Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Een zorg zonder markt

  •  
10-09-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Tien punten-plan om de zorg te verbeteren
De gezondheidszorg staat hoog op de politieke agenda bij de verkiezingen. Alom leeft het idee dat er veranderingen nodig zijn in de zorg, om te voorkomen dat deze op termijn onbetaalbaar zou worden.
Voor al deze ontwikkelingen heeft Zorg Geen Markt al in 2004 gewaarschuwd en velen waren en zijn het daarmee eens. Ondertussen zijn de gevolgen bij de patiënt terechtkomen: die mag betalen en hopen op zorg. Tijd dus om weer duidelijk te maken welke koers de zorg wél nodig heeft. Tijd om te laten zien, dat er andere manieren zijn om zorg te bieden, zonder dat de kosten exploderen, terwijl we wel menswaardige zorg blijven verlenen en de professional de ruimte geven. Keer op keer blijkt uit onderzoeken en peilingen dat deze professionals, net als de burger, marktwerking in de zorg niet zien zitten.
De ondertekenaars van dit manifest vragen de politieke partijen om de kritiek op de marktwerking ter harte te nemen en deze alternatieven over te nemen.
Een Zorg Zonder Markt: tien punten
1. De Zorg is van Allen Bij discussies over de zorg moet er een evenwicht zijn tussen economische en sociaal-maatschappelijke perspectieven. De zorg moet weer een publiek goed worden, waar de burger, de professional en de overheid op basis van méér dan alleen economische argumenten keuzes maken.
5. Regionale publieke zorgverzekeraars en budgetten Zorgverzekeraars moeten publiekrechtelijke instellingen worden en worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de organisatie van de regionale zorg. De overheid is echter eindverantwoordelijk voor het zorgaanbod en stelt de regionale budgetten democratisch vast. Een Regionaal Overleg Zorg verdeelt het budget. De overheid draagt er zorg voor dat patiënten/burgers, regionale zorginstellingen, zorgprofessionals en lokale overheden goed vertegenwoordigd worden in dit overleg.
6. Geen zorgautoriteit maar een kwaliteitsautoriteit Door de marktwerking uit het stelsel te halen kan op middelen worden bespaard die nu naar de NMa en de NZa gaan. Uit deze middelen kan een mooi alternatief verrijzen: een landelijk kennis- en kwaliteitscentrum, met een sterke vertegenwoordiging van professionals en patiënten, naar voorbeeld van NICE in de UK.  Het centrale doel van dit instituut is de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Het instituut wordt zo opgezet dat het als forum en kruispunt kan dienen voor patiënten, overheid, zorgprofessionals, beroepsverenigingen, zorginstellingen en wetenschappers.
7. Balkenendenorm in de zorg Zorgprofessionals dienen een fatsoenlijk salaris te ontvangen voor het werk dat ze doen. Echter zorgbestuurders en specialisten die een veelvoud ontvangen van professionals die op de werkvloer zwaar en waardevol werk verrichten, vinden we niet uit te leggen. De Balkenendenorm als maximum is voor Den Haag genoeg, dan mag dat ook genoeg zijn in de zorg.
8. Inkomensafhankelijke zorgpremies De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg staat internationaal hoog aangeschreven, en dat moet wat ons betreft zo blijven. Zorgpremies dienen daarom inkomensafhankelijk te zijn.
9. Versteviging van de eerste lijn Een sterke eerste lijn in de zorg voorkomt duurdere zorg. De afgelopen periode is een tijd geweest waarin de eerste lijn alle zeilen bij moest zetten om te overleven. Hier zijn herstelwerkzaamheden op zijn plaats. Er mag geen financiële drempel opgeworpen worden voor hulp in de eerste lijn, en huisartsen moeten voldoende (praktische en financiële) mogelijkheden krijgen om hun poortwachtersfunctie te kunnen vervullen.
10. Preventie en zorg dichtbij Er is brede consensus voor de wens de zorg dichtbij de patiënt te leveren. Door het concurrentiemodel en verplichte aanbestedingen af te schaffen kunnen professionals weer beter samenwerken in de eerste lijn en in de buurt. Bewezen effectieve preventie dient prioriteit te krijgen.
Ondertekenaars manifest ‘Een Zorg Zonder Markt’:
Prof dr Doeke Post , Emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde Universiteit van Groningen
Wim van den Brink , Hoogleraar Verslavingszorg AMC-UvA
Mr. Dr. Martin Buijsen , Universitair hoofddocent gezondheidsrecht
Mr. Dr. Andre den Exter , Gezondheidsjurist
prof. dr. Erik de Gier , Emeritus hoogleraar vergelijkend arbeidsmarktbeleid Radboud Universiteit Nijmegen.
Robert W Kreis, Hoogleraar brandwondenzorg
Prof. dr. Paul van Tongeren , Hoogleraar ethiek Nijmegen en Leuven
Prof dr. Theo Verheij , Hoogleraar huisartsgeneeskunde
Prof. dr Gerhard Zielhuis, Hoogleraar epidemiologie UMC St. Radboud Nijmegen
Gert Schout , Lector openbare GGZ
Dr. George M.A. Westermann, Kinder- en jeugdpsychiater/inhoudelijk adviseur Orbis GGZ Sittard-Geleen
Wim Brunninkhuis, Huisarts te Drachten
Frits Kaufmann , Huisarts
Prof. Dr. W. J.A. van den Heuvel, Hoogleraar Zorgwetenschappen UMCG Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. P. W. de Leeuw , Hoogleraar interne geneeskunde en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Prof. Dr. Robert Vermeiren , Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie / Directeur patiëntenzorg Curium-LUMC
Prof. Dr. Jean-Pierre Wils , Hoogleraar Politieke en Sociale Cultuurfilosofie
Drs. A. Ralston , Psychiater en woordvoerder Zorg Geen Markt
Drs. A. de Bres , Huisarts
Dr. J. van Dijk , Traumachirurg Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (8)

Zjenny
Zjenny10 sep. 2012 - 7:56

Marktwerking In het interview zegt Rutte verder dat er door de marktwerking in de zorg geen sprake is van financiële prikkel voor zorgaanbieders om onnodige behandelingen voor te schrijven. "Waarom zou je artsen zo wantrouwen dat ze ineens onnodige behandelingen voorschrijven? Ik geloof daar niks van." Zie hier hoe Rutte gewoon niet weet waar hij over praat maar wel met beschuldigingen aan het adres van artsen komt. Hij staat onverkort achter marktwerking in de zorg en dat is een heel belangrijke reden om vooral GEEN VVD te stemmen.

JoopSchouten
JoopSchouten10 sep. 2012 - 7:56

Zet mijn naam ook maar bij de ondertekenaars.

simondewaal1980
simondewaal198010 sep. 2012 - 7:56

Zet mijn naam er ook maar bij. @Blits Kikkr. Ik hoor wel dat je geen idee hebt waarover je praat. Als het zo gemakkelijk was voor bijstandsmoeders waren er geen voedselbanken!

DBC123
DBC12310 sep. 2012 - 7:56

80% vd mensen werkzaam in de zorg ziet geen Patiënt. Dus er worden miljarden verspeeld.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman10 sep. 2012 - 7:56

Uitstekend!

HenkDaalder2
HenkDaalder210 sep. 2012 - 7:56

Goed punt De zorg is geen markt, het is verplichte consumptie. Daarom is het gekozen marktmodel gewoon fout. Gezien de stijgende kosten en omzet, moeten we samen besluiten hoeveel zorg we samen inkopen. Vooral preventie leidt tot kosten besparing, maar zal een paar jaar later weer tot consumptie leiden. Als er geen rem op komt. Laat de overheid wat doen aan de grote schadeveroorzakers. Luchtvervuiling van verkeer en houtkachels. Veel te veel suiker in alles wat er de supermarkt ligt. Geef specialisten een taakstelling om 10% van hun omzet in preventie te doen, de uren van de resterende 90% van hun omzet, die ze overhouden, moeten ze gratis werken.

[verwijderd]
[verwijderd]10 sep. 2012 - 7:56

"7. Balkenendenorm in de zorg" Het inkomen van specialisten is, net als elders in de economie, een kwestie van vraag en aanbod. Als je wilt dat specialisten minder gaan verdienen, dan moet je niet van bovenaf een Balkenendenorm opleggen, maar van onderaf meer mensen opleiden tot specialist. Er zijn genoeg studenten die medicijnen willen studeren, maar door gebrek aan marktwerking (numerus fixus) wordt het aantal specialisten kunstmatig laag gehouden. Je hoeft niet verder te kijken dan België om te zien dat het ook anders kan.

1 Reactie
dino_radja
dino_radja10 sep. 2012 - 7:56

Als je regels opstelt die salarissen aan banden leggen dan is er geen sturing meer door vraag en aanbod. Helemaal niet erg, als er iets maakbaar is met regels dan is het de economie. We hebben het niet over natuurwetten. Prima dat we naar een gestuurde economie gaan. De vrije markt en de zgn. "wet" van vraag en aanbod zijn keuzes die ons opgedrongen worden.