Joop

Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

  •  
18-02-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
112 keer bekeken
  •  
16686187509_e85904da50_k

© cc-foto: Sebastiaan ter Burg

Iedereen telt volledig mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving
Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan het werk te komen. Dat mensen langs de zijlijn staan puur en alleen vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. Toch wordt discriminatie op de arbeidsmarkt nog te vaak ervaren.
Bijvoorbeeld in het geval van de Groningse Bas van der Meer die werd afgewezen voor een stageplek vanwege zijn seksuele geaardheid of bij ouderen die vanwege hun leeftijd geen eerlijke kans krijgen om aan het werk te komen. Het komt nog te vaak voor. Een van mijn voorstellen is om bij alle opleidingen die zicht richten op personeelsbeleid, specifieke aandacht te geven aan diversiteitsbeleid. Want het zijn de HRM-studenten die uiteindelijk binnen organisaties (mede-) verantwoordelijk zijn voor de selectie van werknemers. Want elke stap die leidt tot een eerlijker arbeidsmarkt moeten we zetten.
Vandaag werd bekend dat het College voor de Rechten van de Mens de Groningse stagiair  in het gelijk heeft gesteld. Terecht. Maar dat zo’n uitspraak überhaupt nodig is, laat zien dat er nog veel werk te verrichten is. Artikel 1 van onze Grondwet verbiedt discriminatie. Dat betekent in de praktijk echter niet dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft. Een reeks verontrustende rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt in heel Nederland laten hetzelfde beeld zien.
In Nederland dreigt een scheidslijn te ontstaan van mensen met werk en mensen die structureel aan de kant staan , zo waarschuwden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een gelijke kans op opleiding, stageplekken en werk voorkomt tweedeling. Wij gaan de strijd aan met werkgevers die (on)bewust discrimineren naar leeftijd, geslacht, afkomst enzovoorts. ‘Invechten’ in de arbeidsmarkt omdat je migrant bent? Onzin, iedereen is gelijk.
Het kabinet heeft in 2014 het ‘Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie’ gepresenteerd. Een plan met 42 actiepunten tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast heeft de fractie van de PvdA meerdere voorstellen gedaan om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Onder andere door het te starten met lokale experimenten met anoniem solliciteren en het aanstellen van een ambassadeur tegen ouderenwerkloosheid. Allemaal stappen richting een eerlijke arbeidsmarkt.
Iedereen telt volledig mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving. De PvdA komt in actie voor een toegankelijke arbeidsmarkt voor iedereen, waarin eerlijke kansen geboden worden. Uitsluiting van mensen, bewust of onbewust, mag niet bestaan. In ons land worden mensen beoordeeld op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van hun achternaam.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

Joab
Joab19 feb. 2016 - 19:53

De PVDA, ja die streeft idealen na die niet meer van deze tijd zijn.wat moet ik er nog meer van zeggen,eigenlijk niks meer.

truusbeek2
truusbeek219 feb. 2016 - 13:52

Roos Vermeij een ondernemer is gehouden aan arbeidsrechten en dat wetende zal een ondernemer bij het aannemen van personeel een risicoanalyse toepassen. Niet alleen HRM medewerkers bepalen aanname beleid maar ook direct leidinggevende en het zittend team en uiteraard de werkgever zelf. Als diversiteitsbeleid de werkgever op kosten heeft gejaagd door teleurstellende beslissingen dan zal HRM medewerker aangepaste werkinstructies van de werkgever krijgen om het risico voor de toekomst te beperken. Welkom in de echte wereld. De echte wereld is wat weerbarstiger en mensen van alle kleuren en leeftijden zullen zich in moeten vechten in een baan, te beginnen door een studie op hun niveau goed af te ronden. en lukt je dat niet met die opleiding dan moet je niet klagen dat je ongeschoold werk krijgt wat hooguit het minimum betaald.

Rode druppel
Rode druppel19 feb. 2016 - 11:11

Het spijt mij u te moeten zeggen : u hebt geen enkel idee wat er in die samenleving gebeurt. Zelfs overheden discrimineren, zelf ondervonden onlangs.

Minoes2
Minoes219 feb. 2016 - 9:57

Nou ik zou dan toch beginnen met die de Boer uit te sluiten, je weet wel die van de werkgeversorganisatie. Die begint al met het uitsluiten van bepaalde vluchtelingen nog voor ze de grens over zijn!

Cees Groninger
Cees Groninger19 feb. 2016 - 8:29

De arbeidsmarkt is 'eindpunt van opvoeding en opleiding. Zou bij deze grootheden al niet de basis gelegd moeten zijn cq daar geïnvesteerd moeten worden. Genoeg probleemgezinnen die tig kansarme parels voortbrengen die ik niet in mijn bedrijf zou willen hebben; dit geldt voor de autochtone maar vooral voor de allochtone variant.

Blitskikker
Blitskikker19 feb. 2016 - 7:44

Aanstellen van een ambassadeur tegen ouderenwerkloosheid? In het kader van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid heeft de PvdA gekozen voor discriminerende arbeidsvoorwaarden voor ouderen versus jongeren. Voor jongeren geldt een lager minimumloon, en zijn de pensioenkosten ook een stuk lager. Dus eerst zet de PvdA ouderen op 3-0 achterstand en vervolgens pleiten ze voor het aanstellen van een ambassadeur tegen ouderenwerkloosheid? Hou toch op.

Minoes2
Minoes219 feb. 2016 - 4:27

Leeftijdsdiscriminatie o.a mag ook niet maar is ook alom vertegenwoordigd. Ooit hebben werknemers ingeleverd voor de beloften en toezeggingen van werkgevers ook ouderen tot de arbeidsmarkt toe te laten via quota enz... maar ook deze beloften zijn nooit ingewilligd, dat doen zij zowel als de overheid al tientallen jaren niet en er staat evenals m.b.t. discriminatie op andere gebieden en afspraken hieromtrent geen enkele sanctie op. Luister naar mensen die hieronder schrijven hoe jullie zelf ertoe bijgedragen hebben en nog toe bijdragen dat discriminatie op ieder vlak gewoon onbestraft plaatsvindt, in de hand gewerkt is door jullie eigen toedoen. Ergo je doet er zelf volop aan mee....jullie hebben nl. geen enkele moeite met meer of minderwaardigheid van mensen en zet dat zelfs om in beleid. Als er een partij is die de polarisatie in Nederland in de hand gewerkt heeft tussen jong en oud, donker en licht, rijk en arm, werkend en niet-werkend dan is het de PvdA wel en dat allemaal om de macht van zowel de PvdA zelf maar vooral het bedrijfsleven dat jullie aanhangen. De publieke sector en semi publieke sector insluiten bij het bedrijfsleven geeft weer extra kansen voor evenzoveel PvdA-ers zich aan dit concept te laven. Maar eigenlijk behoef ik dat allemaal niet te vertellen. Niemand die zo goed weet als de PvdA waar ze werkelijk mee bezig zijn en waar ze naartoe willen. Dat roepen om te luisteren heeft dan ook geen enkele zin, jullie weten immers drommels goed wat mensen vinden en hoe het eraan toe gaat, waar jullie hart ligt en waar dat toe leidt, dus zal dat jullie een worst wezen. Dat gehuil in de marge om zo hier en daar een onwelgevallig brandje te blussen om wederom macht te vergaren, mensen zand in de ogen te strooien en daarmee door te kunnen gaan is zo evident daar vallen mensen niet meer voor. Krokodillentranen plegen we dat te noemen. Dat is wat mij betreft het eerlijke verhaal van de PvdA . Mensen misleiden, doen alsof en bovenal gefakete verbazing en zorg. ..... en intussen achter in de kerk staan te handelen, zoiets? Tja de marktwerking heeft heel nare kanten waar jullie geen enkele moeite mee hebben.. ( ook voor de middenstand overigens) Ook in de Eu zet je dit beleid met verve voort en verkoop je je onderdanen voor een appel en een ei aan de hoogste bieder, de multinational...het IMF, de banken.....de VS.. We hebben het veelal nog niet door maar in feite zijn we allemaal slaven geworden. Met dank aan de PvdA.

Nick Ros
Nick Ros18 feb. 2016 - 22:07

De Rechtstaat met de PVDA en Asscher voorop maken de cirkels van het arbeidsmechanisme steeds kleiner met als gevolg dat ondernemers steeds kritische worden in hun personeelsbeleid. Het is zelfs contraproductief gaan werken. De PVDA en Asscher moeten eerst eens gaan ontdekken hoe een arbeidsmechanisme en ook een marktmechanisme werkt. Niet via MKB-ers met hun hoofd in een strop dat wurgt.

Double2
Double218 feb. 2016 - 19:54

Eerlijke kansen bestaan niet, is een maakbaarheidsdingetje/spinsel.

PvdA lid maar geen PvdA stemmer meer
PvdA lid maar geen PvdA stemmer meer18 feb. 2016 - 19:52

Geachte mevrouw Vermeij, Beste Roos, Ik neem aan dat je werkelijk ervaring hebt met mensen aannemen in het bedrijfsleven, al ben ik bang van niet. Ik heb honderden mensen aangenomen; ik heb nooit uitzonderlijke problemen gehad met LGBTx; mensen uit verre landen enzovoorts. Vandaag de dag "verkeerde" mensen aannemen kan door de nieuwe wetgeving van jouw vice-premier erg risicovol aflopen. Kortom, je kunt, zeker door de nieuwe wetgeving, geen risico meer nemen. Ook de overheid zelf doet nu veel aan 'payrolling'.....:p Bij een sollicitatie is attitude van groot belang (naar mijn bescheiden mening) en als werkgever moet je zeker rekening houden met mensen uit culturen die bijvoorbeeld vrouwen niet serieus nemen of fouten niet wilen toegeven. Heel eerlijk gezegd heb ik goede ervaringen met vrouwen uit allerlei culturen; helaas heb ik enkele slechte ervaringen met mannen uit bepaalde (macho) culturen. Op grond van de ervaring speelt, het is niet leuk, een naam als de Groot beter in de kijker dan El huppelepup uit een Mahreb land: er kleeft extra risico aan. Voordat je echt achter vrouwonvriendelijkheid of het verbergen van de waarheid bent, is het te laat, loop je schade op en kan je dokken. Dit kan ik als werkgever toch niet oplossen? En jouw PvdA lost zulke zaken alleen op papier op zonder de praktijk te kennen. Denk je nu echt dat anoniem solliciteren de oplossing is? Of een ambassadeur? Denk je dat ik de nieuwe mensen niet wil zien en spreken voordat ik een beslissing neem? Het lijkt erop dat je ondernemers als kleine kinderen ziet. Het is wellicht beter de echte oorzaken aan te pakken maar gezien jullie voortdurende pamperende opstelling zit dat er waarschijnlijk niet in en jaag je (weer) allerlei ondernemers de vernieling in.

3 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew19 feb. 2016 - 3:35

Maar er is toch sprake van een proeftijd van een of twee maanden? En daarna een halfjaarcontract, eventueel te verlengen. Je kunt zelfs mensen met behoud van hun WW een tijdje 'uitproberen'? . Volgens mij zijn er genoeg manieren om risico's af te dekken zonder al te hoge kosten. Maar de goede wil moet er natuurlijk wél zijn.

jellevwal
jellevwal19 feb. 2016 - 7:48

De wereld is vol dwazen. Toen de WAO nog volop draaide, ik heb het over 1990 of zo, werden er mensen in die WAO wel eens weer arbeidsgeschikt verklaard. Na een aantal jaren niet gewerkt te hebben waren hun kansen op de arbeidsmarkt niet groot, ook al omdat een werkgever de gezondheid meestal niet echt vertrouwde. Het draaiende dan meestal op bijstand uit, een fors inkomensverlies. De Gutmenschen van toen riepen 'de oude werkgever moet verplicht worden ze weer aan te stellen'. Natuurlijk zagen die Gutmenschen even over het hoofd dat in plaats van de oude werknemer er al jaren een nieuwe zat. De vraag die ik toen wel eens stelde 'hebben ze door wat ze mensen aandoen door ze een werkgever in de maag te splitsen die ze niet wil hebben ?' is nooit beantwoord.

Nick Ros
Nick Ros19 feb. 2016 - 9:20

→ Eric. De vraag en het probleem is heeft de werkgever nog werk over 6 maanden ? c.q. over 12 maanden ? c.q. over 18 maanden ? of over 24 maanden ? Zonder werk heb je geen mensen nodig en ga je failliet. Dat is het punt waar iedereen, ook de politiek aan voorbij gaat. Kijk je naar faillissementen.com, V&D, Schoenenreus, en al die leegstaande winkels en leegstaande hallen, dan is dat ook nog te begrijpen van die werkgevers.

koloth
koloth18 feb. 2016 - 19:49

Denkt U nou werkelijk dat ondernemers in Nederland discrimineren ? Ach wat is U toch naief om dat te denken. Een ondernemer kijkt alleen hoe hij zo veel mogelijk geld kan verdienen op een geaccepteerde manier. Die zgn. discriminatie heeft andere redenen.

Andreas Cappen
Andreas Cappen18 feb. 2016 - 19:08

Maar ik verwacht dat mensen ook wat moeite doen om een baan te willen hebben. Ik heb daar in een andere draad al iets over gezegd. Maar een paar weken geleden had ik een sollicitant die een pet droeg en zeer opzichtige tatoeages. Weinig profressioneel.

3 Reacties
Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 7:46

Inderdaad. Een niet zo'n professionele opstelling van uw kant. Een beetje ondernemer kijkt daar doorheen.

Andreas Cappen
Andreas Cappen19 feb. 2016 - 14:24

@ Zanb. U bent erg goed in vingertje wijzen en schoolmeester spelen. Maar ondernemer bent u niet en eerlijk gezegd zie ik u ook alleen maar reageren op anderen; zonder zelf een orginele mening te hebben.

Haastig
Haastig20 feb. 2016 - 11:27

Zandb 19 februari 2016 at 08:46 "Een niet zo’n professionele opstelling van uw kant. Een beetje ondernemer kijkt daar doorheen." Nee. Hangt van de functie af. Als een sollicitant niet begrijpt dat hij/zij er repre uit moet zien voor een bepaalde functie, zal diegene dat ook niet snappen in een baan.

Uitgekleed
Uitgekleed18 feb. 2016 - 18:56

Ja ja blijf je maar verschuilen achter mooie volzinnen met passie voor de medemens. wetend dat het niet zal gebeuren omdat geld de norm is. Maak de arbeidsmarkt een echte vrije markt waar iedereen in kan bijdragen als aanvulling op een O.B.I. want de winsten van bedrijven gaan omhoog en de werkloosheid blijft door betere technieken. In de Rotterdamse regio is onderzocht dat in de toekomst de helft van de banen zal verdwijnen door verbeterde technieken. De politiek verzaakt, door met zulke drogreden zich schoon te praten i.p.v. het zeker stellen van inkomen voor die 50%.

jellevwal
jellevwal18 feb. 2016 - 18:46

Geldt dit verhaal nu ook voor onze werklozen, het officiële aantal staat al tijden op 600.000 ? En hoe zit het met die kansen als de 200.000 migranten van Diederik er bij komen ? Ik denk dat het tijd wordt dat de PvdA afstand neemt van het woord 'eerlijk', het liegen daarmee heeft nu de partij bijna doen verdwijnen.

EricDonkaew
EricDonkaew18 feb. 2016 - 18:12

‘Invechten’ in de arbeidsmarkt omdat je migrant bent? Onzin, iedereen is gelijk. --------------------------- Mee eens. Toch denk ik dat Rutte bedoelt dat iederéén zich moet invechten in de arbeidsmarkt. Dat is namelijk de consequentie van het neoliberalisme. En dat is tevens ook de makke van datzelfde neoliberalisme: mensen die niet goed kunnen 'vechten' blijven levenslang aan de kant staan. . De arbeidsmarkt dient voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te zijn. Ik vind niet dat scholieren moeten solliciteren naar stageplekken - die moeten gewoon voor ze geregeld worden door samenwerking tussen school, overheid en bedrijven. Scholieren moeten zich daar dus geen zorgen over maken. Als je hogerop wilt komen in de maatschappij, dan zul je je (figuurlijk) wél moeten invechten. De top is immers veel smaller dan de basis en iedereen wil natuurlijk wel hogerop...

PietManeo
PietManeo18 feb. 2016 - 18:11

De grootste discriminatie in ons land is nog altijd het rechteloze ontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Schaf dat aub af en maak het de keuze van de werknemer, niet de keuze van de werkgever.

[verwijderd]
[verwijderd]18 feb. 2016 - 18:02

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew18 feb. 2016 - 18:18

Klopt, en daarom is het opheffen van sociale werkplaatsen ook zo'n asociale beslissing geweest. En daar is de PvdA, de partij van Roos Vermeij, medeverantwoordelijk voor. . "Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan het werk te komen." Klopt, maar de PvdA is er debet aan dat dat niet zo is.

Audiomind
Audiomind18 feb. 2016 - 20:12

Dat is de schuld van het huidige PvdA beleid. Licht verstandelijke beperkte jongeren hadden een prima werkplek via arbeidsmatige dagbesteding. Deze groep is na herbeoordeling de gewone arbeidsmarkt opgestuurd. Vaak hebben zij te maken met een onstabiele thuis situatie. Door de krappe arbeidsmarkt zitten deze jongeren nu thuis. Een zinvol bestaan om zeep geholpen door een sociale politieke partij. Samson roept dat er regelingen komen om deze doelgroep aantrekkelijker te maken voor bedrijven en instellingen. Oftewel ze gooien er weer een hoop subsidie tegenaan om hun beleid te laten slagen. Het was goed! Het werkte! Ze waren gelukkig! En zitten nu thuis te verpieteren. Ik zie het dagelijks voor mijn ogen misgaan. Onbegrijpelijk.

Instaatsteller
Instaatsteller18 feb. 2016 - 17:42

Dit land is ziek.