Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Een paar kritische (peper)noten

  •  
13-10-2013
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een goed teken: blijkbaar voelen toch veel Nederlanders aan dat er hier iets goed verkeerd zit
Toen ik mij een jaar of vijf geleden aansloot bij Doorbraak, was dat een van de weinige linkse organisaties die zich expliciet en zichtbaar verbond met het toenemende protest tegen Zwarte Piet. Eerlijk is eerlijk: destijds vond ik het een verspilling van tijd en energie. Weliswaar hadden Doorbraak en andere critici gelijk, maar ik zag niet direct de meerwaarde of het politieke belang ervan. Nu sinds een paar jaar het debat in alle hevigheid is losgebarsten (en ieder jaar de gemoederen verder lijken op te lopen), ben ik overtuigd. Het debat rond Zwarte Piet is juist nu van onmetelijk belang. Niet in de laatste plaats omdat er veel meer op het spel staat dan alleen de knecht van Sinterklaas.
Maar eerst een andere anekdote: twee jaar geleden woonde ik rond deze tijd van het jaar in Engeland. Talloze keren werd me daar gevraagd wat dat fenomeen “ black Pete ” nu precies was. Het googelen van een paar foto’s was vaak al genoeg om mijn Engelse vrienden ervan te overtuigen dat er iets goed mis was. “Maar dat is gewoon een slaaf!”, zo reageerde werkelijk iedereen. Britten kunnen zich niet voorstellen dat het in een land met zo’n historische rol in de slavernij en slavenhandel (dat hebben Groot-Brittannië en Nederland immers met elkaar gemeen), normaal is om ieder jaar en masse dit beeld op te roepen: een oude, witte man met dito baard, omgeven door een horde zwarte knechten.
VOC-mentaliteit Let’s face it : Zwarte Piet ís een slaaf. Zijn typische klederdracht is die van de achttiende-eeuwse Moorse page (een huisslaaf, met andere woorden). En ja: Zwarte Piet ziet er ook uit als een ‘Moor’. Al klim je duizend keer door een schoorsteen, een grote bos kroeshaar en dikke, rode lippen zal je er niet van krijgen. Overigens, tot ver in de jaren tachtig sprak Zwarte Piet op de Nederlandse televisie met een zwaar Surinaams accent. Ook dat zal hij niet uit Spanje hebben meegenomen.
Zwarte Piet verwijst naar een verleden dat veel Nederlanders eigenlijk bedroevend slecht kennen. Eeuwenlang werden economische groei en voorspoed mogelijk gemaakt door de handel in – en uitbuiting van – slaven. Miljoenen mensen zijn door “ons” vermoord, ontvoerd, gevangen gehouden, op alle mogelijke manieren misbruikt en stelselmatig gereduceerd tot last- of werkdier. Ik zeg het zonder greintje ironie: “wij” gaan vandaag beter om met onze varkens dan destijds met “onze” slaven (en dat zegt meer over dat laatste, maar dat terzijde). Vandaag de dag hebben we het daar liever niet meer over. In plaats daarvan beroepen we ons in tijden van crisis op “onze VOC-mentaliteit”, en rehabiliteren we koloniale schurken als Michiel de Ruyter of Maarten Tromp, die hier nog altijd als “zeehelden” te boek staan.
Dus, resumerend: Zwarte Piet heeft alle uiterlijke kenmerken van een ouderwetse Moorse slaaf, en Nederland heeft op z’n zachtst gezegd een problematisch verleden in de verspreiding en instandhouding van de slavernij. Zwarte Piet appelleert aan een tijd dat het normaal was om zwarte mensen te zien als middel, als productiebron die naar believen verhandeld, verscheept, verkracht en vermoord mocht worden.
Folklore Is het dan zo gek dat niet-witte mensen in het Nederland van vandaag zich oprecht beledigd en bespot voelen, zodra onze jaarlijkse verkleedpartij van start gaat? Is het zo ontzettend raar dat men zich stoort aan de onkritische manier waarop wij een relikwie uit een problematisch verleden onkritisch in stand houden? Veel Nederlanders die zich momenteel tegen dit fenomeen keren, zijn afstammelingen van slaven die uit Afrika werden ontvoerd en op plantages overzee gedwongen te werk werden gesteld. Voor hen is het terecht problematisch dat de enige breed gedragen verwijzing naar dit slavernijverleden niets meer is dan een stompzinnig stukje folklore. Maar ook andere (“witte” en “niet-witte”) Nederlanders zien in Zwarte Piet vooral een stukje populaire cultuur waarin de maatschappelijke verschillen tussen mensen van verschillende afkomst (lees: tussen “wit” en “zwart”) worden gelegitimeerd. De een is wit en de rijke baas, de anderen zijn allemaal zwart en zijn ondergeschikten. Natuurlijk is het problematisch dat onze kinderen (“wit” én “zwart”) met dat beeld worden opgevoed. Je hoeft echt niet “zwart”, “allochtoon” of “buitenlander” te zijn om dat te zien.
Aan de andere kant: ik kan me wel voorstellen waarom veel Nederlanders (opnieuw: zowel “wit” als “zwart”) zich moeilijk kunnen indenken waar iedereen zich toch zo druk over maakt. Uiteindelijk is het Sinterklaasfeest toch vooral een feest voor kinderen, een onschuldige traditie waarin het delen van cadeaus en lekkernijen of het samenzijn met vrienden en familie centraal staan? Is dat niet waar het ons allemaal om zou moeten gaan? Waarom moet daar dan zo nodig weer een probleem van worden gemaakt?
En dus richt men Facebook-pagina’s op (“Het Sinterklaasfeest moet blijven” met zo’n 55 duizend likes, en “Zwarte Piet moet zwart blijven” met zo’n zesduizend likes), hoont men de critici weg en verkondigt men dat (zoals Rita Verdonk het eens verwoordde) “ze ons Sinterklaasfeest af willen pakken”. Of men kiest voor meer subtiele argumenten, bijvoorbeeld door de vergelijking te trekken met “blanke vla” of “jodenkoeken” (“is dat dan ook racistisch?”), om vervolgens te stellen dat er momenteel wel belangrijkere thema’s zijn om ons mee bezig te houden.
Blanke vla Maar we zien hoe op deze manier een interessante en legitieme discussie op simplistische wijze tot een non-issue wordt gereduceerd. De “argumenten” die voorstanders van het fenomeen Zwarte Piet aandragen, doen op geen enkele manier recht aan de kritiek van hun tegenhangers. Ten eerste: niemand heeft er ooit voor gepleit om het Sinterklaasfeest af te schaffen of zelfs “af te pakken”. Nooit wordt gezegd dat we maar van de goedheiligman zelf af moeten. Maar kunnen we niet op zoek naar alternatieven voor Zwarte Piet? Zou de Sint niet eenvoudigweg een andere knecht kunnen krijgen? Of waarom klimt hij zelf niet door de schoorsteen? De Kerstman draait er immers zijn handen ook niet voor om.
Ten tweede: ja, het Sinterklaasfeest is een gewaardeerde traditie. Maar tradities veranderen nu eenmaal. Sterker nog: tradities bestaan slechts bij de gratie van verandering. Gebruiken en culturele fenomenen die zich niet aan de tijdsgeest kunnen aanpassen, ruimen vaak vroeg of laat het veld. Soms is dat maar beter, soms is het de moeite waard om bepaalde waardevolle elementen uit die tradities te behouden en de meer problematische of vervelende aspecten achter ons te laten. We vieren toch ook carnaval zonder nog te vasten? Of Kerst zonder naar de kerk te gaan?
Ten derde: de vergelijking tussen Zwarte Piet en “blanke vla” of “jodenkoek” trekt op niets. Het probleem is immers niet dat Zwarte Piet verwijst naar een kleur of afkomst op zich, maar om de relatie tussen Zwarte Piet en zijn witte baas. Bovendien: wat levert die vergelijking met “blanke vla” ons nu echt op? Is het echt een argument of meer een drogreden waarmee het werkelijke probleem omzeild kan worden? Overigens: de vergelijking met de “negerzoen” is daarentegen wel degelijk terecht: “neger” is immers een woord dat eveneens verwijst naar hetzelfde slavernijverleden, en wordt door “zwarte” Nederlanders (terecht) als diep beledigend ervaren. Dus hebben we de naam veranderd. Is de “negerzoen” echt anders gaan smaken nu hij “chocoladezoen” of simpelweg “zoen” heet? Ik dacht het niet.
In de ogen van zijn trouwe fans is Zwarte Piet een minderwaardig soort mens, getuige ook dat ze hun tegenstander Gario in deze racistische spotprent als Zwarte Piet afbeelden.
Ten vierde: ook al is men het niet eens met bekende tegenstanders van Zwarte Piet (zoals Quinsy Gario), dan nog is het frappant hoe ongelooflijk heetgebakerd en agressief er op dit debat gereageerd wordt. Misschien is het voor veel witte Nederlanders inderdaad moeilijk voor te stellen wat er nu eigenlijk echt mis is met deze “traditie”. Maar betekent dat ook meteen dat het standpunt van Gario en anderen per definitie illegitiem is? Kunnen we ons echt niet voorstellen dat “witte” mensen nu eenmaal andere associaties hebben bij Zwarte Piet dan “zwarte” mensen? Ik denk dat er iets anders aan de hand is: men voelt zich wel degelijk door de kritiek aangesproken. Men ziet dat de samenleving verandert, en haar tradities en culturele gebruiken veranderen mee. Dat is niet altijd even gemakkelijk, en daarom houdt men met toenemende agressiviteit aan die oude tradities vast. In dit geval gaat dat niet zelden samen met onverholen racistische oprispingen. Het feit dat men Gario massaal afschildert als een “jankneger” die “terug moet naar zijn eigen land” en die “weer een eigenaar moet krijgen” laat eens te meer zien dat onze samenleving nog altijd niet van dat diepgewortelde (en vaak onderhuidse) racisme is gevrijwaard.
Debat Dat brengt mij tot mijn laatste punt: Zwarte Piet is wel degelijk een belangrijk politiek thema. Het gaat hier namelijk om veel meer dan alleen de knecht van Sinterklaas. Het gaat zelfs om veel meer dan het Nederlandse slavernijverleden. Wat hier in wezen ter discussie staat, is de manier waarop we anno 2013 kunnen praten over discriminatie en maatschappelijke verschillen op basis van huidskleur of afkomst. Wat hier ter discussie staat, met andere woorden, is niet zozeer het fenomeen Zwarte Piet op zich, maar het debat rond deze en vergelijkbare thema’s zelf. Hoe gaan we om met de impliciete en onderhuidse vormen van racisme die onze samenleving nog altijd kenmerken? Hoe maken we – in een samenleving waarin (bijna) niemand zichzelf nog als racist ziet – thema’s als racisme tóch bespreekbaar? En vooral: waarom ís dit thema voor veel mensen zo ontzettend onbespreekbaar?
Men zou daar tegen in kunnen brengen dat Gario zijn doel voorbij schiet door zijn toevlucht te nemen tot bezwaarschriften en juridische procedures. Maar door in te zetten op een verbod op de intocht van Sinterklaas, weet Gario wel degelijk een nieuwe impuls te geven aan het lopende publieke debat. Dat is niet onbelangrijk. Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een goed teken: blijkbaar voelen toch veel Nederlanders aan dat er hier iets goed verkeerd zit. Het frame “Zwarte Piet is racisme” wordt ieder jaar sterker, in weerwil van haar tegenstanders. Het is een hoopvol teken dat het Sinterklaasfeest er over tien of twintig jaar misschien wel anders uit zou kunnen zien dan nu.
Maar er is nog een andere reden om dit debat gaande te houden. Ik wil leven in een samenleving waarin er niet alleen geen plaats is voor racisme, maar waarin ook oprecht wordt afgerekend met het (Nederlandse) slavernijverleden. Bovenal prefereer ik een samenleving waarin plaats is voor een publiek debat over dit soort gevoelige thema’s, waarin mensen als Gario zich kunnen uiten zonder bespot, gediscrimineerd of zelfs gearresteerd en mishandeld te worden. Het is, meer in het algemeen, vooral dit laatste – de publieke ruimte en ons recht om te protesteren – dat momenteel sterk onder druk staat. We zullen het met alle macht moeten verdedigen. Ook daarom is het debat rond Zwarte Piet zo belangrijk.
Dit artikel staat ook op Doorbraak.eu

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (51)

Babette4
Babette413 okt. 2013 - 10:33

Uitstekend stuk! Spijker op z'n kop! Ik ben tot op het bot geshockeerd door de racistische uitlatingen op de diverse fora. Ook ben ik van mening dat men in deze gezellige moerasdelta buitengewoon hysterisch reageert op legitieme vragen rond een voor veel mensen een gevoeling onderwerp. Enige nuance lijkt me wel op z'n plek!

Gelijkhebber
Gelijkhebber13 okt. 2013 - 10:33

De politiek filosoof legt ten rechte het verband tussen een kinderfeest en het (inmiddels volledig uitgekauwde en belichte) koloniaal verleden van Nederland. Onzin verhaal. Wat doet een politiek filosoof eigenlijk?

denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een goed teken: blijkbaar voelen toch veel Nederlanders aan dat er hier iets goed verkeerd zit" Dat is een heel goed teken en het is noodzakelijk dat dit debat gevoerd wordt temeer daar het hevige emoties oproept niet bij zwarte zoals men zou denken maar juist bij een vrij omvangrijke en vooral luidruchtige, vuil en schuimbekkende groep witte landgenoten.

TonNoort
TonNoort13 okt. 2013 - 10:33

Nog een jaar of 2, 3 en dan is zwarte piet taboe. Je merkt aan alles dat het besef langzaam door begint te dringen, dat het niet om de kinderen of de blanke volwassene gaat maar om de anderen die het wel vervelend vinden. De harde kern, de korst, het ergste vuil zit aan de rand, zoals bijna met alles. De PVV zal wel met een wetsvoorstel komen waarin Zwarte Piet op het schild wordt gezet ten behoud van onze nationale identiteit. Wat meteen aangeeft waarmee we te maken hebben, poppenhuispolitiek, stripboeklyriek. Dat is de schaal waarop ze hun politiek bedrijven. Daarom moet het zeuren doorgaan, niet om tradities om zeep te helpen maar om ze aan te passen aan de tijd. Cultuur, net als taal leeft als het in beweging blijft anders gaat het dood.

Ratelaar
Ratelaar13 okt. 2013 - 10:33

Het grappige is dat ik en ongetwijfeld velen met mij zwarte piet gewoon zagen als zwarte piet, de knecht van sinterklaas die pepernoten uitdeeld. Zo is het voor veel kinderen en ouders, zo niet alle, ongetwijfeld nog steeds. De link tussen zwarte piet en slaven heb ik nog nooit gelegd. Sinds deze discussie is opgestart, vanuit een politiek correcte dictatuur, begint het steeds meer te leven. Het is alsof alle gut-menschen wakker worden en allochtonen ineens ook aanstoot nemen aan de ronduit racistische cultuur in Nederland. In mijn beleving draven veel mensen door in hun zoektocht, nee kruistocht, om sociaal en gelijkheidsdenken door de strot te drukken. Volgende stap de kerk. Ik vind het namelijk heel erg dubieus dat een figuur uitgedost in bisschops kledij zich profileert als kindervriend. We kennen toch zeker allemaal de relatie van de kerk met kinderen?

hartpine
hartpine13 okt. 2013 - 10:33

Het debat wordt ook ieder jaar weer een beetje stupider.

deltanine
deltanine13 okt. 2013 - 10:33

"Let's face it: Zwarte Piet ís een slaaf." Ik las ergens dat zwarte piet een slaaf was die vrijgekocht is door de bisschop van Myra. De vrije man koos vrijwillig bij de bisschop te blijven (uit dank of hij vond de bisschop een fijne kerel, de motivatie weet ik niet). Als dat zo is, is Sinterklaas de ultieme viering van de afschaffing van de slavernij.

RonaldMokens
RonaldMokens13 okt. 2013 - 10:33

Wie normeert, wie o wie normeert.

fvanweely
fvanweely13 okt. 2013 - 10:33

Volgens Mathijs zijn Michiel de Ruyter en Maarten Tromp koloniale schurken. Werk aan de winkel voor Han van der Horst om deze bizarre bewering recht te zetten.

sjaakie2
sjaakie213 okt. 2013 - 10:33

En toch vind ik deze discussie minder erg dan die discussie over zogenaamd rol bevestigend speelgoed. De voorstanders van afschaffing van zwarte piet hebben namelijk nu wel valide argumenten. Zwartepiet is namelijk inderdaad voor een deel van de zwarte bevolking kwetsend en dan kun je je in iedergeval afvragen of we nog wel zo'n feest willen houden.

neeroeter
neeroeter13 okt. 2013 - 10:33

Goed om te zien dat er steeds overtuigender pleidooien komen vanuit de hoek van de ´zwarte piet-critici´..de argumenten van de voorstanders van de status quo lijken steeds onbenulliger. `Onschuldig`, `zeur niet zo`....nee , da´s niet bepaald overtuigend meer. Ik denk oprecht dat met de jaren zwarte piet niet zwart meer zal zijn.

TonNoort
TonNoort13 okt. 2013 - 10:33

Komt het hele gedoe er niet gewoon op neer dat de voorstanders van zwarte piet hun creatie, de copie van een zwarte man, hoger inschatten dan het origineel? Dat het gevoel dat zij hebben bij hun copie, die ontdaan van alle originele kenmerken en gezuiverd door de tijd en feitelijk gewoon een witte man met een kleurtje is, voor velen belangrijker is dan de gevoelens van de echte gekleurde man zelf. Is dit niet de ultieme uiting van blanke suprematie? Wij hebben een betere zwarte gemaakt. Dus wat zeuren jullie nou?

Molly Veenstra
Molly Veenstra13 okt. 2013 - 10:33

Uiteindelijk is er slechts een man bij machte om een oplossing te bieden in deze discussie en dat is natuurlijk Sinterklaas zelf. Sinterklaas staat bekent om zijn liefde voor kinderen, ook voor zwarte kinderen en als het in dienst nemen van enige azuurblauwe of paarse Pieten de ongemakkelijke gevoelens omtrent hun zwarte collega's kan wegnemen, wat zou Sinterklaas daar voor bezwaar tegen kunnen hebben? Als goed(heilig) werkgever van de oude stempel kan de Sint zwarte Piet natuurlijk niet zonder meer de laan uit sturen zonder degelijk sociaal plan. Geleidelijkheid is hier het sleutelwoord. Zwarte Pieten die te oud worden om de zak nog te dragen en pepernoten te strooien dienen in het oudepietenhuis liefdevol verzorgd te worden door hun turqoise en bordeauxrode vrienden. Zij worden vervangen door okergele en bladgroene Pieten en langzaam maar zeker zal het straatbeeld rond vijf december niet langer worden bepaald door de zwarte Piet. Zelfs Henk Westbroek en Storm deBeer zouden bij deze gedachte rustig moeten kunnen slapen. En Sinterklaas houd natuurlijk ook van hen.

Klungel2
Klungel213 okt. 2013 - 10:33

Iedereen op dit forum heeft vroeger met rode koontjes aan de haven gestaan om Sinterklaas te verwelkomen. Iedereen heeft zijn longen uit zijn lijf geroepen om de aandacht van Sint zijn knecht. Toen vond iedereen het maar heel normaal. Sinds enkele jaren zie je de lobby opkomen om de knecht van de Sint "zwart te maken". En waarschijnlijk is het wel totaal uit de lucht gegrepen, maar het valt ook op dat tegelijkertijd de kerstartikelen steeds vroeger in de winkel liggen, evenals paasartikelen en valentijnsmeuk. De kerstman laat kleine elfjes keihard werken, kun je ook zien als slavernij, maar dan niet met mensen van Afrikaanse origine. Zou het niet gewoon een lobby kunnen zijn van de middenstand, omdat met Sinterklaas het meeste geld uitgegeven wordt bij de speelgoedwinkels en iedereen graag alle krenten uit de pap wil? Waarschijnlijk niet. Het zou ook zomaar kunnen dat het gaat om volwassen mensen die kinderen en hun families hun plezier niet gunnen. Ik weet het niet. Maar zoals ik al zei: denk eens terug aan je kinderjaren en hoe spannend en magisch die drie weken waren. Dat misgun je je eigen kind toch niet?

boeie
boeie13 okt. 2013 - 10:33

Het belangrijkste argument ontbreekt, nl. als je huidskleur of afkomst irrelevant vind, dan doet het er niet toe, er klaagt ook niemand over de zwarte leider die die witte ambtenaren aan het werk zet (zoals nu in de V.S.)

2 Reacties
Babette4
Babette413 okt. 2013 - 10:33

Enig historisch besef bij uw vergelijking lijkt me wel op z'n plek, want die gaat serieus mank... U kunt huidskleur of afkomst nu wel irrelevant noemen, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Wat mij zo verbaasd zijn de hysterische en racistische reacties/ jij-bakken van mensen op donkere medelanders die vraagtekens zetten bij het verschijnsel dat Zwarte Piet heet, en zich, mede vanwege hun geschiedenis, daar helemaal niet fijn bij voelen. Je zal maar op straat met Zwarte Piet aangesproken worden, of dat mensen aan je kroeshaar willen zitten... Het gebeurt mensen! Maar die donkere mensen moeten "gewoon hun mond houden en anders opzouten naar waar ze vandaan kwamen", opdat ze ons blanda feestje niet verstoren... Nederland anno 2013... En ik maar denken dat de afspiegeling van beschaving zich uit in hoe men met minderheden omgaat... Dan hebben we nog een hele lange weg te gaan...

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 okt. 2013 - 10:33

[...er klaagt ook niemand over de zwarte leider die die witte ambtenaren aan het werk zet (zoals nu in de V.S.)] Er klagen er zat grofweg 50% van z'n onderdanen, maar dat terzijde, die "zwarte leider" waar je het over hebt is net zo zwart als ie wit is, 50%.

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

Het debat wordt ieder jaar erger. Blijkbaar voelen mensen toch aan dat er iets niet goed zit. Ja, er zit ook iets niet goed. Namelijk dat een hele kleine groep het in Nederland voor elkaar kan krijgen de indruk te wekken dat er iets niet goed zit. Want dat we als land bankroet zijn geraakt door dit soort vage terreur serieus te nemen en ons te laten gebruiken voor anderen hun eigen agenda is het kernpunt. En verder lees je eerst eens alle stukken voor deze herhaling van zetten.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Want dat we als land bankroet zijn geraakt door dit soort vage terreur serieus te nemen en ons te laten gebruiken voor anderen hun eigen agenda is het kernpunt." Toe maar kritiek wordt nu zelfs gezien als terreur om het eigen punt te maken dat meen je toch niet echt of ben je een beetje de weg kwijt?

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

Het aantal zetels van de PVV stijgt. Wilders heeft dus gelijk. Tot zover de logica van bovenstaand stuk.

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch13 okt. 2013 - 10:33

Mzzz..ze hebben net een zeteltje ingeleverd.

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

Ik ben heel erg tegen racisme. Maar mensen die tegen Zwarte Piet zijn zijn gefrustreerd. En frustratie is een zeer verkeerde manier om je doel te bereiken. Ik vind het een verkeerde manier om door middel van het proberen af te schaffen van Zwarte Piet je doel te bereiken, minder racisme. Volgens mij werkt dat namelijk de andere kant op. Door te strijden voor afschaffing van Zwarte Piet werk je racisme in de hand.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Maar mensen die tegen Zwarte Piet zijn zijn gefrustreerd. En frustratie is een zeer verkeerde manier om je doel te bereiken." Beginnen met te stellen dat je tegen racisme bent zegt niets als je niet heb kunnen waarnemen dat er maar een groep is die furieus, agressief, onbeschoft en soms ronduit racistisch reageert alsof er een open zenuw geraakt wordt en dat zijn zeker niet de tegenstanders. Je hebt echter wel gelijk dat de gefrustreerde reacties van voorstanders ertoe leidt dat zij hun doel, namelijk behoudt van een racistisch element in een kinderfeest, nooit zullen behalen.

StormdeBeer
StormdeBeer13 okt. 2013 - 10:33

Alsof het echt gaat om de kleur van de Piet. Kom. Het gaat om de verzeuring van de Nederlandse minderheden groeperingen die aan alle kanten gefeteert worden om maar elke oprisping van al dan niet bestaand racisme tegen te gaan. Daar doet iedereen heel krampachtig zijn best voor en als iets ook maar riekt naar discriminatie wordt het gelijk met de grond gelijk gemaakt. Terecht of niet. Maar nu wordt Piet gediscrimineerd, en nog wel door een (klein) groepje minderheden en linkse moord en brandschreeuwers. Is het niet het toppunt van ironie? Een (donkere) kindervriend die zoveel positieve emoties bij kinderen oproept, ja en ook bij volwassenen. Ik denk met veel plezier terug aan mijn eigen Sinterklaastijd en dat van mijn eigen kinderen. Ik wil dat in ere houden zonder de bemoeienis van anderen. Wij moeten elke uitwas van alle culturen hoog in het vaandel houden, welke achterliggende gedachtes het ook mag verbergen, maar onze eigen cultuur (of wat er van over is) moet worden geschrapt. Ik dacht het niet.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Het gaat om de verzeuring van de Nederlandse minderheden groeperingen die aan alle kanten gefeteert worden om maar elke oprisping van al dan niet bestaand racisme tegen te gaan." Mensen beschimpen en wegzetten is, en dat zou je moeten weten, geen bijdrage aan een discussie maar een zwaktebod en een dooddoener wat aangeeft dat jij hetgeen men aankaart wel van belang acht maar kennelijk niet bereid of in staat bent het gesprek aan te gaan.

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

Zijn er eigenlijk al politici die zich hier over hebben uitgelaten?

1 Reactie
StormdeBeer
StormdeBeer13 okt. 2013 - 10:33

Ha! Die branden hier verstandigenwijs hun politieke vingers niet aan. Ze hebben al zo weinig draagkracht.

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

Gezever over een kinderfeest, niet weten dat Zwarte Piet zwart is van roet van schoorstenen, omdat we nu gasverwarming hebben. Ongelooflijk.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Gezever over een kinderfeest, niet weten dat Zwarte Piet zwart is van roet van schoorstenen, omdat we nu gasverwarming hebben." Je zou je beter wat kunnen inlezen voordat je dit roept want er zijn al meerdere mensen gewest die deze visie ontkrachten door te zeggen dat je geen kroes haar en rode lippen krijgt van een potje door de schoorsteen kruipen. Als jij je had ingelezen dan had je nu niet met argumenten en verklaringen hoeven komen die zelfs kinderen niet geloven.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 okt. 2013 - 10:33

[Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een goed teken: blijkbaar voelen toch veel Nederlanders aan dat er hier iets goed verkeerd zit] Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een slecht teken: blijkbaar voelen veel Nederlanders er meer voor over betekenisloze onzin te discussiëren omdat een handvol overgevoeligen liever liever heeft dat heel Nederland zich aan hen stoort, dan dat ze discriminatie en racisme op punten waar het er wel toe doet bespreekbaar maken.

1 Reactie
kapitanlaipose
kapitanlaipose13 okt. 2013 - 10:33

Als dit al niet eens bespreekbaar is op een normale manier maar vrijwel iedere keer wordt weggehoond en afgedaan als een non issue. Dan zijn andere zaken omtrent racisme helemaal aan dovemansoren besteed.

clara51
clara5113 okt. 2013 - 10:33

Oké, ik ben om. En niet eens als gevolg van de argumentatie van Mathijs van de Sande. Maar als gevolg van de reacties die het onderwerp oproept. Die van hedenmiddag 14:23 uur, van iemand die zich Storm deBeer noemt, deed mijn deur dicht: ["Het gaat om de verzeuring van de Nederlandse minderheden groeperingen die aan alle kanten gefeteert worden om maar elke oprisping van al dan niet bestaand racisme tegen te gaan."] en: ["Wij moeten elke uitwas van alle culturen hoog in het vaandel houden, welke achterliggende gedachtes het ook mag verbergen, maar onze eigen cultuur (of wat er van over is) moet worden geschrapt. Ik dacht het niet."] De twee grondgedachten die hieruit spreken ('minderheden worden hier gefêteerd en "wij" hebben intussen onze bek te houden'), in combinatie met de slotopmerking ('maar "we" laten ons onze cultuur niet afpakken omdat we dubieuze culturen van minderheden hoog moeten houden'), maakt dat ik met mijn eerdere pleidooi op rijm (van zwartepiet zelf) om hem juist níet af te schaffen in een politiek kamp beland waarin ik onder geen voorwaarde wil zijn. Ik weiger deel uit te maken van die "we" van Storm deBeer of gezien te worden als een medestander van mensen met dergelijke opvattingen. Graag witte pieten dus in het publieke domein, voortaan. Verder wil ik graag nog kwijt dat het pleidooi van Van de Sande bijna in zijn geheel ingezet kan worden (en wat mij betreft ingezet moet worden) als een pleidooi voor het behoud van de bibliotheek van het Tropenmuseum en de educatieve functie ervan. Ga voor onderbouwing daarvan naar deze link: http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=11775 En hier nog Piets eigen pleidooi voor behoud van hemzelf: http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=11731

1 Reactie
StormdeBeer
StormdeBeer13 okt. 2013 - 10:33

Goed mevrouw. Ook hoeft u helemaal niet uw 'bek' te houden. (Iets wat ik ook helemaal niet heb gezegd. Dat maakt u ervan) Al is het alleen maar omdat dit een discussie forum is. Het punt is dat wij als samenleving veel nuances aanbrengen in de onderlinge verschillen tussen de in Nederland woonachtige volken. De samenleving kampt met veel uitwassen die onwenselijk zijn: (religieuze) vrouwenonderdrukking, ongeletterdheid, jeugdcriminaliteit desinteresse in de opvoeding, onderwijs en de samenleving als geheel. Veel van deze uitwassen worden onder de noemer culturele vrijheid weggemoffeld onder het tapijt. Nu, voordat u in een Linkse fatsoenskramp schiet, ik ben het namelijk eens met het feit dat verschillen in de cultuur voor veel onbegrip zorgen. Om een simpel voorbeeld te noemen, aaien we hier een kind over de bol, in Thailand bijvoorbeeld wordt dit als beledigend ervaren. Zo is er een lange lijst van onbegrip tussen de culturen. Het Sinterklaasfeest behoord ook op deze lijst voor te komen. Wij vieren niet de verheerlijking van de slavernij, net zoals we met het Suikerfeest ook geen vrouwenonderdrukking vieren. Wij vieren een kinderfeest. Een oud feest wat zelfs geleid heeft tot de huidige Kerstman, een feest waar de geboorte van Christus ook nauwelijks nog een rol speelt. Het feest is door de jaren gedistilleerd tot zijn huidige vorm. De rol van Zwarte Piet is niet slaaf, het is kadootjesbrenger, clown, pepernotenstrooier, degene die de bange kinderen troost als de enge witte Sint hun naam opnoemt. Een figuur geliefd door alle kinderen, getuigen het multi-kleuren palet dat de Sint elk jaar weer opwacht bij de intocht. Nu is het zo dat kinderen niet denken in racistische termen en als er al een connotatie is dan is deze positief. Waarom zou men dat willen veranderen? waarom wordt de Piet gediscrimineerd, en dat nog wel door de Linkse rakker of een donker medemens. Nu mijn punt , ja het is een lang verhaal ik weet het. Er is geen probleem met de kleur van de Piet, het gaat om het zoeken naar racistische naalden in de hooiberg van onze multiculturele samenleving. Waar kunnen we nu nog over zeuren. Welk stukje cultuur is nog niet weg genivelleerd? Omdat het een stukje cultuur is dat zijn oorsprong kent in de koloniale tijd, ja..en..dus? Niemand buiten de tegenstanders hebben iets negatiefs te melden over Zwarte Piet. Dus waarom zoveel problemen? Waarom deze pietlutterij elk jaar? Waarom zo zuur? Om van de Piet af te komen? Of alleen van het 'Zwarte'. Ik ben blij dat de meeste mensen er geen problemen mee hebben en we zo lekker weer onze schoen kunnen zetten. Want wie zoet is krijgt lekkers. Wie zuur is de roe. Dus pas maar op. ;) Vriendelijke groet, Storm de Beer (mijn echte naam overigens)

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

"Het debat rond Zwarte Piet wordt ieder jaar dominanter en omvattender, en dat is een goed teken: blijkbaar voelen toch veel Nederlanders aan dat er hier iets goed verkeerd zit" Klopt, het ontbreekt sommige nederlanders, die ik door deze stupide discussie nu moet gaan kenmerken door hun uiterlijk, namelijk ZWART, blijkbaar aan zoveel zelfvertrouwen dat ze bij elke geschimkte PIET in elkaar krimpen van schaamte omdat ze niet blank zijn. Piet is een zwarte Piet, en degenen die daar een probleem mee hebben zouden zich beter kunnen realiseren dat hun overgevoeligheid blijkbaar een teken is dat ze nog niet in het reine zijn met hun eigen uiterlijke kenmerken. er is niets mis met zwart zijn, er is wel iets mis met deze oinzinnige discussie die het zwart zijn tot een buitenkant-onderwerp maakt. Ben je zwart? weer er dan godverdomme trots op, en ga er verder vanuit dat de rest van de samenleving je niet op je buitenkant maar je binnenkant beoordeeld. Inderdaad, er lopen aardig wat racisten rond hier, maar dat is nog geen reden om ze hun zin te geven en zwart een onderwerp te maken, en dat is precies wat er steeds gebeurd. duidelijk?

2 Reacties
kapitanlaipose
kapitanlaipose13 okt. 2013 - 10:33

Wie ben jij om te vertellen hoe donkere mensen ze zich moeten voelen. Lijkt me logisch dat ze hier tegen protesteren als ze er een karikatuur van donkere mensen wordt gemaakt. Het lijkt me dat als ze trots zijn op hun kleur (in hoeverre kan je eigenlijk trots zijn op je huidskleur???) dat je opstaat als je met een karikatuur wordt weggezet.

TonNoort
TonNoort13 okt. 2013 - 10:33

'duidelijk?' Ja heel duidelijk. Dat je geen idee hebt waar het over gaat. Het is een openbaring om te zien hoe God verdween en zwarte piet er voor in de plaats kwam. Of is dit een berouwvolle biecht voor al die jaren van onderdrukking en discriminatie? Een Mea culpa. De verheffing van zwarte piet tot symbool van ons nationaal bewustzijn. De redder van politieke drenkelingen die het kwaad uit Brussel met zijn roe zal bestrijden. Zelden zo'n zielige vertoning gezien.

neutralist
neutralist13 okt. 2013 - 10:33

Wel grappig, iedereen hier die zo tegen Zwarte Piet is, fulmineert in andere posts tegen religieuzen, hetgeen voor de grondwet toch hetzelfde is. Iedereen preekt alleen maar zijn voor eigen parochie en daarom moet we er niet naar luisteren. Dan kunnen we niks meer doen of zeggen in dit land. Reli's moeten tegen een stootje en zich niet meteen aangevallen voelen, gekleurde medemensen ook. Zwarte Piet is onschuldig.

1 Reactie
clara51
clara5113 okt. 2013 - 10:33

["Wel grappig, iedereen hier die zo tegen Zwarte Piet is, fulmineert in andere posts tegen religieuzen, hetgeen voor de grondwet toch hetzelfde is."] Nou, ik niet hoor. Dus daar ga je al. Ik ben trouwens ook niet tegen Zwartepiet, maar wel tegen het zwart in Zwartepiet. Maar wel fijn dat je erkent dat Zwartepiet strijdig met de Grondwet is.

WillyPeters2
WillyPeters213 okt. 2013 - 10:33

Beste Mathijs, Jouw stuk over Zwarte Piet heeft bij mij in ieder geval wel wat losgemaakt. Het optreden van Quincy Gario heeft me geraakt. Maar het is wel een kwestie waar we moeten proberen helder en zindelijk te discussiëren. Zo wil ik graag reageren. Om te beginnen: je verwijzing naar ervaringen in Engeland. Juist Engeland heeft hele vreemde tradities en koestert die. Engelsen heb ik ook leren kennen als behoorlijk xenofoob. Hun eigen tradities staan buiten kijf, dat wat een ander doet is vreemd en raar. Toch is Engeland/UK een ‘smeltkroes’ van culturen afkomstig van het voormalige Empire en is de Engelsman van vandaag een hele andere dan die van pakweg 100 jaar geleden. Wat denk je van Boxing Day op 26 december waar iedereen een mallotig hoedje opzet dat bij ons op kinderfeestjes wordt gebruikt: in mijn ogen een directe verwijzing naar het feest dat de working class viert omdat het een vrije dag heeft. Erg common! Haal je argumenten dus niet uit de UK of van elders, laten we het eerst maar eens gewoon “onder elkaar” over deze kwestie hebben. “Let’s face it: Zwarte Piet is een slaaf”: dit is een populistisch en retorisch trucje in je betoog dat het wat mij betreft omlaag haalt. Het is een opvatting, meer niet. En zeker niet de opvatting van de meeste mensen die bij de intocht komen kijken. Let’s face it: Zwarte Piet is een clown. Deze stelling is net zo geldig als jouw uitspraak. Maar clowns hebben zeker ook een verleden dat zeer dubieus en discriminerend is. Ook geen groep die in het verleden fraai behandeld is. Heb je de Blechtrommel gelezen of gezien? Vervolgens ga je in op hoe Zwarte Piet op televisie is gebracht. Daar is veel over te zeggen. Maar het medium televisie is nou niet het medium dat normatief moet zijn. Er worden nogal wat dingen op tv gebracht waar we met zijn allen vraagtekens bij kunnen zetten. Hoe denk je dat homo’s zich met het optreden van Geer en Goor voelen, bijvoorbeeld? Maar nog steeds geen argument dat het wezenlijke karakter van Zwarte Piet betreft, hooguit een zijspoor. Mag ik je parafraseren? Wij gaan vandaag beter met onze varkens om dan in het verleden met onze homo’s. “Zwarte Piet appelleert aan een tijd dat het normaal was om zwarte mensen te zien als middel, als productiebron die naar believen verhandeld, verscheept, verkracht en vermoord mocht worden.” Dat is een onduidelijke referentie: het appelleert aan, dat wil zeggen: het doet denken. Moet dan alles dat doet denken aan de uitbuiting van de arbeidersklasse in het verleden, waar ook bepaald niet soepel mee werd omgegaan, ook uit ons hedendaagse leven gebannen worden? Schaffen we Carnaval dan maar af, omdat het ergens aan appelleert? Ik vind die associatie erg stemmingmakend en populistisch. Maatstaf moet zijn hoe we vandaag de dag omgaan met tradities en gewoonten. Daar moeten we het over hebben. Overigens heb ik nooit een slaaf gehad, verhandeld, verscheept, verkracht of vermoord. Mijn huid is wel wit. Of blank, of roze, of niet-zwart. Veel mensen storen zich aan de jaarlijkse verkleedpartij. De ervaring van zijn moeder die Quincy Gario in het interview bij PenW noemt, snijdt mij door mijn ziel. Ik vind dat verschrikkelijk en het sterkste argument om over deze kwestie na te denken. Ik zou graag duidelijk willen maken dat ik met Sinterklaas en Zwarte Piet nooit heb gemeend iemand nadeel te berokkenen, dat is nooit de intentie geweest. Maar laten we niet vergeten: er zijn mensen die tot in het diepst van hun ziel gekwetst zijn toen het huwelijk werd opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Van Mourik, de hoogleraar notariaat in Nijmegen, kondigde aan dat hij en zijn vrouw zouden gaan scheiden wanneer het huwelijk voor homo’s werd opengesteld (dat heeft hij overigens voor zover ik weet niet gedaan). Hij voelde zich zo gekwetst. Moet mijn houding ten aanzien van het huwelijk tussen homo’s worden bepaald door de houding van Van Mourik? En hoe denk je dat er in de Bible Belt (zowel in NL als in de USA) wordt gedacht over deze variant van het huwelijk? Moet ons dat terughoudender maken? Blijft de compassie met (de moeder van) Gario Quincy. Zoals gezegd, voor mij een doorslaggevende reden om over de kwestie na te denken. Dat tradities veranderen lijkt me een vanzelfsprekendheid. Opvattingen veranderen, gedrag verandert. Gelukkig, maar afgezien daarvan: ook onvermijdelijk. In het dorp waar ik opgroeide werd/wordt jaarlijks een (katholieke) sacramentsprocessie gehouden waarin kinderen meelopen. In deze traditie is al jaren plaats voor de Turkse (moslim) kinderen in het dorp: natuurlijk lopen die ook mee, ze horen erbij. De racistische praktijk moet veranderen. Daarmee zal de traditie veranderen. De manier waarop met critici van Zwarte Piet wordt omgegaan staat buiten de discussie over Zwarte Piet zelf. Het is schandelijk wanneer critici als Quincy Gario de mond wordt gesnoerd, nog schandelijker is de manier waarop het is gebeurd. We moeten op de bres staan voor zijn en ieders recht, om een mening te geven. Ook dat is een verandering in de traditie die we van harte willen! Elke cognitief psycholoog kan je vertellen over hoe het denken van mensen in schema’s verloopt. Waarschijnlijk niet geheel toevallig kreeg ik in mijn eerste jaar psychologie college van iemand uit Suriname die probeerde duidelijk te maken dat mensen “schema’s” gebruiken om de realiteit te ordenen. Toen begreep ik zeker niet zoals ik nu begrijp waar hij op doelde. Toen ik jaren later op Curaçao kwam en werkte, werd me iets duidelijk wat hij bedoeld moet hebben. De indeling in blank en bruin, wit en zwart, europees en afrikaan, geen van die schema’s bleek nog te kloppen. Op Curaçao leek elke indeling in soort of ras te zijn ontplofd. Overigens: juist daar is de algemene mening wel dat “hoe witter je huid, hoe beter”. Racisme is dus van alle tijden en van alle culturen. Schema’s zijn inherent aan hoe wij mensen de werkelijkheid om ons heen waarnemen. Maar dat is geen reden om het er niet over te hebben. Wat mij betreft is het idee dat een aantal jaren werd gebruikt om Zwarte Piet te vervangen door Gekleurde Piet (groen, geel, rood, etc.) een mogelijkheid om de traditie minder beladen te maken. En nog beter zou zijn indien niet Sinterklaas, maar Zwarte Piet, de echte held wordt van het verhaal. Kom op, creatieve denkers, we hebben goede ideeën nodig! Zo wil ik jouw verhaal dan ook vooral lezen, als een oproep om een traditie aan te passen aan de realiteit van vandaag. Dank je daarvoor! Willy Peters

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten13 okt. 2013 - 10:33

Helder geschreven genuanceerde argumenten waar ik geen speld tussen kan krijgen. Bedankt Willy.

MarijkeJJ
MarijkeJJ13 okt. 2013 - 10:33

"Hoe denk je dat homo’s zich met het optreden van Geer en Goor voelen, bijvoorbeeld?" Ik heb geen flauw idee hoe homo's zich voelen bij hun optredens, maar ik kan u wel vertellen dat ik als transgender me mateloos stoor aan female impersonators op tv. Niet omdat ik me persoonlijk door hen gekwetst voel, maar omdat ze het beeld in stand houden dat vrouwelijkheid in mannen grappig is. Een beeld waar meisjesachtige jongens nog dagelijks last van hebben als ze weer gepest worden op school en een beeldvorming die dus wel degelijk schadelijk is en een beeldvorming die we dus niet langer zouden moeten tolereren als maatschappij. Om die reden heb ik ook gekozen voor het "Zwarte Piet is racisme" kamp. Omdat ik zelf lid ben van een minderheid die nog regelmatig geridiculiseerd wordt in de media kan ik me wel inleven in de mensen die last hebben van het beeld dat Zwarte Piet neerzet. Ik heb gelukkig geen last van die blinde vlek waar de meerderheid wel last van heeft waardoor ze niet inzien hoe schadelijk stereotiepe beeldvorming kan zijn voor een minderheid. Het is jammer dat de meerderheid zo weinig begrip heeft voor minderheden en nog erger is het dat diezelfde meerderheid zo weinig bereidheid toont om naar die minderheid te luisteren. Het toont maar weer aan hoe "tolerant" Nederland werkelijk is.

jia
jia13 okt. 2013 - 10:33

"Is de "negerzoen" echt anders gaan smaken nu hij "chocoladezoen" of simpelweg "zoen" heet? Ik dacht het niet." Om het eens om te draaien: zijn wij door de 'zoen' nu werkelijk anders tegen mensen met een donkere huidskleur aan gaan kijken? En kijken kinderen door het bestaan van een zwarte piet op een foute wijze naar mensen met een donkere huidskleur? Eén ding weet ik wel, ik ben wel anders gaan kijken naar mensen die deze discussie telkens weer menen te moeten oprakelen.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Eén ding weet ik wel, ik ben wel anders gaan kijken naar mensen die deze discussie telkens weer menen te moeten oprakelen." O ja hoe dan, want het is je blijkbaar ontgaan dat het niet de genen zijn die het opgerakeld hebben die overgaan tot onbeschoftheden maar vooral en eigenlijk alleen maar lieden die het best vinden en er eigenlijk niet over willen praten. Laat staan dat ze onder ogen willen zien dat er mensen zijn die zich gekwetst voelen door het jaarlijkse ritueel waarbij witte mensen zich als zwarten schminken en dan een beetje dom en dociel gaan lopen knechten onder het mom van het vieren van een kinderfeestje. Dat snijdt mij door de ziel en zal nooit goed aanvoelen hoeveel verklaringen van schoorstenen er ook gegeven worden het voelt gewoon niet goed en dat zal ik blijven zeggen want ik woon in een democratie waar ook ik de vrijheid heb om mijn mening te uiten zonder dat ik half wit Nederland over me heen krijg omdat ze bang zijn dat ik hun zwarte piet wil afpakken, how pathetic. Zolang het zo is dat er op dit onderwerp zo hysterisch gereageerd wordt door veel witte landgenoten zal het niet verwonderlijk zijn dat veel zwarte Nederlanders, voor wat betreft dit onderwerp vrees ik, in de kast blijven en elk jaar braaf doen alsof er niets aan de hand is en die anderen hun feestje, wat overigens van beperkte duur is, gunnen maar ik weet zeker dat ze er niet waardevrij tegenaan kijken maar voor de lieve vrede maar hun mond houden.

adriek
adriek13 okt. 2013 - 10:33

Zwarte Piet is gewoon een praktische manier om de buurjongen (of het buurmeisje) min of meer onherkenbaar te maken voor de kinderen. Niks meer en niks minder. Met discriminatie heeft het allemaal niks te maken, behalve in de hoofden van paranoïde emancipatiefanatici.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"paranoïde emancipatiefanatici" Nogmaals tegenstanders wegzetten, diskwalificeren en ridiculiseren is niet erg sterk en geeft in mijn ogen angst om het gesprek aan te gaan weer.

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2013 - 10:33

"Zwarte Piet verwijst naar een verleden dat veel Nederlanders eigenlijk bedroevend slecht kennen. Eeuwenlang werden economische groei en voorspoed mogelijk gemaakt door de handel in – en uitbuiting van – slaven. Miljoenen mensen zijn door "ons" vermoord, ontvoerd, gevangen gehouden, op alle mogelijke manieren misbruikt en stelselmatig gereduceerd tot last- of werkdier. Ik zeg het zonder greintje ironie: "wij" gaan vandaag beter om met onze varkens dan destijds met "onze" slaven (en dat zegt meer over dat laatste, maar dat terzijde). Vandaag de dag hebben we het daar liever niet meer over. In plaats daarvan beroepen we ons in tijden van crisis op "onze VOC-mentaliteit", en rehabiliteren we koloniale schurken als Michiel de Ruyter of Maarten Tromp, die hier nog altijd als "zeehelden" te boek staan." Welke Nederlanders kennen dat verleden dan zo slecht? Volgens mij zijn er weinig landen waar zoveel gepubliceerd wordt over het eigen verleden?

1 Reactie
HomoRidenti
HomoRidenti13 okt. 2013 - 10:33

"Ik zeg het zonder greintje ironie: "wij" gaan vandaag beter om met onze varkens dan destijds met "onze" slaven (en dat zegt meer over dat laatste, maar dat terzijde). Vandaag de dag hebben we het daar liever niet meer over. In plaats daarvan beroepen we ons in tijden van crisis op "onze VOC-mentaliteit", en rehabiliteren we koloniale schurken als Michiel de Ruyter of Maarten Tromp, die hier nog altijd als "zeehelden" te boek staan." Nou u en de schrijver bijvoorbeeld, door te suggereren dat Tromp of De Ruyter iets met slavernij te doen hadden. Of de VOC. De enige slaven die De Ruyter ooit heeft vervoerd waren door hem vrijgemaakte christelijke slaven. En Tromp is zelf slaaf geweest. De VOC heeft weliswaar een duister en bloedig verleden dat niet te onderschatten valt, echter met slaven (handel/transporten) hadden ook zij niks te maken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 okt. 2013 - 10:33

Toch knap hoe het Gario c.s. lukt om zijn slachtofferschap zo uit te buiten dat menigeen uit het linker deel der samenleving een schuldcomplex is aangepraat over het koloniale verleden en afstand te laten nemen van het immateriële erfgoed dat sinterklaasfeest heet. Ongetwijfeld gaat deze traditie onder invloed van deze politisering veranderen maar het is maar zeer de vraag in welke richting. (http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?url=/feesten/sinterklaas.html). Gario zou een punt hebben als met de sinterklaasviering massief racisme cultureel zou worden overgedragen. Maar je ziet juist een omgekeerde beweging. Kinderen zijn niet (meer) bang voor Zwarte Piet en dat lijkt mij een positieve ontwikkeling.

1 Reactie
denmol
denmol13 okt. 2013 - 10:33

"Toch knap hoe het Gario c.s. lukt om zijn slachtofferschap zo uit te buiten dat menigeen uit het linker deel der samenleving een schuldcomplex is aangepraat over het koloniale verleden en afstand te laten nemen van het immateriële erfgoed dat sinterklaasfeest heet." Het gegeven dat jij er vanuit gaat dat hij een slachtoffer is deel ik bepaald niet, ik herken in hem geen klager eerder een intelligente persoon die op een fatsoenlijke wijze zijn ongenoegen kenbaar maakt. Iemand die het empathische vermogen bezit om zich te verplaatsen in een ander verwijten zich daardoor een schuldcomplex aangepraat te zijn zegt mijns inziens meer over je eigen sociale beperkingen dan dat het iets aan het debat toevoegt. Dat je het sinterklaasfeest ziet als een immaterieel erfgoed is prima maar het gaat er in deze discussie niet om of het afgenomen moet worden maar om de rol van de figuur van zwarte piet in dit kinderfeest.

JoopSchouten
JoopSchouten13 okt. 2013 - 10:33

Ter ondersteuning van Han's opmerking over de geschiedenis van Piet.: 'Zwarte Piet is een archetype, net als Sinterklaas zelf, een hybride wezen, het resultaat van wat ze in de godsdienstwetenschap noemen: syncretisme. Hij speelt een rol, zoals iemand die de nar speelt of in travestie gaat tijdens carnaval. Daarmee worden ook geen vrouwen beledigd. Hij is de ongrijpbare knecht van Sinterklaas, de vrolijke tegenhanger, Tijl Uilenspiegel, Jack Sparrow, Pan, Arlequino (die ook een zwartgemaakt gezicht heeft), de sjamaan, de duivel zoals Rome hem afschilderde, de genezer. Hij is altijd sluwer dan de clerus, de magistraten, de intellectuelen en de mensen op posities, die hem tot slaaf proberen te maken, of met hem proberen te sollen.' 'Zwarte Piet is geen slaaf, integendeel. Hij laat zich niet temmen. Hij duikt steeds weer op. Hij is ongrijpbaar. Hij is van het volk.' Het hele stuk.: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3527041/2013/10/15/Zwarte-Piet-is-nooit-een-slaaf-geweest.dhtml

1 Reactie
clara51
clara5113 okt. 2013 - 10:33

Maar wat heeft het voor zin om tot aan Wodan terug te gaan in de geschiedenis van Zwartepiet als er mensen zijn die reden hebben zich aan de huidige verschijning van Zwartepiet te storen? Je voert dat toch alleen maar aan om mensen het zwijgen op te leggen en niet naar ze te hoeven luisteren? Anders weet ik er qua geschiedenis ook nog wel een. Hier een afbeelding van een van de twee "Moortjes", Cupido en Cedron, geschilderd door Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland (1726 –1805 Watercolors 1770). De twee zwarte kinderen waren een cadeautje van de WIC aan stadhouder Willem V. http://estherschreuder.files.wordpress.com/2011/09/cupido-of-cedron-2.jpg?w=545 "The two are still children in these works. They slept above the stables, received instruction in skills such as dancing and were supposed to entertain Willem V, together with his other pages. For this they were paid 159 guilders a year." Niks Wodan of god weet welke andere achtergronden. Twee onvervalste Zwartepieten, compleet met verenbaret, en persoonlijk eigendom van de Oranjes. Gelukkig gingen die tamelijk fatsoenlijk met ze om. http://estherschreuder.wordpress.com/2011/09/22/the-house-of-orange-and-painted-black-cupido-en-cedron/