Joop

Een zachte dood werd mijn moeder niet gegund

  •    •  
21-07-2022
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
14039 keer bekeken
  •  
2022-04-29 18.18.03

Juridische blokkades om een zachte dood mogelijk te maken drijven mensen tot wanhoop en veroorzaken ongeluk en ongelukken. Een goede regeling voor een ‘voltooid leven’ is de juiste  manier om waardig met de dood om te gaan.   

Nu twee maanden terug besloot mijn moeder niet meer te eten en te drinken. Twee weken later is zij overleden.

Mijn moeder was bijna 82, maar lichamelijk nog behoorlijk fit, en bijzonder actief: ze organiseerde leesclubs, lezingen, speelde piano en viool, sprak luisterboeken in voor slechtzienden, las veel filosofie, en tot een aantal jaar geleden roeide ze zelfs nog wekelijks. Voor de meeste mensen om haar heen kwam haar beslissing als een donderslag bij heldere hemel. 

Toch, voor mijn moeder was het leven lijden geworden. De eenzaamheid die zij na de dood van mijn vader voelde was een leegte die niemand om haar heen kon vullen: haar sociale bezigheden niet, haar kinderen niet en haar kleinkinderen niet. Het was een leegte die gepaard ging met wanhoop en angstaanvallen, die in plaats van af te nemen met de jaren enkel groeiden in aantal en duur. 

Mijn moeder heeft verschillende therapieën en medicijnen geprobeerd. Veel troost haalde ze ook uit de filosofie en cognitieve zelftherapie. Haar drukke bezigheden vormden meer en meer een vlucht. Maar dat alles gaf op zijn best alleen maar tijdelijk verlichting. Toen ze lichamelijk ook begon in te leveren en steeds sneller moe werd, werkte ook die tijdelijke vlucht steeds minder goed. Mijn moeder zag uit naar de dood. 

Ik zeg nu tegen mijzelf: ik moet mama dankbaar zijn dat ze het nog zo lang geprobeerd heeft vol te houden. 

Politiek
Mijn moeder stemde steevast D66. Els Borst had het mogelijk gemaakt dat mijn vader tien jaar geleden middels euthanasie een zachter eind van zijn leven gegund was dan hem in het verschiet lag door de kanker in zijn lijf. Maar een humane uitweg uit haar lijden was mijn moeder niet gegund. 

Er bestaan levenseindeklinieken, maar het aantonen van ondraagbaar en uitzichtloos psychisch lijden is een lang en zwaar traject, met een onzekere uitkomst. Het maakte mijn moeder woedend. “Dan moet je jezelf bewijzen en word je op een breiclubje gezet! Mag ik verdomme een keer serieus genomen worden?”  

Juist tijdens haar vastenperiode kwam de Raad van State met een advies over het wetsvoorstel van D66 voor een vrijwillig levenseinde. De voorgestelde criteria voor het vaststellen van een vrijwillige en weloverwogen keuze worden door de Raad ‘onvoldoende waarborgen’ geacht. De christelijke partijen slijpen de messen om het voorstel dood te verklaren. 

“Zie je nou wel?” zegt mij moeder. “Wanneer we op die politici wachten totdat we verdomme eindelijk eens mogen besluiten over ons eigen leven, zijn we allemaal al lang dood.” En: “Ik word gewoon gedwongen om dit loodzware traject aan te gaan.” 

Eigen regie
Van religieuze twijfels had mijn moeder geen last. Zij geloofde dat het leven na de dood stopt. Het bewustzijn is volgens haar een bijproduct van de hersens, en als dat verdwijnt, is het klaar. Ook al geeft ze toe dat ze niets kan bewijzen, is dat haar vaste overtuiging. En het geeft haar troost. Op haar rouwkaart staat “uit sterrenstof ontstaan, nu weer terug in het geheel”. De dood is volgens mijn moeder niet erg. 

Zij wilde het liefst haar eigen einde in eigen regie houden. Maar zelf een poeder regelen via het internet, dat durfde en wilde ze niet. En het is ten strengste verboden voor een arts of iemand anders om deze informatie te verstrekken over hoe een pijnloos einde aan het eigen leven te maken. Wie iemand met een oprechte doodswens helpt, loopt kans voor de rechter te verschijnen. Je wenden tot het illegale circuit moet daarom zonder medeweten van de nabestaanden en arts. En dat is naast gevaarlijk ook niet hoe mijn moeder het voor ons wilde. 

Op een gewelddadige manier een einde aan haar leven maken was daarom al helemaal geen optie. Ze wilde niemand met haar dood belasten, de mensen om haar heen niet, en al helemaal geen toevallige getuigen.  

Excuses
Kwaad wordt mijn moeder op politici die de juridische blokkades voor een zacht einde aan het eigen leven in stand willen houden. De christelijke partijen voorop, met hun ideologische overtuiging dat het leven een plicht is. Zij leggen hun levensvisie aan anderen op.

Maar daarnaast zijn er meer partijen die weigeren een doodswens serieus te nemen. Mensen met een doodswens zullen volgens die partijen wel ziek zijn, te weinig aanspraak hebben, te weinig zorg krijgen, of geldproblemen hebben. Mensen die echt niet meer willen, die bestaan eigenlijk niet. 

Natuurlijk, het is prachtig als er meer geld gaat naar sociale activiteiten voor eenzame mensen, als er verlichting komt van armoede, en als er meer geld komt voor betere zorg. Dat is ook hard nodig. Maar wie lijdt aan kwalen die niet te genezen zijn, en een partner mist die er al lang niet meer is, is daarmee niet geholpen. Als mensen een einde aan hun leven verlangen en we de redenen daarvoor niet kunnen veranderen, moeten we die wens serieus nemen. 

Gunnen
Wij kunnen niemand redden van de dood: dood gaan we immers allemaal. Het enige dat we kunnen is de dood wat uitstellen, en het enige wat we kunnen voorkomen, soms, is lijden. Maar in het voorkomen van lijden zijn wij als samenleving absoluut niet consequent. Dieren gunnen we een pijnloze dood: als ze lijden verlossen we ze eruit. Mensen is dat niet gegund. De meeste mensen doorstaan daarom tijdens hun doodsstrijd helse pijnen, en lijden langer en meer dan een huisdier of zelfs een koe in een slachthuis. 

Het is naar mijn overtuiging onze humanitaire plicht mensen niet onnodig te laten lijden. Iemand die uit nood een einde aan zijn of haar leven willen maken, zijn we verplicht te helpen, door de oorzaken van die wens weg te halen. Maar als we dat niet kunnen, moeten we ook kunnen helpen. Als een oprechte wens te stoppen met leven niet gehonoreerd kan worden, dan helpen we niet, en tonen we geen respect.

Het is daarbij ook voor de samenleving belangrijk dat mensen op legale wijze en op een veilige manier betrouwbare hulp kunnen krijgen. Het feit dat de overheid dit verbiedt in plaats van reguleert, resulteert in veel ellende. Het leidt tot wanhoop van mensen zoals mijn moeder, die het leven niet meer zien zitten, die niet de weg kennen naar betrouwbare middelen, en te sociaal zijn om hun omgeving met een trauma op te zadelen of in gevaar te brengen. Daarnaast leidt het tot ongelukken. Mensen plegen zelfmoord in wanhoop, plotseling, zonder het aan te kondigen en vaak op gruwelijke wijze, met traumatische gevolgen voor de nabestaanden en toevallige omstanders. Mislukte zelfmoordpogingen laten we dan nog maar buiten beschouwing. 

Reguleren
Natuurlijk, er moet een drempel zijn om jezelf van het leven te beroven. Maar die drempel werkt juist niet goed zolang we het in het illegale circuit houden. Daarbij mag die drempel niet verhoogd worden met onzinnige eisen die alleen maar gericht zijn op vertraging, zoals een te lange bedenktijd, of door toch weer verboden in te stellen, zoals de voorgestelde leeftijdsgrens bij het wetsvoorstel voor een voltooid leven. 

Sommige artsen werpen tegen dat ze hun beroep niet hebben gekozen om mensen om het leven te brengen. Maar zij hoeven niet verplicht te worden een wens tot levensbeëindiging uit te voeren. Er kan een apart instituut komen dat mensen met een doodswens begeleidt, waar een arts naar kan verwijzen, met een traject dat niet alleen aan zorgvuldigheidseisen voldoet, maar ook aan kwaliteitseisen en veiligheidseisen. Daarmee zouden ook andere schrijnende situaties kunnen worden voorkomen, zoals bij de moeder van een vriendin van mij, die in het ziekenhuis de ene na de andere pijnlijke behandeling kreeg aangeboden, maar niet de euthanasie kreeg waar ze om vroeg. 

Ik zelf wens erin te geloven dat er ooit in de verre toekomst een tijd komt waarin mensen niet zullen begrijpen dat wij zo met ons levenseinde omgaan als wij nu doen, waarin mensen naar onze tijd met dezelfde gruwel zullen terugkijken als wij nu kijken naar de martelingen en openbare terechtstellingen uit de middeleeuwen. 

Daarvoor moet nog wel wat gebeuren. We zijn door de vooruitgang van medische kennis in staat het leven te rekken, maar de dood een plaats geven kunnen we niet. De dood moet en zal in onze samenleving ongepland zijn, en het lijden verzachten is geen prioriteit. Daarom rekken we niet zelden ook het lijden, en misgunnen we elkaar een zachte en geplande dood. Dat moet anders. Wij moeten de dood een plaats durven geven, of in ieder geval elkaar die keuze gunnen. 

Heldhaftig
Tijdens haar vastentijd heeft mijn moeder zich bijzonder dapper opgesteld. Ze zei geen moment te twijfelen, en vertelde dat ze niet eens echt veel honger en dorst voelde, zo vastberaden was ze. Het was niet gemakkelijk. “Maar leven is nog onaantrekkelijker.”

Mijn moeder heeft de laatste weken van haar leven honger moeten lijden en pijn moeten doorstaan. Dat had haar bespaard kunnen blijven. De laatste dagen van haar leven is ze in slaap gebracht om haar lijden te verzachten. Een kleine week in bed, liefdevol verzorgd door de arts en de thuiszorg, en bijgestaan door ons, haar drie kinderen, want we wilden mama die laatste weken niet meer alleen laten. Een loodzwaar traject, en daarbij kostbaar, en vooral volkomen onnodig, maar afgedwongen door de wet.

Sterven door jezelf uit te drogen is nog niet zo makkelijk. Mama heeft liggen woelen en ijlen, want de dokter kon haar niet teveel slaapmiddel te geven. Ze zou zichzelf namelijk in gevaar gebracht hebben als ze het overlijden van mijn moeder had bespoedigd. Een absurde maar bovendien buitengewoon pijnlijke situatie: voor mijn moeder, en voor iedereen om haar heen. 

Stille generatie
Voordat ze haar besluit nam en begon met haar traject, was mijn moeder erg bang voor de reacties van haar omgeving op haar besluit. Ze heeft gelukkig alleen maar liefde en begrip gekregen, en enorm veel respect, ook van mensen van wie ze het niet verwacht had. Dat heeft haar erg ontroerd, en gesterkt in haar overtuiging. “Zie je wel? Laat de mensen toch gaan.” 

Ik merk tijdens haar traject op dat haar dood zelfs als een statement wordt ervaren. Ja, zo voelt zij het zelf ook. “Eigenlijk ben je een activist mama”, zeg ik tegen haar. Ze glimlacht. Zij is van voor de prostestgeneratie, een pre-boomer. Haar generatie wordt ook wel ‘de stille generatie’ genoemd. Die naam is op mijn moeder wel van toepassing, met een bord op straat lopen lag haar niet. 

Maar ze was wel iemand die vooruitlopend op de tijdsgeest zelf ging doorstuderen, en ging werken voor de kost, nog voordat de tweede feministische golf was begonnen, en tegen de verwachtingen van haar omgeving in. Dat ze nu tijdens de discussie over legalisatie zelf kiest voor haar eigen levenseinde en het tegen de klippen op uitvoert, past bij haar. 

“Misschien zou ik een manifest willen schrijven.” zegt mijn moeder als ze al een paar dagen aan het vasten is.
“Een manifest mama?” 
“Ja, om mensen te overtuigen om elkaar vrij te laten om te leven en te sterven zoals ze willen. Zodat mensen die hun leven als voltooid zien niet zo hoeven te lijden als ik.” 
“Misschien moet ik dat dan maar voor je doen.” zeg ik daarop.

Bij deze mama. 

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 jul. 2022 - 11:07

Alsnog gecondoleerd. Voltooide levens hebben verschillende vormen. Mijn moeder en ex-schoonmoeder zaten de rit uit. Beiden behielden de regie, maar betaalden een prijs voor hun leeftijd, een bijna volledig verlies van hun netwerk. Mantelzorg door de kinderen behoorde niet tot de mogelijkheden oa. vanwege de afstanden. De ene stierf in een hospice een paar dagen na opname na jarenlange fysieke problemen, slechts in gezelschap van een verpleegkundige. De andere stierf alleen thuis in haar slaap. Beiden waren in de 90 en hadden hun partners een half leven geleden verloren de ene door scheiding de andere door een verkeersongeval. Mijn ex-schoonmoeders situatie was geloof ik uitzonderlijk. Ze overleefde man en zoon, en woonde alleen. Dat hield ze tot haar dood vol, zonder huishoudelijke hulp, al was ze al jong slechthorend en later ook slechtziend. Haar gemoedstoestand was voor mij een mysterie om meer dan een reden, maar ik denk niet dat ze ooit aan euthanasie heeft gedacht.

Nicotientje
Nicotientje23 jul. 2022 - 15:35

Paul. Nog even de aanvulling dat degenen die mede door mijn belastinggeld salaris krijgen de mensen van de eerste, tweede kamer en kabinetten worden bedoeld in heden en verleden.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers24 jul. 2022 - 9:02

Ik ben het met je eens dat zelfdoding middellen voor prive gebruik makkelijker te krijgen zouden moeten zijn. Prive gebruik. De staat of een grote corporatie of publieke dienst kan dat niet zuiver bij psychische problemen. Dat is zoeiets als raden hoeveel op de electrische stoel onschulding bevonden zouden worden. Teveel.

Nicotientje
Nicotientje23 jul. 2022 - 15:28

Paul. Wat jij ervan maakt staat er niet. Er zijn regels door den Haag opgesteld om als aan alle voorwaarden zijn voldaan euthanasie goed te keuren. Wat in het geval van psychiatrische patiënten bijna altijd uitdraait op niemand vinden die hierbij wilt helpen. Het niet helpen heeft te maken met het muggenziften achteraf waardoor men bijna altijd toch iets schijnt te vinden waardoor de hulp illegaal was. Dat resulteerd in een schorsing van desbetreffende arts voor minimaal 4 jaar. Na 4 jaar een nieuwe praktijk opbouwen word door deze schorsing een bijna onmogelijke opgave. Het muggenziften is ontstaan door het beleid van regeringen over euthanasie. Angst voor represailles speelt enorm. Door in het verleden een aantal jaren als clientenraadslid te hebben gewerkt zijn over dit onderwerp ook gesprekken met psychiaters gevoerd. Represailles te riskeren is voor velen de reden zich verre te houden van zelfdoding.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers24 jul. 2022 - 8:50

Nicotientje, een overheid heeft bijna nooit de begaafdheid om te kunnen beslissen of iemand met psychische problemen dood gemaakt mag worden, dus ze kunnen niet meedoen. Daarom is het zo moeilijk want anders is het te makkelijk.

Nicotientje
Nicotientje22 jul. 2022 - 15:17

Omdat ik een psychiatrisch patiënt ben heb ik zelfdoding veel te vaak meegemaakt. Het Nederlandse beleid over euthanasie is geen beleid. De groep waartoe ik behoor kan aanvragen wat ze willen. Het draait uit op springen voor een trein zoals een kennis deed. Een jong meisje sprong van een brug. Van de flat waarin ik woon sprong een oudere man waarmee ik enige tijd op een afdeling heb gewoond. Mijn grote vriend sprong voor een trein. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Dat is niet nodig omdat duidelijk is wat wanbeleid bij euthanasie bewerkstelligd. En dan te bedenken dat de mensen die hier over beslissen mede via mijn belastinggeld hieraan verdienen. Iedere maand een royaal salaris. Dat is Nederland. Het was eens mijn land. Maar dat voelt nu beslist niet meer zo.

4 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers22 jul. 2022 - 22:52

Zeg je nu dat als de overheid geen spuitjes geeft aan psychiatrisch patiënten die zelfmoord willen plegen dit wanbeleid is? Hat kan best dat je klachten hebt over de doctors. Maar je kan niet verwachten dat er een publiek beleid komt om mensen die zelfmoordneigingen hebben van kant te maken.

Vervatte
Vervatte23 jul. 2022 - 8:25

@paul spijkers En waarom zou dat niet mogen? Psychische problemen zijn deels veroorzaakt door wat men meemaakt, maar grotendeels ingebakken in de genen. Hoe gaat iemand met problemen om? Waar de één met een probleem fluitend verder gaat, verwordt de ander tot een geestelijk wrak. Vaak zie je dat meerdere problemen dezelfde uitkomst geven en mensen een zwaar, soms heel zwaar leven hebben. Zij willen graag dood, wij willen dat niet. Waarom willen we dat niet? Het is een beetje een bijbels willen. Dat het leven een geschenk is, die we moeten eren. Voor sommige mensen is het leven geen geschenk, maar een straf. Ik zeg, deel die spuiten maar uit.

Oki Doki
Oki Doki23 jul. 2022 - 11:33

Het is inderdaad heel triest dat er veel mensen zijn die overduidelijk uitzichtloos lijden en toch met geen mogelijkheid euthanasie kunnen krijgen. Euthanasie is in beginsel nog steeds strafbaar volgens de wet, het wordt dus beschouwd als een misdaad. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op de regel, maar komt door de strafbaarheid nog steeds niet veel voor. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en er zijn heel veel schrijnende gevallen die toch geen euthanasie krijgen. Eigenlijk krijgt bijna niemand euthanasie. Ik denk dat als de strafbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding af wordt geschaft dat het dan toch een stuk minder moeilijk zal worden om euthanasie te krijgen. Hiernaast zou een voltooid levenwet voor alle leeftijden nog iets kunnen betekenen. Misschien dat dit ervoor zal zorgen dat mensen die uitzichtloos lijden daadwerkelijk euthanasie krijgen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers24 jul. 2022 - 8:47

Vervatte Omdat de gemiddelde persoon met zelfmoordneigingen er gewoon bovenop komt, je moet niet weten hoeveel, en omdat de staat dat niet kan voorzien en dus beslissen. Wat men als individu doet is iets anders. Maar daarover kan je geen afmaak overheid op aanvaarden. Ik wil NIET van de staat een verhaaltje horen dat iemand dood mag om zijn 'genen'

JohannesV2
JohannesV222 jul. 2022 - 14:20

Mijn schoonzus kreeg alvleesklierkanker. De meest agressieve vorm. Behandelong had geen zin. Tijdens het gesprek inzake euthanasie gaf de huisarts aan dat zij de regie kreeg. Hij regelde echter niet een gesprek met een scen arts en ging vervolgens op vakantie. Toen via de vervangende huisarts, die tegen euthanasie was, toch een scen arts langskwam was het al te laat. De scen arts vond dat schoonzus niet meer volledig bij kennis was om duidelijk te maken dat ze wilde stoppen met leven. Ze heeft nog drie dagen 'geleefd' onder erbarmelijke omstandigheden. Dit gun je niemand.

Joeppie2
Joeppie222 jul. 2022 - 14:01

Branderige ogen, kippenvel, brok in m'n keel.

Karingin
Karingin22 jul. 2022 - 8:27

Poeh...moet hier wel even van slikken. Gecondoleerd Kees. Laten we hopen dat je met dit ellendige maar goed geschreven verhaal nog enige zin kan geven aan het lijden en noodgedwongen activisme van je mams. Sterkte!

2 Reacties
GHS
GHS22 jul. 2022 - 12:24

Zelf heb ik 21 personen meegemaakt, die een doodswens hadden. Een vrouw van 78 met een terminale kanker en een man van 96 nog goed gezond, maar doof aan het worden. Verloor daadoor zijn contacten met de maatschappij en vond het leven niets meer waard. De artsen hebben bij beiden uitstekend geholpen en aan hun wens voldaan. Ik vraag mij af of al die mensen, die tegen de doodswens zijn en dit proberen tegen te houden, ook zo principieel zijn als het b.v. gaat om, wat nu gebeurd is, je als man wordt tegengehouden als je je land in oorlog wilt ontvluchten ( dan moet je blijven om je land te verdedigen.) Ik hoor het al: Ja, dat is heel wat anders.

Vervatte
Vervatte23 jul. 2022 - 8:29

@GHS in principe vind ik dat je moet kunnen vluchten als je niet wilt vechten, maar dat je dan ook alle rechten om burger te zijn van dat land moet kwijtraken. Verder vind ik dat ook vrouwen hieronder moeten worden meegenomen. Waarom moet alleen een man vechten?

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jul. 2022 - 7:32

Geraakt door het manifest en je moeder, haar verhaal. Wat een vrouw! Het zal er diep ingehakt hebben dat het juist zo moest gaan, ook bij de nabestaanden. Zoveel leed had voorkomen kunnen worden door een zachte dood. Overigens ook bij ziekte gaat er veel pijn en leed aan vooraf en is het lijden voorafgaande aan de dood niet zacht. Men moet wachten op verlossing tot het moment dat twee artsen ingeschat hebben dat de dood anderszins binnen 2 weken zal intreden. Het is 2 weken respijt, ondanks al het fysieke lijden en ook geestelijke lijden tengevolge van juist die pijnbestrijding en/of sedatie, ook dat is juist vaak lijden, meer niet. Pijnstilling en sedatie kunnen enorme angsten met zich meebrengen. Niet iedereen reageert daar nl. goed op. Maar dat terzijde. Ik heb teveel gezien, helaas. Mooi dat het alsnog opgetekend is Kees!

MG1968-2
MG1968-222 jul. 2022 - 6:33

" en al helemaal geen toevallige getuigen. " Voor de deur van één van degene die tegengestemd heeft dan mag diegene zijn stellingname aan eventueel andere (en dan wel toevallige) getuigen toelichten. Mijn leven -en dus ook wanneer ik het als gedaan beschouw- ga ik zelf over. Als mij geen fatsoenlijke/menselijke optie om mijn leven te beëindigend rest dan heb ik er geen moeite mee om degene die vonden over mij te kunnen beschikken met de gevolgen daarvan te confronteren. En die kunnen zich dan ook wel bedenken omdat ik in de gegeven omstandigheden die keuze wellicht zelfs eerder moet maken dan strikt noodzakelijk. Want dan moet ik het nog wel zelf kunnen doen. Wachten totdat dat niet meer gaat maakt het wellicht onmogelijk en dat zou voor mij geen optie zijn. Knap van je moeder. "Ja, om mensen te overtuigen om elkaar vrij te laten om te leven en te sterven zoals ze willen. Zodat mensen die hun leven als voltooid zien niet zo hoeven te lijden als ik.” Het is toch van de zotte dat daar überhaupt discussie over kan bestaan. Wat geeft een ander meer recht over mijn leven dan mezelf?

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 jul. 2022 - 6:44

"Wat geeft een ander meer recht over mijn leven dan mezelf?" Niemand. Dat recht wordt nl. toegeëigend door de christenen die denken dat lijden noodzakelijk is en zalvend voor de mens. Hoe kom je erbij!

MG1968-2
MG1968-223 jul. 2022 - 13:46

@minoes Inderdaad niemand. En het maakt niet uit of ze redenen vinden in geloof of andere motivaties hebben… mijn leven is van mij en dat van jou van jou.

EricDonkaew
EricDonkaew22 jul. 2022 - 5:34

Hier in Thailand is insuline zonder recept te verkrijgen...

Kilted
Kilted22 jul. 2022 - 1:29

Ik ben heel erg voor het zelfbeschikkingsrecht in deze. Het is niet 'of' maar 'hoe' dat te organiseren. En hoe te voorkomen dat er misbruik in het systeem komt. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat mensen zich onder druk gezet voelen om ... En dat mag nooit gebeuren! Dus Ja, onder goede voorwaarden en goede controle.

1 Reactie
adriek
adriek22 jul. 2022 - 13:35

Blijkbaar is het moreel aanvaardbaar om grote druk op een persoon en zijn omgeving uit te oefenen en zelfs wetten in stand te houden om (on)menselijk lijden zo lang mogelijk te rekken en is het daartegenover immoreel om aan het lijden een spoedig einde te maken? Leve de Joods-Christelijke traditie en ons Amerikaanse voorbeeld. NB: ik ben het eens dat er voorwaarden en controle nodig zijn rond onomkeerbare beslissingen op leven en (vooral) dood, maar de huidige rigide regelgeving is ronduit idioot.

Paul Spijkers
Paul Spijkers22 jul. 2022 - 0:11

"Dieren gunnen we een pijnloze dood: als ze lijden verlossen we ze eruit." "dat de overheid dit verbiedt in plaats van reguleert" Mag een ouder dikker persoon altijd een hart, of word er soms gezegd dat ze alleen voor jongere gezonde mensen het risico of het aantal extra tijd waard zijn? Dieren zijn te duur om voor te zorgen. Daarom worden ze snel 'uit hun lijden' verlost, want wie betaalt? De schrijver spreekt zichzelf een beetje tegen. Eerst dat er niets is en dat alles illegaal is, en dan of elders dat de regulatie drempels van wat er weldegenlijk legaal is verkeerd liggen en te hoog zijn. Ik ben er overigens wel mee eens, natuurlijk, dat het wettelijk makkelijker zou moeten zijn, voor iemand om persoonlijk aan een middel te kunnen komen, om uit het leven te stappen. Wil ik zelf ook, denk ik. Howel niet dat voor een nog fysiek gezond mens er een publiekelijk betaalde of verzekerbare euthanasie dienst zou moeten zijn, maar dat kan dan wel prive. Dan heb je een goedkoop pad en een pad dat mischien net zo kostbaar is als die van mevrouw, inclusief wat drempels. Wat ik wil en wat algemeen zuiver te regelen valt zal blijven verschillen.

Beisser
Beisser21 jul. 2022 - 21:53

Wat een prachtige, pijnlijk schrijnende, ontroerende column is dit! Nee, het is veel meer dan een column. Het is een oproep. Een dringende oproep aan de politiek, aan de confessionele politici in ons land om nu eindelijk eens de eigen angst voor de dood en de eigen gehoorzaamheid aan die “alziende, alwetende, almachtige” externe autoriteit die zij hun “god” noemen en die zij als het hoogste morele kompas zien, opzij te zetten en empathische medemenselijke betrokkenheid, het wèrkelijke morele kompas laten gelden en op deze basis mee te werken aan goede, integere wetgeving rondom het thema ‘waardig levenseinde. Wetgeving’ die de autonomie van iedere individuele persoon, ook op het gebied van (eigen) leven en sterven recht doet. Dank mijnheer Alders en ik hoop dat uw oproep een snaar aan het trillen brengy daar waar dat nodig is. De wetgevende macht, die seculier zou moeten zijn, maar dat niet is

Gimli1955
Gimli195521 jul. 2022 - 21:11

Heel veel sterkte met je verlies en bedankt voor het delen, mijn vader heeft de stap niet gezet na het overlijden van mijn moeder, echter zei regelmatig dat hij lang genoeg had geleefd en hij was er wel klaar mee. Ik weet nog niet wat ik in de toekomst ga doen, maar het houdt me wel bezig.

Norsemen
Norsemen21 jul. 2022 - 20:57

Helaas hebben de tegenstanders van euthanasie geen enkele boodschap aan het lijden, op wat voor manier dan ook, van anderen.

Volrin
Volrin21 jul. 2022 - 20:27

"Mijn moeder was bijna 82, maar lichamelijk nog behoorlijk fit, en bijzonder actief: ze organiseerde leesclubs, lezingen, speelde piano en viool, sprak luisterboeken in voor slechtzienden, las veel filosofie, en tot een aantal jaar geleden roeide ze zelfs nog wekelijks." Helaas zullen sommige mensen dit als 'bewijs' zien dat uw moeder nog gezond was en er dus geen (goede) reden was voor haar om te willen sterven.

8 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2022 - 20:45

Het verbaast mij ook maar het lijden was niet van fysieke aard.

Pindaklaas
Pindaklaas22 jul. 2022 - 6:11

Je kunt lichamelijk nog zo fit zijn als een jong mens, als het in het hoofd niet meer wil ben je ook op. Een politieke partij zou niet hun christelijke levensvisie aan de rest van d ebevolking mogen opleggen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jul. 2022 - 7:14

DanielleDefoe Natuurlijk was dat ook van fysieke aard. Ik geloof niet in die scheiding.

Karingin
Karingin22 jul. 2022 - 8:33

Ja die sommige mensen gaan er ook nog wel eens vanuit dat ouderen sowieso handelingsonbekwaam zijn

Oki Doki
Oki Doki22 jul. 2022 - 8:46

Ja, zoals ze bij iedereen doen. Of ze zeggen dat er nog behandeling mogelijk is. Uiteindelijk krijgt zo goed als niemand euthanasie. Je maakt nog wel een kans als je een terminale ziekte hebt zoals kanker of AIDS en ook dan moet je eerst het hele ziekteproces door voordat je eindelijk euthanasie krijgt. Een derde van de terminale patiënten krijgt te laat euthanasie en gaat dood voordat de euthanasie gegeven wordt. Ook als je terminaal ziek bent en in de laatste fase van de ziekte zit wachten ze zo lang als mogelijk maar mogelijk is. Dit leidt tot veel zeer schrijnende situaties, dat voorkomen had kunnen worden.

Oki Doki
Oki Doki22 jul. 2022 - 9:25

(vervolg) En dat gaat dan om mensen met een terminale ziekte die het zo moeilijk gemaakt wordt om euthanasie te krijgen. Wat dat betreft zie ik het ook wel somber in voor mensen zoals de moeder van de schrijver van het opiniestuk. Zelfs als de voltooid levenwet er is dan zal het ben ik bang niet zo heel veel makkelijker worden om euthanasie te krijgen omdat artsen dan van mening zullen zijn dat het leven van mensen in een dergelijke situatie nog niet voltooid is. Uw leven is nog niet voltooid en dus krijgt u geen euthanasie. De voltooid levenwet zou wel uitkomst kunnen bieden voor mensen die ernstig en uitzichtloos lijden maar op dit moment toch geen euthanasie krijgen, zoals het in de meeste gevallen is. Met de huidige wetgeving is het zo dat de meeste mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden absoluut geen euthanasie krijgen. Ze zouden ook iets aan de zorgvuldigheidseisen kunnen doen of de strafbaarheid van het verlenen van euthanasie of het verlenen van hulp bij zelfdoding af kunnen halen. Maar zoals het nu gaat, dat kan gewoon echt niet en is zeer onmenselijk.

Oki Doki
Oki Doki22 jul. 2022 - 9:33

(vervolg) Maar ook de mensen die terminaal zijn krijgen niet zomaar euthanasie. Een derde wordt afgewezen, een derde krijgt te laat euthanasie omdat de artsen te lang hebben gewacht en maar een derde krijgt "op tijd" euthanasie.

Paul Spijkers
Paul Spijkers22 jul. 2022 - 23:03

"als het in het hoofd niet meer wil ben je ook op" Dat zou kunnen. Maar in het massaal overgrote aantallen van gevallen niet, hoor. Deze mevrouw was 80 en werd zwakker en had een 'af' leven met weinig vooruitzichten op nog iets verders. Maar om hetzelfde te zeggen voor een gemiddelde 20, 30, 40, 50 of 60 jaar oud persoon met zelfmoord neigingen betuigt niet van wijsheid.