Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Eerst waren er de christenen, toen de moslims en nu de woke-beweging

  •  
22-07-2021
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
2062 keer bekeken
  •  
40393594463_014e6f05bc_k

© cc-foto: Colton Vond

Over de vrijheid van meningsuiting en de dikwijls onbewuste en goedbedoelde pogingen die te beknotten
Vorige week overleed de Deense cartoonist Kurt Westergaard. Hij werd bekend vanwege zijn tekening van een moslim met een bom in zijn tulband. Moslims zagen daar Mohammed in en daarom werd Westergaard met de dood bedreigd. Zo’n bedreiging was menens. Het jaar daarvoor was in Nederland Theo van Gogh vermoord, Salman Rusdhie moest toen al ruim zestien jaar vrezen voor zijn leven, Ayaan Hirshi Ali vluchtte naar Amerika en overal liep men op eieren om moslims niet boos te maken. Dat gebeurde toch, want tien jaar na de bedreiging van Kurt Westergaard werd een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo vermoord en vorig jaar werd in Parijs de docent Samuel Paty onthoofd nadat hij de prenten van Westergaard en Charlie Hebdo had laten zien in een les over verdraagzaamheid.
Door dat alles staat de vrijheid van meningsuiting al jaren onder druk door gevoeligheden bij met name islamieten. De christelijke gemeenschap liet de jaren daarvoor van zich horen toen ze het boek ‘Nader tot u’ van Gerard Reve wilde verbieden en ze zich gegriefd voelde door boeken van Wolkers en ‘t Hart en een film als ‘Monty Python’s Life of Brian’.
Steeds was en is er een poging tot censuur en gelukkig waren er steeds mensen die tegen die censuur in opstand kwamen en komen. Hans Teeuwen deed dit deze week nog met een filmpje waarin hij van leer trok tegen het filmfonds dat bekend maakte meer te gaan sturen op diversiteit, representatie en ‘het echte verhaal’ in Nederlandse films. Het filmfonds gaat zich dus blijkbaar bemoeien met de inhoud van films en zette in een paar bijzinnen ook de gelauwerde regisseur Paul Verhoeven in een kwaad daglicht omdat hij een achterhaald idee zou hebben over identiteit en man-vrouwverhoudingen. Hij was geen goed voorbeeld meer van hoe het hoort. Allemaal opmerkingen die misschien goed bedoeld zijn, maar tegelijkertijd de vrijheid en creativiteit van de kunstenaar beperken. Blijkbaar moet alles in een mal passen en bepaalt een commissie van het filmfonds wie de goede zeden vertegenwoordigt en wat die goede zeden zijn.
Theo van Gogh trok in de jaren voordat hij werd afgeslacht ten strijde tegen dit soort goed bedoelde pogingen tot censuur. Toen in Amsterdam in 2001 het toneelstuk Aïsja, over de jonge vrouw van Mohammed, van een gemeenteraadslid moest worden aangepast – en uiteindelijk werd geschrapt – om geen moslims tegen het hoofd te stoten, zei hij dat niets of niemand voor hem mocht bepalen wat hij wel of niet mocht zien. Hij was voor radicale vrijheid van meningsuiting en expressie. Over eventuele gekwetstheid konden we in gesprek gaan en als we er niet uitkwamen moest de rechter maar een uitspraak doen, maar restricties vooraf waren volgens Van Gogh uit den boze. Hij hield een terecht pleidooi voor een open debat en tegen censuur.
Aan de vrijheid van meningsuiting kon en kan immers niet getornd worden. Iedere poging daartoe is een glijdende schaal. Hoe ingewikkeld dat is zagen we vorig jaar ook na de onthoofding van de docent Samuel Paty in Frankrijk. ‘In principe moet alles gezegd kunnen worden en onderschrijven wij de vrijheid van meningsuiting,’ zeiden imams na die aanslag in praatprogramma’s. ‘Maar we vragen ons wel af of het zo fatsoenlijk en verstandig is om alles te zeggen,’ kwam er dan achteraan. Bij de vrijheid van meningsuiting werd toch een ‘mits’, ‘maar’ of tenzij’ geplaatst.
Farid Azarkan, Tweede Kamerlid voor Denk, pleitte na de moord op Samuel Paty zelfs voor een verbod op godslastering. Het klinkt misschien nobel dat iemand een god, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond of identiteit wil beschermen tegen beledigingen, maar zo’n verbod is glad ijs. Wat lasterlijk of beledigend is, is immers subjectief en iedereen kan altijd wel ergers door geraakt worden. Het is dus beter om mensen te trainen in zelfbescherming en relativering, dan dat je inlevert op de vrijheid alles te zeggen. Helaas is de vrijheid van meningsuiting daarmee ook altijd een recht om te beledigen. Dat is pijnlijk maar onvermijdelijk. Dat beledigen hoeft natuurlijk geen doel op zich zijn en het is te hopen dat mensen fatsoenlijk blijven en soms het vermogen hebben om te zwijgen, maar dit kan en mag niet opgelegd worden.
Bij iedere vorm van communicatie is er een zender en een ontvanger en de ontvanger is nauwelijks te beschermen tegen eventuele kwetsuren. De boodschap van een zender kan immers bij honderden ontvangers terechtkomen die de boodschap ieder op een eigen manier interpreteren. De ene ontvanger zal lachen, bij de ander raakt het aan nare herinneringen waardoor het boosheid of verdriet oproept, weer een ander krijgt associaties waardoor hij het gevoel krijgt voor schut te staan en er zullen ook een aantal mensen hun schouders ophalen omdat de boodschap helemaal niets in gang zet. Of je door iets geraakt wordt zegt dus vaak meer over jou dan over degene die iets zegt of over wat er werkelijk wordt gezegd. Een indruk komt immers niet door de bal die gegooid wordt, maar vooral door het materiaal dat door de bal geraakt wordt; een matras vangt de bal bijvoorbeeld op, een stenen muur kaatst de bal terug en in water zal de bal wellicht verdwijnen. Die verschillende effecten komen dan dus niet door de bal of de werper, maar vanuit de ontvanger.
Het lijkt dus onmogelijk om alle effecten bij alle verschillende mensen in kaart te brengen en daar de zender verantwoordelijk voor te houden. Dat brengt de zender in zo’n moeilijk parket dat hij of zij beter maar kan zwijgen. Overal ligt namelijk laster of belediging op de loer. Daarom kunnen we beter de zender vrij laten spreken en de ontvanger verantwoordelijk maken voor hoe hij of zij zich laat raken. Zo is dat bij wet geregeld, zo is dat zelfs verankerd in de grondwet. Eigenlijk om het volk te beschermen tegen de koning, maar inmiddels ook om het volk te beschermen tegen iedereen die meent de waarheid in pacht te hebben en daarmee denkt te kunnen bepalen wat er wel of niet gezegd mag worden.
De afgelopen jaren probeerden met name de moslims te sleutelen aan de kant van de zenders en ondertussen komt daar een zogenaamde woke-beweging – eerst een zelfgekozen geuzennaam en nu naar ik verneem een scheldwoord (terwijl ik alleen iets wil benoemen en niet wil schelden) – bij, die overal beledigingen, laster en vooral racisme en discriminatie menen te zien en horen en daarom ons hele vocabulaire onder de loep neemt en daar steeds meer woorden uit schrapt omdat ze koloniaal of impliciet racistisch of stigmatiserend zouden zijn.
En het gaat niet alleen om verboden woorden. De beweging kijkt kritisch naar volksfeesten, boeken, films, toneelstukken, reclames, speelgoed en zetten steeds vaker kunstenaars, kunstwerken of bijvoorbeeld attracties in een pretpark, weg als ‘fout’. Ze doen dat waarschijnlijk net als eerder de moslims en christenen met alle goede bedoelingen en met het idee dat zij echt het goede leven voor ogen hebben. Ik geloof echter dat de inquisitie vroeger ook oprecht dacht dat de wereld mooier zou zijn als iedereen katholiek zou worden en moslims denken vast ook dat er rust en vrede komt als iedereen zich wat meer aan de regels van de islam zou houden. Met al die overtuigingen en ideologieën lezen ze anderen wel de les en daarmee beperken ze – wellicht deels onbewust en onbedoeld – de vrijheid van meningsuiting en expressie.
Ik word daar niet heel vrolijk van. Ik heb een hoge standaard op gelijkheid en openheid en die is met deze oprukkende woke-beweging (opnieuw) in het geding. Deze mensen menen je voortdurend op je blinde vlekken te moeten wijzen, herhaaldelijk een college te moeten geven over racisme en de vernietigende kracht van taal en beelden en uit te moeten leggen wanneer iemand op welke moment iets wel of niet mag zeggen en welke woorden daarbij passend zijn of niet. Doordat ze daarmee eigenlijk de criteria bepalen waaraan een gesprek, een film, een boek of schilderij moet voldoen, is er al geen sprake meer van vrijheid en gelijkheid.
Als ik in mijn werk als docent op deze manier les zou geven – mezelf steeds als meerwetende partij presenteren en de studenten wijzen op hun blinde vlekken en gebrek aan kennis – zouden mijn studenten op den duur geen enkele initiatief meer durven tonen en steeds bangig wachten op mijn goedkeuring voor ze in actie komen. Ze zouden maar iets verkeerds zeggen of doen en daarmee per ongeluk in het verkeerde kamp belanden. Erg beklemmend en onderdrukkend allemaal. Een verkeerd woord of benadering zit in een klein hoekje bij deze beweging en dat haatcampagne die dan los kan komen is niet mals.
Zo’n machtsverhouding waarin steeds iemand je terechtwijst houdt mensen klein en zorgt er uiteindelijk voor dat ze geen plek meer durf in te nemen. Om dit te voorkomen ben ik erg alert op paternalisme en pik ik van niemand dat ze een bovenpositie pakken. Niet van Rutte, niet van De Jonge, niet van Grapperhaus, van Baudet, niet van een collega docent die ongevraagd kennis over studenten uitstort, niet van hulpverleners die boven een cliënt gaan staan omdat ze menen te weten hoe het leven geleefd moet worden en ook niet van kerken, moskeeën of ideologische groepering die hun leefregels aan anderen opdringen om iets te stichten wat in hun ogen een aards paradijs is. Het maakt dan dus niet uit of die inspiratie uit de Koran, de Bijbel, Het Rode Boekje of een ander geschrift komt. Open dialogen zijn prima, maar het is steeds vaker een monoloog over een eendimensionale kijk op de werkelijkheid.
Ik maak me zorgen over die monologen en aanverwante vormen van onderdrukking en ben alert op de macht en kracht van taal en vertogen. Ik hekel het als mensen mij in een antisemitisch vertoog trekken als ik over Israël schrijf, als mensen mij in de marxistische hoek zetten als ik het over ongelijkheid heb en het raakt me ook als ik in een racistisch licht gezet word omdat ik iets over een motie van politicus schrijf die toevallig vrouw en gekleurd is, zoals dat afgelopen week gebeurde toen ik iets schreef over de motie die Sylvana Simons indiende tegen het kabinet.
Ik schrijf al jaren kritische stukken over alles en iedereen en nu het iemand van kleur betreft gaat het ineens niet meer over de inhoud van mijn stuk , maar over mijn blinde vlekken waarmee ik anderen – in dit geval mevrouw Simons – tekort doe. Haar motie is blijkbaar ineens prima en ik zit vast in mijn achterhaalde witte-mannen-gedrag. Dat is enorm vreemd en pijnlijk.
Het is om gek van te worden en buiten die waanzin stemt het ook verdrietig. Overal lijken mensen te zijn die de publieke ruimte vullen met hun eigen overtuigingen en hun eigen agenda of dromen, waarmee ze anderen proberen te kneden, te vorm of te knechten. Ze spiegelen een beter leven voor, maar ontnemen mensen daarmee de vrijheid hun eigen leven vorm te geven, zich op een eigen manier te manifesteren en zelf te ervaren wat het effect is van wat zij in de wereld zetten.
Het is pijnlijk en jaloersmakend. Er zijn blijkbaar mensen die weten hoe het leven geleefd moet worden en die zonder twijfel anderen de weg kunnen wijzen en hen – compleet met taalgids en leefregels – een handleiding voor dit aardse bestaan durven te geven. Het komt op mij wat verheven en arrogant over. Mogelijk komt dat doordat het me dwarszit dat ik zelf zoveel zekerheid over het goede leven, en de daarbij passende cultuuruitingen, ontbeer. Ik heb blijkbaar nog een hoop te leren voordat ik een ander, onbedoeld en met goede bedoelingen, kan en durf te censureren. Het is te hopen dat ik nooit zover kom en de twijfel en de openheid kan blijven omarmen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (172)

Alter
Alter28 jul. 2021 - 11:21

Meestal helpen abstracties een discussie om zeep en dienen alleen als strijdbannier. Zo is het begrip 'woke' te ver uigedijt, en heeft 'politiek correct' nooit iets betekend. Dat in de westerse samenleving allerlei denigrerende stereotypen bestaan van niet-westerse mensen, is in wezen een juiste constatering. Eén van de manieren om dit tegen te gaan zou bewustwording kunnen zijn. Het bestrijden van elke vorm van man-vrouw verhoudingen omdat dit de individuele vrijheid zou beperken, is daarentegen progressief hooliganisme. Voor de meeste mensen op aarde vormt deze verhouding namelijk de invulling van hun belangrijkste biologisch gedetermineerde gedragsrepertoire. Als dit van hogerhand wordt tegegewerkt, zullen uiteindelijk de mensen die in biologische zin afwijken, steeds meer als bedreiging worden gezien.

Libertain
Libertain26 jul. 2021 - 13:51

Grappig om te lezen hoe vaak wij in ons land achter de feiten aanlopen. De termen « woke » en « wide awake » zijn voor het eerst in het politieke cultuur bewust gebruikt tijdens de Amerikaanse verkiezingen in het jaar 1860 ter steun van Abraham Lincoln. Dit werd allemaal door de Republikeinen toen ontwikkeld en gesteund als oppositie voor het propageren van de slavernijcultuur, vooral uitgedrukt in de beweging Wide Awakes.

OlavM
OlavM26 jul. 2021 - 13:51

Deze apologie is doortrokken van het aloude misverstand. Preventieve censuur is uit den boze. Daarmee ben ik het eens. Maar een "absolute" vrijheid van meningsuiting of "recht" op beledigen bestaat niet, en heeft nooit bestaan. Niet voor niets hebben van meet af aan (19e eeuw) in het Wetboek van Strafrecht artikelen gestaan over belediging, smaad en laster. M.a.w.: mensen kunnen te ver gaan in hun vrijheid, als zij -uiteraard mits in ernstige mate- anderen beledigen en in hun maatschappelijke bestaan aantasten. De beledigde kan dan een klacht indienen en een rechterlijk oordeel vragen. Sinds de jaren zeventig bestaan ook strafbepalingen met betrekking tot discriminatie en/of belediging van groepen mensen wegens hun godsdienst, ras, sekse, seksuele geaardheid en nog andere gronden, dan wel het aanzetten tot haat en/of geweld tegen hen. Hierdoor is Wilders ook veroordeeld. Nu kan iemand van oordeel zijn, dat al deze bepalingen dienen te worden geschrapt, maar naar mijn maatschappelijke en politieke overtuiging zijn zij belangrijk om de samenleving leefbaar te houden, zeker in tijden van oprukkend (extreem) rechtse groeperingen. Voor zover hier überhaupt kan worden gesproken over censuur, dan kan die alleen achteraf worden toegepast. In corrigerende zin dus. Anders dan de schrijver lijkt te menen vind ik dit onmisbaar.

1 Reactie
OlavM
OlavM26 jul. 2021 - 14:06

En om het nog even over z.g. "woke" te hebben: deze term wordt, geloof ik, tegenwoordig vooral door rechts als scheldwoord gebruikt. Wat dat betreft haal ik mijn schouders op. Als iemand vindt dat hij/zij te ver zou worden ingeperkt door z.g. "correcte" kritiek: dat zou hem/haar misschien tot nadenken kunnen stemmen, en zo niet, dan zou hij/zij zich vooralsnog niets van die kritiek hoeven aan te trekken en bezien wat er verder gebeurt.

dirk den boer
dirk den boer24 jul. 2021 - 14:57

Aanrader voor iedereen hier: de column van Oz (met umlaut) vandaag in het AD, de Woke Terreur. Stel je voor, hij werd benaderd door een of ander o zo inclusief program om. als Zwarte Nederlander, te reageren en opinieren. Hij meteen natuurlijk:maar ik ben helemaal niet zwart, donder op met je inclusiviteit en woke program. Ik ben gewoon ook een Nederlander. Maar dat is niet wat de huidige progrmmamakers zint natuurlijk, waarom zie ik trouwens ineens zoveel getinte mensen in allerlei reclames voor kaas, fastfood en cremes?? Och och och, wat armzalig allemaal, zo woke....zo inclusief, hou toch op aub.

2 Reacties
Zandb
Zandb25 jul. 2021 - 7:09

dirk Heel erg maar helaas levert u slechts dat anekdotisch bewijs, dat ook nog eens om de verkeerde reden wordt gepresenteerd. Want over welk "een of ander inclusief programma" hebben we het hier en hoe typerend is dat programma voor wat iedereen dan zo makkelijk en vooral vrijblijvend hoereert als "woke"? Inderdaad: "Hou toch op!"

dirk den boer
dirk den boer26 jul. 2021 - 11:07

Het AD en de VK staan voor de volvorijder en Mein Kampf lezer, Grietje? Dat is nogal wat, pas maar op dat de verkeerde mensen dit niet lezen. Ik lees het AD in mijn stamcafe, zelf geabonneerd op de NRC, waar staat dat bij jou voor? Goede of slechte kant (een tussenkant is er namelijk allang niet meer).

adamgmail
adamgmail24 jul. 2021 - 13:21

Woke = weer een manier om het volk te delen in "wij" en "hun".

1 Reactie
Zandb
Zandb25 jul. 2021 - 7:13

Woke En weet u nu zeker, dat iedereen deze definitie zal onderschrijven? Of geeft u uw persoonlijke vrijblijvende veroordelende invulling aan een begrip waar misschien wel iets heel anders mee bedoeld wordt? Denk aan het voorbeeld om moedeloos van te worden: Iemand stelt: "Een christen doet zoiets niet." Iemand anders reageert. "Klopt, dat is dan ook geen christen".

ton14024
ton1402424 jul. 2021 - 12:42

Heb jij de woke-beweging gevonden? Mag ik een linkje naar de website?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2021 - 10:06

En ik denk dat de meesten onder u zich nog te weinig in de ideologie van woke verdiept hebben. Ik lees uw reacties en soms zijn er wat woke ideeën onder u maar een echte woker snoert gelijk de mond van eenieder die de verkeerde huidskleur heeft . Het is natuurlijk mogelijk dat de redactie deze reacties gewoon niet toelaat wegens racisme dat zou natuurlijk kunnen .

2 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot24 jul. 2021 - 11:36

Ja, hoor. Kom op. Wij zijn allemaal gepokt en gemazeld in de marxistisch-feministische varianten van Woke, en ook weten we alles van het racial injustice research, en van tal van andere hoogwaardige academische leerstoelen die hiermee inmiddels gemoeid zijn. Jij klinkt daarentegen - en vergeef me deze wokeness - als de reactionaire wakkere Nederlander die pislink wordt en bloed begint te spuwen als er fluweelzacht wat vingers op beurse, racistische wondjes wordt gelegd. Was het niet Churchill die mopperde dat de racisten van morgen zich zullen ontpoppen als anti-racisten? Spiegeltje, spiegeltje.

michellekepen
michellekepen24 jul. 2021 - 11:44

Griezel in post-gezellig Nederland: "maar een echte woker snoert gelijk de mond van eenieder die de verkeerde huidskleur heeft" En van eerdere datum: "woke IS racisme" "Dat doet veder niet af aan dat wokers racisten zijn die mensen de mond willen snoeren" Je lijkt 'woke' enkel en alleen aan huidskleur/racisme te koppelen. Maar wanneer je het artikel doorneemt, dan zie je dat de auteur het begrip 'woke' vele ruimer interpreteert. Net als de auteur, bezie/beschouw ook ik dit begrip veel breder. Hoewel ik het niet als bewijs wil inbrengen, maar Wiki vormt wel vaak een goed startpunt. Al is het maar vanwege de verwijzingen! https://nl.wikipedia.org/wiki/Woke

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde24 jul. 2021 - 2:32

Ik vind het niet zo raar dat we kritisch naar volksfeesten, boeken, films, toneelstukken, reclames, speelgoed of naar onze geschiedenis kijken. Dat heeft niets met een beperking van vrijheid of expressie te maken. Eerder met opvoeding. Het is algemeen bekend dat kinderen onze gebruiken en zienswijzen klakkeloos over nemen. Waarom zouden we bepaalde opvattingen niet mogen bijsturen? Een kind is anders dan een volwassene niet in staat om een kritisch oordeel over dingen te vormen. En in hoeverre is alledaags racisme niet het gevolg van dat ontbreken van een correctie op ingesleten opvattingen? Het is goed voor de discussie en de bewustwording van veel maatschappelijke problemen dat we kritisch blijven. Maar dat hoeft een filmmaker, regisseur of cabaretier niet te weerhouden zijn werk te doen. Het zorgt voor publiciteit. Zonder al die wokeness zou er geen hond meer naar Teeuwen komen kijken.

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2021 - 9:58

Het probleem is volwassenen , normaal met gebrek aan fantasie maar er nu lustig op los fantaseren over de racistische eigenschappen van alles . Piet was maar het eerste slachtoffer in ons land - besef eens dat ie weg moest omdat ie zwart was .

Mark Huysman
Mark Huysman24 jul. 2021 - 11:31

[Piet was maar het eerste slachtoffer in ons land – besef eens dat ie weg moest omdat ie zwart was.] Doe niet zo kinderachtig Griezel. ZP moest aangepast worden dat hij een karikatuur van een zwarte verbeeldt. Ik denk dat je dat zelf ook wel weet.

ton14024
ton1402424 jul. 2021 - 11:41

´´besef eens dat ie weg moest omdat ie zwart was´´ Piet was niet zwart, Piet was een blackface.

Jansen7
Jansen724 jul. 2021 - 12:15

@Martinvanderlinde: wat bedoel je met "we"? Dat je zelf kritisch kijkt naar wat je leest en kijkt is heel goed. Het punt van de auteur is wat er gaat gebeuren als een ander dat voor de rest gaat beslissen wat wel en niet goed is.

henk1953
henk195324 jul. 2021 - 18:13

Uw oppering: (...) Dat heeft niets met een beperking van vrijheid of expressie te maken. Eerder met opvoeding. (...) Waarom zouden we bepaalde opvattingen niet mogen bijsturen? U bedoelt zoals onder andere in de Sovjet Unie met de Goelags, Noord Korea met heropvoedingskampen en China met de Oeigoeren (is) gebeurd? Ook daar werden en worden mensen met een afwijkende mening een “juiste opvoeding” en bijsturing opgedrongen.

Ik weet het wel
Ik weet het wel23 jul. 2021 - 20:37

Ik denk dat net als bij dat randverschijnsel aan de andere kant van het spectrum (fvd) je niet te veel aandacht aan woke moet schenken. Het is iets dat bij bepaalde websites, kranten en grote steden en universiteiten een rol speelt en verder niet zo belangrijk gevonden wordt. Mijn dochter die 'sociaal work' studeert in Utrecht, waar inclusiviteit een belangrijk onderdeel is van het curriculum, had nog nooit van woke gehoord, kennelijk speelt dit vooral in Amsterdam. Het is vooral vermakelijk.

6 Reacties
dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 21:01

Goed te horen dat dat woke geen alles verduisterende wolk op de NLse universiteiten is, nog niet? of drijft het over bij ons? het komt uiteraard van de andere kant vd Atlantic, zoals dat fast food , gender, hiphop en wat niet al, waarvan ook geen gangbaar nls woord bestaat, al las ik afgelopen week "alert" in mijn krant, alert voor kwetsing en racisme, maar gebrekkige vertaling blijft het natuurlijk.

Grietje Genot
Grietje Genot24 jul. 2021 - 1:56

Tja, wie in Utregg het centrum van de wereld ziet, zal het allicht ontgaan zijn dat inmiddels Amerika is ontdekt, het Noord-Zee kanaal is gegraven en dat 'woke', BLM, EJI & SJW al jaren Big & Huge zijn. (De vraag is inmiddels of het - omdat uiteindelijk alles verzandt in dogmatiek en verschaalt en verschraalt en momentum verliest en star wordt - niet te groot is geworden, en het doel voorbij is geschoten).

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde24 jul. 2021 - 2:42

Ik las een tijdje geleden een aantal interviews met docenten op universiteiten en hogescholen. En die bevestigen wat je zegt, het komt voor, soms is het even zoeken naar een manier om daar mee om te gaan, maar over het algemeen is het een stormpje in een onbeduidend klein glaasje. In mijn tijd had je ook van die fanatiekelingen die op de kist klommen, meestal nogal politiek gekleurd. Sommige dingen bleven hangen, andere dingen kon je schouder ophalend afdoen als te utopisch. Zo zie ik de hedendaagse wokeness ook.

ton14024
ton1402424 jul. 2021 - 12:03

Ik denk het ook, wokeness is voor velen van ons een momentopname, we zijn door Limburg even wakker. BLM, Corona etc. bracht ons in de sluimerstand, maar aanstonds slapen we rustig verder. Niet eerder dan dat de zon onze huid verbrand, het water ons de adem ontneemt of het land ons geen voedsel meer schenkt, zal onze droom verstoort worden.

Jansen7
Jansen724 jul. 2021 - 12:30

@ik weet het wel: hoe je het ook noemt: gezien alle (internationale) aspecten denk ik dat bagatelliseren niet de oplossing is. https://www.parool.nl/kunst-media/cancelcultuur-in-de-kunstwereld-hoe-compromisloos-kan-kunst-nog-zijn~bef18462/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F https://www.scienceguide.nl/2021/06/zowel-links-als-rechts-verantwoordelijk-voor-academische-zelfcensuur/ https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2021/02/verzet-tegen-woke-cultuur-op-franse-en-britse-universiteiten-806446/ https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/worstelen-met-woke-in-de-collegezaal-bedreigt-woke-activisme-de-academische-vrijheid~b39c43e3/ https://www.trouw.nl/opinie/de-wokecensuur-van-kleine-groepen-activisten-door-de-media-kritiekloos-bejegend~b37cedd4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 jul. 2021 - 14:41

Pappa Langkous is ook niet langer "negerkoning" van Taka-Tukaland. Daar kun je van alles van vinden. Zouden ze voorbij Utrecht nog een oudere druk in voorraad hebben?

Jonathan2
Jonathan223 jul. 2021 - 18:56

"Het is pijnlijk en jaloersmakend." "Er zijn blijkbaar mensen die weten hoe het leven geleefd moet worden en die zonder twijfel anderen de weg kunnen wijzen en een handleiding voor dit aardse bestaan kunnen geven" Je hoeft niet jaloers te zijn, Rutger. Je hebt net een heel stukje geschreven waarin je precies uitlegt waarom leven volgens jouw morele handleiding een veel betere weg is dan de onbegaanbare road van het the Woke one. Het recht op een feilbaar oordeel heb jij net als de Woke One, dat je volgens je eigen inzichten wordt weggezet als iets wat je niet bent - het recht om je beledigd te voelen delen we allemaal - is ook een bijwerking van de vrijheid van meningsuiting. Binnen de grenzen van onze wetten mogen mensen bepalen wat wel en niet kan op een bepaalde plaats en tijd, dat is eigenlijk altijd zo geweest en daar is ook geen werkbaar alternatief voor, want anders gaat de overheid dat bepalen. Binnen de wet is ook bepalend waarom je niet mensen die anderen gaan vermoorden om hun mening, in een stukje moet plaatsen met de Wokies. Zij blijven binnen de wet, en vertegenwoordigen dus gewoon een legale mening. Dus ik zou mij richten op wat meer zinvolle argumenten dat te rigide ethische oordelen een aanval kunnen zijn op de creativiteit, al zou een echte vrijgevochten geest zich daarvan niets behoren aan te trekken en al helemaal niet als deze niet in wet zijn terug te vinden. Je feilbare moraal als iets onfeilbaar zien is iets waarnaar je heel sterk neigt in dit stukje. Leuk dat je met Hansje Teeuwen komt aanzetten om een punt te maken. Hansje die moreel zo verontwaardigd is over morele verontwaardiging, dat hij er woedend van wordt. Geloof niet dat dat onderdeel van de act was. Maar gewoon iemand die zich ergert aan moraalridders zonder te beseffen dat hij er daardoor ook zelf 1 is. Als mensen vinden dat iets op een bepaalde plaats en/of tijd niet kan leg je maar gewoon met betere, of creatievere, argumenten waarom dat wel kan, daar is de vrijheid van meningsuiting heel wat beter mee gediend dan met de totale-vrijheid-van-meningsuitingfundamentalisten waartegen je nog niet eens mag zeggen dat ze hun bek eens een keer dicht moeten houden.

4 Reacties
Willem24
Willem2423 jul. 2021 - 22:02

Hans Teeuwen een moraalridder??

Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 23:17

Dit klopt natuurlijk als de spreekwoordelijke zwerende vinger; - en 't is allemaal nogal wiedes voor wie tot 3 kan tellen. Maar 't mot, helaas, helaas, nog steeds, en steeds maar weer, gezegd worden. (Hansie Teeuwen is elke keer onbedoeld komisch, net zoals Mussolini dat was, en al die andere blaaskaken, die - o ironie - precies doen wat ze zeggen te laken) Edoch, ik denk dat als je je tekst ofwel ietwat meer uitbot of, omgekeerd, juist frivoler maakt, 't meer effect zal sorteren. (Enfin, doe ermee wat je wilt, dit slechts als blijk van appreciatie).

Grietje Genot
Grietje Genot24 jul. 2021 - 10:43

Moraalridder is misschien iets te mild uitgedrukt. Kampbewaarder van de moraal, dat is accurater.

Willem24
Willem2424 jul. 2021 - 23:40

Nounou, 's mans humor is klaarblijkelijk niet de uwe..

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout23 jul. 2021 - 16:24

Met `woke' is niks mis: alert zijn op kromheden in de maatschappij. Veelal veroorzaakt door rigide, repressief en rancuneus rabiaat rechts, dat in navolging van hun idool Fortuyn de vrije meningsuiting wil voorbehouden voor een selecte club xenofoben, semitisten en anti-andersdenkenden.

4 Reacties
Willem24
Willem2423 jul. 2021 - 18:12

Je gebruikt woorden als 'rigide, repressief, rancuneus en anti-andersdenkenden'. Zie je niet de gelijkenis met 'woke'?..en de ironie van je stukje Hannes?

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout23 jul. 2021 - 21:01

Woke zijn is een reactie op gemelijk guurrechts ressentiment dat de klok terug wil draaien naar oude tijden waarin negers, vrouwen en arbeiders hun plek moesten weten in de de door God gewilde sociale orde.

MichelD
MichelD24 jul. 2021 - 6:54

@Willem Inderdaad, het is moeilijk om die gelijkenis niet te zien! @Hannes Met reacties kun je ook doorschieten en dat is wat er met woke aan de hand is.

Willem24
Willem2424 jul. 2021 - 8:12

Woke is helemaal geen reactie op 'ressentiment naar oude tijden waarin negers, vrouwen en arbeiders hun plek moesten weten'. In wat voor wereld leef jij Hannes? Als je denkt dat dat woke is zijn ze snel klaar. Ik kom ze niet veel tegen hoor dit soort lieden uit vervlogen tijden. Nee woke is echt heel wat anders.

Mark Huysman
Mark Huysman23 jul. 2021 - 15:01

[Ik schrijf al jaren kritische stukken over alles en iedereen en nu het iemand van kleur betreft gaat het ineens niet meer over de inhoud van mijn stuk] Het ging praktisch alleen maar over de inhoud van het stuk. Lees de reacties nog maar eens na. [Haar motie is blijkbaar ineens prima] Hoezo ‘blijkbaar ineens prima’? Waarom zouden mensen het niet gewoon met de inhoud van die motie eens kunnen zijn? [Overal lijken mensen te zijn die de publieke ruimte vullen met hun eigen overtuigingen en hun eigen agenda of dromen, waarmee ze anderen proberen te kneden, te vorm of te knechten.] Ik denk dat dit vooral voor Rutger zelf geldt. Hij vindt z’n eigen argumenten (die grotendeels overgenomen waren van Rutte) zo geweldig dat hij zich niet kan voorstellen dat iemand het er inhoudelijk mee oneens is. Daar moeten haast wel andere, wokeriaanse, cancelculturele, motieven achter zitten. [Mogelijk komt dat doordat het me dwarszit dat ik zelf zoveel zekerheid over het goede leven, en de daarbij passende cultuuruitingen, ontbeer. Ik heb blijkbaar nog een hoop te leren voordat ik een ander, onbedoeld en met goede bedoelingen, kan en durf te censureren.] De wereld op z'n kop. De titel van Rutgers artikel was nota bene: “De pijnlijke, onlogische, onmenselijke en onzinnige motie van Sylvana Simons”. In het artikel zelf noemde hij haar motie ook nog ‘onbeschoft’ en verweet hij haar utopisch denken, naïviteit, ‘slopen’, populisme, oppervlakkig veroordelend en nog wat van die dingen. Ook nam hij het valse frame van Rutte over dat Simons de ‘mensen in de uitvoering’ (de artsen, verplegers en verzorgers) diskwalificeert. Maar vervolgens zijn het zijn critici die zogenaamd anderen de les lezen en vergelijkbaar zijn met de inquisitie.

10 Reacties
Pater
Pater23 jul. 2021 - 16:35

"Waarom zouden mensen het niet gewoon met de inhoud van die motie eens kunnen zijn?" Dat is me inderdaad een raadsel. Een motie die zegt dat de regering verantwoordelijk is voor 30.000 doden is totaal mesjogge, zo niet erger. Simons is zo lasterlijk & kwaadaardig bezig dat ze even vergat dat het virus toch echt de hoofdverantwoordelijke is voor de doden, en dat de regering, met hoeveel fouten ook, over het algemeen het doel had het virus te bestrijden. Soms is het jammer dat uitspraken, gedaan in de 2e Kamer, niet vervolgbaar zijn. Overigens heeft Rutger wel erg veel zelfmedelijden, de reacties waren meestal redelijk zakelijk. En hoewel ik het met hem eens ben dat 'woke' makkelijk leidt tot onverdraagzaamheid viel dat hier juist wel mee. Ondertussen huldigt Rutger wel een m.i. veel te absolute opvatting over de vrijheid van meningsuiting. Die kent wel degelijk grenzen, namelijk waar de vrijheid van een ander in het geding komt. Beledig iedereen naar genoegen, maar stel een grens bij o.a. laster (leugenachtige kwaadsprekerij die als doel heeft om iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover anderen te beschadigen; zoets als de motie van Simons dus), oproepen tot het lastig vallen van personen, oproepen tot haat en geweld. De maatschappij heeft de plicht om individuen daartegen te beschermen. Dat is conform het Europees Verdrag Rechten van het mens. De Amerikaanse opvatting over de vrijheid van meningsuiting is absoluter, net als die van Rutger. Bijv. een reclame in de metro met deze tekst: "Joden doden is een godsdienstige daad die ons dichter bij Allah brengt.” kon niet verboden worden. (Godslastering valt natuurlijk niet onder de uitzonderingen: leugens verspreiden over iets, waar niets over vaststaat, is onmogelijk).

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 18:42

Pater Naar de mening van Bij1 is een verkeerd beleid de oorzaak van 30.000 doden. Wat u er van maakt, dat is hilarisch onjuist, kwalijk en mensonterend. Ik heb eerder gezegd hetzelfde te zien als u, namelijk dat mensen het voornamelijk niet eens waren met de inhoud van de motie. Maar dan moeten we die inhoud wel juist weergeven. Mark heeft overigens wat mij betreft volkomen gelijk met zijn betoog.

Mark Huysman
Mark Huysman23 jul. 2021 - 20:25

[Dat is me inderdaad een raadsel. Een motie die zegt dat de regering verantwoordelijk is voor 30.000 doden is totaal mesjogge, zo niet erger.] Het is me bekend dat jij dat vindt. Maar het is wel degelijk de regering Rutte geweest die keer op keer gefaald heeft en het virus de ruimte gegeven heeft waardoor zoveel mensen overleden zijn. In mijn ogen is het totaal mesjogge om de verantwoordelijkheid bij Rutte weg te willen halen. Maar daar gaat het nu niet om. Rutger beweert dat zijn stuk bekritiseerd werd op ‘woke’ gronden. Hij, als witte man werd aangepakt omdat hij een zwarte vrouw aanviel. Dat is totaal niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Hij werd vnl inhoudelijk bekritiseerd en daar kan hij kennelijk niet mee omgaan.

Pater
Pater24 jul. 2021 - 0:01

Natuurlijk heeft de regering grote fouten gemaakt. De regering daarmee verantwoordelijk stellen voor 30.000 doden is echter totaal leip. De motie: "constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;" Dat laat zich niet anders lezen dan dat de strategie van de regering heeft geleid tot 30.000 doden. Ik denk dat bij een hardere strategie wellicht enkele duizenden doden vermeden hadden kunnen worden, helemaal geen doden is illusoir, dit verwijt aan de regering is kwaadaardige laster. Verbijsterend hoe redelijk denkende mensen dit goed proberen te praten. Misschien heeft Rutger toch méér gelijk dan ik dacht.

Mark Huysman
Mark Huysman24 jul. 2021 - 8:11

[Verbijsterend hoe redelijk denkende mensen dit goed proberen te praten.] Ik vind het verbijsterend dat jij niet wilt zien dat de strategie van Rutte tot ongelooflijk veel doden heeft geleid. Ik denk ook dat helemaal geen doden illusionair is maar met een daadkrachtig beleid gericht op indammen (ipv ic-capaciteit) zouden er heel veel zieken en doden vermeden zijn. Het was bekend wat nodig was maar Rutte heeft dat bewust niet gedaan. Geen tijdige lockdowns die bovendien onverantwoord snel weer losgelaten werden. Geen effectief test- en traceerbeleid toen het virus vorig jaar zomer klein gemaakt was. Geen beschermingsmiddelen voor mensen in de verzorgingshuizen. Er werd zelfs beweerd dat dat overbodig was. Geen verplichte quarantaines. Eindeloos tegenhouden van mondkapjesgebruik. Leugens over besmettelijkheid kinderen om scholen open te kunnen houden. Etc. De motie van Simons was volledig terecht. Maar zoals gezegd gaat het daar nu niet over. Rutger beweert dat kritiek op zijn artikel (en steun aan de motie) ingegeven is door ‘cancelculturele’ en ‘wokeriaanse’ overwegingen. Dat is pure nonsens.

michellekepen
michellekepen24 jul. 2021 - 9:31

Pater (24 juli 2021 at 02:01) "Verbijsterend hoe redelijk denkende mensen dit goed proberen te praten. Misschien heeft Rutger toch méér gelijk dan ik dacht" Wie in dit verband, die 'redelijk denkende mensen' zijn waar je over schrijft ? Wanneer ik naar de plek kijk en de context bezie, waarin je dit schrijft, dan vermoed ik dat je refereert aan Huysman, Zandb en/of mogelijk Simons.....? @Huysman was zo 'redelijk' om ooit de nazi-kaart te trekken, omdat ik het gewaagd had vraagtekens te zetten bij de insteek van alleen maar corona-levens redden op korte termijn. Alleen al mijn suggestie! om het plaatje groter te bekijken, en ook de bijkomende en indirecte (levens)schade te bekijken, ook op langere termijn, rechtvaardigde zo'n halve Godwin. En @Zandb beweerde nog kortgeleden: "Trouwens, Simons noemt bij mijn weten geen getal. Die 30.000 worden door Rutte opgevoerd en bijna iedereen gaat er klakkeloos mee aan de haal". Toen ik 'm vervolgens met de letterlijke inhoud van de motie confronteerde, daarmee zijn suggestie onderuithalend, werd dat afgedaan als "muggenziften"!!! Wat betreft de combi Simons en 'redelijk, daar ga ik hier en nu geen energie in steken. ' E.e.a. neemt overigens niet weg dat Huysman wel een terecht punt heeft wanneer hij een kanttekening zet bij: "[Ik schrijf al jaren kritische stukken over alles en iedereen en nu het iemand van kleur betreft gaat het ineens niet meer over de inhoud van mijn stuk]; auteur Van Eijken lijkt een algemene en steeds vaker voorkomende woke trend, onterecht te plakken op/te verbinden aan een specifieke situatie (in dit geval: reacties op een eerder artikel van zijn hand). Huysman constateert/ontmaskert hier terecht een soort stropop-achtige 'argument' van de auteur!

Pater
Pater25 jul. 2021 - 11:14

@Huysman We verschillen slechts licht van mening over de ernst van de fouten van ons vreselijke duo, dat is niet de kernvraag. Er hadden zeker minder doden kunnen vallen. Simons verwijt ons duo echter 30.000 doden, en daar ben je het kennelijk zelf ook niet mee eens. Simons gaat ook nog eens volledig voorbij aan het feit, dat de fouten van ons duo steeds weer zijn geslikt door een parlementsmeerderheid, sterker: de Kamer heeft de hoge boetes voor overtreden van de coronaregels sterk verlaagd. Er was in NL geen meerderheid voor een 'Aziatisch' beleid. Simons had de laatste versoepeling (waar ik op Joop al kritiek op had voor de gevolgen duidelijk waren) kunnen tegenhouden als ze in het kamerdebat van 24 juni een motie had ingediend. Toen had ze kennelijk andere prioriteiten: ze was er niet. @Michel Ik had dezelfde neiging als jij: Rutger overgevoeligheid verwijten door iets 'woke' te noemen at het niet is. De verbijsterend fanatieke reacties van Zandb en Huysman brengen me aan het twijfelen: misschien heeft Rutger toch gelijk. Redelijk: Zandb en huysman zijn op dit punt uiterst onredelijk, daar heb je gelijk in. Maar over het algemeen zijn het redelijke reageerders.

Mark Huysman
Mark Huysman25 jul. 2021 - 13:46

@Pater [Simons verwijt ons duo echter 30.000 doden, en daar ben je het kennelijk zelf ook niet mee eens.] Er stond in de motie “dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad, potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt…” Dat betekent niet dat als er voor een verstandige strategie van indammen gekozen was dat er dan 0 doden zouden zijn gevallen. Wel aanmerkelijk minder omdat er dan niet telkens met ingrijpen gewacht zou zijn totdat de zorg het dreigde te begeven. In de eerste golf zijn ca 18000 mensen om het leven gekomen. Een groot deel van deze slachtoffers vielen in de verzorgingshuizen en zijn ook veelal daar gestorven. Sturen op IC betekent dus dat je deze mensen per definitie opgeeft -ze leveren immers geen druk op de ziekenhuizen op. Zeker als je ook nog stelt dat de verzorgers zich niet hoeven te beschermen en ook niet voor testen in aanmerking komen. Ook in de tweede golf wachtte Rutte ongelooflijk lang met ingrijpen waardoor duizenden mensen onnodig om het leven zijn gekomen. [Simons gaat ook nog eens volledig voorbij aan het feit, dat de fouten van ons duo steeds weer zijn geslikt door een parlementsmeerderheid] Het lijkt me niet dat dit per se in een motie thuishoort. Volgens mij heeft Bij1 verschillende keren de slappe houding van de Kamer bekritiseerd. [Simons had de laatste versoepeling (waar ik op Joop al kritiek op had voor de gevolgen duidelijk waren) kunnen tegenhouden als ze in het kamerdebat van 24 juni een motie had ingediend.] Dat had ze niet kunnen tegenhouden omdat er, zoals je zelf ook al aangeeft, brede steun in de Kamer bestaat voor het Rutte-beleid. [Toen had ze kennelijk andere prioriteiten: ze was er niet.] Flauw verwijt dat je nu al tig keer gemaakt hebt. Er kunnen tal van redenen zijn waarom ze er niet was. Zoals ik je al eerder gemeld heb schijnt ze met een ziekte te kampen. Wie weet, ging het die dag niet. Met een eenmansfractie komt dat nu eenmaal soms voor. Maar het is bullshit om te beweren dat ze die versoepelingen had kunnen tegenhouden. [Ik had dezelfde neiging als jij: Rutger overgevoeligheid verwijten door iets ‘woke’ te noemen at het niet is. De verbijsterend fanatieke reacties van Zandb en Huysman brengen me aan het twijfelen: misschien heeft Rutger toch gelijk.] Ik vind dit een hele vreemde bocht die je maakt. Omdat ik en Zandb fel reageren zou Rutger toch gelijk kunnen hebben dat de kritiek op hem ’woke’ (of ‘cancelcultureel’) is. Dan kijk je dus niet naar de inhoud van de kritiek (waar je het natuurlijk mee oneens kunt zijn) maar naar de toon: als de toon fel is dan ben je kennelijk ‘woke’. Rutger kun je dan zeer zeker ook ‘woke’ noemen want zijn stuk tegen Simons was buitengewoon fel, of -om jouw woorden te gebruiken- ‘verbijsterend fanatiek’. Ik vind dat begrip 'woke' al erg vaag maar jij maakt het helemaal inhoudsloos.

Zandb
Zandb26 jul. 2021 - 11:42

Michel dit is een verkeerde weergave van wat er door mij gezegd is: "En @Zandb beweerde nog kortgeleden: “Trouwens, Simons noemt bij mijn weten geen getal. Die 30.000 worden door Rutte opgevoerd en bijna iedereen gaat er klakkeloos mee aan de haal”. Toen ik ‘m vervolgens met de letterlijke inhoud van de motie confronteerde, daarmee zijn suggestie onderuithalend, werd dat afgedaan als “muggenziften”!!!" Hierbij de gevoerde discussie opdat iedereen de juiste conclusie kan trekken: " Mirza Ik formuleer verkeerd. Ik bedoel het beleid heeft volgens Simons tot gevolg dat er 30.000 doden zijn. Dat zijn echter niet allemaal coronaslachtoffers. michel 16 juli 2021 at 11:13 Zandb: “Trouwens, Simons noemt bij mijn weten geen getal. Die 30.000 worden door Rutte opgevoerd en bijna iedereen gaat er klakkeloos mee aan de haal” Simons: “constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;” De tekst van deze motie is overigens niet geheim. Die is gewoon openbaar Uit de hele tekst van de motie blijkt overduidelijk dat Simons deze 30.000 relateert aan corona. En aan het corona-beleid van kabinet/regering. Zandb 18 juli 2021 at 19:49 michel Wanneer u dan muggezift, doe dat dan eens goed: Inderdaad heeft het coronabeleid, zegt Simons, 30.000 doden tot gevolg. Maar daar zijn ook mensen bij bijvoorbeeld, die niet geholpen konden worden omdat coronapatiënten voor gingen. Dus slachtoffer van het beleid maar niet direct van de ziekte corona. Ik verdedig dat overigens getal niet. Ik beweer alleen dat het beleid niet Rutte cs persoonlijk betreft. Te doen alsof Simons Rutte cs als persoon aanspreekt, dat is een gotspe. We kunnen gevoegelijk aannemen dat mensen die zich niet aan de regels hielden ook veel slachtoffers gemaakt hebben. Maar het feit dat die mensen zich niet aan de regels hielden, daarvoor is het gevoerde beleid wel verantwoordelijk – d.i. iets anders dan schuldig! "

michellekepen
michellekepen26 jul. 2021 - 20:29

Zandb, Zoals vaker, weer een heleboel verwarrende wol. Concreet: @Zandb: “Trouwens, Simons noemt bij mijn weten geen getal. Die 30.000 worden door Rutte opgevoerd en bijna iedereen gaat er klakkeloos mee aan de haal”. Vervolgens toon ik aan, ik citeer nota bene de betreffende motie!, dat Simons wel degelijk het getal 30.000 noemde Maar in plaats van bekennen dat je de plank hier misslaat, dat jouw "bij mijn weten" er dus naast zit, begin je over muggenziften. En heel veel niet ter zake doende wol. Wol die niets te maken heeft dat SS wel degelijk het genoemde getal in haar motie vermeldde! Mijn advies: geen onwaarheden beweren. En doe je dat per ongeluk en onverhoopt wel, gewoon bekennen. Want anders begeet je je op het gebied van desinfo. Net als wanneer je beweert dat iemand zich zogenaamd helemaal heeft moeten uitkleden en zelfs inwendig onderzocht zou zijn, maar je dat gewoon zelf verzonnen hebt. Dat niet bekennen, maar weg/goed proberen te praten, promoveert het tot desinfo. Veel wokies achten dat toelaatbaar, zolang het voor het goede doel is. De juiste agenda. Maar feiten blijven feiten. Daar doen newspeak en 'voor het goede doel' niet aan af. Net als veel wol...

ZonderNaam2
ZonderNaam223 jul. 2021 - 14:51

In het intersectionele wereldbeeld moet ik als witte, valide, hetero, cisgendered man eigenlijk in elke discussie gewoon mijn mond houden. Tegenwoordig ben ik er dan ook van overtuigd dat ik dat in het openbaar ook maar het beste gewoon kan doen. Als kleurloze persoon kan je sowieso niet echt meegaan in dat identiteitsdenken. Want als er zoiets als een Zwarte identiteit bestaat, dan bestaat er de facto ook zoiets al een witte identiteit. Maar ja, laat dat laatste nu net een vorm van identiteitsdenken zijn dat ook al heel lang bestaat, maar door hele bruine politieke krochten trekt. En dat is al populair genoeg in deze tijden, daar wil ik absoluut geen steentje aan bijdragen. Dus gewoon maar je mond houden lijkt mij het beste advies. Uiteindelijk is dat hele critical theory toch een doodlopende weg, maar laat daar de volgers zelf maar achter komen. Als je je als kleurloze daartegen gaat verzetten zie je al heel snel dat je hele onaangename medestanders aan je zijde hebt die nog een veel ergere kant op willen gaan.

5 Reacties
Pater
Pater23 jul. 2021 - 16:38

Ik verweet Rutger wat veel zelfmedelijden, nu verwijt ik dat jou ook. Je moet altijd voor je mening opkomen, niet zielig doen. Overigens is de kritische theorie, zoals ontwikkeld door de Frankfurter Schule, m.i. een prikkelende methode, geen doodlopende weg.

ZonderNaam2
ZonderNaam223 jul. 2021 - 19:04

@ Pater Niks zelfmedelijden, maar ik zie inmiddels dat zodra "ik voor mezelf opkom" in dit soort discussies ik ineens tegen een heel ander kamp aanschuur waar ik nog veel minder mee te maken wil hebben. Dus ik zit deze wedstrijd wel uit (ongetwijfeld ook een vorm van privilege dat ik het ook gewoon langs me heen kan laten gaan, maar dat zij dan maar zo). Privé blijf ik gewoon een individualist en beoordeel ik iedereen op diens karakter en niet op diens groepsidentiteit.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 19:17

Kritisch theory, zouden meer mensen er maar eens over nadenken dan hadden we nu geen woke.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 19:30

Wat is er mis met identiteit? Zodra de ene zich boven de ander waant gaat het mis.

Pater
Pater23 jul. 2021 - 23:52

@Zonder naam Ik heb tot nu toe geen last van 'aanschuren' tegen die bruine stromingen, zal ik maar zeggen. Wel steeds je positie afbakenen.

WiebeI
WiebeI23 jul. 2021 - 13:42

Rutger, je hebt gelijk. Ik ben het helemaal eens. In de jaren ‘50 van de vorige eeuw zag een deel van de Amerikaanse politiek achter iedereen een communist (McCarty). Nu ziet ieder woke deugmens achter iedere scherpe mening een racist. De cultuurkamer is weer uitgevonden om de kunsten te knechten. De gemeente Amsterdam stelt “sensitivity readers” (dit is geen grap) aan om ambtelijke stukken te screenen op niet inclusief taalgebruik. Net als over McCarty en zijn aanhangers zal de geschiedenis uiteindelijk hard over de humorloze en van relativering gespeende nieuwe woke onderdrukkers oordelen.

2 Reacties
Geen3
Geen323 jul. 2021 - 14:16

Helemaal met je eens Wiebel! In de Volkskrant van 2 juli stond een zeer lezenswaardig artikel over ‘woke’ met als kop: ‘Worstelen met ‘woke’ in de collegezaal: bedreigt woke activisme de academische vrijheid’?

dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 15:16

Sensitivity readers, idd, heb je het ooit zo zout gegeten? Ook typisch,... die angelsaksische term weer. In mijn jeugd (na dat McCarthyisme dus) had je in China de culturele revolutie, het rode boekje, kinderen die zo woke waren dat ze zelfs hun ouders erbij linkten. Waarom nu weer in een vrij land?? Dat hoeft toch niet.....hell, what's wrong with us here??

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde23 jul. 2021 - 13:27

"Ik heb een hoge standaard op gelijkheid en openheid en die is met deze oprukkende woke-beweging (opnieuw) in het geding." O ja, echt? Maar die vrijheid en openheid geldt blijkbaar niet voor de mensen die de schrijver als woke wegzet. Die vergelijkt hij met de inquisitie. Het is duidelijk dat deze docent worstelt met de kloof die hij voelt met zijn studenten. Het positieve is dat hij in ieder geval een poging tot duiding doet. Het jammerlijke dat hij zijn falen gebruikt om zich steeds dieper in te graven.

1 Reactie
Mini2
Mini223 jul. 2021 - 14:23

'Die vergelijkt hij met de inquisitie.' Ik denk dat je die vergelijking prima kunt maken.

Dr. No
Dr. No23 jul. 2021 - 11:57

Hoeveel versies van deze column krijgen we nog? Als ik een euro kreeg voor elke witte man met een groot platform die miept over cancelculture dan kon ik de huur 3 maanden vooruit betalen.

2 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 14:31

????

Gambardella
Gambardella23 jul. 2021 - 14:37

Maar jij als Dr. No baalt er nog steeds van dat een witte man (was dat niet Sean Connery?) jouw raketbasis heeft laten ontploffen. Ik snap dat wel. Maar niet alle witte mannen blazen raketbases op hoor.

Mark Huysman
Mark Huysman23 jul. 2021 - 10:57

Wat een snowflake, die Rutger. Hij heeft op zijn vorige artikel flink inhoudelijk kritiek gekregen en in plaats van daar op in te gaan kruipt hij in de slachtofferrol. Hij doet m.a.w. exact wat hij zijn tegenstanders verwijt. Ook wel grappig ergens.

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 14:24

Zelfbeklag en zelffelicitatie strijden om de voorrang, inderdaad. Adembenemend mooi, die ontluistering, zo'n deconfiture. (die kan de woke-beweging toch maar mooi op zijn conto schrijven. Petje af, kranig gedaan.)

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 10:47

Woke en extreem rechts hebben een zelfde censuurdrang - die laatste bent u straal vergeten terwijl u over moslims aan het vallen was . Waarbij juist extreem rechts om de haverklap moslims wil cancellen . Extreem rechts en woke hebben meer gelijkenissen . Ik denk dat we te maken hebben met een gevaarlijk maatschappelijk verschijnsel. De nieuwe manieren van communicatie en het falen van onze leiders hebben gezorgd voor dit giftige maatschappelijk brouwsel waar je als gewoon mens door hen de hele tijd lastig gevallen wordt door hun ideologische krankzinnigheid. Ik heb het totaalplaatje nog lang niet een beeld maar valt het u ook op dat we tegenwoordig qua cultuur amper nog iets produceren. Muziek, Film en Beeldende kunst , het is allemaal braaf, saai en totaal niet vernieuwend . Er is geen doel geen nut geen toekomst geen visie . En niemand die er tegenaan schopt - nee schoppen doen ze tegen de moslims, de blanken, de mannen etc.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 10:28

"Haar motie is blijkbaar ineens prima en ik zit vast in mijn achterhaalde witte-mannen-gedrag. Dat is enorm vreemd en pijnlijk." Misschien even een voorbeeld geven van kritiek die jij kreeg. Grappig, jij wilt geen rekening hoeven houden met mijn pijn maar het lijkt er toch sterk op dat je wel wilt dat ik rekening hou met jouw pijn. Het valt mij op dat er tegenwoordig een situatie dreigt te ontstaan dat rechtse mensen alles willen kunnen zeggen zonder daar kritiek op te kunnen krijgen. Kritiek op jouw mening is een zeer belangrijk onderdeel van vvmu. Een leraar als dit die vvmu alleen met gekwetstheid van minderheden in verband brengt, wat al tijden gebeurd, maar niet met de gekwetstheid van de meerderheid begrijpt weinig van het belang van vvmu. Moslim bashen, racisme normaliseren en een slachtofferrol zoeken. Het gebruikelijk gejank van witte mannen in een slachtofferrol. Kom mij niet aan dat jij om onderdrukten geeft, dan had jouw stuk het over het belang van volledig vvmu gehad voor onderdrukte groepen.

1 Reactie
Satya
Satya23 jul. 2021 - 10:41

Peter Breedveld gaf Erik Stronks deze week een mooi weerwoord op zijn rare denkwijzes in de woke cultuur. Peter is een van de weinigen die ik serieus neem betreft vvmu.

Sonic2
Sonic223 jul. 2021 - 9:51

Ik denk dat we veel kunnen leren van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Niet omdat ze zo veel kwaliteit hebben, maar omdat ik denk dat je op zo manier een samenleving moet vormgeven. Dumfries en Malen vind ik fantastisch. Hetzelfde geldt voor Wijnaldum en Van Dijk. Die mag ik nog meer als witte spelers. Depay( die ook een kleurtje heeft) vind ik verschrikkelijk. Ben ik een racist? Ben ik wie dan ook aan het cancelen? Natuurlijk niet. Hetzelfde met Wout Weghorst of Frenkie de Jong. Wout Weghorst( en dat heeft niets te maken met zijn Corona standpunten) vind ik bozig en onsympathiek. Frenkie vind ik vrolijk en sympathiek. Iedereen leest er van alles aan af. De slavernij, woke, weg kijken, de problemen niet benoemen, maar ik vind het nogal overzichtelijk. Een van mijn grootste voetbalhelden van vroeger was Zidane. Een moslim als ik goed geïnformeerd ben. Ik heb er niet naar omgekeken. Het is vooral iets waar ultra en fout rechts mee bezig is. En Woke links. In de echte wereld doet het minder ter zake. Simons is pedant en betweterig, maar ook is ze uitgesproken en durft ze veel. Ze is een strijder voor de goede zaak, maar ze is ook soms wel erg rechtlijnig en moeilijk van haar standpunt af te brengen. Ik ben dan wel een witte man. En ik zeg dat zonder probleem over een zwarte vrouw. Zeker als ik er van uitga dat er vrouwen zijn die harder over Simons oordelen. Al dan niet rechts of links van het midden. Laten we racisme aan pakken. Laten we nieuwe woningen bouwen. Laten we als land armoede en ongelijkheid aanpakken. En laten we a.u.b dit soort volstrekt theoretische discussies achter ons laten.

9 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 11:04

als je racisme wil aanpakken is de eerste hobbel die u moet nemen woke

Libertain
Libertain23 jul. 2021 - 11:14

@Sonic, ("Een van mijn grootste voetbalhelden van vroeger was Zidane. Een moslim als ik goed geïnformeerd ben.") Je geeft aan begrip van voetbal te hebben en tevens is Zidane een van grootste Europese voetballers aller tijden geweest, gelijk iemand met hoog moreel. De beslissende keer toen Zidane zich niet meer kon inhouden was toentertijd de finale in 2006 tussen Frankrijk en Italie in Berlijn. De Italiaanse verdediger toen Marco Materazzi had van de trainer Rino Gattuso de opdracht gekregen, gelet op de dodelijke effectiviteit van Zidane, hem overal te schaduwen op zijn huid te plakken en te blijven poken opdat Zidane niet in de gelegenheid zou komen zijn volgende treffer te scoren en daarmee zou Italie definitief gaan verliezen. De Fransen hadden de Italianen reeds omsingeld en gingen golf na golf aanvallers richting het Italiaanse doel, was gewoon kwestie van tijd in de verlenging. Materazzi ging tussendoor voortdurend aan de shirt en broek van Zidane hangen waarbij de scheids bleef dit allemaal toestaan waardoor Materazzi nog steeds harder aan tegen Zidane ging. Op een gegeven moment waarschuwde Zidane Materazzi om de gebruikelijke lichamelijke afstand te doen houden en normaal te gaan spelen. Zidane zei - "Geef ik je mijn shirt later!". Waarop Materazzi gezegd heeft dat hij zijn moeder of zuster prefereerde te verkrijgen. Dit kwam de toen zichtbaar vermoeide Zidane te veel en hij gaaf Materazzi een lichamelijke stoot. Materazzi ging meteen "De vermoorde Italiaan" op het gras naspelen, beter dan Ronaldo tegenwoordig, waarop de scheids Horacio Elizondo die tot dit ogenblik het bij herhaling ruwe, onbehouwen op contusie gerichte spel van Materazzi jegens Zidane steeds tolereerde, meteen de rode kaart tegen Zidane trok en besloot hiermee het eind van deze wedstrijd. Saillant detail: Horacio Elizondo had zelf die voorval niet gezien. Naar eigen woorden zag hij enkel een Italiaan liggen op het gras. Hij rende naar zijn twee hulpjes die zeiden dat ze ook helemaal niets hadden gezien. Toen kwam in beeld de vierde rechter vanuit buiten het veld, was het Spanjaard Medina Cantalejo die in eigen woorden aan Elizondo heeft verteld dat er iets "helemaal verschrikkelijk" was gebeurd, kijk die Italiaan is daar aan het doodgaan. Waarop Elizondo zonder seconde twijfel - was zijn eerste grote toernooi - het rode kaart tegen Zidane trok. Kort na deze wedstrijd heeft Elizondo zijn internationale carrière als voetbalrechter beëindigt. Dit verhaal gaat inderdaad over een meester-voetballer die tevens moslim is, over tolerantie, over menselijke vooroordelen en tevens menselijke fouten. Voor de rest ben ik het met de laatste zinnen van @Sonic helemaal eens.

Mini2
Mini223 jul. 2021 - 12:01

'Simons is pedant en betweterig, maar ook is ze uitgesproken en durft ze veel. ' Dat klinkt een beetje als Thierry Baudet ????

Satya
Satya23 jul. 2021 - 15:50

Griezel nee hoor, je moet racisme aanpakken, woke is een antwoord daarop.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 16:15

woke IS racisme en van een heel ernstig soort - niet van het soort "zwarten kunnen beter dansen" maar van het soort " alle blanken zijn slecht" Ik heb besloten dat het nu het allerbelangrijkst is woke te bestrijden want met woke als extra racistische factor kunnen we wilders en baudet niet bestrijden . mensen lopen massaal naar rechts wegen deze waanzin en hoe kun je nu zeggen dat de ene groep niet racistisch mag zijn als de ander het wel mag zijn en het tevens institutioneel wil maken ?

Sonic2
Sonic223 jul. 2021 - 18:10

@ Griezel De eerste hobbel die je moet nemen is het foute nationalisme benoemen( dat gebeurt hier al veel te weinig laat staan op andere plekken) en dat virus eens aanpakken. Iets waarvoor ik veel pleit. Woke is slechts een reactie op fout nationalisme. Nog niemand heeft me echt zonder hersenspoeling kunnen duidelijk maken wat er zo gevaarlijk is aan Woke. Gaat Sylvana Simons onze democratie omver werpen? Staan morgen VVD'er voor de rechter? Gaat Wilders morgen dankzij Sylvana naar de Goelag? Je kunt twisten over de toon of dat ze te radicaal zijn. Ik ben zelf niet Woke en heb hier nog nooit voor mijn leven hoeven rennen. Altijd door mensen hier die wat meer links hierin staan ben ik geaccepteerd en gewaardeerd. Hoe anders is dat met de andere kant. @ Libertain Mooi verhaal. Het is jammer dat dit het einde van zijn loopbaan was, want Zidane was een genie en dat is hij nog steeds. En buiten het veld is hij een kalme en innemende man, waar van veel mensen kunnen leren. Heel veel economische zorgen van PVV en FvD kiezers en van mensen met een migratieachtergrond zijn dezelfde. Het is de eerste groepering door hun leiders geleerd om zich uiterst agressief tegenover allochtonen op te stellen. Dat is niet zo nodig. PVV en FvD'ers geven af op moslims en op mensen met een andere huidskleur, maar in feite vergeten ze dat hun morele superioriteit richting die mensen nergens op gebaseerd is. Mensen met een migratie achtergrond moet je niet naar boven praten( zoals Woke soms doet), maar absoluut ook niet naar beneden praten. Ze zijn geen zielige puppy's en ze zijn ook geen kolonisators. Die onze cultuur kapot willen maken. Ze zijn grotendeels normale mensen die dezelfde zorgen hebben als wij. @ Mini Baudet IS betweterig en pedant, maar hij weet niets. Simons wordt betweterig en pedant gevonden door haar tegenstanders. En ook ik vind haar pedant en betweterig over komen. Simons is een slimme vrouw. Baudet acteert intelligentie. Simons is politiek gezien NIET dom. Baudet is destructief. En jaagt mensen bij zich weg. Simons komt met een geluid dat los van DENK niet echt bestond en ze heeft daar ook een Zwarte Piet component aan toegevoegd. Dat ze daar tegen is. Ik vind DENK meer een islamitische partij en Bij1 schaar ik meer onder identiteit politiek links. Baudet kakelt in feite nog Hendrik Koekoek na van de Boerenpartij. En verwoordde al wat Fortuyn in 1993 vertelde. Het gesloten systeem in Den Haag. Baudet verzint er wat nieuwe woorden bij en u meent dat het dan gedurfd is. En als je het dan toch over durven hebt. Baudet heeft niet zoveel tegen de islam. Wilders wel. Die staat op allerlei dodenlijsten. Baudet niet. Baudet is voor de rest niet uitgesproken. Baudet houdt van Baudet en Baudet wilt in het nieuws. En wilt ophef. Simons is een idealist( of een utopist) die vooral een veel minder racistisch Nederland wilt. Voor de rest liegt Baudet over Corona, klimaat. En is Baudet ook van de kleine staat. Baudet staat op elk denkbaar dossier aan de verkeerde kant. In tegenstelling tot Simons. Maar ik denk dat ik al blij mag zijn dat u Baudet pedant en betweterig vindt. Dan komen we tenminste nog een beetje ergens. En is er al iets van begrip en al iets van besef. Dan gaat het al een beetje de goede kant op.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 19:03

Griezel Woke is racisme nodig. Mensen lopen niet om woke over hoor, mensen volgen demagogen, dat is al zo sinds Jezus en Mohamed. Demagogen prooien op verslechterende omstandigheden, bv economisch. Mensen die nu naar rechts overlopen zijn gewoon een zondebok nodig en zullen ook nu weer bedrogen uitkomen. Daarnaast word de term woke nu ook te pas en te onpas gebruikt. De realiteit is dat machtsstructuren nog steeds overduidelijk terug te zien zijn in de huidige maatschappij. Bestrijd de laatste link en woke heeft weer brandstof minder. https://www.theguardian.com/society/shortcuts/2020/jan/21/how-the-word-woke-was-weaponised-by-the-right https://www.ad.nl/utrecht/mbo-student-met-migratieachtergrond-maakt-minder-kans-op-een-stageplek~a4169303/

Pater
Pater24 jul. 2021 - 0:03

@Sonic Baudet is m.i. een fascist, Wilders een (extreem-rechtse) racist.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2021 - 10:04

Ja kijk. Student x maakt minder kans op y Dan gaat woke MIJ de schuld daarvan geven. Het moet allemaal in het kader van ras en niet anders Jij bent in de eerste instantie je ras . Jij bent deel van een groep die ofwel onderdrukt ofwel onderdrukt wordt. Dat ben je al voor je geboorte trouwens . Ben je 'wit' nou dan ben je de onderdrukker dan ben je slecht en niets wat je doet kan daar iets aan veranderen . Ze zijn heel erg voor transseksuelen maar ze hebben een hekel aan transracialen (ja er is zijn daadwerkelijk mensen die dat doen zoals bijvoorbeeld een witte blogger die zich liet ombouwen tot koreaan) Mensen die alles door de bril van ras willen zijn zijn racisten . punt uit en verdienen dezelfde verachting als Baudet en Wilders .

EenMening
EenMening23 jul. 2021 - 9:47

Aan het first amendment kleven de nodige bezwaren maar het wokisme is op termijn dodelijk voor een vrije samenleving. Een relatief kleine maar gedreven groep mensen probeert de meerderheid hun denkbeelden op te dringen en zelfs dwingend op te leggen. Zij willen voor de meerderheid bepalen hoe ze moeten spreken, wat hun kinderen mogen zingen (!), wat de inhoud van schoolboeken moet zijn, hoe er op de uni gedoceerd wordt, welke boeken er in de bibliotheek mogen staan etc.; de lijst is schier oneindig. De daar bij behorende terminologie is indrukwekkend maar ook bizar: micro-agression, white privilege, white homework, dekoloniseren van het curriculum, cis (wo)man, dead name, cultural appropriation, white feminism. De tekst van het 1st amendment: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."

1 Reactie
ton14024
ton1402424 jul. 2021 - 13:19

´´Congress shall make no law...´´ Welke wet heb je het over? Je framed meningen als verboden. Jij beperkt de eigen vrijheid met bekrompen redenatie.

Robert Maaskant
Robert Maaskant23 jul. 2021 - 9:27

Deze reactie is verwijderd

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot24 jul. 2021 - 1:46

Heel slecht commentaar. Al ben ik van mening dat mensen die anti-woke zijn, dit niet uit goede bedoelingen zijn, maar om controle en (blanke al)macht te behouden.

Le Chat Botté
Le Chat Botté23 jul. 2021 - 9:25

Ik zie het probleem met woke niet. Iedereen heeft het recht om te zeggen dat een bepaald woord not done is. Ik heb vervolgens het recht om daar schijt aan te hebben De wokers van nu zijn net zoals de Bond Tegen Het Vloeken van vroeger met hun posters tegen vloeken. 'Vloeken is aangeleerd, wees geen naprater' Het heeft mij niet 1 vloek minder doen uiten in mijn hele leven. Wel heeft het me altijd doen afvragen of die anti-vloekers het besef hadden dat je in hun slogan met het grootste gemak het woord 'vloeken' kan vervangen door het woord 'bidden'. Right back at you, motherfuckers!

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 14:36

Nou, er is toen nooit een wet tegen vloeken aangenomen . Nu zie je in de wereld dat woke wel wettelijk wordt gesteund. Woke is zo langzamerhand de macht . Ze zijn ook nooit bezig met armoe - altijd met ras en gender - zoals racisten doen

Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 14:38

De 'woke-beweging' heeft een bredere 'scope' dan de Bond tegen het Vloeken. Ze is te vergelijken met het liberalisme, het marxisme, het christendom, de psychoanalyse, de verlichting etc., allemaal 'filters' waarmee de werkelijkheid wordt gezeefd. Van al die ideeën is er iets blijven hangen, dus dat zal (misschien) met woke (= de bril van het racisme) ook gebeuren (tot nu toe vind ik de resultaten niet erg aansprekend). Het waait vanzelf wel weer over, zoals steeds.

Le Chat Botté
Le Chat Botté24 jul. 2021 - 0:27

Welke wetten doel je op, Griezel? Grietje, we zijn het eens over de bredere scope. Maar mijn attitude jegens beide is gelijk: ik ga over mijn eigen taalgebruik. Ik zal nooit een persoon aanvallen en als de betekenis van mijn woorden verkeerd vallen, dan zal ik mijn intentie verduidelijken. Ik vloek omdat het mij oplucht en dat is gezond. Een god beledig ik daar niet mee omdat het begrip god voor mij betekenisloos en irrelevant is. Ik zal nooit een vrouw wijf noemen, maar met een gerust hart een grap vertellen over een viswijf. Geen wokey of anti-vloeker die mij daar in kan sturen. Ik trouwens beduidend meer sympathie voor en cohesie met de meeste onderliggende gedachten uit de woke hoek dan uit de hoek van de godsvruchtigen, maar dat geheel terzijde.

Grietje Genot
Grietje Genot24 jul. 2021 - 10:33

Een flinke vloek uit de mond, maakt het hart gezond. Je kunt, wellicht, via een analyse van het taalgebruik wat half verborgen machtsstructuren, privileges etc op het spoor komen. Maar als je iedereen op een procrustesbed wil leggen, en het paradoxale en vaak hilarische vloeken, razen en tieren verbieden wil, dan gooi je het kind met het badwater weg (lelijke mix van metaforen, spreekwoorden en gezegdes, maar 't moet maar even zo). Dat - in mijn ogen - tamelijk kinderachtige gedoe over het N-woord - bedenk liever een beledigende term voor de (nazaten van) de slavenhouders - zal ook wel weer slijten.

Joopinie
Joopinie23 jul. 2021 - 9:08

Ik vind dat woke staat voor neoconservatisme. Het sluit goed aan bij de neoliberale invecht mentaliteit. Niets zo ouderwets als stigmatiseren en naming & shaming. Niets zo conservatief als de ander op afkomst behandelen. Woke verhindert emancipatie. De samenleving is wel degelijk ongelijk en oneerlijk maar daar zijn de betrokken bevolkingslagen uiteindelijk zelf in gaan geloven. Wil je radicale gelijkheid zoals wokers dat beweren dan zul je elders moeten zoeken. De schoonmakers is er in gaan geloven dat het te lage minimumloon er bij hoort. Hij of zij gelooft dat ze te veel te snel moeten doen in hun werktijd. Minimumloners geloven dat andere werkgevers niet zouden kunnen bestaan. De student is gaan geloven dat een bizar grote lening bij de studie hoort. De student gelooft dat de examencommissie je van je opleiding mag sturen wanneer je niet voldoet aan hun regels omdat dat nut zou hebben voor de maatschappij. De kandidaat student gelooft dat iemand met betere cijfers en een ander diplomaprofiel een beter mens is die voorrang moet krijgen. Ook de uitkeringsgerechtigde gelooft dat die een kostenpost is in de immer oh zo zielige noodlijdende gemeente waar hij of zij woont. De uitkeringstrekker is gaan geloven dat de weg naar verpaupering al geplaveid is omdat de wereld nu eenmaal zo geworden is. Zo iemand gelooft dat ze goed af zijn omdat er een Lidl is of een voedselbank. De VMBO leerling gelooft dat school een achterbuurtse puinbak is. Etnische spanningen horen bij lessen maatschappijleer en geschiedenis. De MBO leerling gelooft en weet niet beter dan dat diversiteit dagelijkse strijd is want hij of zij gelooft dat de problemen van volwassenen in de stad weerspiegeld mogen zijn in de klas. Bewoners van onaantrekkelijke overvolle stadswijken geloven dat hun leven gaat om het zich handhaven tussen staal en beton. Ze geloven dat voor hen er niets anders meer is. Ze geloven dat ze behoren tot een nieuwe ondersoort, de frustreerde cynische stadsmens. Ze geloven dat het leven draait om drukte, werken, moe zijn, administratieve rompslomp iedere dag, voer uit plastic bakjes, boosmakend nieuws, te weinig tijd voor het huishouden en al helemaal voor elkaar of leuke dingen. Ze geloven echt dat dit nog het beste is ook. Ze geloven oprecht dat er niets beters is. De hulpverlener gelooft dat het het beste is om de mechanismen achter de ellende zoveel mogelijk te negeren. De hulpverlener gelooft dat puinruimen zonder na te denken over hoe onnodig de waanzin is hem of haar beter op de been houdt. De hulpverlener gelooft dat eindeloos incasseren er bij hoort en dat iedere professionele conclusie te veel lijkt op een persoonlijk politiek oordeel, dus dat zwijgen het beste is voor de slachtoffers. Niemand voelt zich geroepen deze en andere bevolkingslagen te vertellen dat dat allemaal anders kan. Niemand zegt hen zich te organiseren. Uit te spreken. Niemand met ook maar enige macht of een beter netwerk helpt hen.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 14:40

@Joopinie Wow! Goeie reactie :)

Ivan61
Ivan6123 jul. 2021 - 8:57

Het filmfonds gaat bepalen wat goed is en wat niet. In Amsterdam werden vorige jaar kunstsubsidies ook via diversiteit sleutel verdeeld. Artist moet opeens zichzelf beperken anders geen geld. VVD heeft van voren aan kunstwereld aangevallen en zulke besluiten doen dat van achteren. Turks fruit is op lijst van foute boeken gekomen. Mensen ik ben terug in de tijd. SFRJ waar politieke commissaris bepaalde wat wij mochten zien, lezen en luisteren. Er is andere positieve ontwikkeling die niet te stoppen is. Underground kunst zal herrijzen want er zijn grenzen die dat kunnen stoppen.

9 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 14:46

Nou ook de undergroundkunst is op sterven na dood . U komt uit Joegoslavië dat is een opmerkelijke uitzondering in de tijd van de koude oorlog was daar een enorm inspirerende muziekscene in de jaren '80 - eentje die zich kon meten met de grote muzieklanden. Maar dan de rest van het oostblok en de sovjetunie - in die tijd was het allemaal heel sumier - je zou bijna kunnen spreken van culturele stilstand . Niks origineels van eigen bodem . Nu lijken we in een tijd te leven dat we hier in het westen net zo armzalig zijn als zij toen. En dat heeft volgens mij alles te maken met het idee dat je binnen de lijntjes moet kleuren - je mag niet kwetsen en niet provoceren - je moet braaf zijn .

Satya
Satya23 jul. 2021 - 15:54

Er is geen boek verboden in NL. Ik kan mein kampf en culture of critique gewoon vinden. Je laat je hoofd hangen naar anderen. Neem een voorbeeld aan Peter Breedveld, van alle kanten mensen die hem willen cancellen en hij geeft ze een middelvinger.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 16:17

Breedveld is ook geen fan van woke Die heeft er heel veel last van Want hij is een witte man, en moet derhalve zijn bek houden van woke - ook mag hij geen Marokkaanse vrouw hebben want volgens bepaalde wokers zijn gemengde relatief ook fout .

Ivan61
Ivan6123 jul. 2021 - 17:44

Griezel, Dat bedoel ik ook. En hier is wel sterke underground kunstbeweging ook in Groningen. Niet per se politiek correct maar steeds meer mensen die niks met subsidies willen hebben. De leuke aan is dat op deze manier sterkere banden ontstaan en ook mooi werken. Er zijn ook paar ruimtes waar zij kunnen optreden of tentoonstellen. Satya, Ik ben nu Frescu aan bestuderen. Jouw Peter spreekt mij weinig aan sorry.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 18:06

Sarajlijla Zelden een vertekender beeld gezien dan u laat zien. Het gaat om de financiering van kunst. Subsidies worden verstrekt onder voorwaarden. Natuurlijk heeft dat invloed op wat we te zien krijgen. Maar op zichzelf heeft dat niets te maken met vaststellen van wat goed of fout is maar gewoon met welke 'kunst' financieel gesteund wordt en welke niet. En dat is al decennia zo. En zo lang is er ook kritiek, vanzelfsprekend. Daarmee wil ik niet zeggen dat die kritiek maar weggewoven moet worden, maar wat u hier beweert doet, dat slaat nergens op. Het is dus ABSOLUUT feitelijk onjuist, dat de politiek bepaald wat wij mogen zien of niet. Lees maar hoe Satya u dat uitlegt en waar u weer eens geen woord aan wijdt. U gaat wel in op een ongelooflijk onbetekenend detail, nota bene.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 19:13

Griezel Breedveld blijft zeggen wat hij wil tegen wie hij wil en trekt zich niets aan van de reacties daarop. Als ik de woke denkwijze zou aanhangen zou ik geen normale vriendschap met blanke mensen kunnen hebben. Geen goede muziek gemaakt op het moment? Anti flag, leftover crack, NOFX ook tegen woke, Banksy, je moet wel realistisch blijven hoor en woke niet groter maken dan het is. Een zetel in NL, overal weerstand. Ik kom nooit woke mensen tegen om eerlijk te zijn, wel racisten. Sarajilja Breedveld is een arrogante man die zwelgt in eigen gelijk. Mijn punt is dat hij een voorbeeld kan zijn in hoe om te gaan met woke.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 20:40

ik kom uit die underground scene het is een schaduw van wat het was onze stad is saai geworden

Ivan61
Ivan6124 jul. 2021 - 11:29

@ Satya, Ik zeg niet dat boeken verboden zijn maar er ontstaan zwarte lijsten, zie link https://www.ad.nl/binnenland/van-de-negerhut-tot-turks-fruit-de-vijf-foutste-boeken~ad91ef35/ Plaats dat tegenover 50 tinten grijs die door veel vrouwen geprezen boek is. Jij bent een slimme dame en misschien kan jij mij wijzer maken. Ik heb niks met woorden zoals woke, inclusief en zo iets. Die kreeg ik nu moeilijk uit mijn toetsenboard laat staan dat ik dat uitspreek. De samenleving verandert en dat kost altijd tijd. Sommige dingen gaan vanzelf andere eisen hogere prijs van ons allemaal, dat is altijd zo geweest. Ik heb grote verandering meegemaakt in mijn geboorte land. Van redelijk beperkte vrijheden tot absolute anarchie. Alles mocht en kon tot dat boel ontplofte. Ik heb genoeg extremisten meegemaakt en gekend. Maar als ik lees dat het Filmfonds zo iets wil doen dan gaat bij mij alarm af. En Paul Verhoeven op deze manier neerzetten vind ik kwalijke ontwikkeling.

Zandb
Zandb25 jul. 2021 - 7:35

Srajlijla U stelt: "Maar als ik lees dat het Filmfonds zo iets wil doen dan gaat bij mij alarm af. En Paul Verhoeven op deze manier neerzetten vind ik kwalijke ontwikkeling." En ik denk: Waar verwijst 'zoiets' dan naar?" En dan moet ik bekennen dat ik geen ander antwoord kan vinden op die vraag dat dat 'zoiets' hier van alles kan zijn. M.a.w.: Daar ak ik niets mee. Denk ik na, over wat Paul Verhoeven moet zijn overkomen, dan heb ik ook geen idee. Tja. Zo kunnen we niet met elkaar van gedachten wisselen. U stelt; "Er ontstaan zwarte lijsten". Inderdaad. Bij een volk wat in ontwikkeling is, bestaan 'zwarte lijsten', die altijd weer anders zijn. Want altijd zullen er religieuze, maatschappelijke of andere ontwikkelingen zijn, die zorgen dat er adviezen komen om dit wel en dat niet te lezen of dat organisaties (denk aan de RK-kerk) dat ronduit verbieden. De vraag is dan ook niet, of het erg is DAT er zwarte lijsten zijn (want die zijn er) maar in hoeverre het doel ervan (is er inderdaad sprake is van censuur bv) kwalijk is of niet! In uw reactie doet u alsof 'zwarte lijsten' schadelijk zijn, of alle advies schadelijk is, of het stellen van voorwaarden - denken aan subsidies bv - niet democratisch is. (Lees uw eigen woorden er maar eens op na.) Inhoudelijk gaat u op die kritiek, dat u in wezen feitelijk onjuiste informatie verschaft, niet in.

Gaz Typari
Gaz Typari23 jul. 2021 - 8:05

Niemand wordt vermoord als die naar de efteling gaat, het mag alleen wel een tandje minder racistisch. Niemand wordt buitengesloten als die een man promoveert, het mag alleen wel een tandje minder discriminatoir naar vrouwen. Niemand wordt veroordeeld als die met iemand van het andere geslacht trouwt, het mag alleen wel een tandje minder homo- en transfoob. Stel je niet aan, Rutger. Hopelijk zijn je studenten niet zo kleinzerig.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 14:48

Die hebben safespaces nodig :D

ton14024
ton1402423 jul. 2021 - 8:02

Wat een watje????

5 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 9:36

Veul tekst, weinig wol, inderdaad. En wat is het opbeurend om de rechtschapen, wakkere, Nederlander met een stapel bonafide meningen in zijn ransel de woke-beweging te horen gispen - dit is fout, dat deugt niet - en uitvoerig (zeer uitvoerig) de publieke ruimte te zien vullen met zijn dromen en wensen. Huilen is kindergezang, zei mijn oma zaliger altijd, maar stampvoeten is ook mooi. Trouwens, anti-paternalisme, da's misschien wat on-christelijk, maar als je dan echt helemaal niemand boven je duldt, dan ben je islamitische gezien toch weer recht in de leer. Ja, ja, dan staat je er dus wel gekleurd op met je als onzekerheden vermomde zekerheden. Ocharme, deernis is op d'r plaats, wat een leed: te staan met een mond vol tanden en je goede bedoelingen en bergen, bergen nietszeggende clichés.

Marcus A.2
Marcus A.223 jul. 2021 - 9:36

Met u goedvinden citeer ik u even: "Ik krijg al kramp als ik een heuvel zie." U bent op zoek naar andere watjes om samen de eenzaamheid te verdrijven?

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 10:09

Ton houdt het kort. Het liefst alleen een (al dan niet begrijpelijke) conclusie. Kan hij tenminste niet op zijn argumenten worden aangevallen. ????

Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 11:06

????

ton14024
ton1402423 jul. 2021 - 15:41

Mijn eerste citaat ????

MichelD
MichelD23 jul. 2021 - 7:30

Ik deel de zorgen van de auteur. Met censuur en cancelcultuur maak je mensen monddood. Ze worden vaak gebruikt door diegenen die niet op de kracht van hun eigen argumentatie kunnen vertrouwen.

10 Reacties
dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 9:28

Andere mensen monddood proberen te maken is heel menselijk, en vergeeflijk, in de politiek en aan talkshows komt het vaak voor. Wat erger is, onvergeeflijk zelfs, om jezelf dan ook idd dood te verklaren, te zwijgen, weg te kijken, het erbij laten, geen voet bij stuk te eisen, en dit schijnt nu zelfs al op universiteiten de gebruikelijke gang van zaken te zijn geworden (krijg ik de indruk na lezing kranten, want in mijn tijd was dat absoluut nog niet het geval).

Le Chat Botté
Le Chat Botté23 jul. 2021 - 9:45

Welke censuur? Censuur is het vooraf beperken van de meningsuiting. Woke is geen instantie die jou censuur kan opleggen. Ik kan me niet herinneren dat er bericht werd over woke horden die bij iemand intimiderende pamfletten op de deur plakken (zoals vizier op links). Je bedient je dus bewust of onbewust van een hyperbool. Misschien kun je gewoon niet tegen kritiek en word je boos als iemand je wijst op onjuistheden? Laatst werd ik gewezen op doodsbedreigingen aan het adres van iemand die het gewaagd had om opmerkingen te maken over iemands spelling. Wiens VMU werd hier bedreigd, volgens jou?

EenMening
EenMening23 jul. 2021 - 9:50

"Ze worden vaak gebruikt door diegenen die niet op de kracht van hun eigen argumentatie kunnen vertrouwen." Beter kan het niet gezegd worden.

Sonic2
Sonic223 jul. 2021 - 9:57

Er is maar 1 vorm van censuur en dat is wat nationalisten eigenlijk doen. Dat heeft niets met een obsessie te maken, maar heeft alles er mee te maken met de Pimwin. Je mond dicht houden of je hebt een "rechtse" dode op je geweten. Dat is niet formeel censuur, maar dat is chantage censuur en dat is nog erger. Wat u en heel veel mensen altijd door elkaar halen is het volgende. Dat is oorzaak en gevolg. Bepaalde acties hebben bepaalde gevolgen. Dat je soms heftige reacties kunt krijgen als je Woke bekritiseert is misschien mogelijk. Je kunt ook gewoon lekker gaan golfen. Met de hond naar het bos. Het ergste wat je kan overkomen is dat je een golf balletje mis slaat. Dat noemt u cancelen en censuur. Dat noem ik oorzaak en gevolg. Net als ik hier waarschijnlijk weer een negatieve reactie op krijg. Dat calculeer ik dan in. Maar ik heb dan wel het recht om met enige vurigheid daar weer op te reageren. Als ik die reactie niet had gewild had ik op het Libelle of VIVA forum moeten reageren. Daarom had ik in die zin ook veel respect voor Peter R. De Vries. Die wist uitstekend wat hij deed. Hij wist dat hij gevaar liep en hij accepteerde het. En erkende de gevolgen die bepaalde acties zouden hebben. En daar gaat het om.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:10

Michel Wanneer je censuur en 'cancelcultuur' op één hoop gooit, dan heb je geen idee waar over je hebt. Probeer eerst maar eens te beschrijven wat u heel precies onder censuur verstaat en wat u heel precies onder 'cancelcultuur' verstaat. En probeer dan nog eens uw mening heel precies (want beargumenteerd) onder woorden te brengen. Ik maak me sterk dat de schrijver, het verschil tussen censuur en cancelcultuur wel heel goed in de gaten heeft en die verschillen respecteert.

Mini2
Mini223 jul. 2021 - 12:06

@Sonic 'Dat je soms heftige reacties kunt krijgen als je Woke bekritiseert is misschien mogelijk. Dat mag je zelf wel eens beter onderbouwen, want wat zijn die 'heftige' reacties dan?

Mini2
Mini223 jul. 2021 - 12:07

@Sonic 'Hij wist dat hij gevaar liep en hij accepteerde het. En erkende de gevolgen die bepaalde acties zouden hebben. ' Net zoals Charlie Hebdo?

MichelD
MichelD23 jul. 2021 - 17:43

@Zandb Ik gooi censuur en cancelcultuur niet op een hoop. Ik benoem een gemeenschappelijk effect, en dat is iets heel anders. Probeer eens te lezen wat er werkelijk staat, zonder daar meteen allerlei aannames te doen. Dit laatste mag ook Sonic ter harte nemen.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 18:22

Michel Onzin. Het effect van cancelcultuur in het algemeen is niet te vergelijken met censuur in het algemeen. Tenzij je daar heel bijzondere opvatting over die begrippen op na houdt. Daarom vraag ik u ook, om dat eens wat nader toe te lichten en om be beargumenteren. Als ik lees wat er staat, dan staat er niets dan dat dan dat censuur - dier er in Nederland amper is - hetzelfde effect heeft als wat u dan onder cancelcultuur wilt verstaan. Wat mensen nogal een cancelcultuur noemen is vaak niet meer dan ernstige kritiek al dan niet gevolgd door een persoonlijke keuze om niet bij zo iemand te kopen, niet op zo iemand te stemmen, niet op zo'n partij te stemmen, niet met zo'n groep in zee te gaan etc. En inderdaad wordt dat 'middel' - als het zo al een middel is - wel eens ten onrechte ingezet. En pas dan is er sprake van iets waar we terecht stelling tegen moeten nemen. Dit artikel is veel te algemeen gesteld om serieus te nemen dat het de waarde krijgt van terecht stelling nemen tegen. Dit artikel is de belichaming van de ongewenste vorm van het gebruik van de vrijheid om je mening te uiten.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 19:27

"Beter kan het niet gezegd worden." Het is framing. Mensen die censuur willen willen macht, daarvoor dient er geen tegengeluid te zijn, welk tegengeluid maakt niet veel uit en of argumenten wel of niet goed zijn doet niet terzake. Eigenlijk is dit frame van het niveau cancelculture, ipv met argumenten de tegenstander in een hoek te zetten diskwalificeer je degene met een one-liner al voor je aan argumenten toekomt.

hermanvanderhelm
hermanvanderhelm23 jul. 2021 - 7:30

"Het is om gek van te worden en buiten die waanzin stemt het ook verdrietig. Overal lijken mensen te zijn die de publieke ruimte vullen met hun eigen overtuigingen en hun eigen agenda of dromen, waarmee ze anderen proberen te kneden, te vorm of te knechten. " Heb als naturist al jaren het probleem dat de mensen om mij heen mij proberen te knechten en tot andere gedachten te brengen. Hoewel het in NL op elke geschikte plaats toegestaan is om bloot te vertoeven (zie www.artikel430a.nl) wordt ik toch vaak tot specifieke plaatsen teruggedrongen. Op een of andere manier ontstaat er ergernis als iemand bloot is in de openbare ruimte. Misschien moeten we als naturist ook eens wat meer anderen, die gekleed blijven als het mooi weer is, de maat gaan nemen.

1 Reactie
ton14024
ton1402423 jul. 2021 - 8:09

En jij mag de binnenbeenmaat nemen.

Libertain
Libertain23 jul. 2021 - 7:29

@Van Eijken, ("Door dat alles staat de vrijheid van meningsuiting al jaren onder druk door gevoeligheden bij met name islamieten") - Geldt dit ook voor de meeste beroemde journalist Julian Assange?

1 Reactie
Mini2
Mini223 jul. 2021 - 12:00

De vraag stellen is de vraag beantwoorden, waarschijnlijk om de aandacht af te leiden voor feiten die voor Libertain 'pijnlijk' zijn.

zeeman aan wal
zeeman aan wal23 jul. 2021 - 7:18

Ideologie gaat niet zonder terreur. Hoe sterker de ideologie, hoe minder de tolerantie naar andersdenkenden. Hoge mate van ideologie, ongeacht of het links of rechts is, leidt uiteindelijk tot geweld tegen of onderdrukking van anderen, of in meer verhulde vorm het beperken van de rechten van de andersdenkenden.

4 Reacties
EenMening
EenMening23 jul. 2021 - 9:12

Jihadisme - fascisme - communisme - maoïsme, allemaal één pot nat. Mensen die zich op de politieke uitersten bewegen, hebben per definitie een beperkt blikveld zijn vaak sektarisch, ongeduldig, ongenuanceerd en verbeten. Het risico om te radicaliseren, met alle bijbehorende destructie en onderdrukking, is dan nadrukkelijk aanwezig.

EenMening
EenMening23 jul. 2021 - 9:50

beperkt blikveld en zijn vaak

Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 10:25

Een ideologie is - laten we zeggen - een gooi naar de waarheid. Voor mensen met een persoonlijkheidstype 'A' bestaat er maar één waarheid en is er een heleboel fout & verkeerd. En al dat foute moet gecorrigeerd worden - zonder perfectie geen hof van Eden; - wat dat aangaat zijn het allemaal net wetenschappers, radicale moslims, orthodoxe christenen etc.: als uw oog u hindert etc. Die lange, suffe, saaie traditie van standbeelden omverwerpen, onthoofden, plaatsnamen wijzigen etc is al meer dan 5000 jaar oud. Wat zou het verfrissend zijn om daarmee eens te breken. Gooi het over een andere boeg. Wij, postmodernen, omarmen de waarheid niet; - maar da's inmiddels ook alweer een 3000 jaar oud standpunt, en misschien alleen weggelegd voor ragfijne sensualisten, spotlustige bon-vivanten & cynische ton-bewoners; daar kan het gros van de logge, trage mensen niets mee; - voor hen heb je hapklare brokken nodig, pakkende slogans, messen, scharen en stroppen.

Grietje Genot
Grietje Genot23 jul. 2021 - 10:38

Voor de slechte verstaander: 'als uw oog u hindert etc.' is natuurlijk het tegendeel van wat orthodoxe gelovigen door de bank genomen doen. (Je moet, zoals de heilige uit de Leidsekade altijd verkondigde, het raadsel vergroten).

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 7:06

Maar mag je dan niet van mening zijn, dat een ander beter een ander woord kan gebruiken of iets maar niet moet zeggen of doen? Er is een groot verschil tussen vinden dat iets niet mag of zou moeten mogen en vinden dat je iets beter maar niet zegt of doet. Het lijkt nu of de schrijver alles maar op de hoop gooit van "pogingen om iets verboden te krijgen". Wanneer 'woke' -wat in feite niets anders is dan een poging om mensen eens aan het denken te zetten, dan wel het resultaat van mensen die geacht hebben en een besluit genomen om bijvoorbeeld bepaalde woorden niet meer te gebruiken in de hoek van 'bedreigers van de vrijheid van meningsuiting' dan haak ik af. Dat het lastig kan zijn, vervelend, spijkers op laag water zoekend etc. Dat zal best maar dat is geen reden om te proberen dit soort mensen de mond te snoeren. Wat dàt is in feite wat jer doet! Er zal vast iemand zijn, die de kritiek op de motie Simons in een racistisch licht plaatst. Maar Eric Minnens merkt wat mij betreft terecht op, dat daar, in ieder geval hier, geen sprake van is. Voor de rest, Eric, ben ik het niet met je eens. Dat het publieke terrein vol zit met mensen die anderen 'hun wil zouden willen opleggen', daar zijn jij en de schrijver er twee van. Niets meer en niets minder dan 'woke'.

9 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop23 jul. 2021 - 7:42

'Maar mag je dan niet van mening zijn, dat een ander beter een ander woord kan gebruiken of iets maar niet moet zeggen of doen?' Je doelt op die wethouder in amsterdam die een kritisch rapport over Marokkanen en homo geweld inclusiver wil maken qua tekst? Het gaat om de tendens. Op ieder punt valt iets te zeggen, af te dingen, etc. Al dan niet terecht. Echter, de tendens blijft...

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 8:40

@Zandb "Voor de rest, Eric, ben ik het niet met je eens." Van Eijken gebruikt o.a. een drogredenering (rondom Sylvana Simons) om een betoog tegen wokeness te onderbouwen. Ik heb mij tegen dat drogargument gekeerd, maar ondersteun verder Rutgers anti-woke betoog. Weliswaar met de persoonlijke nuance dat elke woke-actie op haar merites moet worden bekeken. Woke gaat over kleur en identiteit. Over wel of geen zwarte Piet, over wit versus blank, etc. Je kunt in iedere afzonderlijke kwestie meer of minder woke zijn. Jij maakt van woke nu plots iets heel anders, nl. "mensen die anderen ‘hun wil zouden willen opleggen’" Dan heb je het over drammen, dat is veel te ruim, staat los van kleur en identiteit en leidt tot spraakverwarring. Niet doen Zand, want dan hebben we het al gauw nergens meer over.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen23 jul. 2021 - 9:59

@Zandb: Er is iets onfris aan de hand in ons publieke debat. Dat kunt u niet ontkennen. 'Woke' activisme en de daaruit voortvloeiende 'cancel-culture' is echt en tastbaar. Op het moment dat zelfs het woord 'zwartrijden' ter discussie wordt gesteld als zijnde 'racistisch', gaat er iets niet goed. Woorden op een goudschaaltje gewogen, soms van meer dan tien jaar geleden, worden gebruikt om over andersdenkenden een sociale banvloek uit te spreken. En deze banvloeken komen, ik kan het niet anders duiden, vooral uit de linkerhoek. Enthousiast aangemoedigd door onze zedenpredikers op radio, TV en in de geschreven pers, vrijwel allen blanke elitairen uit de Amsterdamse grachtengordel; bang voor hun eigen haggie. Met name in de VS zijn tientallen, zo niet honderden, mensen in sociaal opzicht verbannen uit het publieke leven. Voor de misdaad van het hebben van een andere mening of een foute kwinkslag. Hele carrières zijn de grond in gedreven, vaak op basis van volledig uit het verband getrokken verhalen. Ik geef alleen Rosanne Barr maar als voorbeeld; een slechte grap is soms voldoende. Rutger pleit nergens voor het plat leggen van het debat. Maar wel voor weerstand tegen compleet doorgeschoten taalpurisme, blanke zelfhaat, historische ontkenning, danwel verdraaiing, een chronisch gebrek aan gevoel voor humor en relativering, en een angstaanjagende neiging tot zelfkastijding en zuivering. Vrijheid van meningsuiting betreft niet uw mening; het betreft de mening van de ander waar u het hardgrondig mee oneens bent en die u mogelijk kan kwetsen, irriteren of zelfs boos maken. Dat is de prijs die wij bereid moeten zijn te betalen voor onze open en vrije samenleving. En dat staat, zoals Rutger in zijn uitstekende pleit stelt, ernstig onder druk.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:18

Eric Dan begrijpen we elkaar denk ik verkeerd. Ik wil 'woke' plaatsen waar het hoort: Bij mensen die te kennen geven dat ze liever zouden zien dat 'iets' (al zou je het alleen over kleur en identiteit gaan) 'anders' was. Ik kan prima leven met uw "Weliswaar met de persoonlijke nuance dat elke woke-actie op haar merites moet worden bekeken." zeker als dat betrekking heeft op het 'voorschrijvende karakter' er van. Wanneer, zoals de schrijver doet en u leek te doen, woke maken tot iets wat per definitie niet deugt, dan ben ik het daar niet mee eens. Dan ben je in die zin ook 'woke', bedoel ik.

Satya
Satya23 jul. 2021 - 10:49

''Over wel of geen zwarte Piet'' Dat gaat over antiracisme. Woke is echt iets anders, daar word je op basis van je afkomst in een bepaald hoekje gedrukt. Of je dat hokje nu wel of niet wilt is daar geen vraag. Iets wat overigens ook bij rechts en vrij links gebeurd zoals ik bij de laatste zelf heb mogen ervaren. Daar word van een donkere vrouw ook een mening binnen de kaders van hun denken verwacht en anders moet je gewoon je mond houden. In tegenstelling tot jou vindt ik dit een slecht stuk.Vmmu staat van vele kanten onder druk, om zoiets alleen met moslims of woke te betrekken slaat nergens op. Wierd D dreigde Leo Lewin met een rechtzaak zodra er woorden over hem gebruikt worden die hem niet aanstaan, net zo gevaarlijk voor vvmu. Wat mensen van mij vinden is van geen enkel belang. Er zijn een paar naasten van wie het mij interesseert en voor de rest. ''So call me shit faced Master of Disgrace, I don't care cause my outter skin Is thick like crust''

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 18:35

Bellen Ik doe uw opmerking dood en terecht. U stelt: "Er is iets onfris aan de hand in ons publieke debat. Dat kunt u niet ontkennen." Want ik zeg: "Nee, ik kan inderdaad niet ontkennen dat er altijd iets onfris is aan het debat in Nederland. Dat is er altijd geweest en zal er altijd zijn". Als u vindt dat er iets niet goed gaat, wanneer het begrip "zwartrijder" als onjuist, ongelukkig of zoiets aan de orde wordt gesteld, dan gaat er in ieder geval iets niet goed OMDAT u vindt dat er iets niet goed gaat. Ik vraag me werkelijk af, wat u dan zou willen. Dat iemand, die nagedacht heeft over zoiets maar z'n mond houdt en er op voorhand rekening mee houdt, dat mensen het niet alleen niet met hem eens zijn maar het hem kwalijk nemen, dat hij van z'n recht op het in vrijheid uiten van een (al dan niet serieuze) mening? Isd dat wat u wilt? Nou, dergelijke redeneringen, die het in zich hebben andere mensen hun mond te doen houden, zijn weinig minder dan een ongegeneerde vorm van een cancelcultuur waar u zo op tegen bent. Ik wil iemand zijn, die elke mening waardeert maar het meest wanneer daar goed argumenten voor worden geleverd. Kijk, en over die argumenten kunnen en moeten we het hebben en bv niet over de meningen. Daarvoor moet een grote bereidheid zijn en veel gebeuren, aan beide kanten van dit spectrum. Maar dat je iemand op ongeoorloofde wijze ongeoorloofde middelen verwijt, daar verzet ik me tegen.

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 20:25

@Satya, woke en anti-racisme en vvmu zijn allemaal aparte cirkels, die elkaar in dit artikel van Rutger voor een (groot?) deel overlappen. Het is net zo makkelijk om te wijzen op de verschillen als op de overeenkomsten. Wellicht heb ik me ditmaal iets teveel laten leiden door mijn wens tot volledige vvmu. Waar ik me in vroegere bijdragen toch vaak van een 'wokere' kant heb laten zien. In bijvoorbeeld het verdedigen van wit versus blank, door het gebruik van van de term mensen van kleur, door termen als white privilege en white supremacy te verdedigen, en nog zo wat zaken. Er is blijkbaar toch iets wat mij aansprak in Rutgers artikel. (Wordt vervolgd.)

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 20:42

@Satya PS Toch nu nog even. Je kent het vast wel, zo'n Venn-diagram uit mijn eerste zin, alleen het kleine middelste blokje overlapt alles: https://www.lucidchart.com/pages/nl/wat-is-een-venndiagram

Eric Minnens
Eric Minnens24 jul. 2021 - 8:27

@Satya (Vervolg) 'Woke' up this morning en wilde iets opschrijven, maar wist plots niet meer hoe het verder moest. "Another place, another time," besloot ik. De drie Venn-cirkeltjes hingen als hoelahoep-ringen om mijn middel. Ik deed er dus maar mijn ochtendgymnastiek mee. "Ik ben eigenlijk best woke", dacht ik, "en met mij anti-racisme is ook niks mis. En kijk eens hoe vrolijk die vvmu-hoepel zijn rondjes draait!" "Dus wat zou ik mij verder druk maken over dat artikel van Rutger. Ik ga zo lekker van het mooie weer genieten. ☔ Satya heeft mij echt niet nodig om haar mening te vormen hoor. Misschien heb ik haar mening juist wel nodig om de mijne aan te scherpen, haha. ???? Dus ga ik dit draadje later nog eens rustig nalezen. Daarom zit ik toch op Joop? Echt niet om mijn haantje altijd victorie te laten kraaien hoor. Hoihoi." (????)

Harba Lorifa2
Harba Lorifa223 jul. 2021 - 5:35

Ik heb het stuk van de auteur over mevr. Simons niet gelezen, maar mbt de rest van dit stuk kan ik alleen maar zeggen dat ik het er volkomen mee eens ben.

3 Reacties
Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:29

HGarba Probeer dat nou eens even samen te vatten dan, waar u het dan precies mee eens bent. Bent u het bijvoorbeeld hier mee eens: "Overal lijken mensen te zijn die de publieke ruimte vullen met hun eigen overtuigingen en hun eigen agenda of dromen, waarmee ze anderen proberen te kneden, te vorm of te knechten. Ze spiegelen een beter leven voor, maar ontnemen mensen daarmee de vrijheid hun eigen leven vorm te geven, zich op een eigen manier te manifesteren en zelf te ervaren wat het effect is van wat zij in de wereld zetten." dan bent u het eens met iemand die z'n woorden niet gestand doet: Hij vult immers de publieke ruimte met zijn overtuiging dat iets fout is en probeert te kneden, omdat het hem verdrietig stemt, omdat hij meent dat het zijn vrijheid beperkt en dat hij daarmee dan de vrijheid van anderen beperkt.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 jul. 2021 - 14:54

Simons had Rutte verweten de corona slecht aan te pakken wat in mijn optiek zeer terecht is en toen viel iedereen over haar heen want kritiek op de Grote Leider dat doe je gewoon niet. Dat had allemaal niks met woke te maken - toen ging de discussie daar dus over en ik kan me niet heugen dat iemand het had over de huidskleur van Simons maar tussen de 200+ reacties kan ik er eentje gemist hebben. Dat doet veder niet af aan dat wokers racisten zijn die mensen de mond willen snoeren.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2021 - 11:12

Hoi Zandb. Dat is weer n mooi staaltje semantische woordendraaierij van u. De auteur zegt wat er gebeurd en wat het met hem doet. U zegt dan dat de auteur eigenlijk exact hetzelfde doet. In semantische zin klopt dat helemaal. Het verschil zit m er in dat, indien je jezelf niet schikt naar de woke-beweging, je een goeie kans maakt om, wat men noemt, 'gecancelled' te worden. De auteur heeft volgens mij niet in zijn eentje de macht om eea of iemand te 'cancellen' (idioot woord overigens, maar ja...). Daar zit dus een groot verschil in. Maar dat weet u zelf ook wel.

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 1:40

Van Eijken: "het raakt me ook als ik in een racistisch licht gezet word omdat ik iets over een motie van politicus schrijf die toevallig vrouw en gekleurd is, zoals dat afgelopen week gebeurde toen ik iets schreef over de motie die Sylvana Simons indiende tegen het kabinet. Ik schrijf al jaren kritische stukken over alles en iedereen en nu het iemand van kleur betreft gaat het ineens niet meer over de inhoud van mijn stuk, maar over mijn blinde vlekken waarmee ik anderen – in dit geval mevrouw Simons – tekort doe. Haar motie is blijkbaar ineens prima en ik zit vast in mijn achterhaalde witte-mannen-gedrag. Dat is enorm vreemd en pijnlijk." ---------------- Als dit het geval was, dan had de auteur een punt. Maar. Ik heb alle (bijna 300) reacties over Simons van de afgelopen week er nog eens, snellezend, op doorgenomen, maar dit was toch echt NIET het geval. Ik kan misschien een of twee reacties over het hoofd hebben gezien, maar NIEMAND heeft de auteur in een racistisch daglicht gesteld. Het is wel degelijk over de inhoud van de column gegaan, resp. de inhoud van de motie. De kleur van Simons is weleens genoemd in relatie tot haar doelgroep, maar is er in relatie tot die motie NIET bij betrokken. Er werden 'blinde vlekken' van de auteur besproken, maar NIET in de context van een achterhaald witte mannengedrag. Het merkwaardige feit doet zich nu voor dat ik het desondanks met strekking van de bovenstaande, nieuwe, in heldere taal geschreven, column globaal gesproken gewoon eens ben. Dat woke gedoe van tegenwoordig lijkt inderdaad erg op een soort dienst. Niet aan God ditmaal, maar wel aan een nieuw stelsel van waarden en normen waarmee we de ander om de oren kunnen slaan. In de woorden van de Van Eijken: "Het is om gek van te worden en buiten die waanzin stemt het ook verdrietig. Overal lijken mensen te zijn die de publieke ruimte vullen met hun eigen overtuigingen en hun eigen agenda of dromen, waarmee ze anderen proberen te kneden, te vorm of te knechten." Hier ben ik het zeer mee eens, en ik beschouw het tevens als les voor mijzelf. Niet alles wat woke is, is goed of fout, maar je kunt het in elke richting overdrijven. Zoals de Tien Geboden ook niet per definitie goed of fout zijn. Elke kwestie moet op zijn eigen merites worden beschouwd, met zijn eigen nuances. Zoals... ook de drogredenen rondom Sylvana Simons.

6 Reacties
MarcoG
MarcoG23 jul. 2021 - 7:24

Er staat niet dat het op Joop is gebeurd. Er zijn andere sociale kanalen waar dit plaats heeft kunnen vinden.

Roel2
Roel223 jul. 2021 - 7:35

Dank voor het nalezen, ik had er geen zin in ;) In dit licht is dit hele stuk ineens een aaneenschakeling van clichés, ik zeg een gele kaart voor een schwalbe.

Sonic2
Sonic223 jul. 2021 - 10:10

@ Eric Minnens Dat is inderdaad het beeld. Het ging niet over de kleur van Simons en dus is het niet racistisch. Ik verdenk een flink aantal mensen er ook hier van dat Simons 0,0 krediet heeft, onder meer om haar kleur. En om haar politieke mening. Simons staat voor die mensen aan de verkeerde kant het spectrum en ze is hier te "gast". En komt de oorspronkelijke Nederlanders de les lezen. Nu krijg je uiteraard weer 100.000 duizend klets verhalen. Dat het om de bescherming van tradities en culturen gaat. Dat iedereen kan lachen om Najib Amhali. De kern is dat Simons bij heel veel Nederlanders 0,0 krediet krijgt. En dat alles wat ze zegt totaal uit zijn verband wordt gerukt. Ik merk het hier bij mezelf ook dagelijks. Je merkt het gewoon in die zin dat mensen je betogen niet willen lezen. Het niet van een afstandje kunnen bekijken. Meteen kijken of ze je op uitspraken van 3 maanden geleden kunnen tackelen. En het meer vliegen afvangen wordt. U vertrouw ik 100% daarin, want u bent geen racist. En goud eerlijk. Racisme is gewoon ondergronds gegaan. En vaak merk je bij een heftige reactie meteen dat je beet hebt. Je pikt die halve, kwart en hele racisten er zo uit. Ook op de manier hoe ze betrapt reageren. Ik vind institutioneel racisme wel degelijk een groot probleem. En het idee dat zoiets WOKE of extreem links is( wat door velen wordt geopperd) is ook zoiets maf. Waarom zou strijden tegen racisme iets links of rechts moeten zijn? Dat vind ik al een hele aparte uitspraak. Net als dat klimaat kennelijk iets heel links is. Waarom eigenlijk? De Woke beweging roept zoveel agressieve en boze reacties op omdat ze onder die lagen gaan. En naar je diepste innerlijk gaat. Ik zeg niet dat ik 100% perfect ben, maar ik denk dat Woke vaker in de goede richting zit als mensen willen toegeven. Want het betekent toegeven aan een persoon die velen niet willen zijn. Dat ze misschien onbewust toch meer afstand nemen van andere groeperingen als ze misschien bewust zouden willen.

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 12:46

@Sonic "Waarom zou strijden tegen racisme iets links of rechts moeten zijn? Dat vind ik al een hele aparte uitspraak. Net als dat klimaat kennelijk iets heel links is. Waarom eigenlijk?" Wellicht omdat rechts gedijt bij het creëren of handhaven van zoveel mogelijk tegenstellingen in de maatschappij. Verdeel en heers. Maar ook: brood en spelen. Het is een afleidingsmanoeuvre. Bijvoorbeeld ook het liefst zoveel mogelijk politieke partijen in de Kamer. Laat ze elkaar maar in de haren vliegen. Maakt niet uit, benullige of onbenullige zaken, het liefst onbenullige. Ondertussen kan rechts er dan met onze centjes vandoor gaan. Zij hebben het kapitaal en de financiële touwtjes immers toch al in handen. Geld creëert geld. (Kort door de bocht hoor.)

Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 13:26

@Roel "een schwalbe" Ik vind dit een mooie benaming voor een drogreden, waarbij je je opponent(en) ten onrechte negatief framet, dan wel jezelf ten onrechte een slachtofferrol aanmeet, om dit als argument te gebruiken in een overigens terecht pleidooi voor een goede zaak. Kort gezegd: een kwalijk argument gebruiken (veinzen neergehaald te worden) voor een goed doel(punt).

Sonic2
Sonic223 jul. 2021 - 15:31

@ Eric Minnens U verklaart de gevolgen prima, maar het was meer mijn verwondering. En ook de gevolgen die die verwondering hebben. Wat eigenlijk massaal gebeurt is zaken zoals investeren in de economie. Armoede verkleinen door uitkeringen te verhogen als radicaal links wordt gezien. Alleen de SP zie ik daar vol overtuiging voor kiezen. Ook je heel erg druk maken om racisme schijnt iets te zijn wat bij Bij1 of DENK hoort. En als je je zorgen maakt om het klimaat is dat ook iets heel links. En dat gaat dieper eigenlijk. Doen we dat omdat we zo zijn gehersenspoeld de afgelopen 40 jaar? Doen we dat omdat we met rechtse frames mee lopen? Of zien we het echt zo. En vinden wij als samenleving dat allemaal voor het grootste gedeelte geen relevante onderwerpen om echt iets aan te doen? Wat is dat toch?

michellekepen
michellekepen23 jul. 2021 - 0:03

"Toen in Amsterdam in 2001 het toneelstuk Aïsja, over de jonge vrouw van Mohammed, van een gemeenteraadslid moest worden aangepast – en uiteindelijk werd geschrapt"" Hoewel het verder niet afdoet aan het verhaal: volgens mij was het in Rotterdam dat deze voorstelling na bedreigingen - ook toen al!- geen doorgang vond. Wanneer je op 'opera' i,p.v. toneelstuk zoekt, vind je meer info. Daarnaast: dit zijn gebeurtenissen waarvan de gemiddelde lezer hier, niet op oprakeling zit te wachten.

Pater
Pater22 jul. 2021 - 23:41

"Aan de vrijheid van meningsuiting kon en kan immers niet getornd worden." Ook die vrijheid heeft grenzen, bijv. bij kwaadaardige laster, of bij oproepen tot lastig vallen van een ander, of bij oproepen tot laster. Ik heb eigenlijk niet de indruk dat er zo 'woke' op het stukje van Rutger over Simons werd gereageerd, eerder ging men in op de inhoud, waar ik het zelf trouwens roerend mee eens was. En nu eigenlijk ook: 'woke' kan al gauw een uiting van onverdraagzaamheid worden.

6 Reacties
dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 9:58

Inderdaad Pater, er zijn grenzen. En die grens ligt bij de autochtone nl'er veel lager dan bij menige immigrant met moslim achtergrond, logisch toch? Met gasten houd je ook rekening aan tafel en in eigen huis, dus als iemand zegt dat vrije meningsuiting voor alles gaat, universeel geldt, ben ik het ook niet eens. Ander punt is natuurlijk in hoeverre de nieuwe nl 'ers nog als gast kunnen worden beschouwd......de tenen zijn in ieder geval nog steeds stuk langer dan die van ons (lees -Ik ga leven - alleen eens), dat blijkt keer op keer.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:29

Pater Dat meen ik ook te zien.

Mini2
Mini223 jul. 2021 - 12:26

Dan vraag ik me af, is een cartoon van Mohammed laster?

Mini2
Mini223 jul. 2021 - 14:24

@Dirk Ik ben het helemaal met je eens.

dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 15:43

Totaal niet, Mini, integendeel, hij wilde er juist mee aantonen dat het onzin was in iedere moslim een terrorist te zien, en hij werd daarom in Europa niet eens als een bijzonder sarcast of illustrator gezien, zijn we wel gewend hier. Helaas, de cartoon kwam ook terecht in Pakistan en andere zulke landen, waar die draai en ironie helemaal niet eens opgemerkt werden....., de profeet werd beledigd, en je weet wat daarop staat volgens de Sharia. Stel je bent daar opgegroeid, en afhankelijk van locale imams en stijfkoppen, ik vrees eerlijk gezegd, dat je dan ook uit je slof zou schieten, en zelfde misbaar zou maken, en ook de vreselijkste straffen zou gaan eisen, denk maar niet dat onze westerse maatstaven en mensenrechten universeel zijn....

Pater
Pater23 jul. 2021 - 16:09

@Mini In die tekening was alleen duidelijk dat het om een moslim ging, niet wie dat was. Een god beledigen kan nooit, aangezien dat bedenksels zijn. Godslastering is in NL dan ook niet strafbaar. @Dirk Ik meen te begrijpen dat je vindt dat de tenen van moslims erg lang zijn. Dat vind ik veel te breed geformuleerd. De tenen van sommige moslims zijn erg lang. Realiseer je dat de ophef over de Deense tekening pas na geruime tijd ontstond, toen er bewuhst oproepen tegen werden gedaan. Kennelijk vinde veel Deense moslims het eerst niet de moeite waard. Correctie: In de 3e regel bedoelde ik: oproepen tot geweld. Laster had ik al genoemd.

Sam V
Sam V22 jul. 2021 - 22:20

Goed stuk, alleen ben ik pessimistisch. Het niet gekwetst mogen worden heeft de maatschappij al overgenomen. Het was vorige week nog nota bene dhr. Rutte die bij een motie van mevr. Simons haar ervan probeerde te overtuigen wat innerlijke censuur te plegen onder het mom van fatsoen. Het is niet alleen religie of de “woke-beweging”. De Nederlandse maatschappij is - net als in de meeste Westerse landen - in een gevaarlijke neerwaartse spiraal terecht gekomen waar enerzijds iedereen zichzelf moet kunnen zijn en we dat ook moeten vieren, maar anderzijds mag dat vooral niet schuren met anderen. Dat kan niet beiden tegelijkertijd. Laten we dan kiezen voor het eerste, niet het tweede.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:36

Sam Het is simpel: Of de vrijheid van meningsuiting blijft wat die is of we beperken die. Wanneer Rutte de woorden van Simons in een feitelijk aantoonbaar ander daglicht stelt, dan mag dat (weliswaar tot op zekere hoogte, als met alles). Daarover kunnen we namelijk van mening verschillen. En dan is het prettig wanneer we argumenten laten spreken. En dat vergeten we veel te vaak. Kijk hier maar eens goed rond en kijk maar eens hoe er gereageerd wordt, wanneer ik zo nu en dan daar een opmerking over maak: Ik MOET dan maar mijn mond dicht houden en mensen niet lastig vallen. Nogmaals: De argumenten zijn, voor een discussie, belangrijker dan de mening.

Gerard de Vries2
Gerard de Vries222 jul. 2021 - 21:55

Bis bis! Zeer goed stuk, helaas door woke Nederland weg te zetten dat dit allemaal jouw white fragility laat zien. Jij bent volgens hen bang voor de veranderende machtsverhoudingen. Maar je hebt gelijk, in discussie gaan met een “woke” iemand is net zo vruchtbaar als met een telemarketer of een Jehova’s getuige. Zij menen de zuivere waarheid te kennen en als je het niet met hen eens bent toon je daarmee hun gelijk aan. Afijn, blij dat ik de dag mag mee maken dat zo’n doorwrocht stuk op Joop staat. Want het grootste gevaar voor links is links zelf. Deze hele woke discussie zorgt voor versplintering, kijk maar naar wat er deze week bij Bij1 gebeurde. Tijd om naar gezamenlijke en verbindende doelen te kijken ipv iedereen intersectioneel op te delen in sub groepen en daarmee tegen elkaar uit te spelen.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:43

Gerard Slecht stuk. Er zijn veel nuances in dit soort zaken. En die worden zo resoluut verdonkeremaand dat de schrijver in feite weinig meer doet, dan wat hij andere verwijt. U geeft daar zelf al een aanzet toe maar ontspoort ook weer in wat algemeen zou gelden. Inderdaad, voor wie de mening belangrijker is dan de argumenten, met zo iemand kan je niet discussiëren. Dat heeft op zich niets te maken met wat iemand is, al is het inderdaad vaak zo, dat bijvoorbeeld Jehova's Getuigen daar veel last van hebben. Maar niet allemaal en zeker niet nadat zoiets werkelijk is 'vastgesteld'. Anders hebben we te maken met vooroordelen.

JanB2
JanB222 jul. 2021 - 21:48

Haar motie is blijkbaar ineens prima en ik zit vast in mijn achterhaalde witte-mannen-gedrag. Haar motie was ook prima. En met achterhaald witte-mannen-gedrag is ook niks mis.

3 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens23 jul. 2021 - 9:03

@JanB "En met achterhaald witte-mannen-gedrag is ook niks mis." Fascinerende stelling, want paradoxaal. Vormen 'achterhaald' en 'is ook niks mis' geen contradictio in terminis? Met achterhaald lijkt mij altijd iets mis. ????

JanB2
JanB223 jul. 2021 - 18:07

De woordenreeks “achterhaald witte-mannen-gedrag” had eigenlijk tussen aanhalingstekens moeten staan (zoals in deze zin). Dan is er geen paradox.

JanB2
JanB223 jul. 2021 - 23:27

PS Mijn waardering voor de (terecht) kritische noot.

Bart Kuipers2
Bart Kuipers222 jul. 2021 - 21:46

Helemaal eens, maar in tegenstelling tot wat de christenen hebben gepoogd te sturen in de denkwereld en uitingen van mensen, vrees ik dat de huidige moslim- en wokegroepen nu al meer bereikt hebben en dat het bedroevende eindresultaat nog lang niet is bereikt. Daartegen bestaat maar één remedie: laat je niets aanpraten en lach om de hysterische eisen die worden gesteld.

DanielSchie
DanielSchie22 jul. 2021 - 21:41

Rutger, blijf vooral kritische stukken schrijven! De vrijheid van meningsuiting is een groot goed wat steeds meer onder druk komt te staan door het fenomeen Wokeness (wat eigenlijk gelijk staat aan het monddood maken van de ander). Respect dat je als docent niet met meel in de mond wil spreken maar tegenwoordig lijken zelfs jeugdige leerlingen lange tenen te hebben. Op sommige scholen en delen van het land is de Holocaust niet meer bespreekbaar tijdens bepaalde lessen. In Frankrijk moest een docent het met de dood bekopen toen een aantal jongeren overstuur raakte van een prent die men typerende als spottend. Waar de een de schouders voor ophaalt gaat de ander volledig over in ongecontroleerde razernij met extreme uitingen (Lees standrechtelijke executies) tot gevolg. In een goed werkende maatschappij waar we allemaal een aantal gemeenschappelijke waarden delen zoals open staan voor de dialoog, het accepteren dat de ander een afwijkende mening mag hebben (ook al wordt deze opgevat als Godslastering), het doorleven van de Verlichting, etc kan en mag het af en toe schuren maar dan is het weer klaar. In deze gepolariseerde samenleving zal het wel even duren voordat de balans weer is gevonden.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:51

Daniel U mag geen onwaarheid vertellen: "De vrijheid van meningsuiting is een groot goed wat steeds meer onder druk komt te staan door het fenomeen Wokeness (wat eigenlijk gelijk staat aan het monddood maken van de ander)". Daar klopt feitelijk niets van, of u moest dat dan maar eens met kloppende feiten bewijzen! Ik maak me daarom sterk dat de schrijver dit met u eens zal zijn. Als hij dat al is, dan is het stuk nog slechter dan ik meen dat het is. Dat de holocaust niet meer bespreekbaar is, dat lijkt me feitelijk niet aan te tonen. Dan zou dat zwart op wit moeten staan. Of duidelijk aantoonbaar gezegd - geïnstrueerd - moeten zijn. Ik denk niet dat u dat ergens zult kunnen vinden. Dat mensen bezwijken onder intimidatie, dat heeft weinig met de principes waar 'woke' op gebaseerd is te maken, maar 'gewoon' alles met intimidatie. En dat is reden om je veel zorgen te maken maar niet omdat de vrijheid van meningsuiting op zichzelf beperkt wordt.

dirk den boer
dirk den boer22 jul. 2021 - 21:19

Ik kan me trouwens de lol van de echte puriteinen wel voorstellen, alweer een kinderliedje dat niet door de beugel kan schreef Sylvia Witteman gisteren in de VK (Moriaantje.......zonder hoed...., Indiaan...schiet met banaan...), in een tentoonstelling in Berlijn in de Humboldt Universitat, werd de bezoekers gewezen op het feit dat de grote abolitionist en bestrijder van slavernij Alexander von Humboldt, zich in de US ooit liet bedienen door zwarte slaven, er komt geen eind meer aan natuurlijk, woke, woker, wokest.....het is allang een runaway train zonder enig functionerend remsysteem geworden, treurig, treurig......

2 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf23 jul. 2021 - 7:56

Lees het boek Ruzie van Enno de Witt eens. Dat gaat over de ruzies in de gereformeerde kerken. De ruzies gaan meestal over het meest recht in de leer is (eigenlijk niets anders dan wie het verste kan plassen). In de Woke wereld gaat het die kant ook op. Rekkelijken en Preciezen. Meestal winnen de drammende preciezen. Zodra de preciezen de absolute macht hebben, dan is de terreur compleet en loopt de kerk leeg. De afgescheidenen richten dan weer een nieuwe kerk op waarna er weer nieuwe drammende preciezen opstaan. En zo hebben we een repeterende breuk. Op landelijk niveau heb je dit ook. Wanneer een land een onuitstaanbare tirannie wordt, dan komen de emigratiecijfers op gang (Kijk maar naar Marokko). Het wordt alleen heel erg vervelend wanneer de grens dichtgaat en de mensen niet meer mogen vertrekken (het vroegere Oostblok en nu Hong Kong).

dirk den boer
dirk den boer23 jul. 2021 - 21:27

Wat ik na korte impressie van deze de Witt begreep: al die soms lachwekkende en kinderachtige ruzies monden ten slotte, achteraf, toch uit in een iets positiever wereldbeeld, dus zoiets als de these-antithese-synthese theorie van Hegel. Laten we hopen dat het met dat woke ook die kant opgaat, ooit, uiteindelijk, na de nodige botsingen en wrijving.....

Hein Wilsens
Hein Wilsens22 jul. 2021 - 21:11

Uit mijn hart gegrepen!

Henk1232
Henk123222 jul. 2021 - 20:56

Ijzersterk stuk. Vrijheid van mening uiting staat onder druk door de Woke beweging. Het is heel onnatuurlijk als een kleine minderheid zijn wil op gaat leggen aan de meerderheid.

2 Reacties
ton14024
ton1402423 jul. 2021 - 8:18

IJzersterke bs. Een enkele terechtwijzing of wat kritiek en gelijk klagen over het opleggen van de wil. Watjes.

Zandb
Zandb23 jul. 2021 - 10:22

Hnek Klets. De vrijheid van meningsuiting staat niet onder druk wanner men u aanspreekt op hoe u de taal gebruikt. Als gevolg van de vrijheid van meningsuiting mag ik mijn mening kenbaar maken, toch Nou ja, ik bedoel, de vrijheid van meningsuiting zou natuurlijk wèl onder druk komen te staan, als u mensen wilt opleggen om niet om 'woke' te zijn.

RaymondenJoop
RaymondenJoop22 jul. 2021 - 20:56

Amen, niets aan toe te voegen