Joop

Een stem vóór CETA, is een stem tegen een progressieve toekomst

  •  
08-07-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
4913 keer bekeken
  •  
ANP-364936008

Door Niesco Dubbelboer en Rosanne Rootert

Open brief aan de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, met name aan Ruud Koole, Mei Li Vos en Ferd Crone

Amsterdam, 8 juli 2022

Beste Mei Li, Ruud en Ferd,

Langs deze weg doen wij een dringende oproep aan jullie om tegen CETA te stemmen volgende week. Als jullie dat doen en CETA wordt stopgezet, dan is dat een belangrijke progressieve stap voorwaarts in het broodnodige bijstellen van het neo-liberalisme. Voor de mensen die het nog niet weten: CETA is de naam van het handels- en investeringsverdrag tussen EU en Canada, dat multinationals een nieuw wapen in handen geeft tegen wetten en regels die hen niet bevallen. De PvdA in de Eerste Kamer lijkt de beslissende stem te hebben. 

De arbitrageclausule voor bedrijven in CETA vormt een bedreiging voor het klimaatbeleid en het ondermijnt de rechtsstaat. Daarnaast kan Canada straks via ambtelijke comités negatieve invloed uitoefenen op onze standaarden voor voedselveiligheid en andere belangrijke onderwerpen. 

De vraag aan jullie is simpel: als je als PvdA-senator in de Eerste Kamer de positie hebt om een ouderwets en vervuilend verdrag te stoppen en daarmee een rechtvaardige wereld dichterbij te brengen, dan laat je die kans toch niet lopen? 

Nederland is een handelsland, zeker. Maar handel die buitenlandse investeerders onevenredig veel invloed geeft op de belangen van onze burgers, werknemers en bedrijven, kunnen we missen als kiespijn. FNV en milieuorganisaties zijn daarom tegenstander van CETA. Ook GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn fel gekant tegen het verdrag dat het milieu schaadt, meer dierenleed veroorzaakt en de democratie verzwakt. Sterker nog, het congres van de PvdA, jullie collega’s in de Tweede Kamer, vele lokale PvdA-fracties van Amsterdam tot Groningen, hebben zich in moties uitgesproken tegen CETA. Waarom zou je dan voor stemmen?

We weten dat jij, Ruud, je enorm hebt verdiept in het onderwerp. Dat siert je. Je hebt na vele vragen en kritische opmerkingen een toezegging losgekregen van de EU-commissaris. Er komt nu een meldpunt voor duurzaamheidsklachten voor NGO’s en vakbonden. Op zich is dat knap werk, maar juist de NGO’s en vakbonden wijzen erop dat deze afspraken over duurzaamheid en arbeid in CETA “vaag, zwak en niet afdwingbaar” zijn. Zo’n meldpunt voegt heel weinig toe en staat in schril contrast tot het enorm krachtige claimsysteem dat multinationals krijgen. Het neemt de fundamentele bezwaren jegens CETA geenszins weg.

Zoals oud Labour-leider Tony Blair ooit eens op opmerkte: je verliest het zicht op het grote verhaal als je jezelf verliest in de details. Wij vrezen dat dit nu bij jou speelt, Ruud. En, in het kielzog van jou, bij je collega’s. Wij vinden Europa belangrijk en handelsverdragen kunnen – mits gericht op eerlijke handel, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid - bijdragen aan een betere wereld. Maar CETA voldoet daar bij lange na niet aan.

Dankzij CETA krijgen multinationals een nog stevigere positie om druk uit te oefenen op wetgeving in de nationale staten. Wanneer nationale wetgeving volgens deze bedrijven strijdig is met hun (winst)belangen, kunnen ze een staat aanklagen bij een speciaal arbitragehof, buiten de nationale rechter om. De claims kunnen oplopen van miljoenen tot soms zelfs miljarden. Dat zet oneigenlijk veel druk op democratische besluitvorming. 

De gezaghebbende econoom Thomas Piketty noemt CETA een verdrag uit een ander tijdperk. En terecht. Het is geen wonder dat grote groepen burgers en maatschappelijke organisaties strijd voeren tegen dit systeem. 

Wij als PvdA leden maken ons grote zorgen over jullie mogelijke voorstem. Mei Li, jij hebt aangegeven dat jullie formeel nog geen standpunt hebben bepaald. Maar teveel signalen bereiken ons dat jullie voor willen stemmen, omdat jullie (boterzachte) toezeggingen hebben gekregen. En als jij Ferd, afgelopen week in een publieke bijeenkomst opmerkt dat ‘de tegenstanders’ niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en zich baseren op twee jaar oude informatie, dan getuigt dat niet van veel respect. Want nogmaals: álle progressieve clubs, van vakbonden tot democratiebehartigers, van milieuorganisaties tot progressieve boerenorganisaties zijn zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En ze zijn tegen. Net als de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. Niet alleen de voormalige fractie die twee jaar geleden tegen CETA stemde, maar óók de huidige fractie, die vorige week stemde voor een motie die vroeg om intrekking van CETA.

Op het afgelopen PvdA-congres in juni zagen wij veel jonge mensen het podium betreden, vol vuur over onderwerpen die hen raakten: bestaanszekerheid voor jongeren, samenwerking met GroenLinks, een definitief afscheid van het neoliberalisme, meer aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Deze jongere generatie werd ook op het podium neergezet als decor tijdens de speeches van Frans Timmermans, Esther-Mirjam Sent en Attje Kuiken waarin zij spraken over een leefbare wereld en een progressieve toekomst, juist voor hen. Met een stem vóór CETA stemmen jullie eigenlijk tegen deze nieuwe generatie PvdA’ers.

Beste senatoren, de PvdA heeft sinds een paar jaar afscheid genomen van de dominantie van het marktdenken en keurt CETA af, net als GroenLinks en álle andere progressieve organisaties. Het CETA-verdrag past op geen enkele manier bij de koers die de PvdA nu samen met GroenLinks heeft ingezet. 
Dus nogmaals onze vraag: waarom vóór stemmen? 

De stemming over CETA is een bepalend moment voor Europa én voor de PvdA. Het progressieve deel der natie wil ander beleid en niet nog meer macht voor multinationals. Het klimaat verdient bescherming en niet nog meer bedreiging. We verdienen meer democratie, niet minder. De wereld verdient betere handelsverdragen. Vóór CETA stemmen betekent doorgaan op de oude, verkeerde weg. Vandaar deze dringende oproep aan jullie: stem tegen CETA en kies voor een democratische, duurzame en sociale samenleving.

Niesco Dubbelboer, PvdA-lid en voorvechter meer democratie 
Rosanne Rootert, PvdA-lid en campagnevoerder voor het klimaat (nam ontslag bij de Rechtspraak om onbetaald voor Reclame Fossielvrij te werken)

Ben je PvdA-lid en ben je het eens met Dubbelboer en Rootert? Steun dan hun oproep door dit formulier te ondertekenen.

Meer over:

ceta, pvda, groenlinks
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

Bertus Buizer
Bertus Buizer11 jul. 2022 - 20:26

✳️ CETA-handelsverdrag is ongewenst. https://bit.ly/3NWMNnE ✳️ Met CETA importeren we zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen/ pesticiden/ 'gewasbeschermingsmiddelen' (HHPs) en verboden hormonen en biotechnologie (GMOs). https://lnkd.in/ey-bhm5p en https://lnkd.in/euNw3zAB via Follow the Money ✳️ CETA vormt een bedreiging voor de noodzakelijke omslag van alle landbouw naar ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologische landbouw en (biologische) regeneratieve landbouw, inclusief natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Kijk op buizeradvies.nl ✳️ Handelsverdrag CETA vergroot de mondiale ongelijkheid en bedreigt de energietransitie', schrijven Jan Pronk en Jan Terlouw. De Eerste Kamer doet er daarom goed aan om dinsdag tegen CETA te stemmen. https://lnkd.in/eMmj_3ha via NRC

EUpiet
EUpiet10 jul. 2022 - 0:58

Het is pas aankomende dinsdag de stemming maar alle seinen wijzen er op dat de PvdA toch akkoord gaat met dat verdrag. Om moedeloos van te worden, ware het niet dat het me op mijn leeftijd niet zoveel meer uitmaakt. Was het niet Mei Li Vos die enige jaren geleden de lofzang zong over de geneugten van de flexibilisering van de arbeidsmarkt? En is Koole niet van de zelfde generatie als van der Ploeg? Dat is niet meer socialistisch, niet meer sociaal democratisch, dat is niet meer sociaal liberaal, dat is niet meer liberaal, dat is neoliberaal. Zo ver naar rechts opgeschoven maar dan nog het etiketje van de sociaal democratie willen dragen. Je hebt geen VVD nodig als je de PvdA hebt.

Martin van der Linde
Martin van der Linde9 jul. 2022 - 14:28

Wat iedereen (behalve Frans hieronder) lijkt te vergeten of simpelweg niet weet, dat het Ceta-verdrag al 5 jaar actief is. En dat van al de genoemde angsten, bezwaren of twijfels helemaal niets is uitgekomen. Aan een groot deel van alle bezwaren ter linkerzijde is inmiddels tegemoet gekomen. Dus ik begrijp de weerstand niet.

1 Reactie
LaBou
LaBou 9 jul. 2022 - 17:39

Dat zegt niets, jij laat keer op keer zien dat je zo veel niet begrijpt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jul. 2022 - 7:07

Wie begrijpt de PvdA nog? Ik niet! Ze gaat door haar eigen ondergang te organiseren. Kok had spijt, voelde zich enigszins schuldig, nu de PvdA nog! Wil de politiek nog wel enig vertrouwen genereren? Hoe is het dan überhaupt mogelijk dat de PvdA Eerste Kamer voor dit verdrag zou kunnen stemmen? Dat zou geen vraag meer mogen zijn. Indien ze daarvoor stemmen gun ik ze hun eigen ondergang, die hebben ze dan ruimschoots verdiend.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman9 jul. 2022 - 6:25

Het neo liberale kaartenhuis staat al op instorten, door voor CETA te stemmen zal de grote kladderadatsch eerder komen. Laat maar gaan.

FreddyvD
FreddyvD9 jul. 2022 - 4:14

Het feit alleen al dat ze nog geen standpunt hebben ingenomen....Terwijl dit zo klaar als een klontje is. Je rijdt midden in de nacht in het pikkedonker met je auto weg, maar je hebt nog geen standpunt ingenomen of je je lichten aan zou doen. Alleen al die twijfel maakt je compleet ongeschikt. Veel partijen hebben hun onmenselijkheid al laten zien, gaat de PvdA nu ook zichzelf in de voet schieten?

Jansen7
Jansen78 jul. 2022 - 21:01

Wie is er verbaasd dat de PvdA (uiteraard op het allerlaatste moment en na veel ' interne strijd', spannend! ) voor heeft gestemd? Ik ben meer op het niveau bezig of GroenLinks ook zou hebben gedraaid. Grote kans dat de fractieleider, of fractieleidster van die partij dan zou hebben gezegd niet aan scorebordjournalistiek te willen doen :-)

Olav Meijer
Olav Meijer8 jul. 2022 - 20:54

Het is al zo vaak uiteengezet. Dit soort verdragen zijn levensgevaarlijk; ze leveren het land uit aan machtige multinationals die via in feite niet controleerbare, particuliere arbitrage een voor hen profijtelijke politieke lijn bij regeringen kunnen afdwingen. Op dit soort gronden is TTIP (verdrag EU-VS) dankzij de vele protesten "on hold" gezet. Dat moet met CETA (verdrag EU-Canada) ook gebeuren. Als de PvdA het niet tegenhoudt, verkwanselt zij wederom de belangen van de Nederlandse bevolking. (Wat eerder gebeurde met het doorzetten van het Verdrag van Lissabon zonder het bij verkiezingen beloofde referendum).

Kipzonderkop1
Kipzonderkop18 jul. 2022 - 20:48

''De PvdA in de Eerste Kamer lijkt de beslissende stem te hebben.'' Dan weet de arbeider uit ervaring wel wat er staat te gebeuren. De PvdA elite gaat het rechtse Rutte kabinet (weer) gedogen. Alleen als de PvdA geen beslissende stem heeft dan is de PvdA elite voor de bühne tegen rechts beleid.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje39 jul. 2022 - 8:56

@Kip: Je verwart rechts met slecht. Er is geen enkele rechtse partij die voor Rutte en zijn kliek is. Zelfs binnen de VVD en binnen het CDA vindt men veel van de maatregelen slecht.

Halas
Halas8 jul. 2022 - 20:33

Da's dan een goede stem. Ik zie bij veel progressievelingen mooie dromen met weinig realiteitszin of verdienvermogen, maar alle voorzieningen moeten wel in stand blijven. Ezeltje in de tuin-economie.

Broodmolen
Broodmolen8 jul. 2022 - 15:48

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert8 jul. 2022 - 14:59

We've been here before - de neoliberale zombie komt altijd terug om weer mensen op te eten. Hebben we niet lang geleden al op deze locatie gepraat over TTIP? En de mogelijkheid dat Philip Morris een klein land voor het gericht sleept, omdat dat de wetgeving over reclame voor rookwaar en het gebruik ervan in de openbare ruimte aangescherpt heeft? Of het idee dat Monsanto een regering aanklaagt omdat die de inzet van Round-Up aan banden wil leggen? De PvdA heeft al zoveel schade geleden en kiezersstraf gekregen omdat ze zichzelf in de verkoop gooide: ze steunde neoliberale wetsvoorstellen. Ze kan de veroorzaakte ellende niet meer herstellen, maar hier ligt een kans. Voor een heus nieuw begin.

Greendutch
Greendutch8 jul. 2022 - 14:47

er is altijd handel gedreven, er zal altijd handel worden gedreven, waarom vastliggende contracten die uitnodigen tot rechtszaken , ruzies en gekibbel. bij elke overeenkomst tot koop/verkoop kunnen er voorwaarden gesteld worden, ook zonder CETA. bovendien hebben we de EU met voldoende garanties, regels waarover goed nagedacht is en die uitgevoerd / gehandhaafd kunnen worden. Dieren hebben geen stem, de natuur heeft geen eigen stem, daar moeten wij het voor opnemen. laat ons dat doen, laat ons de kwetsbaren beschermen.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans38 jul. 2022 - 13:31

Dit verdrag is al sinds 2017 voor een groot deel in werking. De briefschrijvers zien veel beren op de weg maar ik lees niet welke ze nu zijn tegengekomen. Ze hebben voorla bezwaren tegen multinationals en handel.

4 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert8 jul. 2022 - 15:10

Handel is van alle tijden. Er zijn gegronde redenen om bezwaren te koesteren tegen multinationals. Alleen mensen die altijd weer opnieuw bezwijken voor de discrete charme van het late kapitalisme houden van die transnationale menseneters.

LaBou
LaBou 8 jul. 2022 - 16:19

"De briefschrijvers zien veel beren op de weg maar ik lees niet welke ze nu zijn tegengekomen." Die beren zijn al diverse malen genoemd en het zijn nog altijd dezelfde. Ik lees daarentegen nog steeds niet waarom dit verdrag een aanwinst zou moeten zijn vlgs. Akkermans.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans39 jul. 2022 - 14:17

@Labou De tegenstanders van dit soort verdragen wijzen altijd naar die arbitrageinstellingen waar investeerders een geschil kunnen voorleggen als ze zich door overheidsbeleid benadeeld worden. Ik heb alleen nog nooit een goed voorbeeld gezien waarin dit is misgegaan. Alsof partijen so wie so zich niet tot de rechter kunnen wenden. Rechters op wiens aanstelling je geen invloed op hebt en die zich niet hoeven te verantwoorden. Voordeel van dat soort verdragen is dat het de wederzijdse handel vergemakkelijkt en goedkoper maakt. Efficiencywinst die je weer voor andere zaken kunt gebruiken. Tegenstanders slepen altijd weer het voorbeeld aan van hormonen, chloorkippen of dat soort vreselijke toestanden. Alsof de bevolking van Canada vergiftigd wordt. En dan worden er over de normen compromissen gesloten. Ja, u leest het goed, compromissen.

LaBou
LaBou 9 jul. 2022 - 17:42

"Ik heb alleen nog nooit een goed voorbeeld gezien waarin dit is misgegaan. Alsof partijen so wie so zich niet tot de rechter kunnen wenden" Nee, als je je kop in het zand steekt kun je al die punten inderdaad iet zien.

Mokker
Mokker8 jul. 2022 - 13:02

Een stem voor CETA is een stem tegen voedselveiligheid en volksgezondheid.