereen overtuigen dat een deadline onhaalbaar was wordt bij ons bijvoorbeeld soms meer gewaardeerd dan altijd zonder problemen de deadlines halen. Meer vrouwen aan de top zou dat allemaal kunnen veranderen. En ik, ook al ben ik man, zou dat best prettig vinden. Met mij wel meer mannen, vermoed ik. Maar dat betekent wel dat vrouwen eerst hun plekje moeten willen veroveren. Niet zozeer dat ze minister moeten worden, voor Mien met de pet is dat vaak te hoog gegrepen.. Maar gewoon in het klein, bijvoorbeeld dat ze de plek van hun huidige leidinggevende opeisen zodra hij (of zij) met pensioen gaat. Elke vrouw die 1 stapje extra omhoog klimt in de hiërarchie zal immers al een klein verschil maken. Ik ga er tenminste van uit dat dit geen oproep is aan alle vrouwen in het land om in de volgende regering, over maximaal 4 jaar, minister te worden.

Davy ????
Davy ????11 nov. 2017 - 0:02

Ik heb niets tegen vrouwen in topfuncties maar vrouwen kiezen omdat het vrouwen zijn is van zichzelf al seksistisch. Emancipatie gaat niet vanzelf maar je moet het ook niet forceren. Waarom alleen aan de vrouwen in top forceren (50/50) en waarom niet meer vrouwen als stratenmaker of vuilnisvrouwen. Of meer mannen als leraar basisschool waar nu het grotendeels vrouwen zijn.

1 Reactie
Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 13:06

Davy 11 november 2017 at 01:02 "maar vrouwen kiezen omdat het vrouwen zijn is van zichzelf al seksistisch. Emancipatie gaat niet vanzelf maar je moet het ook niet forceren." Hoge hotelschool DH hanteert (gelukkig) bij haar aannamebeleid een diversiteitsbeleid waar gestreeft wordt naar een zo gelijk mogelijke verdeling van M en V. Dat deden ze gelukkig al in de tijd dat er zich veel meer mannen dan vrouwen aanmeldde, daarom konden ze dat beleid blijven hanteren toen er zich meer vrouwen dan mannen aanmelde - nu dus. Mannen hebben daar nu voordeel omdat ze daar genieten van het voorkeursbeleid. En gelukkig maar, wel zo prettig. "Of meer mannen als leraar basisschool waar nu het grotendeels vrouwen zijn." Het is dus inderdaad vreemd dat het College van de rechten van de mens een onderscheid maakt van welke groepen er mogen genieten van het voorkeursbeleid. Daarmee discrimineert de instantie mijns inziens zelf. Ik vind het een slechte zaak dat scholen niet mogen selecteren op "bij voorkeur een man" als ze daarmee het lerarenbestand diverser willen maken. Zeker niet omdat de diverse onderzoeken ook aangeven dat het goed is voor jongetjes mannelijke rolmodellen te zien voor de klas. Maar, dat er dat onderscheidt is, dat snap ik wel. Als een beroep eenmaal een "manmenberoep" is of een "vrouwenberoep" is (en dan doel ik niet op de inhoud van het werk, maar om het %M/V dat het beroep uitoefent) dan wordt de barrière om het werk uit te oefenen -als andere sekse- groter. Want dan gaat het niet alleen om de inhoud van het werk, maar ook de sociale omgeving: heb je wel zin als man om een studie & carrière lang tussen alleen de vrouwen te zitten? Elke pauze..elke borrel.. Geldt natuurlijk andersom ook. Als er dan ook nog een goed deel van het werk seksistische opmerkingen (of anders) gemaakt worden, moet je het werk echt heel leuk vinden om die bullshit erbij te kunnen hebben.

mordicant
mordicant10 nov. 2017 - 23:47

Wanneer steken vrouwen de hand eens in eigen boezem? (no pun intented).. Ik ken diverse sterke, intelligente, hoogst bekwame vrouwen die alle ruimte en mogelijkheden kregen en nog steeds krijgen om enorm succesvol carrière te maken in zowel bedrijfsleven als overheid, maar die geen ambitie hebben om de daarvoor noodzakelijke stappen te zetten. Carrière maken op dat niveau vraagt om grote opofferingen. Offers die deze vrouwen niet wensen te maken.Zij kiezen (geheel vrijwillig) liever voor gezin, comfort en simpelweg meer tijd voor zichzelf. Zij maken een andere afweging dan hun mannelijk collega's. Ik vind dat prima, allen jammer dat er door een dergelijke instelling minder vrouwen aan de top komen maar geef ze eens ongelijk.... Uiteraard bestaat er voor veel vrouwen ook wel zoiets als een glazen plafond en ongelijkheid op sommige werkvloeren maar de grootste oorzaak voor de lage vrouwelijke participatiecijfers in NL moet imho bij vrouwen zelf gezocht worden, juist de mondigheid van de Nederlandse vrouwen zorgt ervoor dat ze zich geen carrières aan laten lullen waar ze geen zin in hebben.

1 Reactie
Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 15:18

mordicant 11 november 2017 at 00:47 Het is en en. En er zijn vrouwen die gewoon liever thuisblijven & kids & huishouden doen. En er zijn vrouwen die FT willen werken maar in de "knel" komen omdat puntje bij paaltje de partner niet de gelijke verantwoording neemt in het huis&zorg. Als de creche belt vanwege een ziek kind (zie voorbeeld Paul) moet iemand het kind ophalen. Wie. En als beide ouders niet "willen" of "kunnen", is het uiteindelijk degene met het grootste verantwoordelijkheidsgevoel die gaat. En als dat dan altijd dezelfde is.... Ja, hoe "vrijwillig" is dan de keuze om thuis te blijven? Je kan dan natuurlijk scheiden, maar als je belang van je kind voor ogen hebt (weer dat verrrekte verantwoordelijkheidsgevoel) dan doe je dat niet zo snel. In mijn omgeving zie ik dat het bij sommigen keurig geregeld is: beiden een goede baan (net niet helemaal FT), altijd iemand (pa/ma/oppas) thuis voor de kinderen, in nood wordt netjes afgewisseld of samen een alternatief gezocht. Huishouden -voor zover niet uitbesteed- door beiden etc. Dan is er inderdaad weinig probleem om goede banen te scoren. Maar bij anderen is het wat lastiger: zij op jonge leeftijd hoge positie, zou een heel eind kunnen komen, maar hij is niet bereid water in zijn wijn te doen en is dus veel weg/buitenland voor zijn baan. Hij zou makkelijk de opdracht, zoals al vele malen beloofd kunnen stopzetten; hij krijgt gemakkelijk een alternatief, maar wil dat niet. Zij dus in haar leidinggevende FT-functie, praktisch alleen de zorg voor 2 kids & huishouden en lange tijd actief mantelzorger voor een familielid. Ze is er wel klaar mee. Ze heeft nu besloten dat haar volgende baan PT wordt. Maar de "vrijwilligheid" straalt er niet vanaf. Met een partner als in het voorbeeld hierboven, was het een andere situatie geweest. Weer een ander heeft haar partner teleurgesteld. Zij was/is ambitieus, hij ook wel maar iets minder. Hij wilde graag kinderen, zij niet, mede ivm verantwoordelijkheidsgevoel en wellicht geen zin aangesproken te worden op haar rol als "moeder" door de omgeving*. Zij heeft nu inderdaad bijna de top bereikt na jarenlang weken van 50-100uur. *Want, een vrouw die 100 uur werkt moet zich natuurlijk wel verantwoorden, waarom ze niet bij haar kinderen is, terwijl gek genoeg die vraag zelden gesteld wordt aan mannen met vergelijkbare uren. Strange... Maar inderdaad ook een aantal die wat meer het traditionele gezin ambiëren.

CharlesdeValois
CharlesdeValois10 nov. 2017 - 22:45

Er worden heel wat 'vieze spelletjes' gespeeld. Vooral als het om schaarse posities gaat. Hoop niet dat vrouwen dan onderling even vergeten waar het om ging: kwaliteit en solidariteit. Ipv elkaar een pootje te lichten, zoals het nu wel eens bij mannen gepraktiseerd schijnt te worden.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 nov. 2017 - 9:47

Ik denk niet dat vrouwen daarin verschillen van mannen, je hebt er wat serpenten onder en evenveel machtsgeile types als onder mannen, eenmaal doorgebroken. Denk niet dat vrouwen meteen ook 'socialere types' zullen zijn. Enfin de praktijk zal het uitwijzen.

Haastig
Haastig11 nov. 2017 - 14:51

Minoes&tuin 11 november 2017 at 10:47 Inderdaad.

loensmeisje
loensmeisje10 nov. 2017 - 20:47

Het is een beetje raar als je een school afrekent op het slagen van minder vrouwen als ze bij aanmelding 80% mannen hebben. In het huidige klimaat zouden er dan stemmen opgaan om dan maar meer mannen te laten zakken. Is dat waar we heen willen?

Hilterman
Hilterman10 nov. 2017 - 19:53

Meer vrouwen is niet de oplossing van veel problemen. Meer daadkracht of die nu van vrouwen of van mannen komt is waar het om gaat. Uitbuiting van werknemers uit midden europa vondt nog steeds volop plaats en zal zeker niet verdwijnen na de laatste EU voornemens. Allemaal mooi verteld door Agnes Jongerius maar deze misstand is zeker niet uit de wereld. Vrachtwagenchauffeurs hebben ze even overgeslagen. Is ook niet zo belangrijk. De meesten zitten al jaren werkeloos thuis door het geknoei van de gemeenschappelijke markt. Mevrouw Corien Wortmann-Kool destijd EU parlementslid beweerde glashard dat de EU het allemaal goed geregeld had, niet dus. Ik spreek over 2011. Nu heeft Agnes het met haar collega's opnieuw goed geregeld. Alleen die vrachtwagenchauffeurs, dat was wat te lastig.

1 Reactie
Hilterman
Hilterman10 nov. 2017 - 19:54

Vondt moet vindt zijn.

Paddy3
Paddy310 nov. 2017 - 19:33

Gek dat Rusland niet als voorbeeld wordt genoemd. Daar zijn 47% van de topmanagers vrouw. Maar daar werken ze niet met quota, maar steken de vrouwen hun handen uit de mouwen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 nov. 2017 - 19:17

“De huidige Tweede Kamer telt minder vrouwen (en mensen van kleur) dan in de vorige bezetting.” Dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat rechts de scepter zwaait, met een premier die zegt voor kwaliteit te gaan. “Het is een veelgehoord argument om gebrek aan diversiteit goed te praten.” Dat van koudwatervrees bij m.n. rechtse partijen sprake is lijkt me reden temeer vrouwen ervan te doordringen op partijen te stemmen waar ze meer kans maken op invloed, niet incidenteel maar structureel. “Maar we hebben ook mannen met macht nodig die bereid zijn hun macht te delen. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt.” Nou zijn er ook zat vrouwen die er een potje van maken of hebben gemaakt, niets menselijk/ mannelijk is ons vreemd, misschien moeten we naar selectie methoden waarvoor een computerprogramma met heldere criteria ongeacht het geslacht de beste keuze maakt, zijn we van veel mitsen en maren af.

Brink2
Brink210 nov. 2017 - 18:55

Wat ik als man niet zo goed snap is waarom vrouwen wel 50% van de bevolking uit maken, maar toch telkens roepen dat ze niet voldoende aan de macht zijn. Als alle mannen op mannen zouden stemmen en vrouwen op vrouwen zou de balans gelijk zijn. Of wel wij mannen zijn inhoudelijk beter, politiek behendiger en hebben een grotere drive, en vrouwen zien dat en stemmen dus op mannen. Of we zijn inhoudelijk en kwalitatief gelijk, maar is er een grote groep vrouwen die desondanks toch liever op een man stemt dan op een vrouw. Wij mannen hoeven niets te doen. Jullie vrouwen moeten of je als groep een beetje beter organiseren, of ophouden met zeuren. Mijn stelling: als 50% van de stemmers in een democratisch proces niet in staat is ongeveer 50% van de stemmen te halen dan hebben ze zelf de zaakjes niet op orde. Dan moet je niet bedelen en vragen "mag ik alsjeblieft ook een beetje macht:, maar dan moet je zelf aan de slag. En ik wens jullie uit de grond van mijn hard veel succes!

2 Reacties
Hilterman
Hilterman11 nov. 2017 - 18:21

Pieter Jacobus, Ik generaliseer liever niet. Ken erg veel zeer verschillende vrouwen, intelligente minder intelligente en zeker ook vrouwen die een stevig conflict niet uit de weg gaan. Denk maar eens aan vrouwelijke advocaten, die staan hun mannetje wel. No pun intended.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis11 nov. 2017 - 22:22

Hilterman, Mijn uitspraak is gebaseerd op twee feiten. 1. Vrouwen presteren beter op school 2. Vijf en negentig procent van alle misdaden wordt door mannen gepleegd.

Juppé🎗
Juppé🎗10 nov. 2017 - 18:13

Mee eens en ik zie Nederland ook achteruitgaan op dit punt. Maar waarom Rooie vrouwen (dacht echt dat dat al 30 jaar niet meer bestond). Ik heb nooit gehoord van "vrouwen voor de dieren" en het gaat daar prima!

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis10 nov. 2017 - 18:11

Richt dan toch de Vrouwenpartij op. Je hebt de helft van het electoraat, dus wat let je.

3 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis10 nov. 2017 - 18:16

Als U hiertoe mocht overgaan, duik ik onder in een Frans bergdorpje, want dan heb ik als man en bedenker van de ondergang van het huidige systeem natuurlijk geen leven meer. Ik schat Uw nieuwe partij in op een zetel of tien. Doen hoor !

Hilterman
Hilterman11 nov. 2017 - 11:18

Gouden idee, dat vrouwen een man nodig hebben om daarmee te komen! Het zal er wel niet van komen. Vrouwen vinden het wel goed zo. Ze hebben een man, ze hebben een minnaar. Werken een paar dagen per week. Bekommeren zich om de kinderen. Mooier kun je het niet hebben. Een heerlijk ongecompliceerd leven. Geen stress en helaas ook weinig ambitie. Dat is wat er vooral mist bij vrouwen, ambitie. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd bij universitaire studies. Hun studieresultaten zijn beter als die van mannen. Daarna gaat het mis. Ze vinden het wel goed zo.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis11 nov. 2017 - 14:40

Beste Hilterman, Vrouwen zijn vredelievende wezens. Gevoelig en intelligent. Ze hebben een hekel aan de agressie van mannen, dus vermijden ze dat soort confrontaties. Ik begrijp dus dat ze zich verre houden van de strijd in de politieke arena. Als ze echter hun eigen partij op zouden richten, zouden ze gezamelijk die strijd wel aan kunnen gaan. Ik hoop dan wel dat er binnen die partij ook mannen werkzaam kunnen zijn, en dat er dan ook mannen voor die partij in de tweede kamer zouden kunnen zitten.

Joop den Uil
Joop den Uil10 nov. 2017 - 16:32

alsof de tijd stilstaat ! en dat geldt dus ook voor de PvdA; ik was altijd al benieuwd wat men zoal deed in Brussel; nu weet ik het !