Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

'Een verstandig mens luistert niet naar politici'

  •  
26-04-2013
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
103 keer bekeken
  •  
Chomsky_300.jpg
Vincent Harmsen sprak voor Joop.nl met Noam Chomsky
Noam Chomsky wordt vaak een hedendaagse profeet genoemd. Niet in de laatste plaats omdat de beroemde MIT professor zelf geregeld de vergelijking maakt tussen wat wij vandaag de dag intellectuelen noemen, en de profeten uit het Oude Testament. Volgens Chomsky moeten wij deze boodschappers niet zien als door God gezonden verlossers, maar vervulden zij een meer seculiere functie: ze doceerden morele lessen en voorzagen in geopolitieke analyses. In feite een zeer goede omschrijving van Chomsky’s eigen politiek activisme van de afgelopen vijf decennia.
Maar gelijk aan de Bijbelse profeten heeft Chomsky’s kritiek nooit lekker gelegen bij de wereldlijke macht. Chomsky, begin jaren ’60 nog gelauwerd om zijn revolutionaire werk binnen de linguïstiek, valt al snel in ongenade wanneer hij openlijk de Amerikaanse oorlog in Vietnam bekritiseert. Chomsky’s kritiek concentreert zich op de houding van de Amerikaanse intellectuele klasse, die hij verantwoordelijk houdt voor wat hij ziet als een ‘diep imperialistische cultuur’.  Chomsky’s politieke ideeën vormen een fremdkörper binnen de Amerikaanse cultuur; ze gaan in tegen gevoelens van exceptionalisme en een fundamenteel geloof in Amerikaanse benevolentie. Resultaat: de Amerikaanse mainstream nieuwsmedia negeren sindsdien Chomsky’s commentaren, en Chomsky wordt gezien als paria binnen respectabele academische kringen.
Chomsky_aan_tafel_620
Maar ondanks zijn buitensluiting heeft Noam Chomsky zijn verzet met een ongekende werklust voortgezet. Naast zijn fundamentele bijdragen aan het inzicht in menselijke taalverwerving — iets waarvoor Chomsky ook wel ‘de vader van de moderne linguïstiek’ wordt genoemd — hebben zijn boeken, artikelen en lezingen over politiek miljoenen mensen weten te bereiken met een boodschap die zowel simpel als evident lijkt: laten we dezelfde waarden op onszelf toepassen als op anderen. Vanwege zijn onbegrepen anarchisme vaak voor ‘communist’ versleten, en door zijn onbuigzaam moreel universalisme betiteld als ‘anti-Amerikaans’ — Chomsky vormt een held voor vele gemarginaliseerden wereldwijd, icoon van intellectuele rede en integriteit, en symbool van verzet tegen kapitalistische hebzucht en Westerse hypocrisie.
U wordt dit jaar 85, en hier ontmoeten we u in uw werkkamer aan MIT, omringd door een enorme hoeveelheid boeken. Denkt Noam Chomsky ooit aan pensioen? Er verschijnt een glimlach op zijn gezicht. ‘Niet zolang ik nog boven de grond ben (…). Er is werk dat gedaan moet worden, er zijn problemen die opgelost moeten worden en er zijn veeleisende taken die ik wil vervullen.’ Kunt u meer specifiek zijn? ‘Er zijn onnoembaar veel problemen gerelateerd aan menselijke taal en de menselijke natuur; eindeloze hoeveelheden. In het gebied dat je menselijke relaties zou kunnen noemen bestaan ook allerlei grote problemen, van het overleven van de menselijke soort tot aan enorm lijden en onderdrukking.’
Chomsky_portret_620
Het overleven van de menselijke soort? ‘De mensheid heeft voor het eerst in de geschiedenis het serieuze vooruitzicht om de mogelijkheid tot waardig menselijk bestaan te vernietigen. We marcheren er op af´. Chomsky doelt op ecologische destructie en klimaatverandering. ´Niet iedereen, er zijn onderdelen van de menselijke beschaving die proberen iets te doen, met name de pre-industriële samenlevingen; de wat heet meer “primitieve” tribale samenlevingen. Aan de andere kant zijn er de meer welvarende en ontwikkelde samenlevingen die volledig afstevenen op een ramp.’
President Obama sprak in zijn inaugurele rede over het aanpakken klimaatverandering. Geeft dit geen reden tot hoop? ‘Geen enkel verstandig persoon besteedt enige aandacht aan de retoriek van politieke leiders. Het bevat geen informatie, het is bijna volledig voorspelbaar, en meestal zonder inhoud. Je kijkt in plaats daarvan naar wat politici doen (…). Feit is dat de VS een van de weinige landen is dat geen beleid heeft voor de aanpak van klimaatverandering — terwijl de publieke opinie wil dat er actie wordt ondernomen.’
U heeft vaak geschreven over deze kloof tussen publieke opinie en het beleid in Washington. Heeft Obama hier geen verbetering in gebracht? ‘De kloof is groter geworden. Neem de Sequester [bezuinigingen op sociale zekerheid en defensie, red.] (…). De focus in Washington en de media is gericht op het reduceren van de schuld. Dat is niet wat de bevolking als het probleem ziet. Voor de bevolking is de werkloosheid het grootste probleem, en in relatie daartoe is de schuld iets positiefs. Hoe meer de overheid de economie stimuleert, hoe groter de schuld, hoe minder werkloosheid. De discrepantie is enorm.’
Maar doet Obama dan niks voor zijn achterban? Hij heeft bijvoorbeeld met Obamacare gezondheidszorg uitgebreid naar een groter gedeelte van de bevolking. ‘De VS heeft rampzalige gezondheidszorgkosten, en relatief slechte zorg. Dit is een gevolg van privatisering en slechte regulering. Obamacare is een verbetering in vergelijking met hoe de situatie was, maar het verbetert niet veel. De mogelijkheid om tot een rationeel gezondheidszorgsysteem te komen — wat de ´publieke optie´ wordt genoemd, waarbij in essentie Medicare [collectieve gezondheidszorg voor senioren, red.] wordt uitgebreid naar de gehele bevolking, iets waar tweederde van de mensen voor is — is door Obama niet eens serieus overwogen. Dit omdat hij vanwege zijn verkiezing nog een schuld had in te lossen bij de verzekeringsmaatschappijen.’ U heeft vaak gezegd dat de Democraten en Republikeinen in werkelijkheid slechts twee fracties vormen van dezelfde partij: de partij voor het bedrijfsleven. ‘Ja, maar er is nu nog maar één fractie over. De Republikeinen hebben namelijk elke pretentie laten varen om zich nog voor te doen als een politieke partij. Dit heeft zich over de afgelopen decennia afgespeeld. Er waren ooit gematigde Republikeinen, maar deze zijn bijna geheel verdwenen. De Republikeinse organisatie — ik noem het zelfs liever geen partij meer — is nu met een uniformiteit die doet denken aan communistische systemen, toegewijd aan het behartigen van de belangen van de rijken en het bedrijfsleven.’
chomsky_en_vincent_620
Kunt u hier een voorbeeld van noemen? ‘Kijk naar klimaatverandering. De grote bedrijven hier in de VS zijn bezig met een grootschalige propaganda campagne om het publiek wijs te maken dat er niks aan de hand is. Dit is geen geheim, dit vindt plaats (…). Als je kijkt naar het Huis van Afgevaardigden, waar Republikeinen middels allerlei trucs een meerderheid hebben verkregen, dan zie je dat de voorzitters van de drie committees die gaan over energie stuk voor stuk niet geloven in klimaatverandering. Dát is het soort partij waar we mee van doen hebben! Het is een reflectie van de belangen van de belangrijkste achterban van de Republikeinen: de grote bedrijven.’
Als de Republikeinen hun kiezers niet vertegenwoordigen, hoe komt het dan dat Amerikanen toch op ze stemmen? ‘Je kan inderdaad met een dergelijk programma geen stemmen winnen. Ze hebben daarom bevolkingsgroepen weten aan te trekken die er altijd al zijn geweest, maar nooit echt politiek gemobiliseerd waren. Een voorbeeld hiervan is christelijk-rechts Amerika, een groot gedeelte van de bevolking. Iets van de helft van de mensen in de VS gelooft dat de aarde een paar duizend jaar geleden is geschapen. (…) De VS is sinds de koloniale dagen ook een bang land. Dat is ook de reden voor de wapencultuur, mensen willen zich kunnen verdedigen tegen de overheid, de Verenigde Naties, buitenaardse wezens, allerlei zaken (…). Deze groepen zijn onderdeel geworden van de achterban, omdat de Republikeinen simpelweg geen andere stemmers hebben. Maar er bestaat binnen de partij onenigheid over deze koers, sommigen vrezen dat ze de partij voor ´domme mensen´ aan het worden zijn.’
U zegt dat Amerikanen bang zijn voor van alles en nog wat. Hoe zou u verder de stemming in het land karaktariseren? ‘De algemene stemming wordt gekenmerkt door woede, hopeloosheid, wanhoop en wantrouwen. Je kunt dit zien in enquêtes, de mensen vertrouwen simpelweg niks en niemand meer. Het vertrouwen in het Congres ligt ergens rond de tien procent, vrijwel niks. Banken worden gehaat. Daarnaast wordt zoiets als wetenschap met veel scepsis bekeken: mensen denken dat het iets vreemds is dat hen schade doet.’
Dat klinkt behoorlijk pessimistisch. Hoe komt u tot deze conclusie? ‘Er heeft wereldwijd een neoliberale aanval plaatsgevonden op de bevolking. Het neemt verschillende vormen aan op verschillende plaatsen. Hier in de VS heeft het geleid tot een scherpe concentratie van welvaart, stagnatie en achteruitgang voor de meerderheid, en een gevoel dat de overheid onder controle is van machten die buiten het bereik van de bevolking liggen.’ U wijst vaak op de verantwoordelijkheid van intellectuelen. U heeft de rol die zij spelen vaak vergeleken met de rol van commissarissen in Stalinistisch Rusland. Is het echt zo erg? ‘In veel opzichten is onze cultuur erger.’
chomsky_boeken_620
Erger? ‘In de Soviet Unie kon je nog als excuus opvoeren dat je bang was om bepaalde dingen te zeggen. Hier gaat dat niet op. Onze intellectuele cultuur is laf en onderdanig.’
Kunt u een voorbeeld noemen? ‘Neem de Irak oorlog, nu tien jaar geleden. De Irak invasie was een tekstboek versie van ongeprovoceerde aggressie. (…) Wel, niet zo ver van Nederland, in Nuerenberg, is na de Tweede Wereldoorlog de basis voor het moderne internationale recht neergelegd. Onderdeel hiervan was de verklaring dat agressie de ultieme internationale misdaad is, een misdaad die verschilt van alle andere in dat de gevolgen van de oorlog ook tot de misdaad behoren. Wat betekent dit? Dit betekent dat Bush, Blair en iedereen die participeerde verantwoordelijk zijn voor de ultieme internationale misdaad; de miljoenen vluchtelingen; de vernietiging van de samenleving en het onderwijssysteem; het conflict tussen de Soennieten en Sjiieten. Probeer hier eens een commentaar over te vinden. Wat je vindt is een discussie over de vraag of de oorlog een strategische vergissing is geweest, of het teveel heeft gekost.’
Naast Irak hebben we de afgelopen jaren een hoop verandering in het Midden-Oosten gezien als gevolg van wat de ‘Arabische Lente’ wordt genoemd. Is Amerikaanse invloed in de regio aan het afnemen? ‘Amerika en haar bondgenoten zijn bezorgd om de Arabische Lente omdat het mogelijk democratie en onafhankelijkheid met zich meebrengt. Ze hebben zeker in gedachten wat er in Zuid-Amerika is gebeurd. Zuid-Amerika was altijd Amerika´s achtertuin´, het continent dat deed wat Amerika wilde. Als er iets gebeurde dat ons niet beviel, dan installeerden we een militaire dictatuur, en dat loste het probleem op. Dat was Zuid-Amerika tien tot vijftien jaar terug.’
Dat is nu anders? ‘Ja, en er is een veelzeggend voorbeeld. De Open Society Foundation [een organisatie van George Soros, red.] publiceerde recent een studie over het wereldwijde netwerk van landen dat heeft gemarteld in opdracht van de VS. De studie laat zien dat het merendeel van de landen in Europa, het Midden-Oosten en Azië participeerde. Eén continent weigerde mee te werken: Zuid-Amerika. Dat is, gezien het verleden, enorm significant.’
Hoe kijkt u naar het presidentschap van Hugo Chavez? Wat heeft hij betekend voor Zuid-Amerika? ‘Het is een gemengde erfenis. Hij is in staat geweest om armoede scherp te reduceren, analfabetisme stevig terug te dringen, lokaal zelfbestuur te organiseren dat tot werkelijke veranderingen kan leiden (…). Hij heeft ook bijgedragen aan de bevrijding van Zuid-Amerika en verdere intergratie van het continent. Maar er zijn ook keerzijden. Geweld en corruptie is wijdverspreid en wellicht toegenomen, en er is sprake van mensenrechtenschendingen zoals in het geval van rechter Afiuni, een zaak waar ik zelf al jaren bij betrokken ben.’
Er wordt veel gesproken over het einde van Amerika als supermacht. Hoe kijkt u hiernaar? ‘Ten eerste, Amerika is nog steeds dé hegemoniale macht. Er is nog geen uitdager aan de horizon. Er bestaat een hele hype rondom China. China is een zeer arm land, dat heel laag staat op de human development index. Daarnaast kent het land enorme interne problemen. De economie groeit, maar het land is nog steeds zeer arm.’
Toch profileert China zich steeds krachtiger op het wereldtoneel. Bestaat er niet het gevaar van een groeiende vijandigheid tussen de VS en China? ‘Ja, dat gevaar bestaat. We zien waar het plaatsvindt. Het vindt plaats, niet langs de Amerikaanse kust, maar langs de kusten van China. Het gaat niet om de vraag of Chinese nucleair bewapende schepen zich in het Caraibische gebied zouden moeten bevinden, dit is niet het geval. Het gaat erom of deze schepen langs de Chinese kust zouden moeten varen. Dat zegt iets over de relatieve hegemoniale macht van de VS (…). Daarnaast heeft de VS een groot aantal militaire basissen rondom China (…). Niemand spreekt hierover omdat het normaal is. Wij bezitten de wereld, en we doen wat we willen.’
De foto’s zijn gemaakt door Jake Belcher.

Meer over:

wereld, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (36)

Zjenny
Zjenny26 apr. 2013 - 12:35

Mijn Held.

Gogol
Gogol26 apr. 2013 - 12:35

Interessant interview. Vincent, bedankt.

hphilippens
hphilippens26 apr. 2013 - 12:35

Mooi. Helder.

Bakoe
Bakoe26 apr. 2013 - 12:35

Dank Joop.

Thom Holterman
Thom Holterman26 apr. 2013 - 12:35

Een wereldwijde neoliberale aanval heeft plaatsgevonden op de bevolking. Mooie formulering van Chomsky. Niet is dan de vraag welke intellectuelen die hebben voorbereid (want dat is ideologisch wel duidelijk), maar waar waren al die intellectuelen die de aanval hadden kunnen afstoppen? En ook voor hen heeft Chomsky wat in petto. Hij vergelijkt hun rol met de rol van commissarissen in Stalinistisch Rusland. Erger nog, want in het Westen gaat het om de intellectuele cultuur die laf en onderdanig is, zo observeert hij. Goed initiatief om dit interview op te nemen, Joop.

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

Conclusie; De VS-regering en private banken zijn crimineel en mensen worden dom gehouden.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman26 apr. 2013 - 12:35

Erg mooi (en leuk om te lezen wat voor mensen volgens hem de profeten waren: dat wist ik niet en het lijkt me volkomen plausibel).

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

'... laten we dezelfde waarden op onszelf toepassen als op anderen.' Precies. Het is moeilijk om in een gewelddadige wereld geweldloze oplossingen te eisen en mensen te vragen zonder macht of autoriteit te gaan leven.

Tom Meijer
Tom Meijer26 apr. 2013 - 12:35

Aardig interview. Fantastisch dat Joop dit gedaan heeft. Chomsky is een gematigde realist die rake observaties doet en goede conclusies trekt. Iemand met het hart op de juiste plaats en een groot intellect. Diep respect voor het feit dat en hoe hij zich in een vaak vijandige ultra-rechtse omgeving heeft staande gehouden. Zijn reactie op de aanslagen op de twintowers en zijn mening over alle overspannen, onterechte en hersenloze reacties daarop van rechtse 'intellectuelen', politici en de amerikaanse regering was een verademing. Een houding die tot navolging uitnodigt.

MichelReiziger
MichelReiziger26 apr. 2013 - 12:35

De vraag is, komen verstandige mensen ook in opstand tegen politici.

Tom Meijer
Tom Meijer26 apr. 2013 - 12:35

Dat afschieten was natuurlijk generaliserend bedoeld. Dat lastige mensen uit de weg worden geruimd staat vast, zo langzamerhand zijn er voorbeelden genoeg. Ik beschouw het systeem waaronder de Russen moeten leven, de Poetin plutocratie, de Russisch orthodoxe kerk, het'gevangenis-systeem (en ga zo maar door) als zeer onbeschaafd. Dat neemt niet weg dat de 'gewone' Rus een compleet andere zaak is. Ik heb diverse Russische kennissen en die heb ik heel hoog, en tijdens een reis voor mijn werk in het Don-gebied (niet bepaald een standaard toeristisch reisje) heb ik diep respect gekregen voor mijn collega's ter plaatse. Fantastische mensen maar anekdotische ervaringen. Dat ik grote moeite heb met veel van wat er in de VS gebeurt meen ik al duidelijk gemaakt te hebben. Ik veracht het Amerikaanse politieke systeem net zoals ik het Russische veracht. De wijze waarop de maatschappij in de VS is ingericht vind ik onbeschaafd. Je opmerking over het Amerikaanse gevangenissysteem is volkomen terecht. Verbijsterend. Maar je vergoeilijke woorden over het Russische gevangenissysteem vind ik volkomen onterecht. Ik heb vrij veel Amerikaanse kennissen, stuk voor stuk heel aardige mensen. Maar dat zegt dus niet zoveel over de systemen. Ik heb familie in de VS wonen en wij zijn redelijk op de hoogte wat het daar betekent om je hoofd boven water te houden. Ik heb moeite om als er over het ene land iets gezegd wordt het andere erbij te slepen. Waar is dat goed voor. Het is overduidelijk dat beide landen om heel verschillende redenen zeer onbeschaafd zijn maar waarom die Pavlovreactie om altijd maar te willen vergelijken?

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/04/27/trailer-hoe-durven-ze-de-webserie-over-het-gelijknamige-boek

opmerker
opmerker26 apr. 2013 - 12:35

Wat een geluk dat er dan nog een Amerikaan met bekendheid niet angstig is om zijn mening, die ingaat tegen de algemeen geldende opvattingen, onverbloemd in de media te kennen geeft. Dat zijn toch de mensen die het verschil maken.

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

Een verstandig mens gelooft ook niet wat die politici via hem en haar via de media wil laten geloven, want zo doen de media zelf onderzoek: " 19 News Reporters Repeat The Exact Same Script" http://www.youtube.com/watch?v=tNq4ZFLw2_8 Daarom krijg je dit "too hot to handle" item ook niet te zien via die media: De "powers that be" wil de Amerikaanse bevolking onwapenen, zodat die zich niet tegen diezelfde "powers that be" kan verzetten. En om de publieke opinie ten gunste van dat plan te beinvloeden... U trekt u eigen conclusies maar: "Amputee actors help make Boston Marathon Bombing Hoax look real!" http://www.youtube.com/watch?v=qNsnCVuE2C4 "Crisis Actors" http://crisisactors.org/ "Boston Marathon Explosion: Leaked Photos PROOF Staged Attack (Crisis Actors)" http://www.youtube.com/watch?v=jAR7cv4Aohg "RE BOSTON BOMB ACTORS" http://www.youtube.com/watch?v=tVLA0uy8df4 "BOSTON BOMBING - Did you notice this?" http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DuaqUJyUBozI%26feature%3Dyoutu.be%26bpctr%3D1366662521 Omdat men buskruit nodige heeft om zelf munitie te maken: "Senator Frank Lautenberg To Propose Bill Regulating Black Powder" http://www.youtube.com/watch?v=XFBpjGt0hvg Om het publiek er aan te wennen hoe men de wapens eventueel via huiszoekingen af te nemen bij diegeenen die hun wapens niet hebben ingeleverd: "Shocking Footage: Americans Ordered Out Of Homes At Gunpoint By SWAT teams" http://www.infowars.com/shocking-footage-americans-ordered-out-of-homes-at-gunpoint-by-swat-teams/

1 Reactie
Crunchy Frog
Crunchy Frog26 apr. 2013 - 12:35

Ik heb toch maar weer eens een keer zo'n linkje opengetrokken en het filmpje helemaal uitgezeten ("Amputee actors help make Boston Marathon Bombing Hoax look real!") en wat zie ik: gewoon een nieuwsitem over mensen die een arm of been missen en die als een soort LOTUS-slachtoffer worden ingezet om de training van soldaten realistischer te maken. Niets, maar dan ook niets in het filmpje dat gaat over Boston, of ook maar enigszins aannemelijk maakt dat deze mensen in Boston waren. Voor hetzelfde geld zou ik een filmpje van Pino kunnen laten zien om te bewijzen dat die het heeft gedaan. Het is een klassieke truc. Het recept hebben we al vaak genoeg gezien: neem een willekeurige op internet rondzwervende foto of filmopname van bijvoorbeeld verminkte lichamen, beweer in de kop erboven dat het gaat om gruweldaden van (naar eigen keuze) Bosnische moslims, Libische rebellen, Libische regeringstroepen, de Amerikaanse overheid of wie dan ook, en je kunt weer een paar goedgelovige zielen ervan overtuigen dat er een grote doofpotaffaire aan de hand is, en dat de mainstream media ons manipuleren. Manipulatoren, dat zijn de mensen die dit soort koppen op dit soort filmpjes plakken, en de mensen die deze linkjes verder verspreiden en suggereren dat dit ook maar iets aantoont. Manipulatoren, die zich voordoen als zoekers naar de waarheid. Met zo'n filmpje bewijs je nul komma niks. En als je er honderd van plaats bewijs je honderd keer nul komma niks, is nog steeds nul komma niks.

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

'EU mist een federaal orgaan dat het Europees belang dient, zoals de VS wel heeft.' Nee dank je. ... Wie bestuurd 'het 'federaal orgaan''?

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

Een verstandige maatschappij luistert niet naar Noam Chomsky. Voorbeeldje : ‘Amerika en haar bondgenoten zijn bezorgd om de Arabische Lente omdat het mogelijk democratie en onafhankelijkheid met zich meebrengt" Lachwekkend.

2 Reacties
Bakoe
Bakoe26 apr. 2013 - 12:35

O vindt je? Noem mij dan eens 3 landen waar interventie heeft plaatsgevonden sinds 1991 waar een stabiele democratie is opgebloeid? En waarom heeft Amerika altijd dictators gesteund, en doet dat nog steeds?

Tom Meijer
Tom Meijer26 apr. 2013 - 12:35

"Lachwekkend" U zal uzelve bedoelen. Enig inzicht in de politiek van de VS kan U niet aangerekend worden. In alle landen waar ze na WO2 hebben ingegrepen hebben ze, vaak fascistische, dictaturen aan de macht gebracht en in stand gehouden. WO2 was in zoverre een aberratie dat Duitsland hun economische hegonomie aanviel. Dat moest voorkomen worden en het was voldoende om de vooroorlogse democratieën weer te herstellen. Daarna alleen maar dictaturen. En dat de twee machthebbende partijen de loopjongens van het (hun) bedrijfsleven zijn staat buiten kijf.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa26 apr. 2013 - 12:35

Dus een verstandig mens moet niet gaan stemmen? Mee eens, omdat het altijd verkeerd gaat, je stemt op een koe en krijg je een ongevraagt een aap voor je neus.

1 Reactie
Bakoe
Bakoe26 apr. 2013 - 12:35

Ja natuurlijk moet je gaan stemmen. Zet alleen een half jaar van te voren je TV uit en lees geen kranten meer. Ontwijk internetfora, en doe wat leuks met je tijd. Pas dan weet je zeker dat je geheel onafhankelijk je stem hebt uitgebracht. En heel belangrijk, zet een block in je browser op stemwijzers.

JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

'Wij bezitten de wereld, en we doen wat we willen.' Deze machtsfactor en bijkomende ellende hebben we te 'danken' aan John Locke's enorme misvatting over 'bezit', economische illusie-theoriën die geld een vaste waarde geven, Friedman en Hayek's neoliberaal marktdenken en Ayn Rand's egoïsme is deugd theorie. Er moet heel wat worden rechtgezet.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten26 apr. 2013 - 12:35

Zonder 'is'.

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

Stelt u zich dit al voor in ons land? "Shocking Footage: Americans Ordered Out Of Homes At Gunpoint By SWAT teams" http://www.infowars.com/shocking-footage-americans-ordered-out-of-homes-at-gunpoint-by-swat-teams/ Het ergste geval in ons land was met Nekschot: 10 agenten lichtten hem van z'n bed en namen hem mee naar het bureau. Maar dat is mild vergeleken met bovenstaande. Hele families die met blote voeten op staat liepen in hun huiskleding, inclusief de kinderen. Ze mochten 16 uur hun huis niet in. En dat voor een hele wijk van 20 blokken.

1 Reactie
imalama
imalama26 apr. 2013 - 12:35

Alex Jones heeft last van de vleermuispoepgekte.

meijerlahn
meijerlahn26 apr. 2013 - 12:35

Een geluk voor Noam Chomsky: Door Hogepriesters en Schriftgeleerden beschuldigd worden van hoogverraad, om daarna aan het kruis genageld te worden, is afgeschaft.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer26 apr. 2013 - 12:35

"Door Hogepriesters en Schriftgeleerden beschuldigd worden van hoogverraad, om daarna aan het kruis genageld te worden, is afgeschaft." Chomsky houdt het volgens mij slechts vol omdat veel (beslist niet alle) Amerikaanse universiteiten eilanden van redelijkheid zijn. Buiten de universiteit zou hij maar moeilijk het hoofd boven water hebben kunnen houden.

snapdatdan!
snapdatdan!26 apr. 2013 - 12:35

elk politiek model is gebasseerd op een bepaalde ideologie. democratie lijkt daar nog de meest menselijke onder. zij impliceert dat ieder mens zijn mening zijn gedachtes en bevindingen mag geven en/of exploiteren.Je zou kunnen stellen dat democratie hiermee een samenlevingsvorm is waar de mens zich het meest vrij optimaal kan ontwikkelen als soort-in gelijkwaardigheid en dienstbaarheid aan elkaar . doch juist binnen die "zaligmakende "democratie zit gelijkertijd de ruimte voor het uitleven van macht,die paradox juist uitgesloten wil worden middels die democratische ideologie. dit laatse heeft te maken dat democratie een farce is,.en enkel kan bestaan wanneer de angel van macht eruit gehaald kan worden. Dit zal niet lukken zolang de mens zich onderling niet bekend dat macht uitleven ,(kennismisbruik etc) s'mensens ondergang in eind defect zal zijn voor de hele soort. efin de signalen daartoe worden welliswaar gezien ,alles helpen "we"vakkundig naar de klote en daar wordt wel terdege over geventileerd ook door de media. Ook is er genoeg wetenschappelijk materiaal wat veel nijpende zaken daarin verantwoord het hoofd zou kunnen bieden,het is niet de onwetendheid meer alleen die daaraan debet is. Er is wat anders aan de hand met die wereldmachten de politiek en de mens die deze kiest.er zal in de mens zélf individueel bewustzijn op gang moeten komen en anders ,.forget it!. aangezien de mens gewend is om zich te onderschikken aan een systeem-leiding en tot dusver niets anders dan groepsdenken-en groepshandelen kent , zal dat een hele weg "terug"zijn die daartoe afgelegd moet worden collectief! en toch individueel . het diepe besef van eigen verantwoordelijkheid zien die ieder draagt,waarin je niet dat doet ,wat je zelf ook niet wil dat je gebeurd.. of wel handelen met je hersens en hart! Wanneer een politieke ideologie geen menselijk kloppend hart draagt, dan draagt geen enkele politieke ideologie waar ook nog een kloppende kern ! ratio is niet afdoende! ook in die van een democratie niet(de meest politieke ideale van allen.) en blijven het dorre "vrije"regels -wetten die onmiskenbaar leiden naar s'mensens ondergang die zichzelf door het gift- machtswellust verder zal verkankeren. simpel zat. democratie blijft dan evengoed een menselijk politiek gedrocht.

1 Reactie
Beisser
Beisser26 apr. 2013 - 12:35

Winston Churchil zei het al: "Democratie is een slecht politiek systeem. maar wel het beste dat we hebben".

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

Een verstandig mens beoordeeld informatie op meer dan alleen de bron en de mate waarin het met zijn vooroordelen overeen komt.

1 Reactie
hphilippens
hphilippens26 apr. 2013 - 12:35

Een verstandig mens beoordeelt een bijdrage op meer dan alleen de taalfouten die er in voorkomen.

[verwijderd]
[verwijderd]26 apr. 2013 - 12:35

Chomski is te extreem om erg serieus te nemen, hoewel hij het ook wel eens bij het rechte eind heeft gehad. Maar dat heeft een stilstaande klok ook 2 keer per dag.

3 Reacties
Zjenny
Zjenny26 apr. 2013 - 12:35

Te extreem? Dan wordt het tijd dat je je ogen opent voor hoe macht werkt.

meijerlahn
meijerlahn26 apr. 2013 - 12:35

Tragisch en destructief voor de mensheid die voor een groot deel bestaat uit onbenullen en meelopers en zij die zich conformeren aan machthebbers die de hebzucht prediken.

snapdatdan!
snapdatdan!26 apr. 2013 - 12:35

5 voor twaalf "op een klok " is voor menigeen ook moeilijk om secuur te zién! dat klopt , te zien bij dag en nacht. sterkte met uw "ogen". grinn