Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Eerst nadenken....

  •  
27-09-2010
  •  
leestijd 20 minuten
  •  
BNNVARA fallback image

Abel Herzberglezing: Over tolerantie, xenofobie en herstel van vertrouwen.

alleenD66-leider Alexander Pechtold betoogde bij de 21e editie van de Abel Herzberglezing i in Amsterdam dat de westerse wereld, en Nederland in het bijzonder, op een tweesprong staat: kiezen voor polarisatie en provocatie of voor toenadering en inlevingsvermogen.
We mogen Abel Herzberg wel eeuwig dankbaar zijn. Zijn leven en werk blijven prikkelen. Blijven inspireren, maar ook intrigeren. Hij wordt wel vergeleken met Nathan der Weise, de mythische figuur van De Goede Jood.
Deze Nathan is gevormd door een geschiedenis van onderdrukking en vervolging. Toch is hij mild en vergevingsgezind gebleven. Zijn kracht ligt in zijn wijsheid. Ja, de gelijkenis met Herzberg is treffend.
Herzberg groeide op in een onredelijke en bij vlagen krankzinnige wereld. Maar zelf bleef hij altijd zijn hoofd gebruiken. Altijd maar nadenken. Over geweld, racisme en uitsluiting. Over wat de ander bezielt. Hij verstond ook de kunst om tot tien te tellen, of tot een veelvoud daarvan. Nooit meteen reageren. Altijd eerst nadenken. Ik wil daar graag een voorbeeld aan nemen. En ik kan dat ook anderen aanraden. 
Het lijkt mij een houding waarmee in onze tijd veel te winnen valt. Inlevingsvermogen en analyse, dat is wat we, juist vandaag, nodig hebben. En, iets meer vertrouwen over en weer. Want vertrouwen is het cement van onze samenleving. Als dat afbrokkelt, ontstaan gevaarlijke scheuren in het sociale bouwwerk.
Hoe tekenend is het dat we een SIRE-reclame nodig hebben om elkaar weer te begrijpen en te verdragen? U kent ‘m wel, dat SIRE-spotje: ‘Aardige mensen. Hoe gaan we er mee om?’. Minder wantrouwen dus. Dat klinkt misschien vreemd uit mijn mond. Ik word immers voor mijn wantrouwen betaald.
Het is mijn werk als parlementariër om een regering argwanend te volgen in alles wat zij doet of nalaat. Maar wat ik vooral wantrouw is een beleid dat gebaseerd is op wantrouwen, en op het aanwakkeren daarvan. En dat is waar we vandaag de dag mee te maken hebben. 
De polarisatie is weer helemaal terug. Polarisatie als zodanig is het probleem niet. Ik juich de keuze er voor niet toe. Polarisatie werkt verlammend en het getuigt van intellectuele gemakzucht. Maar de keuze voor polarisatie is een legitieme! De spelregels van onze democratie sluiten die niet uit.
Wie, – laat ik zeggen – met de helft plus één wil gaan regeren, mag zijn goddelijke gang gaan. En al is dat moeilijk, zo’n regering kan een samenbindende functie vervullen. Het kabinet Den Uyl trad ook aan in een tijd dat polarisatie in de mode was. Het was daar zelfs het resultaat van. Maar het was ook diezelfde Den Uyl die het primair als zijn taak zag om ‘de boel bij elkaar te houden’. Ja, die uitdrukking is ouder dan sommigen vermoeden… 
Echter, wanneer polarisatie gepaard gaat met stigmatisering en uitsluiting, met verruwing en vergroving, – alles onder het mom van de vrijheid van meningsuiting – dán wordt het een heel ander verhaal. Dán splijt de samenleving.  
Ik maak liever een andere keuze. Ik wil geen bijdrage leveren aan het verscherpen van die tegenstellingen. Ik zou liever het tussengebied verkennen. Niet omdat ‘de waarheid’ per definitie in het midden ligt, maar omdat we moeten proberen die van alle kanten te bekijken.  
Dat klinkt natuurlijk heel eenvoudig. Maar hoe makkelijk is het om dat ook echt te doen? Om verschanste posities te verlaten? Om een conflict vanuit het perspectief van je opponent te bezien? De praktijk laat zien dat dàt vaak ingewikkeld is. En dat het moed vergt.  
Dames en heren, wat mij betreft staan twee vragen centraal: Wat hebben we te verliezen bij polarisatie en stigmatisering? En wat hebber we te winnen bij toenadering, begrip en tolerantie? Daar wil ik vandaag op ingaan. Het is inspirerend om te zien hoe men dat elders aanpakt.
Mag ik met u even over de grens kijken? Geen hele ‘tour d’horizon’, zoals ze in diplomatieke kringen zeggen. Alleen even via Londen naar New York en Washington. Een rondje Angelsaksische wereld dus. Dat is toch zeker ook de wereld waarmee Nederland zich, met al zijn Atlantische tradities, verbonden voelt? Waar het van oudsher zijn inspiratie vandaan haalt? En overigens: andersom evenzeer. 
Het was deze zomer precies vijf jaar geleden dat extremisten bomaanslagen pleegden in de Londense Metro. De burgemeester van Londen, Ken Livingstone, was altijd zo trots geweest op zijn stad. Hier leeft iedereen “zij aan zij en in harmonie met elkaar”, had hij uitgeroepen. 
De aanslagen van 7 juli 2005 maakten een einde aan dat ideaalbeeld. Wat had de burgemeester nu nog te zeggen? Hij veroordeelde de aanslag. Dat sprak voor zich. Hij liet ook weten geen greintje sympathie te hebben voor de daders. Sprak ook voor zich. Hij sprak ook over de ongelijkheden in de wereld, over de rol van het Westen in de jaren ’80, en over de voedingsbodem van het Islamitisch terrorisme. Dat sprak iets minder voor zich…
Het leverde hem kritische reacties op. Ook in Nederland. ‘Een kruiperig mea culpa’ (1), klonk het een jaar geleden vanaf deze plek. Misschien wáren sommige uitlatingen van de burgemeester ook niet zo gelukkig. Gelukkig was wel dat hij zijn vertrouwen uitsprak in de stad en zijn inwoners. En dat hij een polariserend debat wist te vermijden. Als het doel van de terroristen was om bevolkingsgroepen uit elkaar te drijven, dan hebben ze dat doel gemist. De bevolking sloot juist de rijen.
Kennelijk kan een multi-etnische en veelkleurige samenleving ook kracht en vastberadenheid ten toon spreiden. Kennelijk hoeft de strijd tegen extremisme en geweld niet gepaard te gaan met felle polemieken, morele scherpslijperij of anti Islam retoriek. En kennelijk heeft Londen iets wat in ons land is zoek geraakt. “Hier in Londen”, zei Livingstone vijf jaar na dato, “hebben de mensen geaccepteerd dat diversiteit de kern is van wat Londen tot zo’n succesvolle stad heeft gemaakt. We verwachten niet van mensen dat ze hun levenswijze veranderen. De belangrijkste waarde is: leven en laten leven.”
Ik vraag me af: staat die uitdrukking nog in de Hollandse Van Dale? Of staat daar bij dan als typering ‘archaïsch taalgebruik’? Nieuwerwetse woorden als ‘inburgeringcursus’ en ‘gedogen’ staan er wel in, Maar die zijn weer niet te vertalen naar het Engels. En dat is veelzeggend… ‘Apartheid’ is tot nu toe het enige ‘zuiver’ Nederlandse woord dat in het buitenland begrepen wordt. En bij dat ene woord moet het wat mij betreft voorlopig maar even blijven. 
Wat Livingstone deed in Londen, doet Bloomberg in New York. Zij staan allebei heel verschillend in het leven. – Roder dan ‘Rode Ken’ kan je bijna niet zijn. – Rijker dan de steenrijke Mike is ook bijna niet mogelijk. Maar als het gaat over diversiteit en immigratie, vallen ze elkaar in de armen. Bloomberg beschouwt migranten niet als probleem, maar als oplossing. Om te voorkomen dat die oplossing omslaat in een probleem, gaat hij vrijdags naar de moskee, zaterdags naar de synagoge en op zondag naar de kerk. Over het wekken van vertrouwen gesproken…
Dames en heren, op 3 augustus ging de monumentencommissie van New York akkoord met de sloop van een aantal oude panden. Daarmee kwam, – althans in fysieke zin – ruimte vrij voor de bouw van een Islamitisch centrum in Manhattan. Niet op de plek van Ground Zero, zoals wordt gesuggereerd, maar wel in de buurt. Dezelfde buurt trouwens waar ook een joods gemeenschapscentrum gevestigd is, dat overigens nog nooit door iemand een synagoge is genoemd.
Diezelfde dag hield Bloomberg een toespraak waarvan ik het niet erg zou hebben gevonden als die in Nederland live zou zijn uitgezonden. (2) In zijn betoog ging hij terug naar die warte dag in september 2001. Hij herinnerde er aan dat duizenden vrijwilligers die dag nog duizenden mensenlevens hebben gered. Meer dan 400 vrijwilligers zouden het zelf niet overleven.
“Terwijl zij de brandende gebouwen binnenstormden”, zo zei Bloomberg, “stelde geen van hen de vraag: ‘In welke god gelooft u?'” Bloombergs conclusie: “Wij eren hun levens niet door de constitutionele rechten waar zij voor stierven, te ontkennen. Wij eren hun levens door die rechten te verdedigen en de vrijheid die de terroristen aanvielen.”
Was er dan helemaal niets aan te merken op zijn verhaal? Ja, toch wel. Eén passage is vandaag de dag een beetje pijnlijk. Daarin memoreert hij dat New York is geworteld in ‘Dutch tolerance’. Ja, New York was ooit Nieuw Amsterdam. En onze hoofdstad heeft de reputatie een vrijhaven te zijn waar de tolerantie is ingebakken.
Die reputatie is ook niet onverdiend. Door de eeuwen heen werden buitenlandse bezoekers van steden als Amsterdam en Leiden aangenaam verrast door het klimaat dat zij daar antroffen. Het klimaat van wetenschappelijke, culturele en persoonlijke vrijheid dat mensen als Descartes naar Nederland trok.
De tolerante sfeer in deze steden strekte zich echter niet uit tot het hele land. En dat is een nuance die veel buitenlandse bezoekers ontging, waardoor de mythe van de ‘Hollandse tolerantie’ over de hele wereld kon uitzwermen. Met de deelname van een Hollander aan de protestmanifestatie tegen de bouw van een islamitisch centrum zal dat misverstand nog niet uit de wereld geholpen zijn. Maar de volgende keer zal Bloomberg een gelijksoortige passage zeker uit zijn toespraak schrappen…
Die volgende keer zou 11 september 2011 kunnen zijn. Het islamitisch centrum zal tegen die tijd geen twistpunt meer zijn. Misschien is de bouw zelfs wel stopgezet. Maar zou dat voor Stop Islamization Now een reden zijn om het kalmer aan te doen? 
Of eerder een aansporing om door te gaan? Om ook de sluiting van moskeeën elders af te dwingen? Al met al is de kentering moeilijk te doorgronden. Tot september van dit jaar had de jaarlijkse manifestatie het karakter van een herdenkingsplechtigheid. Vanwaar dan nu opeens die politieke ophef en verdeeldheid? Negen jaar na dato…!
De huidige, grimmige sfeer valt dan ook niet primair te verklaren uit de verschrikkingen van de aanslag. De oorzaak kan ook niet gevonden worden in houding en gedrag van de financiers van het Islamitisch centrum. Dat zijn juist hele gematigde moslims. Daisy Khan, een van de initiatiefneemsters, zet zich al jaren in voor integratie. De Moskee – preciezer gezegd: het wijkcentrum met gebedsruimte – past in dat streven. Khan zegt: “Om goed te integreren hebben we instituten nodig om ons met de gemeenschap te verbinden.” (3) 
Nee, het initiatief van mevrouw Khan kan niet de ware oorzaak zijn van de ophef. Die moet gezocht worden in het veranderende politieke klimaat in de Verenigde Staten. En in het activisme van extreem rechtse en nationalistische groeperingen. Zij hebben Ground Zero ontdekt als platform voor radicale propaganda en xenofobie.
Wat Bloomberg is voor New York, wil Barack Obama zijn voor Amerika en de rest van de wereld. Misschien moet ik wel zeggen: hàd willen zijn. Hij slaat bruggen tussen landen en continenten. Smeedt nieuwe coalities. Maar ligt in eigen land zwaar onder vuur. Heeft hij zich vertild? Misschien wel. Het lijkt ook haast een wetmatigheid. De machtigste man ter wereld loopt vroeg of laat tegen de grenzen van zijn macht op. 
Peter Beinart, ex-hoofdredacteur van The New Republic, noemt dit een typisch voorbeeld van het Icarus Syndroom. (4) De mythische figuur Icarus had vleugels van een houten raamwerk, veren en was. Hij mocht niet te hoog vliegen, want dan zou de was smelten. Hij deed dat toch en stortte in de zee. Hij was het slachtoffer van zogeheten ‘hybris’.Daar is geen goed Nederlands woord voor, maar overdreven trots, hoogmoed, grootheidswaan, onbeschaamdheid en arrogantie komen allemaal in de buurt.
Het bijzondere van Obama is, dat hij zich volledig bewust lijkt van dat risico, maar toch- zonder hoogmoed aan de dag te leggen – grote hoogtes opzoekt. Ambitie heeft hij wel, maar arrogant is hij niet. Die twee begrippen worden wel eens door elkaar gehaald, maar zijn in wezen precies het tegenovergestelde van elkaar.
Arrogantie is het gevoel dat je alles kunt maken en je weinig van anderen hoeft aan te trekken. Ambitie is het besef dat je juist alles op alles moet zetten om je doelen te bereiken en dat je daarom ook anderen nodig hebt. 
Het is met die ambitie dat Obama zaken oppakt. Ook zaken die zijn voorgangers hebben laten liggen, omdat die er hun vleugels niet aan wilden branden. Zijn handreiking bijvoorbeeld in Caïro aan de moslimwereld, met zijn pleidooi om wantrouwen en meningsverschillen te overwinnen. En waar zijn voorganger het geschil tussen Israel en de Palestijnen liet voortsudderen, probeert hij het overleg toch weer los te wrikken. In hoeverre hij zijn missie kan voltooien, is nog maar de vraag. Het optimisme van de begindagen is al lang geweken. De aanhoudende economische recessie wordt hem zwaar aangerekend. 
Intussen draait de anti-Obama campagne op volle toeren. Zo trekt Pamela Geller van Stop Islamization Now, alle registers open als de naam Obama valt: ‘Een zieke man’, ‘een ‘lafaard’ en ‘een man die praat als een moslimterrorist’. De campagne is niet primair gericht op het beleid van Obama, maar op de persoon Obama. – Reist hij naar het buitenland, dan maakt hij daarmee duidelijk dat hij zich niet verbonden voelt met zijn eigen land. – Loopt hij niet over de met olie besmeurde stranden bij Louisiana, dan geeft hij daarmee te kennen dat de olieramp hem niets kan schelen. – Gaat hij naar Martha’s Vineyard op vakantie, dan laat hij daarmee zien dat hij liever onder de rijken vertoeft dan onder de armen.
Op deze manier is er natuurlijk altijd wel wat te vinden. Trouwens, hij heet toch eigenlijk Barack Hussein Obama? Dan is hij deep down toch een Moslim?
Ik zou niet weten hoe je dat conservatief, nationalistische allegaartje zou moeten typeren. Hebben ze gemeenschappelijke idealen? Hebben ze een gezamenlijk programma? Haat en angst, dat is wat hen bindt. Boze blanken, homohaters, anti-abortus activisten. En dominee Terry Jones met zijn 50 volgelingen, die exemplaren van de Koran had willen verbranden; allemaal gaven ze gehoor aan de oproep om op 11 september in New York te demonstreren.
En bij zo’n gezelschap sloot onze geblondeerde Verlosser zich graag aan… Inspirerend is de anti-Obama campagne zeker niet. Maar ik moet toegeven: die zet óók aan tot nadenken. Waar kan politieke verruwing en vergroving toe leiden? Waar ligt de grens tussen kritiek en karaktermoord?
U denkt nu misschien dat ik me blindstaar op de Angelsaksische wereld. Daarom ook nog even een tussenstop in Brazilië. Luiz Inácio Lula da Silva, zíjn bijnaam is Lula, is sinds 2003 president van het land. Een land, van oudsher gekenmerkt door diepe kloven: – tussen rijk en arm – tussen grootgrondbezitters en landarbeiders – tussen burgers en militairen. 
Die tegenstellingen bestaan nog steeds. Maar Lula heeft het land wél verenigd rond een gematigde, sociaal-democratische politiek. De armen gaan er spontaan de straat voor op, terwijl de generaals in de kazerne blijven. Decennia lang was de blik van de regering naar binnen gericht, maar Lula omarmt de globalisering. Intussen wordt Brazilië volwassen en ontvluchten steeds meer mensen de armoede.
Nog een veelzeggend detail: Lula zelf heeft zijn lagere school niet afgemaakt, maar hij heeft wel veertien nieuwe universiteiten gesticht. Natuurlijk weet ik niet hoe het avontuur afloopt, maar Lula laat zien wat de kunst van het compromis vermag.
Dames en heren, door wie of wat willen wíj ons laten inspireren? Door mensen als Livingstone, Bloomberg of Obama? Of liever door Sarah Palin of Pamela Geller?
Heeft ons land ook inspirerende verhalen? Is er trouwens nog iets over van ‘Nederland Gidsland’? Waar zijn we trots op? Wat zegt de buitenlandse pers over ons?
Van de zomer sloeg ik wel eens een buitenlandse krant open en dan schrok ik van de manier waarop over ‘the Dutch’ geschreven wordt. De eigenschappen die ons worden toegedicht. ‘Dirty’, ‘mean’, ‘ugly’ en ’cruel’. 
Gelukkig hadden die kwalificaties slechts betrekking op Oranje op het WK voetbal. Sommigen denken dat over Oranje zo kritisch geschreven werd, omdat het imago van Nederland in het buitenland gekanteld is: van speels en frivool naar hard en ruw. Dat kan ik niet beoordelen, maar ik weet wel dat we niet meer gezien worden als in de zomer van 1974, toen we die andere finale verloren.
Natuurlijk zijn er ook dingen die we goed kunnen. Een voorbeeld. The Dutch Approach in Afghanistan. Die is wereldwijd geprezen. Onze soldaten traden de bevolking soms zelfs blootshoofds tegemoet. Om te praten en om thee te drinken. Ja, u hoort het goed! Thee drinken! 
Nu moet ik er wel bij zeggen dat zoiets als thee drinken in Uruzgan nog niet zo verdacht en omstreden is als in Nederland…. In alle ernst. Vertrouwen wekken, dat was hun specialisme. Helaas, de toenmalige coalitiepartners in Den Haag waren in dat opzicht zélf minder begenadigd. 
De confidence building-missie in Afghanistan kon geen passend vervolg krijgen. Wegens gebrek aan vertrouwen in politiek Den Haag.. Wat een bittere ironie! De afgelopen jaren voltrokken zich in ons land tegenstrijdige processen op het gebied van integratie dan wel segregatie. Die bleven deels onder de radar.
Het valt helaas lang niet iedereen op, maar steeds meer allochtonen werken hard aan hun plaats in de samenleving. De tweede generatie nieuwkomers doet het aanzienlijk beter dan de eerste. De deelname aan het hoger onderwijs stijgt spectaculair. Er ontstaat een allochtone middenklasse
– die lid wordt van clubs en organisaties – die de Nederlandse media volgt – die even hoge opkomstcijfers laat zien bij verkiezingen – en die zich zelfs aansluit bij partijen die aan de wieg van het homohuwelijk en euthanasie hebben gestaan.
Het heeft even geduurd, maar nu gebeurde het vanzelf! Het klinkt nu haast als vloeken in de kerk, maar de integratie verliep in veel opzichten succesvol! Diezelfde jaren voltrok zich in Nederland ook nog een andere trend. Een trend die daar haaks op staat. De gezindheid tegenover alles wat niet-Nederlands was, veranderde. De bereidheid om nieuwkomers te aanvaarden, nam juist af. 
‘Multicultureel’ werd in sommige kringen een woord dat nog alleen op honende toon wordt uitgesproken. Ook onze jeugd springt er niet gunstig uit. Nederlandse scholieren blijken lang niet zo tolerant als internationale leeftijdgenoten. Migrantenkinderen hebben minder recht op onderwijs dan zij zelf, vinden ze.
Onderzoeker Ralf Maslovski verbindt daar deze conclusie aan: “Het publieke debat is veranderd en die ontwikkeling heeft de uitwerking op jongeren kennelijk niet gemist.” (5) Ook niet op allochtone jongeren. Uit cijfers blijkt dat hun geloof in de eigen toekomst afneemt, terwijl hun opleidingsniveau juist stijgt! 
Een veranderende gezindheid dus. Die werd manifest op 9 juni. Wat ook voor mij een ontnuchterende ervaring was. We zijn nu drie maanden verder. En kunnen vasttellen dat de verkiezingsuitslag een dijkdoorbraak betekende.
Het Nederland zoals we dat gekend hebben, bestaat niet meer. Het politieke midden is weg geslagen. Nederland was altijd een driestromenland, maar lijkt op weg naar een tweedeling. Alleen al het vooruitzicht van een polariserend kabinet, leidde tot een breuklijn die uniek is in onze geschiedenis. Het ging, en gaat niet louter om de vraag: ben je voor of tegen polarisatie?
Het gaat er ook om: kun je regeren met een partij, – die een loopje neemt met de rechtstaat, – die van stigmatiseren zijn handelsmerk heeft gemaakt – en zich bij voorkeur bedient van kwetsend taalgebruik?  
Ik zie het nu als dè opgave van dat andere Nederland om voor het voetlicht te brengen dat er grenzen zijn. En dat er een beschaafd alternatief is. Niet gericht op uitsluiting, maar op insluiting. Niet gebaseerd op wantrouwen, maar gericht op herstel van vertouwen. Als dat ónze ‘ferme wil’ is, moeten we eerst doorgronden wat er gaande is.
Hoe valt de omslag in ons klimaat te begrijpen? Wat zit er achter? Van welke problemen en obstakels zullen we ons rekenschap moeten geven? Ik noem er een paar. Een deel van het antwoord ligt in het huidige tijdsgewricht, waarin traditionele zekerheden afbrokkelen. De industriële samenleving en de klassieke verzorgingsstaat zijn op hun retour.
De kenniseconomie in wording biedt nieuwe kansen en zekerheden, maar die liggen nog niet voor iedereen binnen handbereik. En daar komt nu een economische crisis bovenop, met toenemende zorgen over werk en inkomen. In zulke omstandigheden wordt ook in ons land de hang naar nostalgie sterker. En is het lonend geworden om krachtige taal uit te slaan richting allochtonen en immigranten. 
Het vermolmde karakter van onze democratie maakt het er ook niet gemakkelijker op. We hebben een ‘minimalistische democratie’. Elke vier jaar mag worden gestemd. En dat vindt men wel genoeg. Maar politieke partijen kunnen hun kiezers daardoor niet binden. Dat is een structurele tekortkoming van de Nederlandse politiek. Het resultaat: chronische electorale instabiliteit. 
Die begon toen de zuilen leegliepen en partijen hun rol als bindmiddel verloren. Sindsdien kampen partijen met leegloop en een mokkend electoraat. En toch blijft de politiek maar aanhikken tegen meer vormen van directe democratie. Een verklaring voor het gebrek aan tolerantie vinden we ook in onze geschiedenis. 
Nederland heeft een lange historie van godsdiensttwisten. De kracht van de zuilenmaatschappij lag in de pacificatie. De elites spraken met elkaar en deden zaken. We leken daarom tolerant, maar mensen uit die verschillende groepen kwamen elkaar nauwelijks tegen. Die zaten veilig in hun eigen zuil. Die gingen niet met elkaar om.
Hoezo tolerant en verdraagzaam? En dan nu opeens samenleven met honderd andere nationaliteiten? In een tijd waarin niets zeker is? Waarin de wereld zeer dynamisch is, maar allesbehalve overzichtelijk? Dat is een beproeving voor wie dat niet gewend is, of niet de kans ziet zich daarin staande te houden. 
Dames en heren, ik zei al, we hebben analyse en inlevingsvermogen nodig. Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan? Moeten we dan niet… eerst even nadenken? 
Met wie of wat hebben we eigenlijk te maken? Gaat het om antisemitisme dat met lokjoden moet worden bestreden? Of om opgeschoten jongeren met een teveel aan testosteron? We zullen de waarheid van alle kanten moeten bekijken. Een conflict ook vanuit het perspectief van onze opponent moeten bezien. En daarmee ook die inmiddels magische anderhalf miljoen Nederlandse kiezers – die sinds 9 juni zo duidelijk op de kaart staan – begrijpen én bereiken.
Want laten we ons realiseren: wie dagelijks in de Rotterdamse Koopgoot de hoofddoekjes ziet, denkt niet in de eerste plaats aan grondrechten, aan de vrijheid van godsdienst. Als gematigden die een brug willen slaan, moeten we op twee fronten strijd leveren. Met de radicalen aan de ene kant én met de radicalen aan de andere kant. Met de rechtse en xenofobe ‘Hollanders’, maar evengoed met fanatieke moslims. Waarbij we ons er van bewust moeten zijn dat zij elkaar steeds de bal toespelen, over onze hoofden heen. 
De Imam, die radicale en onverzoenlijke taal uitslaat, speelt uiteraard de populisten in de kaart die de islam als oorlogszuchtig willen bestempelen. En andersom: woeste aanvallen op de Islam zijn weer koren op de molen van conservatieve moslims. Zo dragen radicalen in beide kampen de munitie aan voor de verbale aanvallen op elkaar.
Nikolaos van Dam, de voormalige ambassadeur van Nederland in Indonesië, wees daar ook op (6). Turken en Marokkanen zijn volledig verschillend, ook al zijn ze moslim. Maar de perceptie is dat alle moslims hetzelfde zijn. Door onze fixatie op de islam, waarschuwde hij, wordt het een self-fulfilling prophecy. 
Veel moslims beginnen zichzelf steeds meer als moslim te zien, terwijl zij zich daar vroeger niet zo van bewust waren. Voor mij als geboren Nederlander is het al niet eenvoudig om op twee fronten actief te zijn. Maar hoe vergaat het de gematigde moslims onder ons? 
Preciezer gezegd: al die individuen met een moslimachtergrond? Zij zitten nog veel meer in de knel. Elke keer dat een moslim haat predikt, – of hij dat nu doet vanuit een moskee in Teheran of Slotervaart of vanuit de grotten bij Tora Bora – elke keer weer wordt argwanend gekeken naar de honderdduizenden in ons land die er niets mee te maken hebben. 
“Het moslimfanatisme heeft zijn eigen mensen in een hoekje gedrukt”, zegt de schrijfster Nazmiye Oral (7). Al zegt ze elke dag dat ze niet in Allah gelooft, ze wordt toch steevast als moslima bejegend. Met waarschijnlijk dubieuze bedoelingen. We zijn in wezen allemaal slachtoffer, zegt ze. Ik citeer:
 “Ze – (de extremisten) – hebben gewonnen omdat hun manier van denken de boventoon voert. Denken dat is gestoeld op haat, op onbegrip, op verdeeldheid en op angst. Het is het denken dat geboren is uit een gevoel van achtergesteld zijn. En overheersing door een groep die ze als vijandig ervaren.” 
Een rake beschrijving, maar ik maak er één kanttekening bij. ‘Ze’ hebben natuurlijk nog niet gewonnen. Dat hebben ze pas als wij ons hoofd buigen. Ze hebben al wel laten zien wat we te verliezen, dan wel te winnen hebben. Het is een duur woord, maar het is onze vrijheid die hier op het spel staat. 
Dames en heren, terwijl de economische crisis aanhoudt, worden in veel landen de tegenstellingen scherper. En groeit de onvrede. Onvrede over de globalisering. En over de nationale politici die geen antwoord lijken te hebben. En die dan hun toevlucht zoeken in populisme. 
Het is helaas een beproefde methode: om de achterban weer in het gareel te krijgen, richten leiders – ter maskering van de eigen onmacht – de aandacht op de zogenaamde ‘vreemde elementen’ in hun land. Het idee om een klopjacht op zigeuners te organiseren is dan één van de eerste dingen die opkomt. Zigeuners worden meestal toch al met de nek aangekeken. En zijn dus een aantrekkelijk doelwit, zo zal men ook in het Elysée hebben gedacht. 
Ze worden als groep – dus zonder onderscheid des persoons – Frankrijk uitgezet. Dat is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar dat is niet het type kritiek waar de president van wakker ligt. Hij zal zich eerder afvragen of hij nu iets te pakken heeft waarmee hij zijn tanende populariteit kan opvijzelen.
En in Nederland is een partij met tanende populariteit hem inmiddels gevolgd… In Italië en Hongarije begint het ook steeds meer te rommelen. En in Duitsland springen de lichten op oranje. Zou dat nou echt komen omdat de problemen met immigratie, overlast en criminaliteit groter zijn geworden? Of zijn die nu alleen maar beter verkoopbaar? 
“De problemen beginnen bij de immigranten”, zegt de leider van de Zweede anti-Islampartij die vorig weekend verrassend twintig zetels won. Waar dit alles toe kan leiden, zien we al zo’n tien jaar in Denemarken, met z’n ‘opt outs’ in Europa, als het om de verworvenheden van de rechtsstaat gaat. Er heerst daar een oorverdovende stilte. Een normale discussie over islam en immigratiebeleid wordt er gemeden als de pest. Ik vind het verontrustend: in Denemarken groeit een heel nieuwe generatie op die niet beter weet…
De westerse wereld staat op een tweesprong. Kiezen voor polarisatie en provocatie? Of voor toenadering en inlevingsvermogen? Zeilen we gemakzuchtig mee op de golven van het wantrouwen en populisme? Of sturen we aan op herstel van vertrouwen? 
Mijn uitgangspunt daarbij is, en blijft, dat normaal samenleven met al diegenen die ‘anders’ zijn de enig begaanbare weg is. Maar dat alleen zéggen, overtuigt niet meer. De opdracht is met een alternatief te komen dat verder gaat dan de morele verontwaardiging alleen.
Daarin geef ik Bas Heijne gelijk in zijn analyse onlangs in de NRC (8). Een alternatief, dat mensen het geloof teruggeeft dat hun ongenoegen wordt gehoord. Een ongenoegen dat broeit door de hele samenleving heen. Een ongenoegen dat breder gaat dan over islam en immigratie.
Het gaat óók  over verlies van zekerheden in het dagelijks bestaan. Van chagrijn over lege cellen, terwijl er toch voldoende raddraaiers rondlopen, tot aan de boosheid van mensen die hun pensioen zien verdampen na een leven lang werken. Het gaat verder dan de frustratie over de gestolen en fiets en de tasjesroof. Het zit dieper. Mensen zijn vervreemd geraakt van hun oude, vertrouwde omgeving en voelen zich achtergelaten in de krimpgebieden. 
Dames en heren, de Nederlandse geschiedenis is niet rijk aan charismatische leiders die de weg wijzen. Dat is ook niet zo erg. De oude Drees was ook goed in zijn tijd… Maar de vraag is nu: Wat voor leiders hebben we vandaag nodig? Wie zien we liever de vliegtuigtrap afkomen? Leiders die binden of leiders die polariseren?
Gaat onze minister president met Bloomberg nog eens naar het Islamitisch wijkcentrum in New York? Of samen met Sarah Palin op jacht in Alaska?
Noten (1) Nausicaa Marbe, Abel Herzberglezing, 20 september 2009 (2) Mike Bloomberg, Remarks on the proposed Mosque and community Center, Toespraak op bijeenkomst met religieuze leiders op 3 augustus 2010, Zie www.mikebloomberg.com (3) Interview met Daisy Kahn op Nieuwsuur, 7 september 2010 (4) Peter Beinard, The Icarus Syndrome: A History of American Hubris, HarperCollins, June 1, 2010 (5) Bart Funnekotter, ‘Burgerschapsles gewoon bij scholen gedumpt; Onderwijsonderzoeker Maslovski hekelt ‘halfslachtige’ aanpak van burgerschapsvorming bij scholieren’, NRC Handelsblad, 29 juni 2010 (6) Nikolaos van Dam, voormalig Nederlands ambassadeur in Indonesië, toespraak Jakarta Convention Center, 29 april 2009, http://www.nikolaosvandam.com/pdf/speech20090429uk.pdf (7) Nazmiye Oral, de Volkskrant, 6 september 2010. (8) Bas Heijne, ‘Wie populisme niet snapt, verliest het debat’, NRC Handelsblad, 6 september 2010.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

7731BK11
7731BK1127 sep. 2010 - 14:32

De lezing klinkt inhoudelijk heel mooi en waar. En tóch......ik krijg er een ietwat bittere smaak van in de mond. Ben ruim 30 jaar lid van D66 geweest, met volle inzet en sympathie. Dankzij Pechtold heb ik daar een punt achter gezet. De snerende, cynische toon, waarop hij keer op keer in de 2eKamer Balkenende en Bos toesprak, vond ik beneden alle peil. Polariseren, dat was juist waar Van Mierlo, Terlouw en hun opvolgers zich nauwelijks of niet schuldig aan maakten: een REDELIJKE partij, die begrip voor andermans standpunten kon opbrengen en discussies aangingen. De arrogante houding van Pechtold stuitte mij dan ook tegen de borst. Zo wilde ik "mijn" D66 NIET. Voor het eerst heb ik dan ook niet op deze partij gestemd, er was een goed alternatief.

JeanneDarc
JeanneDarc27 sep. 2010 - 14:32

@ Henk Jansen ma. 27 september 18:42 Dames en heren, de Nederlandse geschiedenis is niet rijk aan charismatische leiders die de weg wijzen. Dat is ook niet zo erg. De oude Drees was ook goed in zijn tijd? Maar de vraag is nu: Wat voor leiders hebben we vandaag nodig? Wie zien we liever de vliegtuigtrap afkomen? Leiders die binden of leiders die polariseren? ==================================================== Henk Jansen: Een ding is zeker. Het type leider Pechtold (hoewel hij in mijn ogen het charisma en de kwaliteit van een leider totaal mist, maar dat terzijde) hebben we echt niet nodig. Iemand die grote problemen in de samenleving benoemt wegzetten als een demagoog en polarisator kan zichzelf moeilijk een leider noemen. ====================================================== Pardon ? Excuse me ? De heer Pechthold, zegt al in zijn eerste zin. Eerst nadenken. Heeft u zijn bijdrage begrijpend kunnen lezen en analyseren / concluderen ? Ten eerste, als we al een charismatisch leidersfiguur op Nederlands bodem hebben, in de politiek dan is dat de heer Alexander Pechthold wel. Hij is niet alleen charismatisch, hij heeft tevens een sterk analytisch denkvermogen, hij is ad rem, heeft een uitstekend debatteer talent, zijn visies zijn meestal onderbouwd, hij is beschaafd, een intellectueel en in bezit van een flitsende geest. Een ware kosmopoliet die verder kan en durft kijken dan de Nederlandse grenzen. Een ware Nederlander, die symbool staat voor verlichting, beschaafdheid, tolerantie, vrijzinnigheid. Hij is een voorbeeld die het boodschap van de ware Nederland uitdraagt in zijn handelen en woorden. ?Het klimaat van wetenschappelijke, culturele en persoonlijke vrijheid dat mensen als Descartes naar Nederland trok.? Daar staat hij voor. Hij zou beslist niet misstaan als staatsman, kundig als hij is, naast alle andere wereldleiders. Ik zal er apetrots op zijn. Mocht het ooit gebeuren, dan zal ik gelijk de vlag uithangen! Wat een schril contrast met de andere geadoreerde? leider? waar men tegen opkijkt en in alle fora hem fel verdedigt, daar hij problemen benoemt, uhm uhm. Ja, diegene in de politiek, onder het mom van problemen benoemen, zijn enige thema moslims en islam, de samenleving polariseert, bevolkingsgroepen stigmatiseert en over hen heeft net of ze achterlijk en tweederangs zijn. Daar geniet hij ook van. Hij heeft in zijn bol, dat jij alles kan roepen over die kudde, want die zijn minderwaardig en achterlijk. Vervolgens met een strak gezicht ook nog eens beweert, dat hij NIETS tegen moslims heeft. Wel nee? KOP vodden. Marokkaans tuig. Straat terroristen. Knieschotten. Noemt u dit problemen benoemen van ?de leider? ? Hij heeft niets tegen de moslims hoor. Welnee. Tegen de Islam. De TwinTowers zijn ook niet door moslims neergehaald, nee, volgens ?de leider? door de Islam. Dus alle moslims. Er is overlast, er zijn problemen. Deze dienen ook benoemt te worden, en iedereen in het land, ongeacht afkomst, dient zich aan de wetten te houden. Simpel as that.. Echter, er is een verschil tussen bevolkingsgroepen letterlijk denigreren en vernederen systematisch dagelijks met achterban media, vervolgens je als een held profileren omdat je zo een grote mond hebt. Problemen benoemen zou expliciet, duidelijk, helder en beschaafd moeten zijn, dus zonder gillen als een speenvarken. Daarnaast, de held Wilders, heeft in al die jaren niets voortgebracht, als een kapotte plaat, dan het retoriek van een paar zinnen, die hij voortdurend herhaalt. Arme Kamerleden, ze zitten daar in gijzeling. In naam van democratie, moeten ze dat continu aanhoren van hem en zijn partijconsorten. Heeft geen zin om iets zinnig met hen te bespreken, hij is in zijn missie blind en doof. Ook ieder Kamerlid die hem een weerwoord geeft, is achterlijk, pamper en nathouder, knettergek, worden zo geschoffeerd. Politiek bedrijven is niet altijd even leuk blijkt maar weer. Hij heeft in al die jaren, slijtend in de Tweede Kamer, wijzend en tierend, geen enkel steekhoudend, concreet en constructief oplossing naar voren gebracht. Problemen benoemen, bravo? wat goed zeg..en dan ? Intelligente mensen doorzien zijn retoriek, zijn onfatsoen, zijn visieloosheid, zijn angststoornis of machtswellust. Totaal geen inhoud. Hij vermijdt ook interviews, tja men kan wel eens vragen stellen, waar je creatief inhoudelijk, intelligent en ad rem op moet reageren. Die risico neemt hij niet. Daarnaast, minacht hij anderen, en is hij niet van gediend om ondervraagd te worden. Het is zoals het is, zijn visie, take it or leave it. Hij wil de regie houden, en is wars van inmenging. Andermans mening, dus ook van autochtone Nederlanders zal hem een worst zijn. Dat minacht hij simpel, en gaat mede daarom niet naar interviews, want dan moet hij wellicht meer zeggen dan ingestudeerd retoriek en hij heeft niet de visie en capaciteit om zijn mannetje te staan. Dus als jij beweert, dat Alexander Pechthold, Wilders als demagoog neerzet en zegr dat Wilders polariseert, dan is dat mijns inziens, volkomen terecht van dhr. Pechthold en berust op feiten. Als jij niet in kunt zien waarom, dan is dat jouw gebrek aan inzicht. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Als Pechtold echt dingen voor mekaar wil krijgen, stapt hij af van zijn politiekcorrecte denkbeelden en doet hij wat nodig is om de cohesie in de samenleving te bevorderen. En dat is nou net NIET pappen en nathouden en bagatelliseren van onze multi-culti problematiek. Het is daarom ook enigszins lachwekkend dat uitgerekend hij zo'n speech geeft. ============================================================= Ik lach ook. De woorden, politiek correct, pappen en nathouden, bagatelliseren, multi culti..ja ja, populaire woorden. Waar heb ik ze toch eerder gehoord.. Of nee wacht, ik hoor niets anders van de grote leider Wilders en zijn achterban die deze woorden blijven roepen als een papegaai. Bijna dagelijks. Het grappige komt nu. Ja, mooie woorden. En nu ?? In al die jaren, vanaf sowieso 2006 is er geen een constructief, beschaafd, concreet oplossingsvoorstel gekomen van ?de leider ? Of wacht, ow ja, dat waren de knieschoten en de kopvoddentaks, criminelen land uitzetten o.a. Constructieve oplossingen dienen een basis hebben, mocht het vruchten willen afwerpen. En die fundament is wederzijds respect, in de waarde laten, beschaafdheid, fatsoen, inlevingsvermogen, leven en laten leven. Dit zijn de vereiste basisvoorwaarden, om gedegen oplossingen aan te dragen. En niet, schelden, vernederen, wegzetten, systematisch. Problemen benoemen, duidelijk en helder, en vervolgens met de vereiste basisvoorwaarden werkbare oplossingen aandragen. En dat doet Wilders niet, hij zal het ook niet doen. Want dan is hij zijn paradepaard kwijt. Dhr. Pechthold draagt wellicht geen werkbare simplistische oplossingen aan a la minute zoals Wilders ze zo uit de mouw schudt. Dat heeft te met de complexiteit van de situatie en meerdere facetten te maken. Zoals onderbouwing en degelijkeheid o.a. Hij heeft wel de juiste houding en de basisvereisten om de problemen daadwerkelijk en verantwoordelijk aan te pakken. Daarnaast wijst hij een ieder, op zijn eigen verantwoordelijkheid ongeacht religie, ras, etniciteit, geslacht aan. Door als een voorbeeld figuur, mensen proberen in te laten zien, wat hun individuele verantwoordelijkheden zijn. Dat ze zich o.a. niet met extremisten moeten inlaten, of ze nu van het Westen of Oosten zijn die extremisten. Hij wist op het gevaar, om deze extremisten blindelings te volgen. Dat is wat een leider hoort te doen. Van een leider kan geen instant uitvoerbare oplossing, 1, 2 , en 3 hup, klaar, verwacht worden. Een goede leider spreekt mensen in het land aan, inventariseert problemen, knelpunten, en draagt vervolgens weldoordachte oplossingen aan. Maakt geen onderscheid in links rechts, afkomst, religie, door niemand uit te sluiten. Hij spreekt ze aan als landgenoten. En wijst hen de juiste weg, de weg van verdraagzaamheid, fatsoen en respect en verantwoordelijkheid. Mensen kunnen niet als een muilezel onder dwang meegeslepen worden, met alleen maar regels en pressie en wetten en straffen. Mensen kun je alleen welwillend maken, inzicht geven, aanspreken, inspireren. Zodat mensen, uit zichzelf bereid zijn, gemotiveerd om gezamenlijk in vrijheid, gelijkheid en broederschap met elkaar te leven. Zich daarbij aan de wetten houdend. Die inspirerende, bindende capaciteit dient een staatsman, een leider te hebben voor een cohesie in de maatschappij. De heer Alexander Pechthold is een staatsman die dat in zich heeft met zijn visie en zijn charisma en intellect, om een inspirerende, daadkrachtige leider te zijn zowel op nationaal als internationaal nivo... wat mij betreft. Een kopje thee, groene thee, mint thee of engelse thee of high tea, of bakje koffie zou ik zeker niet afslaan met hem. Een nationale theedag houden in NL. Gewoon bij de buren, en wel bij de vreemde medelanders. Mischien zijn ze net mensen zoals ons, en zullen ze bij aankomst op bezoek niet aanvallen, of gif in de thee doen. Als we dat ervaren, gaan we tot op de orde van de dag, en laten we dan gelijk op bezoek hebben o.a. over de problemen in de maatschappij, of als mens in de maatschappij. Mischien komen we dan ergens, dat we toch mensen zijn, maar anders in NL. Dat we anders mogen zijn in NL. Een verworven recht, wat een rijkdom.

Idiotproof
Idiotproof27 sep. 2010 - 14:32

Ik beschouw Pechtold vooral als een inconsequent denker. Hij wil verdraamzaam zijn voor onverdraagzamen. Voor de ene vorm van haat en polaristatie sluit hij de ogen. Om vervolgens de PVV en GW te beschuldigen van polarisatie en haatdragerij. Dan kun je aandragen dat de PVV en GW een andere rol spelen dan jongeren die een spreekkoor aanheffen maar ze doen in principe hetzelfde. De PVV vertegenwoordigt een groep mensen. In mijn opinie moet je beide partijen op hun onverdraagzame gedrag en uitspraken aanspreken maar Pechtold heeft kennelijk voor één van de partijen meer begrip.

Paul!
Paul!27 sep. 2010 - 14:32

Van links naar rechts..... uiteindelijk blijven het altijd golfbewegingen, op elke beweging naar links of rechts volgt altijd weer een golfbeweging de andere kant op. Het verlangen naar onderling overleg heeft plaatsgemaakt voor het verlangen naar confrontaties, het "samen komen we er wel uit" is vervangen door de schreeuw om de harde aanpak. Tolerantie is passé, confrontatie is het nieuwe toverwoord. Al blijven er natuurlijk altijd nog wat mensen die zich vastklampen aan wat voorbij is, we moeten ons wel degelijk aanpassen aan de veranderingen binnen de maatschappij, als we daarin willen blijven functioneren. Dat geldt voor Alexander Pechtold, net als voor ieder ander. Zelfs enkele volksvertegenwoordigers spreken inmiddels niet langer in mooie volzinnen, maar gewoon heel direct met de vuisten, wat vaak veel concreter aanvoelt, al schrikt het vertegenwoordiger van de aloude elite misschien af. Mij ook wel eerlijk gezegd, ik heb gewoon nog meer tijd nodig om me in te stellen op onze zo snel veranderde samenleving. Het is een feit, de tijden zijn veranderd. De tijd van het poldermodel is voorbij. De tijd is nu rijp voor het knieschotmodel.

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:32

Pechtold: "Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan? Moeten we dan niet eerst even nadenken? Met wie of wat hebben we eigenlijk te maken? Gaat het om antisemitisme dat met lokjoden moet worden bestreden? Of om opgeschoten jongeren met een teveel aan testosteron?? Rest my case.

1 Reactie
Klaas2
Klaas227 sep. 2010 - 14:32

---[Rest my case. ]---- En een vierde keer dat je hierover begint. Lijkt psychiatrische proporties aan te nemen, en dan heb ik die van gisteren niet eens meegeteld.

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:32

Het moet niet veel gekker worden. Gaat Pechtold ook al hier schrijven? En ja hoor het gaat natuurlijk over XENOFOBIE mijnheer Pechtold zijn stokpaardje. Ik zou mijnheer Pechtold ook willen adviseren om vanavond naar Pauw en Witteman te kijken en om met name te luisteren naar wat INTERLECTUEEL Joost Zwagerman gaat vertellen over het effect van het altijd maar weer in de hoek zetten van extreem rechts en met name van de PVV en Geert Wilders.

5 Reacties
Pjotrs
Pjotrs27 sep. 2010 - 14:32

Helemaal tot 10 tellen is duidelijk teveel gevraagd, maar je zou het bij wijze van oefening tot 5 kunnen proberen.

Piranesi2
Piranesi227 sep. 2010 - 14:32

INTERLECTUEEL - - - - Of NatioLectueel?

Piranesi2
Piranesi227 sep. 2010 - 14:32

het effect van het altijd maar weer in de hoek zetten van extreem rechts en met name van de PVV en Geert Wilders. - - - - - - Genoemden in het midden zetten is ook zo wat BeukerT Een hoekje van eigen deeg. Wat ik wel oprecht kan waarderen is dat je toegeeft dat PVV = Wilders extreem rechts is.

Bouwman2
Bouwman227 sep. 2010 - 14:32

Wat is er mis met het benoemen van feiten? Het zal toch wel zo langzamerhand duidelijk zijn dat de PVV precies de angst voor verandering bij hen die niet tegen verandering opgewassen zijn ten eigen bate exploiteert. De ambassadeur van Indonesie had het over een pathologische angst bij de wildersaanhang. Hij mocht dat niet zeggen, want dat was grievend. Maar zijn analyse was dan wel niet origineel, ze klopte perfect. De vraag is of angst helpt en of de Overheid er is om de angsten weg te nemen. Het antwoord is twee keer nee. Wie de angst wil wegnemen dient dat zelf te doen en moet vooral niet te veel op de Overheid te rekenen. Wat aan immigranten verweten wordt, namelijk dat ze zich afhankelijker opstellen dan strikt nodig is geldt ook voor geboren en getogen Hollandse burgers. Wie niet lijdt aan lichamelijke en geestelijke kwalen moet zich niet in de hoek gezet voelen, maar gewoon aan het werk of de studie gaan. Dat geldt voor iedereen,inclusief de zich zelf in zelfbeklag wentelende wildersaanhangers.

Klaas2
Klaas227 sep. 2010 - 14:32

---[Ik zou mijnheer Pechtold ook willen adviseren om vanavond naar Pauw en Witteman te kijken en om met name te luisteren naar wat INTERLECTUEEL Joost Zwagerman gaat vertellen over het effect van het altijd maar weer in de hoek zetten van extreem rechts en met name van de PVV en Geert Wilders. ]--- Ik zal ook kijken, maar ik vind het wel typisch dat je je zelfbewustzijn bij de linksige schrijver Zwagermans moet weghalen. Het is extreem-rechts dat zichzelf in de hoek zet. En wil je mijn mening weten, daar staan ze goed, wat mij betreft geniet extreem rechts geen enkele legitimiteit in Nederland. Ze zijn tegen democratie, ze verdedigen autocratische partijen (is dat woord niet te moeilijk?) ze discrimineren op godsdienst en ras, en hun meningen staan zo stijf van de vooroordelen dat zelfs wanneer je keihard schopt ze niet kunnen veranderen.

Piranesi2
Piranesi227 sep. 2010 - 14:32

Rest my case. - - - - - - We suspected the walls were hollow, and this proved to be the case.

1 Reactie
Piranesi2
Piranesi227 sep. 2010 - 14:32

Bij Corvus corax Corvus corax ma 27 september 2010 17:31

janvanleeuwen2
janvanleeuwen227 sep. 2010 - 14:32

Mooie woorden. Zou het echter niet beter zijn dat politici als Pechthold en Cohen, die zich er op laten voorstaan hun morele superioriteit inhoud te willen geven door de boel bij elkaar te houden en niet te polariseren, zich gaan afvragen hoe het mogelijk is dat rond de 2 miljoen Nederlandse burgers zich door de huidige partijen vergeten en verraden voelen? Dat veel van deze mensen vervreemd zijn van de partijen en politici die als behartigers van hun sociaal economische belangen zouden moeten optreden? Zou het niet beter zijn op te houden deze mensen als grof vuil, white trash, te beschouwen en te bestempelen? Linkse politici, ga aan het werk voor de mensen waarvoor U geacht wordt te zijn aangesteld. Indien U dat niet kunt, ga dan zo spoedig mogelijk iets anders doen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 sep. 2010 - 14:32

[morele superioriteit ] Ik vind dit altijd een nogal vreemde "beschuldiging". Als je iemand moreel superieur vindt, dan ga je toch bij je eigen geweten te rade om te kijken of je wel handelt en praat en schrijft volgens dat geweten? Dan ga je toch niet iemand anders verwijten dat hij meer naar jouw geweten handelt dan jijzelf? Alsof Duitsland Spanje gaat beschuldigen van voetbalsuperioriteit...

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:32

Vreemd Toen we in de jaren tachtig werden overspoeld door 'neo-nazi's' (in werkelijkheid een groep van nog geen 100 man) die Joden aan het gas riepen sprak deze luchtbakker man er schande van. Maar hij is tot nieuwe inzichtingen gekomen. Antisemitisme en Jodenhaat komen voort uit testosteron. Niks aan het handje dus. En dit in een land met een schuilsynagoge en een Joodse school met dubbeldik beveiligde deuren. In Brussel lopen er ook nog wat rond met teveel testosteron.

4 Reacties
AfKam
AfKam27 sep. 2010 - 14:32

---Antisemitisme en Jodenhaat komen voort uit testosteron.---- Zou het niet kunnen dan? Uit wat voor een motivaties kunnen we kiezen volgens jou?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 sep. 2010 - 14:32

[Antisemitisme en Jodenhaat komen voort uit testosteron.] En jij gelooft dat niet, begrijp ik. Waar komt volgens jou dan het antisemitisme en de Jodenhaat op de Feijenoordtribunes vandaan?

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa27 sep. 2010 - 14:32

Meneer, de Arabieren zijn ook semieten. Bedoel met je antisemieten ook de anti-moslims of alleen de anti-joden?

Klaas2
Klaas227 sep. 2010 - 14:32

---[Antisemitisme en Jodenhaat komen voort uit testosteron. Niks aan het handje dus.]--- Dit was de derde keer dat je hierover begint. Hoe obsessief kan iets zijn.

HenkJansen2
HenkJansen227 sep. 2010 - 14:32

Dames en heren, de Nederlandse geschiedenis is niet rijk aan charismatische leiders die de weg wijzen. Dat is ook niet zo erg. De oude Drees was ook goed in zijn tijd? Maar de vraag is nu: Wat voor leiders hebben we vandaag nodig? Wie zien we liever de vliegtuigtrap afkomen? Leiders die binden of leiders die polariseren? ==================================================== Een ding is zeker. Het type leider Pechtold (hoewel hij in mijn ogen het charisma en de kwaliteit van een leider totaal mist, maar dat terzijde) hebben we echt niet nodig. Iemand die grote problemen in de samenleving benoemt wegzetten als een demagoog en polarisator kan zichzelf moeilijk een leider noemen. Als Pechtold echt dingen voor mekaar wil krijgen, stapt hij af van zijn politiek-correcte denkbeelden en doet hij wat nodig is om de cohesie in de samenleving te bevorderen. En dat is nou net NIET pappen en nathouden en bagatelliseren van onze multi-culti problematiek. Het is daarom ook enigszins lachwekkend dat uitgerekend hij zo'n speech geeft.

1 Reactie
AfKam
AfKam27 sep. 2010 - 14:32

Henk Jansen, de boodschap is je ontgaan. Pechthold loopt een aantal steden langs en laat zien hoe het wel kan. Om je betoog geloofwaardig te maken zou het handig zijn als je met voorbeelden kwam die het tegendeel bewijzen dus waar analyse en inlevingsvermogen averechts hebben gewerkt. Daarnaast ben ik benieuwd of je ook voorbeelden hebt waar polarisatie wel heeft gefunctioneerd. Er zijn in ieder geval tal van voorbeelden waar polarisatie tot dood en verderf heeft geleid.

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:32

Inmiddels heeft niet allen Günther Wallraff uitgesproken voor een hoofddoeken verbod op scholen maar ook de eminente Duitse feministe Alice Schwarzer in haar boek: ""De grote versluiering - Voor integratie, tegen islamisme". Volgens Pechtold ongetwijfeld allemaal bruinhemden maar de steen is aan het rollen. Jodenhaat gelijkstellen aan testosteron. Hoe gigantisch kun je toch uit de bocht vliegen ? Dit zal hem lang blijven achtervolgen. Ik denk totdat ie is geëmigreerd (zoals beloofd) Tijd voor Boris van der Ham.

1 Reactie
Klaas2
Klaas227 sep. 2010 - 14:32

Nog zo'n geval van cherry picking, een zinnetje, dat schijnt te irriteren. Waarom? Omdat de rechtse blogs het eruit pikten? ---[Volgens Pechtold ongetwijfeld allemaal bruinhemden maar de steen is aan het rollen.]--- ---[Jodenhaat gelijkstellen aan testosteron. Hoe gigantisch kun je toch uit de bocht vliegen ?]--- Schijnheilig boontje Om Pechtold van antisemitisme te kunnen beschuldigen wordt volledig uit context Gunter Wallraf erbij gesleept omdat hij in een voorwoord iets zegt over hoofddoekjes op scholen. Het verband met antisemitisme is mij volslagen onduidelijk, maar blijkbaar is dat voldoende om Pechtold van antisemitisme te beschuldigen. Waar is de brandstapel? Zwak, de demon Pechtold moet verslagen worden, zoals je andere alias Jonathan altijd graag deed? Zal ik wat citaten voor je verzamelen? Weet je wat, doe zelf maar. http://www.google.nl/search?q=pechtold%2Bleguat%2Bsite%3Ajoop.nl 508 hits.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort27 sep. 2010 - 14:32

Die arme jongetjes die zo'n last hebben van hun testosteron, zouden weleens net zoveel gehampered kunnen zijn door xenofobe gedachten als de gemiddelde PVV stemmer. Neemt u dat ook mee in de overweging meneer Pechtold, m.a.w.: ze werken beide de polarisatie in handen, en ik zie u nog niet die arme meneer Wilders betichten van een overdaad aan testosteron als oorzaak van zijn verwrongen wereldbeeld (hoewel hij ongetwijfeld een flink testosteron gehalte zal hebben natuurlijk!) Verder vind ik het een fantastisch verhaal.

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 sep. 2010 - 14:32

Hier alle meldingen in het nieuws op monitorracisme waarin het niet gaat over cijfers maar over concrete gevallen waarin duidelijk is wie wat heeft gedaan. Trek je conclusies over al dan niet testosteron: "De rechtbank in Rotterdam heeft zeven personen veroordeeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden tijdens de eerste bekerfinale op 25 april." "De eieren die tegen de woning van een joodse Amsterdammer gegooid werden, waren afkomstig van drie jongens die zelf van joodse komaf zijn." "De joodse gemeenschap in Nederland voelt zich in de wiek geschoten door een opmerking van Harry Mens." "De rechtbank in Amsterdam heeft een 43-jarige man veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij discriminerende teksten op de rechtsextremistische website Stormfront heeft gezet." "Bij de Amsterdamse politie is aangifte gedaan tegen de columnist Hugo Borst. In een voetbalcolumn zou Borst de Joodse bevolking hebben beledigd en gediscrimineerd door kakkerlakken met joden te vergelijken." "De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zal rondom het tweede deel van de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax in de Rotterdamse Kuip geen antisemitische leuzen tolereren." "Het Centrum Informatie en Documentatie Israël overweegt juridische stappen tegen Désirée Röver naar aanleiding van haar uitlatingen over complottheorieën in De Telegraaf." "De politie heeft in Rotterdam zeker 71 voetbalaanhangers opgepakt die zich misdroegen in een café op het Stadhuisplein. Leden van de Mobiele Eenheid kwamen in actie tegen aanhangers van Feyenoord die antisemitische leuzen scandeerden." "Het kabinet noemt recente uitspraken van activiste Gretta Duisenberg over zionistische joden die de Nederlandse regering zouden domineren, verwerpelijk." "Alle supporters van FC Utrecht zijn vlak voor de uitwedstrijd tegen Ajax op de trein terug naar huis gezet vanwege massale misdragingen en het roepen van antisemitische leuzen." "Een 17-jarige jongen uit Utrecht is aangehouden wegens kwetsende uitspraken over joden, die hij deed in een filmpje op de website GeenStijl." "Voor discriminerende uitlatingen op de extreemrechtse website Stormfront heeft justitie een werkstraf, een boete en voorwaardelijke celstraffen geëist." "Een voetbalsupporter die in april 2006 in Den Haag 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' heeft geroepen, moet definitief een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk uitvoeren."

Klaas2
Klaas227 sep. 2010 - 14:32

Typisch geval van cherry-picking, wat de rechtse blogs gisteren vonden van Pechtold lees je vandaag exact hetzelfde terug. Terwijl zijn betoog, toch wel een 50 maal zo lang is als dat stukje.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa27 sep. 2010 - 14:32

Geef mij één reden dat de Neonazi beweging van Kusters anders dab de PVV. De ene is tegen joden de anderen zijn tegen joden. Een ding is zeker: Als de beweging van de Neonazi Kuster( Volkspartij) dezelfde aandacht van de media zou krijgen dan groeit Kuster en zijn beweging als Champions net zoals de PVV-paddenstoelen, logisch.

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 sep. 2010 - 14:32

Ik denk dat de aandacht in de media niet echt het probleem is. Het zijn meer de politieke partijen die doen alsof er iets aan de Wilders serieus te nemen is: "Ja, het is goed dat hij problemen benoemt" (als ik maar vaak genoeg "benoem" dat ik problemen heb met m'n buurman *krijg* ik ook problemen met m'n buurman) "Ja, wij zijn ook heel erg tegen immigratie hoor, ja, wij houden ook niet van moslims, wij houden ook echt wel van keihard aanpakken, wij zien ook echt wel dat het allemaal Heel Erg Verschrikkelijk is in Nederland met het terrorisme", enzovoort enzovoort. Daarom, passend onder dit artikel, mijn complimenten aan Pechthold dat hij daar nooit aan heeft meegedaan, en is blijven vertellen hoe hij er zelf tegenaan kijkt. Als iedereen dat had gedaan was er nooit een PVV gekomen.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa27 sep. 2010 - 14:32

..de anderen zijn tegen moslims, bedoelde ik, logosch!! Correctie.

JoopSchouten
JoopSchouten27 sep. 2010 - 14:32

Mee eens.: '.....Echter, wanneer polarisatie gepaard gaat met stigmatisering en uitsluiting, met verruwing en vergroving, - alles onder het mom van de vrijheid van meningsuiting - dán wordt het een heel ander verhaal. Dán splijt de samenleving.' ......... Maar ik zou graag, Piggybacking, het volgende als stelling er aan willen toevoegen: 'Echter, wanneer De Marktwerking gepaard gaat met stigmatisering en uitsluiting, met onderbetaling en intimidatie, - alles onder het mom van bezuinigen - dán wordt het een heel ander verhaal. Dán splijt de samenleving.' Hier zou ik ook graag eens zo'n uitgebreid antwoord op willen hebben. Dan wordt het verhaal wat completer voor mij.

1 Reactie
frankie48
frankie4827 sep. 2010 - 14:32

beste Joop, Waarschijnlijk onnodig om te vragen hoe D'66 daar over denkt, als je het partijprogramma erbij pakt zullen je vragen over de marktweking wel beantwoord worden, en dan kun je zelf al invullen wat er in onze maatschappij staat te gebeuren.

Latok
Latok27 sep. 2010 - 14:32

Mooi stuk en boeiend geschreven. Alles behandeld, vanuit een gezichtspunt van beide 'kampen'... maar dat zien die 'Henk Janjens' of 'regs so die gaat', 'geen gezijk, iddur1 reik' (is van Velsen dood?) natuurlijk nie he... "............De Imam, die radicale en onverzoenlijke taal uitslaat, speelt uiteraard de populisten in de kaart die de islam als oorlogszuchtig willen bestempelen. En andersom: woeste aanvallen op de Islam zijn weer koren op de molen van conservatieve moslims. Zo dragen radicalen in beide kampen de munitie aan voor de verbale aanvallen op elkaar. Nikolaos van Dam, de voormalige ambassadeur van Nederland in Indonesië, wees daar ook op. Turken en Marokkanen zijn volledig verschillend, ook al zijn ze moslim. Maar de perceptie is dat alle moslims hetzelfde zijn. Door onze fixatie op de islam, waarschuwde hij, wordt het een self-fulfilling prophecy............." Dat is nog het beste stukkie. Dat de PVV en z'n Roepsmurf zelf in de hand werken wat ze wil bestrijden. Of ze zijn volkomen debiel met z'n allen, of ze willen gewoon oorlog-in-het-echie om dat ze zich anders maar vervelen ofzo achter de televisie-oorlog met Sjips en Aldi-bier... Ja ja, heren, het valt niet mee om eens een stuk van een echte denker binnen de huidige Nederlandse politiek tot u te nemen, nietwaar?

2 Reacties
Piranesi2
Piranesi227 sep. 2010 - 14:32

Dat is nog het beste stukkie. Dat de PVV en z'n Roepsmurf zelf in de hand werken wat ze wil bestrijden. Of ze zijn volkomen debiel met z'n allen, of ze willen gewoon oorlog-in-het-echie om dat ze zich anders maar vervelen ofzo achter de televisie-oorlog met Sjips en Aldi-bier... - - - - - - - - - - - De vele centjes van Geert komen ergens vandaan. Zijn internationale financiers zijn allen fel anti-Islam. De wapenindustrie haalt het meeste geld uit oorlogen. Waar zijn momenteel de meest lucratieve oorlogen? En in welke landen zullen de eerstvolgende oorlogen zich het meest waarschijnlijk afspelen? Het pilske en sjipske worden duur betaald.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete27 sep. 2010 - 14:32

++++++"............De Imam, die radicale en onverzoenlijke taal uitslaat, speelt uiteraard de populisten in de kaart die de islam als oorlogszuchtig willen bestempelen. En andersom: woeste aanvallen op de Islam zijn weer koren op de molen van conservatieve moslims. Zo dragen radicalen in beide kampen de munitie aan voor de verbale aanvallen op elkaar.+++++++ Mee eens. Een waarheid als een koe die de meeste mensen wel kennen maar bijna niemand kan toepassen in zijn leven. Of verwacht P dat iedereen in het NL zich zelf overstijgt en met een glimlach laat provoceren en/of de andere wang toekeert? ++++++++Nikolaos van Dam, de voormalige ambassadeur van Nederland in Indonesië, wees daar ook op. Turken en Marokkanen zijn volledig verschillend, ook al zijn ze moslim. ++++++++++ Wat is dit nu? We moeten nu wel verschillen zien tussen bevolkingsgroepen? Ik dacht dat we juist op zoek moesten naar de overeenkomsten? +++++Maar de perceptie is dat alle moslims hetzelfde zijn. Door onze fixatie op de islam, waarschuwde hij, wordt het een self-fulfilling prophecy............."++++++ Alles is blijkbaar geoorloofd om kritiek op de Islam te keren. Streker er zit ook nog een dreigement aan vast; als we kritiek blijven uiten op de Islam dan kan er wel eens een geweldadige reactie komen van de Islam en dat is dan niet de schuld van de Islam maar van degene die haar provoceerde.........de wereld op haar kop. ++++++Dat is nog het beste stukkie. Dat de PVV en z'n Roepsmurf zelf in de hand werken wat ze wil bestrijden. Of ze zijn volkomen debiel met z'n allen, of ze willen gewoon oorlog-in-het-echie om dat ze zich anders maar vervelen ofzo achter de televisie-oorlog met Sjips en Aldi-bier.++++++ Met deze tekst geef je duidelijk aan niets van de tekst van P begrepen te hebben of je bent niet instaat om het toe te passen; je vervalt weer gelijk in onbegrip en schelden naar de "PVVer". Dat heet generalisatie en polarisatie.

JanVG2
JanVG227 sep. 2010 - 14:32

Teleurstellende lezing. Niets wat we niet al 100 x gehoord hebben. Natuurlijk is discriminatie slecht, en deportatie van Roma al helemaal. Echter P. komt niet veel verder dan `we moeten verder op de oude voet, maar misschien een beetje anders'. Hij geeft aan dat er wereldwijd, en zeker binnen de westerse landen spanningen in de maatschappij zitten die tot grote problemen en angsten leiden. De spanningen uiten zich onder anderen in een verharding tov `vreemden'. Maar er is NIETS te vinden over de oorzaken van die problemen (`globalisatie' wordt één keer genoemd maar niet verder uitgewerkt) en angsten. Over een plan of een inspirerende visie om de burgers daar doorheen te helpen wordt geen woord gerept. Alleen maar foei tegen de mensen die uit angst de `niets-doeners' hebben bestraft met een tegen-stem. Vervolgens nog even de uitspraak dat we anti-semitische leuzen eerst maar moeten accepteren en proberen te begrijpen want `ach het is de jeugd'. Maar als andere groeperingen naar onverkwikkelijke woorden grijpen is van relativering geen sprake meer. Dan is het schandalig. Dan moet men niet naar context of angsten en spanningen vragen - dan is het fout. Zoals P. aangeeft zijn de huidige politici radeloos, redeloos en reddeloos. En hij is een duidelijk voorbeeld. Wil je dat die mensen niet meer die onverkwikkelijke woorden gebruiken zul je verder moeten gaan dan schande roepen en polariseren. Je zult naar de oorzaken moeten kijken en als politicus DAAR iets aan moeten doen. P. wil er alleen maar een deksel op leggen en hard fluiten en hopen dat het overgaat. In andere toespraken komt hij tenminste nog met iets van een oplossing, namelijk een macro-verhaal over economische groei en globalisatie. (Het gekke is dat hij gelijk heeft dat daar onze redding gaat ligging!!) Maar dat is een verhaal dat de gemiddelde postbode geen donder kan schelen!! Zolang een politicus dat niet naar een persoonlijk niveau kan vrtalen, blijft het cijferlarie. Zolang politici een zee van ellende onder het mom van zelfredzaamheid over de burgers uitstorten moeten ze niet vreemd opkijken dat die burgers angstig en wantrouwend worden. (NB: wie herinnert zich nog dat mooie voorbeeld van zelfredzaamheid van de beleggingshypotheken op basis van geleend geld.) Dit soort `oplossingen' promoot P. elders met verve. Als de ene burger daar beter is dan de ander, zo zij het. Maar wanneer dit soort acties vervolgens een vervolg krijgen in sociale angst voor de toekomst, dan komt opeens het vingertje omhoog - foei burger, hoe durft u!! Zolang de politici alleen maar knabbelen aan de zekerheden van hun kiezers blijft de maatschappij onrustig. (DE economische noodzaak ontken ik niet!!) Zolang de politici de burgers geen gevoel geven dat zij voor een veilige en goede toekomst zorgen, kun je je wel opwinden over de symptomen van die angsten, kun je die symptomen misschien zelfs wel met retorisch en sociaal geweld tijdelijk onderdrukken, maar de volgende Fortuyn-revolte wordt voorgeprogrammeerd. (NB: de geschiedenis laat meer dan genoeg voorbeelden zien dat angst voor de toekomst grote sociale gevolgen heeft!) P. beklaagt zich over het gebrek aan charismatische politici die het volk op sleeptouw nemen door deze onzekere tijden! Helemaal terecht .. alleen droevig dat hij nu juist ook bij die falende politici hoort ... Het enige wat hij kan doen om een eigen aanhang te kweken is inhakken op een tegenstander (Hij is de GW van GW ... de anti-anti-partij), maar zelf oplossingen bieden, zelf visies bieden die de mensen waarom het gaat, raken, ho maar. Hij had hier in deze lezing bij uitstek de kans, en heeft gewoon alleen wat oude koeien uit de sloot gehaald. Een gemiste kans ...

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT227 sep. 2010 - 14:32

geef zelf dan eens oplossingen, inplaats van alleen maar te vertellen wat anderen fout doen, want daarmee doe je exact wt je andere verwijt, veel lullen weinig oplossen...

fjacobse
fjacobse27 sep. 2010 - 14:32

Zeer opmerkelijk. Zelfs de uber-anti-bruin krant heeft censuur toegepast op het stuk van Pechtold. En terecht trouwens. "Als men de Abel Herzberglezing van Alexander Pechtold, eergisteren in de Rode Hoed, beschouwt, zou men de D66-leider deels in de categorie van objectivisten kunnen plaatsen. Deze politicus houdt vast aan zijn principes en weigert de impact van een rechts kabinet te relativeren. 'Wanneer polarisatie gepaard gaat met stigmatisering en uitsluiting, met verruwing en vergroving ? alles onder de mom van de vrijheid van meningsuiting ? dan splijt de samenleving.' De objectieve waarheid voor Pechtold is dat een rechts kabinet, gedoogd door Wilders, een gevaar voor het land vormt. Een principieel/moreel standpunt. Het probleem met Pechtold is dat hij, afhankelijk van het onderwerp, van kleren en hoed doodleuk kan veranderen. In diezelfde Herzberglezing wordt de objectivist plotseling een relativist als het om de 'multiculturele' samenleving gaat: 'Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan? () Gaat het om antisemitisme dat met lokjoden moet worden bestreden? Of om opgeschoten jongeren met een teveel aan testosteron?' (citaat werd gisteren niet in de Trouw-versie opgenomen) De vage term 'jongeren' daar waar het duidelijk om moslimjongeren gaat, is al bewust relativerend. Maar de vraag opwerpen of antisemitische beledigingen of bedreigingen een verschijnsel van jeugdig testosteron betreffen, is geen uiting van relativisme meer, maar van afkeurenswaardige goedpraterij. Pechtold blijkt in alles geen standvastige objectivist of relativist te zijn, maar een selectieve funshopper." http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/ephimenco/article3225888.ece/Relativeren_.html Amsterdam heeft overwogen lokhomos in te zetten tegen het groeiende anti-semitisme in de stad (en talloze andere Europese steden, met name Malmo). Iets wat daar compleet los van staat zijn de spreekkoren op tribunes. Wat Pechtold heel bewust doet (uit electoraal opportunisme) is suggereren dat de lokhomo wordt ingezet tegen de inderdaad onschuldige spreekkoren van wat doorgesnoven pubers die al sinds mensenheugenis te horen zijn. Dat is zeer, zeer dubieus. En dan druk ik me nog heel erg netjes uit. Zeker als we ons de woorden van Thom de Graaf herinneren ten tijde van Fortuijn. Daarom, shame on you, mister Paars+, shame on you.

2 Reacties
fjacobse
fjacobse27 sep. 2010 - 14:32

Oops, lokhomo = lokjoden.

Pjotrs
Pjotrs27 sep. 2010 - 14:32

"De vage term 'jongeren' daar waar het duidelijk om moslimjongeren gaat, is al bewust relativerend" Meent die Franse columnist nou werkelijk dat de tribunes in de Kuip worden bevolkt door moslimjongeren?

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:32

Alexande De Kleine is zelf een roeptoeteraar die maar 1 issue heeft. Wilders en PVV bashen, alleen is hij ongeveer 1/3 zo succesvol als The Master Of The Word Himself, Mister Wilders. Daar zal zijn frustratie ook uit bestaan, denk ik. Je zult maar aan je kinderen uit moeten leggen dat je beroep oppositiebankzitter is. Daar wordt geen kind vrolijk van.

1 Reactie
Paul!
Paul!27 sep. 2010 - 14:32

@Jan Tergouw, wo 29 september 2010 15:54 Je zult maar aan je kinderen uit moeten leggen dat je beroep oppositiebankzitter is. Daar wordt geen kind vrolijk van. ------------------------------ De juiste term is volksvertegenwoordiger. Dat het volk niet alleen vertegenwoordigd wordt door de mensen die de touwtjes in handen hebben, maar ook door mensen die kritiek op de regering uiten in naam van hun kiezers, is iets wat kinderen prima uit te leggen valt. Het is een democratisch principe wat, als het ze eenmaal goed is uitgelegd, veel kinderen zelfs wel zullen waarderen.