Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Een seculiere staat is het fundament voor een inclusieve samenleving

  •  
18-12-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
3800 keer bekeken
  •  
ANP-443218076

In een tijd waarin de polarisatie binnen onze samenleving verder toeneemt, blijft het essentieel om vast te houden aan een seculiere benadering binnen overheidsfuncties, vooral die met een monopolie op geweld. Het recente besluit van de gemeente Arnhem, waarin boa's toestemming krijgen om religieuze symbolen zoals hoofddoeken of keppels te dragen, werpt opnieuw een scherp licht op deze kwestie. Het zichtbaar dragen van religieuze symbolen door overheidsfunctionarissen, zoals politieagenten en defensiemedewerkers, kan onbedoeld gevoelens van uitsluiting of partijdigheid oproepen bij burgers. Zulke acties kunnen het essentiële vertrouwen en respect, dat nodig is voor het behoud van een vreedzame en samenhangende samenleving, ernstig ondermijnen.

Het is belangrijk te erkennen dat neutraliteit in overheidsdiensten met een geweldsmonopolie niet alleen een kwestie is van gedrag, maar ook van uitstraling. De impact van het uiterlijk en de kleding van ambtenaren op de perceptie van partijdigheid is niet te onderschatten. Dit is met name het geval wanneer het gaat om het dragen van religieuze symbolen. Voor burgers die ervaring hebben met religieuze onderdrukking of uitsluiting, kan dit bijzonder gevoelig liggen. Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van hoe dergelijke uiterlijke kenmerken de geloofwaardigheid van onze overheidsinstellingen kunnen beïnvloeden.

In ons streven naar een inclusieve samenleving is het cruciaal om alert te blijven. Onze strijd gaat niet alleen om diversiteit, maar ook om het handhaven van regels die deze strijd rechtvaardig en haalbaar maken. Een essentiële regel hierbij is het handhaven van neutraliteit binnen overheidsfuncties, met name in functies die een geweldsmonopolie hebben. Dit principe helpt elke schijn van partijdigheid te voorkomen en vormt de basis van onze inspanningen naar inclusiviteit.

Een samenleving die diversiteit waardeert, moet ook de principes van gelijkheid en onpartijdigheid hoog in het vaandel dragen. Het vinden van deze balans is essentieel voor onze huidige sociale dynamiek en voor een toekomst waarin diversiteit en harmonie samengaan. Door deze principes na te streven, bouwen we aan een maatschappij waar ieder individu zich gewaardeerd en betrokken voelt, wat fundamenteel is voor duurzame sociale cohesie en welvaart.

Tot slot ben ik van mening dat de essentie van een inclusieve samenleving ligt in het handhaven van een neutrale en seculiere overheid, die de waarden van de rechtsstaat hoog houdt. Deze overtuiging wordt ondersteund door historische precedenten. Bijvoorbeeld, de Verlichting in de 18e eeuw markeerde een keerpunt in het denken over de relatie tussen religie en staat. Dit tijdperk legde de basis voor moderne seculiere democratieën, waarin de scheiding van kerk en staat essentieel werd voor het bevorderen van gelijkheid en vrijheid.

Het respecteren en behouden van deze scheiding is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om een samenleving te vormen die diversiteit respecteert en tegelijkertijd verwarring en marginalisering voorkomt. In de hedendaagse context houdt dit in dat we ons blijven inzetten voor het handhaven van deze principes, niet alleen in de letter van de wet, maar ook in de geest van onze dagelijkse praktijken en beleidsvorming. Zo waarborgen we een samenleving waarin iedereen, ongeacht religieuze of culturele achtergrond, zich thuis kan voelen en volledig kan participeren.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (66)

Rienk2
Rienk215 feb. 2024 - 15:46

Wijze woorden! Het dragen van geloofgerelateerde kleding of attributen staat haaks op het principe van secularisme. Zeker en vooral als het ambtenaren met een geweldsmonopolie betreft, werkt het overboord gooien van dit grondwettelijk principe, louter omdat het inclusief zou zijn, alleen maar polariserend. Als het argument is dat men anders geen mensen kan werven, moet je je afvragen of je wel mensen wil werven die deze atributen belangrijker achten dan de neutraliteit van de beoogde functie. Als het een ander argument is, dan begrijpt men niet wat secularisme inhoudt. Ik dacht dat wij hier onze lessen hadden geleerd en niet voor niets de kerk buiten de staat hebben geplaatst eeuwen terug. Laten we niet via een achterdeur dit terugdraaien.

Peter75
Peter7519 dec. 2023 - 17:03

Geachte Scherming Amiri, Een verademing jouw bijdrage en een signaal van oprechte betrokkenheid voor het vrije Nederland. Waar is de spirit van homohuwelijk, abortus en euthanasie van weleer gebleven, vraag ik mij weleens af.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai19 dec. 2023 - 17:00

Zat nog even na te denken wat deze misstap van links Arnhem kan betekenen. Wat denkt u wat er gebeurd wanneer een persoon met een keppeltje in de schilderswijk parkeerbonnen gaat uitschrijven of een moslima in Volendam of Urk het zelfde gaat doen.. Dom dom en nogmaals verschrikkelijk dom. En je dan maar afvragen waarom links aan het inklinken is. Ik kan me hier echt geweldig over opwinden. In de tweede kamer gaat het bij links enkel over het naleven van onze grondwet. Maar plaatselijk begrijpen ze het belang van een seculaire overheid niet meer. Kemal AtatürkReza Sjah Pahlavi draaien zich om in hun graf, wat een ontzettende sukkels!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai19 dec. 2023 - 13:17

Een heel goed stuk geachte Shermin Amiri, het is me een raadsel waarom een verstandig modern mens ( burgervader ) kan kiezen voor het toestaan in de openbare ruimte voor religieuze uitingen bij overheids personeel. Als dit de wraak is van GL/PVDA gaat het niet veel opleveren schat ik zo in.

1 Reactie
FelixFlex
FelixFlex19 dec. 2023 - 15:00

Sterker nog, met dit soort 'progressieve' flauwekul help je rechts nog verder in het zadel. Laatste peiling: PVV 47 zetels, en bedankt GL/PvdA.

Ewout Pool
Ewout Pool19 dec. 2023 - 11:12

Ik woon zelf in Den Haag, toch niet de meest monoculturele stad. De eerste persoon met een tulband, keppeltje of openlijk kruisje moet ik nog tegenkomen. Ik krijg dus sterk het gevoel dat deze er bij de haren worden bijgesleept om een vocale groep die graag haar zijn wil hebben deze te geven. En ik wil hier ook nog ten dele in meegaan, zolang BOA's zich maar richten op foutparkeren en afvalovertredingen en dergelijke. Zodra ze de openbare orde gaan handhaven(wat eigenlijk een politietaak is) moeten ze zich ook, net als de politie strikt neutraal opstellen. En dus geen hoofddoek dragen.

Markzelluf
Markzelluf19 dec. 2023 - 11:03

Prima stuk. Overigens vindt de bond van BOA's het dragen van religieuze symbolen ook ongewenst: https://www.ad.nl/tilburg/waarom-de-boa-bond-het-toestaan-van-een-hoofddoek-en-andere-religieuze-uitingen-bij-boas-een-slecht-idee-vindt~afe063df/ Maar goed, in Arnhem is een linkse meerderheid in de raad en die dotn het graag anders.

2 Reacties
VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 13:00

Blijft bijzonder dat een links bestuur tegen seculariteit is.

Markzelluf
Markzelluf19 dec. 2023 - 14:24

Vegan, het is volgens mij nog gekker. Links is bijvoorbeeld vaak tegen Christelijk. Staphorst kan geen goed doen, Christelijke feestdagen mogen ingeruild, noem maar op. Maar om redenen die ik niet begrijp, zijn er geloven waar ze veel positiever over zijn. Zo positief dat ze zelfs de onpartijdigheid van de overheid ervoor willen opofferen. Misschien dat het woke is en dat de impliciete boodschap luidt: blank Nederland schik een stuk in, jullie hebben het in het verleden al goed genoeg gehad. Je kunt niet uitsluiten dat dit ook de stemming onder kiezers in west- en Noord-Europa deels verklaart.

Mirzas
Mirzas19 dec. 2023 - 10:38

Geheel mee eens. Dank voor dit artikel.

1 Reactie
FelixFlex
FelixFlex19 dec. 2023 - 12:08

Peecies, heel goed de blinde vlek van 'progressief' Links duidelijk gemaakt. En dit verklaart ook voor een groot deel waarom Links zo slecht presteert in recente verkiezingen..

Zandb
Zandb19 dec. 2023 - 8:40

We willen geen staat die een standpunt inneemt in geloofszaken. En daarom is een seculiere staat taboe. Als de overheid 'eenheid' wil uitstralen, dan is het een neutrale eenheid. Dan mag aan de dienaren van de staat niet af te lezen zijn - in. zoverre dat mogelijk is - of ze gelovig of niet zijn, dat ze communist zijn of PVV stemmen of op de SGP. Dat ze homo zijn of hetero of wat er tegenwoordig allemaal nog meer mogelijk is - ik houd het allemaal niet meer bij, uit een soort principe: Het maakt mij niet uit, als je je maar an de wet- en regelgeving houdt.

11 Reacties
Norsemen
Norsemen19 dec. 2023 - 10:24

"We willen geen staat die een standpunt inneemt in geloofszaken. En daarom is een seculiere staat taboe." Een seculiere staat neemt geen standpunt in over geloofszaken.

Markzelluf
Markzelluf19 dec. 2023 - 10:53

Wat bedoel je met de eerste zin, Zand? Je weet wat seculier betekent? Met de tweede alinea ben ik het trouwens volledig eens.

Zandb
Zandb19 dec. 2023 - 13:02

Norsemen, Markzelluf Als de staat werkelijk seculier moet zijn, hoe gaat die dan om met de godsdienst? Seculier is immers het tegenovergestelde van godsdienstig. Als de staat, zeker in de context waar we het hier over hebben, alleen maar seculier moet zijn, dan zijn roze driehoeken, runetekens en dergelijke geen probleem? (En hoe zou, als de staat seculier moet zijn, er ooit subsidie gegeven kunnen worden aan organisaties die religie-gebonden zijn. Of aan christelijke sportverebnigcngen. e.d.?) De staat moet neutraal zijn, tenminste, dat impliceert onze grondwet.

Markzelluf
Markzelluf19 dec. 2023 - 14:41

Zand, ik snap jouw redenering niet. Is een seculiere staat in jouw ogen een taboe? Dat ze ook allerlei politieke uitingen op uniformen verbieden ( van gebroken geweertjes tot bijvoorbeeld het likkende tongetje van de Stones) verbieden, maakt het toch geen taboe dat de overheid zich verre houdt van godsdienstuitingen op officiële overheidskleding? Maar net als jij snap ik de Arnhemse linkse partijen niet.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai19 dec. 2023 - 16:45

Zandb "We willen geen staat die een standpunt inneemt in geloofszaken. En daarom is een seculiere staat taboe". Verklaar u nader.. of ik begrijp u niet, of u vind het prima dat we voortaan ambtenaren in functie op staat gaan tegenkomen met uitingen van welke religie dan ook?

Beisser
Beisser19 dec. 2023 - 16:46

@Zandb ['Seculier is immers het tegenovergestelde van godsdienstig.'] Nee! Het tegenovergestelde van godsdienstig is atheïstisch of ongodsdienstig. Dit is een persoonlijke privé-overtuiging. Seculier is een maatschappelijk/politiek uitgangspunt en betekent zoveel als neutraal.. De overheid heeft geen mening ÷ neemt geen standpunt in met betrekking van persoonlijk religieuze dan wel politieke of maatschappelijke overtuigingen. Iedereen mag denken en doen wat hij/zij wil, mits binnen de grenzen die de wet stelt

Zandb
Zandb20 dec. 2023 - 8:08

Beisser (Norsemen) (Markzelluf) (hans) Ik heb niets tegen een seculiere staat, zolang er maar bedoeld wordt dat de staat neutraal is. Maar juist daarom spreek ik dus liever van neutraal, in zaken als het er om gaat dat je door het een of ander iemands geloof kunt aflezen. Want het moet ook niet mogelijk zijn, dat je aan iemand kunt zien, dat hij niet gelooft of zelfs atheïstisch is. Aan neutraal kun je, als het goed is, niets aflezen. Daarom is neutraal hier beter. Ik snap niet waarom mensen dat zo moeilijk vinden om te snappen en ik begrijp niet waarom mensen daar kritiek op willen hebben.

Norsemen
Norsemen20 dec. 2023 - 8:34

Zandb, je snapt de betekenis van een seculiere staat niet. "We willen geen staat die een standpunt inneemt in geloofszaken. En daarom is een seculiere staat taboe." Wat je hier zegt is: We willen geen staat die een standpunt inneemt in geloofszaken. En daarom is een staat die een neutraal standpunt inneemt in geloofszaken taboe. En dan ben je verbaasd dat anderen dit een vreemde uitspraak vinden.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai20 dec. 2023 - 9:34

Zandb 20 dec. 2023 - 9 Duidelijk niet echt maar ga er van uit dat u tegen het dragen van religieuze uitingen bent als men werkt bij de overheid dat is me wel duidelijk. Dat andere is uw persoonlijke interpretatie van het begrip seculair dan wel neutraal.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 dec. 2023 - 10:40

(A)theisten vinden het gewoonlijk niet nodig om dat door hun kleding en/of haardracht kenbaar te maken al zijn er voor hen wel speciale bedrukte t-shirts te krijgen.

Beisser
Beisser20 dec. 2023 - 11:52

@Zandb Er is toch wel enig verschil.. Onze staat/samenleving is SECULIER, Stelt zich NEUTRAAL op jegens haar inwoners. Het staat iedereen vrij te leven naar de eigen levensovertuiging. De staat bemoeit zich daar niet mee. Denken en doen zijn niet strafbaar, mits binnen de grenzen die de wet stelt. Dit betekent dat overheidsinstituties ook alle levensovertuigingen moeten accepteren binnen de eigen organisatie. Dat gebeurt ook. Jouw/mijn/zijn/haar geloofs- dan wel ideologische levensovertuiging speelt geen rol in de sollicitatieprocedure. Dat is SECULIER. Maar: Deze instituties moeten als ze een publieksfunctie hebben, zoals de politie/handhaving, NEUTRALITEIT uitstralen: “We zijn er van en voor iedereen” Dat moet júíst omdat we in een SECULIERE samenleving leven. Het dragen van een religieus/ideologisch symbool, zoals hoofddoek enz. botst daarmee, want de drager of draagster profileert zich zo als lid van een specifieke groep en is zo dus wel lid van een SECULIERE organisatie, maar is zelf niet NEUTRAAL. Hij/zij geeft aan partijdig te zijn. Maar als jij liever NEUTRAAL gebruikt, ga je gang, maar besef dat SECULIER in bepaalde gevallen de lading beter dekt.

Norsemen
Norsemen19 dec. 2023 - 8:31

Het probleem is niet hoe niet-religieuzen tegen religie aankijken, maar hoe wel-religieuzen tegen religie aankijken. Behandel religie als iedere andere willekeurige opvatting, en haal het uit het hoekje dat het iets 'speciaals' is.

1 Reactie
VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 13:02

Precies, meeste niet-religieuzen vinden het geen probleem als iemand religieus is, maar wel als de religie zich met niet-religieuzen gaat bemoeien.

android1984
android198419 dec. 2023 - 7:40

Kijk, en daar is geen woord spaans aan. Kernachtig en waarachtig. Chapeau meneer Amiri

pahan
pahan19 dec. 2023 - 5:34

Religie sluit per definitie uit. In een inclusieve samenleving is geen plaats voor religie. Toch is er de behoefte. En daar is niets raar aan, dat is gewoon menselijk. Groepsgevoel, ergens bij horen en meteen mensen kunnen uitsluiten, blijer kan je de meeste mensen niet maken. In het overheidsfunctie verhaal wordt de beroemde hoofddoek er weer eens bij gehaald. Maar dat is helemaal geen religieus symbool, het is een groepsdruksymbool. Anders liep elke vrouw er wel mee, maar dat is natuurlijk niet zo. Familie en omgeving leggen het op met een op de kop gelezen kopie van de Koran in de hand. Doel? Groepsgevoel, ergens bij horen en meteen mensen kunnen uitsluiten.

7 Reacties
Zandb
Zandb19 dec. 2023 - 8:47

pahan Religie sluit niet per definitie uit. Ik weet natuurlijk niet welke definitie u van religie hebt bedacht, maar als u de moeite neemt om die definitie eens te verwoorden, dan beloof ik dat ik die definitie zo overtuigend tot onder de grond toe zal afbreken, dat die daar definitief blijft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 dec. 2023 - 9:22

Voor het groepsgevoel is die kijk-mij-eens-kuis/vroom-zijn hoofddoek natuurlijk ook niet nodig.

VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 11:24

Eens met Pahan, elke religie behandelt om te beginnen al gelovigen en niet-gelovigen verschillend. Wat de hoofddoek betreft, die is niet eens verplicht volgens de betreffende religie, dus waarom is het dan toch een probleem hem af te doen?

Zandb
Zandb19 dec. 2023 - 13:08

Vagan Dat roept u wel maar bewijs daarvoor kunt u niet leveren. Ik heb maar een gelovige nodig die, gelovigen als ongelovigen behandelt. En die is makkelijk te vinden, want anders konden CU, SGP en CDA niet eens bestaan. Terwijl u het onmogelijke moet bewijzen. namelijk dat elke gelovige niet gelovigen discrimineert.

VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 17:20

@zandb Wat een discussievervuiling weer. U verdraait mijn woorden, want ik heb het niet over gelovigen of elke gelovige.

Zandb
Zandb20 dec. 2023 - 8:12

Vegan U doet een feitelijke uitspraak. Ik leg u slechts uit, waarom het niet mogelijk is, dat klopt wat u beweert.

pahan
pahan21 dec. 2023 - 5:34

zandb, Om het maar zo simpel mogelijk te houden, hemel en hel genoeg discriminatie en uitsluiting?

Left is not right
Left is not right19 dec. 2023 - 5:26

Deze reactie is verwijderd

Eric Minnens
Eric Minnens18 dec. 2023 - 22:06

En, mijnheer Shermin Amiri, waarom spreekt u met meel in de mond, draait u er ogenschijnlijk een beetje omheen, en toch weer niet, maar spreekt u zich in bovenstaand betoogje in geen enkele zin expliciet en met dié woorden uit tegen het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes, tulbands en christuskettinkjes? Wat weerhoudt u? Bang om iemand, bijvoorbeeld Ahmed Marcouch, voor het hoofd te stoten?

14 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens18 dec. 2023 - 22:11

•• tegen het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes, tulbands en christuskettinkjes? •• moet aan worden toegevoegd: ▪︎ in overheidsdiensten zoals de politie •

Mathijsco
Mathijsco18 dec. 2023 - 23:35

@Eric, "En, mijnheer Shermin Amiri, waarom spreekt u met meel in de mond". Auteur is volgens mij zeer duidelijk: "Tot slot ben ik van mening dat de essentie van een inclusieve samenleving ligt in het handhaven van een neutrale en seculiere overheid, die de waarden van de rechtsstaat hoog houdt." Desgevraagd, wil ik het wel even voor u door de Wilders-omatic omvormer halen: "De rechts-stáát, mevrouw de voorsitter: heeft geen belang bij religieuze symbolen bij gezagshandhavers. Genóeg. Ons geság, moet onafhankelijk sijn. Geen kruisjuhs, hoofddoeken en meer van dat dat soort ggekkigheid. We zijn met zijn allen knettergek aan het worden hier. Ja, ggaat u maar weer roepen aan die interruptiemicrofoon."

Volrin
Volrin19 dec. 2023 - 4:55

Beter lezen: "Het recente besluit van de gemeente Arnhem, waarin boa's toestemming krijgen om religieuze symbolen zoals hoofddoeken of keppels te dragen, werpt opnieuw een scherp licht op deze kwestie. Het zichtbaar dragen van religieuze symbolen door overheidsfunctionarissen, zoals politieagenten en defensiemedewerkers, kan onbedoeld gevoelens van uitsluiting of partijdigheid oproepen bij burgers. Zulke acties kunnen het essentiële vertrouwen en respect, dat nodig is voor het behoud van een vreedzame en samenhangende samenleving, ernstig ondermijnen."

Eric Minnens
Eric Minnens19 dec. 2023 - 5:58

@Volrin Ja hoor, dat heb ik gelezen. Het is die impliciete taal waar ik de vinger op leg: ▪︎▪︎ Zulke acties kunnen het essentiële vertrouwen en respect, dat nodig is voor het behoud van een vreedzame en samenhangende samenleving, ernstig ondermijnen ▪︎▪︎ Maar eigenlijk kan ik als voorbeeld ook jouw gehele citaat hier opnieuw weergeven. De schrijver zegt nergens expliciet: "Ik vind dat religieuze symbolen niet mogen worden gedragen door politieagenten en militairen. Punt." Ik begrijp ook wel wat hij bedoelt. Maar zég dat dan ook. Kortom, ik kan wel lezen, maar de schrijver kan niet schrijven. (Even heel cru gezegd, want de schrijver kan heel goed INDIRECT suggereren wat hij bedoelt. Maar dat is precies waaraan ik mij stoor.

DePatatGeneratie
DePatatGeneratie19 dec. 2023 - 6:39

Straks mogen heidenen met een opal-rune teken lopen, dat is ook aanstootgevend, of zijn we hier even hypocriet?

Volrin
Volrin19 dec. 2023 - 8:57

@Eric U beweert dat de auteur zich niet expliciet tegen hoofddoekjes en keppeltjes uitspreekt. Ik geef u een citaat waar de auteur dat wel degelijk doet. Hij stelt letterlijk dat het het vertrouwen in de overheid schaad en dus slecht is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 dec. 2023 - 10:17

Het gedram komt alleen uit de hoofddoekenhoek. Tulbanddragers? In Arnhem?

Satya
Satya19 dec. 2023 - 12:44

"Het gedram komt alleen uit de hoofddoekenhoek. " Het gedram komt van antitheïsten. Die moeten, net als sommige religieuze, hun wil opleggen.

Eric Minnens
Eric Minnens19 dec. 2023 - 13:21

@Danielle ▪︎▪︎Tulbanddragers? In Arnhem?▪︎▪︎ Ik citeer ook alleen maar wat ik in de krant lees: https://www.gld.nl/nieuws/8063146/handhavers-arnhem-mogen-keppeltje-tulband-of-hoofddoek-dragen PS Nog even een eerder foutje herstellen. Het meervoud van tulband is tulbanden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 dec. 2023 - 17:05

Eric Het eerste waar ik bij tulband aan denk is de bekende feestelijke gebaksoort. Het woord komt uit het oudturks en is hier sinds ongeveer 1700 voor in gebruik. https://etymologiebank.nl/trefwoord/tulband

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 dec. 2023 - 17:29

Stijlicoon Grace Kelly werd ook vaak met een tulband/turban op het hoofd gezien. In die tijd was een boa nog een soort shawl.

Eric Minnens
Eric Minnens19 dec. 2023 - 18:39

@DD, Hm. Je hebt me nu door honderden (wellicht duizenden) foto's van Grace Kelly laten scrollen (heel globaal en snel hoor), maar nergens een tulband. Alleen in deze fotoserie over haar begrafenis kwam ik iets tegen dat in de buurt kwam (4e van boven). https://www.gettyimages.nl/fotos/grace-kelly-death-photos Maar Marcouch zal het toch niet over dit soort hoofddeksels hebben? ... ;)

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 dec. 2023 - 19:31

Marcouch heeft het inderdaad vast niet over damestulbanden resp turbans maar die van de mannelijke praktiserende sikhs. Nog een oude bekende: Sophia Loren https://www.flickr.com/photos/rosaleengallagher/8742581936

Eric Minnens
Eric Minnens20 dec. 2023 - 6:23

Ik vond nog deze link. https://www.etsy.com/nl/market/vrouwen_tulband_hoed Vind hem wel charmant. Iets voor jou? (Nu het nog kan...)

weereenmening
weereenmening18 dec. 2023 - 21:28

Van harte mee eens. Beschamend dat dit pleidooi überhaupt nodig is.

8 Reacties
Satya
Satya19 dec. 2023 - 8:54

Waarom is dat beschamend? Het is vreemd te denken dat een Keppel iemand partijdig maakt. Dat zijn ze toch wel blijkt uit app groepen. Blijf de vraag stellen: wat heeft de hoeveelheid kapitaalvlucht uit een land met de grote van een economie te maken?

weereenmening
weereenmening19 dec. 2023 - 12:25

@Satya "Het is vreemd te denken dat een Keppel iemand partijdig maakt." Het gaat er helemaal niet om of het iemand partijdig maakt. Het gaat erom of het als partijdig kan worden ervaren. Het is vreemd dat dit überhaupt uitgelegd moet worden.

Satya
Satya19 dec. 2023 - 14:03

"Het gaat erom of het als partijdig kan worden ervaren." Oh, ik ervaar dat ik blanke agenten erg wantrouw na alles wat uit app groepen is gebleken. Dus ik zou zeggen kom met een steekhoudende uitleg want in jouw gedachtengang kunnen we ook geen blanken bij de politie accepteren. Ga je nog antwoord geven over de relatie tussen de grote van een economie en kapitaalvlucht? Je reactie sloeg helemaal nergens op maar je onwetendheid kreeg veel duimpjes. Ten koste van duizenden levens. Beschamend dat ik gedwongen in hetzelfde collectief zit als jou.

weereenmening
weereenmening19 dec. 2023 - 15:21

"Oh, ik ervaar dat ik blanke agenten erg wantrouw na alles wat uit app groepen is gebleken." Daarom dus. Kapitaalvlucht?

Satya
Satya19 dec. 2023 - 18:56

"Daarom dus." Oh hoe gaan we dat oplossen dan? Kapitaalvlucht uit een reactie van jou op mij kort geleden

Ch0k3r
Ch0k3r20 dec. 2023 - 6:32

@Satya "Oh, ik ervaar dat ik blanke agenten erg wantrouw na alles wat uit app groepen is gebleken.” Dat, Satya, is racisme en staat gelijk aan dat mensen jongeren van een bepaalde afkomst totaal niet vertrouwen en daarom PVV stemmen. Je beoordeelt iemand letterlijk op zn huidskleur. Schandelijk. Je slaat steeds verder door. Over racisme kan je het beter de komende periode niet meer hebben, want dat wordt dan een pot verwijt de ketel verhaal.

Satya
Satya20 dec. 2023 - 8:49

"Je beoordeelt iemand letterlijk op zn huidskleur." Nee hoor op z'n uniform en gedrag van mensen in dat uniform.

Ch0k3r
Ch0k3r21 dec. 2023 - 6:41

@Satya Waarom schrijf je dan blanke agenten als het om het uniform gaat? Je impliceert daarmee dat je gekleurde agenten anders bekijkt. Dus gaat het om de huidskleur. Want er zaten een aantal witte agenten agenten in een app waarin werd gediscrimineerd, en daarom zijn alle blanke agenten zo. Dat.is.racisme.

Beisser
Beisser18 dec. 2023 - 20:34

Na het lezen van de eerste alinea wou ik al "Hear! Hear! all ye good people, hear what this brilliant and eloquent speaker has to say!" roepen. Bij verder lezen sloeg de twijfel toe, daarom: Geachte heer Amiri, Wilt u zo vriendelijk zijn klip en klaar duidelijk te maken: Vindt u dat de gemeente Arnhem er goed aan doet hoofddoek, keppeltje en tulband (en in een later stadium "Als zij dat mogen mogen wij ook") misschien ook nikab, boerka, shtreimel, pijpenkrullen voor de oren, dreadlocks met rasta-muts, Pvv-meeuwtje, Ajax-logo enz enz. Of vindt u van niet? Of moet er ergens een grens getrokken worden? Waar dan? en waarom juist daar? (PS, ik stel deze vraag ook aan de heer Marcouch als reactie op zijn laatste opiniestuk)

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens19 dec. 2023 - 20:18

@Beisser Goeie vraag; ligt in de lijn van mijn eigen opmerkingen over dit artikel, elders in deze draad.

Satya
Satya18 dec. 2023 - 20:19

"Zulke acties kunnen het essentiële vertrouwen en respect, dat nodig is voor het behoud van een vreedzame en samenhangende samenleving, ernstig ondermijnen." Dat doen app groepen en dergelijke al. Als iemand zich buitengesloten voelt door de religie van die agent of zo ligt dat probleem bij die persoon.

2 Reacties
VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 12:51

Als een religie predikt dat niet-gelovigen minderwaardige mensen zijn, dan ligt dat aan die minderwaardige mensen ofzo?

Satya
Satya19 dec. 2023 - 15:12

"Als een religie predikt dat niet-gelovigen minderwaardige mensen zijn, dan ligt dat aan die minderwaardige mensen ofzo?" In die app groepen werden zwarte mensen als gelijkwaardig weggezet?

Taljaard
Taljaard18 dec. 2023 - 20:10

Deze reactie is verwijderd

2 Reacties
Rune Beets
Rune Beets19 dec. 2023 - 8:22

Ook uw orthodoxe religie laten we er maar beter buiten.

VeganHarrie
VeganHarrie19 dec. 2023 - 9:31

Is een socialistische staat niet per definitie seculier?

hamar2
hamar218 dec. 2023 - 19:47

Goed stuk. Laat niks aan de verbeelding over.