Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Eerste Kamer akkoord met afpakken Nederlanderschap door kabinet

  •  
07-02-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
399 keer bekeken
  •  
Ronselverbod Schiphol gaat direct in

© 2017-02-07 15:28:24 SCHIPHOL - Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee houden toezicht op Schiphol. Voor de luchthaven is een verbod op het aanbieden van taxidiensten buiten de officiele

Binnenkort kan het kabinet het Nederlanderschap intrekken onder andere vermeende Syriëgangers. Zonder toestemming van een rechter, die de intrekking kan toetsen aan de wet. Met dit wetsvoorstel van minister Stef Blok (VVD) is dinsdag nipt toegestemd door de Eerste Kamer.
De minister van Justitie meent dat het gaat om mensen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid en die een dubbel paspoort hebben. Omdat het volgens internationaal recht niet toegestaan is om burgers stateloos te maken, zal het kabinet alleen de Nederlandse nationaliteit van burgers met een dubbele nationaliteit kunnen afpakken. Let wel: het is het kabinet dat tot deze beslissing kan komen, op basis van bijvoorbeeld een ambtsbericht van de AIVD, zonder tussenkomst van een rechter. De beslissingen van het kabinet zullen pas achteraf aan een rechter worden voorgelegd. De vermeende Syriëganger zal bij intrekking van het Nederlanderschap ook tot ongewenst vreemdeling worden verklaard, waardoor deze niet meer naar Nederland of andere Schengenlanden kan terugkeren.
Dinsdag stemde de Eerste Kamer ook in met een tijdelijk wet waarmee het kabinet de komende vijf jaar mensen die volgens het kabinet aan het radicaliseren zijn een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij om personen die niet veroordeeld zijn, maar toch strenge eisen opgelegd krijgen. Het kabinet zegt hiermee te willen voorkomen dat deze mensen naar Syrië uitreizen.
In de Senaat stemden de VVD, CDA, PVV, SGP en 50PLUS voor. Regeringspartij PvdA, die het voorstel in de Tweede Kamer nog steunde, stemde in de Eerste Kamer tegen.
Advocaat Florimond Wassenaar vergelijkt de nieuwe wetgeving zelfs met de moslimban van Donald Trump. Volgens Wassenaar lijkt het erop dat de maatregel vooral bedoeld is om Marokkaanse-Nederlanders te treffen, omdat zij geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit. Wassenaar tegenover NOS:
"Je geeft hier wel een signaal af aan de Marokkaanse gemeenschap van ‘kijk uit, we hebben jullie in de gaten’. Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat Trump doet. Die zegt ook: ‘Mensen uit verschillende landen die ik niet zo prettig vind, zie ik sowieso als probleemgeval. Nog los van de vraag of die personen dat individueel zijn.’"

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (103)

arjenZH
arjenZH8 feb. 2017 - 19:10

“ Je geeft hier wel een signaal af aan de Marokkaanse gemeenschap van ‘kijk uit, we hebben jullie in de gaten’. Wat suggereert de advocaat nu onbedoeld met zijn "kijk uit we hebben jullie in de gaten" ?Dat alle Marokkanen potentiele IS strijders zijn? Mogen we niet gewoon hopen dat ook de Marokkaanse gemeenschap blij is dat IS strijders worden aangepakt, inclusief het afnemen van hun passport? Oordelen we ook zo soft over Nederlanders die in 1942 voor de Waffen SS in Rusland zijn gaan vechten? Mochten die ook hun Nederlandse passport houden? De misdaden die uit naam van IS worden gepleegd zijn zo erg dat daar radicale maatregelen tegenover mogen staan ter bescherming van onze veiligheid. Als we vinden dat dit discriminerend is ten opzichte van landgenoten met 2 pasporten, moet Nederland het international Verdrag waarin is bepaald dat het Statenloos maken van burgers niet toegestaan is, maar laten aanpassen of desnoods opzeggen. Voormalige SS'ers en IS strijders verdienen de rechtsbescherming niet waarvoor dit Verdrag is bedoeld. Wel achteraf te beoordelen door de rechter uiteraard.

9 Reacties
arjenZH
arjenZH8 feb. 2017 - 19:25

@Zandb Gelijke gevallen worden ook gelijk behandeld. Iedereen met meer dan 1 pasport, of het nu Marokkanen, Nerderlanders of Chilenen zijn kan zijn Nederlandse pasport verliezen.

arjenZH
arjenZH8 feb. 2017 - 19:26

@Redactie Mijn reactive van 20:25 hoort een draadje lager

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 8:08

arjen: Met "gelijke gevallen" wordt wel wat anders bedoeld. Mensen die bijvoorbeeld vergelijkbare dingen doen moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Je kunt dan niet homo's of vrouwen of mensen met meerdere paspoorten anders behandelen.

arjenZH
arjenZH9 feb. 2017 - 9:20

@Zandbergen Gelijke behandeling is geen principe dat boven al het andere is verheven. Bestrijden van oorlogsmisdadigers, of dat nu SS'ers of ISIS strijders zijn is net wat belangrijker. Als je een dergelijke stap hebt gezet hoor je niet meer terug te keren in onze maatschappij. Dat heeft et veiligheid, afschrikking en wraak te maken.

MijnMening3
MijnMening39 feb. 2017 - 14:23

''Mensen die bijvoorbeeld vergelijkbare dingen doen moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Je kunt dan niet homo’s of vrouwen of mensen met meerdere paspoorten anders behandelen.'' En ook dat is feitelijk onjuist meneer Zandbergen. Op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. ''Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar vul maar in: een vrouw, een homo een etnische minderheid". Verder wat ArjenZH zegt.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 15:11

arjen: Gelijke behandeling is juist wèl een principe dat boven "al het andere is verheven". Als mensen bewezen oorlogsmisdadiger zijn, dan moeten mensen er in een rechtsstaat van op aan kunnen, dat alle oorlogsmisdadigers op dezelfde manier behandeld worden. Een rechter kan zich daar niet aan onttrekken. Dat is een. En twee is, dat ze BEWEZEN oorlogsmisdadiger moeten zijn; niet iedereen die naar Syrië afreist is automatisch oorlogsmisdadiger en niet iedereen die terug komt vormt automatisch een onverantwoord risico. En al helemaal niet zo, dat ze bestraft kunnen of mogen worden.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 15:38

MijnMening: Doe toch niet onnozel: Hier is sprake van een straf die aan de een niet en aan de ander wel opgelegd KAN worden. Dat is niet te vergelijken met het voorbeeld dat u geeft. Dan zou het heten: U verdient straf x maar u krijgt straf y want u bent homo. (Dat kan overigens heel goed gebeuren, als de rechter gegrond meent dat dat homozijn een belangrijke factor in die zaak vormt.) Voor hetzelfde vergrijp kan, volgens deze wet, de een dus door een willekeurige omstandigheid - waar de dader soms niets aan kan doen en wat op zich zelf verre van onwettig is - veel zwaarder gestraft worden dan de ander? M.i. maakt het recht het in dit geval heel wel mogelijk om zo'n straf met succes aan te vechten.

MijnMening3
MijnMening39 feb. 2017 - 19:06

''Doe toch niet onnozel:'' U kunt draaien wat u wilt. U kunt mij onnozel noemen zo vaak als het u behaagt. Dat neemt niet weg dat u stelt dat in gelijke gevallen altijd gelijk moet worden behandeld. Het is niet waar, want het gebeurt en er zijn genoeg moverende redenen te bedenken om te rechtvaardigen dat dit niet onder alle omstandigheden moet zonder de rechtsstaat geweld aan te doen.

Zandb
Zandb10 feb. 2017 - 13:16

MijnMening: Ik noem u niet onnozel. Ik zeg dat u onnozel doet en ik leg uit waarom ik dat vind. Me dunkt, netter kan niet. Tenzij u meent dat mijn mening onaantastbaar is, kan en mag iedereen daar weer zijn mening over hebben. Liefst onderbouwd en niet zoals u zo onnozel doet, door zowel mijn woorden als mijn intentie verkeerd weer te geven. De wet is nog maar net aangenomen, dus kan er nog helemaal niets gebeurd zijn. En verder draai ik niet: Ik beweer, dat mensen die vanuit een bepaalde gedachtegang - die ik duidelijk heb omschreven - een goede kans maken om op grond van het heersende recht, een eventuele veroordeling ongedaan te maken.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker8 feb. 2017 - 17:04

Winnen met dergelijke maatregelen niet juist degenen die we willen bestrijden? Krijgen zij die onze rechtsstaat en en vrijheid willen aantasten niet hun zin? (https://ballonnendoorprikker.nl/2017/02/08/discriminatie-bij-wet/)

MijnMening3
MijnMening38 feb. 2017 - 13:03

''Advocaat Florimond Wassenaar vergelijkt de nieuwe wetgeving zelfs met de moslimban van Donald Trump. Volgens Wassenaar lijkt het erop dat de maatregel vooral bedoeld is om Marokkaanse-Nederlanders te treffen, omdat zij geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit.'' In de eerste plaats betreft het decreet van Trump geen moslimban, maar een inreisverbod van inwoners uit landen die door de VS (nota bene door Obama) zijn aangemerkt als risico landen. In de tweede plaats is het feit dat Marokkanen geen afstand kunnen nemen van hun Marokkaanse paspoort niet het probleem van Nederland, maar het probleem van Marokkanen. Ze zouden bijvoorbeeld een lobby in Marokko kunnen starten die afstand doen wel mogelijk maakt, maar ik vrees dat de ongemakkelijke waarheid is dat de meeste Marokkanen in Nederland helemaal geen afstand willen doen van hun Marokkaanse paspoort. Hoe het ook zij, de bal ligt bij de Marokkaanse gemeenschap en niet bij Nederland.

6 Reacties
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 15:49

Helaas, MijnMening, ligt de bal bij de rechtsstaat. In een rechtsstaat geldt het recht. En dat geldt (moet) voor iedere burger op dezelfde wijze (gelden), al heeft die 100 paspoorten.

MijnMening3
MijnMening38 feb. 2017 - 17:16

Helaas Zandbergen. In onze rechtsstaat geldt de wet. Die wet is net door de eerste kamer aangenomen en wordt daarmee onderdeel van onze rechtsstaat. Dat u een andere mening heeft over de rechtvaardigheid van die wet doet geheel geen afbreuk aan de rechtsstaat. Het is uw mening en niet meer dan dat. Wellicht is het een goede tip voor u uw meningen niet steeds als feiten te presenteren. Zo belangrijk is uw mening nu ook weer niet.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 8:14

Helaas MijnMening: Als deze wet zich niet verdraagt met andere wetten, het recht, dan kan die niet toegepast worden. En dan natuurlijk niet omdat zoiets mìjn mening zou zijn. De bal ligt bij de rechtsstaat.

MijnMening3
MijnMening39 feb. 2017 - 12:29

Helaas Zandbergen, de wet is aangenomen door de staten generaal dus getoetst, dus onderdeel van de rechtsstaat en kan worden uitgevoerd. De bal ligt bij dubbele paspoorthouders. U ventileert wel degelijk een mening (gebaseerd op gebrekkige informatie) heel stellig als een feit meneer Zandbergen.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 15:18

MijnMening: De wet is aangenomen. Dat klopt. Het feit dat een wet getoetst is en is aangenomen, betekent nog niet, dat in de praktijk bepaalde gewenste beslissingen van het OvJ niet kunnen. Anders zou er al helemaal - nadien - geen rechter meer aan te pas hoeven komen, natuurlijk. We zullen zien hoe dit in de praktijk uitpakt. Ik verwacht veel minder rooskleurig dan u denkt.

MijnMening3
MijnMening39 feb. 2017 - 19:17

''Het feit dat een wet getoetst'' Het feit dat een wet is getoetst betekent dat hij niet in tegenspraak is met heersende wet- en regelgeving. Het betekent dat het achteraf toetsen door de rechter van een genomen besluit zich verdraagt met andere wetgeving. En dat is weer in tegenspraak met wat u stelde.

Irons
Irons8 feb. 2017 - 12:12

En dan te bedenken dat het juist de PVV was die de eerste kamer wou afschaffen!

Popiejopie3
Popiejopie38 feb. 2017 - 11:40

Gewoon het probleem doorsluizen naar Marokko. Van een in Nederland geboren en in Nederland geradicaliseerde onderdaan. Ondertussen genieten Nederlanders een paspoort en ongekort AOWtje in palestijns gebied. Nadat men een paar jaartjes in Israëlische krijgsdienst het zaad voor terrorisme heeft verspreid middels oorlogen voeren tegen burgers en kinderen. Maar dat is natuurlijk geen vergelijking.

7 Reacties
korheiden2
korheiden28 feb. 2017 - 15:43

Het ging dan ook maar liefst om 11 Nederlanders die in bezet Palestijns gebied een AOW-uitkering krijgen. Zeven van hen zijn overlevenden van de Holocaust. Erg hoor.

Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 15:53

popiejopie: Als mensen verdacht worden van het plegen van strafbare feiten, dan kunnen ze daarvoor aangeklaagd worden en kunnen ze, als bewezen is dat ze een misdrijf hebben begaan, veroordeeld worden. Doen ze dat in Israël, doen ze dat in Syrië of waar dan ook. Problemen - in de vorm van mensen - doorsluizen naar Marokko kan alleen als het recht/de regels dat mogelijk maakt/maken.

Vondel3
Vondel38 feb. 2017 - 15:56

Dat is inderdaad geen vergelijking.

Irons
Irons8 feb. 2017 - 17:10

Burgers. We zijn in Nederland burgers, geen onderdanen. Van wie zouden wij onderdanen moeten zijn? Wimlex?

Popiejopie3
Popiejopie38 feb. 2017 - 18:04

Korheiden Ongeveer het aantal aangehouden sensatiezoekers tot nu toe. Handig, dat holocaust 'loopje'. Een bezetter met een holocaust achtergrond blijft een bezetter. Vondel In jouw woorden: "niet bepaald een behulpzame uitspraak"

Haastig
Haastig8 feb. 2017 - 18:32

Popiejopie 8 februari 2017 at 12:40 "Gewoon het probleem doorsluizen naar Marokko. Van een in Nederland geboren en in Nederland geradicaliseerde onderdaan." Yep, en simpel op te lossen door Marokko. Marokko kan beslissen dat mensen die een andere nationaliteit aannemen, de Marokkaanse nationaliteit verliezen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze hun onderdaden terugkrijgen. Verliezen Nederlanders van Marokkaanse komaf wel hun Marokkaanse nationaliteit, dan krijgen wij onze onderdanen retour. Probleem opgelost.

Popiejopie3
Popiejopie38 feb. 2017 - 20:30

Haastig Ok Doc, zo klinkt het al een stuk beter.

Vondel3
Vondel38 feb. 2017 - 11:09

"Je geeft hier wel een signaal af aan de Marokkaanse gemeenschap van ‘kijk uit, we hebben jullie in de gaten" Heel vreemde en ophitsende uitspraak. Er wordt een wet van kracht om mensen uit te zetten die een gevaar vormen voor de Nationale Veiligheid! Dat is geen kleinigheid. Een gevaar voor de nationale veiligheid ben je niet zomaar per ongeluk. Terrorist of jihadist zijn is geen grondrecht, dat nu van de Marokkaanse gemeenschap wordt ontnomen. Om dan te nu al te klagen dat dit vooral Marokkanen zal treffen, vind ik sowieso niet bepaald een behulpzame uitspraak. Ik ga er voorlopig toch van uit dat 'de Marokkaanse gemeenschap' over het algemeen bestaat uit nette mensen die blij zijn dat mensen met levensgevaarlijke affiniteiten uit hun thuisland worden verwijderd.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 16:00

Nee Vondel: Het recht wordt omzeild: Nu is het zo, dat als iemand bewezen een gevaar voor de nationale veiligheid is, dan kunnen er maatregelen worden getroffen. Dat "bewijzen" wil men (eventueel?) achteraf gaan doen. Dat hier Marokkanen getroffen worden, heeft te maken met de discriminerende maatregel dat mensen voor eenzelfde vergrijp principieel anders gestraft worden; en Nederlanders van Marokkaanse afkomst hebben nu eenmaal twee paspoorten.

Karingin
Karingin8 feb. 2017 - 10:33

Domme actie, alsof je een paspoort nodig hebt om het land binnen te komen...

1 Reactie
Pater Familias
Pater Familias8 feb. 2017 - 14:06

Het gaat erom dat je het Nederlanderschap verliest. Dus je kan geen aanspraak maken op uitkeringen e.d. Het blijkt dat er nogal wat jihadisten uitkeringstrekkers zijn. Waarmee je dus eigenlijk als staat mee financiert aan terrorisme. Het is dus niet alleen een regeltje om ervoor te zorgen dat je paspoort wordt ingetrokken maar ook meteen een duidelijk signaal datje alle privilege`s die bij het Nederlanderschap horen kwijt raakt als je denkt dat je in den vreemden een beetje de terrorist wilt uithangen.

pieterkamper
pieterkamper8 feb. 2017 - 8:08

Het gaat weer nergens over. Als er straks vijf gevallen per jaar zijn, lijkt het mij al weer veel.

frankie48
frankie488 feb. 2017 - 8:06

Pure discriminatie, bij de eerste de beste gelegenheid zal de rechter deze genomen beslissing dan ook hier gaan terugdraaien!

3 Reacties
Earl Johnson
Earl Johnson8 feb. 2017 - 12:11

Ik hoop dat dat nog mogelijk is. Het is namelijk ziekelijk dat iemand die in jou land geradicaliseerd is niet te helpen de-radicaliseren, maar op een ander afschuiven. Die persoon is door omstandigheden in jou land geradicaliseerd en jij moet het dan oplossen vind ik. Een Nederlander die is geëmigreerd naar Australië zou ook niet hiernaartoe getuurd moeten worden als hij een extremist geworden is. Laat ze het lekker daar oplossen aangezien het daar gebeurt is.

jandebakker
jandebakker8 feb. 2017 - 13:05

Je zou inderdaad verwachten dat de rechtelijke macht deze discriminerende situatie meteen van tafel zou vegen. Maar gek genoeg bestaat de situatie dat de afkomst van je ouders bepaalt hoeveel paspoorten je mag hebben nog steeds.

de Haas
de Haas8 feb. 2017 - 14:33

"Die persoon is door omstandigheden in jou land geradicaliseerd en jij moet het dan oplossen vind ik." Het geluid van de o zo bekende slachtoffercultuur dat het altijd de schuld is van de boze buitenwereld en de dader niet de verantwoordelijkheid draagt voor opvattingen, doen, en laten.

Jaacob52
Jaacob528 feb. 2017 - 7:44

Goede zaak. Maak mij aub niet wijs dat men richting Syrie e.a. afreist om boodschappen te halen voor bejaarden. Twee paspoorten? Ga maar het andere vaderland. Dit zou trouwens ook wat mij betreft voor alle criminelen met twee paspoorten in Nederland moeten gelden, Belgen, Marokkanen, Engelsen, maakt niet uit.

3 Reacties
Jaacob52
Jaacob528 feb. 2017 - 9:26

Aanvulling: de bepaling of je al dan niet tot crimineel bestempeld wordt, is natuurlijk aan de rechter, niet aan de politiek of belangengroepen.

Johan eldert
Johan eldert8 feb. 2017 - 10:30

dat geldt ook voor bijv nederlandse expats die vaak 2 paspoorten of meer hebben omdat het de douane afwikkeling maar ook lokaal verblijf een stuk eenvoudiger maakt. dat geldt ook voor Koningin Maxima dat geldt ook voor mensen die niet in staat zijn hun 2e paspoort af te schaffen zoals bij marokko maar ook argentinie en zo zijn er nog meer landen die niet toestaan dat je je paspoort verscheurt?

Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 12:50

Jaacob: Men reist wellicht naar Syrië om daar te gaan vechten. Maar misschien ook niet. Zoiets moet dan gewoon even aangetoond worden. Als dat te veel moeite is, is er geen sprake van een rechtsstaat. Verder: Mensen die onder vergelijkbare omstandigheden hetzelfde doen, verschillend straffen, is een strafbare vorm van discriminatie.

korheiden2
korheiden27 feb. 2017 - 22:11

Goede zaak. Wie naar Syrië gaat neemt deel aan vreemde krijgsdienst. Dan raak je je paspoort kwijt. Het zou moeten gelden voor alle paspoorten, niet alleen voor de dubbele nationaliteiten. Ik zie niet in hoe hiermee de rechtsstaat wordt ondermijnd. Teruggekeerde Syriëgangers zijn potentiële terroristen.

7 Reacties
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 7:53

Kor: Dat is wel een heel gemakkelijk standpunt: "Wie naar Syrië gaat neemt deel aan vreemde krijgsdienst." U kunt dat vergelijken met iets als "Wie Hazes leuk vindt is gek en moet opgenomen worden in een psychiatrische instelling". Wie niet inziet, hoe met een dergelijke redenering de rechtsstaat wordt ondermijnd, die zal ook wel niet begrijpen dat dat het geval is met "wie naar Syrië afreist neemt deel aan een vreemde krijgsdienst". "Teruggekeerde Syriëgangers zijn potentiële terroristen." Dat klopt helemaal. Simpelweg omdat ieder mens een potentiële terrorist is. Weet u: De manier w2aarop u denkt, dat past goed bij een partij als de PVV; een partij die niet verder komt, dan dat je in een western aan de kleur van de hoed kan zien, wie de schurk is.

nieko47
nieko478 feb. 2017 - 8:49

Zandb wat een kromme vergelijkingen en struisvogelgedrag. U ziet niet in dat een syriëganger een veel groter gevaar is voor de samenleving dan de overige 16 miljoen potentiële terroristen (volgens uw denkwijze)?

Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 12:58

N: Wat ik vind of inzie, dat vind ik of dat zie ik in. Maar dat vormt geen bewijs. En alleen als er bewezen is, dat een verdachte het ten laste gelegde ook inderdaad gedaan heeft, kan hij veroordeeld worden. Omdat we in een rechtsstaat leven. Zo simpel is het, al willen populisten aan simpele mensen een heel anders soort simpelheid opdringen.

MijnMening3
MijnMening38 feb. 2017 - 15:50

''En alleen als er bewezen is, dat een verdachte het ten laste gelegde ook inderdaad gedaan heeft, kan hij veroordeeld worden. Omdat we in een rechtsstaat leven.'' Nou dat is het dus niet, want daar is net wetgeving voor aangenomen. Overigens niets ongewoons, want voor bepaalde vergrijpen kan de OvJ als ik mij niet vergis ook zonder tussenkomst van de rechter vooraf straffen opleggen. Allemaal netjes gekleurd binnen de kaders van de Nederlandse rechtsstaat dus meneer Zandbergen.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 8:25

MijnMening: En dat is dus nog maar de vraag, of deze manier van handelen wel rechtmatig is. Wie zo dom wil zijn om te geloven, dat het OvJ de mogelijkheid heeft om mensen op deze manier - U staat bekend als hooligan en u was bij die wedstrijd waar rotzooi getrapt werd aanwezig - te straffen, die moet dan maar ondervinden, dat Nederland nog steeds een rechtsstaat is.

MijnMening3
MijnMening39 feb. 2017 - 12:31

''En dat is dus nog maar de vraag'' Het is niet de vraag meneer Zandbergen, het is de praktijk.

Zandb
Zandb9 feb. 2017 - 15:22

MijnMening: U begrijpt er niets van. Zo is het afgesproken: "Het is het kabinet dat tot deze beslissing kan komen, op basis van bijvoorbeeld een ambtsbericht van de AIVD, zonder tussenkomst van een rechter. De beslissingen van het kabinet zullen pas achteraf aan een rechter worden voorgelegd." Dus is mijn stelling - "Wie zo dom wil zijn om te geloven, dat het OvJ de mogelijkheid heeft om mensen op deze manier – U staat bekend als hooligan en u was bij die wedstrijd waar rotzooi getrapt werd aanwezig – te straffen, die moet dan maar ondervinden, dat Nederland nog steeds een rechtsstaat is. - voor de volle 100% juist.

Mohawk2
Mohawk27 feb. 2017 - 22:07

Een zwarte dag voor onze rechtsstaat! Dat de Tweede Kamer steeds meer wordt bevolkt door mensen zonder benul van of enige liefde voor democratie, grondwet en Trias Politica is al erg genoeg. Dat de Eerste Kamer daar nu ook al blijk van geeft baart toch wel zorgen. Ik had gehoopt dat men daar wel tot bezinning zou komen aangaande dit onderwerp. Dat ik nog zou mogen meemaken dat in Nederland mensen zonder tussenkomst van een rechter - en dus zonder proces noch veroordeling - hun staatsburgerschap afgepakt kan worden had ik niet gedacht. Je zult maar ten onrechte verdacht worden Syriëganger te zijn! Geen proces waar je je kunt verdedigen, geen rechter die er zich over kan uitspreken. En wat als ik als spierwitte stamboeknederlander, katholiek bij geboorte, slechts in het bezit van één paspoort, zou besluiten om te gaan vechten in Syrië? Mijn paspoort kan dan niet afgepakt worden. Ik mag dan bij terugkomst lekker blijven. Hoe is dat rechtvaardig te noemen ten opzichte van zij die in het bezit zijn van twee paspoorten - en die meestal niet eens de keuze hebben geen twee nationaliteiten te hebben? Daar ga je dan Nederland, met je Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Alweer een slechte wet uit de koker van het VVD-bolwerk het Ministerie van Veiligheid en Justitie... want elke wet die onderscheid maakt tussen eerste- en tweederangsburgers is een monster.

5 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin8 feb. 2017 - 0:47

Zeer eens met je zienswijze, ben benieuwd of Sylvana in de bres springt t.o.v. deze rechtsongelijkheid, per slot van rekening heeft ze art1 v.d grondwet hoog in het vaandel staan.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik38 feb. 2017 - 2:13

Een gloedvol betoog met een kloeke en degelijke conclusie. Nederland wordt onder de VéVéDé een quasi-constitutioneel bananen-koninkrijkje. Ach, Maria, lieve moeder van de drie-eenheid, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat we ons de ballen niet uit de broek schamen...

weejee2
weejee28 feb. 2017 - 11:09

Heb je al es verdiept in wat die knullen daar zoal uitspoken i.p.v. zo hoog van de toren te blazen over onze rechtstaat,.. waar je weinig van begrepen hebt zo te lezen.

korheiden2
korheiden28 feb. 2017 - 15:52

Zandb, wellicht zijn er Nederlanders die uit toeristische overwegingen naar Syrië gaan. Of wellicht om medische of andere zinvolle redenen. Het moet voor hen niet moeilijk zijn dat aan te tonen. Dat is waar. Maar we zijn in oorlog met het terrorisme van IS c.s. Dan zijn krachtige maatregelen nodig. Al blijft de discussie moeilijk, gezien het stuk van Groen Links-kamerlid Linda Voortman m.b.t. het uitwisselen van privacygevoelige gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten. Helaas worden de radicale moslims niet gehinderd door dit soort morele scrupules, die gebruiken net zo gemakkelijk kinderen met bomgordels of zetten burgers in als menselijk schild. We vechten tegen een meedogenloze vijand.

Mohawk2
Mohawk28 feb. 2017 - 23:41

@ Weejee (Willem-Jan?) "Heb je al es verdiept in wat die knullen daar zoal uitspoken" Jazeker! Ik leef niet onder een steen. En ik keur het ten zeerste af wat het meerendeel van 'die knullen' daar uitspookt, of uitspookte. Maar het gaat hier om een fundamenteel principe wat veel en veel groter is dan wat deze maatregel tracht te op te lossen. "i.p.v. zo hoog van de toren te blazen over onze rechtstaat" Klaarblijkelijk ligt jouw staandaard aangaande wat een rechtsstaat zou moeten zijn aanzienlijk lager dan de mijne. Terwijl je toch beter zou kunnen weten met al die talloze voorbeelden van landen uit heden en verleden waar de staat op de stoel van de rechter is gaan zitten. Ik pas daarvoor, als je het niet erg vindt... want vandaag zijn het de Syriëgangers, morgen de drugsciminelen, overmorgen de bijstandsfraudeurs en zwervers, en voor je het weet ben jij aan de beurt, WeeJee, die zonder vorm van een werkelijk onafhankelijk proces van zijn fundamentele rechten wordt ontdaan. En zeg niet dat het niet (kan) gebeur(t)(en), WeeJee - beschamende en mensonterende voorbeelden genoeg hiervan in onze eigen recente Europese geschiedenis namelijk. "waar je weinig van begrepen hebt zo te lezen" Hoewel ik tijdens mijn beroepsstudie onder andere netjes mijn vakken staatsinrichting, (internationaal)recht, politicologie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste geschiedenis heb gehaald, zal ik zeker niet beweren een expert te zijn. Noch zul je mij horen beweren de alwetende wijsheid in pacht te hebben. Maar jij begrijpt er blijkbaar heel erg veel van, dus verlicht mijn onwetende bestaan daar waar jij meent dat ik de plank hier finaal misgeslagen heb. Men is namelijk nooit te oud om te leren...

Wim Hermans2
Wim Hermans27 feb. 2017 - 20:50

Toch van de zotte dat deze wet wordt vergeleken met een zogenaamde moslimban. Mensen die bewust naar Syrië afreizen om daar de meest vreselijke aanslagen te plegen verliezen in het belang voor onze nationale veiligheid even alle rechten. Gezien we technisch gezien in oorlog zijn met ISIS zijn dit zelfs volgens het oorlogsrecht landverraders. Dit is een geruststellende uitkomst. Het betekend namelijk ook dat je de uitkeringen van al die Marokkaanse Nederlandse Syriëgangers kunt stopzetten wanneer ze daadwerkelijk uitreizen.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 8:00

Wim. Dat ben ik met u volkomen met u eens: "Mensen die bewust naar Syrië afreizen om daar de meest vreselijke aanslagen te plegen verliezen in het belang voor onze nationale veiligheid even alle rechten." Maar mag het dan nog zo zijn dat bij voldoende aanleiding, iemand "op verdenking van...." door de rechter o.g.v. voldoende bewijs veroordeeld wordt?

[verwijderd]
[verwijderd]7 feb. 2017 - 19:52

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert8 feb. 2017 - 10:31

alleen was dat de EK fractie van de pvda en niet de TK fractie van de pvda. de wet is nu een feit

rbakels
rbakels7 feb. 2017 - 19:45

Als radicaliserende moslims allerlei dingen krijgen opgelegd zoals een gebiedsverbod moeten radicaliserende moslimhaters net zo hard worden aangepakt want zij vormen evengoed een gevaar voor de veiligheid, want ze dragen evengoed bij aan escalatie. Gelukkig kandere wetgeving nog steeds aan grondrechten worden getoetst. Zo werkt het discriminerend dat alleen mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgepakt want een derde generatie Marokkaanse Nederlander heeft niets aan zijn Marokkaan's staatsburgerschap.

2 Reacties
de Haas
de Haas7 feb. 2017 - 21:04

Je wilde toch niet beweren dat Nederlanders die zich aansluiten bij een of andere gewelddadige groep dan niet daarvoor gezocht, opgepakt, en terechtgesteld zullen worden?

Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 8:07

De Haas: U leest net zo slordig als u formuleert. Want dat is nu net wat Frits dus wèl beweert: IEDEREEN bijvoorbeeld, die zich aansluit bij e.o.a. gewelddadige groep zou daarvoor gezocht en gepakt kunnen worden en door de rechter o.g.v. voldoende bewijs veroordeeld kunnen worden. In dezelfde mate. (Zoekt u nog even de betekenis van "terechtstellen" op. Is de reden dat u dat woord gebruikt nou het resultaat van fout denken of niet?)

Inga Flyktingar
Inga Flyktingar7 feb. 2017 - 19:42

Deze regeling was allang, lui die tijdens de Spaanse burgeroorlog hebben gevochten zijn ook hun paspoort kwijt geraakt, lui die in het Franse vreemdelingen legioen zijn gaan dienen zijn ook hun NL paspoort kwijtgeraakt. Maar goed besluit, deze lijn moeten we nog verder door voeren. Ook criminelen met een dubbel paspoort moet het NL paspoort worden afgenomen en dan worden terug gestuurd.

de Haas
de Haas7 feb. 2017 - 19:27

Aangezien Turkse en Marokkaanse Nederlanders noodgedwongen met een dubbele nationaliteit zitten, maar vond de meerderheid dat altijd ook een prima zaak, kan dat zich zo toekomstig wel eens gaan wreken als men zich toenemend als zodanig ervaren onaanvaardbaar gedraagt. Zo komt Wilders's adagio van "Minder, minder" zonder dat hij dat met de PVV gaat regelen nog binnen bereik ook.

2 Reacties
Bertien Sour
Bertien Sour8 feb. 2017 - 6:47

@de Haas Blijkbaar bent u niet bijzonder op de hoogte,Turken kunnen wel degelijk afstand doen van Turkse nationaliteit. In de jaren 80 vorige eeuw hebben Turken massaal afstand gedaan van hun nationaliteit om zo onder hun dienstplicht uit te komen,pas nadat de Turkse regering een wet had aangenomen dat een Turk die in het buitenland woont zijn dienstplicht voor een (behoorlijk bedrag) kon afkopen is dat gestopt. btw tot de dag van vandaag kan een Turk nog steeds afstand doen van zijn Turkse nationaliteit.

de Haas
de Haas8 feb. 2017 - 8:25

Dat valt wel mee hoor over dat op de hoogte zijn. Zelfs als in Nederland geboren kind van Nederlandse ouders waarvan een van de twee (nagenoeg altijd de man) ook de Turkse nationaliteit heeft en er alleen in Nederland aangifte is gedaan krijg je tegen wil en dank de Turkse nationaliteit en kan je daar alleen met moeite afkomen. Om de daaruit volgende Turkse dienstplicht te ontlopen, wat op zich al een bizar fenomeen is dat je als Nederlander zoiets als plicht opgelegd krijgt, diende je dat tot voor kort met €1000,- af te kopen, en is dat alleen maar door internationale druk afgedwongen. Voor het tegenwoordige opgeven van de Turkse nationaliteit geldt hetzelfde dat dat alleen mogelijk is geworden door internationale druk maar dat daarmee nog lang niet alle invloed hebbende dwang weg is. Zo kan iemand die verwikkeld is in een strafzaak de Turkse nationaliteit niet opgeven hoe graag deze dat ook zou willen. M.b.t. de Marokkaanse nationaliteit geldt helemaal dat je er nier af kan als Nederlands burger.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai7 feb. 2017 - 18:49

Goede wetgeving, zal bijdragen aan de veiligheid van ons land, hoe beperkt dan ook. Ach de PVDA was in de tweede voor in de eerste tegen, vraag me af hoe dat zo is gegaan.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon7 feb. 2017 - 18:14

Ik denk dat met het oog op 15 maart veel Nederlanders nota zullen nemen van de partijen die tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd. Geeft een goede indicatie van het belang dat die partijen toekennem aan de nationale veiligheid.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon7 feb. 2017 - 18:14

Toekennen

Bram braam
Bram braam7 feb. 2017 - 18:07

Ik snap niet dat de PVDA tegen hebben gestemd. 'Wat zit daar dan voor idee achter? Ieder weldenkend mens wil zulke gasten toch nooit meer in het land hebben, lijkt me.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2017 - 18:32

"Ieder weldenkend mens wil zulke gasten toch nooit meer in het land hebben, lijkt me." Daar is dan ook geen discussie over. Het debat gaat over de vraag of het recht eerst zijn loop moet hebben (en dat dus voor de rechter wettelijk en overtuigend moet worden aangetoond of iemand tot "zulke gasten" behoort) of dat de regering daar vast een voorschot op mag nemen.

paul1111
paul11117 feb. 2017 - 18:46

Helemaal mee eens. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om stelling te nemen tegen de psychopaten van IS?

rbakels
rbakels7 feb. 2017 - 19:49

Het gaat om de grensgevallen. Bovendien kunnen de autoriteiten zich vergissen.Voor dat soort dingen moet er een beroepsmogelijkheid zijn. Als bij ons ook het populisme de wetgever in zijn greep krijgt gaan we Trump achterna.

Don Quichote
Don Quichote7 feb. 2017 - 22:16

De PvdA stemt altijd tegen voorstellen die de achterban zou kunnen schaden ......

Bram braam
Bram braam8 feb. 2017 - 6:12

Frits Jansen 7 februari 2017 at 20:49 Het gaat om de grensgevallen. Bovendien kunnen de autoriteiten zich vergissen.Voor dat soort dingen moet er een beroepsmogelijkheid zijn. Die zijn er dan ook. Dat is geregeld, en toch nog tegen stemmen.

menage
menage7 feb. 2017 - 17:59

Heel eerlijk denk ik dat de rechtelijke macht in Nederland niet bij de tijd genoeg is om met dit soort extremisten om te gaan. Dus in principe is wat meer daadkracht geen verlies. Zo te zien worden acties nog wel steeds getoetst dus zal wel loslopen.

1 Reactie
rbakels
rbakels7 feb. 2017 - 19:51

De rechterlijke macht past regels toe. Als die niet bij de tijd zijn is dat de schuld van de wetgever.

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 feb. 2017 - 17:53

"Dinsdag stemde de Eerste Kamer ook in met een tijdelijk wet waarmee het kabinet de komende vijf jaar mensen die volgens het kabinet aan het radicaliseren zijn een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij om personen die niet veroordeeld zijn, maar toch strenge eisen opgelegd krijgen. Het kabinet zegt hiermee te willen voorkomen dat deze mensen naar Syrië uitreizen." Nog steeds dubble standaart. Hoe zit het met de andre radicaalen die varkenskoppen bij moskeen leggen of naar Syrie gaan om tegen Daesh te vechten? Ik verwacht dan ook dat het binnen no time word terug gedraait door de rechter.

10 Reacties
Liempt
Liempt7 feb. 2017 - 18:26

Hoezo dubbele standaard, ook die mensen kunnen een gebiedsverbod / meldplicht ed worden opgelegd.

Jack Dawn
Jack Dawn7 feb. 2017 - 20:18

Deze worden ook berecht. Buiten voordelen heeft een tweede Nederlands paspoort ook verplichtingen. Kun je niet aan die verplichtingen van een Nederlands paspoort voldoen dan raak je het kwijt, simpel. Het is een keuze om een tweede paspoort te hebben geen verplichting. Ik zelf ben altijd een tegenstander geweest dat mensen hun tweede nationaliteit moesten opgeven, een makkelijkere manier om van criminelen af te komen is er niet wanneer ze een dubbele nationaliteit hebben.

Haastig
Haastig7 feb. 2017 - 23:13

Appi Mohamud 7 februari 2017 at 18:53 "Nog steeds dubble standaart. Hoe zit het met de andre radicaalen die varkenskoppen bij moskeen leggen of naar Syrie gaan om tegen Daesh te vechten?" Hoezo dubbele standaard? Elke terrorist met een dubbele nationaliteit kan al zijn NLse nationaliteit kwijtraken na een veroordeling voor terrorisme. Dat gaat ook op voor Zweedse-Nederlanders en ook voor Argentijnse Nederlanders. Nu kunnen ook Nederlanders met dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraken als zij zich aansluiten bij een terroristische organisatie. Kortom, ook types als Tanja Nijmeijer zouden -als ze een dubbele nationaliteit hebben- de Nederlandse nationaliteit kunnen verliezen. En, er was al een dubbele standaard: sommige mensen mogen wél, anderen niet, een dubbele nationaliteit hebben. Lusten-lasten.

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 feb. 2017 - 23:43

"Het is een keuze om een tweede paspoort te hebben geen verplichting." Nee is het niet. Ik heb 1 paspoort maar tovh een dubble nationaliteit. Dat komt omdat in de grondwet van somalie staat dat je een somalische nationaliteit hebt zodra een of beide ouders een of twee somalische ouders hebben. Wat inhoud dat 3 generatie lang gedwonge worden somalische nationaliteit hebben. Maar we hebben ook artikkel 1 van onze grondwet dat elk nederlander gelijk is. Maar mocht je een nederlander met dubble of triple nationaliteit anders behandelen is artikel 1 niet meer van toepassing, waardoor de grondwet en ook de belangerijkse wet de grond in word geboort. Liempt. Heb over nationaliteit afpakken en niet de gebiedverbod.

Okke2
Okke28 feb. 2017 - 10:59

@Appi, een dubbele, of meervoudige nationaliteit heeft voordelen en nadelen. Sommige landen leveren bijvoorbeeld geen onderdanen uit, Nederland wel Met sommige nationaliteiten kun je heel makkelijk in de Russische invloedssfeer rondreizen, niet met de Nederlandse. In sommige landen kan je alleen vastgoed kopen als je de nationaliteit hebt, niet handig voor de mensen met alleen een Nederlandse nationaliteit. Zo gaat de lijst nog wel even verder. Er is een enorme rechtsongelijkheid tussen mensen met maar 1 nationaliteit en mensen met meerdere. Over uw dubbele standaarden gesproken. En nu wil wordt de wet dus goedgekeurd dat mensen met meerdere nationaliteiten die oorlogshandelingen hebben gepleegd tegen 'ons' de Nederlandse nationaliteit kwijt kunnen raken. Denk dat je niet lang terug hoeft in de geschiedenis om te zien hoe anders je ook met landverraders en vijanden van de staat om kan gaan, iets met een muur en een kogel. Uiteindelijk is het gewoon je eigen verantwoordelijkheid, je kan in dit land een hoop bereiken, je kan je ook inlaten met terrorrisme enzovoort, vind het niks onredelijk om die mensen eruit te mieteren, ga dat maar lekker in je andere land doen.

DrPangloss
DrPangloss8 feb. 2017 - 11:27

@Appi (8 Feb 00:43). U stelt "Maar we hebben ook artikkel 1 van onze grondwet dat elk nederlander gelijk is. " maar dat staat niet helemaal, een belangrijk onderdeel is "worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.". De vraag is natuurlijk wat een gelijk geval is. Varkenskoppen neerleggen is m.i. een andere situatie als naar ISIS grondgebied afreizen om daar een bijdrage te leveren.

Appi Mohamud
Appi Mohamud8 feb. 2017 - 11:44

"Kortom, ook types als Tanja Nijmeijer zouden -als ze een dubbele nationaliteit hebben- de Nederlandse nationaliteit kunnen verliezen." En dat is mijn punt. ALS ze een dubble nationaliteit hebben. Oftewel word iemand met dubble nationaliteit anders behandelt. En dat is discriminatoir wat opzich al verboden is door artikkel 1.

Irons
Irons8 feb. 2017 - 12:21

Ik zou denken dat het neerleggen van een varkenskop bij een moskee, hoewel primitief en onsmakelijk, in geen enkel opzicht de vergelijking kan doorstaan met de gruwelijke activiteiten die jihadis van IS ontplooien. Dat gaat van moord in koele bloeden tot het houden van seksslavinnen. En het vechten tegen het ultieme kwaad (Daesh) vind ik persoonlijk geen reden iemand aan te houden of te beperken in zijn bewegingsruimte, maar daar heeft u wel een punt. De NL overheid heeft het geweldsmonopolie. Individuele NL burgers horen niet op persoonlijke titel te strijden.

Liempt
Liempt8 feb. 2017 - 12:38

"Liempt. Heb over nationaliteit afpakken en niet de gebiedverbod." Nationaliteit afpakken voor het leggen van een varkenskop? Lijkt me niet. Nationaliteit afpakken voor het vechten in den vreemde. Niet dus als je maar 1 nationaliteit hebt, dan wordt je dus gewoon berecht volgens het Nederlands strafrecht. Staat allemaal in het artikel en heeft vrij weinig met dubbele standaard te maken.

Haastig
Haastig8 feb. 2017 - 18:43

Appi Mohamud 8 februari 2017 at 12:44 “ALS ze een dubble nationaliteit hebben. Oftewel word iemand met dubble nationaliteit anders behandelt. En dat is discriminatoir wat opzich al verboden is door artikkel 1." Nee, want in principe wordt iedereen van de Nederlandse nationaliteit ontdaan voor hetzelfde vergrijp. Alleen wordt dat weer overruled door zwaarder wegende wetgeving die verhinderd dat mensen statenloos worden. Net als met belastingen: van een kale kip kan je niet plukken. Misschien wel eens een handig moment om als bv Marrokaans-Nederlandse gemeenschap eens de Marokkaanse staat voor de rechter te brengen, zodat je je Marrokaanse nationaliteit kan opgeven. Dan kan je namelijk gewoon een keuze maken wat je wilt zijn.

Altijd Hier
Altijd Hier7 feb. 2017 - 17:36

Internationaal recht is ook maar een richtlijn. Als je je leven wijdt aan het kapotmaken van het leven van je medemens, is het wat wrang dat je wel recht behoudt op zorg/uitkering/woonplaats in welk land dan ook.

1 Reactie
rbakels
rbakels7 feb. 2017 - 19:57

Niet waar. Toen ik (geen terrorist) een tijdje in Duitsland ging wonen moest ik bewijzen dat ik een ziektekostenverzekering en een vast inkomen had. Anders mag je wel vrij door Duitsland reizen maar je er niet vestigen. Je er illegaal vestigen kan makkelijk maar dan krijg je nooit een uitkering, en daar gaat het ze om. Voor zieken geldt wel dat we ze niet laten creperen zelfs als ze niet deugen. Militaire artsen helpen zo nodig ook gewonden van de tegenpartij.

Johan eldert
Johan eldert7 feb. 2017 - 17:34

en zo wordt de rechtstaat langzaam maar zeker uitgehold. bizar dat de pvda in de TK hier voor stemde.

6 Reacties
menage
menage7 feb. 2017 - 18:11

Pfff. U had liever 20 uur schoffelen gezien?

Haastig
Haastig7 feb. 2017 - 18:59

Johan eldert 7 februari 2017 at 18:34 Waarom wordt hiermee de rechtsstaat uitgehold?

Appi Mohamud
Appi Mohamud7 feb. 2017 - 23:46

Haastig. Omdat iemand nirt nederlands verklaren en daarbij ook persona non grata zonder tussenkomst van de rechter geen rechtstaat is. Straks kan wilders elk moslim zonder problemen hun nationaliteit afpakken als ze maar een ander hebben, of dat andre op ze gedwongen word of niet spreekt deze wet niet over.

Johan eldert
Johan eldert8 feb. 2017 - 10:37

@menage domme inhoudsloze reactie. @haastig. de rechter wordt hier in het proces ertussen uitgehaald waardoor het kabinet cw minister beslist. dit leidt tot willekeur en interpretaties waar je geen verzet tegen kan plegen. alleen achteraf heb je nog een geitenpaadje om bij de rechter proberen je gelijk tehalen maar het belangrijkste principe van onze rechtstaat is : onschuldig totdat het tegendeel voor de hoogste rechter is bewezen. dat behoort voor elk individu te gelden die zich op nederlands grondgebied begeeft. PVDA en VVD hebben dit basale grondrecht met de voeten getreden. alleen maar vanuit electorale winst, want effectief gaat het in de praktijk om een handvol mensen.

Irons
Irons8 feb. 2017 - 12:26

Hoezo? De rechter kan achteraf toetsen, dat staat er toch duidelijk? Deze maatregel is noodzakelijk als snel handelen geboden is. Eventuele fouten kunnen achteraf hersteld worden. NL kennend zal daar dan zelfs een financiele tegemoetkoming aan gekoppeld worden......

Cliff Clavin
Cliff Clavin8 feb. 2017 - 18:30

@ Menage (7/11, 19:11u) - berichten die beginnen met 'pfff...', die komen niet serieus over. U opmerking daarna bewijst dat.

MijnMening3
MijnMening37 feb. 2017 - 17:06

Goede zaak!

5 Reacties
Johan eldert
Johan eldert8 feb. 2017 - 10:38

uitholling van de rechtstaat vind jij een goede zaak? tekenend voor rechtse opvattingen. Het doel heiligt de middelen ook al breken we heel nederland af.

MijnMening3
MijnMening38 feb. 2017 - 15:54

U noemt het uitholling, ik vind het een belangrijke versteviging van de rechtsstaat. Tegemoetkomen aan het nooit falende rechtvaardigheidsgevoel van de meeste burgers in dit land en een constructieve bijdragen leveren aan het verhogen van de veiligheid kunnen nooit afbraak betekenen. Wat wel afbraak betekent is niets doen, wegkijken en blijven volharden in linkse maakbaarheidssprookjes. Dat hebben de afgelopen decennia wel afdoende bewezen dacht ik zo.

Cliff Clavin
Cliff Clavin8 feb. 2017 - 18:28

@ MijnMening (16:54u) - dat vind ik dan toch wel opzienbarend, wat U hier zoal noteert. U zegt dat de meeste burgers in ons land beschikken over een nooit falend rechtvaardigheidsgevoel. Hoe kwam U tot deze conclusie? Ik weet zeker dat het er nog nooit onderzoek gedaan is naar het rechtvaardigheidsgevoel van alle Nederlanders. Ik denk dat U van achter naar voor redeneert: deze wetswijzing, die heel discutabel is, bevalt U. Daar begint U mee. U wilt haar legitimeren door te zeggen dat de rechtsstaat ermee verstevigd wordt (ben ik het zeer mee oneens - passeren van de onafhankelijke rechter, en alvast ellende veroorzaken terwijl zekere vermoedens nog geheel onbewezen zijn - met die methode kun je onschuldigen de dood in jagen; dat zult U als nooit falend rechtvaardige landgenoot toch wel met me eens zijn, nietwaar?); en omdat U vindt dat de veiligheid er beter van wordt (is niet waar, hoor), zegt U dat deze wet nooit afbraak betekenen kan. Wat zijn volgens U 'linkse maakbaarheidssprookjes'? Legt U dat me eens geloofwaardig uit. Wat hebben de afgelopen decennia precies bewezen, inzake wegkijken, niets doen, en blijven volharden in die sprookjes? U steekt zó krachtig van wal, blakend van zelfvertrouwen - dan kunt U mijn vragen zeker en vast tot genoegen beantwoorden - als U dat doet, dan zal ik misschien wel snel Uw opinies terzake tot de mijne gaan maken. (O ja, ik vind dus dat dat wat hier besloten is, niet een nieuw rechtsprincipe maakt, maar het bestaande vreselijk mismaakt. Zou ook een heel naar precedent kunnen gaan zijn, dat te zijner tijd nogal ingrijpend tegen Uw eigen belangen in gaat.)

arjenZH
arjenZH8 feb. 2017 - 19:19

@Eldert Je draait de zaken volledig om. Het is juist uitholling van de Rechtsstaat als mensen die zich schuldigmaken aan de ergste oorlogsmisdaden, niet met alle mogelijke middelen vervolgd kunnen worden op basis van drogredeneringen (de Marokkaanse gemeenschap voelt zich misschien aangesproken) Als er maar een rechtelijke toetst plaatsvindt, desnoods achteraf. En dat gebeurt.

MijnMening3
MijnMening38 feb. 2017 - 22:07

@Cliff Clavin Beste Cliff, natuurlijk is het opzienbarend wat ik heb genoteerd. Maar op de keeper beschouwd is het onbeargumenteerd associëren van een uitholling van de rechtsstaat met rechtse opvattingen net zo veel, of net zo weinig waard als het onbeargumenteerd associëren van een uitholling van de rechtsstaat met linkse maakbaarheidssprookjes. Dat wilde ik maar even genoteerd zien. Anderzijds wil ik zeker niet ontkennen dat de aangenomen wetswijziging mij bevalt. Als ik serieus moet beargumenteren waarom, dan zou ik willen inbrengen dat als je wilt profiteren van de lusten van een dubbele nationaliteit je ook de eventuele lasten moet aanvaarden. En dan nog heb je alleen last van de lasten als je het er zelf naar maakt. Dus voor de goedwillende, participerende Mohamed, Fatima en Achmet die ''tegen wil en dank" zitten opgescheept met een dubbele nationaliteit is er helemaal niets aan de hand. Omgekeerd is het voor Nederland, haar burgers, inclusief de goedwillende, participerende Mohamed, Fatima en Achmet met ''tegen wil en dank'' een dubbele nationaliteit, erg handig als zich niet conformerende, kwaadwillende elementen met een dubbele nationaliteit op een relatief simpele wijze uit onze samenleving, uit onze rechtsstaat kunnen worden verwijderd. Liefde moet nu eenmaal van twee kanten komen. Bij rechten en privileges horen ook plichten en verantwoordelijkheden. En met veiligheid moet niet worden gemarchandeerd. In die zin vind ik de aangenomen wet zeker een versteviging van de rechtsstaat.

de Haas
de Haas7 feb. 2017 - 16:44

Ze raken niet statenloos dus mijn zegen heeft het.