Joop

Elite wil geen Nederlands meer

  •    •  
17-09-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
151 keer bekeken
  •  
room-2775435_960_720
Wie een studie Nederlands wil volgen, kan daarvoor binnenkort wellicht niet meer terecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). De kans dat iemand die studie wil volgen, is dan ook niet bijzonder groot, wat weer de reden is dat de VU zich genoodzaakt ziet de opleiding te beëindigen. Ook andere universiteiten luiden de noodklok: door het gebrek aan animo dreigt de studie te verdwijnen, met alle gevolgen van dien.
De afname van het aantal nieuwe studenten dat zich aanmeldt voor een studie Nederlands heeft de afgelopen vijf jaar een duik genomen. Aan de Universiteit van Amsterdam begonnen dit jaar 54 nieuwe studenten aan een studie Nederlands. Niet veel, maar nog altijd een veelvoud van het aantal nieuwe studenten aan de VU: daar begonnen dit jaar slechts zes studenten aan de studie.
Elders in het land is het niet veel beter. In 1995 hadden de zes universiteiten waar een studie Nederlands gevolgd kan worden gezamenlijk nog 555 eerstejaars studenten, in 2017 waren dat er nog slechts 222. Binnen de opleidingsinstituten zelf, maar ook bij organisaties als de Taalunie – de beleidsadviseur voor het Nederlands – wordt met afgrijzen gekeken naar de sterk dalende interesse en wat dat voor gevolgen met zich meebrengt. Zo vreest Diederik Oostdijk, hoofd van de afdeling taal, literatuur en communicatie aan de VU, voor ‘verschraling van de Nederlandse cultuur’ wanneer steeds minder mensen zich in de taal verdiepen.
Het gebrek aan studenten Nederlands dreigt grote gevolgen te hebben. Ten eerste voor de universiteiten zelf: de faculteit geesteswetenschappen, waaronder de studie Nederlands valt, kampte vorig jaar met een verlies van 500.000 euro. Dat verlies loopt naar verwachting dit jaar op tot ruim 700.000 euro. Maar ook het onderwijs zelf komt in het geding. Neerlandicus Marc van Oostendorp, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en verbonden aan het Meertens Instituut, noemt nog een ‘vrij dramatisch’ gevolg van de terugloop: ‘Zelfs als alle studenten die het vak nu volgen leraar worden, dan nog zijn er over tien jaar bij lange na niet genoeg mensen om in het hele land alle lessen Nederlands te geven.’
Algemeen secretaris Hans Bennis van de Taalunie sluit zich daarbij aan. Hij wijst erop dat het vak Nederlands de basis van het onderwijs op de middelbare scholen vormt: ‘Je moet er niet aan denken dat hier in de toekomst niet-gediplomeerde mensen voor ingehuurd zouden moeten worden.’
Waar die desinteresse voor het vak vandaan komt, is volgens zowel Van Oostendorp als Bennis wel te verklaren. Volgens Van Oostendorp is het Nederlands ‘steeds meer een vaardigheidsvak’ geworden: ‘Je leert trucjes; het eindexamen bestaat alleen maar uit het verklaren van een paar teksten. Op geen enkele manier is er nog ruimte om leerlingen echte liefde voor taal bij te brengen.’
Een andere verklaring voor de afname van het aantal studenten kan volgens Diederik Oostdijk van de VU ook gezocht worden in het groeiend aantal Engelstalige opleidingen. Die studies zijn meer in trek bij de aankomende eerstejaars. Voor de studie Nederlands is elders overigens nog wél interesse: in het buitenland. Het aantal studenten dat over de grens Nederlands studeert is vele malen groter dan in Nederland, namelijk zo’n 14.000. In Polen bijvoorbeeld, waar de studie populair is omdat die werkgelegenheid oplevert. Nederlandse bedrijven die zakendoen met Polen doen dat het liefst in de eigen taal. En in de Verenigde Staten houden studenten kunstgeschiedenis die zich richten op 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst zich tegelijkertijd bezig met de taal.
Hans Bennis van de Taalunie weet wel hoe het tij gekeerd moet worden. De studie Nederlands moet volledig op de schop: ‘Echt leren nadenken en praten over taal is volledig verdwenen uit het vak. Nederlands moet weer een leuk, inhoudsvol vak worden, net als geschiedenis of biologie. Het moet gaan over kennis over en houding tegenover taal, niet alleen maar om vaardigheden.’
Bronnen: De Volkskrant, Het Parool, Nu.nl / cc-beeld: Jarmoluk
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

johannn2
johannn218 sep. 2018 - 21:12

Nederlands is bij uitstek een studie, die staat voor algemene ontwikkeling. Maar algemene ontwikkeling is 'uit', want er is geen kapitaalkrachtige markt voor. Van de neoliberale machthebbers hoeft deze studie in ieder geval geen steun te verwachten. Nihilisme tegenover algemene ontwikkeling. .

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2018 - 14:01

Alle talenstudies hebben een duidelijke culturele component. Studenten, zeker de mannelijke zijn echter maar matig geinteresseerd in talenstudies. De talenfaculteiten kampen mede daardoor met tekorten. De enige universiteit in Nederland die nog Hongaars en Fins aanbood was de RUG. Inmiddels heeft de RUG niet alleen Fins en Hongaars op financiele gronden afgebouwd, maar ook Noors, Deens. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-is-straks-niet-meer-mogelijk-om-fins-of-hongaars-te-studeren~bf51a3d8/

GMatth52
GMatth5218 sep. 2018 - 12:02

Olav M: "Als het Nederlands niet de essentiële plaats behoudt die het toekomt, is de kans groot dat kinderen zowel met matig Nederlands als matig Engels de basis- en middelbare opleidingen volgen. Ik vrees een algemene achteruitgang van de taalontwikkeling. De kwaliteit van het Engels in het Engelstalig (in plaats van Nederlandstalig) onderwijs dat op middelbare scholen en universiteiten wordt gegeven blijkt, volgens sommige berichten, vaak van (zeer) matige kwaliteit te zijn. Tel uit je winst! " Ik deel uw bezorgdheid. Op universiteiten en zelfs in het voortgezet onderwijs worden steeds vaker colleges c.q. lessen gegeven in het Engels. Studenten maken zich vakkennis eigen, en leren de wereld te begrijpen, in een andere taal dan hun moedertaal. Dat schept een taalkloof in de samenleving: de toekomstige bovenlaag c.q. elite denkt in een andere taal dan de midden- en onderlaag in de samenleving. Dit vergroot de al bestaande sociale verschillen. De verengelsing van de universiteiten heeft mede te maken met het aantrekken van buitenlandse studenten. Dit is tegenwoordig een verdienmodel: hoe neer studenten des te meer inkomsten voor de studierichting in kwestie. Nu vind ik de keuze buitenlandse studenten voor een studie in Nederland: volkomen respectabel (afgezien van de kwaliteit van het onderwijs): de collegegelden zijn in Engeland en de Verenigde Staten nog veel hoger dan hier. Maar door het gebruik van Engels als onderwijstaal in de collegezalen wordt het Nederlands onthoofd, want het wetenschappelijk deken vindt dan steeds minder zijn uitdrukking in onze moedertaal. Let wel: volgens de huidige wetgeving is in Nederland officieel het Nederlands onderwijstaal (en in Friesland deels het Fries), behoudens uitzonderingen.In de regeringsperiode van Balkenende IV was er sprake van dat het Nederlands in de Grondwet zou worden verankerd. Maar de regeringen na 2010 hebben dat niet doorgezet, en de verengelsing in het onderwijs is alleen maar toegenomen. Verder deel ik de observatie van Cliff Clavin, dat door de Anglificering de kennis van Frans en Duits hard achteruit is gegaan. Nederland keert zijn buurlanden de rug toe. Dit gaat nog verder op de universiteiten; door het bovengenoemd "verdienmodel" zijn vreemde talenstudies ingekrompen of vrijwel verdwenen, en daarmee even zovele vensters op de wereld. Dit is ook zakelijk gezien een ramp: als je maar op één plek in Nederland (Braziliaans) Portugees kunt studeren, gaat een markt van meer dan 250.000.000 mensen verloren. Er wordt ongelooflijk veel kennis vernietigd. Omdat financieel gewin hoog in het vaandel staat.

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin18 sep. 2018 - 12:47

@ GMatth52 - dat is een mooie bijdrage. Het korte-termijn-denken en de geestelijke fixatie op dat wat de markten eisen, dat zal ons (en Nederland niet alleen) nog heel, heel duur te staan komen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 sep. 2018 - 16:59

De overheid promoot vooral de technische studies. Je hoort niet anders. Techniek heeft de toekomst heet het dan. Ga eens kijken naar de Technische Universiteiten, daar moeten ze studentenstops instellen. De overheid stuurt daarop. Wat hier aan de hand is zegt iets wezenlijks over onze maatschappij, over ons zijn.

Richard555
Richard55518 sep. 2018 - 9:24

Wat mij enorm stoort is dat de PVV en FvD hier nog geen kamervragen over hebben gesteld. Wij dreigen helemaal onder de voet te worden gelopen door engelstalige vreemdelingen. Al die moslims die maar engels spreken nog even en we spreken alleen nog maar engels als gevolg van de tsunami van islamieten. Geert en Thierry het is oorverdovend stil nu van jullie kant, Waar blijft onze nationale identiteit Ik wil geen Angelsaksische invasie. Verhoog de dijken en verscherp de grensbewaking en investeer in locale dialecten en het ABN. Kom op onze toekomst staat op het spel. Ze leren maar nederlands in al die buitenlanden als ze met ons zaken willen doen. Dat zal ze leren te spotten met een grootmacht als Nederland.

2 Reacties
JvanDeventer
JvanDeventer18 sep. 2018 - 13:20

Het is veelzeggend dat geen enkele politieke partij zich opwerpt als verdediger van het Nederlands (alleen bij het CDA zag ik een standpunt over de verengelsing van het hoger onderwijs). Dat weerspiegelt de Nederlandse onverschilligheid t.a.v. de eigen taal. PVV en FvD vormen daarop geen uitzondering en dat is eigenlijk een schande. Uw spot is volkomen terecht. Dit zijn de twee partijen die het meest lawaai maken over de Nederlandse identiteit. In hun programma's geen woord over de positie van het Nederlands en ook daar buiten is het het ijzig stil. Onbegrijpelijk.

Ced11215
Ced1121519 sep. 2018 - 12:14

Wie wilt nog die kunsttaal leren genaamd het Nederlands? Het ABN is oorspronkelijk bedoeld - net zoals Hochdeutsch, Received Pronunciation, standaardrussisch, Nieuwfrans, Bahasa Indonesia, Spaans, Italiaans, Mandarijn of andere talen - om een gestandaardiseerde taal te hebben die regionale dialecten zou gaan vervangen. We vinden het echter leuker lokale dialecten te gaan praten en Engels te praten om internationale contacten te kunnen hebben. Het is trouwens ook EU-beleid regionale dialecten te promoten https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Handvest_voor_regionale_talen_of_talen_van_minderheden en het Engels via het Erasmus-programma. Dit gaat dus ten koste van nationale standaardtalen. Als dit zo doorgaat, dan krijgen we waarschijnlijk net zoals in Denemarken dat Engels buiten het Kopenhaags Deens de lingua franca wordt, zodat mensen uit verschillende regio's elkaar toch kunnen begrijpen. Of kijk op grotere schaal naar India. Ook zeer multicultureel met regionale talen én twee talen (Hindi en Engels) als standaardtalen. De Indische identiteit is er nog steeds, net zoals ik verwacht dat de Nederlandse identiteit blijft bestaan met een verengelste samenleving. Dus hoezo is die verengelsing zo erg?

Cliff Clavin
Cliff Clavin18 sep. 2018 - 8:33

Er is ook wel humor te vinden in dit bericht - een studie Nederlands is niet hetzelfde als het goed leren lezen en schrijven van onze mooie taal. Dat behoor je al lang te kunnen voordat je eerstejaars wordt. De opleiding gaat ook over onze geschiedenis, onze cultuur in de breedste zin, waaronder uiteraard onze mooie literatuur, zie dit bericht bij wijze van voorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke In het buitenland is er dus veel meer belangstelling voor deze prachtopleiding dan in eigen land, dat geeft te denken. Men mag concluderen dat het cultuuroffensief van FvD, PVV, CDA, en hun supporters als Paul Cliteur niet succesvol geweest is (heeft het misschien, door de uitstraling van zijn vertegenwoordigers in 'de media', contraproduktief gewerkt?). Nee, met die oikofobie in ons land zit het wel goed. Is het mogelijk dat over tien jaar al de leraren en lectoren Nederlands van buitenlandse afkomst zullen zijn? Waarom niet? Dit land kan zichzelf niet meer redden; een invasie van externe hooggeleerde bezorgde burgers, gedoctoreerd in de Nederlandse Taal- en Letterkunde, die bij ons voor cultuurherstel zullen zorgen; de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nog aardiger is de gedachte dat er bij deze reddingsbrigades veel moslims kunnen zijn; het zou niet de eerste keer zijn dat de Islam zorgt voor het behoud van kostbare kennis die decadente samenlevingen met het grootste gemak verloren laten gaan. Tja. Ons land lijdt al lang aan een vulgaire Anglicistische obsessie. Overal hoor je proto-, camping-, dan wel televisie-Engels. Stop- en scheldwoordjes, cliché-zinnetjes uit series, reclamekreten. Decennia geleden begon het beeld het verhaal te vervangen. Een beeld kan een mooie en leerrijke illustratie bij een verhaal zijn; maar als het het verhaal begint te verdringen, dan is er iets ernstigs aan de hand (de geest verandert mee, bij kinderen spreek ik over de ontwikkeling van het innerlijke leven, de persoonlijkheid). Die verdringing heeft in een steeds hogere versnelling plaatsgevonden. Computer en smartphone (maar ook de games) droegen hier fors aan bij. Het beeld is tegenwoordig dominant. De ervaring van de werkelijkheid is fragmentarisch. Waar het verhaal steeds korter wordt, en luider (totdat het slechts een paar leuzes, slogans is), en een mens het doen moet met (vaak achteraf bijgewerkte) beelden of segmentjes film, en waar het persoonlijke contact tussen mensen vervangen is door de indirecte methode (elektronisch), daar verdwijnt de gezamenlijk opgebouwde ervaring van de fysieke werkelijkheid - er is geen gemeenschappelijk verhaal meer, dat een leidraad is voor het leven zelf. OK: ik dwaal enigszins af. In Nederland is rudimentair Engels dominant aan het worden. Dat is een Engels dat niets te maken heeft met de Angelsaksische cultuur, literatuur, en geschiedenis, en alles met de vulgariteit van de media van vandaag. Dit proces voltrekt zich ten koste van de kennis van onze eigen taal, onze schone kunsten, onze historie. De Anglificering is van meet af aan gepaard gegaan met een algemeen verlies aan belangstelling en respect voor de Duitse en de Franse taal en cultuur. Franz Kafka? Thomas Mann? Friedrich Dürrenmatt? Marcel Proust? Gustave Flaubert? Patrick Modiano? Herman Melville? Charles Dickens? Anthony Burgess? Hun plaats is ingenomen door een slechte vertaling van "Fifty Shades Of Grey". Literatuur anno 2018. Bastiaan Bommeljé schreef dit: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/dit-onderwijs-produceert-oprotzesjes-en-bullshitbanen-a1600989

1 Reactie
koffieleut2
koffieleut219 sep. 2018 - 4:24

Als je als buitenlander in Nederland studeert heb je de kans dat je studie vergoed wordt omdat in vele landen studeren nog gratis is. Dit in tegenstelling tot Nederlandse studenten. En je leert nog een extra vreemde taal wat voor handel e.d. handig kan zijn, dit in tegenstelling tot Nederlandse studenten.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten18 sep. 2018 - 7:27

Hmm. Nederlands wordt niet erg inspirerend gegeven, met veel techniek en weinig literatuur, en je voorland is leraar, een beroep met lage status, in een vak waar je leerlingen waarschijnlijk niet veel zin hebben. Nederlands is bij leerlingen niet erg populair. Misschien is het ook wel een gevolg van het langdurig alfabashen in de afgelopen twintig jaar: alles wat cultureel is werd afgrebrand, er moest vooral exact worden gekozen of iets waar je lekker mee kunt verdienden. Dit is de prijs. En oplossingen zullen niet worden gevonden, want die kosten geld.

koffieleut2
koffieleut218 sep. 2018 - 4:13

Als je het vooruitzicht op een baan met een geweldig salaris tegen de studiekosten wegzet is het ook niet vreemd dat dit soort studies verdwijnt. Uiteindelijk is het de overheid geweest die er zorg voor heeft gedragen dat studenten in eerste instantie aan poen moeten denken altenvoren een studie te starten. Anders blijven ze jarenlang tegen een schuld aankijken.

quatsch
quatsch17 sep. 2018 - 23:46

Mensen die nu met een studie Nederlands beginnen, zijn dus straks verzekerd van een baan! Dat is wel eens anders geweest, meen ik mij te herinneren.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten18 sep. 2018 - 7:29

Maar wel zware een baan met lage status en niet erg veel perspectieven. Onze leerlingen zijn al dertig jaar geindoctrineerd met de ideologie dat vooral exact en iets wara je veel mee verdient ecght werk is, dus nee, die gaan dat niet kiezen.

OlavM
OlavM17 sep. 2018 - 22:36

Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. De Nederlandse taal goed leren is van groot belang voor het behoud van de Nederlandse taal en literatuur als zodanig, maar ook voor de ontwikkeling van de vaardigheden om ook andere talen te leren, omdat het Nederlands nu eenmaal in het algemeen de moedertaal is waarin kinderen opgroeien en hun eerste taal- en sociale vaardigheden opdoen. Het is prima dat in het basisonderwijs al Engels wordt onderwezen (dat het Frans van vroeger vervangen heeft), maar dat is niet de moedertaal, waarin kinderen zich toch het eerst leren uitdrukken, wat van blijvend belang is. Als het Nederlands niet de essentiële plaats behoudt die het toekomt, is de kans groot dat kinderen zowel met matig Nederlands als matig Engels de basis- en middelbare opleidingen volgen. Ik vrees een algemene achteruitgang van de taalontwikkeling. De kwaliteit van het Engels in het Engelstalig (in plaats van Nederlandstalig) onderwijs dat op middelbare scholen en universiteiten wordt gegeven blijkt, volgens sommige berichten, vaak van (zeer) matige kwaliteit te zijn. Tel uit je winst!

2 Reacties
OlavM
OlavM17 sep. 2018 - 22:41

Overigens vind ik al die Engelse woorden en uitdrukkingen die steeds vaker in het Nederlands sluipen ook geen vooruitgang. Vooral die reclames die heel vaak eindigen met een Engelse slogan vind ik bijzonder irritant. (N.B.: Het Engels vind ik een fijne taal en lees ik graag; dat is hier dus niet de kwestie).

JvanDeventer
JvanDeventer18 sep. 2018 - 7:01

@Olav "Ik vrees een algemene achteruitgang van de taalontwikkeling" Die achteruitgang heeft al plaatsgevonden, zowel in het Nederlands als in het Engels, om van andere vreemde talen maar niet te spreken. Die achteruitgang hangt samen met een geweldige ontlezing en die wordt veroorzaakt door ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben. Maar het Nederlands kan en moet verdedigd worden. Waar en hoe spreken wij Nederlands, waar en hoe schrijven wij Nederlands, waar lezen wij Nederlands? Daaraan kun je eisen stellen.

DaanOuwens
DaanOuwens17 sep. 2018 - 21:01

Als je wil weten waarom zo weinig studenten Nederlands kiezen moet je gaan kijken bij degene die de keuze maken. Dat zijn de jongeren op het VWO. Daar is de muziek grotendeels Engels-talig, kijken ze naar Engelse series en films. Oriënteren zich meer mondiaal, reizen, hebben vriendschappen met mensen in andere landen. Allemaal zaken die het gevolg zijn van maatschappelijk, sociale en economische ontwikkelingen in de afgelopen decennia. De huidige generatie heeft een totaal andere mindset als de generatie 25 jaar geleden. Als je meer even praat met deze jeugd hoor je ideeën over studeren in het buitenland of in het buitenland werken. In die mondialisering is een keuze voor een studie Nederlands steeds minder logisch. Volgens gaat het dus om het resultaat van veranderingen die zich in de gehele maatschappij voltrekken. Dat maakt de voorgestelde maatregelen om meer studenten te werven natuurlijk nogal kortzichtig en futiel en daarmee kansloos. Tenzij de studie Nederlands op VMBO-niveau wordt aangeboden. Want volgens mij is de kop goed gekozen. De elite wil geen Nederlands meer.

3 Reacties
JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 22:11

Wanneer je alle cliché's over de jeugd, die zo anders is dan vroeger, weglaat, staat hier gewoon: de belangstelling voor het Nederlands verdwijnt en mij kan dat niets verdommen.

DaanOuwens
DaanOuwens18 sep. 2018 - 8:27

@ JvanDeventer Onzin, de jeugd is ook anders en gelukkig maar. En inderdaad dat jouw Nederland ten onder gaat kan mij niets verdommen.

CharlesdeValois
CharlesdeValois19 sep. 2018 - 12:12

De leegloop van Nederland met de jongeren valt echt wel mee. Veelal doen ze buitenlandse ervaring op maar keert men Nederland niet de rug toe. Dat komt ook omdat in het internationale verkeer Nederland een prominente rol speelt. Zit je in Zuid Amerika en bezig je Spaans dan is het zeer handig dat je met dat rijke landje aan de Noordzee Nederlands kan spreken. . Bovendien keren ze met regelmaat terug naar moeders...en/of is het verblijf in den vreemde van tijdelijke aard.

JohnVKR
JohnVKR17 sep. 2018 - 18:41

Een van de problemen is volgens mij dat jongeren door de politiek en anderen voortdurend wordt afgeraden een studie te volgen waarmee ze geen kansen maken op de arbeidsmarkt. Daarmee worden ook vaak taalstudies bedoeld. Want waarom zou ik een goede baan bij Unilever, Shell of waar dan ook krijgen met een studie Nederlands? Verder zien we dat elk jaar het aandeel allochtone studenten op universiteiten weer groter wordt. En de bestraffende wijze waarop allochtonen in onze samenleving worden toegesproken, is nu niet bepaald bevorderlijk voor een gevoel van trots op Nederland, de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal. We roepen de afnemende interesse voor de studie Nederlands toch echt over onszelf af.

punt2
punt217 sep. 2018 - 15:01

Tja, de grootste fout is natuurlijk geweest de wil om alle vakken in het Engels te geven... En dan Nederlands studeren in het Engels.... Daar zit werkelijk niemand op te wachten......

JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 13:55

Waar de titel "Elite wil geen Nederlands meer" vandaan komt snap ik niet. Ik lees hier dat er zich steeds minder studenten Nederlands aanmelden. Om die eerstejaars-studenten nu meteen al elite te noemen gaat mij te ver. Maar dat het Nederlands op zijn retour is, is zeker merkbaar. Nederlanders hebben geen liefde voor hun eigen taal. Het gezegde luidt dat je de trap van boven moet schoonvegen. Daarom moeten we per direct stoppen met de verengelsing van de universiteiten. Wanneer je als overheid laat merken dat het Nederlands als instructietaal in het Nederlandse academische onderwijs een vanzelfsprekendheid is, dan geef je het goede voorbeeld. Daarna moeten we stoppen met het belachelijke "tweetalige" onderwijs op de middelbare scholen. Ook bij alle gemeentelijke publieke diensten moet Nederlands de maatstaf zijn. De overheid moet op alle fronten laten merken dat Nederlands belangrijk is. Ook het Nederlandse lied mag best gestimuleerd worden. Programma's zoals "The Voice" zouden een Nederlandse titel moeten krijgen en zouden Nederlandstalig werk een voorkeursbehandeling moeten geven.

5trong5tyle
5trong5tyle17 sep. 2018 - 13:30

Nederlands is ook overbodig. Thüüs sprek y plat en voor de handel is Engels beter. Nederlands is een soort middelend boehouderstaaltje, dat nog emotie goed weer kan geven, nog functioneel is voor handel. Neerlandici en de overheid weten dit, daarom ook altijd de bekrompen houding tegen streektalen, ze weten dat Nederlands eigenlijk een Hollands streektaaltje is zonder echte meerwaarde. Laat het gewoon sterven.

1 Reactie
Nick the Stripper
Nick the Stripper17 sep. 2018 - 20:23

[ dat nog emotie goed weer kan geven, nog functioneel is ] Uw persoonlijke bijdrage aan het laten sterven van het Nederlands?

Tukker3
Tukker317 sep. 2018 - 13:20

Dondonald Inderdaad de invloed van het Engels op onze taal begint ergerlijke vormen aan te nemen: hoe vaak hoor tegenwoordig niet op TV een Nederlander die ons vertelt dat hij een besluit heeft gemaakt (to make a decision) en dan ook nog verbaasd

1 Reactie
Tukker3
Tukker317 sep. 2018 - 13:20

opkijkt als iemand hem verbetert.

Piet de Geus
Piet de Geus17 sep. 2018 - 12:58

Is het werkelijk zo elitair om niet te kiezen voor een vak waaruit volgens betrokkenen de inhoud en het nadenken is verdwenen?

Daniel Blank
Daniel Blank17 sep. 2018 - 11:34

Mogelijk ook omdat het tegenwoordig helemaal niet aantrekkelijk is om trots te zijn op onze eigen afkomst, inclusief de taal.

3 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin17 sep. 2018 - 12:50

@ Daniel Blank - ik ben trots op mijn afkomst en de Nederlandse taal. Ik schaam me ten diepste over datgene waartoe Nederland verworden is, anno 2018. Een narcostaat, vervloekt met een politiek die de deuren wijd open heeft gezet voor allerlei tuig, dat naar hartelust mag stelen en plunderen; het publieke goed is verkwanseld, en zorg, onderwijs, sociale woningbouw, politie, defensie, en onderwijs hebben het nakijken; een land waarin de zieken, de armen, de ouden van dagen, dus alle weerlozen, bang moeten zijn voor hun hachje - terwijl de rijken en ultra-rijken in pracht en praal leven; een land met een regering die er niet tegenop ziet om kinderen die hier geheel geworteld zijn terug te jagen naar een ander land, met een cultuur die vreemd voor hen is, onzeker, en bedreigend; een land waarin nog maar een week geleden een grote bank zich vrij mocht kopen van eventuele gevolgen van het jarenlang profiteren van grootschalige witwasprijktijken en andere criminele handelingen; een land, waarvan de machthebbers zelf krachtig meewerken aan het bevorderen van de verpreiding van racisme, vreemdelingenhaat, en andere vormen van discriminatie... ...enfin, de lijst is lang, heel lang. Nederland is zeer ongastvrij, zijn democratische aard is kwijnende, en geen fatsoenlijk mens kan op zo een natie trots zijn.

JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 14:11

@Cliff Trots op de Nederlandse taal? Ik geloof u best, maar uw internetnaam is een karakter uit Cheers en niet uit bv. Ja zuster, nee zuster of zeg eens AA. De kritiek die u op Nederland heeft kun je goed overplanten op andere landen. Toch zijn de mensen in die (net zo weerzinwekkende) landen veel zuiniger op hun moedertaal.

henk-alexander
henk-alexander17 sep. 2018 - 15:52

Van de elites hoeven we niets te verwachten. Die hebben zich door de eeuwen heen opportunistisch overgegeven aan de lingua franca, zoals destijds het Grieks, Latijn, Arabisch, Frans - en nu onderwerpt men zich aan het Engels. Waarover ik me verbaas - maar wat ik ook hoopvol vind, is de creativiteit waarmee nieuwe, jonge Nederlanders onze taal verrijken. Ik denk dan m.n. aan de hiphoppers die onze taal ritmisch en met bezieling behandelen.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks17 sep. 2018 - 11:26

Het wordt hoog tijd dat de inburgeringscursus gaat toetsen of men de Engelse taal voldoende beheerst. Dat Nederlands, ach dat stellen we zelf ook niet op prijs, dus waarom zouden immigranten dat moeten beheersen?

2 Reacties
rvb2
rvb217 sep. 2018 - 12:02

Steeds meer horeca zaken en winkels hebben engelstalig personeel, vaak buitenlandse studenten. Nederlands spreken is dus geen voorwaarde voor werk, het is dus logisch de eis tot het spreken van Nederlands voor asielzoekers af te schaffen of te wijzigen in Nederlands of Engels (en misschien ook wel Duits)

JvanDeventer
JvanDeventer18 sep. 2018 - 6:35

Je kunt op elk moment roepen "ach, wat maakt het eigenlijk uit, een kelner uit Kashmir of een timmerman uit Slowakije, als ze hun werk maar goed doen". Door dat (buitenlands personeel dat geen Nederlands kent en het niet wil en niet hoeft te leren) te accepteren verdwijnt steeds meer de samenhang uit de samenleving. Ik denk ook dat het wel degelijk slecht is voor de kwaliteit van het geleverde werk. Zo gaat de openbare omgeving steeds meer op een groot toeristenoord lijken, waar niemand meer thuis is. Gezellig is anders, en elke vezel in mij verzet zich daartegen.

korheiden2
korheiden217 sep. 2018 - 11:08

Denk dat het vak Nederlands, met de literatuur en letterkunde, vooral saai wordt gevonden en alleen van belang als je het onderwijs in wilt. We zijn in ons land erg slordig met onze taal, gezien het enorm toegenomen gebruik van het Engels. De Vlamingen doen dit veel beter.

7 Reacties
DonDonaldSucks
DonDonaldSucks17 sep. 2018 - 11:28

[De Vlamingen doen dit veel beter. ] Laat ze het zelf niet horen, maar Vlaams is natuurlijk doordrenkt met Frans, ook gramaticaal, net zoveel als dat Nederlands doordrenkt begint te raken met Engels.

rvb2
rvb217 sep. 2018 - 14:51

@DonDonaldSucks: Het is dan ook niet voor niets dat het vlaams (nl_be) een andere taalcode heeft dan het nederlands (nl_nl), zoals er ook verschil zit tussen amerikaans engels (en_us) en brits engels (en_uk).

johannn2
johannn217 sep. 2018 - 19:29

Don, Alles is betrekkelijk. Ze hebben daar wel een vernufteling, terwijl wij het met een ingenieur moeten doe. .

Nick the Stripper
Nick the Stripper17 sep. 2018 - 20:29

johannn 17 september 2018 at 21:29 [ Ze hebben daar wel een vernufteling, terwijl wij het met een ingenieur moeten ] Als ik zie hoe in België het spoor en de wegen er bij liggen geef ik toch de voorkeur aan onze ingenieur.

JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 20:46

@rvb Waar zit het verschil in bij nl_nl en nl_be? Volgens mij is het enige belangrijke verschil de toetsenbord-layout. Wij hebben QWERTY terwijl de Belgen (allemaal, zowel de Vlamingen als de Walen) AZERTY hebben. Binnen de AZERTY-groep heb je dan een variant met een hoop accenttekens; die zal wel gewoon fr_fr heten. De andere variant kan alle Nederlandse tekens maken, maar dan wel in de AZERTY-volgorde en dat zal wel nl_be zijn. Maar onze tekens zijn niet verschillend van de Vlaamse tekens. Overigens vind ik het opvallend hoeveel Nederlanders genoegen nemen met een Amerikaans toetsenbord. Ook dat is een symptoom van de liefdeloosheid voor de eigen taal.

korheiden2
korheiden218 sep. 2018 - 10:05

@Don : Het zal best waar zijn dat de Vlamingen meer Franse woorden gebruiken, maar over het algemeen is men toch zuiniger op het Nederlands. Wat de staat van het Belgische wegennet of het toetsenbord van de computer met deze discussie te maken hebben ontgaat mij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 sep. 2018 - 17:13

Johann Maar ook een 'schuttelslet' :)

johannn2
johannn217 sep. 2018 - 10:23

Nederlands is ook zó vorige eeuws. Drie suggesties: -1 Scheldt de studieschuld kwijt van iedereen die als Neerlandicus afstudeert. (Maar ja, dat kost geld, he. En waar moeten we dan de kwijtschelding van de dividendbelasting aan buitenlandse beleggers van betalen? Zeg nou zelf.) -2 Betrek 'geletterde' auteurs en publicisten (bijv. columnisten) bij het vak op de middelbare school. Het enthousiasmeren is in de verdrukking gekomen. -3 Geef het vak op de universiteit in het Engels. .

6 Reacties
LaBou
LaBou 17 sep. 2018 - 12:21

Vij punt 3 viel het kwartje: dit kán niet serieus zijn.

johannn2
johannn217 sep. 2018 - 13:10

LaBou, W.b. punt 3: klopt. En toch . . . Als zoveel buitenlanders juist wel graag Nederlands studeren, waar beter dan in Nederland? Moeten er hier wel tweetalige docenten komen. .

JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 13:58

Punt 2 is allang staand beleid bij Nederlands op de middelbare school.

LaBou
LaBou 17 sep. 2018 - 16:28

Johann, eerst één taal goed leren. Je moet eerst leren lopen voordat je kunt gaan rennen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper17 sep. 2018 - 20:39

LaBou 17 september 2018 at 18:28 [ Johann, eerst één taal goed leren. Je moet eerst leren lopen voordat je kunt gaan rennen. ] Welnee. Uit onderzoek is lang geleden al gebleken dat kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed beide talen prima leren, ook als die talen door elkaar gebruikt worden. Heb ik in mijn Fries-Duits-Hollandse omgeving zelf ervaren, maar ook gezien bij een Nederlands-Chinese middelbare schoolvriend en later bij de kinderen van een Limburgs-Gronings stel. Voor volwassenen zal dit anders zijn - maar die kunnen als het goed is al lopen en rennen - al zijn het huppelen en het hurken helaas vaak alweer verleerd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 sep. 2018 - 22:26

Nick the Stripper 17 september 2018 at 22:39 LaBou 17 september 2018 at 18:28 Gebalanceerd twee-talig opgroeien kan prima, mits er maar voldoende kwalitatief goede input is van beide talen. Dat kinderen ervan in de war raken is onzin.

CharlesdeValois
CharlesdeValois17 sep. 2018 - 9:29

Je weet ook niet of daarbij meespeelt of er een soort van terughoudenheid in de taal is geslopen omdat er van alles over taal te doen is wat de boel overhoop gooit. Is het fake wat er gezegd, gelezen wordt, is het genderinneutraal genoeg , is het wel sexy genoeg, is het te biased etc. etc. Maw. inderdaad de houding tegenover taal raakt je gevoel, en wellicht houdt men het daarom bij vooral vaardigheden om zo het gladde ijs te vermijden.

2 Reacties
johannn2
johannn217 sep. 2018 - 10:24

Waarom is Engels dan wel populair? .

JvanDeventer
JvanDeventer17 sep. 2018 - 14:04

@Charles: fake, sexy, biased. Oh ja, het gaat hier om Nederlands. @johan nn: Engels is helemaal niet zo populair zodra het over spelling, zinsbouw, woordenschat, grammatica en vergelijkbare zaken gaat.