Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Eigen schuld, dikke bult

  •  
26-03-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
91 keer bekeken
  •  
6822472939_09a87e30ab_k

© cc-foto: Hernán Piñera

Ik verwijt linkse intellectuelen vooral dat zij hun kop in het zand steken
Natuurlijk stortregende het uiteenlopende verklaringen voor het zware verlies dat linkse partijen bij afgelopen verkiezingen hebben geleden. Ook bij de PvdA kun je spreken van verlies want zij herstelde zich niet van de enorme optater die zij vier jaar geleden moesten incasseren.
Het hand-in-eigen-boezem-steken bleef gemakshalve beperkt tot “we hadden Rutte harder moeten aanpakken” en “we hadden als Links één front – of alliantie – moeten vormen”. De zelfkritiek had best wat harder en eerlijker gekund.  Want laten we er geen doekjes om winden: linkse partijen lijden nogal aan politieke aderverkalking. Niet zij maar D66 kwam afgelopen anderhalf jaar met radicale voorstellen die de politieke discussie op scherp hebben gezet – en later door Links halfslachtig werden overgenomen. Zoals de halvering van de Nederlandse veestapel om de dramatische stikstofproblematiek eens flink aan te pakken. En het afschaffen van het oerwoud aan inkomensafhankelijke toeslagen , te compenseren door (her)invoering van een maandelijkse basisbeurs van 300 euro voor studenten en een vergelijkbare inkomensstijging voor andere mensen met een bijstandsuitkering. Wanneer zij gaan werken krijgen ze in het huidige systeem een financiële straf: het extra geld dat ze verdienen weegt niet op tegen het verlies aan inkomenstoeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.
Ik verwijt linkse intellectuelen vooral dat zij hun kop in het zand steken. Sinds zijn eerste bestseller is Thomas Piketty de lieveling van Links. Maar zodra hij met slecht nieuws komt, blijft hij ongelezen of onbegrepen. Zoals in zijn tweede dikke boek dat eindigt met een analyse die hij eerder in een paper heeft gepubliceerd. Daarin toont hij aan dat de kiezers met lage inkomens en weinig scholing sinds ongeveer de jaren ’60 steeds meer op rechtse partijen zijn gaan stemmen, terwijl ze voorheen overwegend voor Links kozen. Een ontwikkeling die zich min of meer gelijktijdig in vrijwel alle Westerse landen voltrok.
Het zal je maar gebeuren: je zegt te willen opkomen voor de zwakkeren in de samenleving maar die keren zich juist steeds meer van jou af. Rood hadden de linkse politici moeten worden – van schaamte. Helaas, Links heeft nog weinig geleerd en blijft hameren op oude standpunten, in de opgelapte kleren van de proletarische keizer.
Neue Männer braucht das Land , zong Ina Peter in 1982. Anno 2021 is dit aan Nederland niet besteed, getuige de hernieuwdesteun aan Mark Rutte. Wel zijn er veel vrouwelijke lijstaanvoerders ingezet. Althans bij Links, met als enige uitzondering Jesse Klaver bij GroenLinks – maar hoe lang nog na deze electorale klap? Het geslacht van de lijstaanvoerder lijkt zo het belangrijkste verschil tussen Links en Rechts te zijn geworden. Wat overigens niet tot gevolg had dat vrouwelijke kiezers massaal op Links zijn gaan stemmen.
Mij lijkt: neue Ideen braucht das Land! Neemt alleen D66 deze slogan serieus, door een halvering van de veestapel en de afschaffing van allerlei inkomensafhankelijke toeslagen te bepleiten? Ik zal twee andere ideeën aan de hand doen, om te voorkomen dat nog meer Nederlanders naar Rechts worden getrokken. Beide voorstellen berusten op creatief gebruik van comparatieve voordelen.
Het eerste voorstel neem ik over van Jan Lambers , die onlangs heeft bepleit om de Nederlandse transitie naar duurzame energie ook buiten de landsgrenzen te gaan realiseren – wat een wijziging van de Klimaatwet zou betekenen.
Zonne- en windenergie zijn volgens Lambers veel goedkoper te produceren in bijvoorbeeld de Spaanse Hoogvlakte dan in het dichtbevolkte Nederland. Waar met veel subsidie en onder groeiende protest van omwonenden het landschap met windparken en zonneakkers wordt volgeplempt, meestal onder de regie van linkse partijen die fanatiek duurzame energie willen realiseren. Die meestal denken dat je met subsidies, dus financiële prikkels , alles kunt bereiken – zonder neveneffecten. Onderzoek van het AD wijst uit dat van de 33 grootste zonneparken in Nederland inmiddels 79 procent in handen is van buitenlandse investeerders, die op deze manier 889 miljoen euro opstrijken. In feite steunt Links dus liever buitenlandse subsidiejagers dan de Zuid-Europese zonne- en windenergiesector, die de benodigde duurzame energie veel goedkoper en met minder maatschappelijke overlast kan produceren.
Dezelfde benadering kunnen we ook toepassen op het migratiebeleid, een andere problematiek waarmee Rechts stemmen wint en linkse lieden uitblinken in naïviteit. Zij vinden hun schone geweten belangrijker dan de feitelijke gevolgen aan de onderkant van de samenleving. Het is helemaal niet vreemd dat Nederlanders met lage inkomens en weinig scholing zich verzetten tegen de komst van meer arbeidsmigranten en politieke vluchtelingen, want zij hebben de meeste last van ‘buitenlandse concurrenten’ op de arbeids- en woningmarkt. Maar ook als het lot van politieke vluchtelingen ons ter harte gaat, moeten we een heel andere koers inslaan. Als vrijwilliger bij Humanitas heb ik zo vaak gezien hoe zij van het kastje naar de muur werden gestuurd in onze overgebureaucratiseerde samenleving, waar vele Nederlanders een aardige boterham verdienen in de ‘vluchtelingensector’ en waar vrijwilligers zoals ik zich een schoon geweten aanmeten.
Begrijp mij goed, een rijk land als Nederland moet in mijn ogen eerder meer dan minder verantwoordelijkheid nemen in de internationale vluchtelingenproblematiek. Maar we kunnen beter ons geld ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden als Oeganda, dat al decennia lang verhoudingsgewijs veel meer vluchtelingen binnenlaat dan Nederland. Zonder de langdurige procedures die we van de COA kennen en zonder de onhaalbare eisen die de Nederlandse samenleving aan laaggeschoolden of zelfs analfabeten stelt.
In Oeganda krijgen ze gewoon een tentenkamp toegewezen waar ze in en uit kunnen, met meestal alleen voedsel- en kledinghulp maar met alle vrijheid om een eigen bestaan op te bouwen, gelijk de plaatselijke bevolking. In Bidibidi , in 2017 ’s werelds grootste vluchtelingenkamp in NW-Oeganda, worden vluchtelingen betaald om de infrastructuur van een complete stad aan te leggen, die ook  voor Oegandezen beschikbaar komt wanneer op (lange) termijn vluchtelingen terugkeren naar hun eigen land.
Zoals Spanje veel goedkoper duurzame energie kan leveren, zo kan de Nederlandse regering beter subsidie – of nog beter: leningen – ter beschikking stellen aan ieder Afrikaans en Nederlands bedrijf of NGO die daar arbeidsplaatsen voor vluchtelingen creëert. Niet als werkverschaffing maar als kleine bijdragen aan de opbouw van duurzame bedrijvigheid in Afrikaanse landen, met als bijkomend voordeel dat we minder afhankelijk kunnen worden van China als mondiale workshop. Ook goed voor de portemonnee van de Nederlandse belastingbetaler, want we besparen op verspillende subsidies voor duurzame energie en op al die (semi-)ambtenaren die goedbedoelde maar weinig effectieve pogingen doen om buitenlandse vluchtelingen in de Nederlandse samenleving te integreren.
Voor de meeste asielzoekers en statushouders die al geruime tijd in ons land ronddolen – en in de praktijk meestal tot passiviteit zijn veroordeeld – moeten we het anders aanpakken. Zij zijn er meer bij gebaat dat bijvoorbeeld iedere beroepschauffeur die uit kostenoverwegingen een bijrijder/maatje moet ontberen, wordt aangemoedigd om minimaal één dag in de week een asielzoeker of statushouder mee te nemen, om hem/haar op een praktische manier in te burgeren en spelenderwijs Nederlandse woordjes leren: wijzen en voorzeggen. De overheid moet alleen de huidige verzekeringsproblemen tot een oplossing brengen en voor een redelijke vergoeding zorgen. Misschien kiezen sommige inburgeraars bij nader inzien voor de Afrikaanse optie, waar ze als gelijkwaardig worden beschouwd, makkelijker een eigen bedrijfje kunnen opzetten, en in ieder geval meer kunnen lachen dan in het chagrijnige Nederland.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (129)

Libertain
Libertain29 mrt. 2021 - 11:43

De gebruikelijke kroeg-cabaret-onzin die tot een versleten neoliberaal pamflet ongestoord uitgegroeid is. Puur tijd- en ruimteverspilling. De waarheid en feiten zijn dat progressieve krachten bij de laatste verkiezingen gestag ruimte hebben gewonnen. Tevens wordt steeds meer openlijk over de sociale problematiek gesproken, wel is het de bekende conservatief-geoliede media-apparaat die het tegenovergestelde aan het beweren is, die valt ook steeds Omtzigt aan.

Flix
Flix27 mrt. 2021 - 17:02

Er is geen werk meer voor bijrijders omdat het laden en lossen van vrachtwagens minder zwaar is geworden, heeft niets met kosten te maken. Als ik mensen Nederlands wil leren dan was ik40 Geleden wel leraar geworden en geen chauffeur. Ik vind dit een typisch voorbeeld van hoe links De problemen van de migrant en de arbeider Oplost. Asielzoekers en statushouders kunnen morgen al aan het werk in alle sectoren waar nu de oost Europeanen werkzaam zijn maar links laat deze mensen liever in de uitkering hangen, Want verplichtingen stellen aan deze mensen doet links liever niet. Wat de werkgevers goed uitkomt Want deze mensen die in Nederland wonen werken in Nederlandse cao's en dus vaak duurder dan oost Europeanen. Ik stem al zolang ik mag links maar nooit PvdA Deze partij wordt oververtegenwoordigd Door FNV bestuurders met politieke ambities en dat lijkt me niet wenselijk. Aansluiting met de jeugd zijn ze ook al kwijt als je ziet dat een partij als VOlT deze groep wel kan bereiken dan verliest links hier ook. Voor groen links geldt het zelfde. Mensen bij de voedselbanken en in armoe wijken In Nederland zijn niet bezig met energie transitie Of lhbtiq die hebben andere problemen aan het hoofd. De heer Vrolijk heeft inderdaad gelijk als hij zegt dat moraal prima is maar er moet ook eten zijn.

Folkward
Folkward27 mrt. 2021 - 16:42

Voor wie het erg vindt dat ‘Links’ verloren heeft in de afgelopen verkiezingen, is het inderdaad belangrijk op zoek te gaan naar de oorzaken daarvan. Dit stuk van Heijn Vrolijk is daarbij inderdaad handig om mee te nemen, maar niet om de redenen dat de schrijver denkt. Laat ik het relaas van Vrolijk afzetten tegen programma’s van Groenlinks, de Linkse partij die sinds 2017 het meest heeft verloren, en dus het eerst in aanmerking komt voor Vrolijks opgelegde ‘zelfkritiek’ Meneer Vrolijk linkt naar een blog om een voorbeeld aan te tonen van een oplossing die ‘halfslachtig’ door Links is overgenomen: de halvering van de veestapel. Dit staat echter één op één in het verkiezingsprogramma van Groenlinks van 2021, waarbij deze verder gaat dan D66 (die laatste heeft het over de halvering van pluimvee en varkens, maar een inkrimping van het aantal koeien, GL maakt dat onderscheid niet). Reeds in 2017 -voor de stikstofcrisis- schreef Groenlinks al over het vastleggen van grondstofgebruik en het sluiten van kringlopen voor voedingsstoffen, waaronder dus ook stikstof. Met het andere voorbeeld gaat meneer Vrolijk ook al de mist in. In 2017 schreef Groenlinks al dat ze het toeslagenstelsel eenvoudiger wilden maken, waarbij ook de lonen omhoog moesten en de inkomstenbelasting omlaag. In 2021 is Groenlinks niet minder ambitieus, waarbij er ook een bedrag à €10.000,- wordt gereserveerd voor pas-volwassen burgers om aan de opleiding te besteden. Het voornaamste verwijt van meneer Vrolijk is dat Links met oude ideeen komt. Hij gebruikt voorgaande voorbeelden als ‘nieuwe’ ideeën die Links niet zou gebruiken (hij heeft het duidelijk mis). Het zal je inderdaad maar gebeuren. Krijg je dan weer het verwijt dat Links onrealistische oplossingen heeft (die het echter wel met succes heeft door laten rekenen, in tegenstelling tot menig rechtse partij), van meneer Vrolijk krijg je het verwijt te weinig ambitie te hebben. Meneer Vrolijk draagt twee nieuwe voorstellen aan. Kennelijk moet Nederlands Links zonneparken gaan bouwen in Spanje, om het boekhoudkundig in Nederland weer op orde krijgen. Datzelfde soort boekhoudkundige trucjes zorgden voor de stikstofcrisis en is eerder tekenend voor de duurkoop en afhoudendheid van menig Nederlands kabinet in investeringen in de eigen energievoorziening en het klimaatbeleid. Het andere voorstel betreft immigratiebeleid, waarbij vluchtelingen tezamen worden behandeld metarbeidsmigranten. Wat betreft de arbeidsmigranten heeft Groenlinks als standpunt: gelijk loon voor gelijk werk. Daardoor wordt het veel moeilijker voor bedrijven om Oostblokkers (het grootste deel van arbeidsmigranten) in te schakelen voor Nederlands werk naar Oost-europees loon, daarnaast worden louche uitzendbureaus die hieraan meewerken aangepakt. Aanpassing in het vluchtelingbeleid wordt al lang geblokkeerd door afgelopen regeringen die hebben ingezet op te weinig financiering voor asielbeleid (het COA), waarbij wettelijke wacht- en behandeltijden met voeten worden getreden en het de staat is die keer op keer beslissingen over de status van vluchtelingen aanvecht. Ook hierin is Groenlinks duidelijk wat het wil: de procedure moet sneller en beter, waarvoor geld beschikbaar gemaakt wordt; de wereld moeten veiliger worden, zodat er überhaupt minder vluchtelingen zijn. Het voorstel van Vrolijk voor heropbouwend werk in Afrika is sympathiek, maar riekt eerder naar neo-kolonialisme, naast dat het het feit ontkent dat de meeste vluchtelingen niet uit Midden-Afrika komen, maar uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mensen daar zijn meer gebaat bij een veilige omgeving, zowel qua klimaat als politiek, dan aan Melkertbanen. Voor de pull-kracht die de Nederlandse rijkdom heeft op veilige-landers geldt wel dat meer banenperspectief helpt, maar die asielverzoeken moeten dan ook afgewezen worden, en dumping vanuit de EU omlaag. Kortom, Vrolijk biedt een goede inkijk in de beeldvorming over de standpunten van Links, niet over de standpunten zelf, die zowel ambitieus als realistisch zijn. De vraag is dan ook eerder: waarom is onderzoeker HeinVrolijk (en velen met hem) zo slecht geïnformeerd over de ambities en de standpunten van Links? De verkiezingsprogramma’s zijn openbaar, de standpunten worden uitgedragen en doorberekend. De oplossingen van Vrolijk zijn de oplossingen van Links, waarom worden ze dan niet als zodanig gezien?

3 Reacties
Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 18:22

Punt is natuurlijk dat veel vluchtelingen/migranten uit erg arme landen komen, waar het niveau van het onderwijs veel lager ligt dan in Nederland. Deze mensen zijn moeilijk in te passen in het arbeidsproces. Velen van hen komen daardoor in de bijstand of andere regeling terecht. Puur economisch gezien kosten ze daardoor veel meer geld dan ze opbrengen. Op termijn is dat niet vol te houden en komt Nederland voor de keuze te staan: of migratie uit arme landen stopzetten, of de welvaartsstaat afbouwen.

ZonderNaam2
ZonderNaam227 mrt. 2021 - 20:22

Louche uitzendbureau's moeten natuurlijk aangepakt worden en Oost-Europese arbeidsmigranten moeten hetzelfde loon krijgen als iedereen, maar de druk om de lonen voor werk waar voldoende aanbod uit Oost-Europa voor is richting het wettelijk minimumloon te duwen, zal blijven. Een arbeider die het leeuwendeel van zijn vaste lasten heeft in een land waar het prijsniveau veel lager ligt kan met veel minder loon genoegen nemen dan een arbeider die al zijn vaste lasten in het (relatief) dure Nederland heeft. Een Pool of een Bulgaar kan hier 6 maanden tegen minimumloon werken en daarvan in eigen land het hele jaar een huis en gezin onderhouden. Dat lukt iemand die in Nederland woont en het hele jaar tegen minimumloon werkt niet. Maar waarom zou een werkgever meer betalen als er zoveel aanbod is van arbeiders die er wel genoegen mee nemen? Waar het mis gaat bij links (bij rechts ook, maar die gaven toch al niet om de verzorgingsstaat) is dat niemand in de politiek een antwoord lijkt te hebben is hoe Europese integratie steeds meer de sociale zekerheden die we op nationaal niveau geregeld hebben onder druk zet.

TonW2
TonW228 mrt. 2021 - 5:56

Je hebt grotendeels gelijk Folkward. Vrolijk had zich moeten beperken in z'n voorbeelden: Het toelaten van vluchtelingen en het pro-Europa beleid van links waarbij men arbeidsmigranten uit de EU niet wil weigeren is het beste voorbeeld van links falen. De oplossingen van links zijn slap: Gelijk loon voor gelijk werk gaat niet helpen. De arbeidsmigranten blijven komen en ze kunnen hun salaris weer inleveren aan huisvestingskosten via hetzelfde uitzendbureau waardoor ze per saldo nog steeds goedkoop zijn. Een humaan asielbeleid gaat niet helpen. Asielzoekers blijven dit overbevolkte land vinden. Overbevolkt = feit lijkt mij. Ik snap waarom de onderkant steeds meer rechts stemt. Ze willen geen verdringing op de arbeids- en woningmarkt door nieuwkomers en ze willen geen andere culturen naast zich opgedrongen krijgen. Dan ben je bij rechts, maar niet de VVD, aan het goede adres.

Frans Cobben
Frans Cobben27 mrt. 2021 - 15:54

Nederland heeft nog steeds een redelijke verzorgingsstaat, logisch dat de meeste asielzoekers om economische redenen in Nederland blijven, zelfs als zij maatschappelijk buitenspel staan.

Bert de Vries
Bert de Vries27 mrt. 2021 - 15:02

Een chaotisch verhaal. Derde neoliberaal, derde rechts progressief, derde links liberaal. Huurtoeslag en toeslag kinderopvang vervangen door een bedrag gan €300,--? Gegarandeerde armoede voor honderdduizenden, en mogelijk meer. Ouders èn kinderen. Studiebeurs van €300,--? Lachwekkend voor tallozen. Arbeidsmigranten? Neoliberaal winstbejag. Arbeidsmigranten zijn bedoeld om loonkosten te drukken. Arbeidsmigranten zijn ook vrijgesteld van integratieverplichtingen. En deze lijst kan moeiteloos met tien keer meer voorbeelden worden aangevuld. Het lijkt me een slechte poging om neoliberaal en sociaal beleid te integreren. Het ene de facto, het andere pro forma. D66, dus.

2 Reacties
Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 18:23

Hoogopgeleide arbeidsmigranten worden naar Nederland gehaald om schaarste op de arbeidsmarkt op te vullen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 9:39

Als Nederlandse meiden kansen op werk wat zwaarder lieten wegen bij hun studiekeuze dan zouden er minder hoogopgeleide arbeidsmigranten nodig zijn.

Ewout Pool
Ewout Pool27 mrt. 2021 - 11:19

Goed artikel! Ben het niet automatisch eens met al je oplossingen, maar wel volledig met de teneur ervan. Zolang links blijft hangen in het verleden zullen ze blijven wegkwijnen. Komt nog eens bij dat momenteel links erg gefixeerd lijkt op "woke" issues zonder daarbij de achterliggende oorzaken te willen benoemen Het is tijd voor nieuwe ideeën en oplossingen.

1 Reactie
Bert de Vries
Bert de Vries27 mrt. 2021 - 15:09

E-wood, bedenk dat wereldwijd samenlevingen zich steeds meer ontwikkeling richting situatie als tijdens de opkomst van het socialisme. Essentieel is, die ontwikkeling te stoppen en om te keren. Primaat heeft belasting naar inkomen en vermogen op basis van het primaat van de samenleving in plaats van dat van het individu.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid27 mrt. 2021 - 10:38

Ik kan me redelijk vinden in de strekking van het verhaal. Alleen die laatste alinea, tenenkrommend. Het is prima om arbeidsparticipatie te stimuleren maar ik denk niet dat vrachtwagenchauffeurs nu de aangewezen beroepsgroep daarvoor is. Zij worden al keihard weggeconcurreerd door Oost-Europeanen, ze ook nog opzadelen met het helpen van integreren van asielzoekers, statushouders is van eenzelfde wereldvreemdheid van linkse intellectuelen waar Hein tegen tekeer gaat.

Ryan2
Ryan227 mrt. 2021 - 10:05

Sorry, maar je artikel slaat nergens op. Het probleem ligt niet links, maar rechts. Je kan op je klompen aanvoelen waar het aan ligt. Nederland wordt in de ban gehouden van het racisme. Media spelen daar een grote rol in. Kick out Zwarte Piet, Sylvana, Pegida, deze randverschijnselen krijgen alle aandacht. Dus wat denkt de burger.. Heb ik niks meer in mijn eigen land te vertellen? Ik stem rechts. Als ze al gêne hebben om op PVV of FVD te stemmen, doen ze dat op de VVD. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Het is dom, maar wat doe je, als je jeuk hebt? Krabben helpt niet. Politie en politiek doen ook hun best om het "verdeel en heers" systeem in stand te houden. Vindt je het raar, dat de politie van racisme verdacht wordt? Die lui zijn gefrustreerd, door al die ettertjes die na een arrestatie een uur later al weer vrij rondlopen. Tja, voor een linkse meerderheid is solidariteit en menselijkheid nodig. Dat is in Nederland tegenwoordig ver te zoeken. De Nederlander scoort tegenwoordig erg hoog voor wat betreft hufterigheid. Dat kan je links niet verwijten. Overigens, de PvdA en Groen Links zijn al jaren niet meer links. Maar iedereen blijft daar maar over zeuren.

6 Reacties
Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 13:53

Dus niemand is nog echt links in Nederland.

adriek
adriek27 mrt. 2021 - 14:21

Tsja, als je (extreem) rechts stemt omdat je hun leugens gelooft of je er bang door laat maken is daar geen kruid tegen gewassen.

Max_Konijn
Max_Konijn27 mrt. 2021 - 15:43

Oh, dus rechts is hufterig? Wat een complete onzin. De gewone arbeider wordt compleet genaaid door links. Mag betalen voor linkse hobby’s. Mag z’n woning voor tienduizenden euro’s aanpassen vanwege klimaat. Ziet z’n straat veranderen door toestroom arbeidsmigranten en asielzoekers terwijl z’n eigen kinderen het huis niet uit kunnen omdat de woningmarkt compleet verziekt is door al die nieuwe instromende mensen. Is z’n baan niet zeker met zoveel goedkope concurrentie. De gewone arbeider ziet dat mensen die in hun hele leven nog nauwelijks gewerkt hebben wel meer te besteden hebben. En dan zullen we het maar niet over de middenklasse hebben, die wordt compleet weggevaagd als links het voor het zeggen krijgt. En dat zijn dus de agenten, de leraren, de verpleegkundigen en de kleine middenstand. Links is echt zo compleet de verbinding kwijt.

poeslief
poeslief28 mrt. 2021 - 6:40

Sorry Ryan maar jouw reactie slaat als een tang op een varken. Links valt niks te verwijten? Mensen zoals jij valt alles te verwijten ten aanzien van de teloorgang van links. Juist vanwege jouw elfjes- & kabouterniveau ten aanzien van kunnen dealen met realisme. Links krijgt keer op keer op de kloten sinds links vanaf de periode Kok een voor links best alternatieve economisch en staatkundig (EU) ultra rechtsliberale route is gaan varen en peeps als Ryan met hun geitenwollensokken agogen droompjes doen de volhouders de linkse deur uitjagen. Gezocht met spoed: linkse mensen met een maximum aan zelfkritiek.

Fredje3
Fredje328 mrt. 2021 - 7:15

@Ryan, werkt dat een beetje? De ander de schuld geven?

Joe Speedboot
Joe Speedboot28 mrt. 2021 - 8:05

'De gewone arbeider wordt compleet genaaid door links.' Ooit overwogen verder dan stoeptegeldiepgang te kijken? Die gewone arbeider wordt al jaren genaaid door rechts. Waarom dacht je dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer? Simpel: rechts heeft de geldsluizen voor de corporates zover opgezet dat ze zonder dat de gemiddelde burger het in de gaten heeft de samenleving vrijwel ongeremd kan leegzuigen. Van alles wat er aan waarde wordt gecreëerd verdwijnt meer dan 80% die kant uit. Met de overige 20% mag de rest het doen. Het is als bij Monopoly, als je maar lang genoeg wacht hou je uiteindelijk één winnaar over en is de rest failliet.

Rode druppel
Rode druppel27 mrt. 2021 - 9:59

Ik ben een linkse realist, zeker geen intellectueel. Ja, de linkse partijen hebben zich vervreemd van hun traditionele achterban. Ik ga hier enkele punten opschrijven die soms zeer gevoelig liggen. Immigratie, zoveel mogelijk beperken. Economische vluchtelingen zijn niet welkom. Immers hier zijn huisvestingsproblemen, daar heeft de traditionele achterban last van. Werk is in de lagere klasse meer onzeker, flex en tijdelijke contracten. De lonen zijn achter gebleven door de verhogingen in procenten af te sluiten. Het leven aan de onderkant is heel onzeker, dat zorgt voor spanningen. Voedselbanken en armoede onder kinderen groeien. De traditionele achterban gaat radeloos naar politici op zoek die dit duidelijk benoemen ( Wilders ). Dan nu mijn opinie. Zag al 35 jaar geleden gekke dingen gebeuren. Steeds bezuinigingen en steeds weer tekorten, waar bleef dat geld ? Dan gaat men zich interesseren in geldstromen en financiele instellingen. In het systeem en dan wordt heel veel duidelijk.

1 Reactie
Balgehakt
Balgehakt27 mrt. 2021 - 19:47

" Dan gaat men zich interesseren in geldstromen en financiele instellingen. In het systeem en dan wordt heel veel duidelijk." Klopt heel veel linkse hobby,s worden overeind gehouden met belastinggeld. Ik zal er 1 uitlichten kunstsubsidies " 113 culturele instellingen en 6 fondsen krijgen een totaalbedrag van € 413 miljoen subsidie per jaar ( inclusief de € 15 miljoen verhoging 2020 ). " Ik wordt er gewoon stil van je maakt iets wat onverkoopbaar is en de belastingbetaler trekt zijn knip.

De Baas
De Baas27 mrt. 2021 - 9:40

Lees de reacties en besef hoe Nederland steeds stupider wordt :-(

1 Reactie
Herr Vorragend
Herr Vorragend27 mrt. 2021 - 15:07

Precies Baas Iedereen gewoon stupide noemen De noodzaak tot zelfreflectie blijven ontkennen. Lekker in je elitaire woke-bubbel blijven hangen. etc. De discussie over links bloedt dan vanzelf dood vanwege irrelevantie. En extreem-rechts gaat er weer met de buit vandoor.

Ivan61
Ivan6127 mrt. 2021 - 8:17

Prima artikel. Links vergeet te vaak eigen burger. Hoe kan dat de voedselbanken nog bestaan in deze rijke land. 40.000 dak en thuisloze die blijven hopen op iets. Schuldenberg die mensen nekt en zij lopen helemaal vast. Steeds grotere groep werkende arme. Is een linkse kiezer boos genoeg? Ik ben razend omdat niks gebeurt. De armoede en beperkte vooruitzichten op de toekomst zijn perfecte bodem voor frustraties en radicalisme. Mevrouw Simons zei vorige week iets heel uitdagends: Ik laat andere links partijen zien wat echt links is. Dat is niet letterlijk haar tekst maar vrij vertaald. Niet dat zij helemaal gelijk heeft maar zij durft wel. Durven de andere wel?

3 Reacties
De Baas
De Baas27 mrt. 2021 - 9:37

Al jaren rechtse regering, voedselbanken kwamen met Balkenende bezuinigingen! Dus hoe is het de schuld van links?

Jozias2
Jozias227 mrt. 2021 - 10:15

@Sarajlija Ik hoop het niet. Ik hoop dat die verstandiger zijn. Bij1 is niet alleen links maar extreem links. Gelukkig is de kiezer ook verstandiger.

Ivan61
Ivan6127 mrt. 2021 - 13:35

@ De Baas, Dat is een typische gedrag en gedram van mensen die in links-rechts denken. Wouter Bos heeft ons samen met Balkenende in de crisis gestoord. Jij kan terug rekenen en kom je er achter dat dankzij hun beleid VVD de grootste geworden is. Sinds dat moment is sociale zekerheid weg en hebben de deurwaarders en schuldeisers vrije spel. In Rutte 2 zat PvdA weet je nog en huidige CvK in Drenthe was trots dat de voedselbanken bestaan. Zij mag daar trots op zijn maar als linkse ( op papier ) politica is dat vernederende uitsprak. Links kan tegen Rutte en Kaag zeggen: Wij gaan niet met jullie mee. Veel plezier. Maar dat durven zij ook niet.

Buitenstaander
Buitenstaander27 mrt. 2021 - 8:13

@Sonic In alle commentaren hier, laat je nu al zien dat het soort introspectieve teksten aan jou niet besteed zijn. Je begint zoals altijd alweer met wijzen naar de ander; hoe slecht die zijn wat er allemaal fout aan ze is, en enige zelfreflectie? Laat ik je helpen, als links inderdaad zulke geniale ideeen heeft; als ze zo objectief zijn, zoals je altijd beweert, zo superieur zijn in visie, waarom, waarom, komt het dan dat ze zoveel verliezen? Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen? Dan kan je toch weer niet voor de zoveelste keer aankomen met verhalen als: " we gaan t nog een keer uitleggen" " het eerlijke verhaal" etc. Probeer nou eens gewoon na te denken na het verhaal van Vrolijk. Anders komt t niet goed: Net als verleden week toen die FNV hoofdmevrouw zich ook tegen kerncentrales keerde. Zit ze daar voor? Nee ze zit voor arbeiders voor werkgelegenheid voor inkomen, maar het is telkens datzelfde probleem: De ooorspronkelijk linkse meisjes en jongens zijn ontstegen aan het volk en moeten zich met hogere idealen profileren, en bezig houden, zolang zezelf maar goedbetaald blijven en geen last hebben van zaken, waar ze van wegkijken, en waardoor jan met de pet van ze wegrent. Denk idd eens aan Den Uyl of Drees: Wie is tegenwoordig nog Den Uyl of Drees: Klaver? Ploumen? misschien Marijnissen...

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 6:34

Zolang de lonen en prijzen binnen de EU alsmede de sociale voorzieningen binnen diezelfde EU zo verschrikkelijk uit elkaar liggen, schieten mensen aan de onderkant van de samenleving er niets mee op, gezien het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU. Probleem is dat heel ver uiteenlopende landen in te snel tempo zijn samengevoegd. Nu was dat m.i. precies de bedoeling van de EU, juist vanwege de concurrentie op lonen en prijzen. Daardoor zijn hele volksverhuizingen naar het betere deel het gevolg, terwijl daar de prijzen niet lager werden, alleen de winsten van bedrijven hoger. De EU is teveel een neo-liberale instelling geworden die het hoofd laat hangen naar evenzovele bedrijfslobby's. Zo is de laatste uitwas daarvan het speculeren op de woningmarkt. Het is dus logisch dat hier de lonen omlaag gaan terwijl de rijzen niet dalen. De winst ligt niet bij de burger maar bij het bedrijfsleven. De lasten zijn voor de burger in de meest ontwikkelde landen op dit gebied, met de beste voorzieningen. Ook expats maken daar graag gebruik van zoals studenten dat doen. Ook die leggen een extra druk op in ieder geval de sociale voorzieningen evenals de woningnood. Dan krijg je automatisch Amerikaanse toestanden. Daar behoef je niet eens voor naar buiten de EU te gaan. Ergo ik heb het gevoel dat dat de bedoeling is van de EU, die blijk geeft van een economisch denken dat volkomen gestoeld is op puur neo-liberale grondslag.

10 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 6:37

rijzen = prijzen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 7:04

Bij de burger gaat het dus voornamelijk om de burger aan de onderkant, de arbeiders, mensen met lagere lonen of met een uitkering etc.. De sociale voorzieningen die zich ook hier naar beneden toe steeds meer moeten aanpassen aan die van andere voornamelijke lage lonen landen omdat ook die toenemen omdat ze voor steeds meer mensen bereikbaar zijn en in het eigen land vele malen lager en het werken hier aantrekkelijker maakt. Ook wat dat betreft maakt het niet uit, die moeten we immers vervolgens ook naar Nederlands model betalen, ook als ze het hier niet uitgeven en wij er geen inkomstenbelasting over innen zolang ze hier niet wonen. Dus niet alleen voor de mensen die hier wonen. maar ook als ze in het land van herkomst wonen met de kosten van levensonderhoud die in het land van herkomst gebruikelijk zijn. Kortom omdat ze hier werken zonder hier te wonen. Die sociale voorzieningen gaan daar derhalve nauwelijks omhoog maar hier wel steeds sneller omlaag. Dat extra deel aan sociale voorzieningen moet immers ook 'verrekend' worden en gedeeld met eenieder die hier werkt zonder hier te wonen, maar in een land woont met lagere prijzen en wel lagere kosten levensonderhoud. Feitelijk wordt de winst van de bedrijven op de lagere inkomens, op deze manier nogmaals verrekend met ook de bezuinigingen op sociale voorzieningen hier. Feitelijk zijn zij degenen die de extra winst van de bedrijven en aandeelhouders betalen. A. via lagere lonen en B via bezuinigingen op uitkeringen en C zou ik nog kunnen zeggen via de speculatie op de woningmarkt. Zo betalen zij uiteindelijk als burgers op ieder vlak de extra winst die het bedrijfsleven hierdoor opstrijkt.. Het bedrijfsleven en de aandeelhouder heeft hier de lusten en de burger aan de onderkant betaalt in alle gevallen de extra lasten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 7:11

Bedenk de leestekens er maar even bij, veel te snel geschreven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 7:42

voornamelijke= voornamelijk

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 13:19

Studenten zijn niet echt het probleem. Gewoonlijk maken ze gebruik van speciale voorzieningen en ze brengen hun eigen financiele middelem mee.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 mrt. 2021 - 9:43

DanielleDefoe Iedereen maakt gebruik van 'speciale' voorzieningen. Wat studenten betreft wordt daar hier veel voor gedaan, m.n. ook voor gebouwd. Dat begint met speciale studentenflats. Je hebt hier tegelijkertijd veel studenten die hun studie-geld gebruiken om een hypotheek te nemen en een woning te kopen met behulp van ma en/of pa die de 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. De flat van mijn zoon is zo verkocht aan twee broers (en hun ouders denk ik er maar bij) die hier gingen studeren Veel buitenlandse studenten worden expats en kopen hier een woning. Er zijn hier hele nieuwbouwwijken die voor de helft bevolkt worden door expats heb ik begrepen. Daar is dan weer een internationale school voor ingericht. Wat je hier ziet is dat de bevolking in die wijken op deze manier nauwelijks mengt. Dat begint al met de kinderen die niet meer gezamenlijk naar school gaan. Ook hier zie je dus segregatie. Ik vind dat, naast dat ze wel degelijk een grote invloed hebben op de woningmarkt, vooral jammer. Wat ik hoor en zie is dat de gemeente altijd bezig is voor studenten en ex-pats en huizen bouwen en tegelijkertijd heel wat andere inwoners wel erg veel links laat liggen. Veel status gerelateerde aandacht en tegelijkertijd het andere nogal eens verwaarlozen, mag ik het dan zo zeggen! Misschien is het juist dat laatste wat wrevel oproept.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 mrt. 2021 - 10:39

Wat ik wil zeggen, alles wat je aan de ene kant extra doet daar moet de andere kant voor wijken, die balans is weleens zoek. Gemeenten laten zich soms wel erg graag voorstaan op prestige-objecten. 

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 11:21

@Minoes niet zorgvuldig geformuleerd: ik bedoelde de internationale resp uitwisselingsstudenten die een tijdje in Nederland verblijven. Die kopen geen huizen maar worden wel vaak bedrogen op zoek naar een kamer.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 11:25

De expats worden gewoonlijk in het buitenland geworven. Veel India en China. Daar kiezen ook de meiden wel voor technische studievakken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 9:54

DanielleDefoe Voor die tijdelijke werknemers hebben ze weer een ander segment in het leven geroepen, nl. tot appartementen omgebouwde kantoorpanden voor tijdelijke huur, maximaal een half jaar tot een jaar. Iedereen die hier tijdelijk komt voor studie en/of werk, kan hier huren. Ook voor mensen die gaan scheiden en een redelijke baan hebben misschien een tijdelijke uitkomst. Voor studenten zijn ze waarschijnlijk te duur. Wel zijn er hier teveel huizen illegaal opgesplitst voor verhuur aan studenten. Dat hebben ze jaren gedoogd maar wordt nu blijkbaar ook aangepakt en gereguleerd om klachten van overige bewoners te voorkomen en/of te verhelpen.

EricDonkaew
EricDonkaew27 mrt. 2021 - 3:00

Was het niet de SP van Jan Marijnissen die zoiets wilde? 1. Verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp naar 1% (dat zou nu gaan om een paar miljard euro). 2. Opvang van vluchtelingen (vooral, of zo veel mogelijk) in de eigen regio. Het was de oude Marijnissen die praktisch in zijn eentje de SP van nul naar 25 zetels bracht, inderdaad met dit soort standpunten. Maar de SP werd steeds 'woker' en ging standpunten overnemen van PvdA, GroenLinks en zelfs D66. Ik heb hier al eerder een rijtje geplaatst van tien soorten links (naast eenzelfde aantal rechts). Maar de twee belangrijkste zijn toch wel sociaaleconomisch links en woke-links. Bij sommige mensen vloeien die in elkaar over, bij anderen totaal niet. Je ziet het vaak hier in de Joop-reacties. Tegenwoordig zijn de linkse partijen woke, de SP inmiddels half-woke. Er is in ons land heel veel behoefte aan sociaaleconomisch linkse partij die niet of nauwelijks woke is. Dat kan door een nieuwe linkse partij op te richten, geleid door aansprekende, bekende mensen (met Nieuwe Wegen lukte het bijvoorbeeld niet). Of de SP moet zijn oude roots weer oppakken. Ik heb Lilian hierover een mailtje gestuurd, maar (nog) geen reactie gehad. Ik ontvang de SP-mailtjes nog altijd. Ik ben benieuwd.

2 Reacties
Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 9:24

@Apple Vluchtelingen en migranten uit arme landen doen een groot beroep op de sociale voorzieningen. De bijstand bestaat voor meer dan de helft uit arme migranten. Op termijn is deze instroom onhoudbaar.

poeslief
poeslief28 mrt. 2021 - 6:24

het is allemaal te veel 1 pot uiterst-moralistisch-anderen-de-maat-nemend/liberalistisch-linksig/bang-om-buiten-de-goedgekeurde-pot-te-piesen-vanwege-gebrek-aan-persoonlijheid-en-gebrek-aan-ruggengraat-lult-overal-een-punt-aan-mensjes vies nat.

The Apple
The Apple27 mrt. 2021 - 1:05

Het overgrote deel van de arbeidsimmigranten komt uit de EU en niet uit de ontwikkelingslanden en het aantal vluchtelingen in nog veel kleiner. Dus waarom wordt er een probleem gemaakt van iets dat eigenlijk helemaal niet het probleem is? Waarom komen die arbeidsimmigranten uit de EU naar Nederland? Omdat hier blijkbaar werk voor ze te vinden is wat ze in hun thuisland niet vinden. Want Nederland heeft een sterke economie en die moet groeien, is het argument. Dáár is al die energie voor nodig, niet voor de Nederlandse huishoudens. Als Nederland geen immigratie wil, dan zal Nederland moeten kiezen voor minder economische activiteiten en een krimpende economie. Het werkelijk probleem is, dat dit vloeken in de kerk is, in de linkse zowel als in de rechtse kerk. Welvaart, weten we allemaal, staat gelijk aan méér geld. Dat is de grote illusie. De werkelijkheid is dat er helemaal geen sprake is van meer welvaart, omdat al decennia lang de economische groei gelijk is aan de bevolkingstoename en het surplus -de winst- afvloeit naar de zakken van de investeerders. In toenemende mate buitenlandse investeerders. Nederland is een land vol melkkoetjes, -en dat zijn wij + de arbeidsimmigranten; de Polen, Bulgaren, weet ik waar ze allemaal vandaan komen. Het werkelijke probleem, waar niemand zijn vingers aan durft te branden is: hoe organiseer je een krimpende economie in een kapitalistische wereld? Dat is de grote contradictio in terminis. En dus is het wachten op het ineenstorten van de bubble, de grote recessie. Want wij zijn niet de baas over onze economie, de economie is de baas over ons. Wij bepalen niet wat er gebeurt, het overkomt ons. Rechts heeft maar één doel en dat is winst blijven maken. En om dat te doen wordt de bevolking afgeleid van het werkelijke probleem en laten wij aan de ene kant mensen verzuipen in de Middellandse zee en halen aan de andere kant een veelvoud aan de Polen en Bulgaren naar binnen om het vuile werk op te knappen. Terwijl links de gaatjes vult met humanitaire praatjes en de economische oorzaken uit het oog verliest om niet de boodschap te hoeven brengen die niemand wil horen: De wereld gaat aan vlijt ten onder.

7 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee9327 mrt. 2021 - 10:29

De meeste immigranten zijn inderdaad EU migranten. Ben daar op zich niet tegen, maar helpen met de woningmarkt doet het niet. De EU is te snel uitgebreid en de euro idem dito. Het zuiden kon niet concurreren met het noorden en kon de munt niet devalueren. Het verschil tussen het ontwikkelende oosten en het rijke westen was ook te groot. Het is ook heel schadelijk voor de Oost-Europese landen die hun jongeren kwijt raken. Mensen laten verzuipen in Afrika dat is niet aan de orde.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 11:01

[De wereld gaat aan vlijt ten onder. ] Dat zei Max Dendermonde ook al. Ook buiten de EU wordt naar arbeidskrachten gezocht, maar niet voor het vuile werk. Omhels de krimp en niet alleen voor de varkens- en kippenstapels.

ton14024
ton1402427 mrt. 2021 - 12:24

´´Waarom komen die arbeidsimmigranten uit de EU naar Nederland? Omdat hier blijkbaar werk voor ze te vinden is wat ze in hun thuisland niet vinden.´´ Het gaat om het loon, voor de gastarbeider is 6 euro hoog en voor de Nederlander is dat laag. En komen ze op goed geluk of worden ze (over) gehaald?

GHS
GHS27 mrt. 2021 - 13:18

Polen komen naar Nederland en de Oekrainers gaan in Polen werken. Ergo...... Polen, Bulgaren, Roemenen, komen naar Nederland. Hoeven niet in een Asielzoekercentrum, maar gaan gewoon naar hun familie die hier al is. Waarom? Beter leven , goede gezonheidsvoorzieningen enz. enz.Op TV geziedn: Bulgarije kreeg veel Eu geld. Wat hebben ze er mee gedaan? Mooie huizen voor "de vriendjes" gebouwd enz. enz. Europa zou toch kunnen "sturen" dat, als Nederland zit te springen om werknemers, dit werk naar een land in Europa gaat, dat dit werk ook kan doen en wel arbeiders heeft hiervoor. Neen, dan komen die Bulogaren e.a. hier naar toe en wordt Nederland overbevolkt. (waar moeten al die huizen worden gebouwd?)

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 13:21

[ En komen ze op goed geluk of worden ze (over) gehaald? ] dat zou wel eens allebei kunnen zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 mrt. 2021 - 10:33

NU breekt mijn klomp. Hoe kom jij erbij dat dat vloeken in de linkse kerk is. Dat vraag ik me echt af, en welke linkse kerk hebben we het dan over, we hebben er nl. meerderen. De ene keer wordt je ervoor verguisd en de andere keer wordt het standpunt hier schaamteloos herhaalt alsof het vloeken in de linkse kerk is.  Apple Wij hebben er ook echt wat aan kunnen doen aan wat de EU geregeld heeft. Er is al helemaal geen wij zodra je van links en rechts spreekt, zelfs niet van wat voor links doorgaat in Nederland. Als de SP zegt wat jij zegt dan worden ze hier zowat van de site geknikkerd door links. Weet je dat ik niets meer begrijp van alle reacties die doorgaans gedebiteerd worden.

ton14024
ton1402428 mrt. 2021 - 11:41

Ja D, dat kan. Maar we weten dat het georganiseerd wordt.

EenMening
EenMening27 mrt. 2021 - 0:47

Kamerleden en kiezers van GL en D66 wonen grotendeels in de Randstad en in steden als Groningen, Arnhem en Nijmegen. Zij willen de veestapel halveren en het platteland vol met windmolens zetten en dat zonder overleg met de boeren en andere plattelandsbewoners.

Caiodonly1
Caiodonly127 mrt. 2021 - 0:35

Geachte heer Vrolijk, Hartelijk dank voor uw satire.. eigen schuld dikke bult. Teveel, drogredeneringen, strijdigheid en ondermijning van uw eigen argumenten in diens opeenvolging en inhoudelijkheid. Ik neem aan dat u hartelijk heeft gelachen om de instemmende reacties hieronder vanuit de rechterflank des kiesvolks, in het chagrijnige Nederland. Zo niet, mocht u inderdaad deze mening serieus bedoelt hebben, ondanks diens extreem ironisch elementen, stuur een reactie; laat het me weten via hier, dan heb ik een aantal overpeinzingen aan de hand van dit stuk welk u wellicht mij kan toelichten inzakelijk diens inhoudelijkheid.

1 Reactie
Het schrandere konijn
Het schrandere konijn27 mrt. 2021 - 9:50

Dit stuk was serieus bedoeld en jij bent niet grappig. En wat moet er nu door deze scribent nog uitgelegd worden? De linkse partijen verliezen in rap tempo hun achterban omdat ze die hebben verwaarloosd is het stramien van dit epistel en als je dat niet ziet of snapt ben je ziende blind!

Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 22:52

Pfff...ik kap ermee, er valt gewoon niet op te reaguren tegen zoveel onwetendheid. Ongelooflijk, echt NUL reacties die ook maar van het minste inzicht getuigen. Niet over het migratievraagstuk en ook niet over linkse standpunten daaromtrent (of omtrent wat dan ook trouwens). Eerlijkheidshalve moet ik daarbij zeggen dat dat eigenlijk ook geldt voor rechtse standpunten; daarom wordt er altijd heel verschrikt gereageerd als beleid verkeerd uitpakt. Want er is verteld dat het goed voor ons was, dus hoezo is dat dan opeens niet zo, boe en boehoe! Ik durf trouwens te wedden dat ik hier over een paar weken gewoon weer precies dezelfde bull shit-reacties te lezen krijg. Wat zeg ik; morgen waarschijnlijk al

5 Reacties
Sam V
Sam V27 mrt. 2021 - 10:13

Jammer, ik vond uw bijdragen altijd wel vermakelijk. Het gaat u goed!

Jozias2
Jozias227 mrt. 2021 - 10:18

@Karin, ik zou het even met de manager bespreken.

gimli55
gimli5527 mrt. 2021 - 11:58

Yep, Karingin De combinatie van oorzaak en gevolg, alternatief en perspectief. Ik herhaal hetzelfde al tijden. Het neoliberalisme is de oorzaak van vele negatieve gevolgen, "links" probeert de gevolgen aan te pakken en worden constant het bos ingestuurd met neoliberale argumenten over de economie en de kosten. Neoliberalisme is gericht op het socialiseren en minimaliseren van de kosten van de maatschappij. Zo lang dat niet bereikt is, zal neoliberale partijen daar voor blijven strijden en staat "links" aan de kant. De baten dienen gemaximaliseerd en geprivatiseerd te worden, dat is goed voor de economie en de groei. Zo lang dat niet het geval is, zal de neoliberale partijendaar voor blijven strijden en staat " links" aan de kant. Er is geen alternatief en de burger krijgt geen perspectief op een verbetering. Nu stemt de gemiddelde kiezer voor behoud en terug naar "normaal", waarbij de partijen die het opleggen dat niet doen omdat ze het leuk vinden, maar omdat het moet. Zij bieden de burger versoepeling van de opgelegde maatregelen, die natuurlijk onontkoombaar waren en zijn. Rutte blijft het ook herhalen, hoe vreselijk hij het wel niet vindt. Het zijn politieke keuzes, net als de invoering marktwerking, de Nationale Politie, decentralisaties maatschappelijk belangrijke instituten en de bijbehorende bezuinigingen. Neoliberaal rechts heeft de macht en met behulp van de media, blijven ze aan de macht als een TINA. De regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn onderling principeloos inwisselbaar en regeren in verschillende samenstelling al 40 jaar. Ik blijf het herhalen tot vervelens toe. Links is zijn kiezers kwijt geraakt en de burger is afhankelijk van "extreem rechtse" partijen om de grondrechten te beschermen en te verdedigen. Hoe triest wil je het hebben. Principiele problemen worden niet opgelost met geld, maak van geld de leidende factor dan verdwijnen principes. Dat geldt ook voor inhoud. Neoliberalisme is stilstand, afbraak, corrupt en repressie.

Phantom3
Phantom327 mrt. 2021 - 12:41

@Karin, ow alwetende Karin. Verlos ons uit de onwetendheid. Verlicht ons met uw onmetenlijke intelligentie en we zullen klakkeloos aannemen wat u ons als waarheid voorspiegelt. Vertel ons wat we moeten vinden en hoe we moeten denken en instemmend geknik zal u ten deel vallen. Ow alwetende Karin.

Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 13:55

@Karin Want mensen met inzicht zijn het per definitie met u eens?

Grietje Genot
Grietje Genot26 mrt. 2021 - 22:06

Het past mij niet om te fulmineren tegen 'rechtse intellectuelen' - al was dat maar omdat dat een contradictio in terminis is. Ik geloof dat Jules Verne al 's voorstelde om de tinmijnbouw naar Jupiter te verplaatsen. En de club van Rome vond het een uitmuntend idee om de tomatentuinbouw naar Spanje te verplaatsen; - en die kassen in Nederland om te bouwen tot spiegelpaleizen. Politieke gevangen horen vanzelfsprekend thuis achter de Oeral. Maar ja, maar, ach, tussen naïeve dromen staan wetten in de weg en praktisch gedoe. (De meeste immigranten - dat weet een kind - komen uit (Oost-)Europa. En die hebben vrij reizen vanwege de vrije arbeidsmarkt in de EU. Enfin, afijn. Wereldvreemde en naïeve voorstellen die altijd weer uitmonden in concentratiekampen, liefst ver van 't warme bed.)

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot27 mrt. 2021 - 2:29

..gevangenen...

Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 21:45

Beetje raar om te doen alsof het jouw idee is om te investeren in ontwikkelingslanden. Dat is een van de oplossingen die al jaren door deskundigen wordt aangedragen - en nog veel meer, want het is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Ik heb 't niet nagezocht maar ik durf wel te stellen dat dit ook in een of andere vorm in meerdere verkiezingsprogramma's terug te vinden is. Het probleem is dat er meteen niet meer geluisterd wordt als je met iets anders dan "grenzen dicht!" komt voor het migratievraagstuk. Dat kun je links niet kwalijk nemen, dat is het geschreeuw vanuit het rechterkamp en het volk dat erin trapt. Dat volk begrijp ik dan nog wel, die weten niet beter. Maar de politici ter rechterzijde snap ik dus echt niet, die moeten toch tenminste een beetje een beeld hebben van de negatieve effecten van het achterlijke migratie- en ontwikkelingsbeleid dat al jaren wordt gevoerd

2 Reacties
Sam V
Sam V27 mrt. 2021 - 9:07

@ Karingin Ach gut, de schrijver heeft een idee dat niet uniek is en daar moet hij op aangevallen worden. U kunt ook gewoon toegeven dat het nog steeds een goed idee is. De consequentie daarvan is wel inderdaad dat er minder migranten toegelaten worden in Nederland, vanwege de door de auteur gegeven redenen. Wat is het probleem?

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 12:17

Veel vluchtelingenkampen, migrantensteden en sloppenwijken lijken op (tijdelijke) nederzettingen, vaak met een even grote bevolking als in gewone steden. De leefomstandigheden zijn er gewoonlijk niet geweldig. Dat geldt ook voor de door interne migratie snelgroeiende "reguliere" steden. Het is mogelijk daar verbetering in te brengen maar dat vergt expertise en inzet.

Sonic2
Sonic226 mrt. 2021 - 21:39

De PVV verliest 3 zetels en Wilders loopt op te scheppen over zijn 1 miljoen kiezers. Baudet zit op te scheppen dat hij de grootste winnaar is. Dat Rutte een kerncentrale wilde bouwen in Groningen is iedereen alweer vergeten. Net als die 1000 euro. Net als Griekenland. Die zorgpremie. Het afschaffen van de dividendbelasting. Waarom heeft links van zelfkastijding en navel staren haar hobby gemaakt? Rechts moet zich toch lachen hier om. Rechts liegt, bedriegt. Rechts en radicaal rechts komen overal mee weg. Links verliest en blijft maar in de wond wrijven. En links moet overal voor zorgen. Is het niet nationaal dan wel internationaal. Begin eerst maar eens met eigen risico met 100 euro verlagen. Of de zorgpremie met een paar tientjes per maand. Daar maak je heel veel mensen al gelukkig mee. Het was een slechte uitslag voor links vorige week Woensdag. Links heeft het inderdaad niet goed gedaan. De uitslag is er. De conclusies kunnen getrokken worden en nu de boodschap duidelijker overbrengen. Meer sociaal beleid. Sociaal klimaat beleid. En verder. Je niet elke keer uitgeven als de loser. En stoppen met te acteren als een in elkaar gedoken vogeltje. Rechts is als de opscheppende jongen. Met een brutale en grote waffel. Met een verrot innerlijk. Die er altijd in de kroeg met de mooiste vrouw van door gaat. Onterecht. Wanneer gaat links eens ballen tonen? Stoppen met lief te doen tegen achterbaks rechts. En eens stoppen met die eindeloze zelfkastijding? Wat is het volgende? Nog 23 rapporten uitgeven? Waarin het eigen falen wordt betiteld? Rechts lacht zich suf.

9 Reacties
poeslief
poeslief27 mrt. 2021 - 4:19

Sonic het is weer eens overduidelijk zat dat jij geen enkele lering wilt trekken uit bovenstaande column en ook niet uit de verkiezingsuitslag. Juist door figuren zoals jij lopen kiezers steeds massaler weg bij links en blijven weg bij links. Er is nauwelijks iemand anders dan jij Sonic die dag in dag uit het intellectuele failliet van links aantoont. Iedere dag dezelfde soort klaagmuurbijdragen over rechts en extreemrechts, scheldkanonnnades over Wilders, Baudet en Trump op een linkse site waar dit soort bijdragen nul komma nul zin hebben, jezelf dag in dag uit in je eigen zelfbevlekking wentelen want Sonic is super en alles waar Sonic voor staat is mega super, mede reaguurders vunzig smerig belasteren als men niet meteen dictator Sonic gelijk geeft of zelfs brutaalweg jou tegen durven spreken of nog erger tegen jou gaan fulmineren terwijl jij het er op lijkt dat jij denkt het alleenrecht daarvoor te hebben vergaard in je eigen fantasie. Jij hebt nog nooit iets goeds gedaan voor links Sonic jij doet alleen maar 'rechts/extreemrechts' roepen bij ieder zuchtje tegenwind; jouw mentaliteit vat de problemen van links goed samen; 'wij zijn goed want wij zijn niet rechts, onze idealen zijn superieur, dus zijn wij superieur goede mensen met de VK kunstkatern op zaterdag/zondag pontificaal uitgespreid op de keukentafel.'

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!27 mrt. 2021 - 6:33

Sonic, Laat je nu niet precies zien wat de schrijver wil zeggen? Je wijst nu alleen met de beschuldigende vinger naar "rechts". Het gaat er juist om dat "links" keuzes durft te maken. De gemaakte keuzes betreffende het milieu en dan vooral de subsidies, opkomen voor laaggeschoolde Nederlanders (en niet alleen die met een niet-westerse achtergrond) en ook waar vang je asielzoekers op en hoeveel hier. Jijbakken helpt niet. Uitgaan van eigen kracht. Maar dan moet dat verhaal wel kloppen. Een voorbeeld is: Je kunt niet roepen dat je 1 miljoen huizen wilt bouwen maar tegelijkertijd het groenste kabinet wilt zijn (D'66) zonder een heel duidelijk plan. Het gaat tientallen rechtzaken opleven wegens overtreden van milieuregels. En weer uitstel.. Geef dan aan hoe je dat wilt doen. Dan krijg je draagvlak en begrip

Sonic2
Sonic227 mrt. 2021 - 9:30

@ Poeslief & Norm Wanneer maken jullie excuses? Dit schreef ik rond verkiezingsdag. Je kunt het nazoeken. 18 maart 2021 at 12:05 Kaag en Rutte zegevieren Links heeft het ook gewoon laten liggen. Ploumen heeft een hele matige campagne gevoerd en heeft in het Pauw debat met Kaag eigenlijk alle verschillen met D66 opgeheven. Klaver oogde de hele tijd vermoeid. Zal wel door zijn kleine kinderen komen. De SP komt ook al jaren met niets vernieuwends. Gewoon volledig terechte nederlaag. Waarbij ik anders als vele hier moet zeggen dat absoluut niet het “arbeider socialisme” heeft gewonnen. Want dat is helemaal dood. Maar het sociaalliberalisme van Kaag heeft gewonnen. Al zal het wat genuanceerder liggen. En is het vooral de persoon Kaag die de doorslag heeft gegeven De winst van ultra rechts valt me mee. Wilders heeft verloren en heeft zijn piek gehad. Forum valt me nog enigszins mee. Waarschijnlijk omdat ik absoluut het slechtste verwacht. Ook voor de rest mooi dat VOLT nu in de 2e kamer komt. ----------------------- Alles wat je hieronder schrijft en Norm hierboven is dus volslagen onwaar. Gebaseerd op een leugen. Poeslief pakt me ook nog eens persoonlijk aan, dus op basis van onwaarheden. Op basis van een volstrekt verkeerde weergave van wat ik zeg en stel. Ik heb speciaal bovenstaand stuk bewaard, omdat ik al voelde aankomen dat bepaalde types hier met allerlei leugens en onwaarheden over mij zou aankomen. Wanneer gaan mensen hier eens excuses richting mij maken? En niet omdat ik excuses eis. Maar je gaat nogal tegen mij tekeer( Norm ook) op basis van iets wat dus 100% niet klopt. En dan ook echt 100 % niet klopt. Erken gewoon net als Norm dat je onwaarheden verspreidt over mij . En dan is het voor mij al goed.

EricDonkaew
EricDonkaew27 mrt. 2021 - 9:50

@poeslief ---------------------------------------- Kijk maar uit, poeslief, straks krijg je te horen dat jij je diep moet schamen en hem vervolgens je excuses moet aanbieden.

korheiden2
korheiden227 mrt. 2021 - 10:53

@Sonic : Ik vind deze analyse van Hein Vrolijk zo slecht nog niet. De energietransitie moet in Europees verband worden aangepakt, dus niet per regio. Zet windmolens waar het waait en zonnepanelen waar de zon schijnt. Hulp aan ontwikkelingslanden is eveneens prima. Wat kernenergie betreft : het is echt niet zo dat iedereen daar tegen is. Een meerderheid van de lezers van het Dagblad van het Noorden is voorstander van een kerncentrale. https://www.dvhn.nl/meningen/Meerderheid-DVHN-lezers-heeft-liever-een-kerncentrale-dan-een-provincie-vol-windmolens.-%E2%80%98Kernenergie-is-veilig-en-vernietigt-ons-landschap-niet%E2%80%99-26622020.html

Phantom3
Phantom327 mrt. 2021 - 12:29

@Sonic, poeslief heeft de spijker op de kop geslagen.

Sonic2
Sonic227 mrt. 2021 - 14:03

@ 2e kans Als er eens mensen zijn die mij eerlijk zouden weergeven dan zouden ze zien dat ik beide doe. Over de PvdA heb ik me zeer kritisch geuit. Ze hebben in Rutte 2 alles afgebroken. Groenlinks heeft vooral met de scorebord journalistiek de plank misgeslagen. En ik vond Klaver geen sterke campagne voeren. Overigens allemaal bekende informatie dit he. Ik verplicht niemand om maanden terug te scrollen en al mijn reacties terug te zoeken. De SP heeft een redelijke campagne gevoerd. Maar meer ook niet. Maar het zou mensen wel sieren als ze verwijten maken dat op FEITEN gebaseerd te laten gaan. En op wat ik typ. En dus niet dingen weg laten en net doen alsof ik alleen ultra rechts bash( rechts bash ik zelden). Dat is smerig. En het zijn de gebruikelijke types weer. Ook degene hier die altijd fout rechts gedogen en steunen. Dus heel veel moet ik me ook weer niet aantrekken van die mensen. En voor de rest. Mogen we ook eens de andere kant laten zien? Omtzigt is nu overal tegen waar hij eerst voor was. D66 heeft nog nooit wat voor de lage inkomens gedaan. Wilders brak na 9 uur zijn AOW belofte. En tekende voor bezuinigingen op de PGB. En Baudet wil een kleine staat. Over Rutte hoeven we het niet eens te hebben. Dat mensen zeer kritisch zijn op links is terecht. Doe het alleen dan eens tegen uiterst rechts. Want om nu te zeggen dat voor de arbeider of lage inkomens de PVV of FvD een uitkomst is. Of CDA/ VVD of D66. Heb ik trouwens ook weinige hier horen zeggen. Mag daar ook naar gekeken worden? Als altijd dat eenzijdige linkse bashen. Moet wel erg vaak aan Jeroen van Merwijk denken als ik hier kom. En dat is prima hoor. Van Merwijk was een waar genie. https://www.youtube.com/watch?v=CruvO8Alf3c @ Korheiden Dat is een ander punt inderdaad. Het ging mij meer om de onvoorstelbare linkse zelfkastijding. Ook de reden dat de PvdA nu met Ploumen zit. Omdat Asscher wel opstapte en rechts dat dus nooit doet. Het is ernstig aan het scheef groeien. Trump neemt zichzelf niet kwalijk over de bestorming van het Capitool. Rutte vindt dat hij door kan naar de toeslagen affaire. Maar links moet altijd verantwoording afleggen. @ Phantom Poeslief schrijft een betoog vol aantoonbare leugens. Ik ben wel kritisch op links geweest. Wat ik ook in dat betoog heb toegevoegd. Als ik er zo extreem had naast gezeten als dat hij dat had gedaan dan had ik mijn excuus aangeboden. Ook in dit betoog ben ik weer kritisch op links. Ik vind het prima dat mensen mijn betogen hier niet moeten. Dat ze mij vervelend vinden. Dat ik af en toe stevig repliek krijg, is prima. Dit deugt alleen voor geen meter. En is beneden alle peil. Maar morgen wel weer jammeren en klagen als Baudet of Wilders hun uitspraken uit de context worden gehaald. En maar kwaad zijn. Maar dit is allemaal kennelijk normaal. Dat een aantal hier gewoon tekeer gaan op basis van totaal valse informatie. Ik vind dat ik nog erg gematigd reageer.

Phantom3
Phantom327 mrt. 2021 - 18:51

@Sonic, poeslief heeft gewoon 100% gelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 10:07

Sonic Er is helemaal niets sociaal aan het liberalisme van Kaag. Het is neo-liberalisme van de zuiverste soort!

Balgehakt
Balgehakt26 mrt. 2021 - 20:20

Goed stuk de linkse politiek is inderdaad het contact met het arbeidersvolk verloren. Een praktijk voorbeeld door de open grenzen is de arbeidsmarkt sterk veranderd in de industrie. In eerste fase jaren geleden een invasie van Polen en later Bulgaren , Roemenen die werkzaamheden op zich gingen nemen niet omdat ze zo goed waren maar omdat ze toen maar 25 Euro bruto per uur kosten. Ik heb meegemaakt dat een hele kantine vol zat met 30 Nederlanders en 100 Polen waren aan het werk op mijn vraag wat daar de gedachte van was kreeg ik het simpele antwoord dat de projectlijder de calculatie had gemaakt met het uurtarief van de Polen de Nederlanders waren duurder en dat wilde hij niet. Ik vroeg aan de beste man maar die mensen moet je toch ook betalen daarop kreeg ik het droge antwoord dat gaat niet van mijn potje af dan. Ik kan mij zo voorstellen dat die mensen in de kantine de open grenzen en dergelijke toen vervloekte maar je raad het al de volgende ontslag ronde was geboren daarbij hadden de bonden wel bedongen dat er geen ingeleend personeel meer gebruikt mocht worden dus je zou denken dat is afgedekt. Helaas nu zijn het zogenaamde aannemers die de klussen aannemen via bedrijven gevestigd in Polen en weet ik al niet waar de bonden staan voor lul en het vertrouwen is weg. Zeker toen een paar jaar geleden de FNV mee ging toen op allerlei dubieuze manifestaties die niets met arbeiders en rechten van arbeiders te maken hadden het leek wel een extreem linkse club. Ook de pro Europa linkse partijen hebben hieraan meegewerkt en ja waar denk je dat deze mensen uit diezelfde kantine nu op stemmen en geef ze eens ongelijk. Leuk hoor al die open grenzen, vrij verkeer en milieudoelen als je morgen op straat staat zelfs de meeste windmolens worden door Polen neergezet.

7 Reacties
WiebeI
WiebeI26 mrt. 2021 - 20:55

Als je links stemt stem je voor meer migranten die jou wegconcurreren op de arbeidsmarkt, die jouw kans op een huurhuis verkleinen doordat ze een woning bezetten. Je stemt voor hoge investeringen of hogere huur door de energietransitie en daarmee gepaard gaande kosten. Als je op het platteland woont stem je voor nog meer vervuiling en geluidsoverlast door lelijke windmolens. Je stemt voor minder groen door zonnepaneelparken. Je stemt voor vleesbelasting waardoor een stukje vlees niet meer betaalbaar is. Je stemt voor hogere vliegbelasting waardoor een buitenlandse reis onbetaalbaar wordt. Je stemt er voor dat vlees, vis en vakanties alleen nog betaalbaar zijn voor de elite.

Sonic2
Sonic226 mrt. 2021 - 21:59

Ik durf hem wel aan. Met Frans Timmermans had de PvDA zomaar de 2e partij van Nederland kunnen zijn. En daar is niet arbeiders links aan. Heel veel mensen hier( en vooral ultra rechts) filosofeert over de dood van links. Het laat vooral hun arrogantie, dedain en hun totale gebrek aan kennis zien. We zagen het bij de EU verkiezingen. We zagen het in 2012 in de peilingen van de SP. We zagen het in 2017 toen Groenlinks relatief groot werd. Een coalitie over rechts wordt moeilijk, dus hou er maar rekening mee arrogant rechts. Van links zal je last houden. Al dan niet als regeringspartner( waar vooral de PvDA niet voor is uitgesloten). Al dan niet als gedoog partner. En al dan niet nodig voor een meerderheid. @ WIebel Als je zo gestoord bent om op krankzinnig rechts te stemmen dan stem je op ruzie, complotten, leugens. Gigantische economische afbraak. Je stemt op xenofobie. Je stemt op smerige vunzige appjes. Op leugens over Corona. Die 17 zetels voor de PVV. Het stelt allemaal geen ruk voor. Die 8 zetels van FvD ook niet. Die 17 van de PVV zijn gebaseerd op gemakkelijke oppositie en makkelijk scoren. Zijlijn geschreeuw. En die 8 van FvD zijn gebaseerd op leugens. En op goedkoop populisme. Bassie en Adriaan kunnen ook 25 zetels halen. Met hoe Baudet en Wilders het aanpakken.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!27 mrt. 2021 - 6:37

Frans timmermans staat totaal niet meer voor de traditionele PVDA stemmer. Juist hij is een voorbeeld van een Europeaanse denker die bizar grote uitgaven wil voor het milieu zonder te aan te geven hoe Jan met de Pet kan meekomen. Het koophuis van Jan met de Pet van 220.000 euro al een flinke last, laat staan die 60.000 euro om het klimaatneutraal te maken als dat al kan.

Balgehakt
Balgehakt27 mrt. 2021 - 7:23

@ Sonic 26 maart 2021 at 22:59 De PvdA zijn de grootste verraders van het arbeidersvolk geweest met Wim Kok voorop wat zou ik toch hunkeren naar een politieke partij die zich losrukt van het dogma links / rechts denken en is gewoon beleid gaat voeren wat goed is voor de bevolking. Die vervolgens ook de lasten echt eerlijk verdelen. Heel links zit in een spagaat omdat de kerndoelen van links niet realistisch meer zijn en veel kiezers tegen de borst stuit kijk naar het gedoe in Amsterdam met die windmolens belachelijk. Als voorbeeld je toont goede door zonnepanelen op je dak te plaatsen wat een aardige investering is en vervolgens gaan we snel de spelregels veranderen door de saldering aan te passen. Nog eentje dan hier in Nederland moeten we van het gas af en in Duitsland krijg je juist subsidie om je op het gasnet aan te laten sluiten Co2 stopt waarschijnlijk bij de Duitse grens. En zo kan ik nog wel even doorgaan en ja de rechtse partijen werken hier net zo hard aan mee.

WiebeI
WiebeI27 mrt. 2021 - 7:26

@Sonic Uit de toon van je reactie begrijp ik dat de druiven zuur zijn. Nederland is nu eenmaal een rechts land. Maar mijn inschatting is ook dat NL op sociaal-economisch gebied veel linkser is. Kijk naar de PVV, die een sociale agenda heeft vergelijkbaar met de SP. Alleen de SP zie ik in staat op sociaal-economisch gebied een linkse agenda te voeren en nationalistisch-cultureel een rechtse agenda (immigratiestop, omarmen kernenergie et cetera). Zij kunnen dan groeien en de grote kracht op links worden. Ze hebben het al eens geprobeerd maar dat kwam nog onvoldoende van de grond. Groen links en PvdA heb ik opgegeven. Deze partijen worden bevolkt door grootverdienende salonsocialisten, not-in-my-Backyard types die geen knip voor de neus waard zijn en de luxe hebben om zich bezig te houden met het slavernijverleden, intersectionele feminisme, genderneutrale toiletten. Dit terwijl de traditionele achterban diep in de schulden zit, geen dak boven het hoofd heeft en iedere maand geld te kort komt.

korheiden2
korheiden227 mrt. 2021 - 12:09

@Balgehakt : Inderdaad verandert de overheid steeds de spelregels. Hoewel de zonnepanelen voorlopig niet aan te slepen zijn zal de afbouw van de salderingsregeling de terugverdientijd aanzienlijk verlengen. Elektrische auto's zijn nog vrijgesteld van wegenbelasting, maar vanaf 2026 ga je het volledige tarief betalen. Dat kan flink oplopen want het zijn zware auto's. De bijtelling voor zakelijk gereden ev's zal in 2026 eveneens gewoon 22% van de - hoge - catalogusprijs zijn. Althans, zo staat het in het Klimaatakkoord : https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/bijtelling#:~:text=Voor%20volledig%20elektrische%20auto's%20loopt,geld%20verdwijnt%20uiteindelijk%20in%202026.

Sonic2
Sonic227 mrt. 2021 - 14:20

@ Bal gehakt Wim Kok wordt onrecht aangedaan. Niet omdat Kok geen fouten heeft gemaakt, want hij heeft veel verkeerde afslagen gemaakt. Ook veel fouten gemaakt, maar er zitten grote onwaarheden in uw betoog. Er zijn tientallen miljarden in de zorg bij gekomen. Ook in het onderwijs. Er is een strengere asielwet gekomen. PvdA en VVD wonnen in 1998 flink. Tot diep over de landsgrenzen was er veel sympathie voor Paars. Dus het is niet dat "linkse Sonic" het zegt. Het was een maatschappij breed gevoel. Een eenzijdig verhaal dus maar je komt uit het rechts radicale moeras. Dus dan moet ik mijn verwachtingen maar naar beneden schroeven en niet te veel verwachten. @ 2e kans Je ziet een overduidelijke lijn. Macron die als sociaal liberaal gekozen werd. Biden die een rechtse democraat is. Timmermans bij de EU verkiezingen en Kaag nu weer. Sociaal liberalisme kan in Nederland 15 tot 17% van de stemmen krijgen. Je kunt ook uitslagen uit 2014 terug halen van D66. Er is een markt voor sociaal liberale partijen. En voor een rechtse versie van sociaal democratie. Het liefst combineer je beiden he. Dan kan je 40 of 50 zetels halen. Wat veel nationalistische reageerders hier willen is een PvDA of SP die op hun favoriete partij lijkt. Die willen een politiek spectrum wat PVV en FvD proof is. Dat kan ik hun niet kwalijk nemen vanuit hun politieke voorkeur. Maar die "adviezen aan links" vanuit die hoek zijn politiek gekleurd. En bovendien eenzijdig, want erg kritisch op hun eigen stal zijn ze nooit. Geen idee waarom ze zich er altijd toe geroepen voelen. Want radicaal rechts is vooral goed met elkaar intern de tent uitvechten. @ Wiebel Al die tweets van Wilders zijn ook zuur nu. Omdat hij verloren heeft? De nederlaag van Groenlinks was niet onterecht. De schade voor de PvdA is in Rutte 2 gedaan. En de SP dan. En daarna vertoonde ik zure trekken. Met mijn zogenaamde "tirade" naar rechts. Ik heb denk ik wel 10.000 woorden nodig om al die misverstanden uit de weg te helpen. De PVV is niet sociaal. Er is geen enkel bewijs dat een harde koers op immigratie werkt. Denemarken wordt aangehaald, maar de Deense Arbeiderspartij was vroeger veel groter. En een deel is ook gewoon een Corona bonus.De SP verliest trouwens al jaren verkiezingen met de door uw gewenste agenda. Het is puur hokjesdenken wat u doet. Links verliest, dus PVV kopie maken en dan wint links weer. De PVV is voor de arbeider. Ik leg hierboven uit dat het geen 1958 meer is. En ook geen 1977. Dat de weg omhoog voor links niet noodzakelijk via "arbeiders socialisme" moet gaan. Sommige mensen hier houden er standpunten uit het Nederland van 1961 op na. Met hun bekrompen nationalisme. Hun gepraat over arbeiders. Voordat deze mensen de media, links en iedereen en nog wat van alles verwijten, zouden ze eens moeten letten op hun eigen kompas. Dat staat nooit goed. Overigens heeft de PVV verloren. Ongeveer 15 procent. FvD had in Maart 2019 15%. En nu iets meer als 5% De VVD heeft 1 jaar in de spotlights gestaan en heeft nauwelijks gewonnen. Het CDA heeft verloren. Dus voordat rechts links te mantel uitveegt. Ook genoeg reden daar voor zelfkritiek. Alleen Ja21 heeft het echt goed gedaan.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn26 mrt. 2021 - 20:04

Mijn zoon loopt stage bij een bedrijf dat zonneparken bouwt en onderhoud. Het gaat zo goed dat ze nauwelijks voldoende geschoold personeel kunnen krijgen.

1 Reactie
GHS
GHS27 mrt. 2021 - 13:35

En wie zijn de aandeelhouders die dit financieren? Zoals gewoonlijk: buitenlanders?

EenMening
EenMening26 mrt. 2021 - 20:04

Linkse intellectuelen zijn vaak toch theoretische luchtfietsers die bezig zijn met weidse vergezichten en een hypothetisch aards paradijs. De dagelijkse noden van Jan met de Pet liggen daarom vaak ver buiten hun blikveld. Ze staan qua afkomst en opleiding nu eenmaal meestal veraf van de werkster, de vrachtwagenchauffeur, de metselaar, de vuilnisman, de heftrucchauffeur, de pakjesbezorger, de opperman en de plantsoenarbeider. Er was altijd al een zeker ongemak merkbaar bij socialistische leiders - die vaak uit de hogere middenklasse afkomstig waren - richting arbeiders. Als de bekende dichter en communist Herman Gorter een lezing kwam geven, dronk hij eerst een kop koffie in het plaatselijke restaurant terwijl hij de arbeider die hem kwam ophalen buiten liet wachten. Het lijkt erop dat de afwijzing van de multiculturele samenleving door de witte onderklasse de linkse elite een mooie aanleiding bood om hen af te wijzen en in hun plaats de immigranten in het hart te sluiten. De blanke onderklasse bleef nog lang op de PvdA stemmen maar de verwijdering nam steeds verder toe. En toen Pim Fortuin zich in 2002 aandiende, werd de PvdA eerst in Rotterdam en daarna landelijk weggevaagd. Daarna is het niet meer goed gekomen tussen beide groepen. Ooit had de PvdA 53 zetels, nu zijn er nog maar een schamele 9 van over. De enige partij die de witte onderklasse trouw probeerde te blijven was de SP, maar dat werd hen door de andere linkse partijen niet altijd in dank afgenomen. De SP werd regelmatig racisme en nationalisme voor de voeten geworpen.

3 Reacties
Sonic2
Sonic226 mrt. 2021 - 21:45

Onjuist. Drees en Den Uyl waren intellectuelen en wisten precies wat er speelde onder de arbeidersklasse. Paul Scheffer wist dat ook. Wouter Bos volgens mij ook deels. En het klinkt raar. Samsom en Spekman ook. Maar Samsom is volledig in zwang geraakt van het idee dat hij samen met Rutte een pact moest sluiten om 10 jaar van besluiteloosheid te door breken. Samsom had de idealen van de PvdA niet moeten verkwanselen. Je kunt prima een linkse intellectueel zijn, maar daar moet wel de koppeling met de lage inkomens bij passen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 6:06

Sonic Ik wil niet veel zeggen, maar dat had Kok al voor hem gedaan! Samsom vroeg om strategisch te stemmen en dat hebben velen gedaan op hoop van zegen. En Bos links? Laat me niet lachen, dan is Dijsselbloem zeker ook links. Zelfs D66 is dat niet wat sociaal-economische thema's betreft zelfs rechtser dan de VVD. Links heeft vooral elkaar klein gemaakt en gehouden, voor zover we nog van links kunnen spreken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mrt. 2021 - 6:12

En het ergste is, dat mensen dan rechts gaan stemmen en al helemaal als ze op de PVV , FvD, Ja 21 en/of D66 gaan stemmen of de BBB.

Pseudoniem82
Pseudoniem8226 mrt. 2021 - 19:53

Mocht dit ooit doorkomen (hoewel eigenlijk erg logisch heb ik er een hard hoofd in), mijn stem heb je alvast!

Thelonious Monk
Thelonious Monk26 mrt. 2021 - 19:34

Een links alternatief maakt volgens jou alleen kans als het een aartsrechts alternatief is. Vluchtelingen dump je in Afrika, statushouders die hier al zijn kunnen wat jou betreft ook aftaaien, want hier kunnen ze niet op een gelijkwaardige behandeling te rekenen en daar ga je ook niks aan doen. Hilarisch. Je hebt in elk geval je pseudoniem goed gekozen.

5 Reacties
Het schrandere konijn
Het schrandere konijn26 mrt. 2021 - 20:03

Heb je het wel helemaal gelezen? De man heeft gewoon in alle punten 100% gelijk! En als je niet overtuigd bent van zijn verhaal over windmolens mag je eens een kop koffie bij mij komen drinken om daarna zelf de geneugten van 80 windmolens te ervaren.

EenMening
EenMening26 mrt. 2021 - 20:13

Jij bent dan ook een typisch voorbeeld van zo'n wereldvreemde semi-intelectueel.

Hakkepuf
Hakkepuf26 mrt. 2021 - 21:06

@Het schrandere konijn: Inderdaad. De 80 windmolens maken weer één groot Redlight district aan de horizon. Het buitenlandse staatsbedrijf (Vattenval) strijkt de suibsidie op. De Datacentra (Google en Microsoft) verbruiken alle stroom. De Grachtengordel krijgt commissie en lucratieve overheidsopdrachten om nog meer van de windmolens meer te plempen. Wij tenslotte zitten in de overlast en krijgen een grote smoel toe.

Haz
Haz26 mrt. 2021 - 21:20

Voel je je aangesproken? Ja he?

Exkraker
Exkraker27 mrt. 2021 - 10:32

@Monk Veel vluchtelingen/migranten komen uit Afrika. Dan valt er toch wel wat voor 'opvang in de eigen regio' te zeggen.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9326 mrt. 2021 - 19:26

Ik denk dat dit een goede samenvatting is. De idealen van links zijn haaks komen staan op de belangen van grote groepen van het electoraat en daarom zijn ze weg gelopen.

Deugkeizer
Deugkeizer26 mrt. 2021 - 18:48

Het is ook niet zo gek, links vraagt heel veel tegenwoordig en steeds meer. .De ideale linkse persoon moet tegenwoordig zo tolerant zijn dat die vergeet wie die zelf is, zo technologisch vooruitstrevend zijn dat die bereid zichzelf helemaal in elkaar te zetten, zo milieubewust dat die niks mag kosten en alles recycled en de natuur met rust moet laten. Dat is een aardige last waaraan geen enkel links persoon aan kan voldoen.

2 Reacties
WiebeI
WiebeI26 mrt. 2021 - 20:44

Mooi verwoord

EenMening
EenMening27 mrt. 2021 - 8:37

Deze mensen stellen zulke hoge eisen aan zichzelf dat ze die nooit waar kunnen maken, dat zie je ook bij andere sektarische groepen. Dan krijg je van die gekkigheid als "Wit Huiswerk" etc. Het hevige verzet van GLers tegen windmolens laat zien hoever theorie en praktijk uit elkaar liggen. Het zijn vaak dezelfde mensen die voor fun de hele wereld over vlogen, een onderbetaalde Filipijnse "au pair" in dienst hebben en alleen op papier veganist zijn. Dit is op zich heel normaal menselijk gedrag maar het is dan wel hypocriet om rechtse mensen de maat nemen, die veel vrijgeviger zijn (deurcolectes), filantropie), via hun kerken duizenden projecten steunen met mensen en geld en veel meer vrijwilligerswerk doen.

pinkandfluffy
pinkandfluffy26 mrt. 2021 - 18:26

Ik ben het vrijwel volledig met Hein Vrolijk eens. Rechts wint stemmen op terreinen, die linkse partijen laten liggen en waarin ze vaak ook onlogische standpunten innemen. Volgens mij komt dat doordat intellectuelen (zoals Hein Vrolijk ze noemt) te veel invloed hebben. Bijvoorbeeld op dit punt: "Het is helemaal niet vreemd dat Nederlanders met lage inkomens en weinig scholing zich verzetten tegen de komst van meer arbeidsmigranten en politieke vluchtelingen, want zij hebben de meeste last van ‘buitenlandse concurrenten’ op de arbeids- en woningmarkt." Neem de PVDA, die vertegenwoordigt letterlijk de arbeider. Zij gaan op dit gebied en rond de EU echter volledig in tegen de belangen van de arbeider, zetten iedere kritiek weg, en werken vervolgens ook nog eens mee aan het verkorten van de WW. Mijns inziens zit de arbeider laag in de pyramide van Maslov qua behoeftes: die wil veiligheid en zekerheid in de vorm van een baan en een dak boven het hoofd. De mensen die de richting van de partij bepalen, de intellectuelen, zijn echter al aan de top van die pyramide en werken aan zelf-realisatie in de vorm van het tonen van internationale solidariteit en woke zijn. Zo zwart-wit is het natuurlijk niet maar het is denk ik wel de kern van het probleem: Erst das Fressen, dann die Moral. Momenteel gaat het vooral om die Moral op links, terwijl de arbeider vaak al een jaar in onzekerheid thuis zit. Dat zag ik niet echt terug in de verkiezingsprogramma's, met uitzondering misschien van de SP. Het basisinkomen zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn dat voor de arbeider nuttig is. Het wordt momenteel echter vooral verkocht als iets dat mensen de ruimte geeft om aan zelf ontplooiing te doen (weer de bovenste laag in de pyramide van Maslov). Als je dit presenteert als iets dat zekerheid biedt, betaald door mensen die zeker zijn en dat blijven, dan heb je volgens mij een linkse stemmentrekker.

Carbonarius
Carbonarius26 mrt. 2021 - 18:17

Dank voor dit interessante stuk! Ik hoop op meer van dergelijke bijdragen met daarin nog meer voorbeelden van hoe we Europees onze problemen kunnen oplossen! Dit stuk is overigens ook een verademing ten opzichte van de auteurs die de schuld van de verkiezingsuitslag bij Corona of de rol van de media leggen. Het begint bij jezelf en de boodschap die je uitdraagt.

KM2
KM226 mrt. 2021 - 17:53

Tsja, een grote (de grootste?) speler op zonne-energie is groenleven, deze is enkele jaren overgenomen door Baywa uit Duitsland. En inderdaad, er zijn een paar mensen steenrijk geworden door de gesubsidieerde zonneparken. Het maken van deze parken is leuk om te doen en betaald zeer goed, vooral voor onze collega's uit oost-europa. Jammer genoeg zijn er bijna geen Nederlanders die dit kunnen of willen doen, erg jammer.

Rick Hofland
Rick Hofland26 mrt. 2021 - 17:13

Hein, van mij krijg je een 10 + voor dit stuk.

3 Reacties
Exkraker
Exkraker26 mrt. 2021 - 18:00

Je Oeganda-voorstel klinkt realistisch. Maar willen migranten ook naar dit Afrikaanse land?

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9326 mrt. 2021 - 19:28

@Exkraker, Dat is een beetje het ding. Persoonlijk geloof ik dat er aanzuigende werking is. Immers bijna geen enkele migrant wil naar Roemenië. Echter, de groep die naar Frankrijk, Engeland, België, Zwitserland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland wilt is groot. Het is evident welke landen de beste voorwaarden geven aan asielzoekers en dat weten zij ook.

Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 22:25

Dat is helemaal geen "ding"; 90% van de migratiebewegingen in Afrika is binnen het eigen continent, vnl. voor werk. Het vervelende is dat de EU nu allemaal lokale milities voor grenswachtertje laat spelen - onze grens welteverstaan - en daarmee die interne migratie ook hindert. En die losgeslagen nepsoldaten verdienen nog een extra centje bij met mensensmokkel als dat zo uitkomt (het zou hilarisch zijn als het niet zo triest was). Dus ja leuk idee Hein (natuurlijk niet nieuw en zéker niet van hem), maar dan moeten er eerst nog een heleboel andere dingen veranderen. En heel bizar dat jullie hier nu zogenaamd voor 't eerst over horen. Zo'n grote bek over een vraagstuk waar je dus geen ruk vanaf weet. En deze, meneer Slechtoverzee: " Het is evident welke landen de beste voorwaarden geven aan asielzoekers en dat weten zij ook. " zuig je ook uit je dikke duim, of die van je facebookvriendjes. Dat weten ze helemaal niet, want migranten die hier zijn sturen ongeacht hun omstandigheden de meest rooskleurige berichten naar huis. Als je niet kunt bedenken waarom dat zo is, dan zoek je 't maar op, leer je ook nog 's wat

Fredje3
Fredje326 mrt. 2021 - 16:05

Links heeft gewoon een nieuwe markt aangeboord die niet zo groot is. Vroeger waren ze er voor de arbeider en nu willen ze alles wat het leven voor de arbeider dragelijk maakt alleen maar duurder hebben of verbieden en de zekerheid die de arbeiders nodig hebben wordt mede dankzij links kapot gemaakt door het bedrijven moeilijk en duur te maken in Nederland en het land open te willen stellen voor veel nieuwe mensen die goedkoper kunnen werken. Jarenlang heeft links, lijkt wel, gedacht dat haar stemmers te achterlijk waren om dit in te zien, maar blijkt toch niet helemaal zo te zijn.

2 Reacties
Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 22:11

*Proest* Oh.My.God! Een markt aangeboord?? Zie hier de wrange consequenties van 40 jaar neoliberale bull shit. En dat je nou nóg niet weet dat arbeidsmigratie een rechts ideetje is - waar de PvdA destijds mordicus tegen was - maakt jou de achterlijke propaganda-papegaai. Je weet echt van toeten noch blazen

Fredje3
Fredje327 mrt. 2021 - 10:03

@Karingin, er is een duidelijk verschil tussen jou en mij Karingin. Jij leeft 50 jaar geleden en ik in het nu. Verder begin jij meteen te schelden en ik hou het beleeft. Nu lijkt het mij verstandig dat je eerst even aan iemand gaat vragen die wel in het hier en nu leeft wat er nu eigenlijk staat in wat ik schrijf en dat je iig minimaal 1 pilletje slikt voordat je anderen uitscheld. Het staat namelijk nogal dom. Het gaat in het stukje wat ik schreef niet over de arbeidsmigratie, het gaat over de politieke wensen van de linkse partijen nu (en niet 1970). Ik ben overigens wel blij met je opmerkingen, dan weten we teminste dat de progresieve "proest" mensen ongeveer een halve eeuw achterlopen.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!26 mrt. 2021 - 15:59

Wauw. Hier ga ik eens rustig over nadenken. Interessant stuk.

1 Reactie
ton14024
ton1402426 mrt. 2021 - 18:31

Stap lekker in bij die chauffeur en leer eerst nog wat woordjes. Zoiets als: hoe naïef kun je zijn.

WiebeI
WiebeI26 mrt. 2021 - 15:31

Uitstekend verhaal. En volgens mij één van de eerste keren dat hier een artikel wordt geplaatst dat pleit voor immigratiebeperking. De immigratie treft inderdaad het armste deel van de bevolking hard. De gevolgen zijn bekend: immigranten zijn concurrenten op de markt voor huurwoningen. Achterstandswijken verloederen door andere normen. Het is te hopen dat links dit nu een keer gaat inzien. Ook ik ben vrijwilliger bij Humanitas en zie de gevolgen van immigratie in wijken. Ik kom bij de mensen thuis. Dat is ook het probleem: de linkse leiders komen niet meer in contact met hun oorspronkelijke achterban. Ik las laatst een onderzoek waaruit bleek dat bestuurders van Groen Links en PvdA gemiddeld in duurdere wijken wonen dan VVD bestuurders. Ze zijn allemaal hoog opgeleid en kennen een zeer hoge mate van welvaart, staan bovenaan de pyramide van Maslov waardoor ze de luxe hebben zich druk te maken over klimaat, intersectionele discriminatie, dierenrechten en andere woke onderwerpen.

6 Reacties
badgast
badgast26 mrt. 2021 - 18:10

De oplossing van een tekort aan huurwoningen is niet het beperken van de toelating van vluchtelingen, maar de woningbouw verenigingen weer woningen laten bouwen. Maar dan wel weer lokale woningbouw verenigingen, een niet van die semi-nationale molochen die de topbestuurders er met de kas vandoor laten gaan.

Jaco38
Jaco3826 mrt. 2021 - 18:21

“De immigratie treft inderdaad het armste deel van de bevolking hard. De gevolgen zijn bekend: immigranten zijn concurrenten op de markt voor huurwoningen” En niet alleen de van origine autochtone bevolking maar net zo goed de economische onderklasse met migrantenachtergrond.

Exkraker
Exkraker26 mrt. 2021 - 18:43

@Badgast Uiteindelijk moet je Nederland dan helemaal vol bouwen. Lijkt me geen werkbare oplossing.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9326 mrt. 2021 - 19:30

@badgast, Het is natuurlijk beide. Er moet meer gebouwd worden en je zou inderdaad kunnen afvragen hoe wenselijk het is om jaarlijks 5-15% (verschillend per gemeente) van de sociale huurwoningen af te staan aan asielzoekers.

Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 22:06

Tsssss het is ook altijd hetzelfde liedje met jullie... Goed, doen we nu meteen de grenzen dicht voor asiel en sturen alle pechvogels uit de COA's, hup 't vliegtuig in en weg ermee. Ze kunnen vast wel terecht in Libië of zo. Dan heb je 6% minder migratie naar Nederland. Nou dát schiet lekker op, of niet dan... Die grenzen-dicht-politiek levert nix op en is ook niet erg beschaafd. Als je ooit de moeite had genomen om eens wat linkse standpunten door te nemen, dan wist je dat er allang gepleit wordt voor o.a. het verbeteren van de situatie in ontwikkelingslanden. Arbeidsmigratie - het leeuwendeel - is een heel ander verhaal, maar laat ik niet te ingewikkeld maken, jullie moeten nog wel een beetje kunnen slapen zometeen

TonW2
TonW228 mrt. 2021 - 6:16

@badgast Nederland is volgens jou niet overbevolkt ?

Martin007
Martin00726 mrt. 2021 - 15:28

De linkse partijen zouden ook eens kunnen proberen om uit te leggen wat het uiteindelijke doel is van de liberale ideologie (nachtwakersstaat). Misschien dat de lager geschoolden dan eieren voor hun geld kiezen.

3 Reacties
Karingin
Karingin26 mrt. 2021 - 21:51

Volgens mij bedoel jij de libertaire tak, en die hebben we niet in NL. De "liberalen" hier zijn niet per se voor een kleine overheid, het gaat om wat die overheid moet doen; de economie bewaken en bijsturen. Oftewel het Nederlandse bedrijfsklimaat zo optimaal mogelijk houden. Daarom wil Trutte geen dividendbelasting maar verhoogt ie de BTW bijvoorbeeld

Mokker
Mokker27 mrt. 2021 - 7:15

Precies de verkeerde strategie, en ook in het verlengde wat bij deze verkiezingen juist gebeurd is. Als je campagne vooral bestaat uit het opsommen van wat er mis is met andere partijen, heb je nog steeds niet uitgelegd wat je als linkse partij dan zelf te bieden hebt.

ZonderNaam2
ZonderNaam227 mrt. 2021 - 10:41

En links zou eens moeten beseffen dat een nationale verzorgingsstaat niet te handhaven is in het kader van steeds verder toenemende Europese integratie. (En overigens ook niet in het progressieve streven om de natiestaat helemaal af te schaffen).

Frank327
Frank32726 mrt. 2021 - 15:26

Het is wat veel eer voor D66 om de plannen zo vernieuwend te noemen. Het is vooral zo dat de achterban van D66 zo eenduidig is dat ze deze plannen zonder pijn te kunnen steunen. De halvering van de veestapel is erg ingrijpend buiten de Randstad erg ingrijpend maar de achterban van D66 woont toch in de Randstad, geen probleem. De andere partijen begrijpen dat dit een enorme dreun voor het platteland zou zijn. De versimpeling van het toeslagenstelsel en gratis kinderopvang is een enorme verschuiving van geld richting tweeverdieners die het breed hebben (opnieuw, de D66 achterban). Die krijgen niet alleen net zo veel belastingvoordeel als de mensen die het niet breed hebben uitgekeerd krijgen, ze zijn ook nog eens de grootgebruikers van kinderopvang. De mensen die hebben gekozen om zelf de kinderen op te voeden mogen betalen. De arbeiders die ooit op links stemden zouden nu nooit op D66 stemmen. Ze zitten aan de compleet andere kant van D66. Wat links zou moeten doen om hun achterban terug te vinden is op veel meer fronten de andere kant op gaan dan D66.

5 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot26 mrt. 2021 - 18:24

' de achterban van D66 woont toch in de Randstad, ' Sinds wanneer liggen plaatsen zoals bijv Arnhem en Groningen, waar D66 ook de grootste was, in de Randstad??

Exkraker
Exkraker26 mrt. 2021 - 22:47

@ Joe Groningen is een typische studentenstad.

Paleocon
Paleocon27 mrt. 2021 - 7:27

Joe Speedboot 26 maart 2021 at 19:2 Flauw hoor. Veel van die steden zijn studentensteden. Die vertrekken na hun opleiding.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 9:12

Dubbelstad Arnhem-Nijmegen kun je er moeiteloos bij rekenen. Groningen heeft een grote studentepopulatie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2021 - 12:05

[Die vertrekken na hun opleiding. ] er komen wel ieder jaar nieuwe.