Joop

Eerlijke handel is ook eerlijk belasting betalen

  •  
08-05-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Maatschappelijk verantwoord ondernemen behelst meer dan kinderarbeid en groene energie. Belastingontwijking hoort daar keihard bij.
Misschien koopt u vandaag, op de Internationale Dag van Eerlijke Handel, een reep slaafvrije chocolade of een tas van gerecyceld materiaal. Goed nieuws voor veel arme mensen die baat hebben bij eerlijke handel. Maar de manier waarop wij zaken doen in ontwikkelingslanden moet nog veel drastischer veranderen.
Het Westen geeft per jaar 120 miljard dollar aan ontwikkelingshulp. Tegelijkertijd lopen ontwikkelingslanden door oneerlijke belasting constructies van vooral westerse bedrijven minstens 284 miljard dollar per jaar aan belastinginkomsten mis.
In afwachting van afdoende internationale regelgeving, zouden bedrijven zelf het voortouw moeten nemen door af te zien van oneerlijke belastingpraktijken. Als een consultant adviseert om ‘een NV-tje’ op te zetten op de Kaaimaneilanden om zodoende de belastingdruk te verminderen, dan kun je daar als bedrijf ook voor bedanken. Dat is een ethische keuze. Net als de keuze om te zorgen dat er geen kinderarbeid aan je product kleeft.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan rekening houden met milieu en arbeidsomstandigheden. Op een fatsoenlijke manier omgaan met belastingverplichtingen hoort daar ook bij. Ik roep alle CEO’s en CFO’s daarom op om nee te zeggen tegen oneerlijke belastingconstructies. Gewoon, omdat je daar belasting moet betalen waar je je geld verdiend hebt. Logisch toch? 

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

Peter502
Peter5028 mei 2010 - 7:47

Nederland kent een uitgebreid stelsel van regels ten aanzien van belastingheffing mbt buitenlandse activiteiten, en heeft met de meeste landen belastingverdragen afgesloten. Laat Brazilie nu net een land zijn dat een enorm lastig en onhanteerbaar belastingklimaat kent , en dat bij mijn weten geen ontwikkelingshulp ontvangt (ook helemaal niet nodig, het is een van snelstgroeiende economieen van dit moment) en dit plaatje krijgt al een iets andere kleur. Ik moet de eerste prive persoon trouwens nog tegenkomen die vrijwillig meer belasting betaalt dan strikt nodig. Roomser dan de paus heet dat in goed nederlands, en dat kan van geen enkel bedrijf verwacht worden. Dat ontwikkelingslanden zelf een puinhoop maken van hun belastinginning is een lokaal politiek probleem en heeft met het handelen van internationaal opererende bedrijven niets te maken, het is vaak juist reden van dergelijke bedrijven om die landen maar helemaal te mijden, omdat het onwerkbaar blijkt. Tel uit je winst.

Liberty4all
Liberty4all8 mei 2010 - 7:47

In tegendeel!! Het is JUIST maatschappelijk verantwoord om de belasting van met name het land van herkomst te ontwijken. Een bedrijf moet toch concurreren en winst maken en het geld kan beter naar de producenten van de producten gaan dan naar hun overheid. Afgezien van het feit dat de producenten ook belasting moeten afdragen aan hun overheid. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Veel meer nog hebben de desbetreffende overheden als ze al goedwillend zijn er blijk van gegeven dat ze nog minder capabel zijn dan westerse overheden en niet in staat zullen zijn om net als het vele ontwillelingsgeld dat ze van het westen krijgen dit belastinggeld zo aan te wenden dat het de welvaart van hun land vergroot. Erger nog is het als we het hebben over kwaadwillende overheden (toch de meeste in armere regionen) Belasting betalen aan dergelijke overheden is in feite het financieren van en mede schuldig zijn aan een schrikbewind en schending van de mensenrechten. Hoe meer de belasting aan dergelijke landen ontweken wordt, hoe lager de prijzen gehouden kunnen worden, hoe meer mensen in het westen de producten zullen kopen, hoe meer de (kleine) producenten die we willen helpen er aan verdienen. Hoe meer zij er aan verdienen hoe eerder ze de armoede zullen ontstijgen en hoe sterker ze zullen staan tegenover hun (foute) overheid. De middenklasse die op deze manier ontstaat zal leiden tot democratisering en respecteren van de mensenrechten. Bij deze roep ik dus ieder bedrijf dat deze eerlijke handel wil stimuleren om zoveel mogelijk de belasting te ontwijken. Het zijn uiteindelijk eigendomsrechten en vrije (vrij van (dreiging van ) geweld, invoerrechten, subsidies en (overmatige) overheidsregulering) markt die zullen leiden tot welvaart.

JasperVos
JasperVos8 mei 2010 - 7:47

Inderdaad, bedrijven kunnen ook zelf beslissingen nemen. Daarvoor hoeven ze niet eerst te kijken naar wat voor mogelijkheden het juridische systeem biedt. Naar mijn idee is dat de kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eerst zelf als mens je positie bepalen en dan pas kijken hoe dat te realiseren is. Nu wordt de strategie bepaalt door wat systemen als het juridische, het bedrijfskundige en het economische systeem dicteren.

PeerJawel
PeerJawel8 mei 2010 - 7:47

Eerlijke handel is een Contradictio Interminus.

ColorHugo949
ColorHugo9498 mei 2010 - 7:47

Zojuist fairtrade rijst gekocht van een huismerk. Wie garandeert dat fairtrade-label? Daar schijnt namelijk flink gerotzooid te worden, evenals de diverse definities van eko- en bio-labels. Zullen we het over mode en kleding en sportschoenen maar niet hebben. Fairtrade in financiële wereld? Er zijn veel mazen in het internationale handelsverkeer en fiscale paradijzen bestaan nog steeds. Toch lijkt de tijd rijp voor de eerstse initiatieven, die ook genomen worden. Stap voor stap groeit de bewustwording.

JoopSchouten
JoopSchouten8 mei 2010 - 7:47

Ik denk niet dat de bedrijven zitten te wachten op internationale regelgeving. Het feit dat er zo veel bedrijven zijn die niet 'zuiver'met hun gegunde vrijheid om kunnen gaan zegt veel over de macht van het geld. (En de beloningstructuur.) Deze praktijken bestempel ik als egoistisch en een vorm van stelen. De CEO's en CFO's zou je moeten verpichten op een 'zuivere' manier zaken te doen, en zo niet voor de rechter dagen indien mogelijk. Dieven moeten bestraft te worden.

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT28 mei 2010 - 7:47

Dat zou inderdaad gewoon universeel geldend gemaakt moeten worden, en dus ook geldend voor politici topambtenaren en staatshoofden, gewoon niet alleen de rechten van de mens vastleggen, maar ook de plichten. Want je ziet dat de "marktwerking" aka kartelvorming zijn tentakels diep in de overheidsstructuren heeft geworteld. Dus ook Dick Cheney en Gerrit Zalm om maar eens wat treffende voorbeelden te noemen van gecorrumpeerde stakeholders. Want dat is eigenlijk het absurde, ze beweren dat ze die enorme slarssen verdienen vanwege de enorme verantwoordelijkheid en om het afbreuk risico op te vangen, maar ze nemen *nooit* de gehele verantwoordelijkheid, kortom dan moeten ze gewoon ook het geld dat ze voor het dragen van die verantwoordelijkheid hebben gekregen *teruggeven* dat hebben ze dan immers onterecht opgestreken. Gelukkig heeft de WRR al wel een diepgravend onderzoek naar het functioneren van Wellink gepleegd, wara uiteraard naar voren kwam dat ie gewoon aan de lijband van Zalm liep, en de banken foerneerde inplaats van controleerde ! Quotes uit de zittingen van de crisiscommissie (de Wit) ?De manier waarop de overheid over haar verplichtingen rapporteert stamt uit de Middeleeuwen? ?De brutaliteit waarmee bankiers nu omgaan met politici is bijna een bedreiging van de democratie? - Accountant Jules Muis ?De lobby van de financiële sector hindert al dertig jaar de toezichtswetgeving? - Tweede Kamerlid Kees Vendrik van GroenLinks ?De crisis is een demasqué van de professionals? - Oud-minister Gerrit Zalm ?Het voorspellen van een crisis is logica van de stilstaande klok. Als je de tijd voorspelt heb je tweemaal per 24 uur gelijk? -Econoom Sweder van Wijnbergen ?Topmannen wilden beloond worden als ondernemers terwijl ze bestuurders zijn? - Oud- VEB-directeur Peter Paul de Vries ?De risico's van één rund weten we in kaart te brengen, maar niet van een kudde runderen.? - Oud- AFM-voorzitter Arthur Docters van Leeuwen ?De dijken waren te laag? - President Nout Wellink van de Nederlandsche Bank ?Achteraf gezien denk ik dat ik in het voorjaar van 2007 had moeten aftreden? - Voormalig ABN Amro-topman Rijkman Groenink ?Goede beloning is ook in het belang van de BV Nederland.? - Oud-minister- president Wim Kok Vooral die laatste quote zegt eigenlijk alles over de corruperende werking van de organisatie "bank". Want dat uitgerekend een voormalig vakbondsman zover verwijderd is geraakt van de werkelijkheid, en alleen ana zijn eigen portomonaie denkt inplaats van de functie van een bank...

RolandBru
RolandBru8 mei 2010 - 7:47

Voor bedrijven zijn belastingafdrachten kosten (en geen investeringen): ze voegen niets toe aan (toekomstige) winst. Bedfijven zullen dus belastingafdrachten minimaliseren. Als ik als ondernemer moet kiezen uit: - 10.000 uitgeven aan een onderzoeker die mij drie maanden helpt een product te ontwikkelen - 10.000 uitgeven aan een marketingcampagne waarmee ik mijn afzet kan verhogen of - 10.000 extra belasting belasting betalen zal ik waarschijnlijk in deze volgorde kiezen, met het oog op de continuiteit van mijn bedrijf. Ik denk dat ik als ondernemer het best weet waar mijn geld rendeert. Ik denk dat veel klanten en medewerkers (inclusief de ingehuurde R&D'er!) het met me eens zijn. Alleen mensen die denken dat de overheid beter weet hoe geld moet worden uitgegeven, en die vinden dat er heel veel problemen zijn die (middels herverdeling van geld) door de overheid opgelost moeten worden zullen vinden dat die ondernemer om 'ethische' redenen meer belasting zou moeten (willen!) betalen...

1 Reactie
kunst3
kunst38 mei 2010 - 7:47

Wie zorgt er voor en onderhoudt de infrastructuur? Zonder infrastructuur geen goede bedrijfsvoering. Of gaat het alleen maar om het uitputten van de grondstoffen of gebruikmaking van goedkope arbeid? Een goed belastingregiem en de juiste besteding hiervan zou zeker in de ontwikkeling van het land kunnen voorzien. Ontwikkelingshulp zou dan terug kunnen worden gedraaid. Iedereen blij.

Rogier12
Rogier128 mei 2010 - 7:47

Deze discussie heeft een veel te hoog abstractieniveau. Ik zou zeggen: kom met concrete business cases. Ik denk dat Dutch Libertarian een punt heeft dat overheden niet per se garant staan voor een eerlijke verdeling van middelen, dit heeft het echec van het communisme wel aangetoond. Echter, vriije handel zonder belastingafdracht is ook niet per se zelfregulerend. Kijk bijvoorbeeld naar de koffie-industrie. Prijzen voor de grondstof worden daar via ingewikkelde internationale handelstransacties kunstmatig laag gehouden. Inderdaad moeten ondernemers zelf het goede voorbeeld geven door boeren eerlijke prijzen te bieden. Dit kan echter alleen door direct bij de boeren in te kopen. Dit resulteert weer in een hogere prijs voor het eindproduct. Door superieure kwaliteit kan zo'n product toch een afzetmarkt krijgen. Een goed voorbeeld van dergelijk ondernemerschap is Illy.

2 Reacties
ErnsTT2
ErnsTT28 mei 2010 - 7:47

Die kulredenering vlgt Max Havelaar ook, maar is een leugen, als je direct bij de boer inkoopt zit er geen tussenhandel tussen, dus word het product *goedkoper*. Dat Max Havelaar de producten duur verkoopt is pure oplichting, want ze betalen de boeren helemaal niet meer mnetjes meer dan de kartels, ze zijn zelf een deel van het probleem geworden, zoals de keuringsdienst van waarde em chocolony meermalen hebben laten zien.

Rondeboer
Rondeboer8 mei 2010 - 7:47

"Prijzen voor de grondstof worden daar via ingewikkelde internationale handelstransacties kunstmatig laag gehouden." Hoe dan ze dat dan? Leg uit. Volgens mij kan dat niet. Wat wel een probleem is, is de machtverhouding tussen de boeren en de lokale tussenhandelaren. Als boeren samenwerken kunnen ze een groter deel van de taart krijgen.

gertjanmunk
gertjanmunk8 mei 2010 - 7:47

Het argument dat belastingontduiking goed is omdat belastinggelden in landen van herkomst maar mondjesmaat ten goede komen aan burgers door corrupte systemen vind ik niet opgaan. Het ontslaat ons namelijk geenszins van de plicht om zoals het hoort, belasting te betalen net zoals we dat hier in Nederland doen. Dat systemen elders niet naar behoren functioneren door corruptie is een ander probleem en daar moeten we dus andere middelen voor inzetten om ze op te lossen. Dat het een lastig op te lossen probleem is staat als een paal boven water. Daarnaast is het argument dat bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid wel zullen nemen door producenten en boeren meer te gaan betalen als ze dat uit goedertierenheid mochten beslissen een wereldvreemd argument. De praktijk wijst uit dat dit niet zo is, bedrijven kiezen voor winstmaximalisatie. Daarom is het niet zo raar om bedrijven te vragen naar producten waar iedereen wel bij vaart: goed voor mijn gezondheid en goed voor het welvaren van de boer die het verbouwd heeft.

1 Reactie
Rogier12
Rogier128 mei 2010 - 7:47

Het is me te abstract om te praten in 'overheden' en 'bedrijven' en 'goed' en 'kwaad'. Sommige bedrijven streven niet naar winstmaximalisatie, maar waarborgen ethiek en duurzaamheid over de gehele waardeketen. En sommige overheden garanderen een parlementaire democratie... (de minderheid in ontwikkelingslanden). Laat de consument zich goed informeren en zelf beslissen wat hij of zij goed of kwaad acht.

Robak2
Robak28 mei 2010 - 7:47

Ik zou hier een hele verhandeling kunnen geven, maar iemand anders heeft dit al een keer uitstekend verwoord. Ik verwijs graag naar een artikel van Bart Croughs. http://www.meervrijheid.nl/?pagina=45

1 Reactie
Rogier12
Rogier128 mei 2010 - 7:47

Goed stuk, dank hiervoor. Vooral in het misbruik van Multatuli's gedachtengoed kan ik me vinden... wel moet ik daarbij aantekenen dat koffie in de koloniale tijd a priori verbouwd voor het Westen. Vrije boeren zouden eerder rijst of ander stapelvoedsel hebben verbouwd. Bij afwezigheid van multinationals (de VOC was immers failliet) was er geen alternatief dan aan de staat te verkopen. Multatuli richtte zich, bij afwezigheid van andere spelers, terecht tegen de regenten. Het liberale/libertarische idee, dat boeren, door zich te organiseren toegang kunnen krijgen tot de wereldmarkt, en dus zo lokale uitbuiting kunnen omzeilen, is iets waar Stichting Max Havelaar een voortrekkersrol in heeft gespeeld. Wat aanzienlijk veranderd is sinds 2002 is dat ook multinationals waarde zijn gaan toevoegen in de productielanden, door allianties aan te gaan met boerencoöperaties. Maar uiteindelijk hebben de grote spelers toch meer economische slagkracht dan een stichting, zoals ook is aangetoond in onderzoek van de Radboud Universiteit (http://www.levensmiddelenkrant.nl/1408/andere-labels-verslaan-max-havelaar).